28. 3. 2020  19:52 Soňa
Akademický informačný systém

Ústav procesného inžinierstva (SjF) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav procesného inžinierstva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Peciar Marián, prof. Ing., PhD.vedúci pracoviska, riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 578403/1marian.peciar@stuba.sk
Zamestnanci    
Dzianik František, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 575461frantisek.dzianik@stuba.sk
Fekete Roman, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 530405roman.fekete@stuba.sk
Gabrišová Ľudmila, Mgr., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 524404ludmila.gabrisova@stuba.sk
Gužela Štefan, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 535462stefan.guzela@stuba.sk
Jaššo Igor, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 530405igor.jasso@stuba.sk
Juriga Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 574406/2martin.juriga@stuba.sk
Kuklovská Alenatechnická pracovníčka+421 917 114 844403alena.kuklovska@stuba.sk
Macho Oliver, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 529408/1oliver.macho@stuba.sk
Peciar Peter, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 588408/2peter.peciar@stuba.sk
Doktorandi    
Čierny Matúš, Ing.doktorand+421 (2) 57 296 529408/1matus.cierny@stuba.sk
Guštafík Adam, Ing.doktorand
Kabát Juraj, Ing.doktorandjuraj.kabat@stuba.sk
Karľová Mária, Ing. et Ing.doktorandka+421 (2) 57 296 586463maria.karlova@stuba.sk
Puškášová Eva, Ing.doktorandka+421 (2) 57 296 513460eva.puskasova@stuba.sk
Ružinský Radovan, Ing.doktorand+421 (2) 57 296 586463radovan.ruzinsky@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.