Mar 26, 2019   11:18 p.m. Emanuel
Academic information system

Faculty of Civil Engineering - telephone directory


Use this application to display the list of phone numbers for the selected department. Use the button at the end of the form to print the list of phone numbers.

It is possible to display the primary data only or all data.

There are either only extensions or full phone numbers listed below. Use the following selection to change the way phone numbers are displayed.

Individual employees are ordered alphabetically, regardless of the departments they work at. Use the following selection to change this order.

Individual departments are displayed using the official abbreviations of the department names. Use the following selection to replace these abbreviations with department numbers (or codes).

     

The office phone code for Faculty of Civil Engineering is not known. Phone numbers are in the full format.

NameDepartmentPositionPhoneOfficeE-mail
Ábelová KatarínaLICKnihovnice+421 (2) 59 274 576katarina.abelova@stuba.sk
Ábrahámová Andrea, Ing.KMDGpost-graduate studentandrea.abrahamova@stuba.sk
Abrahoim Iyad, Ing., PhD.KBKMOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 551A 4/416iyad.abrahoim@stuba.sk
ALAMRO Bader I.M., Ing.KTESpost-graduate studentbader.alamro@stuba.sk
Ambroz Martin, Ing., PhD.KMDGVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0503martin.ambroz@stuba.sk
Anguš MarianKBKMTechnický pracovníkmarian.angus@stuba.sk
Antal Roland, Ing.KSMEDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student+421 (2) 59 274 231A 221roland.antal@stuba.sk
Antošová Naďa, doc. Ing., PhD.KTESDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 595C 1003nada.antosova@stuba.sk
Arcieri TommasoFCEFuture foreign studentxarcieri@stuba.sk
Arnould Matthias Marcel Jean, Ing.KARCHpost-graduate student+421 (2) 59 274 239C 1919matthias.arnould@stuba.sk
Ároch Rudolf, doc. Ing., PhD.KKDKDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 365A 503rudolf.aroch@stuba.sk
Augustín Tomáš, Ing., PhD.KBKMVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 295A 4/424tomas.augustin@stuba.sk
Bacigál Tomáš, doc. Ing., PhD.KMDGDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 419C 0501tomas.bacigal@stuba.sk
Bačová Katarína, doc. Ing., PhD.KDOSDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 59 274 582A 5/534bacova@stuba.sk
Bačová Mitková Veronika, Ing., PhD.FCEExternal Instructorqbacovamitkova@stuba.sk
Bajtala Marek, Ing., PhD.KGDEOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 392A-304marek.bajtala@stuba.sk
Bajtek Zbyněk, Ing., PhD.KVHKVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 627C 1214zbynek.bajtek@stuba.sk
Bajza Adolf, prof. Ing., PhD.FCEEmeritný profesor+421 (2) 59 274 687blok C 8.posch., č.dv. 12bajza@stuba.sk
Baláž AndrejCITPrac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 303CIT 6/32003250626@stuba.sk
Baláž Ivan, prof. Ing., PhD.KKDKProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 379A 511ivan.balaz@stuba.sk
Balážová LibušaKFYZOdborná administratívna pracovnice+421 (2) 59 274 421C 0307libusa.balazova@stuba.sk
Balážová Pavla, Mgr.KJAZOdborná asistentka bez vedeckej hodnostipavla.balazova@stuba.sk
Balažovjech Martin, Mgr., PhD.KMDGVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 235C 0510martin.balazovjech@stuba.sk
Baliak František, prof. RNDr., PhD.FCEEmeritný profesor+421 (2) 59 274 284C17 02qbaliak@stuba.sk
Bálint Gabriel, Ing.KDOSDohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 353A 5/535balint@stuba.sk
Ballová Dominika, Mgr.KMDGpost-graduate studentC0411dominika.ballova@stuba.sk
Baník Ivan, prof. RNDr., PhD.FCEEmeritný profesor+421 (2) 59 274 489C 0303banik@stuba.sk
Baranová Júlia, Ing.KHUVOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 207C 2016julia.baranova@stuba.sk
Barloková Danka, prof. Ing., PhD.KZEIProfesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 608C 1301danka.barlokova@stuba.sk
Baroková Dana, doc. Ing., PhD.KHTEDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 693C 1111dana.barokova@stuba.sk
Bartalos Arpád, Ing.ÚVZKÚdržbárarpad.bartalos@stuba.sk
Bartók Andrej, Ing., PhD.KBKMOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 540A 4/431andrej.bartok@stuba.sk
Bartošová Kmeťková Jana, Ing., PhD.FCEDohoda o vykonaní prácexkmetkovaj@stuba.sk
Bartoš Pavel, prof. Ing., PhD.FCEEmeritný profesorA-318bartos@stuba.sk
Bauer Peter, Ing. arch.FCEExterný spolupracovník+421 (2) 59 274 464C 1919bauer@stuba.sk
Bederka Marián, Ing.KTESpost-graduate studentC 1015marian.bederka@stuba.sk
Bednárová Emília, prof. Ing., PhD.KGTEProfesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 675C 0901emilia.bednarova@stuba.sk
Beganová Juliana, Mgr., PhD.KMDGOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 413C 0403juliana.mordelova@stuba.sk
Belániová Barbora, Ing.KTESOdborná administratívna pracovnice, post-graduate studentbarbora.belaniova@stuba.sk
Belčáková Ingrid, doc. RNDr., PhD.KVHKDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 283237belcakova@stuba.sk
Belica Peter, Ing., PhD.FCEOpponent+421 (2) 59 274 588C16 14qbelica@stuba.sk
Belohorcová AnnaSekDPracovnice pre sociálne záležitosti+421 (2) 59 274 471C1/5anna.belohorcova@stuba.sk
Benedikovičová HelenaKBKMOdborná administratívna pracovnice+421 (2) 59 274 705A 4/407helena.benedikovicova@stuba.sk
Benková ZuzanaKMDGOdborná administratívna pracovnice+421 (2) 59 274 703C 0401zuzana.benkova@stuba.sk
Benko Vladimír, prof. Ing., PhD.KBKMProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 554A 4/414vladimir.benko@stuba.sk
Beňová Kristína, PhDr.EAVedúca oddelenia finančného účtovníctva+421 (2) 59 274 729C2/7kristina.benova@stuba.sk
Beňovičová JanaOOPracovnice MTZ+421 (2) 59 274 468C1/14jana.benovicova@stuba.sk
Bezák Bystrík, prof. Ing., PhD.FCEEmeritný profesor+421 (2) 59 274 707A 5/531bezak@stuba.sk
Bežuchová MonikaEAPracovnice pre ekonomické činnosti
Bielek Boris, prof. Ing., PhD.KKPSProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 642C 0611boris.bielek@stuba.sk
Bieliková ZuzanaKKDKOdborná administratívna pracovnicezuzana.bielikova@stuba.sk
Bilčík Juraj, prof. Ing., PhD.KBKMVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 546A 4/408juraj.bilcik@stuba.sk
Binek Kamil, Ing.KKPSpost-graduate student+421 (2) 59 274 653C 1509kamil.binek@stuba.sk
Bisták Andrej, Ing.KTESpost-graduate student+421 (2) 59 274 573C 1015andrej.bistak@stuba.sk
Bladová Diana, Ing.KMTIpost-graduate studentdiana.bladova@stuba.sk
Blaha Jozef, Ing., PhD.FCEDohoda o pracovnej činnostiblaha@stuba.sk
Blažo Adam, Ing.KKPSpost-graduate studentadam.blazo@stuba.sk
Bočkaj Jozef, Ing.KKPSpost-graduate studentjozef.bockaj@stuba.sk
Bogár Michal, Ing. arch.KARCH, FCEExterný spolupracovník, Výskumný pracovník s VŠ vzdelanímmichal.bogar@stuba.sk
Bohunický Bohuš, Ing.KKPSpost-graduate student+421 (2) 59 274 655C 1512bohus.bohunicky@stuba.sk
Bolešová Mária, Ing.KBKMpost-graduate studentmaria.bolesova@stuba.sk
Borecká Eva, Ing. arch., PhD.KARCHOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 564C 1910eva.borecka@stuba.sk
Borzovič Viktor, doc. Ing., PhD.KBKMDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 542A 4/420viktor.borzovic@stuba.sk
Bosák Lukáš, Ing.KKPSVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate student+421 (2) 59 274 655C 1512lukas.bosak@stuba.sk
Boskovičová OľgaOOVrátnikolga.boskovicova@stuba.sk
Bozsíková HelenaCITOperátorka VS+421 (2) 59 274 656CIT 34/3helena.bozsikova@stuba.sk
Božík Michal, doc. Ing., PhD.KTESDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 598C 1008michal.bozik@stuba.sk
Božíková Jarmila, doc. Ing., PhD.KZEIDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 611C 1306jarmila.bozikova@stuba.sk
Bránický Filip, Ing.KARCHpost-graduate student+421 (2) 59 274 239C 1920filip.branicky@stuba.sk
Braniš Marek, Ing.KDOSpost-graduate student+421 (2) 59 274 359A 5/520marek.branis@stuba.sk
Brček Martin, Mgr., PhD.KGTEOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 288C 1723martin.brcek@stuba.sk
Briatka Peter, Ing., PhD.KTESVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 594C 1013peter.briatka@stuba.sk
Briestenská HelenaOOUpratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 515helena.briestenska@stuba.sk
Brinzová LauraLICKnihovnice+421 (2) 59 274 495laura.brinzova@stuba.sk
Brodniansky Ján, Ing., PhD.KKDKOdborný asistent CSc.,PhD.A 519jan_brodniansky@stuba.sk
Brodniansky Ján, prof. Ing., PhD.KKDKProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 377A 507jan.brodniansky@stuba.sk
Brunclíková EvaOOUpratovač - upratovačkaeva.brunclikova@stuba.sk
Brziak Adam, Ing.KVHKpost-graduate studentadam.brziak@stuba.sk
Bubáková HelenaROAdministratívna pracovnice v podateľni+421 (2) 59 274 467C1/12helena.bubakova@stuba.sk
Buček Daniel, Ing.KHTEpost-graduate studentdaniel.bucek@stuba.sk
Buday Peter, Ing., PhD.KKPSOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 459C 0712peter.buday@stuba.sk
Bucha Blažej, Ing., PhD.KGZAOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 342A-613blazej.bucha@stuba.sk
Bujdáková Konečná Lenka, Ing., PhD.KSMEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 251A 2032001240338@stuba.sk
Buzás Veronika, Ing.KTZBpost-graduate student2001260560@stuba.sk
Bytčanková Lucia, Ing.KHTEpost-graduate studentlucia.bytcankova@stuba.sk
Cabadajová MarcelaSDOPracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 647prízemie C-0006marcela.cabadajova@stuba.sk
Cabadaj Roman, Ing., PhD.KHTEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 688C 1103roman.cabadaj@stuba.sk
Cápayová Silvia, Ing., PhD.KDOSVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 355A 5/533silvia.capayova@stuba.sk
Cibulová Michaela, Mgr.KTVYOdborná asistentka bez vedeckej hodnostimichaela.cibulova@stuba.sk
Cruz Samuel, Ing.KKPSpost-graduate studentsamuel.cruz@stuba.sk
Csicsaiová Réka, Ing.KZEIpost-graduate student+421 (2) 59 274 275C 1712reka.csicsaiova@stuba.sk
Csonková Monika, Mgr.KSMEOdborná administratívna pracovnice+421 (2) 59 274 245A 229monika.csonkova@stuba.sk
Cyprich František, Ing.KVHKpost-graduate studentfrantisek.cyprich@stuba.sk
Czikhardt Richard, Ing.KGZApost-graduate student+421 (2) 59 274 345A-610richard.czikhardt@stuba.sk
Čada Václav, doc. Ing., CSc.FCEOpponentqcadav@stuba.sk
Čekon Miroslav, Ing., PhD.KFYZOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 489C 0303miroslav.cekon@stuba.sk
Čelko Ján, prof. Ing., PhD.FCEOpponentqcelko@stuba.sk
Čepová Helena, Mgr.KTVYVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 265C 1809helena.cepova@stuba.sk
Černý Peter, Ing., PhD.FCEConsultant+421 (2) 59 274 343A-612cerny@stuba.sk
Čistý Milan, prof. Ing., PhD.KVHKProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 628C 1218milan.cisty@stuba.sk
Čubanová Lea, Ing., PhD.KHTEOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 698C11 04lea.cubanova@stuba.sk
Čunderlík Róbert, Ing., PhD.KMDGVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 235C 0510robert.cunderlik@stuba.sk
Čurpek Jakub, Ing.KKPS, ÚSZVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate student, Odborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 645C 1508jakub.curpek@stuba.sk
Danáčová Michaela, Ing., PhD.KVHKVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 627C 1214michaela.danacova@stuba.sk
Daniel Matej, prof. RNDr., PhD.FCEOpponentqdaniel@stuba.sk
Danisová KlaudiaOOUpratovač - upratovačkaklaudia.danisova@stuba.sk
Deáková HildaOOUpratovač - upratovačkahilda.deakova@stuba.sk
Deáková Karin, Ing.KKPSStavebný technička+421 (2) 59 274 453C 0609karin.deakova@stuba.sk
Decký Marián, Mgr.KMDG, KTVYpost-graduate student, Odborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 556C 1811marian.decky@stuba.sk
Decký Martin, prof. Dr. Ing.FCEOpponentqdecky@stuba.sk
Derzsi István, Ing.KTZBpost-graduate student+421 (2) 59 274 662C 1410istvan.derzsi@stuba.sk
Dibala Michal, Ing.KMDGpost-graduate studentC 0411michal.dibala@stuba.sk
Diblík Josef, prof. Ing., DrSc.FCEOpponentqdiblik@stuba.sk
Dický Jozef, doc. Ing., PhD.KSMEDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 318A 205jozef.dicky@stuba.sk
Dlhý Dušan, Ing., PhD.KKPSOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 449C 0621dusan.dlhy@stuba.sk
Dobrý Jakub, Ing.KBKMpost-graduate studentjakub.dobry@stuba.sk
Doláková Gréta, Ing.KVHKpost-graduate studentgreta.dolakova@stuba.sk
Domonkosová Alica, Mgr.LICPracovnice pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 577alica.domonkosova@stuba.sk
Dovinová ĽudmilaÚVZKKuchárkaludmila.dovinova@stuba.sk
Dragomirová Janette, Ing.FCEpost-graduate studentjanette.dragomirova@stuba.sk
Držík IvanOODomovník - údržbár+421 (2) 43 336 100ivan.drzik@stuba.sk
Dubcová Mária, Ing.KZEIpost-graduate student+421 (2) 59 274 584C 1710maria.dubcova@stuba.sk
Ďubek Marek, Ing., PhD.KTESOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 586C 20052001230110@stuba.sk
Ďubek Silvia, Ing., PhD.KTESOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 586C 2005silvia.hajduchova@stuba.sk
Dubík Marián, Ing.FCE, SDOSystem Integrator, Pracovník pre študijné záležitosti+421 903 430 163ext. pracovisko mimo svfmarian.dubik@stuba.sk
Ďuračiová Renata, doc. Ing., PhD.KGZADocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 534A-605renata.duraciova@stuba.sk
Ďurigová Mária, Ing.KVHKpost-graduate studentmaria.haburajova@stuba.sk
Dušička Michal, Ing.KHTEpost-graduate student+421 (2) 59 274 569C 1119michal.dusicka@stuba.sk
Dušička Peter, prof. Ing., PhD.KHTEProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 565C 1106peter.dusicka@stuba.sk
Ellingerová Helena, doc. Ing., PhD.KTESDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 229C 2007helena.ellingerova@stuba.sk
Erdélyi Ján, doc. Ing., PhD.KGDEDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 390A-310a2001240138@stuba.sk
Erdélyiová Ľubica, Ing., PhD.OPVVPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 59 274 578C1/16lubica_ilkovicova@stuba.sk
Faixová Chalachanová Jana, Ing., PhD.KGZAOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 297A-618jana.chalachanova@stuba.sk
Falubová EvaOOVrátnik+421 (2) 59 274 523eva.falubova@stuba.sk
Farinič Igor, Ing.CLStavebný technik+421 (2) 43 336 100igor.farinic@stuba.sk
Farkašová HelenaOOUpratovač - upratovačkahelena.farkasova@stuba.sk
Fencík Róbert, Ing., PhD.KGZAOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 325A-628robert.fencik@stuba.sk
Ferstl Karol, doc. Ing., CSc.KTZBDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqferstl@stuba.sk
Fillo Ľudovít, prof. Ing., PhD.KBKMProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 508A 4/402ludovit.fillo@stuba.sk
Filo Ján, prof. Ing., PhD.FCEOpponentqfiloj@stuba.sk
Filo Tomáš, Ing.KKPSpost-graduate student+421 (2) 59 274 653C 1509tomas.filo@stuba.sk
Földes Gabriel, Ing.KVHKpost-graduate studentgabriel.foldes@stuba.sk
Follrichová VieraSDOPracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 483prízemie C-0009viera.follrichova@stuba.sk
Fondrková Nadežda, Mgr.MOMzdová účtovníčka+421 (2) 59 274 477C3/12Bnadezda.fondrkova@stuba.sk
Franek Michal, Ing., PhD.KKPSOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 654C 0709michal.franek@stuba.sk
Frankovská Jana, prof. Ing., PhD.KGTEProfesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 624C 1701jana.frankovska@stuba.sk
Fraštia Marek, doc. Ing., PhD.KGDEDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 398A-318marek.frastia@stuba.sk
Frolkovič Peter, doc. RNDr., PhD.KMDGDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 719C 0509peter.frolkovic@stuba.sk
Frťalová Mária, Ing.KTZBpost-graduate studentC 1420maria.frtalova@stuba.sk
Funtík Tomáš, Ing., PhD.KTESOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 599C 1014tomas.funtik@stuba.sk
Füri Belo, doc. Ing., PhD.KTZB, FCEExterný spolupracovník, Dohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 659C 1411furi@stuba.sk
Gaál Peter, Ing.CITPrac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 714CIT 11/3peter.gaal@stuba.sk
Gábrišová AnnaKBKMOdborná administratívna pracovnice+421 (2) 59 274 505A 4/411anna.gabrisova@stuba.sk
Gajdošová Katarína, doc. Ing., PhD.KBKMDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 382A 4/430katarina.halaszova@stuba.sk
Gajniak Ján Florián, JUDr.KHUVOdborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 226C 2017jan.gajniak@stuba.sk
Gajniak Ondrej, JUDr.KHUVVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 2012ondrej.gajniak@stuba.sk
Galliková Zuzana, Ing., PhD.KGTEOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 278C 0915zuzana.gallikova@stuba.sk
Gambrill Debra, JUDr.KJAZVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 254C 1820debra.gambrill@stuba.sk
Garaj Marcel, Mgr.FCEpost-graduate studentmarcel.garaj@stuba.sk
Gašparík Jozef, prof. Ing., PhD.KTESProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 590C 1004jozef.gasparik@stuba.sk
Gažíková Soňa, Ing.KTZBpost-graduate studentsona.gazikova@stuba.sk
Geisse Robert, Ing., PhD.KGDEOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 529A-316robert.geisse@stuba.sk
Gerhátová Ľubomíra, Ing., PhD.KGZAOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 536A-604lubomira.gerhatova@stuba.sk
Giertli Pavol, Ing.CITPracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 721CIT 2/2pavol.giertli@stuba.sk
Giertlová AnnaCITOperátorka VS+421 (2) 59 274 656CIT 34/3anna.giertlova@stuba.sk
Gomboš Milan, Ing., CSc.FCEExternal Instructorqgombos@stuba.sk
Gombošová Veronika, Ing.KTZBpost-graduate studentveronika.gombosova@stuba.sk
Gondová TereziaKTZBTechnická pracovnice+421 (2) 59 274 657C 1405terezia.gondova@stuba.sk
Grachová Alexandra, Ing.Ent.OPracovnice pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 500C2/11alexandra.grachova@stuba.sk
Gramblička Miroslav, Ing., PhD.OO, KHTEVedúci prevádzkovej jednotky, Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 481C1/13miroslav.gramblicka@stuba.sk
Gramblička Štefan, doc. Ing., PhD.KBKMVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 552A 4/412stefan.gramblicka@stuba.sk
Gregorová Jana, doc. Ing. arch., PhD.KARCHDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 426C 1912jana.gregorova@stuba.sk
Gregorová Valéria, Ing., PhD.KMTIOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 224C 08042001260179@stuba.sk
Gregušová Silvia, Ing., PhD.ÚSZVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 712C 1502silvia.gregusova@stuba.sk
Grmanová Alžbeta, Mgr.KSMEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 230A 212alzbeta.grmanova@stuba.sk
Gschwendt Ivan, prof. Ing., DrSc.FCEEmeritný profesorqgschwendt@stuba.sk
Guba Peter, doc. Mgr., PhD.FCEOpponentqgubap@stuba.sk
Hábel Branislav, Ing., PhD.KGZAOdborný asistent CSc.,PhD.+421 917 669 453Mýtna ul. 5.p.2001240203@stuba.sk
Haburaj Martin, Ing.CITPracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 716CIT 2/2martin.haburaj@stuba.sk
Halmová Dana, Ing., PhD.FCEExternal Instructorqhalmova@stuba.sk
Halvonik Jaroslav, prof. Ing., PhD.KBKMProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 555A 4/415jaroslav.halvonik@stuba.sk
Handlovičová Angela, doc. RNDr., PhD.KMDGDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 417C 0413angela.handlovicova@stuba.sk
Hangyová Aneta, Ing.ÚSZVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímaneta.hangyova@stuba.sk
Hanko Martin, Ing., PhD.KTESVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 594C 1019martin.hanko@stuba.sk
Hanuliak Peter, Ing., PhD.KKPSOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 438C 0711peter.hanuliak@stuba.sk
Hartman Peter, Ing., PhD.KKPSOdborný asistent CSc.,PhD.
Havlíček Peter, Ing.KBKMpost-graduate studentpeter.havlicek@stuba.sk
Havranová Zuzana, RNDr., PhD.KMDGOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 408C 0506zuzana.havranova@stuba.sk
Hefty Ján, prof. Ing., PhD.KGZAProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 533A-608jan.hefty@stuba.sk
Hegerová ĽubicaEAFinančná účtovníčka+421 (2) 59 274 208C2/8lubica.hegerova@stuba.sk
Hellová Katarína Eva, Ing.KMTIpost-graduate studentkatarina.hellova@stuba.sk
Hépal Martin, Ing. arch.KKPS, KARCHVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate student+421 (2) 59 274 654C 1520martin.hepal@stuba.sk
Herda Juraj, Ing.KTZBDohoda o vykonaní práceqherda@stuba.sk
Hermann JurajKARCHHosťujúci profesor+421 (2) 59 274 464C 1918juraj.hermann@stuba.sk
Herzanová Zita, Mgr.KTVYOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 249C 1812zita.herzanova@stuba.sk
Herzánová Zuzana, Mgr.KTVYOdborná asistentka bez vedeckej hodnostizuzana.herzanova@stuba.sk
Hirš MilanOODomovník - údržbár
Hlaváček Michal, prof. Ing. arch.KARCHProfesor CSc.,PhD.C 1909michal.hlavacek@stuba.sk
Hlavčová Kamila, prof. Ing., PhD.KVHKProfesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 620C 1207kamila.hlavcova@stuba.sk
Hodáková Dominika, Ing.KDOSOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti, post-graduate student+421 (2) 59 274 354A 5/522dominika.hodakova@stuba.sk
Hofierka Jaroslav, prof. Mgr., PhD.FCEOpponentqhofierka@stuba.sk
Holko Ladislav, RNDr., CSc.FCEExternal Instructorqholko@stuba.sk
Hollý Ivan, Ing., PhD.KBKMOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 385A 4/433ivan.holly@stuba.sk
Hollý Ján, Ing.KKPS, ÚSZVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate student+421 (2) 59 274 655C 1512jan.holly@stuba.sk
Holubec Michal, Ing., PhD.KZEIOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 275C 17112001240904@stuba.sk
Holúbeková MargitaLICPracovnice pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 577margita.holubekova@stuba.sk
Honti Richard, Ing.KGDEpost-graduate studentrichard.honti@stuba.sk
Horanská Ľubomíra, Mgr., PhD.FCEOpponent+421 (2) 59 325 332NB 630lubomira.horanska@stuba.sk
Horinková AnnaOOUpratovač - upratovačkaanna.horinkova@stuba.sk
Horváth RastislavCITOperátor VS+421 (2) 59 274 656CIT 34/3rastislav.horvath@stuba.sk
Hraška Jozef, prof. Ing., PhD.KKPSProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 458C 0622jozef.hraska@stuba.sk
Hriňáková Katarína, Mgr., PhD.KMDGVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 409C 0410katarina.skrovinova@stuba.sk
Hrudka Jaroslav, Ing., PhD.KZEIOdborný asistent CSc.,PhD.
Hruštinec Ľuboš, doc. Ing., PhD.KGTEDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 678C 0911lubos.hrustinec@stuba.sk
Hubová Oľga, doc. Ing., PhD.KSMEDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 641A 220olga.hubova@stuba.sk
Hudecová Ľubica, Ing., PhD.KGDEOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 530A-317lubica.hudecova@stuba.sk
Hulínová Zdenka, doc. Ing., PhD.KTESDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 597C 1012zdenka.hulinova@stuba.sk
Hulla Jozef, prof. Ing., DrSc.KGTE, FCEEmeritný profesor, Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 59 274 666C 0905hulla@stuba.sk
Hurtíková Daniela, Ing., PhD.KTZBDohoda o vykonaní práceqhurtikova@stuba.sk
Husár Ladislav, doc. Ing., PhD.KGZADocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 531A-602ladislav.husar@stuba.sk
Húsenicová Jarmila, doc. Ing. arch., PhD.KARCHDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 646C 1908jarmila.husenicova@stuba.sk
Hvizdoš Peter, Ing.KDOS, FCEDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, Dohoda o vykonaní práceqhvizdosp@stuba.sk
Hykš Pavel, prof. Ing., PhD.FCEEmeritný profesorqhyks@stuba.sk
Hýsek Peter, Ing.KKPSpost-graduate student+421 (2) 59 274 654C 1521peter.hysek@stuba.sk
Chabroňová Jana, Ing., PhD.KGTEOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 669C 0913jana.chabronova@stuba.sk
Chamulová Barbara, Ing., PhD.KTESOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 316C 1014barbara.chamulova@stuba.sk
Chmelík Vojtech, doc. Ing., PhD.KARCHDocent CSc.,PhD.
Chmúrny Ivan, prof. Ing., PhD.KKPSProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 402C 0718ivan.chmurny@stuba.sk
Choleva Radoslav, Ing.KGDEpost-graduate studentradoslav.choleva@stuba.sk
Chrenková DenisaOOUpratovač - upratovačkadenisa.chrenkova@stuba.sk
Ilavský Ján, prof. Ing., PhD.KZEIProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 609C 1311jan.ilavsky@stuba.sk
Imrišek Martin, Ing.KGZAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate student+421 917 669 453Mýtna ul. 5.p.martin.imrisek@stuba.sk
Ingeli Rastislav, Ing., PhD.KKPSOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 459C 0712rastislav.ingeli@stuba.sk
Ivančaj BranislavLICKnihovník+421 (2) 59 274 576branislav.ivancaj@stuba.sk
Ivánková Oľga, doc. Ing., PhD.KSMEDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 260A 207olga.ivankova@stuba.sk
Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing.FCEConsultantqizvoltova@stuba.sk
Jaduščáková MáriaCLAsistentka+421 (2) 43 336 100maria.jaduscakova@stuba.sk
Jakeš Erik, Ing., PhD.KKPSOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 438C 0711erik.jakes@stuba.sk
Jamnický Martin, Ing., PhD.KKPSOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 649C 0604martin.jamnicky@stuba.sk
Janák Juraj, prof. Ing., PhD.KGZAProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 537A-607juraj.janak@stuba.sk
Janík Adam, Ing.KHTEpost-graduate student+421 (2) 59 274 563C 1110adam.janik@stuba.sk
Jankovichová Eva, doc. Ing., PhD.KTESOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 221C 2001eva.jankovichova@stuba.sk
Jánošková Taťjana, Ing., PhD.KTZBOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 636C 1414tatjana.janoskova@stuba.sk
Jánoš Pavol, Mgr.KMDGpost-graduate studentpavol.janos@stuba.sk
Jenča Gejza, doc. Mgr., PhD.KMDGDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 430C 0419gejza.jenca@stuba.sk
Jendželovský Norbert, prof. Ing., PhD.KSMEProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 364A 230norbert.jendzelovsky@stuba.sk
Ježko Ján, Ing., PhD.KGDEOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 338A-314jan.jezko@stuba.sk
Juhošová Dominika, Ing.KTZBpost-graduate studentdominika.juhosova@stuba.sk
Juráš JaroslavOOPrevádzkový elektrikárjaroslav.juras@stuba.sk
Jurči Milan, Mgr., PhD.KFYZOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 484C 0301milan.jurci@stuba.sk
Jurčo Martin, Ing.KKPSpost-graduate studentmartin.jurco@stuba.sk
Juríček Ivan, doc. Ing., PhD.KTESVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 560C 1002ivan.juricek@stuba.sk
Jurigová Martina, Ing.KKPS, ÚSZOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti, post-graduate student+421 (2) 59 274 654C 1503martina.jurigova@stuba.sk
Kačur Jozef, prof. RNDr., DrSc.KFYZVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 421jozef.kacur@stuba.sk
Kajánek Pavol, Ing., PhD.KGDEOdborný asistent CSc.,PhD.A-305pavol.kajanek@stuba.sk
Kalická Jana, doc. RNDr., PhD.KMDGDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 417C 0413jana.kalicka@stuba.sk
Kalina Martin, prof. RNDr., PhD.KMDGProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 405C 0409martin.kalina@stuba.sk
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.KTZBDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 661C 1401daniel.kalus@stuba.sk
Kanalová ErikaOPVVPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 59 274 393C1/8erika.kanalova@stuba.sk
Kapusta Vladimír, Ing., PhD.KDOSOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 361A 5/532vladimir.kapusta@stuba.sk
Kausitzová MonikaOOUpratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201monika.kausitzova@stuba.sk
Keszeliová Anita, Mgr.KVHKpost-graduate studentanita.keszeliova@stuba.sk
Kiabová Ema, Ing. arch. Ing.KARCHpost-graduate student+421 (2) 59 274 239C 1920ema.kiabova@stuba.sk
Kimličková Tatiana, Ing.FCEpost-graduate studenttatiana.jurkovicova@stuba.sk
Kissová AlžbetaOOUpratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201alzbeta.kissova@stuba.sk
Kissová MonikaOOUpratovač - upratovačkamonika.kissova@stuba.sk
Kišoňová JankaMOMzdová účtovníčka+421 (2) 59 274 475C3/12Ajanka.kisonova@stuba.sk
Kiššová JuditaOOUpratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201judita.kissova@stuba.sk
Klas Tomáš, Ing., PhD.KKDKVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 378A 514tomas.klas@stuba.sk
Klem Josip, Ing.KKPSpost-graduate studentjosip.klem@stuba.sk
Klepsatel František, prof. Ing., PhD.FCEEmeritný profesorC17 04qklepsatel@stuba.sk
Knor Martin, prof. RNDr., PhD.KMDGProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 409C 0410martin.knor@stuba.sk
Kocianová Valéria, Mgr.OPVVPracovnice pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 708C3/10valeria.kocianova@stuba.sk
Kohnová Silvia, prof. Ing., PhD.KVHKProfesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 623C 1217silvia.kohnova@stuba.sk
Kohútová AlenaOOUpratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201alena.kohutova@stuba.sk
Kochánková SoňaKKPSTechnická pracovnice+421 (2) 59 274 643C 0610sona.kochankova@stuba.sk
Koleková Yvonna, doc. Ing., PhD.KSMEDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 332A 225yvona.kolekova@stuba.sk
Kollár Michal, Ing., PhD.KMDGVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0519michal.kollar@stuba.sk
Komorníková Magdaléna, prof. RNDr., PhD.KMDGProfesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 428C 0502magdalena.komornikova@stuba.sk
Kopáčik Alojz, prof. Ing., PhD.KGDEProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 559A-311alojz.kopacik@stuba.sk
Kopčok Michal, Mgr.KFYZOdborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 485C 0305michal.kopcok@stuba.sk
Kopecký Miloslav, doc. RNDr., PhD.KGTEDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 277C 1707miloslav.kopecky@stuba.sk
Korbašová Michaela, Ing.KJAZOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 269C 1803michaela.korbasova@stuba.sk
Korbeľová Lenka, Ing.KVHKpost-graduate student+421 (2) 59 274 621C 1213lenka.korbelova@stuba.sk
Korčák Peter, Ing.KGZA, FCESystem Integrator, Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
Korinek Jozef, Ing.ÚSZVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 701C 1505jozef.korinek@stuba.sk
Kormošová Ľudmila, Ing.KBKMpost-graduate studentludmila.kormosova@stuba.sk
Kósa Balázs, Ing.KMDGpost-graduate studentC0511balazs.kosa@stuba.sk
Kostelník Radovan, Ing.KKPSpost-graduate student+421 (2) 59 274 645C 1508radovan.kostelnik@stuba.sk
Koudelková Daniela, doc. Ing., PhD.KTZBOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 631C 1419daniela.koudelkova@stuba.sk
Kováčik Marián, Ing.FCEDohoda o vykonaní práceqkovacikm@stuba.sk
Kováčik Miroslav, Ing.KBKMpost-graduate studentmiroslav.kovacik@stuba.sk
Kováčiková KatarínaÚVZKChyžnákatarina.kovacikova@stuba.sk
Kováč Jozef, Ing.KKPSpost-graduate studentjozef.kovac@stuba.sk
Kováč Michal, Ing., PhD.KKDKOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 376A 513michal.kovac@stuba.sk
Kozánková MáriaEAPokladnice+421 (2) 59 274 469C0maria.kozankova@stuba.sk
Krafčík Milan, Ing.KTZBVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate student+421 (2) 59 274 633C 1420milan.krafcik@stuba.sk
Krajčík Michal, doc. Ing., PhD.KTZBDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 650C 1417michal.krajcik@stuba.sk
Králik Juraj, prof. Ing., PhD.KSMEProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 690A 202juraj.kralik@stuba.sk
Kriš Jozef, prof. Ing., PhD.FCEEmeritný profesor+421 (2) 59 274 615C13 18kris@stuba.sk
Krivá Zuzana, doc. RNDr., PhD.KMDGDocentka CSc.,PhD.
Krivdová Stela, Ing.OPVVPracovnice pre zahraničné vzťahy+421 (2) 59 274 723C1/7stela.krivdova@stuba.sk
Križanová Silvia, Ing.KKPSpost-graduate studentsilvia.krizanova@stuba.sk
Kročitá JanaÚVZKChyžnájana.krocita@stuba.sk
Krullová IvetaSDOPracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 725prízemie C-0007iveta.krullova@stuba.sk
Kubáň Martin, Ing.KVHKpost-graduate studentmartin.kuban@stuba.sk
Kubica Matej, Ing.KTZBpost-graduate student
Kubincová MilenaOOVrátnikmilena.kubincova@stuba.sk
Kučová Eliška, Ing.KGTEpost-graduate studenteliska.kucova@stuba.sk
Kudláček JaroslavÚVZKVedúci účelového zariadenia+421 327 798 192jaroslav.kudlacek@stuba.sk
Kudláčková JanaÚVZKHospodárjana.kudlackova@stuba.sk
Kudláčková JanaÚVZKSkladnicejana_kudlackova@stuba.sk
Kuráň Jozef, Ing. et Ing. arch. Mgr. art., PhD.KARCHOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 607C 1905jozef.kuran@stuba.sk
Kurčová Mária, Ing., PhD.KTZBOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 660C 1413maria.kurcova@stuba.sk
Kušnier MilanOOVrátnikmilan.kusnier@stuba.sk
Kutiš Vladimír, prof. Ing., PhD.FCEExterný spolupracovník+421 (2) 60 291 452A707vladimir.kutis@stuba.sk
Kvasnicová HelenaKGZATechnická pracovnice+421 (2) 59 274 535A-606helena.kvasnicova@stuba.sk
Kvasnicová Magdaléna, doc. PhDr., PhD.KARCHVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímC 1911magdalena.kvasnicova@stuba.sk
Květon Radomil, doc. Ing., PhD.FCEExternal Instructor+421 (2) 59 274 619C 1115qkvetonr@stuba.sk
Kyrinovič Peter, doc. Ing., PhD.KGDEDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 390A-310apeter.kyrinovic@stuba.sk
Labat Marija Mihaela, Ing.KVHKpost-graduate studentmarija.labat@stuba.sk
Laco Kamil, Ing., PhD.KBKMVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 386A 4/418akamil.laco@stuba.sk
Lacová Zuzana, Ing.KKPSpost-graduate student+421 (2) 59 274 653C 1509zuzana.lacova@stuba.sk
Lamperová Katarína, Ing.KSMEpost-graduate student+421 (2) 59 274 256A 215katarina.lamperova@stuba.sk
Langová Aneta, Ing.EAPracovnice pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 722C2/1aneta.langova@stuba.sk
Lapin MichalCITPracovník pre didaktickú techniku+421 (2) 59 274 514P 103michal.lapin@stuba.sk
Laščeková Antónia, Ing.SDOPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 59 274 466prízemie C-0003antonia.lascekova@stuba.sk
Látková Tamara, Ing.KVHKpost-graduate student+421 (2) 59 274 621C 1213tamara.latkova@stuba.sk
Látková VieraOOUpratovač - upratovačkaviera.latkova@stuba.sk
Ledererová Miriam, Ing., PhD.KMTIOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 521C 0803miriam.ledererova@stuba.sk
Leimberger Peter, Ing.KTZBOdborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 658C 1415peter.leimberger@stuba.sk
Lesňáková Valéria, Ing. arch.OPVVPracovnice pre zahraničné vzťahy+421 (2) 59 274 587C1/ 9valeria.lesnakova@stuba.sk
Leško Martin, Ing.KGZApost-graduate student+421 (2) 59 274 342A-613martin.lesko@stuba.sk
Letko Pavol, Ing., PhD.KGZAOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 528A-629pavol.letko@stuba.sk
Lieskovský Tibor, Ing., PhD.KGZAOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 297A-618tibor.lieskovsky@stuba.sk
Lichner Ľubomír, Ing., DrSc.FCEExternal Instructorqlichner@stuba.sk
Lisoň OndrejOOPracovník MTZ+421 (2) 59 274 714CIT 11/3ondrej.lison@stuba.sk
Lisýová Beáta, Mgr.PAMOPracovnice pre personálne činnosti+421 (2) 59 274 470C1/11beata.lisyova@stuba.sk
Lobotka Peter, Ing., PhD.FCEOpponent+421 (2) 59 274 454C 7/01qlobotkap@stuba.sk
Lovíšek Ján, prof. RNDr. Ing., DrSc.FCEEmeritný profesor+421 (2) 59 274 257A - 206qlovisek@stuba.sk
Lúčna OľgaOOVrátnikolga.lucna@stuba.sk
Lukáčová Kristína, Ing., PhD.KZEIOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 568C 17162001230158@stuba.sk
Lukovičová Jozefa, doc. RNDr., PhD.KFYZVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 403C 0304jozefa.lukovicova@stuba.sk
Macák Marek, Ing., PhD.KMDGOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 243C 05142001250458@stuba.sk
Macko RastislavÚVZKÚdržbárrastislav.macko@stuba.sk
Macura Viliam, prof. Ing., PhD.KVHKProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 279C 1209viliam.macura@stuba.sk
Magura Martin, Ing., PhD.KKDKOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 378A 514martin.magura@stuba.sk
Magurová DrahomíraOOUpratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201drahomira.magurova@stuba.sk
Mahríková Ivana, Ing., PhD.KZEIVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 285C 1714ivana.mahrikova@stuba.sk
Majdúch Dušan, prof. Ing., PhD.FCEEmeritný profesorqmajduch@stuba.sk
Majer Radovan, Ing.KTESpost-graduate studentradovan.majer@stuba.sk
Majkráková Miroslava, Ing.KGZApost-graduate student+421 (2) 59 274 345A-610miroslava.majkrakova@stuba.sk
Majorošová Martina, Ing., PhD.KVHKOdborná asistentka CSc.,PhD.C 1212martina.majorosova@stuba.sk
Majtánová Lucia, Ing., PhD.KBKMVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 503A 4/421lucia.majtanova@stuba.sk
Makýš Oto, doc. Ing., PhD.KTESDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 593C 1011oto.makys@stuba.sk
Makýš Peter, doc. Ing., PhD.KTESOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 596C 1009peter.makys@stuba.sk
Máleková MonikaSDOPracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 478prízemie C-0008monika.malekova@stuba.sk
Maliariková Marcela, Ing.KVHKpost-graduate studentC 1212marcela.maliarikova@stuba.sk
Maňková Lucia, Ing., PhD.KKPSOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 446C 0703lucia.mankova@stuba.sk
Marčiš Marián, Ing., PhD.KGDEOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 427A-322marian.marcis@stuba.sk
Mardan Ahmad IqbalFCEFuture foreign studentxmardan@stuba.sk
Márföldi Monika, Ing.KSMEpost-graduate student
Marko Ivana, Ing.KZEIpost-graduate student+421 (2) 59 274 271C1715ivana.marko@stuba.sk
Marková Romana, Ing.KVHKpost-graduate student+421 (2) 59 274 621C 1213romana.markova@stuba.sk
Marton Michal, Ing.KZEIpost-graduate student
Marton Pavol, doc. Ing., PhD.ÚSZDohoda o pracovnej činnosti+421 (2) 59 274 583A 226marton@stuba.sk
Masárová LenkaÚVZKČašníklenka.masarova@stuba.sk
Masarovičová Mária, Ing., PhD.FCEConsultant+421 (2) 59 274 67323/9qmasarovicovam@stuba.sk
Matiašková Lýdia, Ing.KBKMpost-graduate student+421 (2) 59 274 381A 4/429lydia.matiaskova@stuba.sk
Matiašovský Peter, Ing., PhD.FCEExternal Instructorqmatiasovsky@stuba.sk
Matulová Katarína, Ing., PhD.FCEExternal Instructor+421 (2) 59 274 681blok C 8.posch., č.dv. 10qmatulovak@stuba.sk
Matusová KatarínaEAFinančná účtovníčka+421 (2) 59 274 208C2/8katarina.matusova@stuba.sk
Matúšek Richard, Ing., PhD.KTESOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 599C 1001richard.matusek@stuba.sk
Mayer Pavol, Ing.KTESpost-graduate studentpavol.mayer@stuba.sk
Mečiar Andrej, Ing.KTESpost-graduate student+421 (2) 59 274 594C 1016andrej.meciar@stuba.sk
Medľa Matej, Ing., PhD.KMDGVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0503matej.medla@stuba.sk
Medveď Igor, prof. RNDr., PhD.KFYZProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 403C 0306igor.medved@stuba.sk
Melicher Ján, prof. Ing., PhD.FCEEmeritný profesor+421 (2) 59 274 348A-603qmelicher@stuba.sk
Mellner Dušan, Ing. arch., PhD.KARCHOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 400C 1903dusan.mellner@stuba.sk
Menďan Rastislav, doc. Ing., PhD.KKPSDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 397C 0708rastislav.mendan@stuba.sk
Mesiar Radko, prof. RNDr., DrSc.KMDGProfesor DrSc.+421 (2) 59 274 414C 0402radko.mesiar@stuba.sk
Mészáros Jakub, Mgr.KVHKpost-graduate studentjakub.meszaros@stuba.sk
Mészárosová Katarína, RNDr., PhD.KMDGOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 432C 0517katarina.meszarosova@stuba.sk
Mičuneková ĽudmilaCITOdborná administratívna pracovnice+421 (2) 59 274 511CIT 1/3ludmila.dubovcova@stuba.sk
Mihala Patrik, Mgr.KFYZVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 421patrik.mihala@stuba.sk
Mihalíková Želmíra, Ing.EAVedúca ekonomického útvaru+421 (2) 59 274 294C2/3zelmira.mihalikova@stuba.sk
Michalica Miroslav, Ing. arch.FCEOpponentqmichalica@stuba.sk
Michalíková Ľubica, Mgr.SDOPracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 647prízemie C-0006lubica.michalikova@stuba.sk
Miklánek Pavol, RNDr., CSc.FCEExternal Instructorqmiklanek@stuba.sk
Mikolai Imrich, doc. Ing., PhD.KKPSDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 479C 0603imrich.mikolai@stuba.sk
Mikula Karol, prof. RNDr., DrSc.KMDGProfesor DrSc.+421 (2) 59 274 418C 0507karol.mikula@stuba.sk
Minarechová Zuzana, Ing., PhD.KMDGVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímzuzana.faskova@stuba.sk
Minárová Mária, doc. RNDr., PhD.KMDGDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 236C 0512maria.minarova@stuba.sk
Minarovičová Katarína, Ing. arch., PhD.KKPSOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 457C 0709katarina.minarovicova@stuba.sk
Mitro VladimírKSMETechnický pracovník+421 (2) 59 274 209A 210vladimir.mitro@stuba.sk
Miženková SvetlanaLICKnihovnice+421 (2) 59 274 576svetlana.mizenkova@stuba.sk
Mogyorósi FrantišekOOPrevádzkový elektrikárfrantisek.mogyorosi@stuba.sk
Mohlerová DrahoslavaLICPracovnice pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 577drahoslava.mohlerova@stuba.sk
Mojzeš Marcel, doc. Ing., PhD.FCEDohoda o pracovnej činnosti+421 (2) 59 274 536A-604mojzes@stuba.sk
Molnár Alexander, Ing.CITPrac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 313CIT 10/3alexander.molnar@stuba.sk
Moravčík Andrej, Ing.KKPSpost-graduate student+421 (2) 59 274 654C 1521andrej.moravcik@stuba.sk
Moroczová Lýdia, Ing.KSMEpost-graduate student+421 (2) 59 274 247A 222lydia.moroczova@stuba.sk
Moyzeová Milena, RNDr., PhD.FCEOpponentqmoyzeova@stuba.sk
Možiešik Ľudovít, doc. Ing., PhD.KHTEDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 566C 1112ludovit.moziesik@stuba.sk
Možiešiková Katarína, Ing.FCEDohoda o pracovnej činnostiqmoziesikova@stuba.sk
Mrva KarolOOPrevádzkový elektrikárkarol.mrva@stuba.sk
Murín Justín, prof. Ing., DrSc.FCEExterný spolupracovník+421 (2) 60 291 611A704justin.murin@stuba.sk
Mydla Jakub, Bc.KHTEOdborný administratívny pracovníkjakub.mydla@stuba.sk
Nádaská Zuzana, Ing. arch., PhD.KARCHOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 464C 1917zuzana.nadaska@stuba.sk
Nagyová ElenaEAPracovnice pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 497C2/4elena.nagyova@stuba.sk
Nagyová KatarínaOOUpratovač - upratovačkakatarina_nagyova@stuba.sk
Némethová Ema, Ing.KTZBpost-graduate student+421 (2) 59 274 473C 1408ema.nemethova@stuba.sk
Németová Zuzana, Ing.KVHKpost-graduate studentzuzana.nemetova@stuba.sk
Neusch Matúš, Ing.KKDKpost-graduate studentmatus.neusch@stuba.sk
Niko Igor, Ing.KKDKpost-graduate student+421 (2) 59 274 367A 505igor.niko@stuba.sk
Nosko Radovan, Ing.KVHKpost-graduate student+421 (2) 59 274 622C 1204radovan.nosko@stuba.sk
Noskovičová AlenaEnt.OPracovnice pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 500C2/11alena.noskovicova@stuba.sk
Novák Viliam, Ing., DrSc.FCEExternal Instructorqnovak@stuba.sk
Ntourlias GeorgiosFCEFuture foreign studentxntourlias@stuba.sk
Ohrablo František, prof. Ing., PhD.FCEEmeritný profesorC 0707ohrablo@stuba.sk
Okasová ZdenaSDOPracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 483prízemie C-0009zdena.okasova@stuba.sk
OKOCK POLYCARP OMONDI, MSc.KMDGpost-graduate studentpolycarp.okock@stuba.sk
Okša Gabriel, doc. Ing., PhD.KMDGVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímgabriel.oksa@stuba.sk
Olbřímek Juraj, doc. Ing., PhD.KKPSDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 450C 0618juraj.olbrimek@stuba.sk
Omeroglu OmerFCEFuture foreign studentxomeroglu@stuba.sk
Ondrášik Martin, Mgr., PhD.KGTEOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 298C 1705martin.ondrasik@stuba.sk
Ondrejková DanielaKHUVOdborná administratívna pracovnicedaniela.ondrejkova@stuba.sk
Ondrušková Lucia, Ing.KKDKpost-graduate studentlucia.ondruskova@stuba.sk
Orfánus Martin, Ing., PhD.KHTEOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 694C 1107martin.orfanus@stuba.sk
Orfánus Tomáš, RNDr., PhD.FCEExternal Instructorqorfanus@stuba.sk
Orosi Pavol, Ing., PhD.KTESVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 2103pavol.orosi@stuba.sk
Oslayová EvaMOPracovnice ekonomiky práce+421 (2) 59 274 493C3/13eva.oslayova@stuba.sk
Ozturk Melih FiratFCEFuture foreign studentxozturk@stuba.sk
Páleš Andrej, Ing.KARCHpost-graduate student+421 (2) 59 274 239C 1919andrej.pales@stuba.sk
Palko Milan, doc. Ing. et Ing. arch., PhD.KKPSDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 441C 0608milan_palko@stuba.sk
Palková Adela, Ing., PhD.KKPSOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 460C 0713adela.palkova@stuba.sk
Pálová Alžbeta, PhDr., PhD.KJAZOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 250C 1802alzbeta.palova@stuba.sk
Paňák Pavel, Ing. arch.FCEDohoda o vykonaní práceC 1904pavol.panak@stuba.sk
Pániková Jana, Ing.EAPracovnice pre plán a rozpočet+421 (2) 59 274 259C2/5jana.panikova@stuba.sk
Panuška Jakub, Ing., PhD.KGTEOdborný asistent CSc.,PhD.C 1721jakub.panuska@stuba.sk
Pápay Attila, Mgr.OOTechnický pracovníkattila.papay@stuba.sk
Papčo Juraj, Ing., PhD.KGZAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 345A-610juraj.papco@stuba.sk
Papinčáková Lenka, Ing.KVHKpost-graduate studentlenka.cederlova@stuba.sk
Parajka Juraj, Ing., PhD.FCEExternal Instructorqparajka@stuba.sk
Park Seol Ah, MSc.KMDGVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním, post-graduate studentseol.park@stuba.sk
Paulík Peter, doc. Ing., PhD.KBKMDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 550A 4/403peter.paulik@stuba.sk
Pavčeková Monika, Ing., PhD.KKPSOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 446C 0703monika.pavcekova@stuba.sk
Pavlendová Gabriela, doc. Ing., PhD.KFYZDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 490C 0309gabriela.pavlendova@stuba.sk
Pavlíková Anna, Ing.KHTEpost-graduate studentC 1113anna.pavlikova@stuba.sk
Pavlík Vladimír, doc. Ing., PhD.KMTIDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 691C 0802vladimir.pavlik@stuba.sk
Pavlovská Katarína, Mgr.LICPracovnice pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 205katarina.pavlovska@stuba.sk
Pecník Miroslav, Ing.KBKMpost-graduate student+421 (2) 59 274 387A 4/435miroslav.pecnik@stuba.sk
Pekár Ján, doc. RNDr., PhD.FCEOpponentqpekar@stuba.sk
Pekárová Pavla, RNDr., DrSc.FCEExternal Instructorqpekarova@stuba.sk
Pelešková MartinaKMDGOdborná administratívna pracovniceC 0505martina.omelkova@stuba.sk
Peráčková Jana, doc. Ing., PhD.KTZBDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 480C 1403jana.perackova@stuba.sk
Petráková Zora, doc. Ing., PhD.ÚSZDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 700C 1506zora.petrakova@stuba.sk
Petrányi JánOOVrátnikjan.petranyi@stuba.sk
Petráš Dušan, prof. Ing., PhD.KTZBProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 634C 1407dusan.petras@stuba.sk
Petrík Adam, Ing.KKDKpost-graduate studentadam.petrik@stuba.sk
Petro Marek, Ing., PhD.KTESOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 573C 20032001230915@stuba.sk
Piačková Daniela, Ing.KGZApost-graduate studentdaniela.piackova@stuba.sk
Piatka Jaroslav, Ing., PhD.KTESVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 581C 1510jaroslav.piatka@stuba.sk
Pilař Pavol, Mgr. art. Ing., ArtD.KARCHpost-graduate student, Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 606C 1901pavol.pilar@stuba.sk
Piršel Ladislav, Ing., PhD.FCEOpponentqpirsel@stuba.sk
Pokorný LadislavOOVrátnik+421 (2) 59 274 523ladislav.pokorny@stuba.sk
Pokrývka Ivan, Ing.OPVVPracovník pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 314C3/11ivan.pokryvka@stuba.sk
Polčanová LenkaÚVZKČašníklenka.polcanova@stuba.sk
Popeňažník JozefOOObsluhovač výťahovjozef.popenaznik@stuba.sk
Porubčinová Martina, Mgr., PhD.KHUVVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímmartina.porubcinova@stuba.sk
Potočár Milan, Ing.CITVedúci VS+421 (2) 59 274 319CIT 2/3milan.potocar@stuba.sk
Preda CosminFCEFuture foreign studentxpreda@stuba.sk
Prekop Ľubomír, Ing., PhD.KSMEOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 445A 223lubomir.prekop@stuba.sk
Pribiš Miroslav, akad. soch.KARCHOdborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 401C 21/9miroslav.pribis@stuba.sk
Priechodský Vladimír, Ing., PhD.CLVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 43 336 100CL-LNK-17 (Trnávka)vladimir.priechodsky@stuba.sk
Priganc Sergej, doc. Ing., PhD.FCEOpponentqpriganc@stuba.sk
Prokopčáková Katarína, Ing., PhD.KTESOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 695C 1010katarina.prokopcakova@stuba.sk
Pružinec Filip, Ing.KGZApost-graduate student
Prváková SlávkaFCEDohoda o pracovnej činnostiqprvakovas@stuba.sk
Psotný Martin, doc. Ing., PhD.KSMEDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 652A 206martin.psotny@stuba.sk
Puškár Anton, prof. Ing., PhD.OPVVOdborný administratívny pracovník+421 (2) 59 274 487C 0612anton.puskar@stuba.sk
Quittner Pavol, prof. RNDr., DrSc.FCEOpponentqquittner@stuba.sk
Rabenseifer Roman, doc. Dr. Ing. arch.KKPSDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 439C 0620roman.rabenseifer@stuba.sk
Rášová Alexandra, Ing., PhD.KGZAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 342A-613alexandra.rasova@stuba.sk
Rattayová Viera, Ing.KVHKpost-graduate studentviera.rattayova@stuba.sk
Ravinger Ján, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc.FCEEmeritný profesor+421 (2) 59 274 532A 204ravingerj@stuba.sk
Remešíková Mariana, doc. Mgr., PhD.KMDGDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 248C 0508mariana.remesikova@stuba.sk
Repka MarekÚVZKŠéfkuchármarek.repka@stuba.sk
Révayová ErikaEAPracovnice správy majetku+421 (2) 59 274 474C2/10erika.revayova@stuba.sk
Riečanová Izabela, Mgr.KMDGpost-graduate student+421 (2) 59 274 243C 0514izabela.riecanova@stuba.sk
Rigová ViolaOOUpratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 203viola.rigova@stuba.sk
Rísiková HelenaOOPracovnice pre ubytovacie služby v ŠD+421 445 291 246helena.risikova@stuba.sk
Rodný Marek, Ing., PhD.FCEExternal Instructorqrodny@stuba.sk
Rošková EvaÚVZKChyžnáeva.roskova@stuba.sk
Rubínová JanaKGDEOdborná administratívna pracovnice+421 (2) 59 274 639A-303jana.rubinova@stuba.sk
Rubint Jakub, Ing.KSMEpost-graduate student+421 (2) 59 274 334A 218jakub.rubint@stuba.sk
Rückschlossová Tatiana, Mgr., PhD.KMDGOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 413C 0503tatiana.ruckschlossova@stuba.sk
Ruhig Roman, Ing. arch. Ing.KARCHpost-graduate student+421 (2) 59 274 239C 1920roman.ruhig@stuba.sk
Rumann Ján, Ing., PhD.KHTEOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 570C 1121jan.rumann@stuba.sk
Rychtáriková Monika, prof. Ing., PhD.KARCHProfesorka CSc.,PhD.C 1911monika.rychtarikova@stuba.sk
Řehák Ivan, akad. soch.KARCHOdborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 401C 21/9ivan.rehak@stuba.sk
Řikovská OľgaKGTEStavebný technička+421 (2) 59 274 676C 0907olga.rikovska@stuba.sk
Sandanus Jaroslav, doc. Ing., PhD.KKDKDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 366A 504jaroslav.sandanus@stuba.sk
Sánka Imrich, Ing.KTZBpost-graduate student
Sarkoci Peter, Ing., PhD.KMDGVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 218C 0408peter.sarkoci@stuba.sk
Sárköziová HajnalkaOOUpratovač - upratovačkahajnalka.sarkoziova@stuba.sk
Sárköziová KvetoslavaOOUpratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201kvetoslava.sarkoziova@stuba.sk
Sawicka AgataFCEFuture foreign studentxsawicka@stuba.sk
Sebera Josef, Ing., PhD.FCEOpponentqsebera@stuba.sk
Sedláčková Júlia, Mgr.OOVrátnikjulia.sedlackova@stuba.sk
Setvák IgorOOPomoc. pracovník v prevádz. jednotke +421 (2) 59 274 300igor.setvak@stuba.sk
Shenga Zinaw Dingetu, Ing.KHTEpost-graduate studentzinaw.shenga@stuba.sk
Schlosser Peter, Dr. Ing.KDOSDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqschlosserp@stuba.sk
Schlosser Tibor, doc. Ing., CSc.KDOSDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 707A 5/527tibor.schlosser@stuba.sk
Siman Cyril, Mgr.FCEpost-graduate studentcyril.siman@stuba.sk
Sitár Marian, Ing.CITPracovník pre didaktickú techniku+421 (2) 59 274 514P 103marian.sitar@stuba.sk
Sivčák Anton, Ing.KBKMpost-graduate studentanton.sivcak@stuba.sk
Skalík Lukáš, Ing., PhD.KTZBVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 289C 14062001240619@stuba.sk
Skalíková Ingrida, Ing.KTZBpost-graduate studentC 1507ingrida.nikova@stuba.sk
Skoček Iľja, Ing. arch.KARCHDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqskocek@stuba.sk
Slávik Ivan, doc. Ing., PhD.KGTEDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 672C 0909ivan.slavik@stuba.sk
Slezáková Lenka, Mgr.KARCHOdborná administratívna pracovnice
Slivanský Miloš, Ing., PhD.KKDKOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 368A 512milos.slivansky@stuba.sk
Sloboda Matúš, Mgr., PhD.FCEExterný spolupracovníkqslobodam@stuba.sk
Slováková ZuzanaROArchivár+421 (2) 59 274 212C22zuzana.slovakova@stuba.sk
Smola Alfonz, prof. Ing., PhD.KTZBDohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 573A710smola@stuba.sk
Smrek Peter, RNDr., PhD.KMDGOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 246C 0520peter.smrek@stuba.sk
Sógel Kristián, doc. Ing., PhD.KKDKDohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 374A 502qsogel@stuba.sk
Sokáč Marek, doc. Ing., PhD.KZEIVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 286C 1308marek.sokac@stuba.sk
Sokol Milan, prof. Ing., PhD.KSMEProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 448A 228milan.sokol@stuba.sk
Soldánová Veronika, Ing.KVHKpost-graduate studentveronika.soldanova@stuba.sk
Somorová Viera, doc. Ing., PhD.KTESVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 213C 1020viera.somorova@stuba.sk
Sonnenschein Róbert, Ing., PhD.KBKMOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 549A 4/4042001250682@stuba.sk
Sopková Mariana, Mgr.FCEDohoda o pracovnej činnostiqsopkova@stuba.sk
Sozuguzel IpekFCEFuture foreign studentxsozuguzel@stuba.sk
Stacho Jakub, Ing., PhD.KGTEOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 674C 09122001260622@stuba.sk
Staneková Ľubica, RNDr., PhD.KMDGOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 709C 0414lubica.stanekova@stuba.sk
Staněk Vlastimil, prof. Ing., PhD.FCEEmeritný profesor+421 (2) 59 274 395A-306stanek@stuba.sk
Stankoci Ivan, Ing., PhD.FCE, KVHKDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, Dohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 260247xstankoci@stuba.sk
Stanko Štefan, prof. Ing., PhD.KZEIProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 280C 1304stefan.stanko@stuba.sk
Staňová Andrea, Ing.KZEIOdborná administratívna pracovnice+421 (2) 59 274 702C 1305andrea_stanova@stuba.sk
Starovičová MáriaOOUpratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201maria.starovicova@stuba.sk
Stašová Oľga, Mgr., PhD.KMDGVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 248C 0508olga.drblikova@stuba.sk
Steindlbergerová KatarínaOOUpratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201katarina.steindlbergerova@stuba.sk
Sternová Zuzana, prof. Ing., PhD.FCEOpponentqsternova@stuba.sk
Straková Zuzana, doc. Ing., PhD.KTZBOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 638C 1409zuzana.kovarova@stuba.sk
Struhárová Alena, Ing., PhD.KMTIOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 685C 0807alena.struharova@stuba.sk
Struhařová Petra, Ing. arch.KARCHpost-graduate student+421 (2) 59 274 606C 1901petra.struharova@stuba.sk
Struk Peter, Mgr., PhD.KMDGOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 418C 0507peter.struk@stuba.sk
Stupňanová Andrea, doc. Mgr., PhD.KMDGDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 416C 0403andrea.stupnanova@stuba.sk
Sucháneková EvaKGTEStavebný technička+421 (2) 59 274 287C 0917eva.suchanekova@stuba.sk
Suchá Oľga, Ing.OOPlavčík+421 (2) 59 274 509olga.sucha@stuba.sk
Súľovská Monika, Ing., PhD.KGTEOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 281C 1703monika.sulovska@stuba.sk
Sumec Jozef, prof. Mgr. RNDr. Ing., DrSc.FCEEmeritný profesor+421 (2) 59 274 455A - 227sumec@stuba.sk
Szabó Daniel, Mgr.KKPSVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 452A lab. II.suteréndaniel.szabo@stuba.sk
Szalayová Sylvia, Ing., PhD.KTESOdborná asistentka CSc.,PhD.
Szilágyiová AndreaOOUpratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 203andrea.szilagyiova@stuba.sk
Szlaur Erik, Ing.CITPracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 715CIT 3/2erik.szlaur@stuba.sk
Szolgay Ján, prof. Ing., PhD.KVHKProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 498C 1205jan.szolgay@stuba.sk
Šabíková BeátaCITOperátorka VS+421 (2) 59 274 656CIT 34/3beata.sabikova@stuba.sk
Šabíková Jana, Ing., PhD.KTZBDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 59 274 631C 1419sabikovaj@stuba.sk
Šafář Roman, Ing., PhD.FCEOpponentqsafar@stuba.sk
Šagát Marián, Mgr.KMDGpost-graduate studentC 0519marian.sagat@stuba.sk
Šarvaicová Simona, Ing.KBKMpost-graduate studentsimona.sarvaicova@stuba.sk
Šatura Tomáš, Ing.TajomníkTajomník fakulty+421 (2) 59 274 471C1/6tomas.satura@stuba.sk
Šebesta PeterOOObsluhovač výťahov+421 (2) 59 274 307peter.sebesta@stuba.sk
Šedivý Peter, Ing.CITPracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 918 665 028CIT 3/2peter.sedivy@stuba.sk
Šeliga Adam, Ing.KMDGpost-graduate student+421 (2) 59 274 244C 0411adam.seliga@stuba.sk
Šestáková Janka, doc. Ing., PhD.FCEOpponentqsestakovaj@stuba.sk
Šiagiová Jana, doc. RNDr., PhD.KMDGDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 731C 0412jana.siagiova@stuba.sk
Šíma Jaroslav, doc. Ing., CSc.FCEOpponentqsimaj@stuba.sk
Šimek Richard, Ing.KARCHpost-graduate student+421 (2) 59 274 630C 1913richard.simek@stuba.sk
Šimko Martin, Ing., PhD.KTZBVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmartin.simko@stuba.sk
Šimko Peter, Ing. arch. Ing., PhD.KARCHVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 2103peter.simko@stuba.sk
Šimkovičová Vladimíra, Ing. arch., PhD.KARCHOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 606C 1902vladimira.simkovicova@stuba.sk
Šín Peter, RNDr., PhD.KFYZOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 548C 0308peter.sin@stuba.sk
Šipošová Alexandra, Ing., PhD.KMDGOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 407C 0404alexandra.siposova@stuba.sk
Širáň Jozef, prof. RNDr., DrSc.KMDGProfesor DrSc.+421 (2) 59 274 315C 0405jozef.siran@stuba.sk
Šišmišová Zuzana, Ing.KSMEpost-graduate student+421 (2) 59 274 256A 215zuzana.sismisova@stuba.sk
Škrinár Andrej, doc. Ing., PhD.KVHKVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 617C 1215andrej.skrinar@stuba.sk
Škultétyová Ivona, prof. RNDr., PhD.KZEIDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 280C 1302ivona.skultetyova@stuba.sk
Škvarka Juraj, Ing.KGTEpost-graduate studentC 1722juraj.skvarka@stuba.sk
Šmotlák Marcel, Ing., PhD.KTESOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 581C 1510marcel.smotlak@stuba.sk
Šoltész Andrej, prof. Ing., PhD.KHTEProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 320C 1118andrej.soltesz@stuba.sk
Šoltész Július, doc. Ing., PhD.KBKMDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 384A 4/432julius.soltesz@stuba.sk
Špánik Peter, Ing.KGZApost-graduate student+421 917 669 453Mýtna ul. 5.p.peter.spanik@stuba.sk
Špildová Dagmar, PhDr.KJAZOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 262C 1806dagmar.spildova@stuba.sk
Šťastný Patrik, Ing.KTESpost-graduate studentpatrik.stastny@stuba.sk
Štecák Róbert, Ing.KKDKpost-graduate studentrobert.stecak@stuba.sk
Štefanička Tomáš, Mgr.KGZApost-graduate studenttomas.stefanicka@stuba.sk
Štefunková Zuzana, Ing., PhD.KVHKOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 627C 12/9zuzana.macurova@stuba.sk
Štefunková Zuzana, Ing., PhD.KMTIOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 682C 0805zuzana.stefunkova@stuba.sk
Števo Stanislav, Ing., PhD.FCEOpponent+421 (2) 60 291 801D703qstevo@stuba.sk
Štilhammerová VeronikaLICKnihovnice+421 (2) 59 274 576veronika.stilhammerova@stuba.sk
Štroner Martin, prof. Ing., Ph.D.FCEOpponentqstroner@stuba.sk
Štujber Miloslav, Ing.KKPSVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 465C 0719miloslav.stujber@stuba.sk
Štujberová Magdaléna, doc. Ing., PhD.KKDKDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 370A 508magdalena.stujberova@stuba.sk
Šujanová Paulína, Ing. arch.KKPSpost-graduate student+421 (2) 59 274 654C 1520paulina.sujanova@stuba.sk
Šulek Peter, doc. Ing., PhD.KHTEDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 571C 1120peter.sulek@stuba.sk
Šurda Peter, Ing., PhD.FCEExternal Instructorqsurdap@stuba.sk
Švábenský Otakar, prof. Ing., CSc.FCEOpponentqsvabensky@stuba.sk
Švecová Zuzana, Mgr.PAMOPracovnice pre personálne činnosti+421 (2) 59 274 305C1/10zuzana.svecova@stuba.sk
Takács Ján, prof. Ing., PhD.KTZBProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 635C 1412jan.takacs@stuba.sk
Tall Andrej, RNDr., PhD.FCEExternal Instructorqtall@stuba.sk
Tarová Jana, Mgr.CITPracovnice v oblasti výpočtovej techniky
Tereňová Zuzana, RNDr., PhD.KMDGOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 429C 0518zuzana.terenova@stuba.sk
Tomašovič Peter, prof. Ing., PhD.FCEExternal Instructor+421 (2) 59 274 436C 0704qtomasovic@stuba.sk
Tomek Lukáš, Ing. Mgr., PhD.KMDGVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0511lukas.tomek@stuba.sk
Tomová Magdaléna, Mgr.MOPracovnice ekonomiky práce+421 (2) 59 274 629C3/13magdalena.tomova@stuba.sk
Topilin Alexander, Ing. arch.KARCHpost-graduate student+421 (2) 59 274 239C 1919alexander.topilin@stuba.sk
Tóth OndrejOOPrevádzkový zámočník+421 (2) 59 274 3281. PP blok Bondrej.toth@stuba.sk
Tuček Ján, prof. Ing., CSc.FCEOpponentqtucek@stuba.sk
Turček Peter, prof. Ing., PhD.FCEEmeritný profesor+421 (2) 59 274 665C 0903turcekp@stuba.sk
Turis Matúš, Ing.KSMEpost-graduate student+421 (2) 59 274 334A 218matus.turis@stuba.sk
Tvrdá Katarína, doc. Ing., PhD.KSMEDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 291A 224katarina.tvrda@stuba.sk
Uba Markjoe Olunna, MSc.KMDGVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate studentmarkjoe.uba@stuba.sk
Uhlířová Lenka, Ing.KSMEpost-graduate student+421 (2) 59 274 247A 222lenka.uhlirova@stuba.sk
Unčíková AndreaOOPracovnice MTZ+421 (2) 59 274 468C1/14andrea.uncikova@stuba.sk
Unčík Stanislav, prof. Ing., PhD.KMTIProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 686C 0811stanislav.uncik@stuba.sk
Urbán Daniel, Ing., PhD.KFYZOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 489C 0303daniel.urban@stuba.sk
Urbanovská AnnaSekDPracovnice pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 472C1/4anna.urbanovska@stuba.sk
Vacek Šimon, Ing. arch. Ing.KKPSpost-graduate student+421 (2) 59 274 645C 1508simon.vacek@stuba.sk
Václavíková Štefánia, Mgr.KMDG, FCESystem Integrator, Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 404C 0521stefania.vaclavikova@stuba.sk
Vajda Peter, RNDr., PhD.FCEOpponentqvajda@stuba.sk
Vajsáblová Margita, doc. RNDr., PhD.KMDGDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 406C 0515margita.vajsablova@stuba.sk
Valašík Adrián, Ing.KBKMpost-graduate student+421 (2) 59 274 387A 4/435adrian.valasik@stuba.sk
Valášková Ľubica, RNDr., PhD.KMDGOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 404C 0521lubica.valaskova@stuba.sk
Valent Peter, Ing., PhD.KVHKOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 727C 1514peter_valent@stuba.sk
Vaníček Ivan, prof. Ing., DrSc.FCEOpponentqvanicek@stuba.sk
Vargic Lukáš, Ing.KARCHpost-graduate student+421 (2) 59 274 630C 1913lukas.vargic@stuba.sk
Vargová Andrea, Ing., PhD.KKPSOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 437C 0717andrea.vargova@stuba.sk
Vargová MagdalénaOOUpratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201magdalena.vargova@stuba.sk
Vargová TündeOOUpratovač - upratovačkatunde.vargova@stuba.sk
Vaseková Barbora, Ing.KVHKpost-graduate studentbarbora.vasekova@stuba.sk
Vavríková Lucia, Ing., PhD.KMDGOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 709C 0414lucia.vavrikova@stuba.sk
Vavrová AndreaLICKnihovnice+421 (2) 59 274 495andrea.vavrova@stuba.sk
Vavrovič Boris, Ing., PhD.KKPSOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 444C 0605boris.vavrovic@stuba.sk
Véghová Ivana, Ing., PhD.KSMEOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 311A 211ivana.veghova@stuba.sk
Velísková Yvetta, Ing., PhD.FCEExternal Instructorqveliskova@stuba.sk
Venglár Michal, Ing., PhD.KSMEOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 334A 219michal.venglar@stuba.sk
Vidakovič Aleksandar, Ing.KBKMpost-graduate studentaleksandar.vidakovic@stuba.sk
Víchová Kamila, Ing., PhD.KTZBOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 660C 1413kamila.malinova@stuba.sk
Villamayor García-Asenjo, Ing., PhD.FCEExternal Instructorqvillamayor@stuba.sk
Vlnková JanaOOUpratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 203jana.vlnkova@stuba.sk
Vojčíková VieraKTVYOdborná administratívna pracovnice+421 (2) 59 274 264C 1810viera.vojcikova@stuba.sk
Výleta Roman, Ing., PhD.KVHKOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 727C 15142001240752@stuba.sk
Yildiz ErdoganFCEFuture foreign studentxyildiz@stuba.sk
Zajacová Janka, JUDr., PhD.KHUVOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 220C 2008janka.zajacova@stuba.sk
Zapletal Ivan, prof. Ing., DrSc.FCEEmeritný profesorqzapletal@stuba.sk
Zelem Lukáš, Ing., PhD.KARCHVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 630C 1913lukas.zelem@stuba.sk
Zelinka ĽubošOOÚdržbár+421 (2) 59 274 300lubos.zelinka@stuba.sk
Zicháček Martin, Bc.CITPracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 715CIT 3/2martin.zichacek@stuba.sk
Zúbek PeterOOTechnický pracovník+421 (2) 59 274 330peter.zubek@stuba.sk
Zúbková Mária, doc. Ing., PhD.KHUVVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 918 669 140maria.zubkova@stuba.sk
Zuzulová Andrea, Ing., PhD.KDOSOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 355A 5/533andrea_durisova@stuba.sk
Ždímalová Mária, Mgr., PhD.KMDGVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 419C 0501maria.zdimalova@stuba.sk
Žilinský Juraj, doc. Ing., PhD.KKPSDocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 461C 0614juraj.zilinsky@stuba.sk
Žjaková Daniela, Ing.KARCHpost-graduate student+421 (2) 59 274 606C 1901daniela.varga@stuba.sk

Click the "Print the list of phone numbers" button to get the list of phone numbers in the PDF format.