Oct 21, 2020   1:19 a.m. Uršuľa
Academic information system

Faculty of Civil Engineering - telephone directory


Use this application to display the list of phone numbers for the selected department. Use the button at the end of the form to print the list of phone numbers.

It is possible to display the primary data only or all data.

There are either only extensions or full phone numbers listed below. Use the following selection to change the way phone numbers are displayed.

Individual employees are ordered alphabetically, regardless of the departments they work at. Use the following selection to change this order.

Individual departments are displayed using the official abbreviations of the department names. Use the following selection to replace these abbreviations with department numbers (or codes).

     

The office phone code for Faculty of Civil Engineering is not known. Phone numbers are in the full format.

Name
DepartmentPositionPhone
Office
E-mail
LICKnihovnice
+421 (2) 32 888 576
katarina.abelova@stuba.sk
KMDGpost-graduate student
andrea.abrahamova@stuba.sk
Abrahoim Iyad, Ing., PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 551
A 4/416iyad.abrahoim@stuba.sk
KVHKpost-graduate student
milica.aleksic@stuba.sk
Future foreign student
xaltintas@stuba.sk
Technický pracovník
C 0503
martin.ambroz@stuba.sk
KBKMTechnický pracovník
marian.angus@stuba.sk
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 721
CIT 2/2
igor.antoniaci@stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 595
C 1003
FCEFuture foreign student
xarcieri@stuba.sk
Arnould Matthias Marcel Jean, Ing.post-graduate student
+421 (2) 32 888 239
C 1919
matthias.arnould@stuba.sk
Ároch Rudolf, doc. Ing., PhD.KKDK
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 365
A 503
KBKMVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 295
A 4/424
tomas.augustin@stuba.sk
FCEOpponent
Babinský Ján, Ing.FCE
Opponent
qbabinsky@stuba.sk
Bacigál Tomáš, doc. Ing., PhD.KMDGDocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 419
C 0501
Bačík Martin, Ing., PhD.FCE
Opponent
qbacik@stuba.sk
FCE
External Instructor
Bagoňa Miloslav, doc. Ing., PhD.FCEOpponent
qbagona@stuba.sk
KMDG
post-graduate student
C 0411
KGDEOdborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 392
A-304
KVHK
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 627C 1214zbynek.bajtek@stuba.sk
Bajza Adolf, prof. Ing., PhD.FCEEmeritný profesor
+421 (2) 32 888 687
blok C 8.posch., č.dv. 12
adolf.bajza@stuba.sk
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 303
CIT 6/3
FCEEmeritný profesor+421 (2) 32 888 379
A 511
ivan.balaz@stuba.sk
Odborná administratívna pracovnice+421 (2) 32 888 421
C 0307
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Balažovjech Martin, Mgr., PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 235
C 0510martin.balazovjech@stuba.sk
Balcierák Ľuboš, Ing., PhD.FCE
Opponent
qbalcierak@stuba.sk
Balco Peter, Ing.FCEExterný spolupracovník
qbalco@stuba.sk
Baliak František, prof. RNDr., PhD.FCE
Emeritný profesor
+421 (2) 32 888 284
C17 02frantisek.baliak@stuba.sk
Bálint Gabriel, Ing., PhD.KDOSOdborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 353
A 5/535gabriel.balint@stuba.sk
Future foreign student
Ballová Dominika, Mgr.KMDG, KVHK
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student
C0411
Baloghová Kristína, Ing., PhD.KTZB
Dohoda o vykonaní práce
Balucha Martin, Ing., PhD.FCEOpponent
FCE
Emeritný profesor
+421 (2) 32 888 489C 0303
KBKM
post-graduate student
jaroslav.baran@stuba.sk
Baranová Júlia, Ing.
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 207C 2016
Bárek Viliam, prof. Ing., PhD.FCEOpponent
Bariczová Gabriela, Ing.KGDE
post-graduate student
gabriela.bariczova@stuba.sk
Profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 608
C 1301danka.barlokova@stuba.sk
Barok Ivan, Ing.
Opponent
qbarok@stuba.sk
KHTEDocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 693
C 1111
KBKM
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 540
A 4/431
andrej.bartok@stuba.sk
Bartolčičová Barbora, Mgr., PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.barbora.bartolcicova@stuba.sk
Bartošová Kmeťková Jana, Ing., PhD.Opponent
Emeritný profesor
A-318pavel.bartos@stuba.sk
FCEExterný spolupracovník+421 (2) 32 888 464
C 1919
Bederka Marián, Ing., PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1015
marian.bederka@stuba.sk
FCEOpponent
qbednarikm1@stuba.sk
Bednárová Emília, prof. Ing., PhD.
Profesorka CSc.,PhD., Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 675
C 0901
emilia.bednarova@stuba.sk
Bednár Štefan, Ing.
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qbednars@stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 408C 0506juliana.beganova@stuba.sk
Future foreign student
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Belčáková Ingrid, doc. RNDr., PhD.
Opponent, Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 283237ingrid.belcakova@stuba.sk
Belica Peter, Ing., CSc.KZEI, FCE
Opponent, Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 588
C16 14
Belicová Michaela, Ing.FCEOpponent
qbelicova@stuba.sk
Odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 471C 0104
Bendík Peter, Ing.FCE
Opponent
Benedikovičová Helena
Odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 705
A 4/407
Opponent
qbenko@stuba.sk
Benková Lenka, Ing.FCEOpponent+421 (2) 32 888 594
C10/19a
Benková ZuzanaKMDG
Odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 703
C 0401
zuzana.benkova@stuba.sk
KBKM
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 554
A 4/414
vladimir.benko@stuba.sk
Beňová Kristína, PhDr.EA
Vedúca oddelenia finančného účtovníctva
+421 (2) 32 888 729
C 0210
Beňovičová JanaOO
Pracovnice MTZ
+421 (2) 32 888 476
C 0114
FCE
Emeritný profesor
+421 (2) 32 888 357
A 5/531bystrik.bezak@stuba.sk
Bezák Ivan, Ing., PhD.
Opponent
qbezak@stuba.sk
FCEOpponent+421 (2) 32 888 716CIT 2/2
Bezděk Aleš, Mgr., PhD.Opponent
qbezdek@stuba.sk
Pracovnice pre ekonomické činnosti
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 642C 0611boris.bielek@stuba.sk
Bieliková Barbora, Mgr.
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
barbora.bielikova@stuba.sk
KKDKOdborná administratívna pracovnicezuzana.bielikova@stuba.sk
Bilančík Marek, Ing., PhD.
Opponent
+421 (2) 32 888 573
C10/16
KBKMVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 546
A406
FCEExterný spolupracovník
qbiras@stuba.sk
Biskupičová Andrea, Ing.KMTIpost-graduate student
+421 (2) 32 888 681
C 0810
Bisták Andrej, Ing., PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, Špecialista pre styk s verejnosťou
+421 (2) 32 888 314
C 0311
Blaha Jozef, Ing., PhD.Dohoda o pracovnej činnosti
jozef.blaha@stuba.sk
Blaho Stanislav, Ing.KBKMpost-graduate student
stanislav.blaho@stuba.sk
Blašková Dominika, Ing.KSME
post-graduate student
+421 (2) 32 888 334
A 219
dominika.blaskova@stuba.sk
FCEOpponent
qblaskova@stuba.sk
FCE
Opponent
Blažo Adam, Ing.post-graduate student
Bobik Mikuláš, Ing., PhD.KKPS, FCEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, Opponent
Boček Július, Ing.Opponent
KKPS, ÚSZVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate student
FCE
Opponent
Bogár Michal, Ing. arch.
Externý spolupracovník, Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1904
Bohdalová Mária, doc. RNDr., PhD.Opponent
KKPSpost-graduate student+421 (2) 32 888 655
C 1512
KBKMpost-graduate student
A429
Borecká Eva, Ing. arch., PhD.KARCHOdborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 564
C 1910eva.borecka@stuba.sk
Borovička Michal, Ing.FCE
Opponent
+421 (2) 32 888 654
C 15/22
qborovicka@stuba.sk
Borovská Edina, Mgr., PhD.KJAZOdborná asistentka CSc.,PhD.
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 542
A420
KKPS
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 655
C 1512
lukas.bosak@stuba.sk
OO
Vrátnik
Božíková Jarmila, doc. Ing., PhD.KZEI
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 611
C 1306
Bránický Filip, Ing., PhD.KARCHVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 239
C 1920
filip.branicky@stuba.sk
Braniš Marek, Ing.
post-graduate student
+421 (2) 32 888 359
A 5/520
Opponent
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 288
C 1723
martin.brcek@stuba.sk
Brehovská Jana, Ing., PhD.Opponent+421 (2) 32 888 391
A-302
qbrehovska@stuba.sk
Briatka Peter, Ing., PhD.KTESVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 594
C 1013
Briatková Jana, Ing.Opponent
Briatková Jana, Ing.
Opponent
OO
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 515
Knihovnice
+421 (2) 32 888 495
laura.brinzova@stuba.sk
Brodňan Miroslav, doc. Ing., PhD.
Opponent
qbrodnan@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
A 519
jan_brodniansky@stuba.sk
KKDKProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 377A 507jan.brodniansky@stuba.sk
Brogyányi Gabriel, Ing. arch.FCE
Opponent
qbrogyanyi@stuba.sk
Brunclíková Eva
Upratovač - upratovačka
Brunčák Peter, Ing.FCEOpponent+421 (2) 32 888 396
A-307
Brziak Adam, Ing.
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student
C 1204
Buček Daniel, Ing.post-graduate student+421 (2) 32 888 336C 1102daniel.bucek@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 459C 0712peter.buday@stuba.sk
Opponentqbugan@stuba.sk
Bucha Blažej, Ing., PhD.KGZAOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 342A-612
Buch Mário, Ing.KMTI
post-graduate student
FCE
Opponent
qbuchta@stuba.sk
Opponentqbujna@stuba.sk
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
KHTEDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student+421 (2) 32 888 563C 1110lucia.bytcankova@stuba.sk
Cabadajová MarcelaSDOPracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 647
prízemie C-0006marcela.cabadajova@stuba.sk
post-graduate student
terezia.cabanova@stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 363
A 5/523
silvia.capayova@stuba.sk
Carrera Daniel JesúsFCE
Future foreign student
FCEOpponent
Cibulová Michaela, Mgr.
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
michaela.cibulova@stuba.sk
Cimrák Ivan, prof. Mgr., PhD.
Opponent
qcimrak@stuba.sk
Coşkun SerhatFCEFuture foreign studentxcoskuns@stuba.sk
KKPSpost-graduate student
samuel.cruz@stuba.sk
post-graduate student
marek.csoka@stuba.sk
Csonková Monika, Mgr.KSME
Odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 245C 1806monika.csonkova@stuba.sk
Cvíčela Martin, Ing., PhD.Opponent
+421 (2) 32 888 637
14.posch./17
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student
C 1210frantisek.cyprich@stuba.sk
Opponent
Czikhardt Richard, Ing.Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student
+421 (2) 32 888 345
A-610
richard.czikhardt@stuba.sk
FCEOpponent
Čeheľová Dagmara, Ing., PhD.Opponent
+421 (2) 32 888 462
C 0714
qcehelova@stuba.sk
KFYZ
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 489
C 0303
Čelko Ján, prof. Ing., PhD.FCE
Opponent
qcelko@stuba.sk
KBKM
post-graduate student
jana.cepcianska@stuba.sk
Čepová Helena, Mgr.
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 265
C 1809
helena.cepova@stuba.sk
KBKMpost-graduate student
Čermák Oskar, doc. Ing., PhD.Opponent
qcermako@stuba.sk
Opponent
Černý Peter, Ing., PhD.FCE
Consultant
+421 (2) 32 888 343
A-612
Červeňanská Michaela, Ing., PhD.KHTEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 563
C 1110
michaela.cervenanska@stuba.sk
Čistý Milan, prof. Ing., PhD.KVHK
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 628C 1218
KHTE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 698
C 1104
lea.cubanova@stuba.sk
Čuhák Marek, Ing., PhD.
Opponent
+421 (2) 32 888 503
A 4/420
Čunderlík Róbert, Ing., PhD.KMDGVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 235
C 0510
FCE
Opponent
qcurka@stuba.sk
ÚSZ, KFYZVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 492
C 0302
jakub.curpek@stuba.sk
Opponent
+421 (2) 32 888 561
B/410
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 627
C 1214
michaela.danacova@stuba.sk
Opponentqdanacova@stuba.sk
Daniel Matej, prof. RNDr., PhD.FCEOpponent
FCE
Opponent
Daňová Kristína, Ing.Opponent+421 (2) 32 888 342
A-513
qdanovak@stuba.sk
FCEOpponentqdarula@stuba.sk
Deáková HildaOOUpratovač - upratovačka
Deáková Karin, Ing.Stavebný technička
+421 (2) 32 888 453
C 0609
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 556
C 1811
FCE
Opponent
qdecky@stuba.sk
Diblík Josef, prof. Ing., DrSc.
Opponent
Dlhý Dušan, Ing., PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 449
C 0621
dusan.dlhy@stuba.sk
KBKMpost-graduate student
A423jakub.dobry@stuba.sk
Doláková Gréta, Ing., MSc.
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student
+421 (2) 32 888 618
C 1212
Doležal Michal, Ing.
Opponent
qdolezal@stuba.sk
Dolník Michal, Ing. Bc.FCE
Opponent
Domonkosová Alica, Mgr.LIC
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
Kuchárka
Droščák Branislav, Ing., PhD.Opponent
Držík Milan, Mgr., PhD.FCE
Opponent
qdrzik@stuba.sk
Ďubek Marek, Ing., PhD.KTES
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 586
C 2005
marek.dubek@stuba.sk
FCE, SDO
System Integrator, Pracovník pre študijné záležitosti
+421 903 430 163
ext. pracovisko mimo svf
Opponent
Ďuračiová Renata, doc. Ing., PhD.KGZA
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 534
A-605
renata.duraciova@stuba.sk
Ďurčo Miroslav, Ing.
Opponent
Opponentqduricap@stuba.sk
Dušička Peter, prof. Ing., PhD.KHTEProfesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 565
C 1106
ÚSZDohoda o pracovnej činnosti
Dzuriková Martina, Ing.Opponent
FCE
Opponent
qecker@stuba.sk
Future foreign student
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 229C 2007helena.ellingerova@stuba.sk
Erdélyi Ján, doc. Ing., PhD.KGDE
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 390A-310ajan.erdelyi@stuba.sk
Esen Talha
Future foreign student
Fábryová Chalupková Karina, Ing., PhD.Opponent
C 0910
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 297
A-618jana.chalachanova@stuba.sk
Fajkus Petr, Ing., CSc.FCEOpponent
Faktor Jakub, Ing.
Opponent
qfaktor@stuba.sk
Vrátnik+421 (2) 32 888 523eva.falubova@stuba.sk
CL
Stavebný technik
+421 (2) 43 336 100
Fedorko Gabriel, prof. Ing., PhD.FCEOpponent
qfedorko@stuba.sk
Fekete Vojtech, Ing.FCEOpponentqfekete@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 52 494 330
A-628robert.fencik@stuba.sk
Opponent
Feňovčíková Andrea, doc. RNDr., PhD.FCE
Opponent
Feranec Ján, doc. RNDr., DrSc.Opponent
qferanec@stuba.sk
FCEOpponent
Ferenčík Karol, Ing.FCE
Opponent
Ferstl Karol, doc. Ing., CSc.
Opponent
karol.ferstl@stuba.sk
Fiľarská Diana, Ing.post-graduate student
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 508A 4/402ludovit.fillo@stuba.sk
FCE
Opponent
Odborný administratívny pracovník, post-graduate student
+421 (2) 32 888 625
C 1211
Follrichová VieraSDO
Pracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 483prízemie C-0009viera.follrichova@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 654C 0709
Frankovská Jana, prof. Ing., PhD.
Profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 624
C 1701
Fraštia Marek, doc. Ing., PhD.Docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 398A-318
Freudenberger Klara, Ing.post-graduate student
Frimmer Michal, Ing., PhD.FCEOpponentqfrimmer@stuba.sk
KMDG
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 719
C 0509
Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 599C 1614
FCEExternal Instructor+421 905 789 640C 1411belo.furi@stuba.sk
Prac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 32 888 714CIT 11/3peter.gaal@stuba.sk
Gajdoš Ondrej, Ing.FCE
Opponent
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 382A 4/430katarina.gajdosova@stuba.sk
KHUVOdborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 32 888 226C 2017
Gajniak Ondrej, JUDr.KHUV
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 2012
KJAZ, KVHKVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním, Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 254C 1820
Gašpárek Jakub, Ing.KBKM
post-graduate student
Gašparík Jozef, prof. Ing., PhD.Profesor CSc.,PhD.
+421 905 280 200
C 1004
Gažíková Soňa, Ing.KTZBpost-graduate student
sona.gazikova@stuba.sk
Geisse Robert, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 529
A-316
FCE
Opponent
Gerhátová Ľubomíra, Ing., PhD.KGZAOdborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 536
A-603
CITVedúci VS+421 (2) 32 888 319CIT 2/2
Girgle František, Ing., Ph.D.FCE
Opponent
qgirgle@stuba.sk
Goksu Ferhat FurkanFCEFuture foreign student
xgoksu@stuba.sk
Gomboš Milan, Ing., CSc.FCEExternal Instructor
post-graduate student
Gondová Terezia
Technická pracovnice, Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 657
C 1405
Opponent
Grachová Alexandra, Ing.Pracovnice pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 500
C 0215
Vedúci prevádzkovej jednotky, Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 326
C 0113
miroslav.gramblicka@stuba.sk
Opponent
+421 (2) 32 888 552A 4/412
Grambličková Danka, RNDr., PhD.KGTEDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 6702/9
FCEOpponent
Gregorová Jana, doc. Ing. arch., PhD.KARCHDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 426C 1912jana.gregorova@stuba.sk
Gregorová Valéria, Ing., PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
FCE
Opponent
Gregušová Silvia, Ing., PhD.ÚSZ
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 712
C 1502
silvia.gregusova@stuba.sk
FCEOpponent
frantisek.grejtak@stuba.sk
Greňa Peter, Ing.
Opponent
Grešlík Pavol, Ing., PhD.
Opponent
KSMEVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 230
C 1805
Grofčík Eduard, Ing., PhD.Opponent
+421 (2) 32 888 645
C 15/08
FCEOpponent
FCEEmeritný profesor
Opponent
Guoth Peter, Ing.FCEOpponentqguoth@stuba.sk
Opponent
qguzik@stuba.sk
Gyürki Štefan, Mgr., PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelanímstefan.gyurki@stuba.sk
CIT
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 716
CIT 2/2
Halaj Peter, prof. Ing., PhD.Opponent
FCEOpponent
qhalasa@stuba.sk
Halmová Dana, Ing., PhD.FCE
External Instructor
qhalmova@stuba.sk
Halúzová Dušana, Ing., PhD.Opponent+421 (2) 32 888 645
C 15/08
qhaluzova@stuba.sk
Halvonik Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 555
A 4/415
jaroslav.halvonik@stuba.sk
Handlovičová Angela, doc. RNDr., PhD.KMDGDocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 417
C 0413
angela.handlovicova@stuba.sk
Hangyová Aneta, Ing.ÚSZVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
aneta.hangyova@stuba.sk
Hanko Martin, Ing., PhD.KTES
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 594
C 1019
FCEOpponent
+421 (2) 60 291 897
D710qhantuch@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 438
C 0711peter.hanuliak@stuba.sk
FCEOpponent
qhanusd@stuba.sk
Hanzl Jakub, Ing.
post-graduate student
Hanzl Vlastimil, doc. Ing., CSc.
Opponent
qhanzl@stuba.sk
FCE
Opponent
System Integrator, Odborný asistent CSc.,PhD.
FCE
Opponent
qhec@stuba.sk
Emeritný profesor
+421 (2) 59 274 533
A-608
Hegerová ĽubicaEA
Finančná účtovníčka
+421 (2) 32 888 208
C 0212
FCEFuture foreign student
Hellová Katarína Eva, Ing.
post-graduate student
Hermann Juraj, Ing. arch.
Hosťujúci profesor
+421 (2) 32 888 464C 1918juraj.hermann@stuba.sk
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Hesek Michal, Ing.Opponent
Hideghéty Andrej, Ing.KGDE
post-graduate student
andrej.hideghety@stuba.sk
Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.Opponent
Hirš MilanOO
Domovník - údržbár
Hlaváček Michal, prof. Ing. arch.KARCH
Profesor CSc.,PhD.
C 1909
FCEOpponent
KVHKProfesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 620
C 1207
External Instructor
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 354
A 5/522
dominika.hodakova@stuba.sk
Hofierka Jaroslav, prof. Mgr., PhD.
Opponent
Holečka Matej, Ing.
post-graduate student
Holko Ladislav, RNDr., CSc.External Instructor
qholko@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 385A 4/433
Hollý Ján, Ing.KKPS, ÚSZVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate student+421 (2) 32 888 655
C 1512
jan.holly@stuba.sk
Holúbeková Margita
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
margita.holubekova@stuba.sk
FCEFuture foreign student
KGDE
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student
richard.honti@stuba.sk
Horanská Ľubomíra, Mgr., PhD.FCE
Opponent
+421 (2) 59 325 332NB 630lubomira.horanska@stuba.sk
Horváth RastislavCIT
Operátor VS
+421 (2) 32 888 656CIT 34/3rastislav.horvath@stuba.sk
Hoťka Martin, Ing., PhD.FCEOpponentqhotka@stuba.sk
Hraška Jozef, prof. Ing., PhD.
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 458
C 0622
jozef.hraska@stuba.sk
Hrivová Ivona, Mgr.
post-graduate student
ivona.hrivova@stuba.sk
Hronček Miroslav, Ing.FCE
Opponent
qhroncek@stuba.sk
Opponent
qhrubesova@stuba.sk
Hrudka Jaroslav, Ing., PhD.KZEIOdborný asistent CSc.,PhD.
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 678
C 0911lubos.hrustinec@stuba.sk
Hubová Oľga, doc. Ing., PhD.Docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 641
C 1812
olga.hubova@stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 530A-317lubica.hudecova@stuba.sk
KARCH
post-graduate student
dominika.hudokova@stuba.sk
Hulínová Zdenka, doc. Ing., PhD.KTES
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 597
C 1012
zdenka.hulinova@stuba.sk
KGTE, FCE
Emeritný profesor, Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 666
C 0905
jozef.hulla@stuba.sk
Hupka Tomáš, Ing.FCEOpponent
qhupka@stuba.sk
Hurný Jozef, Ing.post-graduate student
Dohoda o vykonaní práce
Husár Ladislav, doc. Ing., PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 531
A-602
Odborná administratívna pracovnice
Húsenicová Jarmila, doc. Ing. arch., PhD.
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 646
C 1908
jarmila.husenicova@stuba.sk
Husková Gabriela, Bc.Mzdová účtovníčka+421 (2) 32 888 477
C 0313
gabriela.huskova@stuba.sk
Hykš Pavel, prof. Ing., PhD.FCEEmeritný profesor
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 669
C 0913jana.chabronova@stuba.sk
Chamulová Barbara, Ing., PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 316
C 1014
barbara.chamulova@stuba.sk
Chlaň Mário, Ing.
post-graduate student
mario.chlan@stuba.sk
FCEOpponent
Chmelíková Erika, Ing.
Opponent
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 630
C 1914
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 402
C 0718
post-graduate student
Upratovač - upratovačka
denisa.chrenkova@stuba.sk
Christina ChristopoulouFCE
Future foreign student
CIT
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 512
CIT 4/2
Ibolya Gergő, Ing.KMDG
post-graduate student
post-graduate student
tomas.ic@stuba.sk
Ilavský Ján, prof. Ing., PhD.KZEIProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 609
C 1311
Iličić NikolaFuture foreign student
xilicic@stuba.sk
Imrišek Martin, Ing., PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 917 669 453
Mýtna ul. 5.p.
martin.imrisek@stuba.sk
Ingeli Rastislav, doc. Ing., PhD.
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 459
C 0712
Ivančaj BranislavLICKnihovník+421 (2) 32 888 576
Docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 260
C 1821
FCE
Opponent
qivan@stuba.sk
Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing.FCE
Consultant
qizvoltova@stuba.sk
Opponent
qjacko@stuba.sk
Jadroň Juraj, Ing.
Opponent
Jaduščáková MáriaCLDohoda o pracovnej činnosti+421 (2) 43 336 100
maria.jaduscakova@stuba.sk
Jágerská Lenka, Ing., PhD.
Opponent
C 1420qjagerska@stuba.sk
Jakeš Erik, Ing., PhD.KKPSOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 438
C 0711
erik.jakes@stuba.sk
Jakuš Rastislav, Ing., PhD.Opponent
Opponent
qjamnicka@stuba.sk
Jamnický Martin, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 649
C 0604
Janák Juraj, prof. Ing., PhD.KGZAProfesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 537
A-607
Janečková GabrielaCITDohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 32 888 511
CIT 1/2
qjaneckova@stuba.sk
Opponent
qjanik@stuba.sk
Opponent
Jankovichová Eva, doc. Ing., PhD.
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 221
C 2001
Odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 636C 1414tatjana.janoskova@stuba.sk
Jánoš Pavol, Mgr.post-graduate student
Opponent+421 (2) 32 888 65914.posch./11
Jarský Čeněk, prof. Ing., FEng., DrSc.
Opponent
qjarsky@stuba.sk
Opponent
qjavorekt@stuba.sk
KMDG
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 430C 0419
Jendželovský Norbert, prof. Ing., PhD.Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 364
C 1819norbert.jendzelovsky@stuba.sk
Ježko Ján, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 338
A-314
jan.jezko@stuba.sk
Josai Tomáš, Ing.Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student
Junasová Barbora, Ing.post-graduate student
barbora.junasova@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 484
C 0301
milan.jurci@stuba.sk
KTES
Dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 32 888 560
C 1002
ivan.juricek@stuba.sk
FCEOpponentqjurka@stuba.sk
Kabele Karel, prof. Ing., CSc.Opponent
qkabele@stuba.sk
FCE
Opponent
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421jozef.kacur@stuba.sk
FCEOpponentqkadlec@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
A-305
FCE
Opponent
qkala@stuba.sk
KMDGDocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 417
C 0413
Profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 405C 0409
Kalinová Gabriela, Ing., PhD.ÚSZDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 918 669 108
gabriela.kalinova@stuba.sk
Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.FCEOpponent
KTZBDocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 661
C 1401
daniel.kalus@stuba.sk
OPVVPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 32 888 393
C 0107
KVHK
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student
Kaniková Kristína, Ing.
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student
Kaňuk Ján, doc. RNDr., PhD.Opponentqkanuk@stuba.sk
Karpel Michal, Ing. arch.
Externý spolupracovník
qkarpel@stuba.sk
KARCHpost-graduate student+421 (2) 32 888 465
C 0721
Opponent
Kausitzová MonikaOO
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Kaya ÖmerFuture foreign student
xkayao@stuba.sk
Kelčík Stanislav, Ing., PhD.
Opponent
qkelcik@stuba.sk
FCE
Opponent
+421 (2) 32 888 503A 4/421qkendicky@stuba.sk
Opponent+421 (2) 32 888 223blok C 16. p č. dv 13qkerestur@stuba.sk
FCEOpponent
+421 (2) 32 888 295
A 4/424qkeseli@stuba.sk
Keszegh Martin, Ing.FCEOpponent
+421 (2) 32 888 637
14.posch./17
qkeszegh@stuba.sk
Keszeliová Anita, Mgr.KVHK
post-graduate student
+421 (2) 32 888 625
C 1211
anita.keszeliova@stuba.sk
Opponent
qkiss@stuba.sk
Kissová AlžbetaOO
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
alzbeta.kissova@stuba.sk
Kissová Monika
Upratovač - upratovačka
MO
Mzdová účtovníčka
+421 (2) 32 888 475C 0312
Kiššová JuditaOO
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
judita.kissova@stuba.sk
Klas Tomáš, Ing., PhD.KKDK
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 378
A 514
tomas.klas@stuba.sk
Klčo Tomáš, Ing.FCEOpponent
Klem Josip, Ing.KKPSDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student
Klepsatel František, prof. Ing., PhD.FCEEmeritný profesorC17 04qklepsatel@stuba.sk
Klikáč Jakub, Ing. arch.Opponent
KKPSpost-graduate student
FCE
Opponent
+421 (2) 32 888 681
blok C 8.posch., č.dv.9
KMDG
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 409
C 0410
Kocianová Valéria, Mgr.OPVV
Špecialista pre styk s verejnosťou
+421 (2) 32 888 708
C 0310
Kocka Ľuboš, Ing.FCE
Opponent
qkocka@stuba.sk
FCEFuture foreign student
Kočický Dušan, Mgr., PhD.Opponent
qkocicky@stuba.sk
Kohnová Silvia, prof. Ing., PhD.KVHK
Profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 623
C 1217
Kohútová Alena
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
alena.kohutova@stuba.sk
FCEExternal Instructor
Kochánková SoňaKKPS
Technická pracovnice
+421 (2) 32 888 643
C 0610
KSMEDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 332C 1815yvonna.kolekova@stuba.sk
FCE
Opponent
qkolesarova@stuba.sk
Opponent
qkollarb@stuba.sk
KMDG
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0519
FCEOpponent
KMDG
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 428
C 0502
Koník Ján, Ing., PhD.
Opponent
+421 (2) 32 888 47314.posch./8qkonik@stuba.sk
Opponent
+421 (2) 32 888 65015.posch./15
KGDEProfesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 559
A-311
KGTEDocent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 277
C 1707
System Integrator, Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
FCEOpponent
+421 (2) 572 76 432
439pavol.korcek@stuba.sk
KGZApost-graduate student
barbora.korekacova@stuba.sk
Korinek Jozef, Ing.ÚSZ
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 701
C 1505jozef.korinek@stuba.sk
Korman Slavomír, Ing., CSc.FCEOpponent
qkorman@stuba.sk
Kormošová Ľudmila, Ing.KBKMpost-graduate student
A423
Kósa Balázs, Ing.
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student
C0511
Kosmály Juraj, Ing.FCE
Opponent
FCEOpponent
post-graduate student
+421 (2) 32 888 645
C 1508
Opponent
qkotes@stuba.sk
Kotiv Marína, Ing.KARCH
post-graduate student
marina.kotiv@stuba.sk
Opponent
FCEOpponent
Koudelková Daniela, doc. Ing., PhD.KTZB
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 631
C 1419
Kováčik Marián, Ing.KDOS, FCE
Opponent, Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
A 5/523
KBKMpost-graduate student
A434
Kováčiková KatarínaÚVZK
Chyžná
post-graduate student
jozef.kovac@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 376
A 513
michal.kovac@stuba.sk
Kovaľ Frederik, Ing.KHTEpost-graduate student
Kovářová Helena, Ing.FCEOpponent
Kozánková MáriaEAPokladnice+421 (2) 32 888 469C 0001
Krafčík Milan, Ing., PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 633
C 1420milan.krafcik@stuba.sk
Krajčík Matúš, Ing.post-graduate student
KTZB
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 650
C 1417
michal.krajcik@stuba.sk
FCE
Opponent
Krajčovič Juraj, Ing., PhD.Opponent
KSMEProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 690
C 1820
KJAZOdborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 253
C 1821katalin.hoboth@stuba.sk
Kráľová Barbora, Ing.post-graduate student
Krejsa Martin, prof. Ing., PhD.FCEOpponent
Kriš Jozef, prof. Ing., PhD.Emeritný profesor, Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 615
C13 18
jozef.kris@stuba.sk
Krištofič Štefan, Ing.KTES
post-graduate student
stefan.kristofic@stuba.sk
FCEOpponent
qkrivacek@stuba.sk
Krivá Zuzana, doc. RNDr., PhD.KMDGDocentka CSc.,PhD.
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 32 888 723
C 0106
stela.krivdova@stuba.sk
Križma Martin, Ing., PhD.FCE
Opponent
Kročitá JanaÚVZKChyžná
jana.krocita@stuba.sk
Pracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 725
prízemie C-0007
FCEOpponent
Kubáň Martin, Ing.
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student
C 1204
FCEOpponent
qkubica@stuba.sk
post-graduate student
Kubincová Milena
Vrátnik
milena.kubincova@stuba.sk
Kučová Eliška, Ing.post-graduate student+421 (2) 32 888 276C 1720
Kudiváni Lucia, Ing.FCE
Opponent
Vedúci účelového zariadenia
+421 327 798 192
Kudláčková JanaHospodár
ÚVZKSkladnice
jana_kudlackova@stuba.sk
FCE
Opponent
Kukučka Vendelín, Ing.Opponent
KARCH
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 607C 1905jozef.kuran@stuba.sk
Kurčová Mária, Ing., PhD.KTZBOdborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 660
C 1413
Kuruc Michal, Ing.post-graduate student
Opponent
Vrátnik
Kutiš Vladimír, prof. Ing., PhD.Externý spolupracovník+421 (2) 60 291 452
A707
vladimir.kutis@stuba.sk
Kuva Tatiana, Ing. arch.FCEOpponentqkuva@stuba.sk
Opponent
FCEOpponent+421 (2) 32 888 67910/9qkuzmaj@stuba.sk
KGZA
Technická pracovnice
+421 (2) 32 888 535
A-606helena.kvasnicova@stuba.sk
KARCHDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 426
C 1911
Květon Radomil, doc. Ing., PhD.FCEExternal Instructor
+421 (2) 32 888 619
C 1115qkvetonr@stuba.sk
FCE
Opponent
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 390
A-310a
KGDEpost-graduate student
peter.kysel@stuba.sk
KVHKOdborná administratívna pracovnice, post-graduate student
+421 (2) 32 888 625
C 1211
KBKM
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 386
A 4/418a
kamil.laco@stuba.sk
Lamperová Katarína, Ing., PhD.Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 256
C 1810katarina.lamperova@stuba.sk
Langová Aneta, Ing.EA
Pracovnice pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 722
C 0205
Lapin MichalPracovník pre didaktickú techniku
+421 (2) 32 888 514
P 103
Lapos Jozef, prof. Ing., PhD.Opponentqlapos@stuba.sk
Pracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 466prízemie C-0003
Upratovač - upratovačka
viera.latkova@stuba.sk
Lederer Lukáš, Ing.KTESpost-graduate student
Lederer Martin, Ing., Ph.D.FCE
Opponent
KMTIOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 521C 0803miriam.ledererova@stuba.sk
Lehký David, doc. Ing., Ph.D.Opponent
qlehky@stuba.sk
Opponent
FCEOpponent
qlepes@stuba.sk
OPVVPracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 32 888 587
C 0108
Leško Martin, Ing.KGZA
post-graduate student
+421 (2) 32 888 342
A-613
martin.lesko@stuba.sk
Leško Pavol, Ing.
Opponent
qlesko@stuba.sk
Letko Pavol, Ing., PhD.KGZA
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 528
A-629
pavol.letko@stuba.sk
Letovanec Peter, Ing.FCEOpponent
Lieskovský Tibor, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 297
A-631tibor.lieskovsky@stuba.sk
Lichner Ľubomír, Ing., DrSc.
External Instructor
qlichner@stuba.sk
Lipták Imrich, Ing., PhD.
Opponent
+421 (2) 32 888 390
A-310a
Lipták Miroslav, Ing., PhD.Opponent
+421 (2) 32 888 396
A-307
Lisoň OndrejCIT
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 714
CIT 11/3
Pracovnice pre personálne činnosti
+421 (2) 32 888 470
C 0110beata.lisyova@stuba.sk
Lobotka Peter, Ing., PhD.
Opponent
+421 (2) 32 888 454
C 7/01
Opponentqlorincz@stuba.sk
FCEOpponent
A 5/522qlos@stuba.sk
Opponent
FCE
Opponent
qlovasova@stuba.sk
Lovíšek Ján, prof. RNDr. Ing., DrSc.
Emeritný profesor
+421 (2) 32 888 257
A - 206
jan.lovisek@stuba.sk
Lúčna Oľga
Vrátnik
olga.lucna@stuba.sk
Lukovičová Jozefa, doc. RNDr., PhD.Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 403
C 0304
Lulkovičová Otília, doc. Ing., PhD.Opponent
+421 917 271 452
14.posch./4qlulkovicova@stuba.sk
Lužica František, Ing.FCEOpponent
Macák Marek, Ing., PhD.KMDG
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 243
C 0514
Údržbár
post-graduate student
dominika.mackova@stuba.sk
FCE
Opponent
qmacoi@stuba.sk
Macura Viliam, prof. Ing., PhD.
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 279
C 1209
KTES
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qmaczko@stuba.sk
Mačaj Martin, doc. RNDr., PhD.FCE
Opponent
qmacajm@stuba.sk
Opponent
+421 (2) 32 888 650
15.posch./15
Magura Martin, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 378A 514martin.magura@stuba.sk
Magurová DrahomíraOOUpratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Mahríková Ivana, Ing., PhD.KZEI
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 285
C 1714
Macháč Karol, Ing.FCEOpponent
qmachack@stuba.sk
Emeritný profesor
Majer Radovan, Ing.KTES
post-graduate student
radovan.majer@stuba.sk
KVHK
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 618C 1212
Májovský Michal, Ing.FCEOpponent
qmajovsky@stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 503A422lucia.majtanova@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 593C 1011
Makýš Peter, doc. Ing., PhD.KTESOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 596
C 1009
Máleková MonikaSDOPracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 32 888 478prízemie C-0008
Špecialista pre styk s verejnosťou, post-graduate student+421 (2) 32 888 578C 0116
FCEOpponentqmalisp@stuba.sk
Marčiš Marián, doc. Ing., PhD.KGDEDocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 427
A-322
Mardan Ahmad IqbalFCEFuture foreign studentxmardan@stuba.sk
Marečková Alena, Ing.Vedúca útvaru ľudských zdrojov+421 (2) 32 888 425
Marián Rovňák Marián, doc. Ing., PhD.FCE
Opponent
qmarianrovnak@stuba.sk
FCEOpponent
qmariat@stuba.sk
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student
+421 (2) 32 888 271
C1715
ivana.marko@stuba.sk
Marko Rastislav, Ing.FCE
Opponent
qmarko@stuba.sk
Martin Lopušniak Martin, doc. Ing., PhD.
Opponent
qmartinlopusnia@stuba.sk
Marton Martin, Ing.post-graduate student
+421 (2) 32 888 256
C 1810
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student
Dohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 32 888 583
A 226
Čašník
lenka.masarova@stuba.sk
FCEConsultant
+421 (2) 32 888 673
23/9qmasarovicovam@stuba.sk
Masaryk Michal, doc. Ing., PhD.KTZB, FCE
Opponent, Dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 57 296 342
359/3
michal.masaryk@stuba.sk
Maťašovský Martin, Ing. et Ing., MBAExterný spolupracovník
qmatasovsky@stuba.sk
Matejka Jakub, Ing.
Opponent
qmatejka@stuba.sk
FCE
Opponent
qmatiasko@stuba.sk
Matiašovský Peter, Ing., PhD.FCE
External Instructor
qmatiasovsky@stuba.sk
Matin Ghulam SakhiFCE
Future foreign student
xmatin@stuba.sk
KZEI
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
FCEExternal Instructor+421 (2) 32 888 681
blok C 8.posch., č.dv. 10
Matusová Katarína
Finančná účtovníčka
+421 (2) 32 888 208
C 0212
Matúšek Richard, Ing., PhD.KTES
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 599C 1001
Opponent
+421 908 674 142
T-110
KTES
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student
pavol.mayer@stuba.sk
Mazúrová Daniela, Ing.Opponent, Dohoda o vykonaní práce
Mecele Matej, Ing.Opponent
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 421
C 0306
Mehter Muhsin CanFCE
Future foreign student
Melcer Jozef, prof. Ing., DrSc.FCEOpponent
Melicher Ján, prof. Ing., PhD.FCE
Emeritný profesor
+421 (2) 32 888 348A-603
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 400
C 1903
dusan.mellner@stuba.sk
Meľuch Peter
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 656CIT 34/3
Menďan Rastislav, doc. Ing., PhD.Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 397
C 0708
Mesiar Radko, prof. RNDr., DrSc.KMDGProfesor DrSc.
+421 (2) 32 888 414
C 0402radko.mesiar@stuba.sk
Mészáros Jakub, RNDr.FCE
post-graduate student
jakub.meszaros@stuba.sk
Mészáros Tibor, Ing. et Ing., PhD.Opponent
+421 (2) 59 274 668
9/16
qmeszaros@stuba.sk
Odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 511
CIT 1/3
ludmila.micunekova@stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
Vedúca ekonomického útvaru
+421 (2) 32 888 294
C 0207
Michalcová Vladimíra, Ing., PhD.FCE
Opponent
Michalica Miroslav, Ing. arch.
Opponent
Michalíková Ľubica, Mgr.SDOPracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 647
prízemie C-0006
Michalisková Simona, Ing.
post-graduate student
Opponent
qmichlik@stuba.sk
FCEOpponent
External Instructor
qmiklanek@stuba.sk
Mikolai Imrich, doc. Ing., PhD.KKPSDocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 479
C 0603
Mikolaj Ján, prof. Ing., PhD.Opponent
Mikula Karol, prof. RNDr., DrSc.
Profesor DrSc.
+421 (2) 32 888 418
C 0507
karol.mikula@stuba.sk
FCE
Future foreign student
Minarechová Zuzana, Ing., PhD.KMDGVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
FCE
Opponent
+421 (2) 32 888 440
22/17
Minár MichalCITPrac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 303
CIT 6/3
Minár Michal, Ing., PhD.FCEOpponent
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 411C 0406maria.minarova@stuba.sk
Minarovičová Katarína, Ing. arch., PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 457C 0709
FCEOpponent
qmindas@stuba.sk
Opponent
Mišovýchová Eva, Ing.KKPS
post-graduate student
KSMETechnický pracovník+421 (2) 32 888 209C 1802vladimir.mitro@stuba.sk
Knihovnice
+421 (2) 32 888 576
Mlynár Peter, Ing., PhD.
Dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 57 296 391
304
Mogyorósi František
Prevádzkový elektrikár
frantisek.mogyorosi@stuba.sk
FCEOpponent
qmohelnikova@stuba.sk
LICPracovnice pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 32 888 577
Mohwinkel Fiona LouisaFuture foreign student
xmohwinkel@stuba.sk
Moilanen PekkaFCE
Future foreign student
xmoilanen@stuba.sk
post-graduate student
Mojzeš Marcel, doc. Ing., PhD.FCE
Dohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 32 888 536A-604marcel.mojzes@stuba.sk
Prac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 32 888 313
CIT 10/3
Molnár Monika, Ing.FCEOpponentqmolnar@stuba.sk
FCE
Externý spolupracovník
+421 (2) 59 274 584
qmolnart@stuba.sk
Moravčík Martin, prof. Ing., PhD.
Opponent
qmoravcikm@stuba.sk
KSME
post-graduate student
+421 (2) 32 888 247
C 1809
Moyzeová Milena, RNDr., PhD.FCE
Opponent
Možiešik Ľudovít, doc. Ing., PhD.
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 566
C 1112
ludovit.moziesik@stuba.sk
Možiešiková Katarína, Ing.FCEDohoda o pracovnej činnosti
Mravec Miroslav, Ing.Opponent
qmravec@stuba.sk
Mudrá Martina, Ing.
post-graduate student
martina.mudra@stuba.sk
FCE
Opponent
+421 (2) 32 888 347
A-620milan.munko@stuba.sk
FCE
Externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 611A704
Musil Miloš, prof. Ing., CSc.
Externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 479
333
Odborný administratívny pracovník, post-graduate student+421 (2) 32 888 619
C 1105
jakub.mydla@stuba.sk
Nádaská Zuzana, Ing. arch., PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 464
C 1917
zuzana.nadaska@stuba.sk
Naddourová Nora, Ing.
post-graduate student
nora.naddourova@stuba.sk
Naď Ľudovít, prof. Ing., PhD.FCEOpponent
qnad@stuba.sk
Nagy Juraj, Ing., PhD.FCEOpponent
qnagy@stuba.sk
Pracovnice pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 497
C 0208
Nagyová KatarínaOOUpratovač - upratovačka
katarina_nagyova@stuba.sk
Nagy Zsolt, Ing.Opponent+421 (2) 32 888 654C 15/22
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 553
C 1503martina.necasova@stuba.sk
Opponent
+421 (2) 32 888 527
530
Némethy Ladislav, Ing.Opponent
qnemethy@stuba.sk
Németová Zuzana, Ing., PhD.KVHKVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním, Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 621
C 1213zuzana.nemetova@stuba.sk
Neusch Matúš, Ing.
post-graduate student
matus.neusch@stuba.sk
Neužil David
Externý spolupracovník
qneuzil@stuba.sk
KKDKpost-graduate student+421 (2) 32 888 367A 505igor.niko@stuba.sk
Noskovičová AlenaEnt.OPracovnice pre ekonomické činnosti+421 (2) 32 888 500
C 0215
alena.noskovicova@stuba.sk
post-graduate student
adam.novak@stuba.sk
Novák Pavel, prof. Ing., PhD.FCEOpponentqnovakp1@stuba.sk
Novák Viliam, Ing., DrSc.External Instructor
Ntourlias GeorgiosFuture foreign student
FCE
Emeritný profesor
C 0707
KVHKpost-graduate student
Okasová Zdenka
Pracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 483
prízemie C-0009
zdenka.okasova@stuba.sk
Okock Polycarp Omondi, MSc.KMDG
post-graduate student
Okša Gabriel, doc. Ing., PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Olah Andrej, Ing. arch.Opponent
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 450
C 0618
juraj.olbrimek@stuba.sk
Omeroglu OmerFuture foreign student
Ondák Adrián, Ing.KBKMpost-graduate student
adrian.ondak@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 298
C 1705
Ondriaš Martin, Ing.FCE
Opponent
qondrias@stuba.sk
Ondrušková Lucia, Ing.post-graduate student
lucia.ondruskova@stuba.sk
Orfánus Martin, Ing., PhD.KHTE
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 694
C 1107
FCEExternal Instructor
Orgoník Dušan, Ing., PhD.FCEOpponent
+421 (2) 32 888 473
14.posch./8
qorgonik@stuba.sk
Pracovnice ekonomiky práce
+421 (2) 32 888 493
C 0314
KKPS, FCEOpponent, Dohoda o vykonaní práce
qostry@stuba.sk
Future foreign student
Ožvat Aneta Alexandra, Ing.KMDGpost-graduate student
OOPrevádzkový elektrikár
jozef.palica@stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 441C 0608
Palková Adela, Ing., PhD.KKPS
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 460
C 0713
adela.palkova@stuba.sk
Paňák Pavel, Ing. arch.OpponentC 1904
Pániková Jana, Ing.Pracovnice pre plán a rozpočet
+421 (2) 32 888 259
C 0209
Pantáková Magdaléna, Ing.FCEOpponent
qpantakova@stuba.sk
Pápay Attila, Mgr.OO
Technický pracovník
KGZA
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 345
A-610
juraj.papco@stuba.sk
FCE
Opponent
Opponent
External Instructor
qparajka@stuba.sk
Park Seol Ah, MSc.KMDGVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním, post-graduate student
seol.park@stuba.sk
Parvathareddy SaichanduFCE
Future foreign student
xparvathareddy@stuba.sk
Pašteka Roman, doc. RNDr., PhD.Opponent
qpasteka@stuba.sk
KBKM
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 550
A 4/403peter.paulik@stuba.sk
Paulovičová Jana, Ing.FCE
Opponent
qpaulovicovaj@stuba.sk
Paulovičová Lucia, Ing., PhD.KTESOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 581
C 2021
KKPS
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 446
C 0703
monika.pavcekova@stuba.sk
Pavelka Karel, prof. Dr. Ing.FCEOpponent
KFYZDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 490
C 0309
KMTIDocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 691
C 0802
vladimir.pavlik@stuba.sk
Pavlovská Katarína, Mgr.Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 32 888 205
Pavúček Martin, Ing.post-graduate student
martin.pavucek@stuba.sk
Pecník Miroslav, Ing., PhD.CLVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 387
A 4/435
Pekár Ján, doc. RNDr., PhD.
Opponent
External Instructor
LIC
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
anna.penkovova@stuba.sk
Peráčková Jana, doc. Ing., PhD.KTZB
Docentka CSc.,PhD.
+421 908 453 734
C 1403
jana.perackova@stuba.sk
Pešková Zuzana, prof. Ing. arch. Ing., PhD.FCEExterný spolupracovnice
Docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 700
C 1506
zora.petrakova@stuba.sk
Petrányi JánOOVrátnik
Petráš Dušan, prof. Ing., PhD.KTZB
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 634
C 1407
post-graduate student
Petro Marek, Ing., PhD.KTESOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 573C 2003
post-graduate student
Petřvalský Gabriel, Ing.
Opponent, Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
A 5/523qpetrvalsky@stuba.sk
Pilař Pavol, Mgr. art. Ing., ArtD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 606
C 1901
Piršel Ladislav, Ing., PhD.FCEOpponentqpirsel@stuba.sk
Pišteková Danica, Mgr. art., ArtD.Opponent
qpistekova@stuba.sk
Piterka Michal, Ing.FCE
Opponent
Plevák Milan, Ing., PhD.FCEOpponent
Podolec Ondrej, Ing.
Opponent
qpodolec@stuba.sk
Pokorný LadislavVrátnik+421 (2) 32 888 523
ladislav.pokorny@stuba.sk
Opponent
ÚVZKČašník
Poliak Martin, Ing.KARCH
post-graduate student
Poliak Milan, Ing.FCE
Opponent
qpoliak@stuba.sk
Poljaková Zuzana, Ing.FCEOpponent
Pollák Peter, Ing., PhD.FCEOpponent
C 1706
qpollak@stuba.sk
Poórová Jana, Ing., PhD.FCEOpponent
qpoorova@stuba.sk
OOObsluhovač výťahovjozef.popenaznik@stuba.sk
Porubčinová Martina, Mgr., PhD.KHUV
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
Pospíšil Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
Opponent
qpospisilp@stuba.sk
Future foreign student
xpreda@stuba.sk
KTZBpost-graduate student
Prekop Ľubomír, Ing., PhD.KSMEOdborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 445
C 1811
lubomir.prekop@stuba.sk
Pribiš Miroslav, akad. soch.Odborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 32 888 401B302amiroslav.pribis@stuba.sk
FCEOpponent
qpribylp@stuba.sk
Priechodský Vladimír, Ing., PhD.CL
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 43 336 100
CL-LNK-17 (Trnávka)
vladimir.priechodsky@stuba.sk
Opponent
Prítula Andrej, Ing., PhD.
Opponent
Prokopčák Lukáš, Ing., PhD.Opponent
KTESOdborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 695
C 1010
post-graduate studentrobert.provaznik@stuba.sk
post-graduate student
Prváková Slávka
Dohoda o pracovnej činnosti
Psotný Martin, doc. Ing., PhD.KSME
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 652
C 1808
Pšenáková Zuzana, Ing., PhD.FCE, KVHK
Externý spolupracovnice, Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
FCEOpponent
Puškár Anton, prof. Ing., PhD.FCE
Emeritný profesor
anton.puskar@stuba.sk
Quittner Pavol, prof. RNDr., DrSc.FCE
Opponent
qquittner@stuba.sk
Rabenseifer Roman, doc. Dr. Ing. arch.KKPS
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 439C 0620
Raczková Andrea, Ing.KZEI
Odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 702
C 1305
andrea.raczkova@stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 342
A-627
Rebenda Filip, Ing.FCE
Opponent
Recký Jozef, Ing., PhD.KKDK
Hosťujúci profesor
Opponent
Repka MarekŠéfkuchár
Repková AndreaÚVZK
Chyžná
Pracovnice správy majetku
+421 (2) 32 888 474C 0214
Ridillová Soňa, Ing.Opponent
qridillova@stuba.sk
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
viola.rigova@stuba.sk
Rísiková Helena
Pracovnice pre ubytovacie služby v ŠD
+421 445 291 246
helena.risikova@stuba.sk
FCE
Opponent
qrodenak@stuba.sk
Rodný Marek, Ing., PhD.FCEExternal Instructor
Rojko Ľuboš, Ing., PhD.FCE
Consultant, Opponent
qrojko@stuba.sk
Rošková EvaChyžná
Roško VladimírÚdržbár
Rózsa Gergely, Ing.KZEI
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student
gergely.rozsa@stuba.sk
Rubínová Jana
Odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 639
A-303
jana.rubinova@stuba.sk
Rubint Jakub, Ing.KSME
post-graduate student
+421 (2) 32 888 231
C 1813
jakub.rubint@stuba.sk
Rückschlossová Tatiana, Mgr., PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 408C 0506tatiana.ruckschlossova@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 239C 1920
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 570C 1121
Opponent
Ruttmar Igor, Ing., PhD.FCEOpponent
Profesorka CSc.,PhD.
C 1914
monika.rychtarikova@stuba.sk
KARCH
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 401B302a
Opponent
qriha@stuba.sk
post-graduate student
Sadovský Zoltán, Ing., DrSc.
Dohoda o pracovnej činnosti
qsadovsky@stuba.sk
FCE
Future foreign student
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 366
A 504
KTZB
post-graduate student, Dohoda o vykonaní práce
Sarkoci Peter, Ing., PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 218C 0408
Upratovač - upratovačka
Sárköziová Kvetoslava
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
FCEFuture foreign studentxsawicka@stuba.sk
Sebera Josef, Ing., PhD.FCEOpponentqsebera@stuba.sk
Opponent
qsedlacek@stuba.sk
Sedláčková Júlia, Mgr.Vrátnik
FCE
Opponent
qsedlaka@stuba.sk
Opponent
qsedlakj@stuba.sk
Sedláková Lucia, Ing.
Opponent
+421 (2) 32 888 382
A 4/426
qsedlakova@stuba.sk
Pomoc. pracovník v prevádz. jednotke
+421 (2) 32 888 300igor.setvak@stuba.sk
Shenga Zinaw Dingetu, Ing.post-graduate student
+421 (2) 32 888 336
C 1102
Scherzer Otmar, Univ.-Prof. Dr. Dipl.-Ing.FCEOpponent
qscherzer@stuba.sk
Opponent
qschlosser@stuba.sk
Opponent, Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
A 5/522
qschlosserp@stuba.sk
Schlosser Tibor, doc. Ing., CSc.
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 357A 5/527tibor.schlosser@stuba.sk
Simanová Iveta, Ing.Opponent
qsimanova@stuba.sk
Sivčák Anton, Ing.
post-graduate student
A423anton.sivcak@stuba.sk
Skácel Roman, Ing., PhD.FCEOpponent
Skalík Lukáš, Ing., PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 289
C 1406
lukas.skalik@stuba.sk
Skalíková Ingrida, Ing., PhD.Výskumný pracovnice s VŠ vzdelanímC 1507
KARCH, FCEExternal Instructor, Opponent, Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqskocek@stuba.sk
Skuban Dušan, Ing.FCEOpponent
FCEOpponent
Slašťan Ján, doc. Ing., PhD.FCEOpponent
qslastan@stuba.sk
KGTE
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 672
C 0909ivan.slavik@stuba.sk
post-graduate student
juraj.slavkov@stuba.sk
KARCH
Odborná administratívna pracovnice
Sleziak Patrik, Ing., PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, Opponent
+421 (2) 32 888 622
C 1204
patrik.sleziak@stuba.sk
Slivanský Miloš, Ing., PhD.KKDKOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 368A 512milos.slivansky@stuba.sk
Sloboda Matúš, Mgr., PhD.FCE
Externý spolupracovník
Slováková ZuzanaRO
Archivár
+421 (2) 32 888 212
C 0111
Smola Alfonz, prof. Ing., PhD.FCEExterný spolupracovník
+421 (2) 60 291 573
A710
alfonz.smola@stuba.sk
Smrek Peter, RNDr., PhD.KMDG
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 246C 0520
FCEExternal Instructor+421 (2) 32 888 286C 1308marek.sokac@stuba.sk
KSME
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 448
C 1818milan.sokol@stuba.sk
Emeritný profesor
+421 (2) 32 888 689A-309
Soldánová Veronika, Ing.KVHKpost-graduate student
C 1210veronika.soldanova@stuba.sk
Somorová Viera, doc. Ing., PhD.KTES, FCE
Externý spolupracovnice, Opponent, Dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 32 888 213
C 1020
Sonnenschein Róbert, Ing., PhD.KBKMOdborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 549
A 4/404
Dohoda o pracovnej činnosti
FCE
Opponent
qsotakr@stuba.sk
Sova Ondrej, Ing.Opponent
Future foreign student
KGTE
Odborný asistent CSc.,PhD.
Staněková Kristína, Ing. arch., PhD.
Opponent
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 709
C 0414
Externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 260
247
ivan.stankoci@stuba.sk
Stanko Štefan, prof. Ing., PhD.KZEI
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 280
C 1304stefan.stanko@stuba.sk
Starovičová MáriaOOUpratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
KMDG
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 405
C 0409
olga.stasova@stuba.sk
Steindlbergerová KatarínaUpratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
Opponent
Stoklasa Matúš, Ing.Opponent
Straka Jakub, Ing.FCEOpponent
+421 (2) 32 888 349
A-621qstrakaj@stuba.sk
KTZB
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 638
C 1409
zuzana.strakova@stuba.sk
Struhárová Alena, Ing., PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 685C 0807alena.struharova@stuba.sk
Struk Peter, Mgr., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 418
C 0507
Stupňanová Andrea, doc. Mgr., PhD.KMDG
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 416C 0403
Sucháneková Eva
Stavebný technička
+421 (2) 32 888 287C 0917
FCE
Opponent
qsuchanek@stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 281
C 1703
Sumec Jozef, prof. Mgr. RNDr. Ing., DrSc.FCE
Emeritný profesor
+421 (2) 32 888 455
A - 227jozef.sumec@stuba.sk
Svoboda Pavel, doc. Ing., CSc.FCEOpponent
qsvoboda@stuba.sk
KKPS
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 452
A lab. II.suterén
daniel.szabo@stuba.sk
KGZA
post-graduate student
Upratovač - upratovačka
katarina_szaboova@stuba.sk
Upratovač - upratovačkamichaela.szaboova@stuba.sk
Szalayová Sylvia, Ing., PhD.KTESOdborná asistentka CSc.,PhD.
Szatmári Daniel, Ing., PhD.FCE
Opponent
qszatmari@stuba.sk
Opponent
qszekely@stuba.sk
Székyová Mária, Ing.
Opponent
+421 (2) 32 888 63214.posch./2
CIT
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 715
CIT 3/2
erik.szlaur@stuba.sk
Szőcs Štefan, Ing.Opponentqszocs@stuba.sk
KVHK
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 498
C 1205
Szóstakowski Maciej MarekFCEFuture foreign student
FCE
Future foreign student
Administratívna pracovnice v podateľni
+421 (2) 32 888 467C 0111beata.sabikova@stuba.sk
KTZB, FCEExterný spolupracovnice, Dohoda o vykonaní práce+421 (2) 32 888 631
C 1419
Šafář Roman, doc. Ing., PhD.
Opponent
qsafar@stuba.sk
Šarvaicová Simona, Ing.KBKM
post-graduate student
A423
simona.sarvaicova@stuba.sk
Tajomník fakulty
+421 (2) 32 888 471
C 0105tomas.satura@stuba.sk
Šebesta PeterOO
Obsluhovač výťahov
+421 (2) 32 888 307
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 665 028
CIT 3/2
Šedivý René, Ing.Opponentqsedivy@stuba.sk
Šeliga Adam, Ing.KMDG
post-graduate student
+421 (2) 32 888 244
C 0411adam.seliga@stuba.sk
Šenšelová Žaneta, Ing.KBKM
post-graduate student
CIT
Pracovník pre didaktickú techniku
+421 (2) 32 888 514
P 103
martin.seres@stuba.sk
Opponent
qsestakovaj@stuba.sk
Šiagiová Jana, doc. RNDr., PhD.KMDGDocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 731
C 0412jana.siagiova@stuba.sk
Opponent
post-graduate student
+421 (2) 32 888 630
C 1913
richard.simek@stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Šimkovičová Vladimíra, Ing. arch., PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 606C 1902vladimira.simkovicova@stuba.sk
External Instructor
+421 (2) 572 76 412
402
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
FCE
Opponent
+421 (2) 32 888 622C 12/2qsimor@stuba.sk
Šipošová Alexandra, doc. Ing., PhD.KMDGDocentka CSc.,PhD., Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 407
C 0404
alexandra.siposova@stuba.sk
KMDG
Profesor DrSc.
+421 (2) 32 888 315
C 0405
jozef.siran@stuba.sk
Šivecová Monika, Ing.Opponent
qsivecova@stuba.sk
KVHK
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 617
C 1215
KZEI
Profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 280
C 1302
ivona.skultetyova@stuba.sk
FCEOpponent
qskvarenina@stuba.sk
Škvarka Juraj, Ing., PhD.KGTEOdborný asistent CSc.,PhD.
C 1722
juraj.skvarka@stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 581
C 1510
marcel.smotlak@stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 320
C 1118andrej.soltesz@stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 384
A 4/432
Špánik Peter, Ing.KGZA
post-graduate student
+421 917 669 453Mýtna ul. 5.p.peter.spanik@stuba.sk
Špildová Dagmar, PhDr.KJAZ
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 262
C 1806dagmar.spildova@stuba.sk
FCEOpponent
Šťastný Patrik, Ing.KTESpost-graduate student
patrik.stastny@stuba.sk
Štecák Róbert, Ing.post-graduate student
post-graduate student
pavol.stefanic@stuba.sk
post-graduate student
michaela.stefanovicova@stuba.sk
Štefunková Zuzana, Ing., PhD.Opponent+421 (2) 32 888 627C 12/9zuzana_stefunkova@stuba.sk
Štefunková Zuzana, Ing., PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 682
C 0805
zuzana.stefunkova@stuba.sk
FCEOpponent+421 (2) 60 291 801D703qstevo@stuba.sk
Štilhammerová VeronikaLIC
Knihovnice
+421 (2) 32 888 576
veronika.stilhammerova@stuba.sk
Opponent
qstroner@stuba.sk
Štujber Miloslav, Ing.KKPS
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 465C 0719miloslav.stujber@stuba.sk
KKDKDocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 370
A 508
Opponent
KHTEDocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 571
C 1120peter.sulek@stuba.sk
Opponent
qsuppova@stuba.sk
FCE
External Instructor
qsurdap@stuba.sk
Externý spolupracovník
post-graduate student
Opponent
qsvabensky@stuba.sk
Švarcová Eva, Ing.KTZB
post-graduate student
Švecová Zuzana, Mgr.Pracovnice pre personálne činnosti+421 (2) 32 888 305
C 0109
Táborská Katarína, Ing.Opponent
KDOSpost-graduate student
jakub.takacs@stuba.sk
KTZBProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 635C 1412
FCE
External Instructor
Pracovnice v oblasti výpočtovej techniky
FCE
Opponent
KMDG
Odborná asistentka CSc.,PhD.
KMDGVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 430
C 0419
Opponent
qtkac@stuba.sk
Tomáň Peter, Ing.FCEOpponent
Tomašovič Peter, prof. Ing., PhD.
External Instructor
+421 (2) 32 888 436
C 0704
KMDGVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0511
Opponent
Tomová Magdaléna, Mgr.MO
Pracovnice ekonomiky práce
+421 (2) 32 888 629
C 0314
magdalena.tomova@stuba.sk
Opponent
+421 (2) 32 888 633
14.posch./20
post-graduate student
+421 (2) 32 888 239
C 1919alexander.topilin@stuba.sk
Prevádzkový zámočník
+421 (2) 32 888 328
1. PP blok Bondrej.toth@stuba.sk
Tóthová Veronika, Ing., PhD.
Opponent
+421 (2) 32 888 637
14.posch./17
Trhan Ondrej, Ing., PhD.
Opponent
A-322
qtrhan@stuba.sk
Trizna Milan, doc. RNDr., PhD.FCE
Opponent
qtrizna@stuba.sk
Opponent
qtucek@stuba.sk
Turček Milan, Ing.FCEOpponent
Turček Peter, prof. Ing., PhD.
Emeritný profesor
+421 (2) 32 888 665
C 0903
Turis Matúš, Ing.post-graduate student+421 (2) 32 888 231
C 1813
Opponent
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 291
C 1822katarina.tvrda@stuba.sk
Tyukosová Viktória, Ing.
post-graduate student
viktoria.tyukosova@stuba.sk
Tywoniak Jan, prof. Ing., CSc.FCEOpponentqtywoniak@stuba.sk
KMDGVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate student
markjoe.uba@stuba.sk
post-graduate student
adam.uhlik@stuba.sk
Opponent
quhlik@stuba.sk
Pracovnice MTZ
+421 (2) 32 888 468
C 0114
andrea.uncikova@stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 686C 0103
FCEOpponent
qunucka@stuba.sk
Urbán Daniel, Ing., PhD.
Opponent
qurban@stuba.sk
Urbán Daniel, Ing., PhD.KFYZOdborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 489
C 0303
FCE
Opponent
+421 (2) 57 296 150
031frantisek.urban@stuba.sk
Opponent
qurbanj1@stuba.sk
Odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 472
C 0104anna.urbanovska@stuba.sk
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., PhD.Externý spolupracovnicequrbaskova@stuba.sk
Užáková Michaela, Ing., PhD.
Opponent
+421 (2) 32 888 680
blok C 8.posch., č.dv. 6
quzakova@stuba.sk
Vacek Šimon, Ing. arch. Ing.KKPSpost-graduate student
+421 (2) 32 888 645
C 1508
KMDG, FCESystem Integrator, Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 404
C 0521
KGTEpost-graduate student
FCEOpponent
FCEOpponentqvajdik@stuba.sk
KMDGDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 406C 0515margita.vajsablova@stuba.sk
Opponent
+421 (2) 32 888 289
14.posch./6
qvalasek@stuba.sk
Opponent
+421 (2) 32 888 387
A 4/435qvalasika@stuba.sk
Valášková Ľubica, RNDr., PhD.KMDGOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 404
C 0521
Valent Peter, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 727
C 1514
peter_valent@stuba.sk
FCE
Opponent
+421 (2) 32 888 538
A-609
qvalko@stuba.sk
Vanečková Diana, Ing.
Opponent
Vaníček Ivan, prof. Ing., DrSc.
Opponent
Vanko Marcel, Ing.Opponent
Vaňurová Miroslava, Ing.Opponent
FCEOpponent
Vargová Andrea, Ing., PhD.KKPS
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 437C 0717andrea.vargova@stuba.sk
Upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Vargová Tünde
Upratovač - upratovačka
FCEExterný spolupracovnice
+421 (2) 32 888 618
C 1212
Vass Július, Ing. arch. Ing.
Opponent
qvassj@stuba.sk
post-graduate student
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 709
C 0414
Knihovnice
+421 (2) 32 888 495
Vavrovič Boris, Ing., PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 444
C 0605
boris.vavrovic@stuba.sk
Véghová Ivana, Ing., PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 311C 1804ivana.veghova@stuba.sk
Veleba HubertKGTEDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qveleba@stuba.sk
External Instructorqveliskova@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 334
C 1803
michal.venglar@stuba.sk
Vidaković Aleksandar, Ing.KBKM
post-graduate student
A421
FCE
Opponent
qvido@stuba.sk
Viglašová Lucia, Ing.FCEOpponent
qviglasova@stuba.sk
Víchová Kamila, Ing., PhD.KTZB
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 660C 1413kamila.vichova@stuba.sk
External Instructor
FCEOpponent
qviskupicova@stuba.sk
FCEOpponent
Vlnková JanaUpratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
Odborná administratívna pracovnice+421 (2) 32 888 264
C 1810
Vojtaššák Jozef, Mgr.
Opponent
FCEOpponent
Vrána Jakub, Ing., PhD.FCE
Opponent
qvrana@stuba.sk
Opponentqvranayova@stuba.sk
Opponent
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 727
C 1514
roman.vyleta@stuba.sk
Vyskoč Eduard, Ing.FCEOpponent
qvyskoc@stuba.sk
Vyskočilová IvetaEAFinančná účtovníčka+421 (2) 32 888 317
C 0209
Vyskot Ilja, prof. Ing., CSc.Opponent
qvyskot@stuba.sk
Opponent
qwagner@stuba.sk
Weigel Josef, doc. Ing., CSc.FCE
Opponent
qweigel@stuba.sk
Opponent
qweiss@stuba.sk
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student
+421 (2) 32 888 275
C 1712
reka.wittmanova@stuba.sk
Woszczek Filip
Future foreign student
FCEFuture foreign student
xyazici@stuba.sk
Yıldırım MahirFCE
Future foreign student
Future foreign student
Yilmaz Halil Cagri
Future foreign student
Zagyi Martin, Ing.post-graduate student
martin.zagyi@stuba.sk
Opponent
qzachar@stuba.sk
Záchenský Dávid, Ing.KTZBpost-graduate student
Odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 220C 2008janka.zajacova@stuba.sk
Opponent
qzalesky@stuba.sk
Zapletal Ivan, prof. Ing., DrSc.FCE
Emeritný profesor
ivan.zapletal@stuba.sk
Zelem Lukáš, Ing., PhD.KARCH
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 630C 1913lukas.zelem@stuba.sk
Zeleňáková Martina, doc. Ing., PhD.FCEOpponent
Zelený Lukáš, Ing.FCEOpponent
qzelenyl@stuba.sk
Zelinka ĽubošOO
Údržbár
+421 (2) 32 888 300
Zessner Matthias, doc. Dipl.-Ing. Dr.techn.FCEOpponent
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 715
CIT 3/2
martin.zichacek@stuba.sk
Zúbková Mária, doc. Ing., PhD.KHUV
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 918 669 140
maria.zubkova@stuba.sk
Zuzulová Andrea, Ing., PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 355
A 5/533
andrea.zuzulova@stuba.sk
Ždímalová Mária, doc. Mgr., PhD.KMDGDocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 419
C 0501maria.zdimalova@stuba.sk
post-graduate student
Žilinský Juraj, doc. Ing., PhD.Docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 461
C 0614
juraj.zilinsky@stuba.sk

Click the "Print the list of phone numbers" button to get the list of phone numbers in the PDF format.