31. 10. 2020  5:59 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Stavebná fakulta - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Stavebná fakulta. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

Jméno
Pracoviště
ZařazeníTelefon
Kancelář
E-mail
Ábelová KatarínaKIC
knihovnice
+421 (2) 32 888 576
katarina.abelova@stuba.sk
Ábrahámová Andrea, Ing.KMDGdoktorandka
andrea.abrahamova@stuba.sk
Abrahoim Iyad, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 551
A 4/416
Aleksić Milica, Ing.KVHKdoktorandka
SvF
budoucí zahraniční student
xaltintas@stuba.sk
technický pracovník
C 0503
KBKM
technický pracovník
marian.angus@stuba.sk
CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 721
CIT 2/2
Antošová Naďa, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 595
C 1003
budoucí zahraniční studentxarcieri@stuba.sk
Arnould Matthias Marcel Jean, Ing.KARCHdoktorand
+421 (2) 32 888 239
C 1919
matthias.arnould@stuba.sk
KKDKdocent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 365
A 503
Augustín Tomáš, Ing., PhD.KBKM
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 295
A 4/424
Babiaková Gabriela, RNDr., CSc.
oponentka
Babinský Ján, Ing.SvFoponent
Bacigál Tomáš, doc. Ing., PhD.KMDG
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 419
C 0501
SvFoponent
Bačová Mitková Veronika, Ing., PhD.
externý školiteľka
Bagoňa Miloslav, doc. Ing., PhD.SvFoponentqbagona@stuba.sk
Bachratý Martin, Mgr.KMDGdoktorand
C 0411
KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 392A-304
KVHK
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 627
C 1214zbynek.bajtek@stuba.sk
SvFemeritný profesor+421 (2) 32 888 687blok C 8.posch., č.dv. 12
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 303
CIT 6/3
Baláž Ivan, prof. Ing., PhD.
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 379
A 511
Balážová Libušaodborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 421
C 0307libusa.balazova@stuba.sk
Balážová Pavla, Mgr.KJAZodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 235C 0510martin.balazovjech@stuba.sk
Balcierák Ľuboš, Ing., PhD.
oponent
Balco Peter, Ing.SvFexterný spolupracovník
Baliak František, prof. RNDr., PhD.SvFemeritný profesor
+421 (2) 32 888 284
C17 02frantisek.baliak@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 353
A 5/535gabriel.balint@stuba.sk
Ballı Erkam Vahdettin
budoucí zahraniční student
xballie@stuba.sk
Ballová Dominika, Mgr.
doktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C0411
dominika.ballova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qbaloghovak1@stuba.sk
Balucha Martin, Ing., PhD.SvFoponent
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 489
C 0303ivan.banik@stuba.sk
KBKM
doktorand
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 207
C 2016
Bárek Viliam, prof. Ing., PhD.SvFoponent
qbarekv@stuba.sk
Bariczová Gabriela, Ing.doktorandka
gabriela.bariczova@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 608C 1301danka.barlokova@stuba.sk
SvF
oponent
qbarok@stuba.sk
Baroková Dana, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 693C 1111
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 540
A 4/431
andrej.bartok@stuba.sk
KTVY
odborná asistentka CSc.,PhD.
SvF
oponentka
jana.kmetkova@stuba.sk
emeritný profesor
A-318pavel.bartos@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 464C 1919peter.bauer@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
C 1015marian.bederka@stuba.sk
oponent
qbednarikm1@stuba.sk
Bednárová Emília, prof. Ing., PhD.profesorka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 675
C 0901
emilia.bednarova@stuba.sk
KGTE
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qbednars@stuba.sk
Beganová Juliana, Mgr., PhD.KMDG
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 408
C 0506
Begić Hana
budoucí zahraniční studentka
xbegich@stuba.sk
SvF
budoucí zahraniční student
oponentka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 283237
Belica Peter, Ing., CSc.
oponent
+421 (2) 32 888 588C16 14qbelica@stuba.sk
oponentka
Belohorcová AnnaSekDodborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 471
C 0104
SvFoponent
qbendik@stuba.sk
Benedikovičová HelenaKBKM
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 705A 4/407
Benko Martin, RNDr., PhD.
oponent
Benková Lenka, Ing.oponentka+421 (2) 32 888 594C10/19aqbenkoval@stuba.sk
Benková Zuzana
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 703
C 0401
Benko Vladimír, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 554
A 4/414vladimir.benko@stuba.sk
vedúca oddelenia finančného účtovníctva
+421 (2) 32 888 729C 0210
OPpracovnice MTZ
+421 (2) 32 888 476
C 0114
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 357
A 5/531
Bezák Ivan, Ing., PhD.oponent
qbezak@stuba.sk
Bezák Juraj, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 32 888 716
CIT 2/2
qbezakj@stuba.sk
Bezděk Aleš, Mgr., PhD.SvFoponent
qbezdek@stuba.sk
EOpracovnice pre ekonomické činnosti
Bielek Boris, prof. Ing., PhD.KKPS
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 642C 0611
KIC
pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
Bieliková Zuzana
odborná administratívna pracovnice
Bilančík Marek, Ing., PhD.oponent
+421 (2) 32 888 573
C10/16
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 32 888 546
A406
juraj.bilcik@stuba.sk
externý spolupracovníkqbiras@stuba.sk
Biskupičová Andrea, Ing.
doktorandka
+421 (2) 32 888 681
C 0810
andrea.biskupicova@stuba.sk
špecialista pre styk s verejnosťou, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 314
C 0311
andrej.bistak@stuba.sk
SvFdohoda o pracovnej činnostijozef.blaha@stuba.sk
KBKM
doktorand
stanislav.blaho@stuba.sk
Blašková Dominika, Ing.doktorandka+421 (2) 32 888 334A 219
Blašková Ľubomíra, Ing. arch.oponentka
Blaškovičová Lotta, Ing., PhD.oponentka
Blažo Adam, Ing.KKPS
doktorand
adam.blazo@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním, oponent
mikulas.bobik@stuba.sk
oponent
Bočkaj Jozef, Ing.
doktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
jozef.bockaj@stuba.sk
SvF
oponent
KARCH, SvFvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním, externý spolupracovníkC 1904michal.bogar@stuba.sk
oponentka
qbohdalova@stuba.sk
KKPS
doktorand
+421 (2) 32 888 655C 1512
Bolešová Mária, Ing.KBKMdoktorandka
A429
maria.bolesova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 564C 1910
Borovička Michal, Ing.oponent
+421 (2) 32 888 654
C 15/22qborovicka@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
edina.borovska@stuba.sk
docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 542
A420
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 655
C 1512
Boskovičová Oľgavrátnik
olga.boskovicova@stuba.sk
Božíková Jarmila, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 611
C 1306
KARCHvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 32 888 239C 1920
Braniš Marek, Ing.KDOS
doktorand
+421 (2) 32 888 359
A 5/520
Brazdovič Martin, Ing.oponent
Brček Martin, RNDr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 288
C 1723
martin.brcek@stuba.sk
oponentka
+421 (2) 32 888 391A-302qbrehovska@stuba.sk
KTESvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 32 888 594C 1013peter.briatka@stuba.sk
Briatková Jana, Ing.oponentka
SvFoponentka
Briestenská Helena
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 515
Brinzová LauraKICknihovnice+421 (2) 32 888 495
SvF
oponent
qbrodnan@stuba.sk
Brodniansky Ján, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
A 519
jan_brodniansky@stuba.sk
Brodniansky Ján, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 377A 507jan.brodniansky@stuba.sk
Brogyányi Gabriel, Ing. arch.oponent
qbrogyanyi@stuba.sk
Brunclíková EvaOPupratovač - upratovačka
Brunčák Peter, Ing.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 396
A-307
qbruncak@stuba.sk
KVHKdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemC 1204adam.brziak@stuba.sk
KHTE
doktorand
+421 (2) 32 888 336
C 1102
daniel.bucek@stuba.sk
Buday Peter, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 459
C 0712
Bugáň Jozef, Ing., PhD.SvF
oponent
qbugan@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 342
A-612
blazej.bucha@stuba.sk
Buch Mário, Ing.KMTI
doktorand
mario.buch@stuba.sk
SvFoponent
SvFoponent
qbujna@stuba.sk
Bytčanková Lucia, Ing.KHTEdoktorandka
+421 (2) 32 888 563
C 1110
ŠOpracovnice pro studijní záležitosti+421 (2) 32 888 647
prízemie C-0006
Cabanová Terézia, Ing.
doktorandka
terezia.cabanova@stuba.sk
Cápayová Silvia, Ing., PhD.výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 363
A 5/523
Carrera Daniel JesúsSvFbudoucí zahraniční student
Cesnek Tomáš, Ing.SvF
oponent
qcesnekt@stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Cimrák Ivan, prof. Mgr., PhD.oponent
qcimrak@stuba.sk
Coşkun SerhatSvFbudoucí zahraniční student
KKPS
doktorand
samuel.cruz@stuba.sk
Csóka Marek, Ing.doktorand
Csonková Monika, Mgr.KSME
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 245C 1806monika.csonkova@stuba.sk
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 637
14.posch./17
doktorand
C 1210
SvFoponent
qczikhardt@stuba.sk
Czikhardt Richard, Ing.
doktorand
+421 (2) 32 888 345
A-610
Čada Václav, doc. Ing., CSc.oponent
Čeheľová Dagmara, Ing., PhD.oponentka
+421 (2) 32 888 462
C 0714
KFYZdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 489
C 0303
SvF
oponent
qcelko@stuba.sk
Čepčianska Jana, Ing.KBKMdoktorandka
Čepová Helena, Mgr.KTVYvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním+421 (2) 32 888 265C 1809helena.cepova@stuba.sk
Čereš Daniel, Ing.KBKMdoktorand
Čermák Oskar, doc. Ing., PhD.oponent
Černaj Róbert, Ing.
oponent
SvF
konzultant
+421 (2) 32 888 343
A-612peter.cerny@stuba.sk
Červeňanská Michaela, Ing., PhD.KHTE
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 563
C 1110
Čistý Milan, prof. Ing., PhD.KVHK
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 628C 1218
Čubanová Lea, Ing., PhD.KHTE
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 698
C 1104
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 503A 4/420
Čunderlík Róbert, Ing., PhD.KMDGvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 235
C 0510
robert.cunderlik@stuba.sk
Čurka Daniel, Ing., PhD.SvF
oponent
Čurpek Jakub, Ing., PhD.ÚSZ, KFYZ
odborný asistent CSc.,PhD., výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 492
C 0302
Dallemule Marian, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 32 888 561B/410
Danáčová Michaela, Ing., PhD.výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 627
C 1214
SvF
oponentka
qdanacova@stuba.sk
SvF
oponent
SvF
oponent
qdankom2@stuba.sk
SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 342
A-513
qdanovak@stuba.sk
oponent
qdarula@stuba.sk
OPupratovač - upratovačka
hilda.deakova@stuba.sk
KKPSstavebný technička+421 (2) 32 888 453C 0609karin.deakova@stuba.sk
Decký Marián, Mgr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 556
C 1811
marian.decky@stuba.sk
oponent
qdecky@stuba.sk
oponent
Dlhý Dušan, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 449
C 0621
KBKMdoktorand
A423
Doláková Gréta, Ing., MSc.KVHKdoktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 618
C 1212greta.dolakova@stuba.sk
Doležal Michal, Ing.SvFoponent
Dolník Michal, Ing. Bc.SvF
oponent
qdolnikm@stuba.sk
Domonkosová Alica, Mgr.KICpracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
alica.domonkosova@stuba.sk
Dovinová Ľudmila
kuchárka
SvF
oponent
qdroscak@stuba.sk
SvF
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 586
C 2005
marek.dubek@stuba.sk
Dubík Marián, Ing.
systémový integrátor, pracovník pro studijní záležitosti
+421 903 430 163ext. pracovisko mimo svfmarian.dubik@stuba.sk
SvF
oponent
qdudas@stuba.sk
KGZAdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 534
A-605
Ďurčo Miroslav, Ing.oponent
qdurco@stuba.sk
Ďurica Pavol, prof. Ing., PhD.
oponent
qduricap@stuba.sk
Dušička Peter, prof. Ing., PhD.KHTEprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 565
C 1106
Dvorský Ján, Ing., PhD.ÚSZ
dohoda o pracovnej činnosti
qdvorsky@stuba.sk
oponentka
qdzurikova@stuba.sk
Ecker Ľubomír, Ing.SvF
oponent
qecker@stuba.sk
budoucí zahraniční student
xehrhardt@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 229
C 2007
helena.ellingerova@stuba.sk
Erdélyi Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 390
A-310a
Esen TalhaSvF
budoucí zahraniční student
Fábryová Chalupková Karina, Ing., PhD.SvF
oponentka
C 0910
KGZAodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 297
A-618
Fajkus Petr, Ing., CSc.SvF
oponent
Faktor Jakub, Ing.SvF
oponent
qfaktor@stuba.sk
vrátnik
+421 (2) 32 888 523
stavebný technik
+421 (2) 43 336 100
Fedorko Gabriel, prof. Ing., PhD.oponent
qfedorko@stuba.sk
oponent
qfekete@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 52 494 330
A-628
robert.fencik@stuba.sk
oponentka
SvF
oponentka
qfenovcikova@stuba.sk
Feranec Ján, doc. RNDr., DrSc.
oponent
Ferenczy Karol, Ing.oponent
qferenczy@stuba.sk
Ferenčík Karol, Ing.oponent
qferencik@stuba.sk
Ferstl Karol, doc. Ing., CSc.SvF
oponent
KMTIdoktorandka
diana.filarska@stuba.sk
Fillo Ľudovít, prof. Ing., PhD.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 508
A 4/402
oponent
qfiloj@stuba.sk
KVHKdoktorand, odborný administratívny pracovník+421 (2) 32 888 625
C 1211
ŠOpracovnice pro studijní záležitosti
+421 (2) 32 888 483
prízemie C-0009
KKPS
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 654C 0709michal.franek@stuba.sk
KGTEprofesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 624
C 1701
jana.frankovska@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 398
A-318marek.frastia@stuba.sk
Freudenberger Klara, Ing.KKDKdoktorandkaklara.freudenberger@stuba.sk
Frimmer Michal, Ing., PhD.oponent
qfrimmer@stuba.sk
Frolkovič Peter, doc. RNDr., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 719
C 0509
Funtík Tomáš, Ing., PhD.KTES
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 599
C 1614
SvF
externý školiteľ
+421 905 789 640
C 1411belo.furi@stuba.sk
Gaál Peter, Ing.CITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 32 888 714CIT 11/3
oponent
Gajdošová Katarína, doc. Ing., PhD.KBKMdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 382A 4/430
KHUV
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 226C 2017jan.gajniak@stuba.sk
KHUV
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
C 2012
KJAZvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 254
C 1820
doktorand
jakub.gasparek@stuba.sk
Gašparík Jozef, prof. Ing., PhD.KTES
profesor CSc.,PhD.
+421 905 280 200
C 1004
KTZBdoktorandka
sona.gazikova@stuba.sk
Geisse Robert, Ing., PhD.KGDE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 529
A-316
SvFoponentka
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 536
A-603lubomira.gerhatova@stuba.sk
CIT
vedúci VS
+421 (2) 32 888 319
CIT 2/2
pavol.giertli@stuba.sk
Girgle František, Ing., Ph.D.SvF
oponent
qgirgle@stuba.sk
Goksu Ferhat Furkanbudoucí zahraniční student
Gomboš Milan, Ing., CSc.SvFexterný školiteľ
qgombos@stuba.sk
doktorandka
veronika.gombosova@stuba.sk
KTZBdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, technická pracovnice+421 (2) 32 888 657
C 1405
terezia.gondova@stuba.sk
Gondová Zuzana, Ing.SvFoponentka
Grachová Alexandra, Ing.
pracovnice pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 500C 0215
Gramblička Miroslav, Ing., PhD.vedúci prevádzkovej jednotky, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 326
C 0113
Gramblička Štefan, doc. Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 32 888 552A 4/412
Grambličková Danka, RNDr., PhD.KGTE
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 670
2/9
oponent
Gregorová Jana, doc. Ing. arch., PhD.KARCH
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 426
C 1912
KMTI
odborná asistentka CSc.,PhD.
SvF
oponent
qgregus@stuba.sk
Gregušová Silvia, Ing., PhD.ÚSZvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 712
C 1502
SvF
oponent
oponent
qgrena@stuba.sk
oponent
Grmanová Alžbeta, Mgr.výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 230
C 1805
Grofčík Eduard, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 32 888 645C 15/08
Gron Alexander, Ing., PhD.SvF
oponent
qgron@stuba.sk
emeritný profesor
oponent
SvFoponentqguoth@stuba.sk
Gužík Matej, Ing., PhD.
oponent
Gyürki Štefan, Mgr., PhD.KMDG
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
CIT
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 716
CIT 2/2
SvFoponent
qhalaj@stuba.sk
oponent
externý školiteľka
qhalmova@stuba.sk
SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 645
C 15/08
KBKM
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 555
A 4/415
Handlovičová Angela, doc. RNDr., PhD.KMDG
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 417
C 0413
ÚSZvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
aneta.hangyova@stuba.sk
KTESvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 594
C 1019
Hantuch Igor, doc. Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 60 291 897
D710
Hanuliak Peter, Ing., PhD.KKPS
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 438
C 0711peter.hanuliak@stuba.sk
Hanus Dušan, Ing.oponent
qhanusd@stuba.sk
Hanzl Jakub, Ing.doktorandjakub.hanzl@stuba.sk
oponent
qhanzl@stuba.sk
oponent
SvF, KKPS
systémový integrátor, odborný asistent CSc.,PhD.
Heč Tomáš, Ing.
oponent
qhec@stuba.sk
Hefty Ján, prof. Ing., PhD.
emeritný profesor
+421 (2) 59 274 533
A-608
jan.hefty@stuba.sk
Hegerová Ľubicafinančná účtovníčka
+421 (2) 32 888 208
C 0212
SvFbudoucí zahraniční studentka
xheiden@stuba.sk
KMTI
doktorandka
Hermann Juraj, Ing. arch.KARCH
hosťujúci profesor
+421 (2) 32 888 464C 1918juraj.hermann@stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
zuzana.herzanova@stuba.sk
Hesek Michal, Ing.
oponent
qhesek@stuba.sk
Hideghéty Andrej, Ing.
doktorand
andrej.hideghety@stuba.sk
oponentqhirs@stuba.sk
domovník - údržbár
Hlaváček Michal, prof. Ing. arch.profesor CSc.,PhD.
C 1909
michal.hlavacek@stuba.sk
oponentka
profesorka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 620C 1207kamila.hlavcova@stuba.sk
Hlubinová Vargová Lenka, Ing.
externý školiteľka
Hodáková Dominika, Ing., PhD.KDOSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 354
A 5/522
Hofierka Jaroslav, prof. Mgr., PhD.oponent
Holečka Matej, Ing.
doktorand
Holko Ladislav, RNDr., CSc.externý školiteľ
qholko@stuba.sk
Hollý Ivan, Ing., PhD.KBKModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 385
A 4/433
doktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 32 888 655C 1512
KIC
pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
Holzinger PaulSvFbudoucí zahraniční student
Honti Richard, Ing.
doktorand
richard.honti@stuba.sk
oponentka
+421 (2) 59 325 332NB 630
CIToperátor VS+421 (2) 32 888 656CIT 34/3
Hoťka Martin, Ing., PhD.
oponent
qhotka@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 458
C 0622
doktorandka
Hronček Miroslav, Ing.SvF
oponent
Hrubešová Eva, doc. RNDr., PhD.
oponentka
KZEIodborný asistent CSc.,PhD.
Hruštinec Ľuboš, doc. Ing., PhD.KGTEdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 678
C 0911
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 641
C 1812olga.hubova@stuba.sk
KGDE
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 530
A-317
doktorandka
dominika.hudokova@stuba.sk
Hulínová Zdenka, doc. Ing., PhD.KTESdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 597
C 1012zdenka.hulinova@stuba.sk
Hulla Jozef, prof. Ing., DrSc.SvF, KGTEemeritný profesor, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 666
C 0905
Hupka Tomáš, Ing.oponentqhupka@stuba.sk
Hurný Jozef, Ing.KKPSdoktorandjozef.hurny@stuba.sk
Hurtíková Daniela, Ing., PhD.KTZBdohoda o vykonaní práce
daniela.hurtikova@stuba.sk
Husár Ladislav, doc. Ing., PhD.KGZAodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 531
A-602
ladislav.husar@stuba.sk
KTES
odborná administratívna pracovnice
ingrida.husarova@stuba.sk
KARCHdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 646
C 1908
MOmzdová účtovníčka
+421 (2) 32 888 477
C 0313
Hykš Pavel, prof. Ing., PhD.SvF
emeritný profesor
KGTEodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 669
C 0913
KTESodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 316
C 1014
Chlaň Mário, Ing.KKPSdoktorandmario.chlan@stuba.sk
SvFoponent
qchlebo@stuba.sk
Chmelíková Erika, Ing.oponentka
qvitazkova@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 630
C 1914
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 402
C 0718
Choleva Radoslav, Ing.KGDEdoktorand
upratovač - upratovačka
denisa.chrenkova@stuba.sk
SvF
budoucí zahraniční studentka
Chrvala Filip, Ing. JUDr.
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 512CIT 4/2
Ibolya Gergő, Ing.doktorand
Ič Tomáš, Ing.
doktorand
tomas.ic@stuba.sk
KZEI
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 609
C 1311
jan.ilavsky@stuba.sk
SvFbudoucí zahraniční student
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 917 669 453
Mýtna ul. 5.p.
martin.imrisek@stuba.sk
KKPSdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 459
C 0712
rastislav.ingeli@stuba.sk
Ivančaj Branislav
knihovník
+421 (2) 32 888 576
Ivánková Oľga, doc. Ing., PhD.KSME
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 260C 1821
Ivan Peter, Ing., PhD.
oponent
qivan@stuba.sk
Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing.konzultantka
qizvoltova@stuba.sk
SvFoponent
SvFoponent
qjadron@stuba.sk
CL
dohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 43 336 100
SvFoponentka
C 1420
KKPS
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 438
C 0711
oponent
qjakus@stuba.sk
SvF
oponentka
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 649
C 0604
martin.jamnicky@stuba.sk
KGZAprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 537
A-607
CITdohoda o pracovnej činnosti+421 (2) 32 888 511CIT 1/2
oponent
qjanik@stuba.sk
Jankovič Ivan, Ing.SvF
oponent
docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 221C 2001eva.jankovichova@stuba.sk
Jánošková Taťjana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 636
C 1414
Jánoš Pavol, Mgr.
doktorand
Januška Juraj, Ing., PhD.SvFoponent
+421 (2) 32 888 659
14.posch./11
Jarský Čeněk, prof. Ing., FEng., DrSc.
oponent
qjarsky@stuba.sk
SvFoponent
Jenča Gejza, doc. Mgr., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 430
C 0419
gejza.jenca@stuba.sk
KSMEprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 364
C 1819
KGDE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 338
A-314
Josai Tomáš, Ing.doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Junasová Barbora, Ing.KTZB
doktorandka
KFYZodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 484C 0301milan.jurci@stuba.sk
KTESdohoda o vykonaní práce+421 (2) 32 888 560C 1002ivan.juricek@stuba.sk
Jurka Pavol, Ing., PhD.oponent
Kabele Karel, prof. Ing., CSc.SvF
oponent
SvFoponent
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 421
oponent
qkadlec@stuba.sk
KGDEodborný asistent CSc.,PhD.
A-305
pavol.kajanek@stuba.sk
SvF
oponent
Kalická Jana, doc. RNDr., PhD.docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 417
C 0413
KMDGprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 405
C 0409
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 918 669 108
gabriela.kalinova@stuba.sk
Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.SvFoponent
qkalousek@stuba.sk
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 661
C 1401
Kanalová Erikapracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 32 888 393
C 0107
erika.kanalova@stuba.sk
Kandera Miroslav, Ing.KVHKdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Kaniková Kristína, Ing.KKPSdoktorandka
kristina.kanikova@stuba.sk
oponent
externý spolupracovník
KARCHdoktorandka
+421 (2) 32 888 465
C 0721magdalena.kassakova@stuba.sk
Katunský Dušan, prof. Ing., PhD.SvFoponent
qkatunsky@stuba.sk
Kausitzová MonikaOPupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
monika.kausitzova@stuba.sk
Kaya Ömerbudoucí zahraniční student
SvFoponent
qkelcik@stuba.sk
Kendický Peter, Ing., PhD.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 503
A 4/421
qkendicky@stuba.sk
Kerestúr Matej, Ing.
oponent
+421 (2) 32 888 223
blok C 16. p č. dv 13qkerestur@stuba.sk
oponent
+421 (2) 32 888 295
A 4/424
qkeseli@stuba.sk
SvFoponent
+421 (2) 32 888 637
14.posch./17
qkeszegh@stuba.sk
Keszeliová Anita, Mgr.doktorandka+421 (2) 32 888 625
C 1211
anita.keszeliova@stuba.sk
Kiss Daniel, Ing.
oponent
qkiss@stuba.sk
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
upratovač - upratovačka
Kišoňová JankaMO
mzdová účtovníčka
+421 (2) 32 888 475
C 0312
Kiššová Juditaupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 378
A 514
tomas.klas@stuba.sk
SvFoponent
qklco@stuba.sk
Klem Josip, Ing.KKPSdoktorand
emeritný profesor
C17 04
Klikáč Jakub, Ing. arch.SvFoponent
qklikac@stuba.sk
Klincová Veronika, Ing.
doktorandka
SvFoponentka+421 (2) 32 888 681blok C 8.posch., č.dv.9qkmecova@stuba.sk
Knor Martin, prof. RNDr., PhD.KMDGprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 409C 0410martin.knor@stuba.sk
OPVVšpecialista pre styk s verejnosťou+421 (2) 32 888 708
C 0310
oponent
qkocka@stuba.sk
Koç YusufSvF
budoucí zahraniční student
xkocy@stuba.sk
SvF
oponent
KVHK
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 623
C 1217
silvia.kohnova@stuba.sk
Kohútová Alenaupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201alena.kohutova@stuba.sk
SvFexterný školiteľ
technická pracovnice
+421 (2) 32 888 643
C 0610
KSMEdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 332
C 1815yvonna.kolekova@stuba.sk
oponentka
qkolesarova@stuba.sk
Kollár Branislav, Ing.oponent
qkollarb@stuba.sk
KMDGvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
C 0519
Komorník Jozef, prof. RNDr., DrSc.SvF
oponent
Komorníková Magdaléna, prof. RNDr., PhD.KMDG
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 428
C 0502
oponent+421 (2) 32 888 473
14.posch./8
qkonik@stuba.sk
Konkoľ Rastislav, Ing.
oponent
+421 (2) 32 888 65015.posch./15qkonkol@stuba.sk
KGDE
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 559
A-311
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 277C 1707miloslav.kopecky@stuba.sk
systémový integrátor, odborný asistent bez vedeckej hodnosti
Korček Pavol, Ing. arch., PhD.
oponent
+421 (2) 572 76 432439pavol.korcek@stuba.sk
doktorandka
barbora.korekacova@stuba.sk
Korinek Jozef, Ing.ÚSZvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 32 888 701
C 1505
jozef.korinek@stuba.sk
Korman Slavomír, Ing., CSc.
oponent
qkorman@stuba.sk
Kormošová Ľudmila, Ing.
doktorandka
A423
ludmila.kormosova@stuba.sk
Kósa Balázs, Ing.KMDG
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C0511
Kosmály Juraj, Ing.
oponent
qkosmaly@stuba.sk
SvFoponent
doktorand+421 (2) 32 888 645
C 1508
oponent
qkotes@stuba.sk
doktorandka
Kotrasová Kamila, doc. Ing., PhD.SvFoponentka
Kouba Jan, Ing.SvF
oponent
KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 631C 1419daniela.koudelkova@stuba.sk
Kováčik Marián, Ing.oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
A 5/523
qkovacikm@stuba.sk
Kováčik Miroslav, Ing. arch. Ing.KBKMdoktorandA434miroslav.kovacik@stuba.sk
ÚVZK
chyžná
KKPS
doktorand
Kováč Michal, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 376A 513michal.kovac@stuba.sk
Kovaľ Frederik, Ing.
doktorand
Kovářová Helena, Ing.
oponentka
pokladnice
+421 (2) 32 888 469C 0001maria.kozankova@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 633
C 1420
Krajčík Matúš, Ing.KKPS
doktorand
matus.krajcik@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 650
C 1417michal.krajcik@stuba.sk
Krajčík Pavel, Ing.
oponent
SvF
oponent
KSME
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 690
C 1820
juraj.kralik@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 253
C 1821
doktorandka
Krejsa Martin, prof. Ing., PhD.
oponent
Kriš Jozef, prof. Ing., PhD.
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 615
C13 18
KTES
doktorand
SvF
oponent
docentka CSc.,PhD.
pracovnice pre zahraničné vzťahy+421 (2) 32 888 723C 0106
Križma Martin, Ing., PhD.SvF
oponent
chyžná
ŠO
pracovnice pro studijní záležitosti
+421 (2) 32 888 725
prízemie C-0007
SvFoponent
qkrusinsky@stuba.sk
KVHKdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C 1204
martin.kuban@stuba.sk
SvF
oponent
qkubica@stuba.sk
Kubica Matej, Ing.KTZBdoktorand
Kubincová MilenaOPvrátnik
milena.kubincova@stuba.sk
Kučová Eliška, Ing.
doktorandka
+421 (2) 32 888 276
C 1720
eliska.kucova@stuba.sk
oponentka
lucia.kudivani@stuba.sk
vedúci účelového zariadenia+421 327 798 192
jaroslav.kudlacek@stuba.sk
hospodár
Kudláčková Jana
skladnice
Kucharík Ján, Ing., PhD.
oponent
qkucharik@stuba.sk
oponent
Kuráň Jozef, Ing. et Ing. arch. Mgr. art., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 607
C 1905
jozef.kuran@stuba.sk
KTZB
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 660
C 1413
Kuruc Michal, Ing.KFYZdoktorand
michal.kuruc@stuba.sk
Kusý Marián, Ing.SvF
oponent
OP
vrátnik
milan.kusnier@stuba.sk
Kutiš Vladimír, prof. Ing., PhD.externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 452
A707
vladimir.kutis@stuba.sk
Kuva Tatiana, Ing. arch.SvFoponentka
qkuva@stuba.sk
Kuvik Marian, RNDr., PhD.oponentmarian.kuvik@stuba.sk
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 679
10/9
KGZA
technická pracovnice
+421 (2) 32 888 535A-606helena.kvasnicova@stuba.sk
Kvasnicová Magdaléna, doc. PhDr., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 426
C 1911
magdalena.kvasnicova@stuba.sk
Květon Radomil, doc. Ing., PhD.SvFexterný školiteľ
+421 (2) 32 888 619
C 1115
SvF
oponent
qkyncl@stuba.sk
Kyrinovič Peter, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 390
A-310a
Kyseľ Peter, Ing.
doktorand
Labat Marija Mihaela, Ing.KVHK
doktorandka, odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 625
C 1211
marija.labat@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 32 888 386
A 4/418a
kamil.laco@stuba.sk
Lamperová Katarína, Ing., PhD.KSME
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 256
C 1810
katarina.lamperova@stuba.sk
Langová Aneta, Ing.pracovnice pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 722
C 0205aneta.langova@stuba.sk
CIT
pracovník pre didaktickú techniku
+421 (2) 32 888 514P 103michal.lapin@stuba.sk
SvFoponent
qlapos@stuba.sk
ŠOpracovnice pro studijní záležitosti
+421 (2) 32 888 466
prízemie C-0003
Látková VieraOP
upratovač - upratovačka
Lederer Lukáš, Ing.KTES
doktorand
lukas.lederer@stuba.sk
SvFoponent
qmartinlederer@stuba.sk
Ledererová Miriam, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 521
C 0803miriam.ledererova@stuba.sk
Lehký David, doc. Ing., Ph.D.oponent
Leitman Michal, Ing.SvFoponent
oponent
pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 32 888 587
C 0108
Leško Martin, Ing.KGZA
doktorand
+421 (2) 32 888 342
A-613
martin.lesko@stuba.sk
oponentqlesko@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 528
A-629
Letovanec Peter, Ing.SvFoponentqletovanec@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 297
A-631
SvF
externý školiteľ
Lipták Imrich, Ing., PhD.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 390A-310aqliptaki@stuba.sk
Lipták Miroslav, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 32 888 396
A-307
qliptakm@stuba.sk
Lisoň OndrejCITprac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 714
CIT 11/3
ondrej.lison@stuba.sk
Lisýová Beáta, Mgr.pracovnice pre personálne činnosti
+421 (2) 32 888 470
C 0110
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 454
C 7/01
qlobotkap@stuba.sk
oponent
qlorincz@stuba.sk
oponent
A 5/522
qlos@stuba.sk
oponentqlovas@stuba.sk
oponentkaqlovasova@stuba.sk
SvF
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 257
A - 206
jan.lovisek@stuba.sk
Lúčna Oľga
vrátnik
olga.lucna@stuba.sk
Lukovičová Jozefa, doc. RNDr., PhD.KFYZvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 403
C 0304
jozefa.lukovicova@stuba.sk
oponentka
+421 917 271 452
14.posch./4qlulkovicova@stuba.sk
Lužica František, Ing.SvF
oponent
KMDG
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 243
C 0514
marek.macak@stuba.sk
Macko Rastislav
údržbár
rastislav.macko@stuba.sk
Macková Dominika, Ing.KTZB
doktorandka
dominika.mackova@stuba.sk
Maco Igor, Ing.SvF
oponent
KVHKprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 279
C 1209
Mačaj Martin, doc. RNDr., PhD.SvF
oponent
qmacajm@stuba.sk
Madarasová Emília, Ing., PhD.SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 650
15.posch./15
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 378
A 514
martin.magura@stuba.sk
upratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
Mahríková Ivana, Ing., PhD.KZEIvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 285
C 1714ivana.mahrikova@stuba.sk
oponent
qmachack@stuba.sk
Majdúch Dušan, prof. Ing., PhD.emeritný profesorqmajduch@stuba.sk
Majer Radovan, Ing.doktorand
radovan.majer@stuba.sk
Majorošová Martina, Ing., PhD.KVHKodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 618C 1212martina.majorosova@stuba.sk
Májovský Michal, Ing.SvF
oponent
qmajovsky@stuba.sk
KBKM
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 503
A422lucia.majtanova@stuba.sk
Makýš Oto, doc. Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 593
C 1011
oto.makys@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 596
C 1009
peter.makys@stuba.sk
ŠO
pracovnice pro studijní záležitosti
+421 (2) 32 888 478
prízemie C-0008
Maliariková Marcela, Ing.
doktorandka, špecialista pre styk s verejnosťou
+421 (2) 32 888 578
C 0116
oponent
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 427
A-322
marian.marcis@stuba.sk
Mardan Ahmad IqbalSvF
budoucí zahraniční student
vedúca útvaru ľudských zdrojov+421 (2) 32 888 425
Marián Rovňák Marián, doc. Ing., PhD.oponent
Mária Trojanová, doc. Ing., PhD.
oponentka
qmariat@stuba.sk
Marko Ivana, Ing.
doktorandka
+421 (2) 32 888 271
C1715
ivana.marko@stuba.sk
oponent
qmarko@stuba.sk
Martin Lopušniak Martin, doc. Ing., PhD.SvFoponent
qmartinlopusnia@stuba.sk
Marton Martin, Ing.doktorand+421 (2) 32 888 256C 1810martin.marton@stuba.sk
Marton Michal, Ing.
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
ÚSZdohoda o pracovnej činnosti+421 (2) 32 888 583
A 226
Masárová LenkaÚVZKčašník
Masarovičová Mária, Ing., PhD.SvF
konzultantka
+421 (2) 32 888 673
23/9
dohoda o vykonaní práce, oponent
+421 (2) 57 296 342
359/3michal.masaryk@stuba.sk
SvFexterný spolupracovník
qmatasovsky@stuba.sk
Matejka Jakub, Ing.oponent
qmatejka@stuba.sk
SvFoponent
externý školiteľ
Matin Ghulam SakhiSvFbudoucí zahraniční studentxmatin@stuba.sk
Matulová Katarína, Ing., PhD.SvFexterný školiteľka+421 (2) 32 888 681
blok C 8.posch., č.dv. 10
qmatulovak@stuba.sk
finančná účtovníčka
+421 (2) 32 888 208
C 0212
katarina.matusova@stuba.sk
KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 599C 1001richard.matusek@stuba.sk
oponentka
+421 908 674 142
T-110
Mayer Pavol, Ing.KTES
doktorand
pavol.mayer@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce, oponentka
qmazurova@stuba.sk
Mecele Matej, Ing.SvFoponent
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 421
C 0306
igor.medved@stuba.sk
Mehter Muhsin Canbudoucí zahraniční student
Melcer Jozef, prof. Ing., DrSc.oponentqmelcer@stuba.sk
Melicher Ján, prof. Ing., PhD.emeritný profesor
+421 (2) 32 888 348
A-603
jan.melicher@stuba.sk
KARCH
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 400
C 1903
CITprac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 656
CIT 34/3
Menďan Rastislav, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 397C 0708
Mesiar Radko, prof. RNDr., DrSc.
profesor DrSc.
+421 (2) 32 888 414C 0402radko.mesiar@stuba.sk
Mészáros Jakub, RNDr.SvFdoktorand
Mészáros Tibor, Ing. et Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 59 274 668
9/16
CITodborná administratívna pracovnice+421 (2) 32 888 511CIT 1/3
Mihala Patrik, Mgr.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 421
patrik.mihala@stuba.sk
vedúca ekonomického útvaru
+421 (2) 32 888 294
C 0207
Michalcová Vladimíra, Ing., PhD.
oponentka
qmichalcovav@stuba.sk
SvF
oponent
qmichalica@stuba.sk
pracovnice pro studijní záležitosti
+421 (2) 32 888 647
prízemie C-0006
lubica.michalikova@stuba.sk
doktorandka
Michlík Martin, Ing.SvFoponent
qmichlik@stuba.sk
oponent
Miklánek Pavol, RNDr., CSc.SvFexterný školiteľ
Mikolai Imrich, doc. Ing., PhD.KKPS
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 479C 0603
oponent
profesor DrSc.
+421 (2) 32 888 418
C 0507
SvF
budoucí zahraniční studentka
Minarechová Zuzana, Ing., PhD.
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
oponent
+421 (2) 32 888 440
22/17
qminarik@stuba.sk
Minár Michal
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 303
CIT 6/3
Minár Michal, Ing., PhD.SvF
oponent
qminar@stuba.sk
Minárová Mária, doc. RNDr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 411C 0406
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 457C 0709
Minďaš Jozef, doc. Ing. RNDr., PhD.
oponent
Mišík Martin, Ing., PhD.SvFoponent
qmisik@stuba.sk
KKPS
doktorandka
eva.misovychova@stuba.sk
KSME
technický pracovník
+421 (2) 32 888 209
C 1802
knihovnice+421 (2) 32 888 576
Mlynár Peter, Ing., PhD.KTZB
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 57 296 391
304
prevádzkový elektrikárfrantisek.mogyorosi@stuba.sk
Mohelníková Jitka, prof. Ing., PhD.
oponentka
Mohlerová Drahoslava
pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
drahoslava.mohlerova@stuba.sk
Mohwinkel Fiona LouisaSvF
budoucí zahraniční studentka
xmohwinkel@stuba.sk
SvF
budoucí zahraniční student
xmoilanen@stuba.sk
doktorand
Mojzeš Marcel, doc. Ing., PhD.SvF
dohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 32 888 536
A-604
Molnár Alexander, Ing.CIT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 313
CIT 10/3alexander.molnar@stuba.sk
SvF
oponentka
qmolnar@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 59 274 584
Moravčík Martin, prof. Ing., PhD.
oponent
KSMEdoktorandka
+421 (2) 32 888 247
C 1809
Moyzeová Milena, RNDr., PhD.SvF
oponentka
qmoyzeova@stuba.sk
KHTE
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 566
C 1112
ludovit.moziesik@stuba.sk
Možiešiková Katarína, Ing.SvFdohoda o pracovnej činnosti
qmoziesikova@stuba.sk
Mravec Miroslav, Ing.SvF
oponent
qmravec@stuba.sk
KTZB
doktorandka
martina.mudra@stuba.sk
SvFoponent+421 (2) 32 888 347
A-620
Murín Justín, prof. Ing., DrSc.SvFexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 611
A704
Musil Miloš, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 479
333
doktorand, odborný administratívny pracovník+421 (2) 32 888 619
C 1105
jakub.mydla@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 464
C 1917
KARCH
doktorandka
nora.naddourova@stuba.sk
SvFoponent
qnad@stuba.sk
SvF
oponent
qnagy@stuba.sk
pracovnice pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 497
C 0208
elena.nagyova@stuba.sk
Nagyová KatarínaOP
upratovač - upratovačka
katarina_nagyova@stuba.sk
oponent
+421 (2) 32 888 654C 15/22qnagyz@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 553
C 1503
Nemcová Petra, Ing.oponentka
+421 (2) 32 888 527
530
qnemcova@stuba.sk
SvF
oponent
qnemethy@stuba.sk
Németová Zuzana, Ing., PhD.
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 621
C 1213zuzana.nemetova@stuba.sk
KKDK
doktorand
matus.neusch@stuba.sk
Neužil DavidSvF
externý spolupracovník
qneuzil@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 32 888 367
A 505
Noskovičová Alenapracovnice pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 500
C 0215alena.noskovicova@stuba.sk
doktorand
adam.novak@stuba.sk
SvFoponentqnovakp1@stuba.sk
externý školiteľ
qnovak@stuba.sk
budoucí zahraniční student
xntourlias@stuba.sk
Ohrablo František, prof. Ing., PhD.SvF
emeritný profesor
C 0707
KVHKdoktorandka
karolina.ochabova@stuba.sk
pracovnice pro studijní záležitosti+421 (2) 32 888 483
prízemie C-0009
doktorand
KMDG
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
oponent
Olbřímek Juraj, doc. Ing., PhD.KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 450
C 0618
Omeroglu OmerSvF
budoucí zahraniční student
xomeroglu@stuba.sk
doktorand
Ondrášik Martin, Mgr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 298
C 1705
SvFoponent
Ondrušková Lucia, Ing.KKDKdoktorandka
Orfánus Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 694
C 1107
Orfánus Tomáš, RNDr., PhD.externý školiteľ
Orgoník Dušan, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 32 888 473
14.posch./8
qorgonik@stuba.sk
Oslayová Eva
pracovnice ekonomiky práce
+421 (2) 32 888 493
C 0314
eva.oslayova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce, oponentqostry@stuba.sk
Ozturk Melih FiratSvF
budoucí zahraniční student
xozturk@stuba.sk
KMDGdoktorandka
OPprevádzkový elektrikár
jozef.palica@stuba.sk
Palko Milan, doc. Ing. et Ing. arch., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 441C 0608
KKPSodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 460
C 0713
oponentC 1904pavel.panak@stuba.sk
pracovnice pre plán a rozpočet
+421 (2) 32 888 259
C 0209jana.panikova@stuba.sk
SvF
oponentka
qpantakova@stuba.sk
Pápay Attila, Mgr.OP
technický pracovník
attila.papay@stuba.sk
Papčo Juraj, Ing., PhD.KGZAvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 32 888 345
A-610
Papčo Martin, doc. PaedDr., PhD.SvF
oponent
qpapco@stuba.sk
SvFoponentkaqzamecnikova@stuba.sk
Parajka Juraj, Ing., PhD.
externý školiteľ
KMDGdoktorandka, výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
budoucí zahraniční student
xparvathareddy@stuba.sk
Pašteka Roman, doc. RNDr., PhD.
oponent
docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 550A 4/403
Paulovičová Jana, Ing.oponentka
KKPSodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 446
C 0703monika.pavcekova@stuba.sk
Pavelka Karel, prof. Dr. Ing.SvFoponent
qpavelkak@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 490
C 0309gabriela.pavlendova@stuba.sk
Pavlík Vladimír, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 691
C 0802
Pavlovská Katarína, Mgr.KICpracovnice pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 32 888 205
katarina.pavlovska@stuba.sk
Pavúček Martin, Ing.doktorand
CL
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 387
A 4/435
oponent
Pekárová Pavla, RNDr., DrSc.SvFexterný školiteľka
pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
anna.penkovova@stuba.sk
Peráčková Jana, doc. Ing., PhD.KTZB
docentka CSc.,PhD.
+421 908 453 734
C 1403
jana.perackova@stuba.sk
Pešková Zuzana, prof. Ing. arch. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovnice
Petráková Zora, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 700
C 1506
Petrányi Jánvrátnik
Petráš Dušan, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 634
C 1407
Petrík Adam, Ing.KKDK
doktorand
adam.petrik@stuba.sk
Petro Marek, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 573C 2003marek.petro@stuba.sk
doktorandka
Petřvalský Gabriel, Ing.
oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
A 5/523qpetrvalsky@stuba.sk
Pilař Pavol, Mgr. art. Ing., ArtD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 606
C 1901
pavol.pilar@stuba.sk
Piršel Ladislav, Ing., PhD.
oponent
Pišteková Danica, Mgr. art., ArtD.SvFoponentka
Piterka Michal, Ing.SvF
oponent
Plevák Milan, Ing., PhD.oponent
qplevak@stuba.sk
Podolec Ondrej, Ing.SvF
oponent
Pokorný LadislavOP
vrátnik
+421 (2) 32 888 523
ladislav.pokorny@stuba.sk
Polák Vladimír, Ing.SvF
oponent
čašník
lenka.polcanova@stuba.sk
KARCHdoktorand
SvFoponent
Poljaková Zuzana, Ing.oponentka
qpoljakovaz@stuba.sk
oponent
C 1706qpollak@stuba.sk
SvFoponentka
obsluhovač výťahov
KHUV
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
martina.porubcinova@stuba.sk
SvF
oponent
qpospisilp@stuba.sk
SvFbudoucí zahraniční student
Predajnianska Anna, Ing.KTZBdoktorandka
anna.predajnianska@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 445
C 1811
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 401
B302a
miroslav.pribis@stuba.sk
Pribyl Peter, Ing.
oponent
CL
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 43 336 100
CL-LNK-17 (Trnávka)
Priganc Sergej, doc. Ing., PhD.SvF
oponent
qpriganc@stuba.sk
Prítula Andrej, Ing., PhD.
oponent
qpritula@stuba.sk
SvF
oponent
qprokopcak@stuba.sk
KTESodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 695
C 1010katarina.prokopcakova@stuba.sk
Provazník Robert, Ing.KARCH
doktorand
robert.provaznik@stuba.sk
doktorand
SvF
dohoda o pracovnej činnosti
qprvakovas@stuba.sk
KSMEdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 652
C 1808
Pšenáková Zuzana, Ing., PhD.KVHK, SvF
externý spolupracovnice, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qpsenakova@stuba.sk
Pukanská Katarína, doc. Ing., PhD.SvF
oponentka
Puškár Anton, prof. Ing., PhD.
emeritný profesor
anton.puskar@stuba.sk
Quittner Pavol, prof. RNDr., DrSc.SvF
oponent
qquittner@stuba.sk
Rabenseifer Roman, doc. Dr. Ing. arch.KKPS
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 439C 0620roman.rabenseifer@stuba.sk
Raczková Andrea, Ing.odborná administratívna pracovnice+421 (2) 32 888 702
C 1305
andrea.raczkova@stuba.sk
Rášová Alexandra, Ing., PhD.KGZA
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 342
A-627
oponent
qrebenda@stuba.sk
KKDK
hosťujúci profesor
oponent
šéfkuchár
marek.repka@stuba.sk
Repková AndreaÚVZK
chyžná
andrea.repkova@stuba.sk
EO
pracovnice správy majetku
+421 (2) 32 888 474
C 0214
Ridillová Soňa, Ing.SvF
oponentka
qridillova@stuba.sk
OPupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
OPpracovnice pre ubytovacie služby v ŠD
+421 445 291 246
oponentqrodenak@stuba.sk
Rodný Marek, Ing., PhD.
externý školiteľ
qrodny@stuba.sk
konzultant, oponent
qrojko@stuba.sk
ÚVZK
chyžná
Roško Vladimír
údržbár
KZEIdoktorand
Rubínová Janaodborná administratívna pracovnice+421 (2) 32 888 639A-303
Rubint Jakub, Ing.KSME
doktorand
+421 (2) 32 888 231
C 1813
Rückschlossová Tatiana, Mgr., PhD.KMDG
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 408
C 0506
KARCH
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 239
C 1920
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 570
C 1121
jan.rumann@stuba.sk
oponent
Ruttmar Igor, Ing., PhD.SvF
oponent
Rychtáriková Monika, prof. Ing., PhD.KARCHprofesorka CSc.,PhD.C 1914
Řehák Ivan, akad. soch.KARCHodborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 401
B302a
ivan.rehak@stuba.sk
oponent
Sabová Zuzana, Ing.KVHKdoktorandka
Sadovský Zoltán, Ing., DrSc.KSME
dohoda o pracovnej činnosti
qsadovsky@stuba.sk
budoucí zahraniční student
xsalankar@stuba.sk
Sandanus Jaroslav, doc. Ing., PhD.KKDKdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 366
A 504jaroslav.sandanus@stuba.sk
Sánka Imrich, Ing.KTZBdohoda o vykonaní práce, doktorand
Sarkoci Peter, Ing., PhD.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 218
C 0408
OPupratovač - upratovačka
OP
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201kvetoslava.sarkoziova@stuba.sk
Sawicka AgataSvF
budoucí zahraniční student
SvFoponentqsebera@stuba.sk
Sedláček Tomáš, Ing.SvFoponentqsedlacek@stuba.sk
Sedláčková Júlia, Mgr.vrátnik
julia.sedlackova@stuba.sk
oponent
Sedlák Ján, Ing.SvF
oponent
oponentka
+421 (2) 32 888 382
A 4/426
OP
pomoc. pracovník v prevádz. jednotke
+421 (2) 32 888 300
igor.setvak@stuba.sk
Shenga Zinaw Dingetu, Ing.
doktorand
+421 (2) 32 888 336
C 1102
Scherzer Otmar, Univ.-Prof. Dr. Dipl.-Ing.SvFoponent
Schlosser František, prof. Ing., PhD.SvF
oponent
oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
A 5/522
Schlosser Tibor, doc. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 357
A 5/527
oponentka
qsimanova@stuba.sk
Sivčák Anton, Ing.KBKM
doktorand
A423anton.sivcak@stuba.sk
oponent
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 289
C 1406
ÚSZvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
C 1507ingrida.skalikova@stuba.sk
Skoček Iľja, Ing. arch.KARCH, SvF
oponent, externý školiteľ, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qskocek@stuba.sk
oponent
Slamka Peter, Ing.
oponent
qslamka@stuba.sk
Slašťan Ján, doc. Ing., PhD.oponentqslastan@stuba.sk
Slávik Ivan, doc. Ing., PhD.KGTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 672C 0909ivan.slavik@stuba.sk
Slavkov Juraj, Ing.
doktorand
Slezáková Lenka, Mgr.
odborná administratívna pracovnice
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním, oponent
+421 (2) 32 888 622
C 1204patrik.sleziak@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 368A 512milos.slivansky@stuba.sk
SvFexterný spolupracovník
archivár
+421 (2) 32 888 212
C 0111zuzana.slovakova@stuba.sk
SvF
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 573
A710
alfonz.smola@stuba.sk
Smrek Peter, RNDr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 246
C 0520
externý školiteľ
+421 (2) 32 888 286C 1308marek.sokac@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 448
C 1818
milan.sokol@stuba.sk
Sokol Štefan, prof. Ing., PhD.SvF
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 689
A-309
Somorová Viera, doc. Ing., PhD.KTES, SvF
externý spolupracovnice, oponentka, dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 32 888 213
C 1020
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 549
A 4/404
Sopková Mariana, Mgr.dohoda o pracovnej činnosti
qsopkova@stuba.sk
oponent
qsotakr@stuba.sk
Sova Ondrej, Ing.SvF
oponent
ondrej.sova@stuba.sk
Sozuguzel IpekSvF
budoucí zahraniční studentka
xsozuguzel@stuba.sk
Stacho Jakub, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
Staněková Kristína, Ing. arch., PhD.oponentkaqstanekova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 709
C 0414
Stankoci Ivan, Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 260
247
KZEI
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 280
C 1304stefan.stanko@stuba.sk
OPupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 405
C 0409
Steindlbergerová Katarínaupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
katarina.steindlbergerova@stuba.sk
oponentka
qsternova@stuba.sk
Stoklasa Matúš, Ing.
oponent
qstoklasa@stuba.sk
oponent
+421 (2) 32 888 349A-621qstrakaj@stuba.sk
Straková Zuzana, doc. Ing., PhD.KTZB
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 638C 1409zuzana.strakova@stuba.sk
Struhárová Alena, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 685
C 0807
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 418
C 0507
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 416
C 0403
andrea.stupnanova@stuba.sk
KGTE
stavebný technička
+421 (2) 32 888 287
C 0917eva.suchanekova@stuba.sk
Suchánek Peter, doc. Ing., PhD.SvFoponent
Súľovská Monika, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 281
C 1703
monika.sulovska@stuba.sk
Sumec Jozef, prof. Mgr. RNDr. Ing., DrSc.
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 455
A - 227
jozef.sumec@stuba.sk
Svoboda Pavel, doc. Ing., CSc.
oponent
KKPSvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 452
A lab. II.suterén
doktorandka
veronika.jakocs@stuba.sk
Szabóová Katarína
upratovač - upratovačka
upratovač - upratovačka
Szalayová Sylvia, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
oponentqszatmari@stuba.sk
SvF
oponent
Székyová Mária, Ing.oponentka
+421 (2) 32 888 632
14.posch./2
CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 715
CIT 3/2
Szőcs Štefan, Ing.
oponent
qszocs@stuba.sk
Szolgay Ján, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 498
C 1205
jan.szolgay@stuba.sk
budoucí zahraniční studentxszostakowski@stuba.sk
SvF
budoucí zahraniční studentka
administratívna pracovnice v podateľni
+421 (2) 32 888 467C 0111
Šabíková Jana, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce, externý spolupracovnice
+421 (2) 32 888 631C 1419
oponent
qsafar@stuba.sk
doktorandka
A423
Tajomník
tajomník fakulty
+421 (2) 32 888 471
C 0105
tomas.satura@stuba.sk
Šebesta Peterobsluhovač výťahov+421 (2) 32 888 307
Šedivý Peter, Ing.CIT
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 665 028
CIT 3/2
peter.sedivy@stuba.sk
SvF
oponent
qsedivy@stuba.sk
doktorand+421 (2) 32 888 244C 0411
Šenšelová Žaneta, Ing.
doktorandka
zaneta.senselova@stuba.sk
CITpracovník pre didaktickú techniku
+421 (2) 32 888 514
P 103martin.seres@stuba.sk
Šestáková Janka, doc. Ing., PhD.SvFoponentka
KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 731
C 0412
SvF
oponent
doktorand
+421 (2) 32 888 630
C 1913
richard.simek@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
KARCH
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 606
C 1902
externý školiteľ+421 (2) 572 76 412402vladimir.simkovic@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qsimkov@stuba.sk
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 622
C 12/2
Šipošová Alexandra, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 407
C 0404
alexandra.siposova@stuba.sk
profesor DrSc.
+421 (2) 32 888 315
C 0405jozef.siran@stuba.sk
Šivecová Monika, Ing.
oponentka
Škrinár Andrej, doc. Ing., PhD.KVHK
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 617C 1215andrej.skrinar@stuba.sk
Škultétyová Ivona, prof. RNDr., PhD.profesorka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 280
C 1302
SvF
oponent
Škvarka Juraj, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1722
Šmotlák Marcel, Ing., PhD.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 581
C 1510
Šoltész Andrej, prof. Ing., PhD.KHTEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 320C 1118
Šoltész Július, doc. Ing., PhD.KBKMdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 384
A 4/432julius.soltesz@stuba.sk
Špánik Peter, Ing.doktorand
+421 917 669 453
Mýtna ul. 5.p.peter.spanik@stuba.sk
Špildová Dagmar, PhDr.KJAZodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 32 888 262
C 1806
Špirková Jana, doc. RNDr., PhD.SvF
oponentka
qspirkova@stuba.sk
Šťastný Patrik, Ing.
doktorand
Štecák Róbert, Ing.KKDK
doktorand
robert.stecak@stuba.sk
KTZBdoktorand
pavol.stefanic@stuba.sk
Štefanovičová Michaela, Ing.KBKMdoktorandka
michaela.stefanovicova@stuba.sk
Štefunková Zuzana, Ing., PhD.SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 627C 12/9zuzana_stefunkova@stuba.sk
Štefunková Zuzana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 682C 0805zuzana.stefunkova@stuba.sk
Števo Stanislav, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 60 291 801
D703
Štilhammerová Veronikaknihovnice
+421 (2) 32 888 576
veronika.stilhammerova@stuba.sk
SvF
oponent
qstroner@stuba.sk
Štujber Miloslav, Ing.KKPS
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 465C 0719
KKDKdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 370
A 508magdalena.stujberova@stuba.sk
SvFoponent
qsuhajda@stuba.sk
docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 571
C 1120
SvF
oponentka
qsuppova@stuba.sk
Šurda Peter, Ing., PhD.SvF
externý školiteľ
Šustek Miroslav, Ing.SvF
externý spolupracovník
Šutúš Marek, Ing.doktorand
marek.sutus@stuba.sk
Švábenský Otakar, prof. Ing., CSc.SvFoponent
doktorandka
PAMOpracovnice pre personálne činnosti+421 (2) 32 888 305C 0109zuzana.svecova@stuba.sk
oponentka
qtaborska@stuba.sk
Takács Jakub, Ing.KDOSdoktorand
KTZB
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 635
C 1412
jan.takacs@stuba.sk
Tall Andrej, RNDr., PhD.SvF
externý školiteľ
qtall@stuba.sk
CIT
pracovnice v oblasti výpočtovej techniky
oponentka
qtatosova@stuba.sk
Tereňová Zuzana, RNDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
Tibenský Matúš, RNDr. Ing., PhD.KMDGvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 32 888 430
C 0419
matus.tibensky@stuba.sk
SvFoponentqtkac@stuba.sk
Tomáň Peter, Ing.oponent
Tomašovič Peter, prof. Ing., PhD.SvFexterný školiteľ+421 (2) 32 888 436C 0704qtomasovic@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
C 0511
lukas.tomek@stuba.sk
oponent
qtomik@stuba.sk
Tomová Magdaléna, Mgr.MOpracovnice ekonomiky práce+421 (2) 32 888 629
C 0314
SvFoponent+421 (2) 32 888 633
14.posch./20
KARCHdoktorand+421 (2) 32 888 239C 1919
Tóth Ondrejprevádzkový zámočník+421 (2) 32 888 3281. PP blok B
SvFoponentka+421 (2) 32 888 63714.posch./17
Trhan Ondrej, Ing., PhD.SvF
oponent
A-322
Trizna Milan, doc. RNDr., PhD.SvF
oponent
Tuček Ján, prof. Ing., CSc.oponent
Turček Milan, Ing.SvF
oponent
Turček Peter, prof. Ing., PhD.emeritný profesor
+421 (2) 32 888 665
C 0903
doktorand
+421 (2) 32 888 231
C 1813
oponent
KSME
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 291C 1822katarina.tvrda@stuba.sk
Tyukosová Viktória, Ing.KVHK
doktorandka
Tywoniak Jan, prof. Ing., CSc.SvFoponent
doktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzdělánímmarkjoe.uba@stuba.sk
Uhlík Adam, Ing.doktorand
adam.uhlik@stuba.sk
Uhlík Vladimír, Ing.
oponent
Unčíková AndreaOP
pracovnice MTZ
+421 (2) 32 888 468
C 0114andrea.uncikova@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 686
C 0103
stanislav.uncik@stuba.sk
Unucka Jan, doc. Ing., PhD.SvF
oponent
qunucka@stuba.sk
SvF
oponent
qurban@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 489
C 0303
Urban František, prof. Ing., CSc.SvF
oponent
+421 (2) 57 296 150031
Urbán Jozef, Ing., PhD.
oponent
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 472
C 0104
SvFexterný spolupracovnicequrbaskova@stuba.sk
SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 680
blok C 8.posch., č.dv. 6
quzakova@stuba.sk
Vacek Šimon, Ing. arch. Ing.KKPS
doktorand
+421 (2) 32 888 645
C 1508
simon.vacek@stuba.sk
systémová integrátorka, výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním+421 (2) 32 888 404
C 0521
doktorand
patrik.vaclavik@stuba.sk
oponent
Vajdík Daniel, Ing.
oponent
KMDG
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 406
C 0515
margita.vajsablova@stuba.sk
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 289
14.posch./6
Valašík Adrián, Ing., PhD.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 387
A 4/435qvalasika@stuba.sk
Valášková Ľubica, RNDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 404
C 0521
Valent Peter, Ing., PhD.KVHKodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 727
C 1514peter_valent@stuba.sk
oponent+421 (2) 32 888 538A-609qvalko@stuba.sk
Vanečková Diana, Ing.oponentka
Vaníček Ivan, prof. Ing., DrSc.SvF
oponent
qvanicek@stuba.sk
Vanko Marcel, Ing.oponent
Vaňurová Miroslava, Ing.
oponentka
qvanurova@stuba.sk
Varga Tibor, Ing. arch.oponentqvargat@stuba.sk
Vargová Andrea, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 437
C 0717
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
upratovač - upratovačka
externý spolupracovnice+421 (2) 32 888 618C 1212
SvFoponentqvassj@stuba.sk
Vavrík Ivan, Ing.doktorand
Vavríková Lucia, Ing., PhD.KMDG
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 709
C 0414
KIC
knihovnice
+421 (2) 32 888 495
andrea.vavrova@stuba.sk
KKPSodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 444
C 0605
boris.vavrovic@stuba.sk
Véghová Ivana, Ing., PhD.KSME
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 311C 1804ivana.veghova@stuba.sk
Veleba Hubert
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Velísková Yvetta, Ing., PhD.externý školiteľka
qveliskova@stuba.sk
Venglár Michal, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 334
C 1803
Vidaković Aleksandar, Ing.KBKM
doktorand
A421
Vido Jaroslav, doc. Ing., PhD.
oponent
Viglašová Lucia, Ing.
oponentka
KTZB
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 660
C 1413
externý školiteľ
oponentka
qviskupicova@stuba.sk
Vitková Justína, Ing., PhD.SvF
oponentka
Vlnková Jana
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
jana.vlnkova@stuba.sk
Vojčíková VieraKTVY
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 264
C 1810
SvF
oponent
qvojtassakj@stuba.sk
SvFoponent
SvFoponentqvrana@stuba.sk
SvF
oponentka
SvFoponentka
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 727
C 1514
oponent
Vyskočilová Ivetafinančná účtovníčka
+421 (2) 32 888 317
C 0209iveta.vyskocilova@stuba.sk
Vyskot Ilja, prof. Ing., CSc.
oponent
Wagner Peter, doc. RNDr., PhD.oponentqwagner@stuba.sk
oponent
Weiss Gabriel, prof. Ing., PhD.
oponent
KZEIdoktorandka+421 (2) 32 888 275
C 1712
reka.wittmanova@stuba.sk
Woszczek FilipSvFbudoucí zahraniční student
Yazıcı DilanurSvFbudoucí zahraniční studentka
xyazici@stuba.sk
Yıldırım Mahirbudoucí zahraniční studentxyildirim@stuba.sk
Yildiz Erdoganbudoucí zahraniční student
xyildiz@stuba.sk
Yilmaz Halil Cagribudoucí zahraniční studentxyilmaz@stuba.sk
Zagyi Martin, Ing.KKPSdoktorand
oponent
KTZB
doktorand
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 220
C 2008
SvFoponent
Zapletal Ivan, prof. Ing., DrSc.SvFemeritný profesor
KARCH
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 32 888 630
C 1913
Zeleňáková Martina, doc. Ing., PhD.SvFoponentka
oponent
Zelinka Ľuboš
údržbár
+421 (2) 32 888 300
Zessner Matthias, doc. Dipl.-Ing. Dr.techn.
oponent
qzessner@stuba.sk
Zicháček Martin, Bc.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 715
CIT 3/2
martin.zichacek@stuba.sk