15. 8. 2020  9:40 Marcela
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Stavebná fakulta. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenie
Telefón
KanceláriaE-mail
budúci zahraničný študent
xabdelgader@stuba.sk
Ábelová KatarínaKIC
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576
katarina.abelova@stuba.sk
Ábrahámová Andrea, Ing.doktorandka
andrea.abrahamova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 551
A 4/416iyad.abrahoim@stuba.sk
KTESdoktorand
doktorandka
milica.aleksic@stuba.sk
SvFbudúci zahraničný študentxaligul@stuba.sk
SvFbudúci zahraničný študent
Ambroz Martin, Ing., PhD.KMDG
technický pracovník
C 0503martin.ambroz@stuba.sk
technický pracovník
Antoniaci Igor, Ing.CIT
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 721
CIT 2/2
igor.antoniaci@stuba.sk
KTESdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 595
C 1003nada.antosova@stuba.sk
SvF
budúci zahraničný študent
doktorand+421 (2) 32 888 239C 1919
Ároch Rudolf, doc. Ing., PhD.KKDK
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 365
A 503
KBKMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 295
A 4/424
SvFoponentka
oponent
Bacigál Tomáš, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 419
C 0501
tomas.bacigal@stuba.sk
Bačík Martin, Ing., PhD.SvFoponent
qbacik@stuba.sk
Bačová Mitková Veronika, Ing., PhD.SvF
externá školiteľka
Bagoňa Miloslav, doc. Ing., PhD.SvFoponent
doktorand
C 0411
martin.bachraty@stuba.sk
Bajtala Marek, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 392
A-304
SvF
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 687
blok C 8.posch., č.dv. 12
Baláž AndrejCIT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 303
CIT 6/3andrej.balaz@stuba.sk
Baláž Ivan, prof. Ing., PhD.SvF
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 379A 511ivan.balaz@stuba.sk
Balážová LibušaKFYZ
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 421
C 0307
KJAZ
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
pavla.balazova@stuba.sk
Balažovjech Martin, Mgr., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 235
C 0510
SvFoponent
qbalcierak@stuba.sk
Balco Peter, Ing.SvF
externý spolupracovník
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 284
C17 02
KDOS
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 353
A 5/535
gabriel.balint@stuba.sk
budúci zahraničný študent
Ballová Dominika, Mgr.
doktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C0411
SvF
oponent
Baník Ivan, prof. RNDr., PhD.emeritný profesor
+421 (2) 32 888 489
C 0303
KHUVodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 32 888 207C 2016julia.baranova@stuba.sk
Bárek Viliam, doc. Ing., PhD.oponent
qbarekv@stuba.sk
Barloková Danka, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 608
C 1301
danka.barlokova@stuba.sk
SvFoponent
KHTE
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 693
C 1111
dana.barokova@stuba.sk
Bartók Andrej, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 540
A 4/431
Bartolčičová Barbora, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
Bartošová Kmeťková Jana, Ing., PhD.SvFoponentka
Bartoš Pavel, prof. Ing., PhD.
emeritný profesor
A-318
pavel.bartos@stuba.sk
Bauer Peter, Ing. arch.SvFexterný spolupracovník+421 (2) 32 888 464
C 1919
peter.bauer@stuba.sk
Bederka Marián, Ing., PhD.KTES
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1015
Bednarik Martin, doc. RNDr., PhD.
oponent
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 675
C 0901
emilia.bednarova@stuba.sk
KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 408
C 0506
juliana.beganova@stuba.sk
Begić Hanabudúca zahraničná študentka
Belániová Barbora, Ing.
doktorandka
Belica Peter, Ing., PhD.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 588
C16 14qbelica@stuba.sk
oponentkaqbelicova@stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 471
C 0104
Bendík Peter, Ing.SvF
oponent
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 705
A 4/407
helena.benedikovicova@stuba.sk
oponent
qbenko@stuba.sk
oponentka+421 (2) 32 888 594C10/19a
odborná administratívna pracovníčka+421 (2) 32 888 703
C 0401
zuzana.benkova@stuba.sk
Benko Vladimír, prof. Ing., PhD.KBKMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 554
A 4/414
KVHK
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Beňová Kristína, PhDr.vedúca oddelenia finančného účtovníctva
+421 (2) 32 888 729
C 0210
OPpracovníčka MTZ
+421 (2) 32 888 476
C 0114jana.benovicova@stuba.sk
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 357
A 5/531
Bezák Ivan, Ing., PhD.SvF
oponent
qbezak@stuba.sk
Bezděk Aleš, Mgr., PhD.SvF
oponent
Bežuchová MonikaEO
pracovníčka pre ekonomické činnosti
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 642
C 0611boris.bielek@stuba.sk
KKDKodborná administratívna pracovníčka
Bilančík Marek, Ing., PhD.oponent+421 (2) 32 888 573
C10/16
qbilancik@stuba.sk
Bilčík Juraj, prof. Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 546
A406juraj.bilcik@stuba.sk
Biskupičová Andrea, Ing.KMTIdoktorandka+421 (2) 32 888 681C 0810
Bisták Andrej, Ing.OPVV, KTESšpecialista pre styk s verejnosťou, doktorand+421 (2) 32 888 314
C 0311
dohoda o pracovnej činnosti
oponentka
SvF
oponentka
Blažo Adam, Ing.KKPSdoktorand
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, oponent
mikulas.bobik@stuba.sk
Boček Július, Ing.oponent
qbocek@stuba.sk
Bočkaj Jozef, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
oponent
qbodo@stuba.sk
Bogár Michal, Ing. arch.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovník
C 1904michal.bogar@stuba.sk
SvFoponentka
qbohdalova@stuba.sk
KKPSdoktorand
+421 (2) 32 888 655
C 1512
Bolešová Mária, Ing.KBKM
doktorandka
A429maria.bolesova@stuba.sk
Borecká Eva, Ing. arch., PhD.KARCH
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 564
C 1910
Borovička Michal, Ing.oponent+421 (2) 32 888 654
C 15/22
qborovicka@stuba.sk
Borovská Edina, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
edina.borovska@stuba.sk
Borzovič Viktor, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 542
A420
viktor.borzovic@stuba.sk
Bosák Lukáš, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 655C 1512lukas.bosak@stuba.sk
OPvrátnik
KZEIdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 611C 1306
Bránický Filip, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 32 888 239C 1920filip.branicky@stuba.sk
Braniš Marek, Ing.KDOSdoktorand+421 (2) 32 888 359
A 5/520
SvFoponent
qbrazdovic@stuba.sk
Brček Martin, RNDr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 288
C 1723
SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 391A-302qbrehovska@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 594
C 1013
peter.briatka@stuba.sk
Briatková Jana, Ing.SvFoponentka
qolsova@stuba.sk
SvF
oponentka
qbriatkova@stuba.sk
Briestenská HelenaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 515
helena.briestenska@stuba.sk
KICknihovníčka
+421 (2) 32 888 495
laura.brinzova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
A 519
Brodniansky Ján, prof. Ing., PhD.KKDK
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 377
A 507
Brogyányi Gabriel, Ing. arch.oponent
OPupratovač - upratovačka
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 396
A-307
qbruncak@stuba.sk
Brziak Adam, Ing.KVHKdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C 1204adam.brziak@stuba.sk
Buček Daniel, Ing.KHTEdoktorand+421 (2) 32 888 336
C 1102
KKPS
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 459C 0712peter.buday@stuba.sk
SvFoponent
qbugan@stuba.sk
KGZA
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 342
A-612
Buch Mário, Ing.KMTIdoktorand
Buchta Matej, Ing.oponent
qbuchta@stuba.sk
Bujna Peter, Ing.
oponent
Bytčanková Lucia, Ing.
doktorandka
+421 (2) 32 888 563
C 1110
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 647
prízemie C-0006
Cabanová Terézia, Ing.doktorandkaterezia.cabanova@stuba.sk
Cápayová Silvia, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 363
A 5/523
Carrera Daniel Jesúsbudúci zahraničný študent
oponent
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Cimrák Ivan, prof. Mgr., PhD.SvFoponent
budúci zahraničný študent
xcoskuns@stuba.sk
Cruz Samuel, Ing.
doktorand
Csonková Monika, Mgr.KSME
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 245
A 229
monika.csonkova@stuba.sk
SvFbudúca zahraničná študentka
xcuenagarcia@stuba.sk
Curotto Irene
budúca zahraničná študentka
Cvíčela Martin, Ing., PhD.oponent+421 (2) 32 888 63714.posch./17
KVHKdoktorand
C 1210
SvFoponent
qczikhardt@stuba.sk
KGZAdoktorand+421 (2) 32 888 345A-610richard.czikhardt@stuba.sk
SvFoponent
Čeheľová Dagmara, Ing., PhD.oponentka
+421 (2) 32 888 462
C 0714
Čekon Miroslav, doc. Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 489
C 0303
miroslav.cekon@stuba.sk
oponent
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 265
C 1809
SvF
oponent
qcermako@stuba.sk
SvF
oponent
Černý Peter, Ing., PhD.SvF
konzultant
+421 (2) 32 888 343A-612peter.cerny@stuba.sk
Červeňanská Michaela, Ing.doktorandka
+421 (2) 32 888 563
C 1110
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 628
C 1218
Čubanová Lea, Ing., PhD.KHTEodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 698
C 1104lea.cubanova@stuba.sk
oponent
+421 (2) 32 888 503A 4/420
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 235
C 0510
Čurka Daniel, Ing., PhD.oponent
qcurka@stuba.sk
Čurpek Jakub, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 645
C 1508
Dallemule Marian, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 32 888 561
B/410
qdallemule@stuba.sk
Danáčová Michaela, Ing., PhD.KVHKvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 627
C 1214
michaela.danacova@stuba.sk
SvFoponentka
Daniel Matej, prof. RNDr., PhD.SvF
oponent
SvFoponent
SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 342A-513
Darula Stanislav, doc. Ing., PhD.SvFoponent
qdarula@stuba.sk
upratovač - upratovačka
hilda.deakova@stuba.sk
Deáková Karin, Ing.stavebný technička
+421 (2) 32 888 453
C 0609
KTVYodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 556
C 1811
marian.decky@stuba.sk
Decký Martin, prof. Dr. Ing.oponent
qdecky@stuba.sk
KMDGdoktorand
C 0411
michal.dibala@stuba.sk
oponent
qdiblik@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 318
A 205
Dlhý Dušan, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 449
C 0621
dusan.dlhy@stuba.sk
KBKM
doktorand
A423jakub.dobry@stuba.sk
Doláková Gréta, Ing., MSc.
doktorandka
+421 (2) 32 888 618
C 1212
Doležal Michal, Ing.SvF
oponent
qdolezal@stuba.sk
Dolník Michal, Ing. Bc.SvF
oponent
qdolnikm@stuba.sk
KIC
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
alica.domonkosova@stuba.sk
kuchárka
SvF
oponent
Držík Milan, Mgr., PhD.
oponent
qdrzik@stuba.sk
KTES
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 586C 2005marek.dubek@stuba.sk
pracovník pre študijné záležitosti, systémový integrátor
+421 903 430 163ext. pracovisko mimo svf
Dudáš Štefan, Ing.SvF
oponent
Ďuračiová Renata, doc. Ing., PhD.KGZAdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 534A-605renata.duraciova@stuba.sk
SvFoponent
Ďurica Pavol, prof. Ing., PhD.
oponent
KHTEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 565C 1106peter.dusicka@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti
Dzuriková Martina, Ing.oponentkaqdzurikova@stuba.sk
Ecker Ľubomír, Ing.SvF
oponent
budúci zahraničný študent
KTESodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 229
C 2007
Erdélyi Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 390
A-310a
Esen TalhaSvF
budúci zahraničný študent
xesen@stuba.sk
Fábryová Chalupková Karina, Ing., PhD.SvFoponentkaC 0910
Faixová Chalachanová Jana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 297
A-618
Fajkus Petr, Ing., CSc.SvFoponent
oponent
qfaktor@stuba.sk
OPvrátnik+421 (2) 32 888 523
eva.falubova@stuba.sk
stavebný technik
+421 (2) 43 336 100
igor.farinic@stuba.sk
oponent
qfedorko@stuba.sk
oponent
qfekete@stuba.sk
Fencík Róbert, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 52 494 330A-628
Fendeková Miriam, prof. RNDr., PhD.oponentka
SvF
oponentka
qfenovcikova@stuba.sk
Feranec Ján, doc. RNDr., DrSc.SvFoponent
qferanec@stuba.sk
Ferenczy Karol, Ing.SvFoponentqferenczy@stuba.sk
Ferenčík Karol, Ing.oponentqferencik@stuba.sk
SvFoponent
Fiľarská Diana, Ing.
doktorandka
diana.filarska@stuba.sk
Fillo Ľudovít, prof. Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 508A 4/402ludovit.fillo@stuba.sk
Filo Ján, prof. Ing., PhD.oponent
KVHKdoktorand, odborný administratívny pracovník
+421 (2) 32 888 625
C 1211
gabriel.foldes@stuba.sk
Follrichová Viera
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 483prízemie C-0009viera.follrichova@stuba.sk
Fondrková Nadežda, Mgr.
pracovníčka pre plán práce a miezd
+421 (2) 32 888 477C 0313
Franek Michal, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 654
C 0709
michal.franek@stuba.sk
Frankovská Jana, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 624C 1701
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 398
A-318
oponent
Frolkovič Peter, doc. RNDr., PhD.KMDG
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 719C 0509peter.frolkovic@stuba.sk
doktorandka
C 1420
maria.frtalova@stuba.sk
KTES
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 599
C 1614
Füri Belo, doc. Ing., PhD.SvF
externý školiteľ
+421 905 789 640C 1411belo.furi@stuba.sk
CITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 32 888 714
CIT 11/3
peter.gaal@stuba.sk
Gábrišová Annaodborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 505
A 4/411
Gajdoš Ondrej, Ing.
oponent
qgajdoso@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 382
A 4/430
katarina.gajdosova@stuba.sk
KHUV
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 226C 2017
Gajniak Ondrej, JUDr.KHUVvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 2012ondrej.gajniak@stuba.sk
Gambrill Debra, JUDr.KJAZvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 254
C 1820
Garaj Marcel, Mgr.doktorand
KBKMdoktorand
profesor CSc.,PhD.
+421 905 280 200
C 1004
KTZB
doktorandka
KGDEodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 529
A-316
Gergel Simona, Ing.SvF
oponentka
qprokopovas@stuba.sk
Gerhátová Ľubomíra, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 536A-603lubomira.gerhatova@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
xgiangaspero@stuba.sk
vedúci VS
+421 (2) 32 888 319
CIT 2/2
Girgle František, Ing., Ph.D.SvFoponent
Goksu Ferhat FurkanSvFbudúci zahraničný študent
externý školiteľ
qgombos@stuba.sk
KTZB
doktorandka
Gondová Terezia
technická pracovníčka
+421 (2) 32 888 657
C 1405
Gondová Zuzana, Ing.
oponentka
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 500
C 0215alexandra.grachova@stuba.sk
Gramblička Miroslav, Ing., PhD.KHTE, OPodborný asistent CSc.,PhD., vedúci prevádzkovej jednotky
+421 (2) 32 888 326
C 0113
miroslav.gramblicka@stuba.sk
oponent
+421 (2) 32 888 552A 4/412stefan.gramblicka@stuba.sk
SvF
oponent
qgrebert@stuba.sk
KARCH
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 426
C 1912
Gregorová Valéria, Ing., PhD.KMTI
odborná asistentka CSc.,PhD.
SvF
oponent
qgregus@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 712
C 1502
silvia.gregusova@stuba.sk
oponent
frantisek.grejtak@stuba.sk
Greňa Peter, Ing.SvFoponent
oponentqgreslik@stuba.sk
KSMEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 230
A 212
alzbeta.grmanova@stuba.sk
Grofčík Eduard, Ing., PhD.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 645C 15/08qgrofcike@stuba.sk
oponent
SvFemeritný profesor
Guba Peter, doc. Mgr., PhD.
oponent
SvF
oponent
oponent
Gyürki Štefan, Mgr., PhD.KMDG
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
stefan.gyurki@stuba.sk
Haburaj Martin, Ing.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 32 888 716
CIT 2/2
martin.haburaj@stuba.sk
Halaj Peter, prof. Ing., PhD.
oponent
Halaša Igor, Ing.SvFoponent
externá školiteľka
qhalmova@stuba.sk
oponentka
+421 (2) 32 888 645
C 15/08
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 555A 4/415jaroslav.halvonik@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 417
C 0413
angela.handlovicova@stuba.sk
Hangyová Aneta, Ing.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
aneta.hangyova@stuba.sk
Hanko Martin, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 594
C 1019
martin.hanko@stuba.sk
Hantuch Igor, doc. Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 60 291 897
D710
Hanuliak Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 438
C 0711
Hanus Dušan, Ing.oponent
qhanusd@stuba.sk
SvFoponent
SvF
oponent
qhargas@stuba.sk
KKPS, SvF
systémový integrátor, odborný asistent CSc.,PhD.
Havlíček Peter, Ing.KBKMdoktorand
A434peter.havlicek@stuba.sk
Heč Tomáš, Ing.SvFoponent
SvFemeritný profesor
+421 (2) 59 274 533
A-608jan.hefty@stuba.sk
finančná účtovníčka
+421 (2) 32 888 208
C 0212
lubica.hegerova@stuba.sk
doktorandka
KARCHhosťujúci profesor+421 (2) 32 888 464
C 1918
Herzánová Zuzana, Mgr.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
SvF
oponent
Hideghéty Andrej, Ing.KGDE
doktorand
andrej.hideghety@stuba.sk
oponent
qhirs@stuba.sk
domovník - údržbár
KARCH
profesor CSc.,PhD.
C 1909michal.hlavacek@stuba.sk
Hlaváčiková Hana, Ing., PhD.SvFoponentka
Hlavčová Kamila, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 620
C 1207
Hlubinová Vargová Lenka, Ing.SvF
externá školiteľka
KDOSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 354A 5/522dominika.hodakova@stuba.sk
Hofierka Jaroslav, prof. Mgr., PhD.oponent
Holko Ladislav, RNDr., CSc.SvFexterný školiteľ
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 385A 4/433ivan.holly@stuba.sk
Hollý Ján, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 32 888 655
C 1512
Holúbeková Margitapracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 32 888 577
Holzinger Paul
budúci zahraničný študent
Honti Richard, Ing.
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
richard.honti@stuba.sk
Horanská Ľubomíra, Mgr., PhD.SvFoponentka
+421 (2) 59 325 332
NB 630
lubomira.horanska@stuba.sk
operátor VS
+421 (2) 32 888 656
CIT 34/3
oponent
Hraška Jozef, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 458
C 0622
jozef.hraska@stuba.sk
Hronček Miroslav, Ing.SvFoponent
oponentka
Hrudka Jaroslav, Ing., PhD.KZEI
odborný asistent CSc.,PhD.
Hruštinec Ľuboš, doc. Ing., PhD.KGTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 678
C 0911
lubos.hrustinec@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 641
A 220
Hudecová Ľubica, doc. Ing., PhD.KGDEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 530
A-317
lubica.hudecova@stuba.sk
Hulínová Zdenka, doc. Ing., PhD.KTESdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 597
C 1012
Hulla Jozef, prof. Ing., DrSc.SvF
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 666
C 0905
Hupka Tomáš, Ing.SvF
oponent
Husár Ladislav, doc. Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 531
A-602
ladislav.husar@stuba.sk
Husárová Ingrida
odborná administratívna pracovníčka
KARCHdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 646C 1908
SvF
emeritný profesor
Chabroňová Jana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 669
C 0913
Chamulová Barbara, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 316
C 1014
barbara.chamulova@stuba.sk
Chlaň Mário, Ing.doktorand
mario.chlan@stuba.sk
oponent
qchlebo@stuba.sk
Chmelíková Erika, Ing.
oponentka
qvitazkova@stuba.sk
Chmelík Vojtech, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 630C 1914vojtech.chmelik@stuba.sk
Chmúrny Ivan, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 402
C 0718
ivan.chmurny@stuba.sk
doktorand
radoslav.choleva@stuba.sk
OP
upratovač - upratovačka
denisa.chrenkova@stuba.sk
Christina ChristopoulouSvF
budúca zahraničná študentka
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 512
CIT 4/2
filip.chrvala@stuba.sk
Ibolya Gergő, Ing.KMDGdoktorand
gergo.ibolya@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 609
C 1311jan.ilavsky@stuba.sk
Iličić Nikolabudúci zahraničný študent
Imrišek Martin, Ing., PhD.KGZA
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 917 669 453
Mýtna ul. 5.p.
KKPS
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 459C 0712rastislav.ingeli@stuba.sk
knihovník+421 (2) 32 888 576
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 260A 207olga.ivankova@stuba.sk
oponent
Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing.konzultantka
oponent
qjacko@stuba.sk
Jadroň Juraj, Ing.
oponent
CL
dohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 43 336 100
maria.jaduscakova@stuba.sk
Jágerská Lenka, Ing., PhD.SvFoponentka
C 1420
qjagerska@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 438C 0711
KGZA
doktorandka
veronika.jakocsova@stuba.sk
Jakuš Rastislav, Ing., PhD.
oponent
SvFoponentka
Jamnický Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 649
C 0604
martin.jamnicky@stuba.sk
KGZAprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 537
A-607
juraj.janak@stuba.sk
Janečková Gabrieladohoda o pracovnej činnosti
CIT 1/2
qjaneckova@stuba.sk
KHTEdoktorand+421 (2) 32 888 563C 1110
SvFoponent
qjanik@stuba.sk
Jankovič Ivan, Ing.oponent
qjankovici@stuba.sk
Jankovichová Eva, doc. Ing., PhD.KTESdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 221
C 2001
eva.jankovichova@stuba.sk
KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 636
C 1414
Jánoš Pavol, Mgr.
doktorand
pavol.janos@stuba.sk
oponent
+421 (2) 32 888 659
14.posch./11
Jarský Čeněk, prof. Ing., FEng., DrSc.SvF
oponent
SvF
oponent
qjavorekt@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 59 274 465
C 0721
richard.jedinak@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 430
C 0419
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 364
A 226
KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 338
A-314
Josai Tomáš, Ing.
doktorand
Juan Santiago Alexis
budúci zahraničný študent
xjuansantiago@stuba.sk
doktorandka
KTZBdoktorandka
barbora.junasova@stuba.sk
Jurči Milan, Mgr., PhD.KFYZ
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 484
C 0301
Jurka Pavol, Ing., PhD.SvF
oponent
qjurka@stuba.sk
SvF
oponent
SvFoponent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
jozef.kacur@stuba.sk
Kadlec Richard, Ing.oponentqkadlec@stuba.sk
Kajánek Pavol, Ing., PhD.KGDE
odborný asistent CSc.,PhD.
A-305
pavol.kajanek@stuba.sk
Kala Jiří, doc. Ing., PhD.
oponent
qkala@stuba.sk
Kalická Jana, doc. RNDr., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 417
C 0413
Kalina Martin, prof. RNDr., PhD.KMDGprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 405
C 0409
Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.SvFoponent
qkalousek@stuba.sk
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 661
C 1401
OPVV
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 32 888 393C 0107erika.kanalova@stuba.sk
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Kaniková Kristína, Ing.KKPSdoktorandka
externý spolupracovník
Katunský Dušan, prof. Ing., PhD.SvFoponent
upratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
Kaya Ömer
budúci zahraničný študent
xkayao@stuba.sk
oponent
+421 (2) 32 888 503
A 4/421qkendicky@stuba.sk
Kerestúr Matej, Ing.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 223
blok C 16. p č. dv 13qkerestur@stuba.sk
SvFoponent+421 (2) 32 888 295
A 4/424
Keszegh Martin, Ing.SvFoponent
+421 (2) 32 888 637
14.posch./17
Keszeliová Anita, Mgr.KVHK
doktorandka
+421 (2) 32 888 625
C 1211anita.keszeliova@stuba.sk
Kiss Daniel, Ing.
oponent
OPupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
OP
upratovač - upratovačka
monika.kissova@stuba.sk
Kišoňová JankaMO
mzdová účtovníčka
+421 (2) 32 888 475
C 0312janka.kisonova@stuba.sk
Kiššová JuditaOP
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Klas Tomáš, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 378
A 514
Klčo Tomáš, Ing.SvF
oponent
Klem Josip, Ing.KKPSdoktorand
Klepsatel František, prof. Ing., PhD.SvF
emeritný profesor
C17 04qklepsatel@stuba.sk
Klikáč Jakub, Ing. arch.
oponent
qklikac@stuba.sk
doktorandka
veronika.klincova@stuba.sk
Kmecová Veronika, Ing., PhD.SvFoponentka
+421 (2) 32 888 681
blok C 8.posch., č.dv.9
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 409
C 0410martin.knor@stuba.sk
Kocianová Valéria, Mgr.OPVV
špecialista pre styk s verejnosťou
+421 (2) 32 888 708
C 0310
Kocka Ľuboš, Ing.oponent
qkocka@stuba.sk
SvF
budúci zahraničný študent
xkocy@stuba.sk
oponent
qkocicky@stuba.sk
KVHKprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 623
C 1217
silvia.kohnova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Kohút Vladimír, Ing.SvFexterný školiteľ
Kochánková SoňaKKPS
technická pracovníčka
+421 (2) 32 888 643
C 0610sona.kochankova@stuba.sk
KSMEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 332A 225yvonna.kolekova@stuba.sk
KMDGdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 59 325 344
NB 619
anna.kolesarova@stuba.sk
Kolesárová Eva, Ing.SvF
oponentka
qkolesarova@stuba.sk
Kollár Branislav, Ing.
oponent
KMDG
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0519
michal.kollar@stuba.sk
Komorník Jozef, prof. RNDr., DrSc.oponent
qkomornik@stuba.sk
Komorníková Magdaléna, prof. RNDr., PhD.KMDGprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 428
C 0502
magdalena.komornikova@stuba.sk
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 47314.posch./8
Konkoľ Rastislav, Ing.
oponent
+421 (2) 32 888 650
15.posch./15
Kopáčik Alojz, prof. Ing., PhD.KGDE
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 559
A-311
docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 277C 1707miloslav.kopecky@stuba.sk
systémový integrátor, odborný asistent bez vedeckej hodnosti
SvFoponent
+421 (2) 572 76 432
439
pavol.korcek@stuba.sk
ÚSZ
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 701
C 1505
oponent
qkorman@stuba.sk
Kormošová Ľudmila, Ing.doktorandkaA423ludmila.kormosova@stuba.sk
Kósa Balázs, Ing.
doktorand
C0511
Kosmály Juraj, Ing.SvF
oponent
qkosmaly@stuba.sk
Kostelecký Jan, prof. Ing., DrSc.SvF
oponent
Kostelník Radovan, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 32 888 645
C 1508
oponent
doktorandka
marina.kotiv@stuba.sk
Kotrasová Kamila, doc. Ing., PhD.SvFoponentka
SvFoponent
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 631
C 1419
SvF
oponent
A 5/523
doktorandA434
ÚVZKchyžná
katarina.kovacikova@stuba.sk
Kováč Jozef, Ing.doktorand
Kováč Michal, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 376
A 513
Kovářová Helena, Ing.oponentkaqkovarovah@stuba.sk
EOpokladníčka
+421 (2) 32 888 469
C 0001
KTZB
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 633
C 1420milan.krafcik@stuba.sk
Krajčík Matúš, Ing.KKPSdoktorand
matus.krajcik@stuba.sk
KTZBdocent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 650C 1417
oponent
oponent
Králik Juraj, prof. Ing., PhD.KSMEprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 690
A 202
KJAZ
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 253C 1821
KKPS
doktorandka
Krejsa Martin, prof. Ing., PhD.SvFoponent
qkrejsa@stuba.sk
SvFemeritný profesor
+421 (2) 32 888 615
C13 18
Kriváček Jozef, Ing., CSc.SvF
oponent
qkrivacek@stuba.sk
Krivá Zuzana, doc. RNDr., PhD.docentka CSc.,PhD.
pracovníčka pre zahraničné vzťahy+421 (2) 32 888 723
C 0106
Križma Martin, Ing., PhD.
oponent
qkrizma@stuba.sk
chyžná
jana.krocita@stuba.sk
ŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 32 888 725prízemie C-0007
Krušínsky Peter, Ing. arch., PhD.oponent
qkrusinsky@stuba.sk
Kubáň Martin, Ing.KVHKdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C 1204martin.kuban@stuba.sk
SvFoponent
Kubica Matej, Ing.doktorand
Kubincová MilenaOP
vrátnik
KGTEdoktorandka+421 (2) 32 888 276
C 1720
doktorandka, oponentka
lucia.kudivani@stuba.sk
Kudláček Jaroslavvedúci účelového zariadenia+421 327 798 192
jaroslav.kudlacek@stuba.sk
Kudláčková Jana
hospodár
jana.kudlackova@stuba.sk
ÚVZK
skladníčka
Kucharík Ján, Ing., PhD.oponentqkucharik@stuba.sk
Kukučka Vendelín, Ing.SvF
oponent
Kuráň Jozef, Ing. et Ing. arch. Mgr. art., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 607C 1905
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 660
C 1413maria.kurcova@stuba.sk
oponent
qkusy@stuba.sk
Kušnier Milan
vrátnik
Kutiš Vladimír, prof. Ing., PhD.SvF
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 452
A707
vladimir.kutis@stuba.sk
Kuva Tatiana, Ing. arch.SvFoponentka
qkuva@stuba.sk
oponent
marian.kuvik@stuba.sk
Kuzma Jozef, doc. Ing., PhD.SvFoponent
+421 (2) 32 888 679
10/9qkuzmaj@stuba.sk
Kvasnicová HelenaKGZA
technická pracovníčka
+421 (2) 32 888 535
A-606helena.kvasnicova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 426C 1911magdalena.kvasnicova@stuba.sk
SvF
externý školiteľ
+421 (2) 32 888 619
C 1115
qkvetonr@stuba.sk
Kyncl Miroslav, prof. Dr. Ing.SvFoponent
qkyncl@stuba.sk
docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 390A-310a
Kyseľ Peter, Ing.
doktorand
doktorandka, odborná administratívna pracovníčka+421 (2) 32 888 625C 1211marija.labat@stuba.sk
Laco Kamil, Ing., PhD.KBKMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 386A 4/418a
Lamperová Katarína, Ing.doktorandka
+421 (2) 32 888 256
A 215
EO
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 722C 0205aneta.langova@stuba.sk
Lapin MichalCITpracovník pre didaktickú techniku
+421 (2) 32 888 514
P 103
oponent
Laščeková Antónia, Ing.ŠO
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 466
prízemie C-0003
antonia.lascekova@stuba.sk
Látková Tamara, Ing.KVHK
doktorandka
+421 (2) 32 888 621C 1213
OP
upratovač - upratovačka
viera.latkova@stuba.sk
Lederer Martin, Ing., Ph.D.
oponent
qmartinlederer@stuba.sk
KMTI
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 521
C 0803
miriam.ledererova@stuba.sk
oponent
qlehky@stuba.sk
Leitman Michal, Ing.SvFoponent
qleitman@stuba.sk
oponent
OPVV
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 32 888 587
C 0108valeria.lesnakova@stuba.sk
Leško Martin, Ing.
doktorand
+421 (2) 32 888 342
A-613
Leško Pavol, Ing.SvFoponent
Letko Pavol, Ing., PhD.KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 528
A-629
Letovanec Peter, Ing.oponent
qletovanec@stuba.sk
KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 297
A-631
tibor.lieskovsky@stuba.sk
Lichner Ľubomír, Ing., DrSc.externý školiteľ
qlichner@stuba.sk
Lipták Imrich, Ing., PhD.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 390
A-310a
qliptaki@stuba.sk
Lipták Miroslav, Ing., PhD.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 396
A-307qliptakm@stuba.sk
Lisoň OndrejCITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 32 888 714
CIT 11/3
ondrej.lison@stuba.sk
Lisýová Beáta, Mgr.
pracovníčka pre personálne činnosti
+421 (2) 32 888 470C 0110
oponent+421 (2) 32 888 454C 7/01qlobotkap@stuba.sk
Lörincz Alexander, Ing.
oponent
Ľos Peter, Ing., PhD.SvF
oponent
A 5/522
oponent
Lovásová Ľubica, Ing.
oponentka
emeritný profesor+421 (2) 32 888 257A - 206jan.lovisek@stuba.sk
Lúčna Oľga
vrátnik
olga.lucna@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 568
C 1716kristina_lukacova@stuba.sk
Lukovičová Jozefa, doc. RNDr., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 403
C 0304jozefa.lukovicova@stuba.sk
Lulkovičová Otília, doc. Ing., PhD.SvF
oponentka
+421 917 271 452
14.posch./4
oponent
Macák Marek, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 243C 0514marek.macak@stuba.sk
ÚVZK
údržbár
rastislav.macko@stuba.sk
oponent
qmacoi@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 279
C 1209
SvF
oponent
qmacajm@stuba.sk
Madarasová Emília, Ing., PhD.oponentka
+421 (2) 32 888 650
15.posch./15qmadarasovae@stuba.sk
Magura Martin, Ing., PhD.KKDKodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 378
A 514
martin.magura@stuba.sk
Magurová Drahomíra
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
drahomira.magurova@stuba.sk
Mahríková Ivana, Ing., PhD.KZEI
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 285C 1714
oponent
Majdúch Dušan, prof. Ing., PhD.SvF
emeritný profesor
KTESdoktorand
radovan.majer@stuba.sk
KVHK
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 618
C 1212
Májovský Michal, Ing.SvFoponent
Majtánová Lucia, Ing., PhD.KBKM
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 503A422lucia.majtanova@stuba.sk
Makýš Oto, doc. Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 593C 1011oto.makys@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 596
C 1009
peter.makys@stuba.sk
Máleková Monika
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 478
prízemie C-0008
monika.malekova@stuba.sk
Maliariková Marcela, Ing.OPVV, KVHKdoktorandka, špecialista pre styk s verejnosťou+421 (2) 32 888 578C 0116marcela.maliarikova@stuba.sk
Mališ Peter, Ing.oponent
Marčiš Marián, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 427
A-322marian.marcis@stuba.sk
SvFbudúci zahraničný študent
PAMOvedúca útvaru ľudských zdrojov+421 (2) 32 888 425
alena.mareckova@stuba.sk
SvFoponentkaqmariat@stuba.sk
Marko Ivana, Ing.
doktorandka
+421 (2) 32 888 271
C1715
Marko Rastislav, Ing.SvFoponent
Martin Lopušniak Martin, doc. Ing., PhD.SvFoponent
qmartinlopusnia@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 32 888 256
A 215
doktorand
dohoda o pracovnej činnosti+421 (2) 32 888 583A 226
ÚVZK
čašník
lenka.masarova@stuba.sk
Masarovičová Mária, Ing., PhD.
konzultantka
+421 (2) 32 888 67323/9
SvFoponent
+421 (2) 57 296 342
359/3
michal.masaryk@stuba.sk
SvF
externý spolupracovník
Matejka Jakub, Ing.oponent
Matiaško Slavomír, Ing., PhD.oponent
qmatiasko@stuba.sk
SvF
externý školiteľ
Matin Ghulam SakhiSvF
budúci zahraničný študent
Matulová Katarína, Ing., PhD.
externá školiteľka
+421 (2) 32 888 681blok C 8.posch., č.dv. 10qmatulovak@stuba.sk
Matusová KatarínaEO
finančná účtovníčka
+421 (2) 32 888 208
C 0212
Matúšek Richard, Ing., PhD.KTES
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 599
C 1001
oponentka
+421 908 674 142
T-110
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjempavol.mayer@stuba.sk
SvFoponentkaqmazurova@stuba.sk
Mecele Matej, Ing.
oponent
KFYZprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 421
C 0306igor.medved@stuba.sk
Mehter Muhsin CanSvFbudúci zahraničný študent
xmerter@stuba.sk
oponent
qmelcer@stuba.sk
SvFemeritný profesor+421 (2) 32 888 348A-603jan.melicher@stuba.sk
Mellner Dušan, Ing. arch., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 400
C 1903
Meľuch Peterprac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 656
CIT 34/3peter.meluch@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 397
C 0708
Mesiar Radko, prof. RNDr., DrSc.
profesor DrSc.
+421 (2) 32 888 414
C 0402
Mészáros Jakub, RNDr.SvFdoktorandjakub.meszaros@stuba.sk
Mészáros Tibor, Ing. et Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 6689/16
Mičuneková ĽudmilaCITodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 32 888 511
CIT 1/3
ludmila.micunekova@stuba.sk
Mihala Patrik, Mgr.KFYZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
Mihalíková Želmíra, Ing.
vedúca ekonomického útvaru
+421 (2) 32 888 294C 0207
SvF
oponentka
qmichalcovav@stuba.sk
SvF
oponent
qmichalica@stuba.sk
ŠOpracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 647
prízemie C-0006
Michlík Martin, Ing.
oponent
qmichlik@stuba.sk
SvFoponent
qmikita@stuba.sk
Miklánek Pavol, RNDr., CSc.SvF
externý školiteľ
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 479
C 0603
imrich.mikolai@stuba.sk
SvF
oponent
qmikolajj@stuba.sk
Mikula Karol, prof. RNDr., DrSc.KMDG
profesor DrSc.
+421 (2) 32 888 418C 0507karol.mikula@stuba.sk
Milletti Greta
budúca zahraničná študentka
KMDGvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
oponent
+421 (2) 32 888 44022/17
Minár Michal
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 303
CIT 6/3
michal.minar@stuba.sk
oponent
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 411
C 0406
Minarovičová Katarína, Ing. arch., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 457
C 0709
Minďaš Jozef, doc. Ing. RNDr., PhD.SvF
oponent
Mišík Martin, Ing., PhD.oponent
Mišovýchová Eva, Ing.
doktorandka
eva.misovychova@stuba.sk
Mitro Vladimír
technický pracovník
+421 (2) 32 888 209
A 210
vladimir.mitro@stuba.sk
Miženková Svetlanaknihovníčka
+421 (2) 32 888 576
Mogyorósi Františekprevádzkový elektrikár
Mohelníková Jitka, prof. Ing., PhD.SvFoponentka
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
budúca zahraničná študentka
xmohwinkel@stuba.sk
Mojto Maroš, Ing.
doktorand
maros.mojto@stuba.sk
Mojzeš Marcel, doc. Ing., PhD.SvF
dohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 32 888 536
A-604marcel.mojzes@stuba.sk
Molnár Alexander, Ing.CITprac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 313
CIT 10/3
alexander.molnar@stuba.sk
Molnár Monika, Ing.SvF
oponentka
qmolnar@stuba.sk
SvF
externý spolupracovník
+421 (2) 59 274 584
Moravčík Martin, prof. Ing., PhD.
oponent
qmoravcikm@stuba.sk
KSME
doktorandka
+421 (2) 32 888 247
A 222
Moyzeová Milena, RNDr., PhD.SvF
oponentka
Možiešik Ľudovít, doc. Ing., PhD.KHTE
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 566
C 1112
ludovit.moziesik@stuba.sk
Možiešiková Katarína, Ing.dohoda o pracovnej činnosti
Mravec Miroslav, Ing.oponent
Mudrá Martina, Ing.KTZB
doktorandka
Muňko Milan, Ing.SvFoponent+421 (2) 32 888 347A-620
SvF
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 611
A704justin.murin@stuba.sk
Muro Duerto SantiagoSvF
budúci zahraničný študent
Musil Miloš, prof. Ing., CSc.SvF
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 479
333
Mydla Jakub, Ing.doktorand, odborný administratívny pracovník
+421 (2) 32 888 619
C 1105jakub.mydla@stuba.sk
KARCH
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 464C 1917zuzana.nadaska@stuba.sk
KARCHdoktorandka
Naď Ľudovít, prof. Ing., PhD.SvFoponent
qnad@stuba.sk
Naffaa Mohamad
budúci zahraničný študent
Nagy Juraj, Ing., PhD.SvFoponent
qnagy@stuba.sk
EO
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 497
C 0208
elena.nagyova@stuba.sk
Nagyová KatarínaOPupratovač - upratovačka
Nagy Zsolt, Ing.
oponent
+421 (2) 32 888 654C 15/22qnagyz@stuba.sk
Nečasová Martina, Ing., PhD.ÚSZ
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 553C 1503martina.necasova@stuba.sk
Nemcová Petra, Ing.
oponentka
+421 (2) 32 888 527
530
qnemcova@stuba.sk
Némethová Ema, Ing.KTZB
doktorandka
+421 (2) 32 888 473
C 1408
oponentqnemethy@stuba.sk
doktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 621
C 1213zuzana.nemetova@stuba.sk
doktorand
SvFbudúci zahraničný študent
xneyrinck@stuba.sk
KKDK
doktorand
+421 (2) 32 888 367A 505
KVHKdoktorand
+421 (2) 32 888 622
C 1204radovan.nosko@stuba.sk
Noskovičová Alenapracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 500
C 0215
doktorand
Novák Pavel, prof. Ing., PhD.
oponent
qnovakp1@stuba.sk
Novák Viliam, Ing., DrSc.SvFexterný školiteľ
qnovak@stuba.sk
Ntourlias GeorgiosSvF
budúci zahraničný študent
Nuñez Muñiz ManuelSvFbudúci zahraničný študent
xnunezmuniz@stuba.sk
Ohrablo František, prof. Ing., PhD.SvF
emeritný profesor
C 0707
Ochabová Karolína, Ing.
doktorandka
karolina.ochabova@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 483
prízemie C-0009
Okock Polycarp Omondi, MSc.KMDGdoktorand
KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
gabriel.oksa@stuba.sk
oponent
KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 450C 0618
Omeroglu Omerbudúci zahraničný študent
xomeroglu@stuba.sk
KGTEodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 298
C 1705
martin.ondrasik@stuba.sk
oponentqondrias@stuba.sk
Ondrušková Lucia, Ing.KKDK
doktorandka
lucia.ondruskova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 694
C 1107
Orfánus Tomáš, RNDr., PhD.SvF
externý školiteľ
qorfanus@stuba.sk
Orgoník Dušan, Ing., PhD.SvFoponent
+421 (2) 32 888 473
14.posch./8
qorgonik@stuba.sk
Oslayová EvaMO
pracovníčka ekonomiky práce
+421 (2) 32 888 493C 0314
Ostrý Milan, doc. Ing., Ph.D.SvFoponent
qostry@stuba.sk
Ozturk Melih FiratSvF
budúci zahraničný študent
xozturk@stuba.sk
Palica Jozef, Ing.OP
prevádzkový elektrikár
docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 441C 0608
KKPS
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 460
C 0713adela.palkova@stuba.sk
oponent
C 1904
Pániková Jana, Ing.
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 32 888 259C 0209
SvFoponentka
Pápay Attila, Mgr.OP
technický pracovník
Papčo Juraj, Ing., PhD.KGZAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 345A-610
Papčo Martin, doc. PaedDr., PhD.oponent
qpapco@stuba.sk
Parajka Juraj, Ing., PhD.SvF
externý školiteľ
qparajka@stuba.sk
Park Seol Ah, MSc.KMDG
doktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Parvathareddy SaichanduSvFbudúci zahraničný študent
xparvathareddy@stuba.sk
oponent
KBKM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 550A 4/403peter.paulik@stuba.sk
Paulovičová Jana, Ing.SvF
oponentka
KKPS
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 446
C 0703
Pavelka Karel, prof. Dr. Ing.oponent
qpavelkak@stuba.sk
Pavlendová Gabriela, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 490C 0309gabriela.pavlendova@stuba.sk
Pavlík Vladimír, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 691
C 0802
Pavlovská Katarína, Mgr.
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 205
KHTE
doktorand
martin.pavucek@stuba.sk
Pecník Miroslav, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 32 888 387
A 4/435
miroslav.pecnik@stuba.sk
Pekár Ján, doc. RNDr., PhD.SvFoponentqpekar@stuba.sk
SvFexterná školiteľkaqpekarova@stuba.sk
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
Peráčková Jana, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 908 453 734
C 1403
externá spolupracovníčka
Petráková Zora, doc. Ing., PhD.ÚSZdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 700
C 1506
zora.petrakova@stuba.sk
OP
vrátnik
jan.petranyi@stuba.sk
KTZBprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 634
C 1407
dusan.petras@stuba.sk
doktorand
Petro Marek, Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 573C 2003
Petrová Timea, Ing.
doktorandka
SvF
oponent
A 5/523
Pilař Pavol, Mgr. art. Ing., ArtD.
doktorand, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 606
C 1901
pavol.pilar@stuba.sk
Piršel Ladislav, Ing., PhD.SvF
oponent
qpirsel@stuba.sk
Pišteková Danica, Mgr. art., ArtD.SvF
oponentka
oponent
qpiterkam@stuba.sk
Plevák Milan, Ing., PhD.oponent
qplevak@stuba.sk
SvFoponent
vrátnik+421 (2) 32 888 523
ladislav.pokorny@stuba.sk
Polák Vladimír, Ing.oponent
qpolakv@stuba.sk
Polčanová Lenka
čašník
Poliak Martin, Ing.KARCHdoktorand
SvF
oponent
qpoliak@stuba.sk
oponentka
qpoljakovaz@stuba.sk
oponent
C 1706qpollak@stuba.sk
Popeňažník Jozefobsluhovač výťahov
KHUVvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
SvFoponent
budúci zahraničný študent
xpreda@stuba.sk
KTZB
doktorandka
anna.predajnianska@stuba.sk
KSMEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 445A 223lubomir.prekop@stuba.sk
Pribiš Miroslav, akad. soch.KARCH
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 401
B302amiroslav.pribis@stuba.sk
SvF
oponent
Priechodský Vladimír, Ing., PhD.CLvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 43 336 100
CL-LNK-17 (Trnávka)
vladimir.priechodsky@stuba.sk
Priganc Sergej, doc. Ing., PhD.SvF
oponent
oponent
Prokopčák Lukáš, Ing., PhD.SvFoponent
Prokopčáková Katarína, Ing., PhD.KTESodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 695C 1010
KGZAdoktorand
Prváková Slávkadohoda o pracovnej činnosti
Psotný Martin, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 652A 206
Pšenáková Zuzana, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčka
qpsenakova@stuba.sk
Pukanská Katarína, doc. Ing., PhD.SvF
oponentka
Puškár Anton, prof. Ing., PhD.KKPS, SvFemeritný profesor, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemanton.puskar@stuba.sk
SvFoponent
qquittner@stuba.sk
KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 439
C 0620
Raczková Andrea, Ing.odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 702
C 1305
andrea.raczkova@stuba.sk
oponent
qrebenda@stuba.sk
hosťujúci profesor
jozef.recky@stuba.sk
šéfkuchár
marek.repka@stuba.sk
Repková AndreaÚVZK
chyžná
Révayová Erika
pracovníčka správy majetku
+421 (2) 32 888 474
C 0214erika.revayova@stuba.sk
SvFoponentka
qridillova@stuba.sk
OP
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
Rísiková HelenaOP
pracovníčka pre ubytovacie služby v ŠD
+421 445 291 246
helena.risikova@stuba.sk
oponent
Rodný Marek, Ing., PhD.SvFexterný školiteľ
qrodny@stuba.sk
SvFkonzultant, oponent
chyžná
eva.roskova@stuba.sk
ÚVZKúdržbár
KZEIdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Rubínová Jana
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 639
A-303
KSMEdoktorand
+421 (2) 32 888 231
A 221
KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 408
C 0506
Ruhigová Ema, Ing. arch. Ing.doktorandka
+421 (2) 32 888 239
C 1920
ema.ruhigova@stuba.sk
doktorand+421 (2) 32 888 239C 1920
Rumann Ján, Ing., PhD.KHTEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 570C 1121
Rutšek Marian, Ing.oponent
qrutsek@stuba.sk
Ruttmar Igor, Ing., PhD.SvF
oponent
Rychtáriková Monika, prof. Ing., PhD.profesorka CSc.,PhD.C 1914
Řehák Ivan, akad. soch.
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 401
B302aivan.rehak@stuba.sk
Říha Jaromír, prof. Ing., PhD.
oponent
qriha@stuba.sk
KSME
dohoda o pracovnej činnosti
Salankar Tejasbudúci zahraničný študent
xsalankar@stuba.sk
Sandanus Jaroslav, doc. Ing., PhD.KKDK
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 366
A 504jaroslav.sandanus@stuba.sk
SvF
budúca zahraničná študentka
xsanchezmartine@stuba.sk
Sánka Imrich, Ing.doktorand
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 218
C 0408
peter.sarkoci@stuba.sk
Sárköziová Hajnalka
upratovač - upratovačka
OPupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
kvetoslava.sarkoziova@stuba.sk
SvF
budúci zahraničný študent
xsawicka@stuba.sk
oponent
qsebera@stuba.sk
Sedláček Tomáš, Ing.SvF
oponent
Sedláčková Júlia, Mgr.
vrátnik
julia.sedlackova@stuba.sk
oponent
Sedlák Ján, Ing.SvFoponentqsedlakj@stuba.sk
SvFoponentka
+421 (2) 32 888 382
A 4/426
qsedlakova@stuba.sk
pomoc. pracovník v prevádz. jednotke +421 (2) 32 888 300
Shenga Zinaw Dingetu, Ing.
doktorand
+421 (2) 32 888 336
C 1102
oponent
budúca zahraničná študentka
xschiappapietra@stuba.sk
Schlosser František, prof. Ing., PhD.SvFoponentqschlosser@stuba.sk
Schlosser Peter, Dr. Ing.
oponent
A 5/522
Schlosser Tibor, doc. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 357
A 5/527tibor.schlosser@stuba.sk
doktorand
SvFoponentka
Sivčák Anton, Ing.
doktorand
A423
SvFoponentqskacel@stuba.sk
Skalík Lukáš, Ing., PhD.KTZBvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 289
C 1406
Skalíková Ingrida, Ing.KTZB, ÚSZ
doktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1507ingrida.skalikova@stuba.sk
oponent, externý školiteľ, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qskocek@stuba.sk
Skuban Dušan, Ing.SvF
oponent
SvFoponent
qslamka@stuba.sk
oponent
qslastan@stuba.sk
Slávik Ivan, doc. Ing., PhD.KGTEdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 672
C 0909
odborná administratívna pracovníčka
oponent
+421 (2) 32 888 622
C 1204
KKDK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 368
A 512
externý spolupracovník
Slováková Zuzana
archivár
+421 (2) 32 888 212C 0111zuzana.slovakova@stuba.sk
Smola Alfonz, prof. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovník
+421 (2) 60 291 573
A710alfonz.smola@stuba.sk
Smrek Peter, RNDr., PhD.KMDGodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 246
C 0520peter.smrek@stuba.sk
Sokáč Marek, doc. Ing., PhD.SvFexterný školiteľ+421 (2) 32 888 286C 1308marek.sokac@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 448A 230
emeritný profesor+421 (2) 32 888 689
A-309
KVHKdoktorandka
C 1210
oponentka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 213
C 1020
KBKModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 549
A 4/404
robert.sonnenschein@stuba.sk
Sopková Mariana, Mgr.SvFdohoda o pracovnej činnosti
Soták Roman, doc. RNDr., PhD.SvFoponent
oponent
ondrej.sova@stuba.sk
SvFbudúca zahraničná študentka
xsozuguzel@stuba.sk
KGTEodborný asistent CSc.,PhD.
oponentka
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 709
C 0414
Stankoci Ivan, Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 260
247
ivan.stankoci@stuba.sk
KZEIprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 280
C 1304
Starovičová Máriaupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
Stašová Oľga, Mgr., PhD.KMDGvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 248
C 0508
upratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
Sternová Zuzana, prof. Ing., PhD.SvF
oponentka
Stoklasa Matúš, Ing.oponent
oponent+421 (2) 32 888 349A-621
Straková Zuzana, doc. Ing., PhD.KTZB
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 638
C 1409
Struhárová Alena, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 685C 0807
Struk Peter, Mgr., PhD.KMDG
odborný asistent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 418
C 0507
peter.struk@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 416
C 0403
Sucháneková Evastavebný technička+421 (2) 32 888 287
C 0917
plavčík
+421 (2) 32 888 509
olga.sucha@stuba.sk
Súľovská Monika, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 281
C 1703
Sumec Jozef, prof. Mgr. RNDr. Ing., DrSc.SvF
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 455
A - 227
Svoboda Pavel, doc. Ing., CSc.
oponent
KKPSvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 452A lab. II.suteréndaniel.szabo@stuba.sk
OPupratovač - upratovačka
Szabóová MichaelaOP
upratovač - upratovačka
Szalayová Sylvia, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
Szatmári Daniel, Ing., PhD.SvF
oponent
Székely Štefan, Ing.SvF
oponent
qszekely@stuba.sk
oponentka+421 (2) 32 888 63214.posch./2
Szlaur Erik, Ing.
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 715
CIT 3/2
erik.szlaur@stuba.sk
SvFoponent
Szolgay Ján, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 498C 1205jan.szolgay@stuba.sk
Szóstakowski Maciej MarekSvFbudúci zahraničný študent
xszostakowski@stuba.sk
SvF
budúca zahraničná študentka
xszymanska@stuba.sk
administratívna pracovníčka v podateľni
+421 (2) 32 888 467C 0111beata.sabikova@stuba.sk
externá spolupracovníčka
+421 (2) 32 888 631
C 1419jana.sabikova@stuba.sk
Šafář Roman, doc. Ing., PhD.SvFoponent
KBKM
doktorandka
A423
simona.sarvaicova@stuba.sk
tajomník fakulty
+421 (2) 32 888 471
C 0105
tomas.satura@stuba.sk
obsluhovač výťahov
+421 (2) 32 888 307
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 665 028
CIT 3/2
peter.sedivy@stuba.sk
oponent
qsedivy@stuba.sk
KMDG
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 244C 0411adam.seliga@stuba.sk
Šestáková Janka, doc. Ing., PhD.SvFoponentka
qsestakovaj@stuba.sk
KMDGdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 731
C 0412
Šíma Jaroslav, doc. Ing., CSc.SvFoponent
qsimaj@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 32 888 630
C 1913richard.simek@stuba.sk
KTZB
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.simko@stuba.sk
Šimkovičová Vladimíra, Ing. arch., PhD.KARCHodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 606
C 1902
SvF
externý školiteľ
+421 (2) 572 76 412
402
docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 407
C 0404
Širáň Jozef, prof. RNDr., DrSc.KMDGprofesor DrSc.+421 (2) 32 888 315C 0405
Šivecová Monika, Ing.SvF
oponentka
qsivecova@stuba.sk
KVHK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 617
C 1215
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 280
C 1302
SvF
oponent
qskvarenina@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1722juraj.skvarka@stuba.sk
KTES
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 581
C 1510
KHTE
profesor CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 320C 1118andrej.soltesz@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 384
A 4/432julius.soltesz@stuba.sk
KGZA
doktorand
+421 917 669 453
Mýtna ul. 5.p.
Špildová Dagmar, PhDr.KJAZodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 32 888 262
C 1806
SvFoponentka
qspirkova@stuba.sk
KTES
doktorand
KKDKdoktorand
Štefanovičová Michaela, Ing.doktorandkamichaela.stefanovicova@stuba.sk
Štefunková Zuzana, Ing., PhD.SvFoponentka
+421 (2) 32 888 627
C 12/9
zuzana_stefunkova@stuba.sk
KMTIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 682
C 0805
oponent+421 (2) 60 291 801D703qstevo@stuba.sk
Štilhammerová Veronika
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576
veronika.stilhammerova@stuba.sk
oponent
Štujber Miloslav, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 465
C 0719
docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 370A 508magdalena.stujberova@stuba.sk
Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.
oponent
doktorandka
+421 (2) 59 274 654
C 1520
KHTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 571
C 1120
Šuppová Ingrid, Ing.SvFoponentka
externý školiteľ
Šustek Miroslav, Ing.SvF
externý spolupracovník
qsustek@stuba.sk
KZEI
doktorand
SvFoponent
qsvabensky@stuba.sk
Švecová Zuzana, Mgr.
pracovníčka pre personálne činnosti
+421 (2) 32 888 305
C 0109
zuzana.svecova@stuba.sk
Táborská Katarína, Ing.SvF
oponentka
Takács Jakub, Ing.KDOS
doktorand
Takács Ján, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 635C 1412jan.takacs@stuba.sk
Tall Andrej, RNDr., PhD.SvF
externý školiteľ
qtall@stuba.sk
pracovníčka v oblasti výpočtovej techniky
SvF
oponentka
qtatosova@stuba.sk
Tereňová Zuzana, RNDr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
oponent
qtkac@stuba.sk
Tomáň Peter, Ing.oponent
qtomanp@stuba.sk
Tomašovič Peter, prof. Ing., PhD.SvF
externý školiteľ
+421 (2) 32 888 436
C 0704
Tomek Lukáš, Ing. Mgr., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0511
lukas.tomek@stuba.sk
SvF
oponent
qtomik@stuba.sk
Tomová Magdaléna, Mgr.MO
pracovníčka ekonomiky práce
+421 (2) 32 888 629
C 0314
magdalena.tomova@stuba.sk
SvFoponent
+421 (2) 32 888 633
14.posch./20
qtonhauzer@stuba.sk
Topilin Alexander, Ing. arch.
doktorand
+421 (2) 32 888 239
C 1919
Tóth Ondrejprevádzkový zámočník+421 (2) 32 888 3281. PP blok Bondrej.toth@stuba.sk
oponentka
+421 (2) 32 888 637
14.posch./17
qtothova@stuba.sk
Trhan Ondrej, Ing., PhD.SvF
oponent
A-322qtrhan@stuba.sk
SvF
oponent
SvF
oponent
qtucek@stuba.sk
oponent
Turček Peter, prof. Ing., PhD.
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 665C 0903
doktorand
+421 (2) 32 888 231
A 221matus.turis@stuba.sk
SvF
oponent
Tvrdá Katarína, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 291
A 224
doktorandka
oponent
Uba Markjoe Olunna, MSc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
markjoe.uba@stuba.sk
KMTIdoktorand
adam.uhlik@stuba.sk
oponent
KSME
doktorandka
+421 (2) 32 888 247
A 222
lenka.uhlirova@stuba.sk
Unčíková Andreapracovníčka MTZ
+421 (2) 32 888 468
C 0114
Unčík Stanislav, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 686
C 0103
stanislav.uncik@stuba.sk
Unucka Jan, doc. Ing., PhD.
oponent
qunucka@stuba.sk
Urbán Daniel, Ing., PhD.oponent
Urbán Daniel, Ing., PhD.KFYZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 489
C 0303
daniel.urban@stuba.sk
SvF
oponent
+421 (2) 57 296 150
031
frantisek.urban@stuba.sk
Urbanovská AnnaSekDodborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 472
C 0104
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., PhD.SvFexterná spolupracovníčka
qurbaskova@stuba.sk
Užáková Michaela, Ing., PhD.SvFoponentka+421 (2) 32 888 680
blok C 8.posch., č.dv. 6
quzakova@stuba.sk
doktorand+421 (2) 32 888 645C 1508simon.vacek@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, systémová integrátorka
+421 (2) 32 888 404
C 0521
SvF
oponent
qvajda@stuba.sk
SvF
oponent
qvajdik@stuba.sk
Vajsáblová Margita, doc. RNDr., PhD.docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 406
C 0515margita.vajsablova@stuba.sk
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 289
14.posch./6
SvFoponent+421 (2) 32 888 387A 4/435qvalasika@stuba.sk
Valášková Ľubica, RNDr., PhD.KMDG
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 404
C 0521
Valent Peter, Ing., PhD.KVHK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 727C 1514
Vaľko Miloš, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 32 888 538
A-609
oponentka
Vaníček Ivan, prof. Ing., DrSc.SvF
oponent
qvanicek@stuba.sk
oponent
qvanko@stuba.sk
oponentka
qvanurova@stuba.sk
oponent
KARCH
doktorand
+421 (2) 32 888 630
C 1913
lukas.vargic@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 437C 0717
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Vargová Tünde
upratovač - upratovačka
doktorandka, externá spolupracovníčka+421 (2) 32 888 618C 1212barbora.vasekova@stuba.sk
oponent
qvassj@stuba.sk
Vavrík Ivan, Ing.doktorand
Vavríková Lucia, Ing., PhD.KMDG
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 709
C 0414
KICknihovníčka
+421 (2) 32 888 495
andrea.vavrova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 444
C 0605
KSME
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 311
A 211
ivana.veghova@stuba.sk
Velísková Yvetta, Ing., PhD.externá školiteľka
qveliskova@stuba.sk
KSME
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 334
A 219
michal.venglar@stuba.sk
KBKM
doktorand
A421
oponent
qvido@stuba.sk
Viglašová Lucia, Ing.SvF
oponentka
Víchová Kamila, Ing., PhD.KTZB
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 660
C 1413
kamila.vichova@stuba.sk
Villamayor García-Asenjo, Ing., PhD.SvFexterný školiteľ
Viskupičová Katarína, Ing. arch.SvF
oponentka
Vitková Justína, Ing., PhD.
oponentka
Vlnková Jana
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
odborná administratívna pracovníčka+421 (2) 32 888 264C 1810
oponent
qvojtassakj@stuba.sk
SvFoponent
qvojtkop@stuba.sk
Vrána Jakub, Ing., PhD.SvFoponent
qvrana@stuba.sk
Vranayová Zuzana, prof. Ing., PhD.SvFoponentka
oponentka
qvranovska@stuba.sk
KVHK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 727
C 1514
SvF
oponent
qvyskoc@stuba.sk
Vyskočilová Iveta
finančná účtovníčka
+421 (2) 32 888 317
C 0209
iveta.vyskocilova@stuba.sk
SvFoponent
Wagner Peter, doc. RNDr., PhD.
oponent
qwagner@stuba.sk
SvF
oponent
qweigel@stuba.sk
Weiss Gabriel, prof. Ing., PhD.SvF
oponent
qweiss@stuba.sk
doktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 275C 1712reka.wittmanova@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xwoszczek@stuba.sk
Yazıcı Dilanur
budúca zahraničná študentka
Yıldırım Mahirbudúci zahraničný študentxyildirim@stuba.sk
SvFbudúci zahraničný študent
budúci zahraničný študent
xyilmaz@stuba.sk
Zagyi Martin, Ing.
doktorand
martin.zagyi@stuba.sk
oponent
Zajacová Janka, JUDr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 220
C 2008
janka.zajacova@stuba.sk
SvF
oponent
Zapletal Ivan, prof. Ing., DrSc.
emeritný profesor
Zelem Lukáš, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 630
C 1913
lukas.zelem@stuba.sk
Zeleňáková Martina, doc. Ing., PhD.oponentka
qzelenakova@stuba.sk
oponent
OP
údržbár
+421 (2) 32 888 300
oponent
qzessner@stuba.sk
CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 715
CIT 3/2
Zúbek PeterOPtechnický pracovník
+421 (2) 32 888 330
peter.zubek@stuba.sk
Zúbková Mária, doc. Ing., PhD.KHUVvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 918 669 140
KDOS
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 355
A 5/533
Ždímalová Mária, doc. Mgr., PhD.KMDG
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 419
C 0501
Žilinský Juraj, doc. Ing., PhD.KKPS
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 461
C 0614

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.