15. 8. 2020  10:03 Marcela
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Strojnícka fakulta. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Adamčíková MagdaVISknihovníčka
+421 (2) 57 296 211
162
Ághová Priska
mzdová účtovníčka
+421 (2) 57 296 126
033
priska.aghova@stuba.sk
Aguilera González JoanSjF
budúci zahraničný študent
xaguileragonzal@stuba.sk
budúci zahraničný študent
Dekpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 57 296 210
142
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 646
23 ŤLjozef.babics@stuba.sk
Babinec Andrej, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 599
D610andrej.babinec@stuba.sk
Bača Jozef, prof. Ing., CSc.SjF
dohoda o vykonaní práce
T 112
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 555
429/1
externý spolupracovníkqballa@stuba.sk
Bartalský Lukáš, Ing., PhD.ÚAMAI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 715102
Bartl Ján, Ing. RNDr., CSc.SjF
externý školiteľ
qbartl@stuba.sk
Bassadin Mamadou, Ing., PhD.externý spolupracovník
externý spolupracovník+421 (2) 57 296 718214gabriel.batista@stuba.sk
ÚTModborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 352
236
judita.belanova@stuba.sk
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 703
106
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 384
259/4
SjF
dohoda o vykonaní práce
Beniak Juraj, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 537
537
juraj.beniak@stuba.sk
Benová Evaupratovač - upratovačka+421 (2) 57 294 194
Pionierska 15
Beretitsch Melina-ChristinSjFbudúca zahraničná študentka
xberetitsch@stuba.sk
SjF
oponent
qberky@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
qbernasovsky@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 402234igor.berta@stuba.sk
Bielik Tomáš, Ing.externý spolupracovník
externý spolupracovník
qbigos@stuba.sk
externý spolupracovník
vrátnik
+421 905 326 211
Pionierska 15
Blahová Veronika, Mgr.Dekpracovníčka pre personálne činnosti
+421 (2) 57 296 124
025veronika.blahova@stuba.sk
externý školiteľ
peter.blazicek@stuba.sk
Bobál Vladimír, prof. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovník
Bošanský Ján, doc. Ing., CSc.externý spolupracovník
Bošanský Miroslav, prof. Ing., CSc.ÚDTKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 426
353/2
Brodyová Ľubica
technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 453
329
lubica.brodyova@stuba.sk
Brusilová Alena, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 178
232
externý spolupracovník
oponent
Budiský Roman, Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
Bueche MagdalenaSjFbudúca zahraničná študentka
xbueche@stuba.sk
Bucha Jozef, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 365
201/2
jozef.bucha@stuba.sk
Bukoveczky Juraj, prof. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovník
+421 (2) 57 296 477
328/1
juraj.bukoveczky@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 343
363
lucia.bursikova@stuba.sk
SjFexterná spolupracovníčka+421 906 068 kl. 466
T02 2.121
Cebo Vladimír, Ing.SjF
externý spolupracovník
ÚJŠodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 855
055/2
Cepková MiriamÚJŠ
skladníčka
SjF
budúci zahraničný študent
xcogolludoferna@stuba.sk
Csambál Jozef, Ing., PhD.
externý spolupracovník
qcsambal@stuba.sk
Csánóová Katarína
upratovač - upratovačka
Nám.slodody ŤL
Czán Andrej, prof. Ing., PhD.externý spolupracovník
Čačko Jozef, doc. Ing., DrSc.
externý spolupracovník
qcacko@stuba.sk
Čačko Viliam, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 557426/3
Čarnogurská Mária, prof. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práce
Dek
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 57 296 137
016/3
milada.cavojska@stuba.sk
Čech Jozef, Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
Čerňan Fedorvrátnik
+421 (2) 57 296 238
017/2fedor.cernan@stuba.sk
Černecký Jozef, doc. Ing., CSc.
externý spolupracovník
Červenák ErichCItechnický pracovník+421 (2) 57 296 682119 ŤL
Červeňan Andrej, Ing., PhD.ÚSETModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 585
426/1
andrej.cervenan@stuba.sk
Čičo Peter, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník
Čierny Matúš, Ing.
doktorand
+421 (2) 57 296 529408/1
Čiha PeterÚESZtechnik el. a energ. zariadení
+421 (2) 57 296 340
221/1
peter.ciha@stuba.sk
externý spolupracovník
qdaneshjo@stuba.sk
Danko Ján, Ing., PhD.ÚDTK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 388
264
Dedik Ladislav, prof. Ing., DrSc.SjFexterný spolupracovník+421 (2) 57 296 704216qdedik@stuba.sk
externý spolupracovník
Demeč Peter, prof. Ing., CSc.SjFoponent
Demian Svetozár, Ing.SjFexterný spolupracovník
+421 918 646 069
DP BA
Dil Godoy Luisbudúci zahraničný študent
SjFexterný školiteľ+421 908 674 115NC 212
externá spolupracovníčka
qdomanova@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
Drábková Sylva, doc. Ing., PhD.SjFoponentkaqdrabkova@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 669D118
SjF
externý spolupracovník
Drtil Miloslav, prof. Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník+421 (2) 59 325 234747, nová budova, blok B, 7. poschodie
doktorand
+421 (2) 57 296 429
338
Durčák Jozefúdržbár
+421 905 599 431
09
Ďureje Peter, Ing.oponent
Ďurian Martin, Ing.SjFexterný spolupracovníkqdurian@stuba.sk
Ďurišová Zuzana, RNDr., PhD.
externá spolupracovníčka
Ďuriš Stanislav, prof. Ing., PhD.SjF, ÚAMAI
externý školiteľ, profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 706105stanislav.duris@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
qdurka@stuba.sk
ÚPIodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 575
461
frantisek.dzianik@stuba.sk
ÚAMM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 450332michal.dzurilla@stuba.sk
Eckert Maroš, Ing., PhD.SjFoponent
docent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 345231ladislav.ecsi@stuba.sk
externý školiteľ
Élesztös Pavel, prof. Ing., CSc.oponent
+421 (2) 57 296 392
254/1
budúci zahraničný študent
Evin Emil, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník
qevin@stuba.sk
SjFbudúci zahraničný študent
oponent
Fekete Roman, doc. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 530405
Fenik Štefan, Ing., PhD.SjF
oponent
dohoda o vykonaní práce
SjF
externý školiteľ
qfidlerb@stuba.sk
Filka Marián, Ing.SjFoponentqfilka@stuba.sk
ÚAMAI
doktorand
+421 (2) 57 296 717
107
ivan.fitka@stuba.sk
Forejt Milan, prof. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovníkqforejt@stuba.sk
SjF
systémová integrátorka
+421 918 669 197
RSTU B237
CI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Frič MilošÚTPvrátnik
+421 (2) 44 455 087
Pionierska 15
externý spolupracovník
qfrydrysek@stuba.sk
SjFexterná spolupracovníčka
qfurdova@stuba.sk
Fusek Martin, doc. Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
qfusek@stuba.sk
Gabková Jana, RNDr., PhD.ÚMF
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 176
8jana.gabkova@stuba.sk
Gabrišová Ľudmila, Mgr., PhD.ÚPI
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 524404
ÚTModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 178
232
Gajdoš Matúš, Ing., PhD.
konzultant
CIsústružník kovov+421 (2) 57 296 682
119 ŤL
peter.gajdos@stuba.sk
prac. pre konferenčný a výstav. servis
+421 (2) 57 296 863
148/1
zuzana.galisinova@stuba.sk
externý spolupracovník+421 (2) 59 325 335NB 604marian.gall@stuba.sk
Gandy Batiste
budúci zahraničný študent
Garaj Ivan, RNDr., CSc.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 59 325 297
NB 129
ivan.garaj@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
ÚAMM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 327
253/2
marek.gasparik@stuba.sk
Gašparovič Ľuboš, Ing.
doktorand
externý spolupracovník
vojtech.geleta@stuba.sk
Gerber Sven, Dipl.-Ing.SjFexterný spolupracovník
qgerber@stuba.sk
externý spolupracovník
Gigac Juraj, Ing., PhD.SjFexterný školiteľ
qgigac@stuba.sk
Gmiterko Alexander, prof. Ing., PhD.
externý spolupracovník
externý spolupracovník
qgocsa@stuba.sk
Dek
organizačná pracovníčka
+421 (2) 57 296 180
029
SjFoponent
Gömöry Fedor, doc. Ing., DrSc.externý školiteľ
fedor.gomory@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 410
233
externý spolupracovník
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 918 563 079
307, Mýtna 36
katarina.grandova@stuba.sk
Grepl Robert, doc. Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
Greškovič František, prof. Ing., CSc.
externý spolupracovník
SjF
externý spolupracovník
Grom Ján, doc. Ing., CSc.externý spolupracovník
ÚAMModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 152
337patrik.grosinger@stuba.sk
Gulan Ladislav, prof. Ing., PhD.
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 482330ladislav.gulan@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 721
213
martin.gulan@stuba.sk
ÚDTK
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 497
344
Guláš Juraj, Ing.externý spolupracovník
qgulas@stuba.sk
Guštafík Adam, Ing.ÚPIdoktorand
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 535
462
ÚTPmurár+421 (2) 57 296 164
45
jozef.hajek@stuba.sk
Hájek Vladimír, Ing., CSc.externý spolupracovníkqhajekv@stuba.sk
SjF
oponent
Halaj Martin, doc. Ing., PhD.SjF, ÚAMAIdocent CSc.,PhD., externý školiteľ, externý spolupracovník+421 (2) 57 296 707
218
Harakaľová Jana, Ing., CSc.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 442
335/2
Hassler Wolfgang, Univ.-Prof. doc. Dr.SjF
externý spolupracovník
Havelka Ferdinand, Ing., PhD.ÚAMModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 360
244
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 336
237/3
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 556
443
Hillová RenataDekpracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 57 296 210
142
renata.hillova@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník+421 (2) 59 325 468
180, stará budova, 1. poschodie
jan.hives@stuba.sk
Hladiš Peter, Ing.
doktorand
+421 (2) 57 296 473340/2peter.hladis@stuba.sk
Hlavatý Michal, Ing., PhD.
externý spolupracovník
externý spolupracovník
Dek
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
julia.hogerova@stuba.sk
CIfrézar+421 (2) 57 296 682119 ŤLvladimir.holik@stuba.sk
Holmanová HelenaDek
finančná účtovníčka
+421 (2) 57 296 272
144
helena.holmanova@stuba.sk
externý spolupracovníkqholy@stuba.sk
SjF
oponent
+421 (2) 57 296 715102qhonek@stuba.sk
ÚJŠ
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 857055/4
Horniaková Andrea, Ing., PhD.
oponentka
qhorniakova@stuba.sk
Horváth Július
prevádzkový elektrikár
+421 (2) 57 296 617
Horvát Miroslav, Ing., PhD.vedúci VS
+421 (2) 57 296 289
159
Horvátová Lucia, Bc.
pracovníčka pre študijné záležitosti
SjF
budúci zahraničný študent
xhoussoy@stuba.sk
ÚTP
prevádzkový elektrikár
externý spolupracovník
+421 (2) 44 455 087 kl. 369
226
ÚAMM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 324
252/1
Hudec Martin, Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
Hudecová Elena, Mgr.ÚJŠ
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Hulkó Gabriel, prof. Ing., DrSc.
emeritný profesor
+421 (2) 57 296 701
206
Hunyadyová JarmilaDekpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 57 296 245
143
SjFexterná spolupracovníčkaqhyrosova@stuba.sk
Chalupa Petr, Ing., Ph.D.SjF
externý spolupracovník
576 035 316
qchalupa@stuba.sk
Charvátová Hana, Ing., Ph.D.
externá spolupracovníčka
Chlebo Ondrej, Ing., PhD.ÚSETM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 557
426/3
Chmelko Vladimír, doc. Ing., PhD.ÚAMMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 225
229
vladimir.chmelko@stuba.sk
Chríbik Andrej, Ing., PhD.ÚDTK
odborný asistent CSc.,PhD.
Chudá Rozália
upratovač - upratovačka
Mýtna
technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 709
203
danka.ikhardtova@stuba.sk
Ilka Alfréd, Ing.SjF
oponent
qilka@stuba.sk
externý spolupracovník
qissa@stuba.sk
Ižold Roman, Ing.ÚAMM
doktorand
+421 (2) 57 296 358
242
roman.izold@stuba.sk
externá spolupracovníčka
Jančo Roland, prof. Ing., PhD.ÚAMMprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 395
253/4
roland.janco@stuba.sk
Jandačka Jozef, prof. Ing., PhD.externý spolupracovník
qjandacka@stuba.sk
Jankovič Jozef, Ing.SjFexterný školiteľ
externá spolupracovníčka
qjankovicovak@stuba.sk
Jankovský Július, Ing., PhD.externý spolupracovník
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 530
405
igor.jasso@stuba.sk
SjF
oponent
qjavorek@stuba.sk
Jedinák Michal, Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
qjedinakm@stuba.sk
Jelemenský Karol, doc. Ing., PhD.
konzultant
Jelenfyová AnnaÚTPupratovač - upratovačka
Nám.slodody
oponentka+421 (2) 57 296 717
107
qjencurakova@stuba.sk
Jerábek Róbert, Ing.ÚAMM
doktorand
+421 (2) 57 296 345231
ÚSETM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 554
429/2
SjFoponent
qjirout@stuba.sk
Jones Malcolm, Bc.externý spolupracovník
Juhás Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 710
215
Juriga Martin, Ing., PhD.ÚPIodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 574
406/2
martin.juriga@stuba.sk
Jurkovičová Jaroslavaknihovníčka+421 (2) 57 296 218161/2
Kabát Juraj, Ing.
doktorand
juraj.kabat@stuba.sk
Káčer Norbert, Ing.SjFoponent
qkacern@stuba.sk
VISknihovníčka+421 (2) 57 296 207109maria.kafunova@stuba.sk
Karľová Mária, Ing. et Ing.doktorandka+421 (2) 57 296 586463
externý školiteľ
qkarovic@stuba.sk
Kátlovská Daniela, Ing.ÚSETM
doktorandka
Kelemen Michal, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník
qkelemenm@stuba.sk
Kepka Miloslav, doc. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovník
qkepka@stuba.sk
SjF
budúci zahraničný študent
Khunová Viera, doc. Ing., PhD.SjFexterná školiteľkaviera.khunova@stuba.sk
Klepoch Jaromír, prof. Ing., CSc.
externý spolupracovník
qklepoch@stuba.sk
externý školiteľ
SjFexterný spolupracovník
SjF
externý spolupracovník
qkluka@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
Knížat Branislav, doc. Ing., CSc.
docent CSc.,PhD.
+421 905 594 090
12B, Vazovova 5branislav.knizat@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
qkohutp@stuba.sk
Kolláth Ľudovít, doc. Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 548
432ludovit.kollath@stuba.sk
Kompiš Vladimír, prof. Dr. Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
qkompisv@stuba.sk
Koníková Viera
technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 350
1viera.konikova@stuba.sk
Koronczi Peter, Ing.externý spolupracovník
Koutný Daniel, doc. Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
qkoutnyd@stuba.sk
externý školiteľ
Kovačócy Pavel, doc. Dr. Ing.SjF
externý spolupracovník
+421 906 068 336
T-117
pavel.kovacocy@stuba.sk
Kováčová Monika, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 22064monika.kovacova@stuba.sk
Kozubková Milada, prof. RNDr., CSc.SjFoponentka
Krahulec Slavomír, Ing., PhD.externý školiteľ
qkrahulec@stuba.sk
Krajný Zdenko, doc. Ing., CSc.ÚSETModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 560
435
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 579444
Král Štefan, prof. Ing., CSc.SjFnakladateľská zmluva
R-II-10a
SjF
oponent
qkratkyl@stuba.sk
Kraus Pavel, Ing., PhD.
externý spolupracovník
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 539436
Krnáčová Silvia, Mgr.technická pracovníčka+421 (2) 57 296 187
035
silvia.krnacova@stuba.sk
Kubica Miroslavfrézar+421 (2) 57 296 682119 ŤL
Kučák Ľubor, Ing., CSc.SjF
oponent
+421 (2) 57 296 491359/1
externý spolupracovník
Kučera Marián, doc. Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
qkuceram1@stuba.sk
SjFexterný školiteľ
Kucharíková Anna, PhDr., CSc.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 200
103
anna.kucharikova@stuba.sk
ÚPItechnická pracovníčka
+421 917 114 844
403
Kuľka Jozef, doc. Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
Kurčová Petra, Ing.ÚAMAI
doktorandka
+421 (2) 57 296 717
107
SjF
externá spolupracovníčka
+421 (2) 57 296 707218
SjFexterná spolupracovníčka
+421 (2) 57 296 858
SjFexterný spolupracovník
doktorand
15, Vazovova 5
matej.kurilla@stuba.sk
externý spolupracovník
qkuruc@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 452
A707
Kuzmová Gabriela, Ing.
tajomníčka fakulty
+421 (2) 57 296 181028gabriela.kuzmova@stuba.sk
externý školiteľ
Lach Jan, Ing.CI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 634
118 ŤL
jan.lach@stuba.sk
SjF
externý školiteľ
SjFexterný spolupracovník
qlanczos@stuba.sk
Lapin Juraj, Ing., DrSc.SjF
externý školiteľ
qlapinj1@stuba.sk
Leban JaroslavÚTP
upratovač - upratovačka
Nám.slodody ŤL
Legát Václav, prof. Ing., DrSc.SjF
externý spolupracovník
Leja Jozef, RNDr., PhD.ÚMFodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 366
259/3
jozef.leja@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 306
201/1
Lešková Marta
dohoda o vykonaní práce, externá spolupracovníčka
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 1759
externý školiteľ
jozef.lipka@stuba.sk
ÚJŠodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 204
169
Lipták Neitus, doc. Ing., PhD.
oponent
neitus.liptak@stuba.sk
Líška Ondrej, doc. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovník
qliskao@stuba.sk
Lokajová Jana, Mgr.ÚJŠ
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 57 296 205168
externý spolupracovník
qlongauerj@stuba.sk
SjFexterný školiteľ
qluksic@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
qmacaj@stuba.sk
oponent
Magdolen Ľuboš, doc. Ing., PhD.ÚDTKdocent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 379
263
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 529
408/1
oliver.macho@stuba.sk
Malejka LucasSjF
budúci zahraničný študent
xmalejka@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
qmalenovsky@stuba.sk
externý spolupracovník
qmalcho@stuba.sk
Malý Stanislav, doc. Ing., CSc.SjFexterný školiteľ
qmalys@stuba.sk
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 57 296 230
123
ÚESZ
doktorand
+421 (2) 57 296 491359/1georgios.manganos@stuba.sk
externý spolupracovník
SjFexterný spolupracovník
qmarak@stuba.sk
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., PhD.SjF
oponent
qmarekj@stuba.sk
SjF
oponent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 372245matus.margetin@stuba.sk
Máriássy Michal, Ing., CSc.SjFexterný školiteľ
SjF, ÚAMAIexterný školiteľ
Masaryk Michal, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 342
359/3
budúci zahraničný študentxmasciarelli@stuba.sk
Matula Tomáš, Ing.externý spolupracovník
Matúš Miloš, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 573
430
Matúšová AnnaDek
finančná účtovníčka
+421 (2) 57 296 169
141
anna.matusova@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 57 296 287
011
externý spolupracovník
Medvecký Štefan, prof. Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
qmedveckys@stuba.sk
Melichar Jan, prof. Ing., CSc.
externý spolupracovník
Melicher Markus, Ing.ÚAMAIdoktorand
ÚESZ
technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 407
303
alzbeta.mentelova@stuba.sk
Messing Ruben, Ing.SjF
externý spolupracovník
SjFexterný spolupracovník
qmihalovic@stuba.sk
doktorandka
+421 (2) 57 296 389
243
silvia.mihelova@stuba.sk
ÚAMMtechnická pracovníčka
+421 (2) 57 296 443
335/1
Mikleš Milan, prof. Ing., DrSc.SjFexterný spolupracovník
ÚAMAIdoktorand
+421 (2) 57 296 719
319
Mikulecký Ivan, Ing., PhD.SjF
externý školiteľ
Milesich Tomáš, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 318
209/2
tomas.milesich@stuba.sk
ÚAMAI
doktorand
+421 (2) 57 296 721
213
Minárik Matej, Ing.ÚDTK
doktorand
+421 (2) 57 296 458
328/2
matej.minarik@stuba.sk
Minarovič Peter, Ing.SjFexterný spolupracovník
VIS
technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 223
158/4
Mlkvik Marek, Ing., PhD.SjF, ÚESZodborný asistent CSc.,PhD., externý spolupracovník
17B, Vazovova 5marek.mlkvik@stuba.sk
Mlynár Peter, Ing., PhD.ÚESZ
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 391
304
vrátnik
+421 (2) 57 296 238
017/2
jozef.mlynek@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
qmojto@stuba.sk
externý spolupracovník
SjF
externý školiteľ
qmoravecj@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 636
118 ŤL
SjF
budúci zahraničný študent
budúca zahraničná študentka
Mougenel RomainSjF
budúci zahraničný študent
xmougenel@stuba.sk
SjFbudúci zahraničný študent
Murín Justín, prof. Ing., DrSc.SjFexterný školiteľ
+421 (2) 60 291 611
A704
ÚAMMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 479
333
externý školiteľ
qmusils@stuba.sk
Muškát Peter, Ing., PhD.SjFexterný školiteľ
+421 (2) 57 296 476
SjFexterný spolupracovník
Nemeček Peter, RNDr., PhD.SjF
externý školiteľ
qnemecek@stuba.sk
Nikodémová Denisa, doc. RNDr., CSc.SjFexterná spolupracovníčka
SjF
oponent
qnovota@stuba.sk
domovník - údržbár
+421 (2) 44 455 087
Pionierska 15
frantisek.obala@stuba.sk
Ohlídal Miloslav, prof. RNDr., CSc.externý spolupracovník
qohlidal@stuba.sk
SjFbudúci zahraničný študent
xolea@stuba.sk
Dek
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 57 296 520016/1zuzana.olexova@stuba.sk
Olšiak Róbert, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 917 825 279
20, Vazovova 5
robert.olsiak@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 220
64
milada.omachelova@stuba.sk
Onderová Iveta, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 545
434/1
Ondrejkovič Karol, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 57 296 715
102qondrejkovic@stuba.sk
Ondruška Juraj, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 560
435
technický pracovník
19, Vazovova 5
boris.oravec@stuba.sk
Orokocký Radoslav, Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
qorokocky@stuba.sk
budúci zahraničný študent
Palčák František, doc. Ing., CSc.
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 193
27frantisek.palcak@stuba.sk
ÚAMAIodborný asistent CSc.,PhD.
C204
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ+421 (2) 57 296 705104rudolf.palencar@stuba.sk
externý školiteľ
qpalka@stuba.sk
ÚTP
upratovač - upratovačka
Mýtna
externý spolupracovník
oponent
qpastekam@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 206
167
marian.paukov@stuba.sk
ÚAMAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
103
externý školiteľ
qpatoprsty@stuba.sk
Peciar Marián, prof. Ing., PhD.ÚPIriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 578403/1
Peciarová Zuzana, Ing.ÚAMAIodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 57 296 708
204
ÚPIdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 588
408/2
budúci zahraničný študent
xpehlivan@stuba.sk
Perez Bravo JorgeSjF
budúci zahraničný študent
xperezbravo@stuba.sk
externý spolupracovník
SjFoponent+421 908 674 130T-128jozef.peterka@stuba.sk
externá spolupracovníčka
qpetkova@stuba.sk
SjF
oponent
qpetocz@stuba.sk
externý spolupracovník
qpetrak@stuba.sk
Petrák Peter, Ing., CSc.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 421209/1peter.petrak@stuba.sk
Petrenčík Peter, Ing.
oponent
qpetrencik@stuba.sk
Pie Fernandez Jorgebudúci zahraničný študent
SjF
externý spolupracovník
qpilc@stuba.sk
Píška Miroslav, prof. Ing., CSc.externý spolupracovníkqpiska@stuba.sk
Ploskuňáková Lucia, Ing.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 156036lucia.ploskunakova@stuba.sk
budúci zahraničný študent
externý spolupracovník
qpochyly@stuba.sk
Pokorná Renata, Mgr.pracovníčka pre verejné obstarávanie
+421 (2) 57 296 249
149
Pokorný Miroslav, prof. Dr. Ing.SjF
externý spolupracovník
ÚSETM
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 355445marcela.pokusova@stuba.sk
archivár
+421 (2) 57 296 172
055
Polóni Marián, prof. Ing., CSc.ÚDTK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 300
203
Porteš Petr, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník
SjF
externý spolupracovník
qpospisil@stuba.sk
Potocký Peter, Ing.SjFexterný spolupracovník
Pozsgai TiborÚTP
vrátnik
+421 (2) 57 296 238
017/2
tibor.pozsgai@stuba.sk
Pracný Vladislav, Ing., PhD.oponent
qpracny@stuba.sk
ÚMF
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 177
7
monika.prasilova@stuba.sk
Presinszký Gellért, Ing.SjFexterný spolupracovník
qpresinszky@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
Prieložná Dagmar, Mgr.Dekfinančná účtovníčka
ÚESZdocent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 23532karol.prikkel@stuba.sk
pracovníčka ekonomiky práce+421 (2) 57 296 154023
Protasov Roman, Mgr.odborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 57 296 464
341
Prus Maciej
budúci zahraničný študent
ÚTM
technický pracovník
+421 (2) 57 296 394
136, Pionierska 15
martin.pupala@stuba.sk
doktorandka
+421 (2) 57 296 513
460
eva.puskasova@stuba.sk
ÚAMMdoktorandmarek.racek@stuba.sk
oponent
qragan@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 376
230
Ridzoň František, doc. Ing., CSc.
riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 408
301/1
Rieger František, prof. Ing., DrSc.externý školiteľ
Richtáriková Daniela, RNDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 116
60
externý spolupracovník
Rohaľ-Ilkiv Boris, prof. Ing., CSc.ÚAMAI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 702
205
budúca zahraničná študentka
xrousval@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 57 296 718
214
SjF
externý spolupracovník
qrusnak@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
+421 908 674 132
T-129
roman.ruzarovsky@stuba.sk
Růžička Milan, prof. Ing., CSc.oponent
qruzickam@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 57 296 586463
SjF, ÚAMAI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 717107jan.rybar@stuba.sk
Řepa Petr, doc. RNDr., CSc.externý spolupracovník
technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 543
436
budúci zahraničný študent
Sapietová Alžbeta, prof. Ing., PhD.externá spolupracovníčka
qsapietova@stuba.sk
externý spolupracovník
externý spolupracovník
budúca zahraničná študentka
SjF
externý spolupracovník
qsasik@stuba.sk
oponent
Segľa Štefan, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník
ÚTM
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 664
239
Seman Pavol, Ing., PhD.
externý spolupracovník
Schmid Martin, Dr. Ing.externý spolupracovník
Schmidtova Carmen, Ing.ÚDTKodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 57 296 461
340carmen.schmidtova@stuba.sk
Schneider Matúš, Ing.
oponent
qschneiderm1@stuba.sk
Schrek Alexander, doc. Ing., PhD.ÚTM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 209
237
externý spolupracovník
Sivý Július, doc. RNDr., CSc.ÚMFdocent CSc.,PhD.255
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 479
333
pracovník pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 57 296 255
138
externý školiteľ
SjF
oponent
qslavicek@stuba.sk
Sloboda Karol, Ing.ÚDTKdoktorand+421 (2) 57 296 382
228
karol.sloboda@stuba.sk
Slovák Juraj, Ing.
doktorand
+421 (2) 57 296 719
222
Slovák Pavol, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 451
331
pavol.slovak@stuba.sk
Smeja Martin, Ing., PhD.SjFoponent
qsmeja@stuba.sk
Smutný Ondrej, Ing.SjF
externý spolupracovník
Soloviov Mykola, Mgr., PhD.
externý školiteľ
qsoloviov@stuba.sk
Součková Ingrid, PaedDr. Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 564
428
ingrid.souckova@stuba.sk
Dek
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 57 296 244
012
renata.sovisova@stuba.sk
Spalek Juraj, prof. Ing., PhD.
externý spolupracovník
Spurný Robert, Ing., PhD.SjF
externý školiteľ
qspurny@stuba.sk
externý spolupracovník
Stacho Dušan, Ing.externý spolupracovník
Stančíková Jana
technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 534
238
Stančík Stanislav, Ing.SjF
externý spolupracovník
qstanciks@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
qsteinerh@stuba.sk
Steinhübl Jozef, Ing., PhD.
externý spolupracovník
SjFexterný spolupracovník+421 (2) 59 325 263NB3115
externá spolupracovníčkaqschmidtovap@stuba.sk
Suchánek Miloslav, prof. Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
qsuchanekm@stuba.sk
Sukop Marek, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník
qsukop@stuba.sk
Svátek Michal, Ing., PhD.SjF
externý učiteľ
SjFexterný spolupracovník
Svetlík Martin, Ing.SjFexterný spolupracovníkqsvetlik@stuba.sk
knihovníčka
+421 (2) 57 296 207109
Synak Dušan, Ing., CSc.externý spolupracovník
externý spolupracovník
qszakall@stuba.sk
Szarková Dagmar, RNDr., PhD.SjFexterná spolupracovníčka
Šalamúnová Petra, Mgr.
oponentka
externá spolupracovníčka
qsatanova@stuba.sk
Šeda Miloš, prof. RNDr. Ing., Ph.D.oponentqseda@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 57 296 719
319
Šišmišová Dana, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 717
107
SjFoponentka
doktorand
17A, Vazovova 5
dusan.slachtic@stuba.sk
ÚDTK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 400
250/1
michal.slauka@stuba.sk
ÚAMMdoktorand
+421 (2) 57 296 326
253/3
externý spolupracovník
ÚAMMriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 484334/1
Šoltés Lukáš, Ing., PhD.externý spolupracovník+421 (2) 21 022 5205.20lukas.soltes@stuba.sk
Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.ÚSETMprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 539
29/2
SjF
externý spolupracovník
Šrámek Marian, Ing.SjFexterný spolupracovník
qsramekm@stuba.sk
Štefaničková Anna
archivár
+421 (2) 57 296 861502
Štetina Josef, prof. Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
qstetinaj@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 57 296 491
359/1
Štubňa Boris, Ing., PhD.SjFexterný školiteľ
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 225
229
ÚESZodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 405
362
Švancarová Nadežda, Mgr.Dekpracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 57 296 198
015
externý spolupracovník
externý spolupracovník
qsvarcv@stuba.sk
Švec Anton, doc. Ing., CSc.SjFexterný školiteľ
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 339
235
SjFexterný spolupracovník
Takács Gergely, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 712
316
Telleria Guinea Martinbudúci zahraničný študent
xtelleriaguinea@stuba.sk
Tengeriová Anna, Bc.pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 57 296 210
142
SjFexterný školiteľqtesar@stuba.sk
ÚTPprevádzková pracovníčka
+421 (2) 57 296 194
152
Tököly Pavol, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 495342
Tolnay Marián, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník+421 (2) 57 296 548
SjF
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 342
Toráň Marek, Bc.VISprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 57 296 224
158/3
marek.toran@stuba.sk
oponent
Tóth Peter, Ing., PhD.externý spolupracovník
qtoth@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
Tunçbilek EkremSjF
budúci zahraničný študent
xtuncbilek@stuba.sk
Turza Jozef, prof. Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
qturza@stuba.sk
Ukropec Michal, Ing.SjFoponent
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 327
253/2
juraj.uradnicek@stuba.sk
Urban František, prof. Ing., CSc.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 150031frantisek.urban@stuba.sk
externý spolupracovníkqurednicek@stuba.sk
Uvaček Marián, Mgr., PhD.ÚJŠ
odborný asistent CSc.,PhD.
055/3
Vachálek Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 713
226
Vachálek Milan, Ing.SjF
externý spolupracovník
doktorand
C209, Vazovova 5
Valašík Martin, Ing.SjF
externý spolupracovník
qvalasik@stuba.sk
Valčuha Štefan, prof. Ing., CSc.
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 551
stefan.valcuha@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
qvalenti@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
qvancura@stuba.sk
Vanko Branislav, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 282
39/3
Varga Mikuláš, Ing., CSc.SjF
externý školiteľ
Varchola Michal, prof. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovník
Vassalová Katarína, Mgr.SjFexterná učiteľka
+421 (2) 57 296 204
katarina.vassalova@stuba.sk
ÚAMAIdoktorand+421 (2) 57 296 719
222
pavol.vasek@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
Vavro Karol, prof. Ing., PhD.
externý spolupracovník
Vdoleček František, Ing., PhD.externý spolupracovník
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 714
C211
peter.vegh@stuba.sk
Vejvoda Stanislav, prof. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovník
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 136
001/1
Veselý Stanislav, prof. Ing., CSc.SjF
externý školiteľ
qveselys@stuba.sk
Világi František, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.C205 Vazovova, 364 Námestie slobody
Villaverde Huertas Vladimir, Ing., PhD.externý spolupracovník
ÚDTK
doktorand
+421 (2) 57 296 429
338
adam.vincze@stuba.sk
Vincze Koloman, doc. Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
qvincze@stuba.sk
Vinický Miroslav
vodič osobných automobilov
miroslav.vinicky@stuba.sk
externý spolupracovník
Vlnka Ján, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
103jan.vlnka@stuba.sk
externý spolupracovník
ÚAMAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 716
224tomas.volensky@stuba.sk
externý školiteľ
qvrabcek@stuba.sk
SjF
externý školiteľ
Wloka Johann, Ing.
externý školiteľ
externý školiteľ
Zábovský Michal, doc. Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
vedúca oddelenia finančného účtovníctva
+421 (2) 57 296 169
141
jarmila.zadubencova@stuba.sk
Záhonová Viera, RNDr., CSc.ÚMF
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 138
001/2viera.zahonova@stuba.sk
Záhorec Ondrej, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník
Zapoměl Jaroslav, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník
oponent
qzatkov@stuba.sk
Zegzulka Jiří, prof. Ing., Ph.D.SjFoponent
vedúci prevádzkovej jednotky
+421 905 594 365
153
ladislav.zeleny@stuba.sk
Zigo Milan, Ing.SjFexterný spolupracovník
Zuth Daniel, Ing., Ph.D.SjF
externý spolupracovník
Žáková Katarína, doc. Ing., PhD.externá spolupracovníčka+421 (2) 60 291 742
D119
katarina.zakova@stuba.sk
SjFoponentka
qzakova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 315
258
stanislav.ziaran@stuba.sk
SjFkonzultant
ÚJŠ
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 857
055/7
SjFexterný spolupracovník
peter.zitnansky@stuba.sk
Žmindák Milan, prof. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovník

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.