Oct 24, 2020   2:23 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology - telephone directory


Use this application to display the list of phone numbers for the selected department. Use the button at the end of the form to print the list of phone numbers.

It is possible to display the primary data only or all data.

There are either only extensions or full phone numbers listed below. Use the following selection to change the way phone numbers are displayed.

Individual employees are ordered alphabetically, regardless of the departments they work at. Use the following selection to change this order.

Individual departments are displayed using the official abbreviations of the department names. Use the following selection to replace these abbreviations with department numbers (or codes).

     

The office phone code for Faculty of Electrical Engineering and Information Technology is not known. Phone numbers are in the full format.

Name
Department
Position
Phone
Office
E-mail
External Instructorqac@stuba.sk
Adamík Michal, Ing.IRCpost-graduate student
+421 (2) 60 291 545
D606
FEEITConsultantqadamko@stuba.sk
Strážnik
+421 (2) 60 291 100
A vrátnica
FEEITFuture foreign student
xalrubyli@stuba.sk
FEEIT
Externý spolupracovník, External Instructor
Andicsová Vanesa, Ing.ICSM
post-graduate student
FEEIT
Opponent
External Instructor
ICSM
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 361
C516
Arbet Daniel, Ing., PhD.IEP
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 667
E112
FEEIT
Opponent
qaugustin@stuba.sk
Babilia VěraEO
Finančná účtovníčka
Babinec Andrej, doc. Ing., PhD.IRCDocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 599D610andrej.babinec@stuba.sk
Bača Vladislav, Ing.
Opponent
vladislav.baca@stuba.sk
FEEIT
Consultant
jan.backo@stuba.sk
Bago Martin, Ing.Externý spolupracovník
Bahleda Miroslav, Ing., PhD.FEEIT
Externý spolupracovník
Bajla Ivan, prof. Ing. RNDr., CSc.
External Instructor
qbajla@stuba.sk
External Instructor
Baláž Anton, doc. Ing., PhD.FEEIT
Externý spolupracovník
FEEIT
Emeritný profesor
FEEIT
Dohoda o vykonaní práce
qbalazm@stuba.sk
Administratívna pracovnice v podateľni
iveta.balazova@stuba.sk
Balko Peter, Ing.post-graduate studentpeter.balko@stuba.sk
INPE
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 516
A206
Balogh Richard, Ing., PhD.ÚAMOdborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 411
D110
Balogh Štefan, Ing., PhD.
Programátor VS, Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 104
C610
FEEITOpponent
Balog Karol, prof. Ing., PhD.FEEITExternal Instructor
+421 906 068 klapka 517
ŤL 322bkarol.balog@stuba.sk
Balvan Radoslav, Ing. Bc.Externý spolupracovník
post-graduate student+421 (2) 60 291 801
D707
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 568
B511
ivan.baronak@stuba.sk
Bartl Ján, Ing. RNDr., CSc.External Instructor
qbartl@stuba.sk
Barus Miroslav, Ing., PhD.Externý spolupracovník
post-graduate studentmartin.bata@stuba.sk
FEEITDohoda o vykonaní práce
Baumann Martin, Ing.FEEIT
Consultant
Bednár Dávid, Ing.INPEpost-graduate student
+421 (2) 60 291 158
A508
david.bednar@stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
miroslav.behul@stuba.sk
Bélai Igor, Ing., PhD.ÚAMOdborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 478
D126
Beláň Anton, prof. Ing., PhD.Profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 786
C406
anton.belan@stuba.sk
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 571A612jarmila.belasova@stuba.sk
Belavý Cyril, prof. Ing., CSc.Consultant+421 (2) 57 296 703
106
Benčurik Tomáš, Ing.FEEIT
Opponent
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 299
C412
Benko Peter, Ing., PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 362
E308
peter.benko@stuba.sk
Prevádzková pracovnice
+421 (2) 60 291 220
T151jana.benkovska@stuba.sk
Beňušková Ľubica, prof. RNDr., PhD.FEEITOpponent
FEEIT
Opponent
qbenusr@stuba.sk
Technická pracovnice
+421 (2) 60 291 672
A705
FEEITExterný spolupracovník
qbezecny@stuba.sk
IEEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 343
B209
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 531
B210
vladimir.bilik@stuba.sk
Bilková Elena, Ing.Pracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 779
A107
elena.bilkova@stuba.sk
Bisták Pavol, Ing., PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 695
D120
Bittera Mikuláš, doc. Ing., PhD.Docent CSc.,PhD.
FEEIT
Future foreign student
Future foreign student
FEEIT
Emeritný profesor
+421 (2) 60 291 204A405igor.bock@stuba.sk
External Instructor
qvlastimilbohac@stuba.sk
Opponent
qbohdalova@stuba.sk
INPEDocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 234
A211
Bouhaddane Amine, Ing., PhD.Externý spolupracovník+421 (2) 60 291 803A517qbouhaddane@stuba.sk
FEEIT
Externý spolupracovník
Braciník Peter, doc. Ing., PhD.FEEITOpponent
EOPracovnice pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 691
A111
etela.branicka@stuba.sk
FEEITOpponent
qbratka@stuba.sk
Braunová Jana, Mgr.KFEI
Knihovnice
+421 (2) 60 291 408
A148
Breza Juraj, prof. Ing., CSc.
Profesor CSc.,PhD., Redaktor
+421 (2) 60 291 328E318juraj.breza@stuba.sk
Brezovič Zdenko, Ing., PhD.Opponent
+421 (2) 60 291 531
B209
Brilla Igor, RNDr., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 332A423
Brlan Miha
Future foreign student
INPEpost-graduate student
Bruncko Jaroslav, Ing., PhD.FEEITExternal Instructorqbrunckoj@stuba.sk
IMICTTechnická pracovnice
+421 (2) 60 291 836
B604zuzana.brunclikova@stuba.sk
Brunovská MáriaIEE
Pracovnice pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 171
B219
Brunovský MilanTechnický pracovník
+421 (2) 60 291 734
E029
Bucz Štefan, Ing., PhD.
Dohoda o vykonaní práce
Budejovská Mária, Mgr.
Odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 372E604maria.budejovska@stuba.sk
Budinská Ivana, Ing., PhD.FEEITExternal Instructor
Budinská MiroslavaKFEIKnihovnice+421 (2) 60 291 526
A Požičovňa
FEEIT
Consultant
+421 (2) 60 291 579A708
FEEIT
Future foreign student
ICSM
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 203
C509
FEEIT
External Instructor
Bulík Ľubomír, Ing., CSc.Opponent
post-graduate student
Burget Radim, doc. Ing., Ph.D.FEEITExterný spolupracovník
FEEITExternal Instructor
External Instructor
Bydžovský Ján, doc. Ing., CSc.FEEITConsultant+421 (2) 60 291 376E214jan.bydzovsky@stuba.sk
Cambel Vladimír, RNDr., CSc.FEEIT
External Instructor
Casado Villaverde IreneFEEIT
Future foreign student
xcasadovillaver@stuba.sk
Casoni TommasoFuture foreign student
Cenký Matej, Ing., PhD.IPAEEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Future foreign student
FEEITOpponent
qcibula@stuba.sk
Cigáň Alexander, RNDr., CSc.FEEIT
External Instructor
qcigan@stuba.sk
Cigánek Ján, Ing., PhD.ÚAMOdborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 686
D104jan.ciganek@stuba.sk
Cintula Boris, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 521
C413boris.cintula@stuba.sk
Cirák Julius, prof. Ing., CSc.
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 138
A312julius.cirak@stuba.sk
Cocherová Elena, Ing., PhD.IEP
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 174
E215
Čapkovič František, doc. Ing., CSc.
External Instructor
Dohoda o vykonaní práce
miroslav.capkovic@stuba.sk
DHR
Mzdová účtovníčka
+421 (2) 60 291 721
A113
katarina.casarova@stuba.sk
FEEIT, ICSMVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, External Instructor+421 (2) 60 291 416
C606
maros.cavojsky@stuba.sk
Čederlová MáriaPracovnice pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 794
A618
Consultant
FEEITExterný spolupracovník
tomas.cechvala@stuba.sk
Čepko Jozef, Ing., PhD.FEEITExterný spolupracovník+421 (2) 68 279 417
B417
INPEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 846
A309
stefan.cerba@stuba.sk
Čerešňa KarolPrevádzkový elektrikár+421 (2) 60 291 410T P16
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate student
FEEITExterný spolupracovnice
Černý Marek, Ing.Opponent
FEEIT
Opponent
TPO
Prevádzková pracovnice
+421 (2) 60 291 237T149
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 428
B 120
jozefa.cervenova@stuba.sk
ICSM
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 472A414karla.cipkova@stuba.sk
Čorňák Marek, Ing.IRC
post-graduate student
marek.cornak@stuba.sk
Čulíková Katarína, Ing.DHR
Pracovnice ekonomiky práce
+421 (2) 60 291 501
A109katarina.culikova@stuba.sk
Dadhich Anang, MSc.post-graduate student
Dado Milan, prof. Ing., PhD.
External Instructor
qdadom@stuba.sk
Daniška Vladimír, Ing., PhD.FEEIT
Opponent
Daňo Jozef, Ing.FEEITConsultant
jozef.dano@stuba.sk
Daňo Štefan, Ing.FEEIT
Dohoda o vykonaní práce
qdano@stuba.sk
Consultant
+421 (2) 60 291 887
C405ivan.darula@stuba.sk
Darula Stanislav, doc. Ing., PhD.FEEIT
Opponent
Daříček Martin, Ing., PhD.
Opponent
+421 (2) 60 291 658E609
Dawson Andrea, PaedDr.
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
andrea.dawson@stuba.sk
Debnár Tomáš, Ing.IEP
post-graduate student
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 265A513jarmila.degmova@stuba.sk
Dekan Július, Ing., PhD.INPE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 832
A606
Dekan Martin, Ing., PhD.IRC
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 809
D615
De Parada Rodríguez AlfonsoFEEITFuture foreign student
Derdak Radoslav
Dohoda o vykonaní práce
qderdak@stuba.sk
External Instructor
Dieška Peter, doc. Ing., CSc.FEEIT
Externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 587
INPEpost-graduate student
Dinušová AnnaPGOPracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 546
A108
Dlháň Stanislav, Ing., PhD.
Opponent
qdlhan@stuba.sk
Dobiš Michal, Ing.
post-graduate student
+421 (2) 60 291 432D605
External Instructor
edmund.dobrocka@stuba.sk
Dobrotová Mária
Skladnice
T104
Dobrovodský Karol, doc. Ing., PhD.FEEIT
External Instructor
qdobrovodskyk@stuba.sk
Dodek Martin, Ing.
post-graduate student
TPOVrátnik+421 (2) 60 291 100A vrátnica
IEP
Profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 358
E603
Donoval Martin, doc. Ing., PhD.2SP
Pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 658
E609
Externý spolupracovník
qdorda@stuba.sk
Opponent
qdorkovic@stuba.sk
Doršic Pavol, Ing.
External Instructor
qdorsic@stuba.sk
Externý spolupracovník
Dosoudil Rastislav, doc. Ing., PhD.IEEDocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 421B107
Externý spolupracovník
qdostalz@stuba.sk
ÚAM
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 669
D118
peter.drahos@stuba.sk
Drobný Jakub, Ing.post-graduate student+421 (2) 60 291 124
E319
Drozda Martin, Dr. rer. nat.
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 109C601martin.drozda@stuba.sk
Drutarovský Miloš, prof. Ing., CSc.FEEIT
Opponent
qdrutarovsky@stuba.sk
FEEITOpponent
Dubnička Roman, Mgr., PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 572
C703
Dubravcová Viera, doc. Ing., CSc.FEEIT
Consultant
+421 (2) 60 291 367E408
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 456
D607
jozef.dubravsky@stuba.sk
Duchoň František, prof. Ing., PhD.IRC
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 349
D612
Dunajčík Aleš, PaedDr.OTV
Lektor
+421 (2) 60 291 590
T 108ales.dunajcik@stuba.sk
Durak AtaFEEIT
Future foreign student
xdurak@stuba.sk
FEEIT
Opponent
Ďurina Drahomír, Ing.FEEIT
Opponent
qdurina@stuba.sk
Ďurišová Jana, RNDr., PhD.Opponentqdurisovaj@stuba.sk
Ďurman Vladimír, Ing., PhD.
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
RPC
Pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 60 291 417
T137B
eva.dvorecka@stuba.sk
External Instructor
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 477
C407
Ernek Martin, Ing., PhD.IRCOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 722D312
External Instructor
qestok@stuba.sk
Fabšič Tomáš, Mgr., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 756C513tomas.fabsic@stuba.sk
INPEDocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 173
A604gabriel.farkas@stuba.sk
Farkaš Igor, prof. Ing., PhD.FEEITExterný spolupracovník, Opponent
Farkaš Peter, prof. Ing., DrSc.
Profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 844B609
FEEITExterný spolupracovník
FEEIT
External Instructor
Fedorko Pavol, doc. Ing., PhD.FEEIT
External Instructor
+421 (2) 59 325 681
225, stará budova, 2. poschodie
pavol.fedorko@stuba.sk
Feiler Martin, Ing.
post-graduate student
martin.feiler@stuba.sk
FEEIT
Opponent
Fetty Monika, Mgr.EOPracovnice pre plán a rozpočet
monika.fetty@stuba.sk
FEEIT
Opponent
qfilasova@stuba.sk
FEEITExternal Instructorqfilipp@stuba.sk
Fister IgorMontér výťahov
+421 (2) 60 291 460
C 2.p.
igor.fister@stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 712
E007
martin.florovic@stuba.sk
SODOdborná administratívna pracovnice+421 (2) 60 291 135
A120
FEEITDohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 710
D711
peter.fodrek@stuba.sk
Fodrek Peter, Ing., PhD.FEEITExterný spolupracovník
Fos Alen, Ing.INPEpost-graduate student
FEEIT
Consultant
+421 (2) 60 291 463B218
FEEIT
Consultant
qfrankovskyp@stuba.sk
Fröhlich Karol, Ing., DrSc.FEEITExternal Instructor
Dohoda o vykonaní práce
qfrolek@stuba.sk
Frollo Ivan, prof. Ing., DrSc.External Instructor
Fuchs Peter, doc. Ing., PhD.ÚAMVedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 775B011
VS
Prevádzková pracovnice
+421 (2) 60 291 212
TP305
Gajdošová Lenka, Ing., PhD.
Opponent
+421 (2) 60 291 365
E412qgajdosoval@stuba.sk
Galanová Jana, doc. RNDr., PhD.FEEITExternal Instructor+421 (2) 60 291 772
A410
jana.galanova@stuba.sk
Gálik Gabriel, Ing., PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 559A706
Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 859
C604
IEP
post-graduate student
krisztian.gasparek@stuba.sk
Gašparík Ivan, Ing., PhD.FEEITOpponent
IPAEEProfesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 485
C308
Gašpierik Pavol, Ing.
Opponent
+421 (2) 60 291 731
E514
FEEITFuture foreign student
Gerhart Peter, RNDr., PhD.Opponent
Gezer SeçkinFEEITFuture foreign studentxgezer@stuba.sk
Ghabeli Juybari Asef, MSc.post-graduate student
FEEITExterný spolupracovníkqgmuca@stuba.sk
Gmucová Katarína, RNDr., CSc.FEEIT
External Instructor
qgmucova@stuba.sk
IRCVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 488
D706
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 687
A702
DHR
Pracovnice pre personálne činnosti
+421 (2) 60 291 591A151
FEEITExternal Instructor
External Instructor
Future foreign student
xgonzalezgonzal@stuba.sk
Grajciar Branislav, Ing., PhD.Externý spolupracovník
Knihovnice
jarmila.grandova@stuba.sk
Opponent
qgregor@stuba.sk
Externý spolupracovníkqgregorm1@stuba.sk
FEEITExternal Instructor
External Instructor
External Instructor
Griač Matej, Ing.FEEIT
Opponent
qgriacm@stuba.sk
Griger Peter, Ing.
Opponent
qgriger@stuba.sk
Grman Ján, Mgr., PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 787B322jan.grman@stuba.sk
Grmanová Alena, RNDr.IEP
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 329
E315
alena.grmanova@stuba.sk
Grofčík ĽubomírVrátnik
lubomir.grofcik@stuba.sk
ICSMVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 226C501
Gruska Damas, RNDr., PhD.
Externý spolupracovník
Grusková Anna, doc. Ing., PhD.FEEITConsultant
+421 (2) 60 291 593
C606
Gula Miroslav, Ing.
post-graduate student
miroslav.gula@stuba.sk
Guralp EmreFEEIT
Future foreign student
xguralp@stuba.sk
Gutiérrez Calvo ClaraFEEIT
Future foreign student
Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 315D125oto.haffner@stuba.sk
IEPOdborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 849
E207
miroslav.hagara@stuba.sk
Hain Miroslav, RNDr., PhD.FEEITExternal Instructor
qhain@stuba.sk
Hajach Peter, doc. Ing., PhD.FEEITExternal Instructor
+421 (2) 60 291 223
B208
qhajach@stuba.sk
Halgoš Ján, Ing., PhD.IEE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Hallon Jozef, Ing., PhD.IEEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 431
BS07jozef.hallon@stuba.sk
Hambalík Alexander, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 104
C610
alexander.hambalik@stuba.sk
IEPVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
michal.hanic@stuba.sk
FEEIT
Opponent
tomas.hanus@stuba.sk
Hargaš Libor, doc. Ing., PhD.FEEITOpponent
FEEITDohoda o vykonaní práce
qharmanovsky@stuba.sk
FEEIT
Externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 127
E307
Harťanský René, prof. Ing., PhD.IEE
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 294
B326
rene.hartansky@stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 289
A514
Opponent
Haško Daniel, Ing., PhD.FEEITExternal Instructor
+421 (2) 60 291 385
E609
daniel.hasko@stuba.sk
Externý spolupracovník
Hausner Peter, Ing.
post-graduate student
+421 (2) 60 291 537
A603
FEEITConsultant
External Instructor
qhavlik@stuba.sk
Externý spolupracovník
FEEIT
Externý spolupracovník
Helienek Ľuboš, Ing.FEEITOpponent
qhelienek@stuba.sk
TPO
Prevádzkový elektrikár
post-graduate student
karol.hilko@stuba.sk
INPE
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 893
A510
Hižnayová Kristína, Mgr., PhD.OTV
Odborná asistentka CSc.,PhD.
kristina.hiznayova@stuba.sk
Hladůvková Eva, Ing.
Pracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 650
A101
eva.hladuvkova@stuba.sk
FEEITOpponentqhlavacka@stuba.sk
JAOOdborná administratívna pracovnice+421 (2) 60 291 301
A125
FEEITOpponent
Hodál Ján, Ing.FEEITOpponent+421 (2) 60 291 133
Dohoda o vykonaní práce
Consultant
qhoger@stuba.sk
Hochschornerová BeátaIRC
Pracovnice pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 302
D413
beata.hochschornerova@stuba.sk
FEEITOpponent
External Instructor
Holič Andrej, Bc.2SP
Pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 107
T140
Pracovnice pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 207T137A
Holjenčík Jozef, Ing., PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Opponent+421 (2) 60 291 384E404
External Instructor
+421 (2) 60 291 572
C703
Horváth Filip, Ing.FEEITExternal Instructor
Stolár+421 (2) 60 291 270TS02
Hossner Filip, Ing.FEEIT
Consultant
qhossner@stuba.sk
Hotový Ivan, prof. Ing., DrSc.Profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 594
E118ivan.hotovy@stuba.sk
ÚAMVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 559A706juraj.hrabovsky@stuba.sk
FEEIT
Opponent
post-graduate studentjana.hrda@stuba.sk
Hrnčíř Tomáš, Ing., PhD.Opponent
tomas.hrncir@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 288
C510viliam.hromada@stuba.sk
Opponent
FEEIT
Opponent
qhruskap@stuba.sk
post-graduate student
Hrúz Branislav, doc. Ing., PhD.FEEIT
External Instructor
+421 (2) 60 291 698
D-313
Huba Mikuláš, prof. Ing., PhD.
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 771D112mikulas.huba@stuba.sk
IRC
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 608D617peter.hubinsky@stuba.sk
Hudec Adam, Ing.
post-graduate student
Hudec Róbert, prof. Ing., PhD.Consultantqhudecr@stuba.sk
Hudíková Rozália, Ing.Pracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 199
B605
rozalia.hudikova@stuba.sk
Hulényi Ladislav, doc. Ing., CSc.FEEITExternal Instructor+421 (2) 60 291 128
E306
ladislav.hulenyi@stuba.sk
External Instructor
qhulman@stuba.sk
Huran Jozef, Ing., PhD.FEEIT
External Instructor
qhuran@stuba.sk
Husák Miroslav, prof. Ing., CSc.
Opponent
Hutira František, Ing.FEEITOpponentqhutira@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 471C024ludovit.huttner@stuba.sk
Hypiusová Mária, Ing., PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 193
D122maria.hypiusova@stuba.sk
Externý spolupracovník
qchalany@stuba.sk
Chamraz Štefan, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 848
D107
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 479
A314juraj.chlpik@stuba.sk
Chochol Peter, Ing., PhD.Opponent
Chovan Adrián, Bc. Ing.FEEIT
Opponent
Chovanec Filip, Ing.FEEIT
Opponent
qchovanec@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 305
D614
lubos.chovanec@stuba.sk
Opponent
qchovan@stuba.sk
FEEIT
External Instructor
IPAEE
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 772
C310
michal.chudy@stuba.sk
Chvála Aleš, Ing., PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 373
E314
ales.chvala@stuba.sk
post-graduate student
+421 (2) 60 291 124
E319filip.chymo@stuba.sk
Iannone MicheleFuture foreign student
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 539
D304
External Instructor
Ivan JozefIEP
Technický pracovník
+421 (2) 60 291 206
E324jozef.ivan@stuba.sk
Ivan Martin, Ing.post-graduate student
+421 (2) 60 291 876
D309
Opponent
Jagelka Martin, Ing., PhD.IEP
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Consultant
+421 (2) 60 291 441
E102
peter.jahn@stuba.sk
Jakovenko Jiří, doc. Ing., PhD.Opponent
qjakovenko@stuba.sk
Janata Peter
Pracovník pre didaktickú techniku
+421 (2) 60 291 709C03
Jančárik Vladimír, doc. Ing., PhD.Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 467
B117vladimir.jancarik@stuba.sk
Jančár Štefan, Ing.FEEITExterný spolupracovník
qjancar@stuba.sk
Opponent
qjandak@stuba.sk
Janíček František, prof. Ing., PhD.Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 298
C303frantisek.janicek@stuba.sk
IPAEE
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 812C411peter.janiga@stuba.sk
Opponent
qjanikovsky@stuba.sk
Jánošík Peter, Ing.
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
Janota Aleš, prof. Ing., PhD.FEEIT
Externý spolupracovník
External Instructor
FEEITExterný spolupracovník
qjarinar1@stuba.sk
FEEIT
Emeritný profesor
+421 (2) 60 291 737B006
Jedinák Martin, Ing., PhD.
Opponent
qjedinakm1@stuba.sk
Jeleň Michal, Mgr., PhD.OTVOdborný asistent CSc.,PhD.
FEEIT
External Instructor
Jókay Matúš, Mgr. Ing., PhD.ICSM
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 181
C503
Juhár Jozef, prof. Ing., PhD.Opponent
Juhás Gabriel, prof. RNDr., PhD.ICSM
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 109
C603
FEEIT
Opponent
Juráš Vladimír, Mgr., PhD.External Instructor
Jurčacko Ľudovít, Ing.Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 535
C011
Jurikovič Igor, Ing.Opponent
Jurišica Ladislav, prof. Ing., PhD.IRC, FEEITExternal Instructor, Emeritný profesor+421 (2) 60 291 351
D611
ladislav.jurisica@stuba.sk
Jurkovič Libor, Mgr., PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
T 110
libor.jurkovic@stuba.sk
DSR
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 310
T139
jana.jurkovicova@stuba.sk
Jusková JanaFEEIT
Externý spolupracovnice
+421 (2) 60 291 396C023jana.juskova@stuba.sk
Jus Milan, Ing., PhD.
Opponent
Opponent
Kačur Juraj, Ing., PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 683
B416
Kádek László, Ing.
Opponent
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 123
E316magdalena.kadlecikova@stuba.sk
IRCOdborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 503
D704
slavomir.kajan@stuba.sk
Kalianko Jozef, Ing.FEEITOpponent
Kamenský Miroslav, doc. Ing., PhD.IEE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 393
B321
INPEpost-graduate student+421 (2) 60 291 537A603katarina.kaprinayova@stuba.sk
ICAL
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 606
A613eva.karasova@stuba.sk
Kardoš Ján, doc. Ing., PhD.
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 776
D410
Karovič Karol, RNDr., DrSc.
External Instructor
FEEITDohoda o vykonaní práce
qkazicka@stuba.sk
Kemény Martin, Ing.IEPpost-graduate student
ÚAMpost-graduate student
Future foreign student
ÚAM
Odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 598
D116
FEEITExternal Instructor
+421 (2) 60 291 129
E304
Klačanová Viera, Ing.DSR
Pracovnice pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 245
T138viera.klacanova@stuba.sk
Klačková Ivana, Ing.INPE
post-graduate student
ivana.klackova@stuba.sk
Kliman Ján, Ing., DrSc.FEEIT
External Instructor
Kliment Tomáš, Ing.Opponent
Kľúčik Marian, Ing.Externý spolupracovník, post-graduate student
+421 (2) 60 291 402
D609marian.klucik@stuba.sk
Klučiková Miroslava, Ing.
Opponent
qcechova@stuba.sk
Klučik Stanislav, Ing., PhD.
Opponent
+421 (2) 60 291 133
B508
IPAEEOdborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 43 336 163
C414
Opponent
FEEIT
Opponent
qkneppo@stuba.sk
Kocúr Michal, Ing., PhD.ÚAM
Odborný asistent CSc.,PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B506
Kohútka Lukáš, Ing., PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 4364.36
Kohút Miroslav, Ing.IRC
post-graduate student
+421 (2) 60 291 432
D605
miroslav.kohut@stuba.sk
VS, FEEIT
System Integrator, Pracovník operačných systémov VS
+421 (2) 60 291 522T123
Externý spolupracovník
qkolcun@stuba.sk
Kolenčíková Simona, Ing.EOPracovnice pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 614
simona.kolencikova@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 814
A 402
Kollár Mojmír, Ing., CSc.Pracovník pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 60 291 646
C709
Kollárová Eleonóra
Pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
eleonora.kollarova@stuba.sk
Komosný Dan, doc. Ing., PhD.FEEITOpponent
Odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 747
C504emilia.komzikova@stuba.sk
FEEITOpponent
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 118A212martin.konopka@stuba.sk
Opponent
qkopani@stuba.sk
IPAEE
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 685
C212
miroslav.kopca@stuba.sk
TPOVrátnik+421 (2) 60 291 189šatňa
post-graduate student
martin.koppl@stuba.sk
EO
Pracovnice pre plán a rozpočet
eva.kopuncova@stuba.sk
FEEITOpponent
+421 (2) 60 291 446
E113qkordos@stuba.sk
Körösi Ladislav, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 711
D705ladislav.korosi@stuba.sk
External Instructorqkorytar@stuba.sk
Kósa Arpád, Ing., PhD.IEPVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 362
E308
Opponent
Future foreign student
xkoseli@stuba.sk
EO
Finančná účtovníčka
alena.kosinohova@stuba.sk
ICSMOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 891C609
Opponent
FEEIT
Externý spolupracovnice
qkostrecova@stuba.sk
Opponent
qkosdy@stuba.sk
Košinár Peter, Mgr.FEEITOpponent
INPE
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 542A313
IMICT
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 759
B611
FEEITOpponent
qkovac@stuba.sk
Kováčik Andrej, Ing.Opponent
qkovacika@stuba.sk
post-graduate student
tomas_kovacik@stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 346
E514
jaroslav_kovac@stuba.sk
Kováč Jaroslav, prof. Ing., CSc.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 652E505
IEE
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 631
B314
karol.kovac@stuba.sk
Kováč Martin, Ing., PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin_kovac@stuba.sk
Prevádzkový pracovník
martin.kovac@stuba.sk
FEEITExternal Instructor
Dohoda o vykonaní práceqkovacp@stuba.sk
Strážnik
IPAEE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
zoltan.kovac@stuba.sk
Opponentqkoval@stuba.sk
Kovář Jakub, Ing.post-graduate student
Profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 563
D111
alena.kozakova@stuba.sk
Kozárik Jozef, Ing.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate student
External Instructor
Krafčík Andrej, RNDr., PhD.Consultant
Vrátnik
josef.kraic@stuba.sk
FEEIT
External Instructor
FEEIT
Opponent
qkrajci@stuba.sk
External Instructor
qkrajcovicf@stuba.sk
Opponent
qkrajcovicm1@stuba.sk
FEEIT
External Instructor
Opponent
+421 (2) 60 291 137E219qkrajcuskova@stuba.sk
Krakovská Anna, RNDr., CSc.FEEIT
External Instructor
Králiková Eva, Ing.IEEOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 789
B323
Králová Zdenka, doc. Ing., PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 497
D311
Královič Ján, Ing.FEEIT
Dohoda o vykonaní práce
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 755B324anton.krammer@stuba.sk
ICSMpost-graduate student
martin.kranec@stuba.sk
Krasňanská Elena
Pracovnice pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 317
A144
elena.krasnanska@stuba.sk
Dohoda o vykonaní práce
Kromka Alexander, doc. Ing., DrSc.
Consultant
+421 (2) 60 291 368E410qkromka@stuba.sk
Krondiak Emil, Ing., PhD.
Externý spolupracovník
FEEITOpponent
qkroslakm@stuba.sk
Krošlák Roman, Ing.FEEIT
Opponent
qkroslak@stuba.sk
Kršjak Vladimír, Ing., PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 536A602
Krupa Martin, Mgr.FEEIT
External Instructor
qkrupam@stuba.sk
TPOStrážnik
TPO
Prac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 (2) 60 291 644T 150
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 887
C405juraj.kubica@stuba.sk
Kubinec Peter, Ing., PhD.IEP
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 647
E208
FEEITOpponent
qkubisp@stuba.sk
Kučera Erik, Ing., PhD.ÚAMOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 315D125
External Instructorqkuceram@stuba.sk
Kúdela Róbert, Ing., CSc.
External Instructor
Kucharovič Martin, Ing.
post-graduate student
Kujan Vladimír, Ing., PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
post-graduate student
Kukučka Marek, doc. Ing., PhD.FEEIT
Opponent
+421 (2) 60 291 342
B112
FEEITExternal Instructor
Knihovnice
+421 (2) 60 291 526
A Požičovňa
maria.kukucova@stuba.sk
Kura Tomáš, Bc.
Prevádzkový pracovník
Kurcz János, Ing.IPAEEpost-graduate student
janos.kurcz@stuba.sk
FEEIT
External Instructor
Kurucová Danka, Bc.Pracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 403
A103danka.kurucova@stuba.sk
ÚAM
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 452A707
Odborný asistent CSc.,PhD.
anton.kuzma@stuba.sk
Kuzmík Ján, Ing., DrSc.FEEIT
External Instructor
FEEIT
Opponent
Kyseľ Matúš, Ing.Consultant
Labátová Stanislava, Ing., PhD.FEEITExternal Instructor
qlabatova@stuba.sk
Lackovič Pavel, Mgr., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 590
T 108
Lago Jozef, Ing., PhD.
Opponent
qlago@stuba.sk
Opponent
michaela.laktisova@stuba.sk
Lalinský Tibor, Ing., DrSc.FEEITExternal Instructor
qlalinskyt@stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 750
T 111
jana.lamosova@stuba.sk
TPO
Údržbár
Lašan Pavel
Strážnik
+421 (2) 60 291 100Vrátnica Apavel.lasan@stuba.sk
Lašček Miloš, Ing.FEEITOpponentqlascek@stuba.sk
Launer Tomáš, Ing.FEEITOpponentqlauner@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 344
C109
Lendel Peter, Ing.Opponent
Lengyelfalusy Mikuláš, Mgr.
Externý spolupracovník
Leskovský Roman, Ing.post-graduate student
roman.leskovsky@stuba.sk
Lipnický Lukáš, Ing., PhD.Opponent+421 (2) 60 291 151
C702
Lisý Kornel, Ing.IEE
post-graduate student
Liška Martin, Ing., PhD.FEEIT
Externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 812C411qliskam2@stuba.sk
Lobotka Peter, Ing., CSc.FEEIT
External Instructor
Consultant
D710
marek.loderer@stuba.sk
FEEITExternal Instructor
+421 (2) 60 291 213
B104
IMICT
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Lopatka Igor, Ing.
Opponent
qlopatkai@stuba.sk
Lopošová VieraVrátnik
viera.loposova@stuba.sk
Losani AndreaFEEITFuture foreign student
FEEITOpponentqloviskova@stuba.sk
Opponent
qluby@stuba.sk
IRC
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate student
+421 (2) 60 291 305D614
FEEIT
Opponent
FEEITExterný spolupracovník
qlukacf@stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 846
A309
jakub.luley@stuba.sk
Ľupták Andrej, Ing.FEEITConsultant
FEEIT
External Instructor
Maár Michal, Ing.FEEITConsultant
Macejko Peter, Ing.IMICT
post-graduate student
peter.macejko@stuba.sk
IRC
post-graduate student
Maholányi Juraj, Ing.FEEIT
Dohoda o vykonaní práce
Májek Martin, Mgr.OTV
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 820
T 106
Opponent
qmajera@stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 385
E116
Majková Eva, RNDr., DrSc.FEEITExternal Instructor
qmajkova@stuba.sk
Makáň Florián, prof. Ing., PhD.FEEIT
Consultant
+421 (2) 60 291 749
B120
Malík Peter, Ing., PhD.FEEITExternal Instructor
qmalikp@stuba.sk
IEPpost-graduate student
Mániková EvaAsistentka
+421 (2) 60 291 684
A503
eva.manikova@stuba.sk
External Instructor
Marák Pavol, Ing., PhD.ICSM
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 597
C607pavol.marak@stuba.sk
FEEITOpponentqmarcek@stuba.sk
ICSMOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 576C605
Marek Juraj, Ing., PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 327
E311
juraj.marek@stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 856
A410ivica.marinova@stuba.sk
Marko Ľubomír, doc. RNDr., PhD.ICSM
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 115A417
PGOPracovnice pre sociálne záležitosti
+421 (2) 60 291 811
A102blanka.markova@stuba.sk
Programátorka VS
+421 (2) 60 291 144
C017
iveta.markova@stuba.sk
FEEIT
Consultant
External Instructor
qmartonak@stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 365E412marian.marton@stuba.sk
Martyščák Vladimír, Ing., PhD.Opponent
Marušincová Natália, Mgr.
Odborná administratívna pracovnice
Masár Ivan, Dr. Ing.Consultant
qmasar@stuba.sk
Technik el. a energ. zariadení+421 (2) 60 291 170C 519
Opponent
qmasny@stuba.sk
Matay Ladislav, Ing., PhD.FEEIT
External Instructor
qmatay@stuba.sk
Opponent
qmateasik@stuba.sk
FEEITOpponent
qmatel@stuba.sk
post-graduate student
jakub.matisak@stuba.sk
Maťko Igor, RNDr., CSc.External Instructor
Mažári Juraj, Ing.Výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC614juraj.mazari@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 248
B509
martin.medvecky@stuba.sk
Medveď Dušan, doc. Ing., PhD.Opponent
Mego Mirko, Ing.VS, PGOPracovník operačných systémov VS, Technický pracovník
+421 (2) 60 291 575
T124b
Programátor VS
+421 (2) 60 291 143T124a
Mejzlík Miroslav, doc. Ing., CSc.
Consultant
qmejzlik@stuba.sk
Melichárek Michal, Ing.FEEIT
Opponent
qmelicharek@stuba.sk
Meluch Lukáš, Ing.FEEITOpponent
Méry Martin, Mgr. PhDr.
Opponent
qmery@stuba.sk
Mészárosová SlavomíraRef.RS, RKaAČOdborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 825
T137A
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Mierka Martin, Ing. Mgr.IEE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate student
Miglierini Marcel, prof. Ing., DrSc.INPEProfesor DrSc.
+421 (2) 60 291 167
A605
marcel.miglierini@stuba.sk
Mihalkovič Marek, RNDr., CSc.FEEIT
External Instructor
FEEITOpponentqmihalm1@stuba.sk
Mihálov Jozef, Ing.
Opponent
+421 (2) 60 291 368
E115
Prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 60 291 836
B404
Michalka Miroslav, Ing.
Opponent
+421 (2) 60 291 883
MLC
Michniak Pavol, Ing., PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Mikle Dávid, Ing.post-graduate student
Miklovičová Eva, doc. Ing., PhD.IRCDocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 604
D304
eva.miklovicova@stuba.sk
Miklovič Peter, Mgr., PhD.
Tajomník fakulty, Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 757
A122
peter.miklovic@stuba.sk
Docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 872
E301
miroslav.mikolasek@stuba.sk
Mikula PeterTechnický pracovník
+421 (2) 60 291 765
S16
Mikulka Ján, Ing.
Externý spolupracovník
FEEIT
Opponent
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B410
Minárik Michal, Ing.IEPpost-graduate student
michal_minarik@stuba.sk
Minarovičová JuditaTPOStrážnik
+421 (2) 60 291 110
Vrátnica E
FEEIT
Opponent
Dohoda o vykonaní práce
qmitro@stuba.sk
Mižiková Monika, Mgr.PGOPracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 221
A106
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C614milan.mladoniczky@stuba.sk
Vrátnik
andrea.mlynarovicova@stuba.sk
Mojžiš Ján, Mgr., PhD.FEEITExternal Instructor
UI SAV Bratislava
jan.mojzis@stuba.sk
FEEITOpponent
Molak Maciej Wojciech, Mgr.Odborný administratívny pracovník, Dohoda o vykonaní práce
FEEIT
Opponent
qmolnarm1@stuba.sk
Opponent
Molnár Silvester
Maliar a natierač
+421 (2) 60 291 406
CD 002
silvester.molnar@stuba.sk
Moreno Casares CarlosFuture foreign student
Future foreign student
xmorhard@stuba.sk
TPO
Údržbár
Mošať Marek, Ing.post-graduate student
marek.mosat@stuba.sk
Moško Martin, doc. RNDr., DrSc.FEEITExternal Instructor
FEEITDohoda o vykonaní práce
matus.mozolik@stuba.sk
Mrafko Leo, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 616
D317
IRC
post-graduate student
+421 (2) 60 291 505D613
Externý spolupracovník
qmudron@stuba.sk
FEEITOpponent
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 781
D305jan.murgas@stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Murín Justín, prof. Ing., DrSc.
Profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 611
A704
Hosťujúca profesorkaDP02
Musil Vladislav, prof. Ing., CSc.FEEIT
Opponent
qmusilv@stuba.sk
Opponent
qmuzslay@stuba.sk
External Instructor
qnadazdi@stuba.sk
FEEIT
Externý spolupracovník
gabriel.nagy@stuba.sk
IEP
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 163
E112
Technická pracovnice
+421 (2) 60 291 152
B313
Nagy Štefan, Ing., PhD.Opponentqnagys@stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 561A402
INPEProfesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 661
A607
Finančná účtovníčka
+421 906 068 kl. 204D 1120jana.nekanovicova@stuba.sk
Nemec Michal, Ing., PhD.
Opponent
+421 (2) 60 291 872
E301qnemecm@stuba.sk
Némethová Zuzana, Ing., PhD.FEEITOpponentqnemethova@stuba.sk
Németh PavolTPO
Vrátnik
+421 (2) 60 291 270TS02pavol.nemeth@stuba.sk
Externý spolupracovník
qnemethp1@stuba.sk
Nemoga Karol, doc. RNDr., CSc.Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 288
C510karol.nemoga@stuba.sk
IMICT
post-graduate student
Nevřela Juraj, Ing., PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
DHRMzdová účtovníčka+421 (2) 60 291 201
A112
Opponent
qnizky@stuba.sk
FEEIT
Dohoda o vykonaní práce
qnovakj@stuba.sk
Novák Patrik, Ing., PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 714
A316
Consultant
ICSM
Asistent
+421 (2) 60 291 845
C514
vladislav.novak@stuba.sk
IEP
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
miroslav.novota@stuba.sk
Externý spolupracovník
qobert@stuba.sk
Ondica Róbert, Ing.
post-graduate student
robert.ondica@stuba.sk
Ondirková Henrieta, Ing.FEEIT
Opponent
qondirkova@stuba.sk
IEP
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 492
E217
oldrich.ondracek@stuba.sk
Knihovnice
+421 (2) 60 291 408
A148
ÚAMpost-graduate student
kristian.ondrejicka@stuba.sk
Ondrejka Peter, Ing.
Opponent
Ondrejka Peter, Ing.IEP
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate student
ICALOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 726A609
IEE, FEEIT
Opponent, post-graduate student
Profesor CSc.,PhD.
Orem Martin, Ing.
Opponent
Orgoň Miloš, doc. Ing., PhD.
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 414B510
Oroszová Dana
Knihovnice
+421 (2) 60 291 526
A Požičovňa
Oršula Viliam, Ing.FEEIT
Opponent
+421 (2) 60 291 148
D-P10
Ostrihoňová Miroslava, Ing.DHRPracovnice ekonomiky práce+421 (2) 60 291 162A146miroslava.ostrihonova@stuba.sk
Osuský Filip, Ing., PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 370
A307
FEEIT
External Instructor, Opponent
Ovseník Ľuboš, doc. Ing., PhD.Externý spolupracovník
Opponent, Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 268
C105
juraj.packa@stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Lektor
+421 (2) 60 291 290
T112
vladimir.pajkos@stuba.sk
Páleník Tomáš, Ing., PhD.IMICTOdborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 285
B613tomas.palenik@stuba.sk
ICSMOdborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 617
A415
david.pancza@stuba.sk
Pánik Miroslav, Ing.TPOPrevádzkový pracovník
+421 (2) 60 291 852
T153
miroslav.panik@stuba.sk
Papaj Ján, doc. Ing., PhD.
Consultant
External Instructor
Pastuchová Elena, RNDr., PhD.ICSM
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 303
A424
elena.pastuchova@stuba.sk
Opponent
qpaszkiewicz@stuba.sk
Pásztó Peter, Ing., PhD.IRCOdborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 402
D609peter.paszto@stuba.sk
Paulech Juraj, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 562
A701
Paulusová Jana, Ing., PhD.IRCOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 262
D411
jana.paulusova@stuba.sk
Pavkovček Fedor, Ing.
Opponent
Pavlovič Márius, prof. Ing., PhD.Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 106
A504
IRC
Profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 177
D401jarmila.pavlovicova@stuba.sk
Pavlovič Tomáš, Ing.FEEITConsultant
Pavlovkinová Eva, Ing.Pracovnice pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 207A115
Pavúk Milan, Ing., PhD.INPE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 832A606
Paz González ManuelFuture foreign student
Pečo Ján, Ing.Opponentqpeco@stuba.sk
Pecháček Juraj, Ing., PhD.FEEITOpponent
+421 (2) 60 291 665
E302
Pecho Ľuboš, Mgr.FEEITOpponent
Opponent
qpenzes@stuba.sk
Perný Milan, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 884
C107
Pestun Matej, Ing.FEEIT
Opponent
qpestun@stuba.sk
Peško Miroslav, Ing.Vedúci VS
+421 (2) 60 291 805
TP306
Petrák Miroslav, Ing.
Externý spolupracovník
FEEITOpponent
IPAEE
Odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 457
C208
INPE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 159A315
Opponent
Pikula Milan, Ing.
Opponent
Pinčík Emil, RNDr., CSc.External Instructor
qpincik@stuba.sk
Pinteš Peter, Ing.FEEIT
Opponent
+421 (2) 60 291 373E314qpintes@stuba.sk
Pípa Marek, Ing., PhD.IPAEE
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 838C309
Písečný Pavol, Ing., PhD.
Opponent
qpisecny@stuba.sk
Opponent
qpista@stuba.sk
FEEITExternal Instructor
FEEITOpponent
post-graduate student
+421 (2) 60 291 227
C512
FEEITExterný spolupracovník
qpocta@stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, External Instructor
+421 (2) 60 291 705
B413
Podlucký Ľuboš, Ing.IEPpost-graduate studentlubos.podlucky@stuba.sk
Podpera Ivan, PhDr.ICAL
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 136
A610ivan.podpera@stuba.sk
Podstrelenec Milan, Ing.FEEIT
Dohoda o vykonaní práce
qpodstrelenec@stuba.sk
Pohorelec Ondrej, Ing.
post-graduate student
ondrej.pohorelec@stuba.sk
Poláček Róbert, Ing.
post-graduate student
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 729
A421
Polec Jaroslav, prof. Ing., PhD.IMICTProfesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 354
B409
Poljovka Peter, Ing., PhD.IPAEE
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 116C210
Opponent
qpolony@stuba.sk
Poničan Ján, Ing.IPAEE
post-graduate student
jan.ponican@stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate student
Povinec Pavel, prof. RNDr., DrSc.FEEIT
Opponent
qpovinec@stuba.sk
Príbytný Patrik, Ing., PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 373
E314
IEP
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 364
E407
juraj.priesol@stuba.sk
Future foreign student
FEEIT
Future foreign student
xprimrende@stuba.sk
Prokopová Ivana, Mgr.
Pracovnice správy majetku
+421 (2) 60 291 896
A147
post-graduate student
FEEIT
External Instructor
Psotka Eduard, PaedDr.PGO
Pracovník pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 741
A105
eduard.psotka@stuba.sk
IEP
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 843
E218
Puškár Marian, RNDr.VS, FEEIT
System Integrator, Pracovník operačných systémov VS
post-graduate student
+421 (2) 60 291 488
D706
Rábek Matej, Ing., PhD.ÚAM
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Račák Martin, Ing.FEEITOpponent
qracak@stuba.sk
Raditschová Jana, Ing., PhD.IPAEE
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 774
C705jana.raditschova@stuba.sk
Opponent
qrafajdus@stuba.sk
IMICTOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 157
B612
martin.rakus@stuba.sk
Randlísek Zoltán, Ing.FEEIT
Dohoda o vykonaní práce
qrandlisek@stuba.sk
Rástocký Martin, Ing.Opponent
Ravas Stanislav, Ing.FEEIT
External Instructor
qravas@stuba.sk
Ravasz Richard, Ing.IEPpost-graduate studentrichard.ravasz@stuba.sk
Reiffers Marián, prof. RNDr., DrSc.FEEITOpponent
qreiffers@stuba.sk
Rendek Karol, Ing., PhD.
Opponent
karol.rendek@stuba.sk
FEEIT
External Instructor
qrepkam@stuba.sk
Rico Pérez AlejandroFEEITFuture foreign student
xricoperez@stuba.sk
Riečický Adam, Mgr.Opponentqriecicky@stuba.sk
Ries Rastislav, Ing.INPE
post-graduate student
TPOManipulačný robotník+421 (2) 60 291 280
TS03
jan.rigo@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 886D613
Consultant
Docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 855B608rastislav.roka@stuba.sk
ÚAM
Profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 563
D111
Rosipal Roman, Ing. Mgr., PhD.
External Instructor
Rosová Alica, Ing., CSc.FEEIT
External Instructor
ICAL
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 624A611lubica.rovanova@stuba.sk
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 703
B414
Rublík František, doc. RNDr., CSc.External Instructor
qrublik@stuba.sk
Rudolf Boris, doc. RNDr., PhD.
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 412
A403
boris.rudolf@stuba.sk
External Instructor
qrusko@stuba.sk
Ružinský Michal, Ing., PhD.FEEITConsultant
+421 (2) 60 291 724
C211
michal.ruzinsky@stuba.sk
FEEIT
Opponent
jakub.rybar@stuba.sk
Rybárová Renata, Ing., PhD.
Consultant
renata.rybarova@stuba.sk
Řeháček Vlastimil, RNDr., PhD.IEP
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 244
E310
vlastimil.rehacek@stuba.sk
Opponent
Sabolová Alexandra, Mgr.
Dohoda o vykonaní práce
post-graduate student
San Bernardino Martín MiguelFEEITFuture foreign student
xsanbernardinom@stuba.sk
Sánchez-Seco Toledano RafaelFEEIT
Future foreign student
Sarsıl Mehmet AliFEEIT
Future foreign student
Satková MonikaEOFinančná účtovníčka
+421 (2) 60 291 675
A115
Consultant
Sedlačková Katarína, Ing., PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 504
A512
Sedlák Vladimír, Ing., PhD.
Opponent
qsedlakv@stuba.sk
Sedlár Tibor, Ing.ÚAM
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 399
A803
Odborný administratívny pracovník
IEE
post-graduate student
External Instructor
Sekaj Ivan, prof. Ing., PhD.
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 585
D701
ivan.sekaj@stuba.sk
Sekanina Lukáš, prof. Ing., PhD.FEEITOpponent
qsekanina@stuba.sk
IRCTechnická pracovnice+421 (2) 60 291 341
D415
andrea.semanova@stuba.sk
Schauer František, prof. Ing., DrSc.FEEIT
External Instructor
Opponent+421 (2) 60 291 347
C509
Opponent
Scholtz Vladimír, doc. Ing., PhD.
Consultant
Sitárová Júlia, Ing.Consultant
qsitarovaj@stuba.sk
FEEITEmeritný profesor
+421 (2) 60 291 663
A507
Externý spolupracovníkqskurcak@stuba.sk
IRCOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 752
D703
juraj.slacka@stuba.sk
Sláma Jozef, prof. Ing., PhD.External Instructor+421 (2) 60 291 375
B114
jozef.slama@stuba.sk
post-graduate student
jakub.slavik@stuba.sk
INPE
Profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 753A502
OSTVZPrevádzkový pracovník
ladislav.smetana@stuba.sk
Emeritný profesor
+421 (2) 60 291 894
B311
Opponent
qsmolen@stuba.sk
Vrátnik
+421 (2) 60 291 110
Vrátnica E
Sojak Stanislav, Ing., PhD.INPEVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 229
A509
stanislav.sojak@stuba.sk
post-graduate student
+421 (2) 60 291 545
D606adam.sojka@stuba.sk
Sojková Michaela, Mgr., PhD.FEEITExternal Instructor
qsojkova@stuba.sk
Solenská Ľudmila, Mgr., PhD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 645A601ludmila.solenska@stuba.sk
FEEITExternal Instructorqsoloviov@stuba.sk
Sopiak Dominik, Ing., PhD.ICSM
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 203
C509
Spalek Juraj, prof. Ing., PhD.
Externý spolupracovník
Stanko Jaromír, Ing.post-graduate student
+421 (2) 60 291 505
D613
jaromir.stanko@stuba.sk
FEEIT
Consultant
erich.stark@stuba.sk
Statev Martin, Ing.FEEIT
Opponent
qstatev@stuba.sk
Steinwandt Rainer, prof. Dr.
Consultant
Stenvall Antti, D.Sc. (Tech.)
Opponent
qstenvall@stuba.sk
External Instructor
Stopjaková Viera, prof. Ing., PhD.Profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 149
E119
ICAL
Odborná asistentka CSc.,PhD.
eva.stradiotova@stuba.sk
DHRPracovnice ekonomiky práce+421 (2) 60 291 681A152gabriela.stribrnska@stuba.sk
Stuchlíková Ľubica, prof. Ing., PhD.IEPProfesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 324
E306
Sukop Marek, doc. Ing., PhD.FEEIT
Externý spolupracovník
qsukop@stuba.sk
Surányiová Barbora, Ing.
Opponent
Svarinská ElenaFEEIT
External Instructor
Svobodová Helena, Mgr.FEEITConsultantqsvobodova@stuba.sk
FEEITOpponent
qsykorai@stuba.sk
Szabová Miriam, Mgr.IPAEEOdborná administratívna pracovnice+421 917 933 184C307
Száraz Zoltán, Mgr., PhD.Opponent
qszaraz@stuba.sk
Szathmary Peter, Ing., PhD.FEEITOpponent
qszathmaryp@stuba.sk
Szomolányi Pavol, Ing., PhD.FEEIT
External Instructor
Šabíková Zuzana
Odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 266C505
Šagátová Andrea, doc. Ing., PhD.Docentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 595A506
RKaAČAsistentka+421 (2) 60 291 798
A121
adriena.sajbanova@stuba.sk
Opponent
Šalík Pavol, Ing., PhD.FEEIT
Opponent
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 746
C110
Šamšonová Věra
Vrátnik
vera.samsonova@stuba.sk
External Instructor
Šarkán Ladislav, Ing.post-graduate student
Šatka Alexander, prof. Ing., CSc.IEP
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 656
E 504alexander.satka@stuba.sk
Odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 383
A416
Šeprák Vladimír, Dipl.-Inf.(FH)FEEITOpponent
Ševčovič Daniel, prof. RNDr., DrSc.Externý spolupracovník
FEEITExternal Instructorqsiffalovic@stuba.sk
Šikudová Elena, doc. RNDr., PhD.FEEITExternal Instructor
qsikudova@stuba.sk
Šimeg Veterníková Jana, Ing., PhD.
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 636
A205
Škápik Pavol, Mgr.Opponent
qskapik@stuba.sk
Externý spolupracovník
TP306
juraj.skoda@stuba.sk
Škrinárová Jarmila, doc. Ing., PhD.FEEITExterný spolupracovnice
qskrinarova@stuba.sk
Škriniarová Jaroslava, Ing., CSc.
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 271
E508
post-graduate studentjuraj.skunda@stuba.sk
Šnírer Michal, Ing.post-graduate student
+421 (2) 60 291 537
A603
michal.snirer@stuba.sk
Šoka Martin, Ing., PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, Pracovník pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 60 291 424B116martin.soka@stuba.sk
External Instructor
FEEIT
External Instructor
qsouc@stuba.sk
Šoula Pavol, Ing.Technický pracovník+421 (2) 60 291 706
T125
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate student
michal.sovcik@stuba.sk
ICSMVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate student+421 (2) 60 291 845
C514
Externý spolupracovník
qspanik@stuba.sk
Španková Marianna, RNDr., PhD.
External Instructor
qspankova@stuba.sk
Špilovský Peter, Ing.Opponent
qspilovsky@stuba.sk
ICSM
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 398
C608
Štec Filip, Ing.post-graduate studentfilip.stec@stuba.sk
Štefánik Vladimír, Ing.Dohoda o vykonaní práce
FEEITExternal Instructor+421 220 910 731
FU SAV
qstich@stuba.sk
Štofanik Vladimír, doc. Ing., PhD.
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 394
E221
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 374
B113
marian.stofka@stuba.sk
Štork Milan, prof. Ing., CSc.
Opponent
Štrbík Vladimír, RNDr., CSc.FEEIT
Dohoda o vykonaní práce
qstrbik@stuba.sk
FEEITOpponent
post-graduate student
jan.subjak@stuba.sk
Šumichrast Ľubomír, doc. Ing., CSc.
External Instructor
+421 (2) 60 291 442
B220
lubomir.sumichrast@stuba.sk
Šuníková Dana, Mgr.FEEIT
Opponent
qsunikova@stuba.sk
Šurda Jozef, Ing.FEEIT
Opponent
qsurda@stuba.sk
Opponent
ICSM
post-graduate student
+421 (2) 60 291 227
C512
External Instructor
Švehlíková Jana, Ing., PhD.
External Instructor
qsvehlikova@stuba.sk
FEEITDohoda o vykonaní práceqtalcik@stuba.sk
FEEIT
External Instructor
ÚAMOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 569D121peter.tapak@stuba.sk
FEEITOpponent
qtaraba@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 141
D310marian.tarnik@stuba.sk
Telek Peter, Ing., PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
FEEIT
Consultant
Tereň Ondrej, Ing.FEEIT
Opponent
IMICTVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B417
Externý spolupracovnice
FEEIT
External Instructor
+421 910 969 129NB 3127
FEEITOpponent
qtisovskym@stuba.sk
post-graduate student
Opponent
qtkacik@stuba.sk
Tlstý Juraj, Ing.FEEIT
Opponent
qtlsty@stuba.sk
FEEIT
Opponent
qtokarovai@stuba.sk
IRCOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 605
D616
Toman Petr, doc. Ing., PhD.FEEIT
Opponent
qtomanp1@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 404E507martin.tomaska@stuba.sk
Tomo Mário2SPPracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
Opponent
FEEITFuture foreign student
IRCpost-graduate student
adam.trizuljak@stuba.sk
IPAEEPracovník pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 202
C408
JAO
Odborný administratívny pracovník
Turoňová Daniela, Mgr., PhD.Consultant
qturonova@stuba.sk
External Instructor
+421 (2) 60 291 557
E313
vladimir.tvarozek@stuba.sk
External Instructor
Učňová NatašaDSRPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 60 291 345
T 139
natasa.ucnova@stuba.sk
Uherek František, prof. Ing., PhD.IEPProfesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 369
E605frantisek.uherek@stuba.sk
Uhrecký František, Ing.FEEITOpponent
quhrecky@stuba.sk
Uhrincová VieraFinančná účtovníčka
Ujčeková Silvia, Mgr.KFEIKnihovnice+421 (2) 60 291 184A-študovňasilvia.ujcekova@stuba.sk
TPOVrátnik+421 (2) 60 291 100Vrátnica Aanna_ujhelyiova@stuba.sk
Opponent
qulehla@stuba.sk
TPO
Prevádzková pracovnice
+421 (2) 60 291 200
T152
helena.upohlavova@stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
Ušáková Mariana, Ing., PhD.
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 423
B216
mariana.usakova@stuba.sk
Pracovnice pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 297A207
FEEIT
Externý spolupracovník
qvaclavik@stuba.sk
FEEIT
Externý spolupracovník
INPE
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 275
A305jan.vajda@stuba.sk
Valašík Peter, Mgr.FEEIT
Consultant
qvalasikp@stuba.sk
External Instructor
+421 (2) 60 291 176
C012
ferdinand.valent@stuba.sk
Valko Pavol, doc. RNDr., CSc.INPEDocent CSc.,PhD.
Valková Mária, RNDr.
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 418
A310
maria.valkova@stuba.sk
ÚAM
post-graduate student
frederik.valocky@stuba.sk
Valúch Daniel, Ing., PhD.FEEIT
External Instructor
qvaluchd@stuba.sk
Vančo Marek, Ing., PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelanímB410
INPEOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 287A304marek.vanco@stuba.sk
FEEITExternal Instructor
gabriel.vanko@stuba.sk
Varga Juraj, Ing., PhD.FEEIT
Opponent
+421 (2) 60 291 361C516juraj.varga@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 948 906 321
B415
Vargová RozáliaTelefonistka+421 (2) 60 291 111tel. ústredňa
Vargová Zuzana, Ing.
Externý spolupracovnice
Váry Tomáš, Ing., PhD.INPE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 816
A306
tomas.vary@stuba.sk
Vasek Matúš, Ing., PhD.FEEIT
Externý spolupracovník
Vaščák Ján, doc. Dr. Ing.
Externý spolupracovník
qvascak@stuba.sk
Vašut Daniel, Ing.IEEpost-graduate student
+421 (2) 60 291 377
B217
FEEIT
External Instructor
qvavra@stuba.sk
Vavrinský Erik, Ing., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 655
E608
erik.vavrinsky@stuba.sk
Vďačný AlojzTechnický pracovník
+421 (2) 60 291 465
B109alojz.vdacny@stuba.sk
TPOVrátnik
+421 (2) 60 291 100
Vrátnica A
peter.velicky@stuba.sk
Veľká Anna
Skladnice
+421 (2) 60 291 260
T019
anna.velka@stuba.sk
FEEIT
Opponent
qveresbenkovska@stuba.sk
Verhaeghe TomFuture foreign student
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 633
D316
vojtech.vesely@stuba.sk
FEEITOpponent
+421 (2) 60 291 731
E514qviglasky@stuba.sk
Opponent
+421 (2) 60 291 883
E008
andrej.vincze@stuba.sk
IEPpost-graduate student
Vitázek Klement, Ing., PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 122
A602klement.vitazek@stuba.sk
Vitko Anton, prof. Ing., PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 680D408
IRCVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 286D409
Consultant
Vlačikyová BeataKFEI
Knihovnice
+421 (2) 60 291 526A Požičovňa
Vodrážka Jiří, doc. Ing., Ph.D.Externý spolupracovník
External Instructor
Vojs Marian, Ing., PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 367
E408
Consultant
+421 (2) 68 279 417
B417juraj.vojtko@stuba.sk
Vojvoda Milan, doc. Ing., PhD.ICSM
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 651C507milan.vojvoda@stuba.sk
Vokorokos Liberios, prof. Ing., PhD.
Externý spolupracovník
qvokorokos@stuba.sk
FEEITOpponent+421 (2) 60 291 165
C401
qvolcko@stuba.sk
Vőrős Jozef, Ing., PhD.IRC
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
Vrabec Ján, Ing., PhD.Externý spolupracovník
qvrabec@stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 639
A308branislav.vrban@stuba.sk
FEEITDohoda o vykonaní práce
qvrbatovic@stuba.sk
Vrbický Andrej, Ing., PhD.Externý spolupracovník
qvrbicky@stuba.sk
Vretenár Viliam, Ing., PhD.Consultant
+421 917 669 011
Vrška Martin, Ing.IEP
post-graduate student
martin.vrska@stuba.sk
Externý spolupracovník
qwagnerj@stuba.sk
Weber Bedřich, doc. Ing., CSc.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 446
E113
IEPProfesor DrSc.
+421 (2) 60 291 858
E506martin.weis@stuba.sk
Wieser Vladimír, prof. Ing., PhD.Opponent
Witkovský Viktor, doc. RNDr., CSc.
External Instructor
qwitkovsky@stuba.sk
Pracovník pre edičnú a publik. činnosť, Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 723
A408michal.zajac@stuba.sk
Zajac Pavol, prof. Ing., PhD.ICSM
Profesor CSc.,PhD.
Zákopčan Michal, Mgr., PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 529
A401
External Instructor, Dohoda o vykonaní práce
FEEIT
Opponent
Závodník Tomáš, Ing.IEPVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate student
tomas.zavodnik@stuba.sk
FEEIT
Opponent
qzavodska@stuba.sk
External Instructor
qzelenkaj@stuba.sk
Opponent
qzemanm1@stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 178
A204a
Zemanovič Ján, Ing.FEEIT
Opponent
+421 (2) 60 291 487
B213
Zeman Tomáš, Ing., Ph.D.
Externý spolupracovník
Zemková Erika, prof. Mgr., PhD.OTV
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 810
T 107
erika.zemkova@stuba.sk
Externý spolupracovník
qziman@stuba.sk
Ziman Martin, Ing.IEP
post-graduate student
martin.ziman@stuba.sk
Zolotová Iveta, prof. Ing., CSc.Externý spolupracovnice
Žák Dušan, Ing.IPAEE
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
dusan.zak@stuba.sk
Žáková Katarína, doc. Ing., PhD.Docentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 742D119katarina.zakova@stuba.sk
FEEIT
Dohoda o vykonaní práce
qzakovic@stuba.sk
IRC, FEEIT
External Instructor, Emeritný profesor
+421 (2) 60 291 833
D608milan.zalman@stuba.sk
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D.FEEITOpponentqzalud@stuba.sk
post-graduate student
filip.zemla@stuba.sk
Žiaková Marta, Ing., PhD.FEEIT
Externý spolupracovnice
qziakova@stuba.sk
Žiška Milan, doc. Ing., PhD.
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 739E305milan.ziska@stuba.sk

Click the "Print the list of phone numbers" button to get the list of phone numbers in the PDF format.