31. 10. 2020  6:27 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Fakulta elektrotechniky a informatiky. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

Jméno
PracovištěZařazeníTelefonKancelář
E-mail
Áč Vladimír, doc. Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
ÚRK
doktorand
+421 (2) 60 291 545
D606
Adamko Lukáš, Ing.konzultant
TPOstrážnik+421 (2) 60 291 100A vrátnicavladimir.adam@stuba.sk
Alrubyli Yazeed Naifbudoucí zahraniční student
Altus Juraj, prof. Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník, externý školiteľ
ÚIM
doktorandka
Andok Róbert, Ing., PhD.FEIoponent
qandok@stuba.sk
Andris Peter, Ing., PhD.externý školiteľ
qandris@stuba.sk
ÚIM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 361C516eugen.antal@stuba.sk
Arbet Daniel, Ing., PhD.ÚEFvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 667E112
Augustín Jozef, Ing.FEIoponentqaugustin@stuba.sk
EOfinančná účtovníčka
vera.babilia@stuba.sk
Babinec Andrej, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 599
D610andrej.babinec@stuba.sk
FEI
oponent
vladislav.baca@stuba.sk
Bačko JánFEI
konzultant
Bago Martin, Ing.
externý spolupracovník
qbagom@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
externý školiteľ
qbajla@stuba.sk
externý školiteľ
Baláž Anton, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník
qbalaza@stuba.sk
emeritný profesor
igor.balaz@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
administratívna pracovnice v podateľni
iveta.balazova@stuba.sk
Balko Peter, Ing.
doktorand
Ballo Peter, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 516A206peter.ballo@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 411
D110
ÚIM, VS
odborný asistent CSc.,PhD., programátor VS
+421 (2) 60 291 104C610stefan.balogh@stuba.sk
Balogh Zoltán, doc. Ing., PhD.oponent
qbaloghz@stuba.sk
Balog Karol, prof. Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
+421 906 068 klapka 517
ŤL 322b
karol.balog@stuba.sk
externý spolupracovník
doktorandka
+421 (2) 60 291 801D707dominika.banasova@stuba.sk
ÚMIKTprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 568
B511
ivan.baronak@stuba.sk
Bartl Ján, Ing. RNDr., CSc.externý školiteľ
Barus Miroslav, Ing., PhD.
externý spolupracovník
ÚAM
doktorand
martin.bata@stuba.sk
FEIdohoda o vykonaní práce
qbaumaister@stuba.sk
Baumann Martin, Ing.konzultant
qbaumann@stuba.sk
Bednár Dávid, Ing.doktorand+421 (2) 60 291 158A508
ÚEF
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
miroslav.behul@stuba.sk
ÚAModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 478
D126
Beláň Anton, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 786C406
Belasová Jarmila, PhDr.odborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 571
A612
jarmila.belasova@stuba.sk
Belavý Cyril, prof. Ing., CSc.FEIkonzultant+421 (2) 57 296 703
106
cyril.belavy@stuba.sk
Benčurik Tomáš, Ing.
oponent
ÚEAE
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 299
C412
Benko Peter, Ing., PhD.ÚEFvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 362E308peter.benko@stuba.sk
TPOprevádzková pracovnice
+421 (2) 60 291 220
T151
jana.benkovska@stuba.sk
Beňušková Ľubica, prof. RNDr., PhD.
oponentka
qbenuskova@stuba.sk
Beňuš Radoslav, doc. Ing., PhD.FEIoponent
technická pracovnice
+421 (2) 60 291 672
A705
Bezecný Milan, Ing.
externý spolupracovník
qbezecny@stuba.sk
Bezek Ján, Ing., PhD.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 343
B209
jan.bezek@stuba.sk
Bilík Vladimír, Ing., PhD.ÚE
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 531
B210vladimir.bilik@stuba.sk
Bilková Elena, Ing.PGOpracovnice pro studijní záležitosti+421 (2) 60 291 779
A107
ÚAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 695
D120
pavol.bistak@stuba.sk
Bittera Mikuláš, doc. Ing., PhD.ÚEdocent CSc.,PhD.
Blasioli Alessandro
budoucí zahraniční student
Bleuel Markusbudoucí zahraniční student
FEI
emeritný profesor
+421 (2) 60 291 204A405
FEIexterný školiteľ
Bohdalová Mária, doc. RNDr., PhD.oponentka
qbohdalova@stuba.sk
ÚJFI
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 234
A211
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 803
A517
FEI
externý spolupracovník
FEIoponentqbracinik@stuba.sk
Bránická Etela, Mgr.EO
pracovnice pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 691A111
Bratka Martin, Ing.
oponent
KFEI
knihovnice
+421 (2) 60 291 408
A148
jana.braunova@stuba.sk
Breza Juraj, prof. Ing., CSc.
redaktor, profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 328
E318
juraj.breza@stuba.sk
Brezovič Zdenko, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 60 291 531B209
ÚIM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 332
A423
FEIbudoucí zahraniční student
doktorand
tomas.brodziansky@stuba.sk
Bruncko Jaroslav, Ing., PhD.FEIexterný školiteľ
Brunclíková Zuzana, Ing.technická pracovnice
+421 (2) 60 291 836
B604
Brunovská Máriapracovnice pre ekonomické činnosti+421 (2) 60 291 171B219
technický pracovník
+421 (2) 60 291 734
E029
Bucz Štefan, Ing., PhD.FEIdohoda o vykonaní práce
stefan.bucz@stuba.sk
Budejovská Mária, Mgr.
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 372
E604
maria.budejovska@stuba.sk
FEI
externý školiteľka
KFEI
knihovnice
+421 (2) 60 291 526
A Požičovňamiroslava.budinska@stuba.sk
FEIkonzultant+421 (2) 60 291 579
A708
martin.bugar@stuba.sk
Bujari DiedonFEI
budoucí zahraniční student
xbujari@stuba.sk
ÚIMvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 203
C509
zuzana.bukovcikova@stuba.sk
Bukovenova Eva
externý školiteľka
FEIoponent
Búran Marek, Ing.doktorand
externý spolupracovník
FEIexterný školiteľka
externý školiteľ
Bydžovský Ján, doc. Ing., CSc.konzultant
+421 (2) 60 291 376
E214
jan.bydzovsky@stuba.sk
Cambel Vladimír, RNDr., CSc.FEI
externý školiteľ
Casado Villaverde Irenebudoucí zahraniční studentkaxcasadovillaver@stuba.sk
Casoni TommasoFEIbudoucí zahraniční student
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
Cervero Ignasibudoucí zahraniční student
Cibuľa Matej, Ing.oponent
qcibula@stuba.sk
Cigáň Alexander, RNDr., CSc.FEI
externý školiteľ
qcigan@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 686
D104
Cintula Boris, Ing., PhD.ÚEAE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 521C413boris.cintula@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 138A312
Cocherová Elena, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 174E215
Čapkovič František, doc. Ing., CSc.FEIexterný školiteľ
qcapkovicf@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
miroslav.capkovic@stuba.sk
Čásarová KatarínaOĽZmzdová účtovníčka+421 (2) 60 291 721
A113
katarina.casarova@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním, externý školiteľ
+421 (2) 60 291 416
C606maros.cavojsky@stuba.sk
Čederlová MáriaIKAL
pracovnice pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 794
A618
FEI
konzultant
qcechovsky@stuba.sk
Čechvala Tomáš, Ing.FEI
externý spolupracovník
FEIexterný spolupracovník+421 (2) 68 279 417
B417
Čerba Štefan, Ing., PhD.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 846
A309
Čerešňa Karolprevádzkový elektrikár
+421 (2) 60 291 410
T P16
karol.ceresna@stuba.sk
Černaj Ľuboš, Ing.
doktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
FEI
externý spolupracovnice
Černý Marek, Ing.FEIoponent
qcernym@stuba.sk
FEI
oponent
qcertik@stuba.sk
Červenáková Magdalénaprevádzková pracovnice
+421 (2) 60 291 237
T149
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 428
B 120
jozefa.cervenova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 472A414karla.cipkova@stuba.sk
Čorňák Marek, Ing.ÚRKdoktorand
marek.cornak@stuba.sk
Čulíková Katarína, Ing.
pracovnice ekonomiky práce
+421 (2) 60 291 501A109
doktorand
anang.dadhich@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
Daniška Vladimír, Ing., PhD.oponent
Daňo Jozef, Ing.
konzultant
jozef.dano@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qdano@stuba.sk
Daruľa Ivan, doc. Ing., PhD.FEIkonzultant+421 (2) 60 291 887C405
Darula Stanislav, doc. Ing., PhD.FEI
oponent
qdarula@stuba.sk
FEIoponent
+421 (2) 60 291 658
E609martin.daricek@stuba.sk
Dawson Andrea, PaedDr.IKALodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Debnár Tomáš, Ing.doktorand
ÚJFI
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 265
A513jarmila.degmova@stuba.sk
Dekan Július, Ing., PhD.ÚJFI
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 832A606
Dekan Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 809
D615
De Parada Rodríguez AlfonsoFEI
budoucí zahraniční student
Derdak RadoslavFEI
dohoda o vykonaní práce
externý školiteľ
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 587
peter.dieska@stuba.sk
doktorand
muhammad.din@stuba.sk
Dinušová Anna
pracovnice pro studijní záležitosti
+421 (2) 60 291 546
A108anna.dinusova@stuba.sk
Dlháň Stanislav, Ing., PhD.
oponent
qdlhan@stuba.sk
Dobiš Michal, Ing.
doktorand
+421 (2) 60 291 432
D605
michal.dobis@stuba.sk
Dobročka Edmund, doc. RNDr., CSc.
externý školiteľ
Dobrotová Mária
skladnice
T104
Dobrovodský Karol, doc. Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
ÚRKdoktorand
TPOvrátnik
+421 (2) 60 291 100
A vrátnica
terezia.dolanova@stuba.sk
Donoval Daniel, prof. Ing., DrSc.
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 358
E603
daniel.donoval@stuba.sk
2SPpracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 658
E609
Ďorda Michal, Ing.
externý spolupracovník
qdorda@stuba.sk
Dorkovič Peter, Ing.FEIoponent
Doršic Pavol, Ing.
externý školiteľ
Dosedla Martin, Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 421B107rastislav.dosoudil@stuba.sk
externý spolupracovník
Drahoš Peter, doc. Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 669
D118
Drobný Jakub, Ing.
doktorand
+421 (2) 60 291 124
E319
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 109
C601
Drutarovský Miloš, prof. Ing., CSc.FEI
oponent
oponent
qdrzik@stuba.sk
Dubnička Roman, Mgr., PhD.ÚEAE
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 572
C703
roman.dubnicka@stuba.sk
FEI
konzultantka
+421 (2) 60 291 367
E408
ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 456D607
Duchoň František, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 349
D612
OTV
lektor
+421 (2) 60 291 590
T 108ales.dunajcik@stuba.sk
budoucí zahraniční student
xdurak@stuba.sk
Ďurikovič Roman, prof. RNDr., PhD.FEIoponent
oponent
FEI
oponent
qdurisovaj@stuba.sk
ÚEAE
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
RPCpracovnice pre zahraničné vzťahy+421 (2) 60 291 417T137B
FEIexterný školiteľ
qdzuba@stuba.sk
Eleschová Žaneta, doc. Ing., PhD.ÚEAEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 477
C407
zaneta.eleschova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 722
D312
FEIexterný školiteľ
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 756
C513tomas.fabsic@stuba.sk
docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 173
A604
FEIoponent, externý spolupracovník
ÚMIKTprofesor DrSc.+421 (2) 60 291 844
B609
Féder Matej, Ing., PhD.
externý spolupracovník
Fedor Ján, Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
qfedor@stuba.sk
Fedorko Pavol, doc. Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
+421 (2) 59 325 681
225, stará budova, 2. poschodie
Feiler Martin, Ing.doktorandmartin.feiler@stuba.sk
FEI
oponentka
qferiancova@stuba.sk
EOpracovnice pre plán a rozpočet
FEI
oponentka
qfilasova@stuba.sk
Filip Peter, Mgr., PhD.
externý školiteľ
qfilipp@stuba.sk
Fister Igormontér výťahov
+421 (2) 60 291 460
C 2.p.
Florovič Martin, Ing., PhD.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 712
E007martin.florovic@stuba.sk
Fodreková Tatiana, Ing.odborná administratívna pracovnice+421 (2) 60 291 135
A120
dohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 710
D711
FEIexterný spolupracovník
qfodrek@stuba.sk
Fos Alen, Ing.ÚJFI
doktorand
Franek Jaroslav, Ing., CSc.FEIkonzultant
+421 (2) 60 291 463
B218
jaroslav.franek@stuba.sk
Frankovský Peter, doc. Ing., PhD.
konzultant
Fröhlich Karol, Ing., DrSc.FEI
externý školiteľ
qfrohlich@stuba.sk
FEI
dohoda o vykonaní práce
externý školiteľ
qfrollo@stuba.sk
ÚAMvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 775
B011peter.fuchs@stuba.sk
Gáborková DarinaVSprevádzková pracovnice
+421 (2) 60 291 212
TP305
Gajdošová Lenka, Ing., PhD.FEIoponentka+421 (2) 60 291 365
E412
Galanová Jana, doc. RNDr., PhD.externý školiteľka
+421 (2) 60 291 772
A410
ÚAM
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 559
A706
Gallo Ondrej, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 859
C604
ondrej.gallo@stuba.sk
doktorand
krisztian.gasparek@stuba.sk
oponentqgaspariki@stuba.sk
ÚEAE
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 485
C308
Gašpierik Pavol, Ing.FEI
oponent
+421 (2) 60 291 731
E514
Gedlaç Fatma BerfinFEIbudoucí zahraniční studentka
oponent
FEIbudoucí zahraniční student
doktorand
asef.juybari@stuba.sk
externý spolupracovník
FEI
externý školiteľka
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 488
D706
Goga Vladimír, doc. Ing., PhD.ÚAMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 687
A702
vladimir.goga@stuba.sk
Gogová JankaOĽZ
pracovnice pre personálne činnosti
+421 (2) 60 291 591A151janka.gogova@stuba.sk
externý školiteľ
Gömöryová Anna, PhDr.externý školiteľka
FEIbudoucí zahraniční studentxgonzalezgonzal@stuba.sk
externý spolupracovník
Grandová Jarmilaknihovnice
jarmila.grandova@stuba.sk
FEI
oponent
qgregor@stuba.sk
externý spolupracovník
qgregorm1@stuba.sk
Gregušová Dagmar, RNDr., DrSc.FEI
externý školiteľka
qgregusovad@stuba.sk
Grejták František, Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
Grendár Marián, doc. Mgr., PhD.externý školiteľ
Griač Matej, Ing.
oponent
qgriacm@stuba.sk
FEIoponent
qgriger@stuba.sk
Grman Ján, Mgr., PhD.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 787B322
Grmanová Alena, RNDr.ÚEFvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 329
E315
TPO
vrátnik
lubomir.grofcik@stuba.sk
ÚIMvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 226
C501
Gruska Damas, RNDr., PhD.
externý spolupracovník
qgruska@stuba.sk
Grusková Anna, doc. Ing., PhD.konzultantka
+421 (2) 60 291 593
C606
anna.gruskova@stuba.sk
doktorandmiroslav.gula@stuba.sk
Guralp EmreFEI
budoucí zahraniční student
xguralp@stuba.sk
budoucí zahraniční studentka
xgutierrezcalvo@stuba.sk
Haffner Oto, Ing., PhD.ÚAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 315D125
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 849
E207
Hain Miroslav, RNDr., PhD.
externý školiteľ
qhain@stuba.sk
externý školiteľ+421 (2) 60 291 223B208qhajach@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
jan.halgos@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 431
BS07
ÚIModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 104
C610alexander.hambalik@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
michal.hanic@stuba.sk
FEI
oponent
Hargaš Libor, doc. Ing., PhD.
oponent
dohoda o vykonaní práce
qharmanovsky@stuba.sk
Harmatha Ladislav, doc. Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
+421 (2) 60 291 127
E307ladislav.harmatha@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 294
B326
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 289
A514
Haščík Štefan, RNDr., PhD.FEIoponentqhascik@stuba.sk
externý školiteľ+421 (2) 60 291 385E609daniel.hasko@stuba.sk
Hatala Branislav, Ing., PhD.externý spolupracovník
qhatala@stuba.sk
ÚJFI
doktorand
+421 (2) 60 291 537
A603
Haverlíková Viera, doc. PaedDr., PhD.FEIkonzultantka
FEIexterný školiteľ
externý spolupracovník
qhecko@stuba.sk
Hejda Ivan, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
oponent
qhelienek@stuba.sk
Hennel RonaldTPO
prevádzkový elektrikár
doktorand
karol.hilko@stuba.sk
Hinca Róbert, doc. Ing., PhD.ÚJFIdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 893
A510
odborná asistentka CSc.,PhD.
pracovnice pro studijní záležitosti
+421 (2) 60 291 650
A101
eva.hladuvkova@stuba.sk
oponent
qhlavacka@stuba.sk
RSČodborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 301
A125martina.hlinkova@stuba.sk
Hlubinka Daniel, doc. RNDr., PhD.oponent
oponent
+421 (2) 60 291 133
Hodulík Peter, Ing.FEIdohoda o vykonaní práce
konzultant
ÚRKpracovnice pre ekonomické činnosti+421 (2) 60 291 302D413
FEI
oponent
qhojc@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
qholcikj@stuba.sk
Holič Andrej, Bc.pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 107
T140
andrej.holic@stuba.sk
Holičová Ninapracovnice pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 207
T137A
nina.holicova@stuba.sk
Holjenčík Jozef, Ing., PhD.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
Horínek František, Ing.
oponent
+421 (2) 60 291 384
E404
frantisek.horinek@stuba.sk
externý školiteľ+421 (2) 60 291 572C703pavol.hornak@stuba.sk
Horváth Filip, Ing.externý školiteľ
qhorvathf@stuba.sk
TPOstolár+421 (2) 60 291 270
TS02
frantisek.horvath@stuba.sk
konzultant
Hotový Ivan, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.+421 (2) 60 291 594E118ivan.hotovy@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 559
A706
Hrbáček Jiří, doc. Ing., Ph.D.FEIoponent
Hrdá Jana, Mgr.
doktorandka
oponent
tomas.hrncir@stuba.sk
Hromada Viliam, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 288
C510
oponent
Hruška Petr, RNDr., PhD.oponent
Hrušková Lenka, Ing.ÚEdoktorandka
lenka.hruskova@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
+421 (2) 60 291 698
D-313branislav.hruz@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 771
D112
mikulas.huba@stuba.sk
Hubinský Peter, prof. Ing., PhD.ÚRKprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 608
D617
Hudec Adam, Ing.ÚEFdoktorand
adam.hudec@stuba.sk
konzultant
qhudecr@stuba.sk
Hudíková Rozália, Ing.ÚMIKT
pracovnice pro studijní záležitosti
+421 (2) 60 291 199
B605rozalia.hudikova@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 128
E306
Hulman Martin, RNDr., PhD.externý školiteľqhulman@stuba.sk
FEIexterný školiteľqhuran@stuba.sk
FEI
oponent
qhusak@stuba.sk
oponent
ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 471
C024
Hypiusová Mária, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 193
D122
maria.hypiusova@stuba.sk
Chalány Michal, Ing.FEIexterný spolupracovník
Chamraz Štefan, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 848
D107
Chlpík Juraj, RNDr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 479
A314
juraj.chlpik@stuba.sk
Chochol Peter, Ing., PhD.FEI
oponent
oponent
Chovanec Filip, Ing.oponent
qchovanec@stuba.sk
ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 305
D614
FEI
oponent
qchovan@stuba.sk
Chromik Štefan, Ing., DrSc.externý školiteľ
Chudý Michal, Mgr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 772
C310
ÚEFvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 373
E314
ÚEFdoktorand
+421 (2) 60 291 124
E319
budoucí zahraniční student
Ilka Adrian, Ing., PhD.ÚRKvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 539D304adrian.ilka@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
Ivan JozefÚEFtechnický pracovník+421 (2) 60 291 206
E324
jozef.ivan@stuba.sk
doktorand+421 (2) 60 291 876D309martin.ivan@stuba.sk
oponent
qjadroncik@stuba.sk
Jagelka Martin, Ing., PhD.ÚEF
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
martin.jagelka@stuba.sk
FEIkonzultant+421 (2) 60 291 441
E102
FEIoponent
Janata Peterpracovník pre didaktickú techniku+421 (2) 60 291 709C03peter.janata@stuba.sk
Jančárik Vladimír, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 467
B117
FEI
externý spolupracovník
Jandák Viktor, Ing., PhD.oponent
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 298C303frantisek.janicek@stuba.sk
ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 812
C411
oponent
Jánošík Peter, Ing.
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
peter.janosik@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
qjanotaa@stuba.sk
Janský Vladimír, Ing.externý školiteľ
qjanskyv@stuba.sk
FEIexterný spolupracovníkqjarinar1@stuba.sk
FEIemeritný profesor
+421 (2) 60 291 737
B006
Jedinák Martin, Ing., PhD.FEIoponent
qjedinakm1@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
Jergel Matej, Ing., DrSc.FEI
externý školiteľ
qjergel@stuba.sk
Jókay Matúš, Mgr. Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 181C503matus.jokay@stuba.sk
FEIoponent
qjuhar@stuba.sk
Juhás Gabriel, prof. RNDr., PhD.ÚIMprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 109
C603
gabriel.juhas@stuba.sk
Juhász Peter, Ing., PhD.FEIoponent
qjuhaszp@stuba.sk
Juráš Vladimír, Mgr., PhD.
externý školiteľ
qjuras@stuba.sk
Jurčacko Ľudovít, Ing.odborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 535
C011
ludovit.jurcacko@stuba.sk
Jurikovič Igor, Ing.FEIoponentqjurikovic@stuba.sk
emeritný profesor, externý školiteľ
+421 (2) 60 291 351
D611
ladislav.jurisica@stuba.sk
Jurkovič Libor, Mgr., PhD.OTV
odborný asistent CSc.,PhD.
T 110
Jurkovičová Jana, Mgr.OVVpracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 60 291 310T139jana.jurkovicova@stuba.sk
Jusková JanaFEI
externý spolupracovnice
+421 (2) 60 291 396
C023
FEI
oponent
qjus@stuba.sk
Káčer Ján, Ing.FEIoponent
qkacer@stuba.sk
Kačur Juraj, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 683
B416
Kádek László, Ing.oponent
Kadlečíková Magdaléna, Ing., CSc.ÚEFvedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 123
E316
magdalena.kadlecikova@stuba.sk
Kajan Slavomír, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 503
D704
slavomir.kajan@stuba.sk
Kalianko Jozef, Ing.oponentqkalianko@stuba.sk
Kamenský Miroslav, doc. Ing., PhD.ÚE
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 393
B321
Kaprinayová Katarína, Mgr.ÚJFIdoktorandka+421 (2) 60 291 537A603katarina.kaprinayova@stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 606
A613
eva.karasova@stuba.sk
ÚRK
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 776
D410
FEI
externý školiteľ
Kazička Roman, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
ÚEFdoktorand
martin.kemeny@stuba.sk
ÚAMdoktorandka
FEIbudoucí zahraniční student
xkerber@stuba.sk
ÚAM
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 598
D116
Kinder Rudolf, doc. Ing., CSc.externý školiteľ
+421 (2) 60 291 129
E304
OVVpracovnice pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 245T138viera.klacanova@stuba.sk
doktorandkaivana.klackova@stuba.sk
Kliman Ján, Ing., DrSc.externý školiteľqklimanj@stuba.sk
Kliment Tomáš, Ing.
oponent
qkliment@stuba.sk
FEI, ÚRK
doktorand, externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 402D609marian.klucik@stuba.sk
Klučiková Miroslava, Ing.oponentka
qcechova@stuba.sk
Klučik Stanislav, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 60 291 133
B508stanislav.klucik@stuba.sk
ÚEAE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 43 336 163C414
Knápek Jaroslav, prof. Ing., CSc.FEI
oponent
FEI
oponent
qkneppo@stuba.sk
Kocúr Michal, Ing., PhD.ÚAModborný asistent CSc.,PhD.
Kočkovič Ladislav, Ing.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
B506
ÚEFvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 21 022 436
4.36
lukas.kohutka@stuba.sk
Kohút Miroslav, Ing.
doktorand
+421 (2) 60 291 432
D605
miroslav.kohut@stuba.sk
FEI, VSpracovník operačných systémov VS, systémový integrátor
+421 (2) 60 291 522
T123petr.kolarik@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
qkolcun@stuba.sk
EO
pracovnice pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 614simona.kolencikova@stuba.sk
ÚIModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 814
A 402
Kollár Mojmír, Ing., CSc.pracovník pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 60 291 646
C709mojmir.kollar@stuba.sk
pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
Komosný Dan, doc. Ing., PhD.oponentqkomosny@stuba.sk
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 747
C504
oponent
Konôpka Martin, Mgr., PhD.ÚJFIvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 118A212
Kopáni Martin, doc. RNDr., PhD.FEI
oponent
qkopani@stuba.sk
Kopča Miroslav, doc. Ing., PhD.ÚEAE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 685
C212
Kopčová JanaTPOvrátnik+421 (2) 60 291 189šatňa
doktorand
martin.koppl@stuba.sk
pracovnice pre plán a rozpočet
FEIoponent
+421 (2) 60 291 446
E113
qkordos@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 711
D705
Korytár Dušan, RNDr., CSc.
externý školiteľ
qkorytar@stuba.sk
Kósa Arpád, Ing., PhD.ÚEF
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 362
E308arpad.kosa@stuba.sk
Koscelanský Ján, Ing.FEIoponent
Koseli Nazmi
budoucí zahraniční student
xkoseli@stuba.sk
Kosinohová Alena, Ing.
finančná účtovníčka
alena.kosinohova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 891C609igor.kossaczky@stuba.sk
Kostolányi Miloš, Ing.FEI
oponent
FEI
externý spolupracovnice
qkostrecova@stuba.sk
FEIoponent
Košinár Peter, Mgr.FEIoponent
Kotorová Soňa, RNDr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 542
A313
Kotuliaková Kvetoslava, doc. Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 759B611kvetoslava.kotuliakova@stuba.sk
Kováč Andrej, Ing.
oponent
Kováčik Andrej, Ing.FEI
oponent
qkovacika@stuba.sk
doktorand
tomas_kovacik@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 346
E514
jaroslav_kovac@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 652E505jaroslav.kovac@stuba.sk
Kováč Karol, doc. Ing., PhD.ÚEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 631
B314
karol.kovac@stuba.sk
Kováč Martin, Ing., PhD.ÚEFvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
Kováč Martin, Mgr.TPO
prevádzkový pracovník
Kováč Pavol, Ing., DrSc.FEIexterný školiteľ
dohoda o vykonaní práce
strážnik
stefan.kovac@stuba.sk
Kováč Zoltán, Ing.ÚEAEvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
zoltan.kovac@stuba.sk
FEIoponent
Kovář Jakub, Ing.
doktorand
Kozáková Alena, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 563
D111
alena.kozakova@stuba.sk
doktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
jozef.kozarik@stuba.sk
Kozlíková Katarína, doc. RNDr., CSc.FEIexterný školiteľka
Krafčík Andrej, RNDr., PhD.FEIkonzultant
vrátnik
Krajčí Marian, RNDr., DrSc.FEIexterný školiteľ
qkrajcim2@stuba.sk
Krajčí Pavel, Mgr., PhD.
oponent
Krajčovič Filip, Ing.FEIexterný školiteľqkrajcovicf@stuba.sk
Krajčovič Marek, Ing.oponent
Krajčuška Ivan, Ing.externý školiteľ
qkrajcuska@stuba.sk
Krajčušková Zuzana, Ing., PhD.FEIoponentka
+421 (2) 60 291 137
E219
qkrajcuskova@stuba.sk
Krakovská Anna, RNDr., CSc.
externý školiteľka
ÚE
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 789B323eva.kralikova@stuba.sk
Králová Zdenka, doc. Ing., PhD.ÚRK
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 497
D311
zdenka.kralova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Krammer Anton, Ing.ÚEvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 755B324
doktorand
EO
pracovnice pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 317A144elena.krasnanska@stuba.sk
FEI
dohoda o vykonaní práce
qkrnac@stuba.sk
Kromka Alexander, doc. Ing., DrSc.FEI
konzultant
+421 (2) 60 291 368
E410
FEIexterný spolupracovník
qkrondiak@stuba.sk
oponent
qkroslakm@stuba.sk
oponent
ÚJFI
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 536
A602vladimir.krsjak@stuba.sk
Krupa Martin, Mgr.
externý školiteľ
strážnik
pavol.krutek@stuba.sk
Kubeš Jozefprac. pre energetiku a revízne činnosti+421 (2) 60 291 644
T 150
jozef.kubes@stuba.sk
Kubica Juraj, Ing., PhD.ÚEAEvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 887
C405
juraj.kubica@stuba.sk
Kubinec Peter, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 647
E208
oponent
qkubisp@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 315
D125
Kučera Michal, RNDr., PhD.
externý školiteľ
externý školiteľ
doktorand
Kujan Vladimír, Ing., PhD.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
ÚJFI
doktorand
FEIoponent+421 (2) 60 291 342B112qkukuckam@stuba.sk
Kukučka Michal, Ing.FEIexterný školiteľ
qkukucka@stuba.sk
KFEIknihovnice
+421 (2) 60 291 526
A Požičovňa
prevádzkový pracovník
tomas.kura@stuba.sk
Kurcz János, Ing.
doktorand
janos.kurcz@stuba.sk
Kuriplach Jan, RNDr., CSc.FEIexterný školiteľ
pracovnice pro studijní záležitosti
+421 (2) 60 291 403A103danka.kurucova@stuba.sk
Kutiš Vladimír, prof. Ing., PhD.ÚAM
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 452
A707
Kuzma Anton, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
externý školiteľ
Kvačkaj Peter, Ing., PhD.FEIoponent
konzultant
Labátová Stanislava, Ing., PhD.externý školiteľka
qlabatova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 590T 108pavel.lackovic@stuba.sk
oponent
Laktišová Michaela, Mgr. Bc.FEI
oponentka
michaela.laktisova@stuba.sk
Lalinský Tibor, Ing., DrSc.FEIexterný školiteľ
qlalinskyt@stuba.sk
Lamošová Jana, PaedDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 750
T 111
jana.lamosova@stuba.sk
údržbár
tibor.lang@stuba.sk
Lašan PavelTPOstrážnik+421 (2) 60 291 100Vrátnica A
FEI
oponent
qlascek@stuba.sk
FEI
oponent
qlauner@stuba.sk
Lelák Jaroslav, doc. Ing., CSc.ÚEAE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 344
C109
oponent
Lengyelfalusy Mikuláš, Mgr.FEI
externý spolupracovník
Leskovský Roman, Ing.ÚAMdoktorand
Lipnický Lukáš, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 60 291 151C702
doktorand
kornel.lisy@stuba.sk
Liška Martin, Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 812
C411qliskam2@stuba.sk
Lobotka Peter, Ing., CSc.
externý školiteľ
qlobotka@stuba.sk
Loderer Marek, Ing., PhD.FEIkonzultantD710marek.loderer@stuba.sk
Lojko Branislav, Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 213
B104
qlojko@stuba.sk
Londák Juraj, Ing.ÚMIKT
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
FEI
oponent
TPOvrátnik
Losani AndreaFEIbudoucí zahraniční studentxlosani@stuba.sk
Lovíšková Jana, Ing., PhD.FEI
oponentka
qloviskova@stuba.sk
oponent
qluby@stuba.sk
Lučan Martin, Ing.doktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 305D614
oponent
qlucny@stuba.sk
Lukáč František, RNDr., Ph.D.FEI
externý spolupracovník
ÚJFIvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 846
A309jakub.luley@stuba.sk
FEIkonzultant
andrej.luptak@stuba.sk
Lupták Boris, Mgr.FEI
externý školiteľ
qluptak@stuba.sk
konzultant
ÚMIKTdoktorand
Mácsik Péter, Ing.
doktorand
Maholányi Juraj, Ing.FEI
dohoda o vykonaní práce
Májek Martin, Mgr.odborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 820T 106
oponent
Majer Libor, Ing., PhD.ÚEFvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 385E116libor.majer@stuba.sk
Majková Eva, RNDr., DrSc.FEIexterný školiteľka
qmajkova@stuba.sk
konzultant
+421 (2) 60 291 749
B120
florian.makan@stuba.sk
Malík Peter, Ing., PhD.
externý školiteľ
qmalikp@stuba.sk
Maljar David, Ing.ÚEFdoktorand
david.maljar@stuba.sk
Mániková EvaÚJFIasistentka+421 (2) 60 291 684A503eva.manikova@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
qmanka@stuba.sk
Marák Pavol, Ing., PhD.ÚIMvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 597
C607
oponent
Marček Stanislav, Ing., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 576C605
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 327
E311juraj.marek@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 856
A410
ivica.marinova@stuba.sk
Marko Ľubomír, doc. RNDr., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 115
A417
lubomir.marko@stuba.sk
Marková Blanka, Bc.
pracovnice pre sociálne záležitosti
+421 (2) 60 291 811
A102
blanka.markova@stuba.sk
VSprogramátorka VS+421 (2) 60 291 144C017
konzultantqmartinceki@stuba.sk
externý školiteľ
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 365
E412
marian.marton@stuba.sk
oponent
qmartyscak@stuba.sk
Marušincová Natália, Mgr.odborná administratívna pracovnice
konzultant
Masár Stanislavtechnik el. a energ. zariadení
+421 (2) 60 291 170
C 519
FEIoponent
externý školiteľ
FEI
oponent
qmateasik@stuba.sk
FEI
oponent
doktorand
Maťko Igor, RNDr., CSc.FEIexterný školiteľqmatko@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
C614juraj.mazari@stuba.sk
Medvecký Martin, doc. Ing., PhD.ÚMIKTodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 248
B509
oponent
PGO, VS
technický pracovník, pracovník operačných systémov VS
+421 (2) 60 291 575
T124b
mirko.mego@stuba.sk
programátor VS
+421 (2) 60 291 143T124a
Mejzlík Miroslav, doc. Ing., CSc.konzultant
qmejzlik@stuba.sk
FEI
oponent
FEI
oponent
oponent
qmery@stuba.sk
RKaAČ, Ref.RSodborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 825
T137A
Mičjan Michal, Ing., PhD.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
ÚEdoktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 167
A605
marcel.miglierini@stuba.sk
Mihalkovič Marek, RNDr., CSc.externý školiteľ
FEI
oponent
oponent
+421 (2) 60 291 368E115
Michalík Maroš, Ing.ÚMIKT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 60 291 836B404
Michalka Miroslav, Ing.FEIoponent
+421 (2) 60 291 883
MLC
ÚEFvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
pavol.michniak@stuba.sk
Mikle Dávid, Ing.doktoranddavid.mikle@stuba.sk
ÚRK
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 604
D304
eva.miklovicova@stuba.sk
ST, OTVtajomník fakulty, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 757
A122
Mikolášek Miroslav, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 872
E301
ÚJFI
technický pracovník
+421 (2) 60 291 765
S16
FEIexterný spolupracovník
qmikulka@stuba.sk
FEI
oponent
Minárik Ivan, Ing.výzkumný pracovník s VŠ vzdělánímB410
ÚEF
doktorand
Minarovičová Juditastrážnik+421 (2) 60 291 110
Vrátnica E
Mišák Jozef, Ing., CSc.oponent
Mitro Ján, Ing.
dohoda o vykonaní práce
Mižiková Monika, Mgr.PGOpracovnice pro studijní záležitosti+421 (2) 60 291 221A106
výzkumný pracovník s VŠ vzdělánímC614milan.mladoniczky@stuba.sk
Mlynarovičová Andrea
vrátnik
andrea.mlynarovicova@stuba.sk
Mojžiš Ján, Mgr., PhD.externý školiteľ
UI SAV Bratislava
Mokráň Martin, Ing.oponent
2SP, FEIdohoda o vykonaní práce, odborný administratívny pracovník
FEI
oponent
FEI
oponent
TPOmaliar a natierač
+421 (2) 60 291 406
CD 002
silvester.molnar@stuba.sk
budoucí zahraniční student
FEI
budoucí zahraniční student
údržbár
Mošať Marek, Ing.
doktorand
marek.mosat@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
FEI
dohoda o vykonaní práce
matus.mozolik@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 616D317
Mráz Eduard, Ing.ÚRKdoktorand+421 (2) 60 291 505D613
externý spolupracovník
FEIoponentka
qmullerovaj@stuba.sk
Murgaš Ján, prof. Ing., PhD.ÚRK
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 781
D305
jan.murgas@stuba.sk
Murgaš Tomáš, Ing.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
Murín Justín, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.+421 (2) 60 291 611
A704
ÚRK
hosťujúca profesorka
DP02
Musil Vladislav, prof. Ing., CSc.FEIoponent
Muzslay Ján, Ing.
oponent
Nádaždy Vojtech, Ing., CSc.FEI
externý školiteľ
externý spolupracovník
Nagy Lukáš, Ing., PhD.ÚEF
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 163E112lukas.nagy@stuba.sk
Nagyová Ružena
technická pracovnice
+421 (2) 60 291 152
B313
Nagy Štefan, Ing., PhD.oponent
qnagys@stuba.sk
Nánásiová Oľga, doc. RNDr., PhD.ÚIMdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 561
A402
olga.nanasiova@stuba.sk
Nečas Vladimír, prof. Ing., PhD.ÚJFIprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 661
A607
vladimir.necas@stuba.sk
Nekanovičová Jana
finančná účtovníčka
+421 906 068 kl. 204
D 1120
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 872E301qnemecm@stuba.sk
FEI
oponentka
qnemethova@stuba.sk
Németh Pavol
vrátnik
+421 (2) 60 291 270TS02
Németh Peter, Ing.
externý spolupracovník
qnemethp1@stuba.sk
ÚIMdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 288
C510
ÚMIKTdoktorand
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
OĽZmzdová účtovníčka+421 (2) 60 291 201
A112
alena.nikodemova@stuba.sk
Nízky Marek, Ing.FEI
oponent
qnizky@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
ÚJFIvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 714A316
Novák Tomáš, doc. Ing., PhD.konzultant
qnovakt@stuba.sk
Novák Vladislav, Ing.
asistent
+421 (2) 60 291 845C514
Novota Miroslav, Ing., PhD.ÚEF
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
Obert Miroslav, Ing.
externý spolupracovník
qobert@stuba.sk
Ondica Róbert, Ing.ÚEFdoktorand
Ondirková Henrieta, Ing.FEIoponentkaqondirkova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 492
E217oldrich.ondracek@stuba.sk
Ondrášková Katarína, Ing.KFEI
knihovnice
+421 (2) 60 291 408
A148katarina.ondraskova@stuba.sk
doktorand
Ondrejka Peter, Ing.FEIoponent
Ondrejka Peter, Ing.ÚEF
doktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
peter.ondrejka@stuba.sk
Ondroušková Daniela, Mgr.IKAL
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 726
A609
daniela.ondrouskova@stuba.sk
Ondrušová Beáta, Ing.
doktorandka, oponentka
ÚIM
profesor CSc.,PhD.
FEIoponent
qorem@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 414B510
Oroszová Danaknihovnice+421 (2) 60 291 526A Požičovňadana.oroszova@stuba.sk
oponent
+421 (2) 60 291 148
D-P10qorsula@stuba.sk
Ostrihoňová Miroslava, Ing.
pracovnice ekonomiky práce
+421 (2) 60 291 162A146
Osuský Filip, Ing., PhD.ÚJFI
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 370A307filip.osusky@stuba.sk
oponent, externý školiteľ
qosvaldj@stuba.sk
Ovseník Ľuboš, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
qovsenik@stuba.sk
ÚEAE, FEI
oponent, docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 268C105juraj.packa@stuba.sk
Paholík Pavel, Ing.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
pavel.paholik@stuba.sk
lektor
+421 (2) 60 291 290
T112vladimir.pajkos@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 285
B613
tomas.palenik@stuba.sk
Pancza Dávid, Mgr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 617A415david.pancza@stuba.sk
prevádzkový pracovník
+421 (2) 60 291 852
T153miroslav.panik@stuba.sk
konzultantqpapaj@stuba.sk
Pardo Enric, Mgr., PhD.FEI
externý školiteľ
qpardo@stuba.sk
Pastuchová Elena, RNDr., PhD.ÚIM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 303
A424
Paszkiewicz Regina, prof. Ing., Ph.D., DSc.FEI
oponentka
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 402D609peter.paszto@stuba.sk
ÚAModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 562
A701
Paulusová Jana, Ing., PhD.ÚRKodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 262
D411
Pavkovček Fedor, Ing.FEI
oponent
qpavkovcek@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 106
A504
ÚRKprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 177
D401
jarmila.pavlovicova@stuba.sk
Pavlovič Tomáš, Ing.FEIkonzultant
pracovnice pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 207
A115
eva.pavlovkinova@stuba.sk
Pavúk Milan, Ing., PhD.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 832A606
Paz González Manuel
budoucí zahraniční student
FEIoponentqpeco@stuba.sk
Pecháček Juraj, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 60 291 665
E302
FEIoponentqpecho@stuba.sk
Pénzes Ladislav, Ing.FEI
oponent
Perný Milan, Ing., PhD.ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 884
C107
milan.perny@stuba.sk
Pestun Matej, Ing.FEI
oponent
VS
vedúci VS
+421 (2) 60 291 805
TP306miroslav.pesko@stuba.sk
Petrák Miroslav, Ing.FEI
externý spolupracovník
qpetrakm@stuba.sk
FEIoponent
qpetrasl@stuba.sk
ÚEAEodborná administratívna pracovnice+421 (2) 60 291 457
C208
eva.petrasova@stuba.sk
Petriska Martin, Ing., PhD.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 159
A315
FEIoponent
qpiatrik@stuba.sk
oponent
Pinčík Emil, RNDr., CSc.FEI
externý školiteľ
qpincik@stuba.sk
Pinteš Peter, Ing.FEI
oponent
+421 (2) 60 291 373
E314qpintes@stuba.sk
Pípa Marek, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 838
C309
FEIoponent
Pišta Peter, Ing.FEIoponentqpista@stuba.sk
externý školiteľ
qpitel@stuba.sk
FEIoponent
qplecenik@stuba.sk
ÚIMdoktorand+421 (2) 60 291 227
C512
Počta Peter, prof. Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
qpocta@stuba.sk
Podhradský Pavol, prof. Ing., PhD.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním, externý školiteľ
+421 (2) 60 291 705
B413
pavol.podhradsky@stuba.sk
Podlucký Ľuboš, Ing.
doktorand
lubos.podlucky@stuba.sk
IKAL
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 136
A610
Podstrelenec Milan, Ing.
dohoda o vykonaní práce
qpodstrelenec@stuba.sk
ÚEF
doktorand
ÚMIKTdoktorand
Polakovič Marcel, doc. Mgr., PhD.ÚIMdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 729
A421
marcel.polakovic@stuba.sk
Polec Jaroslav, prof. Ing., PhD.ÚMIKT
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 354
B409
jaroslav.polec@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 116
C210
peter.poljovka@stuba.sk
oponent
qpolony@stuba.sk
ÚEAEdoktorand
jan.ponican@stuba.sk
doktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
miroslav.potocny@stuba.sk
oponent
Príbytný Patrik, Ing., PhD.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 373
E314
patrik.pribytny@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 364
E407
juraj.priesol@stuba.sk
Prieto Navarro Javierbudoucí zahraniční student
budoucí zahraniční student
pracovnice správy majetku
+421 (2) 60 291 896
A147
ivana.prokopova@stuba.sk
Pružinský Dominik, Ing.ÚIMdoktorand
FEI
externý školiteľ
Psotka Eduard, PaedDr.
pracovník pro studijní záležitosti
+421 (2) 60 291 741
A105eduard.psotka@stuba.sk
ÚEFodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 843
E218
jozef.pucik@stuba.sk
Puškár Marian, RNDr.FEI, VSpracovník operačných systémov VS, systémový integrátor
ÚRKdoktorand+421 (2) 60 291 488D706boris.puterka@stuba.sk
Rábek Matej, Ing., PhD.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
matej.rabek@stuba.sk
FEI
oponent
qracak@stuba.sk
ÚEAE
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 774
C705
Rafajdus Pavol, prof. Ing., PhD.FEIoponentqrafajdus@stuba.sk
Rakús Martin, doc. Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 157B612martin.rakus@stuba.sk
FEIdohoda o vykonaní práce
oponent
FEI
externý školiteľ
Ravasz Richard, Ing.ÚEF
doktorand
richard.ravasz@stuba.sk
Reiffers Marián, prof. RNDr., DrSc.FEIoponent
Rendek Karol, Ing., PhD.oponent
FEI
externý školiteľ
qrepkam@stuba.sk
Rico Pérez Alejandrobudoucí zahraniční student
xricoperez@stuba.sk
Riečický Adam, Mgr.FEIoponent
qriecicky@stuba.sk
doktorand
rastislav.ries@stuba.sk
TPOmanipulačný robotník
+421 (2) 60 291 280
TS03
jan.rigo@stuba.sk
FEIbudoucí zahraniční student
ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 886D613jozef.rodina@stuba.sk
Roch Tomáš, doc. Dr.techn. RNDr.FEIkonzultant
ÚMIKTdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 855
B608
rastislav.roka@stuba.sk
Rosinová Danica, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 563
D111danica.rosinova@stuba.sk
Rosipal Roman, Ing. Mgr., PhD.externý školiteľqrosipal@stuba.sk
FEIexterný školiteľka
qrosovaa1@stuba.sk
Rovanová Ľubica, PhDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 624
A611
ÚMIKTprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 703B414gregor.rozinaj@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
qrublik@stuba.sk
ÚIM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 412
A403
FEI
externý školiteľ
Ružinský Michal, Ing., PhD.FEIkonzultant+421 (2) 60 291 724C211michal.ruzinsky@stuba.sk
oponent
Rybárová Renata, Ing., PhD.FEIkonzultantka
renata.rybarova@stuba.sk
Řeháček Vlastimil, RNDr., PhD.ÚEF
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 244
E310
vlastimil.rehacek@stuba.sk
FEI
oponent
qrihak@stuba.sk
FEI
dohoda o vykonaní práce
alexandra.sabolova@stuba.sk
ÚEAE
doktorand
budoucí zahraniční student
budoucí zahraniční student
Sarsıl Mehmet Ali
budoucí zahraniční student
xsarsil@stuba.sk
Satková MonikaEOfinančná účtovníčka+421 (2) 60 291 675
A115
monika.satkova@stuba.sk
FEIkonzultant
milan.seberini@stuba.sk
Sedlačková Katarína, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 504A512katarina.sedlackova@stuba.sk
FEIoponent
Sedlár Tibor, Ing.ÚAModborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 399A803
KPRFEIodborný administratívny pracovníkjakub.seewald@stuba.sk
ÚE
doktorand
saman.seifpour@stuba.sk
Seiler Eugen, Mgr., PhD.FEI
externý školiteľ
Sekaj Ivan, prof. Ing., PhD.ÚRKprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 585
D701
Sekanina Lukáš, prof. Ing., PhD.oponent
qsekanina@stuba.sk
ÚRKtechnická pracovnice+421 (2) 60 291 341
D415
andrea.semanova@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
qschauer@stuba.sk
Schindler Frank, prof. RNDr., PhD.oponent
+421 (2) 60 291 347
C509qschindler@stuba.sk
Schneeweiss Oldřich, Ing., DrSc.oponent
konzultant
Sitárová Júlia, Ing.FEI
konzultantka
qsitarovaj@stuba.sk
Sitek Jozef, prof. Ing., DrSc.
emeritný profesor
+421 (2) 60 291 663
A507
externý spolupracovník
ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 752
D703
juraj.slacka@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 375
B114jozef.slama@stuba.sk
doktorand
jakub.slavik@stuba.sk
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 753
A502
OSTVZ
prevádzkový pracovník
ladislav.smetana@stuba.sk
Smieško Viktor, prof. Ing., PhD.FEIemeritný profesor
+421 (2) 60 291 894
B311viktor.smiesko@stuba.sk
Smoleň Matej, Ing.oponent
Sochová Emília
vrátnik
+421 (2) 60 291 110
Vrátnica E
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 229
A509stanislav.sojak@stuba.sk
Sojka Adam, Ing.
doktorand
+421 (2) 60 291 545
D606
externý školiteľka
qsojkova@stuba.sk
Solenská Ľudmila, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 645
A601ludmila.solenska@stuba.sk
externý školiteľ
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 203
C509
Spalek Juraj, prof. Ing., PhD.externý spolupracovník
qspalek@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 60 291 505
D613
jaromir.stanko@stuba.sk
konzultant
Statev Martin, Ing.oponent
qstatev@stuba.sk
FEI
konzultant
qsteinwandt@stuba.sk
Stenvall Antti, D.Sc. (Tech.)oponent
qstenvall@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
qstoklas@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 149
E119viera.stopjakova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
pracovnice ekonomiky práce
+421 (2) 60 291 681A152
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 324
E306
Sukop Marek, doc. Ing., PhD.externý spolupracovníkqsukop@stuba.sk
FEIoponentka
qsuranyiova@stuba.sk
Svarinská ElenaFEIexterný školiteľka
konzultantka
oponent
Szabová Miriam, Mgr.ÚEAE
odborná administratívna pracovnice
+421 917 933 184
C307
Száraz Zoltán, Mgr., PhD.
oponent
qszaraz@stuba.sk
Szathmary Peter, Ing., PhD.FEIoponent
qszathmaryp@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
Šabíková ZuzanaÚIM
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 266
C505
Šagátová Andrea, doc. Ing., PhD.ÚJFI
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 595A506
asistentka
+421 (2) 60 291 798
A121
Šaliga Ján, prof. Ing., PhD.
oponent
qsaliga@stuba.sk
FEI
oponent
Šály Vladimír, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 746
C110
Šamšonová VěraTPO
vrátnik
Šandrik Pavol, doc. Ing., PhD.externý školiteľqsandrik@stuba.sk
doktorand
Šatka Alexander, prof. Ing., CSc.ÚEF
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 656
E 504
alexander.satka@stuba.sk
ÚIM
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 383
A416
Šeprák Vladimír, Dipl.-Inf.(FH)oponent
Ševčovič Daniel, prof. RNDr., DrSc.FEI
externý spolupracovník
qsevcovic@stuba.sk
Šiffalovič Peter, Dr. rer. nat., PhD.FEI
externý školiteľ
qsiffalovic@stuba.sk
Šikudová Elena, doc. RNDr., PhD.FEIexterný školiteľkaqsikudova@stuba.sk
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 636
A205
oponent
qskapik@stuba.sk
externý spolupracovník
TP306
juraj.skoda@stuba.sk
externý spolupracovnice
qskrinarova@stuba.sk
Škriniarová Jaroslava, Ing., CSc.
vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 271E508
doktorand
ÚJFI
doktorand
+421 (2) 60 291 537
A603michal.snirer@stuba.sk
Šoka Martin, Ing., PhD.
pracovník pre edičnú a publik. činnosť, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 424B116martin.soka@stuba.sk
Šoltýs Ján, Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
externý školiteľ
qsouc@stuba.sk
technický pracovník+421 (2) 60 291 706T125pavol.soula@stuba.sk
Šovčík Michal, Ing.ÚEFdoktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
michal.sovcik@stuba.sk
Špaček Peter, Ing.ÚIMdoktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 845
C514
peter.spacek@stuba.sk
externý spolupracovník
qspanik@stuba.sk
externý školiteľka
oponent
Šrámka Michal, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 398C608
doktorand
Štefánik Vladimír, Ing.dohoda o vykonaní práce
externý školiteľ
+421 220 910 731
FU SAVqstich@stuba.sk
Štofanik Vladimír, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 394E221
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 374B113
oponent
qstork@stuba.sk
FEI
dohoda o vykonaní práce
oponent
qsturdik@stuba.sk
Šubjak Ján, Ing.ÚEF
doktorand
jan.subjak@stuba.sk
Šumichrast Ľubomír, doc. Ing., CSc.FEI
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 442B220
Šuníková Dana, Mgr.FEI
oponentka
FEI
oponent
oponent
doktorand
+421 (2) 60 291 227
C512
peter_svec@stuba.sk
Švec Peter, Ing., DrSc.FEIexterný školiteľ
peter.svec@stuba.sk
FEI
externý školiteľka
Talčík Miroslav, Ing.
dohoda o vykonaní práce
Ťapajna Milan, Ing., PhD.
externý školiteľ
qtapajna@stuba.sk
Ťapák Peter, Ing., PhD.ÚAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 569D121
FEIoponent
qtaraba@stuba.sk
ÚRK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 141
D310
marian.tarnik@stuba.sk
Telek Peter, Ing., PhD.ÚEFvýzkumný pracovník s VŠ vzdělánímpeter.telek@stuba.sk
Teplan Michal, Mgr., PhD.konzultant
FEI
oponent
qteren@stuba.sk
Tibenský Šimon, Bc.ÚMIKT
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
B417
Tichá Daša, doc. Ing. Bc., PhD.FEI
externý spolupracovnice
Timár Pavel, doc. Ing., CSc.externý školiteľ
+421 910 969 129
NB 3127
oponent
qtisovskym@stuba.sk
Tiwari Rupali, Mgr.doktorandkarupali.tiwari@stuba.sk
Tkáčik Martin, Ing.oponent
FEI
oponent
qtlsty@stuba.sk
Tokárová Ivana, Ing.oponentka
Tölgyessy Michal, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 605
D616
Toman Petr, doc. Ing., PhD.oponent
Tomáška Martin, doc. Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 404
E507
Tomo Mário
pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
mario.tomo@stuba.sk
oponent
qtriaska@stuba.sk
budoucí zahraniční studentka
Trizuljak Adam, Ing.ÚRKdoktorand
adam.trizuljak@stuba.sk
pracovník pro studijní záležitosti
+421 (2) 60 291 202
C408
odborný administratívny pracovník
FEIkonzultantka
Tvarožek Vladimír, prof. RNDr., CSc.FEIexterný školiteľ+421 (2) 60 291 557E313
externý školiteľ
qtysler@stuba.sk
OVV
pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 345
T 139
natasa.ucnova@stuba.sk
ÚEF
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 369
E605
Uhrecký František, Ing.FEIoponent
finančná účtovníčka
Ujčeková Silvia, Mgr.
knihovnice
+421 (2) 60 291 184A-študovňa
Ujhelyiová AnnaTPO
vrátnik
+421 (2) 60 291 100
Vrátnica A
oponent
Upohlavová Helenaprevádzková pracovnice+421 (2) 60 291 200
T152
helena.upohlavova@stuba.sk
Ušák Elemír, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
Ušáková Mariana, Ing., PhD.ÚE
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 423B216mariana.usakova@stuba.sk
Váciová Zuzanapracovnice pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 297
A207
externý spolupracovníkqvaclavik@stuba.sk
Vaculík Martin, doc. Ing., PhD.FEIexterný spolupracovníkqvaculik@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 275
A305
jan.vajda@stuba.sk
Valašík Peter, Mgr.
konzultant
Valent Ferdinand, doc. Ing., PhD.FEIexterný školiteľ
+421 (2) 60 291 176
C012
Valko Pavol, doc. RNDr., CSc.ÚJFIdocent CSc.,PhD.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 418
A310
doktorand
externý školiteľqvaluchd@stuba.sk
ÚMIKT
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
B410
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 287A304marek.vanco@stuba.sk
Vanko Gabriel, Ing., PhD.FEIexterný školiteľ
gabriel.vanko@stuba.sk
Varga Juraj, Ing., PhD.FEIoponent
+421 (2) 60 291 361
C516
juraj.varga@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 948 906 321
B415radoslav.vargic@stuba.sk
telefonistka
+421 (2) 60 291 111tel. ústredňarozalia.vargova@stuba.sk
externý spolupracovnice
qvargovaz@stuba.sk
ÚJFI
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 816
A306tomas.vary@stuba.sk
Vasek Matúš, Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
externý spolupracovník
qvascak@stuba.sk
Vašut Daniel, Ing.ÚE
doktorand
+421 (2) 60 291 377
B217
daniel.vasut@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
qvavra@stuba.sk
Vavrinský Erik, Ing., PhD.ÚEFodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 655
E608
erik.vavrinsky@stuba.sk
technický pracovník
+421 (2) 60 291 465
B109
TPOvrátnik+421 (2) 60 291 100
Vrátnica A
Veľká AnnaTPOskladnice+421 (2) 60 291 260
T019
anna.velka@stuba.sk
FEI
oponentka
qveresbenkovska@stuba.sk
Verhaeghe Tom
budoucí zahraniční student
Veselý Vojtech, prof. Ing., DrSc.ÚRKvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 633
D316
vojtech.vesely@stuba.sk
oponent+421 (2) 60 291 731
E514
qviglasky@stuba.sk
oponent
+421 (2) 60 291 883E008
ÚEFdoktorand
tomas.vincze@stuba.sk
ÚJFIodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 122
A602
Vitko Anton, prof. Ing., PhD.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 680D408
Vitková Zuzana, doc. RNDr., PhD.ÚRKvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 286
D409
Vitovič Pavol, doc. RNDr., PhD.
konzultant
qvitovic@stuba.sk
knihovnice+421 (2) 60 291 526A Požičovňa
FEIexterný spolupracovník
qvodrazka@stuba.sk
externý školiteľqvojenciak@stuba.sk
ÚEF
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 367
E408
marian.vojs@stuba.sk
Vojtko Juraj, Ing., PhD.FEIkonzultant
+421 (2) 68 279 417
B417juraj.vojtko@stuba.sk
docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 651C507
Vokorokos Liberios, prof. Ing., PhD.externý spolupracovník
Volčko Vladimír, Ing., PhD.FEIoponent
+421 (2) 60 291 165
C401
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
externý spolupracovník
qvrabec@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 639A308
FEIdohoda o vykonaní práce
qvrbatovic@stuba.sk
externý spolupracovník
qvrbicky@stuba.sk
Vretenár Viliam, Ing., PhD.konzultant
+421 917 669 011
viliam.vretenar@stuba.sk
Vrška Martin, Ing.ÚEF
doktorand
Wagner Juraj, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
Weber Bedřich, doc. Ing., CSc.ÚEF
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 446E113
Weis Martin, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.+421 (2) 60 291 858E506martin.weis@stuba.sk
Wieser Vladimír, prof. Ing., PhD.FEIoponent
qwieser@stuba.sk
externý školiteľ
Zajac Michal, doc. RNDr., PhD.ÚIM, PRVVVČ
pracovník pre edičnú a publik. činnosť, docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 723A408
Zajac Pavol, prof. Ing., PhD.ÚIMprofesor CSc.,PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 529
A401
Zaťko Bohumír, Mgr., PhD.FEI
dohoda o vykonaní práce, externý školiteľ
qzatkob@stuba.sk
FEI
oponent
ÚEFdoktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
tomas.zavodnik@stuba.sk
oponentka
FEI
externý školiteľ
Zeman Marek, Mgr.FEIoponent
Zemanová Diešková Miroslava, Ing., PhD.ÚJFIodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 178
A204a
FEIoponent+421 (2) 60 291 487
B213
qzemanovicj@stuba.sk
Zeman Tomáš, Ing., Ph.D.FEI
externý spolupracovník
Zemková Erika, prof. Mgr., PhD.OTV
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 810
T 107
Ziman Mário, RNDr., PhD.FEIexterný spolupracovník
Ziman Martin, Ing.ÚEF
doktorand
Zolotová Iveta, prof. Ing., CSc.externý spolupracovnice
Žák Dušan, Ing.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
dusan.zak@stuba.sk
Žáková Katarína, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 742D119
Žákovic Martin, Ing.FEIdohoda o vykonaní práce
FEI, ÚRK
emeritný profesor, externý školiteľ
+421 (2) 60 291 833
D608
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D.
oponent
doktorand
FEI
externý spolupracovnice
ÚEFdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 739
E305
milan.ziska@stuba.sk

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.