15. 8. 2020  10:15 Marcela
Akademický informačný systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta elektrotechniky a informatiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefón
Kancelária
E-mail
externý školiteľ
qac@stuba.sk
ÚRKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 60 291 545
D606michal.adamik@stuba.sk
konzultant
qadamko@stuba.sk
Adam Vladimírstrážnik+421 (2) 60 291 100
A vrátnica
FEIbudúci zahraničný študent
externý školiteľ, externý spolupracovník
qaltus@stuba.sk
FEIoponent
qandok@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
ÚIModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 361
C516eugen.antal@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 667E112
Augustín Jozef, Ing.FEIoponent
EO
finančná účtovníčka
vera.babilia@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 599
D610andrej.babinec@stuba.sk
oponent
Bačko JánFEI
konzultant
jan.backo@stuba.sk
externý spolupracovníkqbagom@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
qbahleda@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
Balaš Zlatko, Ing.FEIexterný školiteľ
Baláž Anton, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník
FEIemeritný profesor
igor.balaz@stuba.sk
FEIdohoda o vykonaní práce
qbalazm@stuba.sk
administratívna pracovníčka v podateľni
iveta.balazova@stuba.sk
ÚAMdoktorand
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 516
A206
Balogh Richard, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 411
D110
Balogh Štefan, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD., programátor VS
+421 (2) 60 291 104
C610
Balogh Zoltán, doc. Ing., PhD.FEI
oponent
externý školiteľ
+421 906 068 klapka 517
ŤL 322bkarol.balog@stuba.sk
externý spolupracovník
qbalvan@stuba.sk
doktorandka
+421 (2) 60 291 801
D707
dominika.banasova@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 568B511
externý školiteľ
qbartl@stuba.sk
Barus Miroslav, Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
Baťa Martin, Ing.doktorand
martin.bata@stuba.sk
Baumaister Pavol, Ing.FEI
dohoda o vykonaní práce
qbaumaister@stuba.sk
FEI
konzultant
Bednár Dávid, Ing.doktorand
+421 (2) 60 291 158
A508
david.bednar@stuba.sk
Behúl Miroslav, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 478D126igor.belai@stuba.sk
Beláň Anton, prof. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 786
C406
Belasová Jarmila, PhDr.IKALodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 571
A612
konzultant+421 (2) 57 296 703
106
Benčurik Tomáš, Ing.
oponent
ÚEAE
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 299
C412
jozef.bendik@stuba.sk
Benko Peter, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 362
E308
peter.benko@stuba.sk
Benkovská JanaTPOprevádzková pracovníčka
+421 (2) 60 291 220
T151
Beňušková Ľubica, prof. RNDr., PhD.FEIoponentka
qbenuskova@stuba.sk
oponent
Beringerová KatarínaÚAMtechnická pracovníčka+421 (2) 60 291 672A705
Bezecný Milan, Ing.
externý spolupracovník
qbezecny@stuba.sk
ÚEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 343
B209
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 531
B210
Bilková Elena, Ing.pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 779A107elena.bilkova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 695
D120
ÚE
docent CSc.,PhD.
Blasioli AlessandroFEIbudúci zahraničný študent
xblasioli@stuba.sk
FEIbudúci zahraničný študent
Bock Igor, prof. RNDr., PhD.emeritný profesor+421 (2) 60 291 204A405
Boháč Vlastimil, Ing., CSc.FEI
externý školiteľ
qvlastimilbohac@stuba.sk
Bohdalová Mária, doc. RNDr., PhD.oponentka
qbohdalova@stuba.sk
Bokes Peter, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 234
A211peter.bokes@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
+421 (2) 60 291 803
A517
Božik Miroslav, Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
oponent
qbracinik@stuba.sk
Bránická Etela, Mgr.
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 691A111
oponent
knihovníčka
+421 (2) 60 291 408
A148
Breza Juraj, prof. Ing., CSc.ÚEF, PRVVVČredaktor, profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 328E318
Brezovič Zdenko, Ing., PhD.FEI
oponent
+421 (2) 60 291 531
B209
ÚIM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 332
A423igor.brilla@stuba.sk
Brlan MihaFEI
budúci zahraničný študent
xbrlan@stuba.sk
externý školiteľ
technická pracovníčka
+421 (2) 60 291 836
B604zuzana.brunclikova@stuba.sk
ÚE
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 171
B219maria.brunovska@stuba.sk
technický pracovník
+421 (2) 60 291 734
E029
FEI
dohoda o vykonaní práce
ÚEFodborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 372
E604
maria.budejovska@stuba.sk
FEIexterná školiteľka
ivana.budinska@stuba.sk
Budinská MiroslavaKFEIknihovníčka+421 (2) 60 291 526A Požičovňa
Bugár Martin, Ing., PhD.
konzultant
+421 (2) 60 291 579
A708
budúci zahraničný študent
xbujari@stuba.sk
Bukovčiková Zuzana, Ing.ÚIMdoktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 203
C509
zuzana.bukovcikova@stuba.sk
externá školiteľka
FEI
oponent
qbulik@stuba.sk
doktorand
marek.buran@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
FEIexterná školiteľka
Butvin Pavol, RNDr., CSc.
externý školiteľ
qbutvin@stuba.sk
Bydžovský Ján, doc. Ing., CSc.konzultant
+421 (2) 60 291 376
E214
jan.bydzovsky@stuba.sk
externý školiteľ
qcambel@stuba.sk
FEI
budúca zahraničná študentka
Cenký Matej, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
FEIoponent
qcibula@stuba.sk
externý školiteľ
ÚAModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 686
D104
jan.ciganek@stuba.sk
ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 521
C413
boris.cintula@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 138
A312
julius.cirak@stuba.sk
Cocherová Elena, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 174
E215
elena.cocherova@stuba.sk
Coll Beltran Merce
budúca zahraničná študentka
xcollbeltran@stuba.sk
Copeland NikolasFEI
budúci zahraničný študent
Čápková Romana, Ing.
doktorandka
romana.capkova@stuba.sk
Čapkovič František, doc. Ing., CSc.externý školiteľ
FEIdohoda o vykonaní práce
miroslav.capkovic@stuba.sk
Čásarová KatarínaOĽZ
mzdová účtovníčka
+421 (2) 60 291 721
A113
Čavojský Maroš, Ing., PhD.FEI, ÚIMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ+421 (2) 60 291 416C606maros.cavojsky@stuba.sk
IKALpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 60 291 794A618maria.cederlova@stuba.sk
FEIkonzultant
Čechvala Tomáš, Ing.FEI
externý spolupracovník
FEIexterný spolupracovník+421 (2) 68 279 417
B417
qcepko@stuba.sk
ÚJFI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 846
A309
TPOprevádzkový elektrikár+421 (2) 60 291 410T P16karol.ceresna@stuba.sk
Černaj Ľuboš, Ing.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
Čerňanová Viera, RNDr., PhD.
externá spolupracovníčka
Černý Marek, Ing.FEIoponent
FEI
oponent
prevádzková pracovníčka
+421 (2) 60 291 237
T149
ÚEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 428
B 120
jozefa.cervenova@stuba.sk
Čipková Karla, RNDr., PhD.ÚIModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 472
A414
Čulíková Katarína, Ing.
pracovníčka ekonomiky práce
+421 (2) 60 291 319
A110
katarina.culikova@stuba.sk
ÚJFI
doktorand
Dado Milan, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
FEI
oponent
FEIkonzultant
FEI
dohoda o vykonaní práce
qdano@stuba.sk
Daruľa Ivan, doc. Ing., PhD.konzultant+421 (2) 60 291 887
C405
Darula Stanislav, doc. Ing., PhD.FEI
oponent
oponent
+421 (2) 60 291 658
E609
Dawson Andrea, PaedDr.IKALodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Debnár Tomáš, Ing.doktorandtomas.debnar@stuba.sk
Degmová Jarmila, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 265
A513jarmila.degmova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 832
A606
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 809
D615
De Parada Rodríguez AlfonsoFEI
budúci zahraničný študent
xdeparadarodrig@stuba.sk
Derdak Radoslav
dohoda o vykonaní práce
qderdak@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
budúci zahraničný študent
Dieška Peter, doc. Ing., CSc.FEIexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 587peter.dieska@stuba.sk
ÚJFI
doktorand
muhammad.din@stuba.sk
PGOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 546
A108
anna.dinusova@stuba.sk
Dlháň Stanislav, Ing., PhD.
oponent
qdlhan@stuba.sk
Dobiš Michal, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 60 291 432
D605
externý školiteľ
edmund.dobrocka@stuba.sk
OTVskladníčka
T104maria.dobrotova@stuba.sk
externý školiteľ
qdobrovodskyk@stuba.sk
vrátnik
+421 (2) 60 291 100
A vrátnica
terezia.dolanova@stuba.sk
Donoval Daniel, prof. Ing., DrSc.ÚEFprofesor DrSc.
+421 (2) 60 291 358
E603daniel.donoval@stuba.sk
Donoval Martin, doc. Ing., PhD.2SP
pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 658
E609
martin.donoval@stuba.sk
externý spolupracovník
qdorda@stuba.sk
Dorkovič Peter, Ing.FEIoponent
Doršic Pavol, Ing.
externý školiteľ
externý spolupracovník
qdosedla@stuba.sk
Dosoudil Rastislav, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 421
B107
rastislav.dosoudil@stuba.sk
Dostál Zdenek, doc. Ing., CSc.FEIexterný spolupracovníkqdostalz@stuba.sk
Drahoš Peter, doc. Ing., PhD.ÚAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 669
D118
peter.drahos@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 60 291 124
E319jakub.drobny@stuba.sk
ÚIM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 109C601
oponent
qdrutarovsky@stuba.sk
Držík Milan, Mgr., PhD.oponentqdrzik@stuba.sk
ÚEAE
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 572
C703roman.dubnicka@stuba.sk
Dubravcová Viera, doc. Ing., CSc.FEIkonzultantka
+421 (2) 60 291 367
E408
ÚRK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 456
D607
jozef.dubravsky@stuba.sk
Duchoň František, prof. Ing., PhD.ÚRKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 349
D612
Dunajčík Aleš, PaedDr.
lektor
+421 (2) 60 291 590
T 108
ales.dunajcik@stuba.sk
Durak Atabudúci zahraničný študent
xdurak@stuba.sk
oponent
Ďurina Drahomír, Ing.oponent
ÚE
doktorandka
eva.durisova@stuba.sk
FEI
oponent
qdurisovaj@stuba.sk
Ďurman Vladimír, Ing., PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
Dvorecká EvaRPCpracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 60 291 417
T137B
Dzuba Jaroslav, Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
Eleschová Žaneta, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 477
C407
zaneta.eleschova@stuba.sk
Ernek Martin, Ing., PhD.ÚRK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 722
D312
martin.ernek@stuba.sk
externý školiteľ
qestok@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 756
C513
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 173
A604
oponent, externý spolupracovník
Farkaš Peter, prof. Ing., DrSc.
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 844
B609
peter.farkas@stuba.sk
Féder Matej, Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
FEI
externý školiteľ
Fedorko Pavol, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 59 325 681
225, stará budova, 2. poschodiepavol.fedorko@stuba.sk
Feiler Martin, Ing.ÚEFdoktorand
FEI
oponentka
qferiancova@stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
monika.fetty@stuba.sk
Filasová Anna, doc. Ing., PhD.FEIoponentkaqfilasova@stuba.sk
externý školiteľ
TPO
montér výťahov
+421 (2) 60 291 460C 2.p.
Flamíková Dorota, Ing.doktorandka
+421 (2) 60 291 158
A508dorota.flamikova@stuba.sk
Florovič Martin, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 712
E007
SD
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 135
A120
tatiana.fodrekova@stuba.sk
Fodrek Peter, doc. Ing., PhD.FEIdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 710D711
FEI
externý spolupracovník
qfodrek@stuba.sk
Foltinová Alena, Mgr.ÚRK
technická pracovníčka
+421 (2) 60 291 192D417alena.foltinova@stuba.sk
doktorand
Franek Jaroslav, Ing., CSc.
konzultant
+421 (2) 60 291 463
B218
Frankovský Peter, doc. Ing., PhD.FEI
konzultant
qfrankovskyp@stuba.sk
Fröhlich Karol, Ing., DrSc.FEI
externý školiteľ
qfrohlich@stuba.sk
FEIdohoda o vykonaní práceqfrolek@stuba.sk
Frollo Ivan, prof. Ing., DrSc.FEI
externý školiteľ
qfrollo@stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 775
B011
peter.fuchs@stuba.sk
VS
prevádzková pracovníčka
+421 (2) 60 291 212
TP305
darina.gaborkova@stuba.sk
Gajdošová Lenka, Ing., PhD.oponentka+421 (2) 60 291 365E412qgajdosoval@stuba.sk
FEIexterná školiteľka+421 (2) 60 291 772A410
Gálik Gabriel, Ing.ÚAM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 60 291 559
A706
gabriel.galik@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 859
C604
ondrej.gallo@stuba.sk
Garcia Martinez Pablo Ignacio
budúci zahraničný študent
Garmendia Olabarria Unaibudúci zahraničný študent
ÚEF
doktorand
oponent
qgaspariki@stuba.sk
ÚEAE
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 485
C308
Gašpierik Pavol, Ing.oponent
+421 (2) 60 291 731
E514
qgaspierikp@stuba.sk
oponent
qgerhart@stuba.sk
FEIbudúci zahraničný študent
Ghabeli Juybari Asef, MSc.
doktorand
asef.juybari@stuba.sk
Gmuca Štefan, Ing., CSc.FEI
externý spolupracovník
qgmuca@stuba.sk
Gmucová Katarína, RNDr., CSc.FEI
externá školiteľka
qgmucova@stuba.sk
ÚAM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 687
A702
Gogová Jankapracovníčka pre personálne činnosti
+421 (2) 60 291 591
A151
janka.gogova@stuba.sk
Gómez-Jordana Mañas Maria Del Mar
budúca zahraničná študentka
Gómez-Sánchez ÁlvaroFEIbudúci zahraničný študent
xgomezsanchez@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
Gömöryová Anna, PhDr.FEIexterná školiteľkaqgomoryova@stuba.sk
budúci zahraničný študent
Gonzalez-Gonzalez Jose-MiguelFEIbudúci zahraničný študent
xgonzalezgonzal@stuba.sk
externý spolupracovník
qgrajciar@stuba.sk
Grandová Jarmilaknihovníčka
jarmila.grandova@stuba.sk
Gregor Maroš, doc. Ing., PhD.FEIoponent
FEIexterný spolupracovníkqgregorm1@stuba.sk
FEIexterná školiteľka
qgregusovad@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
Grendár Marián, doc. Mgr., PhD.FEI
externý školiteľ
FEIbudúci zahraničný študent
Griač Matej, Ing.
oponent
FEIoponent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 787
B322
Grmanová Alena, RNDr.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 329
E315
alena.grmanova@stuba.sk
Grofčík ĽubomírTPO
vrátnik
ÚIMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 226C501otokar.grosek@stuba.sk
Gruska Damas, RNDr., PhD.FEI
externý spolupracovník
qgruska@stuba.sk
FEIkonzultantka+421 (2) 60 291 593
C606
budúca zahraničná študentka
xgutierrezcalvo@stuba.sk
Haffner Oto, Ing., PhD.ÚAModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 315
D125
Hagara Miroslav, Ing., PhD.ÚEFodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 849
E207
Hain Miroslav, RNDr., PhD.FEI
externý školiteľ
qhain@stuba.sk
Hajach Peter, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 223
B208
ÚEvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímjan.halgos@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 431
BS07
ÚIM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 104
C610alexander.hambalik@stuba.sk
Hanic Michal, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
michal.hanic@stuba.sk
oponent
oponent
dohoda o vykonaní práce
Harmatha Ladislav, doc. Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 127
E307
Harťanský René, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 294
B326rene.hartansky@stuba.sk
Haščík Ján, doc. Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 289
A514
Haščík Štefan, RNDr., PhD.oponent
Haško Daniel, Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 385E609
externý spolupracovník
qhatala@stuba.sk
doktorand+421 (2) 60 291 537
A603
peter.hausner@stuba.sk
Haverlíková Viera, doc. PaedDr., PhD.FEI
konzultantka
externý školiteľqhavlik@stuba.sk
Hečko Marcel, Ing.FEI
externý spolupracovník
FEIexterný spolupracovník
Helienek Ľuboš, Ing.oponent
TPOprevádzkový elektrikár
docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 893A510robert.hinca@stuba.sk
Hladůvková Eva, Ing.PGOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 650
A101
Hlavačka František, Ing., PhD.oponent
Hlinková Martina
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 301
A125
martina.hlinkova@stuba.sk
oponent
oponent+421 (2) 60 291 133qhodal@stuba.sk
FEIdohoda o vykonaní práce
qhodulik@stuba.sk
konzultant
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 302
D413beata.hochschornerova@stuba.sk
Hojč Tomáš, Ing.FEI
oponent
Holčík Jiří, prof. Ing., CSc.
externý školiteľ
Holič Andrej, Bc.pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 107
T140
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 207T137A
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
jozef.holjencik@stuba.sk
oponent
+421 (2) 60 291 384E404
Horňák Pavol, prof. Ing., DrSc.externý školiteľ+421 (2) 60 291 572C703
Horváth Filip, Ing.FEI
externý školiteľ
qhorvathf@stuba.sk
Horváth Františekstolár
+421 (2) 60 291 270
TS02frantisek.horvath@stuba.sk
FEI
konzultant
qhossner@stuba.sk
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 594
E118
ÚAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 559A706juraj.hrabovsky@stuba.sk
oponent
qhrbacek@stuba.sk
oponent
Hromada Viliam, Ing., PhD.ÚIM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 288C510
FEIoponent
qhruskam1@stuba.sk
Hruška Petr, RNDr., PhD.oponent
qhruskap@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 698
D-313
branislav.hruz@stuba.sk
Huba Mikuláš, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 771
D112
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 608
D617
Hudec Róbert, prof. Ing., PhD.FEI
konzultant
qhudecr@stuba.sk
Hudíková Rozália, Ing.ÚMIKT
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 199
B605
rozalia.hudikova@stuba.sk
Hulényi Ladislav, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 128E306
Hulman Martin, RNDr., PhD.FEI
externý školiteľ
externý školiteľ
qhuran@stuba.sk
FEI
oponent
Hutira František, Ing.FEI
oponent
ÚRKdoktorand
+421 (2) 60 291 488
D706
milan.hvozdik@stuba.sk
Hypiusová Mária, Ing., PhD.ÚAM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 193
D122maria.hypiusova@stuba.sk
Chalány Michal, Ing.FEI
externý spolupracovník
qchalany@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 848
D107
ÚJFI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 479A314
oponent
oponent
Chovanec Filip, Ing.FEI
oponent
Chovanec Ľuboš, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 305
D614
lubos.chovanec@stuba.sk
Chovan Jozef, Ing., PhD.FEI
oponent
qchovan@stuba.sk
Chromik Štefan, Ing., DrSc.
externý školiteľ
qchromik@stuba.sk
Chvála Aleš, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 373
E314
ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 60 291 124
E319filip.chymo@stuba.sk
Iannone Michele
budúci zahraničný študent
externý školiteľ
qivancoj@stuba.sk
technický pracovník
+421 (2) 60 291 206
E324jozef.ivan@stuba.sk
Ivan Martin, Ing.ÚRKdoktorand+421 (2) 60 291 876
D309
martin.ivan@stuba.sk
Jadrončík Miroslav, Ing.FEI
oponent
ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.jagelka@stuba.sk
konzultant
+421 (2) 60 291 441
E102peter.jahn@stuba.sk
Jakabovič Adam, Ing.
doktorand
+421 (2) 60 291 803A517adam.jakabovic@stuba.sk
Jakovenko Jiří, doc. Ing., PhD.
oponent
qjakovenko@stuba.sk
pracovník pre didaktickú techniku
+421 (2) 60 291 709
C03
ÚEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 467
B117
Jančár Štefan, Ing.
externý spolupracovník
ÚEFdoktorand
Jandák Viktor, Ing., PhD.oponent
Janíček František, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 298
C303
frantisek.janicek@stuba.sk
Janiga Peter, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 812
C411peter.janiga@stuba.sk
pracovníčka pre personálne činnosti
+421 (2) 60 291 454
A150gabriela.janikova@stuba.sk
Janikovský Filip, Ing.FEI
oponent
qjanikovsky@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
qjanotaa@stuba.sk
Janský Vladimír, Ing.externý školiteľ
qjanskyv@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
FEI
emeritný profesor
+421 (2) 60 291 737
B006
jozef.jasenek@stuba.sk
Jedinák Martin, Ing., PhD.oponent
Jeleň Michal, Mgr., PhD.OTV
odborný asistent CSc.,PhD.
externý školiteľ
qjergel@stuba.sk
FEIbudúci zahraničný študent
xjimenezverdine@stuba.sk
Jókay Matúš, Mgr. Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 181
C503
matus.jokay@stuba.sk
oponentqjuhar@stuba.sk
Juhás Gabriel, prof. RNDr., PhD.ÚIMprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 109
C603
gabriel.juhas@stuba.sk
oponent
qjuhaszp@stuba.sk
Juráš Vladimír, Mgr., PhD.FEI
externý školiteľ
oponent
FEIemeritný profesor
+421 (2) 60 291 351
D611ladislav.jurisica@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
T 110
OVVpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 60 291 310T139
Jusková JanaFEIexterná spolupracovníčka
+421 (2) 60 291 396
C023jana.juskova@stuba.sk
Jus Milan, Ing., PhD.FEIoponent
oponent
ÚMIKTodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 683
B416
juraj.kacur@stuba.sk
FEIoponent
ÚEF
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 123
E316
Kajan Slavomír, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 503D704slavomir.kajan@stuba.sk
Kalianko Jozef, Ing.
oponent
qkalianko@stuba.sk
Kamenský Miroslav, doc. Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 393
B321
miroslav.kamensky@stuba.sk
doktorandka
+421 (2) 60 291 537
A603
Karasová Eva, Mgr.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 606
A613
docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 776D410jan.kardos@stuba.sk
Karovič Karol, RNDr., DrSc.FEIexterný školiteľ
Kazička Roman, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 566
A409
doktorandka
Kerber MariusFEIbudúci zahraničný študent
xkerber@stuba.sk
Kermietová KatarínaÚAM
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 598
D116
FEIexterný školiteľ
+421 (2) 60 291 129
E304
OVVpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 245
T138
viera.klacanova@stuba.sk
Klačková Ivana, Ing.ÚJFI
doktorandka
ivana.klackova@stuba.sk
externý školiteľ
qklimanj@stuba.sk
FEI
oponent
doktorand, externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 402
D609
Klučiková Miroslava, Ing.
oponentka
qcechova@stuba.sk
FEIoponent
+421 (2) 60 291 133
B508
ÚEAE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 43 336 163C414attila.kment@stuba.sk
Knápek Jaroslav, prof. Ing., CSc.FEI
oponent
Kneppo Ivan, prof. Ing., DrSc.FEI
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
Kočkovič Ladislav, Ing.ÚMIKTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B506ladislav.kockovic@stuba.sk
Kohútka Lukáš, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚRK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 60 291 432
D605
FEI, VS
pracovník operačných systémov VS, systémový integrátor
+421 (2) 60 291 522T123
Kolcun Michal, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
qkolcun@stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 614
simona.kolencikova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 814
A 402
pracovník pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 60 291 646
C709
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
Komosný Dan, doc. Ing., PhD.FEI
oponent
qkomosny@stuba.sk
Komžíková EmíliaÚIModborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 747C504emilia.komzikova@stuba.sk
Koniar Dušan, doc. Ing., PhD.FEI
oponent
qkoniar@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 118A212martin.konopka@stuba.sk
FEIoponent
vrátnik
+421 (2) 60 291 189
šatňa
Kopuncová Eva, RNDr.
pracovníčka pre plán a rozpočet
Kordoš Peter, doc. Ing., DrSc.FEIoponent+421 (2) 60 291 446
E113
Körösi Ladislav, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 711
D705ladislav.korosi@stuba.sk
Korytár Dušan, RNDr., CSc.externý školiteľqkorytar@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 362
E308
FEI
oponent
finančná účtovníčka
Kossaczký Igor, RNDr., CSc.ÚIM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 891
C609
oponent
Kostrecová Eva, RNDr., PhD.
externá spolupracovníčka
qkostrecova@stuba.sk
Košdy Martin, Ing.oponent
Košinár Peter, Mgr.oponent
Kotorová Soňa, RNDr., PhD.ÚJFIodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 542
A313
Kotuliaková Kvetoslava, doc. Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 759B611kvetoslava.kotuliakova@stuba.sk
Kováč Andrej, Ing.FEIoponent
qkovac@stuba.sk
FEI
oponent
qkovacika@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 346
E514jaroslav_kovac@stuba.sk
Kováč Jaroslav, prof. Ing., CSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 652E505jaroslav.kovac@stuba.sk
ÚEdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 631
B314
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
prevádzkový pracovník
martin.kovac@stuba.sk
FEIexterný školiteľqkovacp1@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Kováč Štefan, Ing.TPO
strážnik
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
zoltan.kovac@stuba.sk
Kovaľ Peter, Ing.FEIoponent
qkoval@stuba.sk
Kozáková Alena, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 563
D111alena.kozakova@stuba.sk
ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
jozef.kozarik@stuba.sk
Kozlíková Katarína, doc. RNDr., CSc.
externá školiteľka
konzultant
Kraic Josefvrátnik
Krajčí Marian, RNDr., DrSc.FEI
externý školiteľ
qkrajcim2@stuba.sk
Krajčí Pavel, Mgr., PhD.FEI
oponent
qkrajci@stuba.sk
externý školiteľ
qkrajcovicf@stuba.sk
Krajčovič Marek, Ing.
oponent
Krajčuška Ivan, Ing.FEI
externý školiteľ
FEIoponentka+421 (2) 60 291 137E219qkrajcuskova@stuba.sk
externá školiteľka
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 789
B323
ÚRKodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 497D311
Královič Ján, Ing.FEI
dohoda o vykonaní práce
qkralovicj@stuba.sk
ÚEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 755
B324
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 317
A144
elena.krasnanska@stuba.sk
Krnáč Martin, Ing.FEIdohoda o vykonaní práce
qkrnac@stuba.sk
konzultant+421 (2) 60 291 368
E410
Krondiak Emil, Ing., PhD.externý spolupracovník
qkrondiak@stuba.sk
Krošlák Martin, Ing.FEIoponent
Krošlák Roman, Ing.oponent
ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 536
A602vladimir.krsjak@stuba.sk
externý školiteľqkrupam@stuba.sk
TPOstrážnik
pavol.krutek@stuba.sk
prac. pre energetiku a revízne činnosti+421 (2) 60 291 644
T 150
Kubica Juraj, Ing., PhD.ÚEAE
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 887
C405
Kubinec Peter, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 647
E208
peter.kubinec@stuba.sk
Kubiš Peter, Dr.FEIoponent
qkubisp@stuba.sk
ÚAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 315
D125
erik.kucera@stuba.sk
Kučera Michal, RNDr., PhD.FEI
externý školiteľ
FEIexterný školiteľ
ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Kujovič Tomáš, Ing.ÚJFI
doktorand
Kukučka Marek, doc. Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 60 291 342
B112
qkukuckam@stuba.sk
externý školiteľ
KFEI
knihovníčka
+421 (2) 60 291 526A Požičovňa
FEIexterný školiteľ
Kurucová Danka, Bc.PGO
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 403
A103
Kutiš Vladimír, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 452
A707
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
anton.kuzma@stuba.sk
Kuzmík Ján, Ing., DrSc.FEIexterný školiteľqkuzmik@stuba.sk
oponent
Kyseľ Matúš, Ing.FEIkonzultant
Labátová Stanislava, Ing., PhD.externá školiteľka
OTVodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 590
T 108
pavel.lackovic@stuba.sk
Lago Jozef, Ing., PhD.oponent
FEI
oponentka
michaela.laktisova@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
Lamošová Jana, PaedDr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 750T 111jana.lamosova@stuba.sk
Lang Tiborúdržbár
tibor.lang@stuba.sk
Lašan Pavelstrážnik
+421 (2) 60 291 100
Vrátnica A
FEI
oponent
qlascek@stuba.sk
oponent
Lendel Peter, Ing.oponent
externý spolupracovník
qlengyelfalusy@stuba.sk
FEIbudúci zahraničný študent
doktorand
ÚAM
doktorand
alek.lichtman@stuba.sk
FEIoponent+421 (2) 60 291 151
C702
Lisý Kornel, Ing.
doktorand
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 812
C411
qliskam2@stuba.sk
externý školiteľ
qlobotka@stuba.sk
Loderer Marek, Ing., PhD.konzultant
D710
marek.loderer@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 213B104
Londák Juraj, Ing.ÚMIKTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Lopatka Igor, Ing.
oponent
TPOvrátnik
oponentka
oponent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 60 291 305D614
Lúčny Andrej, RNDr., PhD.FEI
oponent
qlucny@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
qlukacf@stuba.sk
ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 846
A309
konzultant
Lupták Boris, Mgr.FEIexterný školiteľ
Maár Michal, Ing.konzultant
qmaar@stuba.sk
doktorand
peter.macejko@stuba.sk
Magalhães Mota Diogo
budúci zahraničný študent
Maholányi Juraj, Ing.dohoda o vykonaní práce
OTV
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 820
T 106
Majera Juraj, Ing.FEI
oponent
Majer Libor, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 385
E116
Majková Eva, RNDr., DrSc.
externá školiteľka
qmajkova@stuba.sk
FEI
konzultant
+421 (2) 60 291 749B120
Malík Peter, Ing., PhD.externý školiteľ
qmalikp@stuba.sk
Mániková Eva
asistentka
+421 (2) 60 291 684A503eva.manikova@stuba.sk
Maňka Ján, Ing., CSc.FEIexterný školiteľ
Marák Pavol, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 597
C607
pavol.marak@stuba.sk
Marček Igor, Ing.oponentqmarcek@stuba.sk
ÚIM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 576
C605
stanislav.marcek@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 327E311
Marinová Ivica, RNDr., PhD.ÚIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 856A410
Marko Ľubomír, doc. RNDr., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 115A417lubomir.marko@stuba.sk
pracovníčka pre sociálne záležitosti
+421 (2) 60 291 811
A102
VS
programátorka VS
+421 (2) 60 291 144
C017
iveta.markova@stuba.sk
Martinček Ivan, prof. Mgr., PhD.konzultant
qmartinceki@stuba.sk
Martínez-Montero PabloFEI
budúci zahraničný študent
externý školiteľ
qmartonak@stuba.sk
Marton Marián, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 365E412marian.marton@stuba.sk
FEI
oponent
qmartyscak@stuba.sk
Masár Ivan, Dr. Ing.
konzultant
qmasar@stuba.sk
Masár StanislavTPO
technik el. a energ. zariadení
+421 (2) 60 291 170
C 519
FEI
oponent
qmasny@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
qmatay@stuba.sk
Mateašík Anton, RNDr., PhD.oponentqmateasik@stuba.sk
Mátel Ľubomír, prof. RNDr., CSc.FEIoponent
ÚAM
doktorand
externý školiteľ
qmatko@stuba.sk
Mažári Juraj, Ing.doktorandC614juraj.mazari@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 248
B509
Medveď Dušan, doc. Ing., PhD.oponent
qmedvedd@stuba.sk
Mego Mirko, Ing.PGO, VStechnický pracovník, pracovník operačných systémov VS+421 (2) 60 291 575
T124b
programátor VS
+421 (2) 60 291 143
T124a
Mejzlík Miroslav, doc. Ing., CSc.FEIkonzultant
qmejzlik@stuba.sk
FEIoponent
Melo Lima Filipe SantosFEIbudúci zahraničný študent
Meluch Lukáš, Ing.FEIoponent
FEIoponent
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 825
T137A
slavomira.meszarosova@stuba.sk
Mičjan Michal, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
michal.micjan@stuba.sk
ÚE
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
Miglierini Marcel, prof. Ing., DrSc.ÚJFIprofesor DrSc.
+421 (2) 60 291 167
A605
marcel.miglierini@stuba.sk
Mihalkovič Marek, RNDr., CSc.externý školiteľ
FEIoponent
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 368E115
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 60 291 836B404
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 883MLC
Michniak Pavol, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
doktorand
david.mikle@stuba.sk
Miklovičová Eva, doc. Ing., PhD.ÚRKdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 604
D304
Miklovič Peter, Mgr., PhD.ST, OTVtajomník fakulty, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 757
A122
Mikolášek Miroslav, doc. Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 872
E301
miroslav.mikolasek@stuba.sk
Mikula Peter
technický pracovník
+421 (2) 60 291 765
S16peter.mikula@stuba.sk
Mikulka Ján, Ing.FEIexterný spolupracovník
Mikuš Michal, Mgr., PhD.
oponent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B410
ivan.minarik@stuba.sk
doktorand
TPO
strážnik
+421 (2) 60 291 110
Vrátnica Ejudita.minarovicova@stuba.sk
Mišák Jozef, Ing., CSc.oponentqmisak@stuba.sk
Mitro Ján, Ing.
dohoda o vykonaní práce
qmitro@stuba.sk
Mižiková Monika, Mgr.pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 221A106monika.mizikova@stuba.sk
ÚIM
doktorand
C614
milan.mladoniczky@stuba.sk
Mlynarovičová AndreaOSTVZvrátnik
externý spolupracovník
UI SAV Bratislava
doktorand
oponent
Molak MaciejFEI
dohoda o vykonaní práce
Molnár Marián, Ing., PhD.FEI
oponent
Molnár Matej, Ing.FEIoponent
qmolnarm2@stuba.sk
maliar a natierač
+421 (2) 60 291 406
CD 002
budúci zahraničný študent
FEIbudúci zahraničný študentxmorhard@stuba.sk
údržbárjan.morovics@stuba.sk
Mošať Marek, Ing.
doktorand
marek.mosat@stuba.sk
externý školiteľ
FEI
dohoda o vykonaní práce
matus.mozolik@stuba.sk
ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 616
D317
doktorand+421 (2) 60 291 505
D613
eduard.mraz@stuba.sk
Mudroň Ján, prof. Ing., CSc.FEIexterný spolupracovník
qmudron@stuba.sk
Mullerová Jarmila, doc. RNDr., PhD.
oponentka
qmullerovaj@stuba.sk
ÚRK
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 781
D305
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚAMprofesor DrSc.
+421 (2) 60 291 611
A704
hosťujúca profesorka
DP02
FEIoponent
Muzslay Ján, Ing.
oponent
externý školiteľ
externý spolupracovník
Nagy Lukáš, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 163
E112
Nagyová Ruženatechnická pracovníčka
+421 (2) 60 291 152
B313ruzena.nagyova@stuba.sk
oponent
Nánásiová Oľga, doc. RNDr., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 561A402
ÚJFIprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 661
A607
vladimir.necas@stuba.sk
Nekanovičová JanaEO
finančná účtovníčka
+421 906 068 kl. 204D 1120
Nemec Michal, Ing., PhD.FEI
oponent
+421 (2) 60 291 872E301qnemecm@stuba.sk
Némethová Zuzana, Ing., PhD.FEI
oponentka
qnemethova@stuba.sk
Németh PavolTPOvrátnik
+421 (2) 60 291 270
TS02
FEI
externý spolupracovník
ÚIM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 288C510karol.nemoga@stuba.sk
ÚMIKT
doktorand
boris.nerusil@stuba.sk
budúci zahraničný študent
ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
juraj.nevrela@stuba.sk
Nikodemová Alena
mzdová účtovníčka
+421 (2) 60 291 201
A112
alena.nikodemova@stuba.sk
Nízky Marek, Ing.FEIoponent
Novák Jozef, doc. Ing., DrSc.FEIdohoda o vykonaní práce
ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 714
A316patrik.novak@stuba.sk
Novák Tomáš, doc. Ing., PhD.
konzultant
asistent
+421 (2) 60 291 845
C514
Novota Miroslav, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Obert Miroslav, Ing.
externý spolupracovník
oponentka
Ondráček Oldřich, doc. Ing., PhD.ÚEFdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 492
E217
Ondrášková Katarína, Ing.KFEI
knihovníčka
+421 (2) 60 291 408
A148
katarina.ondraskova@stuba.sk
doktorand
kristian.ondrejicka@stuba.sk
Ondrejka Peter, Ing.
oponent
Ondrejka Peter, Ing.ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
peter.ondrejka@stuba.sk
Ondroušková Daniela, Mgr.odborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 726A609daniela.ondrouskova@stuba.sk
Ondrušová Beáta, Ing.FEIoponentka
Oravec Miloš, prof. Dr. Ing.
profesor CSc.,PhD.
Orem Martin, Ing.FEI
oponent
qorem@stuba.sk
Orgoň Miloš, doc. Ing., PhD.ÚMIKT
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 414B510
knihovníčka
+421 (2) 60 291 526
A Požičovňadana.oroszova@stuba.sk
FEIoponent
+421 (2) 60 291 148
D-P10
qorsula@stuba.sk
OĽZ
pracovníčka ekonomiky práce
+421 (2) 60 291 162
A146
ÚJFI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 370
A307
FEIoponent, externý školiteľ
qosvaldj@stuba.sk
externý spolupracovník
qovsenik@stuba.sk
Packa Juraj, doc. Ing., PhD.ÚEAE, FEI
oponent, docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 268C105juraj.packa@stuba.sk
ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Pajkoš Vladimír, PaedDr.OTVlektor+421 (2) 60 291 290T112vladimir.pajkos@stuba.sk
Páleník Tomáš, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 285
B613
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 617A415david.pancza@stuba.sk
Pánik Miroslav, Ing.TPOprevádzkový pracovník
+421 (2) 60 291 852
T153
miroslav.panik@stuba.sk
konzultant
FEI
externý školiteľ
Pastuchová Elena, RNDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 303
A424
Paszkiewicz Regina, prof. Ing., Ph.D., DSc.FEI
oponentka
qpaszkiewicz@stuba.sk
ÚRK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 402
D609
peter.paszto@stuba.sk
Paul BardetFEIbudúci zahraničný študentxpaulb@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 562
A701
juraj.paulech@stuba.sk
Paulusová Jana, Ing., PhD.ÚRKodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 262D411jana.paulusova@stuba.sk
oponent
qpavkovcek@stuba.sk
ÚJFIprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 106
A504
ÚRKprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 177D401
konzultant
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 207
A115
Pavúk Milan, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 832A606
Paz González Manuel
budúci zahraničný študent
FEI
oponent
qpeco@stuba.sk
oponent+421 (2) 60 291 665E302
FEI
oponent
qpecho@stuba.sk
Pénzes Ladislav, Ing.FEIoponent
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 884
C107
oponent
qpestun@stuba.sk
vedúci VS+421 (2) 60 291 805
TP306
Petrák Miroslav, Ing.externý spolupracovník
Petráš Lukáš, Ing.FEI
oponent
qpetrasl@stuba.sk
Petrášová EvaÚEAEodborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 457
C208
eva.petrasova@stuba.sk
Petriska Martin, Ing., PhD.ÚJFI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 159
A315
martin.petriska@stuba.sk
oponent
Pikula Milan, Ing.
oponent
FEI
externý školiteľ
qpincik@stuba.sk
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 373
E314
qpintes@stuba.sk
Pípa Marek, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 838
C309
oponent
qpisecny@stuba.sk
FEI
oponent
qpista@stuba.sk
Pitel Jozef, RNDr., CSc.FEIexterný školiteľ
qpitel@stuba.sk
Plecenik Tomáš, doc. RNDr., PhD.FEI
oponent
qplecenik@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 60 291 227
C512
FEI
externý spolupracovník
qpocta@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 (2) 60 291 705
B413
pavol.podhradsky@stuba.sk
Podlucký Ľuboš, Ing.doktorand
Podpera Ivan, PhDr.IKAL
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 136A610
Podstrelenec Milan, Ing.
dohoda o vykonaní práce
qpodstrelenec@stuba.sk
ÚEFdoktorand
Poláček Róbert, Ing.doktorandrobert.polacek@stuba.sk
Polakovič Adam, Mgr.ÚMIKTdoktorand
Polakovič Marcel, doc. Mgr., PhD.ÚIMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 729A421marcel.polakovic@stuba.sk
ÚMIKT
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 354
B409jaroslav.polec@stuba.sk
ÚEAE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 116C210peter.poljovka@stuba.sk
Polónyi Ľubomír, Ing.oponentqpolony@stuba.sk
ÚEAE
doktorand
ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorandmiroslav.potocny@stuba.sk
Povinec Pavel, prof. RNDr., DrSc.oponent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 373
E314
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 364
E407
budúci zahraničný študentxprietonavarro@stuba.sk
Prim Rende CarlosFEI
budúci zahraničný študent
pracovníčka správy majetku+421 (2) 60 291 896A147ivana.prokopova@stuba.sk
externý školiteľ
qpribil@stuba.sk
PGO
pracovník pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 741
A105
Púčik Jozef, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 843
E218
jozef.pucik@stuba.sk
Puškár Marian, RNDr.FEI, VS
pracovník operačných systémov VS, systémový integrátor
Puterka Boris, Ing.ÚRK
doktorand
+421 (2) 60 291 488
D706
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímmatej.rabek@stuba.sk
FEI
oponent
qracak@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 774C705jana.raditschova@stuba.sk
Rafajdus Pavol, prof. Ing., PhD.FEIoponent
qrafajdus@stuba.sk
Rakús Martin, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 157B612martin.rakus@stuba.sk
Randlísek Zoltán, Ing.
dohoda o vykonaní práce
qrandlisek@stuba.sk
FEI
oponent
qrastocky@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 60 291 886
D613
david.rau@stuba.sk
Ravas Stanislav, Ing.externý školiteľ
Reiffers Marián, prof. RNDr., DrSc.
oponent
Reiller Antoninbudúci zahraničný študent
Rendek Karol, Ing., PhD.oponent
FEI
externý školiteľ
qrepkam@stuba.sk
Ribeiro Miranda Rui Pedro
budúci zahraničný študent
Rico Pérez Alejandro
budúci zahraničný študent
Riečický Adam, Mgr.
oponent
qriecicky@stuba.sk
Ries Rastislav, Ing.ÚJFIdoktorand
Rigo JánTPO
manipulačný robotník
+421 (2) 60 291 280
TS03
FEI
budúci zahraničný študent
ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 886
D613
Roch Tomáš, doc. Dr.techn. RNDr.konzultant
Róka Rastislav, doc. Ing., PhD.ÚMIKT
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 855
B608
rastislav.roka@stuba.sk
Rosinová Danica, prof. Ing., PhD.profesorka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 563D111
externý školiteľ
Rosová Alica, Ing., CSc.externá školiteľka
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 624A611
Rozinaj Gregor, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 703
B414
Rublík František, doc. RNDr., CSc.FEIexterný školiteľ
qrublik@stuba.sk
ÚIM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 412
A403
FEI
externý školiteľ
konzultant
+421 (2) 60 291 724
C211michal.ruzinsky@stuba.sk
FEIoponent
Rybárová Renata, Ing., PhD.FEIkonzultantka
renata.rybarova@stuba.sk
Řeháček Vlastimil, RNDr., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 244
E310
vlastimil.rehacek@stuba.sk
FEI
oponent
FEIbudúci zahraničný študent
Sabolová Alexandra, Mgr.FEIdohoda o vykonaní práce
Sadloň Matej, Mgr.ÚEAE
doktorand
matej.sadlon@stuba.sk
FEI
budúci zahraničný študent
xsampaiodacosta@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xsanbernardinom@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xsanchezsecotol@stuba.sk
Saro Matúš, Ing.
doktorand
+421 (2) 60 291 803A517matus.saro@stuba.sk
FEI
budúci zahraničný študent
Satková MonikaEO
finančná účtovníčka
+421 (2) 60 291 675
A115monika.satkova@stuba.sk
konzultant
milan.seberini@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 504
A512katarina.sedlackova@stuba.sk
Sedlák Vladimír, Ing., PhD.FEIoponent
Sedlár Tibor, Ing.ÚAM
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 399
A803
tibor.sedlar@stuba.sk
odborný administratívny pracovník
Seifpour Saman, MSc.ÚE
doktorand
Seiler Eugen, Mgr., PhD.FEIexterný školiteľ
ÚRK
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 585D701
Sekanina Lukáš, prof. Ing., PhD.oponent
qsekanina@stuba.sk
ÚRKtechnická pracovníčka+421 (2) 60 291 341
D415
andrea.semanova@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
oponent
+421 (2) 60 291 347
C509qschindler@stuba.sk
Schneeweiss Oldřich, Ing., DrSc.
oponent
qschneeweiss@stuba.sk
Scholtz Vladimír, doc. Ing., PhD.konzultant
FEI
konzultantka
emeritný profesor
+421 (2) 60 291 663
A507
Skurčák Ľuboš, Ing., PhD.externý spolupracovník
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 752
D703
FEI
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 375
B114
doktorand
jakub.slavik@stuba.sk
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 753
A502
OSTVZprevádzkový pracovník
ladislav.smetana@stuba.sk
FEIemeritný profesor
+421 (2) 60 291 894
B311
Smoleň Matej, Ing.oponent
qsmolen@stuba.sk
budúci zahraničný študent
Sochová EmíliaTPO
vrátnik
+421 (2) 60 291 110
Vrátnica Eemilia.sochova@stuba.sk
Sojak Stanislav, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 229A509stanislav.sojak@stuba.sk
ÚRKdoktorand+421 (2) 60 291 545D606adam.sojka@stuba.sk
Sojková Michaela, Mgr., PhD.externá školiteľka
qsojkova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 645
A601
externý školiteľ
Sopiak Dominik, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 203
C509
dominik.sopiak@stuba.sk
Spalek Juraj, prof. Ing., PhD.externý spolupracovník
ÚRKdoktorand+421 (2) 60 291 505D613
FEIoponentqstatev@stuba.sk
Steinwandt Rainer, prof. Dr.konzultant
Stenvall Antti, D.Sc. (Tech.)FEIoponent
FEI
externý školiteľ
ÚEFprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 149
E119
Stríbrnská GabrielaOĽZ
pracovníčka ekonomiky práce
+421 (2) 60 291 681
A152
doktorand
+421 (2) 60 291 803
A517
Stuchlíková Ľubica, prof. Ing., PhD.ÚEF
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 324
E306lubica.stuchlikova@stuba.sk
externý spolupracovník
qsukop@stuba.sk
Surányiová Barbora, Ing.FEIoponentka
qsuranyiova@stuba.sk
FEI
externá školiteľka
qsvarinska@stuba.sk
Svobodová Helena, Mgr.konzultantka
qsvobodova@stuba.sk
Sýkora Ivan, doc. RNDr., PhD.FEI
oponent
ÚEAEodborná administratívna pracovníčka
+421 917 933 184
C307
Száraz Zoltán, Mgr., PhD.FEI
oponent
FEI
oponent
qszathmaryp@stuba.sk
Szomolányi Pavol, Ing., PhD.FEIexterný školiteľ
qszomolanyip@stuba.sk
Šabíková ZuzanaÚIM
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 266
C505
ÚJFIdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 595
A506
asistentka
+421 (2) 60 291 798
A121
Šaliga Ján, prof. Ing., PhD.FEIoponentqsaliga@stuba.sk
Šalík Pavol, Ing., PhD.oponent
qsalik@stuba.sk
Šály Vladimír, prof. Ing., PhD.ÚEAEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 746C110vladimir.saly@stuba.sk
vrátnik
vera.samsonova@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
ÚEFprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 656E 504
Šedová Zuzana, Mgr.ÚIM
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 383A416
Šeprák Vladimír, Dipl.-Inf.(FH)FEI
oponent
qseprak@stuba.sk
Ševčovič Daniel, prof. RNDr., DrSc.FEI
externý spolupracovník
FEI
externý školiteľ
externá školiteľka
qsikudova@stuba.sk
Šimeg Veterníková Jana, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 636A205
FEI
oponent
Škoda Juraj, Ing.FEI
externý spolupracovník
TP306
externá spolupracovníčka
Škriniarová Jaroslava, Ing., CSc.ÚEFvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 271
E508
Škunda Juraj, Ing.doktorand
ÚJFI
doktorand
+421 (2) 60 291 537
A603
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, pracovník pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 60 291 424
B116
Šoltýs Ján, Ing., PhD.
externý školiteľ
qsoltys@stuba.sk
Šouc Ján, Ing., CSc.externý školiteľ
qsouc@stuba.sk
technický pracovník
+421 (2) 60 291 706
T125pavol.soula@stuba.sk
Šovčík Michal, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
michal.sovcik@stuba.sk
ÚIM
doktorand
+421 (2) 60 291 845
C514
peter.spacek@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
qspanik@stuba.sk
externá školiteľka
FEI
oponent
Šrámka Michal, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 398
C608
michal.sramka@stuba.sk
Štefánik Vladimír, Ing.FEIdohoda o vykonaní práce
qstefanikv@stuba.sk
Štich Ivan, prof. Ing., DrSc.FEIexterný školiteľ
+421 220 910 731
FU SAVqstich@stuba.sk
Štofanik Vladimír, doc. Ing., PhD.ÚEF
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 394
E221
vladimir.stofanik@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 374
B113marian.stofka@stuba.sk
oponent
qstork@stuba.sk
FEI
dohoda o vykonaní práce
qstrbik@stuba.sk
Šturdík Tomáš, Ing.FEI
oponent
doktorand
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 442
B220lubomir.sumichrast@stuba.sk
Šuníková Dana, Mgr.
oponentka
qsunikova@stuba.sk
Šurda Jozef, Ing.FEI
oponent
FEIoponent
qsuslik@stuba.sk
Švec Peter, Ing.
doktorand
+421 (2) 60 291 227
C512
Švec Peter, Ing., DrSc.
externý školiteľ
peter.svec@stuba.sk
Švehlíková Jana, Ing., PhD.externá školiteľka
dohoda o vykonaní práce
FEI
externý školiteľ
qtapajna@stuba.sk
Ťapák Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 569D121
oponent
qtaraba@stuba.sk
ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 141
D310
marian.tarnik@stuba.sk
Telek Peter, Ing., PhD.ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.telek@stuba.sk
FEI
konzultant
qteplan@stuba.sk
FEIoponentqteren@stuba.sk
ÚMIKTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B417
FEI
externá spolupracovníčka
Timár Pavel, doc. Ing., CSc.FEI
externý školiteľ
+421 910 969 129
NB 3127
oponent
qtisovskym@stuba.sk
doktorandka
rupali.tiwari@stuba.sk
Tkáčik Martin, Ing.FEIoponent
qtkacik@stuba.sk
Tlstý Juraj, Ing.FEI
oponent
qtlsty@stuba.sk
oponentka
qtokarovai@stuba.sk
ÚRK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 605
D616
Toman Petr, doc. Ing., PhD.
oponent
qtomanp1@stuba.sk
Tomáška Martin, doc. Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 404
E507
Tomo Máriopracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
Torcq Sébastienbudúci zahraničný študent
xtorcq@stuba.sk
Triaška Stanislav, Ing.FEIoponentqtriaska@stuba.sk
budúca zahraničná študentkaxtrillini@stuba.sk
Trunkvalter Ľuboš, Ing.pracovník pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 202
C408
lubos.trunkvalter@stuba.sk
RSČodborný administratívny pracovník
Turoňová Daniela, Mgr., PhD.konzultantka
qturonova@stuba.sk
Tvarožek Vladimír, prof. RNDr., CSc.FEI
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 557
E313
externý školiteľ
Učňová Nataša
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 345
T 139
Uherek František, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 369E605
oponent
Uhrincová Viera
finančná účtovníčka
viera.uhrincova@stuba.sk
Ujčeková Silvia, Mgr.
knihovníčka
+421 (2) 60 291 184
A-študovňa
silvia.ujcekova@stuba.sk
Ujhelyiová Annavrátnik
+421 (2) 60 291 100
Vrátnica Aanna_ujhelyiova@stuba.sk
Ulehla Michal, Ing.
oponent
Upohlavová Helenaprevádzková pracovníčka
+421 (2) 60 291 200
T152
helena.upohlavova@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
Ušáková Mariana, Ing., PhD.ÚEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 423B216
ÚJFI
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 297
A207zuzana.vaciova@stuba.sk
Václavík Ján, Ing.
externý spolupracovník
Vaculík Martin, doc. Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
ÚJFIdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 275
A305
FEIkonzultantqvalasikp@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 176
C012
docent CSc.,PhD.
Valková Mária, RNDr.odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 418
A310
Valocký Frederik, Ing.doktorand
FEIexterný školiteľ
Vančo Marek, Ing., PhD.ÚMIKTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B410
Vančo Marek, Mgr., PhD.ÚJFI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 287
A304
externý školiteľ
gabriel.vanko@stuba.sk
oponent
+421 (2) 60 291 361
C516juraj.varga@stuba.sk
Vargic Radoslav, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 948 906 321
B415
telefonistka+421 (2) 60 291 111
tel. ústredňa
rozalia.vargova@stuba.sk
Vargová Zuzana, Ing.externá spolupracovníčkaqvargovaz@stuba.sk
Váry Tomáš, Ing., PhD.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 816
A306tomas.vary@stuba.sk
Vasek Matúš, Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
Vaščák Ján, doc. Dr. Ing.
externý spolupracovník
Vávra Ivo, Ing., CSc.FEIexterný školiteľ
qvavra@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 655
E608
technický pracovník+421 (2) 60 291 465B109
TPOvrátnik+421 (2) 60 291 100
Vrátnica A
peter.velicky@stuba.sk
Veľká Anna
skladníčka
+421 (2) 60 291 260
T019
anna.velka@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
FEI
oponentka
qveresbenkovska@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xverhaeghe@stuba.sk
ÚRKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 633D316
Víglaský Radovan, Ing., PhD.FEI
oponent
+421 (2) 60 291 731E514qviglasky@stuba.sk
Vilhan Martin, Ing.doktorand
martin.vilhan@stuba.sk
Vincze Andrej, Ing., PhD.FEIoponent
+421 (2) 60 291 883
E008
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 122
A602
klement.vitazek@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 680
D408
anton.vitko@stuba.sk
Vitková Zuzana, doc. RNDr., PhD.ÚRKvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 286D409
Vitkov Tsonibudúci zahraničný študent
xvitkov@stuba.sk
konzultant
knihovníčka
+421 (2) 60 291 526
A Požičovňa
FEI
externý spolupracovník
qvodrazka@stuba.sk
Vojenčiak Michal, Ing., PhD.externý školiteľqvojenciak@stuba.sk
ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 367
E408
marian.vojs@stuba.sk
konzultant
+421 (2) 68 279 417B417juraj.vojtko@stuba.sk
Vojvoda Milan, doc. Ing., PhD.ÚIM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 651C507milan.vojvoda@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
Volčko Vladimír, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 60 291 165
C401
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
jozef.voros@stuba.sk
Vrabec Ján, Ing., PhD.FEIexterný spolupracovníkqvrabec@stuba.sk
Vrban Branislav, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 639
A308
dohoda o vykonaní práce
Vrbický Andrej, Ing., PhD.
externý spolupracovník
qvrbicky@stuba.sk
konzultant
+421 917 669 011
externý spolupracovník
qwagnerj@stuba.sk
Weber Bedřich, doc. Ing., CSc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 446E113bedrich.weber@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 858E506martin.weis@stuba.sk
Wieser Vladimír, prof. Ing., PhD.
oponent
FEIexterný školiteľ
Zajac Michal, doc. RNDr., PhD.
pracovník pre edičnú a publik. činnosť, docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 723
A408
michal.zajac@stuba.sk
ÚIMprofesor CSc.,PhD.
ÚIModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 529
A401
michal.zakopcan@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce, externý školiteľ
oponent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
tomas.zavodnik@stuba.sk
Závodská Katarína, Ing.
oponentka
qzavodska@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
qzelenkaj@stuba.sk
oponent
Zemanová Diešková Miroslava, Ing., PhD.ÚJFI
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 178
A204a
miroslava.dieskova@stuba.sk
FEIoponent
+421 (2) 60 291 487
B213
qzemanovicj@stuba.sk
externý spolupracovník
qzemant@stuba.sk
Zemková Erika, prof. Mgr., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 810T 107erika.zemkova@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
qziman@stuba.sk
Ziman Martin, Ing.ÚEFdoktorand
externá spolupracovníčka
Zubizarreta Ansa Anderbudúci zahraničný študent
xzubizarretaans@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚAMdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 742
D119katarina.zakova@stuba.sk
Žákovic Martin, Ing.dohoda o vykonaní práce
FEI
emeritný profesor
+421 (2) 60 291 833
D608
milan.zalman@stuba.sk
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D.FEIoponent
externá spolupracovníčka
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 739
E305milan.ziska@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.