10. 7. 2020  18:14 Amália
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta chemickej a potravinárskej technológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Ácsová Aneta, Ing.OPT
doktorandka
Ačai Pavel, doc. Ing., PhD.OChBIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 249NB2124pavel.acai@stuba.sk
Adamko Kožíšková Júlia, Ing.OFCh
doktorandka
269, stará budova, 2. poschodie
OPKV
doktorand
budúca zahraničná študentka
Alexy Pavel, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 536
SB 479
Alghrsi Sham Alali
budúci zahraničný študent
xalghrsi@stuba.sk
Almassy Ambróz, Mgr., PhD.FCHPT
oponent
budúci zahraničný študent
Alvarez Camacho Sergiobudúci zahraničný študent
Ambrová Marta, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 783172, stará budova, 1. poschodiemarta.ambrova@stuba.sk
Andrezálová Lucia, RNDr., PhD.
oponentka
finančná účtovníčka
+421 918 674 636
B 1102
OChFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
226, stará budova, 2. poschodie
oponent
Antošová Monika, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 240
NB2125monika.antosova@stuba.sk
Argalášová Ľubica, doc. MUDr., PhD., MPHoponentka
doktorandka
juvissan.ariza@stuba.sk
Augustín Jozef, prof. Ing., DrSc.externý školiteľ
qaugustinj@stuba.sk
Aydemir BengiFCHPTbudúca zahraničná študentka
xaydemir@stuba.sk
Bábelová Andrea, Mgr., PhD.
oponentka
Babinec Štefan, Ing., PhD.FCHPToponent
+421 (2) 59 325 342
NB 628
FCHPTdohoda o vykonaní práce
odborný asistent CSc.,PhD.
matej.babjak@stuba.sk
Babjaková Jana, MUDr., PhD., MPH
oponentka
qbabjakovaj@stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 (2) 59 325 545
104,SB,1. poschodie
CL
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 542 765pracovisko na Kramárochladislav.baciak@stuba.sk
Bačová Zuzana, Mgr., PhD.FCHPT
externá školiteľka
oponentka
oponent
Bachár Dušan, Ing.
oponent
Bajus Martin, prof. Ing., DrSc.FCHPTemeritný profesor
Bakaráč Peter, Ing.OIaRPdoktorand, asistent
Bakoš Dušan, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc.
oponent
+421 903 238 191
dusan.bakos@stuba.sk
externý školiteľ
docentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 353
NB 664
monika.bakosova@stuba.sk
Bakošová Viera, Ing.
oponentka
FCHPTexterná školiteľka
qbalazovasimock@stuba.sk
OM
docent CSc.,PhD.
+421 918 674 296
NB 618
vladimir.balaz@stuba.sk
Balík Josef, doc. Ing., Ph.D.FCHPToponent
OPKVdoktorandrobert.balogh@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 674 239
B 122
anna.balogova@stuba.sk
Banas Vladislav, Mgr.
externý učiteľ
Bánki Julius, Ing. RNDr., CSc.oponent+421 (2) 59 325 317NB 629
Baptiste Fauchet
budúci zahraničný študent
oponent
qbarak@stuba.sk
FCHPT
externý školiteľ
Baráth Marek, RNDr., PhD.FCHPTexterný školiteľ
qbarath@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľka
qbarathova@stuba.sk
Baráth Peter, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľ
qbarathp@stuba.sk
Barbieriková Zuzana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 789
253, stará budova, 2. poschodie
zuzana.barbierikova@stuba.sk
OEI
doktorandka
jana.barbusova@stuba.sk
FCHPT
oponent
Barlog Martin, Ing.
doktorand
martin.barlog@stuba.sk
oponent
qbaron@stuba.sk
Bartáček Jan, Ing., PhD.FCHPT
oponent
upratovač - upratovačka
eva.bartalosova@stuba.sk
Bartalošová Veronika, Ing.FCHPToponentka
FCHPTexterná školiteľka
vrátnik
+421 918 674 238
externý školiteľqbartosj@stuba.sk
Bartovič Alexander, Ing., PhD.
oponent
qbartovic@stuba.sk
prevádzkový pracovník
+421 918 674 135
NB/1.posch. 102
externá školiteľka
TPP
upratovač - upratovačka
Bazeľ Yaroslav, prof. Dr., DrSc.oponent
SCHK
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 948 496 479NB 2.posch. A 297
Bednáriková Alena, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
qbednarikova@stuba.sk
Bechetoille MaxineFCHPTbudúca zahraničná študentka
xbechetoille@stuba.sk
vedecký pracovník KS I. DrSc.
+421 (2) 59 325 736
390, nová budova, blok C, 3. poschodieernest.beinrohr@stuba.sk
FCHPTexterný spolupracovník+421 (2) 32 888 588C16 14
Belický Štefan, Ing., PhD.FCHPToponent
qbelicky@stuba.sk
Belišová Noemi, Ing.OEI
doktorandka
noemi.belisova@stuba.sk
FCHPTexterný školiteľ
Belluš Juraj, Ing.
oponent
qbellus@stuba.sk
Bělohlav Zdeněk, prof. Ing., CSc.
oponent
qbelohlav@stuba.sk
externý školiteľ
Bendová Hana, RNDr., Ph.D.FCHPToponentka
Bendová Katarína, Ing.FCHPT
oponentka
qbendovak@stuba.sk
Benedeková IzabelaTPP
upratovač - upratovačka
izabela.benedekova@stuba.sk
Benická Eva, doc. Ing., PhD.ÚACH
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 270
566, nová budova, blok C, 5. poschodie
Benköová Michaela, Ing.OATdoktorandka
michaela.benkoova@stuba.sk
Benková Zuzana, Mgr., PhD.externá školiteľka
Bento Ayres Pereira Maria FilipaFCHPT
budúca zahraničná študentka
FCHPT
oponentka
Beránková Martina, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
Berek Dušan, doc. Ing., DrSc.
externý školiteľ
qberek@stuba.sk
oponentka
qberenyiova@stuba.sk
OOChdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 147dusan.berkes@stuba.sk
oponent
FCHPTexterná školiteľka
externý školiteľ
Bertová Anna, RNDr., PhD.FCHPT
oponentka
Beseda Igor, Ing., PhD.FCHPT
oponent
qbesedai@stuba.sk
Bezáková Lýdia, doc. RNDr., PhD.FCHPT
oponentka
qbezakova@stuba.sk
OChF, OFChdoktorandka, asistentka
Bieliková BeátaTPPvrátnik+421 918 674 238
NB/A
beata.bielikova@stuba.sk
FCHPT
externý školiteľ
qbiely@stuba.sk
Bilanin Marián, Ing., PhD.FCHPToponent
oponent
qbilek@stuba.sk
Bíliková Katarína, RNDr., PhD.externá školiteľka
FCHPToponentka
qbirosova@stuba.sk
Bitterová Gabriela, Ing.FCHPT
oponentka
FCHPT
oponent
FCHPT
oponent
FCHPToponentka
Blahušiak Marek, Ing., PhD.externý spolupracovníkNB3126marek.blahusiak@stuba.sk
Blahutová Jana, Mgr., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqsefcovicova@stuba.sk
Blaškovičová Jana, RNDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 281
476, nová budova, blok C, 4. poschodie
Blažeková Lenka, Ing., PhD.FCHPToponentka
qblazekova@stuba.sk
FCHPT
externý školiteľ
tomas.bleha@stuba.sk
ÚBMdoktorandka
anna.blsakova@stuba.sk
Bobál Vladimír, prof. Ing., CSc.
oponent
qbobal@stuba.sk
Bobošík Vladimír, Ing., CSc.oponent
qbobosik@stuba.sk
OTVŠ
profesor CSc.,PhD.
miroslav.bobrik@stuba.sk
Boča Miroslav, doc. Ing., DrSc.
externý školiteľ
Boča Roman, prof. Ing., DrSc.emeritný profesor
+421 (2) 59 325 610
547, nová budova, blok B, 5.poschodieqbocar@stuba.sk
OSP-DP
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
jan.bockaj@stuba.sk
Bodík Igor, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 384
746, nová budova, blok B, 7. poschodie
igor.bodik@stuba.sk
Bodor Róbert, RNDr., PhD.oponent
Boháč Andrej, doc. RNDr., PhD.FCHPT
oponent
FCHPTexterná školiteľka
qbohacova@stuba.sk
oponentka
Bondareva Irina, doc. Ing., PhD.externá školiteľka+421 918 669 114irina.bondareva@stuba.sk
FCHPT
externý školiteľ
ÚBM
doktorandka
Borsányiová Gabrielaskladníčka+421 (2) 59 325 644
NB P127
gabriela.borsanyiova@stuba.sk
FCHPT
oponent
eberhard.borsig@stuba.sk
Bortňák Dušan, Ing.OOCh
chemický lab. technik a kontrolór, doktorand
dusan.bortnak@stuba.sk
FCHPToponent
Brachňaková Barbora, Ing.OAChvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 325 184
453, nová budova,blok B, 4.poschodie
doktorandka
oponent
qbrat@stuba.sk
ÚBM
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
+421 918 674 514
Breierová Emília, Ing., PhD.
externá školiteľka
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 482
277, stará budova, 2. poschodie
martin.breza@stuba.sk
FCHPT
oponent
qbrezani@stuba.sk
Brezovan Marek, Ing.doktorand
marek.brezovan@stuba.sk
profesorka DrSc.
+421 (2) 59 325 666
279, stará budova, 2. poschodie
vlasta.brezova@stuba.sk
Brežná Barbora, Ing., PhD.
externá školiteľka
Brežný Róbert, Ing., PhD.FCHPT
oponent
qbrezny@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľka
qbrnoliakova@stuba.sk
Brtko Július, Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľ
Bruder Branislav, Ing.FCHPT
oponent
qbruder@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qbrunnerova@stuba.sk
FCHPTbudúci zahraničný študent
Búcsiová Ľubica, Ing., PhD.
oponentka
Bučinský Lukáš, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 482
275, stará budova, 2. poschodie
lukas.bucinsky@stuba.sk
FCHPT
externý školiteľ
qbucko@stuba.sk
Bučková Mária, RNDr., PhD.
oponentka
qbuckova@stuba.sk
oponent
upratovač - upratovačka
maria.budayova@stuba.sk
Budinský Ľuboš, Ing., CSc.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
lubos.budinsky@stuba.sk
Bugaj Peter, Ing., PhD.
oponent
+421 917 674 579
TPP
upratovač - upratovačka
iveta.bugarova@stuba.sk
Bujdák Juraj, RNDr., Dr.
externý školiteľ
qbujdak@stuba.sk
FCHPToponentka
FCHPT
oponentka
FCHPToponentka
OPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
zuzana.burcova@stuba.sk
FCHPT
dohoda o vykonaní práce
dusan.bustin@stuba.sk
Buzetzki Eduard
asistent
externý školiteľ
qbystricky@stuba.sk
Cabadaj Patrik, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímpatrik.cabadaj@stuba.sk
doktorand
OChF
doktorandka, asistentka
Campos Tavares Maria Teresa Jesus SimõesFCHPToponentka
FCHPT
externý školiteľ
Capek Peter, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľ
FCHPT
budúca zahraničná študentka
FCHPTbudúca zahraničná študentka
FCHPT
budúca zahraničná študentka
xcecile@stuba.sk
Cejpek Kamil, doc. Ing., PhD.FCHPT
oponent
FCHPToponent
qcejpek@stuba.sk
OFCh
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 538
230, stará budova, 2. poschodie
zuzana.cibulkova@stuba.sk
Ciesarová Zuzana, Ing., PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., externá školiteľka
externý školiteľ
qcifra@stuba.sk
oponent
qciganm@stuba.sk
Costa Marianna
budúca zahraničná študentka
xcosta@stuba.sk
Csánó Gejza
chemický lab. technik a kontrolór
gejza.csano@stuba.sk
ÚBM
doktorandka
erika.csekes@stuba.sk
Csenkeyová AgátaOFChchemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 778263, stará budova, 2. poschodie
oponentkaqcseriova@stuba.sk
Csukás Ladislav, Ing.FCHPToponent
qcsukas@stuba.sk
finančná účtovníčka
+421 918 674 638
D 1119
Cvengroš Ján, doc. Ing., DrSc.FCHPToponent
+421 (2) 59 325 531
qcvengros@stuba.sk
FCHPToponentka
Čabalová Iveta, doc. Ing., PhD.FCHPT
oponentka
qcabalova@stuba.sk
Čačanyiová Soňa
externá školiteľka
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 736
389, nová budova, blok C, 3. poschodie
Čambálová Adriána, Ing.
oponentka
qcambalovaa@stuba.sk
oponent
OOCh
doktorand
tomas.carny@stuba.sk
Čejka Jiří, prof. Ing., DrSc.oponentqcejka@stuba.sk
Čelikovský Sergej, prof. RNDr., CSc.
oponent
Čente Martin, RNDr., PhD.FCHPToponent
qcente@stuba.sk
Čeppan Michal, prof. Ing., PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
michal.ceppan@stuba.sk
Čermák Roman, doc. Ing., Ph.D.
oponent
Černák Juraj, prof. RNDr., DrSc.FCHPToponent
qcernak@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 570
SB 471
Černocká Hana, RNDr., Dr.FCHPT
oponentka
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 491
SB 320
odborný asistent CSc.,PhD.
NB2130
Červenčík Karol, Ing.OVHKPdoktorand
oponent
externý školiteľ
qcipak@stuba.sk
OIaRP
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 355NB 666lubos.cirka@stuba.sk
Čižeková Lýdia, Mgr., PhD.oponentka
lydia.cizekova@stuba.sk
Čižmárová Oľga, Ing.OEIdoktorandka
Čižnár Ivan, prof. Ing., DrSc.
oponent
qciznar@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľka
ODCPvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
Čollák Mikuláš, Ing.
oponent
qcollak@stuba.sk
oponent
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 674 242
B 123
FCHPT
externý školiteľ
Danielik Vladimír, prof. Ing., PhD.OATprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 523
153, stará budova, 1. poschodievladimir.danielik@stuba.sk
externá školiteľka
martina.danihelova@stuba.sk
Danišová Lucia, Ing.doktorandka
Danišová Teréziaupratovač - upratovačka+421 918 674 729ÚZ Vyhneterezia.danisova@stuba.sk
Danišovič Ľuboš, doc. RNDr., PhD.FCHPT
oponent
FCHPT
externý školiteľ
qdankom@stuba.sk
Danko Matej, Ing., PhD.FCHPT
oponent
NB2130
qdankom1@stuba.sk
FCHPT
zahraničný hosť
OFChvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
269, stará budova, 2. poschodiedenisa.darvasiova@stuba.sk
OOTKaR
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 918 674 406
OOCh
chemický lab. technička a kontrolór
ivana.dekankova@stuba.sk
De la Vega Barranco Guillermobudúci zahraničný študent
oponent
qdemcak@stuba.sk
technická pracovníčka
+421 918 674 729
ÚZ Vyhne
Derco Ján, prof. Ing., DrSc.OEI
docent DrSc.
+421 (2) 59 325 231
730, nová budova, blok A, 7. poschodie
ÚBTdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 710SB 327katarina.dercova@stuba.sk
Diaz Suarez Aliciabudúca zahraničná študentka
OOCh
doktorandka
livia.dikosova@stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 618
460, nová budova,blok B, 4.poschodie
Dobišová Katarína, Ing.
oponentka
qdobisova@stuba.sk
Dobrota Dušan, prof. MUDr., CSc.
oponent
Doháňošová Jana, Ing., PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 452
P32 B, stará budova, prízemie vľavojana.dohanosova@stuba.sk
Dolejš Petr, doc. Ing., CSc.FCHPT
oponent
doktorandkafaeze.dorchei@stuba.sk
FCHPToponent
ÚBM, FCHPT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá školiteľka
Drábik Milan, doc. RNDr., CSc.
externý školiteľ
qdrabik@stuba.sk
Dragúňová Jana, Mgr., CSc.oponentka
Drahoš Bohuslav, RNDr., Ph.D.FCHPToponent
Drahovská Hana, doc., PhD.oponentka
qdrahovska@stuba.sk
externý školiteľ
Drobňaková Gabriela
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 918 674 193
NB - 1.posch, B 1196
Drtil Miloslav, prof. Ing., PhD.OEIprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 234
747, nová budova, blok B, 7. poschodie
SCHK
knihovníčka
+421 918 674 179NB -2.posch. A 227
Drusková Darina, Ing.
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 918 674 133
D 1118
Dřímal Jiří, doc. RNDr., CSc.FCHPToponent
qdrimal@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 532
201, stará budova, 2. poschodie
tibor.dubaj@stuba.sk
prevádzkový pracovník+421 918 674 114NB/S157rudolf.duban@stuba.sk
Dubecová Jolana, Bc.chemický lab. technička a kontrolór
FCHPT
budúci zahraničný študent
xdubois@stuba.sk
Dubová Zuzana, Ing., PhD.oponentka
OChBI
docent CSc.,PhD.
+421 918 674 654
NB2123
jozef.dudas@stuba.sk
OChBI
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 59 325 250
NB3132
TPP
upratovač - upratovačka
Dugovičová Tatiana, Ing.FCHPT
oponentka
Ducháček Vratislav, prof. Ing., DrSc.FCHPToponent
Ďuračka Miroslav, Ing.
oponent
qdurackam@stuba.sk
Ďuračková Zdenka, prof. Ing., PhD.FCHPT
oponentka
Ďurčanská Katarína, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
SB 384katarina.durcanska@stuba.sk
FCHPToponent
FCHPToponent
qdurfina@stuba.sk
Ďurica Tibor, prof. Ing., PhD.oponent
qduricat@stuba.sk
doktorand
lukas.durina@stuba.sk
FCHPToponent
Ďurišová Barbora, Ing.oponentka
qdurisovab@stuba.sk
Ďurovič Michal, doc. Ing., PhD.FCHPToponent
qdurovic@stuba.sk
FCHPT
oponent
Dušička Eva, Ing.OPKV
doktorandka
eva.dusicka@stuba.sk
Dvonka Vladimír, Ing., PhD.OPAFvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 221
NB 5118
Dvoran Ján, doc. Ing., CSc.
oponent
+421 903 262 352
NB 677
OFChdocentka CSc.,PhD.
+421 918 674 477
270, stará budova, 2. poschodie
Dzivák Jozef, Ing.SCHK
riaditeľ SCHK
+421 915 797 336
jozef.dzivak@stuba.sk
Dzurňák Ľubomír, Ing.FCHPT
oponent
externá školiteľka
qandicsova@stuba.sk
FCHPT
oponentka
qeganbenova@stuba.sk
Elefant MichalTPPpracovník pre verejné obstarávanie
Elefantová Katarína, Ing., PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., chemický laborant
Ellen BrichonFCHPT
budúca zahraničná študentka
budúca zahraničná študentka
xelodie@stuba.sk
Eštoková Adriana, prof. RNDr., PhD.FCHPToponentkaqestokova@stuba.sk
Etrych Tomáš, RNDr., DrSc.FCHPToponent
Fabíková Elenachemický lab. technička a kontrolór+421 918 674 785
271, stará budova, 2. poschodie
oponent
qfarago@stuba.sk
FCHPTexterný školiteľ
FCHPTexterný školiteľ
Fašková Lucia, Ing.
doktorandka
Fedorko Pavol, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 681
225, stará budova, 2. poschodiepavol.fedorko@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 530
405
roman.fekete@stuba.sk
emeritný profesor
+421 918 674 461
156, stará budova, 1. poschodie
Feranc Jozef, Ing., PhD.OPKVvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
jozef.feranc@stuba.sk
Ferenčík Viktor, Ing.
oponent
oponent
qferianc@stuba.sk
Ferkl Lukáš, doc. Ing., Ph.D.
oponent
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
oponent
FCHPTbudúci zahraničný študent
xfernandezortiz@stuba.sk
Fikar Miroslav, prof. Ing., DrSc.OIaRPprofesor DrSc.
+421 (2) 59 325 367
NB 675
FCHPT
oponentka
FCHPToponent
qfilipj@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Filo Juraj, Mgr., PhD.oponent
FCHPT
oponentka
budúci zahraničný študent
Fischer Róbert, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
robert.fischer@stuba.sk
Fišera Ľubor, prof. Ing., DrSc.FCHPTemeritný profesor+421 918 674 169
Fišera Roman, Ing., PhD.
oponent
qfisera@stuba.sk
Flores-Ramírez Gabriela, Mgr., PhD.
externá školiteľka
OPKV
chemický lab. technička a kontrolór
eva.foltinova@stuba.sk
oponent
qforsthoffer@stuba.sk
Fraňo Ľuboš, Ing.FCHPT
oponent
lubos.frano@stuba.sk
Friedrich Jörg Florian, prof. Dr.
oponent
qfriedrichj@stuba.sk
FCHPT
oponent
FCHPToponent
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 531
233, stará budova, 2. poschodiemarek.fronc@stuba.sk
Fuchsová Barbora, Ing.
oponentka
qfuchsova@stuba.sk
Fujáková MartaÚBMchemický lab. technička a kontrolór
+421 (2) 59 325 410
SB 632marta.fujakova@stuba.sk
OOTKaRvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 59 325 326
NB 736
Furdíková Katarína, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 330
SB 308
OIaRPdoktorand, asistent
FCHPT
oponentka
FCHPT
oponentka
Gaduš Ján, prof. Ing., PhD.FCHPToponent
qgadus@stuba.sk
Gajdoš Jaroslav, Ing.OSP-DPvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímjaroslav.gajdos@stuba.sk
Gajdoš Peter, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD., oponent
+421 (2) 59 325 565
SB 353
ÚBM
doktorandka, chemický laborant
Galambošová Martina, MUDr.
oponentka
Gálisová Ivana, Ing.
doktorandka
ivana.galisova@stuba.sk
OM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 335
NB 604
Gál Lukáš, Ing., PhD.OPAF
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
lukas.gal@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 560
159, stará budova, 1. poschodiemiroslav.gal@stuba.sk
Gálová Zdenka, prof. RNDr., CSc.
oponentka
FCHPT
externý školiteľ
+421 917 674 669
FCHPT
oponentka
Garaiová Martina, Mgr., PhD.FCHPToponentkaqgaraiova@stuba.sk
Garaiová MiroslavaTPPprevádzková pracovníčka
Garaj Ivan, RNDr., CSc.FCHPTdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 325 297NB 129
Garaj Ján, prof. Ing., DrSc.FCHPT
externý učiteľ
qgaraj@stuba.sk
FCHPT
budúci zahraničný študent
xgarciarodrigue@stuba.sk
Garčár Miroslav, Ing.FCHPT
oponent
qgarcar@stuba.sk
FCHPTexterný učiteľ
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 372
NB 781dana.gasparovicova@stuba.sk
ÚFCHCHF
profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 460
266, stará budova, 2. poschodie
Gaučíková Silvia, Mgr.
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 918 674 318
NB - 1.posch, C 1117silvia.gaucikova@stuba.sk
FCHPT
oponentka
qgbelcova@stuba.sk
Gbelská Yvetta, prof. RNDr., CSc.FCHPToponentka
FCHPToponent
Géczy Michal, Ing.oponent
oponent
oponentka
OPAFvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
externý školiteľ
Gičová AnnaFCHPToponentka
TPP
posol - doručovateľ
+421 905 565 430
NB/P-97darina.golembiovska@stuba.sk
FCHPToponent
qgolian@stuba.sk
FCHPT
oponent
qgolias@stuba.sk
Görögová LýdiaTPP
upratovač - upratovačka
OOChprofesor DrSc.
+421 (2) 59 325 160
NB 520tibor.gracza@stuba.sk
Graczová Elena, doc. Ing., CSc.docentka CSc.,PhD.+421 918 674 263NB3117elena.graczova@stuba.sk
Granatier Jaroslav, Mgr., PhD.OChFodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 688
227, stará budova, 2. poschodiejaroslav.granatier@stuba.sk
FCHPT, PS
externý učiteľ, vedúci informačného centra
+421 905 960 490
NB - 2.posch, B 237
Graviano Michele
budúci zahraničný študent
xgraviano@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 557
SB 564
gabriel.greif@stuba.sk
Greifová Mária, doc. Ing., PhD.OPTdocentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 553
OEIdoktorandka
anna.grencikova@stuba.sk
oponent
Griač Peter, RNDr., CSc.
externý školiteľ
qgriac@stuba.sk
doktorand
nikolas.grof@stuba.sk
Gronesová Paulína, RNDr., PhD.oponentka
Grünwald DušanTPP
obsluhovač vykurovania
+421 918 674 420
SB/S200
Grünwald ErikTPPobsluhovač vykurovania+421 918 674 420SB/S200erik.grunwald@stuba.sk
posol - doručovateľ+421 905 565 430NB/P-97
Guillem Ullés Albertbudúci zahraničný študentxguillemulles@stuba.sk
Gulan Martin, doc. Ing., PhD.FCHPT
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 721
213
Gyuranová Dominika, Ing.doktorandka
oponent
qhabala@stuba.sk
Habalová Božena, Ing., PhD.
oponentka
qhabalova@stuba.sk
doktorandka
Hadvinová Marcela, Mgr.OOTKaR
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 59 325 772SB 401marcela.hadvinova@stuba.sk
Hajdúchová Zora, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 677
119,SB,1.poschodie
pracovník pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 325 555SB 558marian.hajek@stuba.sk
Hájek Milan, Ing., DrSc.oponentqhajekm@stuba.sk
OOTKaRdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 404
SB 417
elena.hajekova@stuba.sk
Hájovská Pavla, Ing.
doktorandka
pavla.hajovska@stuba.sk
Halajová Jana, Mgr.FCHPT
oponentka
qhalajova@stuba.sk
Halásová Gabriela, doc. Ing., PhD.FCHPT
oponentka
Halcrow Malcolm A., prof.FCHPToponent
Halenárová Zuzana, Ing., PhD.
oponentka
Halgašová Annachemický lab. technička a kontrolór
anna.halgasova@stuba.sk
Halinkovičová Michaela, Ing.OOChvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
michaela.halinkovicova@stuba.sk
Halko Radoslav, doc. RNDr., PhD.oponent
qhalko@stuba.sk
Haluz Peter, Ing.
doktorand
peter.haluz@stuba.sk
Hambalko Jaroslav, Ing.ÚBT
doktorand
jaroslav.hambalko@stuba.sk
Hančák Jaroslav, Mgr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
Hanika Jiří, prof. Ing., DrSc.FCHPToponent
FCHPT
oponent
qhanusek@stuba.sk
Hanus Jozef, Ing., CSc.oponent
Hapala Ivan, RNDr., CSc.FCHPT
externý školiteľ
qhapala@stuba.sk
FCHPToponentka
qhartl@stuba.sk
Harvanová Denisa, Ing., PhD.oponentka
oponent
qhasal@stuba.sk
oponent
qhason@stuba.sk
Hassan NaderFCHPTzahraničný hosť
qhassan@stuba.sk
OPAF
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 514
5.14
Hatok Jozef, doc. RNDr., PhD.FCHPT
oponent
FCHPT
oponent
qhavlena@stuba.sk
oponent
FCHPT
oponentka
FCHPT
oponent
OChBIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 252NB 2128juma.haydary@stuba.sk
Ház Aleš, Ing., PhD.ODCPvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
oponent
qheczko@stuba.sk
Hegyi Zuzana, Ing., PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
SB 316
zuzana.hegyi@stuba.sk
doktorandkakristina.hencelova@stuba.sk
FCHPT
oponentka
qhercegova@stuba.sk
oponent
qherchel@stuba.sk
FCHPTdohoda o vykonaní práce
Heriban Richard, Ing., PhD.technický pracovník+421 (2) 59 325 360
224, NB-2.posch.,A
richard.heriban@stuba.sk
Herich Peter, Mgr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD., vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
P42, stará budova, prízemie vľavo
peter.herich@stuba.sk
Heydari Abolfazl, PhD.FCHPT
externý školiteľ
qheydari@stuba.sk
Heželová Mária, doc. RNDr., PhD.FCHPToponentka
qhezelova@stuba.sk
Hianik Tibor, prof. RNDr., DrSc.
oponent
FCHPT
oponent
chemický lab. technik a kontrolór
+421 (2) 59 325 737
NB3109milos.hinca@stuba.sk
FCHPToponent
FCHPT
oponent
ondrej.hires@stuba.sk
FCHPToponentka
qhirosova@stuba.sk
Híveš Ján, prof. Ing., PhD.riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 468180, stará budova, 1. poschodie
FCHPT
oponentka
doktorandka
Hlavačka Vladimír, Ing., PhD.oponent
Hlaváčová Nataša, RNDr., PhD.oponentka
qhlavacovan@stuba.sk
FCHPToponent
qhlavinek@stuba.sk
OPKVdoktorandka
externý školiteľ
Hohmann Katharina
budúca zahraničná študentka
xhohmann@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 418
SB 571
FCHPT
externá školiteľka
Holíčková Andrea, Mgr.FCHPT
oponentka
qholickovaa@stuba.sk
Holič Roman, Mgr., PhD.externý školiteľ
qholic@stuba.sk
doktorandkaveronika.holla@stuba.sk
doktorandka
TPP
upratovač - upratovačka
helena.holubiczka@stuba.sk
TPPupratovač - upratovačka
Honc Daniel, doc. Ing., PhD.FCHPT
oponent
qhonc@stuba.sk
ÚBM
doktorandka, chemický laborant
lucia.hoppanova@stuba.sk
oponent
qhorakj@stuba.sk
doktorandka
ivana.horakova@stuba.sk
Horáková Ľubica, RNDr., PhD.externá školiteľka
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 59 325 269NB 6104
Horanská Ľubomíra, Mgr., PhD.OModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 332
NB 630
odborný asistent CSc.,PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 323NB 764
Horváth Branislav, Mgr., PhD.
oponent
qhorvathb@stuba.sk
Horváthová EvaTPPupratovač - upratovačka
FCHPT
oponentka
FCHPT
oponentka
OIaRPdoktorandka, asistentka
michaela.horvathova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
monika.horvathova@stuba.sk
Horváthová Viera, Ing., PhD.FCHPT
externá spolupracovníčka
Hovančíková Kristína, Ing.
oponentka
oponent
Hrabovská Anna, doc. PharmDr., PhD.
oponentka
qhrabovska@stuba.sk
Hrabovská Veronika, Ing., PhD.FCHPToponentka
systémový integrátor+421 918 669 198
Hricko Ján, Ing.FCHPToponent
qhricko@stuba.sk
OPKV
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 59 325 575
SB 372marcela.hricova@stuba.sk
Hricová Viera, Ing.FCHPToponentka
FCHPTexterný školiteľ
Hricovíniová Zuzana, RNDr., PhD.FCHPT
externá školiteľka
Hrivnáková Viera, Mgr.oponentkaqhrivnakovav@stuba.sk
Hroboňová Katarína, doc. Ing., PhD.ÚACH
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 287
372, nová budova, blok C, 3. poschodiekatarina.hrobonova@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľka
qhromadkova@stuba.sk
oponentqhromcik@stuba.sk
TPPupratovač - upratovačka
isabela.hroncova@stuba.sk
ÚBTdoktorandka
stefania.hroncekova@stuba.sk
Hronkovič Ján, Ing., PhD.FCHPT
oponent
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 719
SB 302
Hronská Iveta, Ing.FCHPToponentka
qhronska@stuba.sk
ÚACHdocentka CSc.,PhD.
+421 915 396 928
563, nová budova, blok C, 5. poschodie
Hrubý Martin, Mgr., PhD.FCHPT
oponent
OChBIdoktorand
oponent
Hrušková Veronika
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 674 243
B 122
FCHPToponent
qhucko@stuba.sk
FCHPToponent
qhudakp1@stuba.sk
ÚPSPriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 446
SB 482
ivan.hudec@stuba.sk
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 410SB 632
Hudec Pavol, doc. Ing., CSc.
docent CSc.,PhD.
pavol.hudec@stuba.sk
FCHPT
oponentka
qhulakova@stuba.sk
doktorand
jakub.husar@stuba.sk
FCHPToponent
andras.hushegyi@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 387712, nová budova, blok A, 7. poschodie
oponent
qhvizdos@stuba.sk
Hvojnik Matej, Ing.OPAFdoktorand
matej.hvojnik@stuba.sk
Hvolka Marián, Ing.
knihovník
+421 918 674 119
NB - 2.posch, A 232
marian.hvolka@stuba.sk
OVHKP
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 436SB 625eva.hybenova@stuba.sk
Chabada Peter, Ing.
oponent
qchabada@stuba.sk
chemický lab. technik a kontrolór
Chalupková Annachemický lab. technička a kontrolór
+421 (2) 59 325 734
376, nová budova, blok C, 3. poschodieanna.chalupkova@stuba.sk
Chatzidakis Titosbudúci zahraničný študent
OPKV
chemický lab. technička a kontrolór
+421 (2) 59 325 568
SB 379
agnesa.chlebakova@stuba.sk
Chlup Zdeněk, doc. Ing., PhD.FCHPToponent
FCHPToponent
Chodák Ivan, prof. Ing., DrSc.dohoda o vykonaní práce
FCHPToponentkaqcholujova@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 674 337
B 124
monika.chorvathova@stuba.sk
Chovancová Marta, doc. Ing., CSc.FCHPToponentka
marta.chovancova@stuba.sk
Christova Darinka, prof. Dr.oponentka
oponentka, externá školiteľka
qchromcikova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
monika.chuda@stuba.sk
Chyba Andrej, Ing., PhD.FCHPToponentandrej.chyba@stuba.sk
OChFodborný asistent CSc.,PhD.
212, stará budova, 2. poschodiemichal.ilcin@stuba.sk
oponent
Illeová Viera, Ing., PhD.vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 249
NB2124
OEI
odborná asistentka CSc.,PhD.
FCHPT
oponent
Imrichová Denisa, RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., oponentka
OAChodborný asistent CSc.,PhD.
FCHPT
oponent
Jabconová Adriana, Ing.FCHPToponentka
Jablonský Michal, doc. Ing., PhD.ODCP
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 218
NB 4126
michal.jablonsky@stuba.sk
Jaďuďová Katarína, Mgr., PhD.OTVŠ
odborná asistentka CSc.,PhD.
Jakl Lukáš, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľ
Jakubčová Mária, Ing.oponentka
qjakubcovam@stuba.sk
Jakubec Pavol, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD., oponent
Jakubík Tibor, Ing., CSc.ÚACH
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 417P40, stará budova, prízemie vľavo
Jambor Boris, Ing., PhD.oponent
FCHPT
oponent
doktorand
FCHPToponent
qjancovica@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 227
NB 5124
viera.jancovicova@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 547
132,SB,1.poshodie
Janglová DanicaFCHPT
dohoda o vykonaní práce
externá školiteľka
qjanigova@stuba.sk
Janíková Lenka, Ing., Ph.D.oponentka
qbandzuchova@stuba.sk
Janík PetrFCHPT
budúci zahraničný študent
xjanikp@stuba.sk
OChBIodborný asistent CSc.,PhD.NB2130jan.janosovsky@stuba.sk
vedecký pracovník KS I. DrSc., externý školiteľ
+421 (2) 59 325 540
111,SB,1.poshodie
Janotka Ľuboš, Ing.ÚBM
doktorand
Jantová Soňa, doc. Ing., CSc.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 455
SB 617
sona.jantova@stuba.sk
Jasem Milan, doc. RNDr., CSc.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 332NB 630
FCHPToponent
Jedrusik Aldona, Mgr. art.doktorandka
OFChvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 482
277, stará budova, 2. poschodie
ingrid.jelemenska@stuba.sk
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 250
NB2127
Jendželovský Rastislav, RNDr., PhD.FCHPToponent
qjendzelovsky@stuba.sk
oponent
Jeriga Angelika, Ing.oponentka
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 528P9, stará budova, prízemiezuzana.jezikova@stuba.sk
Ježo Ľubomír, Ing., PhD.
oponent
oponentka
Jomová Klaudia, doc. RNDr., PhD.oponentka
Jóna Eugen, prof. Ing., DrSc.oponent
doktorand
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 629
NB 443vladimir.jorik@stuba.sk
Jozefíková Flóra, Ing.OACh
doktorandka
externý školiteľqjuranek@stuba.sk
doktorand
oponent
Jurčo Juraj, Ing.FCHPT
oponent
qjurco@stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
emilia.jurisova@stuba.sk
Jurišová Jana, Ing., PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 774
151, stará budova, 1. poschodie
jana.jurisova@stuba.sk
Jurkovičová Dana, RNDr., PhD.
oponentka
qjurkovicovad@stuba.sk
oponentka
qjurkovicova@stuba.sk
Jurkovičová Tarabová Bohumila, Mgr., PhD.externá školiteľka
qjurkovicovatar@stuba.sk
oponentka
ivica.just@stuba.sk
FCHPT
externá školiteľka
qkaclikova@stuba.sk
Kačenák Igor, doc. Ing., CSc.
oponent
qkacenak@stuba.sk
FCHPT
externý spolupracovník
qkacik@stuba.sk
FCHPToponentka
qkadlecikova@stuba.sk
FCHPToponent
Kajanová Jana, doc. Ing., PhD.FCHPTexterná spolupracovníčka+421 918 669 115
Kákoniová Daniela, RNDr., PhD.FCHPTexterná školiteľka
Kaliňák Michal, Ing., PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 777
P35B, stará budova, prízemie vľavo
Kaliňáková Barbora, Ing., PhD.ÚBMvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
barbora.kalinakova@stuba.sk
Kalník Martin, Ing.OOCh
doktorand
martin.kalnik@stuba.sk
Kalúz Martin, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 355
NB 666
Kanďárová Helena, Ing. Dr. rer. nat.ÚBM
odborná asistentka CSc.,PhD.
helena.kandarova@stuba.sk
FCHPToponentka
qkanovicsova@stuba.sk
Kaňuchová-Pátková Jaroslava, Ing., PhD.
oponentka
Kapitán Peter, Ing., PhD.oponent
qkapitan@stuba.sk
Karas Pavol, Ing.FCHPT
oponent
qkaras@stuba.sk
PS
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 905 559 413NB - 2.posch, B 236silvia.karatini@stuba.sk
FCHPToponentka
Karkeszová Klaudia, Ing.doktorandka
Karovičová Jolana, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.SB, 5.posch. 552
oponentka
qkarpiskova@stuba.sk
Karvaš Anton, Ing.FCHPToponent
qkarvas@stuba.sk
Kasák Peter, Mgr., PhD.FCHPT
externý školiteľ
qkasak@stuba.sk
Kassai Angelika, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
qkassai@stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 918 674 325
TPP
upratovač - upratovačka
irena.kasova@stuba.sk
Kašparová Svatava, RNDr., PhD.vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 542 765pracovisko na Kramároch
Katrenčík Ivan, Ing., PhD.oponent, externý spolupracovník
externý školiteľ
oponent+421 918 674 215svetozar.katuscak@stuba.sk
oponent
Kavečanský Viktor, RNDr., CSc.oponent
Kazantseva Natalia E., doc. Ing., Ph.D.FCHPToponentkaqkazantseva@stuba.sk
Kazimírová Veronika, Ing.ÚBTdoktorandka
veronika.kazimirova@stuba.sk
Kebísek Michal, Ing.oponent
Kecskés Juraj, Ing., PhD.FCHPT
oponent
qkecskes@stuba.sk
Kecskésová Stanislava, Ing.
doktorandka
stanislava.kecskesova@stuba.sk
oponent
qkedzuch@stuba.sk
Kellö Vladimír, prof. RNDr., DrSc.
oponent
Kelnar Ivan, Ing., PhD.FCHPT
dohoda o vykonaní práce
qkelnar@stuba.sk
TPPdomovník - údržbár, údržbár
Kerekeš Kamil, Ing., PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 463
176, stará budova, 1. poschodiekamil.kerekes@stuba.sk
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
Khvalbota Liudmyla, Mgr.
doktorandka
+421 (2) 59 325 195
379, nová budova, blok C, 3. poschodie
ÚBTdoktorandka
Kijovská Lívia, RNDr., PhD.FCHPToponentka
Kilian Juraj, Dr. Ing.
oponent
Kindl Josef, Ing.oponent
oponent
qkirchner@stuba.sk
Kis Peter, Ing., PhD.
oponent
oponent
TPP
upratovač - upratovačka
iveta.kissova@stuba.sk
Kiš Karol, Ing.OIaRPdoktorand, asistent
Kiš Miroslav, Ing.
oponent
oponent
qkizek@stuba.sk
oponentka
qklacanova@stuba.sk
Klaučo Martin, Ing., PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.martin.klauco@stuba.sk
Klaudiny Jaroslav, RNDr., PhD.externý školiteľqklaudiny@stuba.sk
oponent
qklcos@stuba.sk
Klein Erik, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 661
208, stará budova, 2. poschodie
Kleinová Andrea, Ing., PhD.OFCh
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 538
230, stará budova, 2. poschodie
andrea.kleinova@stuba.sk
Klement Róbert, Ing., PhD.externý školiteľ
ÚBT
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 565
SB 353
vedúca útvaru ľudských zdrojov+421 918 674 309
NB - 1.posch, A 181
oponentka+421 (2) 59 542 765
pracovisko na Kramároch
radka.klepochova@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľka
Klöcklerová Patrícia, Mgr. art.oponentka
Kmeťová Sivoňová Monika, doc. Mgr., PhD.FCHPT
oponentka
Kmeť Vladimír, prof. MVDr., DrSc.FCHPToponent
Kocsisová Teodora, Ing., PhD.OFChvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 538
230, stará budova, 2. poschodie
teodora.kocsisova@stuba.sk
Kočevar MatejaFCHPT
budúca zahraničná študentka
Kočibálová Zuzana, Ing.
doktorandka
Kočí Kamila, doc. Ing., PhD.FCHPToponentka
Kočišová Helena, Ing.FCHPT
oponentka
qkocisovah@stuba.sk
externý školiteľ
OPTodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 445SB 574
oponentka
qkohutovam@stuba.sk
Koiš Pavol, RNDr., CSc.oponent
OPTdoktorand
lukas.kolaric@stuba.sk
Koláriková Andrea, Mgr., PhD.OTVŠodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 643NB P126andrea.kolarikova@stuba.sk
Kolarova Nadežda, RNDr., PhD.
externá školiteľka
qkolarova@stuba.sk
FCHPToponent
qkolarovic@stuba.sk
Kolek Emil, Ing., PhD.
oponent
qkolek@stuba.sk
Kolesárová Anna, prof. RNDr., CSc.OMvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 344
NB 619
anna.kolesarova@stuba.sk
TPPupratovač - upratovačka
marta.koleszarova@stuba.sk
doktorand+421 (2) 59 325 279380, nová budova, blok C, 3. poschodie
Kollár Jozef, Mgr., PhD.externý školiteľ
qkollarj@stuba.sk
Kollárová Karin, RNDr., PhD.externá školiteľkaqkollarovak@stuba.sk
FCHPT
externá spolupracovníčka
qkollarova@stuba.sk
Komadel Peter, RNDr., DrSc.FCHPTexterný školiteľqkomadel@stuba.sk
Koman Marian, prof. Ing., DrSc.OACh
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 622NB 549
FCHPTexterný školiteľ
Koňariková Katarína, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
qkonarikova@stuba.sk
Kontár Szilvia, Ing.ÚBM
doktorandka
szilvia.kontar@stuba.sk
OVHKP
odborná asistentka CSc.,PhD.
FCHPT
externý školiteľ
OOCh, FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD., oponent
oponent
FCHPTexterný školiteľ
qkorenko@stuba.sk
OOCh
odborná asistentka CSc.,PhD.
FCHPToponentka
qkorenovaj@stuba.sk
Kořínek Ondrej, Mgr.oponent
qkorineko@stuba.sk
Kósa Csaba, Ing., PhD.FCHPT
externý školiteľ
qkosac@stuba.sk
Kostrab Gabriel, Ing., PhD.oponent
gabriel.kostrab@stuba.sk
Koščová Jana, MVDr., PhD.FCHPToponentka
Košík Ivan, RNDr., PhD.FCHPToponent
FCHPTexterná školiteľka
qkostalova@stuba.sk
oponent
qkotek@stuba.sk
oponentka
qkourimska@stuba.sk
Koutný Marek, prof. Mgr., Ph.D.oponent
Kovács Alexanderpracovník MTZ+421 918 674 668alexander.kovacs@stuba.sk
Kovácsová Zuzana
upratovač - upratovačka
Kovačiková Lucia, RNDr., PhD.FCHPT
oponentka
oponentqkovacj3@stuba.sk
Kováč Milan, Ing., CSc.
externý školiteľ
OPKV
doktorandka
maria.kovacova@stuba.sk
Kováčová StanislavaOPKVchemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 399
NB 5100
stanislava.kovacova@stuba.sk
OAModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 548
103,SB,1.poshodie
vladimir.kovar@stuba.sk
oponentka
qkozakovaa@stuba.sk
Kozmon Stanislav, Mgr., PhD.
externý školiteľ
qkozmon@stuba.sk
Kozovská Zuzana, RNDr., PhD.FCHPToponentka
doktorandka
Kožíšek Jozef, doc. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 368
272, stará budova, 2. poschodiejozef.kozisek@stuba.sk
knihovník
SCHKknihovníčka
Krahulcová Monika, Ing.doktorandka, asistentka
chemický lab. technička a kontrolór
maria.krajcirova@stuba.sk
Krajči Vladimír, Ing.FCHPT
oponent
qkrajciv@stuba.sk
Krajčová Daniela, MUDr.
oponentka
qkrajciova@stuba.sk
TPP
upratovač - upratovačka
Králik Milan, doc. Ing., PhD.OOTKaR, FCHPToponent, docent CSc.,PhD.milan.kralik@stuba.sk
Královičová Jana, Mgr., PhD.externá školiteľka
Krasňan Vladimír, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
SB 317
Krasnec Peter, RNDr., MBA, PhD.FCHPT
oponent
qkrasnec@stuba.sk
Kratochvíl Karol, Dr. Ing., CSc.FCHPT
oponent
qkratochvilk@stuba.sk
Kreps František, doc. Ing., PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 948 020 272
SB, 5.posch. 573frantisek.kreps@stuba.sk
Krištofíková Ľudmila, prom. chem.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 325 719SB 301ludmila.kristofikova@stuba.sk
Krivoňáková Naďa, RNDr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
nada.krivonakova@stuba.sk
oponentka
qkrizanovaj@stuba.sk
FCHPT
externá školiteľka
qkrizanova@stuba.sk
Kronek Juraj, Mgr., PhD.
externý školiteľ
Kroneková Zuzana, Mgr., PhD.
externá školiteľka
qkronekova@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľka
Krump Henrich, Ing., Ph.D.OPKVodborný asistent CSc.,PhD.
Krupčík Ján, prof. Ing., DrSc.FCHPToponent
Krupejová Daša, Ing.FCHPToponentka
Kruželák Ján, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
jan.kruzelak@stuba.sk
Kružlicová Dáša, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
qkruzlicova@stuba.sk
ÚBMvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
Křenek Peter, doc. PharmDr., PhD.FCHPToponentqkrenekp@stuba.sk
Křen Vladimír, prof. Ing., DrSc.FCHPT
oponent
qkren@stuba.sk
Kubalová Katarína, Ing.
oponentka
Kubička David, Ing., Ph.D., MBAoponent
oponentkaqkubies@stuba.sk
FCHPT
externá školiteľka
oponent
Kubizna Peter, Ing., PhD.
oponent
qkubizna@stuba.sk
oponentkaqkuckoval@stuba.sk
Kucman Karol, Ing., PhD.oponent
Kučera Milan, Ing., PhD.
oponent
qkuceram2@stuba.sk
FCHPToponent
Kuchár Juraj, RNDr., PhD.
oponent
Kuchta Michal, Ing.FCHPToponentqkuchtam@stuba.sk
OAChvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 184
453, nová budova,blok B, 4.poschodie
externý školiteľ
Kuchtová Veronika, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
Kukurová Kristína, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
qkukurova@stuba.sk
Kulcsárová IldikóTPP
upratovač - upratovačka
ildiko.kulcsarova@stuba.sk
FCHPToponent
Kuliček Jaroslav, Ing., PhD.
oponent
qkulicek@stuba.sk
ÚBTdoktorand
paras.kundalia@stuba.sk
FCHPT
oponent
Kurák Tomáš, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
NB4143
tomas.kurak@stuba.sk
FCHPToponentka
qkurucovam@stuba.sk
Kuta Antonín, doc. Ing., CSc.FCHPT
oponent
qkuta@stuba.sk
Kuvik Libor, Ing.FCHPT
oponent
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 677119,SB,1.poshodie
Kvasnica Michal, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 352
NB 675
doktorandkaandrea.kvasnicakova@stuba.sk
doktorand
ÚBMdoktorand
oponentka
qkysela@stuba.sk
FCHPToponent
OChBIdocentka CSc.,PhD.NB3120zuzana.labovska@stuba.sk
Labovský Juraj, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.NB3120
Labuda Ján, prof. Ing., DrSc.ÚACH
profesor DrSc.
476, nová budova, blok C, 4. poschodiejan.labuda@stuba.sk
externý školiteľ
qlacik@stuba.sk
Lacinová Ľubica, prof. RNDr., DrSc.
externá školiteľka
FCHPT
oponent
qladomersky@stuba.sk
Laho ĽubomírÚBTchemický lab. technik a kontrolór+421 (2) 59 325 480
SB 329
lubomir.laho@stuba.sk
ÚBMzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 516SB 518
Lalíková Nina, Mgr. art.FCHPToponentka
Lapínová Lucia, RNDr.oponentka
Lásiková Angelika, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 149
NB 422
oponentka
qlastincova@stuba.sk
oponentqlatifi@stuba.sk
Laubertová Lucia, Ing.FCHPToponentka
qlaubertova@stuba.sk
oponent
qlauko@stuba.sk
Lauková Michaela, Ing., PhD.OPT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., sekretárka
FCHPTdohoda o vykonaní práce
viliam.laurinc@stuba.sk
Lazovská Sylvia, Bc.
chemický lab. technička a kontrolór
oponentka
oponentqlehocky@stuba.sk
Lehoczký Mariánupratovač - upratovačka+421 903 842 083
Lehotová Veronika, Ing.OVHKPasistentka
+421 (2) 59 325 400
SB 618veronika.lehotova@stuba.sk
FCHPToponentka
oponent
qleitner@stuba.sk
upratovač - upratovačka
maria.lekovic@stuba.sk
Lelovský Marek, Ing.OJ
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
Lenčéš Zoltán, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
qlences@stuba.sk
Lépesová Kristína, Ing., PhD.oponentkaSB 625
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
FCHPToponentqlesny@stuba.sk
externá školiteľka
qletasiova@stuba.sk
FCHPT
oponent
qlhotak@stuba.sk
Liébanas Francisco Javier Arrebola, prof., PhD.FCHPToponent
Linert Wolfgang, prof.
oponent
FCHPT
oponentka
qlinkesova@stuba.sk
konzultantka
+421 (2) 59 325 515SB 525
Liptáková Tatiana, prof. RNDr., PhD.
oponentka
qluiptakova@stuba.sk
Lisý Anton, Ing.ODCP
doktorand
anton.lisy@stuba.sk
Liška Marek, prof. Ing., DrSc.
oponent
Lišková Desana, RNDr., PhD.FCHPT
externá školiteľka
FCHPT
budúca zahraničná študentka
Lokaj Ján, prof. Ing., PhD.OAMdocent CSc.,PhD.
+421 908 674 086
NC 731
Lomenova Anna, Ing.doktorandka
+421 (2) 59 325 735
372, nová budova, blok C, 3. poschodianna.lomenova@stuba.sk
Lomenová Jana, RNDr., PhD.FCHPTexterná školiteľka
FCHPT
budúci zahraničný študent
externá školiteľka
Lovás Peter, Ing., PhD.
oponent
qlovasp@stuba.sk
Ľubušký Karol, Ing.FCHPTexterný spolupracovník
FCHPT
budúca zahraničná študentka
Lucová Marianna, Mgr., PhD.FCHPT
oponentka
qlucova@stuba.sk
FCHPToponent
knihovníčka
eva.lukacova@stuba.sk
oponentka
Lukáčová Nikoleta, Ing., PhD.FCHPToponentka
FCHPTdohoda o vykonaní práce
qlukas@stuba.sk
Lukeš Vladimír, prof. Ing., DrSc.OChFzástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.+421 (2) 59 325 741223, stará budova, 2. poschodievladimir.lukes@stuba.sk
FCHPToponentqluley@stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 531
233, stará budova, 2. poschodie
FCHPToponent
Macejová Dana, Mgr., PhD.FCHPT
externá školiteľka
FCHPToponentka
Macková Katarína, Mgr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qmackovak@stuba.sk
Mackuľak Tomáš, doc. Ing., PhD.OEI
docent CSc.,PhD.
718, nová budová, blok A, 7. poschodietomas.mackulak@stuba.sk
doktorand
OIaRPpracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 59 325 366
NB 676katarina.macuskova@stuba.sk
FCHPToponentka, externá školiteľka
Magala Michal, Ing., PhD.oponent
qmagala@stuba.sk
Magdolen Peter, Ing.FCHPToponent
oponentka
+421 918 669 127
jarmila.machajdikova@stuba.sk
Machatová Zuzana, Mgr. art., PhD.oponentka
qmachatova@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľka
Mach Pavel, prof. Ing., CSc.FCHPTdohoda o vykonaní práce
qmachp@stuba.sk
FCHPT
oponent
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 315379, nová budova, blok C, 3. poschodieandrea.machynakova@stuba.sk
Májeková Magdaléna, RNDr., PhD.externá školiteľka
Májek Pavel, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 311390, nová budova, blok C, 3. poschodiepavel.majek@stuba.sk
Majerčíková Monika, Ing.
doktorandka
FCHPTexterný školiteľ+421 918 669 117
Majerník Štefan, Ing., PhD.FCHPToponent
Majová Veronika, Ing.doktorandka
Makkyová ŽanetaTPPupratovač - upratovačka
zaneta.makkyova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
Malečková Soňa, Ing., PhD.ODCPvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
sona.maleckova@stuba.sk
FCHPT
oponent
pracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 325 485
SB 319
dohoda o vykonaní práce
qmalikova@stuba.sk
FCHPToponent
qmalinsky@stuba.sk
Mališ Jakub, Ing., Ph.D.
oponent
qmalis@stuba.sk
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., externá školiteľka
+421 (2) 59 325 462
155, stará budova, 1. poschodieemilia.malisova@stuba.sk
Mališová Miroslava, Ing.OOTKaR
doktorandka
oponent
Malovíková Anna, RNDr., PhD.externá školiteľkaqmalovikova@stuba.sk
FCHPToponent
Maňas Miroslav, doc. Ing., CSc.oponent
Manová Alena, Ing., PhD.ÚACHodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 274568, nová budova, blok C, 5. poschodie
Marantes DanielaFCHPT
budúca zahraničná študentka
xmarantes@stuba.sk
Marcinčák Slavomír, doc. MVDr., PhD.
oponent
qmarcincak@stuba.sk
Marcinčin Anton, prof. Ing., PhD.emeritný profesor
OOCh
doktorandka
michaela.marcekova@stuba.sk
oponent
profesor DrSc.+421 (2) 59 325 164
NB 405
stefan.marchalin@stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 259
NB 3131jozef.markos@stuba.sk
Markovič Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
martin.markovic@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 611361, nová budova,blok B, 3.poschodiejaroslava.maroszova@stuba.sk
oponentka
FCHPT
budúca zahraničná študentka
Marquez Marquez Juan Albertobudúci zahraničný študent
Marták Ján, RNDr., PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD., externý školiteľ
NB 3119jan.martak@stuba.sk
oponent
qmartinho@stuba.sk
Martiniaková Silvia, Ing., PhD.OPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 569silvia.martiniakova@stuba.sk
FCHPT
oponent
Martinková Miroslava, doc. RNDr., PhD.FCHPToponentka
qmartinkova@stuba.sk
knihovník
doktorand
+421 (2) 59 325 736
396, nová budova, blok C, 3. poschodie
Masarovičová Elena, prof. RNDr., DrSc.oponentka
qmasarovicova@stuba.sk
FCHPTexterný školiteľ
Mastihubová Mária, Ing., PhD.FCHPT
externá školiteľka
odborný asistent CSc.,PhD.
alexander.matasovsky@stuba.sk
oponentka
+421 (2) 59 325 517
SB 524
doktorandka
Matejčík Štefan, prof. RNDr., DrSc.oponent
oponent
qmatejkaj@stuba.sk
FCHPToponent
Mati Marcel, Ing., PhD.FCHPT
oponent
FCHPT
dohoda o vykonaní práce
eva.matisova@stuba.sk
externá školiteľka
qmatulova@stuba.sk
Matúška Ján, Mgr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 688227, stará budova, 2. poschodie
FCHPToponent
qmatus@stuba.sk
Mazúr Milan, prof. RNDr., DrSc.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 520
260, stará budova, 2. poschodie
oponentka
OPKVdoktorandka
elena.medlenova@stuba.sk
oponentka
qmedveckav@stuba.sk
Medveďová Alžbeta, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 524
SB 621
oponent
Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.FCHPTkonzultant
Melníková Eva, Ing.doktorandka
oponent
Mendelová Andrea, Mgr., PhD.FCHPT
oponentka
qmendelova@stuba.sk
Messingerová Lucia, Mgr., PhD.ÚBMvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
Mészáros Alajos, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 149
NB 694
alajos.meszaros@stuba.sk
oponentka
Mičenec Barbora, Ing.FCHPT
oponentka
externá školiteľka
Mičušík Matej, Ing., PhD.externý školiteľqmicusik@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
NB2122
Mihalík Michal, Ing., PhD.FCHPToponent
qmihalikm@stuba.sk
Mihaľ Mário, Ing., PhD.OChBI
odborný asistent CSc.,PhD.
NB3126
TPPupratovač - upratovačka
janetta.mihokova@stuba.sk
Micháleková Andreachemický lab. technička a kontrolór
+421 (2) 59 325 622
550, nová budova,blok B, 5.poschodieandrea.michalekova@stuba.sk
Michalík Martin, Ing., PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
212, stará budova, 2. poschodie
FCHPT
oponentka
qmichalikovad@stuba.sk
Michalíková Zuzana, Ing.vedúca oddelenia finančného účtovníctva
+421 918 674 132
NB - 1.posch, C 1123
externá školiteľka
tajomníčka fakulty
+421 905 505 900
NB 189
FCHPT
oponent
Mikleš Ján, prof. Ing., DrSc.
externý učiteľ, externý školiteľ
+421 (2) 59 325 343
NB 652
FCHPT
externý spolupracovník
qmiklos@stuba.sk
Miklovič Jozef, Ing., PhD.oponent
upratovač - upratovačkajudita.mikocziova@stuba.sk
oponentka
Miksai ŠtefanOFChchemický lab. technik a kontrolór+421 (2) 59 325 778
263, stará budova, 2. poschodie
OVHKP
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 59 325 419
SB 512a
anna.mikulajova@stuba.sk
Mikula Milan, doc. RNDr., CSc.OPAF
docent CSc.,PhD.
oponent
Mikulášová Gabriela, Ing.oponentka
qmikulasovag@stuba.sk
Mikulášová Mária, doc. RNDr., CSc.oponentkaqmikulasova@stuba.sk
Mikulec Jozef, Ing., PhD.
oponent
qmikulec@stuba.sk
FCHPTexterná spolupracovníčka
katarina.mikulova@stuba.sk
oponentka
Mikušová Miroslava, Ing., PhD.FCHPToponentka
Milata Viktor, prof. Ing., DrSc.riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 148
NB 402viktor.milata@stuba.sk
Milichovský Miloslav, prof. Ing., DrSc.FCHPT
dohoda o vykonaní práce
Millerová Edita, Ing.
mzdová účtovníčka
+421 918 674 125
NB - 1.posch, A 184
edita.millerova@stuba.sk
Minarovičová Jana, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
Minarovičová Lucia, Ing., PhD.OPTodborná asistentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 579
pokladníčka
veronika.misalova@stuba.sk
Mislovičová Danica, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľka
qmislovicova@stuba.sk
Mistríková Jela, doc. RNDr., PhD.FCHPT
dohoda o vykonaní práce
FCHPToponent
Mládenek MilanTPP
údržbár
+421 918 674 426NB/S-46milan.mladenek@stuba.sk
Mladosievič Eugen, Ing.FCHPToponent
Mlynarčík Dušan, prof. RNDr., DrSc.FCHPT
oponent
Mlynáriková Jarmila, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľka
Mlynárik Vladimír, Ing., DrSc.oponentqmlynarik@stuba.sk
OIaRPdoktorand, asistent
Molnárová HelenaTPPprevádzková pracovníčka+421 905 498 411
NB - 1.posch,110
TPP
šatniar
magdalena.molnarova@stuba.sk
ÚBMdoktorandka
noemi.molnarova@stuba.sk
OChBI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NB4143
Moncoľ Ján, doc. Ing., PhD.OAChdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 186357, nová budova,blok B, 3.poschodiejan.moncol@stuba.sk
Monková Katarína, prof. Ing., PhD.FCHPT
externá školiteľka
qmonkova@stuba.sk
Monnigmann Martin, prof. Dr.-Ing.
oponent
Moravčík Miroslav, Ing.OChBIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmiroslav.moravcik@stuba.sk
FCHPToponentka
qmoravcikovad@stuba.sk
OAT
doktorand
Mosnáček Jaroslav, Mgr., DrSc.externý školiteľ
Mosnáčková Katarína, Mgr., PhD.externá školiteľka
OVHKP, FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., oponentka+421 (2) 59 325 419
SB 512a
Motešická Zuzana, Mgr., PhD.OJodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 154
6108
oponentka
Mravec Dušan, prof. Ing., CSc.FCHPTexterný učiteľ
dusan.mravec@stuba.sk
oponentka
qmrazova@stuba.sk
Mučaji Pavel, prof. PharmDr., PhD.FCHPT
oponent
FCHPToponentkaqmuckova@stuba.sk
Mucha Ján, RNDr., CSc.FCHPT
externý školiteľ
qmucha@stuba.sk
Műllerová Eva, Ing.oponentkaqmullerovae@stuba.sk
FCHPToponent
FCHPT
oponentka
qmunkova@stuba.sk
FCHPToponentka
qmurinovas@stuba.sk
OPAF
sekretárka
maria.mutkovicova@stuba.sk
FCHPToponent
Nagyová Helena
knihár
helena.nagyova2@stuba.sk
montér výťahov+421 918 674 175
Nahálka Jozef, Ing., PhD.
externý školiteľ
qnahalka@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľka
qnavarova@stuba.sk
oponent
qnavratil@stuba.sk
Nayab Ahmad Khalid, Ing. B.Sc., M.Sc.OVHKP
doktorand
ahmad.nayab@stuba.sk
Nehéz Martin, RNDr., PhD.OModborný asistent CSc.,PhD.
martin.nehez@stuba.sk
ÚACH
doktorandka
388, nová budova, blok C, 3. poschodie
FCHPT
externý školiteľ
qnemcovic@stuba.sk
FCHPT
oponent
qnemec@stuba.sk
Nemeček Peter, Mgr., PhD.FCHPT
oponent
oponent
qnemethp@stuba.sk
Neogrády Pavel, doc. Mgr., Dr.oponentqneogrady@stuba.sk
Nerád Ivan, Ing., CSc.externý školiteľ
Netopilík Miloš, RNDr., CSc.
oponent
qnetopilik@stuba.sk
Netriová Jana, Ing., PhD.oponentka
qnetriova@stuba.sk
Nicolas CallarecFCHPTbudúci zahraničný študent
Niederová Ľubica, Mgr., PhD.FCHPTexterná školiteľka
Nižňanský Ľuboš, Ing., PhD.oponent
qniznanskyl@stuba.sk
Noga Jozef, prof. RNDr., DrSc.
oponent
OChBIdoktorand
abdul.noori@stuba.sk
externý školiteľ
qnovaki@stuba.sk
OOTKaR
sekretárka
Nováková Kateřina, Ing.oponentka
FCHPToponentka
FCHPToponentkaqnovanska@stuba.sk
oponentka
qnovotna@stuba.sk
Novotný František, Ing.oponent
oponentka
qobalova@stuba.sk
Okuliarová Monikaoponentka
qokuliarova@stuba.sk
Olaru Sorin, prof.
oponent
Olejníková Petra, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 410
SB 632
Oleríny Vladimír, Ing.FCHPT
oponent
chemický lab. technička a kontrolór
+421 (2) 59 325 652
SB 427
oponentka
qolsovska@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
externá školiteľka
Omelka Ladislav, prof. Ing., DrSc.oponent
Omelková Jiřina, doc. Ing., CSc.FCHPT
oponentka
OEIchemický lab. technička a kontrolór
712, nová budova, blok A, 7. poschodie
marta.onderova@stuba.sk
ÚBT
doktorandka
ema.ondrejkova@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 918 674 107
553, nová budova,blok B, 5.poschodie
externý učiteľ
elektromechanik
+421 918 674 779
NB/S145milan.ondrusek@stuba.sk
Ondruš Ladislav, Ing.
oponent
qondrusl@stuba.sk
Ondrušová Lucia, PaedDr., PhD.OTVŠodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 641
NB P122lucia.ondrusova@stuba.sk
Oravcová Andrea, Bc.
chemický lab. technička a kontrolór
+421 (2) 59 325 515
SB 525
andrea.oravcova@stuba.sk
OIaRP
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 364
NB 665
juraj.oravec@stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
michal.oravec@stuba.sk
FCHPToponent
qoravecm@stuba.sk
chemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 760
NB3140
marta.ordogova@stuba.sk