Jul 9, 2020   8:31 p.m. Lujza
Academic information system

Faculty of Architecture - telephone directory


Use this application to display the list of phone numbers for the selected department. Use the button at the end of the form to print the list of phone numbers.

It is possible to display the primary data only or all data.

There are either only extensions or full phone numbers listed below. Use the following selection to change the way phone numbers are displayed.

Individual employees are ordered alphabetically, regardless of the departments they work at. Use the following selection to change this order.

Individual departments are displayed using the official abbreviations of the department names. Use the following selection to replace these abbreviations with department numbers (or codes).

     

The office phone code for Faculty of Architecture is not known. Phone numbers are in the full format.

NameDepartmentPosition
Phone
Office
E-mail
ÚKAaIS, FA
Externý spolupracovník, Dohoda o pracovnej činnosti
qagnet@stuba.sk
ÚKAaISHosťujúci profesor+421 (2) 572 76 316307
Andrášiová Katarína, Ing. arch., PhD. et PhD.FAOpponent
+421 (2) 572 76 450
205
qandrasiova@stuba.sk
Andráš Milan, doc. Ing. arch., PhD.Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, Docent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 414
404
ÚDOdborný asistent CSc.,PhD.tibor.antony@stuba.sk
Future foreign student
Auxt Tomáš, Ing. arch.
Opponent
Docentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 421412
Baďura JánDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Bahna Ján, prof. akad. arch. Ing. arch.FAOpponent
Pracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 572 76 224
3
Bakyta Róbert, Ing. arch.FA, ÚAOBOpponent, post-graduate student
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 324
310
Baláž Martin, Mgr. art., ArtD.Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 907 692 452
123
martin.balaz@stuba.sk
FAOpponent
Baloga Martin, Ing. arch., PhD.FAExterný spolupracovníkqbaloga@stuba.sk
Baňáková Kristína, Ing.
Pracovnice pre plán a rozpočet
+421 (2) 572 76 424
414
Bartko Tomáš, Ing. arch.FAOpponent
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 351
213nina.bartosova@stuba.sk
Bašová Silvia, doc. Ing. arch., PhD.ÚUaUP
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 270
250
silvia.basova@stuba.sk
ÚAOBOdborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 410
410
post-graduate student
Opponent
Beláček Milan, Ing. arch.FA
Opponent
FAOpponent
Bénard TimothéeFuture foreign student
Bencová Jarmila, doc. PhDr., PhD.
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 366
214
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qbencek@stuba.sk
Benetin Juraj, Ing. arch.Opponentqbenetin@stuba.sk
Opponent
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqbenuskovaz@stuba.sk
Berec Damián, Ing. arch.FA
Externý spolupracovník
qberecd@stuba.sk
Bereczká Kristína, Ing.
Opponent
qbereczka@stuba.sk
Bernáthová Katarína
Upratovač - upratovačka
katarina.bernathova@stuba.sk
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qbezakovam@stuba.sk
Bezák Peter, Ing.ÚDTAaOP
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.bezak@stuba.sk
ÚAOBDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Blonski Tadeusz, doc. Mgr. art.External Instructor
Bočková Monika, Ing. arch.ÚDTAaOPpost-graduate student
monika.bockova@stuba.sk
Bogár Michal, Ing. arch.
Opponent
C 1904
michal.bogar@stuba.sk
External Instructor
Bojko Vladimir, Ing. arch.Opponent
FA
Opponent
Borecká Eva, Ing. arch., PhD.FAOpponent+421 (2) 32 888 564C 1910
Borecký Ladislav, Ing. arch.Opponent
Boroš Ivan, Ing.FA
Opponent
Borysko WandaÚIVDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate studentwanda.borysko@stuba.sk
Botek Andrej, doc. Ing. arch. Mgr., PhD.ÚDTAaOP
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 352
202
Botková Patrícia, Ing. arch.
Opponent
qbotkova@stuba.sk
FA
Opponent
qbradnansky@stuba.sk
OS
Pracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 572 76 224
3
ÚD
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 907 216 824
126
michal.brasen@stuba.sk
Brna Pavol, Ing. arch.
Opponent
FA
Opponent
qbrogyanyi@stuba.sk
FA
Opponent
qbrozova@stuba.sk
Bruna Július, Ing. arch.
Externý spolupracovník
qbruna@stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 314
304
maria.budiakova@stuba.sk
FAOpponent
+421 (2) 572 76 413
403branislava.budkeova@stuba.sk
Bumbál Martin, Ing. arch.Opponent
Bunčák SamuelHS BA
Vrátnik
samuel.buncak@stuba.sk
Butková Miriama, Ing. arch.
post-graduate student
Opponent
Cakov Kalin, Ing. arch.FAOpponent
qcakov@stuba.sk
Caralis CristinaFAFuture foreign student
xcaralis@stuba.sk
Cejpková Silvia, Ing. arch.post-graduate student
Ciglanová Katarína, Ing. arch.
Opponent
Cigler Jakub, doc. Ing. arch.
Opponent
qcigler@stuba.sk
FA
Opponent
qcvengrosm@stuba.sk
ÚABBDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 413
403
Externý spolupracovník
Čech BohuslavHS BA
Vrátnik
bohuslav.cech@stuba.sk
ÚAOB
Docentka CSc.,PhD., Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, Odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 (2) 572 76 436
443
zuzana.ceresnova@stuba.sk
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 445
450
Danihel Marek, Ing. arch.
Opponent
Davide ManicaFAFuture foreign student
xdavide@stuba.sk
De Baets KeanoFAFuture foreign student
Opponentqdlabac@stuba.sk
Administratívna pracovnice v podateľni+421 (2) 572 76 225
Dorotjaková Irena, Ing. arch.DekRedaktorka+421 (2) 572 76 17842
Opponent
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate student
martin.dubiny@stuba.sk
Dubiš Matej, Mgr. art., ArtD.Opponent
matej.dubis@stuba.sk
Externý spolupracovník
qdubravec@stuba.sk
FA
Opponent
qdulikova@stuba.sk
Opponent
Dulla Matúš, prof. Ing. arch., DrSc.ÚDTAaOP
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 365
213
matus.dulla@stuba.sk
FAOpponent
qduriank@stuba.sk
ÚIVpost-graduate student
+421 (2) 21 022 446
451andrea.durianova@stuba.sk
Ďurica Milan, Ing.HS BADohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qdurica@stuba.sk
FA
Opponent
viera.dvorakova@stuba.sk
Dzanová Martina, Mgr., PhD.Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
martina.dzanova@stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
116
Opponent
qerdelyi@stuba.sk
Eristavi Irakli, Ing. arch.FA
Opponent
OS
Pracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 572 76 224
3
Opponent
Faragóová Eva, Ing. arch.
Opponent
qfaragoova@stuba.sk
Hospodár
+421 918 665 031
Farkašová Beáta
Knihovnice
+421 (2) 572 76 25140
Farkašová Simona, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate student
simona.farkasova@stuba.sk
Fečík Maroš, Ing. arch.FA
Opponent
Opponent
qfeckaninova@stuba.sk
ÚUaUP
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 279
244
FA
Future foreign student
Filípková Jana, Ing. arch.post-graduate studentjana.filipkova@stuba.sk
Kni
Knihovnice
+421 (2) 572 76 232
40
ÚAOBpost-graduate student
Fischer Dušan, Ing. arch.FA
Opponent
qfischer@stuba.sk
Opponentqflimmel@stuba.sk
Externý spolupracovník
qflorian@stuba.sk
Follrich DušanHS BA
Vedúci prevádzkovej jednotky
+421 918 665 01711b
Future foreign student
Opponent
Franko Pavol, Ing. arch.Opponentqfranko@stuba.sk
Furdík Daniel, Ing. arch.ÚUaUP
post-graduate student
daniel.furdik@stuba.sk
Furdík Juraj, Ing. arch., CSc.
Opponent
+421 918 665 034
325
qfurdik@stuba.sk
FA
Opponent
qfuzek@stuba.sk
Gábrišová Vanda, MA.ÚD
post-graduate student
Údržbár
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
FA
Opponent
qgaj@stuba.sk
Gál Peter, prof. Ing. arch., PhD.FAExterný spolupracovník
+421 (2) 572 76 268
238
qgalp1@stuba.sk
Ganobjak Michal, Ing. arch., PhD.
Opponent
michal.ganobjak@stuba.sk
Gáspárová-Illéšová Gabriela, doc. akad. soch.ÚVTaMDocentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 345337Agabriela.gasparova-illesova@stuba.sk
ÚUaUPOdborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 276
235katarina.gecova@stuba.sk
FA
Opponent
Future foreign student
Gojdič Ivan, Ing. arch.
Opponent
qgojdic@stuba.sk
Görner Karol, Ing. arch., PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
FAOpponent
qgrebert@stuba.sk
FA
Externý spolupracovnice
+421 (2) 32 888 426
C 1912
ÚDTAaOP
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 361208
Sekretárka
katarina.gruberova@stuba.sk
Gulanová Jana, Ing., PhD.Opponent
+421 (2) 57 296 497
344
External Instructor+421 (2) 572 76 415
405
Guštarová GabrielaÚIVSekretárka+421 (2) 572 76 424
414
Haászová Martina, Mgr.Mzdová účtovníčka
+421 918 665 005
115b
Haberlandová Katarína, PhDr., PhD.Opponentqhaberlandova@stuba.sk
Hain Vladimír, Ing. arch., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 317
307
vladimir.hain@stuba.sk
Výskumný pracovník s VŠ vzdelanímroman.hajtmanek@stuba.sk
Halada Vít, doc. Mgr. art., ArtD.FA
Opponent
Hanáček Tomáš, Ing. arch., PhD.ÚUaUPOdborný asistent CSc.,PhD.
Hansen SoerenFA
Future foreign student
xhansen@stuba.sk
HANTABÁL Juraj, Ing. arch.Opponentqhantabal@stuba.sk
ÚKAaISDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 438
C 0711
FAExterný spolupracovník
Opponent
qhanzlicek@stuba.sk
Hartl Miloš, Ing. arch.
Opponent
Haščák Andrej, Mgr. art., ArtD.Opponent
Haščák Jozef, doc. akad. mal., ArtD.External Instructor
qhascak@stuba.sk
OE
Pracovnice pre správu a predaj majetku
gabriela.haviernikova@stuba.sk
FA
Opponent
FA
Opponent
+421 (2) 32 888 464
C 1918
juraj.hermann@stuba.sk
Hoffman Karol, Ing. arch.Externý spolupracovník
Dohoda o vykonaní práce
+421 918 669 200
443 a 101
anna.holmanova@stuba.sk
Pracovnice ekonomiky práce+421 918 863 742
115a
Hrašková Nadežda, doc. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOP
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 276 358
203
Hrdý Vladimír, Ing. arch.FA
Opponent
Hronský Michal, doc. Ing. arch., PhD.ÚIV
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 445
450
Hubinský Tomáš, Ing. arch.
Externý spolupracovník, Dohoda o pracovnej činnosti
qhubinsky@stuba.sk
FA
Opponent
qhudakp@stuba.sk
ÚAOBDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Docent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 572 76 231
181
Humero Ruiz Virginia
Future foreign student
Hurtonyová Eva
Upratovač - upratovačka
Husovska Ludmila, Ing. arch., CSc.FA
Opponent
qhusovska@stuba.sk
Opponent
Chmelík Vojtech, doc. Ing., PhD.ÚKAaISDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 630C 1914
Opponent
qchrappova@stuba.sk
FA
Opponent
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.FAOpponent
FA
External Instructor
Docent CSc.,PhD.
Ilkovičová Ľubica, doc. Ing. arch., CSc.ÚKAaISDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 153316
Upratovač - upratovačka
Illéš Juraj, Ing. arch.ÚUaUPDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
External Teacherqizakovic@stuba.sk
post-graduate student
FA
External Instructor
qjarema@stuba.sk
Jarina Ivan, Ing. arch.Opponentqjarina@stuba.sk
FA
Opponent
Jelenčík Branislav, doc. Ing., ArtD.ÚDDocent CSc.,PhD.
ÚKAaIS
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qjokayova@stuba.sk
Opponent
Joklová Viera, doc. Ing. arch., PhD.ÚUaUP
Docentka CSc.,PhD.
+421 918 665 045
324
Opponent
qjoscak@stuba.sk
Opponent
qjurajs@stuba.sk
Juráni Miloš, arch. Mgr.FAOpponentqjurani@stuba.sk
FAOpponentqjurkovicp@stuba.sk
Kacej Michal, Ing. arch.ÚAOB
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student, Dohoda o pracovnej činnosti
michal.kacej@stuba.sk
Future foreign student
xkacinari@stuba.sk
VSElektromechanik oznam. a zabezp. zariad.
Docent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 326
415
frantisek.kalesny@stuba.sk
Prevádzková pracovnice
Kaločajová MartaPracovnice pre zahraničné vzťahy+421 (2) 572 76 211
102
marta.kalocajova@stuba.sk
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 661
C 1401
Kanócz Ján, doc. Ing., PhD.
Externý spolupracovník
qkanoczj@stuba.sk
Tajomníčka fakulty
+421 (2) 572 76 189
111
anna.karacsonyova@stuba.sk
Externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 261
250
post-graduate student
Keppl Julián, prof. Ing. arch., CSc.ÚEEAProfesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 451
340
Kiac Kristína, Ing. arch.
post-graduate student
kristina.kiac@stuba.sk
post-graduate student
FA
Opponent
HS BAUpratovač - upratovačka
Klein Štefan, doc. akad. soch. Ing.FA
Opponent
Kobák Kornel, Ing. arch.
Opponent
Koban Juraj, doc. Ing. arch., PhD.External Instructor
Kočlík Dušan, Ing., ArtD.ÚIV
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 440
439
FAExterný spolupracovník
Opponent
qkollarm1@stuba.sk
Komrska Jan, Ing. arch., CSc.
Opponent
+421 (2) 572 76 269
245
jan.komrska@stuba.sk
Končeková Danica, doc. Ing. arch., PhD.Docentka CSc.,PhD., Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 418
408danica.koncekova@stuba.sk
FAOpponent
qkonrad@stuba.sk
Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.Externý spolupracovník
qkopacik@stuba.sk
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 432
439
pavol.korcek@stuba.sk
Kordík Lukáš, Ing. arch.
Opponent
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 572 76 376331
Opponent
qkostialj@stuba.sk
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 435
442veronika.kotradyova@stuba.sk
FAOpponent
Sekretárka
+421 (2) 572 76 452
349milada.kovacsova@stuba.sk
ÚUaUPProfesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 272
241bohumil.kovac@stuba.sk
HS BAUpratovač - upratovačka
HS BAUpratovač - upratovačka
Kováčová Ľubica, Bc.Kni
Knihovnice
+421 (2) 572 76 220
45
Kozáková Michala
Opponent
FAExternal Instructor
qkozusko@stuba.sk
Kožuško Peter, Ing. arch.FA
Opponent
Krajcsovics Lorant, Ing. arch., PhD.
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 461
349
Krajčovičová Wanda, Bc.ÚUaUPSekretárka
Krajewska NarcyzaFuture foreign student
xkrajewska@stuba.sk
Králik Ľubomír, Ing. arch.FA
Opponent
ÚD
Odborný asistent CSc.,PhD.
marian_kralik@stuba.sk
FA
Opponent
Kráľová Eva, doc. Ing., CSc.ÚDTAaOP
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 359
210
Vrátnik
+421 (2) 572 76 238
geza.krascsenits@stuba.sk
Krausková Veronika, Ing. arch.ÚEEA
post-graduate student
Krcho Ján, Dr. Ing. arch., PhD.FAOpponent
qkrcho@stuba.sk
Externý spolupracovník
qkristek@stuba.sk
Kristiánová Katarína, Ing. arch., PhD.ÚUaUPVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním, Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 266239
Křenek Ladislav, doc. akad. soch., ArtD.
Externý spolupracovník
Kubaliaková Radka, Ing. arch.post-graduate student
radka.kubaliakova@stuba.sk
Kubáňová Eva, Mgr. art., ArtD.FAOpponent
Kubečková Darja, prof. Ing., Ph.D.FAExterný spolupracovnice
qkubeckova@stuba.sk
post-graduate student
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 572 76 330330
Kubiš Boris, Ing.FA
Externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 15605
Kubušová Vlasta, Mgr. art. Bc.ÚDpost-graduate student
Kujanová Katarína, Ing. arch., PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 454306
Kukuľa Ján, Ing. arch.FA
Opponent
qkukula@stuba.sk
Kukumberg Marek, Ing.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Kulifaj Ivan, Ing. arch.post-graduate student
FAOpponent
ÚAOBpost-graduate student
Kurek Ondrej, Ing. arch. Mgr. art.post-graduate student
ondrej.kurek@stuba.sk
VS
Vedúci VS
+421 918 669 187
martin.kuruc@stuba.sk
Kusý Martin, Ing. arch.FA
Opponent
FAOpponent
qkusym1@stuba.sk
Kvitkovský Martin, Ing. arch.ÚDTAaOPVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Opponent
qkvocka@stuba.sk
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Labudová Zuzana, Mgr. art., ArtD.FA
Opponent
Látečka Rudolf, Mgr. art.
Opponent, Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate student
rudolf.latecka@stuba.sk
FAExterný spolupracovnice
qledererova@stuba.sk
Legény Ján, Ing. arch., PhD.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 572 76 458
340
ÚUaUPpost-graduate student
FAOpponent
peter.lenyi@stuba.sk
post-graduate student
+421 (2) 21 022 446451
Opponent
qlichvarova@stuba.sk
Lichvár Štefan, Ing. arch.
Opponent
qlichvars@stuba.sk
Lipková Michala, Mgr. art., ArtD.
Odborná asistentka CSc.,PhD.
michala.lipkova@stuba.sk
ÚVTaMDocent bez vedeckej hodnosti
+421 918 665 047
124
Lüley Marek, MArchpost-graduate studentmarek.luley@stuba.sk
Luptáková MiroslavaUpratovač - upratovačka
miroslava.luptakova@stuba.sk
Madarás Ján, RNDr., PhD.FAOpponent
Macháčová Klára, Ing. arch., PhD.ÚEEAOdborná asistentka CSc.,PhD., Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 461
349
klara.machacova@stuba.sk
Machanová RuženaFinančná účtovníčka
+421 (2) 572 76 210
110
ruzena.machanova@stuba.sk
ÚD
post-graduate student
Majcher Stanislav, Ing. arch., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 433
440
FAOpponent
FA
Future foreign student
xmarotomelle@stuba.sk
Future foreign student
xmartins@stuba.sk
Maukš Branislav, Mgr. art., M.A.Opponentqmauks@stuba.sk
Maukš Filip, Mgr. art.ÚDpost-graduate student
Mazalán Peter, Mgr. art. Ing. arch., PhD.ÚIVOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 434441peter.mazalan@stuba.sk
ÚVTaMVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 342
328
ivor.meciar@stuba.sk
Meierová Alexandra, Ing. arch., PhD.Opponent
Meliš Stanislav, Ing. arch.FAOpponent
Mellner Dušan, Ing. arch., PhD.FA
Opponent
+421 (2) 32 888 400C 1903
Sekretárka
+421 (2) 572 76 325
314
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 318308
Mihaličová ElenaODPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 57 276 212
102elena.mihalicova@stuba.sk
Mihálik Juraj, Mgr.
Externý spolupracovník
Michalič Kusá Mária, Ing. arch.FAOpponent
Údržbár
+421 907 977 366
peter.michalik@stuba.sk
post-graduate student
Michalko Jozef, Ing. arch.FA
Opponent
Miškovský Matej, Ing. arch.ÚABBpost-graduate student
matej.miskovsky@stuba.sk
Mitášová Monika, doc. Ing. arch., PhD.Opponent
post-graduate student
martin.mjartan@stuba.sk
Moravčíková Henrieta, prof. Dr. Ing. arch.Profesorka CSc.,PhD., External Instructor
+421 (2) 572 76 365
213henrieta.moravcikova@stuba.sk
FAOpponent
Odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 434441
Morgenstein Peter, Ing. arch., PhD.ÚEEAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 458340peter.morgenstein@stuba.sk
Future foreign student
xmorin@stuba.sk
Upratovač - upratovačka
zita.mozesova@stuba.sk
Mrázová Renáta, Ing.ÚDTAaOP
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
Nagy Sebastian, Ing. arch.FAOpponent
qnagys1@stuba.sk
FA
Opponent
Nahálka Pavel, Ing. arch., PhD.Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, Odborný asistent CSc.,PhD.+421 918 665 032429
Noskovič Štefan, JUDr.HS BAVrátnik
ÚUaUP
post-graduate student
Olah Andrej, Ing. arch.FAOpponentandrej.olah@stuba.sk
Olah Peter, doc. Ing., ArtD.ÚD
Docent CSc.,PhD.
peter.olah@stuba.sk
Knihovnice
+421 (2) 572 76 22045
Ontkóc Marián, Ing. arch.ÚIVpost-graduate student+421 (2) 21 022 447
452
ÚAOBOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 417
407
ÚDProfesor bez vedeckej hodnosti
+421 905 201 046
132
Opponent
C 1904
Papp Peter, Ing., ArtD.
Opponent
qpapp@stuba.sk
FAOpponent
qpastorekova@stuba.sk
FA
External Instructor
qpasztor@stuba.sk
FA
Opponent
OVVVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 456 922 187
juraj.paucula@stuba.sk
Pauliny Pavol, Ing. arch., PhD.Riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 354
204
pavol.pauliny@stuba.sk
ÚDpost-graduate student
Pavlík Radoslav, Ing. arch.
Opponent
Pavúk Ján, Ing. arch., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 427
417
Pekník Radovan, Mgr. art.
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
radovan.peknik@stuba.sk
FAOpponent
FA
Opponent
+421 (2) 572 76 444
449
ivan.petelen@stuba.sk
FAOpponent
qpeter@stuba.sk
OE
Finančná účtovníčka
+421 (2) 572 76 210
110
Petráš Michal, Ing. arch.FA
Opponent
qpetras@stuba.sk
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 253
141
vladimir.petrik@stuba.sk
Opponent
Pifko Henrich, doc. Ing. arch., CSc.ÚEEADohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, Docent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 465351
Opponent
qpleidel@stuba.sk
Plchová Veronika, Ing. arch.Opponent
Ploczeková Eva, Mgr. art., ArtD.ÚVTaM
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 371
221
Pohaničová Jana, prof. Ing. arch., PhD.Profesorka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 358215jana.pohanicova@stuba.sk
Poivet EmmanuelleFAFuture foreign student
xpoivet@stuba.sk
Pokorný Pavol, Ing. arch.
Opponent
Polakovič Štefan, Ing. arch.ÚAOBHosťujúci profesor
+421 918 666 917
stefan.polakovic@stuba.sk
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 350
209
Future foreign student
Popluhárová MáriaOEFinančná účtovníčka+421 (2) 572 76 210110maria.popluharova@stuba.sk
Prejsa Marián, Ing.Opponent
FAOpponentqprikopsky@stuba.sk
Ptačin Ján, doc. Mgr. art. Ing. arch., ArtD.FAOpponent
ÚABB
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 428
418branislav.puskar@stuba.sk
ÚUaUP
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 276
235
Pytlik EwaFA
Future foreign student
xpytlik@stuba.sk
Rafčíková Jana
Sekretárka
+421 (2) 572 76 215
105
Rapco Pavol, Ing.FA
Opponent
qrapco@stuba.sk
Rodrigues Pinto AndréFuture foreign student
Docentka CSc.,PhD., Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, Dohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 572 76 419
407
lea.rollova@stuba.sk
Vedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.
roman.rosina@stuba.sk
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
liana.rosinova@stuba.sk
Rudent CharlesFA
Future foreign student
Rudinský Matej, Mgr. art.post-graduate student
Rusina Ivan, prof. PhDr., CSc.
Externý spolupracovník
qrusina@stuba.sk
Externý spolupracovnice
+421 (2) 572 76 316
345
FA
Opponent
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 440
439
ÚEEA
post-graduate student
karolina.sasikova@stuba.sk
FA
Future foreign student
Docentka CSc.,PhD., Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 425
415
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 432
439alexander.schleicher@stuba.sk
Schlosser Tibor, doc. Ing., CSc.ÚKAaIS, FAOpponent, Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 357
A 5/527
tibor.schlosser@stuba.sk
External Instructor
qschneider@stuba.sk
Schürholt KerstinFuture foreign student
xschurholt@stuba.sk
FA
Opponent
FAOpponent
Opponent
qslivka@stuba.sk
Pracovnice operačných systémov VS
+421 (2) 572 76 344
319
Odborná asistentka CSc.,PhD.
katarina.smatanova@stuba.sk
Smrčková Alica
Sekretárka
+421 (2) 572 76 356
206
Opponent
+421 (2) 572 76 376
331qsomora@stuba.sk
Sopirová Alžbeta, doc. Ing. arch., CSc.Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 275
248
Stacho Monika, Mgr. art., ArtD.ÚD
Odborná asistentka CSc.,PhD.
Opponent
Stoykova YoanaFA
Future foreign student
xstoykova@stuba.sk
Straková Zuzana, doc. Ing., PhD.ÚDTAaOPVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 638
C 1409zuzana.strakova@stuba.sk
Straňák Rastislav, Ing. arch.FA
Opponent
Struss Martin, Ing., ArtD.FAOpponent
Opponent
Stýblo Zbyšek, doc. Ing. arch.FA
Opponent
Opponent
FAOpponent
Sýkorová Zuzana, Mgr.Kni
Knihovnice
+421 (2) 572 76 233
43
FA
Opponent
Szobiová Eva, doc. PhDr., CSc.
Opponent
qszobiova@stuba.sk
Externý spolupracovník
Šarafín Michal, prof. Ing. arch., DrSc.FAExternal Instructor
Šeligová Andrea, Ing. arch.ÚUaUPpost-graduate studentandrea.seligova@stuba.sk
OEPracovnice pre plán a rozpočet
+421 (2) 572 76 223
113
Šercel Peter, Ing. arch.Opponent
Šeregi Marek, Ing. arch., PhD.Opponent
Šešová Daniela, Ing. arch.FA
Opponent
qsesova@stuba.sk
Sekretárka
Šimková Mária, Mgr. art., ArtD.FAOpponent
Šimkovič Vladimír, prof. Ing. arch., PhD.ÚAOBProfesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 412
402
Šíp Lukáš, Ing. arch., PhD.
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 466
352
ÚDTAaOP
post-graduate student
livia.sislakova@stuba.sk
ÚDTAaOPOdborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 357
207
ÚEEAProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 453343
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 269245lucia.stefancova@stuba.sk
Štenclová Iveta, Mgr.Knihovnice
+421 (2) 572 76 220
45
iveta.stenclova@stuba.sk
Štrbíková Dominika, Ing. arch.ÚUaUPpost-graduate student
Opponent
qstrpkap@stuba.sk
Šubinová RuženaOVVPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 572 76 211
101
Šuda Michal, Mgr. art., ArtD.Odborný asistent CSc.,PhD.
Opponentqsujan@stuba.sk
Opponent
qsurkova@stuba.sk
Tar Štefan, Ing.
Matematik - analytik VS
Teplanová Eva, Ing. arch., ArtD.FAOpponent
Tichá Jana, PhDr., PhD.Opponent
qtichaj@stuba.sk
FA
Opponent
qtichy@stuba.sk
Tichý RóbertFASystem Integrator
+421 918 669 201
REK-B245, FA-454
Tobolová Barbora, Mgr. art., ArtD.FAOpponent
FA
Opponent
qtoma@stuba.sk
FAOpponent
Tončíková Zuzana, Ing., ArtD.Opponent
qtoncikova@stuba.sk
ÚIV
post-graduate student
+421 (2) 21 022 446451
Tóthová Zuzana, doc. Ing. arch., PhD.ÚABB
Docentka CSc.,PhD., Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 426
416
Trenčanská Radoslava
Sekretárka
+421 (2) 572 76 424414radoslava.trencanska@stuba.sk
post-graduate student
FAOpponent
Turlík Jozef, Mgr. art., ArtD.
Opponent
Turlíková Zuzana, Mgr. art., ArtD.ÚD
Odborná asistentka CSc.,PhD.
zuzana.turlikova@stuba.sk
Tužinský Imrich, prof. Ing., CSc.ÚKAaIS, FAExterný spolupracovník, Dohoda o pracovnej činnosti
qtuzinsky@stuba.sk
Uhrík Martin, Mgr. art., PhD.ÚEEA
Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 458
340
martin.uhrik@stuba.sk
External Instructor
FA
Externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 686
C 0103
stanislav.uncik@stuba.sk
Urban Ján, Ing. arch.ÚUaUPpost-graduate student
ÚDTAaOPDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 377218andrea.urlandova@stuba.sk
FAOpponent
qvaclavova@stuba.sk
Vachová Barbora, Ing. arch., PhD.Opponent
qvachova@stuba.sk
Van der Linden JornFAFuture foreign student
Varga Marek, Ing. arch.Opponent
ÚDTAaOP
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate student
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.varga1@stuba.sk
Opponent
Varga Tibor, Ing. arch., PhD.ÚEEADohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 466352
Vargončík Daniel, Bc.VSPracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 572 76 329
318
daniel.vargoncik@stuba.sk
post-graduate student
FAExternal Instructor
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 443
448
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqviskupicova@stuba.sk
Vitková Ľubica, doc. Ing. arch., PhD.ÚUaUP
Docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 215
237lubica.vitkova@stuba.sk
Vnučko Kristián, Ing. arch.post-graduate student
kristian.vnucko@stuba.sk
Vodrážka Peter, prof. Ing. arch., PhD.
Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 355
205
peter.vodrazka@stuba.sk
Vojteková Eva, Ing. arch., PhD.ÚKAaIS
Odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 326
315eva.vojtekova@stuba.sk
FA
Opponent
Vošková Katarína, Ing. arch., PhD.
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 918 665 014
Docentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 428418edita.vrablova@stuba.sk
Vranský Tomáš
Externý spolupracovník
qvransky@stuba.sk
Vuck-Wolf MichalVS
Pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 572 76 329
318michal.vuck-wolf@stuba.sk
Vyskoč Eduard, Ing.Externý spolupracovník, Dohoda o pracovnej činnosti
Waszczuková Zuzana, Mgr. art.
post-graduate student
zuzana.waszczukova@stuba.sk
Wlodarczyk KatarzynaFA
Future foreign student
FAExternal Teacher
Opponent
Zaiček Martin, Mgr. art., PhD.FA
Opponent
Zajíček Michal, Ing. arch.Opponent
qzajicek@stuba.sk
post-graduate student
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 238
Závodný Ľubomír, Ing. arch.ÚABBHosťujúci profesor
+421 (2) 572 76 429
419lubomir.zavodny@stuba.sk
Zbudilová Katarína, Mgr. art.
post-graduate student
ÚKAaIS
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 630C 1913lukas.zelem@stuba.sk
Zelman Juraj, Ing. arch.Opponent
qzelman@stuba.sk
FAExternal Instructor
Opponent
Koordinátor dištančného vzdelávania a ce
kristina.zembery@stuba.sk
Žitňanský Márius, doc. Ing. arch., PhD.
Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 411
401

Click the "Print the list of phone numbers" button to get the list of phone numbers in the PDF format.