Dec 10, 2018   12:44 p.m. Radúz
Academic information system

Faculty of Architecture - telephone directory


Use this application to display the list of phone numbers for the selected department. Use the button at the end of the form to print the list of phone numbers.

It is possible to display the primary data only or all data.

There are either only extensions or full phone numbers listed below. Use the following selection to change the way phone numbers are displayed.

Individual employees are ordered alphabetically, regardless of the departments they work at. Use the following selection to change this order.

Individual departments are displayed using the official abbreviations of the department names. Use the following selection to replace these abbreviations with department numbers (or codes).

     

The office phone code for Faculty of Architecture is not known. Phone numbers are in the full format.

NameDepartmentPositionPhoneOfficeE-mail
Alexy Andrej, Ing. arch.ÚKAaISHosťujúci profesor+421 (2) 572 76 316307andrej.alexy@centrum.sk
ALMANNAI KHALID AHMED, Architekt, MSc.ÚEEApost-graduate studentkhalid.almannai@yahoo.com
Ana Catarina Pinto SantosFAFuture foreign studentCatarina_Pinto_Santos@iscte.pt
Andráš Milan, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBDocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 414404andras@fa.stuba.sk
Antony Tibor, Mgr. art.ÚDVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate studenttiborantony@gmail.com
Bacová Andrea, doc. Ing. arch., PhD.ÚABBDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 421412andrea.bacova@stuba.sk
Bachratá Alena, Mgr.OSPracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 572 76 2243bachrata@fa.stuba.sk
Bakyta Róbert, Ing. arch. Ing.FA, ÚAOBOpponent, post-graduate studentrobert.bakyta@gmail.com
Baláž Jozef, Ing. arch., PhD.ÚKAaISOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 324310jozef.balaz@stuba.sk
Baláž Martin, Mgr. art., ArtD.ÚDOdborný asistent CSc.,PhD.+421 907 692 452123balaz_martin@yahoo.de
Balážová Eva, Ing., PhD.FAOpponentqbalazovae@is.stuba.sk
Baloga Martin, Ing. arch., PhD.FAExterný spolupracovníkbaloga@fa.stuba.sk
Baňáková Kristína, Ing.OEPracovnice pre plán a rozpočet+421 (2) 572 76 424414banakova@fa.stuba.sk
Bartošíková Tereza, Ing. arch.ÚDTAaOPpost-graduate studenttereza.bartosik@gmail.com
Bartošová Nina, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 351213ninabartosova@gmail.com
Bašová Silvia, doc. Ing. arch., PhD.ÚUaUPDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 270250baaova@fa.stuba.sk
Bátor Jozef, Ing. arch., PhD.ÚAOBOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 410410jozef.bator@stuba.sk
Baxa Patrik, Ing. arch.ÚDTAaOPpost-graduate studentpatrik.baxa@gmail.com
Beďatš Martin, Ing. arch.FAOpponentqbedats@is.stuba.sk
Bencová Jarmila, doc. PhDr., PhD.ÚDTAaOPDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 366214bencova@fa.stuba.sk
Benetin Juraj, Ing. arch.FAOpponentqbenetin@is.stuba.sk
Benková Jana, Mgr. art. Ing. arch.FAOpponentsajdakova@gmail.com
Berec Damián, Ing. arch.FAExterný spolupracovníkqberecd@is.stuba.sk
Bergerová Katarína, Ing. arch.ÚABBpost-graduate studentk.bergerova@gmail.com
Bernáthová KatarínaHS BAUpratovač - upratovačkakatarina.bernathova@stuba.sk
Blonski Tadeusz, doc. Mgr. art.FAExternal Instructorqbolonski@is.stuba.sk
Bodarwe DavidFAFuture foreign studentdavid.bodarwe@tu-dortmund.de
Bogár Michal, Ing. arch.FAOpponentbogar.michal01@gmail.com
Boháč Ľubomír, Ing. arch.FAExternal Instructorlubomir.bohac@atelierart.sk
Bolebruchová Viera, Ing. arch.FAOpponentqbolebruchova@is.stuba.sk
Borecká Eva, Ing. arch., PhD.FAOpponent+421 (2) 59 274 564C 1910atelier_borecky@stonline.sk
Borecký Ladislav, Ing. arch.FAOpponentqborecky@is.stuba.sk
Boroš Ivan, Ing.FAOpponentivanhoeee@azet.sk
Borysko Wanda, Mgr. art.ÚIVpost-graduate studentwanda.borysko@gmail.com
Botek Andrej, doc. Ing. arch. Mgr., PhD.ÚDTAaOPDocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 352202andrej.botek@stuba.sk
Bradová Ivana, Ing. arch.ÚUaUPpost-graduate studentbradova.iva@gmail.com
Brandisová Margita, Ing.OSPracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 572 76 2243brandisova@fa.stuba.sk
Brašeň Michal, Ing., ArtD.ÚDOdborný asistent CSc.,PhD.+421 907 216 824126michal.brasen@stuba.sk
Brogyányi Gabriel, Ing. arch.FAOpponentqbrogyanyi@is.stuba.sk
Bruna Július, Ing. arch.FAExterný spolupracovníkqbruna@is.stuba.sk
Budiaková Mária, doc. Ing., PhD.ÚKAaISDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 314304budiakova@fa.stuba.sk
Budkeová Branislava, doc. Ing. arch., PhD.FAOpponent+421 (2) 572 76 413403branislava.budkeova@stuba.sk
Bumbál Martin, Ing. arch.FAOpponentqbumbal@is.stuba.sk
Bunčák SamuelHS BAVrátnikbuncak@is.stuba.sk
Butková Miriama, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studentButk.owa@gmail.com
Cakov Kalin, Ing. arch.FAOpponentqcakov@is.stuba.sk
Caralis CristinaFAFuture foreign students.i.r.c@hotmail.com
Cejpková Silvia, Ing. arch.ÚDTAaOPpost-graduate studentabcfarby.sk@gmail.com
Ciglan Gabriel, Ing. arch.ÚEEApost-graduate studentg.ciglan@gmail.com
Czafík Michal, Ing. arch., PhD.ÚABBOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 413403michal.czafik@stuba.sk
Čech BohuslavHS BAVrátnikcechb@is.stuba.sk
Čech Dušan, Ing.HS BAVrátnik+421 (2) 572 76 238cech@is.stuba.sk
Čerešňová Zuzana, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBDocentka CSc.,PhD., Odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov+421 (2) 572 76 436443ceresnova@fa.stuba.sk
da Camara Machado Rodrigues de Castro AntonioFAFuture foreign studentAntonio_Camara@iscte.pt
Daniel Peter, doc. Ing. arch., PhD.ÚIVDocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 445450peterdaniel.architekt@gmail.com
Davide ManicaFAFuture foreign studentmanicadav.92@gmail.com
Diercks MarvinFAFuture foreign studentmarvin.diercks@tu-dortmund.de
Diežka Miloš, Ing. arch.ÚUaUPpost-graduate studentdiezka.milos@gmail.com
Dlabač Ivan, doc., M.A.FAOpponentqdlabac@is.stuba.sk
Dobošová Milada, Mgr.DekAdministratívna pracovnice v podateľni+421 (2) 572 76 225dobosova@fa.stuba.sk
Dorotjaková Irena, Ing. arch.DekRedaktorka+421 (2) 572 76 17842rotdizajn@gmail.com
Droppa Virgil, Ing. arch.FAOpponentqdroppa@is.stuba.sk
Dubiny Martin, Ing. arch. Ing.ÚDTAaOP, ÚKAaISVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate studentmartin.dubiny@gmail.com
Dubiš Matej, Mgr. art.ÚDVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímm.v.dubis@gmail.com
Dúbravec Róbert, Mgr. art.FAExterný spolupracovníkqdubravec@is.stuba.sk
Dulíková Lívia, Ing. arch.FAOpponentqdulikova@is.stuba.sk
Dulina Ľuboslav, doc. Ing., PhD.FAOpponentqdulina@is.stuba.sk
Dulla Matúš, prof. Ing. arch., DrSc.ÚDTAaOPOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 365213dulla@fa.stuba.sk
Ďurianová Andrea, Mgr. art.ÚIVpost-graduate student+421 (2) 21 022 446451adadurian@gmail.com
Dvořáková Viera, Ing. arch., PhD.FAOpponentvieradv@centrum.cz
Ebringerová Paulína, Mgr. art., ArtD.OVVVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním116paulina.ebringerova@gmail.com
Fabriciová Andrea, Ing.OSPracovnice pre študijné záležitostifabriciova@is.stuba.sk
Farbiaková JozefaHS BSHospodár+421 918 665 031farbiakova@fa.stuba.sk
Farkašová BeátaKniKnihovnice+421 (2) 572 76 25140beata.farkasova@stuba.sk
Farkašová Simona, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studentfarkasova.sima@gmail.com
Fazli Mirwais, Ing. arch.ÚUaUPpost-graduate studentmirwaisfazli@yahoo.com
Fečík Maroš, Ing. arch.FAOpponentqfecik@is.stuba.sk
Fečkaninová Jana, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studentj.feckaninova@gmail.com
Fejo Katarína, Ing. arch., PhD.ÚUaUPOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 279244katarina.bohacova@stuba.sk
Filová MáriaKniKnihovnice+421 (2) 572 76 23240maria.filova@stuba.sk
Filová Natália, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studentn.filova@atlas.sk
Fischer Dušan, Ing. arch.FAOpponentqfischer@is.stuba.sk
Follrich DušanHS BAVedúci prevádzkovej jednotky+421 918 665 01711bfollrich@fa.stuba.sk
Fülöpová Slávka, Mgr.ÚAOBKoordinátor dištančného vzdelávania a ce+421 (2) 57 276 437444fulopova@fa.stuba.sk
Furdík Daniel, Ing. arch.ÚUaUPpost-graduate studentdaniel.furdik@gmail.com
Furdík Juraj, Ing. arch., CSc.FAOpponent+421 918 665 034325juraj.furdik@stuba.sk
Füzék Balázs, Ing. arch.FAOpponentbalazsfuzek@gmail.com
Gábrišová Vanda, MA.ÚDpost-graduate studentvanda.gabrisova@gmail.com
Ganobjak Michal, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímganobjakm@gmail.com
Gáspárová-Illéšová Gabriela, doc. akad. soch.ÚVTaMDocentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 345337Agabriela.gasparova@stuba.sk
Gécová Katarína, Ing., PhD.ÚUaUPOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 276235gecova@fa.stuba.sk
Gerdenich Igor, Ing. arch.FAOpponentqgerdenich@is.stuba.sk
Gondová Anna, Ing. arch.ÚDTAaOPpost-graduate studentarch.gondova@gmail.com
Görner Karol, Ing. arch., PhD.ÚUaUPOdborný asistent CSc.,PhD.kajc1987@gmail.com
Gregorová Jana, doc. Ing. arch., PhD.FAExterný spolupracovnice+421 (2) 59 274 426C 1912jana.gregorova@stuba.sk
Gregor Pavel, prof. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 361208gregor@fa.stuba.sk
Gruberová KatarínaHS BASekretárkagruberova@is.stuba.sk
Gürtler Ivan, doc. Ing. arch., PhD.FAExternal Instructor+421 (2) 572 76 415405gurtler@fa.stuba.sk
Guštarová GabrielaÚIVSekretárka+421 (2) 572 76 424414gabriela.gajdosova@stuba.sk
Haászová Martina, Mgr.OMZMzdová účtovníčka+421 918 665 005115bmartina.haaszova@stuba.sk
Hain Vladimír, Ing. arch., PhD.ÚKAaISOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 317307vladimirhain@gmail.com
Hajtmanek Roman, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studentroman.hajtmanek@gmail.com
Hanáček Tomáš, Ing. arch., PhD.ÚUaUPOdborný asistent CSc.,PhD.hanacek.tomas@gmail.com
Hansen SoerenFAFuture foreign studentsoerh14@student.sdu.dk
Hanzlíček Peter, Ing. arch.FAOpponentqhanzlicek@is.stuba.sk
Haščák Andrej, Mgr. art., ArtD.FAOpponentqhascaka@is.stuba.sk
Haščák Jozef, doc. akad. mal., ArtD.FAExternal Instructorjozef.hascak@tuke.sk
Hatiar Karol, doc. RNDr., CSc.ÚD+421 906 068 kl. 468T02 2.120hatiar@is.stuba.sk
Havierniková GabrielaOEPracovnice pre správu a predaj majetkuhaviernikova@is.stuba.sk
Havliš Karel, doc. Ing. arch.FAOpponentqhavlis@is.stuba.sk
Hoffman Karol, Ing. arch.FAExterný spolupracovníkqhoffman@is.stuba.sk
Holmanová Anna, Ing., CSc.FADohoda o vykonaní práce+421 918 669 200443 a 101holmanova@fa.stuba.sk
Horňáková Alica, Ing.OMZPracovnice ekonomiky práce+421 918 863 742112alica.hornakova@stuba.sk
Hrašková Nadežda, doc. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 57 276 358203hraakova@fa.stuba.sk
Hronský Michal, doc. Ing. arch., PhD.ÚIVVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 445450mchronsky@yahoo.com
Hudák Peter, Ing. arch., PhD.FAOpponentqhudakp@is.stuba.sk
Humaj Peter, doc. akad. soch.ÚDDocent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 231181humaj@fa.stuba.sk
Hurtonyová EvaHS BAUpratovač - upratovačkahurtonyova@is.stuba.sk
Husovska Ludmila, Ing. arch., CSc.FAOpponentqhusovska@is.stuba.sk
Chlpek Peter, Ing., ArtD.FAOpponentpetkoch@gmail.com
Ihring Marián, doc. Mgr. art., ArtD.FAExternal Instructormarian.ihring@gmail.com
Ilkovič Ján, doc. Ing. arch., CSc.ÚKAaISRiaditeľ ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 918 665 040313ilkovic@fa.stuba.sk
Ilkovičová Ľubica, doc. Ing. arch., CSc.ÚKAaISDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 153316ilkovicova@fa.stuba.sk
Illésová ViolaHS BAUpratovač - upratovačkaillesovav@is.stuba.sk
Izakovič Ivan, Ing.FAExternal Teacherqizakovic@is.stuba.sk
Janák Michal, ArchitektÚDTAaOPpost-graduate studentjanak@plural.sk
Jančok Martin, Ing. arch.FApost-graduate studentjancok@plural.sk
Jančová Nina, Ing. arch.ÚVTaMpost-graduate studentnina.chochrunova@gmail.com
Jarema Jaroslav, doc. Ing., PhD.FAExternal Instructorjaroslav.jarema@gmail.com
Jehlík Jan, prof. Ing. arch.FAOpponentqjehlik@is.stuba.sk
Jelenčík Branislav, doc. Ing., ArtD.ÚDDocent CSc.,PhD.qjelencik@is.stuba.sk
Joklová Viera, doc. Ing. arch., PhD.ÚVTaMDocentka CSc.,PhD.+421 918 665 045324joklova@fa.stuba.sk
Juráni Miloš, arch. Mgr.FAOpponentqjurani@is.stuba.sk
Jurkovič Peter, Ing. arch.FAOpponentqjurkovicp@is.stuba.sk
Kacej Michal, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studentmichalkacej@gmail.com
Kadlečík ĽubošHS BAElektromechanik oznam. a zabezp. zariad.kadlecik@is.stuba.sk
Kalašová Kristína, Ing. arch.ÚDTAaOPpost-graduate studentkikakalasova@gmail.com
Kalesný František, doc. Ing. arch., PhD.ÚKAaISDocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 326415frantisek.kalesny@stuba.sk
Kaločajová MartaOZPracovnice pre zahraničné vzťahy+421 (2) 572 76 211102kalocajova@fa.stuba.sk
Karácsonyová Anna, Ing.DekTajomníčka fakulty+421 (2) 572 76 189111anna.karacsonyova@stuba.sk
Kasala Viktor, Ing. arch.ÚUaUPpost-graduate studentkasala.viktor@gmail.com
Keppl Julián, prof. Ing. arch., CSc.ÚEEAProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 451340julian.keppl@stuba.sk
Keskin Ahmet ErenFAFuture foreign studentaerenke@gmail.com
Kilo Richard, Mgr. art.ÚAOBpost-graduate studentrisoolik@yahoo.com
Királyová Hana, Ing. arch.FAOpponentqkiralyova@is.stuba.sk
Kissová EditaHS BAUpratovač - upratovačkakissova@fa.stuba.sk
Klein Štefan, doc. akad. soch. Ing.FAOpponentqkleins@is.stuba.sk
Kobák Kornel, Ing. arch.FAOpponentqkobak@is.stuba.sk
Kočlík Dušan, Ing., ArtD.ÚIVOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 440439koclik@fa.stuba.sk
Kohlmayer Václav, doc. Ing. arch., CSc.FAExterný spolupracovníkqkohlmayer@is.stuba.sk
Kollár Matúš, Ing. arch.FAOpponentqkollarm1@is.stuba.sk
Komrska Jan, Ing. arch., CSc.FAOpponent+421 (2) 572 76 269245jan.komrska@stuba.sk
Končeková Danica, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 418408danica.koncekova@stuba.sk
Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.FAExterný spolupracovníkqkopacik@is.stuba.sk
Kordík Lukáš, Ing. arch.FAOpponentqkordik@is.stuba.sk
Kosnáč Pavel, Ing. arch.ÚABBOdborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 376331kosnac@fa.stuba.sk
Koštiaľ Jozef, Ing. arch.FAOpponentqkostialj@is.stuba.sk
Kotradyová Veronika, doc. Ing., PhD.ÚIVDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 435442kotradyova@fa.stuba.sk
Kott LadislavHS BAObsluhovač vykurovaniakott@is.stuba.sk
Kovácsová MiladaÚEEASekretárka+421 (2) 572 76 452349milada.kovacsova@stuba.sk
Kováč Bohumil, prof. Ing. arch., PhD.ÚUaUPProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 272241bohumil.kovac@stuba.sk
Kováčová JarmilaHS BAUpratovač - upratovačkakovacova@is.stuba.sk
Kováčová JaroslavaHS BAUpratovač - upratovačkakovacovaj1@is.stuba.sk
Kováčová Ľubica, Bc.KniKnihovnice+421 (2) 572 76 22045kovacoval@is.stuba.sk
Kožuško Peter, doc. PaedDr., ArtD.FAExternal Instructorqkozusko@is.stuba.sk
Krajcsovics Lorant, Ing. arch., PhD.ÚEEAOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 461349lorant.krajcsovics@stuba.sk
Králik Ľubomír, Ing. arch.FAOpponentqkralikl@is.stuba.sk
Králik Marián, Mgr. art., ArtD.ÚDOdborný asistent CSc.,PhD.art@mariankralik.sk
Králik Pavol, Ing. arch.FAOpponentqkralik@is.stuba.sk
Kráľová Eva, doc. Ing., CSc.ÚDTAaOPDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 359210eva.kralova@stuba.sk
Krascsenits GézaHS BAVrátnik+421 (2) 572 76 238krascsenits@is.stuba.sk
Kristiánová Katarína, Ing. arch., PhD.ÚUaUPVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 266239kristianova@fa.stuba.sk
Kubaliaková Radka, Ing. arch.ÚABBpost-graduate studentradkakubaliakova@gmail.com
Kubečková Darja, prof. Ing., Ph.D.FAExterný spolupracovniceqkubeckova@is.stuba.sk
Kubica Adam, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studentadamkubica@icloud.com
Kubinský Bohuš, Mgr.ÚVTaMOdborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 330330bohus.kubinsky@stuba.sk
Kubiš Boris, Ing.FAExterný spolupracovník+421 (2) 572 76 15605bkubi51@gmail.com
Kučerová Markéta, Ing.ÚIVpost-graduate student+421 (2) 21 022 447452marketa.kucerova.u@gmail.com
Kujanová Katarína, Ing. arch., PhD.ÚKAaISOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 454306katarina.kujanova@stuba.sk
Kumorovitzová Jana, Mgr. art.ÚDpost-graduate studentdesign.kumorovitzova@hotmail.com
Kurek Ondrej, Ing. arch. Mgr. art.ÚAOBpost-graduate studentkurek.ondrej@gmail.com
Kusý Martin, Ing. arch.FA, DekOpponent, Odborný asistent bez vedeckej hodnostikusy@fa.stuba.sk
Kusý Martin, Ing. arch.FAOpponentqkusym1@is.stuba.sk
Lajčák Ján, Ing.VSVedúci VS+421 (2) 572 76 311301lajcak@fa.stuba.sk
Látečka Rudolf, Mgr. art.FA, ÚABB, Opponentqlateckar@is.stuba.sk
Ledererová Iveta, akad. mal.ÚD, FA, Externý spolupracovniceqledererova@is.stuba.sk
Legény Ján, Ing. arch., PhD.ÚEEAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 458340legeny@tresarchitects.sk
Lesajová Tatiana, Mgr. art. Mgr.ÚIVpost-graduate student+421 (2) 21 022 446451tanalesajova@gmail.com
Lipková Michala, Mgr. art., ArtD.ÚDOdborná asistentka CSc.,PhD.lipkova@gmail.com
Löffler Robert, Mag.arch. Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studentrobertloffler@hotmail.com
Lukáč Milan, doc. akad. soch.ÚVTaMDocent bez vedeckej hodnosti+421 918 665 047124lukacm@fa.stuba.sk
Lüley Marek, MArchÚEEApost-graduate studentluleymarek@gmail.com
Luptáková MiroslavaHS BSUpratovač - upratovačkaluptakovam@is.stuba.sk
Madarás Ján, RNDr., PhD.FAOpponentgeoljama@savba.sk
Macháčová Klára, Ing. arch., PhD.ÚEEAOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 461349machacova@fa.stuba.sk
Machanová RuženaOEFinančná účtovníčka+421 (2) 572 76 210110machanova@fa.stuba.sk
Majerník Ordódy Mária, Mgr. art.ÚDpost-graduate studentmariaordody@gmail.com
Majcher Stanislav, Ing. arch., PhD.ÚABBOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 433440majcher@fa.stuba.sk
Majzlanová Daniela, MArchÚABBpost-graduate studentmajzlan.daniela@gmail.com
Marko Ondrej, Ing. arch.FAOpponentondrej.marko1@gmail.com
Maukš Branislav, Mgr. art., M.A.FAOpponentqmauks@is.stuba.sk
Maukš Filip, Mgr. art.ÚDpost-graduate studentfilip.mauks@gmail.com
Mazalán Peter, Mgr. art. Ing. arch., PhD.ÚIVOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 434441peter.mazalan@gmail.com
Mazancová Eva, Mgr. art.ÚIVpost-graduate student+421 (2) 21 022 447452evit.mazanec@gmail.com
Mečiar Ivor, Ing. arch., ArtD.ÚVTaMVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 342328meciar@fa.stuba.sk
Meierová Alexandra, Ing. arch., PhD.FAOpponentsascha.meierova@gmail.com
Meliš Stanislav, Ing. arch.FAOpponentmelis@melismichalko.sk
Mešťánková Monika, Bc.ÚKAaISSekretárka+421 (2) 572 76 325314zatkova@fa.stuba.sk
Meziani Yakoub, Ing. arch., PhD.ÚKAaISOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 318308yakoub.meziani@stuba.sk
Mihaličová ElenaODPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 57 276 212102elena.mihalicova@stuba.sk
Mihálik Juraj, Mgr.FA, ÚVTaM, Externý spolupracovníkqmihalikj@is.stuba.sk
Miháliková Zuzana, Bc.OVVVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímmihalikovaz@is.stuba.sk
Michalič Kusá Mária, Ing. arch.FAOpponentqkusa@is.stuba.sk
Michalíková Veronika, Mgr. art.ÚEEApost-graduate studentveronika.trnovska@gmail.com
Michalík PeterHS BAÚdržbár+421 907 977 366michalikp@is.stuba.sk
Michalka Ladislav, Ing. arch.ÚUaUPpost-graduate studentladislavmichalka@gmail.com
Michalko Jozef, Ing. arch.FAOpponentqmichalko@is.stuba.sk
Miškovský Matej, Ing. arch.ÚABBpost-graduate studentmatej.miskovsky@gmail.com
Mitášová Monika, doc. Ing. arch., PhD.FAOpponentqmitasovam@is.stuba.sk
Mjartan Martin, Mgr. art.ÚDpost-graduate studentmjartan.martin@gmail.com
Moravčíková Henrieta, prof. Dr. Ing. arch.ÚDTAaOP, FAProfesorka CSc.,PhD., External Instructor+421 (2) 572 76 365213henrieta.moravcikova@stuba.sk
Morávková Katarína, Ing. arch., PhD.ÚIVOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 434441katarina.moravkova@stuba.sk
Morgenstein Peter, Ing. arch., PhD.ÚEEAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 458340mr_morgenstein@yahoo.ca
Mózesová ZitaHS BAUpratovač - upratovačkazita.mozesova@stuba.sk
Nahálka Pavel, Ing. arch., PhD.ÚAOBOdborný asistent CSc.,PhD.+421 918 665 032429pavol.nahalka@stuba.sk
Nováček Oto, Ing. arch.ÚUaUPpost-graduate studentoto.novacek@gmail.com
Olah Andrej, Ing. arch.FAOpponentandrejolah@yahoo.com
Olah Peter, doc. Ing., ArtD.ÚDPracovník pre vedecko - výskumnú činnosťolahp@is.stuba.sk
Ondrovič JurajHS BAÚdržbárondrovic@is.stuba.sk
Ondrušíková LýdiaKniKnihovnice+421 (2) 572 76 22045lydia.ondrusikova@stuba.sk
Ondrušová Katarína, Mgr.ÚDTAaOPpost-graduate studentnestin.s@gmail.com
Ontkóc Marián, Ing. arch.ÚIVpost-graduate student+421 (2) 21 022 447452m.ontkoc@gmail.com
Oravcová Eva, Ing. arch., PhD.ÚAOBOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 417407eva.oravcova@stuba.sk
Paliatka Peter, prof. akad. soch.ÚDProfesor bez vedeckej hodnosti+421 905 201 046132paliatka@fa.stuba.sk
Paňák Pavel, Ing. arch.FA, DekHosťujúci profesor, OpponentC 1904panakp@is.stuba.sk
Pásztor Peter, prof. Ing. arch., PhD.FAExternal Instructorqpasztor@is.stuba.sk
Paškanová Katarína, Ing. arch.FAOpponentqpaskanova@is.stuba.sk
Paučula Juraj, RNDr.OVVVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 456 922 187juraj.paucula@stuba.sk
Pauliny Pavol, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 354204pauliny@fa.stuba.sk
Pavlík Huraiová Petra, Mgr. art.ÚDpost-graduate studentpetrahuraiova@gmail.com
Pavúk Ján, Ing. arch., PhD.ÚABBOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 427417pavuk@fa.stuba.sk
Pedroso Francisco InesFAFuture foreign studentInes_Pedroso@iscte.pt
Pekník Radovan, Mgr. art.ÚDVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímradovan.peknik@gmail.com
Pernecký Ján, Ing. arch.FAOpponentqpernecky@is.stuba.sk
Petelen Ivan, prof. akad. arch. Ing. arch., PhD.ÚIVOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 444449ivan.petelen@stuba.sk
Petrániová GabrielaOEFinančná účtovníčka+421 (2) 572 76 210110gabriela.petraniova@stuba.sk
Petráš Michal, Ing. arch.FAOpponentqpetras@is.stuba.sk
Petrík Vladimír, akad. mal., ArtD.ÚVTaMOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 253141petrik@fa.stuba.sk
Philip LehmannFAFuture foreign studentphilip.lehmann@uni-weimar.de
Pifko Henrich, doc. Ing. arch., CSc.ÚEEADocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 465351henrich.pifko@stuba.sk
Pleidel Imrich, Ing. arch.FAOpponentqpleidel@is.stuba.sk
Plchová Veronika, Ing. arch.FAOpponentveronika.plchova1@gmail.com
Ploczeková Eva, Mgr. art., ArtD.ÚVTaMOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 371221eva.ploczekova@stuba.sk
Pohaničová Jana, prof. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPProfesorka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 358215jana.pohanicova@stuba.sk
Pokorný Pavol, Ing. arch.FAExterný spolupracovníkqpokornyp@is.stuba.sk
Polakovič Štefan, Ing. arch.ÚAOBVedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.+421 918 666 917polakovic@fa.stuba.sk
Polomová Beata, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 350209beata.polomova@stuba.sk
Popera KarolinaFAFuture foreign student202082@student.pwr.edu.pl
Popluhárová MáriaOEFinančná účtovníčka+421 (2) 572 76 210110maria.popluharova@stuba.sk
Príkopský Ivan, Ing. arch.FAOpponentqprikopsky@is.stuba.sk
Ptačin Ján, doc. Mgr. art. Ing. arch., ArtD.FAOpponentqptacin@is.stuba.sk
Puškár Branislav, Ing. arch., PhD.ÚABBOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 428418branislav.puskar@stuba.sk
Putrová Eva, Ing. arch., CSc.ÚUaUPOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 276235eva.putrova@stuba.sk
Rafčíková JanaDekSekretárka+421 (2) 572 76 215105jana.rafcikova@stuba.sk
Rollová Lea, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 419407lea.rollova@stuba.sk
Rudinský Matej, Mgr. art.ÚDpost-graduate studentrudinsky.m@gmail.com
Rusina Ivan, prof. PhDr., CSc.FAExterný spolupracovníkqrusina@is.stuba.sk
Rusková Dagmar, PaedDr., PhD.FA, ÚVTaM, Externý spolupracovnice+421 (2) 572 76 316345dagmar.ruskova@stuba.sk
Sadovský Oliver, Ing. arch.FAOpponentqsadovskyo@is.stuba.sk
Salcer Igor, Ing. arch., ArtD.ÚIVOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 440439igor.salcer@stuba.sk
Sásiková Karolína, Ing. arch.ÚEEApost-graduate studentkarolina.sasikova@gmail.com
Selcová Ľubica, doc. Ing. arch., PhD.ÚABBDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 425415lubica.selcova@stuba.sk
Schleicher Alexander, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBDocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 432439alexander.schleicher@stuba.sk
Schlosser Tibor, Ing., CSc.FAOpponent+421 (2) 59 274 707A 5/527tibor.schlosser@stuba.sk
Schneider Štefan, prof. Ing., PhD.FAExternal Instructorqschneider@is.stuba.sk
Schürholt KerstinFAFuture foreign studentk.schuerholt@gmx.net
Siebert Matej, Ing. arch., PhD.FAOpponentqsiebert@is.stuba.sk
Sládek Josef, akad. soch., ArtD.FAOpponentjosef-sladek@seznam.cz
Slivková VieraVSPracovnice operačných systémov VS+421 (2) 572 76 344319slivkova@fa.stuba.sk
Smatanová Katarína, Ing. arch., PhD.ÚUaUPOdborná asistentka CSc.,PhD.smatanova.k@gmail.com
Smrčková AlicaÚDTAaOPSekretárka+421 (2) 572 76 356206alica.smrckova@stuba.sk
Sopirová Alžbeta, doc. Ing. arch., CSc.ÚUaUPDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 275248alzbeta.sopirova@stuba.sk
Stacho Monika, Mgr. art., ArtD.ÚDOdborná asistentka CSc.,PhD.stachom@is.stuba.sk
Stanková Anita, Ing. arch.FAOpponentqstankova@is.stuba.sk
Stoykova YoanaFAFuture foreign studentyoana.stoykova@abv.bg
Straňák Rastislav, Ing. arch.FAOpponentqstranak@is.stuba.sk
Struss Martin, Ing., ArtD.FAOpponentstruss@fa.stuba.sk
Studený Ján, Mgr. akad. arch. Ing.FAOpponentstudeny@ksa.cz
Stýblo Zbyšek, doc. Ing. arch.FAOpponentqstyblo@is.stuba.sk
Sýkorová Zuzana, Mgr.KniKnihovnice+421 (2) 572 76 23343sykorova@fa.stuba.sk
Šalvata Robert, Ing.FAExterný spolupracovníkqsalvata@is.stuba.sk
Šarafín Michal, prof. Ing. arch., DrSc.FAExternal Instructormichal.sarafin@stuba.sk
Šedivý Peter, Ing.VSAnalytik bázy dát VS+421 918 665 028CIT 3/2peter.sedivy@stuba.sk
Šeligová Andrea, Ing. arch.ÚUaUPpost-graduate studentandy.lackova@gmail.com
Šelmeciová MáriaOEPracovnice pre plán a rozpočet+421 (2) 572 76 223113selmeciova@fa.stuba.sk
Šešová Daniela, Ing. arch.FAOpponentdaniela.sesova@gmail.com
Šimková Jana, Mgr.ÚDSekretárkasimkova@is.stuba.sk
Šimkovič Vladimír, prof. Ing. arch., PhD.ÚAOBProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 412402simkovic@fa.stuba.sk
Šíp Lukáš, Ing. arch., PhD.ÚEEAOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 466352lukas.sip@gmail.com
Šišláková Lívia, Ing. arch.ÚDTAaOPpost-graduate studentlivia.sislakova@gmail.com
Šištíková Petra, Ing.ÚD, post-graduate studentpetrasistikova@gmail.com
Šnírerová DarinaHS BAPrevádzková pracovnice+421 918 665 01311bsnirerova@fa.stuba.sk
Šoltésová Danica, Mgr., PhD.ÚDTAaOPOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 357207danica.soltesova@stuba.sk
Špaček Robert, prof. Ing. arch., CSc.ÚEEAProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 453343robert_spacek@stuba.sk
Šperka Eva, Ing. arch.ÚDTAaOPpost-graduate studentarch.eva.sperka@gmail.com
Štenclová Iveta, Mgr.KniKnihovnice+421 (2) 572 76 22045stenclova@fa.stuba.sk
Štrpka Peter, Ing. arch.FAOpponentqstrpkap@is.stuba.sk
Šubinová RuženaOVVPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 572 76 211101ruzena.subinova@stuba.sk
Šuda Michal, Mgr. art., ArtD.ÚVTaMOdborný asistent CSc.,PhD.soch.suda@gmail.com
Šujan Juraj, Ing. arch.FA, ÚABB, Opponentqsujan@is.stuba.sk
Tar Štefan, Ing.VSMatematik - analytik VS+421 918 669 176B232Stefan.TAR@stuba.sk
Teplanová Eva, Ing. arch., ArtD.FAOpponentteplanarchitekt@teplanarchitekt.sk
Tholt Tomáš, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studenttomi.tholt@gmail.com
Tichá Jana, PhDr., PhD.FAOpponentqtichaj@is.stuba.sk
Tichý RóbertFASystem Integrator+421 918 669 201REK-B245, FA-454tichy@is.stuba.sk
Toma Július, Ing. arch.FAOpponentqtoma@is.stuba.sk
Tomík Miroslav, Ing. arch.FAOpponentqtomik@is.stuba.sk
Tóth Adam, Mgr. art.ÚIVpost-graduate student+421 (2) 21 022 446451adam18toth@gmail.com
Tóthová Zuzana, doc. Ing. arch., PhD.ÚABBDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 426416tothova@fa.stuba.sk
Trenčanská RadoslavaÚABBSekretárka+421 (2) 572 76 424414radoslava.trencanska@stuba.sk
Ťupek Ján, Ing. arch. Mgr. art., PhD.FAOpponentjantupek@gmail.com
Turlíková Zuzana, Mgr. art., ArtD.ÚDVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímzuzana.turlik@gmail.com
Uhrík Martin, Mgr. art., PhD.ÚEEAOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 458340martin.uhrik@stuba.sk
Uhrín Tibor, prof. Ing., ArtD.FAExternal Instructorquhrin@is.stuba.sk
Urban Ján, Ing. arch.ÚUaUPpost-graduate studentjan.zeal@gmail.com
Urlandová Andrea, doc. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 377218andrea.urlandova@stuba.sk
Vachová Barbora, Ing. arch., PhD.FAOpponentbarbora.vachova@gmail.com
Vanek Michal, Dipl.-Ing.ÚKAaISpost-graduate studentmisovanek@gmail.com
Varga Marek, Ing. arch.FAOpponentqvargam3@is.stuba.sk
Varga Martin, Mgr. art.ÚDTAaOPpost-graduate studentvarga@studiuo.com
Varga Peter, Ing.ÚDVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímvargap1@is.stuba.sk
Varga Tibor, Ing. arch., PhD.ÚEEAOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 466352tibor.varga@stuba.sk
Vargončík Daniel, Bc.VSPracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 572 76 329318vargoncik@fa.stuba.sk
Veselovský Juraj, prof. Ing., CSc.FAExternal Instructorqveselovsky@is.stuba.sk
Vinárčiková Jana, doc. Ing. arch., PhD.ÚIVDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 443448jana.vinarcikova@stuba.sk
Vitková Ľubica, doc. Ing. arch., PhD.ÚUaUPMimoriadna profesorka+421 (2) 572 76 215237lubica.vitkova@stuba.sk
Vodrážka Peter, prof. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 355205peter.vodrazka@stuba.sk
Vojteková Eva, Ing. arch., PhD.ÚKAaISOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 326315eva.vojtekova@stuba.sk
Vorlík Petr, doc. Ing. arch., Ph.D.FAOpponentqvorlik@is.stuba.sk
Vošková Katarína, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 918 665 014voskova@fa.stuba.sk
Vozárová Tatiana, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studentvozarova.tatiana@gmail.com
Vráblová Edita, Ing. arch., PhD.ÚABBOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 428418qvrablova@is.stuba.sk
Vranský TomášFAExterný spolupracovníkqvransky@is.stuba.sk
Vuck-Wolf MichalVSPracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 572 76 329318michal.vuck-wolf@stuba.sk
Waszczuková Zuzana, Mgr. art.ÚDpost-graduate studentzwaszczukova@gmail.com
Záhorcová Jana, PhDr.ÚVTaMOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 315344jana.zahorcova@stuba.sk
Zacharová Zuzana, Ing. arch.FAOpponentqzacharova@is.stuba.sk
Zaiček Martin, Mgr. art.ÚDTAaOPpost-graduate studentmartin.zaicek@gmail.com
Zajíček Michal, Ing. arch.FAOpponentqzajicek@is.stuba.sk
Zajíček Viliam, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studentzajicekv@gmail.com
Závodný Ľubomír, Ing. arch.ÚABBHosťujúci profesor+421 (2) 572 76 429419zavodnyl@is.stuba.sk
Zelman Juraj, Ing. arch.FAOpponentqzelman@is.stuba.sk
Zervan Marian, prof. PhDr., PhD.FAExternal Instructorqzervan@is.stuba.sk
Zvonek Miroslav, doc. akad. soch., ArtD.ÚDVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímqzvonek@is.stuba.sk
Žalman Peter, Ing. arch., CSc.FAOpponentpeter.zalman@stuba.sk
Žitňanský Márius, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBDocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 411401marius.zitnansky@stuba.sk

Click the "Print the list of phone numbers" button to get the list of phone numbers in the PDF format.