31. 10. 2020  4:56 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Fakulta architektúry a dizajnu - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Fakulta architektúry a dizajnu. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

Jméno
PracovištěZařazeníTelefon
Kancelář
E-mail
Agnet Luboš, Ing.FAD, ÚKAaISdohoda o pracovnej činnosti, externý spolupracovník
oponent
ÚKAaIShosťujúci profesor+421 (2) 572 76 316307andrej.alexy@stuba.sk
Andrášiová Katarína, Ing. arch., PhD. et PhD.FAD
oponentka
+421 (2) 572 76 450
205
qandrasiova@stuba.sk
Andráš Milan, doc. Ing. arch., PhD.
docent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 414
404
milan.andras@stuba.sk
Antal Roland, Ing., PhD.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
ÚD
odborný asistent CSc.,PhD.
Antunes Portugal da Fonseca Ana Beatriz
budoucí zahraniční studentka
FAD
oponent
qauxt@stuba.sk
Bacová Andrea, doc. Ing. arch., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 421
412
andrea.bacova@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Bahna Ján, prof. akad. arch. Ing. arch.FADoponent
Bachratá Alena, Mgr.
pracovnice pro studijní záležitosti
+421 (2) 572 76 224
3
Bakyta Róbert, Ing. arch.odborný asistent bez vedeckej hodnosti, oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 324
310jozef.balaz@stuba.sk
Baláž Martin, Mgr. art., ArtD.ÚDodborný asistent CSc.,PhD.+421 907 692 452123
Balážová Eva, Ing., PhD.FADoponentka
qbalazovae@stuba.sk
externý spolupracovníkqbaloga@stuba.sk
Baňáková Kristína, Ing.výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 572 76 424
414
kristina.banakova@stuba.sk
oponent
Bartošová Nina, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 351213nina.bartosova@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 270
250
Bátor Jozef, Ing. arch., PhD.ÚAOB
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 410
410
Baxa Patrik, Ing. arch.ÚDTAaOPdoktorand
patrik.baxa@stuba.sk
FAD
oponent
qbedats@stuba.sk
Beláček Milan, Ing. arch.
oponent
oponentka
Bencová Jarmila, doc. PhDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 366
214
Benček Ladislav, Ing.ÚKAaIS
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
FADoponent
qbenetin@stuba.sk
oponentka
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním+421 (2) 572 76 17842
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
FAD
externý spolupracovník
Bereczká Kristína, Ing.FAD
oponentka
Bergerová Katarína, Ing. arch.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Bergschmidt JonathanFADbudoucí zahraniční student
xbergschmidt@stuba.sk
upratovač - upratovačkakatarina.bernathova@stuba.sk
Bezáková Martina, Ing. arch.ÚAOBdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
ÚDTAaOP
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
Biroščák Lukáš, Ing. arch.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Blonski Tadeusz, doc. Mgr. art.externý školiteľ
qbolonski@stuba.sk
Bočková Monika, Ing. arch.doktorandkamonika.bockova@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
odborný asistent bez vedeckej hodnosti, oponent
C 1904
FADexterný školiteľ
qbohac@stuba.sk
doktorandka
Bojko Vladimir, Ing. arch.
oponent
FADoponentka
FAD
oponentka
+421 (2) 32 888 564C 1910
FADoponent
qborecky@stuba.sk
FADoponent
Borysko Wanda
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
wanda.borysko@stuba.sk
ÚDTAaOP
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 352
202
andrej.botek@stuba.sk
Botková Patrícia, Ing. arch.oponentka
oponentqbradnansky@stuba.sk
OS
pracovnice pro studijní záležitosti
+421 (2) 572 76 224
3
Brašeň Michal, Ing., ArtD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 907 216 824
126
oponent
Brogyányi Gabriel, Ing. arch.
oponent
oponentka
Bruna Július, Ing. arch.externý spolupracovníkqbruna@stuba.sk
ÚKAaIS
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 314
304
Budkeová Branislava, doc. Ing. arch., PhD.oponentka
+421 (2) 572 76 413
403branislava.budkeova@stuba.sk
Bumbál Martin, Ing. arch.FADoponent
Bunčák Samuelvrátnik
samuel.buncak@stuba.sk
Butková Miriama, Ing. arch.ÚAOB
doktorandka
oponentka
FAD
oponent
qcakov@stuba.sk
FADbudoucí zahraniční studentka
xcalikci@stuba.sk
Canca Çağla
budoucí zahraniční studentka
xcanca@stuba.sk
Caralis Cristinabudoucí zahraniční studentkaxcaralis@stuba.sk
budoucí zahraniční student
xcarljim@stuba.sk
Cejpková Silvia, Ing. arch.doktorandka
silvia.cejpkova@stuba.sk
Ciglanová Katarína, Ing. arch.FAD
oponentka
FAD
oponent
oponent
Czafík Michal, Ing. arch., PhD.odborný asistent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 413
403
michal.czafik@stuba.sk
Čarný Ladislav, prof. akad. mal.
externý spolupracovník
HS BAvrátnik
Čerešňová Zuzana, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOB
odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov, docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 436
443
zuzana.ceresnova@stuba.sk
ÚIV
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 445450peter.daniel@stuba.sk
Danihel Marek, Ing. arch.FADoponentqdanihel@stuba.sk
ÚKAaIS
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Davide Manica
budoucí zahraniční student
xdavide@stuba.sk
De Backer MariekeFAD
budoucí zahraniční studentka
budoucí zahraniční studentka
xdelerel@stuba.sk
Dlabač Ivan, doc., M.A.
oponent
qdlabac@stuba.sk
Dobošová Milada, Mgr.administratívna pracovnice v podateľni
+421 (2) 572 76 225
milada.dobosova@stuba.sk
doktorand
Dorko František, Ing. arch.doktorand
frantisek.dorko@stuba.sk
Droppa Virgil, Ing. arch.FAD
oponent
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
FAD
oponent
externý spolupracovník
FADoponentka
oponent
qdulina@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 365
213matus.dulla@stuba.sk
FADoponent
Ďurianová Andrea, Mgr. art.
doktorandka
+421 (2) 21 022 446451
Ďurica Milan, Ing.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
oponentka
viera.dvorakova@stuba.sk
OVV
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
116
Erdélyi Róbert, Ing. arch., PhD.
oponent
Eristavi Irakli, Ing. arch.
oponent
pracovnice pro studijní záležitosti
+421 (2) 572 76 224
3
FAD
oponentka
qfabri@stuba.sk
FADoponentka
Farbiaková JozefaHS BS
hospodár
+421 918 665 031
jozefa.farbiakova@stuba.sk
knihovnice
+421 (2) 572 76 251
40beata.farkasova@stuba.sk
Fečík Maroš, Ing. arch.ÚAOB, FADodborný asistent bez vedeckej hodnosti, oponent
Fečkaninová Jana, Ing. arch., PhD.FAD
oponentka
Fejo Katarína, Ing. arch., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 279
244
ÚAOB
doktorandka
knihovnice+421 (2) 572 76 232
40
Filová Natália, Ing. arch.doktorandka
natalia.filova@stuba.sk
Fischer Dušan, Ing. arch.
oponent
qfischer@stuba.sk
Flimmel Ivo, Ing. arch., ArtD.FAD
oponent
Florián Miloš, doc. Ing. arch., PhD.externý spolupracovník
qflorian@stuba.sk
HS BA
vedúci prevádzkovej jednotky
+421 918 665 01711b
Fránek Zdeněk, prof. Ing. arch.FADoponent
Franko Pavol, Ing. arch.oponent
FAD
oponent
+421 918 665 034
325
qfurdik@stuba.sk
Füzék Balázs, Ing. arch.oponentqfuzek@stuba.sk
Gahura Jánúdržbár
Gajdoš Pavol, Ing.ÚVTaModborný asistent bez vedeckej hodnosti
pavol.gajdos@stuba.sk
oponent
qgaj@stuba.sk
FAD
externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 268
238
qgalp1@stuba.sk
Ganobjak Michal, Ing. arch., PhD.FADoponent
docentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 572 76 345337A
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 276235
oponent
oponent
qgojdic@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
karol.gorner@stuba.sk
oponent
FADexterný spolupracovnice+421 (2) 32 888 426C 1912jana.gregorova@stuba.sk
Gregor Pavel, prof. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 361
208
pavel.gregor@stuba.sk
ÚVTaMsekretárka
katarina.gruberova@stuba.sk
Gulanová Jana, Ing., PhD.FAD
oponentka
+421 (2) 57 296 497
344
externý školiteľ
+421 (2) 572 76 415
405ivan.gurtler@stuba.sk
sekretárka
+421 (2) 572 76 424414
Haászová Martina, Mgr.mzdová účtovníčka+421 918 665 005115b
Haberlandová Katarína, PhDr., PhD.FAD
oponentka
qhaberlandova@stuba.sk
ÚKAaISodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 317307
doktorandka
romana.hajdukova@stuba.sk
Hajtmanek Roman, MArch Ing. arch., PhD.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
roman.hajtmanek@stuba.sk
FAD
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
Hansen Soerenbudoucí zahraniční student
xhansen@stuba.sk
FADoponent
qhantabal@stuba.sk
Hanták Jakub, Ing. arch.ÚAOBdoktorand
jakub.hantak@stuba.sk
Hanuliak Peter, Ing., PhD.ÚKAaISdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 438C 0711peter.hanuliak@stuba.sk
Hanus Christian, prof. Dr. Dipl.-Betriebswirt (FH) arch.externý spolupracovník
Hanzlíček Peter, Ing. arch.oponent
FADoponent
qhartlm@stuba.sk
FADoponent
FADexterný školiteľ
Havierniková Gabrielapracovnice pre správu a predaj majetkugabriela.haviernikova@stuba.sk
FADoponent
qhavlis@stuba.sk
Hermann Juraj, Ing. arch.FADoponent+421 (2) 32 888 464
C 1918
juraj.hermann@stuba.sk
externý spolupracovník
qhoffman@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce+421 918 669 200
443 a 101
pracovnice ekonomiky práce
+421 918 863 742
115a
Hrašková Nadežda, doc. Ing. arch., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 57 276 358203nadezda.hraskova@stuba.sk
Hrdý Vladimír, Ing. arch.FAD
oponent
Hronský Michal, doc. Ing. arch., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 445450
ÚEEA, FADdoktorand, externý spolupracovník
Hudák Peter, Ing. arch., PhD.FADoponent
qhudakp@stuba.sk
ÚAOBdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqhudak@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
Humaj Peter, doc. akad. soch.
docent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 572 76 231
181peter.humaj@stuba.sk
Hurtonyová Eva
upratovač - upratovačka
eva.hurtonyova@stuba.sk
oponentka
Chlpek Peter, Ing., ArtD.FADoponent
ÚKAaIS
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 630
C 1914
Chrappová Barbora, Mgr. art., ArtD.
oponentka
Chrenka Ferdinand, doc. akad. soch.FAD
oponent
oponent
qchybik@stuba.sk
Ihring Marián, doc. Mgr. art., ArtD.FADexterný školiteľ
qihring@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
Ilkovičová Ľubica, doc. Ing. arch., CSc.ÚKAaISdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 153
316
Illésová Viola
upratovač - upratovačka
Izakovič Ivan, Ing.externí učitel
qizakovic@stuba.sk
doktorandka
externý školiteľ
oponent
oponent
Jelenčík Branislav, doc. Ing., ArtD.docent CSc.,PhD.
branislav.jelencik@stuba.sk
ÚDTAaOPdoktorandka
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qjokayova@stuba.sk
Jokelová Sylvia, doc. Mgr. art.
oponentka
Joklová Viera, doc. Ing. arch., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 918 665 045324viera.joklova@stuba.sk
FAD
oponent
Juraj Šimek, Ing. arch.FAD
oponent
qjurajs@stuba.sk
Juráni Miloš, arch. Mgr.FADoponent
qjurani@stuba.sk
FAD
oponent
Kacej Michal, Ing. arch.ÚAOBdohoda o pracovnej činnosti, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
michal.kacej@stuba.sk
elektromechanik oznam. a zabezp. zariad.
lubos.kadlecik@stuba.sk
ÚKAaIS
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 326
415
HS BAprevádzková pracovnice
sidonia.kalinova@stuba.sk
Kaločajová MartaOZ
pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 572 76 211
102marta.kalocajova@stuba.sk
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 32 888 661
C 1401
daniel.kalus@stuba.sk
doktorandka
Kanócz Ján, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
Dek
tajomníčka fakulty
+421 (2) 572 76 189
111
anna.karacsonyova@stuba.sk
Kardoš Peter, doc. Ing. arch., PhD.externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 261
250
qkardos@stuba.sk
Kasala Viktor, Ing. arch.ÚUaUP
doktorand
viktor.kasala@stuba.sk
Keleş Yakup Kadir CanFADbudoucí zahraniční student
xkeles@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 451
340
julian.keppl@stuba.sk
Kiac Kristína, Ing. arch.
doktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
kristina.kiac@stuba.sk
oponentka
qkiralyova@stuba.sk
Kissová Edita
upratovač - upratovačka
Klein Štefan, doc. akad. soch. Ing.oponent
Kobák Kornel, Ing. arch.oponent
qkobak@stuba.sk
Koban Juraj, doc. Ing. arch., PhD.FADexterný školiteľ
qkoban@stuba.sk
Kočlík Dušan, Ing., ArtD.ÚIV
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 440
439dusan.koclik@stuba.sk
Kohlmayer Václav, doc. Ing. arch., CSc.FAD
externý spolupracovník
qkohlmayer@stuba.sk
ÚAOBdoktorandka
simona.kolimarova@stuba.sk
FADoponent
ÚAOB
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
alexandra.kollarova@stuba.sk
oponent
+421 (2) 572 76 269
245
Končeková Danica, doc. Ing. arch., PhD.docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 418
408
oponentka
Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.FAD
externý spolupracovník
Korček Pavol, Ing. arch., PhD.ÚAOB
odborný asistent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 432439pavol.korcek@stuba.sk
Kordík Lukáš, Ing. arch.FAD
oponent
qkordik@stuba.sk
Kosnáč Pavel, Ing. arch.ÚABBodborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 572 76 376
331
pavel.kosnac@stuba.sk
Koštiaľ Jozef, Ing. arch.FADoponent
Kotradyová Veronika, prof. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 435442veronika.kotradyova@stuba.sk
obsluhovač vykurovania
ladislav.kott@stuba.sk
FADoponent
qkoutny@stuba.sk
sekretárka+421 (2) 572 76 452349
ÚUaUP
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 272
241
bohumil.kovac@stuba.sk
upratovač - upratovačkajarmila.kovacova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
jaroslava.kovacova@stuba.sk
Kováčová Ľubica, Bc.knihovnice+421 (2) 572 76 220
45
oponentka
qkozakovam@stuba.sk
Kožuško Peter, doc. PaedDr., ArtD.FADexterný školiteľ
FAD
oponent
qkozuskop@stuba.sk
ÚEEAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 461
349
sekretárka
Krajewska NarcyzaFADbudoucí zahraniční studentka
Králik Ľubomír, Ing. arch.oponent
ÚD
odborný asistent CSc.,PhD.
oponent
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 359210
HS BA
vrátnik
+421 (2) 572 76 238
ÚEEA
doktorandka
veronika.krauskova@stuba.sk
Krcho Ján, Dr. Ing. arch., PhD.
oponent
FADexterný spolupracovník
qkristek@stuba.sk
Kristiánová Katarína, Ing. arch., PhD.výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 266
239katarina.kristianova@stuba.sk
externý spolupracovníkqkrenek@stuba.sk
FAD
externý spolupracovnice, oponentka
qkubanova@stuba.sk
Kubečková Darja, prof. Ing., Ph.D.FADexterný spolupracovnice
Kubica Adam, Ing. arch.
doktorand
adam.kubica@stuba.sk
Kubinec Eva, Ing. arch.dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemeva.kubinec@stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 572 76 330
330
bohus.kubinsky@stuba.sk
Kubiš Boris, Ing.externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 156
05
Kubušová Vlasta, Mgr. art. Bc.doktorandka
vlasta.kubusova@stuba.sk
Kujanová Katarína, Ing. arch., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 454306
FADoponent
qkukula@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
marek.kukumberg@stuba.sk
ÚAOB
doktorand
ivan.kulifaj@stuba.sk
oponent
qkupec@stuba.sk
Kuruc Martin, Ing., PhD.
vedúci VS
+421 918 669 187
hosťujúci profesor, oponent
oponent
Kvitkovský Martin, Ing. arch.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
FADoponent
ÚKAaISdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqkyselp@stuba.sk
Labudová Zuzana, Mgr. art., ArtD.FAD
oponentka
qlabudovaz@stuba.sk
Látečka Rudolf, Mgr. art.doktorand, oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
Ledererová Iveta, akad. mal.
dohoda o pracovnej činnosti, externý spolupracovnice
Legény Ján, Ing. arch., PhD.ÚEEAvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 572 76 458340jan.legeny@stuba.sk
Lemak Olena, Ing.ÚUaUP
doktorandka
olena.lemak@stuba.sk
FADoponent
peter.lenyi@stuba.sk
Lichvárová Mária, Ing. arch. akad. arch.FADoponentka
FADoponentqlichvars@stuba.sk
ÚABB
doktorandka
Lipková Michala, Mgr. art., ArtD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
michala.lipkova@stuba.sk
ÚVTaMdocent bez vedeckej hodnosti
+421 918 665 047
124
milan.lukac@stuba.sk
ÚEEAdoktorand
marek.luley@stuba.sk
HS BS
upratovač - upratovačka
Madarás Ján, RNDr., PhD.oponent
qmadaras@stuba.sk
ÚEEAodborná asistentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 461349
Machanová RuženaOEfinančná účtovníčka
+421 (2) 572 76 210
110
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 433
440
doktorandka
Mangione Giuliabudoucí zahraniční studentka
Marinkovičová Slobodana, Mgr.Kniknihovnice
Marko Ondrej, Ing. arch.oponent
ÚKAaISdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
xmarkovan@stuba.sk
oponent
qmauks@stuba.sk
doktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
Mazalán Peter, Mgr. art. Ing. arch., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 434441
Mečiar Ivor, Ing. arch., ArtD.ÚVTaM
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 572 76 342
328
oponentka
FADoponentqmelis@stuba.sk
Mellner Dušan, Ing. arch., PhD.
oponent
+421 (2) 32 888 400
C 1903
ÚKAaIS
sekretárka
+421 (2) 572 76 325314monika.mestankova@stuba.sk
Meziani Yakoub, Ing. arch., PhD.ÚKAaISodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 318
308
yakoub.meziani@stuba.sk
pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 57 276 212
102
Mihálik Juraj, Mgr.FADexterný spolupracovník
oponentka
HS BA
údržbár
+421 907 977 366peter.michalik@stuba.sk
ÚUaUPdoktorand
Michalko Jozef, Ing. arch.FADoponent
ÚABB
doktorand
matej.miskovsky@stuba.sk
oponentka
Mjartan Martin, Mgr. art.ÚDdoktorand
martin.mjartan@stuba.sk
Moravčíková Henrieta, prof. Dr. Ing. arch.
externý školiteľka, profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 365
213
Moravčík Štefan, Ing. arch.
oponent
qmoravciks@stuba.sk
ÚIV
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 434
441
katarina.moravkova@stuba.sk
Morgenstein Peter, Ing. arch., PhD.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 572 76 458
340peter.morgenstein@stuba.sk
Mózesová Zitaupratovač - upratovačka
Mrázová Renáta, Ing.
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
Nagy Sebastian, Ing. arch.oponent
qnagys1@stuba.sk
Nagy Tomáš, Ing., ArtD.FADoponent
qnagyt@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 918 665 032
429
pavel.nahalka@stuba.sk
Noskovič Štefan, JUDr.vrátnik
ÚUaUPdoktorand
oto.novacek@stuba.sk
Novotná Mária, Mgr. art.ÚDTAaOPdoktorandka
maria.novotna@stuba.sk
FAD
oponent
andrej.olah@stuba.sk
Olah Peter, doc. Ing., ArtD.
docent CSc.,PhD.
peter.olah@stuba.sk
ÚIVdoktorand+421 (2) 21 022 447
452
Oravcová Eva, Ing. arch., PhD.ÚAOB
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 417
407
Otiepková Soňa, Mgr. art.ÚDTAaOPdoktorandka
sona.otiepkova@stuba.sk
Paliatka Peter, prof. akad. soch.ÚDprofesor bez vedeckej hodnosti+421 905 201 046132
Paňák Pavel, Ing. arch.FAD, ÚABB
hosťujúci profesor, oponent
C 1904pavel.panak@stuba.sk
oponent
FAD
oponentka
Pásztor Peter, prof. Ing. arch., PhD.FADexterný školiteľqpasztor@stuba.sk
Paškanová Katarína, Ing. arch.oponentka
OVV
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 456 922 187
Pauliny Pavol, Ing. arch., PhD.riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 354
204
ÚD
doktorandka
Pavlík Radoslav, Ing. arch.oponent
ÚABBodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 427
417
jan.pavuk@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
radovan.peknik@stuba.sk
ÚD
doktorandka, výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
zuzana.pergerova@stuba.sk
FADoponent
FAD, ÚIV
dohoda o pracovnej činnosti, oponent
+421 (2) 572 76 444449ivan.petelen@stuba.sk
FAD
oponent
qpeter@stuba.sk
OE
finančná účtovníčka
+421 (2) 572 76 210
110
gabriela.petraniova@stuba.sk
Petráš Michal, Ing. arch.
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 253141vladimir.petrik@stuba.sk
FAD
oponent
qpetrovic@stuba.sk
Pifko Henrich, doc. Ing. arch., CSc.ÚEEAdocent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 465351
Pleidel Imrich, Ing. arch.oponent
qpleidel@stuba.sk
oponentka
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 371221eva.ploczekova@stuba.sk
ÚDTAaOP
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 358215
Pokorný Pavol, Ing. arch.
oponent
Polakovič Štefan, Ing. arch.
hosťujúci profesor
+421 918 666 917
stefan.polakovic@stuba.sk
Polomová Beata, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 350
209
Popera Karolina
budoucí zahraniční studentka
xpopera@stuba.sk
finančná účtovníčka
+421 (2) 572 76 210110
oponent
Príkopský Ivan, Ing. arch.oponent
qprikopsky@stuba.sk
Ptačin Ján, doc. Mgr. art. Ing. arch., ArtD.FADoponent
qptacin@stuba.sk
Puškár Branislav, doc. Ing. arch., PhD.
docent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 428
418
branislav.puskar@stuba.sk
Putrová Eva, Ing. arch., CSc.ÚUaUPodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 276
235eva.putrova@stuba.sk
sekretárka
+421 (2) 572 76 215
105jana.rafcikova@stuba.sk
FAD
oponent
Rodrigues Pinto André
budoucí zahraniční student
xrodriguespinto@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti, docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 419407lea.rollova@stuba.sk
vedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.
roman.rosina@stuba.sk
FAD
budoucí zahraniční studentka
Rusina Ivan, prof. PhDr., CSc.externý spolupracovník
qrusina@stuba.sk
externý spolupracovnice
+421 (2) 572 76 316
345
ÚKAaISdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Sadovský Oliver, Ing. arch.
oponent
Salcer Igor, Ing. arch., ArtD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 440
439
Sásiková Karolína, Ing. arch.ÚEEA
doktorandka
karolina.sasikova@stuba.sk
Selcová Ľubica, doc. Ing. arch., PhD.docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 425
415
ÚAOB
docent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 432
439
Schlosser Tibor, doc. Ing., CSc.oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 357
A 5/527
tibor.schlosser@stuba.sk
externý školiteľ
FADbudoucí zahraniční studentka
Siebert Matej, Ing. arch., PhD.FAD
oponent
Sládek Josef, akad. soch., ArtD.
oponent
FAD
oponent
Slivková Viera
pracovnice operačných systémov VS
+421 (2) 572 76 344319viera.slivkova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
ÚDTAaOP
sekretárka
+421 (2) 572 76 356
206
Somora Branislav, doc. Ing. arch., PhD.FAD
oponent
+421 (2) 572 76 376
331
qsomora@stuba.sk
ÚUaUP
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 275
248
Stacho Monika, Mgr. art., ArtD.ÚDodborná asistentka CSc.,PhD.
oponentka
FADbudoucí zahraniční studentka
xstoykova@stuba.sk
ÚDTAaOPvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním+421 (2) 32 888 638
C 1409
Straňák Rastislav, Ing. arch.FADoponent
qstranak@stuba.sk
Struss Martin, Ing., ArtD.
oponent
FAD
oponent
jan.studeny@stuba.sk
FAD
oponent
qstyblo@stuba.sk
Sumbal Juraj, Ing. arch.
oponent
Surman Martin, doc. MgA., ArtD.FADoponent
knihovnice+421 (2) 572 76 233
43
zuzana.sykorova@stuba.sk
FAD
oponent
Szobiová Eva, doc. PhDr., CSc.
oponentka
qszobiova@stuba.sk
FADexterný spolupracovník
Šarafín Michal, prof. Ing. arch., DrSc.FADexterný školiteľ
michal.sarafin@stuba.sk
Šeligová Andrea, Ing. arch., PhD.
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
OEpracovnice pre plán a rozpočet
+421 (2) 572 76 223
113
Šercel Peter, Ing. arch.oponent
FADoponent
Šešová Daniela, Ing. arch.FAD
oponentka
dohoda o pracovnej činnostijana.simkova@stuba.sk
Šimková Mária, Mgr. art., ArtD.ÚD, FADdohoda o pracovnej činnosti, oponentka
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 412
402vladimir.simkovic@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 466
352lukas.sip@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 357207danica.soltesova@stuba.sk
ÚEEA
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 453
343
robert.spacek@stuba.sk
ÚUaUP
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 269
245
knihovnice
+421 (2) 572 76 220
45
iveta.stenclova@stuba.sk
Štrbíková Dominika, Ing. arch.
doktorandka
Štrpka Peter, Ing. arch.oponent
Šubinová Ruženaarchivár+421 (2) 572 76 211
101
ruzena.subinova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
michal.suda@stuba.sk
Šujan Juraj, Ing. arch.
oponent
qsujan@stuba.sk
Šurková Katarína, Bc.FAD
oponentka
qsurkova@stuba.sk
Tar Štefan, Ing.matematik - analytik VS
FAD
externý spolupracovník
Teplanová Eva, Ing. arch., ArtD.FAD
oponentka
Terao Vošková Katarína, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 918 665 014
katarina.voskova@stuba.sk
Tesařová Kateřina, Mgr.doktorandka
FAD
oponentka
qtichaj@stuba.sk
oponent
qtichy@stuba.sk
Tichý Róbert
systémový integrátor
+421 918 669 201
REK-B245, FA-454robert.tichy@stuba.sk
FAD
oponentka
FAD
oponent
FAD
oponent
qtomik@stuba.sk
Tončíková Zuzana, Ing., ArtD.FAD
oponentka
qtoncikova@stuba.sk
ÚIVdoktorand
+421 (2) 21 022 446
451
docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 426
416
zuzana.tothova@stuba.sk
ÚABB
sekretárka
+421 (2) 572 76 424
414
radoslava.trencanska@stuba.sk
ÚD
doktorand
miroslav.truben@stuba.sk
Ťupek Ján, Ing. arch. Mgr. art., PhD.oponent
qtupek@stuba.sk
Turlík Jozef, Mgr. art., ArtD.oponentqturlik@stuba.sk
Turlíková Zuzana, Mgr. art., ArtD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
Turzáková Lea, Mgr. art.ÚD
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
FAD, ÚKAaISdohoda o pracovnej činnosti, externý spolupracovník
Uhrík Martin, Mgr. art., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 458340
FADexterný školiteľ
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 686
C 0103stanislav.uncik@stuba.sk
Urban Ján, Ing. arch.ÚUaUP
doktorand
Urlandová Andrea, doc. Ing. arch., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 377
218
oponentka
qvaclavova@stuba.sk
FAD
oponentka
Vaňová Veronika, Ing. arch.FAD, ÚKAaIS
doktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
FADoponent
Varga Martin, Mgr. art.ÚDTAaOPdoktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
Varga Peter, Mgr. art. Ing., ArtD.
oponent
qvargap@stuba.sk
Varga Tibor, Ing. arch., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 466
352tibor.varga@stuba.sk
Vargončík Daniel, Bc.VSpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 572 76 329318
oponent
qvasko@stuba.sk
Veselovský Juraj, prof. Ing., CSc.
externý školiteľ
qveselovsky@stuba.sk
Viccari Silvia
budoucí zahraniční studentka
xviccari@stuba.sk
Vinárčiková Jana, doc. Ing. arch., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 443
448
jana.vinarcikova@stuba.sk
Viskupičová Katarína, Ing. arch.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Vitko Peter, Ing. arch.externý spolupracovník
Vitková Ľubica, prof. Ing. arch., PhD.ÚUaUP
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 215237lubica.vitkova@stuba.sk
Vnučko Kristián, Ing. arch.
doktorand
Vodrážka Peter, prof. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOP
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 355
205peter.vodrazka@stuba.sk
Vojteková Eva, Ing. arch., PhD.ÚKAaISodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 326
315
ÚKAaISdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Vorlík Petr, doc. Ing. arch., Ph.D.oponent
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 428
418edita.vrablova@stuba.sk
Vranský TomášFADexterný spolupracovník
qvransky@stuba.sk
Vuck-Wolf MichalVSpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 572 76 329318
Vyskoč Eduard, Ing.dohoda o pracovnej činnosti, externý spolupracovníkqvyskoc@stuba.sk
Wlodarczyk Katarzyna
budoucí zahraniční studentka
FADexterní učitel
ÚVTaModborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 315
344
Zacharová Zuzana, Ing. arch.FAD, ÚDTAaOPodborná asistentka bez vedeckej hodnosti, oponentka
zuzana.zacharova@stuba.sk
oponent
qzaicek@stuba.sk
Zajíček Michal, Ing. arch.FAD
oponent
qzajicek@stuba.sk
Závodný František, Ing.HS BAdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 238
ÚABB
hosťujúci profesor
+421 (2) 572 76 429
419
Zbudilová Katarína, Mgr. art.
doktorandka
Zelem Lukáš, Ing., PhD.ÚKAaIS
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 630
C 1913
oponent
Zervan Marian, prof. PhDr., PhD.FAD
externý školiteľ
qzervan@stuba.sk
Žalman Peter, Ing. arch., CSc.oponent
Žembery Kristína, Ing. arch.ÚAOBkoordinátor dištančného vzdelávania a ce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Žitňanský Márius, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBdocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 411401

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.