15. 8. 2020  10:37 Marcela
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta architektúry. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
FA, ÚKAaIS
dohoda o pracovnej činnosti, externý spolupracovník
qagnet@stuba.sk
oponent
Alexy Andrej, Ing. arch.ÚKAaIS
hosťujúci profesor
+421 (2) 572 76 316
307
andrej.alexy@stuba.sk
FAoponentka+421 (2) 572 76 450
205
qandrasiova@stuba.sk
ÚAOB
docent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 414
404
ÚD
odborný asistent CSc.,PhD.
budúca zahraničná študentka
Auxt Tomáš, Ing. arch.FA
oponent
qauxt@stuba.sk
ÚABB
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 421
412
Baďura Jándohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
oponent
OS
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 572 76 224
3
alena.bachrata@stuba.sk
FA, ÚAOBdoktorand, oponent
robert.bakyta@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 324
310jozef.balaz@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 907 692 452
123
Balážová Eva, Ing., PhD.
oponentka
qbalazovae@stuba.sk
FAexterný spolupracovník
OEpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 572 76 424414
oponent
qbartko@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 351
213
nina.bartosova@stuba.sk
ÚUaUP
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 270
250
silvia.basova@stuba.sk
Bátor Jozef, Ing. arch., PhD.ÚAOBodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 410
410
Baxa Patrik, Ing. arch.ÚDTAaOPdoktorand
Beďatš Martin, Ing. arch.FA
oponent
FAoponent
Belláková Eva, Ing. arch., PhD.FAoponentka
FA
budúci zahraničný študent
xbenard@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 366
214
jarmila.bencova@stuba.sk
Benček Ladislav, Ing.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqbencek@stuba.sk
FA
oponent
qbenetin@stuba.sk
Benková Jana, Mgr. art. Ing. arch.oponentka
ÚIV
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qbenuskovaz@stuba.sk
Berec Damián, Ing. arch.
externý spolupracovník
FAoponentka
upratovač - upratovačka
Bezáková Martina, Ing. arch.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
ÚDTAaOP
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.bezak@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Blonski Tadeusz, doc. Mgr. art.FAexterný školiteľqbolonski@stuba.sk
ÚDTAaOP
doktorandka
FAoponentC 1904michal.bogar@stuba.sk
externý školiteľ
oponentqbojko@stuba.sk
Bolebruchová Viera, Ing. arch.
oponentka
oponentka
+421 (2) 32 888 564
C 1910eva.borecka@stuba.sk
oponent
qborecky@stuba.sk
Boroš Ivan, Ing.oponent
Borysko Wanda
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Botek Andrej, doc. Ing. arch. Mgr., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 352
202andrej.botek@stuba.sk
Botková Patrícia, Ing. arch.FAoponentka
FA
oponent
pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 572 76 2243
Brašeň Michal, Ing., ArtD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 907 216 824
126
michal.brasen@stuba.sk
Brna Pavol, Ing. arch.FAoponent
qbrna@stuba.sk
Brogyányi Gabriel, Ing. arch.oponent
Brožová Michaela, doc. Ing.oponentka
qbrozova@stuba.sk
Bruna Július, Ing. arch.FA
externý spolupracovník
qbruna@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 314
304maria.budiakova@stuba.sk
oponentka
+421 (2) 572 76 413
403
FAoponent
Bunčák SamuelHS BA
vrátnik
ÚAOB
doktorandka
Caffrey Mária, Ing. arch.FA
oponentka
qcaffrey@stuba.sk
oponent
Caralis CristinaFA
budúca zahraničná študentka
doktorandka
silvia.cejpkova@stuba.sk
oponentka
Cigler Jakub, doc. Ing. arch.oponent
oponent
Czafík Michal, Ing. arch., PhD.odborný asistent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 413
403
Čarný Ladislav, prof. akad. mal.FA
externý spolupracovník
qcarny@stuba.sk
HS BAvrátnik
ÚAOB
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov, docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 436443
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 445
450
Danihel Marek, Ing. arch.oponent
budúci zahraničný študent
FA
oponent
Dobošová Milada, Mgr.administratívna pracovníčka v podateľni
+421 (2) 572 76 225
milada.dobosova@stuba.sk
Dorotjaková Irena, Ing. arch.
redaktorka
+421 (2) 572 76 178
42
FAoponent
Dubiny Martin, Ing. arch. Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
martin.dubiny@stuba.sk
Dubiš Matej, Mgr. art., ArtD.FAoponent
externý spolupracovník
Dulíková Lívia, Ing. arch.FAoponentkaqdulikova@stuba.sk
oponent
qdulina@stuba.sk
Dulla Matúš, prof. Ing. arch., DrSc.ÚDTAaOPodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 365
213
matus.dulla@stuba.sk
Ďurian Karol, Ing. arch., PhD.FAoponent
Ďurianová Andrea, Mgr. art.
doktorandka
+421 (2) 21 022 446
451
Ďurica Milan, Ing.HS BA
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
oponentka
viera.dvorakova@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
116
oponent
Eristavi Irakli, Ing. arch.FA
oponent
Fabriciová Andrea, Ing.pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 572 76 2243andrea.fabriciova@stuba.sk
oponentka
Faragóová Eva, Ing. arch.oponentka
hospodár
+421 918 665 031
Kniknihovníčka
+421 (2) 572 76 251
40
beata.farkasova@stuba.sk
Farkašová Simona, Ing. arch.ÚAOBdoktorandka
simona.farkasova@stuba.sk
FA
oponent
oponentka
qfeckaninova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 279
244
FAbudúci zahraničný študent
xfernandez@stuba.sk
Filípková Jana, Ing. arch.doktorandka
Filová MáriaKni
knihovníčka
+421 (2) 572 76 232
40
Filová Natália, Ing. arch.
doktorandka
Fischer Dušan, Ing. arch.FA
oponent
qfischer@stuba.sk
oponent
FAexterný spolupracovník
vedúci prevádzkovej jednotky+421 918 665 01711bdusan.follrich@stuba.sk
FA
budúca zahraničná študentka
xfranco@stuba.sk
oponent
oponent
qfranko@stuba.sk
Furdík Juraj, Ing. arch., CSc.oponent
+421 918 665 034
325
qfurdik@stuba.sk
FA
oponent
Gábrišová Vanda, MA.doktorandka
Gahura Ján
údržbár
jan.gahura@stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
FA
oponent
qgaj@stuba.sk
Gál Peter, prof. Ing. arch., PhD.externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 268
238qgalp1@stuba.sk
Ganobjak Michal, Ing. arch., PhD.FAoponent
ÚVTaMdocentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 345337Agabriela.gasparova-illesova@stuba.sk
Gécová Katarína, Ing., PhD.ÚUaUPodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 276
235
katarina.gecova@stuba.sk
Gerdenich Igor, Ing. arch.oponent
qgerdenich@stuba.sk
FAbudúca zahraničná študentka
oponent
qgojdic@stuba.sk
Görner Karol, Ing. arch., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
FAoponent
qgrebert@stuba.sk
Gregorová Jana, doc. Ing. arch., PhD.
externá spolupracovníčka
+421 (2) 32 888 426
C 1912
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 361
208
Gruberová Katarínasekretárkakatarina.gruberova@stuba.sk
Gulanová Jana, Ing., PhD.FA
oponentka
+421 (2) 57 296 497
344
jana.gulanova@stuba.sk
Gürtler Ivan, doc. Ing. arch., PhD.FAexterný školiteľ
+421 (2) 572 76 415
405
ivan.gurtler@stuba.sk
Guštarová Gabriela
sekretárka
+421 (2) 572 76 424
414
OMZmzdová účtovníčka
+421 918 665 005
115b
Haberlandová Katarína, PhDr., PhD.oponentka
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 317
307
Hajtmanek Roman, MArch Ing. arch., PhD.ÚEEAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
FA
oponent
Hanáček Tomáš, Ing. arch., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
tomas.hanacek@stuba.sk
budúci zahraničný študentxhansen@stuba.sk
oponent
Hanuliak Peter, Ing., PhD.ÚKAaISdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 438
C 0711
peter.hanuliak@stuba.sk
Hanus Christian, prof. Dr. Dipl.-Betriebswirt (FH) arch.externý spolupracovník
Hanzlíček Peter, Ing. arch.oponentqhanzlicek@stuba.sk
FAoponent
Haščák Andrej, Mgr. art., ArtD.oponent
FA
externý školiteľ
qhascak@stuba.sk
Havierniková GabrielaOEpracovníčka pre správu a predaj majetku
Havliš Karel, doc. Ing. arch.FA
oponent
qhavlis@stuba.sk
oponent
+421 (2) 32 888 464
C 1918
juraj.hermann@stuba.sk
externý spolupracovník
dohoda o vykonaní práce
+421 918 669 200
443 a 101anna.holmanova@stuba.sk
OMZ
pracovníčka ekonomiky práce
+421 918 863 742115a
Hrašková Nadežda, doc. Ing. arch., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 276 358
203
nadezda.hraskova@stuba.sk
Hrdý Vladimír, Ing. arch.FAoponent
qhrdy@stuba.sk
Hronský Michal, doc. Ing. arch., PhD.ÚIV
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 445
450
michal.hronsky@stuba.sk
Hubinský Tomáš, Ing. arch.dohoda o pracovnej činnosti, externý spolupracovníkqhubinsky@stuba.sk
FAoponent
qhudakp@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
docent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 572 76 231
181
Humero Ruiz VirginiaFA
budúca zahraničná študentka
xhumeroruiz@stuba.sk
Hurtonyová Evaupratovač - upratovačka
FA
oponentka
Chlpek Peter, Ing., ArtD.oponent
Chmelík Vojtech, doc. Ing., PhD.
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 630
C 1914
Chrappová Barbora, Mgr. art., ArtD.oponentka
qchrappova@stuba.sk
oponent
qchrenka@stuba.sk
FA
oponent
qchybik@stuba.sk
externý školiteľ
Ilkovič Ján, doc. Ing. arch., CSc.ÚKAaISdocent CSc.,PhD.
Ilkovičová Ľubica, doc. Ing. arch., CSc.ÚKAaISdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 153
316
Illésová ViolaHS BA
upratovač - upratovačka
Illéš Juraj, Ing. arch.ÚUaUPdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Izakovič Ivan, Ing.FA
externý učiteľ
qizakovic@stuba.sk
Jančová Nina, Ing. arch.ÚUaUP
doktorandka
nina.jancova@stuba.sk
FAexterný školiteľqjarema@stuba.sk
FA
oponent
qjarina@stuba.sk
oponent
docent CSc.,PhD.
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
FAoponentka
Joklová Viera, doc. Ing. arch., PhD.ÚUaUP
docentka CSc.,PhD.
+421 918 665 045
324
viera.joklova@stuba.sk
oponent
qjoscak@stuba.sk
Juraj Šimek, Ing. arch.
oponent
qjurajs@stuba.sk
oponent
oponent
Kacej Michal, Ing. arch.
dohoda o pracovnej činnosti, doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
michal.kacej@stuba.sk
Kacinari Gabrijelabudúca zahraničná študentka
xkacinari@stuba.sk
Kadlečík Ľubošelektromechanik oznam. a zabezp. zariad.lubos.kadlecik@stuba.sk
Kalesný František, doc. Ing. arch., PhD.ÚKAaISdocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 326415frantisek.kalesny@stuba.sk
Kalinová SidóniaHS BAprevádzková pracovníčka
Kaločajová MartaOZpracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 572 76 211
102
marta.kalocajova@stuba.sk
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.ÚDTAaOP
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 661
C 1401daniel.kalus@stuba.sk
Kanócz Ján, doc. Ing., PhD.FA
externý spolupracovník
qkanoczj@stuba.sk
tajomníčka fakulty
+421 (2) 572 76 189
111
Kardoš Peter, doc. Ing. arch., PhD.FA
externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 261
250
doktorand
Keppl Julián, prof. Ing. arch., CSc.ÚEEA
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 451340
Kiac Kristína, Ing. arch.ÚDTAaOPdoktorandka
kristina.kiac@stuba.sk
Kilo Richard, Mgr. art.doktorand
oponentka
qkiralyova@stuba.sk
Kissová EditaHS BAupratovač - upratovačka
Klein Štefan, doc. akad. soch. Ing.FA
oponent
Kobák Kornel, Ing. arch.FA
oponent
FAexterný školiteľ
Kočlík Dušan, Ing., ArtD.ÚIVodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 440
439dusan.koclik@stuba.sk
Kohlmayer Václav, doc. Ing. arch., CSc.FAexterný spolupracovník
Kollár Matúš, Ing. arch.FAoponent
Komrska Jan, Ing. arch., CSc.
oponent
+421 (2) 572 76 269
245
jan.komrska@stuba.sk
ÚAOB
docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 418
408
Konrad Ingrid, Ing. arch.oponentka
FAexterný spolupracovníkqkopacik@stuba.sk
Korček Pavol, Ing. arch., PhD.odborný asistent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 432
439
pavol.korcek@stuba.sk
oponent
Kosnáč Pavel, Ing. arch.ÚABBodborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 572 76 376
331
Koštiaľ Jozef, Ing. arch.
oponent
qkostialj@stuba.sk
Kotradyová Veronika, prof. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 435442veronika.kotradyova@stuba.sk
FA
oponent
Kovácsová MiladaÚEEA
sekretárka
+421 (2) 572 76 452
349
Kováč Bohumil, prof. Ing. arch., PhD.ÚUaUP
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 272241
Kováčová Jarmilaupratovač - upratovačka
jarmila.kovacova@stuba.sk
Kováčová Jaroslavaupratovač - upratovačka
knihovníčka
+421 (2) 572 76 220
45lubica.kovacova@stuba.sk
Kozáková MichalaFAoponentka
FAexterný školiteľ
oponent
qkozuskop@stuba.sk
Krajcsovics Lorant, Ing. arch., PhD.ÚEEAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 461
349
sekretárka
Krajewska Narcyzabudúca zahraničná študentka
xkrajewska@stuba.sk
Králik Ľubomír, Ing. arch.FAoponent
qkralikl@stuba.sk
ÚDodborný asistent CSc.,PhD.
FAoponent
pavol.kralik@stuba.sk
Kráľová Eva, doc. Ing., CSc.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 359210eva.kralova@stuba.sk
Krascsenits GézaHS BA
vrátnik
+421 (2) 572 76 238geza.krascsenits@stuba.sk
Krausková Veronika, Ing. arch.ÚEEAdoktorandka
Krcho Ján, Dr. Ing. arch., PhD.FA
oponent
externý spolupracovník
Kristiánová Katarína, Ing. arch., PhD.ÚUaUPvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 266
239
katarina.kristianova@stuba.sk
Křenek Ladislav, doc. akad. soch., ArtD.externý spolupracovník
qkrenek@stuba.sk
ÚABB
doktorandka
FA
oponentka
qkubanova@stuba.sk
Kubečková Darja, prof. Ing., Ph.D.FAexterná spolupracovníčka
qkubeckova@stuba.sk
doktorand
ÚVTaModborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 330330bohus.kubinsky@stuba.sk
FA
externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 156
05
Kubušová Vlasta, Mgr. art. Bc.
doktorandka
vlasta.kubusova@stuba.sk
ÚKAaISodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 454
306
Kukuľa Ján, Ing. arch.FA
oponent
qkukula@stuba.sk
Kukumberg Marek, Ing.ÚDTAaOPvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Kulifaj Ivan, Ing. arch.
doktorand
Kupec Pavol, Ing. arch.
oponent
qkupec@stuba.sk
Kurajda Matej, Ing. arch.ÚAOBdoktorand
Kurek Ondrej, Ing. arch. Mgr. art.
doktorand
ondrej.kurek@stuba.sk
Kuruc Martin, Ing., PhD.VS
vedúci VS
+421 918 669 187
Kusý Martin, Ing. arch.
oponent
FA
oponent
Kvitkovský Martin, Ing. arch.ÚDTAaOPvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmartin.kvitkovsky@stuba.sk
FAoponent
qkvocka@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qkyselp@stuba.sk
Labudová Zuzana, Mgr. art., ArtD.
oponentka
qlabudovaz@stuba.sk
FA, ÚAOBdoktorand, oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Lavička Jozef, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
FA
externá spolupracovníčka
ÚEEA
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 572 76 458
340
Lemak Olena, Ing.ÚUaUPdoktorandka
olena.lemak@stuba.sk
FA
oponent
doktorandka+421 (2) 21 022 446451
Lichvárová Mária, Ing. arch. akad. arch.oponentkaqlichvarova@stuba.sk
Lichvár Štefan, Ing. arch.oponent
qlichvars@stuba.sk
Lipková Michala, Mgr. art., ArtD.ÚDodborná asistentka CSc.,PhD.
docent bez vedeckej hodnosti
+421 918 665 047
124
doktorand
Luptáková Miroslava
upratovač - upratovačka
miroslava.luptakova@stuba.sk
oponent
qmadaras@stuba.sk
ÚEEAodborná asistentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 461
349
klara.machacova@stuba.sk
Machanová RuženaOE
finančná účtovníčka
+421 (2) 572 76 210
110
ruzena.machanova@stuba.sk
Majerník Ordódy Mária, Mgr. art.ÚDdoktorandka
maria.ordody@stuba.sk
ÚABB
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 433440
oponentqmarkoo@stuba.sk
Maroto Melle Lara Verónicabudúca zahraničná študentka
Martins LucilFA
budúca zahraničná študentka
xmartins@stuba.sk
Maukš Branislav, Mgr. art., M.A.FA
oponent
Maukš Filip, Mgr. art.ÚDdoktorand
Mazalán Peter, Mgr. art. Ing. arch., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 434
441
peter.mazalan@stuba.sk
Mečiar Ivor, Ing. arch., ArtD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 572 76 342
328ivor.meciar@stuba.sk
Meierová Alexandra, Ing. arch., PhD.FAoponentka
FAoponentqmelis@stuba.sk
Mellner Dušan, Ing. arch., PhD.FA
oponent
+421 (2) 32 888 400
C 1903dusan.mellner@stuba.sk
Mešťánková Monika, Bc.sekretárka+421 (2) 572 76 325
314
monika.mestankova@stuba.sk
Meziani Yakoub, Ing. arch., PhD.ÚKAaISodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 318
308
yakoub.meziani@stuba.sk
Mihaličová Elena
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 57 276 212
102
FA
externý spolupracovník
oponentka
HS BA
údržbár
+421 907 977 366
Michalka Ladislav, Ing. arch.
doktorand
FA
oponent
Miškovský Matej, Ing. arch.ÚABBdoktorand
matej.miskovsky@stuba.sk
Mitášová Monika, doc. Ing. arch., PhD.
oponentka
Mjartan Martin, Mgr. art.ÚD
doktorand
martin.mjartan@stuba.sk
Moravčíková Henrieta, prof. Dr. Ing. arch.profesorka CSc.,PhD., externá školiteľka+421 (2) 572 76 365
213
Moravčík Štefan, Ing. arch.
oponent
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 434
441
Morgenstein Peter, Ing. arch., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 572 76 458340peter.morgenstein@stuba.sk
Morin LisaFAbudúca zahraničná študentka
Mózesová Zita
upratovač - upratovačka
Mrázová Renáta, Ing.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Nagy Sebastian, Ing. arch.FAoponent
qnagys1@stuba.sk
Nagy Tomáš, Ing., ArtD.FAoponent
Nahálka Pavel, Ing. arch., PhD.odborný asistent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 918 665 032429pavel.nahalka@stuba.sk
Noskovič Štefan, JUDr.
vrátnik
Nováček Oto, Ing. arch.doktorand
Olah Andrej, Ing. arch.FAoponent
andrej.olah@stuba.sk
Olah Peter, doc. Ing., ArtD.ÚDdocent CSc.,PhD.
Ondrušíková LýdiaKniknihovníčka
+421 (2) 572 76 220
45lydia.ondrusikova@stuba.sk
Ontkóc Marián, Ing. arch.doktorand
+421 (2) 21 022 447
452
marian.ontkoc@stuba.sk
Oravcová Eva, Ing. arch., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 417
407
Paliatka Peter, prof. akad. soch.profesor bez vedeckej hodnosti+421 905 201 046132peter.paliatka@stuba.sk
FA
oponent
C 1904pavel.panak@stuba.sk
oponent
Pastoreková Laura, Ing. arch., PhD.
oponentka
qpastorekova@stuba.sk
externý školiteľ
oponentka
qpaskanova@stuba.sk
Paučula Juraj, RNDr.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 456 922 187juraj.paucula@stuba.sk
riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 354
204
Pavlík Huraiová Petra, Mgr. art.ÚDdoktorandka
oponent
qpavlik@stuba.sk
Pavúk Ján, Ing. arch., PhD.ÚABB
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 427
417
jan.pavuk@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
radovan.peknik@stuba.sk
ÚDdoktorandka
Pernecký Ján, Ing. arch.
oponent
qpernecky@stuba.sk
Petelen Ivan, prof. Ing. arch., PhD.oponent
+421 (2) 572 76 444
449ivan.petelen@stuba.sk
FAoponentqpeter@stuba.sk
finančná účtovníčka
+421 (2) 572 76 210110
Petráš Michal, Ing. arch.oponentqpetras@stuba.sk
Petrík Vladimír, akad. mal., ArtD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 253141vladimir.petrik@stuba.sk
Petrovič Drahan, Ing. arch.FA
oponent
Pifko Henrich, doc. Ing. arch., CSc.docent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 465
351
henrich.pifko@stuba.sk
Pleidel Imrich, Ing. arch.oponent
oponentka
qplchova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 371
221
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 358
215
jana.pohanicova@stuba.sk
Poivet Emmanuellebudúca zahraničná študentka
xpoivet@stuba.sk
oponent
Polakovič Štefan, Ing. arch.hosťujúci profesor+421 918 666 917stefan.polakovic@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 350209beata.polomova@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
Popluhárová MáriaOE
finančná účtovníčka
+421 (2) 572 76 210
110
Prejsa Marián, Ing.FA
oponent
Príkopský Ivan, Ing. arch.
oponent
Ptačin Ján, doc. Mgr. art. Ing. arch., ArtD.oponent
qptacin@stuba.sk
docent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 428
418
branislav.puskar@stuba.sk
Putrová Eva, Ing. arch., CSc.ÚUaUPodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 276
235
FA
budúca zahraničná študentka
xpytlik@stuba.sk
Rafčíková Jana
sekretárka
+421 (2) 572 76 215
105
Rapco Pavol, Ing.
oponent
FAbudúci zahraničný študent
ÚAOB
dohoda o pracovnej činnosti, docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 419
407
ÚKAaISvedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.
Rosinová Liana, Mgr. art. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
FA
budúci zahraničný študent
xrudent@stuba.sk
Rusina Ivan, prof. PhDr., CSc.FA
externý spolupracovník
FAexterná spolupracovníčka+421 (2) 572 76 316
345
FA
oponent
Salcer Igor, Ing. arch., ArtD.ÚIV
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 440
439
doktorandka
Selcová Ľubica, doc. Ing. arch., PhD.
docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 425415lubica.selcova@stuba.sk
docent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 432
439
alexander.schleicher@stuba.sk
Schlosser Tibor, doc. Ing., CSc.
oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 357A 5/527tibor.schlosser@stuba.sk
FA
externý školiteľ
qschneider@stuba.sk
FAbudúca zahraničná študentka
xschurholt@stuba.sk
Siebert Matej, Ing. arch., PhD.FAoponent
FAoponent
oponent
Slivková VieraVS
pracovníčka operačných systémov VS
+421 (2) 572 76 344
319
odborná asistentka CSc.,PhD.
ÚDTAaOPsekretárka+421 (2) 572 76 356206alica.smrckova@stuba.sk
Somora Branislav, doc. Ing. arch., PhD.oponent
+421 (2) 572 76 376
331qsomora@stuba.sk
ÚUaUPdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 275
248
Stacho Monika, Mgr. art., ArtD.ÚDodborná asistentka CSc.,PhD.
monika.stacho@stuba.sk
Stanková Anita, Ing. arch.FA
oponentka
Stoykova Yoanabudúca zahraničná študentka
Straková Zuzana, doc. Ing., PhD.ÚDTAaOPvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 638
C 1409zuzana.strakova@stuba.sk
Straňák Rastislav, Ing. arch.FAoponent
oponent
qstruss@stuba.sk
Studený Ján, Mgr. akad. arch. Ing.oponent
oponent
Sumbal Juraj, Ing. arch.FA
oponent
qsumbal@stuba.sk
oponent
qsurman@stuba.sk
Sýkorová Zuzana, Mgr.Kni
knihovníčka
+421 (2) 572 76 233
43zuzana.sykorova@stuba.sk
oponent
qszalay@stuba.sk
FA
oponentka
Šalvata Robert, Ing.FAexterný spolupracovník
FAexterný školiteľ
Šeligová Andrea, Ing. arch.ÚUaUPdoktorandkaandrea.seligova@stuba.sk
Šelmeciová MáriaOE
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 572 76 223
113
maria.selmeciova@stuba.sk
Šercel Peter, Ing. arch.
oponent
Šeregi Marek, Ing. arch., PhD.FAoponentqseregi@stuba.sk
oponentka
sekretárka
Šimková Mária, Mgr. art., ArtD.oponentka
Šimkovič Vladimír, prof. Ing. arch., PhD.ÚAOB
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 412
402
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 466
352lukas.sip@stuba.sk
doktorandka
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 357
207danica.soltesova@stuba.sk
Špaček Robert, prof. Ing. arch., CSc.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 453343robert.spacek@stuba.sk
ÚUaUP
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 269
245
knihovníčka
+421 (2) 572 76 22045
Štrbíková Dominika, Ing. arch.ÚUaUPdoktorandka
dominika.strbikova@stuba.sk
FAoponent
Šubinová Ruženapracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 572 76 211
101
ÚVTaModborný asistent CSc.,PhD.
oponent
qsujan@stuba.sk
oponentka
qsurkova@stuba.sk
VS
matematik - analytik VS
FA
externý spolupracovník
oponentka
Terao Vošková Katarína, Ing. arch., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 918 665 014
Tichá Jana, PhDr., PhD.FA
oponentka
qtichaj@stuba.sk
oponent
qtichy@stuba.sk
FA
systémový integrátor
+421 918 669 201REK-B245, FA-454robert.tichy@stuba.sk
Tobolová Barbora, Mgr. art., ArtD.
oponentka
qtobolova@stuba.sk
Toma Július, Ing. arch.FAoponent
qtoma@stuba.sk
Tomík Miroslav, Ing. arch.oponent
oponentka
Tóth Adam, Mgr. art.
doktorand
+421 (2) 21 022 446
451
docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 426
416
Trenčanská Radoslavasekretárka
+421 (2) 572 76 424
414
Truben Miroslav, Mgr. art.ÚDdoktorand
Ťupek Ján, Ing. arch. Mgr. art., PhD.oponentqtupek@stuba.sk
FAoponent
odborná asistentka CSc.,PhD.
FA, ÚKAaISdohoda o pracovnej činnosti, externý spolupracovníkqtuzinsky@stuba.sk
Uhrík Martin, Mgr. art., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 458
340
FAexterný školiteľ
FAexterný spolupracovník
+421 (2) 32 888 686
C 0103
stanislav.uncik@stuba.sk
Urban Ján, Ing. arch.
doktorand
ÚDTAaOP
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 377
218
andrea.urlandova@stuba.sk
oponentka
qvaclavova@stuba.sk
Vachová Barbora, Ing. arch., PhD.FAoponentkaqvachova@stuba.sk
Van der Linden Jornbudúci zahraničný študent
oponent
qvargam3@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
martin.varga@stuba.sk
HS BAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
FAoponent
qvargap@stuba.sk
Varga Tibor, Ing. arch., PhD.ÚEEAodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 466
352
Vargončík Daniel, Bc.
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 572 76 329
318daniel.vargoncik@stuba.sk
Vaško Imrich, prof. akad. arch.FA
oponent
qvasko@stuba.sk
Vdolečková Eva, Ing. arch.ÚKAaIS
doktorandka
eva.vdoleckova@stuba.sk
Veselovský Juraj, prof. Ing., CSc.externý školiteľ
qveselovsky@stuba.sk
Vinárčiková Jana, doc. Ing. arch., PhD.ÚIV
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 443
448
Viskupičová Katarína, Ing. arch.ÚAOBdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
externý spolupracovník
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 215237
ÚAOB
doktorand
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 355
205
Vojteková Eva, Ing. arch., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 326
315
eva.vojtekova@stuba.sk
FAoponent
Vráblová Edita, doc. Ing. arch., PhD.ÚABBdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 428
418
edita.vrablova@stuba.sk
Vranský Tomášexterný spolupracovník
Vuck-Wolf MichalVS
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 572 76 329
318
Vyskoč Eduard, Ing.FA, ÚKAaISdohoda o pracovnej činnosti, externý spolupracovník
budúca zahraničná študentka
Yelnosky John ZacharyFAexterný učiteľ
FA
oponentka
Zaiček Martin, Mgr. art., PhD.FA
oponent
Zajíček Michal, Ing. arch.FAoponentqzajicek@stuba.sk
ÚAOB
doktorand
viliam.zajicek@stuba.sk
HS BAdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 238
qzavodnyf@stuba.sk
hosťujúci profesor
+421 (2) 572 76 429
419
lubomir.zavodny@stuba.sk
Zbudilová Katarína, Mgr. art.doktorandka
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 630
C 1913
lukas.zelem@stuba.sk
Zelman Juraj, Ing. arch.oponent
FAexterný školiteľ
Žalman Peter, Ing. arch., CSc.
oponent
Žembery Kristína, Ing. arch.
koordinátor dištančného vzdelávania a ce
kristina.zembery@stuba.sk
Žitňanský Márius, doc. Ing. arch., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 411
401

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.