31. 10. 2020  5:31 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

Jméno
Pracoviště
Zařazení
Telefon
KancelářE-mail
UIAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 447
T02 3.102marcel.abas@stuba.sk
doktorandka
+421 906 068 427
T02 4.122jela.abasova@stuba.sk
Adamec Daniel, Ing.UZ ŠDMU
vrátnik
+421 (33) 5 908 631
daniel.adamec@stuba.sk
UIBE
dohoda o vykonaní práce
Almeida Aguiar AlexandreMTFbudoucí zahraniční student
xalmeidaaguiar@stuba.sk
Androvič Alojz, Ing., CSc.UIAM
externý školiteľ
qandrovic@stuba.sk
Antušek Andrej, RNDr., PhD.UMAT, UVPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 117
NC 214
andrej.antusek@stuba.sk
Babčanová Dagmar, doc. Ing., PhD.zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
Babiarová Lucia, Ing.
externý školiteľka
Babincová Paulína, Ing., PhD.UMAT
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
732NC 342
Backx Petra, Dr. Ing.UMATexterný školiteľkaqbackx@stuba.sk
Bachratý Matej, Ing.UIAMexterný školiteľ
Bajčičák Martin, Ing., PhD.KZPM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 528
ŤL-128
martin.bajcicak@stuba.sk
Bajčičáková Ingrida, Mgr., PhD.UVPT, UIAM
odborná asistentka CSc.,PhD., externý školiteľka
+421 908 674 119
NC 216
ingrida.bajcicakova@stuba.sk
UMATexterný školiteľka
qbakajova@stuba.sk
UZ ŠDMUvrátnik
+421 (33) 5 908 622
peter.bako@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 325 353NB 664monika.bakosova@stuba.sk
externý školiteľka
Baláž Ľubomír, Mgr.PPZ
právnik
+421 948 907 449
T - 225A
lubomir.balaz@stuba.sk
UPIMtechnická pracovnice
+421 906 068 kl. 408
T02 2.127
veronika.balazova@stuba.sk
Balog Karol, prof. Ing., PhD.MTFkonzultant+421 906 068 klapka 517
ŤL 322b
karol.balog@stuba.sk
Balog Martin, Ing., PhD.UMATexterný školiteľ
UPIM
externý školiteľ
qbalogm@stuba.sk
UPIMexterný školiteľ
Baňasová Lucia, Ing., PhD.PEŠFodborná pracovnice v oblasti štruk.fondov+421 908 674 159
T-13
lucia.banasova@stuba.sk
Baránek Ivan, prof. Ing., CSc.externý školiteľ
ivan.baranek@stuba.sk
EKOpracovnice pre ekonomické činnosti
+421 908 674 069
T229veronika.barankova@stuba.sk
organizátor prevádzky VS
+421 905 357 625
T02 4.115
Bárta Jozef, Ing., PhD.KZSM
zástupca riaditeľa ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
T-107
Bartoň Martin, Ing.UIAM
doktorand
+421 906 068 423
T02 4.125
martin.barton@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
721
NC 313
katarina.bartova@stuba.sk
Bednárik Jaroslav, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
Bednáriková Mária, Mgr., PhD.externý školiteľka+421 906 068 483T02 2.123
Bednár Miloš
technický pracovník
+421 906 068 503ŤL-131
UIAMexterný školiteľ
UMATexterný školiteľ
externý školiteľka, zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 439
T02 3.118
UIAM
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 703
106
Belica Eugen, Ing., PhD.KZPM
technický pracovník
+421 906 068 504
ŤL-133
eugen.belica@stuba.sk
UVTEexterný školiteľ+421 (2) 57 296 537537juraj.beniak@stuba.sk
Benka Denis, Ing.doktorand+421 908 674 106NC 208
UVPT
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 908 674 128
NC 115
matus.beno@stuba.sk
Beňo Rastislav, Ing., PhD.
externý školiteľ
rastislav.beno@stuba.sk
Besterci Michal, prof. Ing., DrSc., Dr.h.c.
dohoda o vykonaní práce
qbesterci@stuba.sk
UPIM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 455
T02 2.111
UVPT, UIAMvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním, externý školiteľ+421 908 674 120NC 209
dohoda o vykonaní práce
+421 906 068 417T02 4.106
UMATexterný školiteľ
Bielak Robert, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
Bihariová Alicaupratovač - upratovačka
Bílik Jozef, doc. Ing., PhD.KTKP
docent CSc.,PhD.
+421 915 761 406
T-118
UZ ŠJ
skladnice
+421 918 646 075
marta.biskorovajna@stuba.sk
Blahová Jarmila, Mgr.asistentka+421 906 068 487T02 5.108jarmila.blahova@stuba.sk
KEI
odborná asistentka CSc.,PhD.
Bočák Róbert, Ing.doktorand
T110
robert.bocak@stuba.sk
externý školiteľ
qboca@stuba.sk
Bohovičová Jana, Ing., PhD.UMATvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
749
NC 303jana.bohovicova@stuba.sk
Bohunický Michalprevádzkový elektrikár
+421 917 866 252
dohoda o vykonaní práce
Bolibruchová Dana, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
Bonek Miroslaw, Dr. Ing., PhD., MScUMATexterný školiteľ
UVPTvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním+421 908 674 124
NC 207
UZ ŠJpomoc. pracovnice v prevádz. jednotke
Borkin Dmitrii Vladimirovičvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 906 068 436
T02 3.106
Borončová KatarínaAKK
knihovnice
+421 908 674 162T-18
UMAT
odborný asistent CSc.,PhD.
721
NC 313ondrej.bosak@stuba.sk
Boškovská Jana, Mgr.špecialista pre styk s verejnosťou+421 917 931 580
T-25
Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.UIAM, KVZSexterný školiteľ, profesor CSc.,PhD.
+421 908 674 135
T-126
dohoda o vykonaní práce
qbozikm@stuba.sk
Brestovanská Jozefína
prevádzková pracovnice
+421 906 068 308T-73Bjozefina.brestovanska@stuba.sk
domovník - údržbár
ivan.brestovansky@stuba.sk
Brezinová Janette, prof. Ing., PhD.externý školiteľka
qbrezinova@stuba.sk
UIAMexterný školiteľ
qbrida@stuba.sk
Brlej Tomáš, Ing.doktorand
+421 906 068 kl. 472
T02 2.104
Brožek Milan, prof. Ing., CSc.MTFexterný spolupracovník
Brož Václav, prof. Ing., CSc.
externý spolupracovník
Bruncko Jaroslav, Ing., PhD.
externý školiteľ
qbrunckoj@stuba.sk
Brziak Peter, Ing., PhD.UMATexterný školiteľ
externý školiteľ
qbrezina@stuba.sk
externý školiteľ
Bučányová Marcela, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 326
T-141marcela.bucanyova@stuba.sk
externý školiteľka
UIAM
doktorand
Bucha Peter, Ing.UIAM
doktorand
+421 906 068 433
T02 3.113
Buranská Eva, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 502ŤL-203
UVTE
riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 948 936 662T-123ivan.buransky@stuba.sk
Burčiar Fedor, Ing.UIAM
doktorand
+421 906 068 428
T02 4.123
ZPZV
pracovnice pre zahraničné projekty
+421 906 068 483
T2-123
predavač
+421 918 646 059
ŠTU
pracovnice pro studijní záležitosti
+421 918 646 006
T22
olga.burska@stuba.sk
Cagáňová Dagmar, doc. Mgr., PhD.UPIMdocentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 466
T02 2.121
Caková DagmarUZ ŠDMUupratovač - upratovačka
Cibáková Viera, Dr. h. c. prof. Ing., CSc.
dohoda o vykonaní práce
qcibakova@stuba.sk
kuchárka
doktorand
+421 906 068 kl. 472
T02 2.116
martin.csaszar@stuba.sk
ZPZVvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
743
NC 334
Cuninková Lucia, Ing.
doktorandka
+421 906 068 kl. 470
T02 2.117
Cuninková Renáta
pracovnice pro studijní záležitosti
+421 918 646 009
T21
Czán Andrej, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
doktorand
zsolt.czibor@stuba.sk
UPIMprofesor CSc.,PhD.+421 918 646 050T02 2.101milos.cambal@stuba.sk
Čambálová Iveta, Ing.UPIM
externý školiteľka
externý školiteľ
pracovnice pro studijní záležitosti
+421 918 646 007
T22
katarina.capkovicova@stuba.sk
UMAT
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 918 646 043
L 8
lubomir.caplovic@stuba.sk
profesor DrSc.
+421 906 068 344
T-119
Čavojský Miroslav, Ing., PhD.
externý školiteľ
Čekanová Katarína, Ing., PhD.externý školiteľka
katarina.cekanova@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
Černičková Ivona, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.720
NC 311
Červeňanská Zuzana, Mgr.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 906 068 437
T02 3.103
zuzana.cervenanska@stuba.sk
Čička Roman, doc. Ing., PhD.UMAT
docent CSc.,PhD.
+421 918 646 047NC 318roman.cicka@stuba.sk
Čierťažský Ľubomír, Ing.UIAM
externý školiteľ
Čilliková Mária, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľka
Čipková Hamplová Lujza, PaedDr., PhD.UIAM
externý školiteľka
UMAT
externý školiteľ
Čuboňová Nadežda, prof. Ing., PhD.
externý školiteľka
qcubonova@stuba.sk
kuchárka
viera.danielova@stuba.sk
Danišová Zdenaupratovač - upratovačka
Deanko Marian, Ing., PhD.UMATexterný školiteľ
qdeanko@stuba.sk
externý školiteľ
domingos.jacinto@stuba.sk
Debnárová Martina, Ing.externý školiteľka
qdebnarova@stuba.sk
budoucí zahraniční student
xdegel@stuba.sk
Delgado Sobrino Daynier Rolando, Ing., PhD.UIAM, KVZS
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním, externý školiteľ
+421 908 674 132T-129
externý školiteľ
qdemec@stuba.sk
UVPTvedeckovýskumný pracovnice+421 908 674 116
NC 213
mariana.derzsi@stuba.sk
UMAT
externý školiteľ
qdiko@stuba.sk
externý školiteľ, externý spolupracovník
qdirner@stuba.sk
UMAT
dohoda o vykonaní práce
qdlouhy@stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 118
NC 215
Dobrovodský Jozef, Ing., CSc.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 908 674 115
NC 212
UVTEdoktorand
patrik.dobrovszky@stuba.sk
Dománková Mária, prof. Ing., PhD.UMAT
profesorka CSc.,PhD.
739
NC 314maria.domankova@stuba.sk
UPIM
doktorandka
+421 906 068 kl. 474
T02 2.109
Dragula Milan, Ing.MTF
externý školiteľ
qdragula@stuba.sk
Drahňovský Juraj, Ing., PhD.externý školiteľ
Drienovský Marián, Ing., PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
UIAMexterný školiteľ
peter.drobny@stuba.sk
externý spolupracovník
Dubecký Matúš, Ing., PhD.UVPT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 908 674 117
NC 214matus.dubecky@stuba.sk
Ďuďák Juraj, doc. Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ+421 906 068 452T02 4.127juraj.dudak@stuba.sk
externý školiteľ
Durecová Silvia, Ing.doktorandka
+421 906 068 kl. 474
T02 2.109
silvia.durecova@stuba.sk
Durgut Bilalbudoucí zahraniční student
Ďurica Juraj, Ing., PhD.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
723NC 306juraj.durica@stuba.sk
Ďuriška Libor, Ing., PhD.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
747
NC 348libor.duriska@stuba.sk
Ďurišová Jaroslava, Ing., PhD.PPZpracovnice pre personálne činnosti+421 918 646 017T - 231A
mzdová účtovníčka
+421 918 988 466T - 208
Ďuriš Rastislav, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 432
T02 3.112
rastislav.duris@stuba.sk
externý školiteľ
jan.dusza@stuba.sk
Dzurenda Ladislav, prof. Ing., PhD.UIBE
dohoda o vykonaní práce
Džugan Jan, doc. Ing., Ph.D.externý školiteľ
qdzugan@stuba.sk
externý školiteľ
UMAT
dohoda o vykonaní práce
Eiben Eugen, Ing.UVTEexterný školiteľ
Eiben Gabriel, Ing.UVTEexterný školiteľ
externý školiteľ
764
NC 217
andrej.elias@stuba.sk
Eliáš Michal, Ing., PhD.UIAM
externý školiteľ
michal.elias@stuba.sk
knihovnice
+421 908 674 158
T-29
alena.eliasova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce+421 (2) 44 455 087 kl. 344
139
externý školiteľ
UPIM
doktorand
+421 906 068 kl. 472
T02 2.104
Fabiánová Eleonóra, doc. MUDr., PhD.MTF
externý spolupracovnice
qfabianovae@stuba.sk
pracovnice registratúry+421 908 674 065
T204
jana.fabianova@stuba.sk
externý školiteľ
qfabo@stuba.sk
Faktorová Dagmar, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľka
Fančovičová Vierapracovnice pre ekonomické činnosti+421 908 674 069T229viera.fancovicova@stuba.sk
knihovnice+421 908 674 162T-18zuzana.fancovicova@stuba.sk
Farisovna Tokareva Guzeľ, doc. Ing., CSc.UPIMdohoda o vykonaní práce
qfarisovnatokar@stuba.sk
Ferencz Vojtech, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
qferencz@stuba.sk
UPIMexterný školiteľkaqferencikova@stuba.sk
Ferjenčík Miloš, doc. Ing., Ph.D.UIBE
externý školiteľ
qferjencik@stuba.sk
Fero Martin, Mgr., PhD.CJHŠ, UPIM
odborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 906 068 488
T02 5.106
UPIMvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním+421 906 068 kl. 479
T02 2.105
UIAMexterný školiteľ+421 (2) 59 325 367NB 675miroslav.fikar@stuba.sk
Flochová Jana, Ing., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD., externý školiteľka+421 (2) 21 022 519
T02 4.104
externý školiteľqflorek@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qfodrek@stuba.sk
PREV
upratovač - upratovačka
Forner Jánprevádzkový montér vodovodov+421 917 866 251
Fraňo Dušan, Ing., IWEexterný školiteľ
qfrano@stuba.sk
Fujda Martin, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
UMAT
vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.
723NC 306zuzana.gabalcova@stuba.sk
UIAM
externý školiteľka
UVTE
externý školiteľ
qgajdos@stuba.sk
Galajdová Alena, prof. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qgalajdova@stuba.sk
prevádzková pracovnice
+421 918 646 075
alena.galbava@stuba.sk
externý školiteľ
UMAT
dohoda o vykonaní práce
+421 917 674 669
MTF
budoucí zahraniční student
UIAMexterný školiteľ
qgaspard@stuba.sk
UIAM
odborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 906 068 452
T02 4.127
vedeckovýskumný pracovnice
+421 908 674 113
NC 211
michaela.gasparkova@stuba.sk
Gatial Martin, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ
qgatial@stuba.sk
Gažo Dušan, Ing.UVTE
dohoda o vykonaní práce
qgazo@stuba.sk
PREV
informátor
+421 906 068 200
jozef.gebauer@stuba.sk
Gebura Marek, Ing., PhD.externý školiteľ
externý školiteľ
Gereková Oľgaupratovač - upratovačka
odborná asistentka CSc.,PhD.
743
NC 334
KEI
docentka CSc.,PhD.
+421 908 674 063
Dekanat
doktorand
+421 906 068 klapka 515
ŤL 304
UIAMexterný školiteľ
+421 (2) 60 291 687
A702
Gogola Peter, Ing., PhD.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním, externý školiteľ
724
NC 317
peter.gogola@stuba.sk
externý školiteľ
Gondár Ernest, prof. Ing., PhD.UVTE, UMAT
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 410
233ernest.gondar@stuba.sk
Gopinathan Arundoktorand
arun.gopinathan@stuba.sk
Görög Augustín, doc. Ing., PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
+421 908 674 134
T-127
augustin.gorog@stuba.sk
Goryl Ľubomír, Ing.externý školiteľqgoryl@stuba.sk
externý školiteľ
Gregor Milan, prof. Ing., CSc.UPIM
externý školiteľ
qgregorm@stuba.sk
Grgač Peter, prof. Ing., CSc.
profesor CSc.,PhD.
726
NC 309
PPZ
pracovnice ekonomiky práce
+421 918 646 020
T - 209
henrieta.grznarikova@stuba.sk
Gutyan Zsolt, Ing.dohoda o vykonaní práce
Gyurák Babeľová Zdenka, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 471
T02 2.103zdenka.babelova@stuba.sk
Hadzima Branislav, prof. Ing., PhD.UMATdohoda o vykonaní práce
UMAT
externý školiteľka
externý školiteľ
qhajduk@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 434
T02 3.114stefan.hajdu@stuba.sk
UPIMdoktorandka
+421 906 068 kl. 420
T02 4.128
Halanda Juraj, Mgr.UVPTvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 908 674 123
NC 104
Halán František
vrátnik
frantisek.halan@stuba.sk
Halán Marcelvrátnik
marcel.halan@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
Halenár Robert, Ing., PhD.
externý školiteľ
qhalenar@stuba.sk
UVPT
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 908 674 120
NC 209
UIAMdohoda o vykonaní práce, externý školiteľ
peter.hamernik@stuba.sk
UIBEexterný školiteľ
+421 906 068 klapka 532
ŤL-205
UMATtechnický pracovník340
LLA - UMAT
milan.harsani@stuba.sk
externý školiteľ
docent CSc.,PhD.
744
NC 343
marian.hazlinger@stuba.sk
UPIMexterný školiteľka
+421 (2) 57 296 556
443edita.hekelova@stuba.sk
prevádzková pracovnice
+421 908 674 055monika.hilkova@stuba.sk
externý školiteľ
UIBE
doktorandka
+421 906 068 klapka 519
ŤL 204
martina.hladova@stuba.sk
CJHŠodborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 320
65rastislav.hlavaty@stuba.sk
externý školiteľ
qhloch@stuba.sk
doktorand
KZSMvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
T-104a
Holeček Jaroslav, Dr.h.c. Ing., PhD.hosťujúci profesor
+421 906 068 kl. 466
T02 2.121
jaroslav.holecek@stuba.sk
MTFexterný spolupracovníkqholesovsky@stuba.sk
Holická Katarína, Ing.
doktorandka
+421 906 068 427
T02 4.122katarina.holicka@stuba.sk
externý školiteľ
Holubek Radovan, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 908 674 132
T-129
radovan.holubek@stuba.sk
vrátnik
+421 (33) 5 908 631
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 468
T02 2.120
UMATexterný školiteľka
qhomolova@stuba.sk
Horák Tibor, Ing.
doktorand
+421 906 068 424
T02 4.124
Horňáková Natália, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 466
T02 2.121natalia.hornakova@stuba.sk
UMAT
externý školiteľ
Horváth Dušan, Ing., PhD.UIAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 418
T02 4.107
UPIM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 468
T02 2.120
martina.horvathova@stuba.sk
UIAMdohoda o vykonaní práce
qhorvathr@stuba.sk
Hostin Stanislav, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 906 068 klapka 308ŤL 308
docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 469
T02 2.102henrieta.chovanova@stuba.sk
Hrbál Jakub, Ing.
doktorand
+421 948 954 326
CE5AMjakub.hrbal@stuba.sk
Hrčka Lukáš, Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 906 068 428
T02 4.123
externý školiteľka
qhrdinovag@stuba.sk
pracovnice pre plán a rozpočet
+421 918 646 018
T204vlasta.hrdlickova@stuba.sk
Hrehuš Marián, Ing.
externý školiteľ
externý školiteľka
qhricova@stuba.sk
konzultant
Hrivňáková Dáša, prof. Ing., DrSc.
konzultantka
Hrnčiar Viliam, doc. Ing., CSc.UMAT
externý školiteľ
+421 (2) 44 455 087 kl. 369
226
Hrubšová IvetaAKKknihovnice+421 906 068 kl. 324T-30
Hrubý Vojtěch, prof. Ing., CSc.
externý školiteľ
qhrubyv@stuba.sk
Hrušecká Denisa, Ing., Ph.D.
externý školiteľka
qhrusecka@stuba.sk
Hrušková Erika, Ing., PhD.výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 908 674 142
T-110
externý školiteľ+421 (2) 60 291 771
D112
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 608
D617peter.hubinsky@stuba.sk
Hudáková Mária, doc. Ing., PhD.UMAT
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
738
NC 322maria.hudakova@stuba.sk
PREV
upratovač - upratovačka
Húlan Tomáš, RNDr., PhD.UMAT
externý školiteľ
qhulan@stuba.sk
externý školiteľ+421 (2) 57 296 701206gabriel.hulko@stuba.sk
UIAM
dohoda o vykonaní práce
qhurajl@stuba.sk
CJHŠodborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 488T02 5.106
Husar Peter, prof. Dr. Ing.UIAMvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
peter.husar@stuba.sk
Husovič Rudolf, Ing.UPIMdoktorand
PREV
informátor
milan.hutar@stuba.sk
vrátnik
michal.hutira@stuba.sk
Hvizdoš Pavol, RNDr., CSc.externý školiteľ
qhvizdos@stuba.sk
Hypky Martin, Dipl.-Ing., MBA
externý školiteľ
qhypky@stuba.sk
pracovník operačných systémov VS
+421 905 357 624
T02 4.116
UPIMdohoda o vykonaní práce
qchlamtac@stuba.sk
UPIMriaditeľ ústavu - docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 407
T02 2.126
andrea.chlpekova@stuba.sk
Chmelíková Gabriela, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 486
T02 5.110
gabriela.chmelikova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qchromjakova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
MTF
doktorand
ahmed.ibrahim@stuba.sk
Igorjevna Šalina Oľga, doc. Ing., CSc.UPIM
dohoda o vykonaní práce
qigorjevnasalin@stuba.sk
UZ ŠDMUupratovač - upratovačkagabriela.ilavska@stuba.sk
Ilavský František
vrátnik
frantisek.ilavsky@stuba.sk
Illeková Emília, RNDr., DrSc.UMAT
externý školiteľka
qillekova@stuba.sk
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 906 068 422
T02 4.108
Iring Peter, Ing., PhD.
externý školiteľ
peter.iring@stuba.sk
ŠTUpracovnice pro studijní záležitosti+421 918 646 005
T19A
renata.ivancikova@stuba.sk
externý školiteľqivaska@stuba.sk
Iždinský Karol, Ing., PhD.UMAT
externý školiteľ
qizdinsky@stuba.sk
Ižol Peter, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
qizol@stuba.sk
Jakábová Martina, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľka
Jakubcová JozefaPREVupratovač - upratovačka
jozefa.jakubcova@stuba.sk
externý školiteľ
qjanacj@stuba.sk
Jáňa Miroslav, Ing., PhD.
externý školiteľ
externý školiteľ
qjanas@stuba.sk
Jančovič Rastislav, Ing., PhD.externý školiteľ
odborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ733
NC 307
igor.jancuska@stuba.sk
UVTEdoktorand
matej.janicek@stuba.sk
Janíková Dominika, Ing., PhD.UVPT, UIAM
externý školiteľka, výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 908 674 124NC 207
doktorand
+421 906 068 kl. 472
T02 2.104
Jankovič Jozef, Ing.externý školiteľ
qjankovic@stuba.sk
Jánošík Ján, Ing.
doktorand
+421 906 068 428
T02 4.123
Jánošíková Slávka, Ing., PhD.
externý školiteľka
Jánošová Denisa, doc. PhDr., PhD.externý školiteľka
qjanosova@stuba.sk
Janota Aleš, prof. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qjanotaa@stuba.sk
Janovec Jozef, prof. Ing., DrSc.externý školiteľ, vedeckovýskumný pracovník+421 918 646 072
NC 210
jozef.janovec@stuba.sk
externý školiteľ
externý školiteľka
qjavorova@stuba.sk
Jedlička Martin, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
Jerz Jaroslav, Dr. Ing.externý školiteľ
+421 (2) 57 296 554
qjerz@stuba.sk
externý školiteľ+421 (2) 57 296 554429/2vladimir.jerz@stuba.sk
Jozefovičová Gabriela, Ing.MTF
externý spolupracovnice
Juhás Martin, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 412
T02 4.105
Juhásová Bohuslava, Ing., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 412
T02 4.105
UIAMexterný školiteľka
Juráková Anna, Ing., PhD.UIAM
externý školiteľka
UMAT
profesor CSc.,PhD.
742
NC 337peter.jurci@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 457
T02 2.112
Jurina František, Ing., PhD.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
CE5AM
externý školiteľka
qjurinova@stuba.sk
UVTEexterný školiteľ
qjurko@stuba.sk
Káčer Norbert, Ing.externý školiteľ
qkacern@stuba.sk
UIBE
externý školiteľka
Kahanec MilanUZ ŠDMU
vrátnik
+421 (33) 5 908 622
milan.kahanec@stuba.sk
UIAMexterný školiteľ+421 (2) 57 294 550
322
anton.kachanak@stuba.sk
Kalianko Imrich, Ing.
doktorand
+421 908 674 106
NC 208imrich.kalianko@stuba.sk
Kalivodová Katarína, Mgr.AKKknihovnice
+421 906 068 kl. 331
T-28
záhradníkstefan.kalny@stuba.sk
Kamenszká Adriana, Ing.
doktorandka
adriana.kamenszka@stuba.sk
KTKPdocentka CSc.,PhD.
+421 906 068 333
T-115
maria.kapustova@stuba.sk
Kasalová Ivana, Ing., PhD.
odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 908 674 165
T-13
strojárenský lab. technik a kontrolór
741
NC 316
UMATexterný školiteľka
Kaššovic Dominik, Ing.
externý školiteľ
qkassovic@stuba.sk
docent CSc.,PhD.+421 906 068 415
T02 4.103
UIAM
externý školiteľ
odborná asistentka CSc.,PhD.
ivana.kleinedlerova@stuba.sk
Kleinedler Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
Kloknerová Mária
upratovač - upratovačka
maria.kloknerova@stuba.sk
Kocúrová Karin, Ing., PhD.externý školiteľka
+421 906 068 340
Ľahké laboratóriá UMAT
externý školiteľ
qkolarikl@stuba.sk
Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.KZSM
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 908 898 020
T-134
roman.kolenak@stuba.sk
externý školiteľ
Kollár Peter, prof. RNDr., DrSc.
externý školiteľ
qkollarp@stuba.sk
UVTE
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 548
432
UIBE
externý školiteľ
qkonecnyj@stuba.sk
externý školiteľ
MTF
externý spolupracovnice
+421 906 068 143
Z 095alena.kopcanova@stuba.sk
docent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 906 068 413
T02 4.104
michal.kopcek@stuba.sk
Köpplová ElenaEKO
pracovnice pre ekonomické činnosti
+421 918 746 522
T210
Kopúnek Juraj, Ing.doktorand+421 906 068 klapka 508ŤL 305juraj.kopunek@stuba.sk
Koráb Juraj, Dr. Ing.UMATexterný školiteľ
pracovnice pre zahraničné projekty
+421 906 068 483
T2-123katarina.kostecka@stuba.sk
Kostka Petr, Ing., PhD.UMAT
externý školiteľ
Kostolný Igor, Ing., PhD.KZSM
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 906 068 304
T-138igor.kostolny@stuba.sk
Košťál Peter, doc. Ing., PhD.UIAM, KVZS
docent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 143
T-109
externý školiteľ
EKO
finančná účtovníčka
+421 918 646 003T228
Kotešovský Rastislav, Ing.UIAM
externý školiteľ
qkotesovsky@stuba.sk
Kotianová Janette, PaedDr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 437T02 3.103janette.kotianova@stuba.sk
Kováčik Jaroslav, Ing., PhD.UMATexterný školiteľ
Kováč Ján, Mgr., PhD.
externý školiteľ
Kováč Marian, Ing.UIAMexterný školiteľ
qkovacm4@stuba.sk
Kováč Martin, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ
qkovacm3@stuba.sk
Kovačócy Pavel, doc. Dr. Ing.KZSMdocent CSc.,PhD.
+421 906 068 336
T-117
pavel.kovacocy@stuba.sk
PREVvrátniksona.kovacovicova@stuba.sk
Kováč Szabolcs, Ing.doktorand
Kovaříková Ingrid, Ing., PhD.
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 906 068 321T-108ingrid.kovarikova@stuba.sk
externý školiteľ
qkowal@stuba.sk
Kozáková Alena, prof. Ing., PhD.UIAM
externý školiteľka
+421 (2) 60 291 563
D111
externý školiteľ+421 (2) 60 291 281
D115
stefan.kozak@stuba.sk
Kozmelová Ľudmilapomoc. pracovnice v prevádz. jednotke
UIAM
externý školiteľ
UMAT
externý školiteľ
qkrajcim2@stuba.sk
Krajčovič Jozef, Mgr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ733
NC 307
jozef.krajcovic@stuba.sk
Krajčovič Ľubomírprevádzkový elektrikár
+421 917 669 006
externý školiteľ
Krajčovič Matej, Ing.
externý školiteľ
qkrajcovic@stuba.sk
Krajčovičová Jana, Ing., PhD.UIBEexterný školiteľkaqkrajcovicovaj@stuba.sk
externý školiteľ+421 (2) 57 296 579
444
marian.kralik@stuba.sk
Králová Zdenka, doc. Ing., PhD.externý školiteľka+421 (2) 60 291 497D311zdenka.kralova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 441T02 3.120helena.kravarikova@stuba.sk
KZSM
strojárenský technik
T ĽLigor.krcmarik@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qkremenova@stuba.sk
Kritikos Michaela, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 309
T-105
michaela.kritikos@stuba.sk
externý školiteľ
UIAMvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním+421 906 068 422T02 4.108
externý školiteľ
peter.krizik@stuba.sk
Kročová Šárka, doc. Ing., Ph.D.externý školiteľkaqkrocova@stuba.sk
UMAT
externý školiteľ
qkroupa@stuba.sk
Kříž Antonín, doc. Dr. Ing.dohoda o vykonaní práce
qkriz@stuba.sk
Kubáňová Daniela
upratovač - upratovačka
daniela.kubanova@stuba.sk
UMAT
externý školiteľ
UPIMdoktorandka
+421 906 068 kl. 474
T02 2.109
eliska.kubisova@stuba.sk
UMATzástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
740
NC 324
Kubovič Ján
sústružník kovov
340LLA - UMAT
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním+421 906 068 klapka 502ŤL 203
Kučera Petr, doc. Ing., Ph.D.UIBE
externý školiteľ
Kučerová Erika, Ing.
pracovnice pre ekonomické činnosti
+421 917 669 638NC 217
Kučerová Ľudmila, doc. Ing., Ph.D.
externý školiteľka
Kučerová Marta, doc. Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 463
T02 2.118
UZ ŠDMU
skladnice
+421 905 930 244
externý školiteľ
qkudela@stuba.sk
externý školiteľ
Kudláčová Beata
upratovač - upratovačka
beata.kudlacova@stuba.sk
Kuchár Daniel, Ing.doktorand
+421 906 068 428
T02 4.123
Kucháriková Eva, Ing., CSc.externý spolupracovnice
Kukumberg Marek, Ing.
externý školiteľ
marek.kukumberg@stuba.sk
Kulifajová Viera
pracovnice BOZ a PO
+421 918 646 164
T 211
viera.kulifajova@stuba.sk
UVTE
externý školiteľka
UIAMexterný školiteľ
externý školiteľqkunik@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
Kupča Ľudovít, Ing., CSc.UMAT
externý školiteľ
qkupca@stuba.sk
externý školiteľ
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
+421 906 068 klapka 510
ŤL 205
Kuracinová Erika, Ing.OKIS, MTF
systémová integrátorka, organizátor prevádzky VS
+421 918 646 067
T02 4.118
externý školiteľ
externý školiteľka
Kuruc Marcel, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 378
CE5AM
KVZSodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 326
T-141martina.kusa@stuba.sk
Kusý Martin, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
730
NC 323martin.kusy@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 452
A707
UPIMexterný školiteľ
qkuzma@stuba.sk
Kvetan Karol, RNDr., CSc.UMAT
odborný asistent CSc.,PhD.
733NC 307karol.kvetan@stuba.sk
Kvorková Veronika, Ing.doktorandka
+421 906 068 klapka 524
ŤL 321
Labašová Eva, Ing., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 446
T02 3.119
UMAT
docent CSc.,PhD.
729
NC 344
vladimir.labas@stuba.sk
upratovač - upratovačka
beata.lancaricova@stuba.sk
Lapin Juraj, Ing., DrSc.externý školiteľ
UIAM
externý školiteľ
Lašút Miroslav, Ing.UIAMexterný školiteľqlasut@stuba.sk
Lazar Roman, Ing., PhD.
externý školiteľ
qlazar@stuba.sk
PREV
vodič mikrobusu
+421 906 068 208
odborná administratívna pracovnice+421 918 646 060
T- 219
monika.lederleitnerova@stuba.sk
Lenhardt Ján, Ing.
externý školiteľ
qlenhardt@stuba.sk
Lenhardtová Zuzana, Ing., PhD.externý školiteľka
zuzana.lenhardtova@stuba.sk
UPIM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 457
T02 2.112
katarina.skurkova@stuba.sk
externý školiteľ
Liberko Igor, prof. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľ
qliberko@stuba.sk
Líška Ján, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ
qliskaj@stuba.sk
lektor
+421 906 068 436
T02 3.106
externý školiteľka
Lofaj František, doc. RNDr., DrSc.
externý školiteľ
frantisek.lofaj@stuba.sk
Löfflerová MáriaPREVupratovač - upratovačka
maria.lofflerova@stuba.sk
UPIM
externý školiteľ
qlopatka@stuba.sk
doktorandka
externý školiteľka
qlosertova@stuba.sk
doktorandka+421 940 132 723T-125
UZ ŠJpracovnice prevádzky štud. jedální
+421 918 646 013
barbora.lukacikova@stuba.sk
Lukačovič Andrej, Ing.externý školiteľ
Lukačovičová Elena, PaedDr., PhD.CJHŠ
lektor
+421 906 068 kl. 342
65b
externý školiteľ
Lukovičová Jozefa, doc. RNDr., PhD.UMAT
externý školiteľka
+421 (2) 32 888 403C 0304
Lumnitzer Ervin, prof. Ing., PhD.MTF
konzultant
qlumnitzer@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
externý školiteľ
doktorand
+421 908 674 106NC 208
Maglocká Martišová Lenka, Bc.VO
pracovnice pre verejné obstarávanie
+421 917 623 615
T225alenka.martisova@stuba.sk
externý školiteľ
+421 906 068 312T 205
Magušin Ľuboš, Ing.
externý školiteľ
Magyarics Tomáš, Ing.
externý školiteľ
administratívna pracovnice v podateľni+421 908 674 053
Podateľňa
UVTEdoktorandtomas.machac@stuba.sk
predavač
+421 918 646 059
Majerník Milan, doc. Dr. Ing.UPIM
externý školiteľ
+421 918 669 117
milan.majernik@stuba.sk
Majerník Tomáš, Ing.UIAMexterný školiteľ
qmajernikt@stuba.sk
externý školiteľ
externý školiteľka
Makyšová Helena, doc. Ing., PhD.UPIMdocentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 473
T02 2.106helena.makysova@stuba.sk
UZ ŠDMU
upratovač - upratovačka
martina.malec@stuba.sk
Mancová Katarína, Ing.PPZ
pracovnice pre personálne činnosti
+421 918 897 634
T - 230katarina.mancova@stuba.sk
UVTE
externý školiteľka
qmankovai@stuba.sk
Marasová Daniela, prof. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľka
qmarasova@stuba.sk
UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 472
T02 2.104
Mareš Albert, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ
Markechová Iveta, RNDr., CSc.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 449T02 3.104iveta.markechova@stuba.sk
UIBEdohoda o vykonaní práce
qmarkovai@stuba.sk
Marková Petra, Ing., PhD.UPIM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 454
T02 2.110
PREV
odborná technicko-administratívna pracovnice
+421 948 936 665T206
Marônek Milan, prof. Ing., CSc.profesor CSc.,PhD.
+421 908 674 140
T-113
špecialista pre styk s verejnosťou
+421 908 674 161
T-25miroslava.martinicka@stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
+421 908 674 149
ŤL-322d
jozef.martinka@stuba.sk
UMAT, KTKPexterný školiteľ, profesor CSc.,PhD.+421 908 674 141T 111maros.martinkovic@stuba.sk
pracovnice správy majetku+421 918 646 028
T204
olga.martinkovicova@stuba.sk
budoucí zahraniční student
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 448
T02 3.107
Matejová Jana, Ing.EKO
pracovnice pre štatistiku a rozbory
+421 948 936 661
T225
jana.matejova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 908 674 142T-110miriam.matusova@stuba.sk
Maxim Vladislav, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
UMATexterný školiteľ+421 (2) 32 888 421
C 0306
igor.medved@stuba.sk
doktorand
Mesárošová Jana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 469
T02 2.102
jana.mesarosova@stuba.sk
Mészáros Alajos, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 59 325 149
NB 694
alajos.meszaros@stuba.sk
Mičian Miloš, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
qmician@stuba.sk
Mičieta Branislav, prof. Ing., PhD.UIAM, UPIM
externý školiteľ
qmicieta@stuba.sk
externý školiteľka
qmicietova@stuba.sk
Mičko Rudolfinformátor
rudolf.micko@stuba.sk
Miglierini Marcel, prof. Ing., DrSc.UMATexterný školiteľ+421 (2) 60 291 167
A605
Mihálik Peterinformátor+421 906 068 500
peter.mihalik@stuba.sk
Mihok Jozef, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.MTF, UPIM
externý školiteľ
docent CSc.,PhD.+421 906 068 425T02 4.110german.michalconok@stuba.sk
Michálek Juraj, Ing.UIBE
doktorand
+421 906 068 klapka 515
ŤL 304
juraj.michalek@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 512
ŤL 308
externý školiteľ
+421 (2) 32 888 479C 0603imrich.mikolai@stuba.sk
Mikula Marián, doc. Ing., PhD.UMAT
externý školiteľ
Mikuš Tibor, Ing.MTF
konzultant
Milde Ján, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 368
T-120
jan.milde@stuba.sk
UIAMtechnická pracovnice+421 906 068 409
T02 3.127
emilia.minarcikova@stuba.sk
UMAT, UVPT, UIAMvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním, externý školiteľ+421 908 674 115NC 212stanislav.minarik@stuba.sk
CJHŠ
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 906 068 489T02 5.107emilia.mironovova@stuba.sk
externý školiteľ
qmisa@stuba.sk
Mišíková Mária
upratovač - upratovačka
Mišútová Mária, doc. RNDr., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 906 068 410T02 3.105maria.misutova@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 471
T02 2.103
miroslava.mlkva@stuba.sk
Molnár Ivan, Ing.
doktorand
T-104Aivan.molnar@stuba.sk
Molnár Marek, Mgr.externý školiteľ
qmolnarm@stuba.sk
externý školiteľ
qmolnarp@stuba.sk
UZ ŠDMUvrátnik
svatopluk.moncmann@stuba.sk
externý školiteľ
qmonka@stuba.sk
Monoši Mikuláš, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
UVPT, UIAMzástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 122
NC 219
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 326
T-141jana.moravcikova@stuba.sk
UMATzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 918 646 044
NC 319
KOPTzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 906 068 368T-120ladislav.morovic@stuba.sk
externý školiteľ
qmorva@stuba.sk
externý školiteľ
qmorvay@stuba.sk
externý školiteľ
UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 455T02 2.111lubica.mrvova@stuba.sk
Mudriková Andrea, Ing., PhD.KVZSvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 908 674 132
T-129
andrea.mudrikova@stuba.sk
externý školiteľqmudroncik@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qmullerova@stuba.sk
Muška Martin, Ing.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 908 674 111
NC 103
Naď Milan, doc. Ing., CSc.
docent CSc.,PhD.
+421 906 068 429
T02 3.116milan.nad@stuba.sk
MTFdoktorand
Nagy Máté, Ing.
doktorand
+421 906 068 433T02 3.113
Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
qnagyoval@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 378CE5AMmartin.necpal@stuba.sk
doktorand+421 906 068 klapka 519ŤL 204
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 661A607vladimir.necas@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qneguyen@stuba.sk
CJHŠlektor
+421 906 068 496
T02 5.109
slava.nemcova@stuba.sk
KOPTtechnický pracovník
+421 906 068 381
CE5AMmarian.nemeth@stuba.sk
Németh Martin, Ing., PhD.UIAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 419
T02 3.101
UIAM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 419T02 3.101andrea.nemethova@stuba.sk
Nemlaha Eduard, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 417
T02 4.106
Neslušan Miroslav, prof. Dr. Ing.
dohoda o vykonaní práce
qneslusan@stuba.sk
externý školiteľ
+421 906 068 411T02 4.121martin.nesticky@stuba.sk
Niethammer Manuela, prof. Dr.UIAMdohoda o vykonaní práce
doktorand+421 906 068 424
T02 4.124
marcel.nikmon@stuba.sk
Nižníková Jana, Ing.
externý školiteľka
UVPT
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 908 674 112
NC 210
Nochtová Máriaupratovač - upratovačka
maria.nochtova@stuba.sk
Nosko Martin, Ing., PhD.UMAT
externý školiteľ
qnoskom@stuba.sk
PREV
údržbár
+421 917 866 250
jozef.novak@stuba.sk
MTFexterný spolupracovník
UMATexterný školiteľ
PREVúdržbár+421 917 866 253
jaroslav.novota@stuba.sk
Novotná Ivana, Mgr., PhD.CJHŠ, UPIModborná asistentka CSc.,PhD., externý školiteľka+421 906 068 487T02 5.108
externý školiteľ
UPIMexterný školiteľka
UIAMexterný školiteľ
qolexa@stuba.sk
Ölvecký JozefKTKP
strojárenský technik
T ĽLjozef.olvecky@stuba.sk
Ondreička Patrik, PaedDr. Mgr.UIAM
externý školiteľ
externý školiteľ
qondriga@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
qondrigam@stuba.sk
UMATexterný školiteľ
qondruskaj1@stuba.sk
Oravcová Jarmila, Ing., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 438
T02 3.115
MTF, UIBE
externý školiteľ, externý spolupracovník
Oriňák Andrej, prof. RNDr., PhD.
externý školiteľ
qorinak@stuba.sk
Ostitá Beataupratovač - upratovačka
beata.ostita@stuba.sk
externý školiteľ
anton.osvald@stuba.sk
Osvaldová Makovická Linda, doc. Ing., PhD.UIBE
externý školiteľ
Ovcarčík Jozef, Ing.externý školiteľ
MTF
externý školiteľ
+421 906 068 349
T 209
UIBE
dohoda o vykonaní práce
qpaciaova@stuba.sk
Padáčová Iveta, Ing.technická pracovnice+421 908 674 109NC 217
UMATvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
746
NC 349
Palček Peter, prof. Ing., PhD.externý školiteľ, externý spolupracovník
Parilák Ľudovít, prof. Ing., CSc.UVTE
dohoda o vykonaní práce
qparilak@stuba.sk
Partlová Anna, Ing.pracovnice správy majetku
+421 917 490 399
T228anna.partlova@stuba.sk
UIBE
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 906 068 klapka 507ŤL 307
Pašák Matej, Ing., PhD.UMAT
odborný asistent CSc.,PhD.
745
NC 312
matej.pasak@stuba.sk
Pauliček Róbert, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ
qpaulicek@stuba.sk
UPIM
docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 465
T02 2.108alena.paulikova@stuba.sk
Pavlenda Pavel, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľ
VSDU
pracovnice pre ekonomické činnosti
miroslava.pavlickova@stuba.sk
BZŽPtechnická pracovnice pre energetiku a ochranu živ.prostredia
+421 918 646 055
T 211
Pavlíková Soňa, doc. RNDr., CSc.externý školiteľka
+421 (2) 59 325 336
NB 603
sona.pavlikova@stuba.sk
UIAM
technický pracovník
+421 906 068 445
T02 3.121
technická pracovnice
+421 918 646 038
NC 320
Pätoprstý Boris, Ing.UVTE
doktorand
Péči Matúš, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ
externý školiteľ
qpekaram@stuba.sk
Pekarčíková Marcela, Dr.-Ing.UMATvedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.
720
NC 311marcela.pekarcikova@stuba.sk
externý školiteľ
qpeniak@stuba.sk
Pešek Ladislav, prof. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práce
qpesek@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 908 674 130
T-128jozef.peterka@stuba.sk
chemický technička
+421 906 068 klapka 513
TL-403
adriana.peterkova@stuba.sk
technická pracovnice982
L 2
magda.peteryova@stuba.sk
externý školiteľ
qpetko@stuba.sk
Petrovičová Janaprevádzková pracovnice+421 906 068 308T-73B
externý školiteľka
qpetruj@stuba.sk
UPIM
externý školiteľ
externý školiteľ, externý spolupracovník
PEŠFodborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 908 674 160
T-13
monika.pinkasova@stuba.sk
UMATexterný školiteľ
qpinke@stuba.sk
UVTE
externý školiteľ
qpiska@stuba.sk
Piteľ Ján, prof. Ing., PhD.UIAM
dohoda o vykonaní práce
qpitelj@stuba.sk
UIAM
externý školiteľka
Plavcová TatianaPREVupratovač - upratovačka
tatiana.plavcova@stuba.sk
kuchárka
UVTEdoktorand
alexej.pluhar@stuba.sk
Podhorský Štefan, doc. Ing., CSc.KZPM
docent CSc.,PhD.
+421 906 068 528ŤL-128stefan.podhorsky@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce, externý školiteľ
qpodoba@stuba.sk
Pokorná DášaUZ ŠJ
predavač
+421 918 646 059
Pokorný Jiří, doc. Ing., MPA, Ph.D.
externý školiteľ
docent CSc.,PhD.
+421 905 906 371
T-135
upratovač - upratovačka
elena.polakovicova@stuba.sk
Popelka Vladimír, doc. Ing., CSc.UIAM
externý školiteľ
upratovač - upratovačka
Popová Zuzana, Mgr.UZ ŠDMUprevádzková pracovnice
+421 918 646 002
externý školiteľ
qporubanl@stuba.sk
externý školiteľ
Prajová Vanessa, Ing., PhD.
zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 454
T02 2.110
Pribila Vladimír, Ing.
organizátor prevádzky VS
+421 918 445 999
T02 4.115
vladimir.pribila@stuba.sk
UIAM
externý školiteľka
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
748
NC 310
externý školiteľ
qprochazkah@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
723
NC 306jana.ptacinova@stuba.sk
Pudiš Dušan, prof. Ing., PhD.UMAT
externý školiteľ
qpudis@stuba.sk
Radim Lenort, prof. Ing., Ph.D.externý školiteľ
qradim@stuba.sk
UPIMexterný školiteľ+421 906 068 496
T02 5.109
andrej.rajsky@stuba.sk
Rakovský Martin, Ing., PhD.UIAM
dohoda o vykonaní práce
qrakovskym@stuba.sk
UIBEdocent CSc.,PhD.
+421 906 068 klapka 514
ŤL 324
peter.rantuch@stuba.sk
externý školiteľ
Rašner Jaroslav, doc. Ing., CSc.externý školiteľ
qrasner@stuba.sk
Rausa Lukáš, Ing.
doktorand
lukas.rausa@stuba.sk
externý spolupracovnice
+421 (2) 59 325 221NB 5118
Remenárová Ivona, Ing.SDEK
odborná administratívna pracovnice
+421 905 301 751
T- 219
PREV
upratovač - upratovačka
marta.remenarova@stuba.sk
Resek Martin, Ing.externý školiteľ
pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 918 646 015
T2-124
vedúca odborná informačný pracovnice
+421 915 847 111
T-27kvetoslava.resetova@stuba.sk
pracovnice pre ekonomické činnosti
+421 908 674 052T228
externý školiteľ
Riedlmajer Róbert, doc. Ing., PhD.UMAT, UVPT, UIAMvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním, externý školiteľ
+421 918 646 042
NC 218
UZ ŠJpomoc. pracovnice v prevádz. jednotkeeva.rigova@stuba.sk
Richnáková AdrianaŠTUpracovnice pro studijní záležitosti+421 918 646 008
T21
Richnáková AnnaCJHŠ
technická pracovnice
+421 918 646 071
T02 5.111
externý školiteľ+421 (2) 57 296 702
205
boris.rohal-ilkiv@stuba.sk
Roch Marek, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 434T02 3.114ladislav.rolnik@stuba.sk
externý školiteľka+421 (2) 60 291 563D111danica.rosinova@stuba.sk
Ruiz de Alegría NuriaMTFbudoucí zahraniční studentka
xruizdealegria@stuba.sk
externý školiteľ
+421 906 068 klapka 514
ŤL-324miroslav.rusko@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Ružarovský Roman, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD., externý školiteľ+421 908 674 132
T-129
externý školiteľ
externý školiteľ
qrybarm@stuba.sk
budoucí zahraniční student
externý školiteľ
+421 906 068 kl. 464
T02 2.101
Sabolová Veronika, Ing.
doktorandka
+421 906 068 kl. 474
T02 2.109
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
732
NC 342
Sahul Miroslav, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 144
T-107
miroslav.sahul@stuba.sk
Sakál Peter, prof. Ing., CSc.profesor CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 458T02 2.114peter.sakal@stuba.sk
Saksl Karel, Ing., DrSc.
externý školiteľ
Samešová Dagmar, prof. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qsamesova@stuba.sk
Sampath Sankari, Dr.-Ing.vedeckovýskumný pracovnice
+421 908 674 119
NC 216sankari.sampath@stuba.sk
externý školiteľka
externý školiteľ
qsaniuk@stuba.sk
UIBEdoktorandka+421 906 068 klapka 524
ŤL 321
Savov Radovan, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľ
qsavov@stuba.sk
externý školiteľka
PREVupratovač - upratovačka
miroslava.sedlakova@stuba.sk
Sedlák Viliam, Mgr.lektor
+421 906 068 301
viliam.sedlak@stuba.sk
externý školiteľka727
NC 315
Seewald JaroslavPREV
informátor
+421 906 068 300
jaroslav.seewald@stuba.sk
Sejč Pavol, prof. Ing., PhD.UVTE
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 664239
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 585
D701
finančná účtovníčka
+421 918 646 018
T204
Schreiber Peter, doc. Ing., CSc.zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 906 068 442
T02 3.123
Schützenhöfer Wolfgang, Dr. Ing.UMATdohoda o vykonaní práce
externý školiteľ
qsiklenka@stuba.sk
UMAT, MTFexterný školiteľ
UIBEexterný školiteľ
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 908 674 072
ŤL 307a
UMAT, UVPT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ
Skýpala Richard, Ing.UVTEdoktorand
redaktorka+421 918 646 033
T-24
Sládeček ĽubošUZ ŠDMU
údržbár
lubos.sladecek@stuba.sk
UPIM
externý školiteľka
qslamkova@stuba.sk
Slota Ján, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
qslota@stuba.sk
Slouková Anna, Ing.EKO
pracovnice pre plán a rozpočet
+421 908 674 061
T210
anna.sloukova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 361
T-112
robert.sobota@stuba.sk
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 501ŤL 322a
UMAT
externý školiteľ
qsondor@stuba.sk
externý školiteľ
technická pracovnice
+421 918 646 037
T-122
externý školiteľ
Spalek Juraj, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
qspalek@stuba.sk
Spišák Emil, prof. Ing., CSc.UVTE, MTFexterný školiteľ, externý spolupracovník
Spišáková Alžbeta, Ing., PhD.analytička bázy dát VS
+421 908 647 071
T02 4.117alzbeta.spisakova@stuba.sk
Srivastava Prateek Prakash, Ing.MTF
doktorand
Stachová Katarína, doc. Ing., PhD.
externý školiteľka
qstachova@stuba.sk
externý školiteľ
qstachowicz@stuba.sk
Stacho Zdenko, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľ
externý školiteľ
ladislav.stancek@stuba.sk
Stančeková Dana, doc. Ing., PhD.UVTE
externý školiteľka
Stanko Peter, Ing.UPIM
externý školiteľ
Stareček Augustín, Ing., PhD.UPIMvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 906 068 kl. 479
T02 2.105
Stoffová Veronika, prof. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľka
Straka Martin, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľ
Straka Róbert, Ing.
doktorand
Strašifták Andrej, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ
Strážovec Roman, Ing., PhD.UIBE
externý školiteľ
qstrazovec@stuba.sk
Strémy Maximilián, doc. Ing., PhD.UVPT, UIAMdocent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 122
NC 219maximilian.stremy@stuba.sk
Střelec Peter, Ing.
doktorand
+421 906 068 450
T02 4.102
Stúpalová Hana, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 449
T02 3.104
Sučáková AlenaVYDpracovnice pre edičnú a publik. činnosť+421 918 646 033T-24
Suchánek Henrich, Ing.
doktorand
724
NC 317
Susková Daniela, Bc.mzdová účtovníčka+421 918 988 466T - 208daniela.suskova@stuba.sk
Svetlík Jozef, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
qsvetlikj1@stuba.sk
Sýkora JánOKISprac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 906 068 475
T02 4.120
technik el. a energ. zariadení
725
NC 302roman.sykora@stuba.sk
Szabó Beáta, Mgr.
dohoda o vykonaní práce
UIBE
technická pracovnice
+421 906 068 klapka 501ŤL-322a
Szabó Peter, Ing., PhD.UPIMzástupca riaditeľa ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 456
T02 2.113
peter.szabo@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 510
ŤL-323
zuzana.szabova@stuba.sk
Šalgovičová Jarmila, prof. Ing., CSc.externý školiteľka
jarmila.salgovicova@stuba.sk
UZ ŠDMU
upratovač - upratovačka
andrea.salkovska@stuba.sk
Šarmír Marek, Ing.UPIM
doktorand
+421 906 068 kl. 467T02 2.116marek.sarmir@stuba.sk
externý školiteľka
qsatanova@stuba.sk
UPIMexterný školiteľqsausa@stuba.sk
externý školiteľ
Šefčíková Miriam, Ing., PhD.
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 906 068 kl. 481
T02 2.115
Šefčovičová Kristína, Ing.doktorandka+421 906 068 klapka 524ŤL 321kristina.sefcovicova@stuba.sk
Šery JaroslavUMATtechnik el. a energ. zariadení
+421 908 674 107
LLA - UMAT
jaroslav.sery@stuba.sk
KZSMvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 906 068 321
T-108beata.simekova@stuba.sk
Šimeková Helena
upratovač - upratovačka
pracovnice prevádzky štud. jedální
+421 918 646 004
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 378CE5AM
Šimončičová HelenaPREV
upratovač - upratovačka
Šimon Marek, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ
qsimon@stuba.sk
UIBE
externý školiteľ
+421 (2) 59 325 530
268, stará budova, 2. poschodie
Šimon Štefan, Ing.
doktorand
+421 906 068 445T02 3.121
Šimo Tomáš, Ing.UVTE
externý školiteľ
qsimo@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
UMAT
externý školiteľ
UZ ŠDMU
prevádzkový pracovník
+421 918 646 000
radovan.siroky@stuba.sk
Škoda Jozef
informátor
jozef.skoda@stuba.sk
UPIMexterný školiteľka
qskolarova@stuba.sk
Škrobáková Ivana Sára, Ing.technická pracovnice727
NC 315
ivana.skrobakova@stuba.sk
Škrobian Milan, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
UIAM
externý školiteľ
Šnírer DušanUZ ŠDMU
vodič mikrobusu
+421 918 646 001
UMATexterný školiteľka
qspanikova@stuba.sk
Špendla Lukáš, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 417T02 4.106
Špirková Daniela, doc. Ing., PhD.UPIM
externý školiteľka
+421 918 669 110
Špitalský Zdenko, Mgr., PhD.UMATexterný školiteľ
pracovnice pro studijní záležitosti+421 917 367 300
T20
Šramel Bystrík, JUDr., PhD.CJHŠlektor
+421 906 068 496
T02 5.109
UMAT
externý školiteľ
Štefánik Pavol, Ing., PhD.UMAT
externý školiteľ
Štefko Tomáš, Ing., PhD.UIBEvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 906 068 klapka 508ŤL 305
upratovač - upratovačka
Štibraná Katarína, Ing.UMATtechnická pracovnice
+421 918 646 036
NC 305
katarina.stibrana@stuba.sk
externý školiteľ
externý školiteľ
KZPM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 336
T-117
roland.suba@stuba.sk
KTKP
docentka CSc.,PhD.
+421 908 674 056T-125
profesor CSc.,PhD.
+421 917 367 301
T-123
peter.sugar@stuba.sk
Šugra Filip, Ing.UVTEdoktorand
filip.sugra@stuba.sk
externý školiteľka
Šulhánek Patrik, Ing.
doktorand
747
NC 348
Šulka Martin, RNDr., PhD.UVPT, UIAM
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním, externý školiteľ
+421 908 674 118NC 215
externý školiteľka, výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 908 674 124NC 207katarina.sulkova@stuba.sk
Šurinová Yulia, Ing., PhD.externý školiteľka
UIAMexterný školiteľ
UVTEdoktorandka
Šutiaková Ingrid, Ing.
technická pracovnice
982
L 2
Šútora Dušan, Ing.UIAMexterný školiteľ
UVPT
pracovnice pre verejné obstarávanie
+421 908 674 124
NC 207
Švec Pavol, prof. Ing., PhD.externý školiteľ+421 (2) 57 296 339
235
pavol.svec@stuba.sk
Švec Peter, Ing., DrSc.UMATexterný školiteľ
peter.svec@stuba.sk
Švrček Daniel, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 906 068 435
T02 3.108
UIAMexterný školiteľ+421 (2) 57 296 712
316
gergely.takacs@stuba.sk
externý školiteľka
externý školiteľ
qtanczos@stuba.sk
UIAMprofesor CSc.,PhD.
+421 906 068 416
T02 3.124
Tibenská Alica, Ing.TAJpracovnice pre štatistiku a rozbory
+421 908 674 066
T223
alica.tibenska@stuba.sk
Tillmann Wolfgang, prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing.
externý spolupracovník
Tillová Eva, prof. Ing., PhD.UMAT
externý školiteľka
Tokár Kamil, RNDr., PhD.UVPT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 908 674 117
NC 214
Tománek Vladimír, Ing.PREVpracovník pre stavebné a technické činnostivladimir.tomanek@stuba.sk
Tomašková Marianna, doc. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práce
pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť+421 918 646 011T-23
MTFexterný spolupracovník
dohoda o vykonaní práce
qtrebuna@stuba.sk
Treflík IgorUZ ŠDMU
vrátnik
doktorandka
veronika.trembosova@stuba.sk
Trník Anton, doc. RNDr., PhD.
externý školiteľ
qtrnik@stuba.sk
Trnka Andrej, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
qtrnkaa@stuba.sk
Tvrdý Miroslav, prof. Ing., DrSc.UMAT
dohoda o vykonaní práce
qtvrdy@stuba.sk
UPIM
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 369
E605
Uhlárová Ingrid, Mgr.UIAM
externý školiteľka
externý školiteľka
quhnakova@stuba.sk
Ulrich Koloman, prof. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ
UIAMexterný školiteľka
marta.urbanikova@stuba.sk
Urban Miroslav, prof. RNDr., DrSc.
externý školiteľ
760NC 213
Urcikán Marián, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ
qurcikanm@stuba.sk
externý školiteľka
qurdzikova@stuba.sk
UPIMexterný školiteľka
Urminský Ján, Ing., PhD.KZSModborný asistent CSc.,PhD.T-138
Ušáková JarmilaPREVupratovač - upratovačka
jarmila.usakova@stuba.sk
UZ ŠJ
šéfkuchárka
Václavová Alena, Mgr.AKK
knihovnice
+421 906 068 kl. 331
T-28
alena.vaclavova@stuba.sk
Václavová Andrea, Ing.UIAMdoktorandka
docent CSc.,PhD.
+421 918 646 055T-135
Vagaš Marek, doc. Ing., PhD.UIAM
externý školiteľ
Vachálek Ján, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 57 296 713
226jan.vachalek@stuba.sk
Vajdel Radoslav, Ing.MTF
externý školiteľ
Valkovič Vojtech, JUDr.UIBEdohoda o vykonaní práce
UVPT
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 908 674 128
NC 115
Vančo Peter, Ing.externý školiteľ
EKOfinančná účtovníčka
+421 918 646 018
T204
Vaňová Jaromíra, doc. Ing., PhD.UPIMzástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
externý školiteľ
Váryová Ivana, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqvaryova@stuba.sk
Vasková Iveta, doc. Ing., PhD.UVTE
externý školiteľka
qvaskovai@stuba.sk
Vaský Jozef, doc. Ing., CSc.UIAMdocent CSc.,PhD.
+421 906 068 443
T02 3.122
UIAM
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 906 068 421
T02 3.125
Velčická Mariana, Ing.PEŠFodborná pracovnice v oblasti štruk.fondov
+421 918 646 019
T-13
externý školiteľ, profesor CSc.,PhD.
+421 908 674 129
T-140
UMAT
dohoda o vykonaní práce
qverkinderen@stuba.sk
externý školiteľ
UVTE
externý školiteľka
nina.vetrikova@stuba.sk
Viktory Juraj
vrátnik
juraj.viktory@stuba.sk
UVTE
dohoda o vykonaní práce
externý školiteľ
qvisnovsky@stuba.sk
Vitko Anton, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
+421 (2) 60 291 680
D408
UIAMexterný školiteľ
103
Vopát Tomáš, Ing., PhD.KOPT
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 906 068 378
CE5AMtomas.vopat@stuba.sk
UVTE
doktorand
marek.vozar@stuba.sk
Vrabeľ Marek, Ing., PhD.UVTE
externý školiteľ
qvrabel@stuba.sk
UIAMzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
+421 906 068 440
T02 3.110
robert.vrabel@stuba.sk
Vraňaková Natália, Ing., PhD.UPIM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 470
T02 2.117
Vrbovská Beáta, Bc.VVpracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 918 646 011
T-23beata.vrbovska@stuba.sk
Vrtiel Štefan, Ing.UIAM
doktorand, asistent
+421 906 068 433T02 3.113stefan.vrtiel@stuba.sk
UVPTexterný spolupracovník, vedeckovýskumný pracovník+421 908 674 113
NC 211
UVTE
doktorandka
monika.vyskocova@stuba.sk
Wachter Igor, Ing., PhD.UIBEvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 906 068 klapka 508
TL-305
UPIMexterný školiteľ
qwitkowskik@stuba.sk
UMAT
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 908 674 079
NC 317
venu.yarasu@stuba.sk
Zahradníková Barbora, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD., externý školiteľka+421 906 068 427
T02 4.122
Zachar Ivan
pracovník operačných systémov VS
+421 905 487 121T02 4.119
konzultant, externý školiteľ
qzajacj@stuba.sk
Zárecká GabrielaUVTEtechnická pracovnice+421 918 646 037
T 122
Zaušková Anna, prof. Ing., PhD.externý školiteľka
Závadský Ján, prof. Ing., PhD.UPIM
externý školiteľ
Zelený Ján, prof. Ing., PhD.externý spolupracovníkqzeleny@stuba.sk
Zelník Jozef
údržbár
+421 918 646 025
Zelník Roman, Ing.doktorand+421 904 982 933
T-105
roman.zelnik@stuba.sk
externý spolupracovnice, externý školiteľka
Zifčáková Daša, PaedDr.špecialista pre styk s verejnosťou
+421 918 646 034
T-26
Zimanová Iveta
pracovnice správy majetku
+421 918 646 012
Zobok Maroš, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ
externý školiteľ
UIAMexterný školiteľka
qzolotova@stuba.sk
pracovnice pro studijní záležitosti+421 918 646 006T22silvia.zolvikova@stuba.sk
pracovnice správy majetku
+421 918 646 046T204
PREVinformátor
jozef.zvolensky@stuba.sk
Zvolenský Radovan, Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 906 068 435
T02 3.108radovan.zvolensky@stuba.sk
Zvončan Marek, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ
UIAMexterný školiteľ
+421 (2) 60 291 833
D608
Žďánská PetraMTF
budoucí zahraniční studentka
xzdanska@stuba.sk
UIAMdohoda o vykonaní práce
Živčák Jozef, Dr. h. c. prof. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ
qzivcak@stuba.sk
UIAMexterný školiteľ
UMAT
externý školiteľ

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.