7. 8. 2020  21:10 Štefánia
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracovisko
Zaradenie
TelefónKanceláriaE-mail
Abas Marcel, RNDr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 447
T02 3.102marcel.abas@stuba.sk
Abasová Jela, Ing.doktorandka+421 906 068 427T02 4.122
Adamcová Jana, PhDr., PhD.externá školiteľka
Adamec Daniel, Ing.UZ ŠDMU
vrátnik
+421 (33) 5 908 631
dohoda o vykonaní práce
Androvič Alojz, Ing., CSc.externý školiteľqandrovic@stuba.sk
UMAT, UVPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 117
NC 214
Árva Sklenárová Iveta, PhDr.UPIM
externý školiteľ
qarvasklenarova@stuba.sk
Babčan Miroslav, Ing., PhD.
externý školiteľ
qbabcan@stuba.sk
UPIM
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
Babiarová Lucia, Ing.UMATexterná školiteľka
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
732NC 342
Backx Petra, Dr. Ing.
externá školiteľka
qbackx@stuba.sk
Bachratý Matej, Ing.UIAM
externý školiteľ
Bajčičák Martin, Ing., PhD.KZPModborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 528
ŤL-128martin.bajcicak@stuba.sk
UVPT, UIAM
odborná asistentka CSc.,PhD., externá školiteľka
+421 908 674 119
NC 216
ingrida.bajcicakova@stuba.sk
UMAT
externá školiteľka
qbakajova@stuba.sk
UZ ŠDMU
vrátnik
+421 (33) 5 908 622peter.bako@stuba.sk
UIAM
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 59 325 353
NB 664
monika.bakosova@stuba.sk
UPIMexterná školiteľka
Baláž Ľubomír, Mgr.PPZprávnik+421 948 907 449T - 225A
technická pracovníčka+421 906 068 kl. 408T02 2.127
Balog Karol, prof. Ing., PhD.KBIzástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 906 068 klapka 517
ŤL 322bkarol.balog@stuba.sk
Balog Martin, Ing., PhD.UMAT
externý školiteľ
qbalog@stuba.sk
Balog Michal, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
qbalogm@stuba.sk
UPIMexterný školiteľ
externý školiteľ
Baňasová Lucia, Ing., PhD.UPIM, PEŠF
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov, externá školiteľka
+421 908 674 159
T-13
externý školiteľ
ivan.baranek@stuba.sk
EKOpracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 908 674 069
T229
veronika.barankova@stuba.sk
UPIMexterná školiteľka
qbarborikova@stuba.sk
organizátor prevádzky VS+421 905 357 625
T02 4.115
Bárta Jozef, Ing., PhD.KZSMzástupca riaditeľa ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 908 674 144
T-107jozef.barta@stuba.sk
doktorand
+421 906 068 423
T02 4.125
Bártová Katarína, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.721NC 313katarina.bartova@stuba.sk
Bednárik Jaroslav, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqbednarik@stuba.sk
externá školiteľka+421 906 068 483
T02 2.123
maria.bednarikova@stuba.sk
Bednár Miloš
technický pracovník
+421 906 068 503
ŤL-131
milos.bednar@stuba.sk
Bednár Vladimír, Ing.externý školiteľqbednar@stuba.sk
Béger Miroslav, Ing., PhD.
externý školiteľ
qbeger@stuba.sk
UMAT, UIAMzástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD., externá školiteľka+421 906 068 439
T02 3.118
Belavý Cyril, prof. Ing., CSc.externý školiteľ
+421 (2) 57 296 703
106
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 906 068 504
ŤL-133
eugen.belica@stuba.sk
Beluský Martin, Ing., PhD.UPIM
externý školiteľ
martin.belusky@stuba.sk
Beniak Juraj, doc. Ing., PhD.UVTE
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 537
537
juraj.beniak@stuba.sk
doktorand
+421 908 674 106
NC 208
Beňo Matúš, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 908 674 128NC 115matus.beno@stuba.sk
Beňo Rastislav, Ing., PhD.
externý školiteľ
rastislav.beno@stuba.sk
UPIMdohoda o vykonaní práce
Besterci Michal, prof. Ing., DrSc., Dr.h.c.UMATdohoda o vykonaní práce
qbesterci@stuba.sk
Bestvinová Viera, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 455
T02 2.111
externá školiteľka
qbezakovaz@stuba.sk
Bezák Pavol, Ing., PhD.UVPT, UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 908 674 120
NC 209
Bezák Tomáš, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
+421 906 068 417T02 4.106
UMATexterný školiteľ
qbidulsky@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qbielak@stuba.sk
Bihariová AlicaPREV
upratovač - upratovačka
alica.bihariova@stuba.sk
Bílik Jozef, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 915 761 406T-118jozef.bilik@stuba.sk
Biskorovajná MartaUZ ŠJskladníčka+421 918 646 075
marta.biskorovajna@stuba.sk
CJHŠasistentka+421 906 068 487T02 5.108jarmila.blahova@stuba.sk
KEI
odborná asistentka CSc.,PhD.
externý školiteľ
qbobovnik@stuba.sk
Boča Miroslav, doc. Ing., DrSc.
externý školiteľ
qboca@stuba.sk
Bohovičová Jana, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
PREV
prevádzkový elektrikár
+421 917 866 252
michal.bohunicky@stuba.sk
Bokůvka Otakar, prof. Ing., CSc.
dohoda o vykonaní práce
Bolibruchová Dana, prof. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qbolibruchova@stuba.sk
Bonek Miroslaw, Dr. Ing., PhD., MScUMAT
externý školiteľ
Bónová Lucia, Mgr., PhD.UVPT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 908 674 124
NC 207
lucia.bonova@stuba.sk
UPIMexterná školiteľka
qboorova@stuba.sk
UZ ŠJpomoc. pracovníčka v prevádz. jednotkeludmila.borakova@stuba.sk
Borkin Dmitrii VladimirovičUIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 906 068 436T02 3.106
Borončová KatarínaAKK
knihovníčka
+421 908 674 162
T-18
katarina.tomasikova@stuba.sk
Bošák Ondrej, Mgr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
721
NC 313
Boškovská Jana, Mgr.
špecialista pre styk s verejnosťou
+421 917 931 580
T-25
Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.KVZS, UIAM
externý školiteľ, profesor CSc.,PhD.
+421 908 674 135T-126
Božik Miroslav, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qbozikm@stuba.sk
Brestovanská Jozefína
prevádzková pracovníčka
+421 906 068 308
T-73B
UZ ŠDMUdomovník - údržbár
externý školiteľ
qbrezinai@stuba.sk
externá školiteľka
qbrezinova@stuba.sk
Brlej Tomáš, Ing.doktorand
+421 906 068 kl. 472
T02 2.104tomas.brlej@stuba.sk
Brožek Milan, prof. Ing., CSc.MTFexterný spolupracovník
qbrozek@stuba.sk
Brož Václav, prof. Ing., CSc.MTF
externý spolupracovník
Bruncko Jaroslav, Ing., PhD.externý školiteľ
externý školiteľ
Březina Martin, Ing., CSc.externý školiteľ
qbrezina@stuba.sk
externý školiteľ
Bučányová Marcela, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 326T-141marcela.bucanyova@stuba.sk
Budinská Ivana, Ing., PhD.UIAM
externá školiteľka
doktorand
UIAM
doktorand
+421 906 068 433
T02 3.113
Buranská Eva, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 klapka 502
ŤL-203
UVTEriaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 948 936 662
T-123
ZPZV
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 906 068 483
T2-123
Burianová JanaUZ ŠJ
predavač
+421 918 646 059
ŠTUpracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 646 006T22olga.burska@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 466
T02 2.121
Caková DagmarUZ ŠDMU
upratovač - upratovačka
doktorandka
+421 906 068 kl. 474
T02 2.109
Cibáková Viera, Dr. h. c. prof. Ing., CSc.UPIM
dohoda o vykonaní práce
qcibakova@stuba.sk
Cibulka Viliam, doc. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľ
Cisárik Ján, Ing.
externý školiteľ
qcisarik@stuba.sk
Cisariková Jana
kuchárka
jana.cisarikova@stuba.sk
UPIMdoktorand
+421 906 068 kl. 472
T02 2.104
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
Cuninková Eva, Ing., PhD.UMATvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
722
NC 305eva.cuninkova@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 646 009T21renata.cuninkova@stuba.sk
Czán Andrej, prof. Ing., PhD.UVTE
externý školiteľ
qczan@stuba.sk
UVTE
doktorand
Czifra György, Ing., PhD.
externý školiteľ
gyorgy.czifra@stuba.sk
UPIMexterný školiteľ
UPIM
profesor CSc.,PhD.
+421 906 068 117
T02 2.116milos.cambal@stuba.sk
UPIM
externá školiteľka
Čapkovič František, doc. Ing., CSc.externý školiteľqcapkovicf@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 646 007
T22
katarina.capkovicova@stuba.sk
UMAT
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 918 646 043
L 8
lubomir.caplovic@stuba.sk
Čaus Alexander, prof. Ing., DrSc.KZPM
profesor DrSc.
+421 906 068 344
T-119
alexander.caus@stuba.sk
UMATexterný školiteľ
Čekanová Katarína, Ing., PhD.externá školiteľka
UIAM
externý školiteľ
Černičková Ivona, doc. Ing., PhD.UMATdocentka CSc.,PhD.
720
NC 311
externý školiteľ
Červeňanská Zuzana, Mgr.odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 906 068 437
T02 3.103zuzana.cervenanska@stuba.sk
Čička Roman, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 918 646 047
NC 318roman.cicka@stuba.sk
Čierťažský Ľubomír, Ing.UIAM
externý školiteľ
Čilliková Mária, doc. Ing., PhD.UVTEexterná školiteľka
qcillikova@stuba.sk
Čipková Hamplová Lujza, PaedDr., PhD.externá školiteľka
qcipkovahamplov@stuba.sk
Čtvrtlík Radim, Mgr., Ph.D.externý školiteľ
qctvrtlik@stuba.sk
externá školiteľka
qcubonova@stuba.sk
Danielová Vierakuchárka
viera.danielova@stuba.sk
UZ ŠDMUupratovač - upratovačka
zdena.danisova@stuba.sk
Deanko Marian, Ing., PhD.externý školiteľ
externý školiteľ
Debnárová Martina, Ing.externá školiteľka
Degel AndreasMTF
budúci zahraničný študent
Delgado Sobrino Daynier Rolando, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 908 674 132
T-129daynier_sobrino@stuba.sk
Demeč Peter, prof. Ing., CSc.externý školiteľ
Derzsi Mariana, doc. Mgr., PhD.UVPT
vedeckovýskumná pracovníčka
+421 908 674 116
NC 213
Deshmukh Samir Kashirao, doc.externý výskumný pracovník
externý školiteľ
qdiko@stuba.sk
MTF, UIBEexterný spolupracovník, externý školiteľ
qdirner@stuba.sk
UMATdohoda o vykonaní práce
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 118
NC 215
UVPT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 908 674 115NC 212
Dománková Mária, prof. Ing., PhD.UMAT
profesorka CSc.,PhD.
739NC 314maria.domankova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qdrabova@stuba.sk
externý školiteľ
qdragula@stuba.sk
externý školiteľ
dohoda o vykonaní práceqdrienikovak@stuba.sk
externá školiteľka
qdrienikova@stuba.sk
Drienovský Marián, Ing., PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
údržbár
externý školiteľ
peter.drobny@stuba.sk
externý spolupracovník
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 908 674 117
NC 214
matus.dubecky@stuba.sk
Ďubjaková Gabriela, Mgr.externá školiteľka
Ďuďák Juraj, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ+421 906 068 452
T02 4.127
juraj.dudak@stuba.sk
externý školiteľ
qdugacek@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xdurgut@stuba.sk
UMAT
doktorand
723NC 306
Ďuriška Libor, Ing., PhD.UMATvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
747
NC 348
libor.duriska@stuba.sk
Ďurišová Jaroslava, Ing., PhD.PPZpracovníčka pre personálne činnosti
+421 918 646 017
T - 231A
Ďurišová Vladimíra, Ing.PPZmzdová účtovníčka+421 918 988 466
T - 208
vladimira.durisova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 432T02 3.112
Dusza Ján, prof. RNDr., DrSc.UMAT
externý školiteľ
jan.dusza@stuba.sk
Dvořáková Lilia, prof. Ing., CSc.UPIMexterná školiteľka
qdvorakoval@stuba.sk
Dzurenda Ladislav, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
Džugan Jan, doc. Ing., Ph.D.externý školiteľ
UPIMexterný školiteľ
dohoda o vykonaní práce
Eiben Eugen, Ing.UVTE
externý školiteľ
externý školiteľ
Eliáš Andrej, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ
764
NC 217
andrej.elias@stuba.sk
Eliáš Michal, Ing., PhD.
externý školiteľ
michal.elias@stuba.sk
UMAT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 44 455 087 kl. 344139stefan.emmer@stuba.sk
UVTE
externý školiteľ
UPIM
doktorand
externá spolupracovníčka
Fabiánová Janaarchivár+421 908 674 065
T204
UIAMexterný školiteľ
qfabo@stuba.sk
UIAM
doktorandka
+421 906 068 424
T02 4.124
miroslava.fackova@stuba.sk
Faktorová Dagmar, doc. Ing., PhD.UIAM
externá školiteľka
Faktorová Margita, Ing.
externá školiteľka
Fančovičová Viera
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 918 746 522
T211
Fančovičová ZuzanaAKKknihovníčka
+421 908 674 162
T-18zuzana.fancovicova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
UPIM
externý školiteľ
externá školiteľka
qferencikova@stuba.sk
externý školiteľ
qferjencik@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ+421 906 068 488T02 5.106martin.fero@stuba.sk
Fiala Ľuboš, Ing.UPIM
externý školiteľ
qfialal@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 kl. 479T02 2.105helena.fidlerova@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 59 325 367
NB 675miroslav.fikar@stuba.sk
UPIM, UIAModborná asistentka CSc.,PhD., externá školiteľka
+421 (2) 21 022 519
T02 4.104
Florek Roman, Ing., PhD.externý školiteľ
Fodrek Peter, Ing., PhD.UVTE
dohoda o vykonaní práce
Fogelová DagmarPREV
upratovač - upratovačka
prevádzkový montér vodovodov+421 917 866 251
UVTEexterný školiteľ
qfrano@stuba.sk
Fridrich JozefPREVchemik - úpravár vody
jozef.fridrich@stuba.sk
UMATexterný školiteľ
Gabalcová Zuzana, Ing., PhD.UMATvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
723
NC 306zuzana.gabalcova@stuba.sk
UIAMexterná školiteľka
qgabriska@stuba.sk
Gabriš Ľubomír, Ing.
doktorand
751
NC 205
Gabriš Peter, Ing., PhD.
externý školiteľ
qgabris@stuba.sk
Gajdoš Ivan, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqgajdos@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qgalajdova@stuba.sk
UZ ŠJprevádzková pracovníčka
+421 918 646 075
Gálik Martin, Ing.
externý školiteľ
qgalikm@stuba.sk
externý školiteľ
Galusek Dušan, prof. Ing., DrSc.
dohoda o vykonaní práce
+421 917 674 669
dusan.galusek@stuba.sk
Garajová Eva, Ing.UPIM
externá školiteľka
Gardoki Aitorbudúci zahraničný študent
externá školiteľka
xgajarova@stuba.sk
Gašpar Daniel, Ing., PhD.
externý školiteľ
Gašpar Gabriel, Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 906 068 452
T02 4.127
UVTEexterný školiteľ
dohoda o vykonaní práce
Gebauer Jozef, Ing.PREV
vrátnik
+421 906 068 200
jozef.gebauer@stuba.sk
Gebura Marek, Ing., PhD.
externý školiteľ
UPIM
externý školiteľ
externý školiteľ
UZ ŠDMUupratovač - upratovačka
olga.gerekova@stuba.sk
UMATodborná asistentka CSc.,PhD.743NC 334
KEI
docentka CSc.,PhD.
+421 908 674 063
Dekanat
kristina.gerulova@stuba.sk
UPIMexterný školiteľqglozmek@stuba.sk
doktorand+421 906 068 klapka 515
ŤL 304
UIAM
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 687
A702
vladimir.goga@stuba.sk
Gogola Peter, Ing., PhD.UMAT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
724
NC 317
peter.gogola@stuba.sk
Gömöry Fedor, doc. Ing., DrSc.UMAT
externý školiteľ
fedor.gomory@stuba.sk
Gondár Ernest, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 410
233
ernest.gondar@stuba.sk
doktorand
KOPTzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 908 674 134
T-127
augustin.gorog@stuba.sk
Görögová Ingrid, Ing., PhD.KOPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 333
T-115
externý školiteľ
Grajzová Lucia, Ing.UPIM
doktorandka
+421 906 068 kl. 474
T02 2.109
Gregar Aleš, doc. Ing. PhDr., CSc.UPIMexterný školiteľqgregar@stuba.sk
Gregor Milan, prof. Ing., CSc.externý školiteľ
profesor CSc.,PhD.
726
NC 309
peter.grgac@stuba.sk
Gronský Martin, PhDr., PhD.externý školiteľ
Grznáriková Henrieta, Ing.PPZ
pracovníčka ekonomiky práce
+421 918 646 020T - 209
budúca zahraničná študentka
xgunindi@stuba.sk
Gutyan Zsolt, Ing.
dohoda o vykonaní práce
UPIM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 471
T02 2.103zdenka.babelova@stuba.sk
Gyurák Petr, Ing.UPIM
externý školiteľ
qgyurak@stuba.sk
Hadzima Branislav, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
qhadzima@stuba.sk
Hagarová Mária, doc. Ing., PhD.
externá školiteľka
qhagarova@stuba.sk
externý školiteľ
Hajdu Štefan, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 434
T02 3.114
UPIMexterný školiteľ
+421 918 646 064
qhajnik@stuba.sk
Haladová Mária, Ing.UPIMdoktorandka+421 906 068 kl. 474
T02 2.109
UVPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 908 674 123
NC 104juraj.halanda@stuba.sk
Halán František
vrátnik
frantisek.halan@stuba.sk
Halenár Igor, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
UIAMexterný školiteľ
qhalenar@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 908 674 120NC 209radoslav.halgas@stuba.sk
externý školiteľ
qhalmes@stuba.sk
Hamerník Peter, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce, externý školiteľ
peter.hamernik@stuba.sk
Harangozó Jozef, Ing., PhD.UIBE
externý školiteľ
+421 906 068 klapka 532ŤL-205qharangozo@stuba.sk
UMAT
technický pracovník
340
LLA - UMAT
Havlice Zdeněk, doc. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľ
docent CSc.,PhD.
744
NC 343marian.hazlinger@stuba.sk
externá školiteľka
+421 (2) 57 296 556443edita.hekelova@stuba.sk
Hilková Monikaprevádzková pracovníčka, dohoda o vykonaní práce
+421 918 646 055
monika.hilkova@stuba.sk
Hitka Miloš, doc. Ing., PhD.UPIM
externý školiteľ
Hladová Martina, Ing.
doktorandka
+421 906 068 klapka 519
ŤL 204
Hlavatý Rastislav, Mgr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 32065
UVTEexterný školiteľ
UPIM
externá školiteľka
Hodúlová Erika, doc. Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
T-104a
erika.hodulova@stuba.sk
hosťujúci profesor
+421 906 068 kl. 466
T02 2.121
jaroslav.holecek@stuba.sk
externý spolupracovník
qholesovsky@stuba.sk
UPIMexterný školiteľ
qholienka@stuba.sk
Holko Dušan, Ing.externý školiteľ
qholkod@stuba.sk
Holler František, Ing.UPIMexterný školiteľ
qholler@stuba.sk
Holubek Radovan, doc. Ing., PhD.KVZSdocent CSc.,PhD.
+421 908 674 132
T-129
vrátnik
+421 (33) 5 908 631
Homokyová Mária, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 468
T02 2.120maria.homokyova@stuba.sk
UMAT
externá školiteľka
qhomolova@stuba.sk
Horák Tibor, Ing.UIAM
doktorand
+421 906 068 424
T02 4.124
tibor.horak@stuba.sk
Horňáková Natália, Ing., PhD.UPIM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 473
T02 2.106natalia.hornakova@stuba.sk
Horňak Peter, doc. Dr. Ing.externý školiteľ
Horská Lucia, Ing., PhD.UPIM
externá školiteľka
qchatrnuchova@stuba.sk
UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 418T02 4.107dusan.horvath@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 468
T02 2.120
Horváth Roman, Ing. Mgr., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práce
qhorvathr@stuba.sk
UIBE
externý školiteľ
+421 906 068 klapka 308ŤL 308
Hrablik Chovanová Henrieta, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 469
T02 2.102
Hrablik Martin, Ing., PhD.
externý školiteľ
UVTEdoktorand
jakub.hrbal@stuba.sk
Hrčka Lukáš, Ing., PhD.externý školiteľ+421 906 068 428T02 4.123qhrcka@stuba.sk
Hrdinová Gabriela, Ing., PhD.externá školiteľka
Hrdličková Vlasta, Ing.
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 918 646 018T228vlasta.hrdlickova@stuba.sk
Hrehuš Marián, Ing.UIAMexterný školiteľ
UVTE
externá školiteľka
Hrivňák Ivan, prof. Ing., DrSc.MTF
konzultant
ivan.hrivnak@stuba.sk
konzultantka
dasa.hrivnakova@stuba.sk
UPIMexterný školiteľ
qhrnciar@stuba.sk
UMAT
externý školiteľ
+421 (2) 44 455 087 kl. 369
226
Hrubšová IvetaAKK
knihovníčka
+421 906 068 kl. 324
T-30
UMATexterný školiteľqhrubyv@stuba.sk
Hrušecká Denisa, Ing., Ph.D.UPIMexterná školiteľka
Hrušecký Róbert, Ing.
doktorand
KVZSvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 908 674 142
T-110
Huba Mikuláš, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 771
D112mikulas.huba@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 608
D617
peter.hubinsky@stuba.sk
Hudáková Mária, doc. Ing., PhD.
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
738
NC 322
externá školiteľka
qhudakovam@stuba.sk
upratovač - upratovačka
Húlan Tomáš, RNDr., PhD.externý školiteľ
qhulan@stuba.sk
Hulkó Gabriel, prof. Ing., DrSc.
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 701
206
gabriel.hulko@stuba.sk
Huraj Ladislav, doc. RNDr. PaedDr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qhurajl@stuba.sk
Hurajová Ľudmila, Mgr., PhD.CJHŠodborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 488
T02 5.106
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.husar@stuba.sk
doktorand
Hutira MichalUZ ŠDMUvrátnik
Hvizdoš Pavol, RNDr., CSc.
externý školiteľ
qhvizdos@stuba.sk
externý školiteľ
qhypky@stuba.sk
OKIS
pracovník operačných systémov VS
+421 905 357 624
T02 4.116
Chlamtac Imrich, prof., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práce
Chlpeková Andrea, doc. Ing., PhD.
riaditeľ ústavu - docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 407
T02 2.117
externý školiteľ
Chmelíková Gabriela, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD., externá školiteľka
+421 906 068 486
T02 5.110gabriela.chmelikova@stuba.sk
UPIM
externá školiteľka
qchrkava@stuba.sk
Chromjaková Felicita, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqchromjakova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
jana.chuda@stuba.sk
UPIM
externý školiteľ
stefan.chudoba@stuba.sk
Ibrahim Ahmed Mohamed Hassan, M.Sc.
doktorand
ahmed.ibrahim@stuba.sk
Igorjevna Šalina Oľga, doc. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práce
upratovač - upratovačka
Ilavský Františekvrátnik
Illeková Emília, RNDr., DrSc.UMAT
externá školiteľka
UIAM
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 411
T02 4.121
UIAMexterný školiteľ
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 646 005
T19A
Ivaška Jaroslav, Ing.
externý školiteľ
Iždinský Karol, Ing., PhD.externý školiteľ
UVTEexterný školiteľ
Jahnátek Ľubomír, prof. Ing., CSc.UPIM
externý školiteľ
qjahnatek@stuba.sk
externá školiteľka
UPIM
externá školiteľka
qjakabovicova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
externý školiteľ
qjamborj@stuba.sk
externý školiteľ
qjanacj@stuba.sk
Janáčová Katarína, Ing., PhD.
externá školiteľka
Janák Erik, Ing., PhD.
externý školiteľ
erik.janak@stuba.sk
Jáňa Miroslav, Ing., PhD.UMAT
externý školiteľ
Janás Karol, Ing.UIAMexterný školiteľ
Jančovič Rastislav, Ing., PhD.externý školiteľ
UMAT, UIAModborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ
733
NC 307igor.jancuska@stuba.sk
Jančuš Lukáš, Ing.doktorand
lukas.jancus@stuba.sk
Janíček Matej, Ing.UVTE
doktorand
Janíková Dominika, Ing., PhD.UVPT, UIAMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá školiteľka+421 908 674 124
NC 207
dominika.janikova@stuba.sk
Jankovič Jozef, Ing.UMAT
externý školiteľ
qjankovic@stuba.sk
Jánošík Ján, Ing.
doktorand
+421 906 068 428T02 4.123jan.janosik@stuba.sk
Jánošíková Slávka, Ing., PhD.UPIM
externá školiteľka
Jánošová Denisa, doc. PhDr., PhD.
externá školiteľka
qjanosova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qjanotaa@stuba.sk
Janovec Jozef, prof. Ing., DrSc.
externý školiteľ, vedeckovýskumný pracovník
+421 918 646 072
NC 210
UPIM
externá školiteľka
qjardekova@stuba.sk
Jašurek Jozef, Ing., PhD.externý školiteľ
externá školiteľka
qjavorova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
UPIM
externý školiteľ
UMAT, UIAMexterný školiteľ
+421 (2) 57 296 554
Jerz Vladimír, doc. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľ
+421 (2) 57 296 554
429/2vladimir.jerz@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xjocys@stuba.sk
externý školiteľ
Johanesová Veronika, Ing.UPIM
doktorandka
+421 906 068 kl. 474
T02 2.109
Jozefovičová Gabriela, Ing.MTFexterná spolupracovníčka
Juhás Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 412T02 4.105
Juhásová Bohuslava, Ing., PhD.UIAM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 412
T02 4.105
bohuslava.juhasova@stuba.sk
UIAM
externá školiteľka
qjuleny@stuba.sk
Juráková Anna, Ing., PhD.externá školiteľka
qjurakovaa@stuba.sk
Jurči Peter, prof. Ing., PhD.UMAT
profesor CSc.,PhD.
742
NC 337
UPIModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 457
T02 2.112
doktorand
T-104Afrantisek.jurina@stuba.sk
Jurinová Jana, Ing., PhD.UIAM
externá školiteľka
externý školiteľ
externá školiteľka
Káčer Norbert, Ing.externý školiteľ
UIBEexterná školiteľka
Kadnár Jozef, Ing., PhD.
externý školiteľ
qkadnar@stuba.sk
Kahanec MilanUZ ŠDMU
vrátnik
+421 (33) 5 908 622
externý školiteľ
+421 (2) 57 294 550
322
AKKknihovníčka
+421 906 068 kl. 331
T-28
Kapustová Mária, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 333T-115maria.kapustova@stuba.sk
UPIM
externý školiteľ
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
+421 908 674 165
T-13
Kašák Peter
strojárenský lab. technik a kontrolór
741NC 316peter.kasak@stuba.sk
UPIM
externá školiteľka
Kaššáková Viera, Mgr., PhD.
externá školiteľka
qkassakova@stuba.sk
externý školiteľ
qkassovic@stuba.sk
UIAMdocent CSc.,PhD.+421 906 068 415
T02 4.103
michal.kebisek@stuba.sk
Kelemen Michal, prof. Ing., CSc.externý školiteľ
Kleinedlerová Ivana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
Kleinedler Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
Kloknerová Máriaupratovač - upratovačkamaria.kloknerova@stuba.sk
externý školiteľ
UMAT, UVTEexterná školiteľka
+421 906 068 340
Ľahké laboratóriá UMAT
Kolařík Ladislav, doc. Ing., IWE, Ph.D.UVTEexterný školiteľ
KZSM
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 908 898 020
T-134
Kolíbal Zdeněk, prof. Ing., CSc.externý školiteľ
UMATexterný školiteľ
UPIM
externý školiteľ
UVTE
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 548
432ludovit.kollath@stuba.sk
externá školiteľka+421 906 068 kl. 470T02 2.117
Konečný Jiří, Ing. et Ing., Ph.D.externý školiteľ
Kopas Melichar, Ing., PhD.UIBE
externý školiteľ
Kopčanová Alena, Mgr.externá spolupracovníčka+421 906 068 143
Z 095
Kopček Michal, doc. Ing., PhD.externý školiteľ+421 906 068 422
T02 4.108
michal.kopcek@stuba.sk
Köpplová Elena
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 918 746 522
T211elena.kopplova@stuba.sk
UPIM
externý školiteľ
qkoptak@stuba.sk
UMATexterný školiteľqkorab@stuba.sk
externá školiteľka
qkorenovaj1@stuba.sk
Kortiš Marián, Ing., PhD.UPIM
externý školiteľ
Kostecká Katarína, Mgr.
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 906 068 483
T2-123
Kostka Petr, Ing., PhD.UMAT
externý školiteľ
qkostkap@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 906 068 304
T-138
igor.kostolny@stuba.sk
Košťál Peter, doc. Ing., PhD.KVZS, UIAMdocent CSc.,PhD., externý školiteľ+421 908 674 143T-109peter.kostal@stuba.sk
UMATexterný školiteľ
EKO
finančná účtovníčka
+421 918 646 003
UIAM
externý školiteľ
qkotesovsky@stuba.sk
UIAM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 437
T02 3.103
janette.kotianova@stuba.sk
UPIMexterný školiteľqkotus@stuba.sk
UPIM
dohoda o vykonaní práce
Kováčik Jaroslav, Ing., PhD.
externý školiteľ
qkovacikj@stuba.sk
Kováč Ján, Mgr., PhD.externý školiteľ
Kováč Jozef, prof. Ing., CSc.
externý školiteľ
externý školiteľqkovacm4@stuba.sk
Kováč Martin, Ing., PhD.UVTE
externý školiteľ
qkovacm3@stuba.sk
Kovačócy Pavel, doc. Dr. Ing.KZSM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 336
T-117
PREVvrátnik
Kováč Szabolcs, Ing.UIAM
doktorand
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 321
T-108
ingrid.kovarikova@stuba.sk
MTFexterný školiteľ
Kozáková Alena, prof. Ing., PhD.externá školiteľka
+421 (2) 60 291 563
D111
alena.kozakova@stuba.sk
UIAMexterný školiteľ+421 (2) 60 291 281D115
pomoc. pracovníčka v prevádz. jednotke
ludmila.kozmelova@stuba.sk
Kozoň Antonín, doc. PhDr., PhD.UPIMexterný školiteľ
externý školiteľ
qkozisek@stuba.sk
Krajčí Marian, RNDr., DrSc.externý školiteľ
qkrajcim2@stuba.sk
Krajčovič Jozef, Mgr., PhD.UMAT, UIAModborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ
733
NC 307jozef.krajcovic@stuba.sk
UZ ŠDMUprevádzkový elektrikár+421 917 669 006
Krajčovič Martin, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľ
qkrajcovicm@stuba.sk
Krajčovič Matej, Ing.UIAM
externý školiteľ
qkrajcovic@stuba.sk
UIBE
externá školiteľka
UPIM
externý školiteľ
externý školiteľ+421 (2) 57 296 579444marian.kralik@stuba.sk
Králová Zdenka, doc. Ing., PhD.externá školiteľka+421 (2) 60 291 497D311
UPIM
externý školiteľ
Kramara Michal, Ing.
externý školiteľ
Krátka Zuzana, Ing. Mgr., PhD.
externá školiteľka
+421 917 669 164
UPIM
externý školiteľ
Kraváriková Helena, doc. Ing., PhD.UIAM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 441
T02 3.120
Krčmárik Igorstrojárenský technik
T ĽLigor.krcmarik@stuba.sk
Kremeňová Iveta, doc. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
Kritikos Michaela, Ing., PhD.KOPTodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 309
T-105
michaela.kritikos@stuba.sk
UMAT
externý školiteľ
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 422
T02 4.108
externý školiteľ
UIBE
externá školiteľka
UMAT
externý školiteľ
UMAT
dohoda o vykonaní práce
Kubáňová Danielaupratovač - upratovačka
daniela.kubanova@stuba.sk
Kubásek Jiří, Ing., Ph.D.UMAT
externý školiteľ
UMATzástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.740NC 324marian.kubliha@stuba.sk
Kubovič JánUMAT
sústružník kovov
340
LLA - UMAT
jan.kubovic@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 klapka 502
ŤL 203alexandra.kucmanova@stuba.sk
Kučera Petr, doc. Ing., Ph.D.externý školiteľ
qpetr@stuba.sk
UPIMexterný školiteľ
UVPTpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 917 669 638
NC 217
erika.kucerova@stuba.sk
Kučerová Ľudmila, doc. Ing., Ph.D.UMATexterná školiteľka
UPIM
docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 463T02 2.118
Kučíková ZitaUZ ŠDMUskladníčka+421 905 930 244
Kúdela Stanislav, Mgr., PhD.externý školiteľ
qkudela@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
qkudlacek@stuba.sk
upratovač - upratovačka
beata.kudlacova@stuba.sk
Kudla Marek, Ing.UPIM
externý školiteľ
marek.kudla@stuba.sk
Kuchár Daniel, Ing.doktorand
+421 906 068 428
T02 4.123
externá spolupracovníčka
Kukumberg Marek, Ing.UIAMexterný školiteľ
BZŽP
pracovníčka BOZ a PO
+421 918 646 164
T 211
Kumičáková Darina, doc. Ing., PhD.UVTEexterná školiteľka
Kuna Ivan, Ing.
externý školiteľ
externý školiteľ
Kuník Stanislav, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ
Kupča Ľudovít, Ing., CSc.
externý školiteľ
UPIMexterný školiteľ
qkupkam@stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
+421 906 068 klapka 510
ŤL-323
Kuracinová Erika, Ing.MTF, OKISsystémová integrátorka, organizátor prevádzky VS
+421 918 646 067
T02 4.118erika.kuracinova@stuba.sk
externý školiteľ
Kurnátová Júlia, Ing., PhD.externá školiteľka
Kuruc Marcel, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 378
CE5AM
marcel.kuruc@stuba.sk
KVZS
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 326T-141
Kusý Martin, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.730
NC 323
Kusý Ondrej, Ing., PhD.externý školiteľ
Kušnierová Andrea, Ing.doktorandka
andrea.kusnierova@stuba.sk
Kutiš Vladimír, prof. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 60 291 452A707vladimir.kutis@stuba.sk
Kuzma Milan, Mgr.
externý školiteľ
Kvetan Karol, RNDr., CSc.
odborný asistent CSc.,PhD.
733NC 307
doktorandka
+421 906 068 klapka 524
ŤL 321
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 446T02 3.119
Labaš Vladimír, doc. RNDr., PhD.UMATdocent CSc.,PhD.
729
NC 344
Ladvenicová Katarína, Ing., PhD.
externá školiteľka
Lamošová Sylvia, Ing.UPIMexterná školiteľka
qlamosova@stuba.sk
UPIM
externá školiteľka
UZ ŠDMU
upratovač - upratovačka
externý školiteľ
externý školiteľ
Lasab Michal, Ing.externý školiteľ
externý školiteľ
qlasut@stuba.sk
Lazar Roman, Ing., PhD.UMATexterný školiteľ
Lederleitner DrahomírPREVvodič mikrobusu
+421 906 068 208
Lederleitnerová Monika, Ing.SDEK
odborná administratívna pracovníčka
+421 918 646 060
T- 219
monika.lederleitnerova@stuba.sk
externý školiteľ
UPIMexterná školiteľka
zuzana.lenhardtova@stuba.sk
Lestyánszka Škůrková Katarína, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 457
T02 2.112katarina.skurkova@stuba.sk
externý školiteľ
Liberko Igor, prof. Ing., CSc.externý školiteľ
qliberko@stuba.sk
Linczényi Alexander, prof. Ing., CSc.externý školiteľ
UVTE
externý školiteľ
UIAMlektor
+421 906 068 436
T02 3.106
vladimir.liska@stuba.sk
UVTE
externá školiteľka
qliskovak@stuba.sk
UMAT
externý školiteľ
frantisek.lofaj@stuba.sk
Löfflerová Máriaupratovač - upratovačka
profesor CSc.,PhD.
+421 908 674 086
NC 731
Lopatka Ľuboš, Ing., PhD.externý školiteľ
qlopatka@stuba.sk
UVTE
doktorandka
externá školiteľka
externá školiteľka
qloviskova@stuba.sk
UVTE
doktorandka
+421 940 132 723T-125barbora.ludrovcova@stuba.sk
UZ ŠJpracovníčka prevádzky štud. jedální+421 918 646 013barbora.lukacikova@stuba.sk
UPIM
externý školiteľ
qlukacovic@stuba.sk
CJHŠ
lektor
+421 906 068 kl. 342
65belena.lukacovicova@stuba.sk
UIAMexterný školiteľ
Lukovičová Jozefa, doc. RNDr., PhD.UMAT
externá školiteľka
+421 (2) 32 888 403
C 0304jozefa.lukovicova@stuba.sk
konzultant
Lužák Juraj, Ing.externý školiteľ
Macejka Pavel
záhradník
+421 906 068 klapka 511TL-135apavel.macejka@stuba.sk
Macek Branislav, Ing.externý školiteľ
UPIM
externá školiteľka
Madleňák Radovan, prof. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľ
doktorand
+421 908 674 106
NC 208jozef.magdolen@stuba.sk
VO
pracovníčka pre verejné obstarávanie
+421 917 623 615T225a
externý školiteľ
+421 906 068 312T 205
UMATexterný školiteľ
Magvaši Peter, Ing., CSc.UPIM
externý školiteľ
Magyarics Tomáš, Ing.
externý školiteľ
qmagyaricst@stuba.sk
Macháčová Jana
administratívna pracovníčka v podateľni
+421 908 674 053
Podateľňa
Machalcová AnnaUZ ŠJ
predavač
+421 918 646 059
anna.machalcova@stuba.sk
UPIM
externá školiteľka
romana.machova@stuba.sk
externý školiteľ
+421 918 669 117
milan.majernik@stuba.sk
UIAMexterný školiteľ
Majtán Miroslav, prof. Ing., CSc.
externý školiteľ
Makáňová Zuzana, Ing.UPIMexterná školiteľka
qmakanova@stuba.sk
UPIM
docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 473
T02 2.106
externý školiteľ
qmakysp@stuba.sk
Malec Martina
upratovač - upratovačka
martina.malec@stuba.sk
Malovcová Veronika, Ing.UMATdoktorandka751
NC 205
Mancová Katarína, Ing.PPZpracovníčka pre personálne činnosti+421 918 897 634
T - 230
katarina.mancova@stuba.sk
UVTE
externá školiteľka
qmankovai@stuba.sk
Marasová Daniela, prof. Ing., CSc.
externá školiteľka
qmarasova@stuba.sk
Mareček-Kolibiský Martin, Ing.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 474
T02 2.109
externý školiteľ
qmares@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 449
T02 3.104
iveta.markechova@stuba.sk
UPIMexterný školiteľ
qmarkom1@stuba.sk
Marková Iveta, prof. RNDr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
externá školiteľkaqmarkovaj@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 454
T02 2.110
Markovičová Mária, PhDr.
prevádzková pracovníčka
+421 948 936 665T206maria_markovicova@stuba.sk
KZSMprofesor CSc.,PhD.
+421 908 674 140
T-113milan.maronek@stuba.sk
Martinická Miroslava, Mgr.PUR
špecialista pre styk s verejnosťou
+421 908 674 161T-25
KPIzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 908 674 149ŤL-322d
UMAT, KTKPexterný školiteľ, profesor CSc.,PhD.+421 908 674 141T 111
Martinkovičová Oľga
pracovníčka správy majetku
+421 918 646 028
T204olga.martinkovicova@stuba.sk
Marton Michal, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
Masárová Renáta, RNDr., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 448
T02 3.107
EKOpracovníčka pre štatistiku a rozbory+421 948 936 661T210
UPIM
dohoda o vykonaní práce
Matúšová Miriam, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 908 674 142
T-110
UIAMexterný školiteľqmaxim@stuba.sk
Medveď Igor, prof. RNDr., PhD.UMATexterný školiteľ
+421 (2) 32 888 421
C 0306
Melo Borislav, Dipl.-Ing., PhD.UPIM
externý školiteľ
Mesároš Dominik, Ing.
externý školiteľ
Mesárošová Jana, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 469
T02 2.102jana.mesarosova@stuba.sk
Mészáros Alajos, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 59 325 149NB 694alajos.meszaros@stuba.sk
Meško Jozef, prof. Ing., PhD.
konzultant
Mičian Miloš, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
externý školiteľ
qmicieta@stuba.sk
Mičietová Anna, prof. Ing., PhD.UVTE
externá školiteľka
qmicietova@stuba.sk
PREV
vrátnik
rudolf.micko@stuba.sk
UMAT
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 167A605
Mihálik PeterPREV
vrátnik
+421 906 068 500
peter.mihalik@stuba.sk
externý školiteľ
docent CSc.,PhD.
+421 906 068 425
T02 4.110
german.michalconok@stuba.sk
Michal Dávid, Ing.doktorand
david.michal@stuba.sk
doktorand
+421 906 068 klapka 515
ŤL 304
externý školiteľ
qmichalicek@stuba.sk
Michalíková Anna, Ing., CSc.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 klapka 512
ŤL 308
Mikolai Imrich, doc. Ing., PhD.UIBEexterný školiteľ
+421 (2) 32 888 479
C 0603
externý školiteľ
qmikula@stuba.sk
konzultant
qmikus@stuba.sk
Milde Ján, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 368
T-120
UIAM
technická pracovníčka
+421 906 068 409
T02 3.127
UMAT, UVPT, UIAM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 908 674 115
NC 212
CJHŠ
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 906 068 489
T02 5.107emilia.mironovova@stuba.sk
Miša Pavol, Ing.
externý školiteľ
qmisa@stuba.sk
Mišíková MáriaPREVupratovač - upratovačka
docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 410
T02 3.105
maria.misutova@stuba.sk
Mĺkva Miroslava, doc. Ing., PhD.UPIMdocentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 471
T02 2.103
miroslava.mlkva@stuba.sk
doktorand
T-104Aivan.molnar@stuba.sk
UPIM
externý školiteľ
qmolnarm@stuba.sk
UPIMexterná školiteľka
qmolnarovaj@stuba.sk
Molnár Pavol, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
qmolnarp@stuba.sk
MTFbudúci zahraničný študent
UZ ŠDMU
vrátnik
svatopluk.moncmann@stuba.sk
externý školiteľ
qmonka@stuba.sk
Monoši Mikuláš, doc. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
Moravčík Oliver, Dr.h.c. prof. Dr. Ing.zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 122
NC 219
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 326
T-141jana.moravcikova@stuba.sk
Moravčík Roman, doc. Ing., PhD.UMAT
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
+421 918 646 044
NC 319
roman.moravcik@stuba.sk
Moringa Miroslav
externý školiteľ
KOPTzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 906 068 368
T-120
ladislav.morovic@stuba.sk
externý školiteľ
qmorva@stuba.sk
Morvay Róbert, Ing.UIAM
externý školiteľ
qmorvay@stuba.sk
Mozolík Richard, Ing.UVTEexterný školiteľ
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 455
T02 2.111
KVZSvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 908 674 132T-129
Mudriková Ivana, Ing., PhD.externá školiteľka
Mudrončík Dušan, prof. Ing., PhD.UIAM
externý školiteľ
Müllerova Adela, Ing.externá školiteľkaqmullerovaa@stuba.sk
Müllerová Jana, prof. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práce
Muška Martin, Ing.UPIM, UVPT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 908 674 111
NC 103
martin.muska@stuba.sk
UIAM
docent CSc.,PhD.
+421 906 068 429T02 3.116milan.nad@stuba.sk
MTFdoktorand
Nagy Máté, Ing.doktorand
+421 906 068 433
T02 3.113
Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qnagyoval@stuba.sk
UPIMdohoda o vykonaní práce
odborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 378CE5AM
UIBEdoktorand+421 906 068 klapka 519ŤL 204
Nečas Vladimír, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 661
A607
vladimir.necas@stuba.sk
Neguyen Quang Chinh, doc.UMATdohoda o vykonaní práce
qneguyen@stuba.sk
Németh Mariántechnický pracovník
+421 906 068 381
CE5AMmarian.nemeth@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 419
T02 3.101
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 419
T02 3.101
Nemetzová Elena, Mgr.UPIMexterná školiteľka
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 417
T02 4.106
Neslušan Miroslav, prof. Dr. Ing.
dohoda o vykonaní práce
Neštický Martin, Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 906 068 411
T02 4.121
dohoda o vykonaní práce
Nikmon Marcel, Ing.UIAM
doktorand
+421 906 068 424
T02 4.124
Nižníková Jana, Ing.
externá školiteľka
qniznikovaj@stuba.sk
Noga Pavol, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 908 674 112
NC 210pavol.noga@stuba.sk
Nochtová MáriaUZ ŠDMU
upratovač - upratovačka
externý školiteľ
údržbár+421 917 866 250
jozef.novak@stuba.sk
externý spolupracovník
qnovakmarcincin@stuba.sk
Nováková Renata, doc. Ing., PhD.
externá školiteľka
UMAT
externý školiteľ
PREV
údržbár
+421 917 866 253
Novotná Ivana, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD., externá školiteľka+421 906 068 487
T02 5.108
ivana.novotna@stuba.sk
Nový František, doc. Ing., PhD.UMAT
externý školiteľ
qnovy@stuba.sk
Obertová Valéria, Ing.UPIM
externá školiteľka
qobertova@stuba.sk
UPIMexterná školiteľka
Olesová Dáša, Ing.UPIM
externá školiteľka
externý školiteľ
qolexa@stuba.sk
strojárenský technik
T ĽL
externý školiteľ
qondrasik@stuba.sk
externý školiteľ
UIAMexterný školiteľ
Ondriga Martin, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ
UMATexterný školiteľqondruskaj1@stuba.sk
UIAM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 438
T02 3.115
jarmila.oravcova@stuba.sk
Oravec Milan, prof. Ing., PhD.externý spolupracovník, externý školiteľ
Oriňák Andrej, prof. RNDr., PhD.UMAT
externý školiteľ
qorinak@stuba.sk
Osvald Anton, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
Osvaldová Makovická Linda, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
externý školiteľ
externý školiteľ+421 906 068 349T 209
UIBE
dohoda o vykonaní práce
Padáčová Iveta, Ing.technická pracovníčka+421 908 674 109
NC 217
externá školiteľka
qpajtinkovabart@stuba.sk
Palcut Marián, doc. Mgr., PhD.UMAT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
746
NC 349
marian.palcut@stuba.sk
Palček Peter, prof. Ing., PhD.
externý spolupracovník, externý školiteľ
qpalcekp@stuba.sk
Papula Ján, doc. Ing., PhD.UPIM
externý školiteľ
qpapula@stuba.sk
UPIM
externý školiteľ
jozef.papula@stuba.sk
Parilák Ľudovít, prof. Ing., CSc.UVTE
dohoda o vykonaní práce
qparilak@stuba.sk
pracovníčka správy majetku
+421 917 490 399
T204anna.partlova@stuba.sk
Pastierová Alica, Ing., PhD.UIBE
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 klapka 507
ŤL 307
alica.pastierova@stuba.sk
externý školiteľ+421 903 704 600
NB 1.posch.103
branislav.pastucha@stuba.sk
Pašák Matej, Ing., PhD.UMATodborný asistent CSc.,PhD.
745
NC 312
externý školiteľ
externý školiteľ
Pauliková Alena, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 465T02 2.108alena.paulikova@stuba.sk
UPIMexterná školiteľka
UPIM
externý školiteľ
qpavlenda@stuba.sk
pracovníčka pre ekonomické činnostimiroslava.pavlickova@stuba.sk
Pavlíková Agnesa, Ing.
prac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 918 646 055
T 211
Pavlíková Soňa, doc. RNDr., CSc.UIAMexterná školiteľka
+421 (2) 59 325 336
NB 603sona.pavlikova@stuba.sk
Pavlík Petertechnický pracovník
+421 906 068 445
T02 3.121
peter.pavlik@stuba.sk
Pavlík Peter, Ing.externý školiteľ
technická pracovníčka
+421 918 646 038
NC 320monika.pavlovicova@stuba.sk
doktorand
boris.patoprsty@stuba.sk
Péči Matúš, Ing., PhD.externý školiteľ
Pekara Marián, Ing.UIAM
externý školiteľ
qpekaram@stuba.sk
UMATvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
720
NC 311
marcela.pekarcikova@stuba.sk
Peñas Claudiabudúca zahraničná študentka
externý školiteľ
Pešek Ladislav, prof. Ing., CSc.UMATdohoda o vykonaní práceqpesek@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 908 674 130T-128
chemický technička+421 906 068 klapka 513TL-403adriana.peterkova@stuba.sk
Péteryová Magda, Mgr.technická pracovníčka982
L 2
UIAM
externý školiteľ
qpetko@stuba.sk
Petrovičová Jana
prevádzková pracovníčka
+421 906 068 308
T-73B
UVTE
externá školiteľka
qpetruj@stuba.sk
Petruš Milan, PaedDr.UPIMexterný školiteľ
Pilc Jozef, prof. Ing., CSc.MTF, UVTE
externý spolupracovník, externý školiteľ
qpilc@stuba.sk
Pinkasová Monika, Ing.PEŠFodborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov+421 908 674 160
T-13
Pinke Peter, Ing., CSc.UMAT
externý školiteľ
Pintér Michal, Ing.externý školiteľqpinter@stuba.sk
UVTEexterný školiteľ
Piteľ Ján, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqpitelj@stuba.sk
Pivarčiová Elena, doc. Mgr., PhD.
externá školiteľka
qpivarciova@stuba.sk
Plavcová TatianaPREVupratovač - upratovačka
tatiana.plavcova@stuba.sk
externý školiteľ
qplavcan@stuba.sk
kuchárka
Podhorský Štefan, doc. Ing., CSc.KZPM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 528
ŤL-128
UIAMdohoda o vykonaní práce, externý školiteľ
qpodoba@stuba.sk
Pokorná DášaUZ ŠJ
predavač
+421 918 646 059
dasa.pokorna@stuba.sk
externý školiteľ
qpokornyj1@stuba.sk
Pokorný Peter, doc. Ing., PhD.KOPTdocent CSc.,PhD.+421 905 906 371T-135
Pokusová Marcela, prof. Ing., PhD.externá školiteľka
+421 (2) 57 296 355
445
marcela.pokusova@stuba.sk
Polakovičová ElenaPREVupratovač - upratovačka
Polečková Mária, Ing.UPIM
externá školiteľka
externý školiteľ
upratovač - upratovačka
zdenka.popluharova@stuba.sk
UZ ŠDMUprevádzková pracovníčka+421 918 646 002
externý školiteľ
externý školiteľ
externý školiteľ
externý školiteľ
Prajová Vanessa, Ing., PhD.
zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 454
T02 2.110
vanessa.prajova@stuba.sk
Pribila Vladimír, Ing.OKIS
organizátor prevádzky VS
+421 918 445 999
T02 4.115
Pribilová Katarína, Ing., PhD.UIAM
externá školiteľka
qpribilova@stuba.sk
UMAT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
748
NC 310
pavol.priputen@stuba.sk
UPIM
dohoda o vykonaní práce
qpristavka@stuba.sk
Procházka Hynek, Ing., PhD.
externý školiteľ
qprochazkah@stuba.sk
Ptačinová Jana, Ing., PhD.UMATodborná asistentka CSc.,PhD.723
NC 306
Pudiš Dušan, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
qpudis@stuba.sk
externý školiteľ
qradim@stuba.sk
Rajnoha Rastislav, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
qrajnoha@stuba.sk
Rajský Andrej, doc. PhDr., PhD.externý školiteľ
+421 906 068 496
T02 5.109
Rakovský Martin, Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práceqrakovskym@stuba.sk
Rančák Jan, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
qrancak@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 908 674 133ŤL 234
Rástočný Karol, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
Rašner Jaroslav, doc. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľ
externá spolupracovníčka+421 (2) 59 325 221
NB 5118
milena.rehakova@stuba.sk
Relich Marcin, Ing., PhD.externý výskumný pracovník
SDEKodborná administratívna pracovníčka+421 905 301 751
T- 219
ivona.remenarova@stuba.sk
Remenárová Marta
upratovač - upratovačka
externý školiteľ
Resek Martin, Ing.
externý školiteľ
ZPZV
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 918 646 015T2-124maria.resetkova@stuba.sk
Rešetová Kvetoslava, PhDr., PhD.vedúca odborná informačný pracovníčka
+421 915 847 111
T-28
kvetoslava.resetova@stuba.sk
Révesová Ľubicapracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 908 674 052
T205
lubica.revesova@stuba.sk
Ridzoň Martin, doc. Ing., PhD.UVTE
externý školiteľ
Riedlmajer Róbert, doc. Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 918 646 042
NC 218
pomoc. pracovníčka v prevádz. jednotke
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 646 008
T21
technická pracovníčka
+421 918 646 071
T02 5.111
Richnáková Lucia, PhDr., PhD.
externá školiteľka
Rízeková Trnková Lýdia, doc. Ing., PhD.UMAT
odborná asistentka CSc.,PhD.
727
NC 315
externá školiteľka
externý školiteľ+421 (2) 57 296 702
205
Roch Marek, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ
Rolník Ladislav, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 434T02 3.114ladislav.rolnik@stuba.sk
Romanová DanielaPREV
pracovníčka autodopravy
Roostaei Miladdoktorand
milad.roostaei@stuba.sk
Rosinová Danica, prof. Ing., PhD.UIAMexterná školiteľka
+421 (2) 60 291 563
D111
Ručková Gabriela, PhDr., PhD.UPIMexterná školiteľka
Ruiz de Alegría Nuriabudúca zahraničná študentka
Rusko Miroslav, doc. RNDr., PhD.UIBE
externý školiteľ
+421 906 068 klapka 514
ŤL-324
Rusnáková Soňa, doc. Ing., Ph.D.UMAT
dohoda o vykonaní práce
KVZS, UIAMdocent CSc.,PhD., externý školiteľ+421 908 674 132
T-129
UPIM
doktorand
+421 906 068 kl. 426
T02 4.126
Rybanský Rudolf, doc. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľ
Rybár Michal, Ing.UMATexterný školiteľ
Rzepliński Krzysztof
budúci zahraničný študent
Sablik Jozef, prof. Ing., CSc.UPIM
externý školiteľ
+421 906 068 kl. 464
T02 2.101jozef.sablik@stuba.sk
Sága Milan, prof. Dr. Ing.
dohoda o vykonaní práce
qsaga@stuba.sk
Sahul Martin, Ing., PhD.UMAT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
732
NC 342
Sahul Miroslav, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 144
T-107
miroslav.sahul@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 458
T02 2.114
peter.sakal@stuba.sk
Saksl Karel, Ing., DrSc.
externý školiteľ
Samák Marián, Ing.externý školiteľ
qsamak@stuba.sk
dohoda o vykonaní práceqsamesova@stuba.sk
UVPT
vedeckovýskumná pracovníčka
+421 908 674 119
NC 216
externá školiteľka
Saniuk Sebastian, doc. Ing., PhD.UPIM
externý školiteľ
doktorandka
+421 906 068 klapka 524
ŤL 321zuzana.sanny@stuba.sk
Savov Radovan, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
qsavov@stuba.sk
UIAMexterná školiteľka
qsebestyenova@stuba.sk
Sedláková Miroslava
upratovač - upratovačka
miroslava.sedlakova@stuba.sk
Sedlák Viliam, Mgr.lektorviliam.sedlak@stuba.sk
Sedlická Viktória, Ing., PhD.UMAT
externá školiteľka
727
NC 315
viktoria.sedlicka@stuba.sk
Seewald Jaroslav
vrátnik
+421 906 068 300
dohoda o vykonaní práce
qsegla@stuba.sk
Sejč Pavol, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
+421 (2) 57 296 664
239
pavol.sejc@stuba.sk
Sekaj Ivan, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 585
D701
Sekera Branislav, Ing., PhD.UPIM
externý školiteľ
PREV
externý školiteľ
jozef.seris@stuba.sk
Schirová AnnaEKOfinančná účtovníčka
anna.schirova@stuba.sk
UIAM
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
+421 906 068 442
T02 3.123
Schützenhöfer Wolfgang, Dr. Ing.UMATdohoda o vykonaní práce
Schwarz Mário, Mgr., PhD.UPIMexterný školiteľ
Siklenka Róbert, Ing. Bc.externý školiteľqsiklenka@stuba.sk
MTF, UMATexterný školiteľ
Sinay Juraj, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc.UIBE
externý školiteľ
qsinay@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 908 674 072
ŤL 307a
externá školiteľka
Skarba Michal, Mgr., PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ
Skýpalová AlžbetaVYD
redaktorka
+421 918 646 033
T-24
UZ ŠDMU
údržbár
lubos.sladecek@stuba.sk
Slamková Eva, doc. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqslamkova@stuba.sk
Slota Ján, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
Slouková Anna, Ing.
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 908 674 061
Sobota Róbert, Ing., PhD.KTKPodborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 361
T-112robert.sobota@stuba.sk
Sokolovská Barbora, Ing.UPIM
externá školiteľka
UIBEriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 906 068 klapka 501
ŤL 322amaros.soldan@stuba.sk
externý školiteľ
qsondor@stuba.sk
externý školiteľ
Sorádová ZuzanaUVTEtechnická pracovníčka
+421 918 646 037
T-122
UPIMexterný školiteľ
qsotak@stuba.sk
UIAM
dohoda o vykonaní práce
qspalek@stuba.sk
externý spolupracovník, externý školiteľ
analytička bázy dát VS
+421 918 647 071T02 4.117
UPIM
externá školiteľka
doktorand
vrátnik
+421 (33) 5 908 622
imrich.stacho@stuba.sk
externá školiteľka
qstachova@stuba.sk
Stachowicz Feliks, prof. inż. Dr hab.UVTE
externý školiteľ
externý školiteľ
Stanček Ladislav, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
ladislav.stancek@stuba.sk
UVTEexterná školiteľka
UPIMexterný školiteľ
doktorand+421 906 068 kl. 420T02 4.128
Stoffová Veronika, prof. Ing., CSc.
externá školiteľka
Straka Martin, doc. Ing., PhD.UPIM
externý školiteľ
Strašifták Andrej, Ing., PhD.externý školiteľ
externý školiteľ
qstrazovec@stuba.sk
UVPT, UIAMdocent CSc.,PhD., externý školiteľ+421 908 674 122NC 219maximilian.stremy@stuba.sk
UPIMexterný školiteľ
qstriss@stuba.sk
Střelec Peter, Ing.doktorand+421 906 068 450T02 4.102peter.strelec@stuba.sk
Stúpalová Hana, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 449T02 3.104hana.stupalova@stuba.sk
Sučáková Alena
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 918 646 033
T-24
UMAT
doktorand
724
NC 317
henrich.suchanek@stuba.sk
Sujová Andrea, doc. Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práce
qsujovaa@stuba.sk
Susková Daniela, Bc.PPZmzdová účtovníčka+421 918 988 466T - 208daniela.suskova@stuba.sk
Svetlík Jozef, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
Syč Marek, Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práce
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 906 068 475
T02 4.120
jan.sykora@stuba.sk
UMATtechnik el. a energ. zariadení
725
NC 302
roman.sykora@stuba.sk
Szabó Beáta, Mgr.MTF
dohoda o vykonaní práce
qszabob@stuba.sk
Szabó Jaroslava, Ing.UPIMexterná školiteľka
UIBEtechnická pracovníčka
+421 906 068 klapka 501
ŤL-322a
maria.szaboova@stuba.sk
UPIM
zástupca riaditeľa ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 456
T02 2.113
KBIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 510ŤL-323
Šalgovičová Jarmila, prof. Ing., CSc.
externá školiteľka
UZ ŠDMUupratovač - upratovačka
Šarmír Marek, Ing.doktorand
+421 906 068 kl. 472
T02 2.104
Šatanková Sláva, Mgr.CJHŠlektor
+421 906 068 496
T02 5.109slava.satankova@stuba.sk
UPIM
externá školiteľka
qsatanova@stuba.sk
externý školiteľ
qsausa@stuba.sk
externá školiteľka
qscasnovicova@stuba.sk
UIAMexterný školiteľ
UPIM
dohoda o vykonaní práce
Šefčíková Miriam, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá školiteľka
+421 906 068 kl. 481
T02 2.115
UMATtechnik el. a energ. zariadení334LLA - UMAT
UPIMexterný školiteľ
qsestak@stuba.sk
upratovač - upratovačka
helena.simekova@stuba.sk
UZ ŠJpracovníčka prevádzky štud. jedální
+421 918 646 004
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 378
CE5AM
upratovač - upratovačkahelena.simoncicova@stuba.sk
externý školiteľ
Šimon Peter, prof. Ing., DrSc.externý školiteľ
+421 (2) 59 325 530
268, stará budova, 2. poschodie
doktorand
+421 906 068 445
T02 3.121
Šimo Tomáš, Ing.externý školiteľ
qsimo@stuba.sk
UIAMexterný školiteľ
qsimsik@stuba.sk
externý školiteľ
qsipkovsky@stuba.sk
prevádzkový pracovník
+421 918 646 000
vrátnik
UPIMexterná školiteľkaqskolarova@stuba.sk
UMATexterný školiteľ
qskrobian@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
Šmíd Jaroslav, Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práceqsmid@stuba.sk
vodič mikrobusu
+421 918 646 001dusan.snirer@stuba.sk
Špániková Daniela, Ing.UMATexterná školiteľka
qspanikova@stuba.sk
UIAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 417
T02 4.106
externá školiteľka
+421 918 669 110
Špitalský Zdenko, Mgr., PhD.
externý školiteľ
ŠTU
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 917 367 300
T20
kvetoslava.sprinkova@stuba.sk
chemik - úpravár vodymilan.sram@stuba.sk
Štefánik Dušan, Mgr., PhD.externý školiteľ
Štefánik Pavol, Ing., PhD.UMAT
externý školiteľ
qstefanik@stuba.sk
Štefko Tomáš, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 906 068 klapka 508
ŤL 305
Štibraná AdrianaUZ ŠDMU
upratovač - upratovačka
UMATtechnická pracovníčka+421 918 646 036NC 305
externá školiteľka
qstofkova@stuba.sk
Štollmann Vladimír, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
UIAMexterný školiteľ
Šuba Roland, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 336
T-117
Šugárová Jana, doc. Ing., PhD.KTKP
docentka CSc.,PhD.
+421 908 674 056
T-125
jana.sugarova@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 917 367 301
T-123
peter.sugar@stuba.sk
Šujanová Jana, doc. Ing., CSc.UPIM
externá školiteľka
jana.sujanova@stuba.sk
UMAT
doktorand
747
NC 348
patrik.sulhanek@stuba.sk
Šulka Martin, RNDr., PhD.UVPT, UIAM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 908 674 118
NC 215
martin.sulka@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá školiteľka
+421 908 674 124
NC 207katarina.sulkova@stuba.sk
externá školiteľka
yulia_surinova@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
doktorandka
Šutiaková Ingrid, Ing.technická pracovníčka
982
L 2
ingrid.sutiakova@stuba.sk
Šútora Dušan, Ing.UIAM
externý školiteľ
Švecová Lucia, Mgr.
pracovníčka pre verejné obstarávanie
+421 908 674 124
NC 207
UMAT, UVTE
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 339
235
UMATexterný školiteľ
peter.svec@stuba.sk
Takács Gergely, prof. Ing., PhD.UIAM
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 712
316
gergely.takacs@stuba.sk
UPIMexterná školiteľka
Tánczos Zoltán, Ing.
externý školiteľ
qtanczos@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 906 068 416
T02 3.124
Taraba Bohumil, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
bohumil.taraba@stuba.sk
UPIM
externá školiteľka
qtemiakova@stuba.sk
UPIM
dohoda o vykonaní práce
qteplicka@stuba.sk
TAJpracovníčka pre štatistiku a rozbory
+421 908 674 066
T223
Tibenská Jana, Mgr.UPIM
externá školiteľka
qtibenska@stuba.sk
Tillmann Wolfgang, prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing.
externý spolupracovník
qtillmann@stuba.sk
Tillová Eva, prof. Ing., PhD.
externá školiteľka
qtillova@stuba.sk
Tokár Kamil, RNDr., PhD.UVPT
vedeckovýskumný pracovník
+421 908 674 117
NC 214
PREV
stavebný technik
vladimir.tomanek@stuba.sk
externý školiteľ
qtomasik@stuba.sk
Tomašková Marianna, doc. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práce
externý školiteľ
qtomcik@stuba.sk
Tóthová Katarína, PhDr.VV
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 918 646 011
T-23
Trebuňa František, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.MTF
externý spolupracovník
Trebuňa Peter, prof. Ing., PhD.UPIM
dohoda o vykonaní práce
qtrebuna@stuba.sk
UZ ŠDMU
vrátnik
Trembošová Veronika, Mgr.
doktorandka
veronika.trembosova@stuba.sk
externý školiteľ
externý školiteľ
qtrnik@stuba.sk
UIAMexterný školiteľ
qtrnkaa@stuba.sk
Türker DefneMTFbudúca zahraničná študentka
xturker@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qtvrdy@stuba.sk
Uherek František, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 369
E605
frantisek.uherek@stuba.sk
UIAMexterná školiteľka
quhlarova@stuba.sk
Uhnáková Bronislava, Ing., PhD.UIBE
externá školiteľka
Ulrich Koloman, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
externá školiteľkamarta.urbanikova@stuba.sk
externý školiteľ760NC 213
UIAMexterný školiteľ
qurcikanm@stuba.sk
UPIMexterná školiteľka
qurdzikova@stuba.sk
externá školiteľka
qbublava@stuba.sk
Urminský Ján, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
jan.urminsky@stuba.sk
Ušák Maroš, Ing.externý školiteľ
qusakm@stuba.sk
Ušáková JarmilaPREV
upratovač - upratovačka
Uváčková VlastaUZ ŠJ
šéfkuchárka
vlasta.uvackova@stuba.sk
externý školiteľ
knihovníčka+421 906 068 kl. 331T-28alena.vaclavova@stuba.sk
Václavová Andrea, Ing.doktorandka
docent CSc.,PhD.
+421 918 646 055
T-135
Vagaš Marek, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
qvagas@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce+421 (2) 57 296 713226jan.vachalek@stuba.sk
Vajcík Vladimír, Ing.externý školiteľ
Vajdel Radoslav, Ing.
externý školiteľ
Valeková Renáta, RNDr.
externá školiteľka
UIBE
dohoda o vykonaní práce
qvalkovic@stuba.sk
Vaňa Dušan, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 908 674 128
NC 115dusan.vana@stuba.sk
externý školiteľ
qvanco@stuba.sk
EKO
finančná účtovníčka
andrea.vandakova@stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
externý školiteľ
Varga Zlatko, Mgr.externý školiteľ
Váryová Ivana, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
qvaryova@stuba.sk
Vařáková ĽubicaEKO
finančná účtovníčka
+421 918 646 018
T228
lubica.varakova@stuba.sk
Vasková Iveta, doc. Ing., PhD.UVTE
externá školiteľka
qvaskovai@stuba.sk
UIAM
docent CSc.,PhD.
+421 906 068 443
T02 3.122jozef.vasky@stuba.sk
Važan Pavel, prof. Ing., PhD.
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 906 068 421
T02 3.125
Velčická Mariana, Ing.PEŠFodborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov+421 918 646 019T-13
Velíšek Karol, prof.h.c. prof. Ing., CSc.KVZS, UIAMexterný školiteľ, profesor CSc.,PhD.+421 908 674 129T-140karol.velisek@stuba.sk
Verkinderen Dominiek, Ing.UMAT
dohoda o vykonaní práce
Vestenický Peter, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
externá školiteľka
UPIM
externá školiteľka
veronika.videnova@stuba.sk
Viden Roman, Ing.externý školiteľ
qviden@stuba.sk
vrátnik
Viňáš Ján, doc. Ing., PhD.UVTE
dohoda o vykonaní práce
qvinas@stuba.sk
UPIMexterný školiteľ
Vitko Anton, prof. Ing., PhD.UIAM
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 680
D408anton.vitko@stuba.sk
Vitteková Štefánia
dohoda o vykonaní práce
externý školiteľ
103
KOPT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 906 068 378CE5AMtomas.vopat@stuba.sk
Vozár Marek, Ing.UVTE
doktorand
Vozár Vladimír, Ing.UPIMexterný školiteľ
Vrabeľ Marek, Ing., PhD.
externý školiteľ
Vrábeľ Róbert, doc. Mgr., PhD.UIAM
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
+421 906 068 440T02 3.110robert.vrabel@stuba.sk
Vraňaková Natália, Ing.UPIMdoktorandka
+421 906 068 kl. 420
T02 4.128
Vrbovská Beáta, Bc.