15. 8. 2020  9:19 Marcela
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta informatiky a informačných technológií. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
FIITexterná spolupracovníčka
qadamyova@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qandrasko@stuba.sk
Andrejčíková Nadežda, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce, odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 433
4.33
nadezda.andrejcikova@stuba.sk
Antálek Marek, Ing.FIITexterný školiteľ
Aragón Martínez MartaFIIT
budúca zahraničná študentka
xaragonmartinez@stuba.sk
UISIdohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
Babincová Danka, PhDr.FIIT
dohoda o vykonaní práce
FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 32 888 419
C 0501
tomas.bacigal@stuba.sk
Bachratý Viktor, Ing.
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 445
4.45
Bakonyi Peter, Ing.
doktorand
+421 (2) 21 022 532
5.32peter.bakonyi@stuba.sk
Baláž Anton, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce
qbalaza@stuba.sk
Balažia Ján, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 503
5.03jan.balazia@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Balážová RozáliaTPO
upratovač - upratovačka
Balogh Zoltán, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce
dohoda o vykonaní práce
qbarabas@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 445
4.45michal.barla@stuba.sk
Bartošovič Lukáš, PaedDr., PhD.dohoda o vykonaní práce
SIKknihovník
+421 (2) 21 022 418
4.18
dohoda o vykonaní práce
qbatek@stuba.sk
Bečka Martin, Mgr., PhD.UISI, FIITdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.
martin.becka@stuba.sk
Beláková Eva, Mgr., PhD.UISIodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 21 022 3113.11
budúci zahraničný študent
UPAI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 5305.30rastislav.bencel@stuba.sk
Benedigová Michaela, Mgr., MBAdohoda o vykonaní práce
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 406
4.06
Beňuš Štefan, prof. Mgr., PhD.UPAIexterný školiteľ
externá školiteľka
Bernát Dušan, Ing., PhD.CVKSpracovník operačných systémov VS
+421 (2) 21 022 528
5.28
dusan.bernat@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
xbiaginigomez@stuba.sk
FIITexterná spolupracovníčka
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 529
5.29
Binder Andrej, Ing., PhD.UPAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 533
5.33
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 503
5.03
FIITexterný spolupracovníkqblaho@stuba.sk
Blesák Karol
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 1001.14
dohoda o vykonaní práce
TPOvrátnik
pavel.bohac@stuba.sk
Böhm Radoslav, RNDr., PhD.UISI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.
radoslav.bohm@stuba.sk
Boros Tomáš, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 533
5.33
TPO
upratovač - upratovačka
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 315
3.15
anna.ezzeddine@stuba.sk
Božíková Jitka, Ing.OROD, FIIT
dohoda o vykonaní práce, asistentka
+421 (2) 21 022 213
2.13
dohoda o vykonaní práce
qbrada@stuba.sk
CVKSpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 21 022 243
2.43
Brenkuš Juraj, Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 385
E116
juraj.brenkus@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
dohoda o vykonaní práce
qbronis@stuba.sk
Broniš Roman, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 534
5.34
Budinská Ivana, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce
ivana.budinska@stuba.sk
Bundzel Marek, doc. Ing., PhD.FIIT
externý spolupracovník
qbundzel@stuba.sk
Burda Kamil, Ing.UISI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 3313.31kamil.burda@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
FIITdohoda o vykonaní práce
qburget@stuba.sk
Buzová Katarína, Mgr., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
qbuzova@stuba.sk
Bužek Vladimír, prof. RNDr., DrSc.FIITexterný spolupracovník
FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 334
3.34
Cagáň Karol, Bc.
externý spolupracovník
xcagank@stuba.sk
Cagarda Peter, Mgr., PhD.FIITexterný spolupracovník
FIITbudúci zahraničný študent
Cardona Aparicio BlancaFIITbudúca zahraničná študentka
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem+421 (2) 68 279 408B408qcsoka@stuba.sk
Czanner Gabriela, Mgr. MA. MSc., PhD.FIITexterná spolupracovníčka
UISI
doktorand
+421 (2) 21 022 334
3.34
Čechvala Martin, Ing.FIIT
externý spolupracovník
xcechvala@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 4274.27michal.cernansky@stuba.sk
Čičák Pavel, prof. Ing., PhD.UPAI
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 539
5.39
pavel.cicak@stuba.sk
Čičátka AurelTPO
vrátnik
+421 (2) 21 022 100
1.14
aurel.cicatka@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 472
A414
FIIToponent
qdadom@stuba.sk
Dakić Pavle, Mgr.UPAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
pavle.dakic@stuba.sk
EO
finančná účtovníčka
+421 (2) 21 022 2112.11
Daňko Martin, Mgr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 4164.16
Demčák Peter, Ing.UISI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 4424.42peter.demcak@stuba.sk
Demovič Miroslav, MBA
externý spolupracovník
qdemovicm@stuba.sk
Dobias Ján, Ing.FIIT
dohoda o vykonaní práce
FIIT
externý školiteľ
qdohnal@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
externý spolupracovník
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qdoricova@stuba.sk
Drahoš Peter, Ing., PhD.UPAIdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 413
4.13
qdrahos@stuba.sk
UPAIodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 21 022 511
5.03
oponentqdrutarovsky@stuba.sk
Dúbravský Jozef, Ing., PhD.pracovník BOZ a PO
+421 (2) 60 291 456
D607jozef.dubravsky@stuba.sk
Dudák Vladimírvrátnik+421 (2) 21 022 1001.14
Dunajčík Aleš, PaedDr.dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 590
T 108ales.dunajcik@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 21 022 1441.06
Eckertová Terézia, Mgr.externá spolupracovníčka
qeckertova@stuba.sk
Erdelyi Jaroslav, Ing.UPAIdoktorand+421 (2) 21 022 5045.04
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qerdelyiovaganc@stuba.sk
knihovníčka
+421 (2) 21 022 231
2.31
Farkaš Igor, prof. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qfarkasi@stuba.sk
Farkaš Michal
doktorand
+421 (2) 21 022 336
3.36
FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 3313.31tomas.farkas@stuba.sk
UISIdohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
dohoda o vykonaní práce
Ferko Michal, Mgr., PhD.externý spolupracovník
UISIdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqfiala@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 100
1.14
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 5425.42
dohoda o vykonaní práce
Fogelton Andrej, Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 411
4.11
Frič Pavol, Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 401
D-101qfric@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
Gábrišová Henrieta, Mgr., PhD.SIKknihovníčka+421 (2) 21 022 230
2.30
externý školiteľ
qgalajda@stuba.sk
Galbavý Miroslav, Ing.
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 413
4.13
qgalbavy@stuba.sk
UPAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 533
5.33
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 21 022 3373.37
Gavuliak Roman, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qgavuliak@stuba.sk
Genči Ján, Ing., PhD.FIIT
externý spolupracovník
Gergely Peter, Ing.externý školiteľ
qgergely@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xgesnouin@stuba.sk
Ginter Jakub, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 542
5.42
dohoda o vykonaní práce
Gnipová Marta, RNDr.FIIT, CVKSmatematička - analytička VS, systémová integrátorka
+421 (2) 21 022 228
2.28marta.gnipova@stuba.sk
Gozora DominikCVKSpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 21 022 2442.44dominik.gozora@stuba.sk
Greif Adamexterný spolupracovník
CVKS
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 21 022 244
2.44
UPAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 4114.11
FIITdohoda o vykonaní práce
qgrisakova@stuba.sk
Grivalský Štefan, Ing.UPAI
doktorand
+421 (2) 21 022 4054.05
Grmanová Gabriela, Mgr., PhD.FIITexterná spolupracovníčka+421 (2) 21 022 3143.14
FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 226
C501
dohoda o vykonaní práce
qgrund@stuba.sk
externý školiteľ
qguothi@stuba.sk
Gyárfáš František, Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
qgyarfas@stuba.sk
Gyepes Gábor, Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.FIIT
dohoda o vykonaní práce
qhanacekp@stuba.sk
Hanuliak Ivan, prof. Ing., CSc.FIIT
dohoda o vykonaní práce
FIITdoktorandka
UPAI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 5145.14michal.hatala@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník
UPAI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 5345.34pavol.helebrandt@stuba.sk
Heretik Anton, doc. Mgr., PhD.FIIT
externý spolupracovník
qheretik@stuba.sk
Herout Pavel, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce
qherout@stuba.sk
prac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 (2) 21 022 236
2.36
Hlaváč Július, Ing., PhD.FIIT
externý spolupracovník
qhlavacj1@stuba.sk
Hlaváč Patrik, Ing.UISI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 3373.37patrik.hlavac@stuba.sk
Hluchý Ladislav, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
FIITexterný spolupracovník
UISIexterný školiteľ
+421 (2) 21 022 336
3.36
michal.holub@stuba.sk
SOpracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 21 022 141
1.07
zuzana.horniakova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
FIITexterná spolupracovníčka
Hradiská Elena, doc., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce
qhradiska@stuba.sk
Hrčková Andrea, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 4414.41
Hric Martin, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 5165.16
FIITexterný spolupracovník
qhruskam@stuba.sk
Hruška Tomáš, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce
Hubka Peter, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
pracovník pre didaktickú techniku
+421 (2) 21 022 242
2.42jan.hudan@stuba.sk
UPAI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 5175.17
UPAIzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4144.14
Hudec Lukáš, Ing.doktorand+421 (2) 21 022 404
4.04
lukas.hudec@stuba.sk
Hudek Vladimír, Ing.
dohoda o vykonaní práce
Husková ĽubicaTPOupratovač - upratovačka
UISIdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 318
1.08
daniela.chuda@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qjakab@stuba.sk
Jakab Marek, Ing.UPAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 404
4.04marek.jakab@stuba.sk
Jakubík Jaroslav, Ing., PhD.UISI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 4434.43jaroslav.jakubik@stuba.sk
TPOprevádzkový pracovník
+421 (2) 21 022 237
2.37jan.janata@stuba.sk
asistentka
+421 (2) 21 022 312
3.12lubica.jancatova@stuba.sk
externý spolupracovník, profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 4284.28
doktorand
+421 (2) 21 022 331
3.31
Jelemenská Katarína, Ing., PhD.riaditeľ ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 506
5.06
FIITdohoda o vykonaní práce
Kalická Jana, doc. RNDr., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 32 888 417
C 0413
jana.kalicka@stuba.sk
Kalina Martin, prof. RNDr., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 405
C 0409martin.kalina@stuba.sk
CVKSpracovník pre didaktickú techniku+421 (2) 21 022 2422.42
doktorand+421 (2) 21 022 5325.32
UPAIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 417
4.17
peter.kapec@stuba.sk
Kapustík Ivan, Ing.odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 21 022 444
4.44
ivan.kapustik@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 519
5.19
monika.karoliova@stuba.sk
Kaššák Ondrej, Ing., PhD.UISIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 440
4.40
ondrej.kassak@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práceqkazicka@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práceqkelemenj@stuba.sk
Kianička Pavol, Mgr.
externý školiteľ
qkianicka@stuba.sk
Kitanovicsová Miriampracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 21 022 2512.11miriam.kitanovicsova@stuba.sk
oponent
Kloska Matej, Ing.UISI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 330
3.30
matej.kloska@stuba.sk
Knor Martin, prof. RNDr., PhD.FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 409
C 0410
Kohútka Lukáš, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
lukas.kohutka@stuba.sk
Kollár Ivan, Ing.FIIT, CVKS
systémový integrátor, matematik - analytik VS
+421 (2) 21 022 2402.40ivan.kollar@stuba.sk
Kollár Ján, prof. Ing., CSc.
dohoda o vykonaní práce
Kollár Jozef, Mgr., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 814
A 402jozef.kollar@stuba.sk
Kompánek Matej, Ing.UPAIdoktorand
+421 (2) 21 022 405
4.05
doktorandka+421 (2) 21 022 4194.19blanka.koncirova@stuba.sk
Konôpka Martin, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 443
4.43martin_konopka@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Kordík Pavel, doc. Ing., Ph.D.UISI
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
FIIT
oponent
Koscelanský Peter, Mgr.externý spolupracovník
externý spolupracovník
Košťál Kristián, Ing.UPAIdoktorand
+421 (2) 21 022 530
5.30
kristian.kostal@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti
Kotočová Margaréta, doc. Ing., PhD.FIITexterná spolupracovníčka+421 (2) 21 022 5285.28
Kotuliak Ivan, prof. Ing., PhD.UPAI, FIITdohoda o vykonaní práce, profesor DrSc.
+421 (2) 21 022 543
5.43
ivan.kotuliak@stuba.sk
Kotuliak Peter, Ing.FIITdohoda o vykonaní práce
qkotuliak@stuba.sk
UISI
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
qkovacici@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník
Kováčik Tomáš, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 535
5.35tomas.kovacik@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 4134.13
FIITexterná spolupracovníčka+421 (2) 57 296 220
64
Kováč Urban, doc. Ing. Mgr., PhD.FIIT
externý spolupracovník
Kovár Tomáš, Ing.UISI
externý školiteľ
Kozíková Zuzana, Mgr.asistentka+421 (2) 21 022 204
2.04
zuzana.kozikova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Krajčovič Tibor, doc. Ing., PhD.UPAI, CVKSvedúci VS, docent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5155.15
UISIprofesor CSc.,PhD.
rastislav.kralovic@stuba.sk
Krammer Peter, Ing.FIITexterný spolupracovník
externý školiteľ
+421 (2) 21 022 3313.31peter.kratky@stuba.sk
Krištofík Štefan, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 504
5.04stefan.kristofik@stuba.sk
Križan Peter, Ing.
externý spolupracovník
xkrizanp@stuba.sk
Krupa Martin, Mgr.externý spolupracovník
qkrupam@stuba.sk
Kubis Viliam, Ing.
dohoda o vykonaní práce
Kučák Štefan, Mgr.
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
qkucak@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 3313.31tomas.kucecka@stuba.sk
UPAI, FIIT
doktorand, externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 505
5.05
Kuchár Róbert, Ing.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qkucharr@stuba.sk
Kunštár Vladimír, Ing.UPAIdoktorand+421 (2) 21 022 5055.05vladimir.kunstar@stuba.sk
UISIodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 442
4.42
eduard.kuric@stuba.sk
Kuzma Tomáš, Mgr.dohoda o vykonaní práce
FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 4154.15vladimir.kvasnicka@stuba.sk
UISI, CVKS
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, pracovník operačných systémov VS
+421 (2) 21 022 4444.44
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 306
3.06
FIITexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 590T 108
Laclavík Michal, doc. RNDr., PhD.FIIToponent
UPAI
doktorand
+421 (2) 21 022 404
4.04
Lakušová AnnaEOvedúca ekonomického útvaru+421 (2) 21 022 212
2.12
UISIodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 434
4.34
Laštinec Ján, Ing., PhD.UPAI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 4114.11jan.lastinec@stuba.sk
FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 3313.31
Lehocki Fedor, Ing., PhD.UISI, FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, dohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 307D408
Lekavý Marián, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 440
4.40
marian.lekavy@stuba.sk
Lenartová Zdenka, Ing., PhD.odborná administratívna pracovníčka+421 (2) 21 022 229
2.29
zdenka.lenartova@stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 232
2.32
andrea.lengyelova@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
Letovancová Eva, doc. PhDr., CSc.FIIT
dohoda o vykonaní práce
Lipovský Robert, Ing.
externý spolupracovník
Liscak AdamFIITbudúci zahraničný študent
Líška Miroslav, prof. Ing., CSc.
dohoda o vykonaní práce
Lóderer Marek, Ing.UISI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 330
3.30
Lórencz Róbert, prof. Ing., CSc.
dohoda o vykonaní práce
Lucká Mária, prof. RNDr., PhD.UISIprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 3173.17maria.lucka@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
UPAIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 518
5.18
dominik.macko@stuba.sk
Macková Zuzanaodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 21 022 306
3.06
zuzana.mackova@stuba.sk
Mačina Jakub, Ing.FIITexterný spolupracovník
qmacina@stuba.sk
Madaras Martin, RNDr., PhD.
dohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 419
4.19
Magdalena Laorden Fernandobudúci zahraničný študent
externý spolupracovník
Machová Kristína, doc. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
Majer Libor, Ing., PhD.FIIT
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 385
E116
dohoda o vykonaní práce
FIIT
budúca zahraničná študentka
FIIT
externý spolupracovník
CVKSpracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 21 022 241
2.41
pracovníčka pre didaktickú techniku
+421 (2) 21 022 242
2.42karin.maliniakova@stuba.sk
externá spolupracovníčka
Malkin Ondik Irina, Mgr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 303
3.03
Marko Ľubomír, doc. RNDr., PhD.dohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 115A417
Marko Martin, Ing.
emeritný profesor
externý spolupracovník
Marsenić Alexandra, RNDr., PhD.FIIT
externá spolupracovníčka
qmarsenic@stuba.sk
Marušincová ZuzanaOOČpracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 21 022 224
2.24
dohoda o vykonaní práce
UPAI
doktorand
+421 (2) 21 022 5295.29lukas.mastilak@stuba.sk
Mastrone Alessandro
budúci zahraničný študent
externý spolupracovník
dohoda o vykonaní práce
juraj.matejka@stuba.sk
Matejka Pavolprevádzkový elektrikár
+421 (2) 21 022 237
2.37pavol.matejka@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qmatiaskok@stuba.sk
FIITexterná spolupracovníčkaqmayerova@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qmazak@stuba.sk
Mesjar Peter, Ing.FIITexterný spolupracovník
Miklovič Peter, Mgr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 757
A122
peter.miklovic@stuba.sk
Mikóczy Eugen, Ing., PhD.FIIToponentqmikoczy@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
externá spolupracovníčka
Mišíková JanaTPOupratovač - upratovačka
Mišíková Zuzana
pracovníčka správy majetku
+421 (2) 21 022 2162.16zuzana.misikova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 918 669 133
branislav.misota@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
Mocko Martin, Ing.UISIdoktorand
+421 (2) 21 022 337
3.37martin.mocko@stuba.sk
Mohamed Mouline
budúci zahraničný študent
externý školiteľ+421 (2) 21 022 432
4.32
Molnárová Alena, RNDr.
dohoda o vykonaní práce
qmolnarovaa@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
FIIT
externý školiteľ
+421 (2) 32 888 715
CIT 3/1
Morávek Martin, Ing.UISI
externý školiteľ
qmoravekm@stuba.sk
Morávek Peter, Ing.dohoda o vykonaní práce
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 441
4.41
odborná administratívna pracovníčka+421 (2) 21 022 2382.33katarina.mrskova@stuba.sk
Mrva Miloš, Mgr.dohoda o vykonaní práce
qmrva@stuba.sk
Nagyová Ingrid, RNDr., PhD.
externá spolupracovníčka
+421 (2) 21 022 303
3.03
UISI
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 305
3.05
FIIT
externý školiteľ
qnecast@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
TPO
upratovač - upratovačka
UPAI
dohoda o vykonaní práce
PAMvedúca útvaru ľudských zdrojov+421 (2) 21 022 2152.15erika.niznanska@stuba.sk
externý spolupracovníkxobetko@stuba.sk
Oikonomou IroFIIT
budúca zahraničná študentka
xoikonomou@stuba.sk
UISI
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
Olejár Daniel, doc. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce
qolejar@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 745A413
externá spolupracovníčka+421 (2) 57 296 220
64
Palatinusová Ľubica, Ing.
tajomníčka fakulty
+421 (2) 21 022 2032.04
FIITdohoda o vykonaní práce
FIITdohoda o vykonaní práce
Paralič Marek, Ing., PhD.FIITexterný spolupracovník
Parizot JulienFIITbudúci zahraničný študentxparizot@stuba.sk
Páterek Roman, Ing.FIIT
dohoda o vykonaní práce
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 177
D401
doktorand
+421 (2) 21 022 336
3.36samuel.pecar@stuba.sk
doktorand+421 (2) 21 022 3343.34branislav.pecher@stuba.sk
FIIT
budúca zahraničná študentka
xpenezic@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 242
2.42
radoslav.pesek@stuba.sk
Petrík Juraj, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
externý spolupracovník
UISI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 21 022 336
3.36
matus.pikuliak@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 5161.08
FIIT
dohoda o vykonaní práce
Podroužek Jurajexterný spolupracovník
qpodrouzek@stuba.sk
Pokorný Jaroslav, prof. RNDr.
dohoda o vykonaní práce
qpokornyj@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 4364.36ivan.polasek@stuba.sk
externý spolupracovník
juraj.poljovka@stuba.sk
UISI
doktorandka
+421 (2) 21 022 330
3.30miriama.pomffyova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 4044.04jiri.pospichal@stuba.sk
UISI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, odborný asistent bez vedeckej hodnosti
marian.potocny@stuba.sk
FIITexterná spolupracovníčka
+421 (2) 21 022 433
4.33
Rabčan Juraj, Ing.
externý školiteľ
+421 (2) 21 022 334
3.34
Rác Miroslav, Ing.UISIdoktorand
+421 (2) 21 022 337
3.37miroslav.rac@stuba.sk
doktorand+421 (2) 21 022 3343.34
Ries Martina, Ing.OOČodborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 224
2.24
martina.ries@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 5325.32michal.ries@stuba.sk
CPVS
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
barbora.roskova@stuba.sk
doktorand+421 (2) 21 022 529
5.29
FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 703
B414
Rozinajová Viera, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 3163.16viera.rozinajova@stuba.sk
externý spolupracovník
FIITdohoda o vykonaní práce
qrusko@stuba.sk
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D.FIITdohoda o vykonaní práceqruzicka@stuba.sk
Ružovič Michal, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqruzovic@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 21 022 337
3.37
metod.rybar@stuba.sk
Rybárová Viera, Mgr., CSc.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 503
5.03
FIITdohoda o vykonaní práce
qrybar@stuba.sk
UPAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 503
5.03
martin.sabo@stuba.sk
Sabo Róbert, Mgr., PhD.FIITexterný školiteľ
Santo Juraj Boris, Ing.TPOdohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 100
1.14juraj.santo@stuba.sk
FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 218C 0408peter.sarkoci@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
Schmidt Jan, doc. Ing., Ph.D.
dohoda o vykonaní práce
qschmidtj@stuba.sk
externá spolupracovníčka
UISIdoktorand+421 (2) 21 022 331
3.31
jozef.sitarcik@stuba.sk
UPAI
doktorand
+421 (2) 21 022 533
5.33
jan.skalny@stuba.sk
Skúpa Katarína, Mgr., PhD.dohoda o vykonaní práce
externý spolupracovník
qsladecka@stuba.sk
Sládek Richard, Ing.
externý školiteľ
qsladek@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
qslavik@stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 2252.25miroslava.slezakova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
iveta.smetanova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qsobota@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 4164.16
Somogyiová MáriaEOfinančná účtovníčka
+421 (2) 21 022 211
2.11
UISIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 4414.41
Stanek Martin, doc. RNDr., CSc.dohoda o vykonaní práce
qstanek@stuba.sk
UISIdohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
Steinerová Jela, prof. PhDr., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
Steinmüller Branislav, Ing.
pracovník operačných systémov VS
+421 (2) 21 022 227
2.27
branislav.steinmuller@stuba.sk
Stopjaková Viera, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 149E119
Stovíček Roman, Ing., CSc.CVKS
pracovník operačných systémov VS
+421 (2) 21 022 226
2.26
dohoda o vykonaní práce
qstrnadel@stuba.sk
Strnád Ondrej, Ing., CSc.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 384
D-111qstrnad@stuba.sk
Stupavský Igor
doktorand
+421 (2) 21 022 331
3.31
igor.stupavsky@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 231
D-208
Sukuba Ivan, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práce
qsukuba@stuba.sk
Sulaiman Khail Waheedullah, Ing., M.Sc.doktorand+421 (2) 21 022 330
3.30
waheedullah.khail@stuba.sk
Suttnerová Alena, Mgr.FIITexterná spolupracovníčka+421 (2) 60 291 790T109
Svetský Viktor, Mgr.FIIT
externý spolupracovník
qsvetsky@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 3373.37
Šafařík Jiří, prof. Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 401
D-101qsafarik@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qsajbenr@stuba.sk
UISI
externý školiteľ
+421 (2) 21 022 336
3.36
FIIT
dohoda o vykonaní práce
petr.saloun@stuba.sk
Šedivý Miroslav, Mgr.
dohoda o vykonaní práce
Šefránek Ján, doc. PhDr., CSc.dohoda o vykonaní práce
Šeleng Martin, Mgr., PhD.dohoda o vykonaní práce
qseleng@stuba.sk
FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 330
3.30
FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 4334.33lubor.sesera@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, dohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 445
4.45
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 32 888 731
C 0412jana.siagiova@stuba.sk
Šimko Jakub, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 429
4.29
jakub.simko@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 163
E121martin.simlastik@stuba.sk
Šípková Tatiana
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 506
5.06
tatiana.sipkova@stuba.sk
Širáň Jozef, prof. RNDr., DrSc.
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 315
C 0405jozef.siran@stuba.sk
PAMmzdová účtovníčka+421 (2) 21 022 217
2.17
jarmila.skorecova@stuba.sk
Šoltés Lukáš, Ing., PhD.UPAI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 5205.20lukas.soltes@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 693D-209
UISI
doktorandka
+421 (2) 21 022 334
3.34
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Šuráb Marian, prof. ThDr., PhD.dohoda o vykonaní práce
marian.surab@stuba.sk
externý školiteľ
Šušol Jaroslav, prof. PhDr., PhD.dohoda o vykonaní práce
qsusol@stuba.sk
Švajdlenková Daniela
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 21 022 2142.14, 1.13
FIIT, PAM
mzdová účtovníčka, dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 217
2.17
ivana.svantnerova@stuba.sk
UPAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 21 022 405
4.05
SOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 21 022 1431.06
externý spolupracovník
qteplan@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník+421 (2) 32 888 430C 0419
Toman Ladislavvrátnik
Tomášek Martin, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
qtomasek@stuba.sk
Tomlein Matúš, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
matus.tomlein@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qtorok@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Trúchly Peter, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 5315.31peter.truchly@stuba.sk
Tuna Matúš, Ing. Mgr.
externý spolupracovník
UPAI
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
+421 (2) 68 279 406B406qturinagy@stuba.sk
Tvarožek Jozef, Mgr., PhD.UISIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 320
3.20
jozef.tvarozek@stuba.sk
externý školiteľ
Ukrop Jakub, Ing.
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 693D-209
FIIT
dohoda o vykonaní práce
FIIT
externý spolupracovník
qurband1@stuba.sk
UPAI, FIIT
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
FIITexterný spolupracovník
UPAI
doktorand
+421 (2) 21 022 505
5.05
Vančo Marek, Ing., PhD.FIITkonzultant
B410
Vaško Jozef, Ing.
externý spolupracovník
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 411
4.11
peter.vilhan@stuba.sk
UISIdohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
UISIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 21 022 3383.38-2 (3D LAB)
Vítek Andrej, Ing.UISI
doktorand
+421 (2) 21 022 3343.34andrej.vitek@stuba.sk
Vojs Marian, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 367
E408marian.vojs@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qvojtas@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem, odborný asistent CSc.,PhD.
Vojvoda Milan, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 651C507
Vokorokos Liberios, prof. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
Vöröšová Evaupratovač - upratovačka
Vrablecová Petra, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 330
3.30
Vranić Valentino, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 437
4.37valentino.vranic@stuba.sk
prac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 (2) 21 022 236
2.36
frantisek.warosch@stuba.sk
Winczer Michal, RNDr., PhD.UISI
odborný asistent CSc.,PhD.
oponent
dohoda o vykonaní práce
Zelenka Ján, Ing., PhD.
externý spolupracovník
Zeman Jakub, Mgr., PhD.externý spolupracovník
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.FIIT
dohoda o vykonaní práce
qzendulka@stuba.sk
Zubeková Aneta, RNDr.TPOvrátnik, dohoda o vykonaní práceaneta.zubekova@stuba.sk
externá spolupracovníčka

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.