22. 10. 2020  14:31 Sergej
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Stavebná fakulta. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
PracoviskoZaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Ábelová Katarína
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576
KMDG
doktorandka
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 551
A 4/416
iyad.abrahoim@stuba.sk
KVHKdoktorandkamilica.aleksic@stuba.sk
Altıntaş Onur
budúci zahraničný študent
Ambroz Martin, Ing., PhD.KMDGtechnický pracovník
C 0503
Anguš MarianKBKM
technický pracovník
marian.angus@stuba.sk
CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 721
CIT 2/2
igor.antoniaci@stuba.sk
KTES
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 595
C 1003
Arcieri TommasoSvF
budúci zahraničný študent
xarcieri@stuba.sk
Arnould Matthias Marcel Jean, Ing.KARCHdoktorand+421 (2) 32 888 239
C 1919
Ároch Rudolf, doc. Ing., PhD.KKDKdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 365
A 503
KBKMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 295
A 4/424tomas.augustin@stuba.sk
oponentka
oponent
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 419
C 0501
tomas.bacigal@stuba.sk
SvF
oponent
qbacik@stuba.sk
externá školiteľkaqbacovamitkova@stuba.sk
oponent
Bachratý Martin, Mgr.doktorand
C 0411
Bajtala Marek, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 392
A-304
Bajtek Zbyněk, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 627
C 1214
zbynek.bajtek@stuba.sk
Bajza Adolf, prof. Ing., PhD.SvFemeritný profesor
+421 (2) 32 888 687
blok C 8.posch., č.dv. 12
Baláž AndrejCIT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 303
CIT 6/3andrej.balaz@stuba.sk
Baláž Ivan, prof. Ing., PhD.
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 379
A 511
Balážová Libušaodborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 421
C 0307libusa.balazova@stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Balažovjech Martin, Mgr., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 235
C 0510martin.balazovjech@stuba.sk
Balcierák Ľuboš, Ing., PhD.oponent
externý spolupracovník
qbalco@stuba.sk
Baliak František, prof. RNDr., PhD.
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 284
C17 02
frantisek.baliak@stuba.sk
Bálint Gabriel, Ing., PhD.KDOS
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 353
A 5/535
SvFbudúci zahraničný študent
xballie@stuba.sk
Ballová Dominika, Mgr.KMDG, KVHK
doktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C0411
dohoda o vykonaní práce
qbaloghovak1@stuba.sk
oponent
qbalucha@stuba.sk
Baník Ivan, prof. RNDr., PhD.SvFemeritný profesor+421 (2) 32 888 489
C 0303
KBKMdoktorand
jaroslav.baran@stuba.sk
KHUVodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 207
C 2016
SvF
oponent
Bariczová Gabriela, Ing.KGDEdoktorandka
gabriela.bariczova@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 608
C 1301
danka.barlokova@stuba.sk
SvF
oponent
qbarok@stuba.sk
Baroková Dana, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 693
C 1111
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 540A 4/431andrej.bartok@stuba.sk
Bartolčičová Barbora, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
SvFoponentka
jana.kmetkova@stuba.sk
Bartoš Pavel, prof. Ing., PhD.SvFemeritný profesorA-318pavel.bartos@stuba.sk
Bauer Peter, Ing. arch.SvF
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 464C 1919
KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1015marian.bederka@stuba.sk
Bednarik Martin, doc. RNDr., PhD.SvF
oponent
qbednarikm1@stuba.sk
Bednárová Emília, prof. Ing., PhD.KGTE
profesorka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 675
C 0901
KGTEdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Beganová Juliana, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 408
C 0506
Begić Hanabudúca zahraničná študentka
xbegich@stuba.sk
KZEI
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
SvF, KVHK
oponentka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 283237ingrid.belcakova@stuba.sk
Belica Peter, Ing., CSc.
oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 588
C16 14
qbelica@stuba.sk
Belicová Michaela, Ing.
oponentka
SekD
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 471C 0104
Bendík Peter, Ing.SvFoponent
Benedikovičová Helenaodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 32 888 705A 4/407helena.benedikovicova@stuba.sk
oponent
Benková Lenka, Ing.SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 594
C10/19a
Benková ZuzanaKMDGodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 32 888 703
C 0401
zuzana.benkova@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 554
A 4/414
Beňová Kristína, PhDr.EO
vedúca oddelenia finančného účtovníctva
+421 (2) 32 888 729C 0210kristina.benova@stuba.sk
OPpracovníčka MTZ
+421 (2) 32 888 476
C 0114
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 357
A 5/531
Bezák Ivan, Ing., PhD.oponent
qbezak@stuba.sk
oponent
+421 (2) 32 888 716
CIT 2/2
qbezakj@stuba.sk
oponent
Bežuchová MonikaEOpracovníčka pre ekonomické činnosti
Bielek Boris, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 642
C 0611
boris.bielek@stuba.sk
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
barbora.bielikova@stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
oponent+421 (2) 32 888 573C10/16qbilancik@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 546
A406
Birás Martin, Ing.SvF
externý spolupracovník
KMTI
doktorandka
+421 (2) 32 888 681
C 0810
andrea.biskupicova@stuba.sk
OPVV, KTES
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, špecialista pre styk s verejnosťou
+421 (2) 32 888 314
C 0311
dohoda o pracovnej činnosti
jozef.blaha@stuba.sk
KBKM
doktorand
KSMEdoktorandka+421 (2) 32 888 334
A 219
Blašková Ľubomíra, Ing. arch.SvFoponentka
SvF
oponentka
qblaskovicova@stuba.sk
doktorand
adam.blazo@stuba.sk
Bobik Mikuláš, Ing., PhD.KKPS, SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, oponent
SvF
oponent
Bočkaj Jozef, Ing.KKPS, ÚSZ
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
Bodó Juraj, Ing.
oponent
Bogár Michal, Ing. arch.SvF, KARCHvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovník
C 1904
oponentka
doktorand
+421 (2) 32 888 655
C 1512
bohus.bohunicky@stuba.sk
Bolešová Mária, Ing.doktorandka
A429
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 564
C 1910
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 654C 15/22
Borovská Edina, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
edina.borovska@stuba.sk
Borzovič Viktor, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 542
A420
KKPS
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 655
C 1512lukas.bosak@stuba.sk
vrátnik
KZEIdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 611
C 1306
jarmila.bozikova@stuba.sk
Bránický Filip, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 239C 1920filip.branicky@stuba.sk
Braniš Marek, Ing.doktorand+421 (2) 32 888 359A 5/520marek.branis@stuba.sk
oponent
qbrazdovic@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 288
C 1723martin.brcek@stuba.sk
SvFoponentka+421 (2) 32 888 391
A-302
qbrehovska@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 594
C 1013peter.briatka@stuba.sk
Briatková Jana, Ing.
oponentka
qolsova@stuba.sk
SvF
oponentka
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 515
helena.briestenska@stuba.sk
KICknihovníčka+421 (2) 32 888 495
laura.brinzova@stuba.sk
Brodňan Miroslav, doc. Ing., PhD.
oponent
Brodniansky Ján, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
A 519jan_brodniansky@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 377
A 507
Brogyányi Gabriel, Ing. arch.
oponent
qbrogyanyi@stuba.sk
OPupratovač - upratovačka
SvFoponent+421 (2) 32 888 396
A-307
qbruncak@stuba.sk
Brziak Adam, Ing.doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C 1204adam.brziak@stuba.sk
Buček Daniel, Ing.
doktorand
+421 (2) 32 888 336
C 1102
KKPSodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 459
C 0712
Bugáň Jozef, Ing., PhD.SvFoponent
Bucha Blažej, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 342
A-612
Buch Mário, Ing.KMTIdoktorand
Buchta Matej, Ing.SvFoponent
Bujna Peter, Ing.SvF
oponent
qbujna@stuba.sk
Bujnová Alena, Ing.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
KHTEdoktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 563
C 1110
Cabadajová MarcelaŠO
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 647
prízemie C-0006
Cabanová Terézia, Ing.
doktorandka
Cápayová Silvia, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 363
A 5/523
Carrera Daniel JesúsSvF
budúci zahraničný študent
oponent
qcesnekt@stuba.sk
KTVYodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
michaela.cibulova@stuba.sk
Cimrák Ivan, prof. Mgr., PhD.
oponent
Coşkun SerhatSvF
budúci zahraničný študent
Cruz Samuel, Ing.
doktorand
Csóka Marek, Ing.KZEI
doktorand
marek.csoka@stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka+421 (2) 32 888 245C 1806
oponent
+421 (2) 32 888 63714.posch./17
Cyprich František, Ing.
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C 1210
oponent
Czikhardt Richard, Ing.KGZAdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 345
A-610
richard.czikhardt@stuba.sk
Čada Václav, doc. Ing., CSc.SvFoponent
qcadav@stuba.sk
Čeheľová Dagmara, Ing., PhD.
oponentka
+421 (2) 32 888 462
C 0714
qcehelova@stuba.sk
KFYZ
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 489C 0303miroslav.cekon@stuba.sk
Čelko Ján, prof. Ing., PhD.
oponent
qcelko@stuba.sk
doktorandka
Čepová Helena, Mgr.KTVYvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 265C 1809helena.cepova@stuba.sk
Čereš Daniel, Ing.
doktorand
Čermák Oskar, doc. Ing., PhD.oponent
qcermako@stuba.sk
SvFoponentqcernaj@stuba.sk
Černý Peter, Ing., PhD.
konzultant
+421 (2) 32 888 343
A-612
Červeňanská Michaela, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 563
C 1110michaela.cervenanska@stuba.sk
Čistý Milan, prof. Ing., PhD.KVHKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 628C 1218
KHTEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 698
C 1104
lea.cubanova@stuba.sk
oponent
+421 (2) 32 888 503
A 4/420
Čunderlík Róbert, Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 235
C 0510
Čurka Daniel, Ing., PhD.
oponent
KFYZ, ÚSZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 492
C 0302
jakub.curpek@stuba.sk
Dallemule Marian, Ing., PhD.SvFoponent
+421 (2) 32 888 561
B/410
Danáčová Michaela, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 627
C 1214
michaela.danacova@stuba.sk
Danáčová Zuzana, Ing., PhD.SvF
oponentka
qdanacova@stuba.sk
Daniel Matej, prof. RNDr., PhD.
oponent
Danko Michal, Ing., PhD.
oponent
Daňová Kristína, Ing.SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 342
A-513qdanovak@stuba.sk
SvF
oponent
qdarula@stuba.sk
Deáková HildaOP
upratovač - upratovačka
Deáková Karin, Ing.stavebný technička+421 (2) 32 888 453C 0609
Decký Marián, Mgr., PhD.KTVY
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 556
C 1811
marian.decky@stuba.sk
Decký Martin, prof. Dr. Ing.SvF
oponent
qdecky@stuba.sk
Diblík Josef, prof. Ing., DrSc.SvF
oponent
qdiblik@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 449
C 0621dusan.dlhy@stuba.sk
Dobrý Jakub, Ing.
doktorand
A423jakub.dobry@stuba.sk
Doláková Gréta, Ing., MSc.KVHKdoktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 618
C 1212
greta.dolakova@stuba.sk
SvF
oponent
Dolník Michal, Ing. Bc.oponentqdolnikm@stuba.sk
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
kuchárka
ludmila.dovinova@stuba.sk
Droščák Branislav, Ing., PhD.
oponent
qdroscak@stuba.sk
Držík Milan, Mgr., PhD.SvFoponent
Ďubek Marek, Ing., PhD.KTES
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 586
C 2005
Dubík Marián, Ing.ŠO, SvFpracovník pre študijné záležitosti, systémový integrátor+421 903 430 163ext. pracovisko mimo svf
Dudáš Štefan, Ing.oponent
Ďuračiová Renata, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 534A-605
SvFoponent
qdurco@stuba.sk
SvFoponent
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 565
C 1106
peter.dusicka@stuba.sk
ÚSZdohoda o pracovnej činnosti
qdvorsky@stuba.sk
oponentka
SvF
oponent
SvF
budúci zahraničný študent
Ellingerová Helena, doc. Ing., PhD.KTES
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 229
C 2007
Erdélyi Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 390
A-310a
SvF
budúci zahraničný študent
oponentka
C 0910
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 297
A-618jana.chalachanova@stuba.sk
Fajkus Petr, Ing., CSc.SvFoponent
Faktor Jakub, Ing.
oponent
qfaktor@stuba.sk
Falubová Evavrátnik
+421 (2) 32 888 523
stavebný technik+421 (2) 43 336 100igor.farinic@stuba.sk
SvF
oponent
Fekete Vojtech, Ing.SvFoponent
KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 52 494 330
A-628
Fendeková Miriam, prof. RNDr., PhD.
oponentka
qfendekova@stuba.sk
Feňovčíková Andrea, doc. RNDr., PhD.oponentka
Feranec Ján, doc. RNDr., DrSc.SvF
oponent
SvF
oponent
oponent
qferencik@stuba.sk
SvF
oponent
karol.ferstl@stuba.sk
KMTI
doktorandka
Fillo Ľudovít, prof. Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 508
A 4/402
Filo Ján, prof. Ing., PhD.SvFoponent
qfiloj@stuba.sk
doktorand, odborný administratívny pracovník+421 (2) 32 888 625
C 1211
ŠO
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 483
prízemie C-0009
viera.follrichova@stuba.sk
Franek Michal, Ing., PhD.KKPS
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 654
C 0709
profesorka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 624
C 1701
jana.frankovska@stuba.sk
KGDE
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 398A-318
KKDKdoktorandka
klara.freudenberger@stuba.sk
SvFoponent
Frolkovič Peter, doc. RNDr., PhD.KMDG
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 719
C 0509
KTES
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 599
C 1614
Füri Belo, doc. Ing., PhD.SvF
externý školiteľ
+421 905 789 640
C 1411
belo.furi@stuba.sk
CIT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 714
CIT 11/3
peter.gaal@stuba.sk
oponent
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 382
A 4/430
KHUV
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 226
C 2017jan.gajniak@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 2012ondrej.gajniak@stuba.sk
Gambrill Debra, JUDr.KJAZ, KVHK
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 254
C 1820
debra.gambrill@stuba.sk
Gašpárek Jakub, Ing.KBKM
doktorand
Gašparík Jozef, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 905 280 200
C 1004
doktorandka
KGDE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 529
A-316
robert.geisse@stuba.sk
SvF
oponentka
qprokopovas@stuba.sk
KGZA
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 536
A-603lubomira.gerhatova@stuba.sk
Giertli Pavol, Ing.CIT
vedúci VS
+421 (2) 32 888 319
CIT 2/2
oponent
qgirgle@stuba.sk
Goksu Ferhat Furkan
budúci zahraničný študent
Gomboš Milan, Ing., CSc.SvF
externý školiteľ
qgombos@stuba.sk
KTZB
doktorandka
veronika.gombosova@stuba.sk
KTZBtechnická pracovníčka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 657
C 1405
Gondová Zuzana, Ing.SvFoponentka
Grachová Alexandra, Ing.
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 500
C 0215alexandra.grachova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD., vedúci prevádzkovej jednotky+421 (2) 32 888 326C 0113miroslav.gramblicka@stuba.sk
Gramblička Štefan, doc. Ing., PhD.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 552
A 4/412stefan.gramblicka@stuba.sk
Grambličková Danka, RNDr., PhD.
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 670
2/9
qgramblickova@stuba.sk
Grébert Matej, Ing. arch.SvF
oponent
qgrebert@stuba.sk
Gregorová Jana, doc. Ing. arch., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 426
C 1912
Gregorová Valéria, Ing., PhD.KMTI
odborná asistentka CSc.,PhD.
Greguš Martin, Ing., PhD.SvFoponent
qgregus@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 712C 1502
Grejták František, Ing., PhD.SvFoponent
SvFoponentqgrena@stuba.sk
SvFoponent
qgreslik@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 230
C 1805
Grofčík Eduard, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 32 888 645
C 15/08
Gron Alexander, Ing., PhD.oponent
SvFemeritný profesor
ivan.gschwendt@stuba.sk
oponent
qgubap@stuba.sk
Guoth Peter, Ing.SvF
oponent
qguoth@stuba.sk
oponent
qguzik@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Haburaj Martin, Ing.pracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 32 888 716CIT 2/2martin.haburaj@stuba.sk
Halaj Peter, prof. Ing., PhD.SvFoponent
qhalaj@stuba.sk
oponentqhalasa@stuba.sk
SvFexterná školiteľka
oponentka
+421 (2) 32 888 645
C 15/08
Halvonik Jaroslav, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 555
A 4/415
jaroslav.halvonik@stuba.sk
Handlovičová Angela, doc. RNDr., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 417C 0413
Hangyová Aneta, Ing.ÚSZ
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 594
C 1019
martin.hanko@stuba.sk
Hantuch Igor, doc. Ing., PhD.SvFoponent
+421 (2) 60 291 897
D710
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 438C 0711
Hanus Dušan, Ing.SvF
oponent
qhanusd@stuba.sk
Hanzl Jakub, Ing.KARCH
doktorand
jakub.hanzl@stuba.sk
Hanzl Vlastimil, doc. Ing., CSc.
oponent
Hargaš Michal, Ing., PhD.oponent
systémový integrátor, odborný asistent CSc.,PhD.
oponent
SvFemeritný profesor
+421 (2) 59 274 533
A-608
finančná účtovníčka
+421 (2) 32 888 208
C 0212lubica.hegerova@stuba.sk
Heiden AlessaSvFbudúca zahraničná študentka
Hellová Katarína Eva, Ing.KMTI
doktorandka
Hermann Juraj, Ing. arch.KARCH
hosťujúci profesor
+421 (2) 32 888 464
C 1918
Herzánová Zuzana, Mgr.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Hesek Michal, Ing.SvFoponent
KGDEdoktorand
oponent
domovník - údržbár
KARCHprofesor CSc.,PhD.
C 1909
Hlaváčiková Hana, Ing., PhD.
oponentka
qhlavacikova@stuba.sk
Hlavčová Kamila, prof. Ing., PhD.KVHKprofesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 620
C 1207
kamila.hlavcova@stuba.sk
Hlubinová Vargová Lenka, Ing.
externá školiteľka
KDOS
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 354
A 5/522
dominika.hodakova@stuba.sk
Hofierka Jaroslav, prof. Mgr., PhD.SvF
oponent
qhofierka@stuba.sk
KKPS
doktorand
Holko Ladislav, RNDr., CSc.SvF
externý školiteľ
KBKM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 385
A 4/433
ivan.holly@stuba.sk
Hollý Ján, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 32 888 655
C 1512
jan.holly@stuba.sk
Holúbeková MargitaKIC
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
budúci zahraničný študent
Honti Richard, Ing.KGDEdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemrichard.honti@stuba.sk
Horanská Ľubomíra, Mgr., PhD.oponentka
+421 (2) 59 325 332
NB 630
lubomira.horanska@stuba.sk
Horváth RastislavCIToperátor VS+421 (2) 32 888 656
CIT 34/3
rastislav.horvath@stuba.sk
Hoťka Martin, Ing., PhD.oponent
qhotka@stuba.sk
Hraška Jozef, prof. Ing., PhD.KKPSprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 458
C 0622jozef.hraska@stuba.sk
doktorandka
ivona.hrivova@stuba.sk
oponent
Hrubešová Eva, doc. RNDr., PhD.oponentka
qhrubesova@stuba.sk
Hrudka Jaroslav, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
Hruštinec Ľuboš, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 678C 0911lubos.hrustinec@stuba.sk
Hubová Oľga, doc. Ing., PhD.KSME
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 641C 1812
Hudecová Ľubica, doc. Ing., PhD.KGDEdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 530
A-317lubica.hudecova@stuba.sk
KARCHdoktorandka
dominika.hudokova@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 597
C 1012
SvF, KGTEemeritný profesor, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 666
C 0905
Hupka Tomáš, Ing.
oponent
KKPSdoktorand
jozef.hurny@stuba.sk
Hurtíková Daniela, Ing., PhD.KTZB
dohoda o vykonaní práce
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 531
A-602
KTES
odborná administratívna pracovníčka
ingrida.husarova@stuba.sk
KARCH
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 646
C 1908jarmila.husenicova@stuba.sk
mzdová účtovníčka
+421 (2) 32 888 477
C 0313gabriela.huskova@stuba.sk
Hykš Pavel, prof. Ing., PhD.
emeritný profesor
qhyks@stuba.sk
KGTE
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 669
C 0913
Chamulová Barbara, Ing., PhD.KTES
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 316C 1014
doktorand
Chlebo Maroš, Ing.oponent
Chmelíková Erika, Ing.SvFoponentka
KARCHdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 630
C 1914
Chmúrny Ivan, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 402
C 0718
ivan.chmurny@stuba.sk
Choleva Radoslav, Ing.KGDEdoktorand
radoslav.choleva@stuba.sk
Chrenková Denisa
upratovač - upratovačka
denisa.chrenkova@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
xchristina@stuba.sk
CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 32 888 512
CIT 4/2
KMDG
doktorand
gergo.ibolya@stuba.sk
doktorand
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 609
C 1311
Iličić Nikola
budúci zahraničný študent
xilicic@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 917 669 453
Mýtna ul. 5.p.
martin.imrisek@stuba.sk
Ingeli Rastislav, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 459C 0712rastislav.ingeli@stuba.sk
knihovník
+421 (2) 32 888 576
KSMEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 260
C 1821
oponent
Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing.SvF
konzultantka
qizvoltova@stuba.sk
Jacko Miloš, Ing., PhD.oponent
qjacko@stuba.sk
Jadroň Juraj, Ing.SvF
oponent
Jaduščáková Mária
dohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 43 336 100
maria.jaduscakova@stuba.sk
oponentkaC 1420
Jakeš Erik, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 438C 0711erik.jakes@stuba.sk
Jakuš Rastislav, Ing., PhD.SvF
oponent
qjakus@stuba.sk
Jamnická Jana, Ing.
oponentka
Jamnický Martin, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 649
C 0604
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 537
A-607
Janečková GabrielaCIT
dohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 32 888 511
CIT 1/2qjaneckova@stuba.sk
SvF
oponent
oponent
qjankovici@stuba.sk
Jankovichová Eva, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 221
C 2001eva.jankovichova@stuba.sk
Jánošková Taťjana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 636
C 1414tatjana.janoskova@stuba.sk
KMDGdoktorand
pavol.janos@stuba.sk
SvFoponent+421 (2) 32 888 65914.posch./11qjanuska@stuba.sk
Jarský Čeněk, prof. Ing., FEng., DrSc.SvF
oponent
qjarsky@stuba.sk
oponent
qjavorekt@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 430
C 0419
Jendželovský Norbert, prof. Ing., PhD.KSMEprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 364
C 1819
norbert.jendzelovsky@stuba.sk
Ježko Ján, Ing., PhD.KGDE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 338
A-314
KKPSdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Junasová Barbora, Ing.
doktorandka
barbora.junasova@stuba.sk
Jurči Milan, Mgr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 484
C 0301
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 32 888 560C 1002ivan.juricek@stuba.sk
SvF
oponent
qjurka@stuba.sk
SvF
oponent
qkabele@stuba.sk
Kačmařík Michal, doc. Ing., Ph.D.SvFoponent
Kačur Jozef, prof. RNDr., DrSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
Kadlec Richard, Ing.SvF
oponent
Kajánek Pavol, Ing., PhD.KGDE
odborný asistent CSc.,PhD.
A-305
SvF
oponent
qkala@stuba.sk
Kalická Jana, doc. RNDr., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 417C 0413
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 405
C 0409
ÚSZ
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 918 669 108
SvF
oponent
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 661
C 1401
Kanalová ErikaOPVVpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 32 888 393
C 0107
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Kaniková Kristína, Ing.KKPSdoktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemkristina.kanikova@stuba.sk
Kaňuk Ján, doc. RNDr., PhD.oponentqkanuk@stuba.sk
externý spolupracovník
Kaššáková Magdaléna, Ing.
doktorandka
+421 (2) 32 888 465
C 0721
Katunský Dušan, prof. Ing., PhD.SvFoponent
Kausitzová Monikaupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Kaya ÖmerSvF
budúci zahraničný študent
xkayao@stuba.sk
oponent
qkelcik@stuba.sk
SvFoponent
+421 (2) 32 888 503
A 4/421
Kerestúr Matej, Ing.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 223
blok C 16. p č. dv 13qkerestur@stuba.sk
Keseli Ondrej, Ing., PhD.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 295
A 4/424
Keszegh Martin, Ing.SvFoponent+421 (2) 32 888 63714.posch./17qkeszegh@stuba.sk
doktorandka+421 (2) 32 888 625C 1211anita.keszeliova@stuba.sk
Kiss Daniel, Ing.oponent
qkiss@stuba.sk
OP
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
upratovač - upratovačka
monika.kissova@stuba.sk
Kišoňová Janka
mzdová účtovníčka
+421 (2) 32 888 475
C 0312
janka.kisonova@stuba.sk
Kiššová Judita
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 378
A 514
tomas.klas@stuba.sk
Klčo Tomáš, Ing.SvFoponent
Klem Josip, Ing.doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Klepsatel František, prof. Ing., PhD.SvF
emeritný profesor
C17 04
oponent
qklikac@stuba.sk
KKPS
doktorandka
veronika.klincova@stuba.sk
SvFoponentka
+421 (2) 32 888 681
blok C 8.posch., č.dv.9
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 409
C 0410
OPVV
špecialista pre styk s verejnosťou
+421 (2) 32 888 708
C 0310valeria.kocianova@stuba.sk
SvF
oponent
SvFbudúci zahraničný študent
oponent
qkocicky@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 623
C 1217
OP
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
alena.kohutova@stuba.sk
Kohút Vladimír, Ing.SvF
externý školiteľ
KKPStechnická pracovníčka
+421 (2) 32 888 643
C 0610sona.kochankova@stuba.sk
Koleková Yvonna, doc. Ing., PhD.KSMEdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 332
C 1815
Kolesárová Eva, Ing.
oponentka
qkolesarova@stuba.sk
Kollár Branislav, Ing.SvF
oponent
Kollár Michal, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0519michal.kollar@stuba.sk
Komorník Jozef, prof. RNDr., DrSc.oponent
Komorníková Magdaléna, prof. RNDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 428C 0502
oponent
+421 (2) 32 888 473
14.posch./8
qkonik@stuba.sk
oponent
+421 (2) 32 888 650
15.posch./15qkonkol@stuba.sk
Kopáčik Alojz, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 559A-311alojz.kopacik@stuba.sk
KGTEdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 277
C 1707
Korčák Peter, Ing.KGZA, SvF
systémový integrátor, odborný asistent bez vedeckej hodnosti
Korček Pavol, Ing. arch., PhD.oponent
+421 (2) 572 76 432
439pavol.korcek@stuba.sk
doktorandka
barbora.korekacova@stuba.sk
ÚSZ
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 701
C 1505
jozef.korinek@stuba.sk
oponent
doktorandka
A423ludmila.kormosova@stuba.sk
Kósa Balázs, Ing.KMDG
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C0511balazs.kosa@stuba.sk
Kosmály Juraj, Ing.
oponent
Kostelecký Jan, prof. Ing., DrSc.SvFoponent
qkostelecky@stuba.sk
Kostelník Radovan, Ing.doktorand+421 (2) 32 888 645
C 1508
oponent
Kotiv Marína, Ing.
doktorandka
marina.kotiv@stuba.sk
Kotrasová Kamila, doc. Ing., PhD.oponentka
Kouba Jan, Ing.
oponent
Koudelková Daniela, doc. Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 631
C 1419
oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
A 5/523
qkovacikm@stuba.sk
doktorandA434miroslav.kovacik@stuba.sk
chyžná
KKPS
doktorand
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 376
A 513
doktorand
frederik.koval@stuba.sk
Kovářová Helena, Ing.
oponentka
pokladníčka
+421 (2) 32 888 469
C 0001
Krafčík Milan, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 633
C 1420
Krajčík Matúš, Ing.KKPS
doktorand
Krajčík Michal, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 650
C 1417
michal.krajcik@stuba.sk
oponent
Krajčovič Juraj, Ing., PhD.SvFoponent
Králik Juraj, prof. Ing., PhD.KSME
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 690
C 1820
juraj.kralik@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 253
C 1821katalin.hoboth@stuba.sk
doktorandka
Krejsa Martin, prof. Ing., PhD.
oponent
qkrejsa@stuba.sk
KZEI, SvF
emeritný profesor, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 615
C13 18
jozef.kris@stuba.sk
KTES
doktorand
Kriváček Jozef, Ing., CSc.SvFoponent
Krivá Zuzana, doc. RNDr., PhD.KMDG
docentka CSc.,PhD.
Krivdová Stela, Ing.OPVV
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 32 888 723
C 0106
Križma Martin, Ing., PhD.
oponent
qkrizma@stuba.sk
chyžná
jana.krocita@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 725
prízemie C-0007
SvF
oponent
qkrusinsky@stuba.sk
Kubáň Martin, Ing.KVHK
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C 1204
martin.kuban@stuba.sk
SvFoponent
Kubica Matej, Ing.KTZBdoktorand
Kubincová MilenaOP
vrátnik
milena.kubincova@stuba.sk
KGTEdoktorandka+421 (2) 32 888 276
C 1720
SvFoponentka
lucia.kudivani@stuba.sk
Kudláček Jaroslavvedúci účelového zariadenia+421 327 798 192
Kudláčková Janahospodár
jana.kudlackova@stuba.sk
Kudláčková Janaskladníčka
Kucharík Ján, Ing., PhD.SvFoponent
qkucharik@stuba.sk
Kukučka Vendelín, Ing.SvF
oponent
Kuráň Jozef, Ing. et Ing. arch. Mgr. art., PhD.KARCHodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 607
C 1905
Kurčová Mária, Ing., PhD.KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 660
C 1413maria.kurcova@stuba.sk
doktorand
oponentqkusy@stuba.sk
Kušnier Milan
vrátnik
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 452
A707
vladimir.kutis@stuba.sk
SvF
oponentka
oponentmarian.kuvik@stuba.sk
SvFoponent
+421 (2) 32 888 679
10/9qkuzmaj@stuba.sk
Kvasnicová Helena
technická pracovníčka
+421 (2) 32 888 535
A-606
Kvasnicová Magdaléna, doc. PhDr., PhD.KARCHdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 426C 1911magdalena.kvasnicova@stuba.sk
SvFexterný školiteľ
+421 (2) 32 888 619
C 1115
Kyncl Miroslav, prof. Dr. Ing.
oponent
qkyncl@stuba.sk
Kyrinovič Peter, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 390A-310a
Kyseľ Peter, Ing.doktorand
Labat Marija Mihaela, Ing.doktorandka, odborná administratívna pracovníčka+421 (2) 32 888 625C 1211
Laco Kamil, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 386
A 4/418a
KSMEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 256
C 1810
Langová Aneta, Ing.EOpracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 722
C 0205
Lapin MichalCIT
pracovník pre didaktickú techniku
+421 (2) 32 888 514
P 103
Lapos Jozef, prof. Ing., PhD.SvF
oponent
qlapos@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 466
prízemie C-0003
OP
upratovač - upratovačka
viera.latkova@stuba.sk
KTES
doktorand
lukas.lederer@stuba.sk
SvF
oponent
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 521
C 0803
miriam.ledererova@stuba.sk
Lehký David, doc. Ing., Ph.D.
oponent
Leitman Michal, Ing.SvF
oponent
qleitman@stuba.sk
Lepeš Marek, Ing.SvFoponent
qlepes@stuba.sk
OPVV
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 32 888 587
C 0108valeria.lesnakova@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 32 888 342
A-613
Leško Pavol, Ing.SvFoponent
qlesko@stuba.sk
Letko Pavol, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 528A-629
oponent
qletovanec@stuba.sk
KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 297A-631tibor.lieskovsky@stuba.sk
SvF
externý školiteľ
Lipták Imrich, Ing., PhD.oponent
+421 (2) 32 888 390
A-310aqliptaki@stuba.sk
Lipták Miroslav, Ing., PhD.oponent
+421 (2) 32 888 396
A-307
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 714
CIT 11/3ondrej.lison@stuba.sk
Lisýová Beáta, Mgr.PAMOpracovníčka pre personálne činnosti
+421 (2) 32 888 470
C 0110beata.lisyova@stuba.sk
Lobotka Peter, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 32 888 454
C 7/01
qlobotkap@stuba.sk
Lörincz Alexander, Ing.SvF
oponent
qlorincz@stuba.sk
Ľos Peter, Ing., PhD.SvFoponent
A 5/522
oponent
qlovas@stuba.sk
oponentka
qlovasova@stuba.sk
Lovíšek Ján, prof. RNDr. Ing., DrSc.emeritný profesor+421 (2) 32 888 257A - 206jan.lovisek@stuba.sk
Lúčna Oľgavrátnik
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 403
C 0304
Lulkovičová Otília, doc. Ing., PhD.SvF
oponentka
+421 917 271 452
14.posch./4qlulkovicova@stuba.sk
SvFoponent
Macák Marek, Ing., PhD.KMDGodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 243
C 0514
marek.macak@stuba.sk
ÚVZKúdržbár
rastislav.macko@stuba.sk
Macková Dominika, Ing.KTZB
doktorandka
Maco Igor, Ing.SvFoponent
Macura Viliam, prof. Ing., PhD.KVHKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 279C 1209viliam.macura@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqmaczko@stuba.sk
Mačaj Martin, doc. RNDr., PhD.SvFoponent
Madarasová Emília, Ing., PhD.SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 650
15.posch./15
qmadarasovae@stuba.sk
KKDK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 378
A 514martin.magura@stuba.sk
upratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
Mahríková Ivana, Ing., PhD.KZEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 285
C 1714ivana.mahrikova@stuba.sk
oponent
qmachack@stuba.sk
Majdúch Dušan, prof. Ing., PhD.SvFemeritný profesor
Majer Radovan, Ing.doktorand
KVHK
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 618
C 1212
Májovský Michal, Ing.oponent
qmajovsky@stuba.sk
Majtánová Lucia, Ing., PhD.KBKM
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 503
A422
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 593
C 1011
Makýš Peter, doc. Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 596C 1009
Máleková MonikaŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 32 888 478
prízemie C-0008
doktorandka, špecialista pre styk s verejnosťou
+421 (2) 32 888 578C 0116marcela.maliarikova@stuba.sk
Mališ Peter, Ing.oponent
Marčiš Marián, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 427
A-322
marian.marcis@stuba.sk
Mardan Ahmad IqbalSvFbudúci zahraničný študent
xmardan@stuba.sk
Marečková Alena, Ing.vedúca útvaru ľudských zdrojov
+421 (2) 32 888 425
alena.mareckova@stuba.sk
Marián Rovňák Marián, doc. Ing., PhD.SvF
oponent
SvF
oponentka
doktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 271
C1715
SvFoponent
qmarko@stuba.sk
Martin Lopušniak Martin, doc. Ing., PhD.SvF
oponent
qmartinlopusnia@stuba.sk
Marton Martin, Ing.
doktorand
+421 (2) 32 888 256C 1810martin.marton@stuba.sk
KZEI
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
ÚSZdohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 32 888 583
A 226
čašník
lenka.masarova@stuba.sk
Masarovičová Mária, Ing., PhD.
konzultantka
+421 (2) 32 888 673
23/9
qmasarovicovam@stuba.sk
KTZB, SvF
dohoda o vykonaní práce, oponent
+421 (2) 57 296 342
359/3
michal.masaryk@stuba.sk
Maťašovský Martin, Ing. et Ing., MBASvFexterný spolupracovníkqmatasovsky@stuba.sk
oponent
Matiaško Slavomír, Ing., PhD.SvF
oponent
Matiašovský Peter, Ing., PhD.externý školiteľ
qmatiasovsky@stuba.sk
budúci zahraničný študent
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
alena.matis@stuba.sk
Matulová Katarína, Ing., PhD.
externá školiteľka
+421 (2) 32 888 681
blok C 8.posch., č.dv. 10
EO
finančná účtovníčka
+421 (2) 32 888 208
C 0212katarina.matusova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 599
C 1001
oponentka
+421 908 674 142
T-110miriam.matusova@stuba.sk
KTESdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
KTZB, SvFoponentka, dohoda o vykonaní práce
qmazurova@stuba.sk
Mecele Matej, Ing.
oponent
qmecele@stuba.sk
Medveď Igor, prof. RNDr., PhD.KFYZ
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 421C 0306igor.medved@stuba.sk
Mehter Muhsin CanSvFbudúci zahraničný študent
xmerter@stuba.sk
oponent
qmelcer@stuba.sk
SvFemeritný profesor+421 (2) 32 888 348
A-603
jan.melicher@stuba.sk
Mellner Dušan, Ing. arch., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 400
C 1903
CIT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 656
CIT 34/3
peter.meluch@stuba.sk
Menďan Rastislav, doc. Ing., PhD.KKPSdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 397
C 0708rastislav.mendan@stuba.sk
KMDGprofesor DrSc.
+421 (2) 32 888 414
C 0402
radko.mesiar@stuba.sk
Mészáros Jakub, RNDr.
doktorand
oponent+421 (2) 59 274 6689/16
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 511
CIT 1/3
KFYZ
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
patrik.mihala@stuba.sk
vedúca ekonomického útvaru
+421 (2) 32 888 294
C 0207
zelmira.mihalikova@stuba.sk
oponentka
Michalica Miroslav, Ing. arch.SvF
oponent
qmichalica@stuba.sk
Michalíková Ľubica, Mgr.
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 647
prízemie C-0006
lubica.michalikova@stuba.sk
Michalisková Simona, Ing.KKPSdoktorandkasimona.michaliskova@stuba.sk
Michlík Martin, Ing.SvF
oponent
oponent
qmikita@stuba.sk
externý školiteľ
qmiklanek@stuba.sk
docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 479C 0603imrich.mikolai@stuba.sk
oponent
Mikula Karol, prof. RNDr., DrSc.KMDGprofesor DrSc.+421 (2) 32 888 418C 0507karol.mikula@stuba.sk
Milletti GretaSvF
budúca zahraničná študentka
xmilletti@stuba.sk
Minarechová Zuzana, Ing., PhD.KMDG
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
oponent
+421 (2) 32 888 440
22/17qminarik@stuba.sk
Minár Michal
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 303
CIT 6/3
michal.minar@stuba.sk
SvF
oponent
Minárová Mária, doc. RNDr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 411C 0406
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 457
C 0709
Minďaš Jozef, doc. Ing. RNDr., PhD.
oponent
oponent
doktorandka
KSME
technický pracovník
+421 (2) 32 888 209
C 1802
vladimir.mitro@stuba.sk
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576svetlana.mizenkova@stuba.sk
Mlynár Peter, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce+421 (2) 57 296 391304peter.mlynar@stuba.sk
prevádzkový elektrikár
frantisek.mogyorosi@stuba.sk
SvFoponentka
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
Mohwinkel Fiona LouisaSvF
budúca zahraničná študentka
SvF
budúci zahraničný študent
Mojto Maroš, Ing.
doktorand
dohoda o pracovnej činnosti+421 (2) 32 888 536A-604
CIT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 313
CIT 10/3
alexander.molnar@stuba.sk
oponentka
externý spolupracovník+421 (2) 59 274 584qmolnart@stuba.sk
Moravčík Martin, prof. Ing., PhD.oponent
KSMEdoktorandka
+421 (2) 32 888 247
C 1809
Moyzeová Milena, RNDr., PhD.SvF
oponentka
qmoyzeova@stuba.sk
Možiešik Ľudovít, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 566
C 1112
SvFdohoda o pracovnej činnosti
qmoziesikova@stuba.sk
Mravec Miroslav, Ing.
oponent
qmravec@stuba.sk
Mudrá Martina, Ing.doktorandkamartina.mudra@stuba.sk
Muňko Milan, Ing.oponent+421 (2) 32 888 347
A-620
milan.munko@stuba.sk
SvFexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 611
A704
Musil Miloš, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník+421 (2) 57 296 479333
doktorand, odborný administratívny pracovník
+421 (2) 32 888 619
C 1105
jakub.mydla@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 464
C 1917
Naddourová Nora, Ing.
doktorandka
Naď Ľudovít, prof. Ing., PhD.SvF
oponent
qnad@stuba.sk
oponent
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 497
C 0208
OPupratovač - upratovačka
katarina_nagyova@stuba.sk
Nagy Zsolt, Ing.SvFoponent
+421 (2) 32 888 654
C 15/22
ÚSZodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 553C 1503
Nemcová Petra, Ing.SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 527
530qnemcova@stuba.sk
oponent
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 621
C 1213
doktorand
Neužil Davidexterný spolupracovník
qneuzil@stuba.sk
KKDKdoktorand
+421 (2) 32 888 367
A 505igor.niko@stuba.sk
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 500
C 0215
KGZA
doktorand
adam.novak@stuba.sk
SvF
oponent
externý školiteľqnovak@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xntourlias@stuba.sk
emeritný profesorC 0707frantisek.ohrablo@stuba.sk
KVHKdoktorandka
ŠO
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 483prízemie C-0009zdenka.okasova@stuba.sk
KMDGdoktorand
KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
gabriel.oksa@stuba.sk
SvF
oponent
andrej.olah@stuba.sk
Olbřímek Juraj, doc. Ing., PhD.KKPS
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 450C 0618juraj.olbrimek@stuba.sk
SvFbudúci zahraničný študent
Ondák Adrián, Ing.doktorand
Ondrášik Martin, Mgr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 298C 1705
SvF
oponent
doktorandka
Orfánus Martin, Ing., PhD.KHTE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 694C 1107
Orfánus Tomáš, RNDr., PhD.
externý školiteľ
qorfanus@stuba.sk
SvFoponent
+421 (2) 32 888 473
14.posch./8qorgonik@stuba.sk
MOpracovníčka ekonomiky práce+421 (2) 32 888 493
C 0314
Ostrý Milan, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce, oponent
budúci zahraničný študent
xozturk@stuba.sk
Ožvat Aneta Alexandra, Ing.KMDG
doktorandka
Palica Jozef, Ing.OP
prevádzkový elektrikár
Palko Milan, doc. Ing. et Ing. arch., PhD.KKPS
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 441
C 0608
milan.palko@stuba.sk
Palková Adela, Ing., PhD.KKPS
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 460
C 0713
SvF
oponent
C 1904
pavel.panak@stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 32 888 259
C 0209jana.panikova@stuba.sk
SvFoponentka
Pápay Attila, Mgr.OP
technický pracovník
KGZAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 345
A-610
Papčo Martin, doc. PaedDr., PhD.oponentqpapco@stuba.sk
oponentka
qzamecnikova@stuba.sk
SvF
externý školiteľ
Park Seol Ah, MSc.KMDG
doktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
budúci zahraničný študent
oponent
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 550
A 4/403
peter.paulik@stuba.sk
oponentka
KTES
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 581
C 2021
Pavčeková Monika, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 446
C 0703
monika.pavcekova@stuba.sk
oponent
Pavlendová Gabriela, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 490C 0309
KMTI
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 691
C 0802
Pavlovská Katarína, Mgr.
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 205
katarina.pavlovska@stuba.sk
KHTE
doktorand
Pecník Miroslav, Ing., PhD.CLvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 387
A 4/435
Pekár Ján, doc. RNDr., PhD.SvF
oponent
Pekárová Pavla, RNDr., DrSc.SvFexterná školiteľka
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
anna.penkovova@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 908 453 734
C 1403jana.perackova@stuba.sk
SvF
externá spolupracovníčka
Petráková Zora, doc. Ing., PhD.ÚSZdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 700C 1506
Petrányi JánOPvrátnik
KTZB
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 634
C 1407
dusan.petras@stuba.sk
KKDKdoktorandadam.petrik@stuba.sk
KTESodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 573
C 2003
marek.petro@stuba.sk
doktorandka
Petřvalský Gabriel, Ing.SvF, KDOS
oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
A 5/523
qpetrvalsky@stuba.sk
KARCH
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 606
C 1901
oponent
Pišteková Danica, Mgr. art., ArtD.SvF
oponentka
qpistekova@stuba.sk
SvF
oponent
qpiterkam@stuba.sk
Plevák Milan, Ing., PhD.SvFoponent
oponent
Pokorný LadislavOPvrátnik
+421 (2) 32 888 523
ladislav.pokorny@stuba.sk
oponent
qpolakv@stuba.sk
Polčanová LenkaÚVZK
čašník
lenka.polcanova@stuba.sk
KARCH
doktorand
martin.poliak@stuba.sk
Poliak Milan, Ing.SvF
oponent
Poljaková Zuzana, Ing.
oponentka
qpoljakovaz@stuba.sk
oponent
C 1706
SvF
oponentka
Popeňažník JozefOPobsluhovač výťahov
jozef.popenaznik@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Pospíšil Pavel, doc. RNDr., Ph.D.SvF
oponent
qpospisilp@stuba.sk
SvFbudúci zahraničný študent
xpreda@stuba.sk
doktorandka
anna.predajnianska@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 445
C 1811
KARCHodborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 401
B302a
Pribyl Peter, Ing.SvF
oponent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 43 336 100
CL-LNK-17 (Trnávka)
SvF
oponent
qpriganc@stuba.sk
SvF
oponent
qpritula@stuba.sk
Prokopčák Lukáš, Ing., PhD.SvF
oponent
Prokopčáková Katarína, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 695
C 1010
katarina.prokopcakova@stuba.sk
Provazník Robert, Ing.KARCH
doktorand
KGZA
doktorand
dohoda o pracovnej činnosti
Psotný Martin, doc. Ing., PhD.KSME
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 652C 1808martin.psotny@stuba.sk
Pšenáková Zuzana, Ing., PhD.externá spolupracovníčka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qpsenakova@stuba.sk
oponentka
SvF
emeritný profesor
Quittner Pavol, prof. RNDr., DrSc.SvF
oponent
qquittner@stuba.sk
Rabenseifer Roman, doc. Dr. Ing. arch.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 439C 0620roman.rabenseifer@stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka+421 (2) 32 888 702
C 1305
andrea.raczkova@stuba.sk
Rášová Alexandra, Ing., PhD.KGZAvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 342
A-627
alexandra.rasova@stuba.sk
Rebenda Filip, Ing.SvFoponent
KKDKhosťujúci profesor
jozef.recky@stuba.sk
Rehák Štefan, doc. RNDr., PhD.SvFoponentqrehak@stuba.sk
Repka MarekÚVZKšéfkuchár
marek.repka@stuba.sk
Repková Andreachyžná
Révayová ErikaEO
pracovníčka správy majetku
+421 (2) 32 888 474
C 0214
erika.revayova@stuba.sk
Ridillová Soňa, Ing.
oponentka
qridillova@stuba.sk
Rigová Violaupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 203
Rísiková HelenaOP
pracovníčka pre ubytovacie služby v ŠD
+421 445 291 246
Rodenák Ľuboš, Ing.SvF
oponent
externý školiteľ
qrodny@stuba.sk
Rojko Ľuboš, Ing., PhD.SvF
konzultant, oponent
qrojko@stuba.sk
ÚVZK
chyžná
eva.roskova@stuba.sk
údržbár
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
gergely.rozsa@stuba.sk
Rubínová JanaKGDE
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 639
A-303
Rubint Jakub, Ing.KSME
doktorand
+421 (2) 32 888 231
C 1813
Rückschlossová Tatiana, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 408
C 0506
tatiana.ruckschlossova@stuba.sk
Ruhig Roman, Ing. arch. Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 239C 1920roman.ruhig@stuba.sk
Rumann Ján, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 570
C 1121
Rutšek Marian, Ing.SvF
oponent
qrutsek@stuba.sk
oponent
Rychtáriková Monika, prof. Ing., PhD.KARCHprofesorka CSc.,PhD.
C 1914monika.rychtarikova@stuba.sk
Řehák Ivan, akad. soch.odborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 32 888 401
B302a
ivan.rehak@stuba.sk
oponent
qriha@stuba.sk
doktorandka
dohoda o pracovnej činnosti
qsadovsky@stuba.sk
Salankar Tejas
budúci zahraničný študent
xsalankar@stuba.sk
Sandanus Jaroslav, doc. Ing., PhD.KKDK
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 366
A 504jaroslav.sandanus@stuba.sk
Sánka Imrich, Ing.
dohoda o vykonaní práce, doktorand
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 218
C 0408
peter.sarkoci@stuba.sk
OP
upratovač - upratovačka
hajnalka.sarkoziova@stuba.sk
Sárköziová Kvetoslava
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
kvetoslava.sarkoziova@stuba.sk
SvFbudúci zahraničný študent
Sebera Josef, Ing., PhD.oponent
qsebera@stuba.sk
SvFoponent
Sedláčková Júlia, Mgr.
vrátnik
SvF
oponent
SvF
oponent
Sedláková Lucia, Ing.SvFoponentka
+421 (2) 32 888 382
A 4/426
qsedlakova@stuba.sk
Setvák Igor
pomoc. pracovník v prevádz. jednotke
+421 (2) 32 888 300
KHTE
doktorand
+421 (2) 32 888 336
C 1102
oponent
Schlosser František, prof. Ing., PhD.oponent
qschlosser@stuba.sk
oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
A 5/522qschlosserp@stuba.sk
Schlosser Tibor, doc. Ing., CSc.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 357
A 5/527
tibor.schlosser@stuba.sk
Simanová Iveta, Ing.SvF
oponentka
qsimanova@stuba.sk
doktorand
A423
anton.sivcak@stuba.sk
oponent
KTZBvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 289
C 1406
lukas.skalik@stuba.sk
Skalíková Ingrida, Ing., PhD.ÚSZvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1507
ingrida.skalikova@stuba.sk
Skoček Iľja, Ing. arch.SvF, KARCH
oponent, externý školiteľ, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qskocek@stuba.sk
Skuban Dušan, Ing.SvFoponentqskuban@stuba.sk
Slamka Peter, Ing.SvFoponent
Slašťan Ján, doc. Ing., PhD.oponent
qslastan@stuba.sk
KGTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 672
C 0909
ivan.slavik@stuba.sk
Slavkov Juraj, Ing.doktorandjuraj.slavkov@stuba.sk
Slezáková Lenka, Mgr.
odborná administratívna pracovníčka
SvF, KVHK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, oponent
+421 (2) 32 888 622
C 1204
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 368
A 512
milos.slivansky@stuba.sk
Sloboda Matúš, Mgr., PhD.externý spolupracovník
Slováková ZuzanaRegarchivár
+421 (2) 32 888 212
C 0111zuzana.slovakova@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 573
A710
alfonz.smola@stuba.sk
Smrek Peter, RNDr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 246
C 0520
externý školiteľ
+421 (2) 32 888 286C 1308
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 448C 1818milan.sokol@stuba.sk
Sokol Štefan, prof. Ing., PhD.SvF
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 689
A-309
doktorandka
C 1210veronika.soldanova@stuba.sk
SvF, KTESdohoda o vykonaní práce, oponentka, externá spolupracovníčka
+421 (2) 32 888 213
C 1020viera.somorova@stuba.sk
KBKM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 549
A 4/404robert.sonnenschein@stuba.sk
SvF
dohoda o pracovnej činnosti
qsopkova@stuba.sk
Soták Roman, doc. RNDr., PhD.SvF
oponent
qsotakr@stuba.sk
oponent
Sozuguzel IpekSvF
budúca zahraničná študentka
xsozuguzel@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
oponentka
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 709
C 0414
Stankoci Ivan, Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 260
247ivan.stankoci@stuba.sk
KZEIprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 280
C 1304
stefan.stanko@stuba.sk
OP
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
KMDGvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 405
C 0409
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
katarina.steindlbergerova@stuba.sk
Sternová Zuzana, prof. Ing., PhD.SvF
oponentka
qsternova@stuba.sk
Stoklasa Matúš, Ing.SvFoponent
qstoklasa@stuba.sk
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 349A-621qstrakaj@stuba.sk
KTZB
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 638
C 1409
Struhárová Alena, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 685C 0807
Struk Peter, Mgr., PhD.KMDG
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 418
C 0507
Stupňanová Andrea, doc. Mgr., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 416C 0403
KGTE
stavebný technička
+421 (2) 32 888 287
C 0917
eva.suchanekova@stuba.sk
Suchánek Peter, doc. Ing., PhD.SvFoponent
qsuchanek@stuba.sk
KGTEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 281C 1703
Sumec Jozef, prof. Mgr. RNDr. Ing., DrSc.SvFemeritný profesor
+421 (2) 32 888 455
A - 227jozef.sumec@stuba.sk
Svoboda Pavel, doc. Ing., CSc.SvF
oponent
qsvoboda@stuba.sk
KKPSvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 452
A lab. II.suterén
daniel.szabo@stuba.sk
doktorandka
veronika.jakocs@stuba.sk
Szabóová KatarínaOPupratovač - upratovačka
Szabóová MichaelaOP
upratovač - upratovačka
michaela.szaboova@stuba.sk
Szalayová Sylvia, Ing., PhD.KTESodborná asistentka CSc.,PhD.
SvF
oponent
qszatmari@stuba.sk
oponent
oponentka+421 (2) 32 888 63214.posch./2
Szlaur Erik, Ing.pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 715
CIT 3/2
Szőcs Štefan, Ing.
oponent
Szolgay Ján, prof. Ing., PhD.KVHKprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 498
C 1205
Szóstakowski Maciej MarekSvF
budúci zahraničný študent
xszostakowski@stuba.sk
Szymańska MartaSvFbudúca zahraničná študentka
Reg
administratívna pracovníčka v podateľni
+421 (2) 32 888 467C 0111beata.sabikova@stuba.sk
Šabíková Jana, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce, externá spolupracovníčka
+421 (2) 32 888 631
C 1419
Šafář Roman, doc. Ing., PhD.oponent
qsafar@stuba.sk
Šarvaicová Simona, Ing.doktorandka
A423
simona.sarvaicova@stuba.sk
Šatura Tomáš, Ing.
tajomník fakulty
+421 (2) 32 888 471
C 0105
tomas.satura@stuba.sk
OP
obsluhovač výťahov
+421 (2) 32 888 307
Šedivý Peter, Ing.
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 665 028
CIT 3/2peter.sedivy@stuba.sk
SvF
oponent
qsedivy@stuba.sk
Šeliga Adam, Ing.
doktorand
+421 (2) 32 888 244
C 0411
doktorandka
zaneta.senselova@stuba.sk
pracovník pre didaktickú techniku+421 (2) 32 888 514
P 103
oponentkaqsestakovaj@stuba.sk
Šiagiová Jana, doc. RNDr., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 731C 0412jana.siagiova@stuba.sk
Šíma Jaroslav, doc. Ing., CSc.
oponent
qsimaj@stuba.sk
Šimek Richard, Ing.KARCHdoktorand+421 (2) 32 888 630C 1913richard.simek@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.simko@stuba.sk
Šimkovičová Vladimíra, Ing. arch., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 606
C 1902
vladimira.simkovicova@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 572 76 412402vladimir.simkovic@stuba.sk
Šimko ViliamKZEIdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Šimor Viliam, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 32 888 622
C 12/2
Šipošová Alexandra, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 407
C 0404
profesor DrSc.
+421 (2) 32 888 315
C 0405
jozef.siran@stuba.sk
oponentka
KVHKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 617
C 1215
andrej.skrinar@stuba.sk
KZEI
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 280
C 1302
SvFoponent
qskvarenina@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.C 1722juraj.skvarka@stuba.sk
KTES
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 581
C 1510marcel.smotlak@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 320
C 1118
KBKM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 384
A 4/432
doktorand+421 917 669 453
Mýtna ul. 5.p.
peter.spanik@stuba.sk
KJAZodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 32 888 262C 1806dagmar.spildova@stuba.sk
oponentka
Šťastný Patrik, Ing.KTES
doktorand
KKDKdoktorand
robert.stecak@stuba.sk
KTZB
doktorand
KBKMdoktorandka
oponentka
+421 (2) 32 888 627
C 12/9
Štefunková Zuzana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 682
C 0805
zuzana.stefunkova@stuba.sk
SvFoponent
+421 (2) 60 291 801
D703qstevo@stuba.sk
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576
veronika.stilhammerova@stuba.sk
SvFoponent
qstroner@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 465
C 0719
KKDKdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 370
A 508
SvFoponent
qsuhajda@stuba.sk
Šulek Peter, doc. Ing., PhD.KHTE
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 571
C 1120
Šuppová Ingrid, Ing.oponentkaqsuppova@stuba.sk
Šurda Peter, Ing., PhD.SvF
externý školiteľ
Šustek Miroslav, Ing.externý spolupracovník
qsustek@stuba.sk
Šutúš Marek, Ing.KZEI
doktorand
marek.sutus@stuba.sk
Švábenský Otakar, prof. Ing., CSc.SvF
oponent
qsvabensky@stuba.sk
KTZB
doktorandka
eva.svarcova@stuba.sk
pracovníčka pre personálne činnosti
+421 (2) 32 888 305
C 0109
Táborská Katarína, Ing.SvF
oponentka
doktorand
jakub.takacs@stuba.sk
Takács Ján, prof. Ing., PhD.KTZB
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 635
C 1412
jan.takacs@stuba.sk
Tall Andrej, RNDr., PhD.SvFexterný školiteľqtall@stuba.sk
Tarová Jana, Mgr.CIT
pracovníčka v oblasti výpočtovej techniky
oponentka
qtatosova@stuba.sk
Tereňová Zuzana, RNDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
Tibenský Matúš, RNDr. Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 430
C 0419matus.tibensky@stuba.sk
Tkáč Ján, Ing., PhD.
oponent
Tomáň Peter, Ing.SvFoponent
qtomanp@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 32 888 436
C 0704
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0511
Tomík Miroslav, Ing. arch.
oponent
qtomik@stuba.sk
Tomová Magdaléna, Mgr.MOpracovníčka ekonomiky práce
+421 (2) 32 888 629
C 0314magdalena.tomova@stuba.sk
oponent
+421 (2) 32 888 633
14.posch./20
Topilin Alexander, Ing. arch.KARCHdoktorand
+421 (2) 32 888 239
C 1919alexander.topilin@stuba.sk
OP
prevádzkový zámočník
+421 (2) 32 888 3281. PP blok B
SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 637
14.posch./17
SvF
oponent
A-322
Trizna Milan, doc. RNDr., PhD.SvF
oponent
SvF
oponent
oponent
SvFemeritný profesor+421 (2) 32 888 665
C 0903
peter.turcek@stuba.sk
Turis Matúš, Ing.doktorand+421 (2) 32 888 231C 1813matus.turis@stuba.sk
oponent
qturzar@stuba.sk
Tvrdá Katarína, doc. Ing., PhD.KSMEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 291
C 1822
doktorandka
SvFoponent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
KMTI
doktorand
adam.uhlik@stuba.sk
Uhlík Vladimír, Ing.SvFoponent
quhlik@stuba.sk
Unčíková AndreaOP
pracovníčka MTZ
+421 (2) 32 888 468
C 0114
andrea.uncikova@stuba.sk
Unčík Stanislav, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 686
C 0103
Unucka Jan, doc. Ing., PhD.
oponent
qunucka@stuba.sk
SvFoponentqurban@stuba.sk
Urbán Daniel, Ing., PhD.KFYZ
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 489
C 0303
Urban František, prof. Ing., CSc.SvFoponent
+421 (2) 57 296 150
031
frantisek.urban@stuba.sk
Urbán Jozef, Ing., PhD.oponent
qurbanj1@stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 472
C 0104anna.urbanovska@stuba.sk
externá spolupracovníčka
qurbaskova@stuba.sk
Užáková Michaela, Ing., PhD.SvFoponentka+421 (2) 32 888 680
blok C 8.posch., č.dv. 6
quzakova@stuba.sk
doktorand+421 (2) 32 888 645C 1508
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, systémová integrátorka+421 (2) 32 888 404C 0521stefania.vaclavikova@stuba.sk
doktorand
SvF
oponent
Vajdík Daniel, Ing.SvF
oponent
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 406
C 0515
margita.vajsablova@stuba.sk
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 289
14.posch./6
oponent
+421 (2) 32 888 387
A 4/435
qvalasika@stuba.sk
Valášková Ľubica, RNDr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 404
C 0521
KVHKodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 727
C 1514
oponent
+421 (2) 32 888 538
A-609
Vanečková Diana, Ing.oponentka
qrosikova@stuba.sk
SvFoponent
Vanko Marcel, Ing.oponent
Vaňurová Miroslava, Ing.oponentka
oponent
qvargat@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 437
C 0717andrea.vargova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
magdalena.vargova@stuba.sk
OP
upratovač - upratovačka
tunde.vargova@stuba.sk
Vaseková Barbora, Ing., PhD.externá spolupracovníčka
+421 (2) 32 888 618
C 1212
oponent
Vavrík Ivan, Ing.doktorandivan.vavrik@stuba.sk
Vavríková Lucia, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 709
C 0414lucia.vavrikova@stuba.sk
Vavrová Andreaknihovníčka
+421 (2) 32 888 495
Vavrovič Boris, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 444
C 0605
boris.vavrovic@stuba.sk
Véghová Ivana, Ing., PhD.KSMEodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 311
C 1804
ivana.veghova@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Velísková Yvetta, Ing., PhD.
externá školiteľka
Venglár Michal, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 334
C 1803
KBKMdoktorand
A421
SvFoponent
qvido@stuba.sk
Viglašová Lucia, Ing.oponentka
qviglasova@stuba.sk
Víchová Kamila, Ing., PhD.KTZB
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 660
C 1413
externý školiteľ
qvillamayor@stuba.sk
SvFoponentka
SvF
oponentka
Vlnková JanaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 203jana.vlnkova@stuba.sk
KTVY
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 264
C 1810
SvF
oponent
qvojtassakj@stuba.sk
Vojtko Pavol, Ing.SvFoponent
qvojtkop@stuba.sk
oponent
qvrana@stuba.sk
Vranayová Zuzana, prof. Ing., PhD.SvF
oponentka
qvranayova@stuba.sk
oponentka
KVHK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 727
C 1514
Vyskoč Eduard, Ing.SvFoponent
EOfinančná účtovníčka+421 (2) 32 888 317C 0209
Vyskot Ilja, prof. Ing., CSc.SvFoponent
qvyskot@stuba.sk
SvF
oponent
Weigel Josef, doc. Ing., CSc.SvFoponent
Weiss Gabriel, prof. Ing., PhD.oponent
qweiss@stuba.sk
Wittmanová Réka, Ing.KZEIdoktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 275
C 1712
budúci zahraničný študent
Yazıcı Dilanurbudúca zahraničná študentka
budúci zahraničný študent
xyildirim@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xyildiz@stuba.sk
Yilmaz Halil CagriSvFbudúci zahraničný študent
xyilmaz@stuba.sk
doktorand
martin.zagyi@stuba.sk
SvFoponentqzachar@stuba.sk
Záchenský Dávid, Ing.
doktorand
Zajacová Janka, JUDr., PhD.KHUV
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 220
C 2008
Záleský Jan, doc. Ing., CSc.
oponent
qzalesky@stuba.sk
Zapletal Ivan, prof. Ing., DrSc.SvFemeritný profesor
ivan.zapletal@stuba.sk