22. 10. 2020  14:01 Sergej
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Strojnícka fakulta. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
knihovníčka
+421 (2) 57 296 211
162magda.adamcikova@stuba.sk
mzdová účtovníčka
+421 (2) 57 296 126
033
Anthony MaheutSjFbudúci zahraničný študent
Babicová ĽubaDek
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 57 296 210
142
luba.babicova@stuba.sk
Bábics Jozef, Ing.ÚSETM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 646
23 ŤL
jozef.babics@stuba.sk
Babinec Andrej, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 599D610andrej.babinec@stuba.sk
Bača Jozef, prof. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práce
T 112
jozef.baca@stuba.sk
Bachratý Michal, doc. Ing., CSc.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 555
429/1
michal.bachraty@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
SjFbudúci zahraničný študent
xbarchon@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 715
102
Bartl Ján, Ing. RNDr., CSc.externý školiteľ
qbartl@stuba.sk
Bassadin Mamadou, Ing., PhD.externý spolupracovník
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 718214
Belanová Judita, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 352
236
Belavý Cyril, prof. Ing., CSc.
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 703
106cyril.belavy@stuba.sk
Benco Peter, Ing., CSc.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 384
259/4
peter.benco@stuba.sk
Benedek Alexej, Ing.SjF
dohoda o vykonaní práce
alexej.benedek@stuba.sk
Beniak Juraj, doc. Ing., PhD.ÚSETMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 537
537
Benová EvaÚTPupratovač - upratovačka+421 (2) 57 294 194
Pionierska 15
Berky Róbert, Ing.SjF
oponent
SjFexterný spolupracovník
ÚTM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 402
234
igor.berta@stuba.sk
externý spolupracovník
qbielik@stuba.sk
Bigoš Peter, prof. Ing., CSc.
externý spolupracovník
SjFexterný spolupracovníkqbila@stuba.sk
Blahová Anna
vrátnik
+421 905 326 211
Pionierska 15anna.blahova@stuba.sk
Blahová Veronika, Mgr.Dekpracovníčka pre personálne činnosti
+421 (2) 57 296 124
025veronika.blahova@stuba.sk
Blažíček Peter, Ing.externý školiteľ
peter.blazicek@stuba.sk
Bleho Dávid, Ing.doktorand
lektor
+421 (2) 57 296 201
102
Bobál Vladimír, prof. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovník
qbobal@stuba.sk
externý spolupracovník
qbosansky@stuba.sk
Bošanský Miroslav, prof. Ing., CSc.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 426353/2miroslav.bosansky@stuba.sk
Brodyová Ľubica
technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 453
329
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 178
232
externý spolupracovníkqbrezinat@stuba.sk
Buček Pavol, Ing., PhD.SjF
oponent
Budiský Roman, Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
qbudisky@stuba.sk
ÚDTK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 365
201/2
jozef.bucha@stuba.sk
Bukoveczky Juraj, prof. Ing., CSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 477
328/1
juraj.bukoveczky@stuba.sk
Bursíková Lucia, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 343363lucia.bursikova@stuba.sk
Cagáňová Dagmar, doc. Mgr., PhD.SjF
externá spolupracovníčka
+421 906 068 kl. 466T02 2.121dagmar.caganova@stuba.sk
Cebo Vladimír, Ing.SjF
externý spolupracovník
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 855
055/2alena.cepkova@stuba.sk
skladníčka
miriam.cepkova@stuba.sk
Cicogna Giovanni
budúci zahraničný študent
xcicogna@stuba.sk
externý spolupracovník
Csánóová Katarínaupratovač - upratovačka
Nám.slodody ŤLkatarina.csanoova@stuba.sk
Czán Andrej, prof. Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
Čačko Jozef, doc. Ing., DrSc.externý spolupracovník
qcacko@stuba.sk
Čačko Viliam, Ing., PhD.ÚSETM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 557
426/3
Čarnogurská Mária, prof. Ing., CSc.
dohoda o vykonaní práce
qcarnogurska@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 57 296 137
016/3
Čech Jozef, Ing., PhD.
externý spolupracovník
Čerňan Fedorvrátnik+421 (2) 57 296 238
017/2
fedor.cernan@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
CItechnický pracovník
+421 (2) 57 296 682
119 ŤL
Červeňan Andrej, Ing., PhD.ÚSETModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 585
426/1
SjFexterný spolupracovník
qcico@stuba.sk
Čierny Matúš, Ing.
doktorand
+421 (2) 57 296 529
408/1
matus.cierny@stuba.sk
Čiha Petertechnik el. a energ. zariadení
+421 (2) 57 296 340
221/1
peter.ciha@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 388
264
jan.danko@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
+421 (2) 57 296 704
216
externý spolupracovník
SjF
oponent
SjF
externý spolupracovník
+421 918 646 069
DP BA
Dobrovodský Jozef, Ing., CSc.SjFexterný školiteľ+421 908 674 115
NC 212
jozef.dobrovodsky@stuba.sk
Domanová Martina, Ing., PhD.externá spolupracovníčka
Dovica Miroslav, prof. Ing., PhD.
externý spolupracovník
qdovica@stuba.sk
SjF
oponentka
Drahoš Peter, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 669
D118
peter.drahos@stuba.sk
Droppa Peter, prof. Ing., PhD.externý spolupracovník
Drtil Miloslav, prof. Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 59 325 234
747, nová budova, blok B, 7. poschodie
doktorand
+421 (2) 57 296 429
338stefan.dunaj@stuba.sk
Durčák JozefÚTPúdržbár
+421 905 599 431
09
jozef.durcak@stuba.sk
Ďureje Peter, Ing.oponent
qdureje@stuba.sk
Ďurian Martin, Ing.externý spolupracovník
qdurian@stuba.sk
SjF
externá spolupracovníčka
qdurisovaz@stuba.sk
SjF, ÚAMAIexterný školiteľ, profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 706
105stanislav.duris@stuba.sk
externý spolupracovník
Dzianik František, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 575
461
frantisek.dzianik@stuba.sk
Dzurilla Michal, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 450332michal.dzurilla@stuba.sk
Eckert Maroš, Ing., PhD.oponent
qeckert@stuba.sk
ÚAMMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 345231ladislav.ecsi@stuba.sk
Élesztős Pavel, Ing., PhD.SjFexterný školiteľ
qelesztos@stuba.sk
oponent
+421 (2) 57 296 392254/1
externý spolupracovník
qevin@stuba.sk
oponent
qfedorko@stuba.sk
ÚPI
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 530405roman.fekete@stuba.sk
SjFoponent
dohoda o vykonaní práce
karol.ferstl@stuba.sk
Fidler Branislav, Ing., PhD.SjFexterný školiteľ
qfidlerb@stuba.sk
SjF
oponent
Fiťka Ivan, Ing.ÚAMAI
doktorand
+421 (2) 57 296 717
107
ivan.fitka@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
Frajková Marianna, Ing.systémová integrátorka+421 918 669 197RSTU B237marianna.frajkova@stuba.sk
CI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Frič Milošvrátnik
+421 (2) 44 455 087
Pionierska 15
milos.fric@stuba.sk
Frydrýšek Karel, doc. Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
externá spolupracovníčka
SjFexterný spolupracovník
ÚMFodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 176
8
Gabrišová Ľudmila, Mgr., PhD.ÚPIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 524404ludmila.gabrisova@stuba.sk
Gábrišová Zuzana, Ing., PhD.ÚTModborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 178
232
Gajdoš Matúš, Ing., PhD.konzultant
CIsústružník kovov+421 (2) 57 296 682
119 ŤL
peter.gajdos@stuba.sk
Dek
prac. pre konferenčný a výstav. servis
+421 (2) 57 296 863148/1zuzana.galisinova@stuba.sk
Gall Marián, Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
+421 (2) 59 325 335
NB 604
Garaj Ivan, RNDr., CSc.SjF
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 59 325 297
NB 129ivan.garaj@stuba.sk
Garan Martin, Ing., PhD.ÚAMModborný asistent CSc.,PhD.
ÚAMMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 327
253/2
marek.gasparik@stuba.sk
Gašparovič Ľuboš, Ing.ÚAMMdoktorand
lubos.gasparovic@stuba.sk
externý spolupracovník
vojtech.geleta@stuba.sk
Gerber Sven, Dipl.-Ing.SjFexterný spolupracovník
qgerber@stuba.sk
Geschwandtner Richard, Ing.SjF
externý spolupracovník
Gigac Juraj, Ing., PhD.SjFexterný školiteľ
externý spolupracovník
SjF
externý spolupracovník
qgocsa@stuba.sk
organizačná pracovníčka
+421 (2) 57 296 180
029
Goliaš Marcel, Ing., PhD.SjF
oponent
Gömöry Fedor, doc. Ing., DrSc.externý školiteľ
ÚTM
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 410
233
ernest.gondar@stuba.sk
González Sergio Carvajal, Dipl.-Ing.SjF
externý spolupracovník
qgonzalez@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xgradoux@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 918 563 079
307, Mýtna 36
katarina.grandova@stuba.sk
Grepl Robert, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
externý spolupracovník
qgreskovic@stuba.sk
externý spolupracovník
qgrmanm@stuba.sk
Grom Ján, doc. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovník
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 152
337
patrik.grosinger@stuba.sk
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 482
330
Gulan Martin, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 721
213martin.gulan@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
ÚPIdoktorand
Gužela Štefan, doc. Ing., PhD.ÚPIdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 535
462
stefan.guzela@stuba.sk
Hájek JozefÚTPmurár+421 (2) 57 296 164
45
SjF
externý spolupracovník
qhajekv@stuba.sk
Hakl Václav, Ing.oponent
qhakl@stuba.sk
docent CSc.,PhD., externý školiteľ, externý spolupracovník+421 (2) 57 296 707
218
Hamerlík FrantišekÚTPkurič kotlov+421 905 594 512
054
Hanusová Jana, Ing.VIS
knihovníčka
jana.hanusova@stuba.sk
Harakaľová Jana, Ing., CSc.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 442
335/2
SjF
externý spolupracovník
ÚAMModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 360244
SjFexterný spolupracovník+421 (2) 57 296 336237/3
Hekelová Edita, prof. Ing., PhD.ÚSETM
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 556
443edita.hekelova@stuba.sk
Hillová RenataDek
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 57 296 210
142renata.hillova@stuba.sk
Hinca Matej, Ing.ÚPItechnický pracovník
Híveš Ján, prof. Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 59 325 468
180, stará budova, 1. poschodie
Hlavatý Michal, Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
michal.hlavaty@stuba.sk
Hlavňa Vladimír, prof. Ing., PhD.
externý spolupracovník
Högerová Júlia, PaedDr.Dek
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
julia.hogerova@stuba.sk
frézar
+421 (2) 57 296 682
119 ŤL
vladimir.holik@stuba.sk
Holmanová HelenaDek
finančná účtovníčka
+421 (2) 57 296 272
144
helena.holmanova@stuba.sk
Holý Karol, doc. RNDr., CSc.SjF
externý spolupracovník
Honek Marek, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 57 296 715102qhonek@stuba.sk
Honz Oto, Mgr., PhD.ÚJŠodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 857
055/4
oponentka
qhorniakova@stuba.sk
Horvát Miroslav, Ing., PhD.vedúci VS+421 (2) 57 296 289159miroslav.horvat@stuba.sk
Horvátová Lucia, Bc.
pracovníčka pre študijné záležitosti
finančná účtovníčka
prevádzkový elektrikárvladimir.hrica@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
+421 (2) 44 455 087 kl. 369
226viliam.hrnciar@stuba.sk
Hučko Branislav, doc. Ing., CSc.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 324
252/1
SjF
externý spolupracovník
qhudecm@stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
SjFemeritný profesor+421 (2) 57 296 701206gabriel.hulko@stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 57 296 245
143
Hýrošová Eva, Ing., PhD.
externá spolupracovníčka
SjF
externý spolupracovník
576 035 316
qchalupa@stuba.sk
Charvátová Hana, Ing., Ph.D.
externá spolupracovníčka
ÚSETM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 557426/3ondrej.chlebo@stuba.sk
Chmelko Vladimír, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 225
229
ÚESZ
doktorand
vladislav.chovanec@stuba.sk
Chríbik Andrej, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
ÚTPupratovač - upratovačka
Mýtna
technická pracovníčka+421 (2) 57 296 709
203
danka.ikhardtova@stuba.sk
Ilka Alfréd, Ing.oponent
externý spolupracovník
Ižold Roman, Ing.ÚAMM
doktorand
+421 (2) 57 296 358
242
ÚAMAI
doktorand
SjF
externá spolupracovníčka
qjanacovad@stuba.sk
Jančo Roland, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 395
253/4
externý spolupracovník
qjandacka@stuba.sk
externý školiteľ
Jankovičová Katarína, Ing.SjFexterná spolupracovníčkaqjankovicovak@stuba.sk
Jankovský Július, Ing., PhD.externý spolupracovník
Jaššo Igor, Ing.ÚPIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 530405
SjF
oponent
externý spolupracovník
qjedinakm@stuba.sk
SjF
konzultant
ÚTPupratovač - upratovačkaNám.slododyanna.jelenfyova@stuba.sk
Jenčuráková Dana, Ing., PhD.SjFoponentka+421 (2) 57 296 717
107
ÚAMMdoktorand
+421 (2) 57 296 345
231
robert.jerabek@stuba.sk
Jerz Vladimír, doc. Ing., CSc.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 554
429/2
Jezsó Kristian, Ing.
doktorand
kristian.jezso@stuba.sk
oponent
qjirout@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
malcolm.jones@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 710215
Juriga Martin, Ing., PhD.ÚPIodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 574
406/2
Jurkovičová Jaroslavaknihovníčka+421 (2) 57 296 218161/2jaroslava.jurkovicova@stuba.sk
Kabát Juraj, Ing.
doktorand
oponent
qkacern@stuba.sk
knihovníčka
+421 (2) 57 296 207
109maria.kafunova@stuba.sk
Karovič Karol, RNDr., DrSc.externý školiteľ
ÚSETMdoktorandka
Kelemen Michal, prof. Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
SjFexterný spolupracovník
qkepka@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xkeriv@stuba.sk
doktorand
igor.kevicky@stuba.sk
Khunová Viera, doc. Ing., PhD.
externá školiteľka
Klepoch Jaromír, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník
SjF
externý školiteľ
Kliment Tomáš, Ing., PhD.
externý spolupracovník
Kluka Martin, Ing., PhD.
externý spolupracovník
externý spolupracovník
Knížat Branislav, doc. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.
+421 905 594 090
12B, Vazovova 5
Kohútová Michaela, Ing.ÚPIdoktorandka
michaela.kohutova@stuba.sk
Kohút Pavol, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 548
432
ludovit.kollath@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
qkompisv@stuba.sk
Koníková VieraÚMF
technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 3501
doktorand
andrej.korec@stuba.sk
externý spolupracovníkqkoronczi@stuba.sk
ÚAMMdoktorand
externý spolupracovník
SjFexterný školiteľ
externý spolupracovník
+421 906 068 336T-117pavel.kovacocy@stuba.sk
Kováčová Monika, Mgr., PhD.ÚMFodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 429
064 SjF
SjFoponentka
qkozubkova@stuba.sk
SjFexterný školiteľ
qkrahulec@stuba.sk
ÚSETM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 560
435zdenko.krajny@stuba.sk
ÚSETModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 579
444marian.kralik@stuba.sk
nakladateľská zmluva
R-II-10a
stefan.kral@stuba.sk
SjF
oponent
Kraus Pavel, Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
pavel.kraus@stuba.sk
ÚSETMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 539
436
peter.krizan@stuba.sk
frézar
+421 (2) 57 296 682
119 ŤLmiroslav.kubica@stuba.sk
Kučák Ľubor, Ing., CSc.SjFoponent+421 (2) 57 296 491359/1lubor.kucak@stuba.sk
Kučera Ľuboš, prof. Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
Kučera Marián, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
Kúdela Stanislav, Mgr., PhD.SjF
externý školiteľ
qkudela@stuba.sk
Kucharíková Anna, PhDr., CSc.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 200
103
Kuklovská AlenaÚPI
technická pracovníčka
+421 917 114 844403alena.kuklovska@stuba.sk
Kuľka Jozef, doc. Ing., PhD.externý spolupracovníkqkulka@stuba.sk
Kurčová Petra, Ing.ÚAMAI
doktorandka
+421 (2) 57 296 717
107
petra.kurcova@stuba.sk
Kureková Eva, doc. Ing., CSc.externá spolupracovníčka
+421 (2) 57 296 707
218
externá spolupracovníčka
+421 (2) 57 296 858
Kuric Ivan, prof. Dr. Ing.SjF
externý spolupracovník
qkuric@stuba.sk
Kurilla Matej, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
15, Vazovova 5
Kuruc Igor, Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
qkuruc@stuba.sk
externý školiteľ+421 (2) 60 291 452A707vladimir.kutis@stuba.sk
Kuzmová Gabriela, Ing.Dek
tajomníčka fakulty
+421 (2) 57 296 181
028
gabriela.kuzmova@stuba.sk
Kvasnička Pavel, Ing., PhD.
externý školiteľ
Lach Jan, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 634
118 ŤL
jan.lach@stuba.sk
SjF
budúci zahraničný študent
Lalinský Tibor, Ing., DrSc.externý školiteľ
qlalinskyt@stuba.sk
Lánczos Tomáš, RNDr., PhD.SjF
externý spolupracovník
qlanczos@stuba.sk
externý školiteľ
upratovač - upratovačkaNám.slodody ŤLjaroslav.leban@stuba.sk
externý spolupracovník
Leja Jozef, RNDr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 366
259/3
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 306
201/1
jan.lesinsky@stuba.sk
SjF
dohoda o vykonaní práce, externá spolupracovníčka
marta.leskova@stuba.sk
Letavaj Peter, Mgr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 1759peter.letavaj@stuba.sk
Lintanf EloiseSjFbudúca zahraničná študentka
SjFexterný školiteľ
Lipková Martina, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 204
169
oponent
Líška Ondrej, doc. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovník
qliskao@stuba.sk
ÚJŠodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 57 296 205
168
jana.lokajova@stuba.sk
externý spolupracovník
Lukšic Ján, doc. Ing., CSc.externý školiteľ
qluksic@stuba.sk
externý spolupracovník
qmacaj@stuba.sk
Maga Zdenko, Ing., PhD.SjF
oponent
ÚDTKdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 379
263
lubos.magdolen@stuba.sk
Macho Oliver, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 529
408/1oliver.macho@stuba.sk
doktorand
Malenovský Eduard, prof. Ing., DrSc.SjFexterný spolupracovník
Malcho Milan, prof. RNDr., PhD.externý spolupracovníkqmalcho@stuba.sk
Malý Stanislav, doc. Ing., CSc.externý školiteľ
VISprac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 57 296 230
123
imrich.mandak@stuba.sk
doktorand
Manganos Georgios, mgr inż.doktorand+421 (2) 57 296 491359/1georgios.manganos@stuba.sk
Maniur Milan Ioan, Ing., PhD.
externý spolupracovník
qmaniur@stuba.sk
Marák Róbert, Ing.
externý spolupracovník
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., PhD.oponent
Marek Miroslav, Ing.oponent
qmarek@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 372
245
Máriássy Michal, Ing., CSc.SjF
externý školiteľ
Markovič Jaromír, doc. Ing., PhD.SjF, ÚAMAI
externý školiteľ
qmarkovicj@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 342
359/3
michal.masaryk@stuba.sk
Masciarelli Aldobudúci zahraničný študent
xmasciarelli@stuba.sk
externý spolupracovník
qmatula@stuba.sk
ÚSETMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 573430
Matúšová AnnaDek
finančná účtovníčka
+421 (2) 57 296 169
141
anna.matusova@stuba.sk
Matúšová Zuzana, Ing.Dekpracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 57 296 287
011
zuzana.matusova@stuba.sk
ÚDTK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 460
339
izidor.mazurkievic@stuba.sk
Mäsiar Lukáš, Ing.SjFexterný spolupracovník
Medvecký Štefan, prof. Ing., PhD.externý spolupracovník
qmedveckys@stuba.sk
externý spolupracovník
qmelichar@stuba.sk
doktorand
Mentelová Alžbetatechnická pracovníčka+421 (2) 57 296 407303
Messing Ruben, Ing.SjFexterný spolupracovník
qmessing@stuba.sk
Mihalovič Zdenko, Ing.
externý spolupracovník
Michalcová Tatiana, Ing.technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 443
335/1
tatiana.michalcova@stuba.sk
Mikleš Milan, prof. Ing., DrSc.SjFexterný spolupracovník
ÚAMAI
doktorand
+421 (2) 57 296 719
319
Mikulecký Ivan, Ing., PhD.SjF
externý školiteľ
qmikulecky@stuba.sk
Milesich Tomáš, Ing., PhD.ÚDTK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 318209/2
Minarčík Peter, Ing.ÚAMAIdoktorand+421 (2) 57 296 721
213
doktorand
+421 (2) 57 296 458
328/2
matej.minarik@stuba.sk
Minarovič Peter, Ing.
externý spolupracovník
qminarovic@stuba.sk
VIS
technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 223
158/4
tatiana.minjarikova@stuba.sk
Mižišinová Daniela, Ing.ÚAMAIdoktorandka
daniela.mizisinova@stuba.sk
Mlkvik Marek, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD., externý spolupracovník
17B, Vazovova 5
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 391
304
Mlynek Jozefvrátnik+421 (2) 57 296 238017/2jozef.mlynek@stuba.sk
Mojto Viliam, doc. MUDr., PhD.externý spolupracovník
externý spolupracovníkqmolnarp@stuba.sk
Moravec Ján, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
qmoravecj@stuba.sk
CIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 636
118 ŤL
Moreira CarlosSjFbudúci zahraničný študent
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 611A704justin.murin@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 479
333
Musil Stanislav, Ing., PhD.externý školiteľ
Muškát Peter, Ing., PhD.SjFexterný školiteľ+421 (2) 57 296 476
Nákačka Jozef, Ing.
externý spolupracovník
ÚDTK
doktorand
tomas.nemec@stuba.sk
externý školiteľ
qnemecek@stuba.sk
SjF
externá spolupracovníčka
SjFoponent
qnovota@stuba.sk
Obala FrantišekÚTPdomovník - údržbár
+421 (2) 44 455 087
Pionierska 15
frantisek.obala@stuba.sk
externý spolupracovník
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 57 296 520
016/1
zuzana.olexova@stuba.sk
Olšiak Róbert, doc. Ing., PhD.ÚESZ
docent CSc.,PhD.
+421 917 825 279
20, Vazovova 5
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 429
4.29
Onderová Iveta, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 545
434/1iveta.onderova@stuba.sk
Ondrejkovič Karol, Ing., PhD.SjFoponent
+421 (2) 57 296 715
102
Ondruška Juraj, Ing., PhD.ÚSETMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 560
435juraj.ondruska@stuba.sk
Oravec Boris
technický pracovník
19, Vazovova 5
externý spolupracovník
qorokocky@stuba.sk
SjFbudúci zahraničný študentxozdemir@stuba.sk
Palčák František, doc. Ing., CSc.
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 19327
Palenčár Jakub, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
C204
Palenčár Rudolf, prof. Ing., CSc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 (2) 57 296 705
104
Pálka Rastislav, Ing., PhD.SjFexterný školiteľqpalka@stuba.sk
Pástor Miroslav, doc. Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
Paštéka Michael, Ing., PhD.oponent
qpastekam@stuba.sk
Paukov Marián, PhDr., CSc.ÚJŠodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 206
167
Pavlásek Peter, Ing., PhD.ÚAMAI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
103peter.pavlasek@stuba.sk
Pätoprstý Viliam, Ing., PhD.SjF
externý školiteľ
qpatoprsty@stuba.sk
ÚPI
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 578403/1
Peciarová Zuzana, Ing.odborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 57 296 708204
Peciar Peter, doc. Ing., PhD.ÚPIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 588408/2
Pehlivan BaranSjFbudúci zahraničný študent
xpehlivan@stuba.sk
Penzinger Gábor, Ing.doktorandgabor.penzinger@stuba.sk
externý spolupracovník
Peterka Jozef, prof. Dr. Ing.oponent+421 908 674 130T-128
Peťková Viera, doc. Ing., PhD.SjFexterná spolupracovníčka
SjF
oponent
Petrák Miroslav, doc. Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
Petrák Peter, Ing., CSc.ÚDTK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 421209/1
oponentqpetrencik@stuba.sk
Pilc Jozef, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník
qpilc@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
Ploskuňáková Lucia, Ing.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 156
036
lucia.ploskunakova@stuba.sk
Podsiadly Pawel
budúci zahraničný študent
xpodsiadly@stuba.sk
Pochylý František, prof. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovníkqpochyly@stuba.sk
Pokorná Renata, Mgr.
pracovníčka pre verejné obstarávanie
+421 (2) 57 296 249
149
renata.pokorna@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
qpokorny@stuba.sk
ÚSETMprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 355
445
Dekarchivár+421 (2) 57 296 172
055
olga.polatsekova@stuba.sk
ÚDTK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 300
203
externý spolupracovník
SjFexterný spolupracovník
Potocký Peter, Ing.
externý spolupracovník
qpotocky@stuba.sk
Pozsgai Tibor
vrátnik
+421 (2) 57 296 238017/2
Pracný Vladislav, Ing., PhD.oponent
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 177
7
monika.prasilova@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
qpresinszky@stuba.sk
Pribila Peter, Ing.externý spolupracovníkqpribila@stuba.sk
Prikkel Karol, doc. Ing., CSc.ÚESZ
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 235
32
Dekpracovníčka ekonomiky práce
+421 (2) 57 296 154
023
Protasov Roman, Mgr.ÚDTKodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 57 296 464341
Prus Maciej
budúci zahraničný študent
ÚTMtechnický pracovník
+421 (2) 57 296 394
136, Pionierska 15
Puškášová Eva, Ing.
doktorandka
+421 (2) 57 296 513460eva.puskasova@stuba.sk
Ragan Branislav, Ing., PhD.SjF
oponent
Rajec Pavol, prof. RNDr., DrSc.externý spolupracovník
SjFexterný spolupracovník+421 (2) 57 296 376230miroslav.repka@stuba.sk
riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 408
301/1frantisek.ridzon@stuba.sk
SjF
externý školiteľ
qrieger@stuba.sk
Richtáriková Daniela, RNDr., PhD.ÚMF
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 116
60
externý spolupracovník
qrimar@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 702205boris.rohal-ilkiv@stuba.sk
Rovný Oliver, Ing.ÚAMAIdoktorand
+421 (2) 57 296 718
214
SjFexterný spolupracovník
SjFexterný spolupracovník
+421 908 674 132
T-129
roman.ruzarovsky@stuba.sk
oponent
qruzickam@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 57 296 586
463
Rybář Jan, Mgr. Ing., PhD.SjF, ÚAMAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 717
107
jan.rybar@stuba.sk
externý spolupracovník
Sabóová KlaudiaÚSETM
technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 543
436
klaudia.saboova@stuba.sk
doktorand
SjFexterná spolupracovníčkaqsapietova@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
Sárkány Ondrej, Ing.SjF
externý spolupracovník
qsarkany@stuba.sk
externý spolupracovník
SjFoponent
qsator@stuba.sk
Segľa Štefan, prof. Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
Sejč Pavol, prof. Ing., PhD.ÚTMprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 664
239
pavol.sejc@stuba.sk
externý spolupracovník
Semeš Marián, Ing.doktorand
marian.semes@stuba.sk
Schmid Martin, Dr. Ing.
externý spolupracovník
ÚDTK
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 57 296 461
340
SjFoponent
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 209
237alexander.schrek@stuba.sk
externý spolupracovník
qsinay@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
255
Sivý Martin, Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 479333
Dek
pracovník pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 57 296 255138
externý školiteľ
oponent
Slovák Juraj, Ing.doktorand
+421 (2) 57 296 719
222
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 451331pavol.slovak@stuba.sk
Smeja Martin, Ing., PhD.SjFoponent
Smutný Ondrej, Ing.externý spolupracovník
Soloviov Mykola, Mgr., PhD.
externý školiteľ
Součková Ingrid, PaedDr. Ing., PhD.ÚSETModborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 564428ingrid.souckova@stuba.sk
Sovišová Renáta, Mgr.
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 57 296 244
012
Spalek Juraj, prof. Ing., PhD.
externý spolupracovník
qspalek@stuba.sk
Spurný Robert, Ing., PhD.externý školiteľ
qspurny@stuba.sk
Srnka Milan, Ing., PhD.externý spolupracovník
Stacho Dušan, Ing.
externý spolupracovník
qstachod@stuba.sk
Stančíková JanaÚTM
technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 534
238jana.stancikova@stuba.sk
Stančík Stanislav, Ing.externý spolupracovníkqstanciks@stuba.sk
Steiner Hannes, Dr.SjFexterný spolupracovníkqsteinerh@stuba.sk
externý spolupracovník
qsteinhubl@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 59 325 263
NB3115
externá spolupracovníčka
qschmidtovap@stuba.sk
Suchánek Miloslav, prof. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovník
qsuchanekm@stuba.sk
externý spolupracovník
SjFexterný učiteľ
qsvatek@stuba.sk
Svěrák Tomáš, prof. Ing., PhD.
externý spolupracovník
externý spolupracovník
VISknihovníčka
+421 (2) 57 296 207
109iveta.sylla@stuba.sk
SjFexterný spolupracovníkqsynak@stuba.sk
Szakáll Peter, Ing., PhD.
externý spolupracovník
Szarková Dagmar, RNDr., PhD.externá spolupracovníčka
dagmar.szarkova@stuba.sk
SjF
oponentka
Šatanová Anna, prof. Ing., CSc.
externá spolupracovníčka
qsatanova@stuba.sk
oponent
Šimovec Matej, Ing.doktorand
+421 (2) 57 296 719
319
ÚAMAI
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 717
107
dana.sismisova@stuba.sk
SjF
oponentka
qsklubalova@stuba.sk
Šlachtič Dušan, Ing.ÚESZ
doktorand
17A, Vazovova 5
ÚDTKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 400
250/1
Šofer Michal, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník
Šolc Peter, JUDr.
vrátnik
+421 (2) 57 296 238
017/2
peter.solc@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 520
5.20
ÚSETMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 539
29/2
SjF
externý spolupracovník
SjF
externý spolupracovník
Dek
archivár
+421 (2) 57 296 861502anna.stefanickova@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
doktorand
+421 (2) 57 296 491
359/1
dominik.strba@stuba.sk
SjFexterný školiteľ
Štulrajter Jozef, Ing.
oponent
qstulrajter@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 225229miroslav.sulko@stuba.sk
ÚESZodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 405
362
jaroslav.sustek@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 57 296 198015nadezda.svancarova@stuba.sk
Švarc Peter, Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
Švarc Viktor, Ing.
externý spolupracovník
SjFexterný školiteľ
Švec Pavol, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 339
235
Tabakovic Momir, PhD., MSc.
externý spolupracovník
momir.tabakovic@stuba.sk
Takács Gergely, prof. Ing., PhD.ÚAMAI
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 712
316
gergely.takacs@stuba.sk
SjF
budúci zahraničný študent
Tengeriová Anna, Bc.pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 57 296 210
142
anna.tengeriova@stuba.sk
externý školiteľ
ÚTP
prevádzková pracovníčka
+421 (2) 57 296 194
152
lubica.timova@stuba.sk
Tököly Pavol, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 495
342
pavol.tokoly@stuba.sk
externý spolupracovník+421 (2) 57 296 548
marian.tolnay@stuba.sk
SjFexterný školiteľ+421 (2) 57 296 342
peter.tomlein@stuba.sk
VISprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 57 296 224158/3
SjFoponent
SjF
externý spolupracovník
Tuma Jiří, prof. Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
qtumaj@stuba.sk
Tunçbilek EkremSjFbudúci zahraničný študent
SjFexterný spolupracovník
qturza@stuba.sk
Ukropec Michal, Ing.oponent
Uličná Miriam, Ing.ÚPIdoktorandka
miriam.ulicna@stuba.sk
SjFoponent
Úradníček Juraj, doc. Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 327
253/2
Urban František, prof. Ing., CSc.ÚESZprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 150
031
SjFexterný spolupracovník
ÚJŠ
odborný asistent CSc.,PhD.
055/3
Vachálek Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 713226jan.vachalek@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
doktorand
C209, Vazovova 5
matej.vach@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
qvalasik@stuba.sk
Valčuha Štefan, prof. Ing., CSc.
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 551
externý spolupracovník
qvalenti@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
qvancura@stuba.sk
Vanko Branislav, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 282
39/3
externý školiteľ
SjF
externý spolupracovník
externá učiteľka
+421 (2) 57 296 204
katarina.vassalova@stuba.sk
Vašek Vladimír, prof. Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
Vavro Karol, prof. Ing., PhD.externý spolupracovník
qvavro@stuba.sk
Vdoleček František, Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
Végh Peter, doc. Ing., PhD.ÚAMAI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 714
C211
peter.vegh@stuba.sk
externý spolupracovník
Velichová Daniela, doc. RNDr., CSc.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 136
001/1
daniela.velichova@stuba.sk
Veselý Stanislav, prof. Ing., CSc.SjF
externý školiteľ
Világi František, Ing., PhD.ÚESZodborný asistent CSc.,PhD.
C205 Vazovova, 364 Námestie slobody
SjF
externý spolupracovník
vladimir.huertas@stuba.sk
ÚDTK
doktorand
+421 (2) 57 296 429338
externý spolupracovník
vodič osobných automobilovmiroslav.vinicky@stuba.sk
SjFexterný spolupracovníkqvitecek@stuba.sk
Vlnka Ján, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
103jan.vlnka@stuba.sk
Vojislav Miltenović Vojislav, prof. Dr.SjFexterný spolupracovník
ÚAMAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 716
224
externý školiteľ
externý školiteľ
qwimmer@stuba.sk
externý školiteľ
externý školiteľ
Yanis TinsalhiSjFbudúci zahraničný študent
xyanis@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
qzabovsky@stuba.sk
Zadubencová JarmilaDek
vedúca oddelenia finančného účtovníctva
+421 (2) 57 296 169
141
jarmila.zadubencova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 138
001/2
externý spolupracovník
SjF
externý spolupracovník
qzapomel@stuba.sk
ÚAMAI
doktorand
Zaťko Vladimír, Ing.SjF
oponent
Zegzulka Jiří, prof. Ing., Ph.D.
oponent
qzegzulka@stuba.sk
Zelený Ladislav, Ing.ÚTP
vedúci prevádzkovej jednotky
+421 905 594 365
153
Zigo Milan, Ing.SjF
externý spolupracovník
Zuth Daniel, Ing., Ph.D.SjF
externý spolupracovník
qzuth@stuba.sk
Žáková Katarína, doc. Ing., PhD.externá spolupracovníčka+421 (2) 60 291 742D119katarina.zakova@stuba.sk
Žáková Terézia, Ing.
oponentka
Žiaran Stanislav, prof. Ing., CSc.SjF, ÚSETM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 315258
Židek Jozef, PaedDr.
konzultant
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 857
055/7
jan.ziska@stuba.sk
Žitňanský Peter, Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
peter.zitnansky@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.