22. 10. 2020  15:05 Sergej
Akademický informačný systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta elektrotechniky a informatiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Áč Vladimír, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
qac@stuba.sk
Adamík Michal, Ing.ÚRK
doktorand
+421 (2) 60 291 545
D606
michal.adamik@stuba.sk
Adamko Lukáš, Ing.konzultant
TPOstrážnik+421 (2) 60 291 100
A vrátnica
Alrubyli Yazeed NaifFEIbudúci zahraničný študent
FEI
externý školiteľ, externý spolupracovník
Andicsová Vanesa, Ing.ÚIM
doktorandka
FEIoponent
qandok@stuba.sk
Andris Peter, Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
ÚIModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 361C516
Arbet Daniel, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 667
E112
Augustín Jozef, Ing.FEI
oponent
Babilia VěraEO
finančná účtovníčka
vera.babilia@stuba.sk
Babinec Andrej, doc. Ing., PhD.ÚRKdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 599
D610
andrej.babinec@stuba.sk
oponent
vladislav.baca@stuba.sk
Bačko Ján
konzultant
jan.backo@stuba.sk
externý spolupracovník
Bahleda Miroslav, Ing., PhD.
externý spolupracovník
qbahleda@stuba.sk
externý školiteľ
qbajla@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
Baláž Anton, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
qbalaza@stuba.sk
emeritný profesorigor.balaz@stuba.sk
FEIdohoda o vykonaní práce
Balážová IvetaRKaAČ
administratívna pracovníčka v podateľni
iveta.balazova@stuba.sk
doktorand
Ballo Peter, prof. Ing., PhD.ÚJFIprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 516
A206
ÚAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 411
D110richard.balogh@stuba.sk
programátor VS, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 104
C610
Balogh Zoltán, doc. Ing., PhD.oponentqbaloghz@stuba.sk
Balog Karol, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 906 068 klapka 517
ŤL 322b
Balvan Radoslav, Ing. Bc.externý spolupracovník
qbalvan@stuba.sk
Banásová Dominika, Ing.doktorandka+421 (2) 60 291 801D707
Baroňák Ivan, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 568
B511
ivan.baronak@stuba.sk
Bartl Ján, Ing. RNDr., CSc.FEIexterný školiteľ
Barus Miroslav, Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
Baťa Martin, Ing.
doktorand
Baumaister Pavol, Ing.FEI
dohoda o vykonaní práce
qbaumaister@stuba.sk
Baumann Martin, Ing.konzultantqbaumann@stuba.sk
Bednár Dávid, Ing.ÚJFI
doktorand
+421 (2) 60 291 158
A508
ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 478D126
ÚEAEprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 786
C406anton.belan@stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 571
A612jarmila.belasova@stuba.sk
Belavý Cyril, prof. Ing., CSc.FEI
konzultant
+421 (2) 57 296 703
106
Benčurik Tomáš, Ing.
oponent
qbencurik@stuba.sk
ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 299
C412jozef.bendik@stuba.sk
Benko Peter, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 362E308peter.benko@stuba.sk
Benkovská Jana
prevádzková pracovníčka
+421 (2) 60 291 220T151
oponentka
qbenuskova@stuba.sk
oponent
Beringerová Katarínatechnická pracovníčka+421 (2) 60 291 672A705katarina.beringerova@stuba.sk
Bezecný Milan, Ing.externý spolupracovník
qbezecny@stuba.sk
ÚE
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 343
B209
jan.bezek@stuba.sk
ÚE
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 531
B210
vladimir.bilik@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 779
A107elena.bilkova@stuba.sk
ÚAModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 695
D120
pavol.bistak@stuba.sk
Bittera Mikuláš, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
FEI
budúci zahraničný študent
xblasioli@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xbleuel@stuba.sk
Bock Igor, prof. RNDr., PhD.
emeritný profesor
+421 (2) 60 291 204
A405
Boháč Vlastimil, Ing., CSc.
externý školiteľ
qvlastimilbohac@stuba.sk
oponentka
qbohdalova@stuba.sk
ÚJFIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 234
A211
peter.bokes@stuba.sk
Bouhaddane Amine, Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 803
A517
FEI
externý spolupracovník
qbozikm@stuba.sk
Braciník Peter, doc. Ing., PhD.oponent
qbracinik@stuba.sk
Bránická Etela, Mgr.
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 691
A111
FEIoponent
Braunová Jana, Mgr.knihovníčka+421 (2) 60 291 408
A148
Breza Juraj, prof. Ing., CSc.ÚEF, PRVVVČredaktor, profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 328
E318
Brezovič Zdenko, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 60 291 531
B209
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 332
A423igor.brilla@stuba.sk
FEIbudúci zahraničný študent
xbrlan@stuba.sk
Brodziansky Tomáš, Ing.ÚJFI
doktorand
externý školiteľ
Brunclíková Zuzana, Ing.ÚMIKTtechnická pracovníčka+421 (2) 60 291 836
B604
zuzana.brunclikova@stuba.sk
Brunovská MáriaÚEpracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 171
B219
Brunovský Milantechnický pracovník+421 (2) 60 291 734
E029
milan.brunovsky@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Budejovská Mária, Mgr.ÚEFodborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 372
E604
externá školiteľka
ivana.budinska@stuba.sk
Budinská MiroslavaKFEI
knihovníčka
+421 (2) 60 291 526
A Požičovňa
Bugár Martin, Ing., PhD.FEIkonzultant+421 (2) 60 291 579
A708
martin.bugar@stuba.sk
Bujari DiedonFEI
budúci zahraničný študent
ÚIMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 203
C509
Bukovenova Evaexterná školiteľka
FEI
oponent
ÚJFIdoktorand
FEI
externý spolupracovník
FEI
externá školiteľka
externý školiteľqbutvin@stuba.sk
Bydžovský Ján, doc. Ing., CSc.FEI
konzultant
+421 (2) 60 291 376
E214
jan.bydzovsky@stuba.sk
externý školiteľ
qcambel@stuba.sk
FEI
budúca zahraničná študentka
xcasadovillaver@stuba.sk
FEIbudúci zahraničný študent
xcasoni@stuba.sk
ÚEAE
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
budúci zahraničný študent
FEIoponent
qcibula@stuba.sk
Cigáň Alexander, RNDr., CSc.FEI
externý školiteľ
Cigánek Ján, Ing., PhD.ÚAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 686
D104
jan.ciganek@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 521
C413boris.cintula@stuba.sk
ÚJFI
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 138
A312
ÚEF
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 174E215
Čapkovič František, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
Čapkovič Miroslav, Ing., PhD.FEIdohoda o vykonaní práce
mzdová účtovníčka
+421 (2) 60 291 721
A113katarina.casarova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 (2) 60 291 416C606maros.cavojsky@stuba.sk
Čederlová Mária
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 794
A618
maria.cederlova@stuba.sk
konzultant
qcechovsky@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
tomas.cechvala@stuba.sk
Čepko Jozef, Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
+421 (2) 68 279 417
B417
Čerba Štefan, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 846
A309
stefan.cerba@stuba.sk
Čerešňa KarolTPOprevádzkový elektrikár+421 (2) 60 291 410T P16karol.ceresna@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
Čerňanová Viera, RNDr., PhD.FEI
externá spolupracovníčka
FEI
oponent
qcernym@stuba.sk
Čertík Filip, Ing., PhD.FEIoponent
Červenáková MagdalénaTPOprevádzková pracovníčka
+421 (2) 60 291 237
T149
magdalena.cervenakova@stuba.sk
Červeňová Jozefa, doc. Ing., PhD.ÚEdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 428
B 120
ÚIM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 472A414karla.cipkova@stuba.sk
Čorňák Marek, Ing.ÚRK
doktorand
marek.cornak@stuba.sk
OĽZ
pracovníčka ekonomiky práce
+421 (2) 60 291 501A109katarina.culikova@stuba.sk
ÚJFI
doktorand
Dado Milan, prof. Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
qdadom@stuba.sk
FEI
oponent
Daňo Jozef, Ing.FEIkonzultant
Daňo Štefan, Ing.
dohoda o vykonaní práce
Daruľa Ivan, doc. Ing., PhD.FEI
konzultant
+421 (2) 60 291 887
C405
FEI
oponent
qdarula@stuba.sk
Daříček Martin, Ing., PhD.oponent+421 (2) 60 291 658
E609
martin.daricek@stuba.sk
IKALodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Debnár Tomáš, Ing.
doktorand
ÚJFIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 265A513
Dekan Július, Ing., PhD.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 832
A606
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 809
D615
martin.dekan@stuba.sk
De Parada Rodríguez AlfonsoFEI
budúci zahraničný študent
FEI
dohoda o vykonaní práce
qderdak@stuba.sk
Derian René, RNDr., PhD.FEI
externý školiteľ
qderian@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
+421 (2) 60 291 587
peter.dieska@stuba.sk
Din Muhammad Faraz Ud, MSc.doktorand
muhammad.din@stuba.sk
PGO
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 546A108
FEIoponent
qdlhan@stuba.sk
Dobiš Michal, Ing.doktorand+421 (2) 60 291 432D605michal.dobis@stuba.sk
Dobročka Edmund, doc. RNDr., CSc.externý školiteľ
Dobrotová Mária
skladníčka
T104
maria.dobrotova@stuba.sk
externý školiteľ
ÚRK
doktorand
vrátnik
+421 (2) 60 291 100
A vrátnica
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 358
E603
daniel.donoval@stuba.sk
Donoval Martin, doc. Ing., PhD.pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 658
E609
martin.donoval@stuba.sk
Ďorda Michal, Ing.FEIexterný spolupracovník
oponent
qdorkovic@stuba.sk
externý školiteľ
FEIexterný spolupracovník
qdosedla@stuba.sk
docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 421
B107
Dostál Zdenek, doc. Ing., CSc.
externý spolupracovník
Drahoš Peter, doc. Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 669
D118
peter.drahos@stuba.sk
Drobný Jakub, Ing.ÚEF
doktorand
+421 (2) 60 291 124
E319
ÚIM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 109
C601
Drutarovský Miloš, prof. Ing., CSc.FEI
oponent
Držík Milan, Mgr., PhD.oponentqdrzik@stuba.sk
ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 572
C703
konzultantka
+421 (2) 60 291 367
E408
viera.dubravcova@stuba.sk
Dúbravský Jozef, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 456D607
ÚRKprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 349
D612
lektor
+421 (2) 60 291 590
T 108
budúci zahraničný študent
xdurak@stuba.sk
Ďurikovič Roman, prof. RNDr., PhD.oponent
qdurikovic@stuba.sk
Ďurina Drahomír, Ing.oponent
Ďurišová Jana, RNDr., PhD.
oponent
Ďurman Vladimír, Ing., PhD.ÚEAE
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
Dvorecká Eva
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 60 291 417
T137B
Dzuba Jaroslav, Ing., PhD.externý školiteľ
qdzuba@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 477
C407
Ernek Martin, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 722
D312martin.ernek@stuba.sk
Eštok Jan, Ing.FEI
externý školiteľ
qestok@stuba.sk
Fabšič Tomáš, Mgr., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 756
C513
docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 173A604gabriel.farkas@stuba.sk
Farkaš Igor, prof. Ing., PhD.oponent, externý spolupracovník
qfarkasi@stuba.sk
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 844
B609
peter.farkas@stuba.sk
Féder Matej, Ing., PhD.
externý spolupracovník
matej.feder@stuba.sk
Fedor Ján, Ing., PhD.
externý školiteľ
Fedorko Pavol, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 59 325 681
225, stará budova, 2. poschodie
Feiler Martin, Ing.
doktorand
martin.feiler@stuba.sk
Feriancová Lucia, Mgr.FEIoponentka
pracovníčka pre plán a rozpočet
monika.fetty@stuba.sk
oponentka
Filip Peter, Mgr., PhD.
externý školiteľ
Fister Igor
montér výťahov
+421 (2) 60 291 460
C 2.p.igor.fister@stuba.sk
Florovič Martin, Ing., PhD.ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 712
E007martin.florovic@stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 135
A120tatiana.fodrekova@stuba.sk
Fodrek Peter, doc. Ing., PhD.FEI
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 710
D711
FEIexterný spolupracovník
qfodrek@stuba.sk
Fos Alen, Ing.
doktorand
alen.fos@stuba.sk
Franek Jaroslav, Ing., CSc.FEIkonzultant+421 (2) 60 291 463
B218
konzultant
qfrankovskyp@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
qfrohlich@stuba.sk
Frolek Lubomír, Ing.
dohoda o vykonaní práce
qfrolek@stuba.sk
Frollo Ivan, prof. Ing., DrSc.externý školiteľ
qfrollo@stuba.sk
ÚAMvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 775
B011
Gáborková DarinaVSprevádzková pracovníčka
+421 (2) 60 291 212
TP305
Gajdošová Lenka, Ing., PhD.FEIoponentka+421 (2) 60 291 365E412qgajdosoval@stuba.sk
Galanová Jana, doc. RNDr., PhD.FEIexterná školiteľka
+421 (2) 60 291 772
A410jana.galanova@stuba.sk
Gálik Gabriel, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 559
A706
Gallo Ondrej, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 859
C604
ondrej.gallo@stuba.sk
doktorand
FEIoponent
Gašparovský Dionýz, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 485C308dionyz.gasparovsky@stuba.sk
oponent
+421 (2) 60 291 731
E514
qgaspierikp@stuba.sk
FEI
budúca zahraničná študentka
xgedlac@stuba.sk
oponent
Gezer Seçkinbudúci zahraničný študent
Ghabeli Juybari Asef, MSc.ÚJFI
doktorand
FEI
externý spolupracovník
qgmuca@stuba.sk
Gmucová Katarína, RNDr., CSc.externá školiteľkaqgmucova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 488
D706
Goga Vladimír, doc. Ing., PhD.ÚAM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 687
A702
Gogová Janka
pracovníčka pre personálne činnosti
+421 (2) 60 291 591A151
externý školiteľ
FEIexterná školiteľkaqgomoryova@stuba.sk
FEI
budúci zahraničný študent
Grajciar Branislav, Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
qgrajciar@stuba.sk
Grandová JarmilaKFEIknihovníčka
Gregor Maroš, doc. Ing., PhD.FEIoponent
FEIexterný spolupracovník
qgregorm1@stuba.sk
Gregušová Dagmar, RNDr., DrSc.FEI
externá školiteľka
qgregusovad@stuba.sk
Grejták František, Ing., PhD.FEIexterný školiteľ
Grendár Marián, doc. Mgr., PhD.externý školiteľ
Griač Matej, Ing.FEI
oponent
Griger Peter, Ing.FEI
oponent
Grman Ján, Mgr., PhD.ÚEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 787B322jan.grman@stuba.sk
Grmanová Alena, RNDr.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 329E315
Grofčík Ľubomír
vrátnik
Grošek Otokar, prof. RNDr., PhD.ÚIMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 226C501
FEIexterný spolupracovník
qgruska@stuba.sk
FEIkonzultantka
+421 (2) 60 291 593
C606
anna.gruskova@stuba.sk
Gula Miroslav, Ing.doktorand
Guralp EmreFEI
budúci zahraničný študent
FEIbudúca zahraničná študentka
xgutierrezcalvo@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 315
D125
Hagara Miroslav, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 849
E207
miroslav.hagara@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
Hajach Peter, doc. Ing., PhD.externý školiteľ+421 (2) 60 291 223
B208
qhajach@stuba.sk
ÚE
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Hallon Jozef, Ing., PhD.ÚEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 431
BS07
jozef.hallon@stuba.sk
Hambalík Alexander, Ing., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 104
C610
ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
oponent
tomas.hanus@stuba.sk
Hargaš Libor, doc. Ing., PhD.oponent
FEIdohoda o vykonaní práce
FEI
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 127
E307
ladislav.harmatha@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 294B326
ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 289
A514
Haščík Štefan, RNDr., PhD.FEI
oponent
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 385
E609
daniel.hasko@stuba.sk
Hatala Branislav, Ing., PhD.
externý spolupracovník
ÚJFIdoktorand+421 (2) 60 291 537A603peter.hausner@stuba.sk
FEIkonzultantka
qhaverlikova@stuba.sk
externý školiteľ
externý spolupracovník
qhecko@stuba.sk
externý spolupracovník
FEIoponent
Hennel Ronald
prevádzkový elektrikár
doktorand
karol.hilko@stuba.sk
Hinca Róbert, doc. Ing., PhD.ÚJFIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 893
A510
robert.hinca@stuba.sk
Hižnayová Kristína, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
kristina.hiznayova@stuba.sk
Hladůvková Eva, Ing.
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 650
A101
eva.hladuvkova@stuba.sk
oponent
qhlavacka@stuba.sk
Hlinková MartinaRSČ
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 301
A125
oponent
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 133
qhodal@stuba.sk
Hodulík Peter, Ing.FEI
dohoda o vykonaní práce
FEI
konzultant
qhoger@stuba.sk
Hochschornerová Beáta
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 302D413beata.hochschornerova@stuba.sk
Hojč Tomáš, Ing.FEIoponent
externý školiteľ
qholcikj@stuba.sk
2SPpracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 107
T140
andrej.holic@stuba.sk
Holičová NinaEO
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 207
T137Anina.holicova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Horínek František, Ing.
oponent
+421 (2) 60 291 384
E404
Horňák Pavol, prof. Ing., DrSc.FEIexterný školiteľ
+421 (2) 60 291 572
C703pavol.hornak@stuba.sk
externý školiteľ
Horváth FrantišekTPO
stolár
+421 (2) 60 291 270
TS02
FEIkonzultant
ÚEFprofesor DrSc.+421 (2) 60 291 594E118
Hrabovský Juraj, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 559
A706juraj.hrabovsky@stuba.sk
Hrbáček Jiří, doc. Ing., Ph.D.FEIoponent
qhrbacek@stuba.sk
doktorandka
Hrnčíř Tomáš, Ing., PhD.
oponent
tomas.hrncir@stuba.sk
Hromada Viliam, Ing., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 288
C510
oponent
qhruskam1@stuba.sk
FEIoponent
qhruskap@stuba.sk
doktorandka
Hrúz Branislav, doc. Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 698
D-313
Huba Mikuláš, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 771D112
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 608
D617
Hudec Adam, Ing.doktorand
konzultant
ÚMIKT
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 199
B605
rozalia.hudikova@stuba.sk
Hulényi Ladislav, doc. Ing., CSc.FEI
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 128E306ladislav.hulenyi@stuba.sk
externý školiteľ
qhulman@stuba.sk
Huran Jozef, Ing., PhD.
externý školiteľ
qhuran@stuba.sk
oponent
qhusak@stuba.sk
Hutira František, Ing.
oponent
Hüttner Ľudovít, doc. Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 471
C024
ludovit.huttner@stuba.sk
Hypiusová Mária, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 193
D122
maria.hypiusova@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 848
D107
stefan.chamraz@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 479A314juraj.chlpik@stuba.sk
Chochol Peter, Ing., PhD.oponent
Chovan Adrián, Bc. Ing.oponent
qchovana@stuba.sk
FEI
oponent
qchovanec@stuba.sk
Chovanec Ľuboš, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 305
D614
FEI
oponent
qchovan@stuba.sk
Chromik Štefan, Ing., DrSc.
externý školiteľ
qchromik@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 772
C310
ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 373
E314
ales.chvala@stuba.sk
Chymo Filip, Ing.
doktorand
+421 (2) 60 291 124
E319
filip.chymo@stuba.sk
FEI
budúci zahraničný študent
xiannone@stuba.sk
Ilka Adrian, Ing., PhD.ÚRK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 539
D304adrian.ilka@stuba.sk
Ivančo Ján, Ing., DrSc.FEI
externý školiteľ
Ivan Jozef
technický pracovník
+421 (2) 60 291 206
E324jozef.ivan@stuba.sk
Ivan Martin, Ing.doktorand
+421 (2) 60 291 876
D309
Jadrončík Miroslav, Ing.oponent
qjadroncik@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.jagelka@stuba.sk
Jahn Peter, doc. Ing., CSc.FEI
konzultant
+421 (2) 60 291 441
E102peter.jahn@stuba.sk
FEI
oponent
qjakovenko@stuba.sk
Janata PeterRKaAČ
pracovník pre didaktickú techniku
+421 (2) 60 291 709
C03
peter.janata@stuba.sk
Jančárik Vladimír, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 467
B117
vladimir.jancarik@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
Jandák Viktor, Ing., PhD.
oponent
qjandak@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 298C303frantisek.janicek@stuba.sk
Janiga Peter, Ing., PhD.ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 812
C411
Janikovský Filip, Ing.oponent
Jánošík Peter, Ing.
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
externý spolupracovník
Janský Vladimír, Ing.FEI
externý školiteľ
Jarina Roman, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
qjarinar1@stuba.sk
FEI
emeritný profesor
+421 (2) 60 291 737
B006
Jedinák Martin, Ing., PhD.FEI
oponent
OTVodborný asistent CSc.,PhD.
FEI
externý školiteľ
ÚIM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 181
C503
FEI
oponent
qjuhar@stuba.sk
ÚIMprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 109
C603gabriel.juhas@stuba.sk
Juhász Peter, Ing., PhD.
oponent
FEIexterný školiteľ
qjuras@stuba.sk
Jurčacko Ľudovít, Ing.odborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 535
C011
ludovit.jurcacko@stuba.sk
FEI
oponent
emeritný profesor, externý školiteľ
+421 (2) 60 291 351
D611
Jurkovič Libor, Mgr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T 110
Jurkovičová Jana, Mgr.
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 310T139
FEI
externá spolupracovníčka
+421 (2) 60 291 396
C023
oponentqjus@stuba.sk
Káčer Ján, Ing.oponent
qkacer@stuba.sk
ÚMIKTodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 683
B416
juraj.kacur@stuba.sk
oponent
ÚEF
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 123
E316
magdalena.kadlecikova@stuba.sk
Kajan Slavomír, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 503
D704slavomir.kajan@stuba.sk
Kalianko Jozef, Ing.
oponent
qkalianko@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 393
B321
miroslav.kamensky@stuba.sk
Kaprinayová Katarína, Mgr.doktorandka+421 (2) 60 291 537
A603
Karasová Eva, Mgr.IKAL
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 606
A613
eva.karasova@stuba.sk
Kardoš Ján, doc. Ing., PhD.ÚRK
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 776
D410
jan.kardos@stuba.sk
Karovič Karol, RNDr., DrSc.FEI
externý školiteľ
Kazička Roman, Ing., PhD.FEIdohoda o vykonaní práce
qkazicka@stuba.sk
doktorand
ÚAMdoktorandka
Kerber MariusFEIbudúci zahraničný študent
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 598
D116
katarina.kermietova@stuba.sk
externý školiteľ+421 (2) 60 291 129E304rudolf.kinder@stuba.sk
Klačanová Viera, Ing.OVVpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 245
T138
viera.klacanova@stuba.sk
doktorandka
ivana.klackova@stuba.sk
externý školiteľ
qklimanj@stuba.sk
Kliment Tomáš, Ing.oponent
qkliment@stuba.sk
doktorand, externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 402
D609
oponentka
Klučik Stanislav, Ing., PhD.FEIoponent
+421 (2) 60 291 133
B508
Kment Attila, Ing., PhD.ÚEAE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 43 336 163
C414
Knápek Jaroslav, prof. Ing., CSc.
oponent
qknapek@stuba.sk
FEIoponent
Kocúr Michal, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
michal.kocur@stuba.sk
Kočkovič Ladislav, Ing.ÚMIKT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B506
Kohútka Lukáš, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 436
4.36
lukas.kohutka@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 60 291 432
D605miroslav.kohut@stuba.sk
FEI, VSpracovník operačných systémov VS, systémový integrátor+421 (2) 60 291 522T123petr.kolarik@stuba.sk
Kolcun Michal, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.
externý spolupracovník
qkolcun@stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 614
simona.kolencikova@stuba.sk
Kollár Jozef, Mgr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 814
A 402
PRVVVČ
pracovník pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 60 291 646
C709
Kollárová EleonóraPRVVVČ
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
oponent
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 747
C504
emilia.komzikova@stuba.sk
oponent
qkoniar@stuba.sk
Konôpka Martin, Mgr., PhD.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 118
A212
FEI
oponent
qkopani@stuba.sk
Kopča Miroslav, doc. Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 685
C212
TPOvrátnik
+421 (2) 60 291 189
šatňa
Köppl Martin, Ing.
doktorand
EOpracovníčka pre plán a rozpočet
oponent
+421 (2) 60 291 446
E113qkordos@stuba.sk
ÚRK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 711
D705
ladislav.korosi@stuba.sk
Korytár Dušan, RNDr., CSc.
externý školiteľ
qkorytar@stuba.sk
Kósa Arpád, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 362E308
Koscelanský Ján, Ing.FEI
oponent
budúci zahraničný študentxkoseli@stuba.sk
Kosinohová Alena, Ing.finančná účtovníčka
alena.kosinohova@stuba.sk
ÚIModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 891
C609
igor.kossaczky@stuba.sk
Kostolányi Miloš, Ing.oponent
qkostolanyi@stuba.sk
Kostrecová Eva, RNDr., PhD.externá spolupracovníčka
qkostrecova@stuba.sk
Košdy Martin, Ing.FEI
oponent
qkosdy@stuba.sk
Košinár Peter, Mgr.FEIoponent
qkosinar@stuba.sk
ÚJFIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 542A313
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 759
B611
FEI
oponent
Kováčik Andrej, Ing.
oponent
qkovacika@stuba.sk
Kováčik Tomáš, Ing.
doktorand
docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 346
E514
Kováč Jaroslav, prof. Ing., CSc.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 652
E505
Kováč Karol, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 631
B314
ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Kováč Martin, Mgr.prevádzkový pracovník
martin.kovac@stuba.sk
Kováč Pavol, Ing., DrSc.FEI
externý školiteľ
qkovacp1@stuba.sk
Kováč P, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
TPOstrážnik
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Kovaľ Peter, Ing.
oponent
doktorand
Kozáková Alena, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 563D111alena.kozakova@stuba.sk
ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
Kozlíková Katarína, doc. RNDr., CSc.FEI
externá školiteľka
qkozlikovak@stuba.sk
Krafčík Andrej, RNDr., PhD.
konzultant
Kraic JosefTPO
vrátnik
josef.kraic@stuba.sk
Krajčí Marian, RNDr., DrSc.externý školiteľ
qkrajcim2@stuba.sk
Krajčí Pavel, Mgr., PhD.
oponent
qkrajci@stuba.sk
Krajčovič Filip, Ing.FEIexterný školiteľqkrajcovicf@stuba.sk
oponentqkrajcovicm1@stuba.sk
externý školiteľ
qkrajcuska@stuba.sk
Krajčušková Zuzana, Ing., PhD.
oponentka
+421 (2) 60 291 137
E219
FEIexterná školiteľka
qkrakovska@stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 789
B323
eva.kralikova@stuba.sk
ÚRK
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 497
D311zdenka.kralova@stuba.sk
Královič Ján, Ing.FEIdohoda o vykonaní práce
qkralovicj@stuba.sk
Krammer Anton, Ing.ÚE
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 755
B324
Kranec Martin, Ing.
doktorand
Krasňanská ElenaEOpracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 317
A144
FEIdohoda o vykonaní práce
qkrnac@stuba.sk
Kromka Alexander, doc. Ing., DrSc.FEIkonzultant
+421 (2) 60 291 368
E410
externý spolupracovník
FEIoponent
FEI
oponent
Kršjak Vladimír, Ing., PhD.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 536
A602
FEIexterný školiteľ
Krútek PavolTPOstrážnik
pavol.krutek@stuba.sk
Kubeš JozefTPOprac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 (2) 60 291 644
T 150
ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 887C405
ÚEF
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 647
E208
peter.kubinec@stuba.sk
oponent
qkubisp@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 315
D125
erik.kucera@stuba.sk
Kučera Michal, RNDr., PhD.
externý školiteľ
qkuceram@stuba.sk
externý školiteľqkudelar@stuba.sk
Kucharovič Martin, Ing.
doktorand
martin.kucharovic@stuba.sk
Kujan Vladimír, Ing., PhD.ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚJFI
doktorand
tomas.kujovic@stuba.sk
FEIoponent
+421 (2) 60 291 342
B112
externý školiteľ
qkukucka@stuba.sk
Kukučová Mária, RNDr.knihovníčka+421 (2) 60 291 526A Požičovňa
Kura Tomáš, Bc.OSTVZprevádzkový pracovník
ÚEAE
doktorand
Kuriplach Jan, RNDr., CSc.FEI
externý školiteľ
qkuriplach@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 403
A103danka.kurucova@stuba.sk
ÚAM
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 452A707
ÚEF
odborný asistent CSc.,PhD.
Kuzmík Ján, Ing., DrSc.externý školiteľ
Kvačkaj Peter, Ing., PhD.
oponent
Kyseľ Matúš, Ing.FEIkonzultant
qkysel@stuba.sk
Labátová Stanislava, Ing., PhD.FEIexterná školiteľka
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 590T 108
Lago Jozef, Ing., PhD.
oponent
qlago@stuba.sk
oponentka
FEI
externý školiteľ
OTVodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 750T 111jana.lamosova@stuba.sk
Lang Tibor
údržbár
Lašan PavelTPOstrážnik+421 (2) 60 291 100Vrátnica Apavel.lasan@stuba.sk
Lašček Miloš, Ing.
oponent
Launer Tomáš, Ing.FEIoponent
Lelák Jaroslav, doc. Ing., CSc.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 344
C109
Lendel Peter, Ing.oponent
FEIexterný spolupracovník
doktorand
Lipnický Lukáš, Ing., PhD.FEI
oponent
+421 (2) 60 291 151C702qlipnicky@stuba.sk
Lisý Kornel, Ing.
doktorand
kornel.lisy@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
+421 (2) 60 291 812
C411
qliskam2@stuba.sk
Lobotka Peter, Ing., CSc.
externý školiteľ
qlobotka@stuba.sk
FEIkonzultant
D710
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 213
B104
Londák Juraj, Ing.ÚMIKT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
oponent
vrátnik
viera.loposova@stuba.sk
FEIbudúci zahraničný študentxlosani@stuba.sk
Lovíšková Jana, Ing., PhD.FEI
oponentka
qloviskova@stuba.sk
oponent
qluby@stuba.sk
Lučan Martin, Ing.ÚRK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 60 291 305
D614martin.lucan@stuba.sk
FEI
oponent
Lukáč František, RNDr., Ph.D.
externý spolupracovník
qlukacf@stuba.sk
ÚJFI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 846
A309
Ľupták Andrej, Ing.konzultant
andrej.luptak@stuba.sk
Lupták Boris, Mgr.externý školiteľ
qluptak@stuba.sk
FEI
konzultant
qmaar@stuba.sk
Macejko Peter, Ing.doktorand
doktorand
peter.macsik@stuba.sk
FEIdohoda o vykonaní práce
OTV
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 820T 106martin.majek@stuba.sk
Majera Juraj, Ing.
oponent
qmajera@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 385
E116
Majková Eva, RNDr., DrSc.FEI
externá školiteľka
Makáň Florián, prof. Ing., PhD.FEI
konzultant
+421 (2) 60 291 749
B120
Malík Peter, Ing., PhD.externý školiteľ
Maljar David, Ing.
doktorand
david.maljar@stuba.sk
ÚJFI
asistentka
+421 (2) 60 291 684
A503
externý školiteľqmanka@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 597
C607
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 576
C605
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 327
E311
Marinová Ivica, RNDr., PhD.ÚIModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 856
A410
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 115
A417
lubomir.marko@stuba.sk
Marková Blanka, Bc.PGO
pracovníčka pre sociálne záležitosti
+421 (2) 60 291 811A102blanka.markova@stuba.sk
Marková IvetaVS
programátorka VS
+421 (2) 60 291 144
C017
iveta.markova@stuba.sk
konzultant
externý školiteľ
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 365
E412
marian.marton@stuba.sk
Martyščák Vladimír, Ing., PhD.oponent
2SP
odborná administratívna pracovníčka
Masár Ivan, Dr. Ing.FEIkonzultant
Masár Stanislav
technik el. a energ. zariadení
+421 (2) 60 291 170C 519
oponent
Matay Ladislav, Ing., PhD.externý školiteľ
Mateašík Anton, RNDr., PhD.FEIoponent
qmateasik@stuba.sk
oponent
ÚAM
doktorand
jakub.matisak@stuba.sk
externý školiteľ
Mažári Juraj, Ing.ÚIM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C614
juraj.mazari@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 248B509martin.medvecky@stuba.sk
Medveď Dušan, doc. Ing., PhD.
oponent
qmedvedd@stuba.sk
Mego Mirko, Ing.PGO, VS
technický pracovník, pracovník operačných systémov VS
+421 (2) 60 291 575
T124bmirko.mego@stuba.sk
Méheš MatejVS
programátor VS
+421 (2) 60 291 143
T124amatej.mehes@stuba.sk
FEIkonzultant
FEI
oponent
qmelicharek@stuba.sk
Meluch Lukáš, Ing.oponentqmeluch@stuba.sk
oponent
Mészárosová SlavomíraRef.RS, RKaAČ
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 825
T137A
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorandmartin.mierka@stuba.sk
Miglierini Marcel, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 167
A605
marcel.miglierini@stuba.sk
Mihalkovič Marek, RNDr., CSc.
externý školiteľ
FEI
oponent
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 368
E115
Michalík Maroš, Ing.ÚMIKT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 60 291 836B404
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 883MLCmiroslav.michalka@stuba.sk
Michniak Pavol, Ing., PhD.ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
pavol.michniak@stuba.sk
Mikle Dávid, Ing.ÚAMdoktoranddavid.mikle@stuba.sk
ÚRK
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 604
D304
ST, OTV
tajomník fakulty, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 757A122peter.miklovic@stuba.sk
Mikolášek Miroslav, doc. Ing., PhD.ÚEF
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 872E301miroslav.mikolasek@stuba.sk
Mikula PeterÚJFI
technický pracovník
+421 (2) 60 291 765
S16
peter.mikula@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
qmikulka@stuba.sk
Mikuš Michal, Mgr., PhD.
oponent
ÚMIKT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B410
Minárik Michal, Ing.
doktorand
michal_minarik@stuba.sk
Minarovičová Juditastrážnik+421 (2) 60 291 110Vrátnica Ejudita.minarovicova@stuba.sk
oponent
Mitro Ján, Ing.FEI
dohoda o vykonaní práce
Mižiková Monika, Mgr.pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 221A106monika.mizikova@stuba.sk
Mladoniczky Milan, Ing.ÚIMvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC614milan.mladoniczky@stuba.sk
Mlynarovičová AndreaOSTVZvrátnikandrea.mlynarovicova@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
UI SAV Bratislava
Mokráň Martin, Ing.FEI
oponent
Molak Maciej Wojciech, Mgr.
dohoda o vykonaní práce, odborný administratívny pracovník
Molnár Marián, Ing., PhD.
oponent
qmolnarm1@stuba.sk
FEI
oponent
qmolnarm2@stuba.sk
maliar a natierač
+421 (2) 60 291 406
CD 002silvester.molnar@stuba.sk
Moreno Casares CarlosFEI
budúci zahraničný študent
Morhard Stefanbudúci zahraničný študent
údržbár
Mošať Marek, Ing.doktorand
Moško Martin, doc. RNDr., DrSc.externý školiteľ
qmosko@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 616
D317
leo.mrafko@stuba.sk
ÚRKdoktorand
+421 (2) 60 291 505
D613
FEI
externý spolupracovník
FEIoponentka
ÚRK
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 781
D305
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚAMprofesor DrSc.+421 (2) 60 291 611A704
ÚRKhosťujúca profesorka
DP02
Musil Vladislav, prof. Ing., CSc.oponent
Muzslay Ján, Ing.
oponent
qmuzslay@stuba.sk
externý školiteľ
Nagy Gabriel, Ing., PhD.externý spolupracovník
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 163E112lukas.nagy@stuba.sk
technická pracovníčka
+421 (2) 60 291 152
B313
Nagy Štefan, Ing., PhD.
oponent
qnagys@stuba.sk
Nánásiová Oľga, doc. RNDr., PhD.ÚIMdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 561A402olga.nanasiova@stuba.sk
ÚJFI
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 661A607
EO
finančná účtovníčka
+421 906 068 kl. 204
D 1120
oponent
+421 (2) 60 291 872
E301
Némethová Zuzana, Ing., PhD.
oponentka
Németh PavolTPO
vrátnik
+421 (2) 60 291 270
TS02
pavol.nemeth@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
qnemethp1@stuba.sk
Nemoga Karol, doc. RNDr., CSc.ÚIM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 288
C510karol.nemoga@stuba.sk
Nerušil Boris, Ing.ÚMIKT
doktorand
Nevřela Juraj, Ing., PhD.ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
mzdová účtovníčka
+421 (2) 60 291 201
A112
alena.nikodemova@stuba.sk
Nízky Marek, Ing.oponent
dohoda o vykonaní práceqnovakj@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 714
A316
patrik.novak@stuba.sk
FEI
konzultant
Novák Vladislav, Ing.
asistent
+421 (2) 60 291 845
C514
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Obert Miroslav, Ing.FEI
externý spolupracovník
doktorandrobert.ondica@stuba.sk
Ondirková Henrieta, Ing.oponentka
qondirkova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 492E217
knihovníčka
+421 (2) 60 291 408
A148
katarina.ondraskova@stuba.sk
Ondrejička Kristián, Ing.
doktorand
Ondrejka Peter, Ing.FEI
oponent
qondrejka@stuba.sk
ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
peter.ondrejka@stuba.sk
IKAL
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 726
A609
daniela.ondrouskova@stuba.sk
FEI, ÚE
doktorandka, oponentka
Oravec Miloš, prof. Dr. Ing.profesor CSc.,PhD.
FEIoponent
Orgoň Miloš, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 414
B510
Oroszová DanaKFEI
knihovníčka
+421 (2) 60 291 526
A Požičovňa
Oršula Viliam, Ing.FEI
oponent
+421 (2) 60 291 148D-P10qorsula@stuba.sk
OĽZpracovníčka ekonomiky práce+421 (2) 60 291 162A146
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 370
A307
filip.osusky@stuba.sk
oponent, externý školiteľ
FEIexterný spolupracovník
qovsenik@stuba.sk
ÚEAE, FEI
oponent, docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 268
C105
Paholík Pavel, Ing.ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
pavel.paholik@stuba.sk
Pajkoš Vladimír, PaedDr.OTV
lektor
+421 (2) 60 291 290
T112
vladimir.pajkos@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 285
B613
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 617A415david.pancza@stuba.sk
prevádzkový pracovník
+421 (2) 60 291 852
T153
miroslav.panik@stuba.sk
FEI
konzultant
qpapaj@stuba.sk
Pardo Enric, Mgr., PhD.externý školiteľ
qpardo@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 303
A424
FEI
oponentka
qpaszkiewicz@stuba.sk
Pásztó Peter, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 402D609
Paulech Juraj, Ing., PhD.ÚAModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 562
A701
ÚRKodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 262
D411
FEI
oponent
qpavkovcek@stuba.sk
Pavlovič Márius, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 106
A504
marius.pavlovic@stuba.sk
ÚRK
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 177
D401
konzultant
EOpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 207A115eva.pavlovkinova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 832
A606
milan.pavuk@stuba.sk
FEI
budúci zahraničný študent
xpazgonzalez@stuba.sk
Pečo Ján, Ing.FEIoponent
FEIoponent+421 (2) 60 291 665
E302
qpechacek@stuba.sk
Pecho Ľuboš, Mgr.FEI
oponent
oponentqpenzes@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 884
C107
milan.perny@stuba.sk
Pestun Matej, Ing.FEI
oponent
qpestun@stuba.sk
vedúci VS+421 (2) 60 291 805TP306miroslav.pesko@stuba.sk
Petrák Miroslav, Ing.externý spolupracovník
oponent
Petrášová EvaÚEAEodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 457
C208
eva.petrasova@stuba.sk
ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 159
A315
FEI
oponent
Pikula Milan, Ing.FEIoponent
Pinčík Emil, RNDr., CSc.FEI
externý školiteľ
qpincik@stuba.sk
Pinteš Peter, Ing.FEI
oponent
+421 (2) 60 291 373
E314
Pípa Marek, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 838
C309
FEI
oponent
FEIoponent
Pitel Jozef, RNDr., CSc.FEI
externý školiteľ
qpitel@stuba.sk
Plecenik Tomáš, doc. RNDr., PhD.FEI
oponent
qplecenik@stuba.sk
Ploszek Roderik, Ing.ÚIMdoktorand
+421 (2) 60 291 227
C512roderik.ploszek@stuba.sk
Počta Peter, prof. Ing., PhD.externý spolupracovník
FEI, ÚMIKTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ+421 (2) 60 291 705B413pavol.podhradsky@stuba.sk
Podlucký Ľuboš, Ing.ÚEF
doktorand
lubos.podlucky@stuba.sk
Podpera Ivan, PhDr.IKAL
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 136
A610
ivan.podpera@stuba.sk
Podstrelenec Milan, Ing.
dohoda o vykonaní práce
qpodstrelenec@stuba.sk
ÚEFdoktorand
ondrej.pohorelec@stuba.sk
Poláček Róbert, Ing.doktorand
robert.polacek@stuba.sk
Polakovič Marcel, doc. Mgr., PhD.ÚIMdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 729
A421
ÚMIKT
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 354
B409
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 116
C210
peter.poljovka@stuba.sk
Polónyi Ľubomír, Ing.oponentqpolony@stuba.sk
ÚEAE
doktorand
jan.ponican@stuba.sk
Potočný Miroslav, Ing.ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
Povinec Pavel, prof. RNDr., DrSc.FEI
oponent
ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 373
E314
patrik.pribytny@stuba.sk
Priesol Juraj, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 364
E407
juraj.priesol@stuba.sk
Prieto Navarro JavierFEI
budúci zahraničný študent
xprietonavarro@stuba.sk
Prim Rende CarlosFEIbudúci zahraničný študent
xprimrende@stuba.sk
Prokopová Ivana, Mgr.EOpracovníčka správy majetku
+421 (2) 60 291 896
A147
Pružinský Dominik, Ing.ÚIM
doktorand
Přibil Jiří, Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
qpribil@stuba.sk
PGO
pracovník pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 741A105eduard.psotka@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 843
E218
Puškár Marian, RNDr.FEI, VS
pracovník operačných systémov VS, systémový integrátor
ÚRK
doktorand
+421 (2) 60 291 488
D706
Rábek Matej, Ing., PhD.ÚAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Račák Martin, Ing.FEI
oponent
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 774
C705
jana.raditschova@stuba.sk
Rafajdus Pavol, prof. Ing., PhD.oponent
qrafajdus@stuba.sk
Rakús Martin, doc. Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 157
B612
martin.rakus@stuba.sk
FEI
dohoda o vykonaní práce
qrandlisek@stuba.sk
FEIoponent
Ravas Stanislav, Ing.externý školiteľ
Ravasz Richard, Ing.
doktorand
Reiffers Marián, prof. RNDr., DrSc.FEI
oponent
oponent
externý školiteľ
qrepkam@stuba.sk
budúci zahraničný študent
Riečický Adam, Mgr.FEI
oponent
qriecicky@stuba.sk
Ries Rastislav, Ing.doktorand
TPO
manipulačný robotník
+421 (2) 60 291 280
TS03
Rodina Jozef, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 886
D613jozef.rodina@stuba.sk
konzultant
Róka Rastislav, doc. Ing., PhD.ÚMIKT
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 855
B608rastislav.roka@stuba.sk
Rosinová Danica, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 563
D111
Rosipal Roman, Ing. Mgr., PhD.FEIexterný školiteľ
qrosipal@stuba.sk
FEI
externá školiteľka
qrosovaa1@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 624A611
Rozinaj Gregor, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 703
B414
FEI
externý školiteľ
qrublik@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 412
A403
externý školiteľ
Ružinský Michal, Ing., PhD.
konzultant
+421 (2) 60 291 724
C211
michal.ruzinsky@stuba.sk
Rybár Jakub, Ing., PhD.FEIoponent
jakub.rybar@stuba.sk
Rybárová Renata, Ing., PhD.FEIkonzultantka
renata.rybarova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 244E310vlastimil.rehacek@stuba.sk
oponent
FEI
dohoda o vykonaní práce
Sadloň Matej, Mgr.doktorand
budúci zahraničný študent
Sánchez-Seco Toledano Rafael
budúci zahraničný študent
xsanchezsecotol@stuba.sk
FEIbudúci zahraničný študent
Satková Monika
finančná účtovníčka
+421 (2) 60 291 675A115
konzultant
Sedlačková Katarína, Ing., PhD.ÚJFI
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 504
A512
Sedlák Vladimír, Ing., PhD.FEIoponent
ÚAModborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 399A803tibor.sedlar@stuba.sk
odborný administratívny pracovník
doktorand
saman.seifpour@stuba.sk
Seiler Eugen, Mgr., PhD.
externý školiteľ
qseiler@stuba.sk
Sekaj Ivan, prof. Ing., PhD.ÚRK
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 585
D701
Sekanina Lukáš, prof. Ing., PhD.FEI
oponent
Semanová Andrea, Mgr.ÚRK
technická pracovníčka
+421 (2) 60 291 341
D415
FEI
externý školiteľ
qschauer@stuba.sk
Schindler Frank, prof. RNDr., PhD.FEIoponent
+421 (2) 60 291 347
C509
Schneeweiss Oldřich, Ing., DrSc.oponent
Scholtz Vladimír, doc. Ing., PhD.FEI
konzultant
qscholtz@stuba.sk
Sitárová Júlia, Ing.FEIkonzultantka
Sitek Jozef, prof. Ing., DrSc.FEIemeritný profesor
+421 (2) 60 291 663
A507
FEIexterný spolupracovník
ÚRK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 752
D703juraj.slacka@stuba.sk
Sláma Jozef, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 375
B114jozef.slama@stuba.sk
doktorand
jakub.slavik@stuba.sk
Slugeň Vladimír, prof. Ing., DrSc.ÚJFI
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 753
A502
Smetana Ladislavprevádzkový pracovníkladislav.smetana@stuba.sk
FEIemeritný profesor+421 (2) 60 291 894B311viktor.smiesko@stuba.sk
oponent
qsmolen@stuba.sk
Sochová EmíliaTPO
vrátnik
+421 (2) 60 291 110Vrátnica Eemilia.sochova@stuba.sk
Sojak Stanislav, Ing., PhD.ÚJFI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 229
A509
ÚRKdoktorand
+421 (2) 60 291 545
D606adam.sojka@stuba.sk
Sojková Michaela, Mgr., PhD.FEI
externá školiteľka
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 645
A601
Soloviov Mykola, Mgr., PhD.externý školiteľ
Sopiak Dominik, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 203C509dominik.sopiak@stuba.sk
externý spolupracovník
qspalek@stuba.sk
ÚRKdoktorand
+421 (2) 60 291 505
D613
Stark Erich, Ing., PhD.
konzultant
erich.stark@stuba.sk
Statev Martin, Ing.FEIoponent
qstatev@stuba.sk
FEIkonzultant
qsteinwandt@stuba.sk
Stenvall Antti, D.Sc. (Tech.)FEIoponent
qstenvall@stuba.sk
externý školiteľqstoklas@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 149
E119
odborná asistentka CSc.,PhD.
OĽZpracovníčka ekonomiky práce+421 (2) 60 291 681
A152
gabriela.stribrnska@stuba.sk
ÚEFprofesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 324
E306lubica.stuchlikova@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
oponentka
FEIexterná školiteľka
qsvarinska@stuba.sk
konzultantkaqsvobodova@stuba.sk
Sýkora Ivan, doc. RNDr., PhD.oponentqsykorai@stuba.sk
Szabová Miriam, Mgr.ÚEAEodborná administratívna pracovníčka+421 917 933 184C307miriam.szabova@stuba.sk
oponent
qszaraz@stuba.sk
Szathmary Peter, Ing., PhD.oponent
qszathmaryp@stuba.sk
Szomolányi Pavol, Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
Šabíková ZuzanaÚIModborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 266
C505zuzana.sabikova@stuba.sk
ÚJFIdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 595A506andrea.sagatova@stuba.sk
Šajbanová Adriena, Ing.
asistentka
+421 (2) 60 291 798
A121
adriena.sajbanova@stuba.sk
Šaliga Ján, prof. Ing., PhD.oponent
Šalík Pavol, Ing., PhD.FEI
oponent
qsalik@stuba.sk
ÚEAE
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 746C110
TPOvrátnik
vera.samsonova@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
qsandrik@stuba.sk
doktorand
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 656
E 504
alexander.satka@stuba.sk
ÚIModborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 383
A416
zuzana.sedova@stuba.sk
Šeprák Vladimír, Dipl.-Inf.(FH)FEIoponent
externý spolupracovník
qsevcovic@stuba.sk
Šiffalovič Peter, Dr. rer. nat., PhD.FEIexterný školiteľ
Šikudová Elena, doc. RNDr., PhD.FEIexterná školiteľka
qsikudova@stuba.sk
Šimeg Veterníková Jana, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 636A205janka.veternikova@stuba.sk
Škápik Pavol, Mgr.FEIoponent
FEI
externý spolupracovník
TP306juraj.skoda@stuba.sk
FEI
externá spolupracovníčka
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 271
E508
Škunda Juraj, Ing.ÚMIKT
doktorand
juraj.skunda@stuba.sk
Šnírer Michal, Ing.ÚJFI
doktorand
+421 (2) 60 291 537
A603
Šoka Martin, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, pracovník pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 60 291 424
B116martin.soka@stuba.sk
Šoltýs Ján, Ing., PhD.FEIexterný školiteľ
Šouc Ján, Ing., CSc.FEI
externý školiteľ
qsouc@stuba.sk
Šoula Pavol, Ing.VS
technický pracovník
+421 (2) 60 291 706
T125pavol.soula@stuba.sk
Šovčík Michal, Ing.ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
Špaček Peter, Ing.ÚIMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 60 291 845
C514peter.spacek@stuba.sk
Špánik Pavol, prof. Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
Španková Marianna, RNDr., PhD.
externá školiteľka
oponent
qspilovsky@stuba.sk
ÚIM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 398C608
Štec Filip, Ing.doktorand
FEIdohoda o vykonaní práce
qstefanikv@stuba.sk
externý školiteľ
+421 220 910 731FU SAVqstich@stuba.sk
Štofanik Vladimír, doc. Ing., PhD.ÚEFdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 394
E221
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 374
B113
Štork Milan, prof. Ing., CSc.FEI
oponent
qstork@stuba.sk
Štrbík Vladimír, RNDr., CSc.dohoda o vykonaní práce
qstrbik@stuba.sk
FEIoponent
qsturdik@stuba.sk
Šubjak Ján, Ing.ÚEF
doktorand
jan.subjak@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 442
B220
lubomir.sumichrast@stuba.sk
oponentka
Šurda Jozef, Ing.oponent
FEIoponent
qsuslik@stuba.sk
Švec Peter, Ing.ÚIMdoktorand+421 (2) 60 291 227
C512
FEIexterný školiteľ
Švehlíková Jana, Ing., PhD.
externá školiteľka
qsvehlikova@stuba.sk
Talčík Miroslav, Ing.FEIdohoda o vykonaní práce
externý školiteľ
qtapajna@stuba.sk
Ťapák Peter, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 569
D121
peter.tapak@stuba.sk
oponent
qtaraba@stuba.sk
ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 141D310marian.tarnik@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
konzultant
Tereň Ondrej, Ing.oponent
Tibenský Šimon, Bc.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímB417simon.tibensky@stuba.sk
FEIexterná spolupracovníčka
Timár Pavel, doc. Ing., CSc.FEI
externý školiteľ
+421 910 969 129
NB 3127
FEI
oponent
qtisovskym@stuba.sk
Tiwari Rupali, Mgr.ÚJFIdoktorandka
rupali.tiwari@stuba.sk
Tkáčik Martin, Ing.FEIoponentqtkacik@stuba.sk
Tlstý Juraj, Ing.FEI
oponent
Tokárová Ivana, Ing.FEI
oponentka
qtokarovai@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 605
D616
michal.tolgyessy@stuba.sk
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 404
E507
Tomo Máriopracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
Triaška Stanislav, Ing.FEI
oponent
qtriaska@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
xtrillini@stuba.sk
ÚRK
doktorand
ÚEAEpracovník pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 202
C408
odborný administratívny pracovník
konzultantka
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 557
E313
vladimir.tvarozek@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
qtysler@stuba.sk
Učňová Nataša
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 345
T 139
natasa.ucnova@stuba.sk
ÚEF
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 369
E605
FEI
oponent
quhrecky@stuba.sk
Uhrincová Vierafinančná účtovníčka
viera.uhrincova@stuba.sk
Ujčeková Silvia, Mgr.KFEIknihovníčka+421 (2) 60 291 184A-študovňa
TPO
vrátnik
+421 (2) 60 291 100
Vrátnica A
anna_ujhelyiova@stuba.sk
Ulehla Michal, Ing.FEIoponent
qulehla@stuba.sk
prevádzková pracovníčka
+421 (2) 60 291 200
T152
helena.upohlavova@stuba.sk
ÚE
docent CSc.,PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 423B216
Váciová ZuzanaÚJFI
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 297
A207
zuzana.vaciova@stuba.sk
Václavík Ján, Ing.
externý spolupracovník
Vaculík Martin, doc. Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
qvaculik@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 275
A305
konzultant
Valent Ferdinand, doc. Ing., PhD.FEIexterný školiteľ+421 (2) 60 291 176
C012
docent CSc.,PhD.
ÚJFIodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 418
A310
ÚAM
doktorand
Valúch Daniel, Ing., PhD.
externý školiteľ
qvaluchd@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B410
Vančo Marek, Mgr., PhD.ÚJFI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 287
A304
marek.vanco@stuba.sk
externý školiteľ
gabriel.vanko@stuba.sk
Varga Juraj, Ing., PhD.FEI
oponent
+421 (2) 60 291 361
C516
Vargic Radoslav, Ing., PhD.ÚMIKTodborný asistent CSc.,PhD.+421 948 906 321
B415
Vargová Rozália
telefonistka
+421 (2) 60 291 111
tel. ústredňa
FEIexterná spolupracovníčka
qvargovaz@stuba.sk
Váry Tomáš, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 816A306
Vasek Matúš, Ing., PhD.
externý spolupracovník
Vaščák Ján, doc. Dr. Ing.FEI
externý spolupracovník
ÚEdoktorand
+421 (2) 60 291 377
B217
Vávra Ivo, Ing., CSc.externý školiteľ
qvavra@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 655
E608erik.vavrinsky@stuba.sk
Vďačný Alojz
technický pracovník
+421 (2) 60 291 465
B109
TPOvrátnik+421 (2) 60 291 100
Vrátnica A
peter.velicky@stuba.sk
Veľká AnnaTPO
skladníčka
+421 (2) 60 291 260
T019
anna.velka@stuba.sk
oponentka
qveresbenkovska@stuba.sk
FEIbudúci zahraničný študent
ÚRKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 633D316
Víglaský Radovan, Ing., PhD.FEIoponent
+421 (2) 60 291 731
E514
FEIoponent
+421 (2) 60 291 883
E008
ÚEFdoktorand
tomas.vincze@stuba.sk
Vitázek Klement, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 122
A602
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 680
D408
anton.vitko@stuba.sk
ÚRK
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 286
D409
konzultant
KFEIknihovníčka+421 (2) 60 291 526A Požičovňabeata.vlacikyova@stuba.sk
Vodrážka Jiří, doc. Ing., Ph.D.externý spolupracovník
FEIexterný školiteľ
qvojenciak@stuba.sk
Vojs Marian, Ing., PhD.ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 367E408
Vojtko Juraj, Ing., PhD.
konzultant
+421 (2) 68 279 417B417
Vojvoda Milan, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 651C507milan.vojvoda@stuba.sk
Vokorokos Liberios, prof. Ing., PhD.
externý spolupracovník
qvokorokos@stuba.sk
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 165C401
Vőrős Jozef, Ing., PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
jozef.voros@stuba.sk
Vrabec Ján, Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
qvrabec@stuba.sk
Vrban Branislav, Ing., PhD.ÚJFI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 639A308branislav.vrban@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
FEI
externý spolupracovník
Vretenár Viliam, Ing., PhD.FEIkonzultant+421 917 669 011
doktorand
FEI
externý spolupracovník
qwagnerj@stuba.sk
Weber Bedřich, doc. Ing., CSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 446
E113bedrich.weber@stuba.sk
ÚEFprofesor DrSc.
+421 (2) 60 291 858
E506
FEI
oponent
qwieser@stuba.sk
Witkovský Viktor, doc. RNDr., CSc.externý školiteľ
qwitkovsky@stuba.sk
Zajac Michal, doc. RNDr., PhD.ÚIM, PRVVVČ
pracovník pre edičnú a publik. činnosť, docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 723
A408
profesor CSc.,PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 529
A401
dohoda o vykonaní práce, externý školiteľ
qzatkob@stuba.sk
oponent
ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
tomas.zavodnik@stuba.sk
oponentka
qzavodska@stuba.sk
Zelenka Ján, Ing., PhD.externý školiteľ
Zeman Marek, Mgr.FEI
oponent
qzemanm1@stuba.sk
Zemanová Diešková Miroslava, Ing., PhD.ÚJFI
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 178
A204a
FEIoponent+421 (2) 60 291 487B213qzemanovicj@stuba.sk
Zeman Tomáš, Ing., Ph.D.FEIexterný spolupracovník
qzemant@stuba.sk
Zemková Erika, prof. Mgr., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 810
T 107
externý spolupracovník
qziman@stuba.sk
doktorand
martin.ziman@stuba.sk
externá spolupracovníčka
Žák Dušan, Ing.ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
dusan.zak@stuba.sk
Žáková Katarína, doc. Ing., PhD.ÚAMdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 742D119katarina.zakova@stuba.sk
Žákovic Martin, Ing.dohoda o vykonaní práce
qzakovic@stuba.sk
Žalman Milan, prof. Ing., PhD.emeritný profesor, externý školiteľ+421 (2) 60 291 833
D608
FEIoponent
Žemla Filip, Ing.ÚAM
doktorand
Žiaková Marta, Ing., PhD.FEI
externá spolupracovníčka
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 739
E305

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.