22. 10. 2020  14:46 Sergej
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta chemickej a potravinárskej technológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
PracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Ácsová Aneta, Ing.OPTdoktorandka
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 249
NB2124
FCHPTbudúca zahraničná študentkaxagacik@stuba.sk
doktorand
gamal.ahmed@stuba.sk
FCHPTbudúca zahraničná študentka
xakbaba@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 536
SB 479
pavel.alexy@stuba.sk
FCHPTbudúci zahraničný študent
xalghrsi@stuba.sk
Alkan Kutlu Şafak
budúci zahraničný študent
xalkan@stuba.sk
Almassy Ambróz, Mgr., PhD.
oponent
Al-Salahi Kotaibah A. A.FCHPT
budúci zahraničný študent
Ambrová Marta, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 783
172, stará budova, 1. poschodie
FCHPToponentka
qandrezalova@stuba.sk
Androvičová Jarmila
finančná účtovníčka
+421 918 674 636
B 1102
OChF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
226, stará budova, 2. poschodie
julius.annus@stuba.sk
Antalík Marián, prof. Ing., DrSc.FCHPToponent
qantalikm@stuba.sk
Antošová Monika, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 240
NB2125
Argalášová Ľubica, doc. MUDr., PhD., MPHFCHPToponentkaqargalasova@stuba.sk
doktorandka
Augustín Jozef, prof. Ing., DrSc.
externý školiteľ
qaugustinj@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
xaydemir@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
Bábelová Andrea, Mgr., PhD.
oponentka
qbabelovaa@stuba.sk
FCHPToponent
+421 (2) 59 325 342
NB 628qbabinecs@stuba.sk
Babinská Katarína, MUDr., MSc, PhD.dohoda o vykonaní práce
qbabinska@stuba.sk
Babjak Matej, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
matej.babjak@stuba.sk
Babjaková Jana, MUDr., PhD., MPHFCHPToponentka
doktorand
andrej.baco@stuba.sk
Bača Ľuboš, Ing., PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 (2) 59 325 545104,SB,1. poschodielubos.baca@stuba.sk
CLvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 542 765pracovisko na Kramároch
FCHPTexterná školiteľka
qbacova@stuba.sk
FCHPT
oponentka
qbagelovapolako@stuba.sk
Báhidský Michal, Ing., PhD.FCHPT
oponent
oponent
qbachar@stuba.sk
FCHPTemeritný profesor
Bakaráč Peter, Ing.
doktorand, asistent
peter.bakarac@stuba.sk
FCHPToponent+421 903 238 191
dusan.bakos@stuba.sk
Bakoš Ján, RNDr., PhD.FCHPTexterný školiteľ
OIaRPdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 353NB 664monika.bakosova@stuba.sk
FCHPT
oponentka
qbakosova@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľka
qbalazovasimock@stuba.sk
OMdocent CSc.,PhD.+421 918 674 296
NB 618
vladimir.balaz@stuba.sk
Báleš Vladimír, prof. Ing., DrSc.OChBI
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 256
NB3128
vladimir.bales@stuba.sk
Balík Josef, doc. Ing., Ph.D.oponent
qbalik@stuba.sk
Balogh Róbert, Ing.OPKV
doktorand
robert.balogh@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 674 239
B 122
Banas Vladislav, Mgr.FCHPTexterný učiteľ
oponent
+421 (2) 59 325 317
NB 629
FCHPToponentqbarak@stuba.sk
externý školiteľ
FCHPT
externý školiteľ
FCHPT
externá školiteľka
qbarathova@stuba.sk
FCHPTexterný školiteľ
qbarathp@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 789
253, stará budova, 2. poschodie
zuzana.barbierikova@stuba.sk
Barek Jiří, prof. RNDr., CSc.oponent
Barlog Martin, Ing.
doktorand
martin.barlog@stuba.sk
oponent
oponent
qbartacek@stuba.sk
upratovač - upratovačka
Bartalošová Veronika, Ing.oponentka
Barteková Monika, doc. RNDr., PhD.FCHPT
externá školiteľka
vrátnik+421 918 674 238hilda.bartolicova@stuba.sk
externý školiteľ
FCHPToponent
qbartovic@stuba.sk
Başaran İremFCHPTbudúca zahraničná študentka
Batthyány RobertTPP
prevádzkový pracovník
+421 918 674 135
NB/1.posch. 102
robert.batthyany@stuba.sk
externá školiteľka
Baumannová Hedviga
upratovač - upratovačka
Bazeľ Yaroslav, prof. Dr., DrSc.FCHPT
oponent
qbazel@stuba.sk
prac. technickej obsluhy a údržby VS+421 948 496 479
NB 2.posch. A 297
matus.beder@stuba.sk
Bednáriková Alena, Ing., PhD.FCHPToponentka
vedecký pracovník KS I. DrSc.
+421 (2) 59 325 736
390, nová budova, blok C, 3. poschodie
Belica Peter, Ing., CSc.
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 588
C16 14
qbelica@stuba.sk
oponent
OEIdoktorandka
noemi.belisova@stuba.sk
Bella Maroš, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľ
qbella@stuba.sk
Belluš Juraj, Ing.oponentqbellus@stuba.sk
Bělohlav Zdeněk, prof. Ing., CSc.FCHPT
oponent
externý školiteľ
Bendová Hana, RNDr., Ph.D.FCHPT
oponentka
qbendova@stuba.sk
Bendová Katarína, Ing.FCHPT
oponentka
TPP
upratovač - upratovačka
Benická Eva, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 270
566, nová budova, blok C, 5. poschodie
Benköová Michaela, Ing.OAT
doktorandka
michaela.benkoova@stuba.sk
externá školiteľka
oponentka
qbenzova@stuba.sk
Beránková Martina, Ing., PhD.oponentka
qberankova@stuba.sk
chemický lab. technička a kontrolór
externý školiteľ
Berényiová Andrea, Mgr., PhD.FCHPT
oponentka
qberenyiova@stuba.sk
Berkeš Dušan, doc. Ing., CSc.OOCh
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 147
dusan.berkes@stuba.sk
FCHPToponent
qbernatik@stuba.sk
externá školiteľka
qbernatovai@stuba.sk
Bertók Tomáš, Ing., PhD.FCHPT
externý školiteľ
qbertok@stuba.sk
oponentka
FCHPT
oponent
oponentka
qbezakova@stuba.sk
Biela Monika, Ing.OChF, OFChdoktorandka, asistentkamonika.biela@stuba.sk
vrátnik
+421 918 674 238
NB/Abeata.bielikova@stuba.sk
Biely Peter, RNDr., DrSc.
externý školiteľ
Bilanin Marián, Ing., PhD.FCHPToponent
qbilanin@stuba.sk
oponent
Bilen Duygu EvrimFCHPTbudúca zahraničná študentka
Bíliková Katarína, RNDr., PhD.FCHPT
externá školiteľka
qbilikova@stuba.sk
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
Bírošová Lucia, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 478
SB 620, 6.p
lucia.birosova@stuba.sk
Bírošová Zuzana, Ing., CSc.FCHPT
oponentka
qbirosova@stuba.sk
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
Bitterová Gabriela, Ing.oponentka
FCHPT
oponent
Biznar Richard, Ing.FCHPT
oponent
Blahová Elena, Ing.oponentka
Bláhová Mária, Ing.ÚBT
doktorandka
maria.blahova@stuba.sk
Blahušiak Marek, Ing., PhD.
externý spolupracovník
NB3126
marek.blahusiak@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľka
qsefcovicova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 281
476, nová budova, blok C, 4. poschodie
jana.blaskovicova@stuba.sk
FCHPT
oponentka
Bleha Tomáš, prof. Ing., DrSc.FCHPT
externý školiteľ
tomas.bleha@stuba.sk
Blšáková Anna, Ing.ÚBMdoktorandka
FCHPT
oponent
qbobal@stuba.sk
Bobošík Vladimír, Ing., CSc.
oponent
qbobosik@stuba.sk
Bobrík Miroslav, prof. PhDr., PhD.OTVŠ
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 639
NB P122
Boča Miroslav, doc. Ing., DrSc.FCHPT
externý školiteľ
emeritný profesor
+421 (2) 59 325 610
547, nová budova, blok B, 5.poschodie
qbocar@stuba.sk
Bočkaj Ján, Ing., PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
jan.bockaj@stuba.sk
Bodík Igor, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 384746, nová budova, blok B, 7. poschodieigor.bodik@stuba.sk
Bodor Róbert, RNDr., PhD.
oponent
qbodor@stuba.sk
FCHPT
oponent
FCHPTexterná školiteľka
qbohacova@stuba.sk
Bolhová Eva, Ing., PhD.
oponentka
externá školiteľka
+421 918 669 114
FCHPTexterný školiteľ
ÚBM
doktorandka
skladníčka
+421 (2) 59 325 644NB P123gabriela.borsanyiova@stuba.sk
Borsig Eberhard, prof. Ing., DrSc.oponent
chemický lab. technik a kontrolór, vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
Bouzek Karel, Dr. Ing.oponent
qbouzek@stuba.sk
Brachňaková Barbora, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 325 184453, nová budova,blok B, 4.poschodie
Brat Jiří, doc. Ing., PhD.FCHPT
oponent
Breier Albert, prof. Ing., DrSc.ÚBM
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
+421 918 674 514albert.breier@stuba.sk
Breierová Emília, Ing., PhD.FCHPT
externá školiteľka
qbreierova@stuba.sk
OFCh
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 482
277, stará budova, 2. poschodiemartin.breza@stuba.sk
Brezáni Jozef, Ing., PhD.FCHPT
oponent
qbrezani@stuba.sk
Brezovan Marek, Ing.doktorand
OFCh
profesorka DrSc.
+421 (2) 59 325 666
279, stará budova, 2. poschodie
vlasta.brezova@stuba.sk
Brežná Barbora, Ing., PhD.
externá školiteľka
qbrezna@stuba.sk
oponent
FCHPT
externá školiteľka
qbrnoliakova@stuba.sk
FCHPT
externý školiteľ
Bruder Branislav, Ing.FCHPT
oponent
Brunnerová Eva, Ing.dohoda o vykonaní práce
FCHPToponentka
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 482275, stará budova, 2. poschodielukas.bucinsky@stuba.sk
Bučko Marek, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľ
oponentka
Buday Mikuláš, Ing., CSc.FCHPT
oponent
qbuday@stuba.sk
TPPupratovač - upratovačka
maria.budayova@stuba.sk
CL
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
oponent
+421 917 674 579
TPPupratovač - upratovačka
externý školiteľqbujdak@stuba.sk
FCHPT
oponentka
qbujdakova@stuba.sk
Bujňáková Mlynarčíková Alžbeta, Mgr., PhD.FCHPToponentkaqmlynarcikova@stuba.sk
Buňková Leona, doc. RNDr., Ph.D.FCHPToponentka
Bustin Dušan, prof. Ing., DrSc.dohoda o vykonaní práce
Butor Škulcová Andrea, Ing., PhD.
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
Buzetzki EduardOFCh
asistent
Bystrický Slavomír, Ing., DrSc.FCHPT
externý školiteľ
qbystricky@stuba.sk
OChBI
doktorand
patrik.cabadaj@stuba.sk
Cagardová Denisa, Ing.
doktorandka, asistentka
oponentka
FCHPTexterný školiteľ
Capek Peter, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľ
qcapek@stuba.sk
Cécile LagardeFCHPTbudúca zahraničná študentka
xcecile@stuba.sk
Cejpek Kamil, doc. Ing., PhD.
oponent
Cejpek Karel, doc. Ing., PhD.oponent
OFCh
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 538
230, stará budova, 2. poschodiezuzana.cibulkova@stuba.sk
Ciesarová Zuzana, Ing., PhD.
externá školiteľka
zuzana.ciesarova@stuba.sk
Cifra Peter, RNDr., DrSc.FCHPT
externý školiteľ
FCHPToponent
FCHPT
budúci zahraničný študent
xclark@stuba.sk
externá školiteľka
chemický lab. technik a kontrolór
gejza.csano@stuba.sk
ÚBM
doktorandka
Csenkeyová Agáta
chemický lab. technička a kontrolór
+421 (2) 59 325 778
263, stará budova, 2. poschodie
Cseriová Andrea, Ing.FCHPToponentka
oponent
qcsukas@stuba.sk
doktorand
matej.cvecko@stuba.sk
Cvečková Eva
finančná účtovníčka
+421 918 674 638
D 1119
Cvengroš Ján, doc. Ing., DrSc.FCHPT
oponent
+421 (2) 59 325 531
qcvengros@stuba.sk
Cvengrošová Zuzana, Ing., CSc.oponentka
OVHKP
doktorandka
klara.cverenkarova@stuba.sk
FCHPToponentka
Čačanyiová Soňaexterná školiteľka
Čacho František, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 736389, nová budova, blok C, 3. poschodiefrantisek.cacho@stuba.sk
oponentka
Čapek Libor, prof. Ing., PhD.FCHPT
oponent
qcapekl@stuba.sk
doktorand
tomas.carny@stuba.sk
Čejka Jiří, prof. Ing., DrSc.
oponent
oponent
qcelikovsky@stuba.sk
Čente Martin, RNDr., PhD.oponent
Čepcová Lucia, Ing.doktorandka
Čeppan Michal, prof. Ing., PhD.OPAF
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
Čermák Roman, doc. Ing., Ph.D.
oponent
qcermak@stuba.sk
oponent
qcernak@stuba.sk
Černáková Ľudmila, doc. Ing., PhD.OPKV
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 570SB 471
Černocká Hana, RNDr., Dr.FCHPToponentka
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 491SB 320
OChBI
odborný asistent CSc.,PhD.
NB2130
ivan.cervenansky@stuba.sk
Červenčík Karol, Ing.OVHKPdoktorand
OATdoktorandka
oponent
qcerveny@stuba.sk
Čierna Michaela, Ing.
doktorandka
OEIvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 220
728, nová budova, blok A, 7. poschodie
gabriel.cik@stuba.sk
externý školiteľ
qcipak@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľkaqcipakova@stuba.sk
OIaRP
prac. technickej obsluhy a údržby VS, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 355
NB 666lubos.cirka@stuba.sk
FCHPT
oponentka
lydia.cizekova@stuba.sk
Čižmárová Oľga, Ing.OEIdoktorandka
olga.cizmarova@stuba.sk
FCHPT
oponent
FCHPTexterná školiteľka
Čížová Katarína, Ing., PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
katarina.cizova@stuba.sk
FCHPToponent
Čupka Pavol, Ing., PhD.FCHPT
oponent
Dacho Vladimír, Ing.
doktorand
vladimir.dacho@stuba.sk
Dalton StephenFCHPT
budúci zahraničný študent
xdalton@stuba.sk
Danášová Eva, Mgr.pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 674 242
B 123
Dandár Alexander, prof. Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľ
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 523
153, stará budova, 1. poschodie
Danihelová Martina, Mgr., PhD.FCHPT
externá školiteľka
OPKV
doktorandka
lucia.danisova@stuba.sk
Danišová TeréziaTPP
upratovač - upratovačka
+421 918 674 729
ÚZ Vyhne
Danišovič Ľuboš, doc. RNDr., PhD.
oponent
qdanisovic@stuba.sk
Danko Martin, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľ
qdankom@stuba.sk
FCHPT
oponent
NB2130
FCHPTzahraničný hosť
OFCh
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
269, stará budova, 2. poschodie
Daučík Pavol, doc. Ing., PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 918 674 406
OOCh
chemický lab. technička a kontrolór
De la Vega Barranco GuillermoFCHPTbudúci zahraničný študent
xdelavegabarran@stuba.sk
Demčák Peter, Ing.FCHPT
oponent
qdemcak@stuba.sk
Dendišová VeronikaTPPtechnická pracovníčka
+421 918 674 729
ÚZ Vyhne
OEIdocent DrSc.
+421 (2) 59 325 231
730, nová budova, blok A, 7. poschodiejan.derco@stuba.sk
Dercová Katarína, doc. Ing., PhD.ÚBT
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 710SB 327katarina.dercova@stuba.sk
FCHPTbudúca zahraničná študentkaxdiazsuarez@stuba.sk
Dikošová Lívia, Ing.doktorandka
OACh
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 618
460, nová budova,blok B, 4.poschodielubor.dlhan@stuba.sk
Dobišová Katarína, Ing.oponentka
qdobisova@stuba.sk
Dobrota Dušan, prof. MUDr., CSc.oponent
qdobrota@stuba.sk
Doháňošová Jana, Ing., PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 452
P32 B, stará budova, prízemie vľavo
oponent
qdolejs@stuba.sk
doktorandka
michaela.domsicova@stuba.sk
Dorchei Faeze, PharmDr., Dr.OPKVdoktorandka
faeze.dorchei@stuba.sk
Dostál Libor, doc. Ing., Ph.D.FCHPT
oponent
qdostal@stuba.sk
Dovinová Ima, RNDr., PhD.ÚBM, FCHPT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá školiteľka
ima.dovinova@stuba.sk
FCHPTexterný školiteľ
Dragúňová Jana, Mgr., CSc.FCHPToponentkaqdragunova@stuba.sk
FCHPToponent
qdrahosb@stuba.sk
FCHPT
oponentka
Dremencov Eliahu, Mr.sc., PhD.externý školiteľ
Drobňaková Gabrielapracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 918 674 193
NB - 1.posch, B 1196
Drtil Miloslav, prof. Ing., PhD.OEI
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 234
747, nová budova, blok B, 7. poschodie
Drtilová Iveta, Ing.knihovníčka
+421 918 674 179
NB -2.posch. A 227
pracovníčka pre plán a rozpočet+421 918 674 133
D 1118
Dřímal Jiří, doc. RNDr., CSc.FCHPT
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 532
201, stará budova, 2. poschodie
tibor.dubaj@stuba.sk
prevádzkový pracovník
+421 918 674 114
NB/S157
Dubecová Jolana, Bc.OAChchemický lab. technička a kontrolór
jolana.dubecova@stuba.sk
FCHPToponentka
OChBIdocent CSc.,PhD.+421 918 674 654
NB2123
Dudášová Barbora, Ing.pracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 325 250NB3132barbora.dudasova@stuba.sk
Dudášová ZitaTPPupratovač - upratovačka
zita.dudasova@stuba.sk
Dugovičová Tatiana, Ing.FCHPT
oponentka
qdugovicova@stuba.sk
Ducháček Vratislav, prof. Ing., DrSc.
oponent
qduchacek@stuba.sk
FCHPT
oponent
qdurackam@stuba.sk
FCHPT
oponentka
qdurackova@stuba.sk
Ďurčanská Katarína, Ing., PhD.oponentka
SB 384
katarina.durcanska@stuba.sk
oponent
Ďurfina Ladislav, Ing., PhD.
oponent
qdurfina@stuba.sk
Ďurica Tibor, prof. Ing., PhD.FCHPT
oponent
qduricat@stuba.sk
Ďurina Lukáš, Ing.doktorand
Ďuriš Andrej, Ing., PhD.FCHPT
oponent
qduris@stuba.sk
Ďurišová Barbora, Ing.FCHPToponentka
qdurisovab@stuba.sk
Ďurovič Michal, doc. Ing., PhD.
oponent
qdurovic@stuba.sk
oponent
Dušička Eva, Ing.OPKV
doktorandka
eva.dusicka@stuba.sk
Dvonka Vladimír, Ing., PhD.OPAF
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 221
NB 5118
Dvoran Ján, doc. Ing., CSc.oponent+421 903 262 352
NB 677
Dvoranová Dana, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 918 674 477270, stará budova, 2. poschodiedana.dvoranova@stuba.sk
SCHK
riaditeľ SCHK
+421 915 797 336
Dzurňák Ľubomír, Ing.FCHPToponent
FCHPTexterná školiteľkaqandicsova@stuba.sk
Egan Beňová Tamara, RNDr., PhD.oponentka
Elefant MichalTPPpracovník pre verejné obstarávanie
Elefantová Katarína, Ing., PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., chemický laborant
katarina.elefantova@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
oponentka
qestokova@stuba.sk
FCHPToponent
qetrycht@stuba.sk
Fabíková ElenaOFCh
chemický lab. technička a kontrolór
+421 918 674 785
271, stará budova, 2. poschodie
elena.fabikova@stuba.sk
Faragó Juraj, RNDr., CSc.
oponent
qfarago@stuba.sk
Farkaš Pavol, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľ
Farkaš Vladimír, doc. Ing., DrSc.externý školiteľ
Fašková Lucia, Ing.
doktorandka
lucia.faskova@stuba.sk
Fedorko Pavol, doc. Ing., PhD.OChFdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 681225, stará budova, 2. poschodie
dohoda o vykonaní práce
qfedorovae@stuba.sk
Fedorová Kristína, Ing.OIaRP
doktorandka, asistentka
kristina.fedorova@stuba.sk
Fekete Roman, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 530
405
emeritný profesor+421 918 674 461
156, stará budova, 1. poschodie
OPKVvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
jozef.feranc@stuba.sk
OAMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Ferenčík Viktor, Ing.oponent
oponent
qferianc@stuba.sk
Ferkl Lukáš, doc. Ing., Ph.D.oponentqferkl@stuba.sk
Ferko Branislav, Ing., PhD.OOChodborný asistent CSc.,PhD.
oponent
Fikar Miroslav, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 367
NB 675
Fikarová Zuzana, Ing.
oponentka
FCHPT
oponent
qfilipj@stuba.sk
Filip Vladimír, prof. Ing., CSc.FCHPTdohoda o vykonaní práce
qfilipv@stuba.sk
FCHPToponent
Filová Alexandra, Mgr., PhD.
oponentka
Fischer Róbert, Ing., PhD.OOChodborný asistent CSc.,PhD.robert.fischer@stuba.sk
emeritný profesor
+421 918 674 169
lubor.fisera@stuba.sk
oponent
qfisera@stuba.sk
externá školiteľka
qfloresramirez@stuba.sk
Foltínová EvaOPKV
chemický lab. technička a kontrolór
eva.foltinova@stuba.sk
FCHPToponentqforsthoffer@stuba.sk
Fraňo Ľuboš, Ing.
oponent
lubos.frano@stuba.sk
doktorandka
paula.franova@stuba.sk
Friedrich Jörg Florian, prof. Dr.FCHPT
oponent
FCHPToponent
qfristak@stuba.sk
oponent
qfrollo@stuba.sk
Fronc Marek, Ing., PhD.OFCh
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 531
233, stará budova, 2. poschodie
marek.fronc@stuba.sk
Fuchsová Barbora, Ing.
oponentka
ÚBMchemický lab. technička a kontrolór
+421 (2) 59 325 410
SB 632
Fulajtárová Katarína, Ing.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 59 325 326
NB 736
doktorand
patrik.furda@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 330
SB 308
Furka Matúš, Ing.OIaRP
doktorand, asistent
Gaálová Barbora, Mgr., PhD.
oponentka
Gábelová Alena, RNDr., CSc.FCHPToponentka
FCHPT
oponent
Gajdoš Jaroslav, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
jaroslav.gajdos@stuba.sk
Gajdoš Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD., oponent
+421 (2) 59 325 565
SB 353
peter_gajdos@stuba.sk
Galádová Helena, Ing.ÚBMdoktorandka, chemický laboranthelena.galadova@stuba.sk
oponentka
Galčíková Lenka, Ing.OIaRP
doktorandka, asistentka
lenka.galcikova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 335
NB 604marian.gall@stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
Gál Miroslav, doc. RNDr., PhD.OAT
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 560159, stará budova, 1. poschodiemiroslav.gal@stuba.sk
Gálová Zdenka, prof. RNDr., CSc.FCHPToponentka
externý školiteľ+421 917 674 669
Galusková Dagmar, Ing., PhD.
oponentka
Garaiová Martina, Mgr., PhD.FCHPT
oponentka
qgaraiova@stuba.sk
TPPprevádzková pracovníčka
Garaj Ivan, RNDr., CSc.FCHPTdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 325 297NB 129
externý učiteľ
qgaraj@stuba.sk
Garčár Miroslav, Ing.oponentqgarcar@stuba.sk
Gašparovič Lukáš, Ing., PhD.
externý učiteľ
lukas.gasparovic@stuba.sk
Gašparovičová Dana, Ing., PhD.OOTKaRodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 372NB 781
ÚFCHCHF
profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 460
266, stará budova, 2. poschodie
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 918 674 318
NB - 1.posch, C 1117
silvia.gaucikova@stuba.sk
doktorand
Gbelcová Helena, Ing., PhD.
oponentka
Gbelská Yvetta, prof. RNDr., CSc.oponentka
qgbelska@stuba.sk
Geada Pedro Miguel Macedo, prof., PhD.FCHPToponentqgeada@stuba.sk
oponent
qgeczy@stuba.sk
FCHPT
oponent
Geffertová Jarmila, doc. Ing., PhD.oponentka
Gemeiner Pavol, Ing., PhD.OPAFvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
pavol.gemeiner@stuba.sk
Gemeiner Peter, Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľ
Gettler Ján, Ing.
doktorand
FCHPToponentka
posol - doručovateľ
+421 905 565 430NB/P-97
Golian Jozef, prof. Ing., Dr.oponent
oponent
qgolias@stuba.sk
TPPupratovač - upratovačka
Gracza Tibor, prof. Ing., DrSc.OOChprofesor DrSc.+421 (2) 59 325 160NB 520tibor.gracza@stuba.sk
Graczová Elena, doc. Ing., CSc.docentka CSc.,PhD.
+421 918 674 263
NB3117
OChFodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 688
227, stará budova, 2. poschodie
jaroslav.granatier@stuba.sk
Grančay Martin, Ing., PhD.FCHPT, PS
externý učiteľ, vedúci informačného centra
+421 905 960 490
NB - 2.posch, B 237
OPT
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 557SB 564
docentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 553maria.greifova@stuba.sk
doktorandka
anna.grencikova@stuba.sk
FCHPT
oponent
Griač Peter, RNDr., CSc.
externý školiteľ
qgriac@stuba.sk
doktorand
nikolas.grof@stuba.sk
Gronesová Paulína, RNDr., PhD.FCHPToponentka
qgronesova@stuba.sk
obsluhovač vykurovania
+421 918 674 420
SB/S200dusan.grunwald@stuba.sk
TPPobsluhovač vykurovania
+421 918 674 420
SB/S200
TPP
posol - doručovateľ
+421 905 565 430NB/P-97
Guillem Ullés Albertbudúci zahraničný študent
xguillemulles@stuba.sk
FCHPTexterný spolupracovník
+421 (2) 57 296 721
213martin.gulan@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
OOCh
doktorandka
maria.gurska@stuba.sk
Gyuranová Dominika, Ing.ÚBT
doktorandka
dominika.gyuranova@stuba.sk
FCHPT
oponent
qhabala@stuba.sk
Habalová Božena, Ing., PhD.oponentkaqhabalova@stuba.sk
Hadvinová Marcela, Mgr.
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 59 325 772
SB 401
marcela.hadvinova@stuba.sk
Hajdúchová Zora, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 677119,SB,1.poschodie
Hájek Marián, Ing.
pracovník pre ekonomické činnosti
+421 (2) 59 325 555
SB 558
Hájek Milan, Ing., DrSc.FCHPT
oponent
qhajekm@stuba.sk
Hájeková Elena, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 404
SB 417
Hájovská Pavla, Ing.
doktorandka
pavla.hajovska@stuba.sk
Halajová Jana, Mgr.FCHPToponentka
oponentka
qhalasovag@stuba.sk
Halcrow Malcolm A., prof.FCHPT
oponent
qhalcrow@stuba.sk
oponentka
OPAF
chemický lab. technička a kontrolór
anna.halgasova@stuba.sk
Halinkovičová Michaela, Ing.OOChvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
oponent
qhalko@stuba.sk
Haluz Peter, Ing.ÚBM
doktorand
Hambalko Jaroslav, Ing.doktorand
odborný asistent CSc.,PhD.
NB P125
jaroslav.hancak@stuba.sk
FCHPToponent
qhanika@stuba.sk
FCHPToponent
qhanusek@stuba.sk
oponent
Hanzlík Jan, Ing.OPKV
doktorand
jan.hanzlik@stuba.sk
externý školiteľ
Hartl Nikoleta, Mgr., PhD.FCHPT
oponentka
Harvanová Denisa, Ing., PhD.
oponentka
qharvanova@stuba.sk
FCHPToponent
Hasoň Stanislav, Mgr., Ph.D.oponentqhason@stuba.sk
FCHPTzahraničný hosťqhassan@stuba.sk
doktorand396, nová budova, blok C, 3. poschodie
Hatala Michal, Ing., PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 514
5.14
FCHPT
oponent
FCHPToponent
qhavlena@stuba.sk
oponent
oponentka
FCHPT
oponent
OChBIprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 252
NB 2128
ODCPvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
ales.haz@stuba.sk
FCHPToponent
ÚBT
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
SB 316
zuzana.hegyi@stuba.sk
Hencelová Kristína, Ing.OEIdoktorandka
oponentka
FCHPT
oponent
Herian Karol, Ing., CSc.FCHPT
dohoda o vykonaní práce
technický pracovník+421 (2) 59 325 360224, NB-2.posch.,A
odborný asistent CSc.,PhD., vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
P42, stará budova, prízemie vľavopeter.herich@stuba.sk
externý školiteľ
FCHPToponentka
Hianik Tibor, prof. RNDr., DrSc.FCHPT
oponent
oponent
qhiller@stuba.sk
Hinca Milošchemický lab. technik a kontrolór
+421 (2) 59 325 737
NB3109
milos.hinca@stuba.sk
oponent
oponent
FCHPT
oponentka
qhirosova@stuba.sk
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 468
180, stará budova, 1. poschodiejan.hives@stuba.sk
oponentka
qhladikova@stuba.sk
doktorandka
Hlavačka Vladimír, Ing., PhD.
oponent
qhlavackav@stuba.sk
Hlaváčová Nataša, RNDr., PhD.FCHPToponentka
qhlavacovan@stuba.sk
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc.FCHPT
oponent
qhlavinek@stuba.sk
Hložeková Klaudia, Ing.OPKV
doktorandka
klaudia.hlozekova@stuba.sk
FCHPT
externý školiteľ
qhnatko@stuba.sk
budúca zahraničná študentkaxhohmann@stuba.sk
Hojerová Jarmila, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 418
SB 571
jarmila.hojerova@stuba.sk
Holazová Alena, RNDr., PhD.FCHPT
externá školiteľka
qholazova@stuba.sk
Holíčková Andrea, Mgr.FCHPToponentka
qholickovaa@stuba.sk
FCHPT
externý školiteľ
qholic@stuba.sk
OChBIdoktorandkaveronika.holla@stuba.sk
Holubiczká Helena
upratovač - upratovačka
helena.holubiczka@stuba.sk
upratovač - upratovačka
Honc Daniel, doc. Ing., PhD.FCHPToponentqhonc@stuba.sk
Horák Jaroslav, Ing.FCHPToponent
qhorakj@stuba.sk
Horáková Ivana, Ing.OEIdoktorandka
externá školiteľka
qhorakoval@stuba.sk
Horáková Magdaléna, Mgr.OJodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 325 269NB 6104
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 332NB 630
OOTKaR
odborný asistent CSc.,PhD.
michal.hornacek@stuba.sk
OOTKaRvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 323
NB 764
FCHPT
oponent
qhorvathb@stuba.sk
TPPupratovač - upratovačka
eva.horvathova@stuba.sk
Horváthová Eva, Mgr., PhD.oponentkaqhorvathovae@stuba.sk
Horváthová Hana, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
OIaRPdoktorandka, asistentka
Horváthová Monika
upratovač - upratovačka
monika.horvathova@stuba.sk
externá spolupracovníčka
qhorvathova@stuba.sk
OPKV
doktorand
vojtech.horvath@stuba.sk
Hovančíková Kristína, Ing.oponentka
qhovancikova@stuba.sk
FCHPToponent
Hrabovská Anna, doc. PharmDr., PhD.FCHPT
oponentka
Hrabovská Veronika, Ing., PhD.FCHPToponentka
FCHPT
systémový integrátor
+421 918 669 198
oponent
qhricko@stuba.sk
Hricová Marcela, Ing., PhD.OPKVvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 325 575SB 372
oponentka
FCHPTexterný školiteľ
Hricovíniová Zuzana, RNDr., PhD.
externá školiteľka
Hrivnáková Viera, Mgr.FCHPT
oponentka
ÚACHdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 287372, nová budova, blok C, 3. poschodie
Hromádková Zdena, Ing., PhD.
externá školiteľka
oponent
qhromcik@stuba.sk
TPP
upratovač - upratovačka
isabela.hroncova@stuba.sk
ÚBTdoktorandka
stefania.hroncekova@stuba.sk
profesor DrSc.
oponent
qhronkovic@stuba.sk
Hronská Helena, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 719
SB 302
FCHPToponentka
docentka CSc.,PhD.
+421 915 396 928
563, nová budova, blok C, 5. poschodie
oponent
Hruška Michal, Ing.OChBIdoktorand
Hruška Vlastimil, Ing.FCHPToponent
qhruskav@stuba.sk
Hrušková Veronikapracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 674 243
B 122
Hucko Pavel, Ing., PhD.FCHPT
oponent
qhucko@stuba.sk
Hudák Pavol, Ing.FCHPToponent
qhudakp1@stuba.sk
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 446
SB 482ivan.hudec@stuba.sk
Hudecová Daniela, prof. RNDr., CSc.ÚBM
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 410
SB 632
docent CSc.,PhD.
Huláková Silvia, Mgr., PhD.FCHPToponentka
Husár Jakub, Ing.
doktorand
Hushegyi András, Ing., PhD.FCHPT
oponent
Hutňan Miroslav, prof. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 387
712, nová budova, blok A, 7. poschodiemiroslav.hutnan@stuba.sk
oponent
Hvojnik Matej, Ing.doktorand
Hvolka Marián, Ing.SCHKknihovník+421 918 674 119
NB - 2.posch, A 232
OVHKP
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 436SB 625eva.hybenova@stuba.sk
Chabada Peter, Ing.FCHPToponent
chemický lab. technik a kontrolór
karol.chaloupka@stuba.sk
Chalupková Anna
chemický lab. technička a kontrolór
+421 (2) 59 325 734
376, nová budova, blok C, 3. poschodieanna.chalupkova@stuba.sk
budúci zahraničný študent
OPKVchemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 568SB 379agnesa.chlebakova@stuba.sk
Chlup Zdeněk, doc. Ing., PhD.FCHPT
oponent
qchlup@stuba.sk
FCHPT
oponent
qchmela@stuba.sk
Chodák Ivan, prof. Ing., DrSc.dohoda o vykonaní práce
ivan.chodak@stuba.sk
oponentka
qcholujova@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 674 337
B 124
Chovancová Marta, doc. Ing., CSc.
oponentka
marta.chovancova@stuba.sk
FCHPT
oponentka
qchristova@stuba.sk
FCHPToponentka, externá školiteľka
TPPupratovač - upratovačka
monika.chuda@stuba.sk
Chyba Andrej, Ing., PhD.FCHPToponent
budúca zahraničná študentka
OChFodborný asistent CSc.,PhD.212, stará budova, 2. poschodiemichal.ilcin@stuba.sk
Iliaš Miroslav, doc. RNDr., PhD.
oponent
Illeová Viera, Ing., PhD.OChBIvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 249
NB2124
viera.illeova@stuba.sk
OEI
odborná asistentka CSc.,PhD.
zuzana.imreova@stuba.sk
Imrich Ján, doc. RNDr., CSc.oponentqimrichj@stuba.sk
Imrichová Denisa, RNDr., PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., oponentka
İnak Yamaçbudúci zahraničný študent
xinak@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
Izák Pavel, Ing., Ph.D.FCHPToponent
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
livia.izsak@stuba.sk
oponentka
qjabconova@stuba.sk
ODCP
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 218
NB 4126
michal.jablonsky@stuba.sk
OTVŠodborná asistentka CSc.,PhD.
NB P124
externý školiteľ
oponentka
OOCh, FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD., oponent
pavol.jakubec@stuba.sk
Jakubík Tibor, Ing., CSc.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 417
P40, stará budova, prízemie vľavo
tibor.jakubik@stuba.sk
oponent
FCHPToponent
Jančovic Andrej, Ing., MBA
oponent
qjancovica@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 227
NB 5124
viera.jancovicova@stuba.sk
Janek Marián, doc. Ing., PhD.OAMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 547132,SB,1.poshodie
Janglová DanicaFCHPT
dohoda o vykonaní práce
Janigová Ivica, Ing., PhD.
externá školiteľka
qjanigova@stuba.sk
Janíková Lenka, Ing., Ph.D.
oponentka
budúci zahraničný študent
doktorandka
barbora.jankovicova@stuba.sk
Janošovský Ján, Ing., PhD.OChBI
odborný asistent CSc.,PhD.
NB2130
vedecký pracovník KS I. DrSc., externý školiteľ+421 (2) 59 325 540
111,SB,1.poshodie
ivan.janotka@stuba.sk
Janotka Ľuboš, Ing.doktorand
Janotková Lívia, Ing.OPT
doktorandka
ÚBMdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 455SB 617
OModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 332NB 630
oponent
OPAF
doktorandka
aldona.jedrusik@stuba.sk
OFCh
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 482
277, stará budova, 2. poschodie
Jelemenský Ľudovít, prof. Ing., DrSc.riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 250
NB2127ludovit.jelemensky@stuba.sk
FCHPToponent
qjendzelovsky@stuba.sk
oponentqjenicek@stuba.sk
oponentka
ÚBMvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 528
P9, stará budova, prízemie
Ježo Ľubomír, Ing., PhD.oponent
qjezo@stuba.sk
oponentkaqjirova@stuba.sk
Jomová Klaudia, doc. RNDr., PhD.oponentka
Jóna Eugen, prof. Ing., DrSc.
oponent
qjona@stuba.sk
OPKV
doktorand
alireza.joorabloo@stuba.sk
Jorík Vladimír, doc. Ing., CSc.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 629
NB 443
vladimir.jorik@stuba.sk
Jozefíková Flóra, Ing.OAChdoktorandka
Juránek Ivo, RNDr., PhD.FCHPT
externý školiteľ
qjuranek@stuba.sk
ÚBMdoktorand
jan.jurcik@stuba.sk
Jurčík Matúš, Mgr.oponent
qjurcikm@stuba.sk
Jurčo Juraj, Ing.FCHPToponent
qjurco@stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
Jurišová Jana, Ing., PhD.OATvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 774
151, stará budova, 1. poschodie
FCHPT
oponentka
FCHPToponentka
qjurkovicova@stuba.sk
Jurkovičová Tarabová Bohumila, Mgr., PhD.FCHPT
externá školiteľka
qjurkovicovatar@stuba.sk
Jurkyová Magdaléna, Ing.PSpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
magdalena.jurkyova@stuba.sk
Just Ivica, Mgr., PhD.oponentka
ivica.just@stuba.sk
Kaclíková Eva, Ing., CSc.FCHPTexterná školiteľkaqkaclikova@stuba.sk
FCHPT
oponent
Kačík František, prof. RNDr., PhD.
externý spolupracovník
oponentka
ÚBM
doktorandka
karolina.kadlecikova@stuba.sk
FCHPToponent
qkajabai@stuba.sk
FCHPTexterná spolupracovníčka
+421 918 669 115
qkajanova@stuba.sk
Kákoniová Daniela, RNDr., PhD.externá školiteľkaqkakoniova@stuba.sk
CLvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 777P35B, stará budova, prízemie vľavo
Kaliňáková Barbora, Ing., PhD.ÚBMvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
barbora.kalinakova@stuba.sk
doktorand
Kalúz Martin, Ing., PhD.
prac. technickej obsluhy a údržby VS, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 355
NB 666
martin.kaluz@stuba.sk
Kanďárová Helena, Ing. Dr. rer. nat.
odborná asistentka CSc.,PhD.
helena.kandarova@stuba.sk
Kanický Viktor, prof. RNDr., DrSc.FCHPT
oponent
qkanicky@stuba.sk
Kánovicsová Andrea, PhDr.FCHPToponentka
qkanovicsova@stuba.sk
Kaňuchová-Pátková Jaroslava, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
oponent
qkapitan@stuba.sk
Karas Pavol, Ing.
oponent
PSpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 905 559 413
NB - 2.posch, B 236
FCHPToponentka
qkarkalikova@stuba.sk
doktorandka
oponentka
qkarpiskova@stuba.sk
Karvaš Anton, Ing.FCHPT
oponent
qkarvas@stuba.sk
Karvašová Katarína, PhDr.OJodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
katarina.karvasova@stuba.sk
externý školiteľ
oponentka
qkassai@stuba.sk
OOTKaRprofesor CSc.,PhD.
+421 918 674 325
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 542 765
pracovisko na Kramároch
svatava.kasparova@stuba.sk
FCHPToponent, externý spolupracovník
Katrlík Jaroslav, Ing., PhD.externý školiteľ
oponent
+421 918 674 215svetozar.katuscak@stuba.sk
FCHPToponent
FCHPT
oponent
qkavecansky@stuba.sk
Kazantseva Natalia E., doc. Ing., Ph.D.oponentka
qkazantseva@stuba.sk
Kazimírová Veronika, Ing.ÚBTdoktorandka
Kebísek Michal, Ing.FCHPT
oponent
qkebisekm@stuba.sk
oponent
oponent
oponent
qkello@stuba.sk
Kelnar Ivan, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
domovník - údržbár, údržbár
Kerekeš Kamil, Ing., PhD.OATvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 463
176, stará budova, 1. poschodiekamil.kerekes@stuba.sk
Khunová Viera, doc. Ing., PhD.OPKV
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
Khvalbota Liudmyla, Mgr.doktorandka
+421 (2) 59 325 195
379, nová budova, blok C, 3. poschodie
doktorandka
FCHPT
oponentka
Kilian Juraj, Dr. Ing.oponent
qkilian@stuba.sk
Kindl Josef, Ing.oponent
Kirchner Michal, Ing., PhD.FCHPToponent
Kis Peter, Ing., PhD.FCHPToponentqkisp@stuba.sk
FCHPT
oponent
qkissa@stuba.sk
Kissová Iveta
upratovač - upratovačka
iveta.kissova@stuba.sk
doktorand, asistent
Kiš Miroslav, Ing.FCHPToponent
FCHPToponent
oponentka
Klaučo Martin, Ing., PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
Klaudiny Jaroslav, RNDr., PhD.FCHPTexterný školiteľ
Klčo Samuel, Ing.FCHPT
oponent
qklcos@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 661208, stará budova, 2. poschodie
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 538
230, stará budova, 2. poschodie
Klement Róbert, Ing., PhD.
externý školiteľ
qklement@stuba.sk
Klempová Tatiana, Ing., PhD.ÚBT
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 565
SB 353tatiana.klempova@stuba.sk
vedúca útvaru ľudských zdrojov+421 918 674 309NB - 1.posch, A 181
Klepochová Radka, Mgr., PhD.
oponentka
+421 (2) 59 542 765
pracovisko na Kramároch
Kleščíková Lucia, Ing., PhD.externá školiteľka
qklescikova@stuba.sk
FCHPToponentkaqklocklerova@stuba.sk
Kmeťová Sivoňová Monika, doc. Mgr., PhD.oponentka
FCHPT
oponent
qkmetv@stuba.sk
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 538
230, stará budova, 2. poschodie
Kočevar Matejabudúca zahraničná študentka
xkocevar@stuba.sk
Kočibálová Zuzana, Ing.doktorandka
FCHPToponentka
Kočišová Helena, Ing.FCHPT
oponentka
externý školiteľ
qkogan@stuba.sk
Kohajdová Zlatica, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 445
SB 574
zlatica.kohajdova@stuba.sk
oponentka
qkohutovam@stuba.sk
Kohút Roman, Ing.OIaRPdoktorand, asistent
roman.kohut@stuba.sk
Koiš Pavol, RNDr., CSc.oponent
qkois@stuba.sk
Kolarič Lukáš, Ing.doktorand
OTVŠodborná asistentka CSc.,PhD.
NB P126
andrea.kolarikova@stuba.sk
Kolarova Nadežda, RNDr., PhD.
externá školiteľka
FCHPT
oponent
qkolarovic@stuba.sk
FCHPToponentqkolek@stuba.sk
OMvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 344
NB 619
anna.kolesarova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
marta.koleszarova@stuba.sk
Koljančič Nemanja, Mgr.ÚACH
doktorand
+421 (2) 59 325 279380, nová budova, blok C, 3. poschodie
Kollár Jozef, Mgr., PhD.externý školiteľ
qkollarj@stuba.sk
externá školiteľka
externá spolupracovníčka
qkollarova@stuba.sk
FCHPT
externý školiteľ
Koman Marian, prof. Ing., DrSc.zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 622
NB 549
marian.koman@stuba.sk
Kóňa Juraj, Mgr., PhD.
externý školiteľ
FCHPToponentka
OVHKP
odborná asistentka CSc.,PhD.
martina.konuchova@stuba.sk
externý školiteľ
qkoos@stuba.sk
Koóš Peter, Ing., PhD.OOCh, FCHPT
odborný asistent CSc.,PhD., oponent
peter.koos@stuba.sk
Kopel Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
oponent
Korenko Michal, Ing., PhD.externý školiteľ
qkorenko@stuba.sk
Koreňová Anna, RNDr., CSc.OOChodborná asistentka CSc.,PhD.
Koreňová Janka, Ing., PhD.
oponentka
qkorenovaj@stuba.sk
Kořínek Ondrej, Mgr.FCHPToponent
Kósa Csaba, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľqkosac@stuba.sk
Kostrab Gabriel, Ing., PhD.
oponent
gabriel.kostrab@stuba.sk
FCHPT
oponentka
FCHPToponent
qkosik@stuba.sk
Košťálová Zuzana, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľka
qkostalova@stuba.sk
doktorand
roman.kostur@stuba.sk
FCHPT
oponent
Kouřimská Lenka, doc. Ing., PhD.FCHPToponentka
Koutný Marek, prof. Mgr., Ph.D.FCHPToponent
qkoutnym@stuba.sk
TPP
pracovník MTZ
+421 918 674 668
alexander.kovacs@stuba.sk
Kovácsová Zuzanaupratovač - upratovačka
Kovačiková Lucia, RNDr., PhD.FCHPToponentka
oponent
Kováč Milan, Ing., CSc.FCHPT
externý školiteľ
OPKV
chemický lab. technička a kontrolór
+421 (2) 59 325 399
NB 5100stanislava.kovacova@stuba.sk
OAModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 548
103,SB,1.poshodie
oponentka
qkozakovaa@stuba.sk
Kozmon Stanislav, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľ
qkozmon@stuba.sk
Kozovská Zuzana, RNDr., PhD.
oponentka
qkozovska@stuba.sk
doktorandka
bibiana.kozarova@stuba.sk
Kožíšek Jozef, doc. Ing., CSc.OFCh
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 368
272, stará budova, 2. poschodie
jozef.kozisek@stuba.sk
Kožuch Andrej, Mgr.knihovník
andrej.kozuch@stuba.sk
knihovníčka
doktorandka
monika.krahulcova@stuba.sk
Krajčírová MáriaOOChchemický lab. technička a kontrolór
maria.krajcirova@stuba.sk
oponent
qkrajciv@stuba.sk
Krajčová Daniela, MUDr.FCHPT
oponentka
qkrajciova@stuba.sk
TPPupratovač - upratovačka
monika.krajcovicova@stuba.sk
Králik Milan, doc. Ing., PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD., oponent
Královičová Jana, Mgr., PhD.
externá školiteľka
odborný asistent CSc.,PhD.
SB 317
Krasnec Peter, RNDr., MBA, PhD.
oponent
oponent
docent CSc.,PhD.
+421 948 020 272
SB, 5.posch. 573
OPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
zuzana.krepsova@stuba.sk
Krištofíková Ľudmila, prom. chem.ÚBTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 325 719SB 301ludmila.kristofikova@stuba.sk
Krivoňáková Naďa, RNDr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
Križanová Jana, Mgr. art., ArtD.FCHPT
oponentka
qkrizanovaj@stuba.sk
Križanová Oľga, prof. Ing., DrSc.FCHPT
externá školiteľka
qkrizanova@stuba.sk
FCHPTexterný školiteľ
FCHPT
externá školiteľka
qkronekova@stuba.sk
Kršiak Ponická Lucia, Ing.ODCPdoktorandka
lucia.ponicka@stuba.sk
Kršková Katarína, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqkrskova@stuba.sk
Krump Henrich, Ing., Ph.D.odborný asistent CSc.,PhD.
Krupčík Ján, prof. Ing., DrSc.FCHPToponent
jan.krupcik@stuba.sk
Krupejová Daša, Ing.
oponentka
qkrupejova@stuba.sk
Kruželák Ján, doc. Ing., PhD.OPKV
docent CSc.,PhD.
jan.kruzelak@stuba.sk
FCHPT
oponentka
qkruzlicova@stuba.sk
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
svetlana.krystofova@stuba.sk
oponent
qkrenekp@stuba.sk
Křen Vladimír, prof. Ing., DrSc.oponent
qkren@stuba.sk
FCHPT
oponentka
FCHPToponent
FCHPToponentka
qkubies@stuba.sk
FCHPT
externá školiteľka
qkubikova@stuba.sk
Kubinec Róbert, RNDr., CSc.oponent
Kubizna Peter, Ing., PhD.oponent
Kucková Lenka, Ing., PhD.
oponentka
oponent
qkucman@stuba.sk
FCHPToponent
FCHPT
oponent
qkuffar@stuba.sk
Kuchár Juraj, RNDr., PhD.oponent
Kuchta Michal, Ing.
oponent
qkuchtam@stuba.sk
Kuchtanin Vladimír, Ing., PhD.OAChvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 184453, nová budova,blok B, 4.poschodievladimir.kuchtanin@stuba.sk
Kuchta Tomáš, RNDr., DrSc.FCHPTexterný školiteľqkuchta@stuba.sk
Kuchtová Veronika, Ing., PhD.FCHPToponentkaqkuchtova@stuba.sk
Kukurová Kristína, Ing., PhD.FCHPToponentka
qkukurova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
oponent
qkulhanekp@stuba.sk
Kuliček Jaroslav, Ing., PhD.FCHPToponent
ÚBT
doktorand
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
NB4143
Kurucová Martina, Ing.FCHPToponentka
Kuta Antonín, doc. Ing., CSc.FCHPToponent
qkuta@stuba.sk
oponent
OAM
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 677119,SB,1.poshodieeva.kuzielova@stuba.sk
docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 352NB 675michal.kvasnica@stuba.sk
Kvasničáková Andrea, Ing.OPKVdoktorandka
OVHKP
doktorandka
Kyca Tomáš, Ing.doktorand
tomas.kyca@stuba.sk
Kyselá Gabriela, doc. Ing., CSc.oponentka
doktorandka
oponentqkyzek@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
NB3120
zuzana.labovska@stuba.sk
Labovský Juraj, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
NB3120juraj.labovsky@stuba.sk
ÚACH
profesor DrSc.
476, nová budova, blok C, 4. poschodiejan.labuda@stuba.sk
externý školiteľ
qlacik@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľka
Ladomerský Juraj, prof. Mgr., CSc.FCHPT
oponent
ÚBT
chemický lab. technik a kontrolór
+421 (2) 59 325 480
SB 329
ÚBM
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 516SB 518boris.lakatos@stuba.sk
oponentka
odborná asistentka CSc.,PhD.
oponentka
OOChodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 149NB 422
oponentka
Latifi M. Abderrazak, prof.FCHPT
oponent
oponentka
qlaubertova@stuba.sk
Lauko Lukáš, Ing., PhD.
oponent
qlauko@stuba.sk
Lauková Michaela, Ing., PhD.OPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
Laurinc Viliam, doc. RNDr., PhD.FCHPTdohoda o vykonaní práce
Lazovská Sylvia, Bc.chemický lab. technička a kontrolór
sylvia.lazovska@stuba.sk
oponentka
oponent
upratovač - upratovačka
+421 903 842 083
Lehotová Veronika, Ing.
doktorandka
+421 (2) 59 325 400
SB 618
veronika.lehotova@stuba.sk
Lehotská Renáta, Ing., PhD.
oponentka
Leitner Johannes, Dr. Dipl.-Ing.oponent
upratovač - upratovačka
Lelovský Marek, Ing.
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
marek.lelovsky@stuba.sk
externý školiteľ
qlences@stuba.sk
oponentka
SB 625
qlepesova@stuba.sk
FCHPT
oponent
externá školiteľka
qletasiova@stuba.sk
FCHPToponentqlhotak@stuba.sk
FCHPToponent
Linert Wolfgang, prof.FCHPToponent
qlinert@stuba.sk
oponentka
qlinkesova@stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 777
P35 B, stará budova, prízemie vľavo
FCHPTkonzultantka+421 (2) 59 325 515SB 525 qliptakova@stuba.sk
Liptáková Tatiana, prof. RNDr., PhD.
oponentka
qluiptakova@stuba.sk
Lisý Anton, Ing.
doktorand
anton.lisy@stuba.sk
Liška Marek, prof. Ing., DrSc.oponent
externá školiteľka
Llampayas Jimenez AriadnaFCHPT
budúca zahraničná študentka
xllampayasjimen@stuba.sk
OAM
docent CSc.,PhD.
+421 908 674 086
NC 731
FCHPTexterná školiteľka
qlomenova@stuba.sk
OOTKaR
odborný asistent CSc.,PhD.
pavol.lopatka@stuba.sk
Lorencová Lenka, RNDr., PhD.
externá školiteľka
Lovás Peter, Ing., PhD.FCHPT
oponent
FCHPTexterný spolupracovníkqlubusky@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
FCHPToponentka
oponent
qludvik@stuba.sk
Lukáčová Eva, Mgr.SCHKknihovníčka
eva.lukacova@stuba.sk
Lukáčová Lucia, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
Lukáčová Nikoleta, Ing., PhD.oponentka
nikoleta.sakova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qlukas@stuba.sk
Lukeš Vladimír, prof. Ing., DrSc.zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 741
223, stará budova, 2. poschodievladimir.lukes@stuba.sk
Luley Christiane, Dr. Dipl.-Ing.FCHPT
oponent
qluley@stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 531
233, stará budova, 2. poschodie
FCHPToponent
Macejová Dana, Mgr., PhD.externá školiteľka
qmacejova@stuba.sk
Macková Katarína, Ing.
oponentka
Macková Katarína, Mgr., PhD.FCHPTdohoda o vykonaní práceqmackovak@stuba.sk
Mackuľak Tomáš, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
718, nová budová, blok A, 7. poschodie
Macušková Katarína
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 59 325 366
NB 676
Madejová Jana, RNDr., DrSc.
oponentka, externá školiteľka
Magala Michal, Ing., PhD.
oponent
oponent
Machajdíková Jarmila, JUDr., PhD.oponentka+421 918 669 127jarmila.machajdikova@stuba.sk
Machatová Zuzana, Mgr. art., PhD.FCHPToponentka
qmachatova@stuba.sk
Machová Eva, RNDr., PhD.FCHPT
externá školiteľka
qmachova@stuba.sk
Mach Pavel, prof. Ing., CSc.FCHPT
dohoda o vykonaní práce
qmachp@stuba.sk
Machyňák Ľubomír, Ing., PhD.oponent
Machyňáková Andrea, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 315379, nová budova, blok C, 3. poschodie
FCHPT
externá školiteľka
qmajekova@stuba.sk
ÚACH
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 311
390, nová budova, blok C, 3. poschodie
OPKV
doktorandka
externý školiteľ+421 918 669 117
milan.majernik@stuba.sk
Majerník Štefan, Ing., PhD.
oponent
qmajerniks@stuba.sk
TPP
upratovač - upratovačka
zaneta.makkyova@stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
Malečková Soňa, Ing., PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
oponent
qmalik@stuba.sk
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 59 325 485
SB 319
FCHPTdohoda o vykonaní práce
qmalikova@stuba.sk
oponent
Mališ Jakub, Ing., Ph.D.FCHPToponentqmalis@stuba.sk
Mališová Emília, Ing., PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., externá školiteľka
+421 (2) 59 325 462
155, stará budova, 1. poschodieemilia.malisova@stuba.sk
doktorandka
miroslava.malisova@stuba.sk
Malkin Vladimír, Dr., DrSc.FCHPT
oponent
FCHPTexterná školiteľka
qmalovikova@stuba.sk
oponent
qmanas@stuba.sk
Maňas Miroslav, doc. Ing., CSc.FCHPToponent
FCHPToponent
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 274
568, nová budova, blok C, 5. poschodie
Marantes DanielaFCHPTbudúca zahraničná študentka
Marcinčák Slavomír, doc. MVDr., PhD.
oponent
Marcinčin Anton, prof. Ing., PhD.FCHPTemeritný profesor
OOCh
doktorandka
FCHPToponentqmargetiny@stuba.sk
Marchalín Štefan, prof. Ing., DrSc.OOCh
profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 164NB 405
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 259NB 3131jozef.markos@stuba.sk
OOChodborný asistent CSc.,PhD.
OACh
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 611
361, nová budova,blok B, 3.poschodie
jaroslava.maroszova@stuba.sk
Márová Ivana, prof. RNDr., CSc.oponentka
qmarova@stuba.sk
FCHPT
budúca zahraničná študentka
Marták Ján, RNDr., PhD.OChBI, FCHPT
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD., externý školiteľ
NB 3119
jan.martak@stuba.sk
Martinho Paulo Nuno, prof.FCHPToponent
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 569
Martinka Radoslav, Ing.FCHPToponent
Martinková Miroslava, doc. RNDr., PhD.FCHPT
oponentka
knihovník
doktorand
+421 (2) 59 325 736396, nová budova, blok C, 3. poschodie
Masarovičová Elena, prof. RNDr., DrSc.FCHPToponentka
qmasarovicova@stuba.sk
Mastihuba Vladimir, Ing., CSc.FCHPT
externý školiteľ
qmastihuba@stuba.sk
Mastihubová Mária, Ing., PhD.externá školiteľka
qmastihubova@stuba.sk
Maťašovský Alexander, RNDr., PhD.OModborný asistent CSc.,PhD.
alexander.matasovsky@stuba.sk
Matejčeková Zuzana, Ing., PhD.FCHPToponentka
+421 (2) 59 325 517
SB 524
OChBIdoktorandka
oponent
qmatejciks@stuba.sk
oponent
Mathia František, Ing., PhD.
oponent
qmathia@stuba.sk
oponent
qmati@stuba.sk
Matisová Eva, prof. Ing., DrSc.FCHPTdohoda o vykonaní práce
eva.matisova@stuba.sk
externá školiteľka
OChFodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 688
227, stará budova, 2. poschodie
oponent
OFChdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 520
260, stará budova, 2. poschodie
milan.mazur@stuba.sk
oponentka
qmeciarova@stuba.sk
doktorandka
elena.medlenova@stuba.sk
Medvecká Veronika, RNDr., PhD.FCHPT
oponentka
Medveďová Alžbeta, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 524
SB 621
alzbeta.medvedova@stuba.sk
oponent
qmelicherm@stuba.sk
konzultant
milan.melnik@stuba.sk
doktorandka
Melník Peter, Ing.FCHPT
oponent
qmelnikp@stuba.sk
FCHPToponentka
Messingerová Lucia, Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
lucia.messingerova@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 149
NB 694
alajos.meszaros@stuba.sk
Miadoková Eva, prof. RNDr., DrSc.
oponentka
qmiadokova@stuba.sk
oponentka
externá školiteľka
qmicovaj@stuba.sk
Mičušík Matej, Ing., PhD.
externý školiteľ
qmicusik@stuba.sk
Mierka Otto, doc. Ing., CSc.OChBI
docent CSc.,PhD.
NB2122otto.mierka@stuba.sk
Mihalík Michal, Ing., PhD.FCHPToponentqmihalikm@stuba.sk
OChBI
odborný asistent CSc.,PhD.
NB3126
Mihoková JanettaTPP
upratovač - upratovačka
janetta.mihokova@stuba.sk
Micháleková Andrea
chemický lab. technička a kontrolór
+421 (2) 59 325 622
550, nová budova,blok B, 5.poschodie
OChFvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.212, stará budova, 2. poschodiemartin.michalik@stuba.sk
oponentka
Michalíková Zuzana, Ing.vedúca oddelenia finančného účtovníctva+421 918 674 132NB - 1.posch, C 1123zuzana.michalikova@stuba.sk
externá školiteľka
qmichalkova@stuba.sk
Michalová Alena, Ing.Dektajomníčka fakulty
+421 905 505 900
NB 189alena.michalova@stuba.sk
Michvocík Miroslav, Ing., PhD.FCHPToponentqmichvocik@stuba.sk
externý učiteľ, externý školiteľ+421 (2) 59 325 343
NB 652
Mikloš Martin, Ing., PhD.externý spolupracovník
Miklovič Jozef, Ing., PhD.
oponent
qmiklovicj@stuba.sk
TPP
upratovač - upratovačka
judita.mikocziova@stuba.sk
FCHPToponentka
qmikolaskova@stuba.sk
chemický lab. technik a kontrolór
+421 (2) 59 325 778
263, stará budova, 2. poschodie
Mikulajová Anna, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 59 325 419
SB 512a
anna.mikulajova@stuba.sk
Mikula Milan, doc. RNDr., CSc.
docent CSc.,PhD.
FCHPT
oponent
oponentka
qmikulasovag@stuba.sk
FCHPT
oponentka
Mikulec Jozef, Ing., PhD.FCHPToponent
externá spolupracovníčka
Mikušová Katarína, doc. RNDr., PhD.FCHPT
oponentka
qmikusovak@stuba.sk
oponentka
Milata Viktor, prof. Ing., DrSc.ÚOCHKP
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 148
NB 402
FCHPTdohoda o vykonaní práce
qmilichovsky@stuba.sk
mzdová účtovníčka
+421 918 674 125NB - 1.posch, A 184
FCHPToponentka
Minarovičová Lucia, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 579lucia.minarovicova@stuba.sk
pokladníčka
Mislovičová Danica, Ing., PhD.
externá školiteľka
Mistríková Jela, doc. RNDr., PhD.dohoda o vykonaní práce
qmistrikova@stuba.sk
FCHPT
oponent
qmitosinka@stuba.sk
TPPúdržbár+421 918 674 426
NB/S-46
Mladosievič Eugen, Ing.FCHPT
oponent
qmladosievic@stuba.sk
oponent
externá školiteľka
qmlynarikova@stuba.sk
Mlynárik Vladimír, Ing., DrSc.FCHPT
oponent
qmlynarik@stuba.sk
doktorand, asistent
TPP
prevádzková pracovníčka
+421 905 498 411
NB - 1.posch,110
helena.molnarova@stuba.sk
Molnárová MagdalénaTPP
šatniar
magdalena.molnarova@stuba.sk
Molnárová Noémi, Ing.ÚBM
doktorandka
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
NB4143tomas.molnar1@stuba.sk
Moncoľ Ján, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 186
357, nová budova,blok B, 3.poschodie
Monková Katarína, prof. Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľka
Monnigmann Martin, prof. Dr.-Ing.
oponent
OChBIdoktorand
miroslav.moravcik@stuba.sk
Moravčíková Daniela, Ing., PhD.FCHPToponentka
OAT
doktorand
daniel.rodriguez@stuba.sk
Mosnáček Jaroslav, Mgr., DrSc.externý školiteľ
Mosnáčková Katarína, Mgr., PhD.
externá školiteľka
qmosnackova@stuba.sk
Mošovská Silvia, Ing., PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., oponentka
+421 (2) 59 325 419
SB 512asilvia.mosovska@stuba.sk
OJ
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 154
6108
zuzana.motesicka@stuba.sk
Mrafková Lea, Ing., PhD.
oponentka
Mravec Dušan, prof. Ing., CSc.FCHPTexterný učiteľ
Mrázová Viera, RNDr., PhD.FCHPT
oponentka
qmrazova@stuba.sk
FCHPT
oponent
qmcaji@stuba.sk
Múčková Marta, Ing., CSc.oponentka
qmuckova@stuba.sk
Mucha Ján, RNDr., CSc.FCHPT
externý školiteľ
qmucha@stuba.sk
Műllerová Eva, Ing.
oponentka
qmullerovae@stuba.sk
oponent
FCHPT
oponentka
Murínová Slavomíra, Ing., PhD.
oponentka
sekretárka
maria.mutkovicova@stuba.sk
doktorand
oponent
Nagyová HelenaSCHKknihár
Nagy ŠtefanTPP
montér výťahov
+421 918 674 175
stefan_nagy@stuba.sk
Nahálka Jozef, Ing., PhD.externý školiteľ
Navarová Jana, Ing., PhD.
externá školiteľka
qnavarova@stuba.sk
Navrátil Tomáš, doc. Ing., PhD.FCHPT
oponent
qnavratil@stuba.sk
Nayab Ahmad Khalid, Ing. B.Sc., M.Sc.OVHKPdoktorand
OM
odborný asistent CSc.,PhD.
martin.nehez@stuba.sk
ÚACHdoktorandka388, nová budova, blok C, 3. poschodie
FCHPTexterný školiteľqnemcovic@stuba.sk
oponent
Nemeček Peter, Mgr., PhD.
oponent
qnemecekp@stuba.sk
Németh Peter, Dr. Ing.oponent
oponent
qneogrady@stuba.sk
FCHPTexterný školiteľ
oponent
qnetopilik@stuba.sk
Netriová Jana, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
budúci zahraničný študent
xnicolasc@stuba.sk
FCHPT
externá školiteľka
oponent
oponent
qnoga@stuba.sk
Noori Abdul Wasim, Ing.doktorand
FCHPT
externý školiteľ
Nováková Eleonóra, Mgr.sekretárka
Nováková Kateřina, Ing.
oponentka
qnovakovak@stuba.sk
oponentka
FCHPT
oponentka
qnovanska@stuba.sk
Novotná Edita, Ing.FCHPT
oponentka
oponent