22. 10. 2020  14:19 Sergej
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry a dizajnu - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta architektúry a dizajnu. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracovisko
Zaradenie
TelefónKanceláriaE-mail
Agnet Luboš, Ing.
dohoda o pracovnej činnosti, externý spolupracovník
qagnet@stuba.sk
FADoponent
Alexy Andrej, Ing. arch.ÚKAaIShosťujúci profesor
+421 (2) 572 76 316
307
Andrášiová Katarína, Ing. arch., PhD. et PhD.oponentka+421 (2) 572 76 450
205
Andráš Milan, doc. Ing. arch., PhD.docent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 414
404
Antal Roland, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
odborný asistent CSc.,PhD.
tibor.antony@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
Auxt Tomáš, Ing. arch.oponent
docentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 421412
Baďura Jándohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qbadura@stuba.sk
oponentqbahna@stuba.sk
OS
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 572 76 224
3
ÚABB, FAD
odborný asistent bez vedeckej hodnosti, oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 324
310
jozef.balaz@stuba.sk
Baláž Martin, Mgr. art., ArtD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 907 692 452
123
FADoponentka
Baloga Martin, Ing. arch., PhD.FADexterný spolupracovník
Baňáková Kristína, Ing.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 424
414
kristina.banakova@stuba.sk
Bartko Tomáš, Ing. arch.
oponent
Bartošová Nina, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOP
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 351
213
Bašová Silvia, doc. Ing. arch., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 270
250
Bátor Jozef, Ing. arch., PhD.ÚAOBodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 410
410
jozef.bator@stuba.sk
Baxa Patrik, Ing. arch.ÚDTAaOP
doktorand
patrik.baxa@stuba.sk
Beďatš Martin, Ing. arch.FADoponent
qbedats@stuba.sk
oponent
Belláková Eva, Ing. arch., PhD.FAD
oponentka
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 366
214jarmila.bencova@stuba.sk
Benček Ladislav, Ing.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Benetin Juraj, Ing. arch.FAD
oponent
FAD
oponentka
qbenkovaj@stuba.sk
Benkovičová Lucia, Bc. Ing. arch., PhD.OVV
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 572 76 178
42
Beňušková Zuzana, prof. PhDr., CSc.ÚIV
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qbenuskovaz@stuba.sk
FAD
externý spolupracovník
qberecd@stuba.sk
oponentka
ÚAOBodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
katarina.bergerova@stuba.sk
Bergschmidt JonathanFAD
budúci zahraničný študent
Bernáthová Katarínaupratovač - upratovačka
ÚAOB
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚAOBdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
FADexterný školiteľqbolonski@stuba.sk
Bočková Monika, Ing. arch.ÚDTAaOP
doktorandka
monika.bockova@stuba.sk
Boďa Jozef, Ing.ÚIVdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qboda@stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnosti, oponent
C 1904
michal.bogar@stuba.sk
FAD
externý školiteľ
ÚAOB
doktorandka
kristina.bohacova@stuba.sk
Bojko Vladimir, Ing. arch.FAD
oponent
qbojko@stuba.sk
Bolebruchová Viera, Ing. arch.oponentka
oponentka+421 (2) 32 888 564C 1910
FAD
oponent
oponent
qboros@stuba.sk
Borysko Wandadohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemwanda.borysko@stuba.sk
ÚDTAaOP
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 352
202
andrej.botek@stuba.sk
oponentka
FAD
oponent
qbradnansky@stuba.sk
OSpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 572 76 2243
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 907 216 824
126
michal.brasen@stuba.sk
oponent
FAD
oponent
Brožová Michaela, doc. Ing.FAD
oponentka
Bruna Július, Ing. arch.FAD
externý spolupracovník
qbruna@stuba.sk
ÚKAaIS
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 314
304maria.budiakova@stuba.sk
oponentka
+421 (2) 572 76 413
403
Bumbál Martin, Ing. arch.FAD
oponent
vrátnik
Butková Miriama, Ing. arch.ÚAOB
doktorandka
miriama.butkova@stuba.sk
FADoponentka
Cakov Kalin, Ing. arch.
oponent
qcakov@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
xcalikci@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
Caralis Cristina
budúca zahraničná študentka
Cejpková Silvia, Ing. arch.doktorandka
FADoponentka
oponent
oponentqcvengrosm@stuba.sk
Czafík Michal, Ing. arch., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 413403
Čarný Ladislav, prof. akad. mal.externý spolupracovník
Čech Bohuslavvrátnik
ÚAOBodborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov, docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 436
443zuzana.ceresnova@stuba.sk
Daniel Peter, doc. Ing. arch., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 445
450peter.daniel@stuba.sk
Danihel Marek, Ing. arch.oponentqdanihel@stuba.sk
Danko Tomáš, Bc.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
FADbudúci zahraničný študentxdavide@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
FADbudúca zahraničná študentka
xdelerel@stuba.sk
Dlabač Ivan, doc., M.A.FADoponent
qdlabac@stuba.sk
administratívna pracovníčka v podateľni
+421 (2) 572 76 225
milada.dobosova@stuba.sk
Dóci Ondrej, Mgr. art.ÚD
doktorand
ondrej.doci@stuba.sk
doktorand
frantisek.dorko@stuba.sk
Droppa Virgil, Ing. arch.FAD
oponent
qdroppa@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Dubiš Matej, Mgr. art., ArtD.
oponent
matej.dubis@stuba.sk
FAD
externý spolupracovník
Dulíková Lívia, Ing. arch.FAD
oponentka
qdulikova@stuba.sk
oponent
Dulla Matúš, prof. Ing. arch., DrSc.ÚDTAaOPodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 365
213
FAD
oponent
Ďurianová Andrea, Mgr. art.doktorandka
+421 (2) 21 022 446
451
HS BAdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qdurica@stuba.sk
FADoponentka
viera.dvorakova@stuba.sk
OVV
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Ebringerová Paulína, Mgr. art., ArtD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
116
Erdélyi Róbert, Ing. arch., PhD.oponent
qerdelyi@stuba.sk
FADoponent
Fabriciová Andrea, Ing.OS
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 572 76 224
3
Fábri Ľubica, Ing. arch., ArtD.
oponentka
qfabri@stuba.sk
Faragóová Eva, Ing. arch.
oponentka
HS BShospodár
+421 918 665 031
jozefa.farbiakova@stuba.sk
Farkašová BeátaKni
knihovníčka
+421 (2) 572 76 251
40
ÚAOB, FAD
odborný asistent bez vedeckej hodnosti, oponent
FADoponentka
ÚUaUP
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 279244katarina.fejo@stuba.sk
Filípková Jana, Ing. arch.ÚAOBdoktorandka
Filová Mária
knihovníčka
+421 (2) 572 76 23240maria.filova@stuba.sk
Filová Natália, Ing. arch.doktorandka
natalia.filova@stuba.sk
oponent
qfischer@stuba.sk
Flimmel Ivo, Ing. arch., ArtD.oponent
Florián Miloš, doc. Ing. arch., PhD.
externý spolupracovník
Follrich Dušan
vedúci prevádzkovej jednotky
+421 918 665 017
11bdusan.follrich@stuba.sk
oponent
Franko Pavol, Ing. arch.oponent
qfranko@stuba.sk
oponent
+421 918 665 034
325qfurdik@stuba.sk
FAD
oponent
qfuzek@stuba.sk
Gahura Jánúdržbár
jan.gahura@stuba.sk
ÚVTaM
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
pavol.gajdos@stuba.sk
Gaj Michal, Ing. arch.FADoponent
Gál Peter, prof. Ing. arch., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 268
238
qgalp1@stuba.sk
oponent
Gáspárová-Illéšová Gabriela, doc. akad. soch.
docentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 572 76 345
337A
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 276
235
oponent
qgerdenich@stuba.sk
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.karol.gorner@stuba.sk
FAD
oponent
Gregorová Jana, doc. Ing. arch., PhD.FADexterná spolupracovníčka+421 (2) 32 888 426
C 1912
jana.gregorova@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 361
208
ÚVTaMsekretárka
katarina.gruberova@stuba.sk
FAD
oponentka
+421 (2) 57 296 497
344
jana.gulanova@stuba.sk
Gürtler Ivan, doc. Ing. arch., PhD.externý školiteľ+421 (2) 572 76 415405
Guštarová Gabrielasekretárka+421 (2) 572 76 424
414
gabriela.gustarova@stuba.sk
mzdová účtovníčka
+421 918 665 005115bmartina.haaszova@stuba.sk
FAD
oponentka
qhaberlandova@stuba.sk
ÚKAaIS
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 317
307
doktorandkaromana.hajdukova@stuba.sk
Hajtmanek Roman, MArch Ing. arch., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
roman.hajtmanek@stuba.sk
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
Hansen SoerenFAD
budúci zahraničný študent
xhansen@stuba.sk
HANTABÁL Juraj, Ing. arch.oponent
qhantabal@stuba.sk
ÚAOB
doktorand
Hanuliak Peter, Ing., PhD.ÚKAaIS
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 438
C 0711
peter.hanuliak@stuba.sk
Hanus Christian, prof. Dr. Dipl.-Betriebswirt (FH) arch.
externý spolupracovník
qhanusc@stuba.sk
FADoponent
qhanzlicek@stuba.sk
Hartl Miloš, Ing. arch.
oponent
qhartlm@stuba.sk
oponentqhascaka@stuba.sk
Haščák Jozef, doc. akad. mal., ArtD.FAD
externý školiteľ
Havierniková GabrielaOEpracovníčka pre správu a predaj majetku
gabriela.haviernikova@stuba.sk
FAD
oponent
qhavlis@stuba.sk
Hermann Juraj, Ing. arch.FAD
oponent
+421 (2) 32 888 464
C 1918
Hoffman Karol, Ing. arch.externý spolupracovníkqhoffman@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce+421 918 669 200
443 a 101
anna.holmanova@stuba.sk
pracovníčka ekonomiky práce+421 918 863 742
115a
alica.hornakova@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 276 358
203
nadezda.hraskova@stuba.sk
oponent
qhrdy@stuba.sk
Hronský Michal, doc. Ing. arch., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 445450
ÚEEA, FAD
doktorand, externý spolupracovník
Hudák Peter, Ing. arch., PhD.oponent
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
odborný asistent CSc.,PhD.
martin.hudec@stuba.sk
docent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 572 76 231
181peter.humaj@stuba.sk
Hurtonyová EvaHS BA
upratovač - upratovačka
Husovska Ludmila, Ing. arch., CSc.oponentkaqhusovska@stuba.sk
Chlpek Peter, Ing., ArtD.
oponent
peter.chlpek@stuba.sk
ÚKAaISdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 630
C 1914
Chrappová Barbora, Mgr. art., ArtD.
oponentka
qchrappova@stuba.sk
FADoponentqchrenka@stuba.sk
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.FADoponentqchybik@stuba.sk
Ihring Marián, doc. Mgr. art., ArtD.
externý školiteľ
qihring@stuba.sk
ÚKAaISdocent CSc.,PhD.
Ilkovičová Ľubica, doc. Ing. arch., CSc.ÚKAaIS
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 153
316lubica.ilkovicova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
externý učiteľ
Jančová Nina, Ing. arch.doktorandka
nina.jancova@stuba.sk
externý školiteľqjarema@stuba.sk
oponent
oponent
docent CSc.,PhD.
ÚDTAaOP
doktorandka
martina.jelinkova@stuba.sk
ÚKAaIS
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Jokelová Sylvia, doc. Mgr. art.FADoponentka
qjokelova@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 918 665 045324viera.joklova@stuba.sk
oponent
qjoscak@stuba.sk
Juraj Šimek, Ing. arch.FAD
oponent
oponent
qjurani@stuba.sk
Jurkovič Peter, Ing. arch.FADoponent
qjurkovicp@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Kadlečík ĽubošVSelektromechanik oznam. a zabezp. zariad.
Kalesný František, doc. Ing. arch., PhD.ÚKAaISdocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 326415frantisek.kalesny@stuba.sk
Kalinová SidóniaHS BA
prevádzková pracovníčka
sidonia.kalinova@stuba.sk
OZpracovníčka pre zahraničné vzťahy+421 (2) 572 76 211
102
marta.kalocajova@stuba.sk
ÚDTAaOP
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 661
C 1401
doktorandka
externý spolupracovník
Karácsonyová Anna, Ing.
tajomníčka fakulty, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 189
111
anna.karacsonyova@stuba.sk
Kardoš Peter, doc. Ing. arch., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 261
250
qkardos@stuba.sk
ÚUaUP
doktorand
Keleş Yakup Kadir CanFAD
budúci zahraničný študent
Keppl Julián, prof. Ing. arch., CSc.dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 451340
ÚDTAaOP
doktorandka
kristina.kiac@stuba.sk
Kilo Richard, Mgr. art.
doktorand
oponentka
Kissová EditaHS BAupratovač - upratovačkaedita.kissova@stuba.sk
oponent
FAD
oponent
qkobak@stuba.sk
Koban Juraj, doc. Ing. arch., PhD.FAD
externý školiteľ
Kočlík Dušan, Ing., ArtD.ÚIV
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 440
439
Kohlmayer Václav, doc. Ing. arch., CSc.FAD
externý spolupracovník
qkohlmayer@stuba.sk
Kolimárová Simona, Ing. arch.doktorandka
simona.kolimarova@stuba.sk
FAD
oponent
qkollarm1@stuba.sk
Kollarová AlexandraÚAOB
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
oponent
+421 (2) 572 76 269
245jan.komrska@stuba.sk
Končeková Danica, doc. Ing. arch., PhD.
docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 418
408
Konrad Ingrid, Ing. arch.FAD
oponentka
FAD
externý spolupracovník
odborný asistent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 432
439
Kordík Lukáš, Ing. arch.
oponent
Kosnáč Pavel, Ing. arch.ÚABB
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 572 76 376331pavel.kosnac@stuba.sk
Koštiaľ Jozef, Ing. arch.FAD
oponent
qkostialj@stuba.sk
Kotradyová Veronika, prof. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 435
442
veronika.kotradyova@stuba.sk
HS BAobsluhovač vykurovanialadislav.kott@stuba.sk
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.FAD
oponent
Kovácsová MiladaÚEEAsekretárka
+421 (2) 572 76 452
349milada.kovacsova@stuba.sk
ÚUaUP
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 272
241
upratovač - upratovačka
jarmila.kovacova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
jaroslava.kovacova@stuba.sk
knihovníčka
+421 (2) 572 76 220
45
Kozáková Michala
oponentka
Kožuško Peter, doc. PaedDr., ArtD.FADexterný školiteľ
oponent
qkozuskop@stuba.sk
Krajcsovics Lorant, Ing. arch., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 461
349
sekretárka
wanda.krajcovicova@stuba.sk
FAD
budúca zahraničná študentka
xkrajewska@stuba.sk
Králik Ľubomír, Ing. arch.oponent
qkralikl@stuba.sk
Králik Marián, Mgr. art., ArtD.
odborný asistent CSc.,PhD.
FADoponent
pavol.kralik@stuba.sk
Kráľová Eva, doc. Ing., CSc.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 359
210
eva.kralova@stuba.sk
vrátnik
+421 (2) 572 76 238
Krausková Veronika, Ing. arch.
doktorandka
veronika.krauskova@stuba.sk
Krcho Ján, Dr. Ing. arch., PhD.FADoponent
Kristek Jan, MArch Ing. arch., Ph.D.FAD
externý spolupracovník
Kristiánová Katarína, Ing. arch., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 266
239katarina.kristianova@stuba.sk
Křenek Ladislav, doc. akad. soch., ArtD.FAD
externý spolupracovník
Kubáňová Eva, Mgr. art., ArtD.FADoponentka, externá spolupracovníčka
qkubanova@stuba.sk
externá spolupracovníčka
qkubeckova@stuba.sk
Kubica Adam, Ing. arch.ÚAOBdoktorand
ÚKAaISdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Kubinský Bohuš, Mgr.
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 572 76 330330
FAD
externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 156
05boris.kubis@stuba.sk
Kubušová Vlasta, Mgr. art. Bc.ÚD
doktorandka
vlasta.kubusova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 454306katarina.kujanova@stuba.sk
Kukuľa Ján, Ing. arch.FADoponent
ÚDTAaOPvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
marek.kukumberg@stuba.sk
ÚAOBdoktorand
Kupec Pavol, Ing. arch.FADoponentqkupec@stuba.sk
Kuruc Martin, Ing., PhD.VS
vedúci VS
+421 918 669 187
ÚABB, FADhosťujúci profesor, oponent
martin_kusy@stuba.sk
FAD
oponent
qkusym1@stuba.sk
Kvitkovský Martin, Ing. arch.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.kvitkovsky@stuba.sk
Kvočka Stanislav, Ing., ArtD.FADoponent
Kyseľ Pavel, Ing.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qkyselp@stuba.sk
oponentka
doktorand, oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemrudolf.latecka@stuba.sk
Lavička Jozef, Ing.OVVvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
jozef.lavicka@stuba.sk
Ledererová Iveta, akad. mal.ÚD, FAD
dohoda o pracovnej činnosti, externá spolupracovníčka
qledererova@stuba.sk
ÚEEA
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 572 76 458
340
jan.legeny@stuba.sk
doktorandka
oponent
peter.lenyi@stuba.sk
Lichvárová Mária, Ing. arch. akad. arch.
oponentka
oponentqlichvars@stuba.sk
Lincéniová Kornélia, Ing. arch.ÚABBdoktorandka
Lipková Michala, Mgr. art., ArtD.odborná asistentka CSc.,PhD.
Lukáč Milan, doc. akad. soch.
docent bez vedeckej hodnosti
+421 918 665 047124
ÚEEAdoktorandmarek.luley@stuba.sk
Luptáková Miroslava
upratovač - upratovačka
miroslava.luptakova@stuba.sk
Madarás Ján, RNDr., PhD.oponent
qmadaras@stuba.sk
ÚEEA
odborná asistentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 461
349klara.machacova@stuba.sk
Machanová Ružena
finančná účtovníčka
+421 (2) 572 76 210
110
Majerník Ordódy Mária, Mgr. art.ÚD
doktorandka
maria.ordody@stuba.sk
ÚABBodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 433440stanislav.majcher@stuba.sk
ÚABBdoktorandka
Mangione Giulia
budúca zahraničná študentka
xmangione@stuba.sk
Marinkovičová Slobodana, Mgr.
knihovníčka
slobodana.marinkovicova@stuba.sk
oponent
qmarkoo@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
oponent
qmauks@stuba.sk
Maukš Filip, Mgr. art.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
Mazalán Peter, Mgr. art. Ing. arch., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 434
441
peter.mazalan@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 342328
Meierová Alexandra, Ing. arch., PhD.FAD
oponentka
qmeierova@stuba.sk
Meliš Stanislav, Ing. arch.FADoponent
qmelis@stuba.sk
Mellner Dušan, Ing. arch., PhD.
oponent
+421 (2) 32 888 400
C 1903
sekretárka
+421 (2) 572 76 325
314
monika.mestankova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 318
308
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 57 276 212102
externý spolupracovník
qmihalikj@stuba.sk
FAD
oponentka
údržbár+421 907 977 366
doktorand
ladislav.michalka@stuba.sk
FADoponent
doktorand
matej.miskovsky@stuba.sk
FADoponentka
doktorand
Moravčíková Henrieta, prof. Dr. Ing. arch.profesorka CSc.,PhD., externá školiteľka+421 (2) 572 76 365213
Moravčík Štefan, Ing. arch.
oponent
qmoravciks@stuba.sk
Morávková Katarína, Ing. arch., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 434
441katarina.moravkova@stuba.sk
Morgenstein Peter, Ing. arch., PhD.ÚEEAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 572 76 458
340peter.morgenstein@stuba.sk
Mózesová ZitaHS BAupratovač - upratovačkazita.mozesova@stuba.sk
ÚDTAaOPvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
renata.mrazova@stuba.sk
Nagy Sebastian, Ing. arch.FADoponent
qnagys1@stuba.sk
Nagy Tomáš, Ing., ArtD.FAD
oponent
ÚAOBodborný asistent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 918 665 032
429pavel.nahalka@stuba.sk
Noskovič Štefan, JUDr.vrátnik
Nováček Oto, Ing. arch.ÚUaUPdoktorand
Novotná Mária, Mgr. art.
doktorandka
Olah Andrej, Ing. arch.oponent
andrej.olah@stuba.sk
ÚD
docent CSc.,PhD.
Ontkóc Marián, Ing. arch.
doktorand
+421 (2) 21 022 447
452
marian.ontkoc@stuba.sk
Oravcová Eva, Ing. arch., PhD.ÚAOBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 417
407
eva.oravcova@stuba.sk
Otiepková Soňa, Mgr. art.ÚDTAaOP
doktorandka
sona.otiepkova@stuba.sk
Paliatka Peter, prof. akad. soch.profesor bez vedeckej hodnosti+421 905 201 046132
hosťujúci profesor, oponent
C 1904
FADoponent
FAD
oponentka
qpastorekova@stuba.sk
Pásztor Peter, prof. Ing. arch., PhD.
externý školiteľ
qpasztor@stuba.sk
Paškanová Katarína, Ing. arch.FADoponentka
qpaskanova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 456 922 187
juraj.paucula@stuba.sk
Pauliny Pavol, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPriaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 354
204
doktorandka
petra.huraiova@stuba.sk
Pavlík Radoslav, Ing. arch.FAD
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 427417
ÚDvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
radovan.peknik@stuba.sk
doktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
FAD
oponent
ÚIV, FADdohoda o pracovnej činnosti, oponent
+421 (2) 572 76 444
449
FAD
oponent
OE
finančná účtovníčka
+421 (2) 572 76 210
110gabriela.petraniova@stuba.sk
oponent
ÚVTaM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 253
141
FADoponentqpetrovic@stuba.sk
ÚEEA
docent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 465
351
Pleidel Imrich, Ing. arch.FADoponent
qpleidel@stuba.sk
oponentka
qplchova@stuba.sk
ÚVTaM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 371
221
ÚDTAaOP
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 358215
Pokorný Pavol, Ing. arch.
oponent
Polakovič Štefan, Ing. arch.ÚAOBhosťujúci profesor
+421 918 666 917
Polomová Beata, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOP
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 350
209beata.polomova@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
finančná účtovníčka
+421 (2) 572 76 210110maria.popluharova@stuba.sk
Prejsa Marián, Ing.FAD
oponent
FADoponent
Ptačin Ján, doc. Mgr. art. Ing. arch., ArtD.FADoponent
Puškár Branislav, doc. Ing. arch., PhD.ÚABB
docent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 428
418
Putrová Eva, Ing. arch., CSc.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 276
235eva.putrova@stuba.sk
Dek
sekretárka
+421 (2) 572 76 215105
oponentqrapco@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xrodriguespinto@stuba.sk
Rollová Lea, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOB
dohoda o pracovnej činnosti, docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 419
407lea.rollova@stuba.sk
Rosina Roman, Ing.vedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.
Ruberti Silvia
budúca zahraničná študentka
Rusina Ivan, prof. PhDr., CSc.FAD
externý spolupracovník
Rusková Dagmar, PaedDr., PhD.
externá spolupracovníčka
+421 (2) 572 76 316
345
Rypák Lukáš, Ing. arch.ÚKAaIS
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
xrypak@stuba.sk
Sadovský Oliver, Ing. arch.
oponent
Salcer Igor, Ing. arch., ArtD.ÚIV
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 440439
Sásiková Karolína, Ing. arch.
doktorandka
docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 425
415
lubica.selcova@stuba.sk
ÚAOB
docent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 432
439alexander.schleicher@stuba.sk
FAD, ÚKAaIS
oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 357
A 5/527
tibor.schlosser@stuba.sk
externý školiteľ
qschneider@stuba.sk
Schürholt KerstinFADbudúca zahraničná študentka
FAD
oponent
qsiebert@stuba.sk
Sládek Josef, akad. soch., ArtD.oponent
Slivka Michal, doc. PhDr., CSc.FAD
oponent
VSpracovníčka operačných systémov VS+421 (2) 572 76 344
319
Smatanová Katarína, Ing. arch., PhD.ÚUaUPodborná asistentka CSc.,PhD.katarina.smatanova@stuba.sk
ÚDTAaOPsekretárka+421 (2) 572 76 356206
oponent
+421 (2) 572 76 376
331
ÚUaUP
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 275248
Stacho Monika, Mgr. art., ArtD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
monika.stacho@stuba.sk
Stanková Anita, Ing. arch.FADoponentka
qstankova@stuba.sk
Stoykova YoanaFADbudúca zahraničná študentka
Straková Zuzana, doc. Ing., PhD.ÚDTAaOPvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 638
C 1409
oponent
Struss Martin, Ing., ArtD.oponent
qstruss@stuba.sk
FADoponentjan.studeny@stuba.sk
Stýblo Zbyšek, doc. Ing. arch.oponent
FAD
oponent
qsumbal@stuba.sk
Surman Martin, doc. MgA., ArtD.FAD
oponent
qsurman@stuba.sk
Sýkorová Zuzana, Mgr.Kniknihovníčka
+421 (2) 572 76 233
43
FAD
oponent
qszalay@stuba.sk
Szobiová Eva, doc. PhDr., CSc.
oponentka
qszobiova@stuba.sk
FAD
externý spolupracovník
externý školiteľ
Šeligová Andrea, Ing. arch., PhD.doktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
OEpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 572 76 223
113
maria.selmeciova@stuba.sk
oponent
FAD
oponent
qseregi@stuba.sk
Šešová Daniela, Ing. arch.oponentka
ÚDdohoda o pracovnej činnosti
Šimková Mária, Mgr. art., ArtD.ÚD, FAD
dohoda o pracovnej činnosti, oponentka
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 412402vladimir.simkovic@stuba.sk
Šíp Lukáš, Ing. arch., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 466
352lukas.sip@stuba.sk
Šoltésová Danica, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 357
207
danica.soltesova@stuba.sk
Špaček Robert, prof. Ing. arch., CSc.ÚEEA
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 453343
Štefancová Lucia, Ing. arch., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 269
245lucia.stefancova@stuba.sk
Štenclová Iveta, Mgr.
knihovníčka
+421 (2) 572 76 22045
Štrbíková Dominika, Ing. arch.doktorandka
oponent
qstrpkap@stuba.sk
archivár
+421 (2) 572 76 211
101
odborný asistent CSc.,PhD.
FAD
oponent
qsujan@stuba.sk
oponentka
qsurkova@stuba.sk
VS
matematik - analytik VS
externý spolupracovník
Teplanová Eva, Ing. arch., ArtD.FADoponentka
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 918 665 014
katarina.voskova@stuba.sk
Tesařová Kateřina, Mgr.ÚVTaM
doktorandka
Tichá Jana, PhDr., PhD.
oponentka
qtichaj@stuba.sk
Tichý Marek, Ing. arch.FADoponent
qtichy@stuba.sk
FADsystémový integrátor
+421 918 669 201
REK-B245, FA-454
robert.tichy@stuba.sk
Tobolová Barbora, Mgr. art., ArtD.FADoponentka
FADoponent
qtoma@stuba.sk
Tomík Miroslav, Ing. arch.
oponent
qtomik@stuba.sk
Tončíková Zuzana, Ing., ArtD.
oponentka
qtoncikova@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 21 022 446
451
Tóthová Zuzana, doc. Ing. arch., PhD.docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 426
416
zuzana.tothova@stuba.sk
sekretárka
+421 (2) 572 76 424
414
Truben Miroslav, Mgr. art.
doktorand
miroslav.truben@stuba.sk
oponent
Turlík Jozef, Mgr. art., ArtD.oponent
Turlíková Zuzana, Mgr. art., ArtD.ÚDodborná asistentka CSc.,PhD.
Turzáková Lea, Mgr. art.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
lea.turzakova@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti, externý spolupracovník
Uhrík Martin, Mgr. art., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 458
340
externý školiteľ
quhrin@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 686
C 0103
stanislav.uncik@stuba.sk
ÚUaUPdoktorandjan.urban@stuba.sk
ÚDTAaOP
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 377
218
Václavová Kinga, Ing. arch., PhD.oponentka
qvaclavova@stuba.sk
FAD
oponentka
Vaňová Veronika, Ing. arch.
doktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
veronika.vanova@stuba.sk
Varga Marek, Ing. arch.oponent
Varga Martin, Mgr. art.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
martin.varga@stuba.sk
FADoponent
Varga Tibor, Ing. arch., PhD.ÚEEAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 466352tibor.varga@stuba.sk
Vargončík Daniel, Bc.VS
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 572 76 329
318daniel.vargoncik@stuba.sk
Vaško Imrich, prof. akad. arch.FADoponent
qvasko@stuba.sk
Veselovský Juraj, prof. Ing., CSc.
externý školiteľ
Viccari SilviaFADbudúca zahraničná študentkaxviccari@stuba.sk
Vinárčiková Jana, doc. Ing. arch., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 443
448
Viskupičová Katarína, Ing. arch.
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qviskupicova@stuba.sk
FAD
externý spolupracovník
qvitko@stuba.sk
Vitková Ľubica, prof. Ing. arch., PhD.ÚUaUP
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 215
237
lubica.vitkova@stuba.sk
Vnučko Kristián, Ing. arch.ÚAOBdoktorandkristian.vnucko@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 355205
Vojteková Eva, Ing. arch., PhD.ÚKAaIS
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 326
315
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemxvolfk@stuba.sk
oponent
qvorlik@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 428
418
edita.vrablova@stuba.sk
externý spolupracovník
qvransky@stuba.sk
Vuck-Wolf Michalpracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 572 76 329
318michal.vuck-wolf@stuba.sk
Vyskoč Eduard, Ing.FAD, ÚKAaIS
dohoda o pracovnej činnosti, externý spolupracovník
qvyskoc@stuba.sk
FAD
budúca zahraničná študentka
Yelnosky John Zacharyexterný učiteľ
Záhorcová Jana, PhDr.ÚVTaM
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 572 76 315
344jana.zahorcova@stuba.sk
FAD, ÚDTAaOPodborná asistentka bez vedeckej hodnosti, oponentkazuzana.zacharova@stuba.sk
Zaiček Martin, Mgr. art., PhD.
oponent
oponent
Závodný František, Ing.HS BA
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 238
qzavodnyf@stuba.sk
Závodný Ľubomír, Ing. arch.ÚABB
hosťujúci profesor
+421 (2) 572 76 429
419
doktorandka
ÚKAaIS
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 630
C 1913
Zelman Juraj, Ing. arch.
oponent
qzelman@stuba.sk
Zervan Marian, prof. PhDr., PhD.
externý školiteľ
qzervan@stuba.sk
oponent
ÚAOB
koordinátor dištančného vzdelávania a ce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
kristina.zembery@stuba.sk
Žitňanský Márius, doc. Ing. arch., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 411
401marius.zitnansky@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.