22. 10. 2020  14:59 Sergej
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta informatiky a informačných technológií. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Adámyová Darina, RNDr.externá spolupracovníčka
dohoda o vykonaní práce
qandrasko@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 433
4.33nadezda.andrejcikova@stuba.sk
Antálek Marek, Ing.FIIT
externý školiteľ
budúca zahraničná študentka
xaragonmartinez@stuba.sk
Babič František, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
qfrantisek@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qbabincova@stuba.sk
Bacigál Tomáš, doc. Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 32 888 419
C 0501tomas.bacigal@stuba.sk
Bachratý Viktor, Ing.FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 445
4.45
Bakonyi Peter, Ing.doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 21 022 532
5.32
peter.bakonyi@stuba.sk
Baláž Anton, doc. Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
Balažia Ján, Ing., PhD.UPAIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 503
5.03
Baláž Marcel, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
Balážová Rozáliaupratovač - upratovačka
dohoda o vykonaní práce
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qbarabas@stuba.sk
externý spolupracovník+421 (2) 21 022 4454.45michal.barla@stuba.sk
Bartošovič Lukáš, PaedDr., PhD.dohoda o vykonaní práce
UISIexterný školiteľ
knihovník
+421 (2) 21 022 418
4.18pavol.batalik@stuba.sk
Batěk Ľuboš, Ing.FIIT
dohoda o vykonaní práce
budúci zahraničný študentxbayrak@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.
martin.becka@stuba.sk
Belák Erikdohoda o vykonaní práce
UISI
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 311
3.11
Bencel Rastislav, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 5305.30rastislav.bencel@stuba.sk
Benedigová Michaela, Mgr., MBAFIIT
dohoda o vykonaní práce
qbenedigova@stuba.sk
Benešová Vanda, doc. Ing., PhD.UPAI
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 406
4.06
Beňuš Štefan, prof. Mgr., PhD.UPAIexterný školiteľ
qbenus@stuba.sk
Berger Haladová Zuzana, RNDr., PhD.externá školiteľka
qbergerhaladova@stuba.sk
pracovník operačných systémov VS+421 (2) 21 022 242
2.42
dusan.bernat@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
Bieliková Barbora, Mgr.
externá spolupracovníčka
Bindas Bystrík, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 5295.29
Binder Andrej, Ing., PhD.UPAI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 403
4.03
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 5035.03martin.binder@stuba.sk
Blaho Radoslav, Mgr., PhD.FIITexterný spolupracovník
qblaho@stuba.sk
Blesák Karoldohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 100
1.14
dohoda o vykonaní práce
qblstak@stuba.sk
Bobák Martin, Mgr., PhD.UISI, FIITodborný asistent CSc.,PhD., externý spolupracovník
UI SAV Bratislava
martin.bobak@stuba.sk
vrátnik
pavel.bohac@stuba.sk
Böhm Radoslav, RNDr., PhD.dohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.
radoslav.bohm@stuba.sk
CPVS
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 258
2.32
UPAI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 403
4.03
Borsová DianaTPO
upratovač - upratovačka
OROD, FIIT
dohoda o vykonaní práce, asistentka
+421 (2) 21 022 2132.13
dohoda o vykonaní práceqbrada@stuba.sk
CVKS
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 21 022 2432.43peter.brath@stuba.sk
Brenkuš Juraj, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 385
E116
dohoda o vykonaní práceqbritanak@stuba.sk
Broniš Peter, Mgr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
Broniš Roman, Ing.UISI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 534
5.34
qbronisr@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
ivana.budinska@stuba.sk
Bundzel Marek, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qburget@stuba.sk
Buzová Katarína, Mgr., PhD.dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqbuzova@stuba.sk
Bůžek Vladimír, prof. RNDr., DrSc.externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qbuzek@stuba.sk
Bystrický Michal, Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 334
3.34
FIIT
externý spolupracovník
Cagarda Peter, Mgr., PhD.
externý spolupracovník
qcagarda@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 503
5.03qcakova@stuba.sk
FIIT
budúci zahraničný študent
xcaputo@stuba.sk
Celen IbrahimFIITbudúci zahraničný študent
xcelen@stuba.sk
UPAI
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
+421 (2) 68 279 408
B408
externá spolupracovníčka
Čechvala Martin, Ing.UPAI, FIIT
odborný asistent bez vedeckej hodnosti, externý spolupracovník
Černáková Ivana, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá spolupracovníčka+421 (2) 21 022 3173.17
UPAI
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 427
4.27
michal.cernansky@stuba.sk
Čičák Pavel, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 539
5.39pavel.cicak@stuba.sk
TPOvrátnik+421 (2) 21 022 100
1.14
aurel.cicatka@stuba.sk
Čipková Karla, RNDr., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 472A414
Dado Milan, prof. Ing., PhD.FIIToponent
qdadom@stuba.sk
UISIdoktorand
pavle.dakic@stuba.sk
finančná účtovníčka+421 (2) 21 022 211
2.11
viera.danisova@stuba.sk
Daňko Martin, Mgr., PhD.UPAI, FIITdohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 21 022 4164.16qdanko@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník
qdemovicm@stuba.sk
Dobias Ján, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqdobias@stuba.sk
externý školiteľ
UPAIdoktorandka
+421 (2) 21 022 411
4.11dominika.dolha@stuba.sk
Domin Ladislav, Ing.
dohoda o vykonaní práce
qdomin@stuba.sk
Domonkos Tomáš, Ing.UISI, FIITexterný spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Doričová Katarína, Ing.FIITdohoda o vykonaní práce
qdoricova@stuba.sk
Drahoš Peter, Ing., PhD.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 21 022 413
4.13
Drnajová Barbara, Mgr.odborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 21 022 5115.03
Drutarovský Miloš, prof. Ing., CSc.oponent
Dúbravský Jozef, Ing., PhD.
pracovník BOZ a PO
+421 (2) 60 291 456
D607
Dudák VladimírTPOvrátnik+421 (2) 21 022 1001.14vladimir.dudak@stuba.sk
Dunajčík Aleš, PaedDr.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 590
T 108
ales.dunajcik@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 21 022 1441.06katarina.dunajska@stuba.sk
externá spolupracovníčka
Erdelyi Jaroslav, Ing.doktorand, odborný administratívny pracovník
+421 (2) 21 022 504
5.04
Erdélyiová Gancárová Martina, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práce
FIITdohoda o vykonaní práce
Farkaš Tomáš, Ing.externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 331
3.31
Feciľak Peter, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
qfecilak@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práce
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
TPO
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 1001.14
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 542
5.42
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qfiser@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník
+421 (2) 21 022 411
4.11
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 401
D-101qfric@stuba.sk
Furková Andrea, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce
qfurkova@stuba.sk
knihovníčka+421 (2) 21 022 2302.30henrieta.gabrisova@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník
+421 (2) 21 022 413
4.13
Galinski Marek, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 535
5.35
UPAI, FIIT
docent CSc.,PhD., externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 4304.30jan.genci@stuba.sk
externý školiteľ
qgergely@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 5425.42jakub.ginter@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Gnipová Marta, RNDr.FIIT, CVKSmatematička - analytička VS, systémová integrátorka+421 (2) 21 022 228
2.28
marta.gnipova@stuba.sk
Gozora DominikCVKSpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 21 022 244
2.44
dominik.gozora@stuba.sk
UPAIdoktorand+421 (2) 21 022 4114.11lukas.graf@stuba.sk
Greif AdamFIITexterný spolupracovník
qgreif@stuba.sk
Grell PeterCVKSpracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 21 022 244
2.44
UPAI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 411
4.11
dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Grivalský Štefan, Ing.
doktorand
+421 (2) 21 022 405
4.05
externá spolupracovníčka
+421 (2) 21 022 314
3.14
Grošek Otokar, prof. RNDr., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 226
C501
Grund Maroš, Ing.dohoda o vykonaní práce
externý školiteľ
qguothi@stuba.sk
Gyárfáš František, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
dohoda o vykonaní práce
qgyepes@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Hanák Ján, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 3193.19jan.hanak@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qhanuliak@stuba.sk
Hassankhani Dolatabadi Sepideh, M.Sc.
doktorandka
sepideh.dolatabadi@stuba.sk
Hatala Michal, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 514
5.14
Havlice Zdeněk, doc. Ing., CSc.FIITexterný spolupracovník
Helebrandt Pavol, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 534
5.34pavol.helebrandt@stuba.sk
FIIT
externý spolupracovník
Herout Pavel, doc. Ing., Ph.D.FIITdohoda o vykonaní práce
qherout@stuba.sk
Hlaváč Július, Ing., PhD.
externý spolupracovník
dohoda o vykonaní práce
qhluchy@stuba.sk
externý spolupracovník
SOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 21 022 141
1.07
odborný asistent CSc.,PhD.
Hošková Dominika, Ing.UISI, FIIT
externá spolupracovníčka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
xhoskovad@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qhradiska@stuba.sk
Hrčková Andrea, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 4414.41andrea.hrckova@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník
FIITdohoda o vykonaní práce
Hubka Peter, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
Huďan Jánpracovník pre didaktickú techniku
+421 (2) 21 022 242
2.42jan.hudan@stuba.sk
UPAI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 517
5.17
Hudec Ladislav, doc. Ing., CSc.UPAIzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4144.14ladislav.hudec@stuba.sk
Hudec Lukáš, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 21 022 404
4.04
Hudek Vladimír, Ing.dohoda o vykonaní práce
TPOupratovač - upratovačkalubica.huskova@stuba.sk
Jakab František, Ing.FIIT
dohoda o vykonaní práce
qjakab@stuba.sk
Jakab Marek, Ing.UPAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 404
4.04
Jakubík Jaroslav, Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 4434.43jaroslav.jakubik@stuba.sk
TPO
prevádzkový pracovník
+421 (2) 21 022 237
2.37
Janiš Vladimír, prof. RNDr., CSc.
externý spolupracovník, profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 428
4.28
riaditeľ ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 506
5.06
dohoda o vykonaní práce
qkadlica@stuba.sk
Kachman Ondrej, Ing., PhD.externý školiteľ
UI SAV Bratislava
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 32 888 417
C 0413
jana.kalicka@stuba.sk
Kalina Martin, prof. RNDr., PhD.FIITexterný spolupracovník
+421 (2) 32 888 405
C 0409martin.kalina@stuba.sk
UPAI
doktorand
+421 (2) 21 022 532
5.32peter.kanuch@stuba.sk
Kapec Peter, Ing., PhD.UPAI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 417
4.17peter.kapec@stuba.sk
Kapustík Ivan, Ing.UISI
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 21 022 444
4.44
Karoliová Monika, MBA
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 5195.19monika.karoliova@stuba.sk
Kavec Martin, Ing., PhD.
externý školiteľ
UPAI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qkazicka@stuba.sk
doktorand
Kelemen Jozef, prof. RNDr., DrSc.
dohoda o vykonaní práce
EO
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 21 022 251
2.11
oponent
qkliegr@stuba.sk
oponent
FIITexterný spolupracovník
+421 (2) 32 888 409
C 0410martin.knor@stuba.sk
Kohútka Lukáš, Ing., PhD.UISI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 436
4.36
lukas.kohutka@stuba.sk
Kollár Ivan, Ing.FIIT, CVKS
systémový integrátor, matematik - analytik VS
+421 (2) 21 022 240
2.40
Kollár Ján, prof. Ing., CSc.
dohoda o vykonaní práce
Kollár Jozef, Mgr., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 814
A 402
jozef.kollar@stuba.sk
doktorand+421 (2) 21 022 405
4.05
FIIT
dohoda o vykonaní práce
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.oponent
Koscelanský Peter, Mgr.FIIT
externý spolupracovník
qkoscelansky@stuba.sk
externý spolupracovník
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 530
5.30
Kotočová Margaréta, doc. Ing., PhD.FIIT
externá spolupracovníčka
+421 (2) 21 022 528
5.28
UPAI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, profesor DrSc.
+421 (2) 21 022 5435.43ivan.kotuliak@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práceqkotuliak@stuba.sk
Kováčik Michal, Ing.externý spolupracovník
Kováčik Tomáš, Ing., PhD.UPAI, FIITdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 516
5.16
Kováč Michal, Mgr., PhD.UISIodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 305
3.05michal_kovac@stuba.sk
UPAI, FIIT
odborná asistentka CSc.,PhD., externá spolupracovníčka
+421 (2) 21 022 429064 SjFmonika.kovacova@stuba.sk
Kováč Urban, doc. Ing. Mgr., PhD.
externý spolupracovník
Kozíková Zuzana, Mgr.
asistentka
+421 (2) 21 022 204
2.04
Krajčovič Dušan, RNDr., CSc.FIIT
dohoda o vykonaní práce
Krajčovič Tibor, doc. Ing., PhD.vedúci VS, docent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5155.15tibor.krajcovic@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
Krammer Peter, Ing.
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
peter.krammer@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 5045.04
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
externý spolupracovník
dohoda o vykonaní práce
xkubisv@stuba.sk
Kučák Štefan, Mgr.
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
Kučečka Tomáš, Ing.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 331
3.31
Kudlačák František, Ing.doktorand, externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 505
5.05frantisek.kudlacak@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Kunštár Vladimír, Ing.
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 505
5.05
vladimir.kunstar@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 442
4.42eduard.kuric@stuba.sk
Kuzma Tomáš, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práce
qkuzmat@stuba.sk
Kvasnička Vladimír, prof. Ing., DrSc.dohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 415
4.15
vladimir.kvasnicka@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 3063.06
Lackovič Pavel, Mgr., PhD.FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 590T 108pavel.lackovic@stuba.sk
Laclavík Michal, doc. RNDr., PhD.oponent
qlaclavik@stuba.sk
UPAIdoktorand+421 (2) 21 022 404
4.04
miroslav.laco@stuba.sk
Lakušová Anna
vedúca ekonomického útvaru
+421 (2) 21 022 212
2.12
anna.lakusova@stuba.sk
Lančarič Viktor, Ing.doktorand
+421 (2) 21 022 533
5.33
Lang Ján, Ing., PhD.UISI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 434
4.34
jan.lang@stuba.sk
Laštinec Ján, Ing., PhD.UPAIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4034.03
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
xlaukoj@stuba.sk
FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 331
3.31
UISI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 307D408
Lehoczký Peter, Mgr.doktorand
Lekavý Marián, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 440
4.40
CPVSodborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 229
2.29
OOČodborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 232
2.32
dohoda o vykonaní práce
dohoda o vykonaní práce
Lipovský Robert, Ing.FIITexterný spolupracovník
qlipovskyr@stuba.sk
Líška Miroslav, prof. Ing., CSc.
dohoda o vykonaní práce
qliskam1@stuba.sk
Lórencz Róbert, prof. Ing., CSc.UPAI
dohoda o vykonaní práce
qlorencz@stuba.sk
UISIexterný školiteľ
qlucny@stuba.sk
Lukoťka Robert, doc. RNDr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
Macko Dominik, Ing., PhD.UPAIodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 518
5.18dominik.macko@stuba.sk
UISIodborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 306
3.06
zuzana.mackova@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník
UPAI
dohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 419
4.19
FIITexterný spolupracovník
FIITdohoda o vykonaní práce
FIITexterný školiteľ+421 (2) 60 291 385
E116
dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Maleskou Evaggelia
budúca zahraničná študentka
Malík Peter, Ing., PhD.externý spolupracovník
Malina Dušan, Ing.pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 21 022 241
2.41dusan.malina@stuba.sk
Maliniaková Karin, Bc.CVKS
pracovníčka pre didaktickú techniku
+421 (2) 21 022 242
2.42karin.maliniakova@stuba.sk
externá spolupracovníčka
qmalkine@stuba.sk
Malkin Ondik Irina, Mgr., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 303
3.03irina.ondik@stuba.sk
FIITexterný spolupracovníkxmanduch@stuba.sk
Marko Ľubomír, doc. RNDr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 115
A417
emeritný profesor
qmarkom@stuba.sk
Markovič Lukáš, Ing.externý spolupracovník
xmarkovicl@stuba.sk
Marsenić Alexandra, RNDr., PhD.FIITexterná spolupracovníčka
Martiš Jozef, Mgr.UISI
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qmartis@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 3193.19
Marušincová Zuzanapracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 21 022 224
2.24
FIIT
dohoda o vykonaní práce
UPAIdoktorand
+421 (2) 21 022 529
5.29
Mastrone AlessandroFIIT
budúci zahraničný študent
FIITexterný spolupracovník
qmatasovskys@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
TPOprevádzkový elektrikár
+421 (2) 21 022 237
2.37
pavol.matejka@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Mayerová Karolína, Mgr., PhD.FIITexterná spolupracovníčkaqmayerova@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
Mesjar Peter, Ing.FIIT
externý spolupracovník
Miklovič Peter, Mgr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 757
A122
peter.miklovic@stuba.sk
Mikóczy Eugen, Ing., PhD.
oponent
qmikoczy@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práce
externá spolupracovníčka
Mišíková Janaupratovač - upratovačka
jana.misikova@stuba.sk
Mišíková Zuzana
pracovníčka správy majetku
+421 (2) 21 022 216
2.16
zuzana.misikova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 918 669 133
dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qmitkova@stuba.sk
Mohamed MoulineFIIT
budúci zahraničný študent
xmohamed@stuba.sk
UISI
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Molnár Ľudovít, prof. RNDr., DrSc.FIIT
externý školiteľ
+421 (2) 21 022 432
4.32
Molnárová Alena, RNDr.
dohoda o vykonaní práce
Moravcsík Attila, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práce
qmoravcsik@stuba.sk
Moravec Richard, Ing.externý školiteľ
+421 (2) 32 888 715
CIT 3/1
richard.moravec@stuba.sk
dohoda o vykonaní práceqmoravekp@stuba.sk
OOČodborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 238
2.33
dohoda o vykonaní práce
Murányi Ján, Ing., PhD.externý školiteľ+421 (2) 21 022 533
5.33
Nagyová Ingrid, RNDr., PhD.
externá spolupracovníčka
+421 (2) 21 022 303
3.03
FIITexterný školiteľ
qnecast@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
martin.nehez@stuba.sk
Némethová VieraTPO
upratovač - upratovačka
viera.nemethova@stuba.sk
UISIdohoda o vykonaní prácegiang.nguyen@stuba.sk
PAMvedúca útvaru ľudských zdrojov
+421 (2) 21 022 215
2.15
erika.niznanska@stuba.sk
Nižníková Lucia, Mgr.dohoda o vykonaní práceqniznikoval@stuba.sk
externý spolupracovník
xobetko@stuba.sk
Oikonomou Iro
budúca zahraničná študentka
Olejár Daniel, doc. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqolejar@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 745
A413vladimir.olejcek@stuba.sk
Omachelová Milada, Mgr., PhD.UPAI, FIIT
odborná asistentka CSc.,PhD., externá spolupracovníčka
+421 (2) 21 022 429
4.29
milada.omachelova@stuba.sk
Dektajomníčka fakulty+421 (2) 21 022 2032.04
Pančík Juraj, doc. RNDr., PhD.UPAIexterný školiteľqpancik@stuba.sk
Paprancová Silvia, Ing., PhD.UPAI, FIIT
externá spolupracovníčka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Papula Jozef, prof. Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
jozef.papula@stuba.sk
Paralič Ján, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
qparalic@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník
dohoda o vykonaní práce
FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 177
D401
jarmila.pavlovicova@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
Pešek Radoslav, Bc.CVKS
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 242
2.42
Petrík Juraj, Ing.UISI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Pidanič Michaldohoda o vykonaní práce
UPAI, FIIT
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qpikula@stuba.sk
Pištek Peter, Ing., PhD.FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 516
1.08peter.pistek@stuba.sk
Plander Ivan, prof. Ing., DrSc.dohoda o vykonaní práce
qplander@stuba.sk
Podroužek Jurajexterný spolupracovník
dohoda o vykonaní práce
qpokornyj@stuba.sk
Polášek Ivan, doc. Ing., PhD.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 436
4.36
externý spolupracovník
dohoda o vykonaní práce
qporuban@stuba.sk
externý spolupracovník+421 (2) 21 022 4044.04jiri.pospichal@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce, odborný asistent bez vedeckej hodnosti
marian.potocny@stuba.sk
Považanová Anna, Ing.odborná asistentka bez vedeckej hodnosti, externá spolupracovníčka
+421 (2) 21 022 433
4.33
UPAI
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 503
5.03
UPAI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, externý spolupracovník
qreitzner@stuba.sk
CPVS
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 224
2.24
martina.ries@stuba.sk
Ries Michal, Dr. Ing.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 528
5.28
michal.ries@stuba.sk
CPVS
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
FIITdohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 703
B414
gregor.rozinaj@stuba.sk
UISIdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 316
3.16viera.rozinajova@stuba.sk
Rublik Martin, Mgr., PhD.FIIT
externý spolupracovník
qrublikm@stuba.sk
Rudenko Kostiantyn, Mgr.
doktorand, externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 4114.11kostiantyn.rudenko@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D.FIITdohoda o vykonaní práce
qruzicka@stuba.sk
Ružovič Michal, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce
Rybárová Viera, Mgr., CSc.
dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 503
5.03
qrybarovav@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
UPAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 503
5.03
martin.sabo@stuba.sk
Sabo Róbert, Mgr., PhD.FIITexterný školiteľqsabor@stuba.sk
Santo Juraj Boris, Ing.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 100
1.14
juraj.santo@stuba.sk
FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 218C 0408
Sedlák Michal, Mgr., PhD.UPAI, FIIT
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qsedlakm3@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qsegec@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qschmidtj@stuba.sk
externá spolupracovníčka
Sitarčík Jozef, Ing.UPAIdoktorand
+421 (2) 21 022 331
3.31
jozef.sitarcik@stuba.sk
Skalný Ján, Bc.
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 533
5.33jan.skalny@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práce
qskupa@stuba.sk
Sládečka Ivan, Mgr.FIIT
externý spolupracovník
qsladecka@stuba.sk
Slezáková Miroslava, Mgr.
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 225
2.25
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
xsliz@stuba.sk
Smetanová Iveta, Ing. RNDr., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
iveta.smetanova@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práce
Solčány Viliam, Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 416
4.16viliam.solcany@stuba.sk
EOfinančná účtovníčka
+421 (2) 21 022 211
2.11
Srba Ivan, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 4414.41
FIITdohoda o vykonaní práceqstanek@stuba.sk
UISI
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
FIITdohoda o vykonaní práce
CVKSpracovník operačných systémov VS+421 (2) 21 022 2272.27
dohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 149
E119
Stovíček Roman, Ing., CSc.pracovník operačných systémov VS+421 (2) 21 022 2262.26roman.stovicek@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 384D-111
Stupavský Igor, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 21 022 331
3.31
igor.stupavsky@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 231D-208qsuchal@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
UISI
doktorand
+421 (2) 21 022 330
3.30waheedullah.khail@stuba.sk
Suttnerová Alena, Mgr.FIITexterná spolupracovníčka
+421 (2) 60 291 790
T109
externý spolupracovník
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 3373.37
Sýs Peter, Ing.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qsys@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 401D-101qsafarik@stuba.sk
Šajben Radovan, Ing.FIITdohoda o vykonaní práce
FIITdohoda o vykonaní práce
petr.saloun@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
dohoda o vykonaní práce
qsefranek@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qseleng@stuba.sk
FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 330
3.30
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 433
4.33
Ševcech Jakub, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 445
4.45
Šiagiová Jana, doc. RNDr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 32 888 731C 0412jana.siagiova@stuba.sk
Šimlaštík Martin, Ing.dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 163
E121martin.simlastik@stuba.sk
Šípková TatianaUPAI
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 506
5.06
tatiana.sipkova@stuba.sk
Širáň Jozef, prof. RNDr., DrSc.
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 315C 0405
UPAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 5205.20
dohoda o vykonaní práce, externá školiteľka
marta.prnova@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 693
D-209
UPAIdoktorandka+421 (2) 21 022 504
5.04
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
FIITdohoda o vykonaní práce
marian.surab@stuba.sk
Šurek Marek, Ing.FIITexterný školiteľ
qsurek@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qsusol@stuba.sk
Švajdlenková Daniela
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 21 022 2142.14, 1.13daniela.svajdlenkova@stuba.sk
mzdová účtovníčka, dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 217
2.17ivana.svantnerova@stuba.sk
Tamajka Martin, Ing.
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 405
4.05
martin.tamajka@stuba.sk
Tánczos TomášCPVS
dohoda o vykonaní práce
xtanczost@stuba.sk
Tekulová Zuzana, Mgr.SOpracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 21 022 143
1.06zuzana_tekulova@stuba.sk
Teplan Michal, Mgr., PhD.FIITexterný spolupracovník
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 430
C 0419
vrátnik
ladislav.toman@stuba.sk
Tomášek Martin, doc. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qtomasek@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qtorok@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
Trúchly Peter, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 531
5.31
Tuna Matúš, Ing. Mgr.FIIT
externý spolupracovník
UPAIdohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 3203.20jozef.tvarozek@stuba.sk
Ukrop Jakub, Ing.
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 693
D-209qukrop@stuba.sk
Unger Milan, Ing., PhD.dohoda o vykonaní prácequnger@stuba.sk
externý spolupracovník
doktorand, externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 5045.04
FIITexterný spolupracovník
UPAIdoktorand+421 (2) 21 022 505
5.05
Vančo Marek, Ing., PhD.FIIT
konzultant
B410marek_vanco@stuba.sk
Vaško Jozef, Ing.externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qvaskoj@stuba.sk
Vilhan Peter, Ing., PhD.FIITexterný spolupracovník
+421 (2) 21 022 411
4.11
Vincúr Juraj, Ing.UISIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 21 022 3383.38-2 (3D LAB)juraj.vincur@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 367E408
FIITdohoda o vykonaní práceqvojtas@stuba.sk
UPAIdohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem, odborný asistent CSc.,PhD.
Vojvoda Milan, doc. Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 651
C507
milan.vojvoda@stuba.sk
Vokorokos Liberios, prof. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
TPO
upratovač - upratovačka
Vranić Valentino, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 437
4.37
valentino.vranic@stuba.sk
prac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 (2) 21 022 236
2.36frantisek.warosch@stuba.sk
doktorand
shakirullah.waseeb@stuba.sk
UISI
odborný asistent CSc.,PhD.
michal.winczer@stuba.sk
FIIToponent
Závodný Peter, prof. Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
qzavodny@stuba.sk
Zelenka Ján, Ing., PhD.externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqzelenkaj@stuba.sk
Zeman Jakub, Mgr., PhD.externý spolupracovník
FIIT
dohoda o vykonaní práce
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Zmítko Horáková Eva
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 21 022 142
1.06
Zubeková Aneta, RNDr.TPOvrátnik, dohoda o vykonaní práce
Žárová Lenka, Mgr.FIITexterná spolupracovníčka

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.