23. 7. 2018  10:01 Oľga
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Stavebná fakulta. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Abaffy Dušan, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqabaffyd@is.stuba.sk
Ábelová KatarínaKICknihovníčka+421 (2) 59 274 576katarina.abelova@stuba.sk
Abrahoim Iyad, Ing., PhD.KBKModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 551A 4/416iyad.abrahoim@stuba.sk
Adamská Gabriela, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceC 0613gabriela.adamska@stuba.sk
Agócs Zoltán, prof. Dr. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácezoltan.agocs@stuba.sk
Alagöz TaylanSvFbudoucí zahraniční studentstud.Taylan.Alagoez@fh-kufstein.ac.at
ALAMRO Bader I.M., Ing.KTESdoktorandbader_2225@hotmail.com
Ambou Canos VicenteSvFbudoucí zahraniční studentvicenteamboucanos@gmail.com
Ambrovičová Mikulajová Andrea, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqmikulajova@is.stuba.sk
Ambroz Martin, Ing.KMDGdoktorandC 0503ambroz.martin.ml@gmail.com
Anguš MarianKBKMstavebný technikmarian.angus@stuba.sk
Antal Roland, Ing.KSMEdoktorand+421 (2) 59 274 231A 221roland.antal@stuba.sk
Antošová Naďa, doc. Ing., PhD.KTESdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 595C 1003nada.antosova@stuba.sk
Ároch Rudolf, doc. Ing., PhD.KKDKdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 365A 503rudolf.aroch@stuba.sk
Augustín Tomáš, Ing.KBKMdoktorand+421 (2) 59 274 295A 4/424augustin.tomas.bz@gmail.com
Aymaz SevhatSvFbudoucí zahraniční studentsevhat.aymaz@gmail.com
Babiak Ján, Ing., PhD.SvFexterný školiteľqbabiak@is.stuba.sk
Babiaková Gabriela, RNDr., CSc.SvFdohoda o vykonaní práce, externá spolupracovníčkaqbabiakova@is.stuba.sk
Babinský Ján, Ing.SvFexterný spolupracovníkjaxaxa@azet.sk
Babjak Adam, Ing.SvFkonzultantqbabjaka@is.stuba.sk
Babjaková Oľga, Ing. arch.SvFexterná spolupracovníčkaqbabjakova@is.stuba.sk
Bacigál Tomáš, doc. Ing., PhD.KMDGdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 419C 0501bacigal@is.stuba.sk
Bačová Katarína, doc. Ing., PhD.KDOSdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 582A 5/534katarina.bacova@stuba.sk
Bágeľ Ľubomír, RNDr.SvFexterný spolupracovníkqbagel@is.stuba.sk
Bahna Vladimír, Ing. arch. akad. arch., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 318308bahna@fa.stuba.sk
Bachratý Martin, Mgr.KMDGdoktorandC 0411bachraty@math.sk
Bajtala Marek, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 392A-304marek.bajtala@stuba.sk
Bajtek Zbyněk, Ing., PhD.KVHKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 627C 1214zbynek.bajtek@stuba.sk
Bajza Adolf, prof. Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 687blok C 8.posch., č.dv. 12adolf.bajza@stuba.sk
Bakoň Matúš, Ing., PhD.SvFmatusbakon@gmail.com
Bakyta Róbert, Ing. arch. Ing.SvFdohoda o vykonaní prácerobert.bakyta@gmail.com
Baláž AndrejCITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 303CIT 6/3andrej.balaz@stuba.sk
Baláž Ivan, prof. Ing., PhD.KKDKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 379A 511ivan.balaz@stuba.sk
Baláž Ľubomír, Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 334A - 218lubomir.balaz@stuba.sk
Baláž Marek, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbalazm3@is.stuba.sk
Balážová LibušaKFYZodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 421C 0307libusa.balazova@stuba.sk
Balážová Pavla, Mgr.KJAZodborná asistentka bez vedeckej hodnostibalazovap@is.stuba.sk
Balažovjech Martin, Mgr., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 235C 0510martin.balazovjech@stuba.sk
Balcierák Ľuboš, Ing., PhD.SvFbalcierak.lubos@gmail.com
Baliak František, prof. RNDr., PhD.SvF+421 (2) 59 274 284C17 02frantisek.baliak@stuba.sk
Bálint Gabriel, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 353A 5/535gabo.balint@gmail.com
Ballová Dominika, Mgr.KMDGdoktorandkadomi.bi09@gmail.com
Balog Karol, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 906 068 klapka 501ŤL-322akarol.balog@stuba.sk
Balucha Martin, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqbalucha@is.stuba.sk
Baník Ivan, prof. RNDr., PhD.SvF+421 (2) 59 274 489C 0303ivan.banik@stuba.sk
Baranová Júlia, Ing.KHUVodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 207C 2016julia.baranova@stuba.sk
Barczi Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceb.petko@zoznam.sk
Bárek Viliam, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqbarekv@is.stuba.sk
Barloková Danka, doc. Ing., PhD.KZEIdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 608C 1301danka.barlokova@stuba.sk
Barok Ivan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbarok@is.stuba.sk
Baroková Dana, doc. Ing., PhD.KHTEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 693C 1111dana.barokova@stuba.sk
Barreira MoisésSvFbudoucí zahraniční studentm.barreira@alumnos.upm.es
Bartalos Arpád, Ing.ÚVZKúdržbárbartalos@is.stuba.sk
Bartko Tomáš, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqbartko@is.stuba.sk
Bartók Andrej, Ing., PhD.KBKModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 540A 4/431andrej.bartok@stuba.sk
Bartoněk Dalibor, doc. Ing., CSc.SvFbartonek.d@fce.vutbr.cz
Bartošová Ľudmila, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 355A 5/532ludmila.bartosova@stuba.sk
Bartošová Monika, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčkaqbartosova@is.stuba.sk
Bartoš Pavel, prof. Ing., PhD.SvFA-318pavel.bartos@stuba.sk
Bátorová Kristína, Mgr.SvFdohoda o vykonaní práceqbatorova@is.stuba.sk
Batur RukenSvFbudoucí zahraniční studentkaruken_batur@hotmail.com
Bauer Peter, Ing. arch.SvFexterný spolupracovník+421 (2) 59 274 464C 1919archibauer@centrum.sk
Bayer Ján, Ing., CSc.SvFbayer@itam.cas.cz
Bazso Daniel, Ing.SvFbazso.daniel@gmail.com
Bažík Peter, Ing.KTESdoktorandC 2006bazik@centrum.sk
Bebják Ivan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbebjak@is.stuba.sk
Bederka Marián, Ing.KTESdoktorandC 1015marian.bederka@gmail.com
Bednárová Emília, prof. Ing., PhD.KGTEprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 675C 0901emilia.bednarova@stuba.sk
Bekö Gabriel, doc. Ing., PhD.SvFexterný školiteľqbeko@is.stuba.sk
Belániová Barbora, Ing.KTESdoktorandka, odborná administratívna pracovníčkabarborabelaniova@gmail.com
Belaňová Eliška, Ing., PhD.SvFqbelanova@is.stuba.sk
Belčáková Ingrid, doc. RNDr., PhD.SvFexterná spolupracovníčka+421 (2) 572 76 283237belcakovaingrid@gmail.com
Belica Peter, Ing., CSc.SvFexterný spolupracovník+421 (2) 59 274 588C16 14peter.belica@stuba.sk
Belicová Michaela, Ing.SvFbelicova.michaela@gmail.com
Belohorcová AnnaSekDpracovníčka pre sociálne záležitosti+421 (2) 59 274 471C1/5anna.belohorcova@stuba.sk
Benčat Ján, prof. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqbencat@is.stuba.sk
Bendík Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbendik@is.stuba.sk
Benedikovičová HelenaKBKMtechnická pracovníčka+421 (2) 59 274 705A 4/407helena.benedikovicova@stuba.sk
Beneš Michal, doc. Dr. Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbenes@is.stuba.sk
Benko Štefan, Ing.SvFexterný spolupracovníkpistab@orangemail.sk
Benková Lenka, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 594C10/19astrigacova.svf@gmail.com
Benková ZuzanaKMDGodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 703C 0401zuzana.benkova@stuba.sk
Benko Vladimír, prof. Ing., PhD.KBKMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 554A 4/414qbenkov@is.stuba.sk
Beňová Kristína, PhDr.EOvedúca oddelenia finančného účtovníctva+421 (2) 59 274 729C2/7kristina.benova@stuba.sk
Beňovičová JanaOPprevádzková pracovníčka+421 (2) 59 274 468C1/14jana.benovicova@stuba.sk
Beťko Bohumír, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácebohumir.betko@stuba.sk
Beťko Boris, Ing.SvFqbetko@is.stuba.sk
Bezák Bystrík, prof. Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 707A 5/531bystrik.bezak@stuba.sk
Bezák Ivan, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqbezak@is.stuba.sk
Bežuchová MonikaEOpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 579C 2/2monika.bezuchova@stuba.sk
Bielek Boris, prof. Ing., PhD.KKPSprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 642C 0611boris.bielek@stuba.sk
Bihuňová Mária, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčkabihunova@yahoo.com
Bilančík Marek, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 573C10/16marek.bilancik@gmail.com
Bilčík Juraj, prof. Ing., PhD.KBKMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 546A 4/408juraj.bilcik@stuba.sk
Binek Kamil, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 653C 1509kamil.binek@stuba.sk
Biskupičová Andrea, Ing.KMTIdoktorandka+421 (2) 59 274 681C 0810andreadaubnerova@gmail.com
Bisták Andrej, Ing.KTESdoktorand+421 (2) 59 274 573C 1015qbistak@is.stuba.sk
Blaškovičová Lotta, Ing., PhD.SvFqblaskovicova@is.stuba.sk
Blažo Adam, Ing.KKPSdoktorandadamek9393@gmail.com
Blažová Elena, Ing.SvFexterná spolupracovníčkaqblazova@is.stuba.sk
Blesák Lukáš, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 561B/410lukas.blesak@stuba.sk
Blišťan Peter, doc. Ing., PhD.SvFkonzultantqblistan@is.stuba.sk
Bobik Mikuláš, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqbobik@is.stuba.sk
Bocko Jozef, prof. Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkqbockoj@is.stuba.sk
Boček Július, Ing.SvFexterný spolupracovníkjuliusbocek@gmail.com
Bočkaj Jozef, Ing.KKPSdoktorandj.bockaj@centrum.sk
Bogár Michal, Ing. arch.SvFexterný spolupracovníkbogar@bku.sk
Bohovic RomanSvFexterný spolupracovníkqbohovic@is.stuba.sk
Bohunický Bohumil, Ing.SvFexterný spolupracovníkqbohunicky@is.stuba.sk
Bohunický Bohuš, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 655C 1512bohus.bohunicky@gmail.com
Bohuš Peter, Ing.SvFexterný spolupracovníkbohus_peter@yahoo.de
Bolha Ľubomír, doc. Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 387A 3/331lubomir.bolha@stuba.sk
Bollová Gabriela, doc. Ing., PhD.SvFexterná školiteľkagabriela.bollova@stuba.sk
Boltvan Ján, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqboltvan@is.stuba.sk
Bondareva Irina, doc. Ing., PhD.SvFexterná školiteľka+421 918 669 114irina.bondareva@stuba.sk
Borecká Eva, Ing. arch., PhD.SvF, KARCHdohoda o vykonaní práce, odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 564C 1910atelier_borecky@stonline.sk
Borovička Michal, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 654C 15/22boromiso@yahoo.com
Borsová AnnaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201anna.borsova@stuba.sk
Borzovič Viktor, doc. Ing., PhD.KBKMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 542A 4/420viktor.borzovic@stuba.sk
Bosák Lukáš, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 655C 1512lukasbosak@gmail.com
Boskovičová OľgaOPvrátnikboskovicova@is.stuba.sk
Bozsíková HelenaCIToperátorka VS+421 (2) 59 274 656CIT 34/3helena.bozsikova@stuba.sk
Božík Michal, doc. Ing., PhD.KTESdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 598C 1008michal.bozik@stuba.sk
Božíková Jarmila, doc. Ing., PhD.KZEIdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 611C 1306jarmila.bozikova@stuba.sk
Bránický Filip, Ing.KARCHdoktorand+421 (2) 59 274 239C 1920branicky.filip@gmail.com
Braniš Marek, Ing.KDOSdoktorand+421 (2) 59 274 359A 5/520branis.marky@gmail.com
Braun Jaroslav, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácejaroslav.braun@fsv.cvut.cz
Brazdovič Martin, Ing.SvFexterný spolupracovníkqbrazdovic@is.stuba.sk
Brazuelo Cabeza PaulaSvFbudoucí zahraniční studentkapbrazc00@estudiantes.unileon.es
Brček Martin, Mgr., PhD.KGTEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 288C 1723martin.brcek@stuba.sk
Brehovská Jana, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčka+421 (2) 59 274 391A-302jana.halickova@stuba.sk
Briatka Peter, Ing., MBA, PhD.KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 594C 1013peter.briatka@stuba.sk
Briatka Roman, Ing.SvF, KTES, doktorandroman@stavby-bab.sk
Briatková Jana, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbriatkova@is.stuba.sk
Briestenská HelenaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 515helena.briestenska@stuba.sk
Brimich Ladislav, RNDr., CSc.SvFexterný spolupracovníkqbrimich@is.stuba.sk
Brinzová LauraKICknihovníčka+421 (2) 59 274 495laura.brinzova@stuba.sk
Brodniansky Ján, Ing., PhD.KKDKvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA 519johny1221@gmail.com
Brodniansky Ján, prof. Ing., PhD.KKDKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 377A 507jan.brodniansky@stuba.sk
Brondoš Jakub, Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 380A 3/324qbrondos@is.stuba.sk
Broža Vojtěch, prof. Ing., DrSc.SvFexterný spolupracovníkqbroza@is.stuba.sk
Brunclíková EvaOPupratovač - upratovačkabrunclikova@is.stuba.sk
Brunčák Peter, Ing.SvFkonzultant+421 (2) 59 274 396A-307peter.bruncak@stuba.sk
Brusňai Gabriel, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácegabriel.brusnai@gmail.com
Bubáková HelenaRegadministratívna pracovníčka v podateľni+421 (2) 59 274 467C1/12helena.bubakova@stuba.sk
Buček Daniel, Ing.KHTEdoktorandBucek.daniel@gmail.com
Buček Peter, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqbucek@is.stuba.sk
Buday Peter, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 459C 0712peter.buday@stuba.sk
Bugáň Jozef, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácejozefbugan@gmail.com
Bucha Blažej, Ing., PhD.KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 342A-613xbuchab@is.stuba.sk
Buchta Matej, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácebuchtamatej@azet.sk
Bujňák Ján, Ing., PhD.SvFqbujnakj@is.stuba.sk
Bujna Peter, Ing.SvFexterný spolupracovníkqbujna@is.stuba.sk
Bukovianska Hana, Ing., PhD.SvFqbukovianska@is.stuba.sk
Burger Veit LeonhardSvFbudoucí zahraniční studentveitburger@gmx.de
Butor Karol, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácebutorkarol@gmail.com
Buzás Veronika, Ing.KTZBdoktorandkaveronika.podo@gmail.com
Bystrická Andrea, Ing. arch., MScSvFdohoda o vykonaní práceandrea.bystricka@gmail.com
Cabadajová MarcelaŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 647prízemie C-0006marcela.cabadajova@stuba.sk
Cabadaj Roman, Ing., PhD.KHTEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 688C 1103roman.cabadaj@stuba.sk
Cagalincová BoženaKVHKstavebný technička+421 (2) 59 274 498C 1206bozena.cagalincova@stuba.sk
Campanales Guimera AlejandroSvFbudoucí zahraniční studentalejandro.campanales@estudiant.upc.edu
Cápay Michal, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqcapay@is.stuba.sk
Cápayová Silvia, Ing., PhD.KDOSvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 355A 5/533silvia.capayova@stuba.sk
Carbone FedericaSvFbudoucí zahraniční studentkafede.carbone@studenti.unina.it
Ceylan Muhammed TahaSvFbudoucí zahraniční studentmtahaceylan107@gmail.com
Cibulová Michaela, Mgr.KTVYodborná asistentka bez vedeckej hodnosticibulova@is.stuba.sk
Coşkun Ömer FurkanSvFbudoucí zahraniční studentomercoskun@std.iyte.edu.tr
Crespo Bort MarcSvFbudoucí zahraniční studentmarc.crespo.bort@estudiant.upc.edu
Cruz Samuel, Ing.KKPSdoktorandsamuel.krull@gmail.com
Csicsaiová Réka, Ing.KZEIdoktorandka+421 (2) 59 274 275C 1712csicsai.reka@gmail.com
Cuesta Martinez DanielSvFbudoucí zahraniční studentdcuesm01@estudiantes.unileon.es
Cyprich František, Ing.KVHKdoktorandcyprichfero@gmail.com
Czikhardt Norbert, Ing.SvFqczikhart@is.stuba.sk
Czikhardt Richard, Ing.KGZAdoktorandczikhardt.richard@gmail.com
Čada Zdeněk, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqcada@is.stuba.sk
Čajka Oto, RNDr.SvFexterný spolupracovníkqcajka@is.stuba.sk
Čajka Radim, prof. Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkqcajkar@is.stuba.sk
Čechvala Tomáš, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqcechvala@is.stuba.sk
Čelko Ján, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqcelko@is.stuba.sk
Čepová Helena, Mgr.KTVYvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 265C 1809helena.cepova@stuba.sk
Čermák Oskar, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceoskar.cermak@stuba.sk
Čermáková Marta, doc. Ing., PhD.SvFexterná školiteľkamarta.cermakova@stuba.sk
Černá AnnaÚVZKkuchárkacernaa@is.stuba.sk
Černík Peter, doc. Ing., PhD.SvFexterný školiteľcernik@is.stuba.sk
Černý Miroslav, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkcerny3@gmail.com
Černý Peter, Ing., PhD.SvFkonzultant+421 (2) 59 274 343A-612peter.cerny@stuba.sk
Černý Robert, prof. Ing., DrSc.SvFdohoda o vykonaní práceqcernyr@is.stuba.sk
Čistý Milan, prof. Ing., PhD.KVHKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 628C 1218milan.cisty@stuba.sk
Čubanová Lea, Ing., PhD.KHTEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 698C11 04lea.cubanova@stuba.sk
Čuhák Marek, Ing., PhD.SvF, KBKMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ+421 (2) 59 274 503A 4/420qcuhak@is.stuba.sk
Čulen Miroslav, Ing.SvFexterný spolupracovníkqculen@is.stuba.sk
Čulen Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqculenp@is.stuba.sk
Čunderlík Róbert, Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 235C 0510robert.cunderlik@stuba.sk
Čurka Daniel, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácedaniel.curka@stuba.sk
Čurpek Jakub, Ing.KKPS, ÚSZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 59 274 645C 1508jakub.curpek@gmail.com
Dallemule Marian, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 561B/410marian.dallemule@stuba.sk
Danáčová Michaela, Ing., PhD.KVHKvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 627C 1214danacova@is.stuba.sk
Danihelová Anna, doc. RNDr.SvFdohoda o vykonaní práceqdanihelov@is.stuba.sk
Danisová KlaudiaOPupratovač - upratovačkadanisovak@is.stuba.sk
Danko Michal, Ing., PhD.SvFqdankom1@is.stuba.sk
Danko Peter, Ing.SvFexterný spolupracovníkqdankop@is.stuba.sk
Darnady Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdarnady@is.stuba.sk
Darula Stanislav, doc. Ing., PhD.SvFexterný školiteľusarsdar@savba.sk
Ďatko Stanislav, Ing.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky stanislav.datko@stuba.sk
Deáková HildaOPupratovač - upratovačkadeakovah@is.stuba.sk
Deáková Karin, Ing.KKPSstavebný technička+421 (2) 59 274 453C 0609karin.deakova@stuba.sk
Decký Marián, Mgr.KTVYodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 556C 1811marian.decky@gmail.com
Demján Peter, Ing.SvFexterný spolupracovníkqdemjan@is.stuba.sk
Demko Jaroslav, doc. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqdemko@is.stuba.sk
Demovič Branislav, Ing.SvFexterný spolupracovníkqdemovic@is.stuba.sk
Derzsi István, Ing.KTZBdoktorand+421 (2) 59 274 662C 1410istvan147@gmail.com
Dibala Michal, Ing.KMDGdoktorandC 0411dibalam@zoznam.sk
Dibdiak Michal, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdibdiak@is.stuba.sk
Dický Jozef, doc. Ing., PhD.KSMEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 318A 205jozef.dicky@stuba.sk
Dilberoglu Yasar EmreSvFbudoucí zahraniční studentyasaremre.dilberoglu@mail.polimi.it
Distler Pavel, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdistler@is.stuba.sk
Dlapa Pavel, prof. RNDr., PhD.SvFqdlapa@is.stuba.sk
Dlhý Dušan, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 449C 0621dusan.dlhy@stuba.sk
Dobrovodský Marek, Ing.SvFdobrovodsky.majo@gmail.com
Dobrý Jakub, Ing.KBKMdoktorandjakub.dobry92@gmail.com
Dohňanská Zuzana, Ing.SvF+421 (2) 59 274 630C 19/15dohnanska@gmail.com
Doležal Michal, Ing.SvFexterný spolupracovníkqdolezal@is.stuba.sk
Doležel Miloslav, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 422C 16/4miloslav.dolezel@gmail.com
Dolník Michal, Ing. Bc.SvFdolnik.michal@gmail.com
Domonkosová Alica, Mgr.KICpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 577alica.domonkosova@stuba.sk
Dostál Karol, doc. Ing., PhD.SvFexterný školiteľkarol.dostal@stuba.sk
Dovinová ĽudmilaÚVZKkuchárkadovinova@is.stuba.sk
Dragomirová Janette, Ing.SvFdoktorandkaj.dragy@gmail.com
Draškovič Ferdinand, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 372B/419ferdinand.draskovic@stuba.sk
Drobný Dušan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 247A - 222dusan.drobny@stuba.sk
Droppová Veronika, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčkaqdroppova@is.stuba.sk
Droščák Branislav, Ing., PhD.SvFbranislav.droscak@skgeodesy.sk
Drozdík JánSvFexterný spolupracovníkqdrozdik@is.stuba.sk
Drusa Marián, doc. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqdrusa@is.stuba.sk
Držík IvanOPúdržbár+421 (2) 43 336 100ivan.drzik@stuba.sk
Dubcová Mária, Ing.KZEIdoktorandka+421 (2) 59 274 584C 1710xdubcovam@is.stuba.sk
Ďubek Marek, Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 586C 2005marek.dubek@stuba.sk
Ďubek Silvia, Ing., PhD.KTESodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 586C 2005xhajduchova@is.stuba.sk
Dubík Marián, Ing.ŠO, SvFpracovník pre študijné záležitosti, systémový integrátordubik@is.stuba.sk
Dubová Vanda, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 271C17 14vanda.dubova@stuba.sk
Dubovec JozefSvFjozef.dubovec@talapoin.sk
Dulenčín Juraj, Ing. arch., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqdulencin@is.stuba.sk
Ďuračiová Renata, Ing., PhD.KGZAodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 534A-605renata.duraciova@stuba.sk
Ďurčo Miroslav, Ing.SvFexterný spolupracovníkqdurco@is.stuba.sk
Ďurica Tibor, prof. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqduricat@is.stuba.sk
Ďuricová Antónia, doc. Ing., PhD.SvFexterná školiteľkaqduricovaa@is.stuba.sk
Ďuríčková Zuzana, Ing.KGZAdoktorandka+421 (2) 59 274 352A-631zuzanadurickova@gmail.com
Ďurigová Mária, Ing.KVHKdoktorandkamajahaburajova@gmail.com
Ďuriš Dušan, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkdusan.duris@stuba.sk
Ďurišová Emília, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 65015.posch./15emilia.durisova@gmail.com
Dušička Michal, Ing.KHTEdoktorand+421 (2) 59 274 569C 1119michal.dusicka@stuba.sk
Dušička Peter, prof. Ing., PhD.KHTEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 565C 1106peter.dusicka@stuba.sk
Dvurečenskij Anatolij, prof. RNDr., DrSc.SvFqdvurecenskij@is.stuba.sk
Dzuriková Martina, Ing.SvFexterná spolupracovníčkaqdzurikova@is.stuba.sk
Džurina Jozef, prof. RNDr., CSc.SvFqdzurina@is.stuba.sk
Ecker Ľubomír, Ing.SvFexterný spolupracovníkqecker@is.stuba.sk
Efendi ErdinçSvFbudoucí zahraniční studenterdincefendi@gmail.com
Egger Gregory, doc. Mgr., PhD.SvFexterný školiteľqegger@is.stuba.sk
Ehrenwald Pavel, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 66014.posch./13pavel.ehrenwald@stuba.sk
Ehrhardt Matthias, prof.SvFexterný spolupracovníkqehrhardt@is.stuba.sk
Eibenová Lucia, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácelucia.eibenova@gmail.com
Elek Alexander, Ing.SvFexterný spolupracovníkqeleka@is.stuba.sk
Ellingerová Helena, doc. Ing., PhD.KTESdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 229C 2007helena.ellingerova@stuba.sk
Emul FatihSvFbudoucí zahraniční studenterasmus@fatihe.ml
Erdélyi Ján, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 390A-310ajan.erdelyi@stuba.sk
Erdélyiová Ľubica, Ing., PhD.OPVVpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 59 274 578C1/16lubica.erdelyiova@stuba.sk
Fábryová Chalupková Karina, Ing.KGTEdoktorandkaC 0910karin.chalupkova@gmail.com
Faixová Chalachanová Jana, Ing., PhD.KGZAodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 297A-618jana.chalachanova@stuba.sk
Fajkus Petr, Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkqfajkus@is.stuba.sk
Faktorová Zuzana, Ing.SvFqfaktorovaz@is.stuba.sk
Falubová EvaOPvrátnik+421 (2) 59 274 523eva.falubova@stuba.sk
Farinič Igor, Ing.CLstavebný technik+421 (2) 43 336 100igor.farinic@stuba.sk
Farkaš Jozef, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqfarkasj@is.stuba.sk
Farkašová HelenaOPupratovač - upratovačkafarkasova@is.stuba.sk
Faško Martin, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 259 274 282C17 11qfasko@is.stuba.sk
Fazmon GorazdSvFbudoucí zahraniční studentgorazd.fazmon@student.um.si
Fečkan Michal, prof. RNDr., DrSc.SvFqfeckan@is.stuba.sk
Federla František, Ing.SvFexterný spolupracovníkqfederla@is.stuba.sk
Fekete Vojtech, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqfekete@is.stuba.sk
Fencík Róbert, Ing., PhD.KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 325A-628robert.fencik@stuba.sk
Fendek Marián, doc. RNDr., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqfendek@is.stuba.sk
Fendeková Miriam, prof. RNDr., PhD.SvFexterná spolupracovníčkaqfendekova@is.stuba.sk
Ferenczy Karol, Ing.SvFexterný spolupracovníkqferenczy@is.stuba.sk
Ferenčík Karol, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqferencik@is.stuba.sk
Ferianc Martin, Ing.SvFferdysnb@gmail.com
Fér Miroslav, Ing., PhD.SvFqfer@is.stuba.sk
Fillo Ľudovít, prof. Ing., PhD.KBKMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 508A 4/402ludovit.fillo@stuba.sk
Filo Ladislav, Ing.SvFqfilol@is.stuba.sk
Filo Tomáš, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 653C 1509fildo87@gmail.com
Fischer Dušan, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqfischer@is.stuba.sk
Flimel Marian, doc., CSc.SvFexterný spolupracovníkqflimel@is.stuba.sk
Földes Gabriel, Ing.KVHKdoktorandgabriel.foldes@gmail.com
Follrichová VieraŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 483prízemie C-0009viera.follrichova@stuba.sk
Fondrková Nadežda, Mgr.MOmzdová účtovníčka+421 (2) 59 274 477C3/12Bnadezda.fondrkova@stuba.sk
Fošumpaur Pavel, doc. Dr. Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqfosumpaur@is.stuba.sk
Fotiadou FaniSvFbudoucí zahraniční studentFani_kFotiadou@outlook.com
Franek Michal, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 654C 0709michal.franek@stuba.sk
Frankovská Jana, prof. Ing., PhD.KGTEprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 624C 1701jana.frankovska@stuba.sk
Fraštia Marek, doc. Ing., PhD.KGDEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 398A-318marek.frastia@stuba.sk
Frimmer Michal, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqfrimmer@is.stuba.sk
Friso Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácepeter.friso@gmail.com
Frolkovič Peter, doc. RNDr., PhD.KMDGdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 719C 0509peter.frolkovic@stuba.sk
Frólo Juraj, Ing., PhD.SvFjuraj.frolo@gmail.com
Frťalová Mária, Ing.KTZBdoktorandkaC 1420maja.frtalova@gmail.com
Fülöp Peter, Ing.SvFpfulop2@gmail.com
Funtík Tomáš, Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 316C 1014tomas.funtik@stuba.sk
Füri Belo, doc. Ing., PhD.KTZBdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 659C 1411belo.furi@stuba.sk
Füzék Balázs, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní prácebalazsfuzek@gmail.com
Gaál Peter, Ing.CITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 714CIT 11/3peter.gaal@stuba.sk
Gábor Anton, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqgabora@is.stuba.sk
Gábor Peter, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqgabor@is.stuba.sk
Gábrišová AnnaKBKMtechnická pracovníčka+421 (2) 59 274 505A 4/411anna.gabrisova@stuba.sk
Gajdošová Katarína, doc. Ing., PhD.KBKMdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 382A 4/430xhalaszova@is.stuba.sk
Gajniak Ján Florián, JUDr.KHUVodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 226C 2017jan.gajniak@stuba.sk
Gajniak Ondrej, JUDr.KHUVvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 2012ogajniak@gmail.com
Galbová Kristína, Ing., PhD.KZEIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 568C 1716kristina.galbova@stuba.sk
Galla Štefan, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqgalla@is.stuba.sk
Galliková Zuzana, Ing., PhD.KGTEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 278C 0915zuzana.gallikova@stuba.sk
Gallo Ján, Ing.SvFqgallo@is.stuba.sk
Gambrill Debra, JUDr.KJAZvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 254C 1820debra.gambrill@stuba.sk
Garaj Marcel, Mgr.SvFdoktorandmarcellusklein@gmail.com
Gašinec Juraj, doc. Ing., PhD.SvFqgasinec@is.stuba.sk
Gašparík Jozef, prof. Ing., PhD.KTESprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 590C 1004jozef.gasparik@stuba.sk
Gašpárková Martina, Ing.KKDKdoktorandkamgasparkova4@gmail.com
Gažíková Soňa, Ing.KTZBdoktorandkasonka.gazikova@gmail.com
Gažovičová Natália, Ing.KBKMdoktorandka+421 (2) 59 274 381A 4/429nataliagazovicova@gmail.com
Geisse Erich, doc. Ing., PhD.SvFexterný školiteľerich.geisse@stuba.sk
Geisse Robert, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 529A-316robert.geisse@stuba.sk
Gerhátová Ľubomíra, Ing., PhD.KGZAodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 348A-603lubomira.gerhatova@stuba.sk
Gibala Tomáš, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqgibala@is.stuba.sk
Giertli Pavol, Ing.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 721CIT 2/2pavol.giertli@stuba.sk
Giertlová AnnaCIToperátorka VS+421 (2) 59 274 656CIT 34/3anna.giertlova@stuba.sk
Girgle František, Ing., Ph.D.SvFqgirgle@is.stuba.sk
Glasa Ján, RNDr., CSc.SvFexterný školiteľqglasa@is.stuba.sk
Glaserová Opitzová Renata, Mgr.SvFdohoda o vykonaní práceqglasseropitzov@is.stuba.sk
Glejteková Miriam, Ing.SvFexterná spolupracovníčkaqgregorovicova@is.stuba.sk
Goláb Marek, Ing.SvFexterný spolupracovníkqgolab@is.stuba.sk
Gomboš Milan, Ing., CSc.SvFexterný školiteľqgombos@is.stuba.sk
Gondová TereziaKTZBtechnická pracovníčka+421 (2) 59 274 657C 1405terezia.gondova@stuba.sk
Gondová Zuzana, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqgondova@is.stuba.sk
Gonzalez LucasSvFbudoucí zahraniční studentlucas.gondemiguel@alumnos.upm.es
Grachová Alexandra, Ing.RPČpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 500C2/11alexandra.grachova@stuba.sk
Gramblička Miroslav, Ing., PhD.KHTE, OPtechnický pracovník, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 481C1/13miroslav.gramblicka@stuba.sk
Gramblička Štefan, doc. Ing., PhD.KBKMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 552A 4/412stefan.gramblicka@stuba.sk
Grančičová Ivana, Ing., PhD.SvFivka.grancic@gmail.com
Grandtnerová Anna, Ing. arch.SvFexterná spolupracovníčka+421 (2) 59 274 606C 19/2grandtnerova@is.stuba.sk
Grébert Matej, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqgrebert@is.stuba.sk
Gregorová Jana, doc. Ing. arch., PhD.KARCHdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 426C 1912jana.gregorova@stuba.sk
Gregorová Valéria, Ing., PhD.KMTIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 680C 0806valeria.gregorova@stuba.sk
Gregušová Silvia, Ing., PhD.ÚSZvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 712C 1502silvia.gregusova@stuba.sk
Gregušová Veronika, Ing.KZEIdoktorandka+421 (2) 59 274 584C 1710veronika.gregusova@stuba.sk
Greňa Peter, Ing.SvFexterný spolupracovníkgrenapeter@gmail.com
Greško Dušan, doc. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkdusan.gresko@stuba.sk
Grešlík Pavol, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkpal_gre@hotmail.com
Grmanová Alžbeta, Mgr.KSMEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 230A 212alzbeta.grmanova@stuba.sk
Grofčík Eduard, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 645C 15/08eduard.grofcik@stuba.sk
Gron Alexander, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkalexander.gron@stuba.sk
Grünner Karol, doc. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovník+421 (2) 43 421 621karol.grunner@stuba.sk
Gschwendt Ivan, prof. Ing., DrSc.SvFivan.gschwendt@stuba.sk
Guoth Peter, Ing.SvFexterný spolupracovníkqguoth@is.stuba.sk
Gürtler Andrej, Ing. arch.SvFexterný spolupracovníkC 1904agono@mail.t-com.sk
Gürtler Ivan, doc. Ing. arch., PhD.SvF+421 (2) 572 76 415405gurtler@fa.stuba.sk
Gužík Matej, Ing.SvFmatejguzik@gmail.com
Hábel Branislav, Ing., PhD.KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 917 669 453Mýtna ul. 5.p.branislav.habel@stuba.sk
Haburaj Martin, Ing.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 716CIT 2/2martin.haburaj@stuba.sk
Hájek František, doc. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkhajek@zoznam.sk
Hájek Petr, prof. Ing., CSc.SvFqhajekp@is.stuba.sk
Hakáč Ján, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqhakacj@is.stuba.sk
Halaj Peter, doc. Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkqhalajp@is.stuba.sk
Halás Otto, RNDr., PhD.SvFexterný spolupracovníkqhalas@is.stuba.sk
Halaša Igor, Ing.SvFexterný spolupracovníkqhalasa@is.stuba.sk
Halaš Radomír, prof. Mgr., Dr.SvFqhalasr@is.stuba.sk
Halinár Michal, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqhalinar@is.stuba.sk
Halmová Dana, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčkaqhalmova@is.stuba.sk
Halounová Lena, doc. Ing., CSc.SvFqhalounova@is.stuba.sk
Haluška Ján, doc. RNDr., CSc.SvFexterný školiteľqhaluskaj@is.stuba.sk
Halúzová Dušana, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčka+421 (2) 59 274 645C 15/08dusana.haluzova@stuba.sk
Halvonik Jaroslav, prof. Ing., PhD.KBKMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 555A 4/415jaroslav.halvonik@stuba.sk
Handlovičová Angela, doc. RNDr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 417C 0413angela.handlovicova@stuba.sk
Hangyová Aneta, Ing.ÚSZvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímhangyova@is.stuba.sk
Hanko Martin, Ing., PhD.KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 594C 1019hanko.martin22@gmail.com
HANTABÁL Juraj, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqhantabal@is.stuba.sk
Hanták Marián, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqhantak@is.stuba.sk
Hanuliak Peter, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 438C 0711peter.hanuliak@gmail.com
Hanzel Ján, Ing.KBKMdoktorandxhanzelj@gmail.com
Hargaš Michal, Ing., PhD.SvFmichal.hargas@stuba.sk
Harman Radoslav, doc. RNDr.SvFexterný spolupracovníkqharmanr@is.stuba.sk
Hartman Peter, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 294 462C 0714peter.hartman@stuba.sk
Hašková Veronika, Ing., PhD.KGDEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 394A-321veronika.haskova@stuba.sk
Haulík Juraj, Ing.SvFexterný spolupracovníkqhaulik@is.stuba.sk
Haut Karel, Ing.SvFexterný spolupracovníkqhaut@is.stuba.sk
Havlíček Peter, Ing.KBKMdoktorandph7wow@gmail.com
Havlíková Emília, Ing.SvFexterná spolupracovníčkaqhavlikova@is.stuba.sk
Havranová Zuzana, RNDr., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 408C 0506zuzana.havranova@stuba.sk
Hawerlandová Dagmar, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqhawerlandova@is.stuba.sk
Heč Tomáš, Ing.SvFexterný spolupracovníkqhec@is.stuba.sk
Hefty Ján, prof. Ing., PhD.KGZAprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 533A-608jan.hefty@stuba.sk
Hegerová ĽubicaEOfinančná účtovníčka+421 (2) 59 274 208C2/8lubica.hegerova@stuba.sk
Heinige Vladimír, doc. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqheinige@is.stuba.sk
Hejtmánek Matouš, Ing.SvFqhejtmanek@is.stuba.sk
Hellová Katarína Eva, Ing.KMTIdoktorandkak.hellova@gmail.com
Hépal Martin, Ing. arch.KKPS, KARCHvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 59 274 654C 1520martin.hepal@gmail.com
Heriban Ján, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqheribanj@is.stuba.sk
Hermann JurajKARCHhosťujúci profesorhermann@is.stuba.sk
Hermannová Beáta, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqhermannova@is.stuba.sk
Herzanová Zita, Mgr.KTVYodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 249C 1812zita.herzanova@stuba.sk
Herzánová Zuzana, Mgr.KTVYodborná asistentka bez vedeckej hodnostiherzanovaz@is.stuba.sk
Hesek Michal, Ing.SvFexterný spolupracovníkqhesek@is.stuba.sk
Hikl Zuzana, Mgr., PhD.KTVYodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 252C 1813zuzana.hikl@stuba.sk
Hirš Jiří, doc. Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkqhirs@is.stuba.sk
Hirš MilanOPdomovník - údržbárhirs@is.stuba.sk
Hladík Marek, Mgr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqhladik@is.stuba.sk
Hlaváčiková Hana, Ing., PhD.SvFhana.hlavacikova@nextra.sk
Hlaváč Jaroslav, doc. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqhlavacj@is.stuba.sk
Hlavčová Kamila, prof. Ing., PhD.KVHKprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 620C 1207kamila.hlavcova@stuba.sk
Hlavínek Petr, doc. prof. Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkqhlavinek@is.stuba.sk
Hlina Marek, Mgr.SvFmarek.hlina@bee.sk
Hodáková Dominika, Ing.KDOSodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 354A 5/522dominika.hodakova@stuba.sk
Hodák Tomáš, doc. Ing., PhD.SvFqhodak@is.stuba.sk
Hofierka Jaroslav, prof. Mgr., PhD.SvFexterný spolupracovníkqhofierka@is.stuba.sk
Holata Lukáš, Mgr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqholata@is.stuba.sk
Holčíková Joana, Ing. arch.SvFexterná spolupracovníčkaqholcikova@is.stuba.sk
Holčík Vladimír, Ing.SvFexterný spolupracovníkqholcikv@is.stuba.sk
Holko Ladislav, RNDr., CSc.SvFexterný školiteľqholko@is.stuba.sk
Hoľko Michal, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 231A - 216michal.holko@stuba.sk
Hollý Ivan, Ing., PhD.KBKModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 385A 4/433ivanholly@zoznam.sk
Hollý Ján, Ing.KKPS, ÚSZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 59 274 655C 1512jan.holly.pd@gmail.com
Holubec Michal, Ing., PhD.KZEIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 275C 1711michal.holubec@stuba.sk
Holúbeková MargitaKICpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 577margita.holubekova@stuba.sk
Holubicová Katarína, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčkaqolivova@is.stuba.sk
Holub Matúš, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácematus.holub@gmail.com
Homolák Marián, Ing., PhD.SvFqhomolak@is.stuba.sk
Honti Richard, Ing.KGDEdoktorandrichard.honti@stuba.sk
Horinková AnnaOPupratovač - upratovačkahorinkova@is.stuba.sk
Horňanský Imrich, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceimrich.hornansky@stuba.sk
Horváth RastislavCIToperátor VS+421 (2) 59 274 656CIT 34/3rastislav.horvath@stuba.sk
Horváth Zoltán, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácehzzoli@gmail.com
Hostinová Gabriela, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčkagabriela.hostinova@stuba.sk
Hošovská Henrieta, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqhosovska@is.stuba.sk
Hoťka Martin, Ing., PhD.SvFqhotka@is.stuba.sk
Hraška Jozef, prof. Ing., PhD.KKPSprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 458C 0622jozef.hraska@stuba.sk
Hrdlovič Rastislav, Ing.SvFexterný spolupracovníkqhrdlovic@is.stuba.sk
Hrdý Vladimír, Ing. arch.SvFexterný spolupracovníkqhrdy@is.stuba.sk
Hrebík Pavol, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 654C 15/22pavol.hrebik@stuba.sk
Hreško Juraj, prof. RNDr., PhD.SvFqhresko@is.stuba.sk
Hriňáková Katarína, Mgr., PhD.KMDGvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 409C 0410katarina.skrovinova@gmail.com
Hrnčárová Petronela, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčkapetronela.hrncarova@stuba.sk
Hromada Štefan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqhromada@is.stuba.sk
Hromníková Mária, doc. Ing., PhD.SvFexterná školiteľkamaria.hromnikova@stuba.sk
Hroššo Branislav, Bc.SvFdohoda o vykonaní prácebranoh@centrum.sk
Hrubešová Eva, doc. RNDr., PhD.SvFqhrubesova@is.stuba.sk
Hrudka Jaroslav, Ing., PhD.KZEIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 275C 1712jaroslav.hrudka@stuba.sk
Hruštinec Ľuboš, doc. Ing., PhD.KGTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 678C 0911lubos.hrustinec@stuba.sk
Hubová Oľga, doc. Ing., PhD.KSMEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 641A 220olga.hubova@stuba.sk
Hudecová Ľubica, Ing., PhD.KGDEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 530A-317qhudecova@is.stuba.sk
Hudec Peter, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqhudec@is.stuba.sk
Hulinová Jana, Ing.KTESdoktorandka+421 (2) 59 274 573C 1015madovaj@gmail.com
Hulínová Zdenka, doc. Ing., PhD.KTESdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 597C 1012zdenka.hulinova@stuba.sk
Hulla Jozef, prof. Ing., DrSc.SvF, KGTE+421 (2) 59 274 666C 0905jozef.hulla@stuba.sk
Hupka Tomáš, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácehupka.tomas@gmail.com
Hurtíková Daniela, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácedhurtikova@yahoo.com
Husár Ladislav, doc. Ing., PhD.KGZAdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 531A-602ladislav.husar@stuba.sk
Húsenicová Jarmila, doc. Ing. arch., PhD.KARCHdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 646C 1908jarmila.husenicova@stuba.sk
Húska Dušan, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkqhuska@is.stuba.sk
Hykš Pavel, prof. Ing., PhD.SvFqhyks@is.stuba.sk
Hýsek Peter, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 654C 1521hysek.peter@gmail.com
Chabaľ Lukáš, Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 584qchabal@is.stuba.sk
Chaban PeterSvFdohoda o vykonaní práceqchaban@is.stuba.sk
Chabroňová Jana, Ing., PhD.KGTEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 669C 0913jana.chabronova@stuba.sk
Chamulová Barbara, Ing., PhD.KTESodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 316C 1014barbara.chamulova@stuba.sk
Chmelík Vojtech, doc. Ing., PhD.KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 434C 0705vojtech.chmelik@stuba.sk
Chmúrny Ivan, prof. Ing., PhD.KKPSprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 402C 0718ivan.chmurny@stuba.sk
Chovanec Ferdinand, doc. RNDr., CSc.SvFkonzultantferdinand.chovanec@aos.sk
Chovanová Katarína, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqgibasova@is.stuba.sk
Chrenková DenisaOPupratovač - upratovačkachrenkova@is.stuba.sk
Chudý Radoslav, Mgr.SvFdohoda o vykonaní práceqchudy@is.stuba.sk
Chupík Vladimír, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqchupik@is.stuba.sk
Ignačák Miroslav, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácemiroslav.ignacak@gmail.com
Ilavský Ján, prof. Ing., PhD.KZEIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 609C 1311jan.ilavsky@stuba.sk
Illith Radovan, Ing., PhD.SvFqillith@is.stuba.sk
Imrišek Martin, Ing.KGZAdoktorand+421 917 669 453Mýtna ul. 5.p.imrisekmar@gmail.com
Ingeli Rastislav, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 459C 0712ingeli@ehb.sk
Iskrová Alica, Ing.SvFalica.iskrova@stuba.sk
Ištvanová Ivana, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceivana.lusova@gmail.com
Ivančaj BranislavKICknihovník+421 (2) 59 274 576branislav.ivancaj@stuba.sk
Ivančo Roman, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqivancor@is.stuba.sk
Ivanič Jozef, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqivanic@is.stuba.sk
Ivánková Oľga, doc. Ing., PhD.KSMEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 260A 207olga.ivankova@stuba.sk
Ivanová Uršula, Ing. arch.SvFexterná spolupracovníčkaulaperunska@yahoo.com
Izakovičová Zita, RNDr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqizakovicova@is.stuba.sk
Ižvolt Libor, prof., PhD.SvFqizvoltl@is.stuba.sk
Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing.SvFqizvoltova@is.stuba.sk
Jacko Miloš, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqjacko@is.stuba.sk
Jadroň Juraj, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácedurix@centrum.sk
Jaduščáková MáriaCLstavebný technička+421 (2) 43 336 100maria.jaduscakova@stuba.sk
Jakeš Erik, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 438C 0711erik.jakes@stuba.sk
Jakubis Matúš, prof. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqjakubis@is.stuba.sk
Jakuš Rastislav, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqjakus@is.stuba.sk
Jambrošić Kristian, doc.SvFexterný spolupracovníkqjambrosic@is.stuba.sk
Jamnická Jana, Ing.SvFexterná spolupracovníčkaqjamnicka@is.stuba.sk
Jamnický Martin, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 649C 0604martin.jamnicky@stuba.sk
Janák Juraj, doc. Ing., PhD.KGZAdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 537A-607juraj.janak@stuba.sk
Jančo Ondrej, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqjanco@is.stuba.sk
Jandačka Jozef, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqjandacka@is.stuba.sk
Janík Adam, Ing.KHTEdoktorand+421 (2) 59 274 563C 1110adam.janik15@gmail.com
Janiš Vladimír, doc. RNDr., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqjanis@is.stuba.sk
Jankovič Ivan, Ing.SvFexterný spolupracovníkqjankovici@is.stuba.sk
Jankovichová Eva, doc. Ing., PhD.KTESodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 221C 2001eva.jankovichova@stuba.sk
Jánošková Taťjana, Ing., PhD.KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 636C 1414tatjana.janoskova@stuba.sk
Jánoš Pavol, Mgr.KMDGdoktorandpavol.janos1@gmail.com
Januška Juraj, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 65914.posch./11juraj.januska@gmail.com
Jarina Ivan, Ing. arch.SvFexterný spolupracovníkqjarina@is.stuba.sk
Javorek Tomáš, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqjavorekt@is.stuba.sk
Jedovnický Martin, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 645C 15/08martinjedovnicky@seznam.cz
Jenča Gejza, doc. Mgr., PhD.KMDGdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 430C 0419gejza.jenca@stuba.sk
Jendželovský Norbert, prof. Ing., PhD.KSMEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 364A 230norbert.jendzelovsky@stuba.sk
Jerga Ján, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqjerga@is.stuba.sk
Ježko Ján, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 338A-314jan.jezko@stuba.sk
Jindrak Martin, Ing.SvFexterný spolupracovníkqjindrak@is.stuba.sk
Jiří Cajthaml, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqcajthaml@is.stuba.sk
Jiříček Ondřej, prof. Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkqjiricek@is.stuba.sk
Johanna SchuetteSvFbudoucí zahraniční studentkajschue01@students.uni-mainz.de
Jókay Tomáš, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqjokay@is.stuba.sk
Jozef Kollár, Ing., PhD.SvFkollar@vuis-cesty.sk
Juráni Bohdan, prof. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqjuranib@is.stuba.sk
Juráš JaroslavOPprevádzkový elektrikárjuras@is.stuba.sk
Jurči Milan, Mgr., PhD.KFYZodborný asistent CSc.,PhD.jurcim@is.stuba.sk
Jurica Juraj, Ing.SvFexterný spolupracovníkqjurica@is.stuba.sk
Juríček Ivan, doc. Ing., PhD.SvF, KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ+421 (2) 59 274 560C 1002ivan.juricek@stuba.sk
Jurigová Martina, Ing.KKPS, ÚSZdoktorandka, odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 654C 1503jurigova.mata@gmail.com
Jurka Pavol, Ing., PhD.SvFpalo.jurka@gmail.com
Jurkovič Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácepeter.jurkovic17@gmail.com
Jurovčík Štefan, Ing.SvFstefanjurovcik@gmail.com
Just Alar, doc. Ing., PhD.SvFexterný školiteľqjust@is.stuba.sk
Kabele Karel, prof. Ing., CSc.SvFexterný školiteľqkabele@is.stuba.sk
Kabzan Juraj, Ing.SvFqkabzan@is.stuba.sk
Kačur Jozef, prof. RNDr., DrSc.KFYZvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímjozef.kacur@stuba.sk
Kadlec Richard, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkadlec@is.stuba.sk
Kajánek Pavol, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.A-305pavol.kajanek@gmail.com
Kala Jiří, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkala@is.stuba.sk
Kalesný František, doc. Ing. arch., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 326415frantisek.kalesny@stuba.sk
Kalianko Imrich, Ing.SvFemail@kalianko.sk
Kalická Jana, doc. RNDr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 417C 0413jana.kalicka@stuba.sk
Kalina Martin, prof. RNDr., PhD.KMDGprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 405C 0409martin.kalina@stuba.sk
Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.SvFkonzultantqkalousekm@is.stuba.sk
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.KTZBdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 661C 1401daniel.kalus@stuba.sk
Kamenická Zuzana, Ing.KKDKdoktorandka+421 (2) 59 274 561A 510zuzka.kam@gmail.com
Kamenický Ľuboš, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 655C 15/12xkamenickyl@is.stuba.sk
Kamenský Jozef, prof. Ing., PhD.SvFexterný školiteľjozef.kamensky@stuba.sk
Kanalová ErikaOPVVpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 59 274 393C1/8erika.kanalova@stuba.sk
Kandráč Ján, Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkkandrac@is.stuba.sk
Kapusta Vladimír, Ing., PhD.KDOSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 361A 5/532vladimir.kapusta@stuba.sk
Karacal Funda, prof.SvFzahraniční hostqkaracal@is.stuba.sk
Karell Lukáš, Ing.SvFA-630lukas_karell@centrum.sk
Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqkarmazinova@is.stuba.sk
Kartal Onur CanSvFbudoucí zahraniční studentonurcankartal@hotmail.com.tr
Kaššáková Magdaléna, Ing.KKPSdoktorandka+421 (2) 59 274 465C 0721magdalenakassakova@gmail.com
Katunský Dušan, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkatunsky@is.stuba.sk
Kausitzová MonikaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201monika.kausitzova@stuba.sk
Kayacik Mehmet AliSvFbudoucí zahraniční studentmehmetkayacikk@gmail.com
Kerestúr Matej, Ing.SvF+421 (2) 59 274 223blok C 16. p č. dv 13qkerestur@is.stuba.sk
Keresztesi Tomáš, Ing.SvFexterný spolupracovníkqkeresztesi@is.stuba.sk
Keršner Zbyněk, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkersner@is.stuba.sk
Keruľ-Kmec Marián, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkerulkmec@is.stuba.sk
Keseli Ondrej, Ing.KBKMdoktorand+421 (2) 59 274 295A 4/424okeseli@gmail.com
Keszeliová Anita, Mgr.KVHKdoktorandkaanita.keszeli@gmail.com
Kiabová Ema, Ing. arch. Ing.KARCHdoktorandkakiabova.ema@gmail.com
Kilinc UgurcanSvFbudoucí zahraniční studentugurcankilinc@gmail.com
Kimličková Tatiana, Ing.SvFdoktorandkakimlickova.tatiana@gmail.com
Kiss Daniel, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkiss@is.stuba.sk
Kissová AlžbetaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201kissovaa@is.stuba.sk
Kišoňová JankaMOmzdová účtovníčka+421 (2) 59 274 475C3/12Ajanka.kisonova@stuba.sk
Kiššová JuditaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201judita.kissova@stuba.sk
Klas Tomáš, Ing., PhD.KKDKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 378A 514tomas.klas@stuba.sk
Klčo Tomáš, Ing.SvFqklco@is.stuba.sk
Kleinová Viera, Ing.KMDGdoktorandka+421 (2) 59 274 243C 0514veira12@gmail.com
Klementová Eva, doc. Ing., PhD.SvFexterná školiteľkaeva.klementova@stuba.sk
Klepsatel František, prof. Ing., PhD.SvFC17 04frantisek.klepsatel@stuba.sk
Klikáč Jakub, Ing. arch.SvFjklikac@gmail.com
Klimek Ján, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqklimekj@is.stuba.sk
Klímek Vojtech, doc. Ing., PhD.SvFexterný školiteľvojtech.klimek@stuba.sk
Kliment Tomáš, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovník+421 (2) 59 274 534A-605tomas.kliment@gmail.com
Klokner MartinCITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 303CIT 6/3martin.klokner@stuba.sk
Kľučár Marek, Ing. arch. Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqklucar@is.stuba.sk
Klučka PeterSvFdohoda o vykonaní práceqklucka@is.stuba.sk
Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc.SvFqklusacek@is.stuba.sk
Kmecová Miroslava, Ing.KTZBdoktorandkaxkmecovam@gmail.com
Kmecová Veronika, Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 681blok C 8.posch., č.dv.9qkmecova@is.stuba.sk
Kmeť Stanislav, prof. Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkqkmets@is.stuba.sk
Knor Martin, prof. RNDr., PhD.KMDGprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 409C 0410martin.knor@stuba.sk
Koban Juraj, doc. Ing. arch., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkoban@is.stuba.sk
Kocagil Sezer BulutSvFbudoucí zahraniční studentbulutkocagil@hotmail.com
Kocianová Valéria, Mgr.OPVVpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 708C3/10kocianovav@is.stuba.sk
Kocka Ľuboš, Ing.SvFqkocka@is.stuba.sk
Kočický Dušan, Mgr., PhD.SvFexterný spolupracovníkqkocicky@is.stuba.sk
Kodajová Marta, Ing.SvFqkodajova@is.stuba.sk
Kohnová Silvia, prof. Ing., PhD.KVHKprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 623C 1217silvia.kohnova@stuba.sk
Kohútová AlenaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201kohutova@is.stuba.sk
Kohút Peter, Ing.SvFexterný spolupracovníkqkohutp1@is.stuba.sk
Kochánková SoňaKKPStechnická pracovníčka+421 (2) 59 274 643C 0610sona.kochankova@stuba.sk
Koleková Yvonna, doc. Ing., PhD.KSMEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 332A 225yvona.kolekova@stuba.sk
Kolenčíková Soňa, Ing.SvFkolencikovas@gmail.com
Kollár Branislav, Ing.SvFqkollarb@is.stuba.sk
Kollár Michal, Ing.KMDGdoktorandC 0519michalkollar27@gmail.com
Komačka Jozef, prof. Dr. Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkomacka@is.stuba.sk
Kómar Ladislav, RNDr., PhD.SvFexterný spolupracovníkqkomar@is.stuba.sk
Komora Karol, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkomora@is.stuba.sk
Komorník Jozef, prof. RNDr., DrSc.SvFkonzultantqkomornikj@is.stuba.sk
Komorníková Magdaléna, prof. RNDr., PhD.KMDGprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 428C 0502magdalena.komornikova@stuba.sk
Končeková Danica, doc. Ing. arch., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 418408danica.koncekova@stuba.sk
Koník Ján, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 47314.posch./8jan.konik@gmail.com
Konkoľ Rastislav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 65015.posch./15konkolr@gmail.com
Kontsek Vojtech, Ing.SvFexterný spolupracovníkqkontsekv@is.stuba.sk
Kopáčik Alojz, prof. Ing., PhD.KGDEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 559A-311alojz.kopacik@stuba.sk
Kopčok Michal, Mgr.KFYZodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 487C 0305michal.kopcok@stuba.sk
Kopecký Miloslav, doc. RNDr., PhD.KGTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 277C 1707miloslav.kopecky@stuba.sk
Kopšová Oľga, JUDr.SvFdohoda o vykonaní práceolga.kopsova@stuba.sk
Korálová Jarmila, Ing.SvFqkoralova@is.stuba.sk
Korbašová Michaela, Ing.KJAZodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 269C 1803michaela.korbasova@stuba.sk
Korbeľová Lenka, Ing.KVHKdoktorandka+421 (2) 59 274 621C 1213lkorbelova@gmail.com
Korčák Peter, Ing.KGZA, SvFsystémový integrátor, odborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 344A-611korcak@is.stuba.sk
Kordošová Miroslava, RNDr., PhD.SvFqkordosovam@is.stuba.sk
Koreň Milan, doc. Mgr., PhD.SvFqkorenm@is.stuba.sk
Korinek Jozef, Ing.ÚSZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 701C 1505jozef.korinek@stuba.sk
Kormaníková Eva, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkormanikova@is.stuba.sk
Korman Slavomír, Ing., CSc.SvFqkorman@is.stuba.sk
Kornoš Leonard, RNDr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkornos@is.stuba.sk
Kósa Balázs, Ing.KMDGdoktorandkosa@math.sk
Kostelník Radovan, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 645C 1508rado81@centrum.sk
Koščo Ján, prof. PaedDr., PhD.SvFqkosco@is.stuba.sk
Koteš Peter, doc. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqkotesp@is.stuba.sk
Kotorová Danka, RNDr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkotorova@is.stuba.sk
Kotrasová Kamila, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkotrasova@is.stuba.sk
Kotríková Katarína, Ing.KVHKdoktorandkaxjuricekova@is.stuba.sk
Koudelková Daniela, doc. Ing., PhD.KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 631C 1419daniela.koudelkova@stuba.sk
Kováčik Marián, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkovacikm@is.stuba.sk
Kováčiková KatarínaÚVZKchyžnákatarina.kovacikova@stuba.sk
Kováč Jozef, Ing.KKPSdoktorandjozef.kovac@stuba.sk
Kováč Michal, Ing., PhD.KKDKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 376A 513kovacm@stuba.sk
Kovářová Helena, Ing.SvFexterná spolupracovníčkaqkovarovah@is.stuba.sk
Kozánková MáriaEOpokladníčka+421 (2) 59 274 469C0kozankovam@is.stuba.sk
Kozlovská Mária, prof. Ing., PhD.SvFmaria.kozlovska@tuke.sk
Krafčík Milan, Ing.KTZBdoktorand+421 (2) 59 274 633C 1420krafcik77@gmail.com
Krajčík Michal, doc. Ing., PhD.KTZBdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 650C 1417michal.krajcik@gmail.com
Krajčík Pavel, Ing.SvFqkrajcik@is.stuba.sk
Krakovik Róbert, Ing.SvFexterný spolupracovníkqkrakovik@is.stuba.sk
Králik Juraj, prof. Ing., PhD.KSMEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 690A 202juraj.kralik@stuba.sk
Králik Martin, Ing.SvFexterný spolupracovníkqkralikm@is.stuba.sk
Kralovičová Andrea, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkralovicova@is.stuba.sk
Kramarčík Lukáš, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácel_kk@centrum.sk
Krasnohorský Juraj, Ing. arch.SvFexterný spolupracovníkqkrasnohorsky@is.stuba.sk
Kratochvíla Robert, Ing.SvFkonzultantqkratochvila@is.stuba.sk
Krč Juraj, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácejuraj.krc@centrum.sk
Krčmárik Jozef, Ing.SvFexterný spolupracovníkqkrcmarik@is.stuba.sk
Krejsa Martin, doc. Ing., PhD.SvFqkrejsa@is.stuba.sk
Krchňák Michal, Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 247A 222michal.krchnak@stuba.sk
Kriš Jozef, prof. Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 615C13 18jozef.kris@stuba.sk
Kriváček Koropecká Jana, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkoropecka@is.stuba.sk
Krivá Zuzana, doc. RNDr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 236C 0512zuzana.kriva@stuba.sk
Krivdová Stela, Ing.OPVVpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 723C1/7krivdova@is.stuba.sk
Krivošová Zuzana, Ing. arch., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácezuza.krivosova@gmail.com
Križma Martin, Ing., PhD.SvFqkrizma@is.stuba.sk
Križ Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceKreuz20@azet.sk
Kročitá JanaÚVZKchyžnájana.krocita@stuba.sk
Krullová IvetaŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 725prízemie C-0007iveta.krullova@stuba.sk
Kryžanowski Andrej, doc. Ing., PhD.SvFzahraniční hostqkryzanowski@is.stuba.sk
Kubasák Tomáš, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkubasak@is.stuba.sk
Kubica Martin, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkubicam@is.stuba.sk
Kubica Matej, Ing.KTZBdoktorandkubicamatej9@gmail.com
Kubík Matej, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkubik@is.stuba.sk
Kubincová MilenaOPvrátnikkubincova@is.stuba.sk
Kubinec Jozef, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácejkubinec@geo-net.sk
Kubišová Margita, Ing. arch., PhD.SvFexterná spolupracovníčka+421 (2) 59 274 464C 1917margita.kubisova@stuba.sk
Kučák Tomáš, Ing.SvFexterný spolupracovníkqkucak@is.stuba.sk
Kuda František, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkuda@is.stuba.sk
Kudláček JaroslavÚVZKvedúci prevádzkovej jednotky+421 327 798 192jaroslav.kudlacek@stuba.sk
Kudláčková JanaÚVZKčašníkkudlackovaj@is.stuba.sk
Kudláčková JanaÚVZKzástupca vedúceho prev. jednotkyjana.kudlackova@stuba.sk
Kucharski MikołajSvFbudoucí zahraniční studentmkucharski77@gmail.com
Kuchtová Zuzana, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácezuzana.kuchtova@gmail.com
Kuklík Petr, doc. Ing., CSc.SvFqkuklik@is.stuba.sk
Kukuľa JánSvFdohoda o vykonaní práceqkukula@is.stuba.sk
Kuna Martin, PhDr., DSc., CSc.SvFkuna@arupcas.cz
Kuráň Jozef, Ing. et Ing. arch. Mgr. art., PhD.KARCHodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 607C 1905kuran@svf.stuba.sk
Kurčová Mária, Ing., PhD.KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 660C 1413maria.kurcova@stuba.sk
Kurilla Martin, Ing.SvFexterný spolupracovníkqkurilla@is.stuba.sk
Kusendová Margaréta, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčka+421 (2) 59 274 378B/414margareta.pasztorova@stuba.sk
Kusý Marián, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkusym@is.stuba.sk
Kušnier MilanOPstrážnikkusnier@is.stuba.sk
Kušniráková Ingrid, Ing.SvFqkusnirakova@is.stuba.sk
Kušnír Ján, Ing.SvFexterný spolupracovníkqkusnir@is.stuba.sk
Kutiš Tomáš, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkutis@is.stuba.sk
Kutiš Vladimír, prof. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 452A707vladimir.kutis@stuba.sk
Kuzma Jozef, doc. Ing., PhD.SvFexterný školiteľ+421 (2) 59 274 67910/9jozef.kuzma@stuba.sk
Kvasnicová HelenaKGZAtechnická pracovníčka+421 (2) 59 274 535A-606helena.kvasnicova@stuba.sk
Kvasnicová Magdaléna, doc. PhDr., PhD.KARCHvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 354204kvasnicova@fa.stuba.sk
Kvetáková Lucia, Mgr., PhD.KTVYodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 268C 1814lucia.kvetakova@stuba.sk
Květon Radomil, doc. Ing., PhD.KHTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 619C 1115radomil.kveton@stuba.sk
Kvočák Vincent, prof. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqkvocak@is.stuba.sk
Kyjovský Radovan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkyjovsky@is.stuba.sk
Kyncl Miroslav, prof. Dr. Ing.SvFexterný spolupracovníkqkyncl@is.stuba.sk
Kyrinovič Peter, doc. Ing., PhD.KGDEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 390A-310apeter.kyrinovic@stuba.sk
Kyselka Mojmír, prof. Ing. arch., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqkyselka@is.stuba.sk
Labat Marija Mihaela, Ing.KVHKdoktorandkalabat.misa@gmail.com
Laco Kamil, Ing.KBKMdoktorand+421 (2) 59 274 386A 4/418alaco.kamil@gmail.com
Lacová Zuzana, Ing.KKPSdoktorandka+421 (2) 59 274 653C 1509sue.liskova@gmail.com
Laco Vladimír, Ing.KTESdoktorand+421 (2) 59 274 573C 1015laco.vladimir@gmail.com
Laczko Zoltán, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqlaczko@is.stuba.sk
Laczová Monika, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqlaczova@is.stuba.sk
Ladicsová Erika, Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 674C 0912erika.ladicsova@gmail.com
Lachmanová Monika, Ing.SvFexterná spolupracovníčkaqlachmanova@is.stuba.sk
Lamperová Katarína, Ing.KSMEdoktorandka+421 (2) 59 274 256A 215katarina.lamperova@stuba.sk
Lampret SmiljanSvFbudoucí zahraniční studentsmiljan.lampret@student.um.si
Lančarič Štefan, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqlancaric@is.stuba.sk
Langová Aneta, Ing.EOpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 722C2/1aneta.langova@stuba.sk
Lapin MichalCITpracovník pre didaktickú techniku+421 (2) 59 274 514P 103michal.lapin@stuba.sk
Lapin Milan, prof. RNDr., PhD.SvFqlapin@is.stuba.sk
Lapos Jozef, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácejozef.lapos@stuba.sk
Laščeková Antónia, Ing.ŠOpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 59 274 466prízemie C-0003antonia.lascekova@stuba.sk
Látková Tamara, Ing.KVHKdoktorandka+421 (2) 59 274 621C 1213tamara.latkova@gmail.com
Látková VieraOPupratovač - upratovačkalatkova@is.stuba.sk
Lavrinčík Michal, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácelavrincikml@ingsteel-al.sk
Lazarčík Michal, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqlazarcik@is.stuba.sk
Lazecký Milan, Ing., PhD.SvFmilan.laqzecky@vsb.cz
Ledererová Miriam, Ing., PhD.KMTIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 521C 0803miriam.ledererova@stuba.sk
Lehotský Milan, RNDr., PhD.SvFexterný spolupracovníkqlehotsky@is.stuba.sk
Lehovec František, prof. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní prácelehovec@fsv.cvut.cz
Leimberger Peter, Ing.KTZBodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 658C 1415peter.leimberger@stuba.sk
Leitman Michal, Ing.SvFqleitman@is.stuba.sk
Leitmannová Katarína, Ing.SvFexterná spolupracovníčkaqleitmannova@is.stuba.sk
Lényi Peter, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní prácepeter.lenyi@gmail.com
Lepej Martin, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní prácemartinlepej@zoznam.sk
Lepeš Marek, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácelepi@bananatel.sk
Lesňáková Valéria, Ing. arch.OPVVpracovníčka pre zahraničné vzťahy+421 (2) 59 274 587C1/ 9valeria.lesnakova@stuba.sk
Leško Martin, Ing.KGZAdoktorand+421 (2) 59 274 342A-613xleskom@gmail.com
Letko Pavol, Ing.KGZAdoktorand+421 (2) 59 274 528A-629pavol.letko@gmail.com
Lieskovský Tibor, Ing., PhD.KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 297A-618qlieskovsky@is.stuba.sk
Lichner Ľubomír, Ing., DrSc.SvFexterný školiteľqlichner@is.stuba.sk
Lipták Branislav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqliptakb@is.stuba.sk
Lipták Imrich, Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 390A-310aimrich.liptak@stuba.sk
Lipták Miroslav, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 396A-307miroslav.liptak@stuba.sk
Liptáková Dagmar, Mgr.KSMEodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 245A 229dagmar.liptakova@stuba.sk
Liptáková Michala, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqliptakova@is.stuba.sk
Lisický Richard, Ing.KDOSdoktorand+421 (2) 59 274 359A 5/520zero413@azet.sk
Lisoň OndrejCITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 714CIT 11/3ondrej.lison@stuba.sk
Lisýová Beáta, Mgr.PAMOpracovníčka pre personálne činnosti+421 (2) 59 274 470C1/11beata.lisyova@stuba.sk
Liščák Jozef, doc. Ing. arch., PhD.SvFexterný školiteľ+421 (2) 59 274 426C 1912jozef.liscak@stuba.sk
Liščák Pavel, RNDr., CSc.SvFqliscak@is.stuba.sk
Lobotka Peter, Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 454C 7/01lobotka@gmail.com
Lokaj Antonín, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqlokaj@is.stuba.sk
Lörincz Alexander, Ing.SvFqlorincza@is.stuba.sk
Ľos Peter, Ing., Ph.D., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceA 5/522xlos@is.stuba.sk
Lovás Jozef, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqlovas@is.stuba.sk
Lovíšek Ján, prof. RNDr. Ing., DrSc.SvF+421 (2) 59 274 257A - 206jan.lovisek@stuba.sk
Lúčna OľgaOPvrátniklucna@is.stuba.sk
Lukovičová Jozefa, doc. RNDr., PhD.KFYZvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 403C 0304jozefa.lukovicova@stuba.sk
Lulkovičová Otília, doc. Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčka+421 (2) 59 274 71114.posch./4otilia.lulkovicova@stuba.sk
Lupták Marián, Ing. arch.SvFexterný spolupracovníkqluptakm@is.stuba.sk
Lužica František, Ing.SvFexterný spolupracovníkqluzica@is.stuba.sk
Maas Peter, Mgr.SvFqmaas@is.stuba.sk
Macák Marek, Ing., PhD.KMDGodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 243C 0514m.macak@gmail.com
Macek Daniel, doc. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqmacek@is.stuba.sk
Macko RastislavÚVZKúdržbármacko@is.stuba.sk
Macková Michaela, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčkaC11 02minnaa@centrum.sk
Macura Viliam, prof. Ing., PhD.KVHKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 279C 1209viliam.macura@stuba.sk
Mačaj Martin, doc. RNDr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqmacajm@is.stuba.sk
Máčik Jozef, Ing.SvFjozefmacik@gmail.com
Magulová Barbora, Mgr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqmagulova@is.stuba.sk
Magura Martin, Ing., PhD.KKDKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 378A 514martin.magura@stuba.sk
Magurová DrahomíraOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201magurova@is.stuba.sk
Mahdalová Ivana, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceivana.mahdalova@vsb.cz
Mahler András, doc., PhD.SvFqmahler@is.stuba.sk
Mahríková Ivana, Ing., PhD.KZEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 285C 1714ivana.mahrikova@stuba.sk
Macháček Josef, prof. Ing., DrSc.SvFexterný spolupracovníkqmachacek@is.stuba.sk
Majdúch Dušan, prof. Ing., PhD.SvFqmajduch@is.stuba.sk
Majkráková Miroslava, Ing.KGZAdoktorandka+421 (2) 59 274 345A-610miroslava.majkrakova@stuba.sk
Majlingová Andrea, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqmajlingova@is.stuba.sk
Majorošová Martina, Ing.KVHKdoktorandkaC 1212tinamajorosova@gmail.com
Majtánová Lucia, Ing., PhD.KBKMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 503A 4/421lucia.majtanova@gmail.com
Majtán Štefan, doc. Ing. arch., CSc.SvFexterný spolupracovníkmajtan@fa.stuba.sk
Makýš Oto, doc. Ing., PhD.KTESdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 593C 1011oto.makys@stuba.sk
Makýš Peter, doc. Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 596C 1009peter.makys@stuba.sk
Máleková MonikaŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 478prízemie C-0008monika.malekova@stuba.sk
Maliariková Marcela, Ing.KVHKdoktorandkaC 1212maliarikova.macka@gmail.com
Malík Peter, RNDr., PhD.SvFexterný školiteľqmalik@is.stuba.sk
Mališ Peter, Ing.SvFexterný spolupracovníkmalis@svf.stuba.sk
Maňák Dušan, Ing. arch.SvFexterný spolupracovníkqmanak@is.stuba.sk
Manco Eduard, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmanco@is.stuba.sk
Maňková Lucia, Ing., PhD.KKPSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 446C 0703lucia.mankova@stuba.sk
Maňková Viera, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmankovav@is.stuba.sk
Marák Jozef, doc. RNDr., CSc.SvFexterný spolupracovníkqmarakj@is.stuba.sk
Marcík Andrej, Ing.SvFexterný spolupracovníkqmarcik@is.stuba.sk
Marčiš Marián, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 427A-322marian.marcis@stuba.sk
Mardan Ahmad IqbalSvFbudoucí zahraniční studenta_iqbalmardan@outlook.com
Márföldi Monika, Ing.KSMEdoktorandka+421 (2) 59 274 257A 216monika.brlazova@stuba.sk
Marko Ivana, Ing.KZEIdoktorandka+421 (2) 59 274 271C1715markoiva93@gmail.com
Marková Romana, Ing.KVHKdoktorandka+421 (2) 59 274 621C 1213markova.romana1@gmail.com
Martinec Marián, Ing.SvFexterný spolupracovníkqmartinecm@is.stuba.sk
Martinez Lopez ArgimiroSvFbudoucí zahraniční studentargimiro.martinez.lopez@alumnos.upm.es
Martin Lopušniak Martin, doc. Ing., PhD.SvFqmartinlopusnia@is.stuba.sk
Marton Pavol, doc. Ing., PhD.ÚSZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 583A 226pavol.marton@stuba.sk
Masárová LenkaÚVZKčašníkmasaroval@is.stuba.sk
Masarovičová Mária, Ing., PhD.SvFkonzultantka+421 (2) 59 274 67323/9maria.masarovicova@stuba.sk
Masaryk Igor, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmasaryki@is.stuba.sk
Masaryk Michal, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 57 296 193027michal.masaryk@stuba.sk
Masopust Jan, doc. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqmasopustj@is.stuba.sk
Maťaščík Miroslav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmatascik@is.stuba.sk
Matejčík Anton, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmatejcik@is.stuba.sk
Matejka Jakub, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácematejka.jakub7547@gmail.com
Matějka Libor, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqmatejkal@is.stuba.sk
Mateos Luengo JavierSvFbudoucí zahraniční studentjamateosl@alumnos.unex.es
Matiaško Slavomír, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkslavomir.matiasko@gmail.com
Matiašková Lýdia, Ing.KBKMdoktorandka+421 (2) 59 274 381A 4/429matiaskova.lydia@gmail.com
Matoľák Štefan, Mgr.SvFexterný spolupracovníkqmatolak@is.stuba.sk
Matula Svatopluk, prof. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqmatulas@is.stuba.sk
Matulová Katarína, Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 681blok C 8.posch., č.dv. 10k.matulova.26@gmail.com
Matúšek Richard, Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 599C 1001richard.matusek@stuba.sk
Mayer Pavol, Ing.KTESdoktorandpalomayer@gmail.com
Mecele Matej, Ing.SvFmecelematej@gmail.com
Mečiar Andrej, Ing.KTESdoktorand+421 (2) 59 274 594C 1016xmeciara@gmail.com
Medľa Matej, Ing.KMDGdoktorandC 0503matej.medla@gmail.com
Medvecká Soňa, Ing.KSMEdoktorandka+421 (2) 59 274 257A 216sona.medvecka@stuba.sk
Medveď Igor, prof. RNDr., PhD.KFYZprofesor CSc.,PhD.qmedved@is.stuba.sk
Medveď Juraj, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 653C 15/09xmedved@is.stuba.sk
Melcer Jozef, prof. Ing., DrSc.SvFqmelcer@is.stuba.sk
Melicher Ján, prof. Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 348A-603jan.melicher@stuba.sk
Mellner Dušan, Ing. arch., PhD.KARCHodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 400C 1903qmellner@is.stuba.sk
Meľová Tatiana, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmelova@is.stuba.sk
Menďan Rastislav, doc. Ing., PhD.KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 397C 0708rastislav.mendan@stuba.sk
Menzelová Oľga, Ing.SvFexterná spolupracovníčkaqmenzelova@is.stuba.sk
Méri Dávid, Ing.KSMEdoktorand+421 (2) 59 274 231A 221david.meri@stuba.sk
Merunková Iveta, Ing. arch., PhD.SvFexterná spolupracovníčkamerunkova@af.czu.cz
Mesároš Peter, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqmesarosp@is.stuba.sk
Mesiar Radko, prof. RNDr., DrSc.KMDGprofesor DrSc.+421 (2) 59 274 414C 0402radko.mesiar@stuba.sk
Mészárosová Katarína, RNDr., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 432C 0517katarina.meszarosova@stuba.sk
Mészáros Tibor, Ing. et Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 6689/16meszaros0809@post.sk
Metz Markus, PhD.SvFexterný spolupracovníkqmetz@is.stuba.sk
Miča Lumír, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqmica@is.stuba.sk
Mičuneková ĽudmilaCITodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 511CIT 1/3ludmila.micunekova@stuba.sk
Mihala Patrik, Mgr.KFYZvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmihala@is.stuba.sk
Mihálik Juraj, Mgr.SvFdohoda o vykonaní práceqmihalikj@is.stuba.sk
Mihalíková Želmíra, Ing.EOvedúca ekonomického útvaru+421 (2) 59 274 294C2/3zelmira.mihalikova@stuba.sk
Michalcová Vladimíra, Ing., PhD.SvFkonzultantkaqmichalcovav@is.stuba.sk
Michalica Miroslav, Ing. arch.SvFexterný spolupracovníkqmichalica@is.stuba.sk
Michalič Kusá Mária, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqkusa@is.stuba.sk
Michalíková Ľubica, Mgr.ŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 647prízemie C-0006lubica.michalikova@stuba.sk
Michalka Tibor, Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkqmichalka@is.stuba.sk
Míka Richard, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmika@is.stuba.sk
Mikluš Maroš, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqmiklus@is.stuba.sk
Mikolai Imrich, doc. Ing., PhD.KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 479C 0603imrich.mikolai@stuba.sk
Mikula Karol, prof. RNDr., DrSc.KMDGprofesor DrSc.+421 (2) 59 274 418C 0507karol.mikula@stuba.sk
Mikulík Marian, doc. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqmikulik@is.stuba.sk
Minarechová Zuzana, Ing., PhD.KMDGvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímfaskova@is.stuba.sk
Minárik Ivan, Ing.SvFivan.banovce@centrum.sk
Minárik Marián, Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 44022/17marian.minarik@stuba.sk
Mináriková Martina, Ing.KGZAvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 917 669 453Mýtna ul. 5.p.martina.slikova@stuba.sk
Minár Michal, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqminar@is.stuba.sk
Minárová Mária, RNDr., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 236C 0512maria.minarova@stuba.sk
Minarovičová Katarína, Ing. arch., PhD.KKPSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 457C 0709katarina.minarovicova@stuba.sk
Minčík Ivan, Mgr.SvFdohoda o vykonaní práceqmincik@is.stuba.sk
Miščík Marián, Ing.SvFexterný spolupracovníkqmiscik@is.stuba.sk
Mišík Martin, Ing., PhD.SvFqmisikm@is.stuba.sk
Mitro VladimírKSMEtechnický pracovník+421 (2) 59 274 209A 210vladimir.mitro@stuba.sk
Miženková SvetlanaKICknihovníčka+421 (2) 59 274 576svetlana.mizenkova@stuba.sk
Modlitba Igor, doc. RNDr., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqmodlitba@is.stuba.sk
Mogyorósi FrantišekOPprevádzkový elektrikármogyorosi@is.stuba.sk
Mohelníková Jitka, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqmohelnikova@is.stuba.sk
Mohlerová DrahoslavaKICpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 577drahoslava.mohlerova@stuba.sk
Mochorovský Ján, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmochorovsky@is.stuba.sk
Mokroš Jiří, Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkqmokros@is.stuba.sk
Molnár Alexander, Ing.CITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 313CIT 10/3alexander.molnar@stuba.sk
Molnár Monika, Ing.SvFmonika.vargova@gmail.com
Molnárova Helena, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmolnarova@is.stuba.sk
Molnárová Lenka, Ing., PhD.SvF+421 917 669 200molnarova@is.stuba.sk
Molnárová Valéria, Ing.SvFvaleria.molnarova@skgeodesy.sk
Molnár Tomáš, Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 584moltomas3@gmail.com
Moravčík Andrej, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 654C 1521andrej.moravcik@stuba.sk
Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqmoravcikm@is.stuba.sk
Moravčíková Katarína, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmoravcikov@is.stuba.sk
Morvová Marcela, doc. RNDr., PhD.SvFexterná spolupracovníčkaqmorvova@is.stuba.sk
Motyčka Vít, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqmotycka@is.stuba.sk
Možiešik Ľudovít, doc. Ing., PhD.KHTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 566C 1112ludovit.moziesik@stuba.sk
Mravec Miroslav, Ing.SvFexterný spolupracovníkqmravec@is.stuba.sk
Mráziková Šarlota, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqmrazikova@is.stuba.sk
Muellner Herbert, Mag.rer.nat. Ing.SvFexterný spolupracovníkqmuellner@is.stuba.sk
Mucha Igor, prof. RNDr., DrSc.SvFexterný spolupracovníkqmuchai1@is.stuba.sk
Müller Lukáš, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmuller@is.stuba.sk
Murgaš Richard, Ing. arch.SvFrichard@uniformarchitects.sk
Murín Justín, prof. Ing., DrSc.SvFexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 611A704justin.murin@stuba.sk
Murínová Libuše, Ing.SvFexterná spolupracovníčkaqmurinova@is.stuba.sk
Mydla Jakub, Bc.KHTEodborný administratívny pracovníkmydla.jakub94@gmail.com
Nádaská Zuzana, Ing. arch., PhD.KARCHodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 464C 1917zuzana.nadaska@stuba.sk
Nádaský Pavel, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqnadasky@is.stuba.sk
Naď Ľudovít, prof. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqnad@is.stuba.sk
Nagy Juraj, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkjuraj.nagy@stuba.sk
Nagyová ElenaEOpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 497C2/4elena.nagyova@stuba.sk
Nagyová KatarínaOPupratovač - upratovačkanagyovak1@is.stuba.sk
Nagyová Zuzana, Ing.SvFqnagyovaz@is.stuba.sk
Nagy Zsolt, Ing.SvF+421 (2) 59 274 654C 15/22nagyzsolt777@gmail.com
Nečas Marek, Ing.SvFmnecas@yahoo.com
Nečas Radim, Ing., PhD.SvFqnecasr@is.stuba.sk
Nedela Roman, prof. RNDr., DrSc.SvFqnedela@is.stuba.sk
Nedoba Martin, Ing. arch.SvFexterný spolupracovníkqnedoba@is.stuba.sk
Neilinger Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácepeti.neilinger@gmail.com
Nemček Miloš, doc. Ing., Ph.D.SvFdohoda o vykonaní práceqnemcekm@is.stuba.sk
Nemec Dušan, Ing. arch.SvFexterný spolupracovníkqnemecd@is.stuba.sk
Némethová Ema, Ing.KTZBdoktorandka+421 (2) 59 274 473C 1408ernicka@gmail.com
Németová Zuzana, Ing.KVHKdoktorandkazuzana.nemetova@gmail.com
Netopilová Miroslava, doc. Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčkaqnetopilova@is.stuba.sk
Nevado JorgeSvFbudoucí zahraniční studentjorge.nevado.rodriguez@alumnos.upm.es
Nguyen Tien Minh, Ing.KTESdoktorandC 2022minh.hinode@gmail.com
Nič Michal, Ing.SvFexterný spolupracovníkmichal.nic@centrum.sk
Niko Igor, Ing.KKDKdoktorand+421 (2) 59 274 367A 505igor.niko2@gmail.com
Nižnanský Branislav, doc. RNDr., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqniznansky@is.stuba.sk
Nosko Branislav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqnoskob@is.stuba.sk
Nosko Radovan, Ing.KVHKdoktorand+421 (2) 59 274 622C 1204noskoradovan@gmail.com
Noskovičová AlenaRPČpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 500C2/11noskovicova@is.stuba.sk
Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.SvFexterný spolupracovníkqnovakd@is.stuba.sk
Novák Pavel, doc. MVDr., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqnovakp1@is.stuba.sk
Novák Pavel, prof. Ing., PhD.SvFqnovakp@is.stuba.sk
Novysedlák Peter, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 561B/410novysedlak.peter@gmail.com
Ntourlias GeorgiosSvFbudoucí zahraniční studentg.ntourlias@gmail.com
Obložinský Pavol, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqoblozinsky@is.stuba.sk
Oboňa Martin, Ing.SvFexterný spolupracovníkqobona@is.stuba.sk
Ohrablo František, prof. Ing., PhD.SvFC 0707frantisek.ohrablo@stuba.sk
Okasová ZdenaŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 483prízemie C-0009zdena.okasova@stuba.sk
OKOCK POLYCARP OMONDI, MSc.KMDGdoktorandpokock@aims.ac.tz
Okša Gabriel, doc. Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímoksa@is.stuba.sk
Olahová EmíliaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201emilia.olahova@stuba.sk
Olbřímek Juraj, doc. Ing., PhD.KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 450C 0618juraj.olbrimek@stuba.sk
Olesen Bjarne Wilkens, prof., PhD.SvFexterný školiteľqolesen@is.stuba.sk
Olšová Jana, Ing.KTESdoktorandkajana.olsova@gmail.com
Omeroglu OmerSvFbudoucí zahraniční studentomeroglu.12@gmail.com
Ondrášik Martin, Mgr., PhD.KGTEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 298C 1705martin.ondrasik@stuba.sk
Ondrejička Erik, Ing.SvFexterný spolupracovníkqondrejicka@is.stuba.sk
Ondrejka Peter, Mgr.SvFdohoda o vykonaní práceqondrejkap@is.stuba.sk
Ondrejková DanielaKHUVodborná administratívna pracovníčkaondrejkova@is.stuba.sk
Ondriaš Martin, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqondrias@is.stuba.sk
Ondruš Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqondrus@is.stuba.sk
Onur IsınSvFbudoucí zahraniční studentkaisinonur9@gmail.com
Orfánus Martin, Ing., PhD.KHTEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 694C 1107xorfanus@is.stuba.sk
Orfánus Tomáš, RNDr., PhD.SvFexterný školiteľqorfanus@is.stuba.sk
Orgoník Dušan, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 47314.posch./8orgonikdusan@gmail.com
Orosi Pavol, Ing., PhD.KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 2103pavol.orosi@stuba.sk
Országhová Katarína, Ing.SvFexterná spolupracovníčka+421 (2) 59 274 630C 19/15katarina.orszagh@gmail.com
Ortín León AntonioSvFbudoucí zahraniční studentantonio.ortin.leon@gmail.com
Ortuta Juraj, Ing.SvFqortuta@is.stuba.sk
Oslayová EvaMOpracovníčka ekonomiky práce+421 (2) 59 274 493C3/13oslayova@is.stuba.sk
Osuský Stanislav, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqosusky@is.stuba.sk
Özer AdemSvFbudoucí zahraniční student61ademozer@gmail.com
Ozturk Melih FiratSvFbudoucí zahraniční studentbiostar_29@hotmail.com
PAGÁČ Peter, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqpagac@is.stuba.sk
Pálinkášová Zuzana, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceC11 10zuzana.palinkasova@gmail.com
Pálinkáš Vojtech, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqpalinkas@is.stuba.sk
Palko Milan, doc. Ing. et Ing. arch., PhD.KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 441C 0608milan.palko@stuba.sk
Palková Adela, Ing., PhD.KKPSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 460C 0713adela.palkova@stuba.sk
Palou Martin Tchingnabé, prof. Dr. Ing.SvFexterný školiteľ+421 (2) 59 325 540111,SB,1.poshodiemartin.palou@stuba.sk
Pálová Alžbeta, PhDr., PhD.KJAZodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 250C 1802alzbeta.palova@stuba.sk
Panáček Pavol, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqpanacek@is.stuba.sk
Paňák Pavel, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceC 1904panakp@is.stuba.sk
Pániková Jana, Ing.EOpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 59 274 259C2/5jana.panikova@stuba.sk
Pánisová Jaroslava, Mgr., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácegeofjapa@savba.sk
Panuška Jakub, Ing.KGTEdoktorandC 1721kubko.puncoska@gmail.com
Pápay Attila, Mgr.OPstrojník pri výrobe teplapapay@is.stuba.sk
Papčo Juraj, Ing., PhD.KGZAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 345A-610juraj.papco@stuba.sk
Pariľak Ján, Ing.SvFqparilakj@is.stuba.sk
Pasečná Ivana, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčkaivana@2ka.sk
Pastvová Magdaléna, Ing.SvFmagdalenapastvova@gmail.com
Pásztorová Mária, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 616C 12/15qpasztorova@is.stuba.sk
Patassy Gábor, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácepatex1987@gmail.com
Pätoprstá Elena, Mgr. art. Ing. arch.SvFexterná spolupracovníčkaqpatoprsta@is.stuba.sk
Paulík Peter, doc. Ing., PhD.KBKMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 550A 4/403perpatres@gmail.com
Paulovičová Jana, Ing.SvFzmijka@centrum.sk
Pavčeková Monika, Ing., PhD.KKPSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 446C 0703monika.pavcekova@stuba.sk
Pavelka Karel, prof. Dr. Ing.SvFqpavelkak@is.stuba.sk
Pavlásek Jiří, Ing., PhD.SvFqpavlasek@is.stuba.sk
Pavlendová Gabriela, doc. Ing., PhD.KFYZdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 490C 0309gabriela.pavlendova@stuba.sk
Pavlíková Anna, Ing.KHTEdoktorandkaC 1113anna.pavlikova@atlas.sk
Pavlík Vladimír, doc. Ing., PhD.KMTIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 691C 0802vladimir.pavlik@stuba.sk
Pavlovská Katarína, Mgr.KICpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 205katarina.pavlovska@stuba.sk
Pecník Miroslav, Ing.KBKMdoktorand+421 (2) 59 274 387A 4/435xpecnik@is.stuba.sk
Peganc KlemenSvFbudoucí zahraniční studentklemen.peganc@student.um.si
Pekárik Ladislav, Mgr., PhD.SvFqpekarik@is.stuba.sk
Pekár Ján, doc. RNDr., PhD.SvFexterný spolupracovníkqpekar@is.stuba.sk
Pekárová Pavla, RNDr., DrSc.SvFdohoda o vykonaní práceqpekarova@is.stuba.sk
Pelešková MartinaKMDGodborná administratívna pracovníčkaC 0505omelkova@math.sk
Peráčková Jana, doc. Ing., PhD.KTZBdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 480C 1403jana.perackova@stuba.sk
Perski Zbigniew, Dr., PhD.SvFqperski@is.stuba.sk
Pešková Zuzana, doc. Ing. et Ing. arch., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqpeskova@is.stuba.sk
Peškovičová Dana, Mgr., PhD.SvFexterná spolupracovníčkaqpeskovicova@is.stuba.sk
Petráková Zora, doc. Ing., PhD.ÚSZdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 700C 1506zora.petrakova@stuba.sk
Petrányi JánOPstrážnikpetranyi@is.stuba.sk
Petráš Dušan, prof. Ing., PhD.KTZBprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 634C 1407petrasd@is.stuba.sk
Petro Marek, Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 573C 2003marek.petro@stuba.sk
Petřvalský Gabriel, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqpetrvalsky@is.stuba.sk
Piačková Daniela, Ing.KGZAdoktorandkad.piackova1@gmail.com
Piatka Jaroslav, Ing., PhD.KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 581C 1510jaroslav.piatka@stuba.sk
Piecková Elena, doc. Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčkaelena.pieckova@szu.sk
Pichler Viliam, prof. Dr. Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqpichler@is.stuba.sk
Pilař Pavol, Mgr. art. Ing.KARCHdoktorand+421 (2) 59 274 606C 1901pilarpavol@gmail.com
Pindeš Roman, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácepinroman@gmail.com
Piterka Michal, Ing.SvFqpiterkam@is.stuba.sk
Pitoňák Martin, Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 538A-609martin.pitonak@stuba.sk
Pivarč Ján, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqpivarc@is.stuba.sk
Plana AlbertoSvFbudoucí zahraniční studentalberto.plana.gonzalez@alumnos.upm.es
Plevák Milan, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqplevak@is.stuba.sk
Pokorný LadislavOPstrážnik+421 (2) 59 274 523ladislav.pokorny@stuba.sk
Pokrivčák Peter, Ing.SvFqpokrivcak@is.stuba.sk
Pokrývka Ivan, Ing.OPVVpracovník pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 314C3/11pokryvka@is.stuba.sk
Polák Eduard, Ing.SvFexterný spolupracovníkqpolake@is.stuba.sk
Polakovič Ľubomír, Ing., CSc.SvFlubo@vuis-cesty.sk
Polák Vladimír, Ing.SvFexterný spolupracovníkvlad.polak@centrum.sk
Polák Zoltán, doc. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkC 0613qpolakz@is.stuba.sk
Polčanová LenkaÚVZKčašníkpolcanova@is.stuba.sk
Poliach Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqpoliach@is.stuba.sk
Pollák Peter, Ing., PhD.SvFC 1706pollak.dubnica@gmail.com
Pollert Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.SvFexterný spolupracovníkqpollert@is.stuba.sk
Pollert Jaroslav, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqpollerta@is.stuba.sk
Polomová Beata, Ing. arch., PhD.SvFexterná spolupracovníčka+421 (2) 572 76 350209beata.polomova@stuba.sk
Poluch Pavol, Ing.SvFexterný spolupracovníkqpoluchp@is.stuba.sk
Ponechal Radoslav, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqponechal@is.stuba.sk
Popeňažník JozefOPprevádzkový zámočníkpopenaznik@is.stuba.sk
Pospíšil Jiří, prof. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqpospisilj@is.stuba.sk
Potočár Milan, Ing.CITvedúci VS+421 (2) 59 274 319CIT 2/3milan.potocar@stuba.sk
Potočnik Primož, prof. Dr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqpotocnik@is.stuba.sk
Preda CosminSvFbudoucí zahraniční studentcsm.051010@yahoo.com
Prekop Ľubomír, Ing., PhD.KSMEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 445A 223lubomir.prekop@stuba.sk
Prelovský Branislav, RNDr.SvFdohoda o vykonaní práceqprelovsky@is.stuba.sk
Pribiš Miroslav, akad. soch.KARCHodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 401C 21/9miroslav.pribis@stuba.sk
Prídalová Zuzana, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqpridalova@is.stuba.sk
Priechodský Vladimír, Ing., PhD.CLvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 43 336 100CL-LNK-17 (Trnávka)vladimir.priechodsky@stuba.sk
Prievozník Pavol, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceprievoznik@gmail.com
Priganc Sergej, doc. Ing., PhD.SvFqpriganc@is.stuba.sk
Prítula Andrej, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkandrej.pritula@gmail.com
Prokopčák Ondrej, Ing.SvFexterný spolupracovníkqprokopcak@is.stuba.sk
Prokopčáková Katarína, Ing., PhD.KTESodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 695C 1010katarina.prokopcakova@stuba.sk
Proksa Dávid, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 561B/410davidko.proksa@gmail.com
Pruška Jan, doc. Dr. Ing.SvFqpruska@is.stuba.sk
Psotný Martin, doc. Ing., PhD.KSMEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 652A 206martin.psotny@stuba.sk
Psotová Mariana, Ing.SvFmarianka23@gmail.com
Pšenáková Zuzana, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqpsenakova@is.stuba.sk
Pulmannová Silvia, doc. RNDr., DrSc.SvFkonzultantkapulmann@mat.savba.sk
Puškár Anton, prof. Ing., PhD.KKPSprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 487C 0612anton.puskar@stuba.sk
Pykacz Jaroslaw, prof.SvFexterný spolupracovníkqpykacz@is.stuba.sk
Rabenseifer Roman, doc. Dr. Ing. arch.KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 439C 0620roman.rabenseifer@stuba.sk
Račev Roman, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 573C10/16qracev@is.stuba.sk
Rášová Alexandra, Ing., PhD.KGZAvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 342A-613alexandra.rasova@gmail.com
Ravinger Ján, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc.SvF+421 (2) 59 274 532A 204jan.ravinger@stuba.sk
Rebenda Filip, Ing.SvFexterný spolupracovníkqrebenda@is.stuba.sk
Recký Jozef, Ing., PhD.KKDKhosťujúci profesorqrecky@is.stuba.sk
Reháčková Tamara, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 262246tamara.rehackova@stuba.sk
Rechtorík Jozef, Ing.SvFexterný spolupracovníkjozef.rechtorik@gmail.com
Remeňová Simona, Ing.SvFsimiremenova@gmail.com
Remešíková Mariana, doc. Mgr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 248C 0508qremesikova@is.stuba.sk
Renczés Robert, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqrenczes@is.stuba.sk
Rendko Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqrendko@is.stuba.sk
Repka Matúš, Ing. arch.SvFexterný spolupracovníkqrepka@is.stuba.sk
Révayová ErikaEOpracovníčka správy majetku+421 (2) 59 274 474C2/10erika.revayova@stuba.sk
Ridillová Soňa, Ing.SvFexterná spolupracovníčkaqridillova@is.stuba.sk
Rigová ViolaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 203rigovav@is.stuba.sk
Rísiková HelenaOPprevádzková pracovníčka+421 445 291 246risikova@is.stuba.sk
Rodenák Ľuboš, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqrodenak@is.stuba.sk
Rodný Marek, Ing., PhD.SvFexterný školiteľrodny@uh.savba.sk
Rohanová Alena, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqrohanova@is.stuba.sk
Rojček Ján, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácejanci.rojcek@gmail.com
Rojko Ľuboš, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníklubos.rojko@stuba.sk
Rončák Peter, Mgr., PhD.KVHKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 622C 1203roncak.peter@gmail.com
Rošková EvaÚVZKchyžnároskova@is.stuba.sk
Roth Oto, Ing., CSc.SvFqroth@is.stuba.sk
Rozsár Peter, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 256A - 215peter.rozsar@stuba.sk
Rubina Aleš, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqrubina@is.stuba.sk
Rubínová JanaKGDEstavebný technička+421 (2) 59 274 639A-303jana.rubinova@stuba.sk
Rückschlossová Tatiana, Mgr., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 413C 5/3tatiana.ruckschlossova@stuba.sk
Ruhig Roman, Ing. arch. Ing.KARCHdoktorandruhigroman@gmail.com
Rumann Ján, Ing., PhD.KHTEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 570C 1121jan.rumann@stuba.sk
Rusnák Dušan, Ing.KZEIdoktorand+421 (2) 59 274 282C 1713dusan.rusnak89@gmail.com
Rus Zdeněk, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácezdeeeno@gmail.com
Ruš Michal, Mgr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqrus@is.stuba.sk
Rutšek Marian, Ing.SvFqrutsek@is.stuba.sk
Rybárik Vladimír, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqrybarikv@is.stuba.sk
Rychtáriková Monika, prof. Ing., PhD.KKPSprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 434C 0705monika.rychtarikova@stuba.sk
Řehák Ivan, akad. soch.KARCHodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 401C 21/9ivan.rehak@stuba.sk
Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqriha@is.stuba.sk
Řikovská OľgaKGTEstavebný technička+421 (2) 59 274 676C 0907olga.rikovska@stuba.sk
Sabit BurakSvFbudoucí zahraniční studentsabit.burakk@gmail.com
Sadovský Zoltán, Ing., DrSc.SvFexterný spolupracovníkqsadovsky@is.stuba.sk
Samarjay Zoltán, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqsamarjay@is.stuba.sk
Samek Martin, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácesamektrans@gmail.com
Sandanus Jaroslav, doc. Ing., PhD.KKDKdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 366A 504jaroslav.sandanus@stuba.sk
Sánka Imrich, Ing.KTZBdoktorandsankaimi@gmail.com
Santos Martin Ana ClaudiaSvFbudoucí zahraniční studentana.santos.martin@alumnos.upm.es
Sarkoci Peter, Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 218C 0408peter.sarkoci@stuba.sk
Sárköziová KvetoslavaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201rigoovak@is.stuba.sk
Sawicka AgataSvFbudoucí zahraniční studentagatasawicka93@gmail.com
Sedláček Tomáš, Ing.SvFexterný spolupracovníkqsedlacek@is.stuba.sk
Sedláčková Júlia, Mgr.OPvrátniksedlackovaj1@is.stuba.sk
Sedlák Adrián, Ing.SvFexterný spolupracovníkqsedlaka@is.stuba.sk