25. 9. 2018  1:44 Vladislav
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Stavebná fakulta. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Ábelová KatarínaKICknihovníčka+421 (2) 59 274 576katarina.abelova@stuba.sk
Ábrahámová Andrea, Ing.KMDGdoktorandkaabrahamova0501@gmail.com
Abrahoim Iyad, Ing., PhD.KBKModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 551A 4/416iyad.abrahoim@stuba.sk
ALAMRO Bader I.M., Ing.KTESdoktorandbader_2225@hotmail.com
Ambroz Martin, Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0503ambroz.martin.ml@gmail.com
Anguš MarianKBKMstavebný technikmarian.angus@stuba.sk
Antal Roland, Ing.KSMEdoktorand+421 (2) 59 274 231A 221roland.antal@stuba.sk
Antošová Naďa, doc. Ing., PhD.KTESdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 595C 1003nada.antosova@stuba.sk
Arnould Matthias Marcel Jean, Ing.KARCHdoktorand+421 (2) 59 274 239C 1919arnould.matthias@gmail.com
Ároch Rudolf, doc. Ing., PhD.KKDKdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 365A 503rudolf.aroch@stuba.sk
Augustín Tomáš, Ing., PhD.KBKMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 295A 4/424augustin.tomas.bz@gmail.com
Bacigál Tomáš, doc. Ing., PhD.KMDGdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 419C 0501bacigal@is.stuba.sk
Bačová Katarína, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 582A 5/534katarina.bacova@stuba.sk
Bachratý Martin, Mgr.KMDGdoktorandC 0411bachraty@math.sk
Bajtala Marek, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 392A-304marek.bajtala@stuba.sk
Bajtek Zbyněk, Ing., PhD.KVHKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 627C 1214zbynek.bajtek@stuba.sk
Bajza Adolf, prof. Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 687blok C 8.posch., č.dv. 12adolf.bajza@stuba.sk
Baláž AndrejCITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 303CIT 6/3andrej.balaz@stuba.sk
Baláž Ivan, prof. Ing., PhD.KKDKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 379A 511ivan.balaz@stuba.sk
Balážová LibušaKFYZodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 421C 0307libusa.balazova@stuba.sk
Balážová Pavla, Mgr.KJAZodborná asistentka bez vedeckej hodnostibalazovap@is.stuba.sk
Balažovjech Martin, Mgr., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 235C 0510martin.balazovjech@stuba.sk
Baliak František, prof. RNDr., PhD.SvF+421 (2) 59 274 284C17 02frantisek.baliak@stuba.sk
Ballová Dominika, Mgr.KMDGdoktorandkadomi.bi09@gmail.com
Baník Ivan, prof. RNDr., PhD.SvF+421 (2) 59 274 489C 0303ivan.banik@stuba.sk
Baranová Júlia, Ing.KHUVodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 207C 2016julia.baranova@stuba.sk
Barloková Danka, doc. Ing., PhD.KZEIdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 608C 1301danka.barlokova@stuba.sk
Baroková Dana, doc. Ing., PhD.KHTEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 693C 1111dana.barokova@stuba.sk
Bartalos Arpád, Ing.ÚVZKúdržbárbartalos@is.stuba.sk
Bartók Andrej, Ing., PhD.KBKModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 540A 4/431andrej.bartok@stuba.sk
Bartošová Kmeťková Jana, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácejanka.kmetkova@gmail.com
Bartoš Pavel, prof. Ing., PhD.SvFA-318pavel.bartos@stuba.sk
Batur RukenSvFbudoucí zahraniční studentkaruken_batur@hotmail.com
Bauer Peter, Ing. arch.SvFexterný spolupracovník+421 (2) 59 274 464C 1919archibauer@centrum.sk
Bederka Marián, Ing.KTESdoktorandC 1015marian.bederka@gmail.com
Bednárová Emília, prof. Ing., PhD.KHTE, KGTE, profesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 675C 0901emilia.bednarova@stuba.sk
Belániová Barbora, Ing.KTESdoktorandka, odborná administratívna pracovníčkabarborabelaniova@gmail.com
Belčáková Ingrid, doc. RNDr., PhD.SvFexterná spolupracovníčka+421 (2) 572 76 283237belcakovaingrid@gmail.com
Belohorcová AnnaSekDpracovníčka pre sociálne záležitosti+421 (2) 59 274 471C1/5anna.belohorcova@stuba.sk
Benedikovičová HelenaKBKMtechnická pracovníčka+421 (2) 59 274 705A 4/407helena.benedikovicova@stuba.sk
Benková ZuzanaKMDGodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 703C 0401zuzana.benkova@stuba.sk
Benko Vladimír, prof. Ing., PhD.KBKMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 554A 4/414qbenkov@is.stuba.sk
Beňová Kristína, PhDr.EOvedúca oddelenia finančného účtovníctva+421 (2) 59 274 729C2/7kristina.benova@stuba.sk
Beňovičová JanaOPpracovníčka MTZ+421 (2) 59 274 468C1/14jana.benovicova@stuba.sk
Bezák Bystrík, prof. Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 707A 5/531bystrik.bezak@stuba.sk
Bežuchová MonikaEOpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 579C 2/2monika.bezuchova@stuba.sk
Bielek Boris, prof. Ing., PhD.KKPSprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 642C 0611boris.bielek@stuba.sk
Bilčík Juraj, prof. Ing., PhD.KBKMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 546A 4/408juraj.bilcik@stuba.sk
Binek Kamil, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 653C 1509kamil.binek@stuba.sk
Biskupičová Andrea, Ing.KMTIdoktorandka+421 (2) 59 274 681C 0810andreadaubnerova@gmail.com
Bisták Andrej, Ing.KTESdoktorand+421 (2) 59 274 573C 1015qbistak@is.stuba.sk
Bladová Diana, Ing.KMTIdoktorandkadiana.bladova@gmail.com
Blaha Jozef, Ing., PhD.SvFjozef.blaha@stuba.sk
Blažo Adam, Ing.KKPSdoktorandadamek9393@gmail.com
Bočkaj Jozef, Ing.KKPSdoktorandj.bockaj@centrum.sk
Bogár Michal, Ing. arch.SvFexterný spolupracovníkbogar.michal01@gmail.com
Bohunický Bohuš, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 655C 1512bohus.bohunicky@gmail.com
Bolešová Mária, Ing.KBKMdoktorandkabolesmaria@gmail.com
Borecká Eva, Ing. arch., PhD.KARCHodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 564C 1910atelier_borecky@stonline.sk
Borzovič Viktor, doc. Ing., PhD.KBKMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 542A 4/420viktor.borzovic@stuba.sk
Bosák Lukáš, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 655C 1512lukasbosak@gmail.com
Boskovičová OľgaOPvrátnikboskovicova@is.stuba.sk
Bozsíková HelenaCIToperátorka VS+421 (2) 59 274 656CIT 34/3helena.bozsikova@stuba.sk
Božík Michal, doc. Ing., PhD.KTESdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 598C 1008michal.bozik@stuba.sk
Božíková Jarmila, doc. Ing., PhD.KZEIdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 611C 1306jarmila.bozikova@stuba.sk
Bránický Filip, Ing.KARCHdoktorand+421 (2) 59 274 239C 1920branicky.filip@gmail.com
Braniš Marek, Ing.KDOSdoktorand+421 (2) 59 274 359A 5/520branis.marky@gmail.com
Brček Martin, Mgr., PhD.KGTEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 288C 1723martin.brcek@stuba.sk
Briatka Peter, Ing., PhD.KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 594C 1013peter.briatka@stuba.sk
Briestenská HelenaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 515helena.briestenska@stuba.sk
Brinzová LauraKICknihovníčka+421 (2) 59 274 495laura.brinzova@stuba.sk
Brodniansky Ján, Ing., PhD.KKDKodborný asistent CSc.,PhD.A 519johny1221@gmail.com
Brodniansky Ján, prof. Ing., PhD.KKDKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 377A 507jan.brodniansky@stuba.sk
Brunclíková EvaOPupratovač - upratovačkabrunclikova@is.stuba.sk
Brziak Adam, Ing.KVHKdoktorandbrziakadam@gmail.com
Bubáková HelenaRegadministratívna pracovníčka v podateľni+421 (2) 59 274 467C1/12helena.bubakova@stuba.sk
Buček Daniel, Ing.KHTEdoktorandBucek.daniel@gmail.com
Buday Peter, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 459C 0712peter.buday@stuba.sk
Bucha Blažej, Ing., PhD.KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 342A-613xbuchab@is.stuba.sk
Buzás Veronika, Ing.KTZBdoktorandkaveronika.podo@gmail.com
Bytčanková Lucia, Ing.KHTEdoktorandkalucia.bytcankova@gmail.com
Cabadajová MarcelaŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 647prízemie C-0006marcela.cabadajova@stuba.sk
Cabadaj Roman, Ing., PhD.KHTEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 688C 1103roman.cabadaj@stuba.sk
Cagalincová BoženaKVHKstavebný technička+421 (2) 59 274 498C 1206bozena.cagalincova@stuba.sk
Cápayová Silvia, Ing., PhD.KDOSvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 355A 5/533silvia.capayova@stuba.sk
Cibulová Michaela, Mgr.KTVYodborná asistentka bez vedeckej hodnosticibulova@is.stuba.sk
Cruz Samuel, Ing.KKPSdoktorandsamuel.krull@gmail.com
Csicsaiová Réka, Ing.KZEIdoktorandka+421 (2) 59 274 275C 1712csicsai.reka@gmail.com
Cyprich František, Ing.KVHKdoktorandcyprichfero@gmail.com
Czikhardt Richard, Ing.KGZAdoktorandczikhardt.richard@gmail.com
Čepová Helena, Mgr.KTVYvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 265C 1809helena.cepova@stuba.sk
Černý Peter, Ing., PhD.SvFkonzultant+421 (2) 59 274 343A-612peter.cerny@stuba.sk
Čistý Milan, prof. Ing., PhD.KVHKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 628C 1218milan.cisty@stuba.sk
Čubanová Lea, Ing., PhD.KHTEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 698C11 04lea.cubanova@stuba.sk
Čunderlík Róbert, Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 235C 0510robert.cunderlik@stuba.sk
Čurpek Jakub, Ing.KKPS, ÚSZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 59 274 645C 1508jakub.curpek@gmail.com
Danáčová Michaela, Ing., PhD.KVHKvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 627C 1214danacova@is.stuba.sk
Danisová KlaudiaOPupratovač - upratovačkadanisovak@is.stuba.sk
Ďatko Stanislav, Ing.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 512CIT 4/2stanislav.datko@stuba.sk
Deáková HildaOPupratovač - upratovačkadeakovah@is.stuba.sk
Deáková Karin, Ing.KKPSstavebný technička+421 (2) 59 274 453C 0609karin.deakova@stuba.sk
Decký Marián, Mgr.KTVYodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 556C 1811marian.decky@gmail.com
Derzsi István, Ing.KTZBdoktorand+421 (2) 59 274 662C 1410istvan147@gmail.com
Dibala Michal, Ing.KMDGdoktorandC 0411dibalam@zoznam.sk
Dický Jozef, doc. Ing., PhD.KSMEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 318A 205jozef.dicky@stuba.sk
Dlhý Dušan, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 449C 0621dusan.dlhy@stuba.sk
Dobrý Jakub, Ing.KBKMdoktorandjakub.dobry92@gmail.com
Doláková Gréta, Ing.KVHKdoktorandkagdolakova@gmail.com
Domonkosová Alica, Mgr.KICpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 577alica.domonkosova@stuba.sk
Dovinová ĽudmilaÚVZKkuchárkadovinova@is.stuba.sk
Dragomirová Janette, Ing.SvFdoktorandkaj.dragy@gmail.com
Držík IvanOPdomovník - údržbár+421 (2) 43 336 100ivan.drzik@stuba.sk
Dubcová Mária, Ing.KZEIdoktorandka+421 (2) 59 274 584C 1710xdubcovam@is.stuba.sk
Ďubek Marek, Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 586C 2005marek.dubek@stuba.sk
Ďubek Silvia, Ing., PhD.KTESodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 586C 2005xhajduchova@is.stuba.sk
Dubík Marián, Ing.ŠO, SvFpracovník pre študijné záležitosti, systémový integrátordubik@is.stuba.sk
Ďuračiová Renata, Ing., PhD.KGZAodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 534A-605renata.duraciova@stuba.sk
Ďurigová Mária, Ing.KVHKdoktorandkamajahaburajova@gmail.com
Dušička Michal, Ing.KHTEdoktorand+421 (2) 59 274 569C 1119michal.dusicka@stuba.sk
Dušička Peter, prof. Ing., PhD.KHTEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 565C 1106peter.dusicka@stuba.sk
Efendi ErdinçSvFbudoucí zahraniční studenterdincefendi@gmail.com
Ellingerová Helena, doc. Ing., PhD.KTESdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 229C 2007helena.ellingerova@stuba.sk
Erdélyi Ján, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 390A-310ajan.erdelyi@stuba.sk
Erdélyiová Ľubica, Ing., PhD.OPVVpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 59 274 578C1/16lubica.erdelyiova@stuba.sk
Faixová Chalachanová Jana, Ing., PhD.KGZAodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 297A-618jana.chalachanova@stuba.sk
Falubová EvaOPvrátnik+421 (2) 59 274 523eva.falubova@stuba.sk
Farinič Igor, Ing.CLstavebný technik+421 (2) 43 336 100igor.farinic@stuba.sk
Farkašová HelenaOPupratovač - upratovačkafarkasova@is.stuba.sk
Fencík Róbert, Ing., PhD.KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 325A-628robert.fencik@stuba.sk
Fillo Ľudovít, prof. Ing., PhD.KBKMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 508A 4/402ludovit.fillo@stuba.sk
Filo Ján, prof. Ing., PhD.SvFqfiloj@is.stuba.sk
Filo Tomáš, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 653C 1509fildo87@gmail.com
Földes Gabriel, Ing.KVHKdoktorandgabriel.foldes@gmail.com
Follrichová VieraŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 483prízemie C-0009viera.follrichova@stuba.sk
Fondrková Nadežda, Mgr.MOmzdová účtovníčka+421 (2) 59 274 477C3/12Bnadezda.fondrkova@stuba.sk
Fotiadou FaniSvFbudoucí zahraniční studentFani_kFotiadou@outlook.com
Franek Michal, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 654C 0709michal.franek@stuba.sk
Frankovská Jana, prof. Ing., PhD.KGTEprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 624C 1701jana.frankovska@stuba.sk
Fraštia Marek, doc. Ing., PhD.KGDEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 398A-318marek.frastia@stuba.sk
Frolkovič Peter, doc. RNDr., PhD.KMDGdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 719C 0509peter.frolkovic@stuba.sk
Frťalová Mária, Ing.KTZBdoktorandkaC 1420maja.frtalova@gmail.com
Funtík Tomáš, Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 599C 1014tomas.funtik@stuba.sk
Füri Belo, doc. Ing., PhD.KTZBdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 659C 1411belo.furi@stuba.sk
Gaál Peter, Ing.CITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 714CIT 11/3peter.gaal@stuba.sk
Gábrišová AnnaKBKMtechnická pracovníčka+421 (2) 59 274 505A 4/411anna.gabrisova@stuba.sk
Gajdošová Katarína, doc. Ing., PhD.KBKMdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 382A 4/430katarina.gajdosova@stuba.sk
Gajniak Ján Florián, JUDr.KHUVodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 226C 2017jan.gajniak@stuba.sk
Gajniak Ondrej, JUDr.KHUVvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 2012ogajniak@gmail.com
Galliková Zuzana, Ing., PhD.KGTEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 278C 0915zuzana.gallikova@stuba.sk
Gambrill Debra, JUDr.KJAZvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 254C 1820debra.gambrill@stuba.sk
Garaj Marcel, Mgr.SvFdoktorandmarcellusklein@gmail.com
Gašparík Jozef, prof. Ing., PhD.KTESprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 590C 1004jozef.gasparik@stuba.sk
Gažíková Soňa, Ing.KTZBdoktorandkasonka.gazikova@gmail.com
Geisse Robert, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 529A-316robert.geisse@stuba.sk
Gerhátová Ľubomíra, Ing., PhD.KGZAodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 348A-603lubomira.gerhatova@stuba.sk
Giertli Pavol, Ing.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 721CIT 2/2pavol.giertli@stuba.sk
Giertlová AnnaCIToperátorka VS+421 (2) 59 274 656CIT 34/3anna.giertlova@stuba.sk
Gombošová Veronika, Ing.KTZBdoktorandkaveronika.gombosova@gmail.com
Gondová TereziaKTZBtechnická pracovníčka+421 (2) 59 274 657C 1405terezia.gondova@stuba.sk
Grachová Alexandra, Ing.RPČpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 500C2/11alexandra.grachova@stuba.sk
Gramblička Miroslav, Ing., PhD.KHTE, OPvedúci prevádzkovej jednotky, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 481C1/13miroslav.gramblicka@stuba.sk
Gramblička Štefan, doc. Ing., PhD.KBKMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 552A 4/412stefan.gramblicka@stuba.sk
Gregorová Jana, doc. Ing. arch., PhD.KARCHdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 426C 1912jana.gregorova@stuba.sk
Gregorová Valéria, Ing., PhD.KMTIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 680C 0806valeria.gregorova@stuba.sk
Gregušová Silvia, Ing., PhD.ÚSZvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 712C 1502silvia.gregusova@stuba.sk
Grmanová Alžbeta, Mgr.KSMEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 230A 212alzbeta.grmanova@stuba.sk
Gschwendt Ivan, prof. Ing., DrSc.SvFivan.gschwendt@stuba.sk
Hábel Branislav, Ing., PhD.KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 917 669 453Mýtna ul. 5.p.branislav.habel@stuba.sk
Haburaj Martin, Ing.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 716CIT 2/2martin.haburaj@stuba.sk
Halvonik Jaroslav, prof. Ing., PhD.KBKMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 555A 4/415jaroslav.halvonik@stuba.sk
Handlovičová Angela, doc. RNDr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 417C 0413angela.handlovicova@stuba.sk
Hangyová Aneta, Ing.ÚSZvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímhangyova@is.stuba.sk
Hanko Martin, Ing., PhD.KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 594C 1019hanko.martin22@gmail.com
Hanuliak Peter, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 438C 0711peter.hanuliak@gmail.com
Hartman Peter, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 294 462C 0714peter.hartman@stuba.sk
Hašková Veronika, Ing., PhD.KGDEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 394A-321veronika.haskova@stuba.sk
Havlíček Peter, Ing.KBKMdoktorandph7wow@gmail.com
Havranová Zuzana, RNDr., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 408C 0506zuzana.havranova@stuba.sk
Hefty Ján, prof. Ing., PhD.KGZAprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 533A-608jan.hefty@stuba.sk
Hegerová ĽubicaEOfinančná účtovníčka+421 (2) 59 274 208C2/8lubica.hegerova@stuba.sk
Hellová Katarína Eva, Ing.KMTIdoktorandkak.hellova@gmail.com
Hépal Martin, Ing. arch.KKPS, KARCHvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 59 274 654C 1520martin.hepal@gmail.com
Hermann JurajKARCHhosťujúci profesor+421 (2) 59 274 464C 1918hermann@is.stuba.sk
Herzanová Zita, Mgr.KTVYodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 249C 1812zita.herzanova@stuba.sk
Herzánová Zuzana, Mgr.KTVYodborná asistentka bez vedeckej hodnostiherzanovaz@is.stuba.sk
Hikl Zuzana, Mgr., PhD.KTVYodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 252C 1813zuzana.hikl@stuba.sk
Hirš MilanOPdomovník - údržbárhirs@is.stuba.sk
Hlaváček Michal, prof. Ing. arch.KARCHprofesor CSc.,PhD.C 1909hlavacek@is.stuba.sk
Hlavčová Kamila, prof. Ing., PhD.KVHKprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 620C 1207kamila.hlavcova@stuba.sk
Hodáková Dominika, Ing.KDOSodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 354A 5/522dominika.hodakova@stuba.sk
Hollý Ivan, Ing., PhD.KBKModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 385A 4/433ivanholly@zoznam.sk
Hollý Ján, Ing.KKPS, ÚSZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 59 274 655C 1512jan.holly.pd@gmail.com
Holubec Michal, Ing., PhD.KZEIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 275C 1711michal.holubec@stuba.sk
Holúbeková MargitaKICpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 577margita.holubekova@stuba.sk
Honti Richard, Ing.KGDEdoktorandrichard.honti@stuba.sk
Horinková AnnaOPupratovač - upratovačkahorinkova@is.stuba.sk
Horváth RastislavCIToperátor VS+421 (2) 59 274 656CIT 34/3rastislav.horvath@stuba.sk
Hraška Jozef, prof. Ing., PhD.KKPSprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 458C 0622jozef.hraska@stuba.sk
Hriňáková Katarína, Mgr., PhD.KMDGvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 409C 0410katarina.skrovinova@gmail.com
Hrudka Jaroslav, Ing., PhD.KZEIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 275C 1712jaroslav.hrudka@stuba.sk
Hruštinec Ľuboš, doc. Ing., PhD.KGTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 678C 0911lubos.hrustinec@stuba.sk
Hubová Oľga, doc. Ing., PhD.KSMEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 641A 220olga.hubova@stuba.sk
Hudecová Ľubica, Ing., PhD.KGDEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 530A-317qhudecova@is.stuba.sk
Hulínová Zdenka, doc. Ing., PhD.KTESdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 597C 1012zdenka.hulinova@stuba.sk
Hulla Jozef, prof. Ing., DrSc.SvF, KGTE+421 (2) 59 274 666C 0905jozef.hulla@stuba.sk
Hurtíková Daniela, Ing., PhD.KTZBdohoda o vykonaní prácedhurtikova@yahoo.com
Husár Ladislav, doc. Ing., PhD.KGZAdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 531A-602ladislav.husar@stuba.sk
Húsenicová Jarmila, doc. Ing. arch., PhD.KARCHdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 646C 1908jarmila.husenicova@stuba.sk
Hykš Pavel, prof. Ing., PhD.SvFqhyks@is.stuba.sk
Hýsek Peter, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 654C 1521hysek.peter@gmail.com
Chabroňová Jana, Ing., PhD.KGTEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 669C 0913jana.chabronova@stuba.sk
Chamulová Barbara, Ing., PhD.KTESodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 316C 1014barbara.chamulova@stuba.sk
Chmelík Vojtech, doc. Ing., PhD.KARCHdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 630C 1914vojtech.chmelik@stuba.sk
Chmúrny Ivan, prof. Ing., PhD.KKPSprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 402C 0718ivan.chmurny@stuba.sk
Choleva Radoslav, Ing.KGDEdoktorandcholeva_r@centrum.sk
Chrenková DenisaOPupratovač - upratovačkachrenkova@is.stuba.sk
Ilavský Ján, prof. Ing., PhD.KZEIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 609C 1311jan.ilavsky@stuba.sk
Imrišek Martin, Ing.KGZAdoktorand+421 917 669 453Mýtna ul. 5.p.imrisekmar@gmail.com
Ingeli Rastislav, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 459C 0712ingeli@ehb.sk
Ivančaj BranislavKICknihovník+421 (2) 59 274 576branislav.ivancaj@stuba.sk
Ivánková Oľga, doc. Ing., PhD.KSMEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 260A 207olga.ivankova@stuba.sk
Jaduščáková MáriaCLstavebný technička+421 (2) 43 336 100maria.jaduscakova@stuba.sk
Jakeš Erik, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 438C 0711erik.jakes@stuba.sk
Jamnický Martin, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 649C 0604martin.jamnicky@stuba.sk
Janák Juraj, doc. Ing., PhD.KGZAdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 537A-607juraj.janak@stuba.sk
Janík Adam, Ing.KHTEdoktorand+421 (2) 59 274 563C 1110adam.janik15@gmail.com
Jankovichová Eva, doc. Ing., PhD.KTESodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 221C 2001eva.jankovichova@stuba.sk
Jánošková Taťjana, Ing., PhD.KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 636C 1414tatjana.janoskova@stuba.sk
Jánoš Pavol, Mgr.KMDGdoktorandpavol.janos1@gmail.com
Jenča Gejza, doc. Mgr., PhD.KMDGdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 430C 0419gejza.jenca@stuba.sk
Jendželovský Norbert, prof. Ing., PhD.KSMEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 364A 230norbert.jendzelovsky@stuba.sk
Ježko Ján, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 338A-314jan.jezko@stuba.sk
Johanna SchuetteSvFbudoucí zahraniční studentkajschue01@students.uni-mainz.de
Juhošová Dominika, Ing.KTZBdoktorandkad.juhosova@gmail.com
Juráš JaroslavOPprevádzkový elektrikárjuras@is.stuba.sk
Jurči Milan, Mgr., PhD.KFYZodborný asistent CSc.,PhD.jurcim@is.stuba.sk
Jurčo Martin, Ing.KKPSdoktorandfoto.martin.jurco@gmail.com
Juríček Ivan, doc. Ing., PhD.KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 560C 1002ivan.juricek@stuba.sk
Jurigová Martina, Ing.KKPS, ÚSZdoktorandka, odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 654C 1503jurigova.mata@gmail.com
Kačur Jozef, prof. RNDr., DrSc.KFYZvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímjozef.kacur@stuba.sk
Kajánek Pavol, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.A-305pavol.kajanek@gmail.com
Kalická Jana, doc. RNDr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 417C 0413jana.kalicka@stuba.sk
Kalina Martin, prof. RNDr., PhD.KMDGprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 405C 0409martin.kalina@stuba.sk
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.KTZBdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 661C 1401daniel.kalus@stuba.sk
Kanalová ErikaOPVVpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 59 274 393C1/8erika.kanalova@stuba.sk
Kapusta Vladimír, Ing., PhD.KDOSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 361A 5/532vladimir.kapusta@stuba.sk
Kartal Onur CanSvFbudoucí zahraniční studentonurcankartal@hotmail.com.tr
Kausitzová MonikaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201monika.kausitzova@stuba.sk
Keszeliová Anita, Mgr.KVHKdoktorandkaanita.keszeli@gmail.com
Kiabová Ema, Ing. arch. Ing.KARCHdoktorandka+421 (2) 59 274 239C 1920kiabova.ema@gmail.com
Kimličková Tatiana, Ing.SvFdoktorandkakimlickova.tatiana@gmail.com
Kissová AlžbetaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201kissovaa@is.stuba.sk
Kissová MonikaOPupratovač - upratovačkakissovam@is.stuba.sk
Kišoňová JankaMOmzdová účtovníčka+421 (2) 59 274 475C3/12Ajanka.kisonova@stuba.sk
Kiššová JuditaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201judita.kissova@stuba.sk
Klas Tomáš, Ing., PhD.KKDKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 378A 514tomas.klas@stuba.sk
Klem Josip, Ing.KKPSdoktorandjosipklem0401@gmail.com
Klepsatel František, prof. Ing., PhD.SvFC17 04frantisek.klepsatel@stuba.sk
Knor Martin, prof. RNDr., PhD.KMDGprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 409C 0410martin.knor@stuba.sk
Kocianová Valéria, Mgr.OPVVpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 708C3/10kocianovav@is.stuba.sk
Kohnová Silvia, prof. Ing., PhD.KVHKprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 623C 1217silvia.kohnova@stuba.sk
Kohútová AlenaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201kohutova@is.stuba.sk
Kochánková SoňaKKPStechnická pracovníčka+421 (2) 59 274 643C 0610sona.kochankova@stuba.sk
Koleková Yvonna, doc. Ing., PhD.KSMEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 332A 225yvona.kolekova@stuba.sk
Kollár Michal, Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0519michalkollar27@gmail.com
Komorníková Magdaléna, prof. RNDr., PhD.KMDGprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 428C 0502magdalena.komornikova@stuba.sk
Kopáčik Alojz, prof. Ing., PhD.KGDEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 559A-311alojz.kopacik@stuba.sk
Kopčok Michal, Mgr.KFYZodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 487C 0305michal.kopcok@stuba.sk
Kopecký Miloslav, doc. RNDr., PhD.KGTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 277C 1707miloslav.kopecky@stuba.sk
Korbašová Michaela, Ing.KJAZodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 269C 1803michaela.korbasova@stuba.sk
Korbeľová Lenka, Ing.KVHKdoktorandka+421 (2) 59 274 621C 1213lkorbelova@gmail.com
Korčák Peter, Ing.KGZA, SvFsystémový integrátor, odborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 344A-611korcak@is.stuba.sk
Korinek Jozef, Ing.ÚSZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 701C 1505jozef.korinek@stuba.sk
Kormošová Ľudmila, Ing.KBKMdoktorandkakormosovaludka@gmail.com
Kósa Balázs, Ing.KMDGdoktorandkosa@math.sk
Kostelník Radovan, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 645C 1508rado81@centrum.sk
Koudelková Daniela, doc. Ing., PhD.KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 631C 1419daniela.koudelkova@stuba.sk
Kováčik Marián, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkovacikm@is.stuba.sk
Kováčik Miroslav, Ing.KBKMdoktorandxkovacikm3@gmail.com
Kováčiková KatarínaÚVZKchyžnákatarina.kovacikova@stuba.sk
Kováč Jozef, Ing.KKPSdoktorandjozef.kovac@stuba.sk
Kováč Michal, Ing., PhD.KKDKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 376A 513kovacm@stuba.sk
Kozánková MáriaEOpokladníčka+421 (2) 59 274 469C0kozankovam@is.stuba.sk
Krafčík Milan, Ing.KTZBdoktorand+421 (2) 59 274 633C 1420krafcik77@gmail.com
Krajčík Michal, doc. Ing., PhD.KTZBdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 650C 1417michal.krajcik@gmail.com
Králik Juraj, prof. Ing., PhD.KSMEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 690A 202juraj.kralik@stuba.sk
Kralina Hoboth Katalin, PaedDr., PhD.KJAZodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 253C 1821katalin.hoboth@stuba.sk
Kriš Jozef, prof. Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 615C13 18jozef.kris@stuba.sk
Krivá Zuzana, doc. RNDr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 236C 0512zuzana.kriva@stuba.sk
Krivdová Stela, Ing.OPVVpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 723C1/7krivdova@is.stuba.sk
Križanová Silvia, Ing.KKPSdoktorandkasisvnv@gmail.com
Kročitá JanaÚVZKchyžnájana.krocita@stuba.sk
Krullová IvetaŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 725prízemie C-0007iveta.krullova@stuba.sk
Kubáň Martin, Ing.KVHKdoktorandkubanmartin171@gmail.com
Kubica Matej, Ing.KTZBdoktorandkubicamatej9@gmail.com
Kubincová MilenaOPvrátnikkubincova@is.stuba.sk
Kučová Eliška, Ing.KGTEdoktorandkaeliska.kucova@gmail.com
Kudláček JaroslavÚVZKvedúci prevádzkovej jednotky+421 327 798 192jaroslav.kudlacek@stuba.sk
Kudláčková JanaÚVZKzástupca vedúceho prev. jednotkyjana.kudlackova@stuba.sk
Kudláčková JanaÚVZKčašníkkudlackovaj@is.stuba.sk
Kuráň Jozef, Ing. et Ing. arch. Mgr. art., PhD.KARCHodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 607C 1905kuran@svf.stuba.sk
Kurčová Mária, Ing., PhD.KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 660C 1413maria.kurcova@stuba.sk
Kušnier MilanOPvrátnikkusnier@is.stuba.sk
Kutiš Vladimír, prof. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 452A707vladimir.kutis@stuba.sk
Kvasnicová HelenaKGZAtechnická pracovníčka+421 (2) 59 274 535A-606helena.kvasnicova@stuba.sk
Kvasnicová Magdaléna, doc. PhDr., PhD.KARCHvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 1911magdalena.kvasnicova@stuba.sk
Kyrinovič Peter, doc. Ing., PhD.KGDEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 390A-310apeter.kyrinovic@stuba.sk
Labat Marija Mihaela, Ing.KVHKdoktorandkalabat.misa@gmail.com
Laco Kamil, Ing., PhD.KBKMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 386A 4/418alaco.kamil@gmail.com
Lacová Zuzana, Ing.KKPSdoktorandka+421 (2) 59 274 653C 1509sue.liskova@gmail.com
Lamperová Katarína, Ing.KSMEdoktorandka+421 (2) 59 274 256A 215katarina.lamperova@stuba.sk
Langová Aneta, Ing.EOpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 722C2/1aneta.langova@stuba.sk
Lapin MichalCITpracovník pre didaktickú techniku+421 (2) 59 274 514P 103michal.lapin@stuba.sk
Laščeková Antónia, Ing.ŠOpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 59 274 466prízemie C-0003antonia.lascekova@stuba.sk
Látková Tamara, Ing.KVHKdoktorandka+421 (2) 59 274 621C 1213tamara.latkova@gmail.com
Látková VieraOPupratovač - upratovačkalatkova@is.stuba.sk
Ledererová Miriam, Ing., PhD.KMTIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 521C 0803miriam.ledererova@stuba.sk
Leimberger Peter, Ing.KTZBodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 658C 1415peter.leimberger@stuba.sk
Lesňáková Valéria, Ing. arch.OPVVpracovníčka pre zahraničné vzťahy+421 (2) 59 274 587C1/ 9valeria.lesnakova@stuba.sk
Leško Martin, Ing.KGZAdoktorand+421 (2) 59 274 342A-613xleskom@gmail.com
Letko Pavol, Ing.KGZAdoktorand+421 (2) 59 274 528A-629pavol.letko@gmail.com
Lieskovský Tibor, Ing., PhD.KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 297A-618qlieskovsky@is.stuba.sk
Liptáková Dagmar, Mgr.KSMEodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 245A 229dagmar.liptakova@stuba.sk
Lisický Richard, Ing.KDOSdoktorand+421 (2) 59 274 359A 5/520zero413@azet.sk
Lisoň OndrejCIT, OPprac. technickej obsluhy a údržby VS, pracovník MTZ+421 (2) 59 274 714CIT 11/3ondrej.lison@stuba.sk
Lisýová Beáta, Mgr.PAMOpracovníčka pre personálne činnosti+421 (2) 59 274 470C1/11beata.lisyova@stuba.sk
Lovíšek Ján, prof. RNDr. Ing., DrSc.SvF+421 (2) 59 274 257A - 206jan.lovisek@stuba.sk
Lúčna OľgaOPvrátniklucna@is.stuba.sk
Lukáčová Kristína, Ing., PhD.KZEIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 568C 1716kristina_lukacova@stuba.sk
Lukovičová Jozefa, doc. RNDr., PhD.KFYZvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 403C 0304jozefa.lukovicova@stuba.sk
Macák Marek, Ing., PhD.KMDGodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 243C 0514m.macak@gmail.com
Macko RastislavÚVZKúdržbármacko@is.stuba.sk
Macura Viliam, prof. Ing., PhD.KVHKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 279C 1209viliam.macura@stuba.sk
Magura Martin, Ing., PhD.KKDKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 378A 514martin.magura@stuba.sk
Magurová DrahomíraOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201magurova@is.stuba.sk
Mahríková Ivana, Ing., PhD.KZEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 285C 1714ivana.mahrikova@stuba.sk
Majdúch Dušan, prof. Ing., PhD.SvFqmajduch@is.stuba.sk
Majer Radovan, Ing.KTESdoktorandradovanmajer555@gmail.com
Majkráková Miroslava, Ing.KGZAdoktorandka+421 (2) 59 274 345A-610miroslava.majkrakova@stuba.sk
Majorošová Martina, Ing., PhD.KVHKvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 1212tinamajorosova@gmail.com
Majtánová Lucia, Ing., PhD.KBKMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 503A 4/421lucia.majtanova@gmail.com
Makýš Oto, doc. Ing., PhD.KTESdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 593C 1011oto.makys@stuba.sk
Makýš Peter, doc. Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 596C 1009peter.makys@stuba.sk
Máleková MonikaŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 478prízemie C-0008monika.malekova@stuba.sk
Maliariková Marcela, Ing.KVHKdoktorandkaC 1212maliarikova.macka@gmail.com
Mánik Miroslav, Ing., PhD.KMDGodborný asistent bez vedeckej hodnostimanik@is.stuba.sk
Maňková Lucia, Ing., PhD.KKPSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 446C 0703lucia.mankova@stuba.sk
Marčiš Marián, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 427A-322marian.marcis@stuba.sk
Mardan Ahmad IqbalSvFbudoucí zahraniční studenta_iqbalmardan@outlook.com
Márföldi Monika, Ing.KSMEdoktorandka+421 (2) 59 274 257A 216monika.brlazova@stuba.sk
Marko Ivana, Ing.KZEIdoktorandka+421 (2) 59 274 271C1715markoiva93@gmail.com
Marková Romana, Ing.KVHKdoktorandka+421 (2) 59 274 621C 1213markova.romana1@gmail.com
Marton Michal, Ing.KZEIdoktorandmichal.m.marton@gmail.com
Marton Pavol, doc. Ing., PhD.ÚSZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 583A 226pavol.marton@stuba.sk
Masárová LenkaÚVZKčašníkmasaroval@is.stuba.sk
Masarovičová Mária, Ing., PhD.SvFkonzultantka+421 (2) 59 274 67323/9maria.masarovicova@stuba.sk
Matiašková Lýdia, Ing.KBKMdoktorandka+421 (2) 59 274 381A 4/429matiaskova.lydia@gmail.com
Matulová Katarína, Ing., PhD.SvFexterná školiteľka+421 (2) 59 274 681blok C 8.posch., č.dv. 10k.matulova.26@gmail.com
Matusová KatarínaEOfinančná účtovníčka+421 (2) 59 274 208C2/8katarina.matusova@stuba.sk
Matúšek Richard, Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 599C 1001richard.matusek@stuba.sk
Mayer Pavol, Ing.KTESdoktorandpalomayer@gmail.com
Mečiar Andrej, Ing.KTESdoktorand+421 (2) 59 274 594C 1016xmeciara@gmail.com
Medľa Matej, Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0503matej.medla@gmail.com
Medveď Igor, prof. RNDr., PhD.KFYZprofesor CSc.,PhD.qmedved@is.stuba.sk
Melicher Ján, prof. Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 348A-603jan.melicher@stuba.sk
Mellner Dušan, Ing. arch., PhD.KARCHodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 400C 1903dusan.mellner@stuba.sk
Menďan Rastislav, doc. Ing., PhD.KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 397C 0708rastislav.mendan@stuba.sk
Méri Dávid, Ing.KSMEdoktorand+421 (2) 59 274 231A 221david.meri@stuba.sk
Mesiar Radko, prof. RNDr., DrSc.KMDGprofesor DrSc.+421 (2) 59 274 414C 0402radko.mesiar@stuba.sk
Mészáros Jakub, Mgr.KVHKdoktorandjakub.meszaros@azet.sk
Mészárosová Katarína, RNDr., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 432C 0517katarina.meszarosova@stuba.sk
Mičuneková ĽudmilaCITodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 511CIT 1/3ludmila.micunekova@stuba.sk
Mihala Patrik, Mgr.KFYZvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmihala@is.stuba.sk
Mihalíková Želmíra, Ing.EOvedúca ekonomického útvaru+421 (2) 59 274 294C2/3zelmira.mihalikova@stuba.sk
Michalíková Ľubica, Mgr.ŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 647prízemie C-0006lubica.michalikova@stuba.sk
Mikolai Imrich, doc. Ing., PhD.KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 479C 0603imrich.mikolai@stuba.sk
Mikula Karol, prof. RNDr., DrSc.KMDGprofesor DrSc.+421 (2) 59 274 418C 0507karol.mikula@stuba.sk
Minarechová Zuzana, Ing., PhD.KMDGvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímfaskova@is.stuba.sk
Mináriková Martina, Ing.KGZAvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 917 669 453Mýtna ul. 5.p.martina.slikova@stuba.sk
Minárová Mária, RNDr., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 236C 0512maria.minarova@stuba.sk
Minarovičová Katarína, Ing. arch., PhD.KKPSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 457C 0709katarina.minarovicova@stuba.sk
Mitro VladimírKSMEtechnický pracovník+421 (2) 59 274 209A 210vladimir.mitro@stuba.sk
Miženková SvetlanaKICknihovníčka+421 (2) 59 274 576svetlana.mizenkova@stuba.sk
Mogyorósi FrantišekOPprevádzkový elektrikármogyorosi@is.stuba.sk
Mohlerová DrahoslavaKICpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 577drahoslava.mohlerova@stuba.sk
Mojzeš Marcel, doc. Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 536A-604marcel.mojzes@stuba.sk
Molnár Alexander, Ing.CITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 313CIT 10/3alexander.molnar@stuba.sk
Moravčík Andrej, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 654C 1521andrej.moravcik@stuba.sk
Moroczová Lýdia, Ing.KSMEdoktorandka+421 (2) 59 274 247A 222lydia.moroczova@stuba.sk
Moyzeová Milena, RNDr., PhD.SvFqmoyzeova@is.stuba.sk
Možiešik Ľudovít, doc. Ing., PhD.KHTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 566C 1112ludovit.moziesik@stuba.sk
Možiešiková Katarína, Ing.SvFKatarina.Moziesikova@shmu.sk
Murín Justín, prof. Ing., DrSc.SvFexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 611A704justin.murin@stuba.sk
Mydla Jakub, Bc.KHTEodborný administratívny pracovníkmydla.jakub94@gmail.com
Nádaská Zuzana, Ing. arch., PhD.KARCHodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 464C 1917zuzana.nadaska@stuba.sk
Nagyová ElenaEOpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 497C2/4elena.nagyova@stuba.sk
Nagyová KatarínaOPupratovač - upratovačkanagyovak1@is.stuba.sk
Némethová Ema, Ing.KTZBdoktorandka+421 (2) 59 274 473C 1408ernicka@gmail.com
Németová Zuzana, Ing.KVHKdoktorandkazuzana.nemetova@gmail.com
Neusch Matúš, Ing.KKDKdoktorandmatusneusch.mn@gmail.com
Niko Igor, Ing.KKDKdoktorand+421 (2) 59 274 367A 505igor.niko2@gmail.com
Nosko Radovan, Ing.KVHKdoktorand+421 (2) 59 274 622C 1204noskoradovan@gmail.com
Noskovičová AlenaRPČpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 500C2/11noskovicova@is.stuba.sk
Ntourlias GeorgiosSvFbudoucí zahraniční studentg.ntourlias@gmail.com
Ohrablo František, prof. Ing., PhD.SvFC 0707frantisek.ohrablo@stuba.sk
Okasová ZdenaŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 483prízemie C-0009zdena.okasova@stuba.sk
OKOCK POLYCARP OMONDI, MSc.KMDGdoktorandpokock@aims.ac.tz
Okša Gabriel, doc. Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímoksa@is.stuba.sk
Olahová EmíliaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201emilia.olahova@stuba.sk
Olbřímek Juraj, doc. Ing., PhD.KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 450C 0618juraj.olbrimek@stuba.sk
Olšová Jana, Ing.KTESdoktorandkajana.olsova@gmail.com
Omeroglu OmerSvFbudoucí zahraniční studentomeroglu.12@gmail.com
Ondrášik Martin, Mgr., PhD.KGTEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 298C 1705martin.ondrasik@stuba.sk
Ondrejková DanielaKHUVodborná administratívna pracovníčkaondrejkova@is.stuba.sk
Ondrušková Lucia, Ing.KKDKdoktorandkaluc.ondruskova@gmail.com
Orfánus Martin, Ing., PhD.KHTEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 694C 1107xorfanus@is.stuba.sk
Orosi Pavol, Ing., PhD.KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 2103pavol.orosi@stuba.sk
Oslayová EvaMOpracovníčka ekonomiky práce+421 (2) 59 274 493C3/13oslayova@is.stuba.sk
Özer AdemSvFbudoucí zahraniční student61ademozer@gmail.com
Ozturk Melih FiratSvFbudoucí zahraniční studentbiostar_29@hotmail.com
Paľašová ZuzanaOPvrátnikpalasova@is.stuba.sk
Páleš Andrej, Ing.KARCHdoktorand+421 (2) 59 274 239C 1919apales@gmail.com
Palko Milan, doc. Ing. et Ing. arch., PhD.KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 441C 0608milan.palko@stuba.sk
Palková Adela, Ing., PhD.KKPSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 460C 0713adela.palkova@stuba.sk
Pálová Alžbeta, PhDr., PhD.KJAZodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 250C 1802alzbeta.palova@stuba.sk
Paňák Pavel, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceC 1904panakp@is.stuba.sk
Pániková Jana, Ing.EOpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 59 274 259C2/5jana.panikova@stuba.sk
Panuška Jakub, Ing., PhD.KGTEodborný asistent CSc.,PhD.C 1721kubko.puncoska@gmail.com
Pápay Attila, Mgr.OPtechnický pracovníkpapay@is.stuba.sk
Papčo Juraj, Ing., PhD.KGZAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 345A-610juraj.papco@stuba.sk
Papinčáková Lenka, Ing.KVHKdoktorandkaxcederlova@is.stuba.sk
Park Seol Ah, MSc.KMDGdoktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímstandup1014@gmail.com
Paulík Peter, doc. Ing., PhD.KBKMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 550A 4/403perpatres@gmail.com
Pavčeková Monika, Ing., PhD.KKPSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 446C 0703monika.pavcekova@stuba.sk
Pavlendová Gabriela, doc. Ing., PhD.KFYZdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 490C 0309gabriela.pavlendova@stuba.sk
Pavlíková Anna, Ing.KHTEdoktorandkaC 1113anna.pavlikova@atlas.sk
Pavlík Vladimír, doc. Ing., PhD.KMTIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 691C 0802vladimir.pavlik@stuba.sk
Pavlovská Katarína, Mgr.KICpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 205katarina.pavlovska@stuba.sk
Pecník Miroslav, Ing.KBKMdoktorand+421 (2) 59 274 387A 4/435xpecnik@is.stuba.sk
Pelešková MartinaKMDGodborná administratívna pracovníčkaC 0505omelkova@math.sk
Peráčková Jana, doc. Ing., PhD.KTZBdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 480C 1403jana.perackova@stuba.sk
Petráková Zora, doc. Ing., PhD.ÚSZdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 700C 1506zora.petrakova@stuba.sk
Petrányi JánOPvrátnikpetranyi@is.stuba.sk
Petráš Dušan, prof. Ing., PhD.KTZBprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 634C 1407petrasd@is.stuba.sk
Petrík Adam, Ing.KKDKdoktorandadam.petrik.org@gmail.com
Petro Marek, Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 573C 2003marek.petro@stuba.sk
Piačková Daniela, Ing.KGZAdoktorandkad.piackova1@gmail.com
Piatka Jaroslav, Ing., PhD.KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 581C 1510jaroslav.piatka@stuba.sk
Pilař Pavol, Mgr. art. Ing., ArtD.KARCHdoktorand, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 606C 1901pilarpavol@gmail.com
Pokorný LadislavOPvrátnik+421 (2) 59 274 523ladislav.pokorny@stuba.sk
Pokrývka Ivan, Ing.OPVVpracovník pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 314C3/11pokryvka@is.stuba.sk
Polčanová LenkaÚVZKčašníkpolcanova@is.stuba.sk
Popeňažník JozefOPobsluhovač výťahovpopenaznik@is.stuba.sk
Porubčinová Martina, Mgr., PhD.KHUVvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímporubcinova@is.stuba.sk
Potočár Milan, Ing.CITvedúci VS+421 (2) 59 274 319CIT 2/3milan.potocar@stuba.sk
Preda CosminSvFbudoucí zahraniční studentcsm.051010@yahoo.com
Prekop Ľubomír, Ing., PhD.KSMEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 445A 223lubomir.prekop@stuba.sk
Pribiš Miroslav, akad. soch.KARCHodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 401C 21/9miroslav.pribis@stuba.sk
Priechodský Vladimír, Ing., PhD.CLvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 43 336 100CL-LNK-17 (Trnávka)vladimir.priechodsky@stuba.sk
Priganc Sergej, doc. Ing., PhD.SvFqpriganc@is.stuba.sk
Prokopčáková Katarína, Ing., PhD.KTESodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 695C 1010katarina.prokopcakova@stuba.sk
Pružinec Filip, Ing.KGZAdoktorandpruzinec.f@gmail.com
Prváková SlávkaSvFqprvakovas@is.stuba.sk
Psotný Martin, doc. Ing., PhD.KSMEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 652A 206martin.psotny@stuba.sk
Rabenseifer Roman, doc. Dr. Ing. arch.KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 439C 0620roman.rabenseifer@stuba.sk
Rášová Alexandra, Ing., PhD.KGZAvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 342A-613alexandra.rasova@gmail.com
Rattayová Viera, Ing.KVHKdoktorandkarattayovaviera@gmail.com
Ravinger Ján, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc.SvF+421 (2) 59 274 532A 204jan.ravinger@stuba.sk
Recký Jozef, Ing., PhD.KKDKhosťujúci profesorqrecky@is.stuba.sk
Remešíková Mariana, doc. Mgr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 248C 0508qremesikova@is.stuba.sk
Révayová ErikaEOpracovníčka správy majetku+421 (2) 59 274 474C2/10erika.revayova@stuba.sk
Rigová ViolaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 203rigovav@is.stuba.sk
Rísiková HelenaOPpracovníčka pre ubytovacie služby v ŠD+421 445 291 246risikova@is.stuba.sk
Rončák Peter, Mgr., PhD.KVHKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 622C 1203roncak.peter@gmail.com
Rošková EvaÚVZKchyžnároskova@is.stuba.sk
Rubínová JanaKGDEstavebný technička+421 (2) 59 274 639A-303jana.rubinova@stuba.sk
Rubint Jakub, Ing.KSMEdoktorand+421 (2) 59 274 334A 218jakub.rubint@stuba.sk
Rückschlossová Tatiana, Mgr., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 413C 5/3tatiana.ruckschlossova@stuba.sk
Ruhig Roman, Ing. arch. Ing.KARCHdoktorand+421 (2) 59 274 239C 1920ruhigroman@gmail.com
Rumann Ján, Ing., PhD.KHTEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 570C 1121jan.rumann@stuba.sk
Rychtáriková Monika, prof. Ing., PhD.KARCHprofesorka CSc.,PhD.C 1911monika.rychtarikova@stuba.sk
Řehák Ivan, akad. soch.KARCHodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 401C 21/9ivan.rehak@stuba.sk
Řikovská OľgaKGTEstavebný technička+421 (2) 59 274 676C 0907olga.rikovska@stuba.sk
Sabit BurakSvFbudoucí zahraniční studentsabit.burakk@gmail.com
Sandanus Jaroslav, doc. Ing., PhD.KKDKdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 366A 504jaroslav.sandanus@stuba.sk
Sánka Imrich, Ing.KTZBdoktorandsankaimi@gmail.com
Sarkoci Peter, Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 218C 0408peter.sarkoci@stuba.sk
Sárköziová HajnalkaOPupratovač - upratovačkasarkoziovah@is.stuba.sk
Sárköziová KvetoslavaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201rigoovak@is.stuba.sk
Sawicka AgataSvFbudoucí zahraniční studentagatasawicka93@gmail.com
Sebera Josef, Ing., PhD.SvFjosef.sebera@asu.cas.cz
Sedláčková Júlia, Mgr.OPvrátniksedlackovaj1@is.stuba.sk
Setvák IgorOPpomoc. pracovník v prevádz. jednotke +421 (2) 59 274 300setvak@is.stuba.sk
Shenga Zinaw Dingetu, Ing.KHTEdoktorandzinne78@gmail.com
Schlosser Peter, Dr. Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqschlosserp@is.stuba.sk
Schlosser Tibor, Ing., CSc.KDOSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 707A 5/527tibor.schlosser@stuba.sk
Siman Cyril, Mgr.SvFdoktorandcyrosiman@gmail.com
Sisman EmreSvFbudoucí zahraniční studentemrecambaz.3535@gmail.com
Sitár Marian, Ing.CITpracovník pre didaktickú techniku+421 (2) 59 274 514P 103marian.sitar@stuba.sk
Sivčák Anton, Ing.KBKMdoktoranda.sivcak@gmail.com
Skalík Lukáš, Ing., PhD.KTZBvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 289C 1406xskalik@is.stuba.sk
Skalíková Ingrida, Ing.KTZBdoktorandkaC 1507ingrid.niko@gmail.com
Skoček Ilja, Ing. arch.SvFexterný spolupracovníkqskocek@is.stuba.sk
Slávik Ivan, doc. Ing., PhD.KGTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 672C 0909ivan.slavik@stuba.sk
Slezáková Lenka, Mgr.KARCHodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 420C 1907lenka.slezakova@stuba.sk
Sleziak Patrik, Ing., PhD.KVHKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 622C 1204patrik.sleziak@gmail.com
Slivanský Miloš, Ing., PhD.KKDKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 368A 512milos.slivansky@stuba.sk
Slováková ZuzanaRegarchivár+421 (2) 59 274 212C22zuzana.slovakova@stuba.sk
Smrek Peter, RNDr., PhD.KMDGodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 246C 0520peter.smrek@stuba.sk
Sokáč Marek, doc. Ing., PhD.KZEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 286C 1308marek.sokac@stuba.sk
Sokol Milan, prof. Ing., PhD.KSMEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 448A 228milan.sokol@stuba.sk
Sokol Štefan, prof. Ing., PhD.KGDEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 689A-309stefan.sokol@stuba.sk
Soldánová Veronika, Ing.KVHKdoktorandkav.soldanova@gmail.com
Somorová Viera, doc. Ing., PhD.KTESvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 213C 1020viera.somorova@stuba.sk
Sonnenschein Róbert, Ing., PhD.KBKModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 549A 4/404robert.sonnenschein@stuba.sk
Sopková Mariana, Mgr.SvFmariana.sopkova@shmu.sk
Sozuguzel IpekSvFbudoucí zahraniční studentkaipeksozuguzel@gmail.com
Stacho Jakub, Ing., PhD.KGTEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 674C 0912jakubstacho@atlas.sk
Staneková Ľubica, RNDr., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 709C 0414lubica.stanekova@stuba.sk
Staněk Vlastimil, prof. Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 395A-306vlastimil.stanek@stuba.sk
Stankoci Ivan, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 260247ivan.stankoci@stuba.sk
Stanko Štefan, prof. Ing., PhD.KZEIprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 280C 1304stefan.stanko@stuba.sk
Staňová Andrea, Ing.KZEIodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 702C 1305andrea.stanova@gmail.com
Starovičová MáriaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201maria.starovicova@stuba.sk
Stašová Oľga, Mgr., PhD.KMDGvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 248C 0508olga.stasova@stuba.sk
Steindlbergerová KatarínaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201steindlbergerov@is.stuba.sk
Straková Zuzana, doc. Ing., PhD.KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 638C 1409qkovarova@is.stuba.sk
Struhárová Alena, Ing., PhD.KMTIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 685C 0807alena.struharova@stuba.sk
Struhařová Petra, Ing. arch.KARCHdoktorandka+421 (2) 59 274 606C 1901struharj@stonline.sk
Struk Peter, Mgr., PhD.KMDGodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 418C 0507peter.struk@stuba.sk
Stupňanová Andrea, doc. Mgr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 416C 0403andrea.stupnanova@stuba.sk
Sucháneková EvaKGTEstavebný technička+421 (2) 59 274 287C 0917eva.suchanekova@stuba.sk
Suchá Oľga, Ing.OPplavčík+421 (2) 59 274 509olga.sucha@stuba.sk
Súľovská Monika, Ing., PhD.KGTEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 281C 1703monika.sulovska@stuba.sk
Sumec Jozef, prof. Mgr. RNDr. Ing., DrSc.SvF+421 (2) 59 274 455A - 227jozef.sumec@stuba.sk
Szabó Daniel, Mgr.KKPSvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 452A lab. II.suteréndaniel.szabo@stuba.sk
Szalayová Sylvia, Ing., PhD.KTESodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 572C 1022sylvia.szalayova@stuba.sk
Székyová Mária, Ing.KTZBdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 63214.posch./2qszekyova@is.stuba.sk
Szilágyiová AndreaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 203szilagyiova@is.stuba.sk
Szlaur Erik, Ing.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 715CIT 3/2erik.szlaur@stuba.sk
Szolgay Ján, prof. Ing., PhD.KVHKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 498C 1205jan.szolgay@stuba.sk
Šabíková BeátaCIToperátorka VS+421 (2) 59 274 656CIT 34/3beata.sabikova@stuba.sk
Šafář Roman, Ing., PhD.SvFqsafar@is.stuba.sk
Šagát Marián, Mgr.KMDGdoktorandC 0519marian.sagat@gmail.com
Šarvaicová Simona, Ing.KBKMdoktorandkasimona.sarvaicova@gmail.com
Šatura Tomáš, Ing.Tajomníktajomník fakulty+421 (2) 59 274 471C1/6tomas.satura@stuba.sk
Šebesta PeterOPobsluhovač výťahov+421 (2) 59 274 307sebesta@is.stuba.sk
Šedivý Peter, Ing.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 918 665 028CIT 3/2peter.sedivy@stuba.sk
Šeliga Adam, Ing.KMDGdoktorandseliga@math.sk
Šiagiová Jana, doc. RNDr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 731C 0412jana.siagiova@stuba.sk
Šimek Richard, Ing.KARCHdoktorand+421 (2) 59 274 630C 1913richard.simek.1@gmail.com
Šimko Peter, Ing. arch. Ing., PhD.KARCHodborný asistent CSc.,PhD.C 2103peter.simko@stuba.sk
Šimkovičová Vladimíra, Ing. arch., PhD.KARCHodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 606C 1902vladimira.simkovicova@stuba.sk
Šín Peter, RNDr., PhD.KFYZodborný asistent CSc.,PhD.C 0308peter.sin@stuba.sk
Šipošová Alexandra, Ing., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 407C 0404siposovaa@is.stuba.sk
Širáň Jozef, prof. RNDr., DrSc.KMDGprofesor DrSc.+421 (2) 59 274 315C 0405jozef.siran@stuba.sk
Šišmišová Zuzana, Ing.KSMEdoktorandka+421 (2) 59 274 256A 215zuzana.sismisova@stuba.sk
Škrinár Andrej, doc. Ing., PhD.KVHKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 617C 1215andrej.skrinar@stuba.sk
Škultétyová Ivona, doc. RNDr., PhD.KZEIdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 280C 1302ivona.skultetyova@stuba.sk
Škvarka Juraj, Ing.KGTE, doktorandC 1722skvarkajr@gmail.com
Šmotlák Marcel, Ing., PhD.KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 581C 1510marcel.smotlak@stuba.sk
Šoltész Andrej, prof. Ing., PhD.KHTEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 320C 1118andrej.soltesz@stuba.sk
Šoltész Július, doc. Ing., PhD.KBKMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 384A 4/432julius.soltesz@stuba.sk
Špánik Peter, Ing.KGZAdoktorand+421 917 669 453Mýtna ul. 5.p.petospanik@gmail.com
Špildová Dagmar, PhDr.KJAZodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 262C 1806dagmar.spildova@stuba.sk
Šťastný Patrik, Ing.KTESdoktorandpatrik.happy.stastny@gmail.com
Štecák Róbert, Ing.KKDKdoktorandsteci8100@gmail.com
Štefanička Tomáš, Mgr.KGZAdoktorandgpktondo@gmail.com
Štefunková Zuzana, Ing., PhD.KVHKodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 627C 12/9xmacurova@is.stuba.sk
Štefunková Zuzana, Ing., PhD.KMTIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 682C 0805zuzana.stefunkova@stuba.sk
Števo Stanislav, Ing., PhD.SvF+421 (2) 60 291 801D703qstevo@is.stuba.sk
Štilhammerová VeronikaKICknihovníčka+421 (2) 59 274 576veronika.stilhammerova@stuba.sk
Štujber Miloslav, Ing.KKPSvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 465C 0719miloslav.stujber@stuba.sk
Štujberová Magdaléna, doc. Ing., PhD.KKDKdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 370A 508magdalena.stujberova@stuba.sk
Šujanová Paulína, Ing. arch.KKPSdoktorandka+421 (2) 59 274 654C 1520paulina.sujanova@stuba.sk
Šulek Peter, doc. Ing., PhD.KHTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 571C 1120peter.sulek@stuba.sk
Šulíková Katarína, Mgr.KKDKtechnická pracovníčka+421 (2) 59 274 377A 517katarina.sulikova@stuba.sk
Švecová Zuzana, Mgr.PAMOpracovníčka pre personálne činnosti+421 (2) 59 274 305C1/10zuzana.svecova@stuba.sk
Takács Ján, doc. Ing., PhD.KTZBdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 635C 1412jan.takacs@stuba.sk
Tarová Jana, Mgr.CITpracovníčka v oblasti výpočtovej techniky+421 (2) 59 274 512CIT 4/2jana.tarova@stuba.sk
Tereňová Zuzana, RNDr., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 429C 0518terenova@is.stuba.sk
Tomašovič Peter, prof. Ing., PhD.SvFexterný školiteľ+421 (2) 59 274 436C 0704peter.tomasovic@stuba.sk
Tomek Lukáš, Ing. Mgr., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0511tomek@fmph.uniba.sk
Tomová Magdaléna, Mgr.MOpracovníčka ekonomiky práce+421 (2) 59 274 629C3/13magdalena.tomova@stuba.sk
Topilin Alexander, Ing. arch.KARCHdoktorand+421 (2) 59 274 239C 1919topilinalexander@gmail.com
Tóth OndrejOPprevádzkový zámočník+421 (2) 59 274 328I. suterén blok Bondrej.toth@stuba.sk
Turček Ivan, doc. Ing., PhD.SvFivan.turcek@stuba.sk
Turček Peter, prof. Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 665C 0903peter.turcek@stuba.sk
Turis Matúš, Ing.KSMEdoktorand+421 (2) 59 274 334A 218matus.turis@stuba.sk
Tvrdá Katarína, doc. Ing., PhD.KSMEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 291A 224katarina.tvrda@stuba.sk
Tzimika EleftheriaSvFbudoucí zahraniční studentkaetzimika@uth.gr
Uba Markjoe Olunna, MSc.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorandmarkjoe.uba@unn.edu.ng
Uhlířová Lenka, Ing.KSMEdoktorandka+421 (2) 59 274 247A 222lenka.uhlirova@stuba.sk
Unčíková AndreaOPpracovníčka MTZ+421 (2) 59 274 468C1/14andrea.uncikova@stuba.sk
Unčík Stanislav, prof. Ing., PhD.KMTIprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 686C 0811stanislav.uncik@stuba.sk
Urbanovská AnnaSekDpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 472C1/4anna.urbanovska@stuba.sk
Vacek Šimon, Ing. arch. Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 645C 1508vacek.simon@gmail.com
Václavíková Štefánia, Mgr.SvF, KMDGvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, systémová integrátorka+421 (2) 59 274 404C 0521vaclavikova@math.sk
Vajda Peter, RNDr., PhD.SvFqvajda@is.stuba.sk
Vajsáblová Margita, doc. RNDr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 406C 0515margita.vajsablova@stuba.sk
Valašík Adrián, Ing.KBKMdoktorand+421 (2) 59 274 387A 4/435adrianvalasik@gmail.com
Valášková Ľubica, RNDr., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 404C 0521lubica.valaskova@stuba.sk
Valent Peter, Ing., PhD.KVHKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 727C 1514peter_valent@stuba.sk
Vaníček Ivan, prof. Ing., DrSc.SvFqvanicek@is.stuba.sk
Vargic Lukáš, Ing.KARCHdoktorand+421 (2) 59 274 630C 1913lukas.vargic@gmail.com
Vargová Andrea, Ing., PhD.KKPSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 437C 0717andrea.vargova@stuba.sk
Vargová MagdalénaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201magdalena.vargova@stuba.sk
Vaseková Barbora, Ing.KVHKdoktorandkabarborkas@gmail.com
Vavríková Lucia, Ing., PhD.KMDGvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 709C 0414vavrikova@is.stuba.sk
Vavrová AndreaKICknihovníčka+421 (2) 59 274 495andrea.vavrova@stuba.sk
Vavrovič Boris, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 444C 0605boris.vavrovic@stuba.sk
Véghová Ivana, Ing., PhD.KSMEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 311A 211ivana.veghova@stuba.sk
Venglár Michal, Ing., PhD.KSMEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 334A 219michal.venglar@stuba.sk
Vidakovič Aleksandar, Ing.KBKMdoktorandxvidak@gmail.com
Víchová Kamila, Ing., PhD.KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 660C 1413kamilavichova2015@gmail.com
Villamayor García-Asenjo, Ing., PhD.SvFexterný školiteľqvillamayor@is.stuba.sk
Vlnková JanaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 203jana.vlnkova@stuba.sk
Vojčíková VieraKTVYodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 264C 1810viera.vojcikova@stuba.sk
Výleta Roman, Ing., PhD.KVHKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 727C 1514xvyleta@is.stuba.sk
Yildiz ErdoganSvFbudoucí zahraniční studenterdoganyildiz@outlook.com
Zajacová Janka, JUDr., PhD.KHUVodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 220C 2008janka.zajacova@stuba.sk
Zapletal Ivan, prof. Ing., DrSc.SvFqzapletal@is.stuba.sk
Zelem Lukáš, Ing., PhD.KARCHvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 630C 1913zelem.lukas@gmail.com
Zelinka ĽubošOPúdržbár+421 (2) 59 274 300lubos.zelinka@stuba.sk
Zicháček Martin, Bc.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 715CIT 3/2martin.zichacek@stuba.sk
Zúbek PeterOPtechnický pracovník+421 (2) 59 274 330peter.zubek@stuba.sk
Zuzulová Andrea, Ing., PhD.KDOSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 355A 5/533andrea.zuzulova@stuba.sk
Ždímalová Mária, Mgr., PhD.KMDGvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 419C 0501zdimal@math.sk
Žilinský Juraj, doc. Ing., PhD.KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 461C 0614juraj.zilinsky@stuba.sk
Žjaková Daniela, Ing.KARCHdoktorandka+421 (2) 59 274 606C 1901danielazjakova@gmail.com

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.