18. 10. 2018  5:51 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta chemickej a potravinárskej technológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Ácsová Aneta, Ing.OPTdoktorandkaaneta.acsova@gmail.com
Ačai Pavel, doc. Ing., PhD.OChBIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 249NB2124pavel.acai@stuba.sk
Adamíková Jana, Ing.OChBIdoktorandkaNB4143jajaada@gmail.com
Ahmed Gamal Mohamed Zain, MSc.ÚPSPdoktorandgamalzeen90@hotmail.com
Akbaba Aslı CeydanurFCHPTbudoucí zahraniční studentkaceyda_akbaba97@hotmail.com
Aksay IsmailFCHPTbudoucí zahraniční studentisomiller376@gmail.com
Aleknaite KarolinaFCHPTbudoucí zahraniční studentkakarolina.aleknaite@ktu.edu
Alexy Pavel, prof. Ing., PhD.OPKVprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 536SB 479pavol.alexy@stuba.sk
Alghrsi Sham AlaliFCHPTbudoucí zahraniční studentsham.gorsi@gmail.com
Almassy Ambróz, Mgr., PhD.FCHPTalmassy@fns.uniba.sk
Alshehadat Mohammad nour aldinFCHPTbudoucí zahraniční studentmohammadnouraldin@gmail.com
Ambrová Marta, Ing., PhD.OATodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 783172, stará budova, 1. poschodiemarta.ambrova@stuba.sk
Andrezálová Lucia, RNDr., PhD.FCHPTqandrezalova@is.stuba.sk
Androvičová Jarmilafinančná účtovníčka+421 918 674 636B 1102jarmila.androvicova@stuba.sk
Annus Július, Ing.OChFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním226, stará budova, 2. poschodiejulius.annus@stuba.sk
Antalík Marián, prof. Ing., DrSc.FCHPTantalik@saske.sk
Antošová Monika, Ing., PhD.OChBIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 240NB2125monika.antosova@stuba.sk
Argalášová Ľubica, doc. MUDr., PhD., MPHFCHPTqargalasova@is.stuba.sk
Arnoldová ZuzanaTPPupratovač - upratovačkaarnoldova@is.stuba.sk
Artzová Petra, Ing.OIaRPdoktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímartzova@hotmail.com
Augustín Jozef, prof. Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľqaugustinj@is.stuba.sk
Bábelová Andrea, Mgr., PhD.FCHPTandrea.babelova@savba.sk
Babinec Štefan, Ing., PhD.FCHPT+421 (2) 59 325 342NB 628stefan.babinec@stuba.sk
Babinská Katarína, MUDr., MSc, PhD.FCHPTdohoda o vykonaní prácekatarina.babinska@fmed.uniba.sk
Babjak Matej, Ing., PhD.OOChodborný asistent CSc.,PhD.matej.babjak@stuba.sk
Babjaková Jana, MUDr., PhD., MPHFCHPTqbabjakovaj@is.stuba.sk
Bača Ľuboš, Ing., PhD.FCHPT, OAMvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ+421 (2) 59 325 545104,SB,1. poschodiebacal@is.stuba.sk
Bačiak Ladislav, Mgr., PhD.CLvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 542 765pracovisko na Kramárochbaciak@is.stuba.sk
Bačová Zuzana, Mgr., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqbacova@is.stuba.sk
Báhidský Michal, Ing., PhD.FCHPTmichal.bahidsky@slovnaft.sk
Bachár Dušan, Ing.FCHPTdusan.bachar@heineken.com
Bajus Martin, prof. Ing., DrSc.FCHPTmartin.bajus@stuba.sk
Bakaráč Peter, Ing.OIaRP, ÚIAMdoktorand, asistentbakarac@centrum.sk
Bakoš Dušan, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc.OPKVvedecký pracovník KS I. DrSc.+421 903 238 191dusan.bakos@stuba.sk
Bakoš Ján, RNDr., PhD.FCHPTexterný školiteľqbakos@is.stuba.sk
Bakošová Monika, doc. Ing., PhD.ÚIAMdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 353NB 664monika.bakosova@stuba.sk
Bakošová Viera, Ing.FCHPTv. bakosova@crif.com
Baláž Vladimír, doc. RNDr., CSc.OMdocent CSc.,PhD.+421 918 674 296NB 618vladimir.balaz@stuba.sk
Báleš Vladimír, prof. Ing., DrSc.OChBIprofesor DrSc.+421 (2) 59 325 256NB3128vladimir.bales@stuba.sk
Balík Josef, doc. Ing., Ph.D.FCHPTjosef.balik@mendelu.cz
Balogh Róbert, Ing.ÚPSPdoktorandbaloghr90@citromail.hu
Balogová Annapracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 674 239B 122anna_balogova@stuba.sk
Banas Vladislav, Mgr.FCHPTexterní učitelqbanasv@is.stuba.sk
Bánki Julius, Ing. RNDr., CSc.FCHPT+421 (2) 59 325 317NB 629julius.banki@stuba.sk
Barák Imrich, RNDr., DrSc.FCHPTimrich.barak@savba.sk
Barančík Miroslav, RNDr., CSc.FCHPTexterný školiteľqbarancik@is.stuba.sk
Baráth Marek, RNDr., PhD.FCHPTexterný školiteľchemmbar@savba.sk
Baráth Peter, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľpeter.barath@savba.sk
Barbas Serra Cláudia BeatrizFCHPTbudoucí zahraniční studentkaserrac1@gmail.com
Barbieriková Zuzana, Ing., PhD.OFChodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 789253, stará budova, 2. poschodiezuzana.barbierikova@gmail.com
Barbušová Jana, Ing.OEIdoktorandkajana.barbusova8@gmail.com
Barek Jiří, prof. RNDr., CSc.FCHPTqbarek@is.stuba.sk
Barlog Martin, Ing.OATdoktorandmonarchia137137@gmail.com
Baroň Mojmír, doc. Ing., Ph.D.FCHPTmojmir.baron@mendelu.cz
Barrieux ClémentFCHPTbudoucí zahraniční studentcbarrieux@etu.isara.fr
Bartáček Jan, Ing., PhD.FCHPTjan.bartacek@vscht.cz
Bartalosová EvaTPPupratovač - upratovačkabartalosovae@is.stuba.sk
Bartalošová Veronika, Ing.FCHPTbartalosova.veronika@gmail.com
Bartoličová HildaTPPvrátnikhilda.bartolicova@stuba.sk
Bartoš Josef, Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľqbartosj@is.stuba.sk
Bartovič Alexander, Ing., PhD.FCHPTa.bartovic@gmail.com
Baťalíková Natália, Ing.SCHKknihovníčkabatalikova@is.stuba.sk
Batthyány RobertTPPprevádzkový pracovníkbatthyany@is.stuba.sk
Bauerová Katarína, PharmDr., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqbauerova@is.stuba.sk
Baumannová HedvigaTPPupratovač - upratovačkabaumannova@is.stuba.sk
Bazeľ Yaroslav, prof. Dr., DrSc.FCHPTyaroslav.bazel@upjs.sk
Beder Matúš JurajSCHKprac. technickej obsluhy a údržby VSbeder@is.stuba.sk
Bednáriková Alena, Ing., PhD.FCHPTalena.bednarikova@highchem.com
Beinrohr Ernest, prof. Ing., DrSc.ÚACHvedecký pracovník KS I. DrSc.+421 (2) 59 325 736491, nová budova, blok C, 4. poschodieernest.beinrohr@stuba.sk
Belišová Noemi, Ing.OEIdoktorandkanoemi.belisova@gmail.com
Bella Maroš, Ing., PhD.FCHPTmaros.bella@centrum.sk
Belluš Juraj, Ing.FCHPTqbellus@is.stuba.sk
Bělohlav Zdeněk, prof. Ing., CSc.FCHPTqbelohlav@is.stuba.sk
Benco Ľubomír, doc. Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľqbenco@is.stuba.sk
Bendová Hana, RNDr., Ph.D.FCHPThbendova@szu.cz
Bendová Katarína, Ing.FCHPTkatarina.bendova@ikea.com
Benická Eva, doc. Ing., PhD.ÚACHdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 270566, nová budova, blok C, 5. poschodieeva.benicka@stuba.sk
Benková Zuzana, Mgr., PhD.FCHPTexterná školiteľkaupolzben@savba.sk
Beránková Martina, Ing., PhD.FCHPTmatka.berankova@gmail.com
Berek Dušan, doc. Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľqberek@is.stuba.sk
Berényiová Andrea, Mgr., PhD.FCHPTandrea.berenyiova@savba.sk
Berkeš Dušan, doc. Ing., CSc.OOChdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 147dusan.berkes@stuba.sk
Bertók Tomáš, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľbertok.tomas@gmail.com
Beseda Igor, Ing., PhD.FCHPTbeseda@a1synth.sk
Bezáková Lýdia, doc. RNDr., PhD.FCHPTbezakova@fpharm.uniba.sk
Bieliková BeátaTPPvrátnikbielikovab@is.stuba.sk
Biely Peter, RNDr., DrSc.FCHPTexterný školiteľqbiely@is.stuba.sk
Bilanin Marián, Ing., PhD.FCHPTmarian.bilanin@stvps.sk
Bílek Vlastimil, doc. Ing., PhD.FCHPTvlastimil.bilek@vsb.cz
Bíliková Katarína, RNDr., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqbilikova@is.stuba.sk
Bírošová Lucia, doc. Ing., PhD.OVHKPdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 478SB 620, 6.pbirosova@is.stuba.sk
Bírošová Zuzana, Ing., CSc.FCHPTqbirosova@is.stuba.sk
Bitterová Gabriela, Ing.FCHPTgabriela.bitterova@gmail.com
Biznar Richard, Ing.FCHPTqbiznar@is.stuba.sk
Blahová Elena, Ing.FCHPTqblahova@is.stuba.sk
Blahušiak Marek, Ing., PhD.OChBIodborný asistent CSc.,PhD.NB3126marek.blahusiak@stuba.sk
Blahutová Jana, Mgr., PhD.FCHPTjana.sefcovicova@savba.sk
Blaškovič Dušan, RNDr., PhD.FCHPTexterný školiteľqblaskovic@is.stuba.sk
Blaškovičová Jana, RNDr., PhD.ÚACHodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 281476, nová budova, blok C, 4. poschodiejana.blaskovicova@stuba.sk
Blažeková Lenka, Ing., PhD.FCHPTlenka.blazekova@ucm.sk
Bleha Tomáš, prof. Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľbleha@is.stuba.sk
Blšáková Anna, Ing.ÚBMdoktorandkaanna.blsakova@gmail.com
Bobál Vladimír, prof. Ing., CSc.FCHPTqbobal@is.stuba.sk
Bobošík Vladimír, Ing., CSc.FCHPTbobosik@synkola.sk
Bobrík Miroslav, prof. PhDr., PhD.OTVŠprofesor CSc.,PhD.miroslav.bobrik@stuba.sk
Boča Miroslav, doc. Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľmiroslav.boca@savba.sk
Boča Roman, prof. Ing., DrSc.FCHPT+421 (2) 59 325 610547, nová budova, blok B, 5.poschodieroman.boca@stuba.sk
Bočkaj Ján, Ing., PhD.OSP-DPvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.jano.bockaj@gmail.com
Bodík Igor, prof. Ing., PhD.OEIprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 384746, nová budova, blok B, 7. poschodieigor.bodik@stuba.sk
Bodišová Jana, Ing.OOTKaRdoktorandkabodisova.jana@gmail.com
Bodor Róbert, RNDr., PhD.FCHPTbodor@fns.uniba.sk
Body Patrik, Ing.OPTdoktorandpatrikbody@gmail.com
Boháč Andrej, doc. RNDr., PhD.FCHPTandrej.bohac@fns.uniba.sk
Boháčiková Nikola, Ing.OOChdoktorandkanikola.bohacikova@gmail.com
Bolhová Eva, Ing., PhD.FCHPTeva.bolhova@stuba.sk
Bondareva Irina, doc. Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľka+421 918 669 114irina.bondareva@stuba.sk
Bondarev Dmitrij, RNDr., Ph.D.FCHPTexterný školiteľdmitrij.bondarev@savba.sk
Boor Štefan, RNDr., PhD.OModborný asistent CSc.,PhD.+421 918 674 308NB 181stefan.boor@stuba.sk
Borsányiová GabrielaOTVŠskladníčka+421 (2) 59 325 644NB P127gabriela.borsanyiova@stuba.sk
Borsig Eberhard, prof. Ing., DrSc.FCHPTeberhard.borsig@stuba.sk
Borsová AnnaTPPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201anna.borsova@stuba.sk
Bortňák Dušan, Ing.OOChchemický lab. technik a kontrolór, doktoranddusanbortnakml@gmail.com
Bouzek Karel, Dr. Ing.FCHPTbouzekk@vscht.cz
Brachňaková Barbora, Ing.OAChdoktorandka+421 (2) 59 325 184453, nová budova,blok B, 4.poschodiebarbora.brachnakova@gmail.com
Brancia D'Apricena NicoloFCHPTbudoucí zahraniční studentn.branciadapricena@studenti.unina.it
Brandeburová Paula, Ing.OEIdoktorandkabrandeburova.paula@gmail.com
Brat Jiří, doc. Ing., PhD.FCHPTjiri.brat@unilever.com
Breier Albert, prof. Ing., DrSc.ÚBMriaditeľ ústavu - Profesor DrSc.+421 918 674 514albert.breier@savba.sk
Breierová Emília, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqbreierova@is.stuba.sk
Breza Martin, doc. Ing., CSc.OFChdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 482277, stará budova, 2. poschodiemartin.breza@stuba.sk
Brezáni Jozef, Ing., PhD.FCHPTjozef.brezani@conti.sk
Brezovan Marek, Ing.OAChdoktorandmarek.brezovan@gmail.com
Brezová Vlasta, prof. Ing., DrSc.OFChprofesorka DrSc.+421 (2) 59 325 666279, stará budova, 2. poschodievlasta.brezova@stuba.sk
Brežná Barbora, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqbrezna@is.stuba.sk
Brežný Róbert, Ing., PhD.FCHPTbreznyr@gmail.com
Brtko Július, Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľqbrtkoj@is.stuba.sk
Brunnerová Eva, Ing.FCHPTdohoda o vykonaní práceqbrunnerova@is.stuba.sk
Búcsiová Ľubica, Ing., PhD.FCHPTqbucsiova@is.stuba.sk
Bučinský Lukáš, doc. Ing., PhD.OChFdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 482275, stará budova, 2. poschodielukas.bucinsky@stuba.sk
Bučko Marek, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľqbucko@is.stuba.sk
Buday Mikuláš, Ing., CSc.FCHPTmbuday@vucht.sk
Budayová MáriaTPPupratovač - upratovačkamaria.budayova@stuba.sk
Bugaj Peter, Ing., PhD.FCHPT+421 917 674 579qbugajp@is.stuba.sk
Bugárová IvetaTPPupratovač - upratovačkabugarovai@is.stuba.sk
Bugárová Nikola, Ing.OPKVdoktorandkabugarova.nikol@gmail.com
Bujdák Juraj, RNDr., Dr.FCHPTexterný školiteľqbujdak@is.stuba.sk
Bujdáková Helena, doc. RNDr., CSc.FCHPTbujdakova@fns.uniba.sk
Buňková Leona, doc. RNDr., Ph.D.FCHPTbunkova@utb.cz
Burčová Zuzana, Ing.OPTdoktorandkaz.burcova@gmail.com
Bustin Dušan, prof. Ing., DrSc.FCHPTdohoda o vykonaní prácedusan.bustin@stuba.sk
Bystrický Slavomír, Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľqbystricky@is.stuba.sk
Cagala Martin, Mgr.ÚBMdoktorandmartin.cagala@savba.sk
Cagardová Denisa, Ing.OChFdoktorandka, asistentkadenisa.cagardova@gmail.com
Caletková Oľga, Ing., PhD.OOChodborná asistentka CSc.,PhD.olga.karlubikova@gmail.com
Capek Ignác, RNDr., DrSc.FCHPTexterný školiteľqcapeki@is.stuba.sk
Capek Peter, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľqcapek@is.stuba.sk
Cejpek Kamil, doc. Ing., PhD.FCHPTkamil.cejpek@gmail.com
Cejpek Karel, doc. Ing., PhD.FCHPTcejpekk@vscht.cz
Cibulková Zuzana, doc. Ing., PhD.OFChvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 538230, stará budova, 2. poschodiecibulkova@is.stuba.sk
Ciesarová Zuzana, Ing., CSc.FCHPTexterná školiteľkaqciesarova@is.stuba.sk
Cifra Peter, RNDr., DrSc.FCHPTexterný školiteľqcifra@is.stuba.sk
Ciocys ViliusFCHPTbudoucí zahraniční studentvilius.ciocys@ktu.edu
Csáky Zsófia, Mgr.ÚBMdoktorandkamisscsaky@gmail.com
Csánó GejzaOOTKaRchemický lab. technik a kontrolórcsano@is.stuba.sk
Csenkeyová AgátaOFChchemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 778263, stará budova, 2. poschodiecsenkeyova@is.stuba.sk
Cseriová Andrea, Ing.FCHPTandrea.cseriova@heineken.com
Csukás Ladislav, Ing.FCHPTladislav.csukas@slovnaft.sk
Cvečková Evafinančná účtovníčka+421 918 674 638D 1119cveckova@is.stuba.sk
Cvengroš Ján, doc. Ing., DrSc.FCHPT+421 (2) 59 325 531jan.cvengros@stuba.sk
Cvengrošová Zuzana, Ing., CSc.FCHPTzuzana.cvengrosova@stuba.sk
Czölderová Marianna, Ing., PhD.OEIvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 220czolderova@gmail.com
Čabalová Iveta, doc. Ing., PhD.FCHPTqcabalova@is.stuba.sk
Čačanyiová SoňaFCHPTexterná školiteľkaqcacanyiova@is.stuba.sk
Čacho František, Ing., PhD.ÚACHodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 736389, nová budova, blok C, 3. poschodiefrantisek.cacho@stuba.sk
Čapek Libor, doc. Ing., PhD.FCHPTlibor.capek@upce.cz
Čarný Tomáš, Ing.OOChdoktorandtomas.carny7@gmail.com
Čejka Jiří, prof. Ing., DrSc.FCHPTjiri.cejka@jh-inst.cz
Čelikovský Sergej, prof. RNDr., CSc.FCHPTSergej.celikovsky@fel.cvut.cz
Čeppan Michal, prof. Ing., PhD.OPAFzástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.michal.ceppan@stuba.sk
Černák Juraj, prof. RNDr., CSc.FCHPTjuraj.cernak@upjs.sk
Černáková Ľudmila, doc. Ing., PhD.OPKVdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 570SB 471ludmila.cernakova@stuba.sk
Černocká Hana, RNDr., Dr.FCHPTcernocka@ibp.cz
Čertík Milan, doc. Ing., PhD.ÚBTdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 491SB 320milan.certik@stuba.sk
Červeňanský Ivan, Ing.OChBIdoktorandNB2130ivan.cervenansky@gmail.com
Červenčík Karol, Ing.OVHKPdoktorandkarol.cervencik@gmail.com
Červený Libor, prof. Ing., DrSc.FCHPTqcerveny@is.stuba.sk
Čík Gabriel, prof. Ing., CSc.OEIvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 220728, nová budova, blok A, 7. poschodiegabriel.cik@stuba.sk
Čipák Ľuboš, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľlubos.cipak@savba.sk
Čirka Ľuboš, Ing., PhD.OIaRPodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 355NB 666lubos.cirka@stuba.sk
Čižeková Lýdia, Mgr., PhD.FCHPTlydia.cizekova@gmail.com
Čižmárová Oľga, Ing.OEIdoktorandkaoli.cizmarova@gmail.com
Čižnár Ivan, prof. Ing., DrSc.FCHPTivan.ciznar@szu.sk
Čížová Alžbeta, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqcizova@is.stuba.sk
Čížová Katarína, Ing., PhD.ODCPvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímKatie.cizova@gmail.com
Čollák Mikuláš, Ing.FCHPTcollakm@gmail.com
Čupka Pavol, Ing., PhD.FCHPTcupka@liecive-rastliny.sk
Danášová Eva, Mgr.pracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 674 242B 123eva.danasova@stuba.sk
Dandár Alexander, prof. Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľalexander.dandar@stuba.sk
Danielik Vladimír, doc. Ing., PhD.OATdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 523153, stará budova, 1. poschodievladimir.danielik@stuba.sk
Danihelová Martina, Mgr., PhD.FCHPTexterná školiteľkamartinadanihelova@gmail.com
Danišová Lucia, Ing.OPKVdoktorandkalucdanisova@gmail.com
Danišová TeréziaTPPupratovač - upratovačkaterezia.danisova@stuba.sk
Danišovič Ľuboš, RNDr., PhD.FCHPTlubos.danisovic@fmed.uniba.sk
Danko Martin, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľqdankom@is.stuba.sk
Danko Matej, Ing.OChBIdoktorandNB2130etto91@azet.sk
Daosud WachiraFCHPTzahraniční hostqdaosud@is.stuba.sk
Darvasiová Denisa, Ing.OFChdoktorandka, asistentka269, stará budova, 2. poschodiedenisa.darvasiova@gmail.com
Daučík Pavol, doc. Ing., PhD.OOTKaRvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 918 674 406pavol.daucik@stuba.sk
Dekánková Ivana, Mgr.OOChchemický lab. technička a kontrolórivana.viskupicova@stuba.sk
Dendišová VeronikaTPPtechnická pracovníčkadendisova@is.stuba.sk
Derco Ján, prof. Ing., DrSc.OEIdocent DrSc.+421 (2) 59 325 231730, nová budova, blok A, 7. poschodiejan.derco@stuba.sk
Dercová Katarína, doc. Ing., PhD.ÚBTdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 710SB 327katarina.dercova@stuba.sk
Dikošová Lívia, Ing.OOChdoktorandkaliv.dikos@gmail.com
Dlháň Ľubor, RNDr., PhD.OAChvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 618460, nová budova,blok B, 4.poschodielubor.dlhan@stuba.sk
Dobišová Katarína, Ing.FCHPTkatarina.dobisova@sk.nestle.com
Dobrota Dušan, prof. MUDr., CSc.FCHPTdobrota@jfmed.uniba.sk
Doháňošová Jana, Ing., PhD.CLvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 452P32 B, stará budova, prízemie vľavojana.dohanosova@gmail.com
Dolejš Petr, doc. Ing., CSc.FCHPTpetr.dolejs@wet-team.cz
Dorchei Faeze, PharmDr., Dr.ÚPSPdoktorandkafaeze.dorchei@savba.sk
Dostál Libor, doc. Ing., Ph.D.FCHPTlibor.dostal@upce.cz
Dovinová Ima, RNDr., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqdovinova@is.stuba.sk
Drábik Milan, doc. RNDr., CSc.FCHPTexterný školiteľqdrabik@is.stuba.sk
Dragúňová Jana, Mgr., CSc.FCHPTqdragunova@is.stuba.sk
Drahovská Hana, doc., PhD.FCHPTdrahovska@fns.uniba.sk
Dremencov Eliahu, Mr.sc., PhD.FCHPTexterný školiteľeliyahu.dremencov@savba.sk
Drobňaková Gabrielapokladníčka, pracovníčka pre zahraničné vzťahydrobnakova@is.stuba.sk
Drtil Miloslav, prof. Ing., PhD.OEIprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 234747, nová budova, blok B, 7. poschodiemiloslav.drtil@stuba.sk
Drtilová Iveta, Ing.SCHKknihovníčkagundova@is.stuba.sk
Drtilová Tereza, Ing.ÚBTdoktorandkatereza.drtilova@plusko.net
Drusková Darina, Ing.pracovníčka pre plán a rozpočet+421 918 674 133D 1118druskova@is.stuba.sk
Dřímal Jiří, doc. RNDr., CSc.FCHPTsales@lifetech.cz
Dubaj Tibor, Ing., PhD.OFChvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 532201, stará budova, 2. poschodiet.dubaj@gmail.com
Duban RudolfTPPprevádzkový pracovník+421 918 674 114rudolf.duban@stuba.sk
Dubová Zuzana, Ing., PhD.FCHPTzuz.ada@gmail.com
Dudáš Jozef, doc. Ing., PhD.OChBIdocent CSc.,PhD.+421 918 674 654NB2123jozef.dudas@stuba.sk
Dudášová Barbora, Ing.OChBIpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 325 250NB3132barbora.dudasova@stuba.sk
Dudášová Hana, Ing., PhD.FCHPThana.dudasova@zoznam.sk
Dudášová ZitaTPPupratovač - upratovačkadudasovaz@is.stuba.sk
Dugovičová Tatiana, Ing.FCHPTtatiana.dugovicova@minv.sk
Ducháček Vratislav, prof. Ing., DrSc.FCHPTqduchacek@is.stuba.sk
Ďuračka Miroslav, Ing.FCHPTduracka@vuki.sk
Ďuračková Zdenka, prof. Ing., PhD.FCHPTzdenka.durackova@fmed.uniba.sk
Ďurčanská Katarína, Ing.ÚBT, FCHPT, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímSB 384katkazblavy@gmail.com
Durec Ján, Ing., PhD.FCHPTdurec@mccarter.sk
Ďurfina Ladislav, Ing., PhD.FCHPTLadislav.Durfina@brenntag.sk
Ďurica Tibor, prof. Ing., PhD.FCHPTqduricat@is.stuba.sk
Ďurina Lukáš, Ing.OOChdoktoranddurina.lukas@gmail.com
Ďuriš Andrej, Ing., PhD.FCHPTduris@synkola.sk
Ďurišová Barbora, Ing.FCHPTdurisova.barbora1@gmail.com
Ďurišová Kamila, Ing.ÚBMdoktorandkabambulka0761@azet.sk
Ďurovič Michal, doc. Ing., PhD.FCHPTMichal.Durovic@nacr.cz
Dusza Ján, prof. RNDr., DrSc.FCHPTqdusza@is.stuba.sk
Dvonka Vladimír, Ing., PhD.OPAFvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 221NB 5118vladimir.dvonka@stuba.sk
Dvoran Ján, doc. Ing., CSc.FCHPT+421 903 262 352NB 677jan.dvoran@stuba.sk
Dvoranová Dana, doc. Ing., PhD.OFChdocentka CSc.,PhD.+421 918 674 477270, stará budova, 2. poschodiedana.dvoranova@stuba.sk
Dzivák Jozef, Ing.SCHKriaditeľ SCHK+421 915 797 336jozef.dzivak@stuba.sk
Dzurňák Ľubomír, Ing.FCHPTqdzurnak@is.stuba.sk
Eckstein Anita, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľkaanitka.andics@post.sk
Egan Beňová Tamara, RNDr., PhD.FCHPTbenova.tamara@gmail.com
Elefant MichalTPPpracovník pre verejné obstarávanieelefant@is.stuba.sk
Elefantová Katarína, Ing., PhD.ÚBMvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., chemický laborantkatarina.turakova@gmail.com
Eštoková Adriana, prof. RNDr., PhD.FCHPTadriana.estokova@tuke.sk
Etrych Tomáš, RNDr., DrSc.FCHPTqetrycht@is.stuba.sk
Fabíková ElenaOFChchemický lab. technička a kontrolór+421 918 674 785271, stará budova, 2. poschodieelena.fabikova@stuba.sk
Faragó Juraj, RNDr., CSc.FCHPTjuraj.farago@ucm.sk
Farkaš Pavol, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľchempalo@savba.sk
Farkaš Vladimír, doc. Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľqfarkas@is.stuba.sk
Fašková Lucia, Ing.OATdoktorandkaneutral.nothing@gmail.com
Fedorko Pavol, doc. Ing., PhD.OChFdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 681225, stará budova, 2. poschodiepavol.fedorko@stuba.sk
Fedorová Elena, Ing.FCHPTdohoda o vykonaní práceqfedorovae@is.stuba.sk
Fellner Pavel, prof. Ing., DrSc.OATvedecký pracovník KS I. DrSc.+421 918 674 461156, stará budova, 1. poschodiepavel.fellner@stuba.sk
Feranc Jozef, Ing., PhD.OPKVvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.jozefferanc@centrum.sk
Ferenčík Viktor, Ing.FCHPTviktorferencik@googlemail.com
Ferianc Peter, RNDr., CSc.FCHPTpeter.ferianc@savba.sk
Ferkl Lukáš, doc. Ing., Ph.D.FCHPTqferkl@is.stuba.sk
Ferko Branislav, Ing.OOChdoktorandferkob48@gmail.com
Fikar Miroslav, prof. Ing., DrSc.ÚIAMriaditeľ ústavu - Profesor DrSc.+421 (2) 59 325 367NB 675miroslav.fikar@stuba.sk
Fikarová Zuzana, Ing.FCHPTzuzana.fikarova@minv.sk
Filip Jaroslav, Ing., PhD.FCHPTfilj@seznam.cz
Filip Vladimír, prof. Ing., CSc.FCHPTdohoda o vykonaní práceqfilipv@is.stuba.sk
Filo Juraj, Mgr., PhD.FCHPTjuraj.filo@uniba.sk
Filová Alexandra, Mgr., PhD.FCHPTalexandra.filova@fmed.uniba.sk
Fischer Róbert, Ing., PhD.OOChodborný asistent CSc.,PhD.fischer@is.stuba.sk
Fišera Ľubor, prof. Ing., DrSc.OOChprofesor DrSc.+421 918 674 169lubor.fisera@stuba.sk
Fišera Roman, Ing., PhD.FCHPTfisera@synkola.k
Fodran Peter, RNDr.OVHKPvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímSB 222qfodran@is.stuba.sk
Foltínová EvaOPKVchemický lab. technička a kontrolórfoltinovae@is.stuba.sk
Forsthoffer Július, Ing., PhD.FCHPTzdruzenie-liehu@nextra.sk
Fraňo Ľuboš, Ing.FCHPTfrano@mikrolab.sk
Friedrich Jörg Florian, prof. Dr.FCHPTFriedrich-Erkner@t-online.de
Frišták Vladimír, RNDr., PhD.FCHPTVladimir.Fristak@ait.ac.at
Frollo Ivan, prof. Ing., DrSc.FCHPTivan.frollo@savba.sk
Fronc Marek, Ing., PhD.OFChodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 531233, stará budova, 2. poschodiemarek.fronc@stuba.sk
Fuchsová Barbora, Ing.FCHPTbarbora.fuchsova@esmal.sk
Fujáková MartaÚBMchemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 410SB 632fujakova@is.stuba.sk
Fulajtárová Katarína, Ing.OOTKaRvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 325 326NB 736katarina.fulajtarova@stuba.sk
Furdíková Katarína, Ing., PhD.ÚBTodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 330SB 308furdikova@is.stuba.sk
Fürdősová Zuzana, Ing.OATdoktorandkaz.furdosova@gmail.com
Gaálová Barbora, Mgr., PhD.FCHPTgaalova@fns.uniba.sk
Gabčová Jana, doc. Ing., CSc.OATvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 450160, stará budova, 1. poschodiejana.gabcova@stuba.sk
Gábelová Alena, RNDr., CSc.FCHPTalena.gabelova@savba.sk
Gajdoš Peter, Ing., PhD.ÚBT, FCHPT, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 565SB 353maxipesg@gmail.com
Galádová Helena, Ing.ÚBMdoktorandka, chemický laborantgaladova.helena@gmail.com
Galambošová Martina, MUDr.FCHPTmartina.galambosova@fmed.uniba.sk
Gálisová Ivana, Ing.OPKVdoktorandkagalisova.ivana@gmail.com
Gall Marián, Ing., PhD.OModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 335NB 604marian.gall@stuba.sk
Gál Lukáš, Ing., PhD.OPAFvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.photogapher@lukasgal.com
Gál Miroslav, doc. RNDr., PhD.OATdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 560159, stará budova, 1. poschodiemiroslav.gal@stuba.sk
Gálová Zdenka, prof. RNDr., CSc.FCHPTqgalova@is.stuba.sk
Galusek Dušan, prof. Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľ+421 917 674 669galusek@is.stuba.sk
Galusková Dagmar, Ing., PhD.FCHPTgaluskova@tnuni.sk
Garaiová MiroslavaTPPprevádzková pracovníčkagaraiova@is.stuba.sk
Garaj Ivan, RNDr., CSc.FCHPTdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 325 297NB 129ivan.garaj@stuba.sk
Garaj Ján, prof. Ing., DrSc.FCHPTexterní učitelqgaraj@is.stuba.sk
Garčár Miroslav, Ing.FCHPTmgarcar@duslo.sk
Gašparovič Lukáš, Ing., PhD.FCHPTexterní učitelwregeda@centrum.sk
Gašparovičová Dana, Ing., PhD.OOTKaRodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 372NB 781dana.gasparovicova@stuba.sk
Gatial Anton, prof. Ing., DrSc.ÚFCHCHFprofesor DrSc.+421 (2) 59 325 460266, stará budova, 2. poschodieanton.gatial@stuba.sk
Gaučíková Silvia, Mgr.pracovníčka pre plán a rozpočetgaucikova@is.stuba.sk
Gbelcová Helena, Ing., PhD.FCHPThelena.gbelcova@fmed.uniba.sk
Gbelská Yvetta, prof. RNDr., CSc.FCHPTqgbelska@is.stuba.sk
Geffert Anton, doc. Ing., CSc.FCHPTgeffert@tuzvo.sk
Geffertová Jarmila, doc. Ing., PhD.FCHPTgeffertova@tuzvo.sk
Gemeiner Pavol, Ing., PhD.OPAFvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.pavol.gemeiner@stuba.sk
Gemeiner Peter, Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľqgemeiner@is.stuba.sk
Gičová AnnaFCHPTanna.gicova@uvzsr.sk
Gintauskas JurgisFCHPTbudoucí zahraniční studentjurgis.gintauskas@ktu.edu
Gogola Daniel, Ing., PhD.CLvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.daniel.gogola@gmail.com
Golembiovská DarinaTPPposol - doručovateľdarina.golembiovska@stuba.sk
Golian Jozef, prof. Ing., Dr.FCHPTJozef.Golian@uniag.sk
Goliaš Jan, prof. Ing., DrSc.FCHPTjan.golias@mendelu.cz
Gonda Jozef, prof. RNDr., DrSc.FCHPTqgondaj@is.stuba.sk
Görögová LýdiaTPPupratovač - upratovačkagorogova@is.stuba.sk
Gracza Tibor, prof. Ing., DrSc.OOChprofesor DrSc.+421 (2) 59 325 160NB 520tibor.gracza@stuba.sk
Graczová Elena, doc. Ing., CSc.OChBIdocentka CSc.,PhD.+421 918 674 263NB3117elena.graczova@stuba.sk
Gramblička Michal, Ing., PhD.OChBIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 240NB2125michal.gramblicka@stuba.sk
Granatier Jaroslav, Mgr., PhD.OChFodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 688227, stará budova, 2. poschodiegranatier@is.stuba.sk
Grančay Martin, Ing., PhD.FCHPT, PSvedúci informačného centra, externí učitel+421 905 960 490grancay@is.stuba.sk
Greif Gabriel, Ing., PhD.OPTodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 557SB 564gabriel.greif@stuba.sk
Greifová Mária, doc. Ing., PhD.OPTdocentka CSc.,PhD.maria.greifova@stuba.sk
Grenčíková Anna, Ing.OEIdoktorandkaa.nic.grencik@gmail.com
Grexa Ondrej, Ing., PhD.FCHPTondrej.grexa@gmail.com
Griač Peter, RNDr., CSc.FCHPTexterný školiteľqgriac@is.stuba.sk
Gróf Nikolas, Ing.OEIdoktorandnikolas.grof@gmail.com
Gronesová Paulína, RNDr., PhD.FCHPTqgronesova@is.stuba.sk
Grünwald DušanTPPobsluhovač vykurovania+421 918 674 420dusan.grunwald@stuba.sk
Grünwald ErikTPPobsluhovač vykurovaniagrunwalde@is.stuba.sk
Grünwaldová SoňaTPPposol - doručovateľsona.grunwaldova@stuba.sk
Guillem Ullés AlbertFCHPTbudoucí zahraniční studentalbert.guillem@estudiant.upc.edu
Guzyová Martina, Ing., PhD.ÚBMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímmartina.coculova@gmail.com
Gyuranová Dominika, Ing.ÚBTdoktorandkadominikagyuranova@gmail.com
Habala Ladislav, Ing., PhD.FCHPThabala@fpharm.uniba.sk
Habalová Božena, Ing., PhD.FCHPTmarusicova@gmail.com
Habánková Eva, Ing.ÚPSPdoktorandkaehabankova@gmail.com
Haberová Katarína, Ing.OPAFdoktorandkakatarina.haberova@gmail.com
Hadvinová Marcela, Mgr.OOTKaRpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 59 325 772SB 401marcela.hadvinova@stuba.sk
Hajdúchová Zora, Ing., PhD.OAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 677119,SB,1.poschodiezora.bazelova@stuba.sk
Hájek Milan, Ing., DrSc.FCHPTmilan.hajek@ikem.cz
Hájeková Elena, doc. Ing., PhD.OOTKaRdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 404SB 417elena.hajekova@stuba.sk
Halaj Michal, Ing.OPKVdoktorandmichal.halaj1@gmail.com
Halajová Jana, Mgr.FCHPTJana.Halajova@schreiberfoods.com
Halásová Gabriela, doc. Ing., PhD.FCHPTghalasova@gmail.com
Halásová KatarínaOPTsekretárka+421 (2) 59 325 555katarina.halasova@stuba.sk
Halcrow Malcolm A., prof.FCHPTM.A.Halcrow@leeds.ac.uk
Halenárová Zuzana, Ing., PhD.FCHPTstrecka@is.stuba.sk
Halgašová AnnaOPAFchemický lab. technička a kontrolórhalgasova@is.stuba.sk
Halinkovičová Michaela, Ing.OOChvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, chemický techničkahalinkovicova@is.stuba.sk
Hambalko Jaroslav, Ing.ÚBTdoktorandjhambalko@gmail.com
Hančák Jaroslav, Mgr., PhD.OTVŠodborný asistent CSc.,PhD.hancak@is.stuba.sk
Hanika Jiří, prof. Ing., DrSc.FCHPTqhanika@is.stuba.sk
Hanus Jozef, Ing., CSc.FCHPThanusjozef1@gmail.com
Hapala Ivan, RNDr., CSc.FCHPTexterný školiteľqhapala@is.stuba.sk
Harvanová Denisa, Ing., PhD.FCHPTdenisa.harvanova@upjs.sk
Hasoň Stanislav, Mgr., Ph.D.FCHPThasons@ibp.cz
Hassan NaderFCHPTzahraniční hostqhassan@is.stuba.sk
Havlena Vladimír, prof. Ing., CSc.FCHPTqhavlena@is.stuba.sk
Havlica Jaromír, prof. Ing., DrSc.FCHPTqhavlica@is.stuba.sk
Havlíková Adriana, Ing., PhD.FCHPTadriana.studenicova@gmail.com
Havránek Tomáš, Mgr.FCHPTqhavranekt@is.stuba.sk
Haydary Juma, doc. Ing., PhD.OChBIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 252NB 2128juma.haydary@stuba.sk
Ház Aleš, Ing., PhD.ODCPvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.ales.haz@stuba.sk
Heczko Kazimierz, Ing.FCHPTheczko@microsys.cz
Hegyi Zuzana, Ing., PhD.ÚBTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.SB 316hegyiz@is.stuba.sk
Hencelová Kristína, Ing.OEIdoktorandkakristinahencelova@gmail.com
Hercegová Silvia, Ing., PhD.FCHPThercegova.silvia@gmail.com
Herchel Radovan, doc. Ing., Ph.D.FCHPTqherchel@is.stuba.sk
Herian Karol, Ing., CSc.FCHPTdohoda o vykonaní práceqherian@is.stuba.sk
Heriban Richard, Ing., PhD.SCHKtechnický pracovník+421 (2) 59 325 360224, NB-2.posch.,Arichard.heriban@stuba.sk
Herich Peter, Mgr., PhD.CL, OFChvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD., odborný asistent CSc.,PhD.P42, stará budova, prízemie vľavopeter.herich@post.sk
Heželová Mária, doc. RNDr., PhD.FCHPTmaria.hezelova@tuke.sk
Hianik Tibor, prof. RNDr., DrSc.FCHPTtibor.hianik@fmph.uniba.sk
Hiller Edgar, prof. RNDr., PhD.FCHPThiller@fns.uniba.sk
Hinca MilošOChBIchemický lab. technik a kontrolór+421 (2) 59 325 737NB3109milos.hinca@stuba.sk
Híreš Ondrej, Ing.FCHPThires.ondrej@gmail.com
Hirošová Katarína, RNDr., PhD.FCHPTkatarina.hirosova@fmed.uniba.sk
Híveš Ján, prof. Ing., PhD.ÚACHTMriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 468180, stará budova, 1. poschodiejan.hives@stuba.sk
Hladíková Zuzana, Ing., PhD.FCHPTzuzana.sopcakova@email.cz
Hlavačka Vladimír, Ing., PhD.FCHPTvh@evh.sk
Hnatko Miroslav, doc. Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľniroslav.hnatko@savba.sk
Hojerová Jarmila, doc. Ing., PhD.OPTdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 418SB 571jarmila.hojerova@stuba.sk
Holá Oľga, doc. RNDr., PhD.OChFdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 680228, stará budova, 2. poschodieolga.hola@stuba.sk
Holič Roman, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľqholic@is.stuba.sk
Hollá Veronika, Ing.OChBIdoktorandkav.veronikaholla@gmail.com
Hološ Ana, Ing.OPKVdoktorandkaanaholos@gmail.com
Holubiczká HelenaTPPupratovač - upratovačkahelena.holubiczka@stuba.sk
Holubiczká MáriaTPPupratovač - upratovačkamaria.holubiczka@stuba.sk
Honc Daniel, doc. Ing., PhD.FCHPTqhonc@is.stuba.sk
Hoppanová Lucia, Ing.ÚBMdoktorandka, chemický laborantlucka.hopp@gmail.com
Horák Jaroslav, Ing.FCHPTjaroslav.horak@fortischem.sk
Horáková Ivana, Ing.OEIdoktorandkahorakova.iv@gmail.com
Horáková Ľubica, RNDr., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqhorakoval@is.stuba.sk
Horáková Magdaléna, Mgr.OJodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 325 269NB 6104magdalena.horakova@stuba.sk
Horanská Ľubomíra, Mgr., PhD.OModborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 332NB 630lubomira.horanska@stuba.sk
Horňáček Michal, Ing., PhD.OOTKaRodborný asistent CSc.,PhD.michal.hornacek@stuba.sk
Horváth Blažej, Ing., PhD.OOTKaRvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 323NB 764blazej.horvath@stuba.sk
Horváth Branislav, Mgr., PhD.FCHPThorvath@fpharm.uniba.sk
Horváthová EvaTPPupratovač - upratovačkahorvathovae@is.stuba.sk
Horváthová Eva, Mgr., PhD.FCHPTqhorvathovae@is.stuba.sk
Horváthová Hana, Ing.ÚBTdoktorandkahanka1991@gmail.com
Horváthová MonikaTPPupratovač - upratovačkahorvathovam@is.stuba.sk
Horváthová Viera, Ing., PhD.FCHPTexterná spolupracovníčkaviera.horvathova@ucm.sk
Hovančíková Kristína, Ing.FCHPTk.hovancikova@gmail.com
Hovd Morten, prof.FCHPTqhovd@is.stuba.sk
Hrabovská Anna, doc. PharmDr., PhD.FCHPThrabovska@fpharm.uniba.sk
Hrabovská Veronika, Ing.OPKVdoktorandkahrabovska.veronika@gmail.com
Hricko Ján, Ing.FCHPTqhricko@is.stuba.sk
Hricová Marcela, Ing., PhD.OPKVvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 325 575SB 372marcela.hricova@stuba.sk
Hricová Viera, Ing.FCHPTviera.hricova@spp-distribucia.sk
Hricovíni Miloš, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľqhricovini@is.stuba.sk
Hricovíniová Zuzana, RNDr., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqhricoviniova@is.stuba.sk
Hrivnáková Viera, Mgr.FCHPTchemhriv@savba.sk
Hroboňová Katarína, doc. Ing., PhD.ÚACHdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 287372, nová budova, blok C, 3. poschodiekatarina.hrobonova@stuba.sk
Hromádková Zdena, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqhromadkova@is.stuba.sk
Hromčík Martin, doc. Ing., PhD.FCHPTxhromcik@fel.cvut.cz
Hrončeková Štefánia, Ing.ÚBTdoktorandkastefi.hroncekova@gmail.com
Hronec Milan, prof. Ing., DrSc.OOTKaRprofesor DrSc.milan.hronec@stuba.sk
Hronkovič Ján, Ing., PhD.FCHPTjan.hronkovic@vipo.sk
Hronská Helena, Ing., PhD.ÚBTodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 719SB 302hronska@is.stuba.sk
Hrouzková Svetlana, doc. Ing., PhD.ÚACHdocentka CSc.,PhD.+421 915 396 928563, nová budova, blok C, 5. poschodiesvetlana.hrouzkova@stuba.sk
Hrubý Martin, Mgr., PhD.FCHPTmhruby@centrum.cz
Hruška Vlastimil, Ing.FCHPTqhruskav@is.stuba.sk
Hrušková Veronikapracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 674 243B 122veronika.hruskova@stuba.sk
Hucko Pavel, Ing., PhD.FCHPTqhucko@is.stuba.sk
Hudák Pavol, Ing.FCHPTqhudakp1@is.stuba.sk
Hudec Ivan, prof. Ing., PhD.ÚPSPriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 446SB 482ivan.hudec@stuba.sk
Hudecová Daniela, prof. RNDr., CSc.ÚBMvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 410SB 632daniela.hudecova@stuba.sk
Hudec Pavol, doc. Ing., CSc.OOTKaRdocent CSc.,PhD.pavol.hudec@stuba.sk
Huláková Silvia, Mgr., PhD.FCHPThulakova@fpharm.uniba.sk
Husár Jakub, Ing.OChBIdoktorandjakubhusar@atlas.sk
Hushegyi András, Ing., PhD.FCHPTa.hushegyi@gmail.com
Hutňan Miroslav, prof. Ing., CSc.OEIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 387712, nová budova, blok A, 7. poschodiemiroslav.hutnan@stuba.sk
Hvizdoš Pavol, RNDr., CSc.FCHPTqhvizdos@is.stuba.sk
Hvojnik Matej, Ing.OPAFdoktorandmatej.hvojnik@gmail.com
Hvolka Marián, Ing.SCHKknihovníkmarian.hvolka@stuba.sk
Hybenová Eva, Ing., PhD.OVHKPodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 436SB 625eva.hybenova@stuba.sk
Chabada Peter, Ing.FCHPTqchabada@is.stuba.sk
Chaloupka KarolODCPchemický lab. technik a kontrolórchaloupka@is.stuba.sk
Chalupková AnnaÚACHchemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 734376, nová budova, blok C, 3. poschodieanna.chalupkova@stuba.sk
Chlebáková AgnesaOPKVchemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 568SB 379agnesa.chlebakova@stuba.sk
Chlup Zdeněk, doc. Ing., PhD.FCHPTchlup@ipm.cz
Chmela Štefan, DrSc.FCHPTqchmela@is.stuba.sk
Chodák Ivan, prof. Ing., DrSc.FCHPTdohoda o vykonaní práceupolchiv@savba.sk
Cholujová Dana, RNDr., PhD.FCHPTqcholujova@is.stuba.sk
Chovancová Marta, doc. Ing., CSc.FCHPTmarta.chovancova@stuba.sk
Christova Darinka, prof. Dr.FCHPTdchristo@polymer.bas.bg
Chromčíková Mária, Ing., PhD.FCHPTmaria.chromcikova@tnuni.sk
Chyba Andrej, Ing., PhD.FCHPTchybicka@gmail.com
Iliaš Miroslav, doc. RNDr., PhD.FCHPTMiroslav.Ilias@umb.sk
Illeová Viera, Ing., PhD.OChBIvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 249NB2124viera.illeova@stuba.sk
Imrich Ján, doc. RNDr., CSc.FCHPTqimrichj@is.stuba.sk
Imrichová Denisa, RNDr., PhD.ÚBM, FCHPT, vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.umfgdeim@savba.sk
Ivanič František, Ing.OPKVdoktorandf.ivanic@gmail.com
Ivanová Lucia, Ing.OEIdoktorandkalucka.ivanova@gmail.com
Izakovič Mario, Ing., PhD.OAChodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 612NB 355mario.izakovic@stuba.sk
Izák Pavel, Ing., Ph.D.FCHPTizak@icpf.cas.cz
Jabconová Adriana, Ing.FCHPTadriana.jabconova@minv.sk
Jablonský Michal, doc. Ing., PhD.ODCPdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 218NB 4126michal.jablonsky@stuba.sk
Jaďuďová Katarína, Mgr., PhD.OTVŠodborná asistentka CSc.,PhD.zilinkova@is.stuba.sk
Jakubčová Mária, Ing.FCHPTjakubcova@biotika.sk
Jakubec Pavol, Ing., PhD.OOCh, FCHPT, odborný asistent CSc.,PhD.pavoljakubec@fas.harvard.edu
Jakubíková Michaela, Ing., PhD.ÚACHvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 722496, nová budova, blok C, 4. poschodiemichaela.jakubikova@stuba.sk
Jambor Boris, Ing., PhD.OOTKaRvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.borys.jambor@gmail.com
Jampílek Josef, doc. PharmDr., PhD.FCHPTjosef.jampilek@uniba.sk
Janák Miroslav, Ing.ÚBTdoktorandjunaksksk@gmail.com
Jančovic Andrej, Ing., MBAFCHPTqjancovica@is.stuba.sk
Jančovičová Viera, doc. Ing., PhD.OPAFdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 227NB 5124viera.jancovicova@stuba.sk
Janek Marián, doc. Ing., PhD.OAMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 547132,SB,1.poshodiemarian.janek@stuba.sk
Janglová DanicaFCHPTdohoda o vykonaní práceqjanglova@is.stuba.sk
Janigová Ivica, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqjanigova@is.stuba.sk
Janíková Lenka, Ing., Ph.D.FCHPTLenka.Bandzuchova@upce.cz
Janošovský Ján, Ing., PhD.OChBIodborný asistent CSc.,PhD.NB2130jan.janosovsky@stuba.sk
Janotka Ivan, Ing., DrSc.FCHPT, OAMvedecký pracovník KS I. DrSc., externý školiteľ+421 (2) 59 325 540111,SB,1.poshodiejanotka@is.stuba.sk
Janotka Ľuboš, Ing.ÚBMdoktorandjanotka.lubos@gmail.com
Jantová Soňa, doc. Ing., CSc.ÚBMdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 455SB 617sona.jantova@stuba.sk
Jasem Milan, doc. RNDr., CSc.OMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 332NB 630milan.jasem@stuba.sk
Jedinák Dušan, Ing.FCHPTcalendula@ke.telecom.sk
Jedrusik Aldona, Mgr. art.OPAFdoktorandkaaldona.jedrusik@yahoo.com
Jelemenský Ľudovít, prof. Ing., DrSc.ÚCHEIprofesor DrSc.+421 (2) 59 325 250NB2127ludovit.jelemensky@stuba.sk
Jeníček Pavel, prof. Ing., PhD.FCHPTpavel.jenicek@vscht.cz
Jeriga Angelika, Ing.FCHPTangelika.jeriga@gmail.com
Ježíková Zuzana, Ing., PhD.ÚBMvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 528P9, stará budova, prízemiezuz.jezikova@gmail.com
Ježo Ľubomír, Ing., PhD.FCHPTjezo.l@pcla.sk
Jírová Dagmar, MUDr., CSc.FCHPTjirova@szu.cz
Jomová Klaudia, doc. RNDr., PhD.FCHPTkjomova@ukf.sk
Jóna Eugen, prof. Ing., DrSc.FCHPTqjona@is.stuba.sk
Jorík Vladimír, doc. Ing., CSc.OAChdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 629NB 443vladimir.jorik@stuba.sk
Jozefíková Flóra, Ing.OAChdoktorandkaflora.jozefik@gmail.com
Juránek Ivo, RNDr., PhD.FCHPTexterný školiteľivo.juranek@savba.sk
Jurčík Ján, Mgr.ÚBMdoktorandjano.jurcik@gmail.com
Jurčík Matúš, Mgr.FCHPTmatus.jurcik@savba.sk
Jurčo Juraj, Ing.FCHPTqjurco@is.stuba.sk
Jurišová Jana, Ing., PhD.OATvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 774151, stará budova, 1. poschodiejana.jurisova@stuba.sk
Jurkovičová Dana, RNDr., PhD.FCHPTdanus.jurkovicova@gmail.com
Jurkovičová Jana, doc. MUDr., CSc.FCHPTqjurkovicova@is.stuba.sk
Jurkovič Patrik, Ing.OPKVdoktorandjurkovicpatrik@gmail.com
Kaclíková Eva, Ing., CSc.FCHPTexterná školiteľkaqkaclikova@is.stuba.sk
Kačenák Igor, doc. Ing., CSc.FCHPTigor.kacenak@euba.sk
Kadlečíková Eva, Ing.FCHPTeva.kadlecikova@gmail.com
Kajaba Igor, doc. MUDr., PhD.FCHPTigo.kajaba@gmail.com
Kákoniová Daniela, RNDr., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqkakoniova@is.stuba.sk
Kaliňák Michal, Ing., PhD.CLvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 777P32 E, stará budova, prízemie vľavomichal.kalinak@stuba.sk
Kaliňáková Barbora, Ing., PhD.ÚBMvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.kalinakova@is.stuba.sk
Kalmárová AndreaOIaRPprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 325 363NB 673andrea.kalmarova@stuba.sk
Kalník Martin, Ing.OOChdoktorandmartin.kalnik@gmail.com
Kalúz Martin, Ing., PhD.OIaRPvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 355NB 666martin.kaluz@stuba.sk
Kánovicsová Andrea, PhDr.FCHPTandrea.kanovicsova@fmed.uniba.sk
Kaňuchová-Pátková Jaroslava, Ing., PhD.FCHPTkanuchova.patkova@mail.com
Karas Pavol, Ing.FCHPTpavol.karas@gmail.com
Karatini Silvia, Ing.PSpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťkaratini@is.stuba.sk
Karkalíková Marta, doc. RNDr., CSc.FCHPTqkarkalikova@is.stuba.sk
Karkeszová Klaudia, Ing.OChBIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímklaudia.karkeszova@hotmail.sk
Karovičová Jolana, doc. Ing., PhD.OPTdocentka CSc.,PhD.jolana.karovicova@stuba.sk
Karpíšková Renata, doc. MVDr., Ph.D.FCHPTkarpiskova@vri.cz
Karvaš Anton, Ing.FCHPTanton.karvas@conti.sk
Karvašová Katarína, PhDr.OJodborná asistentka bez vedeckej hodnostiqkarvasova@is.stuba.sk
Kasák Peter, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľqkasak@is.stuba.sk
Kassai Angelika, Ing., PhD.FCHPTqkassai@is.stuba.sk
Kaszonyi Alexander, prof. Ing., CSc.OOTKaRzástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 918 674 325alexander.kaszonyi@stuba.sk
Kášová IrenaTPPupratovač - upratovačkairena.kasova@stuba.sk
Kašparová Svatava, RNDr., PhD.CLvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 542 765pracovisko na Kramárochsvatava.kasparova@stuba.sk
Katrenčík Ivan, Ing.FCHPTkatrencikivan@gmail.com
Katrlík Jaroslav, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľqkatrlik@is.stuba.sk
Katuščák Svetozár, prof. Ing., PhD.FCHPT+421 918 674 215svetozar.katuscak@stuba.sk
Kavala Miroslav, Ing., PhD.FCHPTmirecmio@gmail.com
Kavečanský Viktor, RNDr., CSc.FCHPTqkavecansky@is.stuba.sk
Kazantseva Natalia E., doc. Ing., Ph.D.FCHPTnekazan@yahoo.com
Kazimírová Veronika, Ing.ÚBTdoktorandkaveve.kazimirova@gmail.com
Kebísek Michal, Ing.FCHPTkebisekmichal@gmail.com
Kecskésová Stanislava, Ing.OEIdoktorandkas.vlckova25@gmail.com
Kedžuch Stanislav, Mgr., PhD.FCHPTstanislav.kedzuch@savba.sk
Kellö Vladimír, prof. RNDr., DrSc.FCHPTkelloe@fns.uniba.sk
Kelnar Ivan, Ing., PhD.FCHPTdohoda o vykonaní práceqkelnar@is.stuba.sk
Kenický AntonTPPdomovník - údržbár, údržbárkenicky@is.stuba.sk
Kerekeš Kamil, Ing., PhD.OATvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 463176, stará budova, 1. poschodiekamil.kerekes@gmail.com
Khunová Viera, doc. Ing., PhD.OPKVvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.viera.khunova@stuba.sk
Khvalbota Liudmyla, Mgr.ÚACHdoktorandkal.hvalbota@gmail.com
Kijovská Lívia, RNDr., PhD.FCHPTkijovska@vuvh.sk
Kilian Juraj, Dr. Ing.FCHPTjuraj.kilian@mondigroup.com
Kirchner Michal, Ing., PhD.FCHPTqkirchner@is.stuba.sk
Kis Peter, Ing.OOChdoktorandmr.kisko@gmail.com
Kiss Alexander, RNDr., DrSc.FCHPTqkissa@is.stuba.sk
Kissová IvetaTPPupratovač - upratovačkakissova@is.stuba.sk
Kiš Miroslav, Ing.FCHPTqkis@is.stuba.sk
Kízek René, prof. Ing., PhD.FCHPTqkizek@is.stuba.sk
Klačanová Katarína, Ing., PhD.FCHPTkatka.klacanova@gmail.com
Klaučo Martin, Ing., PhD.OIaRPvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.martin.klauco@stuba.sk
Klaudiny Jaroslav, RNDr., PhD.FCHPTexterný školiteľqklaudiny@is.stuba.sk
Klčo Samuel, Ing.FCHPTsamuelklco@gmail.com
Klein Erik, doc. Ing., PhD.OFChdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 661208, stará budova, 2. poschodieerik.klein@stuba.sk
Kleinová Andrea, Ing., PhD.OFChvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 538230, stará budova, 2. poschodieandrea.kleinova@stuba.sk
Klemencová CecíliaÚBMchemický lab. technička a kontrolórklemencova@is.stuba.sk
Klement Róbert, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľrobert.klement@tnuni.sk
Klempová Tatiana, Ing., PhD.ÚBTodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 565SB 353klempovat@gmail.com
Klempová Zuzana, Ing.ÚĽZvedúca útvaru ľudských zdrojovklempova@is.stuba.sk
Klepochová Radka, Mgr., PhD.FCHPT+421 (2) 59 542 765pracovisko na Kramárochraduss.tuskova@gmail.com
Kleščíková Lucia, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľkalucia.klescikova@gmail.com
Klöcklerová Patrícia, Mgr. art.FCHPTpatricia.klocklerova@snm.sk
Kmeť Vladimír, prof. MVDr., DrSc.FCHPTqkmetv@is.stuba.sk
Kocsisová Teodora, Ing., PhD.OFChvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 538230, stará budova, 2. poschodiekocsisova@is.stuba.sk
Kočevar MatejaFCHPTbudoucí zahraniční studentkamateja123kocevar@gmail.com
Kočibálová Zuzana, Ing.ÚBMdoktorandkazuzana.kocibalova@gmail.com
Kočí Kamila, doc. Ing., PhD.FCHPTkamila.koci@vsb.cz
Koebel FlorentinFCHPTbudoucí zahraniční studentfkoebel@etu.isara.fr
Kogan Grigorij, Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľqkogan@is.stuba.sk
Kohajdová Zlatica, Ing., PhD.OPTodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 445SB 574zlatica.kohajdova@stuba.sk
Kohútová Mária, doc. RNDr., CSc.FCHPTqkohutovam@is.stuba.sk
Koiš Pavol, RNDr., CSc.FCHPTkois@fns.uniba.sk
Kolarič Lukáš, Ing.OPTdoktorandlukaskolaric@centrum.sk
Koláriková Andrea, Mgr., PhD.OTVŠodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 643NB P126andrea.balkova@stuba.sk
Kolarova Nadežda, RNDr., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqkolarova@is.stuba.sk
Kolarovič Andrej, doc. Ing., PhD.FCHPTandrej.kolarovic@stuba.sk
Kolek Emil, Ing., PhD.FCHPTqkolek@is.stuba.sk
Kolesárová Anna, prof. RNDr., CSc.OMvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 344NB 619anna.kolesarova@stuba.sk
Koleszárová MartaTPPupratovač - upratovačkamarta.koleszarova@stuba.sk
Kollár Jozef, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľJozef.Kollar@savba.sk
Kollárová Marta, prof. RNDr., DrSc.FCHPTmarta.kollarova@fns.stuba.sk
Komadel Peter, RNDr., DrSc.FCHPTexterný školiteľqkomadel@is.stuba.sk
Koman Marian, prof. Ing., DrSc.OAChzástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.+421 (2) 59 325 622NB 549marian.koman@stuba.sk
Kóňa Juraj, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľqkona@is.stuba.sk
Kontár Szilvia, Ing.ÚBMdoktorandkaszkontar@gmail.com
Koňuchová Martina, Ing., PhD.OVHKPodborná asistentka CSc.,PhD.martina.konuchova@gmail.com
Koóš Miroslav, Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľqkoos@is.stuba.sk
Koóš Peter, Ing., PhD.OOCh, FCHPT, odborný asistent CSc.,PhD.qkoosp@is.stuba.sk
Kopel Pavel, doc. RNDr., Ph.D.FCHPTqkopel@is.stuba.sk
Korenko Michal, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľMichal.Korenko@savba.sk
Koreňová Anna, RNDr., CSc.OOChodborná asistentka CSc.,PhD.anna.korenova@stuba.sk
Koreňová Janka, Ing., PhD.FCHPTkorenova@vup.sk
Kořínek Ondrej, Mgr.FCHPTqkorineko@is.stuba.sk
Kósa Csaba, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľqkosac@is.stuba.sk
Kostrab Gabriel, Ing., PhD.FCHPTkostrab@post.sk
Košík Ivan, RNDr., PhD.FCHPTvirukosi@savba.sk
Košťálová Zuzana, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľkachemzuko@savba.sk
Kotek Jiří, Dr. Ing.FCHPTkotek@imc.cas.cz
Kovács AlexanderTPPpracovník MTZ+421 918 674 668alexander.kovacs@stuba.sk
Kovácsová JulianaTPPupratovač - upratovačkajuliana.kovacsova@stuba.sk
Kovácsová ZuzanaTPPupratovač - upratovačkazuzana.kovacsova@stuba.sk
Kovačiková Lucia, RNDr., PhD.FCHPTlucia.kovacikova@savba.sk
Kováč Jaroslav, Ing.FCHPTJaroslav.Kovac@duslo.sk
Kováč Milan, Ing., CSc.FCHPTexterný školiteľqkovacm2@is.stuba.sk
Kováčová Mária, Mgr.OPKVdoktorandkakovacova.majuska@gmail.com
Kováčová StanislavaOPKVchemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 399NB 5100stanislava.kovacova@stuba.sk
Kovár Vladimír, Ing., CSc.OAModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 548103,SB,1.poshodievladimir.kovar@stuba.sk
Kozáková Alena, Ing.FCHPTkozakova@vuki.sk
Kozmon Stanislav, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľskozmon@gmail.com
Kozovská Zuzana, RNDr., PhD.FCHPTqkozovska@is.stuba.sk
Kožárová Bibiána, Ing.OEIdoktorandkab.kozarova@gmail.com
Kožíšek Jozef, doc. Ing., CSc.OFChdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 368272, stará budova, 2. poschodiejozef.kozisek@stuba.sk
Kožíšková Júlia, Ing.OFChdoktorandka269, stará budova, 2. poschodiej.koziskova@gmail.com
Kožuch Andrej, Mgr.SCHKknihovníkkozucha@is.stuba.sk
Kožuchová Bajema MichelleSCHKknihovníčkakozuchovabajema@is.stuba.sk
Krahulcová Monika, Ing.OVHKPdoktorandkamonika.krahulcova23@gmail.com
Krajčírová MáriaOOChchemický lab. technička a kontrolór, chemický techničkamaria.krajcirova@stuba.sk
Krajči Vladimír, Ing.FCHPTVladimir.Krajci@mondigroup.com
Krajčová Daniela, MUDr.FCHPTdaniela.krajcova@fmed.uniba.sk
Krajčovičová MonikaTPPupratovač - upratovačkakrajcovicova@is.stuba.sk
Králik Milan, doc. Ing., PhD.OOTKaR, FCHPT, docent CSc.,PhD.milan.kralik@stuba.sk
Královičová Jana, Mgr., PhD.FCHPTexterná školiteľkajana.kralovicova@savba.sk
Krasňan Vladimír, Ing., PhD.ÚBTodborný asistent CSc.,PhD.SB 317vldo2000@gmail.com
Krasnec Peter, RNDr., MBA, PhD.FCHPTpeter.krasnec@avesk.sk
Kratochvíl Karol, Dr. Ing., CSc.FCHPTkratochvil@asio.sk
Kreps František, Ing., PhD.OPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.xkreps@stuba.sk
Krištofíková Ľudmila, prom. chem.ÚBTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 325 719SB 301ludmila.kristofikova@stuba.sk
Krivoňáková Naďa, RNDr., PhD.OModborná asistentka CSc.,PhD.krivonakova@is.stuba.sk
Križanová Jana, Mgr. art., ArtD.FCHPTkrizanova@vsvu.sk
Križanová Oľga, prof. Ing., DrSc.FCHPTexterná školiteľkaolga.krizanova@savba.sk
Kronek Juraj, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľqkronek@is.stuba.sk
Kroneková Zuzana, Mgr., PhD.FCHPTexterná školiteľkaZuzana.Kronekova@savba.sk
Kršková Katarína, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľkakatarina.krskova@savba.sk
Krump Henrich, Ing., Ph.D.OPKVodborný asistent CSc.,PhD.krump@is.stuba.sk
Krupa Igor, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľqkrupa@is.stuba.sk
Krupčík Ján, prof. Ing., DrSc.FCHPTjan.krupcik@stuba.sk
Krupejová Daša, Ing.FCHPTdasakrupejova@gmail.com
Krutý PavolOAMstrojárenský lab. technik a kontrolór+421 (2) 59 325 679127,SB,1.poshodiepavol.kruty@stuba.sk
Kruželák Ján, doc. Ing., PhD.OPKVdocent CSc.,PhD.jankruzelak@post.sk
Kružlicová Dáša, Ing., PhD.FCHPTdasa.kruzlicova@ucm.sk
Kryštofová Svetlana, Ing., PhD.ÚBMvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.krystofova@is.stuba.sk
Křen Vladimír, prof. Ing., DrSc.FCHPTqkren@is.stuba.sk
Kubalová Katarína, Ing.FCHPTkatarinakubal@gmail.com
Kubies Dana, Mgr., CSc.FCHPTqkubies@is.stuba.sk
Kubíková Blanka, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqkubikova@is.stuba.sk
Kubiňáková Emília, Ing.FCHPT, OATvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., externá školiteľka+421 (2) 59 325 462155, stará budova, 1. poschodiemilkakubinakova@gmail.com
Kubinec Róbert, RNDr., CSc.FCHPTrobert.kubinec@fns.uniba.sk
Kubizna Peter, Ing., PhD.FCHPTkubkin@post.sk
Kucková Lenka, Ing., PhD.FCHPTlenka.kuckovaa@gmail.com
Kucman Karol, Ing., PhD.FCHPTkarol.kucman@vuvh.sk
Kučera Milan, Ing., PhD.FCHPTqkuceram2@is.stuba.sk
Kuffa Rastislav, Ing., PhD.FCHPTkuffa@asio.sk
Kuchár Juraj, RNDr., PhD.FCHPTjuraj.kuchar@upjs.sk
Kuchta Michal, Ing.FCHPTMichal.Kuchta@noving.sk
Kuchtanin Vladimír, Ing., PhD.OAChvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 184453, nová budova,blok B, 4.poschodievladimir.kuchtanin@stuba.sk
Kuchta Tomáš, RNDr., DrSc.FCHPTexterný školiteľqkuchta@is.stuba.sk
Kukurová Kristína, Ing., PhD.FCHPTkukurova@vup.sk
Kulcsárová IldikóTPPupratovač - upratovačkaildiko.kulcarova@stuba.sk
Kulhánek Petr, RNDr., PhD.FCHPTkulhanek@chemi.muni.cz
Kuliček Jaroslav, Ing., PhD.FCHPTjaroslav.kulicek@gmail.com
Kura Branislav, Mgr., PhD.FCHPTbranislav.kura@savba.sk
Kurák Tomáš, Ing.OChBIasistentNB4143oldtimes89@gmail.com
Kurucová Martina, Ing.FCHPTmkurucova1@gmail.com
Kuvik Libor, Ing.FCHPTlibor.kuvik@ikea.com
Kuzielová Eva, Ing., PhD.OAMvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 677119,SB,1.poshodiekuzielova@is.stuba.sk
Kvasnica Michal, doc. Ing., PhD.OIaRPdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 352NB 663michal.kvasnica@gmail.com
Kvasničáková Andrea, Ing.OPKVdoktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímkvasnicakova.andrea@gmail.com
Květoň Filip, Ing.ÚBTdoktorandfilipkvietok@gmail.com
Kyca Tomáš, Ing.ÚBMdoktorandtomas.kyca@gmail.com
Kyselá Gabriela, doc. Ing., CSc.FCHPTgabriela.kysela@stuba.sk
Kyzek Stanislav, Mgr.FCHPTqkyzek@is.stuba.sk
Labovská Zuzana, doc. Ing., PhD.OChBIdocentka CSc.,PhD.NB3120zuzana.labovska@stuba.sk
Labovský Juraj, Ing., PhD.OChBIodborný asistent CSc.,PhD.NB3120juraj.labovsky@stuba.sk
Labuda Ján, prof. Ing., DrSc.ÚACHriaditeľ ústavu - Profesor DrSc.+421 918 674 277580, nová budova, blok C, 5. poschodiejan.labuda@stuba.sk
Lacík Igor, Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľqlacik@is.stuba.sk
Lacinová Ľubica, doc. RNDr., DrSc.FCHPTexterná školiteľkaqlacinova@is.stuba.sk
Ladomerský Juraj, prof. Mgr., CSc.FCHPTladomersky@tuzvo.sk
Laho ĽubomírÚBTchemický lab. technik a kontrolór+421 (2) 59 325 480SB 329laho@is.stuba.sk
Lakatoš Boris, doc. Ing., PhD.ÚBMzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 516SB 518boris.lakatos@stuba.sk
Lalíková Nina, Mgr. art.FCHPTnina.lalikova@snm.sk
La Monaca MarcoFCHPTbudoucí zahraniční studentma.lamonaca@studenti.unina.it
Lapínová Lucia, RNDr.FCHPTlucia.lapinova@savba.sk
Lásiková Angelika, Ing., PhD.OOChodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 149NB 422angelika.lasikova@stuba.sk
Lászlová Katarína, Ing., PhD.ÚBTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.katarina.laszlova@gmail.com
Laštincová Jarmila, RNDr., CSc.FCHPTJarmila.Lastincova@uksup.sk
Latifi M. Abderrazak, prof.FCHPTabderrazak.latifi@univ-lorraine.fr
Laubertová Lucia, Ing.FCHPTlucia.laubert@gmail.com
Lauko Lukáš, Ing., PhD.FCHPTlukas.lauko@metrohm.sk
Lauková Michaela, Ing., PhD.OPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.jurasova.michaela@azet.sk
Laurinc Viliam, doc. RNDr., PhD.FCHPTdohoda o vykonaní práceviliam.laurinc@stuba.sk
Lazovská Sylvia, Bc.OAChchemický lab. technička a kontrolórklubcaj@gmail.com
Lehkoživová Jarmila, Ing., PhD.FCHPTjarmila.lehkozivoa@apvv.sk
Lehocký Marián, doc. Ing., PhD.FCHPTlehocky@post.sk
Lehoczký MariánTPPupratovač - upratovačkalehoczky@is.stuba.sk
Lehotová Veronika, Ing.OVHKPdoktorandka+421 (2) 59 325 400SB 618veronikalehotova@gmail.com
Lekovič MáriaTPPupratovač - upratovačkalekovic@is.stuba.sk
Lelovský Marek, Ing.OJodborný asistent bez vedeckej hodnostimarek.lelovsky@stuba.sk
Lenčéš Zoltán, doc. Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľqlences@is.stuba.sk
Lépesová Kristína, Ing., PhD.OVHKPvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.SB 625nagyovak5@gmail.com
Lépesová Lívia, Ing.OOTKaRvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímlivialepes@gmail.com
Lesný Juraj, doc. RNDr. Dr hab., PhD.FCHPTjuraj.lesny@ucm.sk
Letašiová Silvia, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľkasletasiova@mattek.com
Linert Wolfgang, prof.FCHPTwolfgang.linert@tuwien.ac.at
Linkešová Mária, doc. Ing., PhD.FCHPTqlinkesova@is.stuba.sk
Lipka JozefFCHPTdohoda o vykonaní práce+421 918 674 196jozef_lipka@stuba.sk
Liptaj Tibor, doc. Ing., PhD.CLvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 777P35 B, stará budova, prízemie vľavotibor.liptaj@stuba.sk
Liptáková Tatiana, prof. RNDr., PhD.FCHPTtatiana.liptakova@fstroj.uniza.sk
Lisý Anton, Ing.ODCPdoktorandalisoon79@gmail.com
Liška Marek, prof. Ing., DrSc.FCHPTmarek.liska@tnuni.sk
Lišková Desana, RNDr., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqliskovad@is.stuba.sk
Llampayas Jimenez AriadnaFCHPTbudoucí zahraniční studentkaariadnalj9@gmail.com
Lokaj Ján, prof. Ing., PhD.OAMdocent CSc.,PhD.+421 908 674 086NC 731jan.lokaj@stuba.sk
Lomenova Anna, Ing.ÚACHdoktorandkaannalomenova@yahoo.com
Lomenová Jana, RNDr., PhD.FCHPTexterná školiteľkajanaviskupicova@gmail.com
Lopatka Pavol, Ing.OOChdoktorandpavollopatka@gmail.com
Lopatková Martina, Ing.OPKVdoktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímmartina.matvejova@gmail.com
Lovás Peter, Ing., PhD.FCHPTpetallicaa@gmail.com
Lucová Marianna, Mgr., PhD.FCHPTmariannalucova@gmail.com
Ludvík Jiří, prof. RNDr., CSc.FCHPTjiri.ludvik@jh-inst.cas.cz
Lukáč Ivan, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľqlukaci@is.stuba.sk
Lukáčová Kristína, Mgr., PhD.CLvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.lukacovak@is.stuba.sk
Lukáčová Lucia, Ing., PhD.FCHPTlucinka.lukacova@gmail.com
Lukáčová Nikoleta, Ing., PhD.FCHPTnikoleta.sakova@krka.biz
Lukáš Halčák, doc. Ing., PhD.FCHPTdohoda o vykonaní práceqlukas@is.stuba.sk
Lukeš Vladimír, prof. Ing., DrSc.OChFzástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.+421 (2) 59 325 741223, stará budova, 2. poschodievladimir.lukes@stuba.sk
Lustoň Jozef, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľqluston@is.stuba.sk
Lušpai Karol, Ing., PhD.OFChvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 531233, stará budova, 2. poschodiekarol.luspai@stuba.sk
Macejová Dana, Mgr., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqmacejova@is.stuba.sk
Macková Katarína, Ing.FCHPTangelina55@centrum.sk
Macková Katarína, Mgr.FCHPTkatarina.mackova@savba.sk
Mackuľak Tomáš, doc. Ing., PhD.OEIodborný asistent CSc.,PhD.718, nová budová, blok A, 7. poschodiemackulakt@azet.sk
Macúrik Patrik, Ing.ÚPSPdoktorandpatrik.macurik@gmail.com
Macušková KatarínaOIaRPsekretárka+421 (2) 59 325 366NB 676katarina.macuskova@stuba.sk
Madejová Jana, RNDr., DrSc.FCHPTqmadejova@is.stuba.sk
Magala Michal, Ing., PhD.FCHPTmichal.magala@stuba.sk
Magdolen Peter, Ing.FCHPTchemmagc@savba.sk
Machajdíková Jarmila, JUDr., PhD.FCHPT+421 918 669 127jarmila.machajdikova@gmail.com
Machatová Zuzana, Mgr. art., PhD.FCHPTandaluzskypes@yahoo.com
Machová Eva, RNDr., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqmachova@is.stuba.sk
Mach Pavel, prof. Ing., CSc.FCHPTdohoda o vykonaní prácemachpavol@gmail.com
Machyňák Ľubomír, Ing., PhD.FCHPTlubomir.machynak@mikrochem.sk
Machyňáková Andrea, Ing., PhD.ÚACHvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.andrea.machynakova@stuba.sk
Májeková Magdaléna, RNDr., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqmajekova@is.stuba.sk
Májek Pavel, Ing., PhD.ÚACHodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 311390, nová budova, blok C, 3. poschodiepavel.majek@stuba.sk
Majerčíková Monika, Ing.ÚPSPdoktorandkamajercikova.monika@gmail.com
Majerník Milan, doc. Dr. Ing.FCHPTexterný školiteľ+421 918 669 117milan.majernik@stuba.sk
Majerník Štefan, Ing., PhD.FCHPTstefanmajernik@yahoo.com
Majerová Hana, Dr. rer. nat.ÚBModborná asistentka CSc.,PhD.majerova@is.stuba.sk
Majová Veronika, Ing.ODCPdoktorandkaveronmajova@gmail.com
Makkyová ŽanetaTPPupratovač - upratovačkamakkyova@is.stuba.sk
Malček Michal, Ing., PhD.OFChodborný asistent CSc.,PhD.michal.malcek@stuba.sk
Malíková Božena, Ing.ÚBTpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 325 485SB 319malikovab@is.stuba.sk
Malíková Marta, Ing., PhD.FCHPTdohoda o vykonaní práceqmalikova@is.stuba.sk
Malkin Vladimír, Dr., DrSc.FCHPTuachmalk@savba.sk
Malovíková Anna, RNDr., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqmalovikova@is.stuba.sk
Maňas David, doc. Ing., PhD.FCHPTdmanas@ft.utb.cz
Maňas Miroslav, doc. Ing., CSc.FCHPTqmanasm@is.stuba.sk
Manová Alena, Ing., PhD.ÚACHodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 274568, nová budova, blok C, 5. poschodiealena.manova@stuba.sk
Marcinčák Slavomír, doc. MVDr., PhD.FCHPTslavomir.marcincak@svpudk.sk
Marcinčin Anton, prof. Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľanton.marcincin@stuba.sk
Marenčíková MiroslavaTPPšatniarmarencikova@is.stuba.sk
Marchalín Štefan, prof. Ing., DrSc.OOChprofesor DrSc.+421 (2) 59 325 164NB 405stefan.marchalin@stuba.sk
Markoš Jozef, prof. Ing., DrSc.OChBIzástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.+421 (2) 59 325 259NB 3131jozef.markos@stuba.sk
Markošová Kristína, Ing., PhD.ÚBTodborná asistentka CSc.,PhD.SB 317kristina.markosova@gmail.com
Markovič Martin, Ing., PhD.OOChodborný asistent CSc.,PhD.hlupa.tvar@gmail.com
Maroszová Jaroslava, Ing., PhD.OAChodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 611361, nová budova,blok B, 3.poschodiemaroszova@is.stuba.sk
Márová Ivana, prof. RNDr., CSc.FCHPTmarova@fch.vutbr.cz
Marták Ján, RNDr., PhD.OChBI, FCHPTvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD., externý školiteľNB 3119jan.martak@stuba.sk
Martinka Radoslav, Ing.FCHPTradoslav.martinka@spp.sk
Martinková Miroslava, doc. RNDr., PhD.FCHPTmiroslava.martinkova@upjs.sk
Martinkovič JúliusSCHKknihovníkjulius.martinkovic@stuba.sk
Masarovičová Elena, prof. RNDr., DrSc.FCHPTmasarovicova@fns.uniba.sk
Mastihuba Vladimir, Ing., CSc.FCHPTexterný školiteľvladimir.mastihuba@savba.sk
Mastihubová Mária, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqmastihubova@is.stuba.sk
Mašlejová Anna, doc. Ing., PhD.OAChdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 187359, nová budova,blok B, 3.poschodieanna.maslejova@stuba.sk
Maťašovský Alexander, RNDr., PhD.OModborný asistent CSc.,PhD.matasovsky@is.stuba.sk
Matejčeková Zuzana, Ing.OVHKPdoktorandka+421 (2) 59 325 517SB 524zuzanamatejcekova@centrum.sk
Matejčík Štefan, prof. RNDr., DrSc.FCHPTmatejcik@fmph.uniba.sk
Matějka Juraj, Ing.FCHPTJuraj.Matejka@minv.sk
Matejová Simona, Ing.OAChdoktorandka+421 (2) 59 325 611361, nová budova,blok B, 3.poschodiematejovasimona@gmail.com
Mateu Alcácer AdrianaFCHPTbudoucí zahraniční studentkaadrianamateu97@gmail.com
Mateu Plana LaiaFCHPTbudoucí zahraniční studentkalaiam97@gmail.com
Mathia František, Ing., PhD.FCHPTmathia.f@gmail.com
Mati Marcel, Ing., PhD.FCHPTmarcel.mati@gmail.com
Matisová Eva, prof. Ing., DrSc.FCHPTdohoda o vykonaní práceeva.matisova@stuba.sk
Matulová Mária, RNDr., DrSc.FCHPTexterná školiteľkaqmatulova@is.stuba.sk
Matúška Ján, Mgr., PhD.OChFodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 688227, stará budova, 2. poschodiematuska@is.stuba.sk
Matúš Peter, doc. RNDr., PhD.FCHPTpeter.matus@fns.uniba.sk
Mazúr Milan, prof. RNDr., DrSc.OFChdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 520260, stará budova, 2. poschodiemilan.mazur@stuba.sk
Mečiarová Mária, doc. Ing., PhD.FCHPTqmeciarova@is.stuba.sk
Medlenová Elena, Ing.OPKVdoktorandkael.medlenka@gmail.com
Medvecká Veronika, RNDr., PhD.FCHPTveronika.medvecka@fmph.uniba.sk
Medveďová Alžbeta, Ing., PhD.OVHKPodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 524SB 621alzbeta.medvedova@stuba.sk
Melicher Michal, Ing., PhD.FCHPTmichal.melicher@gmail.com
Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.FCHPTkonzultantmilan.melnik@stuba.sk
Melníková Eva, Ing.OATdoktorandkaevamelnikova8@gmail.com
Melník Peter, Ing.FCHPTpeter.melnik@bukoza.sk
Mendelová Andrea, Mgr., PhD.FCHPTqmendelova@is.stuba.sk
Messingerová Lucia, Mgr., PhD.ÚBMvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.messingerova@gmail.com
Mészáros Alajos, prof. Ing., PhD.OIaRPprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 149NB 694alojz.meszaros@stuba.sk
Mezzeiová RozáliaTPPupratovač - upratovačkarozalia.mezzeiova@stuba.sk
Miadoková Eva, prof. RNDr., DrSc.FCHPTqmiadokova@is.stuba.sk
Mičušík Matej, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľqmicusik@is.stuba.sk
Mierka Otto, doc. Ing., CSc.OChBIdocent CSc.,PhD.NB2122otto.mierka@stuba.sk
Mihalík Michal, Ing., PhD.FCHPTmichalmihalik@centrum.sk
Mihaľ Mário, Ing., PhD.OChBIodborný asistent CSc.,PhD.NB3126mario.mihal@gmail.com
Micháleková AndreaOAChchemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 622550, nová budova,blok B, 5.poschodiemichalekova@is.stuba.sk
Michalík Martin, Ing.OChFdoktorand, asistent212, stará budova, 2. poschodiexmichalikm@stuba.sk
Michalíková Zuzana, Ing.vedúca oddelenia finančného účtovníctvamichalikovaz@is.stuba.sk
Michalová Alena, Ing.Dektajomníčka fakultymichalova@is.stuba.sk
Michvocík Miroslav, Ing., PhD.FCHPTqmichvocik@is.stuba.sk
Mikleš Ján, prof. Ing., DrSc.OIaRP, ÚIAM, FCHPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ, externí učitel+421 (2) 59 325 343NB 652jan.mikles@stuba.sk
Miklovič Jozef, Ing., PhD.FCHPTjozef.miklovic@ucm.sk
Mikócziová JuditaTPPupratovač - upratovačkamikocziova@is.stuba.sk
Mikolášková Barbora, Mgr.FCHPTbarbora.mikolaskova@savba.sk
Miksai ŠtefanOFChchemický lab. technik a kontrolór+421 (2) 59 325 778263, stará budova, 2. poschodiestefan.miksai@stuba.sk
Mikulajová Anna, Ing., PhD.OVHKPvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 325 419SB 512aanna.mikulajova@stuba.sk
Mikula Milan, doc. RNDr., CSc.OPAFdocent CSc.,PhD.milan.mikula@stuba.sk
Mikulášová Gabriela, Ing.FCHPTqmikulasovag@is.stuba.sk
Mikulášová Mária, doc. RNDr., CSc.FCHPTmaria.mikulasova@fns.uniba.sk
Mikulec Jozef, Ing., PhD.FCHPTqmikulec@is.stuba.sk
Mikulová KatarínaFCHPTexterná spolupracovníčkakatarina.mikulova@stuba.sk
Mikušová Katarína, doc. RNDr., PhD.FCHPTkatarina.mikusova@fns.uniba.sk
Mikušová Miroslava, Ing., PhD.FCHPTmirka.pavlackova@gmail.com
Milata Viktor, prof. Ing., DrSc.ÚOCHKPriaditeľ ústavu - Profesor DrSc.+421 (2) 59 325 148NB 402viktor.milata@stuba.sk
Milichovský Miloslav, prof. Ing., DrSc.FCHPTdohoda o vykonaní práceqmilichovsky@is.stuba.sk
Millerová Edita, Ing.ÚĽZmzdová účtovníčkamillerova@is.stuba.sk
Minarovičová Jana, Ing., PhD.FCHPTminarovicova@vup.sk
Minarovičová Lucia, Ing., PhD.OPTodborná asistentka CSc.,PhD.minarovicoval@is.stuba.sk
Mislovičová Danica, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqmislovicova@is.stuba.sk
Mistríková Jela, doc. RNDr., PhD.FCHPTdohoda o vykonaní práceqmistrikova@is.stuba.sk
Mladosievič Eugen, Ing.FCHPTEugen.mladosievič@adient.com
Mlynarčík Dušan, prof. RNDr., DrSc.FCHPTmlynarcik@fpharm.uniba.sk
Mlynarčíková Alžbeta, Mgr., PhD.FCHPTqmlynarcikova@is.stuba.sk
Mlynáriková JarmilaFCHPTexterná školiteľkaqmlynarikova@is.stuba.sk
Mlynárik Vladimír, Ing., DrSc.FCHPTqmlynarik@is.stuba.sk
Molnárová HelenaTPPprevádzková pracovníčkamolnarovah@is.stuba.sk
Molnár Tomáš, Ing.FCHPTsystémový integrátor+421 918 669 198molnart@is.stuba.sk
Molnár Tomáš, Ing.OChBIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímNB4143molnartomi.molnr@gmail.com
Moncoľ Ján, doc. Ing., PhD.OAChdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 186357, nová budova,blok B, 3.poschodiejan.moncol@stuba.sk
Monnigmann Martin, prof. Dr.-Ing.FCHPTmartin.moennigmann@rub.de
Moravčíková Daniela, Ing., PhD.FCHPTmoravcikova.daniela@gmail.com
Moreno Rodríguez Daniel, B.Sc., BSOATdoktoranddanimorod@gmail.com
Mosná Barbora, Ing.ÚBMdoktorandkabarbora.mosna@gmail.com
Mosnáček Jaroslav, Mgr., DrSc.FCHPTexterný školiteľqmosnaacek@is.stuba.sk
Mošovská Silvia, Ing., PhD.OVHKP, FCHPT, vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 419SB 512asilvia.mosovska@post.sk
Motešická Zuzana, Mgr., PhD.OJodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 1546108zuzana.motesicka@stuba.sk
Mrafková Lea, Ing., PhD.FCHPTlea.mrafkova@shmu.sk
Mrázová Viera, RNDr., PhD.FCHPTviera.mrazova@ucm.sk
Mučaji Pavel, prof. PharmDr., PhD.FCHPTmucaji.pavel@fpharm.uniba.sk
Múčková Marta, Ing., CSc.FCHPTm.muckova@hameln-rds.com
Mucha Ján, RNDr., CSc.FCHPTexterný školiteľqmucha@is.stuba.sk
Műllerová Eva, Ing.FCHPTqmullerovae@is.stuba.sk
Munka Karol, Ing., PhD.FCHPTmunka@vuvh.sk
Murínová Slavomíra, Ing., PhD.FCHPTslavezda@yahoo.com
Mutkovičová Mária, akad. mal.OPAFsekretárkamutkovicova@is.stuba.sk
Nagyová HelenaSCHKknihárnagyovah2@is.stuba.sk
Nagyová HelenaTPPupratovač - upratovačkahelena.nagyova@stuba.sk
Nagy ŠtefanTPPmontér výťahovnagy@is.stuba.sk
Nahálka Jozef, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľqnahalka@is.stuba.sk
Navarová Jana, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqnavarova@is.stuba.sk
Navrátil Tomáš, doc. Ing., PhD.FCHPTtomas.navratil@jh-inst.cas.cz
Nehéz Martin, RNDr., PhD.OModborný asistent CSc.,PhD.qnehez@is.stuba.sk
Nemčeková Katarína, Ing.ÚACHdoktorandkanemcekova.katarina@hotmail.com
Nemčovič Marek, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľqnemcovic@is.stuba.sk
Nemec Ivan, Ing., PhD.FCHPTivan.nemec@stuba.sk
Němeček Martin, Ing.ÚACHdoktorand+421 (2) 59 325 736389, nová budova, blok C, 3. poschodiemartin.nemecek@stuba.sk
Németh Peter, Dr. Ing.FCHPTpeter.nemeth@duslo.sk
Neogrády Pavel, doc. Mgr., Dr.FCHPTpalo@fns.uniba.sk
Nerád Ivan, Ing., CSc.FCHPTexterný školiteľqnerad@is.stuba.sk
Netopilík Miloš, RNDr., CSc.FCHPTnetopilik@imc.cas.cz
Netriová Jana, Ing., PhD.FCHPTjana.netriova@nsmas.sk
Nitrayová Dária, Ing.OOChdoktorandkadaria.nitrayova@gmail.com
Nižňanský Ľuboš, Ing., PhD.FCHPTdompacino@gmail.com
Noga Jozef, prof. RNDr., DrSc.FCHPTqnoga@is.stuba.sk
Noori Abdul Wasim, Dipl.-Ing. Ing.OChBIdoktorandawnoori@gmail.com
Novák Igor, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľqnovaki@is.stuba.sk
Nováková Eleonóra, Mgr.OOTKaRsekretárkanovakovae@is.stuba.sk
Nováková Kateřina, Ing.FCHPTkaterina.novakova@jh-inst.cas.cz
Nováková Slavomíra, Ing., PhD.FCHPTviruslno@savba.sk
Novanská LuciaFCHPTnovanska.lucia@mfteam.sk
Novotná Edita, Ing.FCHPTqnovotna@is.stuba.sk
Novotný František, Ing.FCHPTfrantisek.novotny@nafta.sk
Obalová Lucia, prof. Ing., PhD.FCHPTqobalova@is.stuba.sk
Olaru Sorin, prof.FCHPTSorin.Olaru@centralesupelec.fr
Olejníková Petra, doc. Ing., PhD.ÚBMdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 410SB 632petra.olejnikova@stuba.sk
Oleríny Vladimír, Ing.FCHPTvladimir.oleriny@centrum.cz
Olivieri GiovanniFCHPTbudoucí zahraniční studentgi.olivieri@studenti.unina.it
Olléová MartaOOTKaRchemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 652SB 427marta.olleova@stuba.sk
Olšovská Denisa, Ing.FCHPTdenisaolsovska@gmail.com
Omaníková Leona, Ing., PhD.OPKVvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímLeonaKalinakova@zoznam.sk
Omastová Mária, Ing., DrSc.FCHPTexterná školiteľkaqomastova@is.stuba.sk
Omelka Ladislav, prof. Ing., DrSc.FCHPTomelka@fch.vutbr.cz
Omelková Jiřina, doc. Ing., CSc.FCHPTqomelkova@is.stuba.sk
Onderová MartaOEIchemický lab. technička a kontrolór712, nová budova, blok A, 7. poschodiemarta.onderova@stuba.sk
Ondrejkovičová Iveta, doc. Ing., PhD.OAChdocentka CSc.,PhD.+421 918 674 107553, nová budova,blok B, 5.poschodieiveta.ondrejkovicova@stuba.sk
Ondrejovič Gregor, prof. Ing., DrSc.FCHPTexterní učitelgregor.ondrejovic@stuba.sk
Ondrušek MilanTPPelektromechanikondrusek@is.stuba.sk
Ondruš Ladislav, Ing.FCHPTLadislav.Ondrus@rybaza.sk
Ondrušová Lucia, PaedDr., PhD.OTVŠodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 641NB P122lucia.vedralova@stuba.sk
Oravec Juraj, Ing., PhD.OIaRPodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 364NB 665juraj.oravec@stuba.sk
Oravec Michal, Ing., PhD.OPAFvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.michaloravec.mail@gmail.com
Ördögová MartaOChBIchemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 760NB3140marta.ordogova@stuba.sk
Oriňáková Renáta, doc. RNDr., PhD.FCHPTrenata.orinakova@upjs.sk
Orlovská Martina, Ing.OAMdoktorandkamartina.orlovska54@gmail.com
Osacká Jana, RNDr.FCHPTjana.bundzikova@savba.sk
Ostatná Veronika, RNDr., PhD.FCHPTqostatna@is.stuba.sk
Oswald Peter, Ing., PhD.FCHPTqoswald@is.stuba.sk
Pacáková Věra, prof. RNDr., CSc.FCHPTqpacakova@is.stuba.sk
Pagáč Tomáš, Ing., PhD.ÚBMvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 528P9, stará budova, prízemietomaspagac1@gmail.com
Pach Ladislav, Ing., PhD.FCHPTdohoda o vykonaní práceqpach@is.stuba.sk
Pajtášová Mariana, prof. RNDr., PhD.FCHPTmariana.pajtasova@fpt.tnuni.sk
Palatínusová Tatianapracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 674 245B 120tatiana.palatinusova@stuba.sk
Palatý Zdeněk, doc. Ing., CSc.FCHPTzdenek.palaty@upce.cz
Paleček Emil, prof. RNDr., DrSc.FCHPTpalecek@ibp.cz
Palík Miroslav, Ing., PhD.FCHPTmiro.palik@gmail.com
Pálková Helena, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľkahelena.palkova@savba.sk
Palou Martin Tchingnabé, prof. Dr. Ing.OAMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 540111,SB,1.poshodiemartin.palou@stuba.sk
Palušková Veronika, Ing.ÚBMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 325 763517, stará budova, 5. poschodieberry88@azet.sk
Pangallo Domenico, Dr., DrSc.FCHPTdomenico.pangallo@savba.sk
Papánková Blažena, doc. Ing., PhD.OAChdocentka CSc.,PhD.+421 918 674 614551, nová budova,blok B, 5.poschodieblazena.papankova@stuba.sk
Pappová Jana, Ing.SCHKknihovníčkajana.pappova@stuba.sk
Parobok Štefan, Ing.FCHPTstefan.parobok@gmail.com
Pastucha Branislav, Ing., PhD.TPPprevádzkový pracovníkbranislav.pastucha@stuba.sk
Pašková Ľudmila, Ing., PhD.FCHPTpaskova@fpharm.uniba.sk
Patrnčiaková MáriaTPPšatniarmaria.patrnciakova@stuba.sk
Paulen Radoslav, doc. Ing., PhD.OIaRPdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 730NB 695radoslav.paulen@stuba.sk
Paulíková Helena, doc. RNDr., CSc.ÚBMdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 763SB 516helena.paulikova@stuba.sk
Paulová LenkaÚBTchemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 485SB 319lenkapaulova@gmail.com
Paulovičová Ema, Ing., CSc.FCHPTexterná školiteľkaqpaulovicova@is.stuba.sk
Paulovičová Lucia, Ing., PhD.FCHPTlulib@szm.com
Pavilek Branislav, Ing.OOChdoktorandBrano.Pavilek@gmail.com
Pavlíček AntonOOChsklár technického skla+421 (2) 59 325 168NB 506anton.pavlicek@stuba.sk
Pavlik Ján, Ing., PhD.OAChvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 184453, nová budova,blok B, 4.poschodiejan.pavlik@stuba.sk
Pavlíková Lucia, Mgr., PhD.FCHPTlucia.pavlikova@savba.sk
Pavlíková Soňa, doc. RNDr., CSc.OModborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 336NB 603sona.pavlikova@stuba.sk
Pavlik ViliamFCHPTexterný školiteľqpavlikv1@is.stuba.sk
Pavúková Daniela, Ing.OATdoktorandkadanielapavuk8@gmail.com
Pažitná Lucia, Ing.ÚBTdoktorandkapazitna.lucia@gmail.com
Pažoureková Silvia, Ing., PhD.OPT, FCHPT, odborná asistentka CSc.,PhD.silvia.pazourekova@gmail.com
Pellerová MonikaOAChchemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 203347, nová budova,blok B, 3.poschodiepellerova@is.stuba.sk
Pělucha Robin, Mgr., PhD.OTVŠodborný asistent CSc.,PhD.pelucha@is.stuba.sk
Penesová Adela, MUDr., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqpenesova@is.stuba.sk
Peráčková Zuzana, Ing., PhD.FCHPTzuzka.klimova@gmail.com
Perďochová Dagmara, Ing.OPKVdoktorandkadagmaraperdochova@gmail.com
Petráš Pavol, Mgr. Ing.FCHPTqpetrasp@is.stuba.sk
Petrovičová Tatiana, Ing.ÚBTdoktorandkatatianapetrovicova@gmail.com
Petruš Ladislav, doc. Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľqpetrus@is.stuba.sk
Petrušová Mária, RNDr., PhD.FCHPTexterná školiteľkaMaria.Petrusova@savba.sk
Pevala Vladimír, RNDr., PhD.FCHPTvladimir.pevala@savba.sk
Piecková Elena, doc. Ing., PhD.OVHKP, FCHPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externí učitelkaelena.pieckova@szu.sk
Pietrasik Joanna, Dr. Ing.FCHPTjoanna.pietrasik@p.lodz.pl
Pikna Ľubomír, doc. RNDr., PhD.FCHPTlubomir.pikna@tuke.sk
Piknová Ľubica, RNDr., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqpiknova@is.stuba.sk
Pirožeková Lucia, Ing.FCHPTqpirozekova@is.stuba.sk
Pisár Juraj, Ing.FCHPTqpisar@is.stuba.sk
Planková Alexandra, RNDr., PhD.FCHPTqplankova@is.stuba.sk
Plavec Roderik, Ing., PhD.OPKVvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.roderik.plavec@stuba.sk
Plekancová Michaela, Ing.OEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímmichaelaplekancova@gmail.com
Plesch Gustáv, prof. RNDr., DrSc.FCHPTexterný školiteľplesch@fns.uniba.sk
Plevák Zdeno, Ing., PhD.FCHPTzdeno.plevak@conti.sk
Plchová Jana, Ing., PhD.FCHPT+421 918 669 141jana.plchova@stuba.sk
Pližingrová Eva, Ing.FCHPTplizingrova@iic.cas.cz
Plocková Milada, doc. Ing., CSc.FCHPTdohoda o vykonaní práceqmilada@is.stuba.sk
Plž Michal, Ing.ÚBTdoktorandmichal.plz110@gmail.com
Podgajny Robert, prof.FCHPTrobert.podgajny@uj.edu.pl
Podstránska Gabriela, Ing., PhD.FCHPTgabriela.podstranska@clariant.com
Pogány Lukáš, Ing., PhD.OAChvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.541, nová budova,blok B, 5.poschodiepogany.lukas@gmail.com
Pokorná Ema, Ing.ÚBTdoktorandkaema.pokorna@gmail.com
Poláková Mištinová Jana, doc. MUDr., PhD.FCHPTqpolakovamistin@is.stuba.sk
Poláková Monika, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqpolakova@is.stuba.sk
Poláková Zdenka, Bc.OPKVpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 252 926 053209zdenka.polakova@stuba.sk
Polakovič Ľubomír, Ing., CSc.FCHPTlubo@vuis-cesty.sk
Polakovič Ľuboš, Ing., PhD.FCHPTlubos.polakovic@lotescentrum.com
Polakovič Milan, prof. Ing., CSc.ÚCHEIriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 254NB3129milan.polakovic@stuba.sk
Polakovičová JanaÚĽZmzdová účtovníčkapolakovicovaj@is.stuba.sk
Poliak Peter, Ing., PhD.OChFodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 741223, stará budova, 2. poschodiepeter.poliak@stuba.sk
Polóniová Veronika, PhDr.OJodborná asistentka bez vedeckej hodnostiveronika.poloniova@stuba.sk
Polovka Martin, Ing., PhD.FCHPTpolovka@vup.sk
Polozsányi Zoltán, Ing.ÚBMdoktorandz.polozsanyi@centrum.sk
Popovičová Alena, Ing., PhD.OEI, FCHPT, odborná asistentka CSc.,PhD.popovicova.alena@gmail.com
Porubiaková Jadža, Ing., PhD.FCHPTporubiakova.j@gmail.com
Potočňák Ivan, doc. RNDr., PhD.FCHPTexterní učitelqpotocnak@is.stuba.sk
Potůček František, prof. Ing., CSc.FCHPTFrantisek.Potucek@upce.cz
Prachár Viktor, doc. Ing., PhD.OVHKPodborný asistent CSc.,PhD.qpracharv@is.stuba.sk
Praženková Martina, Ing.FCHPTm.prazenkova@tatrachema.sk
Preťo Jozef, Ing.FCHPTjpreto@stonline.sk
Pribiš EmilTPPstrojný zámočník+421 918 674 176emil.pribis@stuba.sk
Prnová Anna, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqprnova@is.stuba.sk
Prokopová Zdenka, doc. Ing., CSc.FCHPTprokopova@fai.utb.cz
Prokšová Miloslava, RNDr., CSc.FCHPTqproksova@is.stuba.sk
Prónayová Nadežda, RNDr.OOTKaRsekretárkanadezda.pronayova@stuba.sk
Prousek Jozef, doc. Ing., CSc.OEIdocent CSc.,PhD.729, nová budova, blok A, 7. poschodiejozef.prousek@stuba.sk
Přibyl Michal, doc. Ing., PhD.FCHPTmichal.pribyl@vscht.cz
Přikryl Radek, Mgr., Ph.D.FCHPTprikryl@fch.vutbr.cz
Puchart Vladimír, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľqpuchart@is.stuba.sk
Puchoňová Miroslava, Ing., PhD.OAChvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 611361, nová budova,blok B, 3.poschodiemiriena@centrum.sk
Punčochář Miroslav, Ing., DSc., CSc.FCHPTpuncochar@icpf.cas.cz
Purdešová Andrea, doc. Ing., PhD.ÚACHdocentka CSc.,PhD.567, nová budova, blok C, 5. poschodieandrea.purdesova@stuba.sk
Puškárová Ingrid, Ing., PhD.OFChvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 325 482277, stará budova, 2. poschodiexpuskarovai@stuba.sk
Putala Martin, doc. RNDr., PhD.FCHPTqputala@is.stuba.sk
Rábek Marek, Mgr., MBAFCHPTmrabek@sk.tesco-europe.com
Rabel MilanTPPupratovač - upratovačkamilan.rabel@stuba.sk
Račay Peter, prof. RNDr., PhD.FCHPTracay@jfmed.uniba.sk
Račková Lucia, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqrackoval@is.stuba.sk
Rada Vojtěch, prof. Ing., CSc.FCHPTqrada@is.stuba.sk
Rajczyková Elena, Ing., PhD.FCHPTrajczykova@vuvh.sk
Rajec Pavol, prof. Ing., DrSc.FCHPTrajec@nic.fns.uniba.sk
Rajnák Cyril, RNDr., PhD.FCHPTcyril.rajnak@ucm.sk
Rajniak Pavol, doc. Ing., DrSc.OChBIdocent DrSc.rajniak@is.stuba.sk
Rakottyay Karol, Ing., PhD.FCHPTkarol.rakottyay@mao.slovnaft.sk
Rakovský Erik, RNDr., PhD.FCHPTrakovsky@fns.uniba.sk
Randák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.FCHPTtrandak@frov.jcu.cz
Randová Kristína, Ing.OAMdoktorandkak.randova19@gmail.com
Rapta Peter, prof. Ing., DrSc.ÚFCHCHFriaditeľ ústavu - Profesor DrSc.+421 (2) 59 325 537200, stará budova, 2. poschodiepeter.rapta@stuba.sk
Raschman Pavel, prof. Ing., CSc.FCHPTpavel.raschman@tuke.sk
Rástočná Illová Dana, Ing., PhD.FCHPTrastocna-illova@vutch.sk
Rázga Filip, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľqrazga@is.stuba.sk
Razgyelová IvetaTPPupratovač - upratovačkaiveta.razgyelova@stuba.sk
Rebroš Martin, doc. Ing., PhD.ÚBTdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 480SB 305martin.rebros@stuba.sk
Reháková Milena, doc. Ing., PhD.OPAFdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 221NB 5118milena.rehakova@stuba.sk
Reinprecht Ladislav, prof. Ing., CSc.FCHPTladislav.reinprecht@tuzvo.sk
Rendeková MáriaÚĽZpracovníčka pre personálne činnostirendekovam@is.stuba.sk
Repický Andrej, Ing., PhD.FCHPTrepicky.andrej@centrum.sk
Repiska Vanda, prof. RNDr., PhD.FCHPTvanda.repiska@fmed.uniba.sk
Repová Jana, Ing.FCHPTjjancovicova@chello.sk
Rigová PiroskaTPPupratovač - upratovačkapriska.rigova@stuba.sk
Richterová Viktória, Ing.FCHPTviktoria.richterova@gmail.com
Rimarčík Ján, Ing., PhD.FCHPThadica@gmail.com
Riško Vladimír, Ing.FCHPTvladimir.risko@kaufland.sk
Rizman ViliamOChBIchemický technik+421 (2) 59 325 233NB4141viliam.rizman@stuba.sk
Roda Jan, prof. Ing., CSc.FCHPTJan.Roda@vscht.cz
Röderová Magdaléna, Ing., Ph.D.FCHPTm.roderova@gmail.com
Rohaľ-Ilkiv Boris, prof. Ing., CSc.FCHPT+421 (2) 57 296 702205boris.rohal-ilkiv@stuba.sk
Roller Ladislav, Ing., PhD.FCHPTqroller@is.stuba.sk
Rosenberg Michal, prof. Ing., PhD.ÚBTriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 719SB 302michal.rosenberg@stuba.sk
Rosenbergová Zuzana, Ing.ÚBTdoktorandkarosenbergova.susana@gmail.com
Royen Mohammad Jafar, Ing.OChBIdoktorandjafar.royen@gmail.com
Růžička Aleš, prof. Ing., PhD.FCHPTales.ruzicka@upce.cz
Ryba Jozef, Ing., PhD.OSP-DPvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.jozef.ryba@stuba.sk
Rychlá Lyda, Ing., DrSc.FCHPTexterná školiteľkaqrychla@is.stuba.sk
Rychlý Jozef, Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľqrychly@is.stuba.sk
Rychtera Mojmír, prof. Ing., CSc.FCHPTqrychtera@is.stuba.sk
Sádecká Jana, doc. Ing., PhD.ÚACHdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 722496, nová budova, blok C, 4. poschodiejana.sadecka@stuba.sk
Sádecká Jana, Ing., PhD.FCHPTsadecka@vup.sk
Samešová Dagmar, prof. Ing., PhD.FCHPTdagmar.samesova@tuzvo.sk
Samohýl Martin, Ing. PhDr.FCHPTmartin.samohyl@fmed.uniba.sk
Sandtner Lucia, Ing., PhD.FCHPTlucia@ekopossplus.sk
Sanyova-Debongnie Janka, Ing., Ph.D.FCHPTkonzultantkaqsanyovadebongn@is.stuba.sk
Sarakhman Olha, Mgr.ÚACHdoktorandkaSarakhman13@ukr.net
Saruhan FatihFCHPTbudoucí zahraniční studentfatihsaruhan@std.iyte.edu.tr
Sedláček Jaroslav, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľqsedlacekj@is.stuba.sk
Sedláčková JanaTPPvrátniksedlackovaj@is.stuba.sk
Sedlák Ján, RNDr., DrSc.FCHPTdohoda o vykonaní práceexonsedl@savba.sk
Sedlák Miloš, prof. Ing., DrSc.FCHPTmilos.sedlak@upce.cz
Segľa Peter, prof. Ing., DrSc.OAChprofesor DrSc.+421 (2) 59 325 209NB 548peter.segla@stuba.sk
Sekretár Stanislav, doc. Ing., PhD.OPTdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 434SB 551stanislav.sekretar@stuba.sk
Schenkmayerová Andrea, Ing., PhD.FCHPTschenkan@gmail.com
Schlosser Štefan, Ing., CSc.OChBIvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 248NB3118stefan.schlosser@stuba.sk
Schmidtová Silvia, Ing.FCHPTsissi.schmidtova@gmail.com
Schmidt Štefan, prof. Ing., PhD.ÚPVriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 556SB 551stefan.schmidt@stuba.sk
Schmidt Tomáš, Ing.FCHPTschmidt.tomass@gmail.com
Scholtzová Eva, Ing., CSc.FCHPTexterná školiteľkaeva.scholzova@savba.sk
Schreiber Ľudovít, RNDr.FCHPTschreiber@fns.uniba.sk
Schuur Boelo, Dr. Ing.FCHPTB.Schuur@utwente.nl
Schweizer Daniela, Ing.FCHPTqschweizer@is.stuba.sk
Schwendt Peter, prof. RNDr., DrSc.FCHPTqschwendt@is.stuba.sk
Siekel Peter, doc. RNDr., CSc.FCHPT, externý školiteľqsiekel@is.stuba.sk
Silva e Sá Tiago FilipeFCHPTbudoucí zahraniční studenta78264@alunos.uminho.pt
Sirotná Zuzana, Ing., MPHFCHPTzuzana.sirotna@uvzsr.sk
Sitkey Vladimír, Ing., CSc.FCHPTqsitkey@is.stuba.sk
Slaný Michal, Ing.OATdoktorandmichalslany7@gmail.com
Slaný Ondrej, Ing.ÚBTdoktorandondrik.sla@gmail.com
Sláva Juraj, Ing., PhD.FCHPTjuraj.slava@stuba.sk
Sláviková Elena, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqslavikova@is.stuba.sk
Slimák Ján, Ing.pracovník pre plán a rozpočetslimak@is.stuba.sk
Slobodová Mária, Ing., PhD.FCHPTqslobodova@is.stuba.sk
Smetanková Jana, Ing., PhD.FCHPTjana.smetankova@gmail.com
Smiešková Agáta, doc. Ing., CSc.FCHPTagata.smieskova@stuba.sk
Smolinská Miroslava, Ing., PhD.FCHPTmiroslava.smolinska@gmail.com
Smrčková Eva, Ing., CSc.OAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 541105,SB,1.poshodieeva.smrckova@stuba.sk
Sobalík Zdeněk, doc. Ing., PhD.FCHPTqsobalik@is.stuba.sk
Sochr Jozef, Ing., PhD.ÚACHvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.396, nová budova, blok C, 3. poschodiejozef.sochr@stuba.sk
Soják Ladislav, prof. Ing., DrSc.FCHPTladislav.sojak@fns.uniba.sk
Sokolová Romana, Dr. Mgr.FCHPTromana.sokolova@jh-inst.cas.cz
Somogyiová HelenaTPPupratovač - upratovačkasomogyiovah1@is.stuba.sk
Sopková Magdaléna, Ing.FCHPTmagdalena.sopkova@bayer.com
Soták Tomáš, Ing., PhD.OOTKaRvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.sotak.tomas@gmail.com
Sprušanská MartaOAChchemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 628546, nová budova,blok B, 5.poschodiemarta.sprusanska@stuba.sk
Srniak VladimírTPPprevádzkový pracovník+421 918 674 291srniak@is.stuba.sk
Sroková Iva, doc. Ing., PhD.FCHPT