Oct 20, 2019   1:59 p.m. Vendelín
Academic information system

IT Centre (FCE) - telephone directory


Use this application to display the list of phone numbers for the selected department. Use the button at the end of the form to print the list of phone numbers.

It is possible to display the primary data only or all data.

There are either only extensions or full phone numbers listed below. Use the following selection to change the way phone numbers are displayed.

     

The office phone code for IT Centre is not known. Phone numbers are in the full format.


Staff list

NamePositionPhoneOfficeE-mail
Giertli Pavol, Ing.head of department, Vedúci VS+421 (2) 59 274 319CIT 2/2pavol.giertli@stuba.sk
Staff    
Antoniaci Igor, Ing.Pracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 721igor.antoniaci@stuba.sk
Baláž AndrejPrac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 303CIT 6/3andrej.balaz@stuba.sk
Gaál Peter, Ing.Prac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 714CIT 11/3peter.gaal@stuba.sk
Giertlová AnnaOperátorka VS+421 (2) 59 274 656CIT 34/3anna.giertlova@stuba.sk
Haburaj Martin, Ing.Pracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 716CIT 2/2martin.haburaj@stuba.sk
Horváth RastislavOperátor VS+421 (2) 59 274 656CIT 34/3rastislav.horvath@stuba.sk
Lapin MichalPracovník pre didaktickú techniku+421 (2) 59 274 514P 103michal.lapin@stuba.sk
Lisoň OndrejPrac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 714CIT 11/3ondrej.lison@stuba.sk
Meľuch PeterPrac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 303peter.meluch@stuba.sk
Mičuneková ĽudmilaOdborná administratívna pracovnice+421 (2) 59 274 511CIT 1/3ludmila.dubovcova@stuba.sk
Molnár Alexander, Ing.Prac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 313CIT 10/3alexander.molnar@stuba.sk
Sitár Marian, Ing.Pracovník pre didaktickú techniku+421 (2) 59 274 514P 103marian.sitar@stuba.sk
Szlaur Erik, Ing.Pracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 715CIT 3/2erik.szlaur@stuba.sk
Šedivý Peter, Ing.Pracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 918 665 028CIT 3/2peter.sedivy@stuba.sk
Tarová Jana, Mgr.Pracovnice v oblasti výpočtovej techniky
Zicháček Martin, Bc.Pracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 715CIT 3/2martin.zichacek@stuba.sk
External staff    
Janečková GabrielaDohoda o pracovnej činnostiqjaneckova@stuba.sk

Click the "Print the list of phone numbers" button to get the list of phone numbers in the PDF format.