16. 10. 2019  14:39 Vladimíra
Akademický informačný systém

Katedra geodézie (SvF) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra geodézie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Kopáčik Alojz, prof. Ing., PhD.vedúci pracoviska, profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 559A-311alojz.kopacik@stuba.sk
Zamestnanci    
Bajtala Marek, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 392A-304marek.bajtala@stuba.sk
Erdélyi Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 390A-310a2001240138@stuba.sk
Fraštia Marek, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 398A-318marek.frastia@stuba.sk
Geisse Robert, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 529A-316robert.geisse@stuba.sk
Hudecová Ľubica, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 530A-317lubica.hudecova@stuba.sk
Ježko Ján, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 338A-314jan.jezko@stuba.sk
Kajánek Pavol, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.A-305pavol.kajanek@stuba.sk
Kyrinovič Peter, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 390A-310apeter.kyrinovic@stuba.sk
Marčiš Marián, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 427A-322marian.marcis@stuba.sk
Rubínová Janaodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 639A-303jana.rubinova@stuba.sk
Doktorandi    
Hideghéty Andrej, Ing.doktorandandrej.hideghety@stuba.sk
Honti Richard, Ing.doktorandrichard.honti@stuba.sk
Choleva Radoslav, Ing.doktorandradoslav.choleva@stuba.sk
Kyseľ Peter, Ing.doktorandpeter.kysel@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.