Feb 17, 2020   11:48 p.m. Miloslava
Academic information system

Department of Architecture (FCE) - telephone directory


Use this application to display the list of phone numbers for the selected department. Use the button at the end of the form to print the list of phone numbers.

It is possible to display the primary data only or all data.

There are either only extensions or full phone numbers listed below. Use the following selection to change the way phone numbers are displayed.

     

The office phone code for Department of Architecture is not known. Phone numbers are in the full format.


Staff list

NamePositionPhoneOfficeE-mail
Húsenicová Jarmila, doc. Ing. arch., PhD.head of department, Docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 646C 1908jarmila.husenicova@stuba.sk
Staff    
Bogár Michal, Ing. arch.Výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1904michal.bogar@stuba.sk
Borecká Eva, Ing. arch., PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 564C 1910eva.borecka@stuba.sk
Bránický Filip, Ing.post-graduate student, Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 239C 1920filip.branicky@stuba.sk
Gregorová Jana, doc. Ing. arch., PhD.Docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 426C 1912jana.gregorova@stuba.sk
Hermann JurajHosťujúci profesor+421 (2) 32 888 464C 1918juraj.hermann@stuba.sk
Hlaváček Michal, prof. Ing. arch.Profesor CSc.,PhD.C 1909michal.hlavacek@stuba.sk
Chmelík Vojtech, doc. Ing., PhD.Docent CSc.,PhD.
Kuráň Jozef, Ing. et Ing. arch. Mgr. art., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 607C 1905jozef.kuran@stuba.sk
Kvasnicová Magdaléna, doc. PhDr., PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 426C 1911magdalena.kvasnicova@stuba.sk
Mellner Dušan, Ing. arch., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 400C 1903dusan.mellner@stuba.sk
Nádaská Zuzana, Ing. arch., PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 464C 1917zuzana.nadaska@stuba.sk
Pilař Pavol, Mgr. art. Ing., ArtD.Odborný asistent CSc.,PhD., post-graduate student+421 (2) 32 888 606C 1901pavol.pilar@stuba.sk
Pribiš Miroslav, akad. soch.Odborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 32 888 401B302amiroslav.pribis@stuba.sk
Rychtáriková Monika, prof. Ing., PhD.Profesorka CSc.,PhD.C 1914monika.rychtarikova@stuba.sk
Řehák Ivan, akad. soch.Odborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 32 888 401B302aivan.rehak@stuba.sk
Slezáková Lenka, Mgr.Odborná administratívna pracovnice
Šimkovičová Vladimíra, Ing. arch., PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 606C 1902vladimira.simkovicova@stuba.sk
Zelem Lukáš, Ing., PhD.Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 630C 1913lukas.zelem@stuba.sk
External staff    
Linhartová Eva, Ing. arch.Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqlinhartova@stuba.sk
post-graduate students    
Arnould Matthias Marcel Jean, Ing.post-graduate student+421 (2) 32 888 239C 1919matthias.arnould@stuba.sk
Kotiv Marína, Ing.post-graduate studentmarina.kotiv@stuba.sk
Naddourová Nora, Ing.post-graduate studentnora.naddourova@stuba.sk
Poliak Martin, Ing.post-graduate studentmartin.poliak@stuba.sk
Ruhigová Ema, Ing. arch. Ing.post-graduate student+421 (2) 32 888 239C 1920ema.ruhigova@stuba.sk
Ruhig Roman, Ing. arch. Ing.post-graduate student+421 (2) 32 888 239C 1920roman.ruhig@stuba.sk
Struhařová Petra, Ing. arch.post-graduate student+421 (2) 32 888 606C 1901petra.struharova@stuba.sk
Šimek Richard, Ing.post-graduate student+421 (2) 32 888 630C 1913richard.simek@stuba.sk
Topilin Alexander, Ing. arch.post-graduate student+421 (2) 32 888 239C 1919alexander.topilin@stuba.sk
Vargic Lukáš, Ing.post-graduate student+421 (2) 32 888 630C 1913lukas.vargic@stuba.sk

Click the "Print the list of phone numbers" button to get the list of phone numbers in the PDF format.