Apr 22, 2019   3:06 a.m. Slavomír
Academic information system

Faculty of Architecture - telephone directory


Use this application to display the list of phone numbers for the selected department. Use the button at the end of the form to print the list of phone numbers.

It is possible to display the primary data only or all data.

There are either only extensions or full phone numbers listed below. Use the following selection to change the way phone numbers are displayed.

Individual employees are ordered alphabetically, regardless of the departments they work at. Use the following selection to change this order.

Individual departments are displayed using the official abbreviations of the department names. Use the following selection to replace these abbreviations with department numbers (or codes).

     

The office phone code for Faculty of Architecture is not known. Phone numbers are in the full format.

NameDepartmentPositionPhoneOfficeE-mail
Alexy Andrej, Ing. arch.ÚKAaISHosťujúci profesor+421 (2) 572 76 316307andrej.alexy@stuba.sk
ALMANNAI KHALID AHMED, Architekt, MSc.ÚEEApost-graduate studentkhalid.almannai@stuba.sk
Andráš Milan, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBDocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 414404milan.andras@stuba.sk
Antony Tibor, Mgr. art.ÚDVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate studenttibor.antony@stuba.sk
Bacová Andrea, doc. Ing. arch., PhD.ÚABBDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 421412andrea.bacova@stuba.sk
Bachratá Alena, Mgr.OSPracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 572 76 2243alena.bachrata@stuba.sk
Bakyta Róbert, Ing. arch. Ing.FA, ÚAOBOpponent, post-graduate studentrobert.bakyta@stuba.sk
Baláž Jozef, Ing. arch., PhD.ÚKAaISOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 324310jozef.balaz@stuba.sk
Baláž Martin, Mgr. art., ArtD.ÚDOdborný asistent CSc.,PhD.+421 907 692 452123martin.balaz@stuba.sk
Balážová Eva, Ing., PhD.FAOpponentqbalazovae@stuba.sk
Baloga Martin, Ing. arch., PhD.FAExterný spolupracovníkqbaloga@stuba.sk
Baňáková Kristína, Ing.OEPracovnice pre plán a rozpočet+421 (2) 572 76 424414kristina.banakova@stuba.sk
Bandová Monika, Bc.OVVŠpecialista pre styk s verejnosťoumonika.bandova@stuba.sk
Bartošíková Tereza, Ing. arch.ÚDTAaOPpost-graduate student2005260264@stuba.sk
Bartošová Nina, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 351213nina.bartosova@stuba.sk
Bašová Silvia, doc. Ing. arch., PhD.ÚUaUPDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 270250silvia.basova@stuba.sk
Bátor Jozef, Ing. arch., PhD.ÚAOBOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 410410jozef.bator@stuba.sk
Baxa Patrik, Ing. arch.ÚDTAaOPpost-graduate studentpatrik.baxa@stuba.sk
Beďatš Martin, Ing. arch.FAOpponentqbedats@stuba.sk
Bencová Jarmila, doc. PhDr., PhD.ÚDTAaOPDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 366214jarmila.bencova@stuba.sk
Benetin Juraj, Ing. arch.FAOpponentqbenetin@stuba.sk
Benková Jana, Mgr. art. Ing. arch.FAOpponentqbenkovaj@stuba.sk
Berec Damián, Ing. arch.FAExterný spolupracovníkqberecd@stuba.sk
Bergerová Katarína, Ing. arch.ÚABBpost-graduate studentkatarina.bergerova@stuba.sk
Bernáthová KatarínaHS BAUpratovač - upratovačkakatarina.bernathova@stuba.sk
Blonski Tadeusz, doc. Mgr. art.FAExternal Instructorqbolonski@stuba.sk
Bogár Michal, Ing. arch.FAOpponentmichal.bogar@stuba.sk
Boháč Ľubomír, Ing. arch.FAExternal Instructorqbohac@stuba.sk
Bolebruchová Viera, Ing. arch.FAOpponentqbolebruchova@stuba.sk
Borecká Eva, Ing. arch., PhD.FAOpponent+421 (2) 59 274 564C 1910eva.borecka@stuba.sk
Borecký Ladislav, Ing. arch.FAOpponentqborecky@stuba.sk
Boroš Ivan, Ing.FAOpponentqboros@stuba.sk
Borysko Wanda, Mgr. art.ÚIVpost-graduate studentwanda.borysko@stuba.sk
Botek Andrej, doc. Ing. arch. Mgr., PhD.ÚDTAaOPDocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 352202andrej.botek@stuba.sk
Bradová Ivana, Ing. arch.ÚUaUPpost-graduate studentivana.bradova@stuba.sk
Brandisová Margita, Ing.OSPracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 572 76 2243margita.brandisova@stuba.sk
Brašeň Michal, Ing., ArtD.ÚDOdborný asistent CSc.,PhD.+421 907 216 824126michal.brasen@stuba.sk
Brogyányi Gabriel, Ing. arch.FAOpponentqbrogyanyi@stuba.sk
Bruna Július, Ing. arch.FAExterný spolupracovníkqbruna@stuba.sk
Budiaková Mária, doc. Ing., PhD.ÚKAaISOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 314304maria.budiakova@stuba.sk
Budkeová Branislava, doc. Ing. arch., PhD.FAOpponent+421 (2) 572 76 413403budkeova@stuba.sk
Bumbál Martin, Ing. arch.FAOpponentqbumbal@stuba.sk
Bunčák SamuelHS BAVrátniksamuel.buncak@stuba.sk
Butková Miriama, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studentmiriama.butkova@stuba.sk
Cakov Kalin, Ing. arch.FAOpponentqcakov@stuba.sk
Caralis CristinaFAFuture foreign studentxcaralis@stuba.sk
Cejpková Silvia, Ing. arch.ÚDTAaOPpost-graduate studentsilvia.cejpkova@stuba.sk
Ciglan Gabriel, Ing. arch.ÚEEApost-graduate studentgabriel.ciglan@stuba.sk
Clement RaphaelFAFuture foreign studentxclement@stuba.sk
Czafík Michal, Ing. arch., PhD.ÚABBOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 4134032005250034@stuba.sk
Čech BohuslavHS BAVrátnikbohuslav.cech@stuba.sk
Čerešňová Zuzana, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBDocentka CSc.,PhD., Odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov+421 (2) 572 76 436443zuzana.ceresnova@stuba.sk
Daniel Peter, doc. Ing. arch., PhD.ÚIVDocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 445450peter.daniel@stuba.sk
Davide ManicaFAFuture foreign studentxdavide@stuba.sk
Děcká Alžbeta, Ing. arch.ÚEEApost-graduate student2005260291@stuba.sk
Diežka Miloš, Ing. arch.ÚUaUPpost-graduate studentmilos.diezka@stuba.sk
Dlabač Ivan, doc., M.A.FAOpponentqdlabac@stuba.sk
Dobošová Milada, Mgr.DekAdministratívna pracovnice v podateľni+421 (2) 572 76 225milada.dobosova@stuba.sk
Dorotjaková Irena, Ing. arch.DekRedaktorka+421 (2) 572 76 17842irena.dorotjakova@stuba.sk
Droppa Virgil, Ing. arch.FAOpponentqdroppa@stuba.sk
Dubiny Martin, Ing. arch. Ing.ÚDTAaOP, ÚKAaISVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, post-graduate studentmartin.dubiny@stuba.sk
Dúbravec Róbert, Mgr. art.FAExterný spolupracovníkqdubravec@stuba.sk
Dulíková Lívia, Ing. arch.FAOpponentqdulikova@stuba.sk
Dulina Ľuboslav, doc. Ing., PhD.FAOpponentqdulina@stuba.sk
Dulla Matúš, prof. Ing. arch., DrSc.ÚDTAaOPOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 365213matus.dulla@stuba.sk
Ďurianová Andrea, Mgr. art.ÚIVpost-graduate student+421 (2) 21 022 446451andrea.durianova@stuba.sk
Dvořáková Viera, Ing. arch., PhD.FAOpponentqdvorakova@stuba.sk
Ebringerová Paulína, Mgr. art., ArtD.OVVVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním116paulina.ebringerova@stuba.sk
Fabriciová Andrea, Ing.OSPracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 572 76 2243andrea.fabriciova@stuba.sk
Farbiaková JozefaHS BSHospodár+421 918 665 031jozefa.farbiakova@stuba.sk
Farkašová BeátaKniKnihovnice+421 (2) 572 76 25140beata.farkasova@stuba.sk
Farkašová Simona, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studentsimona.farkasova@stuba.sk
Fečík Maroš, Ing. arch.FAOpponentqfecik@stuba.sk
Fečkaninová Jana, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studentjana.feckaninova@stuba.sk
Fejo Katarína, Ing. arch., PhD.ÚUaUPOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 279244katarina.bohacova@stuba.sk
Filová MáriaKniKnihovnice+421 (2) 572 76 23240maria.filova@stuba.sk
Filová Natália, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studentnatalia.filova@stuba.sk
Fischer Dušan, Ing. arch.FAOpponentqfischer@stuba.sk
Follrich DušanHS BAVedúci prevádzkovej jednotky+421 918 665 01711bdusan.follrich@stuba.sk
Fülöpová Slávka, Mgr.ÚAOBKoordinátor dištančného vzdelávania a ce+421 (2) 57 276 437444slavka.fulopova@stuba.sk
Furdík Daniel, Ing. arch.ÚUaUPpost-graduate studentdaniel.furdik@stuba.sk
Furdík Juraj, Ing. arch., CSc.FAOpponent+421 918 665 034325qfurdik@stuba.sk
Füzék Balázs, Ing. arch.FAOpponentqfuzek@stuba.sk
Gábrišová Vanda, MA.ÚDpost-graduate studentvanda.gabrisova@stuba.sk
Gáspárová-Illéšová Gabriela, doc. akad. soch.ÚVTaMDocentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 345337Agabriela.gasparova@stuba.sk
Gécová Katarína, Ing., PhD.ÚUaUPOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 276235katarina.gecova@stuba.sk
Gerdenich Igor, Ing. arch.FAOpponentqgerdenich@stuba.sk
Gondová Anna, Ing. arch.ÚDTAaOPpost-graduate studentanna.gondova@stuba.sk
Görner Karol, Ing. arch., PhD.ÚUaUPOdborný asistent CSc.,PhD.karol.gorner@stuba.sk
Gregorová Jana, doc. Ing. arch., PhD.FAExterný spolupracovnice+421 (2) 59 274 426C 1912jana.gregorova@stuba.sk
Gregor Pavel, prof. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 361208pavel.gregor@stuba.sk
Gruberová KatarínaÚVTaMSekretárkakatarina.gruberova@stuba.sk
Gürtler Ivan, doc. Ing. arch., PhD.FAExternal Instructor+421 (2) 572 76 415405gurtler@stuba.sk
Guštarová GabrielaÚIVSekretárka+421 (2) 572 76 424414gabriela.gajdosova@stuba.sk
Haászová Martina, Mgr.OMZMzdová účtovníčka+421 918 665 005115bmartina.haaszova@stuba.sk
Hain Vladimír, Ing. arch., PhD.ÚKAaISOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 3173072005250069@stuba.sk
Hajtmanek Roman, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studentroman.hajtmanek@stuba.sk
Hanáček Tomáš, Ing. arch., PhD.ÚUaUPOdborný asistent CSc.,PhD.2005250301@stuba.sk
Hansen SoerenFAFuture foreign studentxhansen@stuba.sk
Hanzlíček Peter, Ing. arch.FAOpponentqhanzlicek@stuba.sk
Hargaš Ivan, Ing.HS BAVrátnikivan.hargas@stuba.sk
Haščák Andrej, Mgr. art., ArtD.FAOpponentqhascaka@stuba.sk
Haščák Jozef, doc. akad. mal., ArtD.FAExternal Instructorqhascak@stuba.sk
Hatiar Karol, doc. RNDr., CSc.ÚDDohoda o pracovnej činnosti+421 906 068 kl. 468T02 2.120karol.hatiar@stuba.sk
Havierniková GabrielaOEPracovnice pre správu a predaj majetkugabriela.haviernikova@stuba.sk
Havliš Karel, doc. Ing. arch.FAOpponentqhavlis@stuba.sk
Hoffman Karol, Ing. arch.FAExterný spolupracovníkqhoffman@stuba.sk
Holmanová Anna, Ing., CSc.FADohoda o vykonaní práce+421 918 669 200443 a 101holmanova@stuba.sk
Horňáková Alica, Ing.OMZPracovnice ekonomiky práce+421 918 863 742112alica.hornakova@stuba.sk
Hrašková Nadežda, doc. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 57 276 358203nadezda.hraskova@stuba.sk
Hronský Michal, doc. Ing. arch., PhD.ÚIVVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 445450michal.hronsky@stuba.sk
Hudák Peter, Ing. arch., PhD.FAOpponentqhudakp@stuba.sk
Humaj Peter, doc. akad. soch.ÚDDocent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 231181peter.humaj@stuba.sk
Hurtonyová EvaHS BAUpratovač - upratovačkaeva.hurtonyova@stuba.sk
Husovska Ludmila, Ing. arch., CSc.FAOpponentqhusovska@stuba.sk
Chlpek Peter, Ing., ArtD.FAOpponentqchlpek@stuba.sk
Ihring Marián, doc. Mgr. art., ArtD.FAExternal Instructorqihring@stuba.sk
Ilkovič Ján, doc. Ing. arch., CSc.ÚKAaISDocent CSc.,PhD.
Ilkovičová Ľubica, doc. Ing. arch., CSc.ÚKAaISDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 153316lubica.ilkovicova@stuba.sk
Illésová ViolaHS BAUpratovač - upratovačkaviola.illesova@stuba.sk
Izakovič Ivan, Ing.FAExternal Teacherqizakovic@stuba.sk
Janák Michal, ArchitektÚDTAaOPpost-graduate studentmichal.janak@stuba.sk
Jančok Martin, Ing. arch.FApost-graduate studentmartin.jancok@stuba.sk
Jančová Nina, Ing. arch.ÚVTaMpost-graduate studentnina.chochrunova@stuba.sk
Jarema Jaroslav, doc. Ing., PhD.FAExternal Instructorqjarema@stuba.sk
Jehlík Jan, prof. Ing. arch.FAOpponentqjehlik@stuba.sk
Jelenčík Branislav, doc. Ing., ArtD.ÚDDocent CSc.,PhD.branislav.jelencik@stuba.sk
Joklová Viera, doc. Ing. arch., PhD.ÚVTaMDocentka CSc.,PhD.+421 918 665 045324viera.joklova@stuba.sk
Juráni Miloš, arch. Mgr.FAOpponentqjurani@stuba.sk
Jurkovič Peter, Ing. arch.FAOpponentqjurkovicp@stuba.sk
Kacej Michal, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studentmichal.kacej@stuba.sk
Kadlečík ĽubošVSElektromechanik oznam. a zabezp. zariad.lubos.kadlecik@stuba.sk
Kalašová Kristína, Ing. arch.ÚDTAaOPpost-graduate studentkristina.kalasova@stuba.sk
Kalesný František, doc. Ing. arch., PhD.ÚKAaISDocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 326415frantisek.kalesny@stuba.sk
Kaločajová MartaOZPracovnice pre zahraničné vzťahy+421 (2) 572 76 211102marta.kalocajova@stuba.sk
Karácsonyová Anna, Ing.DekTajomníčka fakulty+421 (2) 572 76 189111anna.karacsonyova@stuba.sk
Kardoš Peter, doc. Ing. arch., PhD.FAExterný spolupracovník+421 (2) 572 76 261250qkardos@stuba.sk
Kasala Viktor, Ing. arch.ÚUaUPpost-graduate studentviktor.kasala@stuba.sk
Keppl Julián, prof. Ing. arch., CSc.ÚEEAProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 451340julian.keppl@stuba.sk
Kilo Richard, Mgr. art.ÚAOBpost-graduate studentrichard.kilo@stuba.sk
Királyová Hana, Ing. arch.FAOpponentqkiralyova@stuba.sk
Kissová EditaHS BAUpratovač - upratovačkaedita.kissova@stuba.sk
Klein Štefan, doc. akad. soch. Ing.FAOpponentqkleins@stuba.sk
Kobák Kornel, Ing. arch.FAOpponentqkobak@stuba.sk
Kočlík Dušan, Ing., ArtD.ÚIVOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 440439dusan.koclik@stuba.sk
Kohlmayer Václav, doc. Ing. arch., CSc.FAExterný spolupracovníkqkohlmayer@stuba.sk
Kollár Matúš, Ing. arch.FAOpponentqkollarm1@stuba.sk
Komrska Jan, Ing. arch., CSc.FAOpponent+421 (2) 572 76 269245komrska@stuba.sk
Končeková Danica, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 418408danica.koncekova@stuba.sk
Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.FAExterný spolupracovníkqkopacik@stuba.sk
Korček Pavol, Ing. arch., PhD.ÚAOBOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 432439pavol.korcek@stuba.sk
Kordík Lukáš, Ing. arch.FAOpponentqkordik@stuba.sk
Kosnáč Pavel, Ing. arch.ÚABBOdborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 376331pavol.kosnac@stuba.sk
Koštiaľ Jozef, Ing. arch.FAOpponentqkostialj@stuba.sk
Kotradyová Veronika, doc. Ing., PhD.ÚIVDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 435442veronika.kotradyova@stuba.sk
Kott LadislavHS BAObsluhovač vykurovanialadislav.kott@stuba.sk
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.FAOpponentqkoutny@stuba.sk
Kovácsová MiladaÚEEASekretárka+421 (2) 572 76 452349milada.kovacsova@stuba.sk
Kováč Bohumil, prof. Ing. arch., PhD.ÚUaUPProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 272241bohumil.kovac@stuba.sk
Kováčová JarmilaHS BAUpratovač - upratovačkajarmila.kovacova@stuba.sk
Kováčová JaroslavaHS BAUpratovač - upratovačkajaroslava.kovacova@stuba.sk
Kováčová Ľubica, Bc.KniKnihovnice+421 (2) 572 76 22045lubica.kovacova@stuba.sk
Kožuško Peter, doc. PaedDr., ArtD.FAExternal Instructorqkozusko@stuba.sk
Krajcsovics Lorant, Ing. arch., PhD.ÚEEAOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 461349lorant.krajcsovics@stuba.sk
Krajčovičová Wanda, Bc.ÚUaUPSekretárkavanda.liskova@stuba.sk
Králik Ľubomír, Ing. arch.FAOpponentqkralikl@stuba.sk
Králik Marián, Mgr. art., ArtD.ÚDOdborný asistent CSc.,PhD.2005230077@stuba.sk
Králik Pavol, Ing. arch.FAOpponentqkralik@stuba.sk
Kráľová Eva, doc. Ing., CSc.ÚDTAaOPDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 359210eva.kralova@stuba.sk
Krascsenits GézaHS BAVrátnik+421 (2) 572 76 238geza.krascsenits@stuba.sk
Kristiánová Katarína, Ing. arch., PhD.ÚUaUPVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 266239katarina.kristianova@stuba.sk
Kubaliaková Radka, Ing. arch.ÚABBDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, post-graduate studentradka.kubaliakova@stuba.sk
Kubečková Darja, prof. Ing., Ph.D.FAExterný spolupracovniceqkubeckova@stuba.sk
Kubica Adam, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studentadam.kubica@stuba.sk
Kubinský Bohuš, Mgr.ÚVTaMOdborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 330330bohus.kubinsky@stuba.sk
Kubiš Boris, Ing.FAExterný spolupracovník+421 (2) 572 76 15605kubis@stuba.sk
Kučerová Markéta, Ing.ÚIVpost-graduate student+421 (2) 21 022 447452marketa.kucerova@stuba.sk
Kujanová Katarína, Ing. arch., PhD.ÚKAaISOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 454306katarina.kujanova@stuba.sk
Kumorovitzová Jana, Mgr. art.ÚDpost-graduate studentjana.kumorovitzova@stuba.sk
Kurek Ondrej, Ing. arch. Mgr. art.ÚAOBpost-graduate student2005250144@stuba.sk
Kusý Martin, Ing. arch.FA, ÚABBOpponent, Odborný asistent bez vedeckej hodnostimartin_kusy@stuba.sk
Kusý Martin, Ing. arch.FAOpponentqkusym1@stuba.sk
Lajčák Ján, Ing.VSVedúci VS+421 (2) 572 76 311301jan.lajcak@stuba.sk
Látečka Rudolf, Mgr. art.FAOpponentqlateckar@stuba.sk
Ledererová Iveta, akad. mal.FA, ÚDExterný spolupracovnice, Dohoda o pracovnej činnostiqledererova@stuba.sk
Legény Ján, Ing. arch., PhD.ÚEEAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 4583402005240224@stuba.sk
Lesajová Tatiana, Mgr. art. Mgr.ÚIVpost-graduate student+421 (2) 21 022 446451tatiana.lesajova@stuba.sk
Lipková Michala, Mgr. art., ArtD.ÚDOdborná asistentka CSc.,PhD.2005240226@stuba.sk
Löffler Robert, Mag.arch. Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studentrobert.loffler@stuba.sk
Louise PonsFAFuture foreign studentxlouise@stuba.sk
Lukáč Milan, doc. akad. soch.ÚVTaMDocent bez vedeckej hodnosti+421 918 665 047124milan.lukac@stuba.sk
Lüley Marek, MArchÚEEApost-graduate studentmarek.luley@stuba.sk
Luptáková MiroslavaHS BSUpratovač - upratovačkamiroslava.luptakova@stuba.sk
Madarás Ján, RNDr., PhD.FAOpponentqmadaras@stuba.sk
Macháčová Klára, Ing. arch., PhD.ÚEEAOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 461349klara.machacova@stuba.sk
Machanová RuženaOEFinančná účtovníčka+421 (2) 572 76 210110ruzena.machanova@stuba.sk
Maia Nunes DiogoFAFuture foreign studentxmaianunes@stuba.sk
Majerník Ordódy Mária, Mgr. art.ÚDpost-graduate studentmaria.ordodyova@stuba.sk
Majcher Stanislav, Ing. arch., PhD.ÚABBOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 433440stanislav.majcher@stuba.sk
Majzlanová Daniela, MArchÚABBpost-graduate studentdaniela.majzlanova@stuba.sk
Marko Ondrej, Ing. arch.FAOpponentqmarkoo@stuba.sk
Marques Melancia MafaldaFAFuture foreign studentxmarquesmelanci@stuba.sk
Maukš Branislav, Mgr. art., M.A.FAOpponentqmauks@stuba.sk
Maukš Filip, Mgr. art.ÚDpost-graduate studentfilip.mauks@stuba.sk
Mazalán Peter, Mgr. art. Ing. arch., PhD.ÚIVOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 434441peter.mazalan@stuba.sk
Mazancová Eva, Mgr. art.ÚIVpost-graduate student+421 (2) 21 022 447452eva.mazancova@stuba.sk
Mečiar Ivor, Ing. arch., ArtD.ÚVTaMVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 342328ivor.meciar@stuba.sk
Meierová Alexandra, Ing. arch., PhD.FAOpponentqmeierova@stuba.sk
Meliš Stanislav, Ing. arch.FAOpponentqmelis@stuba.sk
Mešťánková Monika, Bc.ÚKAaISSekretárka+421 (2) 572 76 325314monika.zatkova@stuba.sk
Meziani Yakoub, Ing. arch., PhD.ÚKAaISOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 318308yakoub.meziani@stuba.sk
Mihaličová ElenaODPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 57 276 212102elena.mihalicova@stuba.sk
Mihálik Juraj, Mgr.FA, ÚVTaMExterný spolupracovník, Dohoda o pracovnej činnostiqmihalikj@stuba.sk
Miháliková Zuzana, Bc.OVVVýskumný pracovnice s VŠ vzdelanímzuzana.mihalikova@stuba.sk
Michalič Kusá Mária, Ing. arch.FAOpponentqkusa@stuba.sk
Michalíková Veronika, Mgr. art.ÚEEApost-graduate studentveronika.trnovska@stuba.sk
Michalík PeterHS BAÚdržbár+421 907 977 366peter.michalik@stuba.sk
Michalka Ladislav, Ing. arch.ÚUaUPpost-graduate studentladislav.michalka@stuba.sk
Michalko Jozef, Ing. arch.FAOpponentqmichalko@stuba.sk
Miškovský Matej, Ing. arch.ÚABBpost-graduate studentmatej.miskovsky@stuba.sk
Mitášová Monika, doc. Ing. arch., PhD.FAOpponentqmitasovam@stuba.sk
Mjartan Martin, Mgr. art.ÚDpost-graduate studentmartin.mjartan@stuba.sk
Moravčíková Henrieta, prof. Dr. Ing. arch.ÚDTAaOP, FAProfesorka CSc.,PhD., External Instructor+421 (2) 572 76 365213henrieta.moravcikova@stuba.sk
Morávková Katarína, Ing. arch., PhD.ÚIVOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 434441katarina.moravkova@stuba.sk
Morgenstein Peter, Ing. arch., PhD.ÚEEAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 4583402005240262@stuba.sk
Mózesová ZitaHS BAUpratovač - upratovačkazita.mozesova@stuba.sk
Nahálka Pavel, Ing. arch., PhD.ÚAOBOdborný asistent CSc.,PhD.+421 918 665 032429pavol.nahalka@stuba.sk
Nováček Oto, Ing. arch.ÚUaUPpost-graduate studentoto.novacek@stuba.sk
Olah Andrej, Ing. arch.FAOpponentxolaha@stuba.sk
Olah Peter, doc. Ing., ArtD.ÚDPracovník pre vedecko - výskumnú činnosťpeter.olah@stuba.sk
Ondrovič JurajHS BAÚdržbárjuraj.ondrovic@stuba.sk
Ondrušíková LýdiaKniKnihovnice+421 (2) 572 76 22045lydia.ondrusikova@stuba.sk
Ondrušová Katarína, Mgr.ÚDTAaOPpost-graduate studentkatarina.stevlikova@stuba.sk
Ontkóc Marián, Ing. arch.ÚIVpost-graduate student+421 (2) 21 022 447452marian.ontkoc@stuba.sk
Oravcová Eva, Ing. arch., PhD.ÚAOBOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 417407eva.oravcova@stuba.sk
Paliatka Peter, prof. akad. soch.ÚDProfesor bez vedeckej hodnosti+421 905 201 046132peter.paliatka@stuba.sk
Paňák Pavel, Ing. arch.FA, ÚABBHosťujúci profesor, OpponentC 1904pavol.panak@stuba.sk
Pásztor Peter, prof. Ing. arch., PhD.FAExternal Instructorqpasztor@stuba.sk
Paškanová Katarína, Ing. arch.FAOpponentqpaskanova@stuba.sk
Paučula Juraj, RNDr.OVVVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 456 922 187juraj.paucula@stuba.sk
Pauliny Pavol, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPRiaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 354204pavol.pauliny@stuba.sk
Pavlík Huraiová Petra, Mgr. art.ÚDpost-graduate studentpetra.huraiova@stuba.sk
Pavúk Ján, Ing. arch., PhD.ÚABBOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 427417jan.pavuk@stuba.sk
Pekník Radovan, Mgr. art.ÚDVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímradovan.peknik@stuba.sk
Pernecký Ján, Ing. arch.FAOpponentqpernecky@stuba.sk
Petelen Ivan, prof. akad. arch. Ing. arch., PhD.ÚIVOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 444449ivan.petelen@stuba.sk
Petrániová GabrielaOEFinančná účtovníčka+421 (2) 572 76 210110gabriela.petraniova@stuba.sk
Petráš Michal, Ing. arch.FAOpponentqpetras@stuba.sk
Petrík Vladimír, akad. mal., ArtD.ÚVTaMOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 253141vladimir.petrik@stuba.sk
Pifko Henrich, doc. Ing. arch., CSc.ÚEEADocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 465351henrich.pifko@stuba.sk
Pleidel Imrich, Ing. arch.FAOpponentqpleidel@stuba.sk
Plchová Veronika, Ing. arch.FAOpponentqplchova@stuba.sk
Ploczeková Eva, Mgr. art., ArtD.ÚVTaMOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 371221eva.ploczekova@stuba.sk
Pohaničová Jana, prof. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPProfesorka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 358215jana.pohanicova@stuba.sk
Pokorný Pavol, Ing. arch.FAExterný spolupracovníkqpokornyp@stuba.sk
Polakovič Štefan, Ing. arch.ÚAOBHosťujúci profesor+421 918 666 917stefan.polakovic@stuba.sk
Polomová Beata, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 350209beata.polomova@stuba.sk
Popera KarolinaFAFuture foreign studentxpopera@stuba.sk
Popluhárová MáriaOEFinančná účtovníčka+421 (2) 572 76 210110maria.popluharova@stuba.sk
Príkopský Ivan, Ing. arch.FAOpponentqprikopsky@stuba.sk
Ptačin Ján, doc. Mgr. art. Ing. arch., ArtD.FAOpponentqptacin@stuba.sk
Puškár Branislav, doc. Ing. arch., PhD.ÚABBDocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 428418branislav.puskar@stuba.sk
Putrová Eva, Ing. arch., CSc.ÚUaUPOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 276235eva.putrova@stuba.sk
Rafčíková JanaDekSekretárka+421 (2) 572 76 215105jana.rafcikova@stuba.sk
Rollová Lea, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 419407lea.rollova@stuba.sk
Rudinský Matej, Mgr. art.ÚDpost-graduate studentmatej.rudinsky@stuba.sk
Rusina Ivan, prof. PhDr., CSc.FAExterný spolupracovníkqrusina@stuba.sk
Rusková Dagmar, PaedDr., PhD.FA, ÚVTaMExterný spolupracovnice, Dohoda o pracovnej činnosti+421 (2) 572 76 316345dagmar.ruskova@stuba.sk
Sadovský Oliver, Ing. arch.FAOpponentqsadovskyo@stuba.sk
Salcer Igor, Ing. arch., ArtD.ÚIVOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 440439igor.salcer@stuba.sk
Sásiková Karolína, Ing. arch.ÚEEApost-graduate studentkarolina.sasikova@stuba.sk
Selcová Ľubica, doc. Ing. arch., PhD.ÚABBDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 425415lubica.selcova@stuba.sk
Schleicher Alexander, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBDocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 432439alexander.schleicher@stuba.sk
Schlosser Tibor, doc. Ing., CSc.FAOpponent+421 (2) 59 274 707A 5/527tibor.schlosser@stuba.sk
Schneider Štefan, prof. Ing., PhD.FAExternal Instructorqschneider@stuba.sk
Schürholt KerstinFAFuture foreign studentxschurholt@stuba.sk
Siebert Matej, Ing. arch., PhD.FAOpponentqsiebert@stuba.sk
Siláči Ivan, Ing. arch., PhD.DekVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímivan.silaci@stuba.sk
Sládek Josef, akad. soch., ArtD.FAOpponentqsladekj@stuba.sk
Slivková VieraVSPracovnice operačných systémov VS+421 (2) 572 76 344319viera.slivkova@stuba.sk
Smatanová Katarína, Ing. arch., PhD.ÚUaUPOdborná asistentka CSc.,PhD.2005250231@stuba.sk
Smrčková AlicaÚDTAaOPSekretárka+421 (2) 572 76 356206alica.smrckova@stuba.sk
Sopirová Alžbeta, doc. Ing. arch., CSc.ÚUaUPDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 275248alzbeta.sopirova@stuba.sk
Stacho Monika, Mgr. art., ArtD.ÚDOdborná asistentka CSc.,PhD.monika.stacho@stuba.sk
Stanková Anita, Ing. arch.FAOpponentqstankova@stuba.sk
Stoykova YoanaFAFuture foreign studentxstoykova@stuba.sk
Straňák Rastislav, Ing. arch.FAOpponentqstranak@stuba.sk
Struss Martin, Ing., ArtD.FAOpponentqstruss@stuba.sk
Studený Ján, Mgr. akad. arch. Ing.FAOpponentjan.studeny@stuba.sk
Stýblo Zbyšek, doc. Ing. arch.FAOpponentqstyblo@stuba.sk
Suchánková Zuzana, Ing. arch., PhD.ÚUaUPDohoda o pracovnej činnostiqsuchankova@stuba.sk
Sýkorová Zuzana, Mgr.KniKnihovnice+421 (2) 572 76 23343zuzana.sykorova@stuba.sk
Szalay Peter, Mgr., PhD.FAOpponentqszalay@stuba.sk
Šalvata Robert, Ing.FAExterný spolupracovníkqsalvata@stuba.sk
Šarafín Michal, prof. Ing. arch., DrSc.FAExternal Instructorsarafin@stuba.sk
Šelmeciová MáriaOEPracovnice pre plán a rozpočet+421 (2) 572 76 223113maria.selmeciova@stuba.sk
Šešová Daniela, Ing. arch.FAOpponentqsesova@stuba.sk
Šimkovič Vladimír, prof. Ing. arch., PhD.ÚAOBProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 412402vladimir.simkovic@stuba.sk
Šíp Lukáš, Ing. arch., PhD.ÚEEAOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 466352lukas.sip@stuba.sk
Šišláková Lívia, Ing. arch.ÚDTAaOPpost-graduate studentlivia.sislakova@stuba.sk
Šištíková Petra, Ing.ÚDpost-graduate student, Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosťpetra.sistikova@stuba.sk
Šnírerová DarinaHS BAPrevádzková pracovnice+421 918 665 01311bdarina.snirerova@stuba.sk
Šoltésová Danica, Mgr., PhD.ÚDTAaOPOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 357207danica.soltesova@stuba.sk
Špaček Robert, prof. Ing. arch., CSc.ÚEEAProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 453343robert_spacek@stuba.sk
Šperka Eva, Ing. arch.ÚDTAaOPpost-graduate studenteva.sperka@stuba.sk
Štenclová Iveta, Mgr.KniKnihovnice+421 (2) 572 76 22045iveta.stenclova@stuba.sk
Štrpka Peter, Ing. arch.FAOpponentqstrpkap@stuba.sk
Šubinová RuženaOVVPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 572 76 211101ruzena.subinova@stuba.sk
Šuda Michal, Mgr. art., ArtD.ÚVTaMOdborný asistent CSc.,PhD.michal.suda@stuba.sk
Šujan Juraj, Ing. arch.FAOpponentqsujan@stuba.sk
Tar Štefan, Ing.VSMatematik - analytik VS
Teplanová Eva, Ing. arch., ArtD.FAOpponentxteplanovae@stuba.sk
Tholt Tomáš, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studenttomas.tholt@stuba.sk
Tichá Jana, PhDr., PhD.FAOpponentqtichaj@stuba.sk
Tichý RóbertFASystem Integrator+421 918 669 201REK-B245, FA-454robert.tichy@stuba.sk
Toma Július, Ing. arch.FAOpponentqtoma@stuba.sk
Tomík Miroslav, Ing. arch.FAOpponentqtomik@stuba.sk
Tóth Adam, Mgr. art.ÚIVpost-graduate student+421 (2) 21 022 446451adam.toth@stuba.sk
Tóthová Zuzana, doc. Ing. arch., PhD.ÚABBDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 426416zuzana.tothova@stuba.sk
Trenčanská RadoslavaÚABBSekretárka+421 (2) 572 76 424414radoslava.trencanska@stuba.sk
Ťupek Ján, Ing. arch. Mgr. art., PhD.FAOpponentqtupek@stuba.sk
Turlíková Zuzana, Mgr. art., ArtD.ÚDVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním2005240382@stuba.sk
Uhrík Martin, Mgr. art., PhD.ÚEEAOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 458340martin.uhrik@stuba.sk
Uhrín Tibor, prof. Ing., ArtD.FAExternal Instructorquhrin@stuba.sk
Urban Ján, Ing. arch.ÚUaUPpost-graduate studentjan.urban@stuba.sk
Urlandová Andrea, doc. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 377218andrea.urlandova@stuba.sk
Vachová Barbora, Ing. arch., PhD.FAOpponentqvachova@stuba.sk
Vanek Michal, Dipl.-Ing.ÚKAaISpost-graduate studentmichal.vanek@stuba.sk
Varga Marek, Ing. arch.FAOpponentqvargam3@stuba.sk
Varga Martin, Mgr. art.ÚDTAaOPpost-graduate studentmartin.varga@stuba.sk
Varga Peter, Ing.ÚDVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímpeter.varga1@stuba.sk
Varga Tibor, Ing. arch., PhD.ÚEEAOdborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 466352tibor.varga@stuba.sk
Vargončík Daniel, Bc.VSPracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 572 76 329318daniel.vargoncik@stuba.sk
Veselovský Juraj, prof. Ing., CSc.FAExternal Instructorqveselovsky@stuba.sk
Vinárčiková Jana, doc. Ing. arch., PhD.ÚIVDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 443448jana.vinarcikova@stuba.sk
Vitková Ľubica, doc. Ing. arch., PhD.ÚUaUPDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 215237lubica.vitkova@stuba.sk
Vodrážka Peter, prof. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPProfesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 355205peter.vodrazka@stuba.sk
Vojteková Eva, Ing. arch., PhD.ÚKAaISRiaditeľ ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 326315eva.vojtekova@stuba.sk
Vojtko JurajÚIVDohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqvojtko@stuba.sk
Vorlík Petr, doc. Ing. arch., Ph.D.FAOpponentqvorlik@stuba.sk
Vošková Katarína, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 918 665 014katarina.voskova@stuba.sk
Vozárová Tatiana, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studenttatiana.vozarova@stuba.sk
Vráblová Edita, doc. Ing. arch., PhD.ÚABBDocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 428418edita.vrablova@stuba.sk
Vranský TomášFAExterný spolupracovníkqvransky@stuba.sk
Vuck-Wolf MichalVSPracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 572 76 329318michal.vuck-wolf@stuba.sk
Waszczuková Zuzana, Mgr. art.ÚDpost-graduate studentzuzana.waszczukova@stuba.sk
Yann MazimannFAFuture foreign studentxyann@stuba.sk
Záhorcová Jana, PhDr.ÚVTaMOdborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 315344jana.zahorcova@stuba.sk
Zacharová Zuzana, Ing. arch.FAOpponentqzacharova@stuba.sk
Zajíček Michal, Ing. arch.FAOpponentqzajicek@stuba.sk
Zajíček Viliam, Ing. arch.ÚAOBpost-graduate studentviliam.zajicek@stuba.sk
Závodný Ľubomír, Ing. arch.ÚABBHosťujúci profesor+421 (2) 572 76 429419lubomir.zavodny@stuba.sk
Zelman Juraj, Ing. arch.FAOpponentqzelman@stuba.sk
Zervan Marian, prof. PhDr., PhD.FAExternal Instructorqzervan@stuba.sk
Zvonek Miroslav, doc. akad. soch., ArtD.ÚDVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmiroslav.zvonek@stuba.sk
Žalman Peter, Ing. arch., CSc.FAOpponentqzalman@stuba.sk
Žitňanský Márius, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBDocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 411401marius.zitnansky@stuba.sk

Click the "Print the list of phone numbers" button to get the list of phone numbers in the PDF format.