4. 6. 2020  13:40 Lenka
Akademický informační systém

Stavebná fakulta - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Stavebná fakulta. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

Jméno
Pracoviště
ZařazeníTelefon
Kancelář
E-mail
Abdelgader Salem
budoucí zahraniční student
KICknihovnice+421 (2) 32 888 576
katarina.abelova@stuba.sk
doktorandka
KBKM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 551
A 4/416iyad.abrahoim@stuba.sk
doktorandbader.alamro@stuba.sk
Aleksić Milica, Ing.KVHKdoktorandka
SvF
budoucí zahraniční student
SvFbudoucí zahraniční student
KMDGtechnický pracovník, výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0503
Anguš MarianKBKMtechnický pracovníkmarian.angus@stuba.sk
CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 32 888 721
CIT 2/2
igor.antoniaci@stuba.sk
Antošová Naďa, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 595C 1003
Arcieri Tommasobudoucí zahraniční student
Arguello Moreno IvanSvF
budoucí zahraniční student
Arnould Matthias Marcel Jean, Ing.KARCH
doktorand
+421 (2) 32 888 239
C 1919
matthias.arnould@stuba.sk
Ároch Rudolf, doc. Ing., PhD.KKDK
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 365A 503
Augustín Tomáš, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 295
A 4/424
oponentka
qbabiakova@stuba.sk
Babinský Ján, Ing.SvFoponent
KMDG
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 419C 0501
Bačová Mitková Veronika, Ing., PhD.externý školiteľka
qbacovamitkova@stuba.sk
Bagoňa Miloslav, doc. Ing., PhD.SvFoponent
qbagona@stuba.sk
Bachratý Martin, Mgr.doktorand
C 0411
KGDE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 392
A-304
marek.bajtala@stuba.sk
Bajza Adolf, prof. Ing., PhD.SvF
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 687
blok C 8.posch., č.dv. 12
adolf.bajza@stuba.sk
Baláž AndrejCIT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 303CIT 6/3andrej.balaz@stuba.sk
Baláž Ivan, prof. Ing., PhD.emeritný profesor+421 (2) 32 888 379
A 511
ivan.balaz@stuba.sk
KFYZ
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 421C 0307
Balážová Pavla, Mgr.KJAZodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
pavla.balazova@stuba.sk
Balažovjech Martin, Mgr., PhD.KMDG
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 235C 0510
Balcierák Ľuboš, Ing., PhD.SvF
oponent
qbalcierak@stuba.sk
Balco Peter, Ing.SvF
externý spolupracovník
SvF
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 284
C17 02
KDOS
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 353
A 5/535
Ballı Erkam VahdettinSvF
budoucí zahraniční student
doktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C0411
Baloghová Kristína, Ing., PhD.SvF
externý spolupracovnice
Balucha Martin, Ing., PhD.
oponent
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 489
C 0303
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 207C 2016
Bárek Viliam, doc. Ing., PhD.SvF
oponent
Barloková Danka, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 608C 1301danka.barlokova@stuba.sk
Barok Ivan, Ing.
oponent
qbarok@stuba.sk
KHTEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 693
C 1111
dana.barokova@stuba.sk
Bartalos Arpád, Ing.
údržbár
arpad.bartalos@stuba.sk
Bartók Andrej, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 540
A 4/431
odborná asistentka CSc.,PhD.
oponentka
jana.kmetkova@stuba.sk
Bartoš Pavel, prof. Ing., PhD.SvF
emeritný profesor
A-318
pavel.bartos@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 464
C 1919
Bederka Marián, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1015
Bednarik Martin, doc. RNDr., PhD.
oponent
qbednarikm1@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 675
C 0901
emilia.bednarova@stuba.sk
KMDG
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 408
C 0506
Begić HanaSvF
budoucí zahraniční studentka
xbegich@stuba.sk
Belániová Barbora, Ing.
doktorandka
Belčáková Ingrid, doc. RNDr., PhD.KVHK
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 283237ingrid.belcakova@stuba.sk
Belica Peter, Ing., PhD.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 588
C16 14
qbelica@stuba.sk
Belicová Michaela, Ing.oponentka
SekDodborná administratívna pracovnice+421 (2) 32 888 471
C 0104
anna.belohorcova@stuba.sk
oponent
qbendik@stuba.sk
Benedikovičová Helenaodborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 705
A 4/407
helena.benedikovicova@stuba.sk
Benko Martin, RNDr., PhD.SvFoponent
Benková Lenka, Ing.oponentka+421 (2) 32 888 594C10/19a
KMDG
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 703
C 0401
zuzana.benkova@stuba.sk
KBKM
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 554A 4/414
EOvedúca oddelenia finančného účtovníctva+421 (2) 32 888 729
C 0210
kristina.benova@stuba.sk
OPpracovnice MTZ+421 (2) 32 888 476C 0114
SvFemeritný profesor+421 (2) 32 888 357A 5/531
Bezák Ivan, Ing., PhD.oponent
qbezak@stuba.sk
oponent
pracovnice pre ekonomické činnosti
Bielek Boris, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 642
C 0611
boris.bielek@stuba.sk
Bieliková ZuzanaKKDK
odborná administratívna pracovnice
zuzana.bielikova@stuba.sk
Bilančík Marek, Ing., PhD.oponent
+421 (2) 32 888 573
C10/16
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 546
A406
juraj.bilcik@stuba.sk
KKPS
doktorand
+421 (2) 32 888 653
C 1509
Biskupičová Andrea, Ing.KMTIdoktorandka
+421 (2) 32 888 681
C 0810andrea.biskupicova@stuba.sk
KTES, OPVV
špecialista pre styk s verejnosťou, doktorand
+421 (2) 32 888 314
C 0311
andrej.bistak@stuba.sk
KMTIdoktorandkadiana.bladova@stuba.sk
Blaha Jozef, Ing., PhD.
dohoda o pracovnej činnosti
jozef.blaha@stuba.sk
SvFoponentka
qblaskova@stuba.sk
Blažo Adam, Ing.KKPSdoktorand
SvF, KKPS
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, oponent
Boček Július, Ing.oponent
Bočkaj Jozef, Ing.KKPS, ÚSZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
jozef.bockaj@stuba.sk
Bodó Juraj, Ing.SvF
oponent
qbodo@stuba.sk
KARCH, SvFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovník
C 1904michal.bogar@stuba.sk
KKPS
doktorand
+421 (2) 32 888 655
C 1512
bohus.bohunicky@stuba.sk
Bolešová Mária, Ing.KBKM
doktorandka
A429
KARCHodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 564
C 1910
eva.borecka@stuba.sk
Borovička Michal, Ing.oponent
+421 (2) 32 888 654
C 15/22
qborovicka@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
KBKM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 542
A420
viktor.borzovic@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 655C 1512
Boskovičová OľgaOPvrátnik
Božíková Jarmila, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 611
C 1306
KARCH
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 32 888 239
C 1920
Braniš Marek, Ing.KDOS
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 359
A 5/520
SvFoponent
qbrazdovic@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 288C 1723
SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 391A-302
Briatka Peter, Ing., PhD.KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 594C 1013peter.briatka@stuba.sk
SvFoponentka
qolsova@stuba.sk
SvFoponentka
qbriatkova@stuba.sk
Briestenská HelenaOP
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 515
KIC
knihovnice
+421 (2) 32 888 495
laura.brinzova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
A 519
Brodniansky Ján, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 377
A 507
jan.brodniansky@stuba.sk
oponent
Brunclíková Evaupratovač - upratovačka
eva.brunclikova@stuba.sk
Brunčák Peter, Ing.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 396A-307qbruncak@stuba.sk
doktorand
C 1204
doktorand
+421 (2) 32 888 336
C 1102
daniel.bucek@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 459
C 0712
Bugáň Jozef, Ing., PhD.SvFoponent
qbugan@stuba.sk
Bucha Blažej, Ing., PhD.KGZA
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 342A-612
Buch Mário, Ing.
doktorand
mario.buch@stuba.sk
oponent
Bujna Peter, Ing.
oponent
Bytčanková Lucia, Ing.KHTE
doktorandka
+421 (2) 32 888 563
C 1110
ŠOpracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 647
prízemie C-0006
Cabadaj Roman, Ing., PhD.KHTEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 688C 1103
doktorandka
terezia.cabanova@stuba.sk
Cápayová Silvia, Ing., PhD.KDOSvýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 363
A 5/523
Carrera Daniel Jesúsbudoucí zahraniční student
xcarrera@stuba.sk
SvFoponent
Cibulová Michaela, Mgr.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
michaela.cibulova@stuba.sk
Cimrák Ivan, prof. Mgr., PhD.oponent
budoucí zahraniční student
xcoskuns@stuba.sk
Cruz Samuel, Ing.KKPS
doktorand
samuel.cruz@stuba.sk
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 245
A 229
budoucí zahraniční studentka
Curotto Irene
budoucí zahraniční studentka
xcurotto@stuba.sk
Cvíčela Martin, Ing., PhD.SvFoponent
+421 (2) 32 888 637
14.posch./17
KVHKdoktorand
C 1210frantisek.cyprich@stuba.sk
Czikhardt Norbert, Ing.
oponent
Czikhardt Richard, Ing.KGZA
doktorand
+421 (2) 32 888 345A-610
SvF
oponent
qcadav@stuba.sk
KFYZ
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 489
C 0303miroslav.cekon@stuba.sk
Čelko Ján, prof. Ing., PhD.
oponent
qcelko@stuba.sk
Čepová Helena, Mgr.
výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 265
C 1809helena.cepova@stuba.sk
SvFoponent
SvFoponentqcernaj@stuba.sk
SvF
konzultant
+421 (2) 32 888 343
A-612
doktorandka
+421 (2) 32 888 563
C 1110michaela.cervenanska@stuba.sk
KVHK
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 628
C 1218
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 698
C 1104lea.cubanova@stuba.sk
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 503
A 4/420
qcuhak@stuba.sk
Čunderlík Róbert, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 235
C 0510
oponent
Čurpek Jakub, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 645
C 1508
jakub.curpek@stuba.sk
Dallemule Marian, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 32 888 561B/410qdallemule@stuba.sk
Danáčová Michaela, Ing., PhD.výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 627
C 1214
SvFoponent
qdaniel@stuba.sk
Daňová Kristína, Ing.SvFoponentka+421 (2) 32 888 342A-513
OP
upratovač - upratovačka
hilda.deakova@stuba.sk
stavebný technička
+421 (2) 32 888 453
C 0609
karin.deakova@stuba.sk
KTVY
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 556
C 1811
SvFoponent
KMDGdoktorand
C 0411michal.dibala@stuba.sk
SvFoponent
qdiblik@stuba.sk
Dický Jozef, doc. Ing., PhD.KSME
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 32 888 318A 205
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 449C 0621dusan.dlhy@stuba.sk
KBKM
doktorand
A423jakub.dobry@stuba.sk
doktorandka
+421 (2) 32 888 618C 1212
oponent
oponent
KICpracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
alica.domonkosova@stuba.sk
Dovinová ĽudmilaÚVZKkuchárka
doktorandka
Droščák Branislav, Ing., PhD.SvF
oponent
SvFoponent
qdrzik@stuba.sk
Ďubek Marek, Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 586C 2005marek.dubek@stuba.sk
Dubík Marián, Ing.ŠO, SvFpracovník pre študijné záležitosti, systémový integrátor+421 903 430 163
ext. pracovisko mimo svf
marian.dubik@stuba.sk
oponent
qdudas@stuba.sk
KGZAdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 534
A-605
oponent
qdurco@stuba.sk
Ďurica Pavol, prof. Ing., PhD.SvF
oponent
KVHKdoktorandka
C 1210
KHTEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 565C 1106
ÚSZ
dohoda o pracovnej činnosti
Dzuriková Martina, Ing.SvF
oponentka
Ecker Ľubomír, Ing.
oponent
budoucí zahraniční student
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 229
C 2007
helena.ellingerova@stuba.sk
Erdélyi Ján, doc. Ing., PhD.KGDEdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 390
A-310a
SvFbudoucí zahraniční student
Fábryová Chalupková Karina, Ing., PhD.
oponentka
C 0910
Faixová Chalachanová Jana, Ing., PhD.KGZAodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 297
A-618
jana.chalachanova@stuba.sk
oponent
Faktor Jakub, Ing.
oponent
qfaktor@stuba.sk
OPvrátnik
+421 (2) 32 888 523
Farinič Igor, Ing.CLstavebný technik+421 (2) 43 336 100
CIT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 656CIT 34/3
Fekete Vojtech, Ing.SvF
oponent
Fencík Róbert, Ing., PhD.KGZAodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 52 494 330
A-628
Feňovčíková Andrea, doc. RNDr., PhD.SvF
oponentka
Feranec Ján, doc. RNDr., DrSc.
oponent
oponent
Ferenčík Karol, Ing.SvF
oponent
qferencik@stuba.sk
externý spolupracovník
karol.ferstl@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 508A 4/402
Filo Ján, prof. Ing., PhD.oponent
Filo Tomáš, Ing.
doktorand
+421 (2) 32 888 653
C 1509
Földes Gabriel, Ing.KVHKdoktorand, odborný administratívny pracovník+421 (2) 32 888 625C 1211
Follrichová Viera
pracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 483prízemie C-0009viera.follrichova@stuba.sk
MO
pracovnice pre plán práce a miezd
+421 (2) 32 888 477
C 0313
nadezda.fondrkova@stuba.sk
KKPS
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 654
C 0709
michal.franek@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 624
C 1701
docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 398
A-318
SvFoponent
qfrimmer@stuba.sk
KMDG
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 719
C 0509
Frťalová Mária, Ing.doktorandka
C 1420
maria.frtalova@stuba.sk
KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 599C 1614
SvF, KTZB
dohoda o vykonaní práce, externý spolupracovník
+421 905 789 640
C 1411belo.furi@stuba.sk
Gaál Peter, Ing.CIT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 714
CIT 11/3
peter.gaal@stuba.sk
KBKModborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 505
A 4/411
Gajdoš Ondrej, Ing.SvFoponent
qgajdoso@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 382
A 4/430
KHUVodborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 226
C 2017
jan.gajniak@stuba.sk
KHUV
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 2012ondrej.gajniak@stuba.sk
výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 254C 1820debra.gambrill@stuba.sk
doktorandmarcel.garaj@stuba.sk
Gašpárek Jakub, Ing.doktorand
jakub.gasparek@stuba.sk
Gašparík Jozef, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 905 280 200
C 1004
jozef.gasparik@stuba.sk
doktorandka
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 529
A-316
Gergel Simona, Ing.SvFoponentka
Gerhátová Ľubomíra, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 536
A-603
lubomira.gerhatova@stuba.sk
SvF
budoucí zahraniční studentka
xgiangaspero@stuba.sk
Giertli Pavol, Ing.vedúci VS+421 (2) 32 888 319
CIT 2/2
oponent
qgirgle@stuba.sk
Goksu Ferhat Furkanbudoucí zahraniční student
xgoksu@stuba.sk
Gomboš Milan, Ing., CSc.SvF
externý školiteľ
Gombošová Veronika, Ing.KTZBdoktorandka
KTZB
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, technická pracovnice
+421 (2) 32 888 657
C 1405
terezia.gondova@stuba.sk
Gondová Zuzana, Ing.oponentka
RPČpracovnice pre ekonomické činnosti+421 (2) 32 888 500C 0215alexandra.grachova@stuba.sk
Gramblička Miroslav, Ing., PhD.KHTE, OP
odborný asistent CSc.,PhD., vedúci prevádzkovej jednotky
+421 (2) 32 888 326C 0113miroslav.gramblicka@stuba.sk
SvFoponent
+421 (2) 32 888 552
A 4/412
SvF
oponent
qgrebert@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 426
C 1912
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 224C 0804
Greguš Martin, Ing., PhD.oponent
Gregušová Silvia, Ing., PhD.ÚSZvýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 712
C 1502silvia.gregusova@stuba.sk
Grejták František, Ing., PhD.
oponent
frantisek.grejtak@stuba.sk
Greňa Peter, Ing.SvFoponent
SvFoponent
Grmanová Alžbeta, Mgr.výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 230A 212alzbeta.grmanova@stuba.sk
Grofčík Eduard, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 32 888 645
C 15/08qgrofcike@stuba.sk
Gron Alexander, Ing., PhD.
oponent
Gschwendt Ivan, prof. Ing., DrSc.
emeritný profesor
Guba Peter, doc. Mgr., PhD.
oponent
qgubap@stuba.sk
Guoth Peter, Ing.
oponent
SvFoponent
qguzik@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
stefan.gyurki@stuba.sk
Haburaj Martin, Ing.
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 716CIT 2/2
SvFoponent
qhalaj@stuba.sk
SvFoponent
Halmová Dana, Ing., PhD.SvFexterný školiteľka
Halúzová Dušana, Ing., PhD.oponentka
+421 (2) 32 888 645
C 15/08
qhaluzova@stuba.sk
Halvonik Jaroslav, prof. Ing., PhD.KBKM
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 555
A 4/415
jaroslav.halvonik@stuba.sk
Handlovičová Angela, doc. RNDr., PhD.KMDG
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 417
C 0413
výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
Hanko Martin, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 594
C 1019martin.hanko@stuba.sk
KKPSodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 438
C 0711
peter.hanuliak@stuba.sk
SvFoponent
Hanzl Vlastimil, doc. Ing., CSc.oponent
qhanzl@stuba.sk
oponent
qhargas@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
doktorand
A434
SvFoponentqhec@stuba.sk
Hefty Ján, prof. Ing., PhD.
emeritný profesor
+421 (2) 59 274 533
A-608
jan.hefty@stuba.sk
Hegerová Ľubica
finančná účtovníčka
+421 (2) 32 888 208
C 0212
Hellová Katarína Eva, Ing.doktorandka
Hermann Juraj, Ing. arch.KARCHhosťujúci profesor+421 (2) 32 888 464
C 1918
juraj.hermann@stuba.sk
budoucí zahraniční student
xhernandezchaco@stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
zuzana.herzanova@stuba.sk
Hesek Michal, Ing.oponent
qhesek@stuba.sk
KGDEdoktorand
Hirš MilanOPdomovník - údržbár
Hlaváček Michal, prof. Ing. arch.KARCHprofesor CSc.,PhD.
C 1909
Hlavčová Kamila, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 620
C 1207
externý školiteľka
qhlubinova@stuba.sk
Hodáková Dominika, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 354A 5/522
oponent
qhofierka@stuba.sk
Holko Ladislav, RNDr., CSc.SvF
externý školiteľ
Hollý Ivan, Ing., PhD.KBKModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 385A 4/433
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 32 888 655
C 1512
Holúbeková MargitaKICpracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
margita.holubekova@stuba.sk
SvF
budoucí zahraniční student
Honti Richard, Ing.
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Horanská Ľubomíra, Mgr., PhD.SvF
oponentka
+421 (2) 59 325 332
NB 630
Horváth RastislavCIToperátor VS
+421 (2) 32 888 656
CIT 34/3
rastislav.horvath@stuba.sk
Hoťka Martin, Ing., PhD.SvFoponent
qhotka@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 458C 0622
Hronček Miroslav, Ing.oponent
qhroncek@stuba.sk
Hrubešová Eva, doc. RNDr., PhD.SvFoponentka
KZEIodborný asistent CSc.,PhD.
Hruštinec Ľuboš, doc. Ing., PhD.KGTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 678
C 0911
lubos.hrustinec@stuba.sk
Hubová Oľga, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 641A 220
Hudecová Ľubica, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 530
A-317lubica.hudecova@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 597
C 1012zdenka.hulinova@stuba.sk
Hulla Jozef, prof. Ing., DrSc.emeritný profesor+421 (2) 32 888 666C 0905
SvFoponent
qhupka@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
daniela.hurtikova@stuba.sk
KGZAodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 531
A-602ladislav.husar@stuba.sk
KTES
odborná administratívna pracovnice
Húsenicová Jarmila, doc. Ing. arch., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 646
C 1908
jarmila.husenicova@stuba.sk
KDOSdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qhvizdosp@stuba.sk
emeritný profesor
qhyks@stuba.sk
Chabroňová Jana, Ing., PhD.KGTEodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 669
C 0913
KTES
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 316
C 1014
barbara.chamulova@stuba.sk
KKPSdoktorand
mario.chlan@stuba.sk
Chlebo Maroš, Ing.SvF
oponent
oponentka
qvitazkova@stuba.sk
Chmelík Vojtech, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 630
C 1914
vojtech.chmelik@stuba.sk
Chmúrny Ivan, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 402
C 0718
ivan.chmurny@stuba.sk
Choleva Radoslav, Ing.doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
radoslav.choleva@stuba.sk
Chrenková DenisaOPupratovač - upratovačka
denisa.chrenkova@stuba.sk
SvFbudoucí zahraniční studentka
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 512
CIT 4/2
Ibolya Gergő, Ing.doktorand
gergo.ibolya@stuba.sk
Ilavský Ján, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 609
C 1311jan.ilavsky@stuba.sk
SvFbudoucí zahraniční student
Imrišek Martin, Ing., PhD.KGZA
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 917 669 453
Mýtna ul. 5.p.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 459
C 0712
Ivančaj BranislavKICknihovník
+421 (2) 32 888 576
docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 260
A 207
olga.ivankova@stuba.sk
SvF
oponent
Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing.konzultantkaqizvoltova@stuba.sk
oponent
qjacko@stuba.sk
Jadroň Juraj, Ing.SvFoponent
qjadron@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti+421 (2) 43 336 100maria.jaduscakova@stuba.sk
SvF
oponentka
C 1420qjagerska@stuba.sk
KKPS
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 438
C 0711
erik.jakes@stuba.sk
KGZAdoktorandkaveronika.jakocsova@stuba.sk
Jakuš Rastislav, Ing., PhD.SvF
oponent
qjakus@stuba.sk
Jamnická Jana, Ing.oponentka
Jamnický Martin, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 649
C 0604
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 537
A-607
Janečková Gabrieladohoda o pracovnej činnosti
CIT 1/2
qjaneckova@stuba.sk
doktorand+421 (2) 32 888 563
C 1110
adam.janik@stuba.sk
oponent
Jankovič Ivan, Ing.SvF
oponent
qjankovici@stuba.sk
KTESdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 221
C 2001eva.jankovichova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 636
C 1414tatjana.janoskova@stuba.sk
Jánoš Pavol, Mgr.KMDG
doktorand
Januška Juraj, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 32 888 659
14.posch./11
SvFoponentqjarsky@stuba.sk
Javorek Tomáš, Ing.SvFoponent
qjavorekt@stuba.sk
KKPS
doktorand
+421 (2) 59 274 465C 0721richard.jedinak@stuba.sk
Jenča Gejza, doc. Mgr., PhD.KMDGdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 430
C 0419
Jendželovský Norbert, prof. Ing., PhD.KSME
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 364
A 226
norbert.jendzelovsky@stuba.sk
Ježko Ján, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 338
A-314
jan.jezko@stuba.sk
Josai Tomáš, Ing.KKPSdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemtomas.josai@stuba.sk
budoucí zahraniční student
xjuansantiago@stuba.sk
Juhošová Dominika, Ing.doktorandka
Junasová Barbora, Ing.KTZB
doktorandka
Jurči Milan, Mgr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 484
C 0301
Juríček Ivan, doc. Ing., PhD.KTESdohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 32 888 560
C 1002
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 553
C 1503
Jurka Pavol, Ing., PhD.SvF
oponent
qjurka@stuba.sk
Kabele Karel, prof. Ing., CSc.SvFoponent
oponent
qkacmarik@stuba.sk
Kačur Jozef, prof. RNDr., DrSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 421
jozef.kacur@stuba.sk
SvF
oponent
qkadlec@stuba.sk
Kajánek Pavol, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
A-305
pavol.kajanek@stuba.sk
Kala Jiří, doc. Ing., PhD.SvFoponent
qkala@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 417C 0413
Kalina Martin, prof. RNDr., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 405
C 0409
SvF
oponent
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 661
C 1401
Kanalová Erika
pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 32 888 393C 0107
KVHK
doktorand
doktorandka
Karpel Michal, Ing. arch.externý spolupracovníkqkarpel@stuba.sk
Katunský Dušan, prof. Ing., PhD.
oponent
Kausitzová MonikaOP
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
SvF
budoucí zahraniční student
Kendický Peter, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 32 888 503A 4/421
SvFoponent+421 (2) 32 888 223blok C 16. p č. dv 13
Keseli Ondrej, Ing., PhD.oponent
+421 (2) 32 888 295
A 4/424qkeseli@stuba.sk
oponent+421 (2) 32 888 637
14.posch./17
Keszeliová Anita, Mgr.doktorandka+421 (2) 32 888 625C 1211
Kiss Daniel, Ing.oponent
qkiss@stuba.sk
Kissová Alžbetaupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
Kissová MonikaOPupratovač - upratovačka
mzdová účtovníčka
+421 (2) 32 888 475
C 0312
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
judita.kissova@stuba.sk
Klas Tomáš, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 378A 514tomas.klas@stuba.sk
Klčo Tomáš, Ing.oponent
qklco@stuba.sk
KKPS
doktorand
SvF
emeritný profesor
C17 04
Klikáč Jakub, Ing. arch.
oponent
qklikac@stuba.sk
Klincová Veronika, Ing.KKPSdoktorandka
oponentka
+421 (2) 32 888 681blok C 8.posch., č.dv.9qkmecova@stuba.sk
Knor Martin, prof. RNDr., PhD.KMDGprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 409
C 0410martin.knor@stuba.sk
špecialista pre styk s verejnosťou
+421 (2) 32 888 708
C 0310
valeria.kocianova@stuba.sk
SvFoponent
Koç YusufSvFbudoucí zahraniční student
xkocy@stuba.sk
Kohnová Silvia, prof. Ing., PhD.profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 623
C 1217
silvia.kohnova@stuba.sk
OP
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Kohút Vladimír, Ing.externý školiteľ
qkohut@stuba.sk
KKPStechnická pracovnice
+421 (2) 32 888 643
C 0610
sona.kochankova@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 332
A 225
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 59 325 344
NB 619
oponentka
Kollár Branislav, Ing.oponentqkollarb@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0519michal.kollar@stuba.sk
Komorník Jozef, prof. RNDr., DrSc.
oponent
qkomornik@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 428C 0502
Koník Ján, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 32 888 473
14.posch./8
qkonik@stuba.sk
Konkoľ Rastislav, Ing.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 650
15.posch./15
qkonkol@stuba.sk
KGDEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 559A-311
Kopecký Miloslav, doc. RNDr., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 277
C 1707miloslav.kopecky@stuba.sk
SvF, KGZA
systémový integrátor, odborný asistent bez vedeckej hodnosti
Korček Pavol, Ing. arch., PhD.
oponent
+421 (2) 572 76 432439
ÚSZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 701
C 1505
jozef.korinek@stuba.sk
oponent
Kormošová Ľudmila, Ing.KBKM
doktorandka
A423
ludmila.kormosova@stuba.sk
KMDGdoktorand
C0511balazs.kosa@stuba.sk
Kosmály Juraj, Ing.
oponent
oponent
doktorand
+421 (2) 32 888 645C 1508radovan.kostelnik@stuba.sk
SvFoponent
KARCHdoktorandkamarina.kotiv@stuba.sk
Kotrasová Kamila, doc. Ing., PhD.oponentka
qkotrasova@stuba.sk
oponent
KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 631C 1419
oponent
A 5/523
doktorand
A434
ÚVZK
chyžná
katarina.kovacikova@stuba.sk
Kováč Jozef, Ing.
doktorand
KKDKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 376A 513michal.kovac@stuba.sk
oponentka
qkovarovah@stuba.sk
Kozánková MáriaEOpokladnice+421 (2) 32 888 469C 0001
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 633
C 1420
milan.krafcik@stuba.sk
Krajčík Matúš, Ing.KKPSdoktorand
matus.krajcik@stuba.sk
KTZB
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 650
C 1417
Krajčík Pavel, Ing.SvFoponent
qkrajcik@stuba.sk
SvFoponent
qkrajcovicj@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 690A 202juraj.kralik@stuba.sk
KJAZ
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 253
C 1821
Kráľová Barbora, Ing.KKPSdoktorandka
barbora.kralova@stuba.sk
oponent
Kriš Jozef, prof. Ing., PhD.
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 615
C13 18
oponent
docentka CSc.,PhD.
OPVVpracovnice pre zahraničné vzťahy+421 (2) 32 888 723C 0106
Križma Martin, Ing., PhD.
oponent
qkrizma@stuba.sk
Kročitá JanaÚVZK
chyžná
jana.krocita@stuba.sk
Krullová Iveta
pracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 725
prízemie C-0007
doktorandC 1204
Kubica Martin, Ing.SvF
oponent
qkubica@stuba.sk
doktorand
OP
vrátnik
milena.kubincova@stuba.sk
Kučová Eliška, Ing.KGTEdoktorandka+421 (2) 32 888 276C 1720eliska.kucova@stuba.sk
Kudiváni Lucia, Ing.KTZB, SvFdoktorandka, oponentka
Kudláček JaroslavÚVZKvedúci účelového zariadenia+421 327 798 192
Kudláčková JanaÚVZK
hospodár
ÚVZK
skladnice
jana_kudlackova@stuba.sk
Kucharík Ján, Ing., PhD.oponent
Kukučka Vendelín, Ing.SvFoponent
qkukuckav@stuba.sk
Kuráň Jozef, Ing. et Ing. arch. Mgr. art., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 607
C 1905
KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 660
C 1413
oponent
qkusy@stuba.sk
Kušnier MilanOP
vrátnik
milan.kusnier@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 452
A707
Kuva Tatiana, Ing. arch.SvFoponentkaqkuva@stuba.sk
Kuvik Marian, RNDr., PhD.SvF
oponent
marian.kuvik@stuba.sk
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 679
10/9
Kvasnicová HelenaKGZAtechnická pracovnice
+421 (2) 32 888 535
A-606
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 426
C 1911
magdalena.kvasnicova@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 32 888 619C 1115
SvFoponent
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 390
A-310a
Kyseľ Peter, Ing.doktorand
peter.kysel@stuba.sk
Labat Marija Mihaela, Ing.KVHKdoktorandka, odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 625
C 1211marija.labat@stuba.sk
KBKM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 386
A 4/418a
Lacová Zuzana, Ing.doktorandka
+421 (2) 32 888 653
C 1509
doktorandka
+421 (2) 32 888 256A 215katarina.lamperova@stuba.sk
Langová Aneta, Ing.EO
pracovnice pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 722
C 0205
aneta.langova@stuba.sk
Lapin MichalCITpracovník pre didaktickú techniku
+421 (2) 32 888 514
P 103
Lapos Jozef, prof. Ing., PhD.
oponent
Laščeková Antónia, Ing.ŠOpracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 466
prízemie C-0003
Látková Tamara, Ing.KVHK
doktorandka
+421 (2) 32 888 621
C 1213
tamara.latkova@stuba.sk
OP
upratovač - upratovačka
viera.latkova@stuba.sk
Lederer Martin, Ing., Ph.D.SvF
oponent
Ledererová Miriam, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 521
C 0803
miriam.ledererova@stuba.sk
SvFoponent
qleitman@stuba.sk
Lepeš Marek, Ing.SvF
oponent
OPVV
pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 32 888 587
C 0108
valeria.lesnakova@stuba.sk
Leško Martin, Ing.
doktorand
+421 (2) 32 888 342
A-613
Leško Pavol, Ing.oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 528A-629
Letovanec Peter, Ing.oponent
qletovanec@stuba.sk
Lieskovský Tibor, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 297
A-631
Lichner Ľubomír, Ing., DrSc.SvF
externý školiteľ
qlichner@stuba.sk
Linhartová Eva, Ing. arch.
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qlinhartova@stuba.sk
SvFoponent+421 (2) 32 888 390
A-310a
qliptaki@stuba.sk
Lipták Miroslav, Ing., PhD.oponent+421 (2) 32 888 396A-307
CIT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 714
CIT 11/3ondrej.lison@stuba.sk
Lisýová Beáta, Mgr.PAMO
pracovnice pre personálne činnosti
+421 (2) 32 888 470
C 0110
beata.lisyova@stuba.sk
SvFoponent+421 (2) 32 888 454
C 7/01
Lörincz Alexander, Ing.oponent
Ľos Peter, Ing., PhD.SvFoponent
A 5/522
Lovás Jozef, Ing., PhD.oponent
Lovásová Ľubica, Ing.SvFoponentka
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 257
A - 206
Lúčna OľgaOP
vrátnik
Lukáčová Kristína, Ing., PhD.KZEI
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 568
C 1716
Lukovičová Jozefa, doc. RNDr., PhD.výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 403
C 0304
oponentka
+421 917 271 452
14.posch./4qlulkovicova@stuba.sk
Lužica František, Ing.oponent
qluzica@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 243
C 0514
Macko Rastislav
údržbár
SvF
oponent
qmacoi@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 279
C 1209
viliam.macura@stuba.sk
Mačaj Martin, doc. RNDr., PhD.SvFoponent
qmacajm@stuba.sk
Madarasová Emília, Ing., PhD.oponentka
+421 (2) 32 888 650
15.posch./15
Magura Martin, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 378
A 514
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
drahomira.magurova@stuba.sk
KZEI
výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 285
C 1714ivana.mahrikova@stuba.sk
SvFoponent
qmachack@stuba.sk
Majdúch Dušan, prof. Ing., PhD.SvF
emeritný profesor
Majer Radovan, Ing.KTESdoktorand
radovan.majer@stuba.sk
KVHK
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 618
C 1212
oponent
qmajovsky@stuba.sk
Majtánová Lucia, Ing., PhD.KBKM
výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 503
A422
lucia.majtanova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 593
C 1011
oto.makys@stuba.sk
Makýš Peter, doc. Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 596
C 1009
peter.makys@stuba.sk
Máleková Monikapracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 478
prízemie C-0008monika.malekova@stuba.sk
Maliariková Marcela, Ing.
doktorandka, špecialista pre styk s verejnosťou
+421 (2) 32 888 578
C 0116marcela.maliarikova@stuba.sk
Mališ Peter, Ing.SvF
oponent
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 427A-322
Mardan Ahmad Iqbal
budoucí zahraniční student
xmardan@stuba.sk
vedúca útvaru ľudských zdrojov
Mária Trojanová, doc. Ing., PhD.SvF
oponentka
qmariat@stuba.sk
doktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 271
C1715
ivana.marko@stuba.sk
Marko Rastislav, Ing.SvFoponent
oponentqmartinlopusnia@stuba.sk
doktorand+421 (2) 32 888 256
A 215
doktorand
dohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 32 888 583
A 226
čašník
lenka.masarova@stuba.sk
Masarovičová Mária, Ing., PhD.SvFkonzultantka+421 (2) 32 888 673
23/9
SvFoponent+421 (2) 57 296 342359/3
Maťašovský Martin, Ing. et Ing., MBASvFexterný spolupracovník
qmatasovsky@stuba.sk
SvFoponent
SvFoponent
qmatiasko@stuba.sk
externý školiteľ
qmatiasovsky@stuba.sk
SvFexterný školiteľka+421 (2) 32 888 681
blok C 8.posch., č.dv. 10
qmatulovak@stuba.sk
Matusová KatarínaEO
finančná účtovníčka
+421 (2) 32 888 208
C 0212
Matúšek Richard, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 599
C 1001richard.matusek@stuba.sk
oponentka
+421 908 674 142
T-110
Mayer Pavol, Ing.KTES
doktorand
pavol.mayer@stuba.sk
SvF
oponentka
qmazurova@stuba.sk
oponent
qmecele@stuba.sk
KFYZprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 421
C 0306
Mehter Muhsin Can
budoucí zahraniční student
SvFoponent
qmelcer@stuba.sk
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 348
A-603
KARCHodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 400
C 1903
CITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 32 888 656CIT 34/3peter.meluch@stuba.sk
Menďan Rastislav, doc. Ing., PhD.KKPS
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 397
C 0708rastislav.mendan@stuba.sk
Mesiar Radko, prof. RNDr., DrSc.profesor DrSc.
+421 (2) 32 888 414
C 0402radko.mesiar@stuba.sk
doktorand
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 511
CIT 1/3ludmila.micunekova@stuba.sk
KFYZ
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
patrik.mihala@stuba.sk
Mihalíková Želmíra, Ing.EOvedúca ekonomického útvaru+421 (2) 32 888 294C 0207zelmira.mihalikova@stuba.sk
oponentkaqmichalcovav@stuba.sk
Michalica Miroslav, Ing. arch.
oponent
qmichalica@stuba.sk
Michalíková Ľubica, Mgr.
pracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 647
prízemie C-0006
lubica.michalikova@stuba.sk
Michlík Martin, Ing.SvFoponent
Mikita Martin, Ing., PhD.SvF
oponent
qmikita@stuba.sk
externý školiteľqmiklanek@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 479
C 0603
imrich.mikolai@stuba.sk
Mikolaj Jan, prof. Ing., PhD.SvF
oponent
Mikula Karol, prof. RNDr., DrSc.KMDGprofesor DrSc.+421 (2) 32 888 418C 0507
SvFbudoucí zahraniční studentka
xmilletti@stuba.sk
Minarechová Zuzana, Ing., PhD.
výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
SvFoponent
+421 (2) 32 888 440
22/17
CIT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 303CIT 6/3michal.minar@stuba.sk
Minár Michal, Ing., PhD.SvFoponent
qminar@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 411C 0406maria.minarova@stuba.sk
KKPS
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 457
C 0709katarina.minarovicova@stuba.sk
oponent
SvFoponent
Mišovýchová Eva, Ing.
doktorandka
technický pracovník
+421 (2) 32 888 209
A 210
Miženková Svetlana
knihovnice
+421 (2) 32 888 576
Mogyorósi FrantišekOP
prevádzkový elektrikár
frantisek.mogyorosi@stuba.sk
KICpracovnice pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 32 888 577drahoslava.mohlerova@stuba.sk
Mohwinkel Fiona LouisaSvF
budoucí zahraniční studentka
xmohwinkel@stuba.sk
doktorand
maros.mojto@stuba.sk
Mojzeš Marcel, doc. Ing., PhD.SvF
dohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 32 888 536
A-604
marcel.mojzes@stuba.sk
Molnár Alexander, Ing.CIT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 313CIT 10/3
oponentka
qmolnar@stuba.sk
Moravčík Martin, prof. Ing., PhD.SvF
oponent
Moroczová Lýdia, Ing.doktorandka
+421 (2) 32 888 247
A 222
SvF
oponentka
Možiešik Ľudovít, doc. Ing., PhD.KHTEdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 566
C 1112ludovit.moziesik@stuba.sk
Možiešiková Katarína, Ing.SvFdohoda o pracovnej činnosti
qmoziesikova@stuba.sk
oponent
qmravec@stuba.sk
Mudrá Martina, Ing.
doktorandka
SvFoponent+421 (2) 32 888 347
A-620
milan.munko@stuba.sk
SvFexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 611
A704
justin.murin@stuba.sk
Muro Duerto Santiago
budoucí zahraniční student
xmuroduerto@stuba.sk
Musil Miloš, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník+421 (2) 57 296 479333
KHTE
doktorand, odborný administratívny pracovník
+421 (2) 32 888 619
C 1105jakub.mydla@stuba.sk
KARCHodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 464
C 1917
Naddourová Nora, Ing.doktorandka
Naď Ľudovít, prof. Ing., PhD.
oponent
qnad@stuba.sk
budoucí zahraniční student
oponent
EOpracovnice pre ekonomické činnosti+421 (2) 32 888 497
C 0208
elena.nagyova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
Nagy Zsolt, Ing.SvFoponent
+421 (2) 32 888 654
C 15/22qnagyz@stuba.sk
SvFoponentka+421 (2) 32 888 527
530
qnemcova@stuba.sk
doktorandka
+421 (2) 32 888 473C 1408ema.nemethova@stuba.sk
Némethy Ladislav, Ing.SvF
oponent
qnemethy@stuba.sk
doktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 621
C 1213zuzana.nemetova@stuba.sk
doktorand
matus.neusch@stuba.sk
SvFbudoucí zahraniční studentxneyrinck@stuba.sk
Niko Igor, Ing.
doktorand
+421 (2) 32 888 367A 505
Nosko Radovan, Ing.doktorand+421 (2) 32 888 622C 1204radovan.nosko@stuba.sk
RPČpracovnice pre ekonomické činnosti+421 (2) 32 888 500
C 0215
alena.noskovicova@stuba.sk
Novák Adam, Ing.doktorandadam.novak@stuba.sk
SvF
oponent
Novák Viliam, Ing., DrSc.SvFexterný školiteľ
SvF
budoucí zahraniční student
Nuñez Muñiz ManuelSvF
budoucí zahraniční student
xnunezmuniz@stuba.sk
Ohrablo František, prof. Ing., PhD.SvFemeritný profesor
C 0707
KVHK
doktorandka
pracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 483
prízemie C-0009zdena.okasova@stuba.sk
Okock Polycarp Omondi, MSc.KMDGdoktorand
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
gabriel.oksa@stuba.sk
Olah Andrej, Ing. arch.SvFoponent
Olbřímek Juraj, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 450
C 0618
juraj.olbrimek@stuba.sk
budoucí zahraniční student
xomeroglu@stuba.sk
KGTEodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 298
C 1705
martin.ondrasik@stuba.sk
SvF
oponent
doktorandka
lucia.ondruskova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 694C 1107martin.orfanus@stuba.sk
externý školiteľ
Orgoník Dušan, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 32 888 473
14.posch./8
qorgonik@stuba.sk
pracovnice ekonomiky práce
+421 (2) 32 888 493
C 0314
Ostrý Milan, doc. Ing., Ph.D.SvF
oponent
budoucí zahraniční studentxozturk@stuba.sk
OP
prevádzkový elektrikár
Palko Milan, doc. Ing. et Ing. arch., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 441C 0608milan.palko@stuba.sk
Palková Adela, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 460
C 0713
Paňák Pavel, Ing. arch.
oponent
C 1904
EO
pracovnice pre plán a rozpočet
+421 (2) 32 888 259C 0209jana.panikova@stuba.sk
SvF
oponentka
qpantakova@stuba.sk
OP
technický pracovník
attila.papay@stuba.sk
KGZA
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 345
A-610
Papčo Martin, doc. PaedDr., PhD.SvFoponent
qpapco@stuba.sk
SvF
externý školiteľ
qparajka@stuba.sk
Park Seol Ah, MSc.KMDGdoktorandka, výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
Parvathareddy Saichandu
budoucí zahraniční student
xparvathareddy@stuba.sk
oponent
Paulík Peter, doc. Ing., PhD.KBKM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 550A 4/403peter.paulik@stuba.sk
SvFoponentkaqpaulovicovaj@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 446
C 0703monika.pavcekova@stuba.sk
SvF
oponent
Pavlendová Gabriela, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 490
C 0309gabriela.pavlendova@stuba.sk
Pavlík Vladimír, doc. Ing., PhD.KMTI
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 691
C 0802
vladimir.pavlik@stuba.sk
KIC
pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 205
katarina.pavlovska@stuba.sk
KHTEdoktorand
martin.pavucek@stuba.sk
CL, KBKM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 32 888 387
A 4/435miroslav.pecnik@stuba.sk
oponent
SvF
externý školiteľka
Penkovová Anna, Mgr.
pracovnice pre edičnú a publik. činnosť
anna.penkovova@stuba.sk
KTZB
docentka CSc.,PhD.
+421 908 453 734C 1403
Pešková Zuzana, prof. Ing. arch. Ing., PhD.externý spolupracovnice
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 700C 1506zora.petrakova@stuba.sk
Petrányi Ján
vrátnik
jan.petranyi@stuba.sk
KTZBprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 634
C 1407
dusan.petras@stuba.sk
Petrík Adam, Ing.KKDKdoktorandadam.petrik@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 573
C 2003marek.petro@stuba.sk
Petrová Timea, Ing.KVHKdoktorandka
timea.petrova@stuba.sk
oponent
A 5/523
KGZA
doktorandka
A-630
daniela.piackova@stuba.sk
Pilař Pavol, Mgr. art. Ing., ArtD.KARCH
doktorand, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 606
C 1901
oponent
qpirsel@stuba.sk
Pišteková Danica, Mgr. art., ArtD.
oponentka
SvFoponent
oponentqplevak@stuba.sk
oponent
vrátnik+421 (2) 32 888 523ladislav.pokorny@stuba.sk
Polák Vladimír, Ing.SvFoponent
Polčanová Lenka
čašník
lenka.polcanova@stuba.sk
Poliak Martin, Ing.
doktorand
martin.poliak@stuba.sk
Poliak Milan, Ing.
oponent
qpoliak@stuba.sk
Poljaková Zuzana, Ing.SvFoponentka
qpoljakovaz@stuba.sk
SvF
oponent
C 1706
obsluhovač výťahov
výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
Pospíšil Pavel, doc. RNDr., Ph.D.oponent
Preda Cosmin
budoucí zahraniční student
xpreda@stuba.sk
Predajnianska Anna, Ing.KTZBdoktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
KSMEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 445
A 223
lubomir.prekop@stuba.sk
Pribiš Miroslav, akad. soch.KARCH
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 401
B302amiroslav.pribis@stuba.sk
SvF
oponent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 43 336 100
CL-LNK-17 (Trnávka)
Priganc Sergej, doc. Ing., PhD.oponent
qpriganc@stuba.sk
Prítula Andrej, Ing., PhD.SvFoponent
qpritula@stuba.sk
Prokopčák Lukáš, Ing., PhD.SvFoponent
qprokopcak@stuba.sk
KTES
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 695
C 1010katarina.prokopcakova@stuba.sk
Pružinec Filip, Ing.KGZA
doktorand
SvFdohoda o pracovnej činnostiqprvakovas@stuba.sk
KSME
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 652
A 206
SvF
externý spolupracovnice
SvFoponentka
SvF, OPVV
odborný administratívny pracovník, emeritný profesor
oponent
qquittner@stuba.sk
KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 439
C 0620
roman.rabenseifer@stuba.sk
Raczková Andrea, Ing.KZEIodborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 702
C 1305
andrea.raczkova@stuba.sk
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 532A 204jan.ravinger@stuba.sk
Rebenda Filip, Ing.
oponent
qrebenda@stuba.sk
Recký Jozef, Ing., PhD.KKDKhosťujúci profesor
ÚVZK
šéfkuchár
ÚVZKchyžnáandrea.repkova@stuba.sk
Révayová Erikapracovnice správy majetku+421 (2) 32 888 474
C 0214
erika.revayova@stuba.sk
Ridillová Soňa, Ing.oponentka
Rigová ViolaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 203
OP
pracovnice pre ubytovacie služby v ŠD
+421 445 291 246
helena.risikova@stuba.sk
Rodenák Ľuboš, Ing.SvF
oponent
qrodenak@stuba.sk
externý školiteľ
konzultant, oponent
Rošková EvaÚVZKchyžná
Rózsa Gergely, Ing.KZEIdoktorand
Rubínová JanaKGDE
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 639A-303
doktorand
+421 (2) 32 888 231
A 221jakub.rubint@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 408
C 0506
tatiana.ruckschlossova@stuba.sk
Ruhigová Ema, Ing. arch. Ing.KARCH
doktorandka
+421 (2) 32 888 239
C 1920
ema.ruhigova@stuba.sk
Ruhig Roman, Ing. arch. Ing.doktorand
+421 (2) 32 888 239
C 1920roman.ruhig@stuba.sk
Rumann Ján, Ing., PhD.KHTE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 570
C 1121
jan.rumann@stuba.sk
oponent
Ruttmar Igor, Ing., PhD.
oponent
qruttmar@stuba.sk
Rychtáriková Monika, prof. Ing., PhD.KARCH
profesorka CSc.,PhD.
C 1914
monika.rychtarikova@stuba.sk
Řehák Ivan, akad. soch.KARCHodborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 401
B302a
ivan.rehak@stuba.sk
Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.
oponent
Sadovský Zoltán, Ing., DrSc.
dohoda o pracovnej činnosti
Salankar Tejasbudoucí zahraniční student
Sandanus Jaroslav, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 366
A 504
Sánchez Martínez Carlotabudoucí zahraniční studentka
doktorand
Sarkoci Peter, Ing., PhD.KMDG
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 218
C 0408peter.sarkoci@stuba.sk
upratovač - upratovačka
hajnalka.sarkoziova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
SvFbudoucí zahraniční student
Sebera Josef, Ing., PhD.SvF
oponent
qsebera@stuba.sk
Sedláček Tomáš, Ing.
oponent
OP
vrátnik
julia.sedlackova@stuba.sk
SvF
oponent
SvF
oponent
SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 382
A 4/426
qsedlakova@stuba.sk
OPpomoc. pracovník v prevádz. jednotke +421 (2) 32 888 300
KHTE
doktorand
+421 (2) 32 888 336
C 1102
Scherzer Otmar, Univ.-Prof. Dr. Dipl.-Ing.SvF
oponent
qscherzer@stuba.sk
Schiappapietra Paola
budoucí zahraniční studentka
xschiappapietra@stuba.sk
SvF
oponent
Schlosser Peter, Dr. Ing.
oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
A 5/522
qschlosserp@stuba.sk
docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 357A 5/527
SvFdoktorand
cyril.siman@stuba.sk
oponentka
pracovník pre didaktickú techniku
+421 (2) 32 888 514
P 103
marian.sitar@stuba.sk
Sivčák Anton, Ing.KBKMdoktorand
A423
SvF
oponent
KTZB
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 289
C 1406lukas.skalik@stuba.sk
KTZB, ÚSZ
doktorandka, výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
C 1507
ingrida.skalikova@stuba.sk
oponent, externý školiteľ, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qskocek@stuba.sk
Skuban Dušan, Ing.oponent
qskuban@stuba.sk
oponent
qslamka@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 672C 0909ivan.slavik@stuba.sk
KARCHodborná administratívna pracovnice
oponent
+421 (2) 32 888 622
C 1204patrik.sleziak@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 32 888 368
A 512
milos.slivansky@stuba.sk
SvF
externý spolupracovník
Slováková Zuzana
archivár
+421 (2) 32 888 212
C 0111
zuzana.slovakova@stuba.sk
SvF
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 573
A710
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 246C 0520
Sógel Kristián, doc. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 32 888 374A 502qsogel@stuba.sk
Sokáč Marek, doc. Ing., PhD.SvF
externý školiteľ
+421 (2) 32 888 286C 1308
KSMEprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 448
A 230
milan.sokol@stuba.sk
Sokol Štefan, prof. Ing., PhD.emeritný profesor
+421 (2) 32 888 689
A-309
qsokol@stuba.sk
doktorandka
C 1210
Somorová Viera, doc. Ing., PhD.dohoda o pracovnej činnosti+421 (2) 32 888 213
C 1020
Sonnenschein Róbert, Ing., PhD.KBKM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 549
A 4/404
SvF
dohoda o pracovnej činnosti
qsopkova@stuba.sk
oponent
qsotakr@stuba.sk
Sova Ondrej, Ing.
oponent
ondrej.sova@stuba.sk
budoucí zahraniční studentka
xsozuguzel@stuba.sk
KGTEodborný asistent CSc.,PhD.
SvF
oponentka
KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 709
C 0414
Stankoci Ivan, Ing., PhD.
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 260
247
Stanko Štefan, prof. Ing., PhD.KZEIprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 280
C 1304
Starovičová Máriaupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
maria.starovicova@stuba.sk
Stašová Oľga, Mgr., PhD.KMDGvýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 248
C 0508
OP
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
oponentka
oponent
qstoklasa@stuba.sk
Straka Jakub, Ing.SvFoponent
+421 (2) 32 888 349
A-621qstrakaj@stuba.sk
Straková Zuzana, doc. Ing., PhD.KTZB
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 638
C 1409
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 685
C 0807
KMDGodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 418
C 0507peter.struk@stuba.sk
KMDG
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 416C 0403andrea.stupnanova@stuba.sk
KGTE
stavebný technička
+421 (2) 32 888 287
C 0917eva.suchanekova@stuba.sk
Suchá Oľga, Ing.
plavčík
+421 (2) 32 888 509olga.sucha@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 281
C 1703
monika.sulovska@stuba.sk
Sumec Jozef, prof. Mgr. RNDr. Ing., DrSc.SvF
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 455
A - 227
jozef.sumec@stuba.sk
Svoboda Pavel, doc. Ing., CSc.SvFoponent
qsvoboda@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 452A lab. II.suteréndaniel.szabo@stuba.sk
Szabóová Michaelaupratovač - upratovačka
Szalayová Sylvia, Ing., PhD.KTESodborná asistentka CSc.,PhD.
Szatmári Daniel, Ing., PhD.
oponent
qszatmari@stuba.sk
SvF
oponent
qszekely@stuba.sk
Székyová Mária, Ing.SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 632
14.posch./2
Szlaur Erik, Ing.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 32 888 715
CIT 3/2
erik.szlaur@stuba.sk
Szőcs Štefan, Ing.
oponent
qszocs@stuba.sk
Szolgay Ján, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 498
C 1205jan.szolgay@stuba.sk
SvF
budoucí zahraniční student
Szymańska MartaSvF
budoucí zahraniční studentka
administratívna pracovnice v podateľni
+421 (2) 32 888 467
C 0111
beata.sabikova@stuba.sk
Šabíková Jana, Ing., PhD.SvF
externý spolupracovnice
+421 (2) 32 888 631
C 1419
SvFoponent
qsafar@stuba.sk
doktorandka
A423simona.sarvaicova@stuba.sk
Tajomníktajomník fakulty+421 (2) 32 888 471
C 0105
tomas.satura@stuba.sk
Šebesta Peter
obsluhovač výťahov
+421 (2) 32 888 307
peter.sebesta@stuba.sk
CIT
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 665 028
CIT 3/2
Šedivý René, Ing.SvF
oponent
qsedivy@stuba.sk
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 244C 0411adam.seliga@stuba.sk
SvFoponentka
Šiagiová Jana, doc. RNDr., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 731
C 0412
SvFoponentqsimaj@stuba.sk
Šimek Richard, Ing.KARCHdoktorand+421 (2) 32 888 630C 1913richard.simek@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Šimkovičová Vladimíra, Ing. arch., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 606
C 1902
SvFexterný školiteľ+421 (2) 572 76 412
402
vladimir.simkovic@stuba.sk
Šipošová Alexandra, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 407
C 0404alexandra.siposova@stuba.sk
profesor DrSc.+421 (2) 32 888 315
C 0405
oponentka
qsivecova@stuba.sk
Škrinár Andrej, doc. Ing., PhD.KVHK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 617
C 1215
andrej.skrinar@stuba.sk
Škultétyová Ivona, prof. RNDr., PhD.profesorka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 280C 1302
Škvarenina Jaroslav, prof. Ing., CSc.
oponent
qskvarenina@stuba.sk
Škvarka Juraj, Ing., PhD.KGTEodborný asistent CSc.,PhD.
C 1722
juraj.skvarka@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 581
C 1510marcel.smotlak@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 320
C 1118
andrej.soltesz@stuba.sk
Šoltész Július, doc. Ing., PhD.KBKM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 384
A 4/432
julius.soltesz@stuba.sk
Špánik Peter, Ing.
doktorand
+421 917 669 453
Mýtna ul. 5.p.peter.spanik@stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 262
C 1806
dagmar.spildova@stuba.sk
Špirková Jana, doc. RNDr., PhD.SvFoponentka
Šťastný Patrik, Ing.KTES
doktorand
patrik.stastny@stuba.sk
KKDKdoktorand
robert.stecak@stuba.sk
KBKM
doktorandka
michaela.stefanovicova@stuba.sk
oponentka
+421 (2) 32 888 627
C 12/9
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 682
C 0805
zuzana.stefunkova@stuba.sk
Števo Stanislav, Ing., PhD.oponent+421 (2) 60 291 801
D703
qstevo@stuba.sk
Štilhammerová Veronika
knihovnice
+421 (2) 32 888 576
SvF
oponent
KKPS
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 465
C 0719miloslav.stujber@stuba.sk
Štujberová Magdaléna, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 370A 508magdalena.stujberova@stuba.sk
SvF
oponent
Šujanová Paulína, Ing. arch.
doktorandka
+421 (2) 59 274 654
C 1520paulina.sujanova@stuba.sk
Šulek Peter, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 571C 1120
Šuppová Ingrid, Ing.SvFoponentka
qsuppova@stuba.sk
SvF
externý školiteľ
qsurdap@stuba.sk
Šustek Miroslav, Ing.SvF
externý spolupracovník
qsustek@stuba.sk
KZEIdoktorand
marek.sutus@stuba.sk
SvF
oponent
Švecová Zuzana, Mgr.PAMOpracovnice pre personálne činnosti+421 (2) 32 888 305
C 0109
zuzana.svecova@stuba.sk
oponentka
KDOSdoktorandjakub.takacs@stuba.sk
KTZB
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 635
C 1412
SvF
externý školiteľ
qtall@stuba.sk
pracovnice v oblasti výpočtovej techniky
oponentka
KMDG
odborná asistentka CSc.,PhD.
Tibenský Matúš, RNDr. Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 430
C 0419
matus.tibensky@stuba.sk
SvF
oponent
Tomáň Peter, Ing.oponent
externý školiteľ
+421 (2) 32 888 436
C 0704qtomasovic@stuba.sk
Tomek Lukáš, Ing. Mgr., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0511
oponent
qtomik@stuba.sk
Tomová Magdaléna, Mgr.MOpracovnice ekonomiky práce
+421 (2) 32 888 629
C 0314
oponent
+421 (2) 32 888 633
14.posch./20
qtonhauzer@stuba.sk
doktorand+421 (2) 32 888 239C 1919
Tóth OndrejOPprevádzkový zámočník+421 (2) 32 888 328
1. PP blok B
Tóthová Veronika, Ing., PhD.
oponentka
+421 (2) 32 888 637
14.posch./17
qtothova@stuba.sk
Trhan Ondrej, Ing., PhD.
oponent
A-322
SvF
oponent
Tuček Ján, prof. Ing., CSc.SvF
oponent
qtucek@stuba.sk
Turček Milan, Ing.SvFoponent
SvF
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 665
C 0903
KSMEdoktorand
+421 (2) 32 888 231
A 221
matus.turis@stuba.sk
Turza Róbert, Ing., PhD.SvF
oponent
Tvrdá Katarína, doc. Ing., PhD.KSME
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 291
A 224
katarina.tvrda@stuba.sk
Tyukosová Viktória, Ing.
doktorandka
viktoria.tyukosova@stuba.sk
Tywoniak Jan, prof. Ing., CSc.SvF
oponent
qtywoniak@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
markjoe.uba@stuba.sk
Uhlík Adam, Ing.doktorand
adam.uhlik@stuba.sk
SvF
oponent
Uhlířová Lenka, Ing.doktorandka
+421 (2) 32 888 247
A 222lenka.uhlirova@stuba.sk
pracovnice MTZ+421 (2) 32 888 468
C 0114
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 686
C 0103
stanislav.uncik@stuba.sk
Unucka Jan, doc. Ing., PhD.SvFoponent
qunucka@stuba.sk
oponent
qurban@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 489
C 0303
oponent
+421 (2) 57 296 150031
Urbanovská Annaodborná administratívna pracovnice+421 (2) 32 888 472
C 0104
anna.urbanovska@stuba.sk
externý spolupracovnice
Užáková Michaela, Ing., PhD.SvFoponentka+421 (2) 32 888 680blok C 8.posch., č.dv. 6quzakova@stuba.sk
KKPSdoktorand
+421 (2) 32 888 645
C 1508simon.vacek@stuba.sk
Václavíková Štefánia, Mgr.KMDG, SvF
výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním, systémová integrátorka
+421 (2) 32 888 404C 0521
Vajda Peter, RNDr., PhD.SvF
oponent
qvajda@stuba.sk
oponent
KMDGdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 406
C 0515margita.vajsablova@stuba.sk
Valášek Jaroslav, prof. Ing., PhD.oponent
+421 (2) 32 888 289
14.posch./6
Valašík Adrián, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 32 888 387
A 4/435
Valášková Ľubica, RNDr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 404
C 0521
lubica.valaskova@stuba.sk
Valent Peter, Ing., PhD.KVHKodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 727
C 1514
peter_valent@stuba.sk
Vaľko Miloš, Ing., PhD.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 538A-609qvalko@stuba.sk
Vanečková Diana, Ing.
oponentka
qrosikova@stuba.sk
Vaníček Ivan, prof. Ing., DrSc.SvFoponent
qvanicek@stuba.sk
Vanko Marcel, Ing.oponent
Vaňurová Miroslava, Ing.
oponentka
Varga Tibor, Ing. arch.
oponent
Vargic Lukáš, Ing.doktorand+421 (2) 32 888 630
C 1913
lukas.vargic@stuba.sk
Vargová Andrea, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 437
C 0717
Vargová Magdalénaupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
magdalena.vargova@stuba.sk
Vargová Tünde
upratovač - upratovačka
tunde.vargova@stuba.sk
Vaseková Barbora, Ing.
doktorandka
+421 (2) 32 888 618
C 1212
barbora.vasekova@stuba.sk
Vass Július, Ing. arch. Ing.
oponent
qvassj@stuba.sk
Vavrík Ivan, Ing.doktorandivan.vavrik@stuba.sk
Vavríková Lucia, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 709C 0414
Vavrová AndreaKICknihovnice+421 (2) 32 888 495
Vavrovič Boris, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 444
C 0605boris.vavrovic@stuba.sk
Véghová Ivana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 311A 211ivana.veghova@stuba.sk
Velísková Yvetta, Ing., PhD.externý školiteľka
Venglár Michal, Ing., PhD.KSME
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 334
A 219michal.venglar@stuba.sk
Vidaković Aleksandar, Ing.KBKMdoktorandA421
oponentka
Víchová Kamila, Ing., PhD.KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 660
C 1413
Villamayor García-Asenjo, Ing., PhD.externý školiteľ
qvillamayor@stuba.sk
oponentka
qviskupicova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
jana.vlnkova@stuba.sk
Vojčíková Vieraodborná administratívna pracovnice
+421 (2) 32 888 264
C 1810
oponent
SvFoponent
SvF
oponent
qvrana@stuba.sk
oponentka
KVHKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 727C 1514roman.vyleta@stuba.sk
Vyskoč Eduard, Ing.oponentqvyskoc@stuba.sk
Vyskočilová Iveta
finančná účtovníčka
+421 (2) 32 888 317C 0209iveta.vyskocilova@stuba.sk
Vyskot Ilja, prof. Ing., CSc.oponent
qvyskot@stuba.sk
oponent
Weigel Josef, doc. Ing., CSc.
oponent
qweigel@stuba.sk
oponentqweiss@stuba.sk
doktorandka+421 (2) 32 888 275C 1712
Woszczek FilipSvF
budoucí zahraniční student
SvF
budoucí zahraniční studentka
Yıldırım MahirSvFbudoucí zahraniční student
xyildirim@stuba.sk
Yildiz ErdoganSvF
budoucí zahraniční student
xyildiz@stuba.sk
budoucí zahraniční student
Zagyi Martin, Ing.
doktorand
martin.zagyi@stuba.sk
Zachar Pavol, Ing.SvF
oponent
KHUV
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 220
C 2008
Záleský Jan, doc. Ing., CSc.
oponent
Zapletal Ivan, prof. Ing., DrSc.SvFemeritný profesor
KARCHvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 630
C 1913lukas.zelem@stuba.sk
oponentka
Zelený Lukáš, Ing.
oponent
qzelenyl@stuba.sk
OPúdržbár
+421 (2) 32 888 300
CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 32 888 715CIT 3/2
Zúbek PeterOPtechnický pracovník+421 (2) 32 888 330
Zúbková Mária, doc. Ing., PhD.
výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 918 669 140
maria.zubkova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 355
A 5/533andrea.zuzulova@stuba.sk
Ždímalová Mária, doc. Mgr., PhD.docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 419
C 0501
maria.zdimalova@stuba.sk
Žilinský Juraj, doc. Ing., PhD.KKPS
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 461C 0614

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.