4. 6. 2020  13:25 Lenka
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Fakulta architektúry. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

Jméno
Pracoviště
Zařazení
Telefon
Kancelář
E-mail
Agnet Luboš, Ing.FA, ÚKAaISdohoda o pracovnej činnosti, externý spolupracovník
Alexy Andrej, Ing. arch.ÚKAaIShosťujúci profesor
+421 (2) 572 76 316
307
Andrášiová Katarína, Ing. arch., PhD. et PhD.
oponentka
+421 (2) 572 76 450
205
Andráš Milan, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOB
docent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 414
404
Antony Tibor, Mgr. art., ArtD.odborný asistent CSc.,PhD.
budoucí zahraniční studentka
xantunesportuga@stuba.sk
oponent
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 421
412
andrea.bacova@stuba.sk
ÚIV
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qbadura@stuba.sk
Bahna Ján, prof. akad. arch. Ing. arch.oponent
qbahna@stuba.sk
pracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 572 76 224
3
alena.bachrata@stuba.sk
Bakyta Róbert, Ing. arch.
doktorand, odborný asistent bez vedeckej hodnosti, oponent
Baláž Jozef, Ing. arch., PhD.ÚKAaISodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 324
310
ÚD
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 907 692 452
123
martin.balaz@stuba.sk
Balážová Eva, Ing., PhD.oponentka
externý spolupracovník
qbaloga@stuba.sk
pracovnice pre plán a rozpočet
+421 (2) 572 76 424
414
Bartko Tomáš, Ing. arch.FA
oponent
Bartošová Nina, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 351
213
docentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 270250silvia.basova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 410
410
jozef.bator@stuba.sk
Baxa Patrik, Ing. arch.ÚDTAaOP
doktorand
FA
oponent
Beláček Milan, Ing. arch.
oponent
qbelacek@stuba.sk
Belláková Eva, Ing. arch., PhD.oponentka
budoucí zahraniční student
Bencová Jarmila, doc. PhDr., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 366
214
Benček Ladislav, Ing.
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Benetin Juraj, Ing. arch.FAoponent
qbenetin@stuba.sk
Benková Jana, Mgr. art. Ing. arch.FAoponentka
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Berec Damián, Ing. arch.
externý spolupracovník
qberecd@stuba.sk
FAoponentka
qbereczka@stuba.sk
Bergerová Katarína, Ing. arch.ÚAOBodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
upratovač - upratovačka
Bezáková Martina, Ing. arch.
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qbezakovam@stuba.sk
ÚDTAaOP
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.bezak@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
FA
externý školiteľ
qbolonski@stuba.sk
ÚDTAaOP
doktorandka
Bogár Michal, Ing. arch.FA, ÚKAaIS
odborný asistent bez vedeckej hodnosti, oponent
C 1904
FAexterný školiteľqbohac@stuba.sk
Bojko Vladimir, Ing. arch.FA
oponent
Bolebruchová Viera, Ing. arch.FA
oponentka
qbolebruchova@stuba.sk
Borecká Eva, Ing. arch., PhD.FA
oponentka
+421 (2) 32 888 564
C 1910
eva.borecka@stuba.sk
oponent
qborecky@stuba.sk
Boroš Ivan, Ing.oponentqboros@stuba.sk
ÚIVdoktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemwanda.borysko@stuba.sk
Botek Andrej, doc. Ing. arch. Mgr., PhD.ÚDTAaOPdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 352
202
Botková Patrícia, Ing. arch.FA
oponentka
Brádňanský Benjamín, Ing. arch.FAoponent
pracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 572 76 2243margita.brandisova@stuba.sk
ÚDodborný asistent CSc.,PhD.
+421 907 216 824
126
michal.brasen@stuba.sk
Brna Pavol, Ing. arch.FAoponent
qbrna@stuba.sk
Brogyányi Gabriel, Ing. arch.FAoponent
Brožová Michaela, doc. Ing.FA
oponentka
qbrozova@stuba.sk
Bruna Július, Ing. arch.
externý spolupracovník
Budiaková Mária, doc. Ing., PhD.ÚKAaISodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 314
304
oponentka
+421 (2) 572 76 413
403
FA
oponent
qbumbal@stuba.sk
Bunčák SamuelHS BAvrátnik
samuel.buncak@stuba.sk
doktorandka
miriama.butkova@stuba.sk
FA
oponentka
oponent
Caralis Cristina
budoucí zahraniční studentka
xcaralis@stuba.sk
Cejpková Silvia, Ing. arch.ÚDTAaOP
doktorandka
silvia.cejpkova@stuba.sk
FA
oponentka
qciglanova@stuba.sk
oponentqcigler@stuba.sk
FAoponent
qcvengrosm@stuba.sk
Czafík Michal, Ing. arch., PhD.ÚABBodborný asistent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 413403
externý spolupracovník
vrátnik
Čerešňová Zuzana, doc. Ing. arch., PhD.
docentka CSc.,PhD., odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 436
443
Daniel Peter, doc. Ing. arch., PhD.ÚIVdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 445
450
Danihel Marek, Ing. arch.FA
oponent
qdanihel@stuba.sk
FAbudoucí zahraniční student
FA
budoucí zahraniční student
xdebaets@stuba.sk
FAoponentqdlabac@stuba.sk
Dobošová Milada, Mgr.
administratívna pracovnice v podateľni
+421 (2) 572 76 225
Dorotjaková Irena, Ing. arch.redaktorka
+421 (2) 572 76 178
42
oponent
qdroppa@stuba.sk
Dubiny Martin, Ing. arch. Ing.ÚDTAaOP, ÚKAaIS
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
martin.dubiny@stuba.sk
FA
oponent
matej.dubis@stuba.sk
FA
externý spolupracovník
qdubravec@stuba.sk
oponentka
Dulina Ľuboslav, doc. Ing., PhD.FA
oponent
qdulina@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 365
213
Ďurian Karol, Ing. arch., PhD.FA
oponent
Ďurianová Andrea, Mgr. art.ÚIV
doktorandka
+421 (2) 21 022 446
451
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qdurica@stuba.sk
Dvořáková Viera, Ing. arch., PhD.FAoponentka
viera.dvorakova@stuba.sk
Dzanová Martina, Mgr., PhD.OVVvýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
Ebringerová Paulína, Mgr. art., ArtD.výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
116
Erdélyi Róbert, Ing. arch., PhD.FAoponent
FAoponent
qeristavi@stuba.sk
OS
pracovnice pre študijné záležitosti
+421 (2) 572 76 224
3
andrea.fabriciova@stuba.sk
Fábri Ľubica, Ing. arch., ArtD.FAoponentka
Faragóová Eva, Ing. arch.FA
oponentka
HS BS
hospodár
+421 918 665 031
jozefa.farbiakova@stuba.sk
Farkašová Beátaknihovnice
+421 (2) 572 76 251
40
doktorandka
simona.farkasova@stuba.sk
Fečík Maroš, Ing. arch.odborný asistent bez vedeckej hodnosti, oponent
maros.fecik@stuba.sk
Fečkaninová Jana, Ing. arch., PhD.FA
oponentka
qfeckaninova@stuba.sk
Fejo Katarína, Ing. arch., PhD.ÚUaUPodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 279
244
budoucí zahraniční studentxfernandez@stuba.sk
ÚAOBdoktorandka
jana.filipkova@stuba.sk
Kni
knihovnice
+421 (2) 572 76 232
40
maria.filova@stuba.sk
Filová Natália, Ing. arch.ÚAOB
doktorandka
natalia.filova@stuba.sk
Fischer Dušan, Ing. arch.FA
oponent
oponent
Florián Miloš, doc. Ing. arch., PhD.
externý spolupracovník
HS BA
vedúci prevádzkovej jednotky
+421 918 665 017
11bdusan.follrich@stuba.sk
budoucí zahraniční studentka
Fránek Zdeněk, prof. Ing. arch.
oponent
qfranekz@stuba.sk
Franko Pavol, Ing. arch.oponent
Furdík Daniel, Ing. arch.
doktorand
daniel.furdik@stuba.sk
Furdík Juraj, Ing. arch., CSc.FAoponent+421 918 665 034325qfurdik@stuba.sk
Füzék Balázs, Ing. arch.FAoponent
qfuzek@stuba.sk
Gábrišová Vanda, MA.
doktorandka
vanda.gabrisova@stuba.sk
HS BA
údržbár
ÚVTaModborný asistent bez vedeckej hodnosti
pavol.gajdos@stuba.sk
FAoponent
qgaj@stuba.sk
FAexterný spolupracovník+421 (2) 572 76 268
238
Ganobjak Michal, Ing. arch., PhD.FA
oponent
Gáspárová-Illéšová Gabriela, doc. akad. soch.ÚVTaM
docentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 572 76 345
337A
gabriela.gasparova-illesova@stuba.sk
Gécová Katarína, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 276235
FAoponentqgerdenich@stuba.sk
FA
budoucí zahraniční studentka
xgibowski@stuba.sk
Gojdič Ivan, Ing. arch.
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
karol.gorner@stuba.sk
oponent
qgrebert@stuba.sk
FA
externý spolupracovnice
+421 (2) 32 888 426
C 1912
Gregor Pavel, prof. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOP
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 361
208
Gruberová Katarína
sekretárka
katarina.gruberova@stuba.sk
FA
oponentka
+421 (2) 57 296 497344
externý školiteľ+421 (2) 572 76 415
405
Guštarová GabrielaÚIVsekretárka+421 (2) 572 76 424414
mzdová účtovníčka+421 918 665 005
115b
martina.haaszova@stuba.sk
Haberlandová Katarína, PhDr., PhD.FA
oponentka
qhaberlandova@stuba.sk
ÚKAaISodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 317307vladimir.hain@stuba.sk
Hajtmanek Roman, MArch Ing. arch.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
roman.hajtmanek@stuba.sk
oponent
Hanáček Tomáš, Ing. arch., PhD.ÚUaUPodborný asistent CSc.,PhD.
tomas.hanacek@stuba.sk
FA
budoucí zahraniční student
oponent
qhantabal@stuba.sk
Hanuliak Peter, Ing., PhD.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 438
C 0711
externý spolupracovník
qhanusc@stuba.sk
FAoponent
Hartl Miloš, Ing. arch.FAoponent
Haščák Andrej, Mgr. art., ArtD.oponentqhascaka@stuba.sk
FAexterný školiteľ
qhascak@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti
+421 906 068 kl. 479
T02 2.105
OE
pracovnice pre správu a predaj majetku
gabriela.haviernikova@stuba.sk
FA
oponent
FAoponent+421 (2) 32 888 464
C 1918
Hoffman Karol, Ing. arch.FAexterný spolupracovník
qhoffman@stuba.sk
Holmanová Anna, Ing., CSc.dohoda o vykonaní práce
+421 918 669 200
443 a 101anna.holmanova@stuba.sk
Horňáková Alica, Ing.OMZ
pracovnice ekonomiky práce
+421 918 863 742
115a
Hrašková Nadežda, doc. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOP
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 276 358203nadezda.hraskova@stuba.sk
FAoponent
qhrdy@stuba.sk
ÚIVdocent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 445450
dohoda o pracovnej činnosti, externý spolupracovník
qhubinsky@stuba.sk
oponent
Hudák Rudolf, Ing. arch.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqhudak@stuba.sk
ÚAOBodborný asistent CSc.,PhD.
martin.hudec@stuba.sk
Humaj Peter, doc. akad. soch.docent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 231181
Humero Ruiz VirginiaFA
budoucí zahraniční studentka
xhumeroruiz@stuba.sk
Hurtonyová EvaHS BA
upratovač - upratovačka
oponentka
qhusovska@stuba.sk
FAoponentpeter.chlpek@stuba.sk
ÚKAaISdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 630
C 1914
Chrappová Barbora, Mgr. art., ArtD.FAoponentka
FA
oponent
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.FAoponent
FAexterný školiteľ
Ilkovič Ján, doc. Ing. arch., CSc.docent CSc.,PhD.
Ilkovičová Ľubica, doc. Ing. arch., CSc.ÚKAaISdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 153316lubica.ilkovicova@stuba.sk
Illésová ViolaHS BAupratovač - upratovačka
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Izakovič Ivan, Ing.
externí učitel
ÚDTAaOP
doktorand
michal.janak@stuba.sk
doktorandka
Jarema Jaroslav, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
FA
oponent
oponent
qjehlik@stuba.sk
ÚD
docent CSc.,PhD.
Jókayová Stanislava, Ing.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qjokayova@stuba.sk
Jokelová Sylvia, doc. Mgr. art.FA
oponentka
docentka CSc.,PhD.+421 918 665 045
324
Joščák Pavol, doc. Ing., CSc.oponent
qjoscak@stuba.sk
oponent
Juráni Miloš, arch. Mgr.oponent
Jurkovič Peter, Ing. arch.FA
oponent
qjurkovicp@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti, doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
michal.kacej@stuba.sk
Kacinari Gabrijela
budoucí zahraniční studentka
Kadlečík Ľubošelektromechanik oznam. a zabezp. zariad.lubos.kadlecik@stuba.sk
Kalesný František, doc. Ing. arch., PhD.ÚKAaISdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 326
415frantisek.kalesny@stuba.sk
Kalinová SidóniaHS BA
prevádzková pracovnice
sidonia.kalinova@stuba.sk
OZ
pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 572 76 211
102
marta.kalocajova@stuba.sk
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 661
C 1401
FA
externý spolupracovník
qkanoczj@stuba.sk
Dektajomníčka fakulty+421 (2) 572 76 189
111
Kardoš Peter, doc. Ing. arch., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 261
250
Kasala Viktor, Ing. arch.doktorand
Keppl Julián, prof. Ing. arch., CSc.profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 451
340
Kiac Kristína, Ing. arch.ÚDTAaOP
doktorandka
Kilo Richard, Mgr. art.doktorand
oponentkaqkiralyova@stuba.sk
Kissová EditaHS BA
upratovač - upratovačka
edita.kissova@stuba.sk
Klein Štefan, doc. akad. soch. Ing.oponent
FA
oponent
qkobak@stuba.sk
Koban Juraj, doc. Ing. arch., PhD.
externý školiteľ
odborný asistent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 440
439
externý spolupracovníkqkohlmayer@stuba.sk
Kollár Matúš, Ing. arch.
oponent
qkollarm1@stuba.sk
Komrska Jan, Ing. arch., CSc.FAoponent
+421 (2) 572 76 269
245
jan.komrska@stuba.sk
Končeková Danica, doc. Ing. arch., PhD.docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 418
408
danica.koncekova@stuba.sk
Konrad Ingrid, Ing. arch.FA
oponentka
qkonrad@stuba.sk
FAexterný spolupracovník
Korček Pavol, Ing. arch., PhD.odborný asistent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 432439
oponent
qkordik@stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 572 76 376
331
pavel.kosnac@stuba.sk
oponent
qkostialj@stuba.sk
ÚIV
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 435
442
veronika.kotradyova@stuba.sk
FA
oponent
sekretárka+421 (2) 572 76 452
349
ÚUaUPprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 272241bohumil.kovac@stuba.sk
HS BA
upratovač - upratovačka
Kováčová JaroslavaHS BAupratovač - upratovačka
jaroslava.kovacova@stuba.sk
Kováčová Ľubica, Bc.knihovnice+421 (2) 572 76 220
45
FA
oponentka
Kožuško Peter, doc. PaedDr., ArtD.externý školiteľ
qkozusko@stuba.sk
FAoponent
qkozuskop@stuba.sk
Krajcsovics Lorant, Ing. arch., PhD.ÚEEA
odborný asistent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 461349
ÚUaUPsekretárka
budoucí zahraniční studentka
xkrajewska@stuba.sk
Králik Ľubomír, Ing. arch.oponent
ÚD
odborný asistent CSc.,PhD.
Králik Pavol, Ing. arch.
oponent
ÚDTAaOP
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 359
210
Krascsenits Géza
vrátnik
+421 (2) 572 76 238
ÚEEAdoktorandka
veronika.krauskova@stuba.sk
Krcho Ján, Dr. Ing. arch., PhD.
oponent
qkrcho@stuba.sk
Kristek Jan, MArch Ing. arch., Ph.D.
externý spolupracovník
Kristiánová Katarína, Ing. arch., PhD.ÚUaUP
výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 266
239
Křenek Ladislav, doc. akad. soch., ArtD.FAexterný spolupracovník
qkrenek@stuba.sk
Kubaliaková Radka, Ing. arch.doktorandka
radka.kubaliakova@stuba.sk
Kubáňová Eva, Mgr. art., ArtD.FA
oponentka
externý spolupracovniceqkubeckova@stuba.sk
Kubica Adam, Ing. arch.
doktorand
adam.kubica@stuba.sk
ÚVTaM
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 572 76 330
330
FAexterný spolupracovník
+421 (2) 572 76 156
05
boris.kubis@stuba.sk
Kubušová Vlasta, Mgr. art. Bc.doktorandka
Kujanová Katarína, Ing. arch., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 454
306
Kukuľa Ján, Ing. arch.
oponent
ÚDTAaOPvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚAOBdoktorandivan.kulifaj@stuba.sk
oponent
qkupec@stuba.sk
doktorand
ÚAOBdoktorand
Kuruc Martin, Ing., PhD.
vedúci VS
+421 918 669 187
ÚABB, FA
hosťujúci profesor, oponent
FAoponent
qkusym1@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.kvitkovsky@stuba.sk
oponent
qkvocka@stuba.sk
Kyseľ Pavel, Ing.ÚKAaISdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qkyselp@stuba.sk
Labudová Zuzana, Mgr. art., ArtD.FA
oponentka
qlabudovaz@stuba.sk
doktorand, oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
dohoda o pracovnej činnosti, externý spolupracovnice
qledererova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 572 76 458340jan.legeny@stuba.sk
doktorandka
Lényi Peter, Ing. arch.FA
oponent
peter.lenyi@stuba.sk
doktorandka
+421 (2) 21 022 446
451
tatiana.lesajova@stuba.sk
oponentka
qlichvarova@stuba.sk
oponent
odborná asistentka CSc.,PhD.
Lukáč Milan, doc. akad. soch.docent bez vedeckej hodnosti+421 918 665 047124milan.lukac@stuba.sk
Lüley Marek, MArchÚEEA
doktorand
marek.luley@stuba.sk
Luptáková MiroslavaHS BS
upratovač - upratovačka
miroslava.luptakova@stuba.sk
oponent
qmadaras@stuba.sk
Macháčová Klára, Ing. arch., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 461
349
Machanová RuženaOEfinančná účtovníčka+421 (2) 572 76 210
110
ruzena.machanova@stuba.sk
Majerník Ordódy Mária, Mgr. art.
doktorandka
ÚABBodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 433
440
Marko Ondrej, Ing. arch.FAoponent
budoucí zahraniční studentka
budoucí zahraniční studentka
FA
oponent
doktorand
filip.mauks@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 434
441
Mečiar Ivor, Ing. arch., ArtD.ÚVTaM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 572 76 342
328ivor.meciar@stuba.sk
Meierová Alexandra, Ing. arch., PhD.FAoponentkaqmeierova@stuba.sk
oponent
Mellner Dušan, Ing. arch., PhD.FAoponent
+421 (2) 32 888 400
C 1903
dusan.mellner@stuba.sk
sekretárka
+421 (2) 572 76 325
314
ÚKAaISodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 318
308
yakoub.meziani@stuba.sk
Mihaličová ElenaOD
pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 57 276 212
102
elena.mihalicova@stuba.sk
Mihálik Juraj, Mgr.externý spolupracovník
qmihalikj@stuba.sk
Michalič Kusá Mária, Ing. arch.oponentka
qkusa@stuba.sk
údržbár
+421 907 977 366
peter.michalik@stuba.sk
Michalka Ladislav, Ing. arch.ÚUaUPdoktorand
Michalko Jozef, Ing. arch.
oponent
qmichalko@stuba.sk
ÚABBdoktorand
FAoponentkaqmitasovam@stuba.sk
ÚD
doktorand
Moravčíková Henrieta, prof. Dr. Ing. arch.
externý školiteľka, profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 365
213henrieta.moravcikova@stuba.sk
oponent
Morávková Katarína, Ing. arch., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 434
441katarina.moravkova@stuba.sk
Morgenstein Peter, Ing. arch., PhD.ÚEEAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 458340peter.morgenstein@stuba.sk
budoucí zahraniční studentka
Mózesová Zita
upratovač - upratovačka
ÚDTAaOPvýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
renata.mrazova@stuba.sk
oponent
qnagys1@stuba.sk
oponent
Nahálka Pavel, Ing. arch., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 918 665 032
429
Noskovič Štefan, JUDr.vrátnik
Nováček Oto, Ing. arch.ÚUaUP
doktorand
FAoponent
docent CSc.,PhD.
Kniknihovnice+421 (2) 572 76 22045lydia.ondrusikova@stuba.sk
Ontkóc Marián, Ing. arch.ÚIVdoktorand+421 (2) 21 022 447
452
Oravcová Eva, Ing. arch., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 417
407
eva.oravcova@stuba.sk
Paliatka Peter, prof. akad. soch.
profesor bez vedeckej hodnosti
+421 905 201 046
132peter.paliatka@stuba.sk
Paňák Pavel, Ing. arch.ÚABB, FAhosťujúci profesor, oponent
C 1904
pavel.panak@stuba.sk
FAoponent
oponentkaqpastorekova@stuba.sk
FAexterný školiteľ
qpasztor@stuba.sk
Paškanová Katarína, Ing. arch.
oponentka
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 456 922 187
Pauliny Pavol, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPriaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 354
204
pavol.pauliny@stuba.sk
doktorandka
oponent
qpavlik@stuba.sk
Pavúk Ján, Ing. arch., PhD.ÚABBodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 427417
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Pernecký Ján, Ing. arch.oponent
ÚIV, FA
dohoda o pracovnej činnosti, oponent
+421 (2) 572 76 444
449ivan.petelen@stuba.sk
Peter Lichvár, Ing. arch.FA
oponent
qpeter@stuba.sk
OEfinančná účtovníčka+421 (2) 572 76 210
110
Petráš Michal, Ing. arch.oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 253
141
vladimir.petrik@stuba.sk
oponent
qpetrovic@stuba.sk
ÚEEAdocent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 465
351
FAoponent
FA
oponentka
Ploczeková Eva, Mgr. art., ArtD.ÚVTaModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 371
221eva.ploczekova@stuba.sk
Pohaničová Jana, prof. Ing. arch., PhD.profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 358
215
budoucí zahraniční studentka
Pokorný Pavol, Ing. arch.FAoponent
Polakovič Štefan, Ing. arch.hosťujúci profesor
+421 918 666 917
stefan.polakovic@stuba.sk
ÚDTAaOP
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 350
209
budoucí zahraniční studentka
xpopera@stuba.sk
Popluhárová MáriaOEfinančná účtovníčka+421 (2) 572 76 210
110
Prejsa Marián, Ing.oponent
FA
oponent
oponent
ÚABBdocent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 428
418
branislav.puskar@stuba.sk
Putrová Eva, Ing. arch., CSc.ÚUaUPodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 276
235
Pytlik EwaFAbudoucí zahraniční studentka
sekretárka
+421 (2) 572 76 215
105jana.rafcikova@stuba.sk
oponent
údržbár
jan.rejko@stuba.sk
Rodrigues Pinto André
budoucí zahraniční student
Rollová Lea, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOB
dohoda o pracovnej činnosti, docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 419
407
lea.rollova@stuba.sk
vedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.
roman.rosina@stuba.sk
výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
FA
budoucí zahraniční student
xrudent@stuba.sk
doktorand
matej.rudinsky@stuba.sk
externý spolupracovník
FA
externý spolupracovnice
+421 (2) 572 76 316
345
oponent
Salcer Igor, Ing. arch., ArtD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 440
439
igor.salcer@stuba.sk
doktorandka
karolina.sasikova@stuba.sk
Sawicka Katarzyna
budoucí zahraniční studentka
xsawickak@stuba.sk
Selcová Ľubica, doc. Ing. arch., PhD.docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 425
415
lubica.selcova@stuba.sk
ÚAOBdocent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 432
439
oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 357
A 5/527
Schneider Štefan, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
qschneider@stuba.sk
FA
budoucí zahraniční studentka
budoucí zahraniční studentka
FAoponent
Sládek Josef, akad. soch., ArtD.
oponent
oponent
Slivková Vierapracovnice operačných systémov VS+421 (2) 572 76 344319viera.slivkova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
katarina.smatanova@stuba.sk
Smrčková AlicaÚDTAaOPsekretárka
+421 (2) 572 76 356
206
FA
oponent
+421 (2) 572 76 376
331
Sopirová Alžbeta, doc. Ing. arch., CSc.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 275
248
ÚDodborná asistentka CSc.,PhD.
Stanková Anita, Ing. arch.FA
oponentka
budoucí zahraniční studentka
výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 638
C 1409
oponent
Struss Martin, Ing., ArtD.FA
oponent
qstruss@stuba.sk
FAoponent
jan.studeny@stuba.sk
Stýblo Zbyšek, doc. Ing. arch.oponent
qstyblo@stuba.sk
Sumbal Juraj, Ing. arch.FAoponentqsumbal@stuba.sk
Surman Martin, doc. MgA., ArtD.FA
oponent
Kniknihovnice+421 (2) 572 76 23343
Szalay Peter, Mgr., PhD.oponent
qszalay@stuba.sk
FAoponentka
qszobiova@stuba.sk
externý spolupracovník
Šarafín Michal, prof. Ing. arch., DrSc.externý školiteľ
doktorandka
andrea.seligova@stuba.sk
pracovnice pre plán a rozpočet
+421 (2) 572 76 223
113
Šercel Peter, Ing. arch.FA
oponent
Šeregi Marek, Ing. arch., PhD.
oponent
qseregi@stuba.sk
Šešová Daniela, Ing. arch.FA
oponentka
qsesova@stuba.sk
sekretárka
jana.simkova@stuba.sk
ÚD, FAdohoda o pracovnej činnosti, oponentka
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 412402vladimir.simkovic@stuba.sk
ÚEEA
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 466
352
doktorandka
livia.sislakova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 357
207danica.soltesova@stuba.sk
ÚEEAprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 453
343
doktorandka
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 269
245
Štenclová Iveta, Mgr.Kni
knihovnice
+421 (2) 572 76 220
45
ÚUaUP
doktorandka
dominika.strbikova@stuba.sk
Štrpka Peter, Ing. arch.
oponent
qstrpkap@stuba.sk
Šubinová Ružena
pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 572 76 211
101
odborný asistent CSc.,PhD.
michal.suda@stuba.sk
Šujan Juraj, Ing. arch.FAoponent
qsujan@stuba.sk
oponentka
Tar Štefan, Ing.VSmatematik - analytik VS
Teplanová Eva, Ing. arch., ArtD.FA
oponentka
eva.teplanova@stuba.sk
Tichá Jana, PhDr., PhD.FA
oponentka
qtichaj@stuba.sk
Tichý Marek, Ing. arch.
oponent
Tichý Róbert
systémový integrátor
+421 918 669 201
REK-B245, FA-454robert.tichy@stuba.sk
Tobolová Barbora, Mgr. art., ArtD.FAoponentka
FA
oponent
Tomík Miroslav, Ing. arch.
oponent
Tončíková Zuzana, Ing., ArtD.FAoponentka
doktorand
+421 (2) 21 022 446
451adam.toth@stuba.sk
Tóthová Zuzana, doc. Ing. arch., PhD.ÚABB
docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 426416zuzana.tothova@stuba.sk
ÚABB
sekretárka
+421 (2) 572 76 424414radoslava.trencanska@stuba.sk
doktorand
miroslav.truben@stuba.sk
Ťupek Ján, Ing. arch. Mgr. art., PhD.oponentqtupek@stuba.sk
oponent
Turlíková Zuzana, Mgr. art., ArtD.ÚD
odborná asistentka CSc.,PhD.
zuzana.turlikova@stuba.sk
Tužinský Imrich, prof. Ing., CSc.FA, ÚKAaIS
dohoda o pracovnej činnosti, externý spolupracovník
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 458
340
martin.uhrik@stuba.sk
Uhrín Tibor, prof. Ing., ArtD.externý školiteľ
quhrin@stuba.sk
Unčík Stanislav, prof. Ing., PhD.externý spolupracovník+421 (2) 32 888 686C 0103stanislav.uncik@stuba.sk
doktorand
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 377
218
andrea.urlandova@stuba.sk
oponentka
Vachová Barbora, Ing. arch., PhD.FAoponentka
budoucí zahraniční student
oponent
Varga Martin, Mgr. art.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
HS BAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.varga1@stuba.sk
FA
oponent
odborný asistent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 466
352
pracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 572 76 329
318
ÚKAaIS
doktorandka
FA
externý školiteľ
ÚIV
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 443
448jana.vinarcikova@stuba.sk
Viskupičová Katarína, Ing. arch.ÚAOB
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qviskupicova@stuba.sk
Vitková Ľubica, doc. Ing. arch., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 215237
Vnučko Kristián, Ing. arch.ÚAOBdoktorand
Vodrážka Peter, prof. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 355
205peter.vodrazka@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 326
315eva.vojtekova@stuba.sk
Vorlík Petr, doc. Ing. arch., Ph.D.oponent
Vošková Katarína, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPvýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 918 665 014
ÚABB
docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 428
418
edita.vrablova@stuba.sk
Vranský TomášFAexterný spolupracovník
qvransky@stuba.sk
Vuck-Wolf Michalpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 572 76 329
318
FA, ÚKAaISdohoda o pracovnej činnosti, externý spolupracovník
Waszczuková Zuzana, Mgr. art.
doktorandka
Wlodarczyk KatarzynaFA
budoucí zahraniční studentka
xwlodarczyk@stuba.sk
Yelnosky John Zachary
externí učitel
qzachary@stuba.sk
ÚVTaModborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 315
344
ÚDTAaOP, FAodborná asistentka bez vedeckej hodnosti, oponentka
zuzana.zacharova@stuba.sk
FAoponent
Zajíček Michal, Ing. arch.FAoponent
qzajicek@stuba.sk
doktorandviliam.zajicek@stuba.sk
HS BA
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 238
qzavodnyf@stuba.sk
Závodný Ľubomír, Ing. arch.
hosťujúci profesor
+421 (2) 572 76 429419lubomir.zavodny@stuba.sk
Zbudilová Katarína, Mgr. art.ÚD
doktorandka
Zelem Lukáš, Ing., PhD.ÚKAaIS
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 630
C 1913
Zelman Juraj, Ing. arch.FA
oponent
qzelman@stuba.sk
externý školiteľ
Žalman Peter, Ing. arch., CSc.FAoponent
Žembery Kristína, Ing. arch.ÚAOB
koordinátor dištančného vzdelávania a ce
kristina.zembery@stuba.sk
Žitňanský Márius, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBdocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 411
401

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.