Dean´s Office (FME) - telephone directoryHelp


Use this application to display the list of phone numbers for the selected department. Use the button at the end of the form to print the list of phone numbers.

It is possible to display the primary data only or all data.

There are either only extensions or full phone numbers listed below. Use the following selection to change the way phone numbers are displayed.

     

The office phone code for Dean´s Office is not known. Phone numbers are in the full format.


Staff list

NamePositionPhoneOfficeE-mail
Hunyadyová Jarmilahead of department, Pracovnice pre plán a rozpočet+421 (2) 57 296 245143jarmila.hunyadyova@stuba.sk
Švancarová Nadežda, Mgr.head of department, Pracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 57 296 198015nadezda.svancarova@stuba.sk
Staff    
Ághová PriskaMzdová účtovníčka+421 (2) 57 296 126033priska.aghova@stuba.sk
Babicová ĽubaPracovnice pre plán a rozpočet+421 (2) 57 296 210142luba.babicova@stuba.sk
Bartalská Gabriela, Mgr.Pracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 57 296 520016/1gabriela.bartalska@stuba.sk
Blahová Veronika, Mgr.Pracovnice pre personálne činnosti+421 (2) 57 296 124025veronika.blahova@stuba.sk
Čavojská MiladaPracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 57 296 137016/3milada.cavojska@stuba.sk
Gališinová Zuzana, Bc.Prac. pre konferenčný a výstav. servis+421 (2) 57 296 863148/1zuzana.galisinova@stuba.sk
Godányová AdrianaOrganizačná pracovnice+421 (2) 57 296 180029adriana.godanyova@stuba.sk
Hillová RenataPracovnice pre plán a rozpočet+421 (2) 57 296 210142renata.hillova@stuba.sk
Holmanová HelenaFinančná účtovníčka+421 (2) 57 296 272144helena.holmanova@stuba.sk
Horvátová Lucia, Bc.Pracovnice pre študijné záležitosti
Krnáčová Silvia, Mgr.Pracovnice pre zahraničné vzťahy+421 (2) 57 296 187035silvia.krnacova@stuba.sk
Kuzmová Gabriela, Ing.Tajomníčka fakulty+421 (2) 57 296 181028gabriela.kuzmova@stuba.sk
Matúšová AnnaFinančná účtovníčka+421 (2) 57 296 169141anna.matusova@stuba.sk
Matúšová Zuzana, Ing.Pracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 57 296 287011zuzana.matusova@stuba.sk
Ploskuňáková Lucia, Ing.Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 156036lucia.ploskunakova@stuba.sk
Pokorná Renata, Mgr.Pracovnice pre verejné obstarávanie+421 (2) 57 296 249149renata.pokorna@stuba.sk
Polatseková OľgaArchivár+421 (2) 57 296 172055olga.polatsekova@stuba.sk
Pronayová Mária, Mgr.Pracovnice ekonomiky práce+421 (2) 57 296 154023maria.pronayova@stuba.sk
Sasáková Eva, Ing.Pracovnice pre plán a rozpočeteva.sasakova@stuba.sk
Sklenár Juraj, Ing.Pracovník pre zahraničné vzťahy+421 (2) 57 296 255138juraj.sklenar@stuba.sk
Sovišová Renáta, Mgr.Pracovnice pre študijné záležitosti+421 (2) 57 296 244012renata.sovisova@stuba.sk
Štefaničková AnnaArchivár+421 (2) 57 296 861502anna.stefanickova@stuba.sk
Tengeriová Anna, Bc.Pracovnice pre plán a rozpočet+421 (2) 57 296 210142anna.tengeriova@stuba.sk
Ter-Martirosovová Dana, Ing.Vedúca oddelenia finančného účtovníctva+421 (2) 57 296 113146dana.ter-martirosovova@stuba.sk
Zadubencová JarmilaFinančná účtovníčka+421 (2) 57 296 169141jarmila.zadubencova@stuba.sk

Click the "Print the list of phone numbers" button to get the list of phone numbers in the PDF format.