18. 11. 2019  2:08 Eugen
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Ústav manažmentu STU. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.


Seznam pracovníků

JménoZařazeníTelefonKancelářE-mail
Zajko Marián, doc. Ing., PhD.vedoucí pracoviště, riaditeľ ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 918 669 124C01marian.zajko@stuba.sk
Zaměstnanci    
Adamuščin Andrej, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 918 669 145andrej.adamuscin@stuba.sk
Froncová Danielapracovnice pre zahraničné vzťahy+421 917 669 585daniela.froncova@stuba.sk
Jílek Josef, prof. Ing., CSc.profesor CSc.,PhD.josef.jilek@stuba.sk
Machajdíková Jarmila, JUDr.odborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 918 669 127jarmila.machajdikova@stuba.sk
Matúšková Katarína, Mgr.pracovnice pre študijné záležitosti+421 918 669 138katarina.matuskova@stuba.sk
Ondrejičková Silvia, Mgr., PhD.výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 918 669 022silvia.ondrejickova@stuba.sk
Externí pracovníci    
Alexy Július, prof. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqalexyj@stuba.sk
Anagnostou Georgiosbudoucí zahraniční studentxanagnostou@stuba.sk
Andrášik Ladislav, prof. Ing., DrSc.emeritný profesor+421 918 669 106C612qandrasik@stuba.sk
Bábelová Janka, Ing., PhD.externí učitelka
Babiar Michal, RNDr., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqbabiarm@stuba.sk
Bajzíková Ľubica, prof. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práceqbajzikova@stuba.sk
Baláž Vladimír, doc. Ing., DrSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem, externý školiteľqbalazv@stuba.sk
Berdis Juraj, Ing. arch., PhD.oponentqberdis@stuba.sk
Betáková Janka, doc. Ing. arch., PhD.oponentkaqbetakova@stuba.sk
Bezák Bystrík, prof. Ing., PhD.externý školiteľ+421 (2) 32 888 357A 5/531bezak@stuba.sk
Brzica Daneš, Ing., PhD.externý školiteľqbrzica@stuba.sk
Darmo Martin, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqdarmo@stuba.sk
Doktorov Anton, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqdoktorov@stuba.sk
Drobniaková Dana, Ing. arch., PhD.oponentkaqdrobniakova@stuba.sk
Falisová Eva, Ing., MBA, PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqfalisovae@stuba.sk
Gežík Veronika, Mgr., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqgezik@stuba.sk
Górecka Agnieszka Mariabudoucí zahraniční studentkaxgorecka@stuba.sk
Grandtnerová Lenka, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqgrandtnerova@stuba.sk
Grúňová Zuzana, Ing. arch., PhD.dohoda o vykonaní práceqgrunova@stuba.sk
Guštafíková Oľga, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce+421 (2) 49 212 494qgustafikova@stuba.sk
Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqhanak@stuba.sk
Havránek Jan, Ing., Ph.D., MBAdohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqhavranekj@stuba.sk
Hontyová Kajetana, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqhontyova@stuba.sk
Horváthová Silvia, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem+421 (33) 5511 033 kl. 213Z 309qhorvathovas1@stuba.sk
Hromádka Vít, doc. Ing., Ph.D.dohoda o vykonaní práceqhromadka@stuba.sk
Hudcovská Jelena, Ing. arch., PhD.oponentkaqhudcovska@stuba.sk
Chobotová Veronika, Mgr., PhD.dohoda o vykonaní práceqchobotova@stuba.sk
Izakovičová Zita, doc. RNDr., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqizakovicova@stuba.sk
Jílková Jiřina, prof. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqjilkova@stuba.sk
Jurčík Radek, doc. JUDr. Ing., Ph.D.externý školiteľqjurcik@stuba.sk
Kajanová Jana, doc. Ing., PhD.externý školiteľka+421 918 669 115qkajanova@stuba.sk
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník+421 (2) 32 888 661C 1401daniel.kalus@stuba.sk
Kliková Christiana, prof. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqklikova@stuba.sk
Kluvánková Tatiana, prof. Mgr., PhD.externý školiteľka+421 917 669 165tatiana.kluvankova@stuba.sk
Kokuľa Pavel, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqkokula@stuba.sk
Kopáčiková Dagmar, PhDr., Ph.D.dohoda o vykonaní práceqkopacikova@stuba.sk
Korec Pavol, prof. RNDr., CSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqkorecp@stuba.sk
Kováč Urban, doc. Ing. Mgr., PhD.dohoda o vykonaní práceqkovacu@stuba.sk
Kozová Mária, prof. RNDr., CSc.externí učitelkaqkozovam@stuba.sk
Kráľová Eva, doc. Ing., CSc.externí učitelka, externý školiteľka+421 (2) 572 76 359210eva.kralova@stuba.sk
Kučera Tomáš, Ing., CSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqkucera@stuba.sk
Kuperová Martina, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem+421 918 669 032martina.kuperova@stuba.sk
Kvapil Roman, PhDr., PhD.dohoda o vykonaní práceqkvapil@stuba.sk
Lalík Jaroslav, Ing. arch., PhD.externý spolupracovníkqlalik@stuba.sk
Lang Thilo, Dr.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqlangt@stuba.sk
Lewszyk Weronikabudoucí zahraniční studentkaxlewszyk@stuba.sk
Liďák Ján, prof. PhDr., CSc.dohoda o vykonaní práceqlidak@stuba.sk
Lištiak Peter, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqlistiak@stuba.sk
Lubelcová Gabriela, prof. PhDr., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqlubelcova@stuba.sk
Lubyová Martina, Mgr. JUDr., PhD.externý školiteľkaqlubyova@stuba.sk
Maciorowski Lukasz Jakubbudoucí zahraniční studentxmaciorowski@stuba.sk
Maco Michal, Ing., PhD.oponentqmaco@stuba.sk
Maier Karel, prof. Ing., Ph.D.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqmaier@stuba.sk
Miklošík Andrej, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqmiklosika@stuba.sk
Nemcová Edita, Ing., PhD.externý školiteľkaqnemcovae@stuba.sk
Nič Milan, doc. Ing., PhD.externý školiteľ+421 (2) 32 888 700blok C 15.p. č.dv. 19nic@stuba.sk
Oštrom Marek, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqostrom@stuba.sk
Palovičová Terézia Zuzana, doc. PhDr., CSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqpalovicova@stuba.sk
Pauditšová Eva, doc. RNDr., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqpauditsova@stuba.sk
Pavelka Marian, Mgr., Ph.D.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqpavelka@stuba.sk
Petridou Ioannabudoucí zahraniční studentkaxpetridou@stuba.sk
Petríková Dagmar, doc. PhDr., PhD.dohoda o vykonaní práce+421 908 713 465239petrikovad@stuba.sk
Pifko Henrich, doc. Ing. arch., CSc.externý školiteľ+421 (2) 572 76 465351henrich.pifko@stuba.sk
Plichtová Jana, prof. PhDr., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqplichtova@stuba.sk
Podolák Peter, RNDr., CSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqpodolak@stuba.sk
Poklembová Veronika, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqpoklembova@stuba.sk
Pokrivčák Ján, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqpokrivcak@stuba.sk
Rajňák Milan, prof. Ing., DrSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqrajnak@stuba.sk
Rinkowski Patrikbudoucí zahraniční studentxrinkowski@stuba.sk
Romančíková Eva, doc. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práceqromancikova@stuba.sk
Rubliková Eva, prof. RNDr., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqrublikova@stuba.sk
Schiappacasse Paulina, Dr.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqschiappacasse@stuba.sk
Scholich Dietmar, prof. Dr. Ing.dohoda o vykonaní práceqscholich@stuba.sk
Smolková Eva, doc. PhDr., CSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqsmolkova@stuba.sk
Sodomová Eva, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqsodomova@stuba.sk
Stankovičová Iveta, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqstankovicova@stuba.sk
Škobla Daniel, Ing. Mgr., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqskobla@stuba.sk
Tarišková Natália, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqtariskova@stuba.sk
Tar Štefan, Ing.systémový integrátor
Tekulová Zuzana, Mgr. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem+421 (2) 57 296 555qtekulova@stuba.sk
Terek Jozef, prof. RNDr., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqterek@stuba.sk
Udovć Andrej, prof.dohoda o vykonaní prácequdovc@stuba.sk
Vačkář David, Mgr., Ph.D.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqvackar@stuba.sk
Vasilevska Ljiljana, prof.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqvasilevska@stuba.sk
Vorel Jakub, doc. Ing. arch., Ph.D.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqvorel@stuba.sk
Vrátny Štefan, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqvratny@stuba.sk
Wojčák Emil, doc. Mgr., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqwojcak@stuba.sk
Zúbková Mária, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce+421 918 669 140zubkova@stuba.sk
Žigrai Florin, prof. RNDr., DrSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqzigrai@stuba.sk
Doktorandi    
Agócsová Ágnes, Ing.doktorandkaagnes.agocsova@stuba.sk
Baštáková Viera, Mgr.doktorandkaviera.bastakova@stuba.sk
Borotová Barbora, Ing.doktorandkabarbora.borotova@stuba.sk
Högyeová Michaela, Ing.doktorandkamichaela.hogyeova@stuba.sk
KYERE-BOATENG RICHARD, Master of Philosophydoktorandrichard.kyere-boateng@stuba.sk
Lamy Sandra, Ing.doktorandkasandra.lamy@stuba.sk
Petríková Lucia, Ing.doktorandkalucia.petrikova@stuba.sk
Szabo Tomáš, Ing.doktorandtomas.szabo@stuba.sk
Turzová Mária, Ing.doktorandkamaria.kachutova@stuba.sk

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.