18. 11. 2019  3:16 Eugen
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav manažmentu STU. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Zajko Marián, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, riaditeľ ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 918 669 124C01marian.zajko@stuba.sk
Zamestnanci    
Adamuščin Andrej, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 918 669 145andrej.adamuscin@stuba.sk
Froncová Danielapracovníčka pre zahraničné vzťahy+421 917 669 585daniela.froncova@stuba.sk
Jílek Josef, prof. Ing., CSc.profesor CSc.,PhD.josef.jilek@stuba.sk
Machajdíková Jarmila, JUDr.odborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 918 669 127jarmila.machajdikova@stuba.sk
Matúšková Katarína, Mgr.pracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 669 138katarina.matuskova@stuba.sk
Ondrejičková Silvia, Mgr., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 918 669 022silvia.ondrejickova@stuba.sk
Externí pracovníci    
Alexy Július, prof. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqalexyj@stuba.sk
Anagnostou Georgiosbudúci zahraničný študentxanagnostou@stuba.sk
Andrášik Ladislav, prof. Ing., DrSc.emeritný profesor+421 918 669 106C612qandrasik@stuba.sk
Bábelová Janka, Ing., PhD.externá učiteľka
Babiar Michal, RNDr., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqbabiarm@stuba.sk
Bajzíková Ľubica, prof. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práceqbajzikova@stuba.sk
Baláž Vladimír, doc. Ing., DrSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem, externý školiteľqbalazv@stuba.sk
Berdis Juraj, Ing. arch., PhD.oponentqberdis@stuba.sk
Betáková Janka, doc. Ing. arch., PhD.oponentkaqbetakova@stuba.sk
Bezák Bystrík, prof. Ing., PhD.externý školiteľ+421 (2) 32 888 357A 5/531bezak@stuba.sk
Brzica Daneš, Ing., PhD.externý školiteľqbrzica@stuba.sk
Darmo Martin, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqdarmo@stuba.sk
Doktorov Anton, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqdoktorov@stuba.sk
Drobniaková Dana, Ing. arch., PhD.oponentkaqdrobniakova@stuba.sk
Falisová Eva, Ing., MBA, PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqfalisovae@stuba.sk
Gežík Veronika, Mgr., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqgezik@stuba.sk
Górecka Agnieszka Mariabudúca zahraničná študentkaxgorecka@stuba.sk
Grandtnerová Lenka, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqgrandtnerova@stuba.sk
Grúňová Zuzana, Ing. arch., PhD.dohoda o vykonaní práceqgrunova@stuba.sk
Guštafíková Oľga, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce+421 (2) 49 212 494qgustafikova@stuba.sk
Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqhanak@stuba.sk
Havránek Jan, Ing., Ph.D., MBAdohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqhavranekj@stuba.sk
Hontyová Kajetana, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqhontyova@stuba.sk
Horváthová Silvia, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem+421 (33) 5511 033 kl. 213Z 309qhorvathovas1@stuba.sk
Hromádka Vít, doc. Ing., Ph.D.dohoda o vykonaní práceqhromadka@stuba.sk
Hudcovská Jelena, Ing. arch., PhD.oponentkaqhudcovska@stuba.sk
Chobotová Veronika, Mgr., PhD.dohoda o vykonaní práceqchobotova@stuba.sk
Izakovičová Zita, doc. RNDr., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqizakovicova@stuba.sk
Jílková Jiřina, prof. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqjilkova@stuba.sk
Jurčík Radek, doc. JUDr. Ing., Ph.D.externý školiteľqjurcik@stuba.sk
Kajanová Jana, doc. Ing., PhD.externá školiteľka+421 918 669 115qkajanova@stuba.sk
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník+421 (2) 32 888 661C 1401daniel.kalus@stuba.sk
Kliková Christiana, prof. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqklikova@stuba.sk
Kluvánková Tatiana, prof. Mgr., PhD.externá školiteľka+421 917 669 165tatiana.kluvankova@stuba.sk
Kokuľa Pavel, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqkokula@stuba.sk
Kopáčiková Dagmar, PhDr., Ph.D.dohoda o vykonaní práceqkopacikova@stuba.sk
Korec Pavol, prof. RNDr., CSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqkorecp@stuba.sk
Kováč Urban, doc. Ing. Mgr., PhD.dohoda o vykonaní práceqkovacu@stuba.sk
Kozová Mária, prof. RNDr., CSc.externá učiteľkaqkozovam@stuba.sk
Kráľová Eva, doc. Ing., CSc.externá školiteľka, externá učiteľka+421 (2) 572 76 359210eva.kralova@stuba.sk
Kučera Tomáš, Ing., CSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqkucera@stuba.sk
Kuperová Martina, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem+421 918 669 032martina.kuperova@stuba.sk
Kvapil Roman, PhDr., PhD.dohoda o vykonaní práceqkvapil@stuba.sk
Lalík Jaroslav, Ing. arch., PhD.externý spolupracovníkqlalik@stuba.sk
Lang Thilo, Dr.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqlangt@stuba.sk
Lewszyk Weronikabudúca zahraničná študentkaxlewszyk@stuba.sk
Liďák Ján, prof. PhDr., CSc.dohoda o vykonaní práceqlidak@stuba.sk
Lištiak Peter, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqlistiak@stuba.sk
Lubelcová Gabriela, prof. PhDr., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqlubelcova@stuba.sk
Lubyová Martina, Mgr. JUDr., PhD.externá školiteľkaqlubyova@stuba.sk
Maciorowski Lukasz Jakubbudúci zahraničný študentxmaciorowski@stuba.sk
Maco Michal, Ing., PhD.oponentqmaco@stuba.sk
Maier Karel, prof. Ing., Ph.D.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqmaier@stuba.sk
Miklošík Andrej, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqmiklosika@stuba.sk
Nemcová Edita, Ing., PhD.externá školiteľkaqnemcovae@stuba.sk
Nič Milan, doc. Ing., PhD.externý školiteľ+421 (2) 32 888 700blok C 15.p. č.dv. 19nic@stuba.sk
Oštrom Marek, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqostrom@stuba.sk
Palovičová Terézia Zuzana, doc. PhDr., CSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqpalovicova@stuba.sk
Pauditšová Eva, doc. RNDr., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqpauditsova@stuba.sk
Pavelka Marian, Mgr., Ph.D.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqpavelka@stuba.sk
Petridou Ioannabudúca zahraničná študentkaxpetridou@stuba.sk
Petríková Dagmar, doc. PhDr., PhD.dohoda o vykonaní práce+421 908 713 465239petrikovad@stuba.sk
Pifko Henrich, doc. Ing. arch., CSc.externý školiteľ+421 (2) 572 76 465351henrich.pifko@stuba.sk
Plichtová Jana, prof. PhDr., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqplichtova@stuba.sk
Podolák Peter, RNDr., CSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqpodolak@stuba.sk
Poklembová Veronika, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqpoklembova@stuba.sk
Pokrivčák Ján, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqpokrivcak@stuba.sk
Rajňák Milan, prof. Ing., DrSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqrajnak@stuba.sk
Rinkowski Patrikbudúci zahraničný študentxrinkowski@stuba.sk
Romančíková Eva, doc. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práceqromancikova@stuba.sk
Rubliková Eva, prof. RNDr., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqrublikova@stuba.sk
Schiappacasse Paulina, Dr.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqschiappacasse@stuba.sk
Scholich Dietmar, prof. Dr. Ing.dohoda o vykonaní práceqscholich@stuba.sk
Smolková Eva, doc. PhDr., CSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqsmolkova@stuba.sk
Sodomová Eva, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqsodomova@stuba.sk
Stankovičová Iveta, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqstankovicova@stuba.sk
Škobla Daniel, Ing. Mgr., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqskobla@stuba.sk
Tarišková Natália, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqtariskova@stuba.sk
Tar Štefan, Ing.systémový integrátor
Tekulová Zuzana, Mgr. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem+421 (2) 57 296 555qtekulova@stuba.sk
Terek Jozef, prof. RNDr., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqterek@stuba.sk
Udovć Andrej, prof.dohoda o vykonaní prácequdovc@stuba.sk
Vačkář David, Mgr., Ph.D.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqvackar@stuba.sk
Vasilevska Ljiljana, prof.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqvasilevska@stuba.sk
Vorel Jakub, doc. Ing. arch., Ph.D.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqvorel@stuba.sk
Vrátny Štefan, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqvratny@stuba.sk
Wojčák Emil, doc. Mgr., PhD.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqwojcak@stuba.sk
Zúbková Mária, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce+421 918 669 140zubkova@stuba.sk
Žigrai Florin, prof. RNDr., DrSc.dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjemqzigrai@stuba.sk
Doktorandi    
Agócsová Ágnes, Ing.doktorandkaagnes.agocsova@stuba.sk
Baštáková Viera, Mgr.doktorandkaviera.bastakova@stuba.sk
Borotová Barbora, Ing.doktorandkabarbora.borotova@stuba.sk
Högyeová Michaela, Ing.doktorandkamichaela.hogyeova@stuba.sk
KYERE-BOATENG RICHARD, Master of Philosophydoktorandrichard.kyere-boateng@stuba.sk
Lamy Sandra, Ing.doktorandkasandra.lamy@stuba.sk
Petríková Lucia, Ing.doktorandkalucia.petrikova@stuba.sk
Szabo Tomáš, Ing.doktorandtomas.szabo@stuba.sk
Turzová Mária, Ing.doktorandkamaria.kachutova@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.