15. 12. 2019  5:37 Ivica
Akademický informačný systém

Ekonomické oddelenie (Dek FIIT) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ekonomické oddelenie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Zamestnanci    
Danišová Viera, Mgr.finančná účtovníčka+421 (2) 21 022 2112.11viera.danisova@stuba.sk
Kitanovicsová Miriampracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 21 022 2512.11miriam.kitanovicsova@stuba.sk
Lakušová Annavedúca ekonomického útvaru+421 (2) 21 022 2122.12anna.lakusova@stuba.sk
Mišíková Zuzanapracovníčka správy majetku+421 (2) 21 022 2162.16zuzana.misikova@stuba.sk
Somogyiová Máriafinančná účtovníčka+421 (2) 21 022 2112.11maria.somogyiova@stuba.sk
Švajdlenková Danielapracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 21 022 2142.14, 1.13daniela.svajdlenkova@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.