Oct 14, 2019   5:42 p.m. Boris
Academic information system

Oddelenie telesnej výchovy (STI FEEIT) - telephone directory


Use this application to display the list of phone numbers for the selected department. Use the button at the end of the form to print the list of phone numbers.

It is possible to display the primary data only or all data.

There are either only extensions or full phone numbers listed below. Use the following selection to change the way phone numbers are displayed.

     

The office phone code for Oddelenie telesnej výchovy is not known. Phone numbers are in the full format.


Staff list

NamePositionPhoneOfficeE-mail
Lackovič Pavel, Mgr., PhD.head of department, Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 590T 108pavel.lackovic@stuba.sk
Staff    
Dariusová Zlatica, prom. ped.Lektor+421 (2) 60 291 750T111zlatica.dariusova@stuba.sk
Dobrotová MáriaSkladniceT104maria.dobrotova@stuba.sk
Dunajčík Aleš, PaedDr.Lektor+421 (2) 60 291 590T 108ales.dunajcik@stuba.sk
Jeleň Michal, Mgr., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.michal.jelen@stuba.sk
Jurkovič Libor, Mgr., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.T 110libor.jurkovic@stuba.sk
Lamošová Jana, PaedDr., PhD.Odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 750T 111jana.lamosova@stuba.sk
Májek Martin, Mgr.Odborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 820T 106martin.majek@stuba.sk
Miklovič Peter, Mgr., PhD.Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 757A122peter.miklovic@stuba.sk
Pajkoš Vladimír, PaedDr.Lektor+421 (2) 60 291 290T112vladimir.pajkos@stuba.sk
Suttnerová Alena, Mgr.Lektor+421 (2) 60 291 790T109alena.suttnerova@stuba.sk
Zemková Erika, prof. Mgr., PhD.Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 810T 107erika.zemkova@stuba.sk

Click the "Print the list of phone numbers" button to get the list of phone numbers in the PDF format.