16. 7. 2020  19:20 Drahomír
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav elektroniky a fotoniky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Donoval Daniel, prof. Ing., DrSc.vedúci pracoviska, profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 358
E603daniel.donoval@stuba.sk
Zamestnanci
 
 
  
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 667E112daniel.arbet@stuba.sk
Behúl Miroslav, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
miroslav.behul@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 362
E308
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 328E318juraj.breza@stuba.sk
Budejovská Mária, Mgr.
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 372E604maria.budejovska@stuba.sk
Cocherová Elena, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 174
E215
doktorand, výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
doktorand, výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 124E319
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 712
E007
martin.florovic@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 329E315alena.grmanova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 849
E207miroslav.hagara@stuba.sk
doktorand, výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Hotový Ivan, prof. Ing., DrSc.
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 594
E118
Chvála Aleš, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 373
E314
ales.chvala@stuba.sk
doktorand, výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 124
E319
Ivan Jozeftechnický pracovník+421 (2) 60 291 206E324
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Kadlečíková Magdaléna, Ing., CSc.vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 123E316
Kohútka Lukáš, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
lukas.kohutka@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 362E308
Kováč Jaroslav, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 346
E514
jaroslav_kovac@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 652
E505
Kováč Martin, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin_kovac@stuba.sk
doktorand, výskumný pracovník s VŠ vzdelanímjozef.kozarik@stuba.sk
Kubinec Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 647E208peter.kubinec@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Majer Libor, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 385E116
Marek Juraj, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 327
E311
juraj.marek@stuba.sk
Marton Marián, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 365
E412
marian.marton@stuba.sk
Mičjan Michal, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Michniak Pavol, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
pavol.michniak@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 872E301
Nagy Lukáš, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 163
E112
doktorand, výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
juraj.nevrela@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
miroslav.novota@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 492
E217oldrich.ondracek@stuba.sk
doktorand, výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.ondrejka@stuba.sk
doktorand, výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 373
E314
patrik.pribytny@stuba.sk
Priesol Juraj, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 364
E407
Púčik Jozef, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 843E218
Řeháček Vlastimil, RNDr., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 244
E310
Stopjaková Viera, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 149
E119
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 324
E306
lubica.stuchlikova@stuba.sk
Šatka Alexander, prof. Ing., CSc.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 656E 504
Škriniarová Jaroslava, Ing., CSc.vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 271
E508
doktorand, výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
michal.sovcik@stuba.sk
Štofanik Vladimír, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 394E221vladimir.stofanik@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.telek@stuba.sk
Tomáška Martin, doc. Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 404
E507
Uherek František, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 369
E605
Vavrinský Erik, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 655E608erik.vavrinsky@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 367E408marian.vojs@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 446
E113
bedrich.weber@stuba.sk
Weis Martin, doc. Ing., DrSc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 858E506
doktorand, výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 739
E305
Doktorandi
 
 
 
 
Debnár Tomáš, Ing.
doktorand
Feiler Martin, Ing.doktorand
martin.feiler@stuba.sk
Gašparek Krisztián, Ing.doktorand
krisztian.gasparek@stuba.sk
Jančovič Peter, Ing.doktorand
peter.jancovic@stuba.sk
Podlucký Ľuboš, Ing.doktorand
doktorand
ondrej.pohorelec@stuba.sk
Šubjak Ján, Ing.
doktorand
Ziman Martin, Ing.
doktorand

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.