3. 6. 2020  22:04 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav elektrotechniky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefón
Kancelária
E-mail
Bittera Mikuláš, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docent CSc.,PhD.
Zamestnanci
 
 
 
 
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 343
B209
jan.bezek@stuba.sk
Bilík Vladimír, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 531
B210
pracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 60 291 171
B219
maria.brunovska@stuba.sk
technický pracovník+421 (2) 60 291 734
E029
Červeňová Jozefa, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 428
B 120jozefa.cervenova@stuba.sk
Dosoudil Rastislav, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 421
B107
rastislav.dosoudil@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 787
B322
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
jan.halgos@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 431BS07
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 294
B326
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 467
B117
vladimir.jancarik@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 393B321
Kováč Karol, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 631
B314
karol.kovac@stuba.sk
Králiková Eva, Ing.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 789
B323
Krammer Anton, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 755
B324
anton.krammer@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
doktorand, výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
technická pracovníčka
+421 (2) 60 291 152
B313
ruzena.nagyova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 424
B116
martin.soka@stuba.sk
Štofka Marián, Ing., CSc.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 374
B113
marian.stofka@stuba.sk
Ušák Elemír, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
Ušáková Mariana, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 423B216
Vďačný Alojz
technický pracovník
+421 (2) 60 291 465
B109
Doktorandi
 
 
 
 
doktorandka
doktorand
doktorand
doktorand
saman.seifpour@stuba.sk
doktorand

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.