16. 9. 2019  15:05 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Nečas Vladimír, prof. Ing., PhD.vedúci pracoviska, profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 661A607vladimir.necas@stuba.sk
Zamestnanci    
Ballo Peter, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 516A206peter.ballo@stuba.sk
Bokes Peter, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 234A211peter.bokes@stuba.sk
Cirák Julius, prof. Ing., CSc.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 138A312julius.cirak@stuba.sk
Čerba Štefan, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 639A3082003240065@stuba.sk
Degmová Jarmila, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 265A513jarmila.degmova@stuba.sk
Dekan Július, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 832A606julius.dekan@stuba.sk
Farkas Gabriel, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 173A604gabriel.farkas@stuba.sk
Haščík Ján, doc. Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 289A514jan.hascik@stuba.sk
Hinca Róbert, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 893A510robert.hinca@stuba.sk
Chlpík Juraj, RNDr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 479A314juraj.chlpik@stuba.sk
Konôpka Martin, Mgr., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 118A212martin.konopka@stuba.sk
Kotorová Soňa, RNDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.sona.halaszova@stuba.sk
Krištofová Kristína, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímkristina.kristofova@stuba.sk
Kršjak Vladimír, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 536A602vladimir.krsjak@stuba.sk
Lűley Jakub, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 370A3072003250335@stuba.sk
Mániková Evaasistentka+421 (2) 60 291 684A503eva.manikova@stuba.sk
Miglierini Marcel, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.+421 (2) 60 291 167A605marcel.miglierini@stuba.sk
Mikula Petertechnický pracovník+421 (2) 60 291 765S16peter.mikula@stuba.sk
Novák Patrik, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 714A316patrik.novak@stuba.sk
Osuský Filip, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímfilip.osusky@stuba.sk
Pavlovič Márius, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 106A504marius.pavlovic@stuba.sk
Pavúk Milan, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 832A606milan.pavuk@stuba.sk
Petriska Martin, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 173A604martin.petriska@stuba.sk
Sedlačková Katarína, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 265A513katarina.sedlackova@stuba.sk
Sitek Jozef, prof. Ing., DrSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 663A507jozef.sitek@stuba.sk
Slugeň Vladimír, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.+421 (2) 60 291 753A502vladimir.slugen@stuba.sk
Sojak Stanislav, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 229A509stanislav.sojak@stuba.sk
Šagátová Andrea, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 595A506andrea.sagatova@stuba.sk
Šimeg Veterníková Jana, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním2003230882@stuba.sk
Váciová Zuzanapracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 60 291 297A207zuzana.vaciova@stuba.sk
Vajda Ján, doc. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 275A305jan.vajda@stuba.sk
Valko Pavol, doc. RNDr., CSc.docent CSc.,PhD.
Valková Mária, RNDr.odborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 418A310maria.valkova@stuba.sk
Vančo Marek, Mgr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 287A304marek.vanco@stuba.sk
Váry Tomáš, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 639A308tomas.vary@stuba.sk
Vitázek Klement, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 122A602klement.vitazek@stuba.sk
Vrban Branislav, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 370A3072003250581@stuba.sk
Zemanová Diešková Miroslava, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 178A204amiroslava.dieskova@stuba.sk
Doktorandi    
Bednár Dávid, Ing.doktoranddavid.bednar@stuba.sk
Brodziansky Tomáš, Ing.doktorandtomas.brodziansky@stuba.sk
Búran Marek, Ing.doktorandmarek.buran@stuba.sk
Dadhich Anang, MSc.doktorandanang.dadhich@stuba.sk
Flamíková Dorota, Ing.doktorandkadorota.flamikova@stuba.sk
Fos Alen, Ing.doktorandalen.fos@stuba.sk
Gelušiaková Bronislava, Ing.doktorandkabronislava.gelusiakova@stuba.sk
Ghabeli Juybari Asef, MSc.doktorandasef.juybari@stuba.sk
Hausner Peter, Ing.doktorandpeter.hausner@stuba.sk
Iliť Tomáš, Ing.doktorandtomas.ilit@stuba.sk
Jakabovič Adam, Ing.doktorandadam.jakabovic@stuba.sk
Kálosi Anna, Ing.doktorandkaanna.kalosi@stuba.sk
Kaprinayová Katarína, Mgr.doktorandkakatarina.kaprinayova@stuba.sk
Kujovič Tomáš, Ing.doktorandtomas.kujovic@stuba.sk
Mikulášová Edita, Ing.doktorandkaedita.mikulasova@stuba.sk
Mošať Marek, Ing.doktorandmarek.mosat@stuba.sk
Ries Rastislav, Ing.doktorandrastislav.ries@stuba.sk
Saro Matúš, Ing.doktorandmatus.saro@stuba.sk
Stríbrnský Branislav, Ing.doktorandbranislav.stribrnsky@stuba.sk
Šnírer Michal, Ing.doktorandmichal.snirer@stuba.sk
Tiwari Rupali, Mgr.doktorandkarupali.tiwari@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.