16. 7. 2020  19:42 Drahomír
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Nečas Vladimír, prof. Ing., PhD.vedúci pracoviska, profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 661A607vladimir.necas@stuba.sk
Zamestnanci
 
 
 
 
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 516
A206
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 234
A211
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 138A312julius.cirak@stuba.sk
Čerba Štefan, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 846
A309
Degmová Jarmila, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 265A513jarmila.degmova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 832
A606
julius.dekan@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 173
A604
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 289
A514
jan.hascik@stuba.sk
Hinca Róbert, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 893
A510
robert.hinca@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 479
A314
juraj.chlpik@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 118
A212
martin.konopka@stuba.sk
Kotorová Soňa, RNDr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 542
A313sona.kotorova@stuba.sk
Kršjak Vladimír, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 536
A602
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 846A309
Mániková Evaasistentka+421 (2) 60 291 684A503eva.manikova@stuba.sk
Miglierini Marcel, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 167
A605
technický pracovník
+421 (2) 60 291 765
S16
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 714
A316
patrik.novak@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 370
A307
Pavlovič Márius, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 106A504marius.pavlovic@stuba.sk
Pavúk Milan, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 832
A606milan.pavuk@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 159
A315
martin.petriska@stuba.sk
Sedlačková Katarína, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 504A512katarina.sedlackova@stuba.sk
Slugeň Vladimír, prof. Ing., DrSc.
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 753
A502
vladimir.slugen@stuba.sk
Sojak Stanislav, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 229A509stanislav.sojak@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 595A506
Šimeg Veterníková Jana, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 636
A205
janka.veternikova@stuba.sk
Váciová Zuzanapracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 297
A207
Vajda Ján, doc. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 275A305jan.vajda@stuba.sk
Valko Pavol, doc. RNDr., CSc.
docent CSc.,PhD.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 418
A310
Vančo Marek, Mgr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 287
A304
marek.vanco@stuba.sk
Váry Tomáš, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 816
A306
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 122
A602
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 639
A308branislav.vrban@stuba.sk
Zemanová Diešková Miroslava, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 178
A204a
miroslava.dieskova@stuba.sk
Doktorandi
 
 
 
 
doktorand
+421 (2) 60 291 158
A508
doktorand
doktorand
Din Muhammad Faraz Ud, B.Sc.doktorandmuhammad.din@stuba.sk
Flamíková Dorota, Ing.
doktorandka
+421 (2) 60 291 158
A508
doktorand
Gelušiaková Bronislava, Ing.doktorandka
Ghabeli Juybari Asef, MSc.doktorand
asef.juybari@stuba.sk
Hausner Peter, Ing.doktorand
+421 (2) 60 291 537
A603
Jakabovič Adam, Ing.doktorand
+421 (2) 60 291 803
A517
doktorandka
anna.kalosi@stuba.sk
doktorandka
+421 (2) 60 291 537
A603katarina.kaprinayova@stuba.sk
Klačková Ivana, Ing.doktorandka
ivana.klackova@stuba.sk
Kujovič Tomáš, Ing.doktorand
tomas.kujovic@stuba.sk
doktorand
Ries Rastislav, Ing.
doktorand
rastislav.ries@stuba.sk
Saro Matúš, Ing.
doktorand
+421 (2) 60 291 803A517
Stríbrnský Branislav, Ing.doktorand+421 (2) 60 291 803A517branislav.stribrnsky@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 60 291 537
A603
michal.snirer@stuba.sk
doktorandka

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.