3. 6. 2020  22:09 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 703
B414
gregor.rozinaj@stuba.sk
Zamestnanci
 
  
 
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 568
B511
technická pracovníčka
+421 (2) 60 291 836B604
Farkaš Peter, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.+421 (2) 60 291 844B609
Hudíková Rozália, Ing.
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 199
B605
Kačur Juraj, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 683
B416
juraj.kacur@stuba.sk
Kočkovič Ladislav, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B506
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 759
B611
kvetoslava.kotuliakova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 248
B509
Michalík Maroš, Ing.prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 60 291 836
B404maros.michalik@stuba.sk
Minárik Ivan, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B410
ivan.minarik@stuba.sk
Orgoň Miloš, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 414
B510
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 285
B613
Podhradský Pavol, prof. Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 705B413pavol.podhradsky@stuba.sk
Polec Jaroslav, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 354B409jaroslav.polec@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 157
B612martin.rakus@stuba.sk
Róka Rastislav, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 855
B608
rastislav.roka@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B417
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B410
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 948 906 321
B415radoslav.vargic@stuba.sk
Doktorandi  
 
 
Macejko Peter, Ing.
doktorand
doktorand
Poláček Róbert, Ing.doktorand
robert.polacek@stuba.sk
doktorand
Škunda Juraj, Ing.
doktorand

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.