22. 9. 2019  10:30 Móric
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Pauliny Pavol, Ing. arch., PhD.vedúci pracoviska, riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 354204pavol.pauliny@stuba.sk
Zamestnanci    
Bartošová Nina, Ing. arch., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 351213nina.bartosova@stuba.sk
Bencová Jarmila, doc. PhDr., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 366214jarmila.bencova@stuba.sk
Botek Andrej, doc. Ing. arch. Mgr., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 352202andrej.botek@stuba.sk
Dulla Matúš, prof. Ing. arch., DrSc.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 365213matus.dulla@stuba.sk
Gregor Pavel, prof. Ing. arch., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 361208pavel.gregor@stuba.sk
Hrašková Nadežda, doc. Ing. arch., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 57 276 358203nadezda.hraskova@stuba.sk
Kráľová Eva, doc. Ing., CSc.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 359210eva.kralova@stuba.sk
Moravčíková Henrieta, prof. Dr. Ing. arch.profesorka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 365213henrieta.moravcikova@stuba.sk
Pohaničová Jana, prof. Ing. arch., PhD.profesorka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 358215jana.pohanicova@stuba.sk
Polomová Beata, Ing. arch., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 350209beata.polomova@stuba.sk
Smrčková Alicasekretárka+421 (2) 572 76 356206alica.smrckova@stuba.sk
Šoltésová Danica, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 357207danica.soltesova@stuba.sk
Urlandová Andrea, doc. Ing. arch., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 377218andrea.urlandova@stuba.sk
Vodrážka Peter, prof. Ing. arch., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 355205peter.vodrazka@stuba.sk
Vošková Katarína, Ing. arch., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 918 665 014katarina.voskova@stuba.sk
Zacharová Zuzana, Ing. arch.odborná asistentka bez vedeckej hodnostizuzana.zacharova@stuba.sk
Doktorandi    
Baxa Patrik, Ing. arch.doktorandpatrik.baxa@stuba.sk
Bočková Monika, Ing. arch.doktorandkamonika.bockova@stuba.sk
Cejpková Silvia, Ing. arch.doktorandkasilvia.cejpkova@stuba.sk
Dubiny Martin, Ing. arch. Ing.doktorandmartin.dubiny@stuba.sk
Janák Michal, Architektdoktorandmichal.janak@stuba.sk
Kalašová Kristína, Ing. arch.doktorandkakristina.kalasova@stuba.sk
Šišláková Lívia, Ing. arch.doktorandkalivia.sislakova@stuba.sk
Šperka Eva, Ing. arch.doktorandkaeva.sperka@stuba.sk
Varga Martin, Mgr. art.doktorandmartin.varga@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.