11. 7. 2020  7:19 Milota
Akademický informačný systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta elektrotechniky a informatiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
FEI
externý školiteľ
qac@stuba.sk
ÚRKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 60 291 545
D606
FEI
konzultant
qadamko@stuba.sk
Adam VladimírTPOstrážnik+421 (2) 60 291 100
A vrátnica
Alrubyli Yazeed NaifFEI
budúci zahraničný študent
xalrubyli@stuba.sk
Altus Juraj, prof. Ing., PhD.FEIexterný školiteľ, externý spolupracovník
qaltus@stuba.sk
Andok Róbert, Ing., PhD.FEIoponent
qandok@stuba.sk
FEIexterný školiteľqandris@stuba.sk
Antal Eugen, Ing., PhD.ÚIM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 361
C516
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 667
E112
budúci zahraničný študent
xarguellomoreno@stuba.sk
FEI
oponent
Babilia Věrafinančná účtovníčka
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 599D610
oponent
Bačko Ján
konzultant
externý spolupracovník
qbagom@stuba.sk
Bahleda Miroslav, Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
externý školiteľ
Balaš Zlatko, Ing.
externý školiteľ
zlatko.balas@stuba.sk
externý spolupracovník
qbalaza@stuba.sk
FEI
emeritný profesor
dohoda o vykonaní práce
administratívna pracovníčka v podateľni
ÚJFIprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 516
A206
Balogh Richard, Ing., PhD.ÚAModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 411
D110richard.balogh@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD., programátor VS
+421 (2) 60 291 104
C610
oponent
qbaloghz@stuba.sk
externý školiteľ
+421 906 068 klapka 517
ŤL 322b
FEIexterný spolupracovník
ÚRKdoktorandka+421 (2) 60 291 801
D707
dominika.banasova@stuba.sk
Baroňák Ivan, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 568B511ivan.baronak@stuba.sk
Bartl Ján, Ing. RNDr., CSc.
externý školiteľ
FEI
externý spolupracovník
doktorandmartin.bata@stuba.sk
FEI
dohoda o vykonaní práce
qbaumaister@stuba.sk
konzultant
qbaumann@stuba.sk
ÚJFIdoktorand+421 (2) 60 291 158A508david.bednar@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
miroslav.behul@stuba.sk
Bélai Igor, Ing., PhD.ÚAModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 478
D126
Beláň Anton, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 786C406
IKALodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 571
A612
konzultant
+421 (2) 57 296 703106cyril.belavy@stuba.sk
FEI
oponent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 299C412jozef.bendik@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 362
E308
prevádzková pracovníčka+421 (2) 60 291 220
T151
jana.benkovska@stuba.sk
FEI
oponentka
qbenuskova@stuba.sk
oponent
Beringerová Katarínatechnická pracovníčka+421 (2) 60 291 672A705
Bezecný Milan, Ing.FEIexterný spolupracovník
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 343
B209
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 531
B210
vladimir.bilik@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 779
A107elena.bilkova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 695
D120
pavol.bistak@stuba.sk
Bittera Mikuláš, doc. Ing., PhD.ÚE
docent CSc.,PhD.
Blasioli AlessandroFEI
budúci zahraničný študent
xblasioli@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xbleuel@stuba.sk
emeritný profesor
+421 (2) 60 291 204
A405
igor.bock@stuba.sk
externý školiteľ
Bohdalová Mária, doc. RNDr., PhD.FEIoponentkaqbohdalova@stuba.sk
ÚJFIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 234
A211
Bouhaddane Amine, Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 803
A517
externý spolupracovník
qbozikm@stuba.sk
oponent
EO
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 691
A111
etela.branicka@stuba.sk
FEI
oponent
qbratka@stuba.sk
Braunová Jana, Mgr.KFEIknihovníčka
+421 (2) 60 291 408
A148
ÚEF, PRVVVČ
redaktor, profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 328
E318
Brezovič Zdenko, Ing., PhD.oponent
+421 (2) 60 291 531
B209
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 332A423
Brlan MihaFEI
budúci zahraničný študent
xbrlan@stuba.sk
Bruncko Jaroslav, Ing., PhD.externý školiteľ
Brunclíková Zuzana, Ing.ÚMIKT
technická pracovníčka
+421 (2) 60 291 836
B604zuzana.brunclikova@stuba.sk
Brunovská Mária
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 171
B219maria.brunovska@stuba.sk
technický pracovník+421 (2) 60 291 734E029milan.brunovsky@stuba.sk
FEIdohoda o vykonaní práce
ÚEF
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 372
E604
maria.budejovska@stuba.sk
FEIexterná školiteľkaivana.budinska@stuba.sk
knihovníčka+421 (2) 60 291 526A Požičovňa
FEI
konzultant
+421 (2) 60 291 579A708
Bujari Diedon
budúci zahraničný študent
Bukovčiková Zuzana, Ing.ÚIM
doktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 203
C509
externá školiteľka
qbukovenova@stuba.sk
Bulík Ľubomír, Ing., CSc.FEIoponent
qbulik@stuba.sk
Búran Marek, Ing.ÚJFIdoktorand
Burget Radim, doc. Ing., Ph.D.FEI
externý spolupracovník
qburgetr@stuba.sk
Butvinová Beata, RNDr., CSc.
externá školiteľka
Butvin Pavol, RNDr., CSc.
externý školiteľ
qbutvin@stuba.sk
FEIkonzultant
+421 (2) 60 291 376
E214jan.bydzovsky@stuba.sk
externý školiteľ
qcambel@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
Cenký Matej, Ing., PhD.ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Cibuľa Matej, Ing.FEI
oponent
Cigáň Alexander, RNDr., CSc.externý školiteľ
Cigánek Ján, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 686
D104
ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 521
C413
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 138
A312julius.cirak@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 174
E215
elena.cocherova@stuba.sk
FEI
budúca zahraničná študentka
budúci zahraničný študent
xcopeland@stuba.sk
Čápková Romana, Ing.doktorandka
Čapkovič František, doc. Ing., CSc.FEI
externý školiteľ
Čapkovič Miroslav, Ing., PhD.FEI
dohoda o vykonaní práce
miroslav.capkovic@stuba.sk
Čásarová KatarínaOĽZmzdová účtovníčka+421 (2) 60 291 721
A113
Čavojský Maroš, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 (2) 60 291 416
C606maros.cavojsky@stuba.sk
IKAL
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 794
A618
Čechovský Jozef, Mgr.
konzultant
FEI
externý spolupracovník
externý spolupracovník
+421 (2) 68 279 417
B417
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 846A309stefan.cerba@stuba.sk
TPO
prevádzkový elektrikár
+421 (2) 60 291 410
T P16
karol.ceresna@stuba.sk
ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
lubos.cernaj@stuba.sk
FEI
externá spolupracovníčka
Černý Marek, Ing.FEIoponent
oponent
Červenáková MagdalénaTPO
prevádzková pracovníčka
+421 (2) 60 291 237
T149
Červeňová Jozefa, doc. Ing., PhD.ÚE
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 428B 120jozefa.cervenova@stuba.sk
Čipková Karla, RNDr., PhD.ÚIM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 472
A414karla.cipkova@stuba.sk
Čulíková Katarína, Ing.OĽZ
pracovníčka ekonomiky práce
+421 (2) 60 291 319
A110katarina.culikova@stuba.sk
Dadhich Anang, MSc.
doktorand
Dado Milan, prof. Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
Daniška Vladimír, Ing., PhD.
oponent
konzultant
jozef.dano@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
konzultant+421 (2) 60 291 887C405
FEIoponent
qdarula@stuba.sk
Daříček Martin, Ing., PhD.oponent
+421 (2) 60 291 658
E609martin.daricek@stuba.sk
Dawson Andrea, PaedDr.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
andrea.dawson@stuba.sk
Debnár Tomáš, Ing.ÚEF
doktorand
tomas.debnar@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 265A513jarmila.degmova@stuba.sk
Dekan Július, Ing., PhD.ÚJFI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 832
A606julius.dekan@stuba.sk
ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 809
D615
martin.dekan@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xdeparadarodrig@stuba.sk
Derdak RadoslavFEIdohoda o vykonaní práce
Derian René, RNDr., PhD.
externý školiteľ
FEIbudúci zahraničný študent
xdesruols@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 587
doktorand
Dinušová AnnaPGO
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 546
A108
Dlháň Stanislav, Ing., PhD.oponent
qdlhan@stuba.sk
Dobiš Michal, Ing.ÚRKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 60 291 432
D605
Dobročka Edmund, doc. RNDr., CSc.
externý školiteľ
edmund.dobrocka@stuba.sk
OTVskladníčka
T104
FEI
externý školiteľ
vrátnik
+421 (2) 60 291 100
A vrátnica
Donoval Daniel, prof. Ing., DrSc.
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 358
E603
daniel.donoval@stuba.sk
pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 60 291 658E609
FEIexterný spolupracovník
oponent
qdorkovic@stuba.sk
Doršic Pavol, Ing.
externý školiteľ
Dosedla Martin, Ing., PhD.externý spolupracovník
qdosedla@stuba.sk
ÚE
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 421
B107
Dostál Zdenek, doc. Ing., CSc.FEI
externý spolupracovník
Drahoš Peter, doc. Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 669
D118
peter.drahos@stuba.sk
Drobný Jakub, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 60 291 124E319
Drozda Martin, Dr. rer. nat.ÚIM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 109
C601martin.drozda@stuba.sk
Drutarovský Miloš, prof. Ing., CSc.FEI
oponent
oponent
qdrzik@stuba.sk
Dubnička Roman, Mgr., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 572
C703roman.dubnicka@stuba.sk
konzultantka
+421 (2) 60 291 367
E408viera.dubravcova@stuba.sk
Dúbravský Jozef, Ing., PhD.ÚRK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 456
D607
Duchoň František, prof. Ing., PhD.ÚRKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 349D612
Dunajčík Aleš, PaedDr.OTV
lektor
+421 (2) 60 291 590
T 108
ales.dunajcik@stuba.sk
FEI
budúci zahraničný študent
Ďurikovič Roman, prof. RNDr., PhD.FEI
oponent
Ďurina Drahomír, Ing.FEIoponent
qdurina@stuba.sk
doktorandka
Ďurišová Jana, RNDr., PhD.FEI
oponent
ÚEAE
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
Dvorecká EvaRPCpracovníčka pre zahraničné vzťahy+421 (2) 60 291 417
T137B
Dzuba Jaroslav, Ing., PhD.externý školiteľ
ÚEAE
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 477C407
Ernek Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 722
D312
Eštok Jan, Ing.FEIexterný školiteľ
qestok@stuba.sk
Fabšič Tomáš, Mgr., PhD.ÚIM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 756C513tomas.fabsic@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 173
A604
gabriel.farkas@stuba.sk
FEIoponent, externý spolupracovník
Farkaš Peter, prof. Ing., DrSc.ÚMIKTprofesor DrSc.
+421 (2) 60 291 844
B609
peter.farkas@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
FEIexterný školiteľ
qfedor@stuba.sk
FEIexterný školiteľ+421 (2) 59 325 681225, stará budova, 2. poschodiepavol.fedorko@stuba.sk
doktorand
martin.feiler@stuba.sk
FEI
oponentka
qferiancova@stuba.sk
Fetty Monika, Mgr.EO
pracovníčka pre plán a rozpočet
monika.fetty@stuba.sk
Filasová Anna, doc. Ing., PhD.
oponentka
qfilasova@stuba.sk
externý školiteľ
Fister Igor
montér výťahov
+421 (2) 60 291 460
C 2.p.
igor.fister@stuba.sk
Flamíková Dorota, Ing.
doktorandka
+421 (2) 60 291 158
A508
dorota.flamikova@stuba.sk
Florovič Martin, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 712
E007martin.florovic@stuba.sk
SD
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 135
A120
tatiana.fodrekova@stuba.sk
Fodrek Peter, doc. Ing., PhD.FEIdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 710
D711
peter.fodrek@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
qfodrek@stuba.sk
Foltinová Alena, Mgr.ÚRK
technická pracovníčka
+421 (2) 60 291 192
D417
alena.foltinova@stuba.sk
doktorand
Franek Jaroslav, Ing., CSc.konzultant+421 (2) 60 291 463
B218
Frankovský Peter, doc. Ing., PhD.
konzultant
Fröhlich Karol, Ing., DrSc.externý školiteľ
FEIdohoda o vykonaní práce
externý školiteľ
qfrollo@stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 775
B011
peter.fuchs@stuba.sk
Gáborková Darina
prevádzková pracovníčka
+421 (2) 60 291 212
TP305
darina.gaborkova@stuba.sk
FEI
oponentka
+421 (2) 60 291 365
E412
qgajdosoval@stuba.sk
FEIexterná školiteľka+421 (2) 60 291 772
A410
jana.galanova@stuba.sk
Gálik Gabriel, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 60 291 559
A706
gabriel.galik@stuba.sk
Gallo Ondrej, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 859
C604
Garcia Martinez Pablo Ignacio
budúci zahraničný študent
xgarciamartinez@stuba.sk
Garmendia Olabarria Unaibudúci zahraničný študent
xgarmendiaolaba@stuba.sk
ÚEF
doktorand
krisztian.gasparek@stuba.sk
FEIoponent
Gašparovský Dionýz, doc. Ing., PhD.ÚEAEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 485
C308
Gašpierik Pavol, Ing.
oponent
+421 (2) 60 291 731
E514
qgaspierikp@stuba.sk
Gelušiaková Bronislava, Ing.ÚJFIdoktorandka
bronislava.gelusiakova@stuba.sk
FEIoponent
FEI
budúci zahraničný študent
Ghabeli Juybari Asef, MSc.ÚJFI
doktorand
asef.juybari@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
qgmuca@stuba.sk
externá školiteľka
ÚRKdoktorand
+421 (2) 60 291 488
D706jozef.goga@stuba.sk
Goga Vladimír, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 687
A702vladimir.goga@stuba.sk
OĽZ
pracovníčka pre personálne činnosti
+421 (2) 60 291 591
A151
FEI
budúci zahraničný študent
xgomezsanchez@stuba.sk
Gömöry Fedor, doc. Ing., DrSc.
externý školiteľ
externá školiteľka
budúci zahraničný študent
xgonzalezdomene@stuba.sk
Gonzalez-Gonzalez Jose-Miguel
budúci zahraničný študent
xgonzalezgonzal@stuba.sk
Grajciar Branislav, Ing., PhD.externý spolupracovník
qgrajciar@stuba.sk
Grandová Jarmila
knihovníčka
jarmila.grandova@stuba.sk
FEIoponent
qgregor@stuba.sk
externý spolupracovník
qgregorm1@stuba.sk
externá školiteľka
Grejták František, Ing., PhD.
externý školiteľ
frantisek.grejtak@stuba.sk
Grendár Marián, doc. Mgr., PhD.FEIexterný školiteľ
qgrendar@stuba.sk
Grgic Nikobudúci zahraničný študent
FEIoponent
Griger Peter, Ing.FEI
oponent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 787
B322
jan.grman@stuba.sk
Grmanová Alena, RNDr.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 329
E315
vrátnik
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 226
C501
Gruska Damas, RNDr., PhD.FEI
externý spolupracovník
Grusková Anna, doc. Ing., PhD.FEIkonzultantka
+421 (2) 60 291 593
C606anna.gruskova@stuba.sk
FEIbudúca zahraničná študentka
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 315
D125oto.haffner@stuba.sk
ÚEF
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 849
E207
miroslav.hagara@stuba.sk
Hain Miroslav, RNDr., PhD.
externý školiteľ
qhain@stuba.sk
FEIexterný školiteľ+421 (2) 60 291 223
B208
qhajach@stuba.sk
ÚEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
jan.halgos@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 431
BS07
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 104
C610
alexander.hambalik@stuba.sk
ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
michal.hanic@stuba.sk
Hanus Tomáš, Ing., MBAoponent
tomas.hanus@stuba.sk
FEI
oponent
Harmanovský Ľubomír
dohoda o vykonaní práce
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 127
E307
Harťanský René, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 294B326
ÚJFI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 289
A514jan.hascik@stuba.sk
Haščík Štefan, RNDr., PhD.
oponent
doktorand
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 385
E609daniel.hasko@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
qhatala@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 60 291 537
A603
Haverlíková Viera, doc. PaedDr., PhD.FEIkonzultantka
qhaverlikova@stuba.sk
Havlík Štefan, Ing., DrSc.externý školiteľ
qhavlik@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
qhecko@stuba.sk
Hejda Ivan, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
Helienek Ľuboš, Ing.FEI
oponent
Hennel Ronald
prevádzkový elektrikár
Hinca Róbert, doc. Ing., PhD.ÚJFI
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 893
A510robert.hinca@stuba.sk
Hladůvková Eva, Ing.pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 650A101
oponent
qhlavacka@stuba.sk
RSČodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 301A125martina.hlinkova@stuba.sk
Hlubinka Daniel, doc. RNDr., PhD.FEI
oponent
qhlubinka@stuba.sk
oponent+421 (2) 60 291 133
Hodulík Peter, Ing.FEIdohoda o vykonaní práce
qhodulik@stuba.sk
konzultant
Hochschornerová Beátapracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 60 291 302
D413
beata.hochschornerova@stuba.sk
Hojč Tomáš, Ing.FEI
oponent
FEI
externý školiteľ
Holič Andrej, Bc.2SPpracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 107
T140
Holičová Nina
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 207
T137A
Holjenčík Jozef, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
jozef.holjencik@stuba.sk
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 384
E404
externý školiteľ+421 (2) 60 291 572
C703
pavol.hornak@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
qhorvathf@stuba.sk
stolár+421 (2) 60 291 270
TS02
frantisek.horvath@stuba.sk
Hossner Filip, Ing.
konzultant
qhossner@stuba.sk
Hotový Ivan, prof. Ing., DrSc.ÚEFprofesor DrSc.+421 (2) 60 291 594E118
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 559
A706
FEI
oponent
qhrbacek@stuba.sk
Hrnčíř Tomáš, Ing., PhD.
oponent
tomas.hrncir@stuba.sk
Hromada Viliam, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 288
C510
FEI
oponent
qhruskam1@stuba.sk
Hruška Petr, RNDr., PhD.FEIoponent
FEI
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 698D-313
ÚAMprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 771
D112
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 608
D617
FEIkonzultant
qhudecr@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 199
B605
rozalia.hudikova@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 128
E306
ladislav.hulenyi@stuba.sk
externý školiteľqhulman@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
Husák Miroslav, prof. Ing., CSc.FEIoponent
FEIoponent
ÚRKdoktorand
+421 (2) 60 291 488
D706
ÚAM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 193
D122maria.hypiusova@stuba.sk
Chalány Michal, Ing.
externý spolupracovník
qchalany@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 848
D107stefan.chamraz@stuba.sk
Chlpík Juraj, RNDr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 479A314
FEIoponent
qchochol@stuba.sk
FEIoponent
qchovana@stuba.sk
Chovanec Filip, Ing.FEI
oponent
qchovanec@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 305
D614
lubos.chovanec@stuba.sk
Chovan Jozef, Ing., PhD.FEIoponent
Chromik Štefan, Ing., DrSc.FEIexterný školiteľ
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 373E314
Chymo Filip, Ing.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 60 291 124
E319
filip.chymo@stuba.sk
budúci zahraničný študent
FEI
externý školiteľ
ÚEF
technický pracovník
+421 (2) 60 291 206
E324
jozef.ivan@stuba.sk
ÚRK
doktorand
+421 (2) 60 291 876
D309
Jadrončík Miroslav, Ing.FEIoponent
Jagelka Martin, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
konzultant
+421 (2) 60 291 441E102peter.jahn@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 60 291 803
A517
adam.jakabovic@stuba.sk
oponent
Janata PeterRKaAČ
pracovník pre didaktickú techniku
+421 (2) 60 291 709
C03
Jančárik Vladimír, doc. Ing., PhD.ÚEdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 467
B117
externý spolupracovník
Jančovič Peter, Ing.doktorandpeter.jancovic@stuba.sk
oponent
qjandak@stuba.sk
ÚEAE
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 298
C303frantisek.janicek@stuba.sk
Janiga Peter, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 812
C411
peter.janiga@stuba.sk
Janíková Gabriela, JUDr.OĽZpracovníčka pre personálne činnosti
+421 (2) 60 291 454
A150
FEIoponent
qjanikovsky@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
qjanotaa@stuba.sk
Janský Vladimír, Ing.FEI
externý školiteľ
Jarina Roman, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník
qjarinar1@stuba.sk
Jasenek Jozef, prof. Ing., PhD.emeritný profesor
+421 (2) 60 291 737
B006
FEI
oponent
qjedinakm1@stuba.sk
OTVodborný asistent CSc.,PhD.
michal.jelen@stuba.sk
Jergel Matej, Ing., DrSc.externý školiteľ
Jimenez Verdinelli Ignacio
budúci zahraničný študent
xjimenezverdine@stuba.sk
Jókay Matúš, Mgr. Ing., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 181C503
FEIoponent
qjuhar@stuba.sk
Juhás Gabriel, prof. RNDr., PhD.ÚIM
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 109
C603
FEIoponent
Juráš Vladimír, Mgr., PhD.
externý školiteľ
FEIoponent
Jurišica Ladislav, prof. Ing., PhD.FEIemeritný profesor
+421 (2) 60 291 351
D611
OTVodborný asistent CSc.,PhD.
T 110libor.jurkovic@stuba.sk
Jurkovičová Jana, Mgr.pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 310
T139
jana.jurkovicova@stuba.sk
FEI
externá spolupracovníčka
+421 (2) 60 291 396
C023
FEI
oponent
FEIoponent
qkacer@stuba.sk
Kačur Juraj, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 683
B416
Kádek László, Ing.
oponent
ÚEF
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 123
E316
ÚRK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 503D704
Kalianko Jozef, Ing.
oponent
qkalianko@stuba.sk
ÚJFIdoktorandka
Kamenský Miroslav, doc. Ing., PhD.ÚEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 393
B321
ÚJFIdoktorandka
+421 (2) 60 291 537
A603
katarina.kaprinayova@stuba.sk
Karasová Eva, Mgr.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 606
A613
Kardoš Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 776D410
externý školiteľ
Kazička Roman, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqkazicka@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 566
A409
maria.keckemetyova@stuba.sk
Képešiová Zuzana, Ing.ÚAMdoktorandka
budúci zahraničný študent
xkerber@stuba.sk
Kermietová Katarínaodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 598D116
Kinder Rudolf, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 129
E304
OVVpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 245
T138
doktorandka
ivana.klackova@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
oponent
doktorand, externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 402
D609
marian.klucik@stuba.sk
FEIoponentka
qcechova@stuba.sk
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 133
B508
stanislav.klucik@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 43 336 163C414
oponent
FEIoponent
qkneppo@stuba.sk
Kocúr Michal, Ing., PhD.ÚAM
odborný asistent CSc.,PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B506
ladislav.kockovic@stuba.sk
Kohútka Lukáš, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Kohút Miroslav, Ing.ÚRK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 60 291 432
D605
miroslav.kohut@stuba.sk
pracovník operačných systémov VS, systémový integrátor
+421 (2) 60 291 522
T123
petr.kolarik@stuba.sk
Kolcun Michal, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
qkolcun@stuba.sk
EOpracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 614
ÚIModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 814
A 402
jozef.kollar@stuba.sk
pracovník pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 60 291 646C709
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
oponent
qkomosny@stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 747
C504
emilia.komzikova@stuba.sk
Koniar Dušan, doc. Ing., PhD.FEI
oponent
ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 118A212martin.konopka@stuba.sk
Kopáni Martin, doc. RNDr., PhD.FEIoponent
Kopčová JanaTPOvrátnik
+421 (2) 60 291 189
šatňa
pracovníčka pre plán a rozpočet
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 446
E113
Körösi Ladislav, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 711
D705
externý školiteľ
qkorytar@stuba.sk
ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 362
E308
FEIoponent
finančná účtovníčka
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 891C609igor.kossaczky@stuba.sk
FEI
oponent
qkostolanyi@stuba.sk
Kostrecová Eva, RNDr., PhD.externá spolupracovníčkaqkostrecova@stuba.sk
FEI
oponent
qkosdy@stuba.sk
Košinár Peter, Mgr.oponent
Kotorová Soňa, RNDr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 542
A313
sona.kotorova@stuba.sk
Kotuliaková Kvetoslava, doc. Ing., PhD.ÚMIKT
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 759
B611
Kováč Andrej, Ing.FEI
oponent
Kováčik Andrej, Ing.FEI
oponent
Kováč Jaroslav, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 346
E514
jaroslav_kovac@stuba.sk
ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 652
E505
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 631
B314
Kováč Martin, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin_kovac@stuba.sk
Kováč Martin, Mgr.TPOprevádzkový pracovník
Kováč Pavol, Ing., DrSc.FEIexterný školiteľ
qkovacp1@stuba.sk
Kováč P, Ing., PhD.FEIdohoda o vykonaní práce
qkovacp@stuba.sk
TPOstrážnik
stefan.kovac@stuba.sk
Kováč Zoltán, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
zoltan.kovac@stuba.sk
FEIoponent
qkoval@stuba.sk
Kozáková Alena, prof. Ing., PhD.ÚAM
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 563
D111
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorandjozef.kozarik@stuba.sk
Kozlíková Katarína, doc. RNDr., CSc.FEIexterná školiteľkaqkozlikovak@stuba.sk
FEIkonzultant
TPO
vrátnik
Krajčí Marian, RNDr., DrSc.FEI
externý školiteľ
FEI
oponent
qkrajci@stuba.sk
Krajčovič Filip, Ing.externý školiteľ
Krajčovič Marek, Ing.FEI
oponent
qkrajcovicm1@stuba.sk
Krajčuška Ivan, Ing.
externý školiteľ
Krajčušková Zuzana, Ing., PhD.FEIoponentka+421 (2) 60 291 137
E219
qkrajcuskova@stuba.sk
Krakovská Anna, RNDr., CSc.externá školiteľka
ÚEodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 789B323eva.kralikova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 497D311zdenka.kralova@stuba.sk
Královič Ján, Ing.FEI
dohoda o vykonaní práce
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 755
B324
Krasňanská Elenapracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 317
A144
dohoda o vykonaní práce
Kromka Alexander, doc. Ing., DrSc.FEIkonzultant+421 (2) 60 291 368
E410
Krondiak Emil, Ing., PhD.externý spolupracovník
Krošlák Martin, Ing.
oponent
qkroslakm@stuba.sk
Krošlák Roman, Ing.FEIoponent
ÚJFI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 536
A602
externý školiteľ
qkrupam@stuba.sk
TPO
strážnik
pavol.krutek@stuba.sk
prac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 (2) 60 291 644
T 150
ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 887
C405
Kubinec Peter, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 647E208peter.kubinec@stuba.sk
FEIoponent
qkubisp@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 315
D125
erik.kucera@stuba.sk
Kučera Michal, RNDr., PhD.externý školiteľ
FEIexterný školiteľ
qkudelar@stuba.sk
Kujan Vladimír, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚJFIdoktorand
oponent
+421 (2) 60 291 342
B112
Kukučka Michal, Ing.FEIexterný školiteľ
KFEI
knihovníčka
+421 (2) 60 291 526
A Požičovňa
FEIexterný školiteľ
qkuriplach@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 403
A103
danka.kurucova@stuba.sk
ÚAMprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 452
A707vladimir.kutis@stuba.sk
Kuzma Anton, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
externý školiteľ
qkuzmik@stuba.sk
Kvačkaj Peter, Ing., PhD.FEIoponent
qkvackaj@stuba.sk
Kyseľ Matúš, Ing.konzultant
qkysel@stuba.sk
Labátová Stanislava, Ing., PhD.
externá školiteľka
OTV
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 590
T 108
oponent
Laktišová Michaela, Mgr. Bc.oponentka
Lalinský Tibor, Ing., DrSc.
externý školiteľ
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 750
T 111
údržbár
tibor.lang@stuba.sk
Lašan PavelTPO
strážnik
+421 (2) 60 291 100
Vrátnica A
Lašček Miloš, Ing.FEI
oponent
qlascek@stuba.sk
oponent
qlauner@stuba.sk
FEI
oponent
externý spolupracovníkqlengyelfalusy@stuba.sk
Leon Vilarrubias Joelbudúci zahraničný študent
xleonvilarrubia@stuba.sk
Leskovský Roman, Ing.
doktorand
Lichtman Alek, Ing.doktorand
Lipnický Lukáš, Ing., PhD.oponent+421 (2) 60 291 151
C702
qlipnicky@stuba.sk
Lisý Kornel, Ing.ÚE
doktorand
kornel.lisy@stuba.sk
Liška Martin, Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 812C411
FEIexterný školiteľqlobotka@stuba.sk
konzultantD710
FEIexterný školiteľ
+421 (2) 60 291 213
B104
qlojko@stuba.sk
FEI
oponent
TPO
vrátnik
viera.loposova@stuba.sk
oponentka
qloviskova@stuba.sk
Luby Štefan, prof. Ing., DrSc.FEI
oponent
qluby@stuba.sk
Lučan Martin, Ing.ÚRK
doktorand
+421 (2) 60 291 305D614
Lúčny Andrej, RNDr., PhD.FEIoponent
FEIexterný spolupracovník
qlukacf@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 846
A309
Ľupták Andrej, Ing.FEIkonzultant
Lupták Boris, Mgr.externý školiteľ
qluptak@stuba.sk
FEIkonzultant
qmaar@stuba.sk
Macejko Peter, Ing.ÚMIKT
doktorand
budúci zahraničný študent
xmagalhaesmota@stuba.sk
Maholányi Juraj, Ing.FEIdohoda o vykonaní práce
qmaholanyi@stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 820
T 106martin.majek@stuba.sk
oponent
qmajera@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 385E116libor.majer@stuba.sk
externá školiteľka
qmajkova@stuba.sk
Makáň Florián, prof. Ing., PhD.FEIkonzultant
+421 (2) 60 291 749
B120florian.makan@stuba.sk
Malík Peter, Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
Mániková Evaasistentka+421 (2) 60 291 684A503
externý školiteľ
doktorand, asistent
+421 (2) 60 291 597
C607
Marček Igor, Ing.FEI
oponent
qmarcek@stuba.sk
Marček Stanislav, Ing., PhD.ÚIMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 576C605
ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 327
E311
Marinová Ivica, RNDr., PhD.ÚIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 856A410
ÚIM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 115
A417
Marková Blanka, Bc.
pracovníčka pre sociálne záležitosti
+421 (2) 60 291 811
A102
programátorka VS
+421 (2) 60 291 144
C017
FEI
konzultant
budúci zahraničný študent
xmartinezmonter@stuba.sk
externý školiteľ
Marton Marián, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 365E412
Martyščák Vladimír, Ing., PhD.FEIoponent
qmartyscak@stuba.sk
Masár Ivan, Dr. Ing.konzultant
technik el. a energ. zariadení
+421 (2) 60 291 170
C 519stanislav.masar@stuba.sk
Masný Tomáš, Ing.oponent
externý školiteľ
qmatay@stuba.sk
Mateašík Anton, RNDr., PhD.FEI
oponent
Mátel Ľubomír, prof. RNDr., CSc.FEI
oponent
qmatel@stuba.sk
ÚAM
doktorand
jakub.matisak@stuba.sk
Maťko Igor, RNDr., CSc.
externý školiteľ
Mažári Juraj, Ing.doktorand
C614
Medvecký Martin, doc. Ing., PhD.ÚMIKTodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 248
B509martin.medvecky@stuba.sk
Medveď Dušan, doc. Ing., PhD.oponent
qmedvedd@stuba.sk
Mego Mirko, Ing.technický pracovník, pracovník operačných systémov VS
+421 (2) 60 291 575
T124bmirko.mego@stuba.sk
VS
programátor VS
+421 (2) 60 291 143
T124a
matej.mehes@stuba.sk
konzultant
qmejzlik@stuba.sk
Melichárek Michal, Ing.FEI
oponent
qmelicharek@stuba.sk
FEI
budúci zahraničný študent
xmelolima@stuba.sk
oponent
qmeluch@stuba.sk
oponent
qmery@stuba.sk
Mészárosová SlavomíraRef.RS, RKaAČ
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 825T137A
Mičjan Michal, Ing., PhD.ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
Miglierini Marcel, prof. Ing., DrSc.
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 167A605
externý školiteľ
qmihalkovic@stuba.sk
Mihál Matej, Ing.FEI
oponent
oponent
+421 (2) 60 291 368
E115
Michalík Maroš, Ing.prac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 60 291 836B404
Michalka Miroslav, Ing.oponent+421 (2) 60 291 883
MLC
miroslav.michalka@stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
monika.michalkova@stuba.sk
Michniak Pavol, Ing., PhD.ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Mikle Dávid, Ing.ÚAM
doktorand
Miklovičová Eva, doc. Ing., PhD.ÚRK
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 604
D304
Miklovič Peter, Mgr., PhD.ST, OTV
tajomník fakulty, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 757
A122
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 872
E301
Mikula Petertechnický pracovník
+421 (2) 60 291 765
S16peter.mikula@stuba.sk
Mikulka Ján, Ing.FEIexterný spolupracovníkqmikulka@stuba.sk
Mikuš Michal, Mgr., PhD.FEIoponent
qmikusm@stuba.sk
Minárik Ivan, Ing.ÚMIKT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B410
doktorand
martin.minar@stuba.sk
Minarovičová Judita
strážnik
+421 (2) 60 291 110
Vrátnica E
Mišák Jozef, Ing., CSc.FEI
oponent
FEIdohoda o vykonaní práce
Mižiková Monika, Mgr.
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 221
A106
Mladoniczky Milan, Ing.ÚIM
doktorand
C614milan.mladoniczky@stuba.sk
Mlynarovičová Andrea
vrátnik
Mojžiš Ján, Mgr., PhD.externý spolupracovník
UI SAV Bratislava
Mokráň Marek, Ing.ÚEAEdoktorand
marek.mokran@stuba.sk
Mokráň Martin, Ing.FEIoponent
FEI
dohoda o vykonaní práce
maciej.molak@stuba.sk
Molnár Marián, Ing., PhD.oponentqmolnarm1@stuba.sk
Molnár Matej, Ing.oponent
qmolnarm2@stuba.sk
Molnár Silvester
maliar a natierač
+421 (2) 60 291 406
CD 002
budúci zahraničný študent
xmorenocasares@stuba.sk
FEI
budúci zahraničný študent
xmorhard@stuba.sk
TPO
údržbár
Mošať Marek, Ing.ÚJFI
doktorand
FEIexterný školiteľ
FEIdohoda o vykonaní práce
matus.mozolik@stuba.sk
Mrafko Leo, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 616
D317
Mráz Eduard, Ing.
doktorand
+421 (2) 60 291 505D613
Mudroň Ján, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník
qmudron@stuba.sk
Mullerová Jarmila, doc. RNDr., PhD.oponentka
ÚRKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 781D305jan.murgas@stuba.sk
Murín Justín, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 611
A704
Musilová Michaela, Dr., MSc.hosťujúca profesorkaDP02
oponent
FEIoponent
Nádaždy Vojtech, Ing., CSc.
externý školiteľ
qnadazdi@stuba.sk
Nagy Gabriel, Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
gabriel.nagy@stuba.sk
ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 163
E112
technická pracovníčka
+421 (2) 60 291 152B313ruzena.nagyova@stuba.sk
Nagy Štefan, Ing., PhD.FEIoponent
qnagys@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 561A402olga.nanasiova@stuba.sk
Nečas Vladimír, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 661
A607
vladimir.necas@stuba.sk
EOfinančná účtovníčka
+421 906 068 kl. 204
D 1120
Nemec Michal, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 60 291 872
E301
qnemecm@stuba.sk
FEIoponentka
Németh PavolTPO
vrátnik
+421 (2) 60 291 270
TS02
Németh Peter, Ing.externý spolupracovník
qnemethp1@stuba.sk
Nemoga Karol, doc. RNDr., CSc.docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 288C510
Nerušil Boris, Ing.doktorand
Neves Campos Teixeira Carlos JorgeFEIbudúci zahraničný študentxnevescampostei@stuba.sk
Nevřela Juraj, Ing.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
juraj.nevrela@stuba.sk
mzdová účtovníčka
+421 (2) 60 291 201
A112
FEI
oponent
FEIdohoda o vykonaní práce
qnovakj@stuba.sk
Novák Patrik, Ing., PhD.ÚJFI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 714
A316
Novák Tomáš, doc. Ing., PhD.FEIkonzultant
asistent
+421 (2) 60 291 845
C514vladislav.novak@stuba.sk
Novota Miroslav, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
miroslav.novota@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
FEIoponentka
qondirkova@stuba.sk
Ondráček Oldřich, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 492E217
KFEIknihovníčka
+421 (2) 60 291 408
A148
katarina.ondraskova@stuba.sk
ÚAM
doktorand
kristian.ondrejicka@stuba.sk
Ondrejka Peter, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
FEIoponent
Ondroušková Daniela, Mgr.odborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 726
A609
Ondrušová Beáta, Ing.
oponentka
ÚIMprofesor CSc.,PhD.
FEI
oponent
qorem@stuba.sk
Orgoň Miloš, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 414
B510
KFEI
knihovníčka
+421 (2) 60 291 526
A Požičovňa
Oršula Viliam, Ing.FEI
oponent
+421 (2) 60 291 148
D-P10qorsula@stuba.sk
OĽZ
pracovníčka ekonomiky práce
+421 (2) 60 291 162A146miroslava.ostrihonova@stuba.sk
Osuský Filip, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 370
A307
filip.osusky@stuba.sk
FEI
oponent, externý školiteľ
qosvaldj@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
qovsenik@stuba.sk
oponent, docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 268C105
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Pajkoš Vladimír, PaedDr.
lektor
+421 (2) 60 291 290T112
Páleník Tomáš, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 285
B613
ÚIM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 617
A415david.pancza@stuba.sk
TPOprevádzkový pracovník+421 (2) 60 291 852
T153
FEI
konzultant
externý školiteľ
qpardo@stuba.sk
ÚIModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 303
A424
elena.pastuchova@stuba.sk
oponentka
qpaszkiewicz@stuba.sk
Pásztó Peter, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 402
D609
Paul BardetFEI
budúci zahraničný študent
ÚAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 562A701juraj.paulech@stuba.sk
Paulusová Jana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 262
D411
jana.paulusova@stuba.sk
FEI
oponent
qpavkovcek@stuba.sk
ÚJFIprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 106
A504
marius.pavlovic@stuba.sk
Pavlovičová Jarmila, prof. Ing., PhD.ÚRKprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 177D401
konzultant
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 255A115eva.pavlovkinova@stuba.sk
Pavúk Milan, Ing., PhD.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 832
A606
milan.pavuk@stuba.sk
Paz González ManuelFEI
budúci zahraničný študent
xpazgonzalez@stuba.sk
FEI
oponent
oponent
+421 (2) 60 291 665
E302
qpechacek@stuba.sk
Pecho Ľuboš, Mgr.FEIoponent
qpecho@stuba.sk
FEI
oponent
Perný Milan, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 884
C107
FEIoponent
qpestun@stuba.sk
vedúci VS
+421 (2) 60 291 805
TP306
miroslav.pesko@stuba.sk
FEIexterný spolupracovníkqpetrakm@stuba.sk
Petráš Lukáš, Ing.
oponent
odborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 457
C208
Petriska Martin, Ing., PhD.ÚJFI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 159
A315
martin.petriska@stuba.sk
oponent
qpiatrik@stuba.sk
Pikula Milan, Ing.FEIoponentqpikula@stuba.sk
externý školiteľ
qpincik@stuba.sk
FEIoponent
+421 (2) 60 291 373
E314
qpintes@stuba.sk
Pípa Marek, Ing., PhD.ÚEAE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 838C309marek.pipa@stuba.sk
Písečný Pavol, Ing., PhD.FEIoponentqpisecny@stuba.sk
FEI
oponent
FEI
externý školiteľ
Plecenik Tomáš, doc. RNDr., PhD.FEIoponent
ÚIMdoktorand+421 (2) 60 291 227C512roderik.ploszek@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 (2) 60 291 705
B413pavol.podhradsky@stuba.sk
doktorand
lubos.podlucky@stuba.sk
Podpera Ivan, PhDr.
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 136A610ivan.podpera@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
ÚEFdoktorand
ondrej.pohorelec@stuba.sk
Poláček Róbert, Ing.ÚMIKTdoktorand
robert.polacek@stuba.sk
ÚMIKT
doktorand
Polakovič Marcel, doc. Mgr., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 729A421
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 354B409jaroslav.polec@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 116
C210
peter.poljovka@stuba.sk
FEI
oponent
Poničan Ján, Ing.
doktorand
jan.ponican@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
FEI
oponent
qpovinec@stuba.sk
Príbytný Patrik, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 373
E314
patrik.pribytny@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 364
E407
Prieto Navarro Javier
budúci zahraničný študent
xprietonavarro@stuba.sk
Prim Rende Carlosbudúci zahraničný študent
xprimrende@stuba.sk
Prokopová Ivana, Mgr.pracovníčka správy majetku+421 (2) 60 291 896A147
Přibil Jiří, Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
qpribil@stuba.sk
Psotka Eduard, PaedDr.
pracovník pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 741A105eduard.psotka@stuba.sk
ÚEF
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 843E218
FEI, VSpracovník operačných systémov VS, systémový integrátor
ÚRK
doktorand
+421 (2) 60 291 488
D706
Rábek Matej, Ing., PhD.ÚAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
FEI
oponent
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 774C705jana.raditschova@stuba.sk
Rafajdus Pavol, prof. Ing., PhD.FEIoponent
Rakús Martin, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 157B612martin.rakus@stuba.sk
FEI
dohoda o vykonaní práce
Rástocký Martin, Ing.FEIoponent
Rau Dávid, Ing.ÚRK
doktorand
+421 (2) 60 291 886
D613
david.rau@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
qravas@stuba.sk
oponentqreiffers@stuba.sk
budúci zahraničný študent
FEI
oponent
externý školiteľ
FEI
budúci zahraničný študent
FEIbudúci zahraničný študent
xricoperez@stuba.sk
oponentqriecicky@stuba.sk
doktorand
Rigo Jánmanipulačný robotník
+421 (2) 60 291 280
TS03jan.rigo@stuba.sk
Richard MaloFEIbudúci zahraničný študent
xrichard@stuba.sk
Rodina Jozef, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 886D613
konzultant
Róka Rastislav, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 855
B608
rastislav.roka@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 563
D111danica.rosinova@stuba.sk
Rosipal Roman, Ing. Mgr., PhD.FEIexterný školiteľ
Rosová Alica, Ing., CSc.FEI
externá školiteľka
Rovanová Ľubica, PhDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 624
A611lubica.rovanova@stuba.sk
ÚMIKTprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 703
B414
Rublík František, doc. RNDr., CSc.FEI
externý školiteľ
qrublik@stuba.sk
Rudolf Boris, doc. RNDr., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 412
A403
boris.rudolf@stuba.sk
Rusko Milan, Ing., PhD.externý školiteľ
qrusko@stuba.sk
konzultant
+421 (2) 60 291 724C211michal.ruzinsky@stuba.sk
Rybár Jakub, Ing., PhD.
oponent
Rybárová Renata, Ing., PhD.FEIkonzultantka
renata.rybarova@stuba.sk
Řeháček Vlastimil, RNDr., PhD.ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 244
E310
oponent
Sabatini Alessandrobudúci zahraničný študent
Sabolová Alexandra, Mgr.dohoda o vykonaní práce
alexandra.sabolova@stuba.sk
Sadloň Matej, Mgr.ÚEAE
doktorand
Sampaio da Costa José AugustoFEI
budúci zahraničný študent
xsampaiodacosta@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xsanbernardinom@stuba.sk
budúci zahraničný študent
doktorand
+421 (2) 60 291 803
A517
Sarsıl Mehmet AliFEIbudúci zahraničný študent
Satková MonikaEO
finančná účtovníčka
+421 (2) 60 291 675
A115monika.satkova@stuba.sk
konzultant
Sedlačková Katarína, Ing., PhD.ÚJFIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 504
A512
katarina.sedlackova@stuba.sk
FEI
oponent
qsedlakv@stuba.sk
Sedlár Tibor, Ing.ÚAM
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 399
A803
tibor.sedlar@stuba.sk
Seewald Jakub, Bc.odborný administratívny pracovník
jakub.seewald@stuba.sk
ÚE
doktorand
saman.seifpour@stuba.sk
Seiler Eugen, Mgr., PhD.FEI
externý školiteľ
qseiler@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 585
D701
Sekanina Lukáš, prof. Ing., PhD.FEI
oponent
ÚRK
technická pracovníčka
+421 (2) 60 291 341
D415
Schauer František, prof. Ing., DrSc.
externý školiteľ
qschauer@stuba.sk
Schindler Frank, prof. RNDr., PhD.
oponent
+421 (2) 60 291 347
C509qschindler@stuba.sk
oponent
qschneeweiss@stuba.sk
konzultant
qscholtz@stuba.sk
Sitárová Júlia, Ing.FEIkonzultantka
Sitek Jozef, prof. Ing., DrSc.
emeritný profesor
+421 (2) 60 291 663A507jozef.sitek@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 752D703juraj.slacka@stuba.sk
Sláma Jozef, prof. Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 375B114jozef.slama@stuba.sk
Slávik Jakub, Ing.ÚEAEdoktorand
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 753A502
Smetana Ladislavprevádzkový pracovníkladislav.smetana@stuba.sk
Smieško Viktor, prof. Ing., PhD.FEI
emeritný profesor
+421 (2) 60 291 894B311
FEI
oponent
qsmolen@stuba.sk
Sobrinho Ribeiro Pedro Manuelbudúci zahraničný študent
Sochová Emília
vrátnik
+421 (2) 60 291 110Vrátnica Eemilia.sochova@stuba.sk
Sojak Stanislav, Ing., PhD.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 229
A509stanislav.sojak@stuba.sk
ÚRK
doktorand
+421 (2) 60 291 545D606
Sojková Michaela, Mgr., PhD.FEIexterná školiteľka
IKALodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 645A601ludmila.solenska@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
qsoloviov@stuba.sk
ÚIM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 203
C509
dominik.sopiak@stuba.sk
Spalek Juraj, prof. Ing., PhD.externý spolupracovník
Stanko Jaromír, Ing.ÚRK
doktorand
+421 (2) 60 291 505
D613
jaromir.stanko@stuba.sk
FEI
oponent
qstatev@stuba.sk
FEI
konzultant
qsteinwandt@stuba.sk
FEI
oponent
Stoklas Roman, Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
qstoklas@stuba.sk
ÚEFprofesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 149
E119
viera.stopjakova@stuba.sk
pracovníčka ekonomiky práce
+421 (2) 60 291 681A152gabriela.stribrnska@stuba.sk
Stríbrnský Branislav, Ing.ÚJFI
doktorand
+421 (2) 60 291 803
A517branislav.stribrnsky@stuba.sk
Stuchlíková Ľubica, prof. Ing., PhD.ÚEFprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 324
E306
Sukop Marek, doc. Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
qsukop@stuba.sk
FEIoponentka
Svarinská Elena
externá školiteľka
qsvarinska@stuba.sk
FEI
konzultantka
Sýkora Ivan, doc. RNDr., PhD.FEI
oponent
qsykorai@stuba.sk
ÚEAEodborná administratívna pracovníčka+421 917 933 184
C307
Száraz Zoltán, Mgr., PhD.
oponent
qszaraz@stuba.sk
Szathmary Peter, Ing., PhD.
oponent
qszathmaryp@stuba.sk
externý školiteľ
ÚIModborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 266
C505
zuzana.sabikova@stuba.sk
Šagátová Andrea, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 595A506andrea.sagatova@stuba.sk
asistentka
+421 (2) 60 291 798
A121
oponent
Šalík Pavol, Ing., PhD.oponent
qsalik@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 746
C110
vladimir.saly@stuba.sk
Šamšonová Věravrátnik
vera.samsonova@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
qsandrik@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 656
E 504
ÚIModborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 383
A416
zuzana.sedova@stuba.sk
FEI
oponent
Ševčovič Daniel, prof. RNDr., DrSc.FEIexterný spolupracovník
qsevcovic@stuba.sk
Šiffalovič Peter, Dr. rer. nat., PhD.FEI
externý školiteľ
qsiffalovic@stuba.sk
FEI
externá školiteľka
qsikudova@stuba.sk
Šimeg Veterníková Jana, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 636
A205
janka.veternikova@stuba.sk
oponent
Škoda Juraj, Ing.externý spolupracovník
TP306
Škrinárová Jarmila, doc. Ing., PhD.externá spolupracovníčka
qskrinarova@stuba.sk
ÚEF
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 271
E508
jaroslava.skriniarova@stuba.sk
ÚMIKTdoktorand
ÚJFIdoktorand
+421 (2) 60 291 537
A603
Šoka Martin, Ing., PhD.ÚE, PRVVVČvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, pracovník pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 60 291 424B116martin.soka@stuba.sk
externý školiteľ
qsoltys@stuba.sk
externý školiteľ
qsouc@stuba.sk
technický pracovník
+421 (2) 60 291 706
T125
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
Špaček Peter, Ing.ÚIM
doktorand
+421 (2) 60 291 845C514peter.spacek@stuba.sk
Špánik Pavol, prof. Ing., PhD.externý spolupracovník
qspanik@stuba.sk
Španková Marianna, RNDr., PhD.externá školiteľka
qspankova@stuba.sk
Špilovský Peter, Ing.oponent
qspilovsky@stuba.sk
ÚIMdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 398
C608michal.sramka@stuba.sk
Štefánik Vladimír, Ing.FEIdohoda o vykonaní práce
FEI
externý školiteľ
+421 220 910 731FU SAVqstich@stuba.sk
Štofanik Vladimír, doc. Ing., PhD.ÚEFdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 394
E221vladimir.stofanik@stuba.sk
Štofka Marián, Ing., CSc.ÚE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 374
B113
Štork Milan, prof. Ing., CSc.FEI
oponent
qstork@stuba.sk
FEIdohoda o vykonaní práce
oponent
Šubjak Ján, Ing.ÚEFdoktorand
jan.subjak@stuba.sk
Šumichrast Ľubomír, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 442B220lubomir.sumichrast@stuba.sk
Šuníková Dana, Mgr.FEIoponentkaqsunikova@stuba.sk
FEIoponent
qsurda@stuba.sk
FEIoponentqsuslik@stuba.sk
ÚIMdoktorand+421 (2) 60 291 227C512peter_svec@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
FEIexterná školiteľka
dohoda o vykonaní práce
qtalcik@stuba.sk
FEIexterný školiteľqtapajna@stuba.sk
ÚAModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 569D121
FEI
oponent
Tárník Marián, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 141
D310marian.tarnik@stuba.sk
Telek Peter, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
FEI
konzultant
qteplan@stuba.sk
FEIoponentqteren@stuba.sk
ÚMIKT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B417
simon.tibensky@stuba.sk
FEIexterná spolupracovníčka
externý školiteľ
+421 910 969 129
NB 3127
Tisovský Michal, Ing.
oponent
qtisovskym@stuba.sk
Tiwari Rupali, Mgr.ÚJFIdoktorandka
FEIoponent
qtkacik@stuba.sk
Tlstý Juraj, Ing.oponent
qtlsty@stuba.sk
Tokárová Ivana, Ing.FEI
oponentka
qtokarovai@stuba.sk
ÚRK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 605D616
Toman Petr, doc. Ing., PhD.oponent
qtomanp1@stuba.sk
Tomáška Martin, doc. Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 404
E507
martin.tomaska@stuba.sk
2SPpracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
mario.tomo@stuba.sk
Torcq Sébastienbudúci zahraničný študent
xtorcq@stuba.sk
Triaška Stanislav, Ing.FEI
oponent
FEI
budúca zahraničná študentka
Trunkvalter Ľuboš, Ing.
pracovník pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 202
C408
lubos.trunkvalter@stuba.sk
odborný administratívny pracovník
konzultantka
Tvarožek Vladimír, prof. RNDr., CSc.externý školiteľ+421 (2) 60 291 557
E313
vladimir.tvarozek@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
Učňová NatašaOVV
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 345
T 139
natasa.ucnova@stuba.sk
ÚEFprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 369
E605
frantisek.uherek@stuba.sk
oponent
Uhrincová VieraEOfinančná účtovníčka
viera.uhrincova@stuba.sk
knihovníčka
+421 (2) 60 291 184
A-študovňa
silvia.ujcekova@stuba.sk
Ujhelyiová AnnaTPOvrátnik+421 (2) 60 291 100
Vrátnica A
Ulehla Michal, Ing.oponent
Upohlavová Helenaprevádzková pracovníčka+421 (2) 60 291 200T152
Ušák Elemír, doc. Ing., PhD.ÚEdocent CSc.,PhD.
ÚE
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 423
B216
pracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 60 291 297A207
Václavík Ján, Ing.externý spolupracovník
FEIexterný spolupracovník
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 275
A305
jan.vajda@stuba.sk
FEI
konzultant
qvalasikp@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 176
C012
ferdinand.valent@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
ÚJFIodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 418
A310
maria.valkova@stuba.sk
Valocký Frederik, Ing.doktorand
frederik.valocky@stuba.sk
externý školiteľ
Vančo Marek, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B410marek_vanco@stuba.sk
Vančo Marek, Mgr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 287A304
externý školiteľ
Varga Juraj, Ing., PhD.oponent+421 (2) 60 291 361
C516
juraj.varga@stuba.sk
Vargic Radoslav, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 948 906 321
B415
Vargová Rozália
telefonistka
+421 (2) 60 291 111
tel. ústredňa
rozalia.vargova@stuba.sk
FEIexterná spolupracovníčka
qvargovaz@stuba.sk
ÚJFI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 816
A306tomas.vary@stuba.sk
externý spolupracovník
FEI
externý spolupracovník
qvascak@stuba.sk
externý školiteľ
qvavra@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 655E608
ÚE
technický pracovník
+421 (2) 60 291 465B109
Velický Peter, PhDr.TPOvrátnik+421 (2) 60 291 100Vrátnica A
skladníčka
+421 (2) 60 291 260T019anna.velka@stuba.sk
Verdejo-Ruiz ClaudiaFEI
budúca zahraničná študentka
xverdejoruiz@stuba.sk
FEI
oponentka
budúci zahraničný študentxverhaeghe@stuba.sk
ÚRKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 633
D316
vojtech.vesely@stuba.sk
Víglaský Radovan, Ing., PhD.FEIoponent+421 (2) 60 291 731
E514
qviglasky@stuba.sk
Vilhan Martin, Ing.ÚE
doktorand
martin.vilhan@stuba.sk
Vincze Andrej, Ing., PhD.FEIoponent+421 (2) 60 291 883
E008
andrej.vincze@stuba.sk
Vitázek Klement, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 122
A602
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 680
D408
anton.vitko@stuba.sk
Vitková Zuzana, doc. RNDr., PhD.ÚRK
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 286
D409
Vitkov Tsonibudúci zahraničný študent
Vitovič Pavol, doc. RNDr., PhD.
konzultant
KFEIknihovníčka
+421 (2) 60 291 526
A Požičovňa
Vodrážka Jiří, doc. Ing., Ph.D.FEI
externý spolupracovník
FEIexterný školiteľ
qvojenciak@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 367
E408
marian.vojs@stuba.sk
konzultant
+421 (2) 68 279 417
B417
juraj.vojtko@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 651
C507
milan.vojvoda@stuba.sk
externý spolupracovník
qvokorokos@stuba.sk
oponent
+421 (2) 60 291 165
C401qvolcko@stuba.sk
Vőrős Jozef, Ing., PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
jozef.voros@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
Vrban Branislav, Ing., PhD.ÚJFI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 639
A308
branislav.vrban@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qvrbatovic@stuba.sk
Vrbický Andrej, Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
qvrbicky@stuba.sk
FEIkonzultant+421 917 669 011
Wagner Juraj, doc. Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
qwagnerj@stuba.sk
Weber Bedřich, doc. Ing., CSc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 446
E113
Weis Martin, doc. Ing., DrSc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 858
E506
FEI
oponent
FEI
externý školiteľ
qwitkovsky@stuba.sk
Zajac Michal, doc. RNDr., PhD.ÚIM, PRVVVČ
pracovník pre edičnú a publik. činnosť, docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 723
A408
michal.zajac@stuba.sk
Zajac Pavol, prof. Ing., PhD.ÚIM
profesor CSc.,PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 529A401
Zaťko Bohumír, Mgr., PhD.dohoda o vykonaní práce, externý školiteľqzatkob@stuba.sk
FEI
oponent
Závodník Tomáš, Ing.ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
Závodská Katarína, Ing.
oponentka
qzavodska@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
Zeman Marek, Mgr.oponent
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 178A204amiroslava.dieskova@stuba.sk
oponent
+421 (2) 60 291 487
B213
qzemanovicj@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
OTVvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 810
T 107
externý spolupracovník
Ziman Martin, Ing.
doktorand
Zolotová Iveta, prof. Ing., CSc.FEI
externá spolupracovníčka
qzolotova@stuba.sk
Zubizarreta Ansa AnderFEIbudúci zahraničný študentxzubizarretaans@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
dusan.zak@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 742
D119
katarina.zakova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práceqzakovic@stuba.sk
emeritný profesor
+421 (2) 60 291 833
D608
milan.zalman@stuba.sk
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D.
oponent
qzalud@stuba.sk
externá spolupracovníčka
Žiška Milan, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 739
E305

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.