30. 10. 2020  20:43 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Stavebná fakulta. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
TelefónKanceláriaE-mail
Ábelová KatarínaKICknihovníčka+421 (2) 32 888 576katarina.abelova@stuba.sk
Ábrahámová Andrea, Ing.KMDGdoktorandka
andrea.abrahamova@stuba.sk
Abrahoim Iyad, Ing., PhD.KBKM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 551
A 4/416
Aleksić Milica, Ing.
doktorandka
milica.aleksic@stuba.sk
Altıntaş OnurSvF
budúci zahraničný študent
Ambroz Martin, Ing., PhD.KMDGtechnický pracovník
C 0503
Anguš Marian
technický pracovník
Antoniaci Igor, Ing.CIT
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 721
CIT 2/2
Antošová Naďa, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 595C 1003
budúci zahraničný študent
xarcieri@stuba.sk
Arnould Matthias Marcel Jean, Ing.
doktorand
+421 (2) 32 888 239
C 1919
matthias.arnould@stuba.sk
Ároch Rudolf, doc. Ing., PhD.KKDKdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 365
A 503rudolf.aroch@stuba.sk
KBKM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 295
A 4/424
KKPSdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqbabenko@stuba.sk
Babiaková Gabriela, RNDr., CSc.SvFoponentka
Babinský Ján, Ing.SvFoponent
qbabinsky@stuba.sk
Bacigál Tomáš, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 419
C 0501tomas.bacigal@stuba.sk
Bačík Martin, Ing., PhD.
oponent
qbacik@stuba.sk
Bačová Mitková Veronika, Ing., PhD.externá školiteľka
Bagoňa Miloslav, doc. Ing., PhD.SvFoponent
Bachratý Martin, Mgr.KMDGdoktorand
C 0411martin.bachraty@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 392
A-304marek.bajtala@stuba.sk
Bajtek Zbyněk, Ing., PhD.KVHK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 627
C 1214
Bajza Adolf, prof. Ing., PhD.SvFemeritný profesor
+421 (2) 32 888 687
blok C 8.posch., č.dv. 12
CIT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 303
CIT 6/3
andrej.balaz@stuba.sk
Baláž Ivan, prof. Ing., PhD.emeritný profesor
+421 (2) 32 888 379
A 511
ivan.balaz@stuba.sk
KFYZodborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 421
C 0307
Balážová Pavla, Mgr.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
pavla.balazova@stuba.sk
KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 235
C 0510
martin.balazovjech@stuba.sk
Balcierák Ľuboš, Ing., PhD.SvFoponentqbalcierak@stuba.sk
externý spolupracovník
qbalco@stuba.sk
SvF
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 284
C17 02
Bálint Gabriel, Ing., PhD.KDOS
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 353
A 5/535
budúci zahraničný študent
KMDG, KVHKdoktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C0411
dohoda o vykonaní práceqbaloghovak1@stuba.sk
Balucha Martin, Ing., PhD.oponent
Baník Ivan, prof. RNDr., PhD.SvF
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 489C 0303
Baran Jaroslav, Ing.KBKM
doktorand
jaroslav.baran@stuba.sk
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 207
C 2016
Bárek Viliam, prof. Ing., PhD.SvF
oponent
qbarekv@stuba.sk
KGDEdoktorandka
Barloková Danka, prof. Ing., PhD.KZEI
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 608
C 1301
Barok Ivan, Ing.SvFoponent
qbarok@stuba.sk
KHTE
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 693
C 1111
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 540
A 4/431
Bartolčičová Barbora, Mgr., PhD.KTVY
odborná asistentka CSc.,PhD.
barbora.bartolcicova@stuba.sk
SvF
oponentka
Bartoš Pavel, prof. Ing., PhD.emeritný profesorA-318
Bauer Peter, Ing. arch.SvFexterný spolupracovník
+421 (2) 32 888 464
C 1919
Bederka Marián, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 1015marian.bederka@stuba.sk
Bednarik Martin, doc. RNDr., PhD.
oponent
Bednárová Emília, prof. Ing., PhD.KGTE
profesorka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 675
C 0901
emilia.bednarova@stuba.sk
Bednár Štefan, Ing.KGTE
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
KMDG
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 408
C 0506
juliana.beganova@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
Bekem Berke BerkinSvFbudúci zahraničný študent
SvF, KVHKoponentka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 283
237
oponent
+421 (2) 32 888 588
C16 14
qbelica@stuba.sk
oponentka
qbelicova@stuba.sk
Belohorcová AnnaSekDodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 32 888 471
C 0104
Bendík Peter, Ing.oponentqbendik@stuba.sk
Benedikovičová Helenaodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 32 888 705
A 4/407
helena.benedikovicova@stuba.sk
Benko Martin, RNDr., PhD.
oponent
Benková Lenka, Ing.SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 594
C10/19a
KMDGodborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 703
C 0401
zuzana.benkova@stuba.sk
Benko Vladimír, prof. Ing., PhD.KBKM
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 554
A 4/414
EOvedúca oddelenia finančného účtovníctva+421 (2) 32 888 729C 0210kristina.benova@stuba.sk
OP
pracovníčka MTZ
+421 (2) 32 888 476
C 0114
jana.benovicova@stuba.sk
Bezák Bystrík, prof. Ing., PhD.
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 357
A 5/531
SvFoponent
Bezák Juraj, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 32 888 716CIT 2/2
Bezděk Aleš, Mgr., PhD.SvF
oponent
qbezdek@stuba.sk
pracovníčka pre ekonomické činnosti
KKPSprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 642
C 0611
Bieliková Barbora, Mgr.pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
barbora.bielikova@stuba.sk
Bieliková Zuzana
odborná administratívna pracovníčka
zuzana.bielikova@stuba.sk
oponent
+421 (2) 32 888 573
C10/16
Bilčík Juraj, prof. Ing., PhD.KBKMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 546A406
Birás Martin, Ing.SvFexterný spolupracovníkqbiras@stuba.sk
KMTI
doktorandka
+421 (2) 32 888 681
C 0810
andrea.biskupicova@stuba.sk
špecialista pre styk s verejnosťou, výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 314C 0311andrej.bistak@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti
doktorand
stanislav.blaho@stuba.sk
Blašková Dominika, Ing.KSME
doktorandka
+421 (2) 32 888 334
A 219dominika.blaskova@stuba.sk
Blašková Ľubomíra, Ing. arch.oponentka
qblaskova@stuba.sk
SvFoponentka
qblaskovicova@stuba.sk
Blažo Adam, Ing.
doktorand
KKPS, SvF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, oponent
Boček Július, Ing.SvFoponent
Bočkaj Jozef, Ing.KKPS, ÚSZ
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
Bodó Juraj, Ing.oponent
qbodo@stuba.sk
SvF, KARCHvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovníkC 1904
oponentka
doktorand
+421 (2) 32 888 655
C 1512
bohus.bohunicky@stuba.sk
doktorandka
A429maria.bolesova@stuba.sk
KARCH
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 564
C 1910
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 654
C 15/22
qborovicka@stuba.sk
Borovská Edina, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
edina.borovska@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 542
A420
viktor.borzovic@stuba.sk
KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 655C 1512
OP
vrátnik
KZEIdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 611
C 1306
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 239C 1920
Braniš Marek, Ing.KDOSdoktorand+421 (2) 32 888 359
A 5/520
oponent
qbrazdovic@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 288
C 1723
martin.brcek@stuba.sk
oponentka+421 (2) 32 888 391
A-302
qbrehovska@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 594
C 1013
SvFoponentka
Briatková Jana, Ing.SvFoponentka
Briestenská Helena
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 515
helena.briestenska@stuba.sk
Brinzová LauraKICknihovníčka+421 (2) 32 888 495
oponent
KKDK
odborný asistent CSc.,PhD.
A 519jan_brodniansky@stuba.sk
Brodniansky Ján, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 377
A 507
jan.brodniansky@stuba.sk
oponent
Brunclíková EvaOPupratovač - upratovačkaeva.brunclikova@stuba.sk
Brunčák Peter, Ing.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 396A-307
Brziak Adam, Ing.KVHK
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C 1204
KHTEdoktorand+421 (2) 32 888 336C 1102
Buday Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 459C 0712
SvFoponent
KGZA
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 342
A-612
blazej.bucha@stuba.sk
Buch Mário, Ing.
doktorand
mario.buch@stuba.sk
Buchta Matej, Ing.
oponent
qbuchta@stuba.sk
SvF
oponent
Bytčanková Lucia, Ing.KHTEdoktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 563
C 1110
Cabadajová Marcelapracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 32 888 647prízemie C-0006marcela.cabadajova@stuba.sk
doktorandka
Cápayová Silvia, Ing., PhD.KDOSvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 363A 5/523silvia.capayova@stuba.sk
SvF
budúci zahraničný študent
oponent
Cibulová Michaela, Mgr.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
michaela.cibulova@stuba.sk
Cimrák Ivan, prof. Mgr., PhD.SvF
oponent
qcimrak@stuba.sk
budúci zahraničný študent
KKPS
doktorand
KZEI
doktorand
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 245C 1806
Cvíčela Martin, Ing., PhD.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 637
14.posch./17
qcvicela@stuba.sk
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C 1210frantisek.cyprich@stuba.sk
Czikhardt Norbert, Ing.SvFoponent
Czikhardt Richard, Ing.KGZAdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 345
A-610richard.czikhardt@stuba.sk
SvF
oponent
qcadav@stuba.sk
SvFoponentka
+421 (2) 32 888 462
C 0714qcehelova@stuba.sk
Čekon Miroslav, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 489C 0303
oponent
Čepčianska Jana, Ing.KBKMdoktorandkajana.cepcianska@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 265C 1809
Čereš Daniel, Ing.KBKM
doktorand
oponent
Černaj Róbert, Ing.oponent
qcernaj@stuba.sk
Černý Peter, Ing., PhD.SvF
konzultant
+421 (2) 32 888 343
A-612
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 563
C 1110
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 628
C 1218
Čubanová Lea, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 698C 1104lea.cubanova@stuba.sk
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 503
A 4/420
qcuhak@stuba.sk
Čunderlík Róbert, Ing., PhD.KMDG
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 235
C 0510
oponent
qcurka@stuba.sk
Čurpek Jakub, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 492
C 0302
oponent
+421 (2) 32 888 561B/410qdallemule@stuba.sk
KVHK
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 627
C 1214
michaela.danacova@stuba.sk
SvFoponentka
Daniel Matej, prof. RNDr., PhD.
oponent
Danko Michal, Ing., PhD.
oponent
Daňová Kristína, Ing.oponentka+421 (2) 32 888 342
A-513
qdanovak@stuba.sk
oponent
upratovač - upratovačka
Deáková Karin, Ing.KKPSstavebný technička
+421 (2) 32 888 453
C 0609
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 556
C 1811marian.decky@stuba.sk
SvFoponent
Diblík Josef, prof. Ing., DrSc.SvF
oponent
qdiblik@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 449C 0621dusan.dlhy@stuba.sk
Dobrý Jakub, Ing.
doktorand
A423
KVHKdoktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 618C 1212
Doležal Michal, Ing.
oponent
oponent
qdolnikm@stuba.sk
Domonkosová Alica, Mgr.KICpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 32 888 577
kuchárka
Droščák Branislav, Ing., PhD.SvFoponent
Držík Milan, Mgr., PhD.SvFoponent
qdrzik@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 586C 2005marek.dubek@stuba.sk
pracovník pre študijné záležitosti, systémový integrátor
+421 903 430 163
ext. pracovisko mimo svfmarian.dubik@stuba.sk
oponent
qdudas@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 534A-605
Ďurčo Miroslav, Ing.SvF
oponent
qdurco@stuba.sk
oponent
qduricap@stuba.sk
KHTEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 565
C 1106
Dvorský Ján, Ing., PhD.
dohoda o pracovnej činnosti
qdvorsky@stuba.sk
Dzuriková Martina, Ing.
oponentka
SvFoponent
qecker@stuba.sk
Ehrhardt Nils Felix
budúci zahraničný študent
Ellingerová Helena, doc. Ing., PhD.KTES
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 229
C 2007helena.ellingerova@stuba.sk
Erdélyi Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 390
A-310a
Esen TalhaSvFbudúci zahraničný študent
oponentka
C 0910
Faixová Chalachanová Jana, Ing., PhD.KGZAodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 297
A-618
Fajkus Petr, Ing., CSc.oponent
SvF
oponent
qfaktor@stuba.sk
Falubová EvaOPvrátnik+421 (2) 32 888 523
Farinič Igor, Ing.
stavebný technik
+421 (2) 43 336 100
Fedorko Gabriel, prof. Ing., PhD.SvF
oponent
Fekete Vojtech, Ing.SvFoponent
qfekete@stuba.sk
KGZA
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 52 494 330
A-628
oponentka
qfendekova@stuba.sk
Feňovčíková Andrea, doc. RNDr., PhD.oponentka
SvF
oponent
Ferenczy Karol, Ing.
oponent
qferenczy@stuba.sk
Ferenčík Karol, Ing.
oponent
SvFoponent
KMTI
doktorandka
Fillo Ľudovít, prof. Ing., PhD.KBKM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 508
A 4/402
ludovit.fillo@stuba.sk
oponent
qfiloj@stuba.sk
KVHK
doktorand, odborný administratívny pracovník
+421 (2) 32 888 625
C 1211
Follrichová VieraŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 32 888 483
prízemie C-0009
viera.follrichova@stuba.sk
Franek Michal, Ing., PhD.KKPS
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 654
C 0709
michal.franek@stuba.sk
Frankovská Jana, prof. Ing., PhD.KGTEprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 624
C 1701
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 398
A-318marek.frastia@stuba.sk
Freudenberger Klara, Ing.
doktorandka
oponent
Frolkovič Peter, doc. RNDr., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 719C 0509peter.frolkovic@stuba.sk
Funtík Tomáš, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 599
C 1614
externý školiteľ+421 905 789 640
C 1411
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 714
CIT 11/3
Gajdoš Ondrej, Ing.oponent
KBKMdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 382A 4/430katarina.gajdosova@stuba.sk
Gajniak Ján Florián, JUDr.
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 226
C 2017
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 2012
Gambrill Debra, JUDr.KJAZ, KVHK
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 254
C 1820
debra.gambrill@stuba.sk
KBKMdoktorand
jakub.gasparek@stuba.sk
Gašparík Jozef, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 905 280 200C 1004jozef.gasparik@stuba.sk
Gažíková Soňa, Ing.KTZBdoktorandka
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 529
A-316
robert.geisse@stuba.sk
SvF
oponentka
qprokopovas@stuba.sk
Gerhátová Ľubomíra, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 536
A-603
Giertli Pavol, Ing.CITvedúci VS+421 (2) 32 888 319CIT 2/2
Girgle František, Ing., Ph.D.SvFoponent
Goksu Ferhat Furkan
budúci zahraničný študent
SvFexterný školiteľ
qgombos@stuba.sk
doktorandka
technická pracovníčka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 657
C 1405
Gondová Zuzana, Ing.
oponentka
qgondova@stuba.sk
RPČpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 32 888 500C 0215alexandra.grachova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD., vedúci prevádzkovej jednotky+421 (2) 32 888 326C 0113miroslav.gramblicka@stuba.sk
Gramblička Štefan, doc. Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 32 888 552
A 4/412
stefan.gramblicka@stuba.sk
Grambličková Danka, RNDr., PhD.KGTEdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 670
2/9
Grébert Matej, Ing. arch.
oponent
qgrebert@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 426C 1912jana.gregorova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
oponent
Gregušová Silvia, Ing., PhD.ÚSZ
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 712
C 1502silvia.gregusova@stuba.sk
SvFoponentfrantisek.grejtak@stuba.sk
Greňa Peter, Ing.SvF
oponent
oponent
Grmanová Alžbeta, Mgr.KSMEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 230
C 1805
Grofčík Eduard, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 32 888 645
C 15/08
Gron Alexander, Ing., PhD.SvF
oponent
qgron@stuba.sk
SvFemeritný profesor
oponent
oponent
Gužík Matej, Ing., PhD.SvFoponent
Gyürki Štefan, Mgr., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Haburaj Martin, Ing.pracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 32 888 716
CIT 2/2
Halaj Peter, prof. Ing., PhD.SvF
oponent
qhalaj@stuba.sk
Halaša Igor, Ing.SvF
oponent
qhalasa@stuba.sk
SvF
externá školiteľka
qhalmova@stuba.sk
Halúzová Dušana, Ing., PhD.oponentka+421 (2) 32 888 645
C 15/08
Halvonik Jaroslav, prof. Ing., PhD.KBKMprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 555
A 4/415
Handlovičová Angela, doc. RNDr., PhD.docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 417
C 0413
Hangyová Aneta, Ing.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
aneta.hangyova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 594
C 1019
SvFoponent
+421 (2) 60 291 897
D710
Hanuliak Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 438C 0711
oponent
KARCH
doktorand
Hanzl Vlastimil, doc. Ing., CSc.SvF
oponent
Hargaš Michal, Ing., PhD.SvF
oponent
qhargas@stuba.sk
Hartman Peter, Ing., PhD.systémový integrátor, odborný asistent CSc.,PhD.
oponent
emeritný profesor
+421 (2) 59 274 533
A-608
jan.hefty@stuba.sk
finančná účtovníčka
+421 (2) 32 888 208
C 0212
lubica.hegerova@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
Hellová Katarína Eva, Ing.
doktorandka
hosťujúci profesor
+421 (2) 32 888 464C 1918
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
SvF
oponent
qhesek@stuba.sk
Hideghéty Andrej, Ing.KGDE
doktorand
oponent
Hirš Milandomovník - údržbár
Hlaváček Michal, prof. Ing. arch.KARCH
profesor CSc.,PhD.
C 1909
michal.hlavacek@stuba.sk
SvFoponentka
Hlavčová Kamila, prof. Ing., PhD.KVHKprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 620
C 1207
SvF
externá školiteľka
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 354
A 5/522
dominika.hodakova@stuba.sk
oponent
Holečka Matej, Ing.
doktorand
matej.holecka@stuba.sk
Holko Ladislav, RNDr., CSc.externý školiteľ
qholko@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 385A 4/433
KKPS, ÚSZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 32 888 655
C 1512
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577margita.holubekova@stuba.sk
budúci zahraničný študent
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
richard.honti@stuba.sk
Horanská Ľubomíra, Mgr., PhD.SvF
oponentka
+421 (2) 59 325 332
NB 630lubomira.horanska@stuba.sk
operátor VS+421 (2) 32 888 656CIT 34/3
oponent
qhotka@stuba.sk
KKPSprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 458
C 0622
KMDG
doktorandka
ivona.hrivova@stuba.sk
SvFoponent
qhroncek@stuba.sk
SvFoponentka
qhrubesova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
Hruštinec Ľuboš, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 678C 0911lubos.hrustinec@stuba.sk
Hubová Oľga, doc. Ing., PhD.KSMEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 641C 1812olga.hubova@stuba.sk
Hudecová Ľubica, doc. Ing., PhD.KGDEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 530
A-317
lubica.hudecova@stuba.sk
Húdoková Dominika, Ing.
doktorandka
KTES
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 597
C 1012
zdenka.hulinova@stuba.sk
SvF, KGTEemeritný profesor, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 666
C 0905
Hupka Tomáš, Ing.SvF
oponent
qhupka@stuba.sk
doktorand
jozef.hurny@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Husár Ladislav, doc. Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 531
A-602
Husárová Ingridaodborná administratívna pracovníčka
Húsenicová Jarmila, doc. Ing. arch., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 646
C 1908
MOmzdová účtovníčka
+421 (2) 32 888 477
C 0313
Hykš Pavel, prof. Ing., PhD.SvF
emeritný profesor
Chabroňová Jana, Ing., PhD.KGTE
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 669
C 0913jana.chabronova@stuba.sk
Chamulová Barbara, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 316
C 1014
Chlaň Mário, Ing.
doktorand
Chlebo Maroš, Ing.SvF
oponent
Chmelíková Erika, Ing.oponentka
qvitazkova@stuba.sk
Chmelík Vojtech, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 630
C 1914vojtech.chmelik@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 402
C 0718
ivan.chmurny@stuba.sk
Choleva Radoslav, Ing.KGDE
doktorand
radoslav.choleva@stuba.sk
upratovač - upratovačka
denisa.chrenkova@stuba.sk
Christina ChristopoulouSvFbudúca zahraničná študentka
xchristina@stuba.sk
CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 512
CIT 4/2
Ibolya Gergő, Ing.KMDGdoktorand
gergo.ibolya@stuba.sk
KGZA
doktorand
tomas.ic@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 609
C 1311
SvF
budúci zahraničný študent
xilicic@stuba.sk
Imrišek Martin, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 917 669 453
Mýtna ul. 5.p.
martin.imrisek@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 459
C 0712rastislav.ingeli@stuba.sk
knihovník
+421 (2) 32 888 576
branislav.ivancaj@stuba.sk
Ivánková Oľga, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 260C 1821
oponent
qivan@stuba.sk
Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing.konzultantka
qizvoltova@stuba.sk
Jacko Miloš, Ing., PhD.oponentqjacko@stuba.sk
SvFoponent
qjadron@stuba.sk
CL
dohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 43 336 100
maria.jaduscakova@stuba.sk
SvFoponentka
C 1420
qjagerska@stuba.sk
KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 438
C 0711
SvFoponentqjakus@stuba.sk
Jamnická Jana, Ing.
oponentka
Jamnický Martin, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 649
C 0604martin.jamnicky@stuba.sk
Janák Juraj, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 537
A-607
Janečková GabrielaCIT
dohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 32 888 511
CIT 1/2
qjaneckova@stuba.sk
SvF
oponent
qjanik@stuba.sk
Jankovič Ivan, Ing.
oponent
KTESdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 221
C 2001
eva.jankovichova@stuba.sk
Jánošková Taťjana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 636C 1414tatjana.janoskova@stuba.sk
Jánoš Pavol, Mgr.
doktorand
SvFoponent+421 (2) 32 888 65914.posch./11qjanuska@stuba.sk
Jarský Čeněk, prof. Ing., FEng., DrSc.SvF
oponent
oponent
Jenča Gejza, doc. Mgr., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 430C 0419gejza.jenca@stuba.sk
KSME
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 364
C 1819
Ježko Ján, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 338A-314
Josai Tomáš, Ing.KKPS
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
tomas.josai@stuba.sk
doktorandka
Jurči Milan, Mgr., PhD.KFYZ
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 484
C 0301
KTES
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 32 888 560
C 1002
ivan.juricek@stuba.sk
Jurka Pavol, Ing., PhD.oponent
qjurka@stuba.sk
oponent
qkabele@stuba.sk
oponent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
Kadlec Richard, Ing.SvF
oponent
qkadlec@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
A-305
SvF
oponent
qkala@stuba.sk
KMDG
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 417
C 0413
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 405
C 0409
Kalinová Gabriela, Ing., PhD.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 918 669 108
Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.oponentqkalousek@stuba.sk
KTZBdocent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 661C 1401daniel.kalus@stuba.sk
OPVVpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 32 888 393
C 0107
erika.kanalova@stuba.sk
Kandera Miroslav, Ing.KVHKdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemmiroslav.kandera@stuba.sk
doktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
oponent
Karpel Michal, Ing. arch.
externý spolupracovník
qkarpel@stuba.sk
KARCH
doktorandka
+421 (2) 32 888 465
C 0721magdalena.kassakova@stuba.sk
Katunský Dušan, prof. Ing., PhD.
oponent
OPupratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
SvFbudúci zahraničný študent
xkayao@stuba.sk
SvFoponent
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 503
A 4/421
SvF
oponent
+421 (2) 32 888 223
blok C 16. p č. dv 13
Keseli Ondrej, Ing., PhD.oponent
+421 (2) 32 888 295
A 4/424
Keszegh Martin, Ing.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 637
14.posch./17
KVHK
doktorandka
+421 (2) 32 888 625C 1211anita.keszeliova@stuba.sk
Kiss Daniel, Ing.oponent
OP
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
upratovač - upratovačka
monika.kissova@stuba.sk
Kišoňová JankaMOmzdová účtovníčka+421 (2) 32 888 475
C 0312
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
KKDKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 378
A 514
Klčo Tomáš, Ing.
oponent
Klem Josip, Ing.
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
josip.klem@stuba.sk
Klepsatel František, prof. Ing., PhD.SvF
emeritný profesor
C17 04
Klikáč Jakub, Ing. arch.SvFoponent
Klincová Veronika, Ing.KKPSdoktorandka
SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 681blok C 8.posch., č.dv.9qkmecova@stuba.sk
Knor Martin, prof. RNDr., PhD.KMDGprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 409
C 0410martin.knor@stuba.sk
Kocianová Valéria, Mgr.OPVVšpecialista pre styk s verejnosťou
+421 (2) 32 888 708
C 0310
valeria.kocianova@stuba.sk
Kocka Ľuboš, Ing.oponent
Koç Yusuf
budúci zahraničný študent
Kočický Dušan, Mgr., PhD.SvFoponent
KVHKprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 623C 1217
upratovač - upratovačka+421 (2) 32 888 201
alena.kohutova@stuba.sk
externý školiteľ
technická pracovníčka
+421 (2) 32 888 643
C 0610
Koleková Yvonna, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 332
C 1815
yvonna.kolekova@stuba.sk
Kolesárová Eva, Ing.SvF
oponentka
qkolesarova@stuba.sk
SvFoponent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0519
oponent
Komorníková Magdaléna, prof. RNDr., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 428
C 0502magdalena.komornikova@stuba.sk
Koník Ján, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 32 888 47314.posch./8qkonik@stuba.sk
oponent
+421 (2) 32 888 650
15.posch./15
Kopáčik Alojz, prof. Ing., PhD.KGDE
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 559
A-311
Kopecký Miloslav, doc. RNDr., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 277
C 1707
miloslav.kopecky@stuba.sk
KGZA, SvF
systémový integrátor, odborný asistent bez vedeckej hodnosti
Korček Pavol, Ing. arch., PhD.SvFoponent
+421 (2) 572 76 432
439
doktorandka
ÚSZ
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 701C 1505
oponent
qkorman@stuba.sk
doktorandkaA423
Kósa Balázs, Ing.
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C0511
Kosmály Juraj, Ing.oponent
qkosmaly@stuba.sk
oponent
qkostelecky@stuba.sk
KKPSdoktorand+421 (2) 32 888 645
C 1508
Koteš Peter, doc. Ing., PhD.SvFoponent
qkotes@stuba.sk
Kotiv Marína, Ing.KARCHdoktorandka
marina.kotiv@stuba.sk
Kotrasová Kamila, doc. Ing., PhD.SvFoponentka
qkotrasova@stuba.sk
SvF
oponent
qkouba@stuba.sk
Koudelková Daniela, doc. Ing., PhD.KTZB
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 631
C 1419daniela.koudelkova@stuba.sk
Kováčik Marián, Ing.SvF, KDOS
oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
A 5/523
KBKM
doktorand
A434
ÚVZKchyžná
Kováč Jozef, Ing.KKPS
doktorand
KKDKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 376A 513
Kovaľ Frederik, Ing.KHTE
doktorand
frederik.koval@stuba.sk
SvF
oponentka
qkovarovah@stuba.sk
pokladníčka+421 (2) 32 888 469C 0001maria.kozankova@stuba.sk
Krafčík Milan, Ing., PhD.KTZBvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 633
C 1420
milan.krafcik@stuba.sk
KKPSdoktorand
matus.krajcik@stuba.sk
Krajčík Michal, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 650
C 1417
oponent
qkrajcik@stuba.sk
SvF
oponent
KSME
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 690C 1820
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 253C 1821
KKPS
doktorandka
barbora.kralova@stuba.sk
Krejsa Martin, prof. Ing., PhD.oponent
SvFemeritný profesor+421 (2) 32 888 615
C13 18
jozef.kris@stuba.sk
Krištofič Štefan, Ing.KTESdoktorandstefan.kristofic@stuba.sk
SvF
oponent
KMDGdocentka CSc.,PhD.
Krivdová Stela, Ing.OPVV
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 32 888 723
C 0106
Križma Martin, Ing., PhD.SvFoponent
qkrizma@stuba.sk
ÚVZK
chyžná
jana.krocita@stuba.sk
Krullová IvetaŠO
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 725
prízemie C-0007
iveta.krullova@stuba.sk
Krušinský Peter, Ing. arch., PhD.SvFoponent
Kubáň Martin, Ing.KVHK
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
C 1204
martin.kuban@stuba.sk
Kubica Martin, Ing.oponent
Kubica Matej, Ing.KTZBdoktorand
OPvrátnik
milena.kubincova@stuba.sk
doktorandka+421 (2) 32 888 276C 1720eliska.kucova@stuba.sk
Kudiváni Lucia, Ing.SvFoponentka
Kudláček JaroslavÚVZK
vedúci účelového zariadenia
+421 327 798 192
jaroslav.kudlacek@stuba.sk
Kudláčková Jana
hospodár
ÚVZKskladníčka
jana_kudlackova@stuba.sk
Kucharík Ján, Ing., PhD.oponent
Kukučka Vendelín, Ing.SvF
oponent
qkukuckav@stuba.sk
KARCH
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 607C 1905jozef.kuran@stuba.sk
Kurčová Mária, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 660C 1413maria.kurcova@stuba.sk
doktorand
Kusý Marián, Ing.SvF
oponent
qkusy@stuba.sk
Kušnier Milan
vrátnik
Kutiš Vladimír, prof. Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 452A707
SvF
oponentka
qkuva@stuba.sk
oponent
marian.kuvik@stuba.sk
Kuzma Jozef, doc. Ing., PhD.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 679
10/9
Kvasnicová Helenatechnická pracovníčka+421 (2) 32 888 535
A-606
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 426
C 1911magdalena.kvasnicova@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 32 888 619
C 1115
Kyncl Miroslav, prof. Dr. Ing.SvF
oponent
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 390
A-310apeter.kyrinovic@stuba.sk
Kyseľ Peter, Ing.doktorand
peter.kysel@stuba.sk
Labat Marija Mihaela, Ing.doktorandka, odborná administratívna pracovníčka+421 (2) 32 888 625C 1211marija.labat@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 386
A 4/418a
Lamperová Katarína, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 256
C 1810
katarina.lamperova@stuba.sk
Langová Aneta, Ing.EOpracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 722
C 0205aneta.langova@stuba.sk
Lapin MichalCIT
pracovník pre didaktickú techniku
+421 (2) 32 888 514
P 103
Lapos Jozef, prof. Ing., PhD.oponent
qlapos@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 466
prízemie C-0003antonia.lascekova@stuba.sk
OPupratovač - upratovačka
viera.latkova@stuba.sk
doktorand
lukas.lederer@stuba.sk
Lederer Martin, Ing., Ph.D.
oponent
qmartinlederer@stuba.sk
Ledererová Miriam, Ing., PhD.KMTIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 521
C 0803
oponent
oponent
SvF
oponent
Lesňáková Valéria, Ing. arch.
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 32 888 587C 0108
doktorand
+421 (2) 32 888 342
A-613
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 528
A-629
pavol.letko@stuba.sk
Letovanec Peter, Ing.SvF
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 297A-631
Lichner Ľubomír, Ing., DrSc.SvFexterný školiteľ
Lipták Imrich, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 32 888 390A-310aqliptaki@stuba.sk
Lipták Miroslav, Ing., PhD.SvFoponent
+421 (2) 32 888 396
A-307qliptakm@stuba.sk
CITprac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 714
CIT 11/3ondrej.lison@stuba.sk
PAMO
pracovníčka pre personálne činnosti
+421 (2) 32 888 470
C 0110
SvFoponent
+421 (2) 32 888 454
C 7/01
SvFoponent
qlorincz@stuba.sk
Ľos Peter, Ing., PhD.SvFoponent
A 5/522qlos@stuba.sk
SvF
oponent
qlovas@stuba.sk
Lovásová Ľubica, Ing.
oponentka
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 257
A - 206
Lúčna OľgaOP
vrátnik
Lukovičová Jozefa, doc. RNDr., PhD.KFYZvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 403
C 0304
jozefa.lukovicova@stuba.sk
SvF
oponentka
+421 917 271 452
14.posch./4
SvF
oponent
qluzica@stuba.sk
Macák Marek, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 243
C 0514marek.macak@stuba.sk
Macko Rastislavúdržbár
rastislav.macko@stuba.sk
KTZB
doktorandka
dominika.mackova@stuba.sk
Maco Igor, Ing.oponentqmacoi@stuba.sk
Macura Viliam, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 279
C 1209
Mačaj Martin, doc. RNDr., PhD.
oponent
Madarasová Emília, Ing., PhD.SvFoponentka+421 (2) 32 888 650
15.posch./15
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 378
A 514
OPupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Mahríková Ivana, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 285
C 1714
Macháč Karol, Ing.SvF
oponent
qmachack@stuba.sk
Majdúch Dušan, prof. Ing., PhD.emeritný profesor
doktorandradovan.majer@stuba.sk
KVHK
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 618C 1212
Májovský Michal, Ing.SvFoponent
Majtánová Lucia, Ing., PhD.KBKM
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 503
A422
Makýš Oto, doc. Ing., PhD.KTES
nakladateľská zmluva, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 593
C 1011oto.makys@stuba.sk
Makýš Peter, doc. Ing., PhD.KTES
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 596C 1009peter.makys@stuba.sk
Máleková MonikaŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 32 888 478
prízemie C-0008
OPVV, KVHKdoktorandka, špecialista pre styk s verejnosťou+421 (2) 32 888 578C 0116marcela.maliarikova@stuba.sk
oponent
qmalisp@stuba.sk
Marčiš Marián, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 427
A-322marian.marcis@stuba.sk
Mardan Ahmad Iqbal
budúci zahraničný študent
xmardan@stuba.sk
Marečková Alena, Ing.PAMOvedúca útvaru ľudských zdrojov
+421 (2) 32 888 425
SvFoponent
Mária Trojanová, doc. Ing., PhD.SvFoponentkaqmariat@stuba.sk
Marko Ivana, Ing.doktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 271C1715
Marko Rastislav, Ing.SvFoponent
oponent
doktorand+421 (2) 32 888 256C 1810
Marton Michal, Ing.doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
dohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 32 888 583
A 226
Masárová LenkaÚVZK
čašník
Masarovičová Mária, Ing., PhD.
konzultantka
+421 (2) 32 888 673
23/9
Masaryk Michal, doc. Ing., PhD.KTZB, SvFdohoda o vykonaní práce, oponent
+421 (2) 57 296 342
359/3
michal.masaryk@stuba.sk
Maťašovský Martin, Ing. et Ing., MBASvFexterný spolupracovník
oponent
qmatejka@stuba.sk
Matiaško Slavomír, Ing., PhD.oponentqmatiasko@stuba.sk
Matiašovský Peter, Ing., PhD.
externý školiteľ
Matin Ghulam SakhiSvF
budúci zahraničný študent
xmatin@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Matulová Katarína, Ing., PhD.SvF
externá školiteľka
+421 (2) 32 888 681
blok C 8.posch., č.dv. 10
qmatulovak@stuba.sk
Matusová KatarínaEO
finančná účtovníčka
+421 (2) 32 888 208C 0212katarina.matusova@stuba.sk
Matúšek Richard, Ing., PhD.KTES
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 599C 1001richard.matusek@stuba.sk
Matúšová Miriam, Ing., PhD.
oponentka
+421 908 674 142
T-110
Mayer Pavol, Ing.doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Mazúrová Daniela, Ing.oponentka, dohoda o vykonaní práce
oponent
Medveď Igor, prof. RNDr., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 421
C 0306
SvF
budúci zahraničný študent
xmerter@stuba.sk
Melcer Jozef, prof. Ing., DrSc.SvFoponent
qmelcer@stuba.sk
Melicher Ján, prof. Ing., PhD.emeritný profesor
+421 (2) 32 888 348
A-603
jan.melicher@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 400
C 1903
dusan.mellner@stuba.sk
CIT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 656
CIT 34/3
docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 397
C 0708
profesor DrSc.
+421 (2) 32 888 414
C 0402
radko.mesiar@stuba.sk
SvFdoktorand
Mészáros Tibor, Ing. et Ing., PhD.oponent
+421 (2) 59 274 668
9/16
qmeszaros@stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka+421 (2) 32 888 511CIT 1/3ludmila.micunekova@stuba.sk
KFYZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 421
patrik.mihala@stuba.sk
Mihalíková Želmíra, Ing.
vedúca ekonomického útvaru
+421 (2) 32 888 294
C 0207zelmira.mihalikova@stuba.sk
Michalcová Vladimíra, Ing., PhD.SvF
oponentka
qmichalcovav@stuba.sk
Michalica Miroslav, Ing. arch.oponent
Michalíková Ľubica, Mgr.
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 32 888 647
prízemie C-0006
KKPSdoktorandka
SvF
oponent
qmichlik@stuba.sk
SvFoponent
qmikita@stuba.sk
Miklánek Pavol, RNDr., CSc.SvF
externý školiteľ
qmiklanek@stuba.sk
Mikolai Imrich, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 479C 0603
SvF
oponent
qmikolajj@stuba.sk
Mikula Karol, prof. RNDr., DrSc.
profesor DrSc.
+421 (2) 32 888 418
C 0507
karol.mikula@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Minárik Marián, Ing., PhD.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 440
22/17
CIT
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 32 888 303
CIT 6/3
michal.minar@stuba.sk
SvF
oponent
Minárová Mária, doc. RNDr., PhD.KMDG
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 411
C 0406maria.minarova@stuba.sk
KKPSodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 457
C 0709katarina.minarovicova@stuba.sk
SvFoponent
qmindas@stuba.sk
Mišík Martin, Ing., PhD.SvFoponent
KKPS
doktorandka
Mitro VladimírKSME
technický pracovník
+421 (2) 32 888 209
C 1802
Miženková Svetlana
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576
svetlana.mizenkova@stuba.sk
Mlynár Peter, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 57 296 391304peter.mlynar@stuba.sk
Mogyorósi Františekprevádzkový elektrikár
Mohelníková Jitka, prof. Ing., PhD.SvF
oponentka
qmohelnikova@stuba.sk
KIC
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 32 888 577
Mohwinkel Fiona LouisaSvF
budúca zahraničná študentka
xmohwinkel@stuba.sk
Moilanen Pekkabudúci zahraničný študent
xmoilanen@stuba.sk
doktorandmaros.mojto@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti+421 (2) 32 888 536A-604
CITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 32 888 313CIT 10/3alexander.molnar@stuba.sk
SvF
oponentka
qmolnar@stuba.sk
Molnár Tomáš, Ing., PhD.SvF
externý spolupracovník
+421 (2) 59 274 584
qmolnart@stuba.sk
SvFoponentqmoravcikm@stuba.sk
KSMEdoktorandka
+421 (2) 32 888 247
C 1809
lydia.moroczova@stuba.sk
oponentka
qmoyzeova@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 566
C 1112
Možiešiková Katarína, Ing.SvFdohoda o pracovnej činnosti
qmoziesikova@stuba.sk
SvFoponent
KTZB
doktorandka
martina.mudra@stuba.sk
oponent
+421 (2) 32 888 347
A-620
milan.munko@stuba.sk
Murín Justín, prof. Ing., DrSc.externý spolupracovník+421 (2) 60 291 611
A704
justin.murin@stuba.sk
SvF
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 479333
Mydla Jakub, Ing.
doktorand, odborný administratívny pracovník
+421 (2) 32 888 619
C 1105
KARCHodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 464
C 1917
Naddourová Nora, Ing.doktorandka
oponent
qnad@stuba.sk
Nagy Juraj, Ing., PhD.SvFoponent
Nagyová ElenaEOpracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 32 888 497
C 0208elena.nagyova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
Nagy Zsolt, Ing.oponent+421 (2) 32 888 654C 15/22qnagyz@stuba.sk
ÚSZodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 553
C 1503
Nemcová Petra, Ing.oponentka+421 (2) 32 888 527530qnemcova@stuba.sk
Némethy Ladislav, Ing.
oponent
KVHKvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 621
C 1213
doktorand
matus.neusch@stuba.sk
externý spolupracovník
Niko Igor, Ing.
doktorand
+421 (2) 32 888 367A 505igor.niko@stuba.sk
Noskovičová Alenapracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 32 888 500
C 0215
Novák Adam, Ing.
doktorand
adam.novak@stuba.sk
SvF
oponent
externý školiteľ
qnovak@stuba.sk
Ntourlias Georgios
budúci zahraničný študent
xntourlias@stuba.sk
emeritný profesor
C 0707frantisek.ohrablo@stuba.sk
Ochabová Karolína, Ing.KVHKdoktorandka
karolina.ochabova@stuba.sk
Okasová ZdenkaŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 32 888 483
prízemie C-0009
KMDGdoktorand
KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
SvF
oponent
andrej.olah@stuba.sk
KKPS
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 450
C 0618
juraj.olbrimek@stuba.sk
Omeroglu OmerSvF
budúci zahraničný študent
Ondák Adrián, Ing.doktorand
Ondrášik Martin, Mgr., PhD.KGTEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 298
C 1705
martin.ondrasik@stuba.sk
Ondriaš Martin, Ing.SvFoponent
Ondrušková Lucia, Ing.KKDKdoktorandka
KHTE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 694C 1107martin.orfanus@stuba.sk
SvFexterný školiteľ
oponent
+421 (2) 32 888 473
14.posch./8qorgonik@stuba.sk
MOpracovníčka ekonomiky práce+421 (2) 32 888 493C 0314
dohoda o vykonaní práce, oponent
Ozturk Melih Firatbudúci zahraničný študent
xozturk@stuba.sk
Ožvat Aneta Alexandra, Ing.doktorandka
Palica Jozef, Ing.OPprevádzkový elektrikár
jozef.palica@stuba.sk
KKPS
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 441
C 0608milan.palko@stuba.sk
KKPS
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 460
C 0713
adela.palkova@stuba.sk
Paňák Pavel, Ing. arch.
oponent
C 1904pavel.panak@stuba.sk
Pániková Jana, Ing.pracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 32 888 259
C 0209
jana.panikova@stuba.sk
Pantáková Magdaléna, Ing.oponentka
Pápay Attila, Mgr.technický pracovník
attila.papay@stuba.sk
Papčo Juraj, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 345A-610juraj.papco@stuba.sk
Papčo Martin, doc. PaedDr., PhD.SvF
oponent
oponentka
qzamecnikova@stuba.sk
Parajka Juraj, Ing., PhD.
externý školiteľ
Park Seol Ah, MSc.doktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
SvF
budúci zahraničný študent
xparvathareddy@stuba.sk
Pašteka Roman, doc. RNDr., PhD.
oponent
qpasteka@stuba.sk
KBKM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 550
A 4/403
peter.paulik@stuba.sk
SvFoponentka
KKPSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 446C 0703
Pavelka Karel, prof. Dr. Ing.SvF
oponent
qpavelkak@stuba.sk
Pavlendová Gabriela, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 490
C 0309
gabriela.pavlendova@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 691
C 0802
Pavlovská Katarína, Mgr.pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 32 888 205
doktorand
martin.pavucek@stuba.sk
CL
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 387
A 4/435
oponent
SvF
externá školiteľka
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
anna.penkovova@stuba.sk
Peráčková Jana, doc. Ing., PhD.KTZB
docentka CSc.,PhD.
+421 908 453 734C 1403jana.perackova@stuba.sk
SvFexterná spolupracovníčkaqpeskova@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 700
C 1506
zora.petrakova@stuba.sk
Petrányi JánOP
vrátnik
jan.petranyi@stuba.sk
Petráš Dušan, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 634C 1407
Petrík Adam, Ing.KKDKdoktorand
KTESodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 573
C 2003marek.petro@stuba.sk
doktorandka
SvF, KDOS
oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
A 5/523
KARCH
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 606
C 1901
Piršel Ladislav, Ing., PhD.SvFoponent
oponentka
Piterka Michal, Ing.SvFoponent
qpiterkam@stuba.sk
SvF
oponent
qplevak@stuba.sk
Podolec Ondrej, Ing.SvF
oponent
qpodolec@stuba.sk
vrátnik
+421 (2) 32 888 523
SvF
oponent
qpolakv@stuba.sk
ÚVZK
čašník
Poliak Martin, Ing.KARCH
doktorand
martin.poliak@stuba.sk
Poliak Milan, Ing.SvFoponent
Poljaková Zuzana, Ing.
oponentka
qpoljakovaz@stuba.sk
SvF
oponent
C 1706
qpollak@stuba.sk
SvF
oponentka
qpoorova@stuba.sk
Popeňažník JozefOPobsluhovač výťahov
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
oponent
Preda CosminSvF
budúci zahraničný študent
xpreda@stuba.sk
doktorandka
Prekop Ľubomír, Ing., PhD.KSME
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 445
C 1811
lubomir.prekop@stuba.sk
odborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 32 888 401B302a
Pribyl Peter, Ing.oponent
Priechodský Vladimír, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 43 336 100
CL-LNK-17 (Trnávka)
vladimir.priechodsky@stuba.sk
Priganc Sergej, doc. Ing., PhD.SvF
oponent
oponent
Prokopčák Lukáš, Ing., PhD.
oponent
KTES
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 695
C 1010
katarina.prokopcakova@stuba.sk
KARCH
doktorand
robert.provaznik@stuba.sk
Pružinec Filip, Ing.KGZA
doktorand
Prváková Slávka
dohoda o pracovnej činnosti
KSME
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 652
C 1808
martin.psotny@stuba.sk
SvF, KVHK
externá spolupracovníčka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qpsenakova@stuba.sk
SvF
oponentka
qpukanska@stuba.sk
emeritný profesor
oponent
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 439C 0620
Raczková Andrea, Ing.KZEIodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 32 888 702C 1305andrea.raczkova@stuba.sk
Rášová Alexandra, Ing., PhD.KGZAvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 342A-627
Rebenda Filip, Ing.SvF
oponent
Recký Jozef, Ing., PhD.hosťujúci profesor
Rehák Štefan, doc. RNDr., PhD.oponentqrehak@stuba.sk
šéfkuchár
ÚVZKchyžná
andrea.repkova@stuba.sk
pracovníčka správy majetku
+421 (2) 32 888 474C 0214erika.revayova@stuba.sk
SvFoponentka
Rigová Viola
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
viola.rigova@stuba.sk
Rísiková HelenaOPpracovníčka pre ubytovacie služby v ŠD+421 445 291 246
oponent
SvF
externý školiteľ
Rojko Ľuboš, Ing., PhD.SvF
konzultant, oponent
qrojko@stuba.sk
ÚVZKchyžná
Roško VladimírÚVZKúdržbár
vladimir.rosko@stuba.sk
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 639A-303jana.rubinova@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 32 888 231
C 1813
Rückschlossová Tatiana, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 408C 0506
Ruhig Roman, Ing. arch. Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 239
C 1920
roman.ruhig@stuba.sk
Rumann Ján, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 570
C 1121
oponent
qrutsek@stuba.sk
Ruttmar Igor, Ing., PhD.
oponent
qruttmar@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.
C 1914monika.rychtarikova@stuba.sk
Řehák Ivan, akad. soch.
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 401
B302a
ivan.rehak@stuba.sk
oponent
qriha@stuba.sk
Sabová Zuzana, Ing.
doktorandka
zuzana.sabova@stuba.sk
KSMEdohoda o pracovnej činnostiqsadovsky@stuba.sk
budúci zahraničný študent
KKDK
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 366
A 504
Sánka Imrich, Ing.KTZB
dohoda o vykonaní práce, doktorand
KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 218
C 0408peter.sarkoci@stuba.sk
upratovač - upratovačka
OPupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
kvetoslava.sarkoziova@stuba.sk
Sawicka AgataSvFbudúci zahraničný študentxsawicka@stuba.sk
Sebera Josef, Ing., PhD.SvFoponent
qsebera@stuba.sk
Sedláček Tomáš, Ing.SvFoponent
Sedláčková Júlia, Mgr.OP
vrátnik
Sedlák Adrián, Ing.SvFoponent
qsedlaka@stuba.sk
SvF
oponent
qsedlakj@stuba.sk
Sedláková Lucia, Ing.
oponentka
+421 (2) 32 888 382A 4/426
Setvák Igor
pomoc. pracovník v prevádz. jednotke
+421 (2) 32 888 300
KHTEdoktorand+421 (2) 32 888 336
C 1102
SvF
oponent
Schlosser František, prof. Ing., PhD.SvFoponent
qschlosser@stuba.sk
Schlosser Peter, Dr. Ing.SvF, KDOSoponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
A 5/522
qschlosserp@stuba.sk
Schlosser Tibor, doc. Ing., CSc.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 357
A 5/527
SvF
oponentka
qsimanova@stuba.sk
doktorand
A423
anton.sivcak@stuba.sk
SvF
oponent
qskacel@stuba.sk
Skalík Lukáš, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 289
C 1406lukas.skalik@stuba.sk
ÚSZvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
C 1507
SvF, KARCHoponent, externý školiteľ, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Skuban Dušan, Ing.oponent
qskuban@stuba.sk
Slamka Peter, Ing.
oponent
qslamka@stuba.sk
Slašťan Ján, doc. Ing., PhD.SvF
oponent
Slávik Ivan, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 672C 0909ivan.slavik@stuba.sk
doktorand
juraj.slavkov@stuba.sk
Slezáková Lenka, Mgr.KARCHodborná administratívna pracovníčka
SvF, KVHK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, oponent
+421 (2) 32 888 622
C 1204
patrik.sleziak@stuba.sk
KKDKodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 368
A 512
externý spolupracovník
qslobodam@stuba.sk
archivár
+421 (2) 32 888 212
C 0111
zuzana.slovakova@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 573
A710
Smrek Peter, RNDr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 246C 0520
externý školiteľ
+421 (2) 32 888 286C 1308marek.sokac@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 448
C 1818
milan.sokol@stuba.sk
SvFemeritný profesor+421 (2) 32 888 689
A-309
Somorová Viera, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce, oponentka, externá spolupracovníčka+421 (2) 32 888 213C 1020
Sonnenschein Róbert, Ing., PhD.KBKModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 549
A 4/404
robert.sonnenschein@stuba.sk
Sopková Mariana, Mgr.SvFdohoda o pracovnej činnostiqsopkova@stuba.sk
SvFoponent
Sova Ondrej, Ing.
oponent
Sozuguzel IpekSvFbudúca zahraničná študentka
odborný asistent CSc.,PhD.
SvFoponentkaqstanekova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 709
C 0414
SvF
externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 260247
Stanko Štefan, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 280C 1304stefan.stanko@stuba.sk
Starovičová MáriaOP
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
Stašová Oľga, Mgr., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 405
C 0409
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
oponentka
Stoklasa Matúš, Ing.SvF
oponent
oponent+421 (2) 32 888 349A-621
Straková Zuzana, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 638
C 1409
KMTIodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 685
C 0807
KMDGodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 418
C 0507
Stupňanová Andrea, doc. Mgr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 416C 0403
KGTE
stavebný technička
+421 (2) 32 888 287
C 0917
eva.suchanekova@stuba.sk
oponent
qsuchanek@stuba.sk
Súľovská Monika, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 281
C 1703
emeritný profesor
+421 (2) 32 888 455A - 227
Svoboda Pavel, doc. Ing., CSc.oponent
Szabó Daniel, Mgr.KKPS
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 452
A lab. II.suterén
daniel.szabo@stuba.sk
Szabó Jakócs Veronika, Ing.KGZAdoktorandka
OPupratovač - upratovačka
OPupratovač - upratovačka
Szalayová Sylvia, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
Szatmári Daniel, Ing., PhD.SvF
oponent
SvFoponent
qszekely@stuba.sk
oponentka
+421 (2) 32 888 632
14.posch./2maria.szekyova@stuba.sk
Szlaur Erik, Ing.
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 32 888 715
CIT 3/2erik.szlaur@stuba.sk
Szőcs Štefan, Ing.SvF
oponent
KVHKprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 498
C 1205
Szóstakowski Maciej MarekSvF
budúci zahraničný študent
xszostakowski@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
Šabíková BeátaRegadministratívna pracovníčka v podateľni
+421 (2) 32 888 467
C 0111
KTZB, SvFdohoda o vykonaní práce, externá spolupracovníčka+421 (2) 32 888 631
C 1419
jana.sabikova@stuba.sk
SvFoponent
Šarvaicová Simona, Ing.doktorandka
A423
simona.sarvaicova@stuba.sk
tajomník fakulty
+421 (2) 32 888 471
C 0105
tomas.satura@stuba.sk
OP
obsluhovač výťahov
+421 (2) 32 888 307
peter.sebesta@stuba.sk
CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 918 665 028
CIT 3/2peter.sedivy@stuba.sk
oponent
qsedivy@stuba.sk
Šeliga Adam, Ing.doktorand+421 (2) 32 888 244C 0411
Šenšelová Žaneta, Ing.KBKMdoktorandka
zaneta.senselova@stuba.sk
Šereš Martinpracovník pre didaktickú techniku
+421 (2) 32 888 514
P 103
oponentka
Šiagiová Jana, doc. RNDr., PhD.KMDG
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 731
C 0412jana.siagiova@stuba.sk
Šíma Jaroslav, doc. Ing., CSc.SvF
oponent
Šimek Richard, Ing.
doktorand
+421 (2) 32 888 630
C 1913
KTZB
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 606C 1902vladimira.simkovicova@stuba.sk
Šimkovič Vladimír, prof. Ing. arch., PhD.externý školiteľ
+421 (2) 572 76 412
402vladimir.simkovic@stuba.sk
KZEI
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qsimkov@stuba.sk
Šimor Viliam, Ing., PhD.oponent+421 (2) 32 888 622C 12/2qsimor@stuba.sk
Šipošová Alexandra, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 407
C 0404
KMDGprofesor DrSc.+421 (2) 32 888 315
C 0405
jozef.siran@stuba.sk
Šivecová Monika, Ing.
oponentka
Škrinár Andrej, doc. Ing., PhD.KVHK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 617
C 1215andrej.skrinar@stuba.sk
KZEIprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 280
C 1302
ivona.skultetyova@stuba.sk
Škvarenina Jaroslav, prof. Ing., CSc.oponent
qskvarenina@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
C 1722
juraj.skvarka@stuba.sk
Šmotlák Marcel, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 581
C 1510
Šoltész Andrej, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 320
C 1118
andrej.soltesz@stuba.sk
KBKM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 384
A 4/432
julius.soltesz@stuba.sk
KGZAdoktorand
+421 917 669 453
Mýtna ul. 5.p.
KJAZodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 32 888 262
C 1806
Špirková Jana, doc. RNDr., PhD.oponentka
qspirkova@stuba.sk
Šťastný Patrik, Ing.doktorand
Štecák Róbert, Ing.KKDKdoktorand
robert.stecak@stuba.sk
Štefanič Pavol, Ing.KTZB
doktorand
pavol.stefanic@stuba.sk
Štefanovičová Michaela, Ing.doktorandka
michaela.stefanovicova@stuba.sk
Štefunková Zuzana, Ing., PhD.SvFoponentka+421 (2) 32 888 627C 12/9zuzana_stefunkova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 682
C 0805
zuzana.stefunkova@stuba.sk
SvFoponent+421 (2) 60 291 801
D703
qstevo@stuba.sk
knihovníčka
+421 (2) 32 888 576
veronika.stilhammerova@stuba.sk
oponent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 465
C 0719
miloslav.stujber@stuba.sk
Štujberová Magdaléna, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 370A 508magdalena.stujberova@stuba.sk
SvFoponent
Šulek Peter, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 571
C 1120
peter.sulek@stuba.sk
oponentka
Šurda Peter, Ing., PhD.externý školiteľ
qsurdap@stuba.sk
Šustek Miroslav, Ing.externý spolupracovník
qsustek@stuba.sk
Šutúš Marek, Ing.doktorandmarek.sutus@stuba.sk
SvF
oponent
qsvabensky@stuba.sk
doktorandka
eva.svarcova@stuba.sk
Švecová Zuzana, Mgr.PAMOpracovníčka pre personálne činnosti
+421 (2) 32 888 305
C 0109
zuzana.svecova@stuba.sk
Táborská Katarína, Ing.SvF
oponentka
Takács Jakub, Ing.doktorand
Takács Ján, prof. Ing., PhD.KTZBprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 635
C 1412
Tall Andrej, RNDr., PhD.
externý školiteľ
qtall@stuba.sk
CIT
pracovníčka v oblasti výpočtovej techniky
oponentka
qtatosova@stuba.sk
Tereňová Zuzana, RNDr., PhD.KMDG
odborná asistentka CSc.,PhD.
Tibenský Matúš, RNDr. Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 430
C 0419
oponent
qtkac@stuba.sk
Tomáň Peter, Ing.
oponent
qtomanp@stuba.sk
SvF
externý školiteľ
+421 (2) 32 888 436
C 0704qtomasovic@stuba.sk
KMDG
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C 0511
oponent
qtomik@stuba.sk
pracovníčka ekonomiky práce+421 (2) 32 888 629C 0314magdalena.tomova@stuba.sk
Tonhauzer Ivan, Ing., PhD.SvF
oponent
+421 (2) 32 888 633
14.posch./20
Topilin Alexander, Ing. arch.KARCHdoktorand+421 (2) 32 888 239
C 1919
alexander.topilin@stuba.sk
Tóth Ondrej
prevádzkový zámočník
+421 (2) 32 888 3281. PP blok B
Tóthová Veronika, Ing., PhD.SvF
oponentka
+421 (2) 32 888 637
14.posch./17
qtothova@stuba.sk
oponent
A-322qtrhan@stuba.sk
Trizna Milan, doc. RNDr., PhD.SvFoponent
Tuček Ján, prof. Ing., CSc.oponent
qtucek@stuba.sk
Turček Milan, Ing.SvF
oponent
emeritný profesor+421 (2) 32 888 665
C 0903
peter.turcek@stuba.sk
Turis Matúš, Ing.KSMEdoktorand+421 (2) 32 888 231C 1813
Turza Róbert, Ing., PhD.SvF
oponent
Tvrdá Katarína, doc. Ing., PhD.KSMEdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 291
C 1822
doktorandka
SvF
oponent
qtywoniak@stuba.sk
Uba Markjoe Olunna, MSc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
markjoe.uba@stuba.sk
KMTI
doktorand
adam.uhlik@stuba.sk
Uhlík Vladimír, Ing.SvF
oponent
OPpracovníčka MTZ
+421 (2) 32 888 468
C 0114
andrea.uncikova@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 686
C 0103
stanislav.uncik@stuba.sk
Unucka Jan, doc. Ing., PhD.SvFoponentqunucka@stuba.sk
oponent
qurban@stuba.sk
KFYZodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 489
C 0303daniel.urban@stuba.sk
Urban František, prof. Ing., CSc.SvF
oponent
+421 (2) 57 296 150
031
Urbán Jozef, Ing., PhD.SvF
oponent
Urbanovská AnnaSekDodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 32 888 472
C 0104
anna.urbanovska@stuba.sk
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., PhD.SvFexterná spolupracovníčka
qurbaskova@stuba.sk
SvFoponentka+421 (2) 32 888 680blok C 8.posch., č.dv. 6quzakova@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 32 888 645
C 1508
SvF, KMDGvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, systémová integrátorka
+421 (2) 32 888 404
C 0521stefania.vaclavikova@stuba.sk
doktorand
patrik.vaclavik@stuba.sk
Vajda Peter, RNDr., PhD.
oponent
qvajda@stuba.sk
Vajdík Daniel, Ing.oponent
qvajdik@stuba.sk
KMDG
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 406
C 0515margita.vajsablova@stuba.sk
oponent
+421 (2) 32 888 28914.posch./6qvalasek@stuba.sk
Valašík Adrián, Ing., PhD.SvFoponent
+421 (2) 32 888 387
A 4/435
Valášková Ľubica, RNDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 404C 0521
Valent Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 727
C 1514
SvFoponent+421 (2) 32 888 538A-609qvalko@stuba.sk
Vanečková Diana, Ing.SvFoponentka
SvF
oponent
qvanicek@stuba.sk
SvF
oponent
Vaňurová Miroslava, Ing.SvFoponentka
qvanurova@stuba.sk
SvFoponentqvargat@stuba.sk
Vargová Andrea, Ing., PhD.KKPSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 437C 0717andrea.vargova@stuba.sk
Vargová Magdalénaupratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 201
OP
upratovač - upratovačka
SvF
externá spolupracovníčka
+421 (2) 32 888 618
C 1212
SvFoponentqvassj@stuba.sk
Vavrík Ivan, Ing.
doktorand
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 709
C 0414
knihovníčka
+421 (2) 32 888 495
Vavrovič Boris, Ing., PhD.KKPS
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 444
C 0605
KSMEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 32 888 311C 1804ivana.veghova@stuba.sk
Veleba HubertKGTEdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qveleba@stuba.sk
SvF
externá školiteľka
Venglár Michal, Ing., PhD.KSME
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 334
C 1803
Vidaković Aleksandar, Ing.KBKMdoktorand
A421
Vido Jaroslav, doc. Ing., PhD.oponent
Viglašová Lucia, Ing.oponentkaqviglasova@stuba.sk
Víchová Kamila, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 660
C 1413kamila.vichova@stuba.sk
Villamayor García-Asenjo, Ing., PhD.SvFexterný školiteľ
qvillamayor@stuba.sk
Viskupičová Katarína, Ing. arch.SvFoponentka
Vitková Justína, Ing., PhD.SvF
oponentka
Vlnková JanaOP
upratovač - upratovačka
+421 (2) 32 888 203
jana.vlnkova@stuba.sk
Vojčíková Viera
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 32 888 264C 1810viera.vojcikova@stuba.sk
oponent
qvojtassakj@stuba.sk
Vojtko Pavol, Ing.
oponent
SvFoponent
SvFoponentka
qvranayova@stuba.sk
SvF
oponentka
qvranovska@stuba.sk
Výleta Roman, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 727
C 1514roman.vyleta@stuba.sk
Vyskoč Eduard, Ing.oponentqvyskoc@stuba.sk
EOfinančná účtovníčka
+421 (2) 32 888 317
C 0209
Vyskot Ilja, prof. Ing., CSc.SvFoponent
Wagner Peter, doc. RNDr., PhD.SvF
oponent
Weigel Josef, doc. Ing., CSc.SvFoponent
oponent
KZEIdoktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 275
C 1712
reka.wittmanova@stuba.sk
Woszczek Filip
budúci zahraničný študent
Yazıcı DilanurSvFbudúca zahraničná študentka
Yıldırım MahirSvF
budúci zahraničný študent
budúci zahraničný študent
xyildiz@stuba.sk
Yilmaz Halil CagriSvF
budúci zahraničný študent
xyilmaz@stuba.sk
Zagyi Martin, Ing.
doktorand
SvFoponentqzachar@stuba.sk
Záchenský Dávid, Ing.
doktorand
KHUVodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 32 888 220
C 2008
Záleský Jan, doc. Ing., CSc.oponent
qzalesky@stuba.sk
emeritný profesor
Zelem Lukáš, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 630
C 1913lukas.zelem@stuba.sk
oponentka
qzelenakova@stuba.sk
SvF
oponent
qzelenyl@stuba.sk