16. 10. 2019  13:54 Vladimíra
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Stavebná fakulta. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Ábelová KatarínaKICknihovníčka+421 (2) 59 274 576katarina.abelova@stuba.sk
Ábrahámová Andrea, Ing.KMDGdoktorandkaandrea.abrahamova@stuba.sk
Abrahoim Iyad, Ing., PhD.KBKModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 551A 4/416iyad.abrahoim@stuba.sk
ALAMRO Bader I.M., Ing.KTESdoktorandbader.alamro@stuba.sk
Aleksić Milica, Ing.KVHKdoktorandkamilica.aleksic@stuba.sk
Ambroz Martin, Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0503martin.ambroz@stuba.sk
Anguš MarianKBKMtechnický pracovníkmarian.angus@stuba.sk
Antoniaci Igor, Ing.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 721igor.antoniaci@stuba.sk
Antošová Naďa, doc. Ing., PhD.KTESdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 595C 1003nada.antosova@stuba.sk
Arcieri TommasoSvFbudúci zahraničný študentxarcieri@stuba.sk
Arnould Matthias Marcel Jean, Ing.KARCHdoktorand+421 (2) 59 274 239C 1919matthias.arnould@stuba.sk
Ároch Rudolf, doc. Ing., PhD.KKDKdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 365A 503rudolf.aroch@stuba.sk
Augustín Tomáš, Ing., PhD.KBKMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 295A 4/424tomas.augustin@stuba.sk
Babiaková Gabriela, RNDr., CSc.SvFoponentkaqbabiakova@stuba.sk
Babinský Ján, Ing.SvFoponentqbabinsky@stuba.sk
Bacigál Tomáš, doc. Ing., PhD.KMDGdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 419C 0501tomas.bacigal@stuba.sk
Bačová Mitková Veronika, Ing., PhD.SvFexterná školiteľkaqbacovamitkova@stuba.sk
Bagoňa Miloslav, doc. Ing., PhD.SvFoponentqbagona@stuba.sk
Bajtala Marek, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 392A-304marek.bajtala@stuba.sk
Bajza Adolf, prof. Ing., PhD.SvFemeritný profesor+421 (2) 59 274 687blok C 8.posch., č.dv. 12bajza@stuba.sk
Baláž AndrejCITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 303CIT 6/3andrej.balaz@stuba.sk
Balážová LibušaKFYZodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 421C 0307libusa.balazova@stuba.sk
Balážová Pavla, Mgr.KJAZodborná asistentka bez vedeckej hodnostipavla.balazova@stuba.sk
Balažovjech Martin, Mgr., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 235C 0510martin.balazovjech@stuba.sk
Balcierák Ľuboš, Ing., PhD.SvFoponentqbalcierak@stuba.sk
Baliak František, prof. RNDr., PhD.SvFemeritný profesor+421 (2) 59 274 284C17 02qbaliak@stuba.sk
Bálint Gabriel, Ing., PhD.KDOSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 353A 5/535gabriel.balint@stuba.sk
Ballı Erkam VahdettinSvFbudúci zahraničný študentxballie@stuba.sk
Ballová Dominika, Mgr.KMDGdoktorandkaC0411dominika.ballova@stuba.sk
Baloghová Kristína, Ing., PhD.KTZBdohoda o vykonaní práceqbaloghovak1@stuba.sk
Baník Ivan, prof. RNDr., PhD.SvFemeritný profesor+421 (2) 59 274 489C 0303banik@stuba.sk
Baranová Júlia, Ing.KHUVodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 207C 2016julia.baranova@stuba.sk
Bárek Viliam, doc. Ing., PhD.SvFoponentqbarekv@stuba.sk
Barloková Danka, prof. Ing., PhD.KZEIprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 608C 1301danka.barlokova@stuba.sk
Barok Ivan, Ing.SvFoponentqbarok@stuba.sk
Baroková Dana, doc. Ing., PhD.KHTEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 693C 1111dana.barokova@stuba.sk
Bartalos Arpád, Ing.ÚVZKúdržbárarpad.bartalos@stuba.sk
Bartók Andrej, Ing., PhD.KBKModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 540A 4/431andrej.bartok@stuba.sk
Bartošová Kmeťková Jana, Ing., PhD.SvFoponentkaxkmetkovaj@stuba.sk
Bartoš Pavel, prof. Ing., PhD.SvFemeritný profesorA-318bartos@stuba.sk
Bauer Peter, Ing. arch.SvFexterný spolupracovník+421 (2) 59 274 464C 1919bauer@stuba.sk
Bederka Marián, Ing., PhD.KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 1015marian.bederka@stuba.sk
Bednarik Martin, doc. RNDr., PhD.SvFoponentqbednarikm1@stuba.sk
Bednárová Emília, prof. Ing., PhD.KGTEprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 675C 0901emilia.bednarova@stuba.sk
Beganová Juliana, Mgr., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 408C 0506juliana.mordelova@stuba.sk
Belániová Barbora, Ing.KTESdoktorandka, odborná administratívna pracovníčkabarbora.belaniova@stuba.sk
Belica Peter, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 588C16 14qbelica@stuba.sk
Belicová Michaela, Ing.SvFoponentkaqbelicova@stuba.sk
Belohorcová AnnaSekDodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 471C1/5anna.belohorcova@stuba.sk
Bendík Peter, Ing.SvFoponentqbendik@stuba.sk
Benedikovičová HelenaKBKModborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 705A 4/407helena.benedikovicova@stuba.sk
Benko Martin, RNDr., PhD.SvFoponentqbenko@stuba.sk
Benková Lenka, Ing.SvFoponentka+421 (2) 59 274 594C10/19aqbenkoval@stuba.sk
Benková ZuzanaKMDGodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 703C 0401zuzana.benkova@stuba.sk
Benko Vladimír, prof. Ing., PhD.KBKMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 554A 4/414vladimir.benko@stuba.sk
Beňová Kristína, PhDr.EOvedúca oddelenia finančného účtovníctva+421 (2) 59 274 729C2/7kristina.benova@stuba.sk
Beňovičová JanaOPpracovníčka MTZ+421 (2) 59 274 468C1/14jana.benovicova@stuba.sk
Bezák Bystrík, prof. Ing., PhD.SvFemeritný profesor+421 (2) 59 274 707A 5/531bezak@stuba.sk
Bezák Ivan, Ing., PhD.SvFoponentqbezak@stuba.sk
Bezděk Aleš, Mgr., PhD.SvFoponentqbezdek@stuba.sk
Bežuchová MonikaEOpracovníčka pre ekonomické činnosti
Bielek Boris, prof. Ing., PhD.KKPSprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 642C 0611boris.bielek@stuba.sk
Bieliková ZuzanaKKDKodborná administratívna pracovníčkazuzana.bielikova@stuba.sk
Bilančík Marek, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 573C10/16qbilancik@stuba.sk
Bilčík Juraj, prof. Ing., PhD.KBKMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 546A 4/408juraj.bilcik@stuba.sk
Binek Kamil, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 653C 1509kamil.binek@stuba.sk
Bisták Andrej, Ing.OPVV, KTESšpecialista pre styk s verejnosťou, doktorand+421 (2) 59 274 573C 1015andrej.bistak@stuba.sk
Bladová Diana, Ing.KMTIdoktorandkadiana.bladova@stuba.sk
Blaha Jozef, Ing., PhD.SvFdohoda o pracovnej činnostiblaha@stuba.sk
Blašková Ľubomíra, Ing. arch.SvFoponentkaqblaskova@stuba.sk
Blažo Adam, Ing.KKPSdoktorandadam.blazo@stuba.sk
Bobik Mikuláš, Ing., PhD.SvFoponentqbobik@stuba.sk
Boček Július, Ing.SvFoponentqbocek@stuba.sk
Bočkaj Jozef, Ing.KKPS, ÚSZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorandjozef.bockaj@stuba.sk
Bodó Juraj, Ing.SvFoponentqbodo@stuba.sk
Bogár Michal, Ing. arch.SvF, KARCHvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovníkmichal.bogar@stuba.sk
Bohunický Bohuš, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 655C 1512bohus.bohunicky@stuba.sk
Bolešová Mária, Ing.KBKMdoktorandkamaria.bolesova@stuba.sk
Borecká Eva, Ing. arch., PhD.KARCHodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 564C 1910eva.borecka@stuba.sk
Borovička Michal, Ing.SvFoponent+421 (2) 59 274 654C 15/22qborovicka@stuba.sk
Borovská Edina, Mgr., PhD.KJAZodborná asistentka CSc.,PhD.edina.borovska@stuba.sk
Borzovič Viktor, doc. Ing., PhD.KBKMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 542A 4/420viktor.borzovic@stuba.sk
Bosák Lukáš, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 655C 1512lukas.bosak@stuba.sk
Boskovičová OľgaOPvrátnikolga.boskovicova@stuba.sk
Božíková Jarmila, doc. Ing., PhD.KZEIdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 611C 1306jarmila.bozikova@stuba.sk
Bránický Filip, Ing.KARCHvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 59 274 239C 1920filip.branicky@stuba.sk
Braniš Marek, Ing.KDOSdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 59 274 359A 5/520marek.branis@stuba.sk
Brazdovič Martin, Ing.SvFoponentqbrazdovic@stuba.sk
Brček Martin, RNDr., PhD.KGTEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 288C 1723martin.brcek@stuba.sk
Brehovská Jana, Ing., PhD.SvFoponentka+421 (2) 59 274 391A-302qbrehovska@stuba.sk
Briatka Peter, Ing., PhD.KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 594C 1013peter.briatka@stuba.sk
Briatková Jana, Ing.SvFoponentkaqolsova@stuba.sk
Briatková Jana, Ing.SvFoponentkaqbriatkova@stuba.sk
Briestenská HelenaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 515helena.briestenska@stuba.sk
Brinzová LauraKICknihovníčka+421 (2) 59 274 495laura.brinzova@stuba.sk
Brodniansky Ján, Ing., PhD.KKDKodborný asistent CSc.,PhD.A 519jan_brodniansky@stuba.sk
Brodniansky Ján, prof. Ing., PhD.KKDKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 377A 507jan.brodniansky@stuba.sk
Brogyányi Gabriel, Ing. arch.SvFoponentqbrogyanyi@stuba.sk
Brunclíková EvaOPupratovač - upratovačkaeva.brunclikova@stuba.sk
Brunčák Peter, Ing.SvFoponent+421 (2) 59 274 396A-307qbruncak@stuba.sk
Brziak Adam, Ing.KVHKdoktorandadam.brziak@stuba.sk
Buček Daniel, Ing.KHTEdoktoranddaniel.bucek@stuba.sk
Buday Peter, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 459C 0712peter.buday@stuba.sk
Bugáň Jozef, Ing., PhD.SvFoponentqbugan@stuba.sk
Bucha Blažej, Ing., PhD.KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 342A-613blazej.bucha@stuba.sk
Buch Mário, Ing.KMTIdoktorandmario.buch@stuba.sk
Buchta Matej, Ing.SvFoponentqbuchta@stuba.sk
Bujna Peter, Ing.SvFoponentqbujna@stuba.sk
Bytčanková Lucia, Ing.KHTEdoktorandkalucia.bytcankova@stuba.sk
Cabadajová MarcelaŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 647prízemie C-0006marcela.cabadajova@stuba.sk
Cabadaj Roman, Ing., PhD.KHTEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 688C 1103roman.cabadaj@stuba.sk
Cabanová Terézia, Ing.KMTIdoktorandkaterezia.cabanova@stuba.sk
Cápayová Silvia, Ing., PhD.KDOSvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 355A 5/533silvia.capayova@stuba.sk
Cesnek Tomáš, Ing.SvFoponentqcesnekt@stuba.sk
Cibulová Michaela, Mgr.KTVYodborná asistentka bez vedeckej hodnostimichaela.cibulova@stuba.sk
Cimrák Ivan, prof. Mgr., PhD.SvFoponentqcimrak@stuba.sk
Cruz Samuel, Ing.KKPSdoktorandsamuel.cruz@stuba.sk
Csicsaiová Réka, Ing.KZEIdoktorandka+421 (2) 59 274 275C 1712reka.csicsaiova@stuba.sk
Csonková Monika, Mgr.KSMEodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 245A 229monika.csonkova@stuba.sk
Cvíčela Martin, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 63714.posch./17qcvicela@stuba.sk
Cyprich František, Ing.KVHKdoktorandfrantisek.cyprich@stuba.sk
Czikhardt Norbert, Ing.SvFoponentqczikhardt@stuba.sk
Czikhardt Richard, Ing.KGZAdoktorand+421 (2) 59 274 345A-610richard.czikhardt@stuba.sk
Čada Václav, doc. Ing., CSc.SvFoponentqcadav@stuba.sk
Čekon Miroslav, Ing., PhD.KFYZodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 489C 0303miroslav.cekon@stuba.sk
Čelko Ján, prof. Ing., PhD.SvFoponentqcelko@stuba.sk
Čepová Helena, Mgr.KTVYvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 265C 1809helena.cepova@stuba.sk
Čermák Oskar, doc. Ing., PhD.SvFoponentqcermako@stuba.sk
Černý Peter, Ing., PhD.SvFkonzultant+421 (2) 59 274 343A-612cerny@stuba.sk
Červeňanská Michaela, Ing.KHTEdoktorandka+421 (2) 59 274 563C 1110michaela.cervenanska@stuba.sk
Čistý Milan, prof. Ing., PhD.KVHKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 628C 1218milan.cisty@stuba.sk
Čubanová Lea, Ing., PhD.KHTEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 698C11 04lea.cubanova@stuba.sk
Čuhák Marek, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 503A 4/420qcuhak@stuba.sk
Čunderlík Róbert, Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 235C 0510robert.cunderlik@stuba.sk
Čurka Daniel, Ing., PhD.SvFoponentqcurka@stuba.sk
Čurpek Jakub, Ing., PhD.KKPS, ÚSZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 645C 1508jakub.curpek@stuba.sk
Dallemule Marian, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 561B/410qdallemule@stuba.sk
Danáčová Michaela, Ing., PhD.KVHKvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 627C 1214michaela.danacova@stuba.sk
Daniel Matej, prof. RNDr., PhD.SvFoponentqdaniel@stuba.sk
Daňová Kristína, Ing.SvFoponentka+421 (2) 59 274 342A-513qdanovak@stuba.sk
Deáková HildaOPupratovač - upratovačkahilda.deakova@stuba.sk
Deáková Karin, Ing.KKPSstavebný technička+421 (2) 59 274 453C 0609karin.deakova@stuba.sk
Decký Marián, Mgr., PhD.KTVYodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 556C 1811marian.decky@stuba.sk
Decký Martin, prof. Dr. Ing.SvFoponentqdecky@stuba.sk
Diblík Josef, prof. Ing., DrSc.SvFoponentqdiblik@stuba.sk
Dický Jozef, doc. Ing., PhD.KSMEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 318A 205jozef.dicky@stuba.sk
Dlhý Dušan, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 449C 0621dusan.dlhy@stuba.sk
Dobrý Jakub, Ing.KBKMdoktorandjakub.dobry@stuba.sk
Doláková Gréta, Ing.KVHKdoktorandkagreta.dolakova@stuba.sk
Doležal Michal, Ing.SvFoponentqdolezal@stuba.sk
Dolník Michal, Ing. Bc.SvFoponentqdolnikm@stuba.sk
Domonkosová Alica, Mgr.KICpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 577alica.domonkosova@stuba.sk
Dovinová ĽudmilaÚVZKkuchárkaludmila.dovinova@stuba.sk
Dragomirová Janette, Ing.SvFdoktorandkajanette.dragomirova@stuba.sk
Droščák Branislav, Ing., PhD.SvFoponentqdroscak@stuba.sk
Držík IvanOPdomovník - údržbár+421 (2) 43 336 100ivan.drzik@stuba.sk
Držík Milan, Mgr., PhD.SvFoponentqdrzik@stuba.sk
Ďubek Marek, Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 586C 20052001230110@stuba.sk
Ďubek Silvia, Ing., PhD.KTESodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 586C 2005silvia.hajduchova@stuba.sk
Dubík Marián, Ing.ŠO, SvFpracovník pre študijné záležitosti, systémový integrátor+421 903 430 163ext. pracovisko mimo svfmarian.dubik@stuba.sk
Dudáš Štefan, Ing.SvFoponentqdudas@stuba.sk
Ďuračiová Renata, doc. Ing., PhD.KGZAdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 534A-605renata.duraciova@stuba.sk
Ďurčo Miroslav, Ing.SvFoponentqdurco@stuba.sk
Ďurigová Mária, Ing.KVHKdoktorandkamaria.haburajova@stuba.sk
Dušička Peter, prof. Ing., PhD.KHTEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 565C 1106peter.dusicka@stuba.sk
Dzuriková Martina, Ing.SvFoponentkaqdzurikova@stuba.sk
Ecker Ľubomír, Ing.SvFoponentqecker@stuba.sk
Ehrhardt Nils FelixSvFbudúci zahraničný študentxehrhardt@stuba.sk
Ellingerová Helena, doc. Ing., PhD.KTESdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 229C 2007helena.ellingerova@stuba.sk
Erdélyi Ján, doc. Ing., PhD.KGDEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 390A-310a2001240138@stuba.sk
Fábryová Chalupková Karina, Ing., PhD.SvFoponentkaC 0910qfabryovachalup@stuba.sk
Faixová Chalachanová Jana, Ing., PhD.KGZAodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 297A-618jana.chalachanova@stuba.sk
Fajkus Petr, Ing., CSc.SvFoponentqfajkus@stuba.sk
Faktor Jakub, Ing.SvFoponentqfaktor@stuba.sk
Falubová EvaOPvrátnik+421 (2) 59 274 523eva.falubova@stuba.sk
Farinič Igor, Ing.CLstavebný technik+421 (2) 43 336 100igor.farinic@stuba.sk
Farkašová HelenaOPupratovač - upratovačkahelena.farkasova@stuba.sk
Fekete Vojtech, Ing.SvFoponentqfekete@stuba.sk
Fencík Róbert, Ing., PhD.KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 325A-628robert.fencik@stuba.sk
Feňovčíková Andrea, doc. RNDr., PhD.SvFoponentkaqfenovcikova@stuba.sk
Feranec Ján, doc. RNDr., DrSc.SvFoponentqferanec@stuba.sk
Ferenczy Karol, Ing.SvFoponentqferenczy@stuba.sk
Ferenčík Karol, Ing.SvFoponentqferencik@stuba.sk
Ferstl Karol, doc. Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkqferstl@stuba.sk
Fillo Ľudovít, prof. Ing., PhD.KBKMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 508A 4/402ludovit.fillo@stuba.sk
Filo Ján, prof. Ing., PhD.SvFoponentqfiloj@stuba.sk
Filo Tomáš, Ing.KKPSdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 59 274 653C 1509tomas.filo@stuba.sk
Fischer FelixSvFbudúci zahraničný študentxfischerf@stuba.sk
Földes Gabriel, Ing.KVHKdoktorandgabriel.foldes@stuba.sk
Follrichová VieraŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 483prízemie C-0009viera.follrichova@stuba.sk
Fondrková Nadežda, Mgr.MOpracovníčka pre plán práce a miezd+421 (2) 59 274 477C3/12Bnadezda.fondrkova@stuba.sk
Franek Michal, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 654C 0709michal.franek@stuba.sk
Frankovská Jana, prof. Ing., PhD.KGTEprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 624C 1701jana.frankovska@stuba.sk
Fraštia Marek, doc. Ing., PhD.KGDEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 398A-318marek.frastia@stuba.sk
Frimmer Michal, Ing., PhD.SvFoponentqfrimmer@stuba.sk
Frolkovič Peter, doc. RNDr., PhD.KMDGdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 719C 0509peter.frolkovic@stuba.sk
Frťalová Mária, Ing.KTZBdoktorandkaC 1420maria.frtalova@stuba.sk
Funtík Tomáš, Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 599C 1014tomas.funtik@stuba.sk
Füri Belo, doc. Ing., PhD.KTZB, SvFdohoda o vykonaní práce, externý spolupracovník+421 (2) 59 274 659C 1411furi@stuba.sk
Gaál Peter, Ing.CITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 714CIT 11/3peter.gaal@stuba.sk
Gábrišová AnnaKBKModborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 505A 4/411anna.gabrisova@stuba.sk
Gajdoš Ondrej, Ing.SvFoponentqgajdoso@stuba.sk
Gajdošová Katarína, doc. Ing., PhD.KBKMdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 382A 4/430katarina.halaszova@stuba.sk
Gajniak Ján Florián, JUDr.KHUVodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 226C 2017jan.gajniak@stuba.sk
Gajniak Ondrej, JUDr.KHUVvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 2012ondrej.gajniak@stuba.sk
Gambrill Debra, JUDr.KJAZvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 254C 1820debra.gambrill@stuba.sk
Garaj Marcel, Mgr.SvFdoktorandmarcel.garaj@stuba.sk
Gašpárek Jakub, Ing.KTZB, KBKMdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemjakub.gasparek@stuba.sk
Gašparík Jozef, prof. Ing., PhD.KTESprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 590C 1004jozef.gasparik@stuba.sk
Gažíková Soňa, Ing.KTZBdoktorandkasona.gazikova@stuba.sk
Geisse Robert, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 529A-316robert.geisse@stuba.sk
Gergel Simona, Ing.SvFoponentkaqprokopovas@stuba.sk
Gerhátová Ľubomíra, Ing., PhD.KGZAodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 536A-604lubomira.gerhatova@stuba.sk
Giertli Pavol, Ing.CITvedúci VS+421 (2) 59 274 319CIT 2/2pavol.giertli@stuba.sk
Giertlová AnnaCIToperátorka VS+421 (2) 59 274 656CIT 34/3anna.giertlova@stuba.sk
Girgle František, Ing., Ph.D.SvFoponentqgirgle@stuba.sk
Gomboš Milan, Ing., CSc.SvFexterný školiteľqgombos@stuba.sk
Gombošová Veronika, Ing.KTZBdoktorandkaveronika.gombosova@stuba.sk
Gondová TereziaKTZBtechnická pracovníčka+421 (2) 59 274 657C 1405terezia.gondova@stuba.sk
Gondová Zuzana, Ing.SvFoponentkaqgondova@stuba.sk
Grachová Alexandra, Ing.RPČpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 500C2/11alexandra.grachova@stuba.sk
Gramblička Miroslav, Ing., PhD.KHTE, OPvedúci prevádzkovej jednotky, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 481C1/13miroslav.gramblicka@stuba.sk
Gramblička Štefan, doc. Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 552A 4/412gramblicka@stuba.sk
Grébert Matej, Ing. arch.SvFoponentqgrebert@stuba.sk
Gregorová Jana, doc. Ing. arch., PhD.KARCHdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 426C 1912jana.gregorova@stuba.sk
Gregorová Valéria, Ing., PhD.KMTIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 224C 0804valeria.gregorova@stuba.sk
Greguš Martin, Ing., PhD.SvFoponentqgregus@stuba.sk
Gregušová Silvia, Ing., PhD.ÚSZvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 712C 1502silvia.gregusova@stuba.sk
Grejták František, Ing., PhD.SvFoponentqgrejtak@stuba.sk
Greňa Peter, Ing.SvFoponentqgrena@stuba.sk
Grešlík Pavol, Ing., PhD.SvFoponentqgreslik@stuba.sk
Grmanová Alžbeta, Mgr.KSMEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 230A 212alzbeta.grmanova@stuba.sk
Grofčík Eduard, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 645C 15/08qgrofcike@stuba.sk
Gron Alexander, Ing., PhD.SvFoponentqgron@stuba.sk
Grzybowska WeronikaSvFbudúca zahraničná študentkaxgrzybowska@stuba.sk
Gschwendt Ivan, prof. Ing., DrSc.SvFemeritný profesorqgschwendt@stuba.sk
Guba Peter, doc. Mgr., PhD.SvFoponentqgubap@stuba.sk
Guoth Peter, Ing.SvFoponentqguoth@stuba.sk
Gužík Matej, Ing., PhD.SvFoponentqguzik@stuba.sk
Gyürki Štefan, Mgr., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímstefan.gyurki@stuba.sk
Haburaj Martin, Ing.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 716CIT 2/2martin.haburaj@stuba.sk
Halaj Peter, prof. Ing., PhD.SvFoponentqhalaj@stuba.sk
Halaša Igor, Ing.SvFoponentqhalasa@stuba.sk
Halmová Dana, Ing., PhD.SvFexterná školiteľkaqhalmova@stuba.sk
Halúzová Dušana, Ing., PhD.SvFoponentka+421 (2) 59 274 645C 15/08qhaluzova@stuba.sk
Halvonik Jaroslav, prof. Ing., PhD.KBKMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 555A 4/415jaroslav.halvonik@stuba.sk
Handlovičová Angela, doc. RNDr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 417C 0413angela.handlovicova@stuba.sk
Hangyová Aneta, Ing.ÚSZvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímaneta.hangyova@stuba.sk
Hanko Martin, Ing., PhD.KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 594C 1019martin.hanko@stuba.sk
Hanuliak Peter, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 438C 0711peter.hanuliak@stuba.sk
Hanus Dušan, Ing.SvFoponentqhanusd@stuba.sk
Hargaš Michal, Ing., PhD.SvFoponentqhargas@stuba.sk
Hartman Peter, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.
Havlíček Peter, Ing.KBKMdoktorandpeter.havlicek@stuba.sk
Heč Tomáš, Ing.SvFoponentqhec@stuba.sk
Hegerová ĽubicaEOfinančná účtovníčka+421 (2) 59 274 208C2/8lubica.hegerova@stuba.sk
Hellová Katarína Eva, Ing.KMTIdoktorandkakatarina.hellova@stuba.sk
Hermann JurajKARCHhosťujúci profesor+421 (2) 59 274 464C 1918juraj.hermann@stuba.sk
Herzanová Zita, Mgr.KTVYodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 249C 1812zita.herzanova@stuba.sk
Herzánová Zuzana, Mgr.KTVYodborná asistentka bez vedeckej hodnostizuzana.herzanova@stuba.sk
Hesek Michal, Ing.SvFoponentqhesek@stuba.sk
Hideghéty Andrej, Ing.KGDEdoktorandandrej.hideghety@stuba.sk
Hirš MilanOPdomovník - údržbár
Hlaváček Michal, prof. Ing. arch.KARCHprofesor CSc.,PhD.C 1909michal.hlavacek@stuba.sk
Hlavčová Kamila, prof. Ing., PhD.KVHKprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 620C 1207kamila.hlavcova@stuba.sk
Hlubinová Vargová Lenka, Ing.SvFexterná školiteľkaqhlubinova@stuba.sk
Hodáková Dominika, Ing., PhD.KDOSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 354A 5/522dominika.hodakova@stuba.sk
Hofierka Jaroslav, prof. Mgr., PhD.SvFoponentqhofierka@stuba.sk
Holko Ladislav, RNDr., CSc.SvFexterný školiteľqholko@stuba.sk
Hollý Ivan, Ing., PhD.KBKModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 385A 4/433ivan.holly@stuba.sk
Hollý Ján, Ing.KKPS, ÚSZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 59 274 655C 1512jan.holly@stuba.sk
Holúbeková MargitaKICpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 577margita.holubekova@stuba.sk
Holzinger PaulSvFbudúci zahraničný študent
Honti Richard, Ing.KGDEdoktorandrichard.honti@stuba.sk
Horanská Ľubomíra, Mgr., PhD.SvFoponentka+421 (2) 59 325 332NB 630lubomira.horanska@stuba.sk
Horinková AnnaOPupratovač - upratovačkaanna.horinkova@stuba.sk
Horváth RastislavCIToperátor VS+421 (2) 59 274 656CIT 34/3rastislav.horvath@stuba.sk
Hoťka Martin, Ing., PhD.SvFoponentqhotka@stuba.sk
Hraška Jozef, prof. Ing., PhD.KKPSprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 458C 0622jozef.hraska@stuba.sk
Hrudka Jaroslav, Ing., PhD.KZEIodborný asistent CSc.,PhD.
Hruštinec Ľuboš, doc. Ing., PhD.KGTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 678C 0911lubos.hrustinec@stuba.sk
Hubová Oľga, doc. Ing., PhD.KSMEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 641A 220olga.hubova@stuba.sk
Hudecová Ľubica, Ing., PhD.KGDEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 530A-317lubica.hudecova@stuba.sk
Hulínová Zdenka, doc. Ing., PhD.KTESdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 597C 1012zdenka.hulinova@stuba.sk
Hulla Jozef, prof. Ing., DrSc.SvF, KGTEemeritný profesor, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 59 274 666C 0905hulla@stuba.sk
Hupka Tomáš, Ing.SvFoponentqhupka@stuba.sk
Hurtíková Daniela, Ing., PhD.KTZBdohoda o vykonaní práceqhurtikova@stuba.sk
Husár Ladislav, doc. Ing., PhD.KGZAdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 531A-602ladislav.husar@stuba.sk
Húsenicová Jarmila, doc. Ing. arch., PhD.KARCHdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 646C 1908jarmila.husenicova@stuba.sk
Hykš Pavel, prof. Ing., PhD.SvFemeritný profesorqhyks@stuba.sk
Chabroňová Jana, Ing., PhD.KGTEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 669C 0913jana.chabronova@stuba.sk
Chamulová Barbara, Ing., PhD.KTESodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 316C 1014barbara.chamulova@stuba.sk
Chlaň Mário, Ing.KKPSdoktorandmario.chlan@stuba.sk
Chlebo Maroš, Ing.SvFoponentqchlebo@stuba.sk
Chmelíková Erika, Ing.SvFoponentkaqvitazkova@stuba.sk
Chmelík Vojtech, doc. Ing., PhD.KARCHdocent CSc.,PhD.
Chmúrny Ivan, prof. Ing., PhD.KKPSprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 402C 0718ivan.chmurny@stuba.sk
Choleva Radoslav, Ing.KGDEdoktorandradoslav.choleva@stuba.sk
Chrenková DenisaOPupratovač - upratovačkadenisa.chrenkova@stuba.sk
Ibolya Gergő, Ing.KMDGdoktorandgergo.ibolya@stuba.sk
Ilavský Ján, prof. Ing., PhD.KZEIprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 609C 1311jan.ilavsky@stuba.sk
Imrišek Martin, Ing.KGZAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 917 669 453Mýtna ul. 5.p.martin.imrisek@stuba.sk
Ingeli Rastislav, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 459C 0712rastislav.ingeli@stuba.sk
Ivančaj BranislavKICknihovník+421 (2) 59 274 576branislav.ivancaj@stuba.sk
Ivánková Oľga, doc. Ing., PhD.KSMEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 260A 207olga.ivankova@stuba.sk
Ivan Peter, Ing., PhD.SvFoponentqivan@stuba.sk
Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing.SvFkonzultantkaqizvoltova@stuba.sk
Jadroň Juraj, Ing.SvFoponentqjadron@stuba.sk
Jaduščáková MáriaCLasistentka+421 (2) 43 336 100maria.jaduscakova@stuba.sk
Jakeš Erik, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 438C 0711erik.jakes@stuba.sk
Jakócsová Veronika, Ing.KGZAdoktorandkaveronika.jakocsova@stuba.sk
Jakuš Rastislav, Ing., PhD.SvFoponentqjakus@stuba.sk
Jamnická Jana, Ing.SvFoponentkaqjamnicka@stuba.sk
Jamnický Martin, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 649C 0604martin.jamnicky@stuba.sk
Janák Juraj, prof. Ing., PhD.KGZAprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 537A-607juraj.janak@stuba.sk
Janečková GabrielaCITdohoda o pracovnej činnostiqjaneckova@stuba.sk
Janík Adam, Ing.KHTEdoktorand+421 (2) 59 274 563C 1110adam.janik@stuba.sk
Janík Peter, Ing., PhD.SvFoponentqjanik@stuba.sk
Jankovič Ivan, Ing.SvFoponentqjankovici@stuba.sk
Jankovichová Eva, doc. Ing., PhD.KTESdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 221C 2001eva.jankovichova@stuba.sk
Jánošková Taťjana, Ing., PhD.KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 636C 1414tatjana.janoskova@stuba.sk
Jánoš Pavol, Mgr.KMDGdoktorandpavol.janos@stuba.sk
Januška Juraj, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 65914.posch./11qjanuska@stuba.sk
Javorek Tomáš, Ing.SvFoponentqjavorekt@stuba.sk
Jenča Gejza, doc. Mgr., PhD.KMDGdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 430C 0419gejza.jenca@stuba.sk
Jendželovský Norbert, prof. Ing., PhD.KSMEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 364A 226norbert.jendzelovsky@stuba.sk
Ježko Ján, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 338A-314jan.jezko@stuba.sk
Josai Tomáš, Ing.KKPSdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemtomas.josai@stuba.sk
Juhošová Dominika, Ing.KTZBdoktorandkadominika.juhosova@stuba.sk
Junasová Barbora, Ing.KTZBdoktorandkabarbora.junasova@stuba.sk
Jurči Milan, Mgr., PhD.KFYZodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 484C 0301milan.jurci@stuba.sk
Jurčo Martin, Ing.KKPSdoktorandmartin.jurco@stuba.sk
Juríček Ivan, doc. Ing., PhD.KTESdohoda o pracovnej činnosti+421 (2) 59 274 560C 1002juricek@stuba.sk
Jurigová Martina, Ing., PhD.ÚSZodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 654C 1503martina.jurigova@stuba.sk
Jurka Pavol, Ing., PhD.SvFoponentqjurka@stuba.sk
Kabele Karel, prof. Ing., CSc.SvFoponentqkabele@stuba.sk
Kačmařík Michal, doc. Ing., Ph.D.SvFoponentqkacmarik@stuba.sk
Kačur Jozef, prof. RNDr., DrSc.KFYZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 421jozef.kacur@stuba.sk
Kadlec Richard, Ing.SvFoponentqkadlec@stuba.sk
Kajánek Pavol, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.A-305pavol.kajanek@stuba.sk
Kala Jiří, doc. Ing., PhD.SvFoponentqkala@stuba.sk
Kalická Jana, doc. RNDr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 417C 0413jana.kalicka@stuba.sk
Kalina Martin, prof. RNDr., PhD.KMDGprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 405C 0409martin.kalina@stuba.sk
Kalinová Gabriela, Ing., PhD.ÚSZdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 918 669 108gabriela.kalinova@stuba.sk
Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.SvFoponentqkalousek@stuba.sk
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.KTZBdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 661C 1401daniel.kalus@stuba.sk
Kanalová ErikaOPVVpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 59 274 393C1/8erika.kanalova@stuba.sk
Kandera Miroslav, Ing.KVHKdoktorandmiroslav.kandera@stuba.sk
Kaniková Kristína, Ing.KKPSdoktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemkristina.kanikova@stuba.sk
Karpel Michal, Ing. arch.SvFexterný spolupracovníkqkarpel@stuba.sk
Katunský Dušan, prof. Ing., PhD.SvFoponentqkatunsky@stuba.sk
Kausitzová MonikaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201monika.kausitzova@stuba.sk
Kendický Peter, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 503A 4/421qkendicky@stuba.sk
Kerestúr Matej, Ing.SvFoponent+421 (2) 59 274 223blok C 16. p č. dv 13qkerestur@stuba.sk
Keseli Ondrej, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 295A 4/424qkeseli@stuba.sk
Keszegh Martin, Ing.SvFoponent+421 (2) 59 274 63714.posch./17qkeszegh@stuba.sk
Keszeliová Anita, Mgr.KVHKdoktorandkaanita.keszeliova@stuba.sk
Kimličková Tatiana, Ing.SvFdoktorandkatatiana.jurkovicova@stuba.sk
Kiss Daniel, Ing.SvFoponentqkiss@stuba.sk
Kissová AlžbetaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201alzbeta.kissova@stuba.sk
Kissová MonikaOPupratovač - upratovačkamonika.kissova@stuba.sk
Kišoňová JankaMOmzdová účtovníčka+421 (2) 59 274 475C3/12Ajanka.kisonova@stuba.sk
Kiššová JuditaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201judita.kissova@stuba.sk
Klas Tomáš, Ing., PhD.KKDKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 378A 514tomas.klas@stuba.sk
Klčo Tomáš, Ing.SvFoponentqklco@stuba.sk
Klem Josip, Ing.KKPSdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemjosip.klem@stuba.sk
Klepsatel František, prof. Ing., PhD.SvFemeritný profesorC17 04qklepsatel@stuba.sk
Klikáč Jakub, Ing. arch.SvFoponentqklikac@stuba.sk
Klincová Veronika, Ing.KKPSdoktorandkaveronika.klincova@stuba.sk
Kmecová Veronika, Ing., PhD.SvFoponentka+421 (2) 59 274 681blok C 8.posch., č.dv.9qkmecova@stuba.sk
Knor Martin, prof. RNDr., PhD.KMDGprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 409C 0410martin.knor@stuba.sk
Kocianová Valéria, Mgr.OPVVšpecialista pre styk s verejnosťou+421 (2) 59 274 708C3/10valeria.kocianova@stuba.sk
Kocka Ľuboš, Ing.SvFoponentqkocka@stuba.sk
Koç YusufSvFbudúci zahraničný študentxkocy@stuba.sk
Kohnová Silvia, prof. Ing., PhD.KVHKprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 623C 1217silvia.kohnova@stuba.sk
Kohútová AlenaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201alena.kohutova@stuba.sk
Kochánková SoňaKKPStechnická pracovníčka+421 (2) 59 274 643C 0610sona.kochankova@stuba.sk
Koleková Yvonna, doc. Ing., PhD.KSMEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 332A 225yvona.kolekova@stuba.sk
Kolesárová Eva, Ing.SvFoponentkaqkolesarova@stuba.sk
Kollár Branislav, Ing.SvFoponentqkollarb@stuba.sk
Kollár Michal, Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0519michal.kollar@stuba.sk
Komorníková Magdaléna, prof. RNDr., PhD.KMDGprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 428C 0502magdalena.komornikova@stuba.sk
Koník Ján, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 47314.posch./8qkonik@stuba.sk
Konkoľ Rastislav, Ing.SvFoponent+421 (2) 59 274 65015.posch./15qkonkol@stuba.sk
Kopáčik Alojz, prof. Ing., PhD.KGDEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 559A-311alojz.kopacik@stuba.sk
Kopčok Michal, Mgr.KFYZodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 485C 0305michal.kopcok@stuba.sk
Kopecký Miloslav, doc. RNDr., PhD.KGTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 277C 1707miloslav.kopecky@stuba.sk
Korčák Peter, Ing.KGZA, SvFsystémový integrátor, odborný asistent bez vedeckej hodnosti
Korček Pavol, Ing. arch., PhD.SvFoponent+421 (2) 572 76 432439pavol.korcek@stuba.sk
Korinek Jozef, Ing.ÚSZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 701C 1505jozef.korinek@stuba.sk
Korman Slavomír, Ing., CSc.SvFoponentqkorman@stuba.sk
Kormošová Ľudmila, Ing.KBKMdoktorandkaludmila.kormosova@stuba.sk
Kósa Balázs, Ing.KMDGdoktorandC0511balazs.kosa@stuba.sk
Kosmály Juraj, Ing.SvFoponentqkosmaly@stuba.sk
Kostelecký Jan, prof. Ing., DrSc.SvFoponentqkostelecky@stuba.sk
Kostelník Radovan, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 645C 1508radovan.kostelnik@stuba.sk
Koteš Peter, doc. Ing., PhD.SvFoponentqkotes@stuba.sk
Kotiv Marína, Ing.KARCHdoktorandkamarina.kotiv@stuba.sk
Kouba Jan, Ing.SvFoponentqkouba@stuba.sk
Koudelková Daniela, doc. Ing., PhD.KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 631C 1419daniela.koudelkova@stuba.sk
Kováčik Marián, Ing.SvF, KDOSoponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqkovacikm@stuba.sk
Kováčik Miroslav, Ing.KBKMdoktorandmiroslav.kovacik@stuba.sk
Kováčiková KatarínaÚVZKchyžnákatarina.kovacikova@stuba.sk
Kováč Jozef, Ing.KKPSdoktorandjozef.kovac@stuba.sk
Kováč Michal, Ing., PhD.KKDKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 376A 513michal.kovac@stuba.sk
Kovářová Helena, Ing.SvFoponentkaqkovarovah@stuba.sk
Kozánková MáriaEOpokladníčka+421 (2) 59 274 469C0maria.kozankova@stuba.sk
Krafčík Milan, Ing., PhD.KTZBvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 633C 1420milan.krafcik@stuba.sk
Krajčík Matúš, Ing.KKPSdoktorandmatus.krajcik@stuba.sk
Krajčík Michal, doc. Ing., PhD.KTZBdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 650C 1417michal.krajcik@stuba.sk
Krajčík Pavel, Ing.SvFoponentqkrajcik@stuba.sk
Krajčovič Juraj, Ing., PhD.SvFoponentqkrajcovicj@stuba.sk
Králik Juraj, prof. Ing., PhD.KSMEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 690A 202juraj.kralik@stuba.sk
Kralina Hoboth Katalin, PaedDr., PhD.KJAZodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 253C 1821katalin.hoboth@stuba.sk
Kráľová Barbora, Ing.KKPSdoktorandkabarbora.kralova@stuba.sk
Kriš Jozef, prof. Ing., PhD.SvFemeritný profesor+421 (2) 59 274 615C13 18kris@stuba.sk
Kriváček Jozef, Ing., CSc.SvFoponentqkrivacek@stuba.sk
Krivá Zuzana, doc. RNDr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.
Krivdová Stela, Ing.OPVVpracovníčka pre zahraničné vzťahy+421 (2) 59 274 723C1/7stela.krivdova@stuba.sk
Križanová Silvia, Ing.KKPSdoktorandkasilvia.krizanova@stuba.sk
Križma Martin, Ing., PhD.SvFoponentqkrizma@stuba.sk
Kročitá JanaÚVZKchyžnájana.krocita@stuba.sk
Krullová IvetaŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 725prízemie C-0007iveta.krullova@stuba.sk
Kubáň Martin, Ing.KVHKdoktorandmartin.kuban@stuba.sk
Kubica Martin, Ing.SvFoponentqkubica@stuba.sk
Kubica Matej, Bc.KTZBdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Kubincová MilenaOPvrátnikmilena.kubincova@stuba.sk
Kučová Eliška, Ing.KGTEdoktorandkaeliska.kucova@stuba.sk
Kudiváni Lucia, Ing.KTZB, SvFdoktorandka, oponentkalucia.kudivani@stuba.sk
Kudláček JaroslavÚVZKvedúci účelového zariadenia+421 327 798 192jaroslav.kudlacek@stuba.sk
Kudláčková JanaÚVZKhospodárjana.kudlackova@stuba.sk
Kudláčková JanaÚVZKskladníčkajana_kudlackova@stuba.sk
Kudrnová Lenka, Ing.KVHKdoktorandka+421 (2) 59 274 621C 1213lenka.korbelova@stuba.sk
Kukučka Vendelín, Ing.SvFoponentqkukuckav@stuba.sk
Kuráň Jozef, Ing. et Ing. arch. Mgr. art., PhD.KARCHodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 607C 1905jozef.kuran@stuba.sk
Kurčová Mária, Ing., PhD.KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 660C 1413maria.kurcova@stuba.sk
Kusý Marián, Ing.SvFoponentqkusy@stuba.sk
Kušnier MilanOPvrátnikmilan.kusnier@stuba.sk
Kutiš Vladimír, prof. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 452A707vladimir.kutis@stuba.sk
Kuva Tatiana, Ing. arch.SvFoponentkaqkuva@stuba.sk
Kuzma Jozef, doc. Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 67910/9qkuzmaj@stuba.sk
Kvasnicová HelenaKGZAtechnická pracovníčka+421 (2) 59 274 535A-606helena.kvasnicova@stuba.sk
Kvasnicová Magdaléna, doc. PhDr., PhD.KARCHodborná asistentka CSc.,PhD.C 1911magdalena.kvasnicova@stuba.sk
Květon Radomil, doc. Ing., PhD.SvFexterný školiteľ+421 (2) 59 274 619C 1115qkvetonr@stuba.sk
Kyncl Miroslav, prof. Dr. Ing.SvFoponentqkyncl@stuba.sk
Kyrinovič Peter, doc. Ing., PhD.KGDEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 390A-310apeter.kyrinovic@stuba.sk
Kyseľ Peter, Ing.KGDEdoktorandpeter.kysel@stuba.sk
Labat Marija Mihaela, Ing.KVHKdoktorandkamarija.labat@stuba.sk
Laco Kamil, Ing., PhD.KBKMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 386A 4/418akamil.laco@stuba.sk
Lacová Zuzana, Ing.KKPSdoktorandka+421 (2) 59 274 653C 1509zuzana.lacova@stuba.sk
Lamperová Katarína, Ing.KSMEdoktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 59 274 256A 215katarina.lamperova@stuba.sk
Langová Aneta, Ing.EOpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 722C2/1aneta.langova@stuba.sk
Lapin MichalCITpracovník pre didaktickú techniku+421 (2) 59 274 514P 103michal.lapin@stuba.sk
Lapos Jozef, prof. Ing., PhD.SvFoponentqlapos@stuba.sk
Laščeková Antónia, Ing.ŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 466prízemie C-0003antonia.lascekova@stuba.sk
Látková Tamara, Ing.KVHKdoktorandka+421 (2) 59 274 621C 1213tamara.latkova@stuba.sk
Látková VieraOPupratovač - upratovačkaviera.latkova@stuba.sk
Lederer Martin, Ing., Ph.D.SvFoponentqmartinlederer@stuba.sk
Ledererová Miriam, Ing., PhD.KMTIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 521C 0803miriam.ledererova@stuba.sk
Leitman Michal, Ing.SvFoponentqleitman@stuba.sk
Lepeš Marek, Ing.SvFoponentqlepes@stuba.sk
Lesňáková Valéria, Ing. arch.OPVVpracovníčka pre zahraničné vzťahy+421 (2) 59 274 587C1/ 9valeria.lesnakova@stuba.sk
Leško Martin, Ing.KGZAdoktorand+421 (2) 59 274 342A-613martin.lesko@stuba.sk
Leško Pavol, Ing.SvFoponentqlesko@stuba.sk
Letko Pavol, Ing., PhD.KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 528A-629pavol.letko@stuba.sk
Letovanec Peter, Ing.SvFoponentqletovanec@stuba.sk
Lieskovský Tibor, Ing., PhD.KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 297A-618tibor.lieskovsky@stuba.sk
Lichner Ľubomír, Ing., DrSc.SvFexterný školiteľqlichner@stuba.sk
Linhartová Eva, Ing. arch.KARCHdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqlinhartova@stuba.sk
Lipták Imrich, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 390A-310aqliptaki@stuba.sk
Lipták Miroslav, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 396A-307qliptakm@stuba.sk
Lisoň OndrejCITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 714CIT 11/3ondrej.lison@stuba.sk
Lisýová Beáta, Mgr.PAMOpracovníčka pre personálne činnosti+421 (2) 59 274 470C1/11beata.lisyova@stuba.sk
Lobotka Peter, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 454C 7/01qlobotkap@stuba.sk
Lörincz Alexander, Ing.SvFoponentqlorincz@stuba.sk
Ľos Peter, Ing., PhD.SvFoponentA 5/522qlos@stuba.sk
Lovás Jozef, Ing., PhD.SvFoponentqlovas@stuba.sk
Lovásová Ľubica, Ing.SvFoponentkaqlovasova@stuba.sk
Lovíšek Ján, prof. RNDr. Ing., DrSc.SvFemeritný profesor+421 (2) 59 274 257A - 206qlovisek@stuba.sk
Lúčna OľgaOPvrátnikolga.lucna@stuba.sk
Lukáčová Kristína, Ing., PhD.KZEIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 568C 17162001230158@stuba.sk
Lukovičová Jozefa, doc. RNDr., PhD.KFYZvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 403C 0304jozefa.lukovicova@stuba.sk
Lulkovičová Otília, doc. Ing., PhD.SvFoponentka+421 (2) 59 274 71114.posch./4qlulkovicova@stuba.sk
Lužica František, Ing.SvFoponentqluzica@stuba.sk
Macák Marek, Ing., PhD.KMDGodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 243C 05142001250458@stuba.sk
Macko RastislavÚVZKúdržbárrastislav.macko@stuba.sk
Maco Igor, Ing.SvFoponentqmacoi@stuba.sk
Macura Viliam, prof. Ing., PhD.KVHKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 279C 1209viliam.macura@stuba.sk
Mačaj Martin, doc. RNDr., PhD.SvFoponentqmacajm@stuba.sk
Madarasová Emília, Ing., PhD.SvFoponentka+421 (2) 59 274 65015.posch./15qmadarasovae@stuba.sk
Magura Martin, Ing., PhD.KKDKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 378A 514martin.magura@stuba.sk
Magurová DrahomíraOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201drahomira.magurova@stuba.sk
Mahríková Ivana, Ing., PhD.KZEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 285C 1714ivana.mahrikova@stuba.sk
Macháč Karol, Ing.SvFoponentqmachack@stuba.sk
Majdúch Dušan, prof. Ing., PhD.SvFemeritný profesorqmajduch@stuba.sk
Majer Radovan, Ing.KTESdoktorandradovan.majer@stuba.sk
Majorošová Martina, Ing., PhD.KVHKodborná asistentka CSc.,PhD.C 1212martina.majorosova@stuba.sk
Májovský Michal, Ing.SvFoponentqmajovsky@stuba.sk
Majtánová Lucia, Ing., PhD.KBKMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 503A 4/421lucia.majtanova@stuba.sk
Makýš Oto, doc. Ing., PhD.KTESdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 593C 1011oto.makys@stuba.sk
Makýš Peter, doc. Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 596C 1009peter.makys@stuba.sk
Máleková MonikaŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 478prízemie C-0008monika.malekova@stuba.sk
Maliariková Marcela, Ing.OPVV, KVHKdoktorandka, špecialista pre styk s verejnosťou+421 (2) 59 274 578C1/16marcela.maliarikova@stuba.sk
Mališ Peter, Ing.SvFoponentqmalisp@stuba.sk
Mánik Miroslav, Ing., PhD.KMDGodborný asistent CSc.,PhD.miroslav.manik@stuba.sk
Marčiš Marián, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 427A-322marian.marcis@stuba.sk
Mardan Ahmad IqbalSvFbudúci zahraničný študentxmardan@stuba.sk
Márföldi Monika, Ing.KSMEdoktorandka
Mária Trojanová, doc. Ing., PhD.SvFoponentkaqmariat@stuba.sk
Marko Ivana, Ing.KZEIdoktorandka+421 (2) 59 274 271C1715ivana.marko@stuba.sk
Marko Rastislav, Ing.SvFoponentqmarko@stuba.sk
Marková Romana, Ing.KVHKdoktorandka+421 (2) 59 274 621C 1213romana.markova@stuba.sk
Martin Lopušniak Martin, doc. Ing., PhD.SvFoponentqmartinlopusnia@stuba.sk
Marton Martin, Ing.KSMEdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 59 274 256A 215martin.marton@stuba.sk
Marton Michal, Ing.KZEIdoktorand
Marton Pavol, doc. Ing., PhD.ÚSZdohoda o pracovnej činnosti+421 (2) 59 274 583A 226marton@stuba.sk
Masárová LenkaÚVZKčašníklenka.masarova@stuba.sk
Masarovičová Mária, Ing., PhD.SvFkonzultantka+421 (2) 59 274 67323/9qmasarovicovam@stuba.sk
Masaryk Michal, doc. Ing., PhD.KTZB, SvFdohoda o vykonaní práce, oponent+421 (2) 57 296 193027michal.masaryk@stuba.sk
Matiaško Slavomír, Ing., PhD.SvFoponentqmatiasko@stuba.sk
Matiašková Lýdia, Ing.KBKMdoktorandka+421 (2) 59 274 381A 4/429lydia.matiaskova@stuba.sk
Matiašovský Peter, Ing., PhD.SvFexterný školiteľqmatiasovsky@stuba.sk
Matulová Katarína, Ing., PhD.SvFexterná školiteľka+421 (2) 59 274 681blok C 8.posch., č.dv. 10qmatulovak@stuba.sk
Matusová KatarínaEOfinančná účtovníčka+421 (2) 59 274 208C2/8katarina.matusova@stuba.sk
Matúšek Richard, Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 599C 1001richard.matusek@stuba.sk
Mayer Pavol, Ing.KTESdoktorandpavol.mayer@stuba.sk
Mazúrová Daniela, Ing.KTZBdohoda o vykonaní práceqmazurova@stuba.sk
Mecele Matej, Ing.SvFoponentqmecele@stuba.sk
Medľa Matej, Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0503matej.medla@stuba.sk
Medveď Igor, prof. RNDr., PhD.KFYZprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 403C 0306igor.medved@stuba.sk
Mehter Muhsin CanSvFbudúci zahraničný študentxmerter@stuba.sk
Melcer Jozef, prof. Ing., DrSc.SvFoponentqmelcer@stuba.sk
Melicher Ján, prof. Ing., PhD.SvFemeritný profesor+421 (2) 59 274 348A-603qmelicher@stuba.sk
Mellner Dušan, Ing. arch., PhD.KARCHodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 400C 1903dusan.mellner@stuba.sk
Meľuch PeterCITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 303peter.meluch@stuba.sk
Menďan Rastislav, doc. Ing., PhD.KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 397C 0708rastislav.mendan@stuba.sk
Mesiar Radko, prof. RNDr., DrSc.KMDGprofesor DrSc.+421 (2) 59 274 414C 0402radko.mesiar@stuba.sk
Mészáros Jakub, Mgr.KVHKdoktorandjakub.meszaros@stuba.sk
Mičuneková ĽudmilaCITodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 511CIT 1/3ludmila.dubovcova@stuba.sk
Mihala Patrik, Mgr.KFYZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 421patrik.mihala@stuba.sk
Mihalíková Želmíra, Ing.EOvedúca ekonomického útvaru+421 (2) 59 274 294C2/3zelmira.mihalikova@stuba.sk
Michalcová Vladimíra, Ing., PhD.SvFoponentkaqmichalcovav@stuba.sk
Michalica Miroslav, Ing. arch.SvFoponentqmichalica@stuba.sk
Michalíková Ľubica, Mgr.ŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 647prízemie C-0006lubica.michalikova@stuba.sk
Mikita Martin, Ing., PhD.SvFoponentqmikita@stuba.sk
Miklánek Pavol, RNDr., CSc.SvFexterný školiteľqmiklanek@stuba.sk
Mikolai Imrich, doc. Ing., PhD.KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 479C 0603imrich.mikolai@stuba.sk
Mikolaj Jan, prof. Ing., PhD.SvFoponentqmikolajj@stuba.sk
Mikula Karol, prof. RNDr., DrSc.KMDGprofesor DrSc.+421 (2) 59 274 418C 0507karol.mikula@stuba.sk
Milletti GretaSvFbudúca zahraničná študentkaxmilletti@stuba.sk
Minarechová Zuzana, Ing., PhD.KMDGvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímzuzana.faskova@stuba.sk
Minárik Marián, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 44022/17qminarik@stuba.sk
Minár Michal, Ing., PhD.SvFoponentqminar@stuba.sk
Minárová Mária, doc. RNDr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 411C 0406maria.minarova@stuba.sk
Minarovičová Katarína, Ing. arch., PhD.KKPSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 457C 0709katarina.minarovicova@stuba.sk
Minďaš Jozef, doc. Ing. RNDr., PhD.SvFoponentqmindas@stuba.sk
Mišík Martin, Ing., PhD.SvFoponentqmisik@stuba.sk
Mišovýchová Eva, Ing.KKPSdoktorandkaeva.misovychova@stuba.sk
Mitro VladimírKSMEtechnický pracovník+421 (2) 59 274 209A 210vladimir.mitro@stuba.sk
Miženková SvetlanaKICknihovníčka+421 (2) 59 274 576svetlana.mizenkova@stuba.sk
Mogyorósi FrantišekOPprevádzkový elektrikárfrantisek.mogyorosi@stuba.sk
Mohlerová DrahoslavaKICpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 577drahoslava.mohlerova@stuba.sk
Mojto Maroš, Ing.KKDKdoktorandmaros.mojto@stuba.sk
Mojzeš Marcel, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o pracovnej činnosti+421 (2) 59 274 536A-604mojzes@stuba.sk
Molnár Alexander, Ing.CITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 313CIT 10/3alexander.molnar@stuba.sk
Molnár Monika, Ing.SvFoponentkaqmolnar@stuba.sk
Moroczová Lýdia, Ing.KSMEdoktorandka+421 (2) 59 274 247A 222lydia.moroczova@stuba.sk
Moyzeová Milena, RNDr., PhD.SvFoponentkaqmoyzeova@stuba.sk
Možiešik Ľudovít, doc. Ing., PhD.KHTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 566C 1112ludovit.moziesik@stuba.sk
Možiešiková Katarína, Ing.SvFdohoda o pracovnej činnostiqmoziesikova@stuba.sk
Mravec Miroslav, Ing.SvFoponentqmravec@stuba.sk
Mrva KarolOPprevádzkový elektrikárkarol.mrva@stuba.sk
Mudrá Martina, Ing.KTZBdoktorandkamartina.mudra@stuba.sk
Muňko Milan, Ing.SvFoponent+421 (2) 59 274 347A-620xmunko@stuba.sk
Murín Justín, prof. Ing., DrSc.SvFexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 611A704justin.murin@stuba.sk
Musil Miloš, prof. Ing., CSc.SvFexterný spolupracovník+421 (2) 57 296 389243milos.musil@stuba.sk
Mydla Jakub, Ing.KHTEdoktorand, odborný administratívny pracovníkjakub.mydla@stuba.sk
Nádaská Zuzana, Ing. arch., PhD.KARCHodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 464C 1917zuzana.nadaska@stuba.sk
Naddourová Nora, Ing.KARCHdoktorandkanora.naddourova@stuba.sk
Naď Ľudovít, prof. Ing., PhD.SvFoponentqnad@stuba.sk
Nagy Juraj, Ing., PhD.SvFoponentqnagy@stuba.sk
Nagyová ElenaEOpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 497C2/4elena.nagyova@stuba.sk
Nagyová KatarínaOPupratovač - upratovačkakatarina_nagyova@stuba.sk
Nagy Zsolt, Ing.SvFoponent+421 (2) 59 274 654C 15/22qnagyz@stuba.sk
Nemcová Petra, Ing.SvFoponentka+421 (2) 59 274 527530qnemcova@stuba.sk
Némethová Ema, Ing.KTZBdoktorandka+421 (2) 59 274 473C 1408ema.nemethova@stuba.sk
Némethy Ladislav, Ing.SvFoponentqnemethy@stuba.sk
Németová Zuzana, Ing.KVHKdoktorandkazuzana.nemetova@stuba.sk
Neusch Matúš, Ing.KKDKdoktorandmatus.neusch@stuba.sk
Niko Igor, Ing.KKDKdoktorand+421 (2) 59 274 367A 505igor.niko@stuba.sk
Nosko Radovan, Ing.KVHKdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 59 274 622C 1204radovan.nosko@stuba.sk
Noskovičová AlenaRPČpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 500C2/11alena.noskovicova@stuba.sk
Novák Adam, Ing.KGZAdoktorandadam.novak@stuba.sk
Novák Pavel, prof. Ing., PhD.SvFoponentqnovakp1@stuba.sk
Novák Viliam, Ing., DrSc.SvFexterný školiteľqnovak@stuba.sk
Ntourlias GeorgiosSvFbudúci zahraničný študentxntourlias@stuba.sk
Ohrablo František, prof. Ing., PhD.SvFemeritný profesorC 0707ohrablo@stuba.sk
Ochabová Karolína, Ing.KVHKdoktorandkakarolina.zechelova@stuba.sk
Okasová ZdenaŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 483prízemie C-0009zdena.okasova@stuba.sk
OKOCK POLYCARP OMONDI, MSc.KMDGdoktorandpolycarp.okock@stuba.sk
Okša Gabriel, doc. Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímgabriel.oksa@stuba.sk
Olah Andrej, Ing. arch.SvFoponentxolaha@stuba.sk
Olbřímek Juraj, doc. Ing., PhD.KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 450C 0618juraj.olbrimek@stuba.sk
Omeroglu OmerSvFbudúci zahraničný študentxomeroglu@stuba.sk
Ondrášik Martin, Mgr., PhD.KGTEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 298C 1705martin.ondrasik@stuba.sk
Ondrejková DanielaKHUVodborná administratívna pracovníčkadaniela.ondrejkova@stuba.sk
Ondriaš Martin, Ing.SvFoponentqondrias@stuba.sk
Ondrušková Lucia, Ing.KKDKdoktorandkalucia.ondruskova@stuba.sk
Orfánus Martin, Ing., PhD.KHTEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 694C 1107martin.orfanus@stuba.sk
Orfánus Tomáš, RNDr., PhD.SvFexterný školiteľqorfanus@stuba.sk
Orgoník Dušan, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 47314.posch./8qorgonik@stuba.sk
Orosi Pavol, Ing., PhD.KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 2103pavol.orosi@stuba.sk
Oslayová EvaMOpracovníčka ekonomiky práce+421 (2) 59 274 493C3/13eva.oslayova@stuba.sk
Ozturk Melih FiratSvFbudúci zahraničný študentxozturk@stuba.sk
Palko Milan, doc. Ing. et Ing. arch., PhD.KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 441C 0608milan_palko@stuba.sk
Palková Adela, Ing., PhD.KKPSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 460C 0713adela.palkova@stuba.sk
Paňák Pavel, Ing. arch.SvFoponentC 1904pavol.panak@stuba.sk
Pániková Jana, Ing.EOpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 59 274 259C2/5jana.panikova@stuba.sk
Pantáková Magdaléna, Ing.SvFoponentkaqpantakova@stuba.sk
Panuška Jakub, Ing., PhD.KGTEodborný asistent CSc.,PhD.C 1721jakub.panuska@stuba.sk
Pápay Attila, Mgr.OPtechnický pracovníkattila.papay@stuba.sk
Papčo Juraj, Ing., PhD.KGZAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 345A-610juraj.papco@stuba.sk
Parajka Juraj, Ing., PhD.SvFexterný školiteľqparajka@stuba.sk
Park Seol Ah, MSc.KMDGdoktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímseol.park@stuba.sk
Parvathareddy SaichanduSvFbudúci zahraničný študentxparvathareddy@stuba.sk
Pašteka Roman, doc. RNDr., PhD.SvFoponentqpasteka@stuba.sk
Paulík Peter, doc. Ing., PhD.KBKMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 550A 4/403peter.paulik@stuba.sk
Paulovičová Jana, Ing.SvFoponentkaqpaulovicovaj@stuba.sk
Pavčeková Monika, Ing., PhD.KKPSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 446C 0703monika.pavcekova@stuba.sk
Pavlendová Gabriela, doc. Ing., PhD.KFYZdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 490C 0309gabriela.pavlendova@stuba.sk
Pavlík Vladimír, doc. Ing., PhD.KMTIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 691C 0802vladimir.pavlik@stuba.sk
Pavlovská Katarína, Mgr.KICpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 205katarina.pavlovska@stuba.sk
Pavúček Martin, Ing.KHTEdoktorandmartin.pavucek@stuba.sk
Pecník Miroslav, Ing.CL, KBKMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 59 274 387A 4/435miroslav.pecnik@stuba.sk
Pekár Ján, doc. RNDr., PhD.SvFoponentqpekar@stuba.sk
Pekárová Pavla, RNDr., DrSc.SvFexterná školiteľkaqpekarova@stuba.sk
Pelešková MartinaKMDGodborná administratívna pracovníčkaC 0505martina.omelkova@stuba.sk
Penkovová Anna, Mgr.KICpracovníčka pre edičnú a publik. činnosťanna.penkovova@stuba.sk
Peráčková Jana, doc. Ing., PhD.KTZBdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 480C 1403jana.perackova@stuba.sk
Petráková Zora, doc. Ing., PhD.ÚSZdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 700C 1506zora.petrakova@stuba.sk
Petrányi JánOPvrátnikjan.petranyi@stuba.sk
Petráš Dušan, prof. Ing., PhD.KTZBprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 634C 1407dusan.petras@stuba.sk
Petrík Adam, Ing.KKDKdoktorandadam.petrik@stuba.sk
Petro Marek, Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 573C 20032001230915@stuba.sk
Petrová Timea, Ing.KVHKdoktorandkatimea.petrova@stuba.sk
Petřvalský Gabriel, Ing.SvF, KDOSoponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqpetrvalsky@stuba.sk
Piačková Daniela, Ing.KGZAdoktorandkadaniela.piackova@stuba.sk
Piatka Jaroslav, Ing., PhD.KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 581C 1510jaroslav.piatka@stuba.sk
Pilař Pavol, Mgr. art. Ing., ArtD.KARCHdoktorand, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 606C 1901pavol.pilar@stuba.sk
Piršel Ladislav, Ing., PhD.SvFoponentqpirsel@stuba.sk
Pišteková Danica, Mgr. art., ArtD.SvFoponentkaqpistekova@stuba.sk
Piterka Michal, Ing.SvFoponentqpiterkam@stuba.sk
Plevák Milan, Ing., PhD.SvFoponentqplevak@stuba.sk
Podolec Ondrej, Ing.SvFoponentqpodolec@stuba.sk
Pokorný LadislavOPvrátnik+421 (2) 59 274 523ladislav.pokorny@stuba.sk
Pokrývka Ivan, Ing.OPVVšpecialista pre styk s verejnosťou+421 (2) 59 274 314C3/11ivan.pokryvka@stuba.sk
Polák Vladimír, Ing.SvFoponentqpolakv@stuba.sk
Polčanová LenkaÚVZKčašníklenka.polcanova@stuba.sk
Poliak Martin, Ing.KARCHdoktorandmartin.poliak@stuba.sk
Poliak Milan, Ing.SvFoponentqpoliak@stuba.sk
Poljaková Zuzana, Ing.SvFoponentkaqpoljakovaz@stuba.sk
Pollák Peter, Ing., PhD.SvFoponentC 1706qpollak@stuba.sk
Popeňažník JozefOPobsluhovač výťahovjozef.popenaznik@stuba.sk
Porubčinová Martina, Mgr., PhD.KHUVvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímmartina.porubcinova@stuba.sk
Pospíšil Pavel, doc. RNDr., Ph.D.SvFoponentqpospisilp@stuba.sk
Preda CosminSvFbudúci zahraničný študentxpreda@stuba.sk
Predajnianska Anna, Ing.KTZBdoktorandkaanna.predajnianska@stuba.sk
Prekop Ľubomír, Ing., PhD.KSMEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 445A 223lubomir.prekop@stuba.sk
Pribiš Miroslav, akad. soch.KARCHodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 401C 21/9miroslav.pribis@stuba.sk
Pribyl Peter, Ing.SvFoponentqpribylp@stuba.sk
Priechodský Vladimír, Ing., PhD.CLvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 43 336 100CL-LNK-17 (Trnávka)vladimir.priechodsky@stuba.sk
Priganc Sergej, doc. Ing., PhD.SvFoponentqpriganc@stuba.sk
Prítula Andrej, Ing., PhD.SvFoponentqpritula@stuba.sk
Prokopčák Lukáš, Ing., PhD.SvFoponentqprokopcak@stuba.sk
Prokopčáková Katarína, Ing., PhD.KTESodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 695C 1010katarina.prokopcakova@stuba.sk
Pružinec Filip, Ing.KGZAdoktorand
Prváková SlávkaSvFdohoda o pracovnej činnostiqprvakovas@stuba.sk
Psotný Martin, doc. Ing., PhD.KSMEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 652A 206martin.psotny@stuba.sk
Pšenáková Zuzana, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčkaqpsenakova@stuba.sk
Puškár Anton, prof. Ing., PhD.SvFemeritný profesorpuskara@stuba.sk
Quittner Pavol, prof. RNDr., DrSc.SvFoponentqquittner@stuba.sk
Rabenseifer Roman, doc. Dr. Ing. arch.KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 439C 0620roman.rabenseifer@stuba.sk
Raczková Andrea, Ing.KZEIodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 702C 1305andrea_stanova@stuba.sk
Rášová Alexandra, Ing., PhD.KGZAvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 342A-613alexandra.rasova@stuba.sk
Rattayová Viera, Ing.KVHKdoktorandkaviera.rattayova@stuba.sk
Ravinger Ján, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc.SvFemeritný profesor+421 (2) 59 274 532A 204ravingerj@stuba.sk
Rebenda Filip, Ing.SvFoponentqrebenda@stuba.sk
Recký Jozef, Ing., PhD.KKDKhosťujúci profesorjozef.recky@stuba.sk
Repka MarekÚVZKšéfkuchármarek.repka@stuba.sk
Repková AndreaÚVZKchyžnáandrea.repkova@stuba.sk
Révayová ErikaEOpracovníčka správy majetku+421 (2) 59 274 474C2/10erika.revayova@stuba.sk
Ridillová Soňa, Ing.SvFoponentkaqridillova@stuba.sk
Rigová ViolaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 203viola.rigova@stuba.sk
Rísiková HelenaOPpracovníčka pre ubytovacie služby v ŠD+421 445 291 246helena.risikova@stuba.sk
Rodenák Ľuboš, Ing.SvFoponentqrodenak@stuba.sk
Rodný Marek, Ing., PhD.SvFexterný školiteľqrodny@stuba.sk
Rošková EvaÚVZKchyžnáeva.roskova@stuba.sk
Rózsa Gergely, Ing.KZEIdoktorandgergely.rozsa@stuba.sk
Rubínová JanaKGDEodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 639A-303jana.rubinova@stuba.sk
Rubint Jakub, Ing.KSMEdoktorand+421 (2) 59 274 231A 221jakub.rubint@stuba.sk
Rückschlossová Tatiana, Mgr., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 408C 0506tatiana.ruckschlossova@stuba.sk
Ruhigová Ema, Ing. arch. Ing.KARCHdoktorandka+421 (2) 59 274 239C 1920ema.ruhigova@stuba.sk
Ruhig Roman, Ing. arch. Ing.KARCHdoktorand+421 (2) 59 274 239C 1920roman.ruhig@stuba.sk
Rumann Ján, Ing., PhD.KHTEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 570C 1121jan.rumann@stuba.sk
Rutšek Marian, Ing.SvFoponentqrutsek@stuba.sk
Ruttmar Igor, Ing., PhD.SvFoponentqruttmar@stuba.sk
Rychtáriková Monika, prof. Ing., PhD.KARCHprofesorka CSc.,PhD.C 1911monika.rychtarikova@stuba.sk
Řehák Ivan, akad. soch.KARCHodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 401C 21/9ivan.rehak@stuba.sk
Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.SvFoponentqriha@stuba.sk
Sandanus Jaroslav, doc. Ing., PhD.KKDKdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 366A 504jaroslav.sandanus@stuba.sk
Sánka Imrich, Ing.KTZBdoktorand
Sarkociová Remešíková Mariana, doc. Mgr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 248C 0508mariana.remesikova@stuba.sk
Sarkoci Peter, Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 218C 0408peter.sarkoci@stuba.sk
Sárköziová HajnalkaOPupratovač - upratovačkahajnalka.sarkoziova@stuba.sk
Sárköziová KvetoslavaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201kvetoslava.sarkoziova@stuba.sk
Sawicka AgataSvFbudúci zahraničný študentxsawicka@stuba.sk
Sebera Josef, Ing., PhD.SvFoponentqsebera@stuba.sk
Sedláček Tomáš, Ing.SvFoponentqsedlacek@stuba.sk
Sedláčková Júlia, Mgr.OPvrátnikjulia.sedlackova@stuba.sk
Sedlák Adrián, Ing.SvFoponentqsedlaka@stuba.sk
Sedlák Ján, Ing.SvFoponentqsedlakj@stuba.sk
Sedláková Lucia, Ing.SvFoponentka+421 (2) 59 274 382A 4/426qsedlakova@stuba.sk
Setvák IgorOPpomoc. pracovník v prevádz. jednotke +421 (2) 59 274 300igor.setvak@stuba.sk
Shenga Zinaw Dingetu, Ing.KHTEdoktorandzinaw.shenga@stuba.sk
Scherzer Otmar, Univ.-Prof. Dr. Dipl.-Ing.SvFoponentqscherzer@stuba.sk
Schlosser František, prof. Ing., PhD.SvFoponentqschlosser@stuba.sk
Schlosser Peter, Dr. Ing.SvF, KDOSoponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqschlosserp@stuba.sk
Schlosser Tibor, doc. Ing., CSc.KDOSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 707A 5/527tibor.schlosser@stuba.sk
Siman Cyril, Mgr.SvFdoktorandcyril.siman@stuba.sk
Simanová Iveta, Ing.SvFoponentkaqsimanova@stuba.sk
Sitár Marian, Ing.CITpracovník pre didaktickú techniku+421 (2) 59 274 514P 103marian.sitar@stuba.sk
Sivčák Anton, Ing.KBKMdoktorandanton.sivcak@stuba.sk
Skácel Roman, Ing., PhD.SvFoponentqskacel@stuba.sk
Skalík Lukáš, Ing., PhD.KTZBvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 289C 14062001240619@stuba.sk
Skalíková Ingrida, Ing.KTZB, ÚSZdoktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC 1507ingrida.nikova@stuba.sk
Skoček Iľja, Ing. arch.SvF, KARCHoponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqskocek@stuba.sk
Skuban Dušan, Ing.SvFoponentqskuban@stuba.sk
Slamka Peter, Ing.SvFoponentqslamka@stuba.sk
Slávik Ivan, doc. Ing., PhD.KGTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 672C 0909ivan.slavik@stuba.sk
Slezáková Lenka, Mgr.KARCHodborná administratívna pracovníčka
Sleziak Patrik, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 622C 1204xsleziak@stuba.sk
Slivanský Miloš, Ing., PhD.KKDKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 368A 512milos.slivansky@stuba.sk
Sloboda Matúš, Mgr., PhD.SvFexterný spolupracovníkqslobodam@stuba.sk
Slováková ZuzanaRegarchivár+421 (2) 59 274 212C22zuzana.slovakova@stuba.sk
Smola Alfonz, prof. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 573A710smola@stuba.sk
Smrek Peter, RNDr., PhD.KMDGodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 246C 0520peter.smrek@stuba.sk
Sokáč Marek, doc. Ing., PhD.KZEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 286C 1308marek.sokac@stuba.sk
Sokol Milan, prof. Ing., PhD.KSMEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 448A 230milan.sokol@stuba.sk
Sokol Štefan, prof. Ing., PhD.SvFemeritný profesor+421 (2) 59 274 689A-309qsokol@stuba.sk
Soldánová Veronika, Ing.KVHKdoktorandkaveronika.soldanova@stuba.sk
Somorová Viera, doc. Ing., PhD.KTESdohoda o pracovnej činnosti+421 (2) 59 274 213C 1020somorova@stuba.sk
Sonnenschein Róbert, Ing., PhD.KBKModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 549A 4/4042001250682@stuba.sk
Sopková Mariana, Mgr.SvFdohoda o pracovnej činnostiqsopkova@stuba.sk
Soták Roman, doc. RNDr., PhD.SvFoponentqsotakr@stuba.sk
Sova Ondrej, Ing.SvFoponentondrej.sova@stuba.sk
Sozuguzel IpekSvFbudúca zahraničná študentkaxsozuguzel@stuba.sk
Stacho Jakub, Ing., PhD.KGTEodborný asistent CSc.,PhD.
Staněková Kristína, Ing. arch., PhD.SvFoponentkaqstanekova@stuba.sk
Staneková Ľubica, RNDr., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 709C 0414lubica.stanekova@stuba.sk
Stanko Štefan, prof. Ing., PhD.KZEIprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 280C 1304stefan.stanko@stuba.sk
Starovičová MáriaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201maria.starovicova@stuba.sk
Stašová Oľga, Mgr., PhD.KMDGvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 248C 0508olga.drblikova@stuba.sk
Steindlbergerová KatarínaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201katarina.steindlbergerova@stuba.sk
Sternová Zuzana, prof. Ing., PhD.SvFoponentkaqsternova@stuba.sk
Stoklasa Matúš, Ing.SvFoponentqstoklasa@stuba.sk
Straka Jakub, Ing.SvFoponent+421 (2) 59 274 349A-621qstrakaj@stuba.sk
Straková Zuzana, doc. Ing., PhD.KTZBdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 638C 1409zuzana.kovarova@stuba.sk
Struhárová Alena, Ing., PhD.KMTIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 685C 0807alena.struharova@stuba.sk
Struhařová Petra, Ing. arch.KARCHdoktorandka+421 (2) 59 274 606C 1901petra.struharova@stuba.sk
Struk Peter, Mgr., PhD.KMDGodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 418C 0507peter.struk@stuba.sk
Stupňanová Andrea, doc. Mgr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 416C 0403andrea.stupnanova@stuba.sk
Sucháneková EvaKGTEstavebný technička+421 (2) 59 274 287C 0917eva.suchanekova@stuba.sk
Suchá Oľga, Ing.OPplavčík+421 (2) 59 274 509olga.sucha@stuba.sk
Súľovská Monika, Ing., PhD.KGTEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 281C 1703monika.sulovska@stuba.sk
Sumec Jozef, prof. Mgr. RNDr. Ing., DrSc.SvFemeritný profesor+421 (2) 59 274 455A - 227sumec@stuba.sk
Szabó Daniel, Mgr.KKPSvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 452A lab. II.suteréndaniel.szabo@stuba.sk
Szalayová Sylvia, Ing., PhD.KTESodborná asistentka CSc.,PhD.
Szatmári Daniel, Ing., PhD.SvFoponentqszatmari@stuba.sk
Székely Štefan, Ing.SvFoponentqszekely@stuba.sk
Szekeresová Renáta, Ing.KARCHdoktorandkarenata.szekeresova@stuba.sk
Székyová Mária, Ing.SvFoponentka+421 (2) 59 274 63214.posch./2qszekyova@stuba.sk
Szlaur Erik, Ing.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 715CIT 3/2erik.szlaur@stuba.sk
Szőcs Štefan, Ing.SvFoponentqszocs@stuba.sk
Szolgay Ján, prof. Ing., PhD.KVHKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 498C 1205jan.szolgay@stuba.sk
Szóstakowski Maciej MarekSvFbudúci zahraničný študentxszostakowski@stuba.sk
Šabíková BeátaRegadministratívna pracovníčka v podateľni+421 (2) 59 274 656CIT 34/3beata.sabikova@stuba.sk
Šabíková Jana, Ing., PhD.KTZBdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 631C 1419sabikovaj@stuba.sk
Šafář Roman, Ing., PhD.SvFoponentqsafar@stuba.sk
Šarvaicová Simona, Ing.KBKMdoktorandkasimona.sarvaicova@stuba.sk
Šatura Tomáš, Ing.Tajomníktajomník fakulty+421 (2) 59 274 471C1/6tomas.satura@stuba.sk
Šebesta PeterOPobsluhovač výťahov+421 (2) 59 274 307peter.sebesta@stuba.sk
Šedivý Peter, Ing.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 918 665 028CIT 3/2peter.sedivy@stuba.sk
Šedivý René, Ing.SvFoponentqsedivy@stuba.sk
Šeliga Adam, Ing.KMDGdoktorand+421 (2) 59 274 244C 0411adam.seliga@stuba.sk
Šestáková Janka, doc. Ing., PhD.SvFoponentkaqsestakovaj@stuba.sk
Šiagiová Jana, doc. RNDr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 731C 0412jana.siagiova@stuba.sk
Šíma Jaroslav, doc. Ing., CSc.SvFoponentqsimaj@stuba.sk
Šimek Richard, Ing.KARCHdoktorand+421 (2) 59 274 630C 1913richard.simek@stuba.sk
Šimko Martin, Ing., PhD.KTZBvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmartin.simko@stuba.sk
Šimko Peter, Ing. arch. Ing., PhD.KARCHvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 2103peter.simko@stuba.sk
Šimkovičová Vladimíra, Ing. arch., PhD.KARCHodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 606C 1902vladimira.simkovicova@stuba.sk
Šimkovič Vladimír, prof. Ing. arch., PhD.SvFexterný školiteľ+421 (2) 572 76 412402vladimir.simkovic@stuba.sk
Šipošová Alexandra, Ing., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 407C 0404alexandra.siposova@stuba.sk
Širáň Jozef, prof. RNDr., DrSc.KMDGprofesor DrSc.+421 (2) 59 274 315C 0405jozef.siran@stuba.sk
Škrinár Andrej, doc. Ing., PhD.KVHKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 617C 1215andrej.skrinar@stuba.sk
Škultétyová Ivona, prof. RNDr., PhD.KZEIprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 280C 1302ivona.skultetyova@stuba.sk
Škvarka Juraj, Ing., PhD.KGTEodborný asistent CSc.,PhD.C 1722juraj.skvarka@stuba.sk
Šmotlák Marcel, Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 581C 1510marcel.smotlak@stuba.sk
Šoltész Andrej, prof. Ing., PhD.KHTEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 320C 1118andrej.soltesz@stuba.sk
Šoltész Július, doc. Ing., PhD.KBKMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 384A 4/432julius.soltesz@stuba.sk
Špánik Peter, Ing.KGZAdoktorand+421 917 669 453Mýtna ul. 5.p.peter.spanik@stuba.sk
Špildová Dagmar, PhDr.KJAZodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 262C 1806dagmar.spildova@stuba.sk
Špirková Jana, doc. RNDr., PhD.SvFoponentkaqspirkova@stuba.sk
Šťastný Patrik, Ing.KTESdoktorandpatrik.stastny@stuba.sk
Štecák Róbert, Ing.KKDKdoktorandrobert.stecak@stuba.sk
Štefunková Zuzana, Ing., PhD.KVHKodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 627C 12/9zuzana.macurova@stuba.sk
Štefunková Zuzana, Ing., PhD.KMTIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 682C 0805zuzana.stefunkova@stuba.sk
Števo Stanislav, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 60 291 801D703qstevo@stuba.sk
Štilhammerová VeronikaKICknihovníčka+421 (2) 59 274 576veronika.stilhammerova@stuba.sk
Štroner Martin, prof. Ing., Ph.D.SvFoponentqstroner@stuba.sk
Štujber Miloslav, Ing.KKPSvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 465C 0719miloslav.stujber@stuba.sk
Štujberová Magdaléna, doc. Ing., PhD.KKDKdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 370A 508magdalena.stujberova@stuba.sk
Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.SvFoponentqsuhajda@stuba.sk
Šulek Peter, doc. Ing., PhD.KHTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 571C 1120peter.sulek@stuba.sk
Šuppová Ingrid, Ing.SvFoponentkaqsuppova@stuba.sk
Šurda Peter, Ing., PhD.SvFexterný školiteľqsurdap@stuba.sk
Šutúš Marek, Ing.KZEIdoktorandmarek.sutus@stuba.sk
Švábenský Otakar, prof. Ing., CSc.SvFoponentqsvabensky@stuba.sk
Švecová Zuzana, Mgr.PAMOpracovníčka pre personálne činnosti+421 (2) 59 274 305C1/10zuzana.svecova@stuba.sk
Švolík Ján, RNDr., CSc.KSMEdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqsvolik@stuba.sk
Táborská Katarína, Ing.SvFoponentkaqtaborska@stuba.sk
Takács Jakub, Ing.KDOSdoktorandjakub.takacs@stuba.sk
Takács Ján, prof. Ing., PhD.KTZBprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 635C 1412jan.takacs@stuba.sk
Tall Andrej, RNDr., PhD.SvFexterný školiteľqtall@stuba.sk
Tarová Jana, Mgr.CITpracovníčka v oblasti výpočtovej techniky
Tereňová Zuzana, RNDr., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 429C 0518zuzana.terenova@stuba.sk
Tibenský Matúš, RNDr. Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 430C 0419matus.tibensky@stuba.sk
Tkáč Ján, Ing., PhD.SvFoponentqtkac@stuba.sk
Tomáň Peter, Ing.SvFoponentqtomanp@stuba.sk
Tomašovič Peter, prof. Ing., PhD.SvFexterný školiteľ+421 (2) 59 274 436C 0704qtomasovic@stuba.sk
Tomek Lukáš, Ing. Mgr., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 0511lukas.tomek@stuba.sk
Tomík Miroslav, Ing. arch.SvFoponentqtomik@stuba.sk
Tomová Magdaléna, Mgr.MOpracovníčka ekonomiky práce+421 (2) 59 274 629C3/13magdalena.tomova@stuba.sk
Tonhauzer Ivan, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 63314.posch./20qtonhauzer@stuba.sk
Topilin Alexander, Ing. arch.KARCHdoktorand+421 (2) 59 274 239C 1919alexander.topilin@stuba.sk
Tóth OndrejOPprevádzkový zámočník+421 (2) 59 274 3281. PP blok Bondrej.toth@stuba.sk
Tóthová Veronika, Ing., PhD.SvFoponentka+421 (2) 59 274 63714.posch./17qtothova@stuba.sk
Trhan Ondrej, Ing., PhD.SvFoponentA-322qtrhan@stuba.sk
Tuček Ján, prof. Ing., CSc.SvFoponentqtucek@stuba.sk
Turček Milan, Ing.SvFoponentqturcek@stuba.sk
Turček Peter, prof. Ing., PhD.SvFemeritný profesor+421 (2) 59 274 665C 0903turcekp@stuba.sk
Turis Matúš, Ing.KSMEdoktorand+421 (2) 59 274 231A 221matus.turis@stuba.sk
Turza Róbert, Ing., PhD.SvFoponentqturzar@stuba.sk
Tvrdá Katarína, doc. Ing., PhD.KSMEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 291A 224katarina.tvrda@stuba.sk
Tyukosová Viktória, Ing.KVHKdoktorandkaviktoria.tyukosova@stuba.sk
Uba Markjoe Olunna, MSc.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorandmarkjoe.uba@stuba.sk
Uhlík Adam, Ing.KMTIdoktorandadam.uhlik@stuba.sk
Uhlík Vladimír, Ing.SvFoponentquhlik@stuba.sk
Uhlířová Lenka, Ing.KSMEdoktorandka+421 (2) 59 274 247A 222lenka.uhlirova@stuba.sk
Unčíková AndreaOPpracovníčka MTZ+421 (2) 59 274 468C1/14andrea.uncikova@stuba.sk
Unčík Stanislav, prof. Ing., PhD.KMTIprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 686C 0811stanislav.uncik@stuba.sk
Urbán Daniel, Ing., PhD.SvFoponentqurban@stuba.sk
Urbán Daniel, Ing., PhD.KFYZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 489C 0303daniel.urban@stuba.sk
Urban František, prof. Ing., CSc.SvFoponent+421 (2) 57 296 150031frantisek.urban@stuba.sk
Urbanovská AnnaSekDodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 472C1/4anna.urbanovska@stuba.sk
Užáková Michaela, Ing., PhD.SvFoponentka+421 (2) 59 274 680blok C 8.posch., č.dv. 6quzakova@stuba.sk
Vacek Šimon, Ing. arch. Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 645C 1508simon.vacek@stuba.sk
Václavíková Štefánia, Mgr.SvF, KMDGvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, systémová integrátorka+421 (2) 59 274 404C 0521stefania.vaclavikova@stuba.sk
Vajda Peter, RNDr., PhD.SvFoponentqvajda@stuba.sk
Vajdík Daniel, Ing.SvFoponentqvajdik@stuba.sk
Vajsáblová Margita, doc. RNDr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 406C 0515margita.vajsablova@stuba.sk
Valášek Jaroslav, prof. Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 28914.posch./6qvalasek@stuba.sk
Valášková Ľubica, RNDr., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 404C 0521lubica.valaskova@stuba.sk
Valent Peter, Ing., PhD.KVHKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 727C 1514peter_valent@stuba.sk
Vaľko Miloš, Ing., PhD.SvFoponent+421 (2) 59 274 538A-609qvalko@stuba.sk
Vanečková Diana, Ing.SvFoponentkaqrosikova@stuba.sk
Vaníček Ivan, prof. Ing., DrSc.SvFoponentqvanicek@stuba.sk
Vanko Marcel, Ing.SvFoponentqvanko@stuba.sk
Vaňurová Miroslava, Ing.SvFoponentkaqvanurova@stuba.sk
Varga Tibor, Ing. arch.SvFoponentqvargat@stuba.sk
Vargic Lukáš, Ing.KARCHdoktorand+421 (2) 59 274 630C 1913lukas.vargic@stuba.sk
Vargová Andrea, Ing., PhD.KKPSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 437C 0717andrea.vargova@stuba.sk
Vargová MagdalénaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201magdalena.vargova@stuba.sk
Vargová TündeOPupratovač - upratovačkatunde.vargova@stuba.sk
Vaseková Barbora, Ing.KVHKdoktorandkabarbora.vasekova@stuba.sk
Vass Július, Ing. arch. Ing.SvFoponentqvassj@stuba.sk
Vavrík Ivan, Ing.KTESdoktorandivan.vavrik@stuba.sk
Vavríková Lucia, Ing., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 709C 0414lucia.vavrikova@stuba.sk
Vavrová AndreaKICknihovníčka+421 (2) 59 274 495andrea.vavrova@stuba.sk
Vavrovič Boris, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 444C 0605boris.vavrovic@stuba.sk
Véghová Ivana, Ing., PhD.KSMEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 311A 211ivana.veghova@stuba.sk
Velísková Yvetta, Ing., PhD.SvFexterná školiteľkaqveliskova@stuba.sk
Venglár Michal, Ing., PhD.KSMEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 334A 219michal.venglar@stuba.sk
Vidakovič Aleksandar, Ing.KBKMdoktorandaleksandar.vidakovic@stuba.sk
Viglašová Lucia, Ing.SvFoponentkaqviglasova@stuba.sk
Víchová Kamila, Ing., PhD.KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 660C 1413kamila.malinova@stuba.sk
Villamayor García-Asenjo, Ing., PhD.SvFexterný školiteľqvillamayor@stuba.sk
Viskupičová Katarína, Ing. arch.SvFoponentkaqviskupicova@stuba.sk
Vlnková JanaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 203jana.vlnkova@stuba.sk
Vojčíková VieraKTVYodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 264C 1810viera.vojcikova@stuba.sk
Vojtaššák Jozef, Mgr.SvFoponentqvojtassakj@stuba.sk
Vojtko Pavol, Ing.SvFoponentqvojtkop@stuba.sk
Vrána Jakub, Ing., PhD.SvFoponentqvrana@stuba.sk
Vranayová Zuzana, prof. Ing., PhD.SvFoponentkaqvranayova@stuba.sk
Výleta Roman, Ing., PhD.KVHKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 727C 15142001240752@stuba.sk
Vyskoč Eduard, Ing.SvFoponentqvyskoc@stuba.sk
Vyskot Ilja, prof. Ing., CSc.SvFoponentqvyskot@stuba.sk
Wagner Peter, doc. RNDr., PhD.SvFoponentqwagner@stuba.sk
Weigel Josef, doc. Ing., CSc.SvFoponentqweigel@stuba.sk
Woszczek FilipSvFbudúci zahraničný študentxwoszczek@stuba.sk
Yildiz ErdoganSvFbudúci zahraničný študentxyildiz@stuba.sk
Yilmaz Halil CagriSvFbudúci zahraničný študentxyilmaz@stuba.sk
Zagyi Martin, Ing.KKPSdoktorandmartin.zagyi@stuba.sk
Zachar Pavol, Ing.SvFoponentqzachar@stuba.sk
Zajacová Janka, JUDr., PhD.KHUVodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 220C 2008janka.zajacova@stuba.sk
Záleský Jan, doc. Ing., CSc.SvFoponentqzalesky@stuba.sk
Zapletal Ivan, prof. Ing., DrSc.SvFemeritný profesorqzapletal@stuba.sk
Zelem Lukáš, Ing., PhD.KARCHvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 630C 1913lukas.zelem@stuba.sk
Zeleňáková Martina, doc. Ing., PhD.SvFoponentkaqzelenakova@stuba.sk
Zelený Lukáš, Ing.SvFoponentqzelenyl@stuba.sk
Zelinka ĽubošOPúdržbár+421 (2) 59 274 300lubos.zelinka@stuba.sk
Zicháček Martin, Bc.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 715CIT 3/2martin.zichacek@stuba.sk
Zisler Iris RamonaSvFbudúca zahraničná študentkaxzisler@stuba.sk
Zúbek PeterOPtechnický pracovník+421 (2) 59 274 330peter.zubek@stuba.sk
Zuzulová Andrea, Ing., PhD.KDOSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 355A 5/533andrea_durisova@stuba.sk
Ždímalová Mária, doc. Mgr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 419C 0501maria.zdimalova@stuba.sk
Žilinský Juraj, doc. Ing., PhD.KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 461C 0614juraj.zilinsky@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.