30. 10. 2020  21:27 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta elektrotechniky a informatiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
ZaradenieTelefónKancelária
E-mail
Áč Vladimír, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
qac@stuba.sk
Adamík Michal, Ing.ÚRKdoktorand
+421 (2) 60 291 545
D606
Adamko Lukáš, Ing.
konzultant
qadamko@stuba.sk
Adam VladimírTPOstrážnik+421 (2) 60 291 100A vrátnicavladimir.adam@stuba.sk
Alrubyli Yazeed Naifbudúci zahraničný študent
xalrubyli@stuba.sk
FEIexterný školiteľ, externý spolupracovník
ÚIMdoktorandka
vanesa.andicsova@stuba.sk
oponent
qandok@stuba.sk
Andris Peter, Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
Antal Eugen, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 361
C516
eugen.antal@stuba.sk
Arbet Daniel, Ing., PhD.ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 667
E112
daniel.arbet@stuba.sk
oponent
Babilia VěraEOfinančná účtovníčka
docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 599
D610
andrej.babinec@stuba.sk
Bača Vladislav, Ing.oponent
Bačko JánFEI
konzultant
Bago Martin, Ing.externý spolupracovník
externý spolupracovník
qbahleda@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
externý školiteľ
zlatko.balas@stuba.sk
Baláž Anton, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
Baláž Igor, prof. Ing., DrSc.FEIemeritný profesor
igor.balaz@stuba.sk
Baláž Martin, Ing.FEIdohoda o vykonaní práce
Balážová Ivetaadministratívna pracovníčka v podateľni
doktorand
peter.balko@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 516
A206
Balogh Richard, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 411D110
Balogh Štefan, Ing., PhD.ÚIM, VSodborný asistent CSc.,PhD., programátor VS+421 (2) 60 291 104C610stefan.balogh@stuba.sk
FEIoponent
externý školiteľ+421 906 068 klapka 517ŤL 322bkarol.balog@stuba.sk
Balvan Radoslav, Ing. Bc.FEIexterný spolupracovník
Banásová Dominika, Ing.doktorandka+421 (2) 60 291 801
D707
dominika.banasova@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 568
B511
ivan.baronak@stuba.sk
Bartl Ján, Ing. RNDr., CSc.
externý školiteľ
FEIexterný spolupracovníkqbarus@stuba.sk
Baťa Martin, Ing.ÚAMdoktorand
martin.bata@stuba.sk
FEI
dohoda o vykonaní práce
qbaumaister@stuba.sk
Baumann Martin, Ing.
konzultant
Bednár Dávid, Ing.ÚJFI
doktorand
+421 (2) 60 291 158A508
ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Bélai Igor, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 478
D126
Beláň Anton, prof. Ing., PhD.ÚEAEprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 786
C406
IKAL
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 571
A612
jarmila.belasova@stuba.sk
Belavý Cyril, prof. Ing., CSc.
konzultant
+421 (2) 57 296 703
106
FEIoponent
ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 299
C412
ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 362
E308
prevádzková pracovníčka
+421 (2) 60 291 220
T151
jana.benkovska@stuba.sk
Beňušková Ľubica, prof. RNDr., PhD.oponentka
qbenuskova@stuba.sk
Beňuš Radoslav, doc. Ing., PhD.FEI
oponent
qbenusr@stuba.sk
technická pracovníčka+421 (2) 60 291 672A705katarina.beringerova@stuba.sk
externý spolupracovník
Bezek Ján, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 343B209jan.bezek@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 531
B210
Bilková Elena, Ing.pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 779A107
Bisták Pavol, Ing., PhD.ÚAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 695
D120
ÚE
docent CSc.,PhD.
FEI
budúci zahraničný študent
FEI
budúci zahraničný študent
xbleuel@stuba.sk
Bock Igor, prof. RNDr., PhD.FEIemeritný profesor+421 (2) 60 291 204A405igor.bock@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
Bohdalová Mária, doc. RNDr., PhD.
oponentka
qbohdalova@stuba.sk
Bokes Peter, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 234
A211
externý spolupracovník+421 (2) 60 291 803A517
externý spolupracovník
Braciník Peter, doc. Ing., PhD.
oponent
EO
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 691A111etela.branicka@stuba.sk
Bratka Martin, Ing.FEIoponent
knihovníčka
+421 (2) 60 291 408
A148
jana.braunova@stuba.sk
ÚEF, PRVVVČ
redaktor, profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 328
E318
Brezovič Zdenko, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 60 291 531
B209qbrezovic@stuba.sk
Brilla Igor, RNDr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 332
A423
igor.brilla@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xbrlan@stuba.sk
Brodziansky Tomáš, Ing.
doktorand
Bruncko Jaroslav, Ing., PhD.
externý školiteľ
Brunclíková Zuzana, Ing.technická pracovníčka
+421 (2) 60 291 836
B604
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 171
B219
Brunovský Milan
technický pracovník
+421 (2) 60 291 734
E029
milan.brunovsky@stuba.sk
Bucz Štefan, Ing., PhD.FEI
dohoda o vykonaní práce
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 372
E604maria.budejovska@stuba.sk
externá školiteľka
Budinská MiroslavaKFEI
knihovníčka
+421 (2) 60 291 526
A Požičovňa
miroslava.budinska@stuba.sk
FEIkonzultant
+421 (2) 60 291 579
A708
budúci zahraničný študent
xbujari@stuba.sk
Bukovčiková Zuzana, Ing.ÚIM
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 203
C509
zuzana.bukovcikova@stuba.sk
Bukovenova Evaexterná školiteľka
FEI
oponent
doktorand
Burget Radim, doc. Ing., Ph.D.externý spolupracovník
Butvinová Beata, RNDr., CSc.externá školiteľka
qbutvinova@stuba.sk
Butvin Pavol, RNDr., CSc.FEI
externý školiteľ
konzultant+421 (2) 60 291 376E214jan.bydzovsky@stuba.sk
Cambel Vladimír, RNDr., CSc.FEIexterný školiteľqcambel@stuba.sk
Casado Villaverde IreneFEI
budúca zahraničná študentka
xcasadovillaver@stuba.sk
Casoni Tommaso
budúci zahraničný študent
xcasoni@stuba.sk
Cenký Matej, Ing., PhD.ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Cervero Ignasi
budúci zahraničný študent
xcervero@stuba.sk
Cibuľa Matej, Ing.
oponent
qcibula@stuba.sk
Cigáň Alexander, RNDr., CSc.externý školiteľ
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 686
D104
jan.ciganek@stuba.sk
ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 521C413
Cirák Julius, prof. Ing., CSc.ÚJFIprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 138A312
Cocherová Elena, Ing., PhD.ÚEFodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 174
E215
elena.cocherova@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
qcapkovicf@stuba.sk
Čapkovič Miroslav, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
mzdová účtovníčka
+421 (2) 60 291 721
A113
Čavojský Maroš, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ+421 (2) 60 291 416
C606
Čederlová MáriaIKALpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 60 291 794
A618
Čechovský Jozef, Mgr.
konzultant
qcechovsky@stuba.sk
Čechvala Tomáš, Ing.
externý spolupracovník
Čepko Jozef, Ing., PhD.externý spolupracovník
+421 (2) 68 279 417
B417
qcepko@stuba.sk
Čerba Štefan, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 846
A309
prevádzkový elektrikár
+421 (2) 60 291 410
T P16
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
lubos.cernaj@stuba.sk
Čerňanová Viera, RNDr., PhD.externá spolupracovníčka
oponent
qcernym@stuba.sk
Čertík Filip, Ing., PhD.
oponent
TPO
prevádzková pracovníčka
+421 (2) 60 291 237
T149
magdalena.cervenakova@stuba.sk
Červeňová Jozefa, doc. Ing., PhD.ÚE
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 428
B 120
ÚIM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 472
A414karla.cipkova@stuba.sk
Čorňák Marek, Ing.doktorand
marek.cornak@stuba.sk
OĽZpracovníčka ekonomiky práce+421 (2) 60 291 501A109katarina.culikova@stuba.sk
Dadhich Anang, MSc.ÚJFI
doktorand
Dado Milan, prof. Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
qdadom@stuba.sk
FEIoponent
vladimir.daniska@stuba.sk
Daňo Jozef, Ing.FEIkonzultant
jozef.dano@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qdano@stuba.sk
FEI
konzultant
+421 (2) 60 291 887
C405
Darula Stanislav, doc. Ing., PhD.
oponent
qdarula@stuba.sk
FEIoponent
+421 (2) 60 291 658
E609martin.daricek@stuba.sk
Dawson Andrea, PaedDr.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
andrea.dawson@stuba.sk
ÚEFdoktorand
Degmová Jarmila, Ing., PhD.ÚJFI
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 265
A513
jarmila.degmova@stuba.sk
Dekan Július, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 832
A606
Dekan Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 809D615
budúci zahraničný študent
xdeparadarodrig@stuba.sk
FEIdohoda o vykonaní práce
Derian René, RNDr., PhD.FEIexterný školiteľ
qderian@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 587
Din Muhammad Faraz Ud, MSc.ÚJFIdoktorand
Dinušová AnnaPGO
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 546A108
oponent
doktorand
+421 (2) 60 291 432
D605
FEI
externý školiteľ
edmund.dobrocka@stuba.sk
Dobrotová Máriaskladníčka
T104maria.dobrotova@stuba.sk
externý školiteľ
qdobrovodskyk@stuba.sk
Dodek Martin, Ing.ÚRKdoktorand
martin.dodek@stuba.sk
Dolanová TeréziaTPO
vrátnik
+421 (2) 60 291 100
A vrátnica
terezia.dolanova@stuba.sk
Donoval Daniel, prof. Ing., DrSc.
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 358
E603daniel.donoval@stuba.sk
Donoval Martin, doc. Ing., PhD.
pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 658E609martin.donoval@stuba.sk
externý spolupracovník
qdorda@stuba.sk
FEI
oponent
qdorkovic@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
qdorsic@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
ÚE
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 421B107rastislav.dosoudil@stuba.sk
Dostál Zdenek, doc. Ing., CSc.FEIexterný spolupracovník
qdostalz@stuba.sk
Drahoš Peter, doc. Ing., PhD.ÚAModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 669
D118
Drobný Jakub, Ing.ÚEFdoktorand
+421 (2) 60 291 124
E319jakub.drobny@stuba.sk
ÚIM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 109C601martin.drozda@stuba.sk
Drutarovský Miloš, prof. Ing., CSc.FEI
oponent
qdrutarovsky@stuba.sk
Držík Milan, Mgr., PhD.FEIoponent
Dubnička Roman, Mgr., PhD.ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 572
C703
Dubravcová Viera, doc. Ing., CSc.FEIkonzultantka
+421 (2) 60 291 367
E408
ÚRK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 456
D607
Duchoň František, prof. Ing., PhD.ÚRK
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 349
D612frantisek.duchon@stuba.sk
Dunajčík Aleš, PaedDr.OTV
lektor
+421 (2) 60 291 590
T 108
FEI
budúci zahraničný študent
oponent
FEIoponent
Ďurišová Jana, RNDr., PhD.FEIoponent
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
pracovníčka pre zahraničné vzťahy+421 (2) 60 291 417T137Beva.dvorecka@stuba.sk
Dzuba Jaroslav, Ing., PhD.externý školiteľ
qdzuba@stuba.sk
Eleschová Žaneta, doc. Ing., PhD.ÚEAE
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 477C407zaneta.eleschova@stuba.sk
ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 722D312martin.ernek@stuba.sk
externý školiteľ
Fabšič Tomáš, Mgr., PhD.ÚIM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 756
C513tomas.fabsic@stuba.sk
Farkas Gabriel, doc. Ing., PhD.ÚJFI
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 173A604
oponent, externý spolupracovník
Farkaš Peter, prof. Ing., DrSc.
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 844
B609peter.farkas@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
FEI
externý školiteľ
qfedor@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 59 325 681225, stará budova, 2. poschodiepavol.fedorko@stuba.sk
Feiler Martin, Ing.ÚEF
doktorand
FEI
oponentka
pracovníčka pre plán a rozpočet
monika.fetty@stuba.sk
oponentka
qfilasova@stuba.sk
externý školiteľ
TPO
montér výťahov
+421 (2) 60 291 460
C 2.p.
ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 712
E007martin.florovic@stuba.sk
SD
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 135A120
FEIdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 710
D711
peter.fodrek@stuba.sk
Fodrek Peter, Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
ÚJFIdoktorand
Franek Jaroslav, Ing., CSc.konzultant+421 (2) 60 291 463
B218
jaroslav.franek@stuba.sk
Frankovský Peter, doc. Ing., PhD.FEIkonzultant
qfrankovskyp@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
Frolek Lubomír, Ing.FEIdohoda o vykonaní práce
qfrolek@stuba.sk
Frollo Ivan, prof. Ing., DrSc.externý školiteľ
Fuchs Peter, doc. Ing., PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 775
B011
peter.fuchs@stuba.sk
Gáborková Darina
prevádzková pracovníčka
+421 (2) 60 291 212
TP305
darina.gaborkova@stuba.sk
Gajdošová Lenka, Ing., PhD.
oponentka
+421 (2) 60 291 365
E412
FEIexterná školiteľka
+421 (2) 60 291 772
A410
jana.galanova@stuba.sk
ÚAM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 559A706
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 859
C604
ondrej.gallo@stuba.sk
doktorand
Gašparík Ivan, Ing., PhD.FEI
oponent
Gašparovský Dionýz, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 485
C308
oponent
+421 (2) 60 291 731
E514
qgaspierikp@stuba.sk
FEIbudúca zahraničná študentka
oponent
qgerhart@stuba.sk
Gezer Seçkinbudúci zahraničný študent
xgezer@stuba.sk
Ghabeli Juybari Asef, MSc.doktorand
FEIexterný spolupracovník
qgmuca@stuba.sk
externá školiteľka
Goga Jozef, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 488
D706
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 687
A702vladimir.goga@stuba.sk
pracovníčka pre personálne činnosti
+421 (2) 60 291 591
A151janka.gogova@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
fedor.gomory@stuba.sk
Gömöryová Anna, PhDr.FEIexterná školiteľka
qgomoryova@stuba.sk
budúci zahraničný študent
Grajciar Branislav, Ing., PhD.externý spolupracovník
KFEI
knihovníčka
Gregor Maroš, doc. Ing., PhD.oponent
Gregor Michal, Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
qgregorm1@stuba.sk
Gregušová Dagmar, RNDr., DrSc.FEIexterná školiteľka
qgregusovad@stuba.sk
Grejták František, Ing., PhD.FEIexterný školiteľ
frantisek.grejtak@stuba.sk
Grendár Marián, doc. Mgr., PhD.
externý školiteľ
qgrendar@stuba.sk
Griač Matej, Ing.oponent
Griger Peter, Ing.FEIoponent
Grman Ján, Mgr., PhD.ÚE
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 787
B322
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 329E315
Grofčík Ľubomírvrátnik
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 226
C501
otokar.grosek@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
qgruska@stuba.sk
Grusková Anna, doc. Ing., PhD.FEI
konzultantka
+421 (2) 60 291 593C606anna.gruskova@stuba.sk
doktorand
budúci zahraničný študentxguralp@stuba.sk
Gutiérrez Calvo ClaraFEIbudúca zahraničná študentka
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 315
D125oto.haffner@stuba.sk
ÚEFodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 849E207miroslav.hagara@stuba.sk
Hain Miroslav, RNDr., PhD.FEI
externý školiteľ
qhain@stuba.sk
Hajach Peter, doc. Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 223
B208
Halgoš Ján, Ing., PhD.ÚE
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
jan.halgos@stuba.sk
Hallon Jozef, Ing., PhD.ÚE
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 431
BS07
jozef.hallon@stuba.sk
ÚIModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 104
C610
ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
michal.hanic@stuba.sk
Hanus Tomáš, Ing., MBA
oponent
tomas.hanus@stuba.sk
FEIoponent
Harmanovský ĽubomírFEIdohoda o vykonaní práce
Harmatha Ladislav, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 127
E307
ladislav.harmatha@stuba.sk
Harťanský René, prof. Ing., PhD.ÚEprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 294
B326
ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 289
A514
FEIoponent
qhascik@stuba.sk
externý školiteľ+421 (2) 60 291 385
E609
externý spolupracovníkqhatala@stuba.sk
Hausner Peter, Ing.
doktorand
+421 (2) 60 291 537
A603
Haverlíková Viera, doc. PaedDr., PhD.konzultantka
qhaverlikova@stuba.sk
Havlík Štefan, Ing., DrSc.FEIexterný školiteľ
qhavlik@stuba.sk
Hečko Marcel, Ing.FEI
externý spolupracovník
qhecko@stuba.sk
Hejda Ivan, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník
qhejda@stuba.sk
Helienek Ľuboš, Ing.
oponent
TPOprevádzkový elektrikár
ronald.hennel@stuba.sk
Hilko Karol, Ing.ÚE
doktorand
ÚJFIdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 893
A510
Hižnayová Kristína, Mgr., PhD.OTV
odborná asistentka CSc.,PhD.
pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 650A101
FEIoponent
qhlavacka@stuba.sk
RSČ
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 301
A125
martina.hlinkova@stuba.sk
FEIoponent
qhlubinka@stuba.sk
Hodál Ján, Ing.FEIoponent+421 (2) 60 291 133
qhodal@stuba.sk
Hodulík Peter, Ing.dohoda o vykonaní práce
Höger Marek, Ing., PhD.FEI
konzultant
qhoger@stuba.sk
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 302
D413
Hojč Tomáš, Ing.FEIoponent
Holčík Jiří, prof. Ing., CSc.FEIexterný školiteľ
2SPpracovník pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 60 291 107T140andrej.holic@stuba.sk
EOpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 207T137Anina.holicova@stuba.sk
Holjenčík Jozef, Ing., PhD.ÚEAE
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
oponent+421 (2) 60 291 384E404
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 572
C703
pavol.hornak@stuba.sk
Horváth Filip, Ing.FEIexterný školiteľ
Horváth Františekstolár
+421 (2) 60 291 270
TS02frantisek.horvath@stuba.sk
Hossner Filip, Ing.konzultant
qhossner@stuba.sk
Hotový Ivan, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 594
E118ivan.hotovy@stuba.sk
Hrabovský Juraj, Ing., PhD.ÚAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 559A706
Hrbáček Jiří, doc. Ing., Ph.D.FEI
oponent
qhrbacek@stuba.sk
doktorandka
jana.hrda@stuba.sk
Hrnčíř Tomáš, Ing., PhD.
oponent
Hromada Viliam, Ing., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 288
C510
Hruška Marcel, Mgr.FEI
oponent
qhruskam1@stuba.sk
FEI
oponent
ÚE
doktorandka
Hrúz Branislav, doc. Ing., PhD.FEIexterný školiteľ
+421 (2) 60 291 698
D-313
Huba Mikuláš, prof. Ing., PhD.ÚAM
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 771
D112mikulas.huba@stuba.sk
Hubinský Peter, prof. Ing., PhD.ÚRKprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 608
D617peter.hubinsky@stuba.sk
Hudec Adam, Ing.ÚEF
doktorand
adam.hudec@stuba.sk
konzultant
Hudíková Rozália, Ing.ÚMIKT
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 199
B605
FEIexterný školiteľ+421 (2) 60 291 128E306ladislav.hulenyi@stuba.sk
externý školiteľ
externý školiteľ
FEI
oponent
qhusak@stuba.sk
oponent
ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 471
C024
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 193D122
FEIexterný spolupracovník
ÚAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 848
D107
ÚJFIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 479A314
oponent
Chovan Adrián, Bc. Ing.FEI
oponent
qchovana@stuba.sk
Chovanec Filip, Ing.FEIoponent
Chovanec Ľuboš, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 305
D614
Chovan Jozef, Ing., PhD.FEIoponent
qchovan@stuba.sk
Chromik Štefan, Ing., DrSc.externý školiteľ
qchromik@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 772
C310
michal.chudy@stuba.sk
Chvála Aleš, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 373
E314ales.chvala@stuba.sk
Chymo Filip, Ing.ÚEF
doktorand
+421 (2) 60 291 124
E319
budúci zahraničný študent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 539
D304
Ivančo Ján, Ing., DrSc.
externý školiteľ
Ivan Jozef
technický pracovník
+421 (2) 60 291 206
E324
jozef.ivan@stuba.sk
doktorand+421 (2) 60 291 876
D309
oponent
qjadroncik@stuba.sk
Jagelka Martin, Ing., PhD.ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.jagelka@stuba.sk
Jahn Peter, doc. Ing., CSc.
konzultant
+421 (2) 60 291 441E102
oponent
Janata Peterpracovník pre didaktickú techniku+421 (2) 60 291 709C03
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 467
B117
Jančár Štefan, Ing.FEI
externý spolupracovník
qjancar@stuba.sk
Jandák Viktor, Ing., PhD.oponent
qjandak@stuba.sk
Janíček František, prof. Ing., PhD.ÚEAEprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 298
C303
Janiga Peter, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 812
C411
peter.janiga@stuba.sk
FEI
oponent
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
Janota Aleš, prof. Ing., PhD.
externý spolupracovník
qjanotaa@stuba.sk
Janský Vladimír, Ing.FEI
externý školiteľ
qjanskyv@stuba.sk
externý spolupracovník
qjarinar1@stuba.sk
Jasenek Jozef, prof. Ing., PhD.FEIemeritný profesor+421 (2) 60 291 737B006
Jedinák Martin, Ing., PhD.oponent
OTV
odborný asistent CSc.,PhD.
Jergel Matej, Ing., DrSc.externý školiteľ
ÚIModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 181C503matus.jokay@stuba.sk
Juhár Jozef, prof. Ing., PhD.FEIoponent
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 109
C603gabriel.juhas@stuba.sk
Juhász Peter, Ing., PhD.oponentqjuhaszp@stuba.sk
Juráš Vladimír, Mgr., PhD.
externý školiteľ
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 535
C011
Jurikovič Igor, Ing.FEIoponent
qjurikovic@stuba.sk
FEI, ÚRK
emeritný profesor, externý školiteľ
+421 (2) 60 291 351
D611
odborný asistent CSc.,PhD.
T 110libor.jurkovic@stuba.sk
OVV
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 310
T139jana.jurkovicova@stuba.sk
externá spolupracovníčka+421 (2) 60 291 396
C023
oponent
Káčer Ján, Ing.FEI
oponent
qkacer@stuba.sk
ÚMIKT
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 683B416
Kádek László, Ing.
oponent
ÚEF
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 123
E316magdalena.kadlecikova@stuba.sk
ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 503
D704
Kalianko Jozef, Ing.FEIoponent
ÚEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 393
B321
Kaprinayová Katarína, Mgr.doktorandka+421 (2) 60 291 537
A603
IKAL
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 606
A613
eva.karasova@stuba.sk
Kardoš Ján, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 776
D410
jan.kardos@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
FEI
dohoda o vykonaní práce
ÚEF
doktorand
martin.kemeny@stuba.sk
Képešiová Zuzana, Ing.
doktorandka
budúci zahraničný študent
Kermietová Katarína
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 598
D116
Kinder Rudolf, doc. Ing., CSc.externý školiteľ+421 (2) 60 291 129E304
OVVpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 245
T138
viera.klacanova@stuba.sk
Klačková Ivana, Ing.ÚJFI
doktorandka
externý školiteľ
FEI
oponent
FEI, ÚRK
doktorand, externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 402
D609
FEIoponentka
Klučik Stanislav, Ing., PhD.FEI
oponent
+421 (2) 60 291 133
B508
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 43 336 163C414attila.kment@stuba.sk
oponent
Kneppo Ivan, prof. Ing., DrSc.
oponent
qkneppo@stuba.sk
Kocúr Michal, Ing., PhD.ÚAM
odborný asistent CSc.,PhD.
michal.kocur@stuba.sk
Kočkovič Ladislav, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B506
ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 436
4.36
lukas.kohutka@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 60 291 432
D605miroslav.kohut@stuba.sk
FEI, VS
pracovník operačných systémov VS, systémový integrátor
+421 (2) 60 291 522
T123
petr.kolarik@stuba.sk
externý spolupracovník
qkolcun@stuba.sk
EOpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 614
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 814
A 402jozef.kollar@stuba.sk
pracovník pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 60 291 646
C709
mojmir.kollar@stuba.sk
PRVVVČpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
Komosný Dan, doc. Ing., PhD.FEIoponent
qkomosny@stuba.sk
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 747
C504emilia.komzikova@stuba.sk
FEI
oponent
qkoniar@stuba.sk
Konôpka Martin, Mgr., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 118
A212martin.konopka@stuba.sk
Kopáni Martin, doc. RNDr., PhD.FEIoponent
qkopani@stuba.sk
Kopča Miroslav, doc. Ing., PhD.ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 685
C212miroslav.kopca@stuba.sk
Kopčová JanaTPOvrátnik+421 (2) 60 291 189šatňa
Köppl Martin, Ing.doktorand
Kopuncová Eva, RNDr.pracovníčka pre plán a rozpočet
Kordoš Peter, doc. Ing., DrSc.oponent
+421 (2) 60 291 446
E113
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 711
D705
ladislav.korosi@stuba.sk
Korytár Dušan, RNDr., CSc.FEIexterný školiteľqkorytar@stuba.sk
Kósa Arpád, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 362E308
Koscelanský Ján, Ing.oponent
Koseli NazmiFEIbudúci zahraničný študent
EO
finančná účtovníčka
alena.kosinohova@stuba.sk
ÚIModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 891
C609igor.kossaczky@stuba.sk
Kostolányi Miloš, Ing.FEIoponent
FEIexterná spolupracovníčka
FEIoponent
qkosdy@stuba.sk
FEI
oponent
Kotorová Soňa, RNDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 542
A313
ÚMIKTodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 759
B611
kvetoslava.kotuliakova@stuba.sk
Kováč Andrej, Ing.FEI
oponent
Kováčik Andrej, Ing.oponent
doktorand
Kováč Jaroslav, doc. Ing., PhD.ÚEF
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 346
E514
ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 652
E505
jaroslav.kovac@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 631B314
Kováč Martin, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin_kovac@stuba.sk
Kováč Martin, Mgr.
prevádzkový pracovník
Kováč Pavol, Ing., DrSc.externý školiteľ
qkovacp1@stuba.sk
dohoda o vykonaní práceqkovacp@stuba.sk
Kováč Štefan, Ing.
strážnik
Kováč Zoltán, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
zoltan.kovac@stuba.sk
oponent
ÚIM
doktorand
jakub.kovar@stuba.sk
Kozáková Alena, prof. Ing., PhD.ÚAMprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 563
D111
alena.kozakova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
FEI
externá školiteľka
FEIkonzultant
qkrafcik@stuba.sk
Kraic JosefTPOvrátnik
Krajčí Marian, RNDr., DrSc.FEI
externý školiteľ
Krajčí Pavel, Mgr., PhD.
oponent
Krajčovič Filip, Ing.FEIexterný školiteľ
oponent
externý školiteľ
qkrajcuska@stuba.sk
Krajčušková Zuzana, Ing., PhD.oponentka+421 (2) 60 291 137
E219
Krakovská Anna, RNDr., CSc.externá školiteľka
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 789
B323
eva.kralikova@stuba.sk
ÚRK
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 497
D311
zdenka.kralova@stuba.sk
FEIdohoda o vykonaní práceqkralovicj@stuba.sk
Krammer Anton, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 755
B324anton.krammer@stuba.sk
Kranec Martin, Ing.ÚIM
doktorand
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 317
A144
Krnáč Martin, Ing.FEI
dohoda o vykonaní práce
konzultant
+421 (2) 60 291 368
E410
Krondiak Emil, Ing., PhD.
externý spolupracovník
oponent
qkroslakm@stuba.sk
Krošlák Roman, Ing.oponent
qkroslak@stuba.sk
ÚJFI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 536
A602
vladimir.krsjak@stuba.sk
externý školiteľ
qkrupam@stuba.sk
Krútek Pavol
strážnik
pavol.krutek@stuba.sk
prac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 (2) 60 291 644
T 150
Kubica Juraj, Ing., PhD.ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 887
C405
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 647
E208
Kubiš Peter, Dr.FEI
oponent
qkubisp@stuba.sk
Kučera Erik, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 315
D125
erik.kucera@stuba.sk
externý školiteľ
qkuceram@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
doktorand
martin.kucharovic@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
ÚJFI
doktorand
FEIoponent
+421 (2) 60 291 342
B112
Kukučka Michal, Ing.
externý školiteľ
knihovníčka
+421 (2) 60 291 526
A Požičovňamaria.kukucova@stuba.sk
prevádzkový pracovník
tomas.kura@stuba.sk
doktorandjanos.kurcz@stuba.sk
Kuriplach Jan, RNDr., CSc.externý školiteľ
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 403A103danka.kurucova@stuba.sk
ÚAMprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 452
A707
odborný asistent CSc.,PhD.
externý školiteľ
Kvačkaj Peter, Ing., PhD.
oponent
FEI
konzultant
externá školiteľka
Lackovič Pavel, Mgr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 590
T 108
Lago Jozef, Ing., PhD.oponent
qlago@stuba.sk
Laktišová Michaela, Mgr. Bc.FEIoponentka
externý školiteľ
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 750
T 111
Lang TiborTPOúdržbár
tibor.lang@stuba.sk
Lašan Pavelstrážnik
+421 (2) 60 291 100
Vrátnica Apavel.lasan@stuba.sk
FEIoponent
qlascek@stuba.sk
Launer Tomáš, Ing.FEIoponent
qlauner@stuba.sk
Lelák Jaroslav, doc. Ing., CSc.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 344
C109
Lendel Peter, Ing.FEIoponent
qlendel@stuba.sk
Lengyelfalusy Mikuláš, Mgr.FEIexterný spolupracovník
doktorand
roman.leskovsky@stuba.sk
oponent
+421 (2) 60 291 151
C702
Lisý Kornel, Ing.doktorand
FEI
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 812
C411
qliskam2@stuba.sk
Lobotka Peter, Ing., CSc.
externý školiteľ
qlobotka@stuba.sk
Loderer Marek, Ing., PhD.FEI
konzultant
D710marek.loderer@stuba.sk
Lojko Branislav, Ing., PhD.FEIexterný školiteľ+421 (2) 60 291 213
B104
qlojko@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
oponent
vrátnik
Losani AndreaFEIbudúci zahraničný študent
xlosani@stuba.sk
Lovíšková Jana, Ing., PhD.FEI
oponentka
Luby Štefan, prof. Ing., DrSc.
oponent
Lučan Martin, Ing.ÚRKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 60 291 305D614martin.lucan@stuba.sk
Lúčny Andrej, RNDr., PhD.FEIoponent
Lukáč František, RNDr., Ph.D.
externý spolupracovník
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 846
A309
jakub.luley@stuba.sk
Ľupták Andrej, Ing.konzultant
Lupták Boris, Mgr.
externý školiteľ
qluptak@stuba.sk
Maár Michal, Ing.konzultant
doktorand
Mácsik Péter, Ing.doktorand
peter.macsik@stuba.sk
Maholányi Juraj, Ing.FEIdohoda o vykonaní práce
qmaholanyi@stuba.sk
OTV
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 820T 106martin.majek@stuba.sk
oponent
qmajera@stuba.sk
ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 385
E116
externá školiteľka
qmajkova@stuba.sk
Makáň Florián, prof. Ing., PhD.
konzultant
+421 (2) 60 291 749
B120
Malík Peter, Ing., PhD.FEIexterný školiteľqmalikp@stuba.sk
Maljar David, Ing.ÚEFdoktorand
david.maljar@stuba.sk
Mániková Eva
asistentka
+421 (2) 60 291 684
A503
eva.manikova@stuba.sk
Maňka Ján, Ing., CSc.
externý školiteľ
Marák Pavol, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 597C607
Marček Igor, Ing.FEI
oponent
ÚIModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 576
C605stanislav.marcek@stuba.sk
Marek Juraj, Ing., PhD.ÚEFodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 327E311juraj.marek@stuba.sk
ÚIModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 856
A410
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 115
A417
Marková Blanka, Bc.
pracovníčka pre sociálne záležitosti
+421 (2) 60 291 811
A102
Marková Iveta
programátorka VS
+421 (2) 60 291 144
C017
Martinček Ivan, prof. Mgr., PhD.FEIkonzultant
Martoňák Roman, prof. Ing., DrSc.
externý školiteľ
qmartonak@stuba.sk
Marton Marián, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 365
E412
marian.marton@stuba.sk
oponentqmartyscak@stuba.sk
2SP
odborná administratívna pracovníčka
natalia.marusincova@stuba.sk
Masár Ivan, Dr. Ing.FEI
konzultant
qmasar@stuba.sk
technik el. a energ. zariadení
+421 (2) 60 291 170
C 519stanislav.masar@stuba.sk
FEIoponent
FEIexterný školiteľ
oponent
qmateasik@stuba.sk
Mátel Ľubomír, prof. RNDr., CSc.
oponent
Matišák Jakub, Ing.doktorand
Maťko Igor, RNDr., CSc.FEIexterný školiteľ
qmatko@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
C614
Medvecký Martin, doc. Ing., PhD.ÚMIKT
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 248
B509
oponent
technický pracovník, pracovník operačných systémov VS+421 (2) 60 291 575
T124b
mirko.mego@stuba.sk
programátor VS+421 (2) 60 291 143T124amatej.mehes@stuba.sk
Mejzlík Miroslav, doc. Ing., CSc.konzultantqmejzlik@stuba.sk
Melichárek Michal, Ing.FEI
oponent
Meluch Lukáš, Ing.FEIoponent
qmeluch@stuba.sk
FEIoponent
Mészárosová Slavomíraodborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 825
T137Aslavomira.meszarosova@stuba.sk
Mičjan Michal, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
michal.micjan@stuba.sk
ÚE
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
Miglierini Marcel, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.+421 (2) 60 291 167
A605
Mihalkovič Marek, RNDr., CSc.FEIexterný školiteľ
qmihalkovic@stuba.sk
oponent
qmihalm1@stuba.sk
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 368
E115
qmihalovj@stuba.sk
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 60 291 836
B404maros.michalik@stuba.sk
oponent
+421 (2) 60 291 883
MLC
Michniak Pavol, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímpavol.michniak@stuba.sk
Mikle Dávid, Ing.ÚAMdoktorand
david.mikle@stuba.sk
Miklovičová Eva, doc. Ing., PhD.ÚRK
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 604
D304eva.miklovicova@stuba.sk
tajomník fakulty, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 757
A122
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 872
E301
ÚJFI
technický pracovník
+421 (2) 60 291 765
S16
Mikulka Ján, Ing.FEI
externý spolupracovník
qmikulka@stuba.sk
oponent
qmikusm@stuba.sk
ÚMIKTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B410
Minárik Michal, Ing.ÚEF
doktorand
michal_minarik@stuba.sk
TPOstrážnik+421 (2) 60 291 110Vrátnica E
oponent
qmisak@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Mižiková Monika, Mgr.
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 221
A106
monika.mizikova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelanímC614milan.mladoniczky@stuba.sk
OSTVZvrátnik
andrea.mlynarovicova@stuba.sk
Mojžiš Ján, Mgr., PhD.FEIexterný školiteľ
UI SAV Bratislavajan.mojzis@stuba.sk
Mokráň Martin, Ing.FEI
oponent
dohoda o vykonaní práce, odborný administratívny pracovník
maciej.molak@stuba.sk
FEIoponent
Molnár Matej, Ing.oponent
qmolnarm2@stuba.sk
Molnár SilvesterTPOmaliar a natierač
+421 (2) 60 291 406
CD 002
Moreno Casares CarlosFEI
budúci zahraničný študent
budúci zahraničný študent
xmorhard@stuba.sk
Morovics Ján
údržbár
Mošať Marek, Ing.
doktorand
marek.mosat@stuba.sk
Moško Martin, doc. RNDr., DrSc.
externý školiteľ
Mozolík M, Ing.FEI
dohoda o vykonaní práce
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 616
D317
leo.mrafko@stuba.sk
Mráz Eduard, Ing.ÚRKdoktorand+421 (2) 60 291 505
D613
eduard.mraz@stuba.sk
Mudroň Ján, prof. Ing., CSc.FEI
externý spolupracovník
qmudron@stuba.sk
FEI
oponentka
Murgaš Ján, prof. Ing., PhD.ÚRK
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 781
D305
Murgaš Tomáš, Ing.ÚRKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
tomas.murgas@stuba.sk
ÚAM
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 611
A704
justin.murin@stuba.sk
Musilová Michaela, Dr., MSc.
hosťujúca profesorka
DP02
michaela.musilova@stuba.sk
Musil Vladislav, prof. Ing., CSc.FEIoponent
oponent
Nádaždy Vojtech, Ing., CSc.FEIexterný školiteľ
externý spolupracovník
Nagy Lukáš, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 163
E112
Nagyová Ružena
technická pracovníčka
+421 (2) 60 291 152
B313
Nagy Štefan, Ing., PhD.
oponent
qnagys@stuba.sk
Nánásiová Oľga, doc. RNDr., PhD.ÚIM
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 561
A402
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 661A607
EO
finančná účtovníčka
+421 906 068 kl. 204
D 1120
jana.nekanovicova@stuba.sk
Nemec Michal, Ing., PhD.oponent
+421 (2) 60 291 872
E301
Némethová Zuzana, Ing., PhD.FEIoponentka
qnemethova@stuba.sk
Németh PavolTPO
vrátnik
+421 (2) 60 291 270
TS02pavol.nemeth@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
ÚIM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 288
C510
Nerušil Boris, Ing.doktorandboris.nerusil@stuba.sk
ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
juraj.nevrela@stuba.sk
Nikodemová AlenaOĽZmzdová účtovníčka+421 (2) 60 291 201A112
Nízky Marek, Ing.FEIoponent
qnizky@stuba.sk
Novák Jozef, doc. Ing., DrSc.dohoda o vykonaní práce
qnovakj@stuba.sk
Novák Patrik, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 714
A316
patrik.novak@stuba.sk
Novák Tomáš, doc. Ing., PhD.FEI
konzultant
Novák Vladislav, Ing.ÚIMasistent+421 (2) 60 291 845
C514
Novota Miroslav, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
externý spolupracovník
qobert@stuba.sk
ÚEF
doktorand
FEI
oponentka
ÚEFodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 492
E217oldrich.ondracek@stuba.sk
KFEIknihovníčka
+421 (2) 60 291 408
A148
Ondrejička Kristián, Ing.doktorand
FEIoponent
ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 726
A609
FEI, ÚEdoktorandka, oponentka
profesor CSc.,PhD.
oponent
qorem@stuba.sk
Orgoň Miloš, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 414
B510
Oroszová Danaknihovníčka+421 (2) 60 291 526A Požičovňa
Oršula Viliam, Ing.oponent+421 (2) 60 291 148
D-P10
qorsula@stuba.sk
OĽZpracovníčka ekonomiky práce+421 (2) 60 291 162A146miroslava.ostrihonova@stuba.sk
Osuský Filip, Ing., PhD.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 370
A307
Osvald Jozef, Ing., DrSc.FEI
oponent, externý školiteľ
externý spolupracovník
ÚEAE, FEI
oponent, docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 268
C105
juraj.packa@stuba.sk
ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Pajkoš Vladimír, PaedDr.lektor+421 (2) 60 291 290T112
ÚMIKT
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 285
B613
tomas.palenik@stuba.sk
ÚIModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 617A415
TPOprevádzkový pracovník
+421 (2) 60 291 852
T153
Papaj Ján, doc. Ing., PhD.
konzultant
Pardo Enric, Mgr., PhD.externý školiteľ
Pastuchová Elena, RNDr., PhD.ÚIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 303A424
oponentka
Pásztó Peter, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 402D609peter.paszto@stuba.sk
ÚAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 562
A701
ÚRKodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 262
D411
Pavkovček Fedor, Ing.FEI
oponent
Pavlovič Márius, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 106
A504
marius.pavlovic@stuba.sk
Pavlovičová Jarmila, prof. Ing., PhD.ÚRK
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 177D401
Pavlovič Tomáš, Ing.konzultant
qpavlovic@stuba.sk
Pavlovkinová Eva, Ing.
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 207
A115
eva.pavlovkinova@stuba.sk
Pavúk Milan, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 832
A606
FEI
budúci zahraničný študent
Pečo Ján, Ing.
oponent
qpeco@stuba.sk
oponent
+421 (2) 60 291 665
E302qpechacek@stuba.sk
Pecho Ľuboš, Mgr.
oponent
qpecho@stuba.sk
FEI
oponent
qpenzes@stuba.sk
ÚEAE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 884C107
Pestun Matej, Ing.FEI
oponent
vedúci VS+421 (2) 60 291 805TP306
FEI
externý spolupracovník
Petráš Lukáš, Ing.
oponent
odborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 457C208
Petriska Martin, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 159
A315
Piatrik Tomás, Dr.FEI
oponent
qpiatrik@stuba.sk
Pikula Milan, Ing.
oponent
qpikula@stuba.sk
Pinčík Emil, RNDr., CSc.externý školiteľ
qpincik@stuba.sk
Pinteš Peter, Ing.oponent
+421 (2) 60 291 373
E314
qpintes@stuba.sk
ÚEAE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 838C309marek.pipa@stuba.sk
oponent
oponent
externý školiteľ
qpitel@stuba.sk
Plecenik Tomáš, doc. RNDr., PhD.FEIoponent
doktorand+421 (2) 60 291 227C512
externý spolupracovník
qpocta@stuba.sk
Podhradský Pavol, prof. Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 (2) 60 291 705
B413pavol.podhradsky@stuba.sk
Podlucký Ľuboš, Ing.doktorandlubos.podlucky@stuba.sk
Podpera Ivan, PhDr.IKAL
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 136A610
Podstrelenec Milan, Ing.FEI
dohoda o vykonaní práce
Pohorelec Ondrej, Ing.
doktorand
ondrej.pohorelec@stuba.sk
doktorand
robert.polacek@stuba.sk
Polakovič Marcel, doc. Mgr., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 729A421marcel.polakovic@stuba.sk
Polec Jaroslav, prof. Ing., PhD.ÚMIKTprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 354B409
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 116C210
Polónyi Ľubomír, Ing.FEI
oponent
Poničan Ján, Ing.
doktorand
jan.ponican@stuba.sk
ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
oponent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 373
E314
patrik.pribytny@stuba.sk
Priesol Juraj, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 364
E407juraj.priesol@stuba.sk
Prieto Navarro JavierFEI
budúci zahraničný študent
FEIbudúci zahraničný študent
Prokopová Ivana, Mgr.pracovníčka správy majetku
+421 (2) 60 291 896
A147
doktorand
FEIexterný školiteľ
Psotka Eduard, PaedDr.
pracovník pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 741
A105
ÚEF
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 843
E218
jozef.pucik@stuba.sk
pracovník operačných systémov VS, systémový integrátor
Puterka Boris, Ing.ÚRK
doktorand
+421 (2) 60 291 488
D706
boris.puterka@stuba.sk
Rábek Matej, Ing., PhD.ÚAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
matej.rabek@stuba.sk
Račák Martin, Ing.oponent
qracak@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 774
C705
Rafajdus Pavol, prof. Ing., PhD.FEIoponent
qrafajdus@stuba.sk
ÚMIKT
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 157
B612
martin.rakus@stuba.sk
FEI
dohoda o vykonaní práce
FEIoponent
qrastocky@stuba.sk
externý školiteľ
qravas@stuba.sk
Ravasz Richard, Ing.ÚEFdoktorand
richard.ravasz@stuba.sk
Reiffers Marián, prof. RNDr., DrSc.FEIoponent
Rendek Karol, Ing., PhD.
oponent
karol.rendek@stuba.sk
Repka Marek, Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
qrepkam@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xricoperez@stuba.sk
oponent
qriecicky@stuba.sk
doktorand
rastislav.ries@stuba.sk
Rigo Ján
manipulačný robotník
+421 (2) 60 291 280
TS03
jan.rigo@stuba.sk
Richard Malobudúci zahraničný študent
Rodina Jozef, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 886
D613
Roch Tomáš, doc. Dr.techn. RNDr.FEIkonzultant
qrocht@stuba.sk
Róka Rastislav, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 855
B608
ÚAM
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 563
D111
Rosipal Roman, Ing. Mgr., PhD.
externý školiteľ
qrosipal@stuba.sk
Rosová Alica, Ing., CSc.externá školiteľka
qrosovaa1@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 624
A611
Rozinaj Gregor, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 703
B414
gregor.rozinaj@stuba.sk
Rublík František, doc. RNDr., CSc.externý školiteľqrublik@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 412
A403
FEI
externý školiteľ
FEI
konzultant
+421 (2) 60 291 724
C211
michal.ruzinsky@stuba.sk
FEIoponent
Rybárová Renata, Ing., PhD.FEI
konzultantka
Řeháček Vlastimil, RNDr., PhD.ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 244
E310
vlastimil.rehacek@stuba.sk
Řiha Kamil, doc. Ing., Ph.D.FEIoponent
qrihak@stuba.sk
Sabolová Alexandra, Mgr.FEI
dohoda o vykonaní práce
alexandra.sabolova@stuba.sk
doktorand
San Bernardino Martín MiguelFEI
budúci zahraničný študent
FEI
budúci zahraničný študent
xsanchezsecotol@stuba.sk
Sarsıl Mehmet AliFEIbudúci zahraničný študent
finančná účtovníčka+421 (2) 60 291 675
A115
monika.satkova@stuba.sk
Seberíni Milan, Ing., CSc.FEIkonzultant
Sedlačková Katarína, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 504
A512
oponent
ÚAModborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 399
A803
Seewald Jakub, Bc.KPRFEI
odborný administratívny pracovník
ÚEdoktorand
externý školiteľ
Sekaj Ivan, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 585
D701
Sekanina Lukáš, prof. Ing., PhD.FEIoponent
technická pracovníčka
+421 (2) 60 291 341
D415
Schauer František, prof. Ing., DrSc.externý školiteľ
Schindler Frank, prof. RNDr., PhD.FEIoponent+421 (2) 60 291 347C509qschindler@stuba.sk
Schneeweiss Oldřich, Ing., DrSc.oponent
qschneeweiss@stuba.sk
Scholtz Vladimír, doc. Ing., PhD.FEI
konzultant
qscholtz@stuba.sk
FEIkonzultantka
FEIemeritný profesor+421 (2) 60 291 663A507
Skurčák Ľuboš, Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 752
D703
juraj.slacka@stuba.sk
Sláma Jozef, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
+421 (2) 60 291 375
B114
ÚEAE
doktorand
jakub.slavik@stuba.sk
Slugeň Vladimír, prof. Ing., DrSc.ÚJFI
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 753
A502vladimir.slugen@stuba.sk
prevádzkový pracovník
Smieško Viktor, prof. Ing., PhD.emeritný profesor
+421 (2) 60 291 894
B311viktor.smiesko@stuba.sk
FEIoponent
TPOvrátnik
+421 (2) 60 291 110
Vrátnica Eemilia.sochova@stuba.sk
Sojak Stanislav, Ing., PhD.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 229
A509
Sojka Adam, Ing.
doktorand
+421 (2) 60 291 545
D606
Sojková Michaela, Mgr., PhD.FEI
externá školiteľka
Solenská Ľudmila, Mgr., PhD.IKAL
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 645
A601
ludmila.solenska@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
qsoloviov@stuba.sk
Sopiak Dominik, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 203
C509
Spalek Juraj, prof. Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
qspalek@stuba.sk
Stanko Jaromír, Ing.ÚRKdoktorand+421 (2) 60 291 505D613
Stark Erich, Ing., PhD.
konzultant
erich.stark@stuba.sk
oponent
qstatev@stuba.sk
Steinwandt Rainer, prof. Dr.FEI
konzultant
Stenvall Antti, D.Sc. (Tech.)FEIoponent
Stoklas Roman, Ing., PhD.FEIexterný školiteľqstoklas@stuba.sk
Stopjaková Viera, prof. Ing., PhD.ÚEFprofesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 149
E119viera.stopjakova@stuba.sk
Stradiotová Eva, PaedDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
OĽZ
pracovníčka ekonomiky práce
+421 (2) 60 291 681
A152
profesorka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 324
E306
lubica.stuchlikova@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
FEIoponentka
FEI
externá školiteľka
Svobodová Helena, Mgr.FEI
konzultantka
Sýkora Ivan, doc. RNDr., PhD.
oponent
Szabová Miriam, Mgr.
odborná administratívna pracovníčka
+421 917 933 184
C307
miriam.szabova@stuba.sk
FEIoponent
qszaraz@stuba.sk
oponent
qszathmaryp@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
qszomolanyip@stuba.sk
ÚIModborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 266
C505
zuzana.sabikova@stuba.sk
Šagátová Andrea, doc. Ing., PhD.ÚJFIdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 595
A506
andrea.sagatova@stuba.sk
asistentka
+421 (2) 60 291 798
A121
Šaliga Ján, prof. Ing., PhD.FEIoponent
qsaliga@stuba.sk
FEI
oponent
ÚEAEprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 746
C110
vrátnik
Šandrik Pavol, doc. Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
ÚAMdoktorand
ladislav.sarkan@stuba.sk
Šatka Alexander, prof. Ing., CSc.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 656
E 504alexander.satka@stuba.sk
ÚIModborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 60 291 383
A416
Šeprák Vladimír, Dipl.-Inf.(FH)
oponent
Ševčovič Daniel, prof. RNDr., DrSc.
externý spolupracovník
qsevcovic@stuba.sk
externý školiteľ
qsiffalovic@stuba.sk
FEI
externá školiteľka
qsikudova@stuba.sk
Šimeg Veterníková Jana, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 636
A205
oponentqskapik@stuba.sk
Škoda Juraj, Ing.FEIexterný spolupracovník
TP306
Škrinárová Jarmila, doc. Ing., PhD.FEIexterná spolupracovníčka
Škriniarová Jaroslava, Ing., CSc.
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 271E508jaroslava.skriniarova@stuba.sk
doktorand
ÚJFI
doktorand
+421 (2) 60 291 537
A603
michal.snirer@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, pracovník pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 60 291 424
B116
martin.soka@stuba.sk
externý školiteľ
Šouc Ján, Ing., CSc.FEI
externý školiteľ
qsouc@stuba.sk
technický pracovník+421 (2) 60 291 706T125
Šovčík Michal, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
Špaček Peter, Ing.ÚIMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 60 291 845C514
FEI
externý spolupracovník
qspanik@stuba.sk
externá školiteľka
Špilovský Peter, Ing.FEIoponent
ÚIMdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 398
C608michal.sramka@stuba.sk
Štec Filip, Ing.ÚRK
doktorand
FEIdohoda o vykonaní práce
FEI
externý školiteľ
+421 220 910 731
FU SAV
qstich@stuba.sk
Štofanik Vladimír, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 394E221
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 374
B113
Štork Milan, prof. Ing., CSc.
oponent
qstork@stuba.sk
Štrbík Vladimír, RNDr., CSc.dohoda o vykonaní práceqstrbik@stuba.sk
Šturdík Tomáš, Ing.
oponent
qsturdik@stuba.sk
doktorand
FEI
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 442B220
FEIoponentka
Šurda Jozef, Ing.FEIoponentqsurda@stuba.sk
Šušlík Ľuboš, Ing., PhD.FEIoponent
Švec Peter, Ing.ÚIM
doktorand
+421 (2) 60 291 227
C512
Švec Peter, Ing., DrSc.externý školiteľ
peter.svec@stuba.sk
Švehlíková Jana, Ing., PhD.externá školiteľkaqsvehlikova@stuba.sk
FEI
dohoda o vykonaní práce
qtalcik@stuba.sk
FEIexterný školiteľqtapajna@stuba.sk
Ťapák Peter, Ing., PhD.ÚAModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 569
D121
peter.tapak@stuba.sk
FEI
oponent
qtaraba@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 141
D310
marian.tarnik@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Teplan Michal, Mgr., PhD.konzultant
FEIoponent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B417
simon.tibensky@stuba.sk
externá spolupracovníčka
qticha@stuba.sk
Timár Pavel, doc. Ing., CSc.FEIexterný školiteľ+421 910 969 129
NB 3127
pavel.timar@stuba.sk
Tisovský Michal, Ing.oponent
ÚJFIdoktorandkarupali.tiwari@stuba.sk
FEI
oponent
qtkacik@stuba.sk
Tlstý Juraj, Ing.FEI
oponent
qtlsty@stuba.sk
Tokárová Ivana, Ing.FEI
oponentka
Tölgyessy Michal, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 605
D616
michal.tolgyessy@stuba.sk
Toman Petr, doc. Ing., PhD.oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 404E507
pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
mario.tomo@stuba.sk
Triaška Stanislav, Ing.
oponent
budúca zahraničná študentka
xtrillini@stuba.sk
ÚRKdoktorand
adam.trizuljak@stuba.sk
Trunkvalter Ľuboš, Ing.pracovník pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 202
C408
RSČ
odborný administratívny pracovník
FEIkonzultantka
Tvarožek Vladimír, prof. RNDr., CSc.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 557E313
FEI
externý školiteľ
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 345
T 139
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 369
E605
frantisek.uherek@stuba.sk
oponent
quhrecky@stuba.sk
EO
finančná účtovníčka
knihovníčka
+421 (2) 60 291 184A-študovňa
vrátnik
+421 (2) 60 291 100
Vrátnica A
anna_ujhelyiova@stuba.sk
Ulehla Michal, Ing.FEIoponent
prevádzková pracovníčka+421 (2) 60 291 200T152
docent CSc.,PhD.
Ušáková Mariana, Ing., PhD.ÚEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 423
B216mariana.usakova@stuba.sk
Váciová ZuzanaÚJFIpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 60 291 297
A207
zuzana.vaciova@stuba.sk
Václavík Ján, Ing.FEI
externý spolupracovník
Vaculík Martin, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 275
A305
Valašík Peter, Mgr.
konzultant
qvalasikp@stuba.sk
Valent Ferdinand, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 176C012ferdinand.valent@stuba.sk
Valko Pavol, doc. RNDr., CSc.ÚJFIdocent CSc.,PhD.
Valková Mária, RNDr.ÚJFIodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 418
A310
Valocký Frederik, Ing.
doktorand
FEIexterný školiteľ
Vančo Marek, Ing., PhD.ÚMIKTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B410
ÚJFI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 287
A304
marek.vanco@stuba.sk
Vanko Gabriel, Ing., PhD.
externý školiteľ
Varga Juraj, Ing., PhD.FEI
oponent
+421 (2) 60 291 361C516juraj.varga@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 948 906 321B415
telefonistka
+421 (2) 60 291 111tel. ústredňarozalia.vargova@stuba.sk
Vargová Zuzana, Ing.externá spolupracovníčka
ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 816A306
Vasek Matúš, Ing., PhD.externý spolupracovník
Vaščák Ján, doc. Dr. Ing.externý spolupracovník
qvascak@stuba.sk
Vašut Daniel, Ing.
doktorand
+421 (2) 60 291 377
B217
daniel.vasut@stuba.sk
Vávra Ivo, Ing., CSc.FEIexterný školiteľ
Vavrinský Erik, Ing., PhD.ÚEFodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 655
E608
technický pracovník
+421 (2) 60 291 465
B109
vrátnik
+421 (2) 60 291 100
Vrátnica A
peter.velicky@stuba.sk
skladníčka+421 (2) 60 291 260T019
oponentka
qveresbenkovska@stuba.sk
budúci zahraničný študent
xverhaeghe@stuba.sk
ÚRKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 633D316vojtech.vesely@stuba.sk
oponent
+421 (2) 60 291 731
E514
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 883
E008
andrej.vincze@stuba.sk
Vincze Tomáš, Ing.ÚEFdoktorand
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 122
A602klement.vitazek@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 680
D408
anton.vitko@stuba.sk
Vitková Zuzana, doc. RNDr., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 286
D409
konzultant
Vlačikyová BeataKFEIknihovníčka+421 (2) 60 291 526A Požičovňabeata.vlacikyova@stuba.sk
externý spolupracovník
Vojenčiak Michal, Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 367E408
Vojtko Juraj, Ing., PhD.
konzultant
+421 (2) 68 279 417B417
Vojvoda Milan, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 651C507milan.vojvoda@stuba.sk
externý spolupracovníkqvokorokos@stuba.sk
oponent
+421 (2) 60 291 165
C401qvolcko@stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
FEI
externý spolupracovník
qvrabec@stuba.sk
ÚJFI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 639
A308
Vrbatovič Karol, Ing.dohoda o vykonaní práce
qvrbatovic@stuba.sk
Vrbický Andrej, Ing., PhD.
externý spolupracovník
konzultant
+421 917 669 011
Vrška Martin, Ing.
doktorand
martin.vrska@stuba.sk
Wagner Juraj, doc. Ing., PhD.FEIexterný spolupracovníkqwagnerj@stuba.sk
Weber Bedřich, doc. Ing., CSc.ÚEF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 446
E113
bedrich.weber@stuba.sk
Weis Martin, prof. Ing., DrSc.ÚEF
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 858
E506martin.weis@stuba.sk
Wieser Vladimír, prof. Ing., PhD.
oponent
qwieser@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
pracovník pre edičnú a publik. činnosť, docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 723
A408
michal.zajac@stuba.sk
Zajac Pavol, prof. Ing., PhD.ÚIMprofesor CSc.,PhD.
ÚIM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 529A401michal.zakopcan@stuba.sk
Zaťko Bohumír, Mgr., PhD.
dohoda o vykonaní práce, externý školiteľ
qzatkob@stuba.sk
Zaťko Tomáš, Ing.oponent
Závodník Tomáš, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
Závodská Katarína, Ing.FEIoponentka
Zelenka Ján, Ing., PhD.FEIexterný školiteľqzelenkaj@stuba.sk
Zeman Marek, Mgr.
oponent
qzemanm1@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 178
A204a
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 487
B213
FEIexterný spolupracovníkqzemant@stuba.sk
Zemková Erika, prof. Mgr., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 810T 107
Ziman Mário, RNDr., PhD.FEI
externý spolupracovník
qziman@stuba.sk
ÚEFdoktorand
externá spolupracovníčka
qzolotova@stuba.sk
ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
dusan.zak@stuba.sk
Žáková Katarína, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 742
D119
dohoda o vykonaní práce
qzakovic@stuba.sk
FEI, ÚRKemeritný profesor, externý školiteľ
+421 (2) 60 291 833
D608
oponent
doktorand
Žiaková Marta, Ing., PhD.FEI
externá spolupracovníčka
Žiška Milan, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 739
E305
milan.ziska@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.