30. 10. 2020  21:05 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta chemickej a potravinárskej technológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
doktorandka
aneta.acsova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 249
NB2124
pavel.acai@stuba.sk
Ağacık DilaraFCHPT
budúca zahraničná študentka
OPKVdoktorandgamal.ahmed@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
xakbaba@stuba.sk
Alexy Pavel, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 536
SB 479
Alghrsi Sham AlaliFCHPT
budúci zahraničný študent
FCHPTbudúci zahraničný študent
Almassy Ambróz, Mgr., PhD.FCHPT
oponent
FCHPT
budúci zahraničný študent
xalsalahi@stuba.sk
Ambrová Marta, Ing., PhD.OAT
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 783
172, stará budova, 1. poschodie
FCHPToponentkaqandrezalova@stuba.sk
Androvičová Jarmila
finančná účtovníčka
+421 918 674 636
B 1102jarmila.androvicova@stuba.sk
OChF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
226, stará budova, 2. poschodie
Antalík Marián, prof. Ing., DrSc.FCHPT
oponent
Antošová Monika, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 240
NB2125
oponentka
doktorandka
externý školiteľ
qaugustinj@stuba.sk
Aydemir Bengibudúca zahraničná študentka
FCHPTbudúca zahraničná študentka
xaykac@stuba.sk
Bábelová Andrea, Mgr., PhD.FCHPToponentkaqbabelovaa@stuba.sk
Babinec Štefan, Ing., PhD.oponent
+421 (2) 59 325 342
NB 628qbabinecs@stuba.sk
FCHPT
dohoda o vykonaní práce
qbabinska@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
matej.babjak@stuba.sk
Babjaková Jana, MUDr., PhD., MPHFCHPToponentka
qbabjakovaj@stuba.sk
Baco Andrej, Ing.doktorand
FCHPT, OAM
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 (2) 59 325 545104,SB,1. poschodie
Bačiak Ladislav, Mgr., PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 542 765
pracovisko na Kramároch
FCHPT
externá školiteľka
Bágeľová Poláková Silvia, Mgr., PhD.
oponentka
oponent
oponent
Bajus Martin, prof. Ing., DrSc.emeritný profesor
OIaRP
doktorand, asistent
peter.bakarac@stuba.sk
FCHPToponent
+421 903 238 191
dusan.bakos@stuba.sk
Bakoš Ján, RNDr., PhD.externý školiteľ
qbakos@stuba.sk
Bakošová Monika, doc. Ing., PhD.OIaRPdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 353
NB 664
Bakošová Viera, Ing.FCHPToponentka
qbakosova@stuba.sk
Balážová-Šimočková Mária, Mgr., PhD.FCHPTexterná školiteľkaqbalazovasimock@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 918 674 296
NB 618vladimir.balaz@stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 256
NB3128
vladimir.bales@stuba.sk
FCHPT
oponent
doktorand
Balogová Anna, Mgr.pracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 674 239
B 122
anna.balogova@stuba.sk
externý učiteľ
vladislav.banas@stuba.sk
FCHPToponent
+421 (2) 59 325 317
NB 629julius.banki@stuba.sk
Barák Imrich, RNDr., DrSc.
oponent
Barančík Miroslav, RNDr., DrSc.FCHPTexterný školiteľ
FCHPT
externý školiteľ
Baráthová Monika, RNDr., PhD.externá školiteľka
qbarathova@stuba.sk
Baráth Peter, Mgr., PhD.FCHPT
externý školiteľ
qbarathp@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 789253, stará budova, 2. poschodie
FCHPToponent
doktorand
FCHPT
oponent
qbaron@stuba.sk
Bartáček Jan, Ing., PhD.oponent
Bartalosová Evaupratovač - upratovačka
oponentka
FCHPTexterná školiteľka
qbartekova@stuba.sk
Bartoličová HildaTPPvrátnik+421 918 674 238hilda.bartolicova@stuba.sk
FCHPT
externý školiteľ
qbartosj@stuba.sk
FCHPT
oponent
Başaran İremFCHPT
budúca zahraničná študentka
xbasaran@stuba.sk
Batthyány Robertprevádzkový pracovník
+421 918 674 135
NB/1.posch. 102
robert.batthyany@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľka
qbauerova@stuba.sk
upratovač - upratovačkahedviga.baumannova@stuba.sk
Bazeľ Yaroslav, prof. Dr., DrSc.FCHPT
oponent
Beder Matúš JurajSCHKprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 948 496 479
NB 2.posch. A 297
Bednáriková Alena, Ing., PhD.FCHPToponentka
ÚACH
vedecký pracovník KS I. DrSc.
+421 (2) 59 325 736390, nová budova, blok C, 3. poschodie
Belica Peter, Ing., CSc.FCHPTexterný spolupracovník+421 (2) 32 888 588
C16 14
qbelica@stuba.sk
oponent
qbelicky@stuba.sk
OEIdoktorandka
Bella Maroš, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľ
Belluš Juraj, Ing.
oponent
qbellus@stuba.sk
Bělohlav Zdeněk, prof. Ing., CSc.
oponent
qbelohlav@stuba.sk
externý školiteľ
qbenco@stuba.sk
oponentka
Bendová Katarína, Ing.
oponentka
Benedeková IzabelaTPPupratovač - upratovačka
Benická Eva, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 270
566, nová budova, blok C, 5. poschodieeva.benicka@stuba.sk
Benköová Michaela, Ing.doktorandka
michaela.benkoova@stuba.sk
externá školiteľka
qbenkova@stuba.sk
FCHPToponentka
qbenzova@stuba.sk
Beránková Martina, Ing., PhD.oponentka
chemický lab. technička a kontrolór
petra.beranova@stuba.sk
externý školiteľ
qberek@stuba.sk
oponentka
qberenyiova@stuba.sk
Berkeš Dušan, doc. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 147dusan.berkes@stuba.sk
Bernatík Aleš, prof. Dr. Ing.FCHPToponent
qbernatik@stuba.sk
externá školiteľka
qbernatovai@stuba.sk
externý školiteľ
FCHPT
oponentka
oponentqbesedai@stuba.sk
Bezáková Lýdia, doc. RNDr., PhD.
oponentka
doktorandka, asistentka
Bieliková BeátaTPP
vrátnik
+421 918 674 238
NB/A
Biely Peter, RNDr., DrSc.
externý školiteľ
oponent
Bílek Vlastimil, doc. Ing., PhD.oponent
Bilen Duygu Evrim
budúca zahraničná študentka
externá školiteľka
qbilikova@stuba.sk
Bimová Paula, Ing., PhD.OATvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
paula.bimova@stuba.sk
Bírošová Lucia, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 478
SB 620, 6.p
lucia.birosova@stuba.sk
FCHPT
oponentka
qbirosova@stuba.sk
Bírová Ivana, Ing., PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
Bitterová Gabriela, Ing.oponentka
FCHPToponent
FCHPToponentqbiznar@stuba.sk
FCHPT
oponentka
Bláhová Mária, Ing.doktorandka
FCHPTexterný spolupracovník
NB3126marek.blahusiak@stuba.sk
Blahutová Jana, Mgr., PhD.FCHPTexterná školiteľka
Blaškovičová Jana, RNDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 281
476, nová budova, blok C, 4. poschodiejana.blaskovicova@stuba.sk
FCHPT
oponentka
qblazekova@stuba.sk
externý školiteľ
tomas.bleha@stuba.sk
doktorandka
anna.blsakova@stuba.sk
Bobál Vladimír, prof. Ing., CSc.oponent
Bobošík Vladimír, Ing., CSc.oponent
qbobosik@stuba.sk
Bobrík Miroslav, prof. PhDr., PhD.OTVŠprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 639
NB P122
miroslav.bobrik@stuba.sk
FCHPTexterný školiteľ
qboca@stuba.sk
Boča Roman, prof. Ing., DrSc.FCHPTemeritný profesor+421 (2) 59 325 610547, nová budova, blok B, 5.poschodieqbocar@stuba.sk
OSP-DP
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
jan.bockaj@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 384
746, nová budova, blok B, 7. poschodie
igor.bodik@stuba.sk
FCHPT
oponent
Boháč Andrej, doc. RNDr., PhD.oponentqbohaca@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľkaqbohacova@stuba.sk
oponentka
qbolhova@stuba.sk
Bondareva Irina, doc. Ing., PhD.FCHPT
externá školiteľka
+421 918 669 114
Bondarev Dmitrij, RNDr., Ph.D.FCHPTexterný školiteľ
doktorandka
ivana.borovska@stuba.sk
skladníčka
+421 (2) 59 325 644
NB P123
oponent
Bortňák Dušan, Ing.OOCh
chemický lab. technik a kontrolór, vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
dusan.bortnak@stuba.sk
Bouchet Maxence
budúci zahraničný študent
xbouchet@stuba.sk
FCHPT
budúci zahraničný študent
xbourdel@stuba.sk
Bouzek Karel, Dr. Ing.FCHPT
oponent
Brachňaková Barbora, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 59 325 184
453, nová budova,blok B, 4.poschodie
Brat Jiří, doc. Ing., PhD.FCHPToponent
riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
+421 918 674 514
albert.breier@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľka
OFCh
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 482
277, stará budova, 2. poschodie
FCHPToponent
Brezovan Marek, Ing.
doktorand
Brezová Vlasta, prof. Ing., DrSc.OFChprofesorka DrSc.+421 (2) 59 325 666
279, stará budova, 2. poschodie
vlasta.brezova@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľka
qbrezna@stuba.sk
Brežný Róbert, Ing., PhD.oponent
qbrezny@stuba.sk
Brnoliaková Zuzana, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľka
qbrnoliakova@stuba.sk
Brtko Július, Ing., DrSc.FCHPTexterný školiteľ
Bruder Branislav, Ing.
oponent
qbruder@stuba.sk
Brunnerová Eva, Ing.
dohoda o vykonaní práce
Búcsiová Ľubica, Ing., PhD.
oponentka
Bučinský Lukáš, doc. Ing., PhD.OChFdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 482275, stará budova, 2. poschodielukas.bucinsky@stuba.sk
externý školiteľ
Bučková Mária, RNDr., PhD.oponentka
qbuckova@stuba.sk
Buday Mikuláš, Ing., CSc.FCHPT
oponent
qbuday@stuba.sk
Budayová MáriaTPP
upratovač - upratovačka
maria.budayova@stuba.sk
CL
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
FCHPT
oponent
+421 917 674 579
qbugajp@stuba.sk
upratovač - upratovačka
iveta.bugarova@stuba.sk
Bujdák Juraj, RNDr., Dr.FCHPT
externý školiteľ
oponentka
qbujdakova@stuba.sk
oponentka
oponentka
Bustin Dušan, prof. Ing., DrSc.FCHPTdohoda o vykonaní práce
dusan.bustin@stuba.sk
Butor Škulcová Andrea, Ing., PhD.vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
Buzetzki EduardOFChasistent
eduard.buzetzki@stuba.sk
Bystrický Slavomír, Ing., DrSc.externý školiteľqbystricky@stuba.sk
doktorand
Cagardová Denisa, Ing.
doktorandka, asistentka
denisa.cagardova@stuba.sk
Campos Tavares Maria Teresa Jesus SimõesFCHPToponentka
qcampostavares@stuba.sk
externý školiteľ
Capek Peter, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľ
Cassien Eoin
budúci zahraničný študent
budúca zahraničná študentka
xcecile@stuba.sk
oponent
oponent
OFCh
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 538
230, stará budova, 2. poschodie
zuzana.cibulkova@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľka
Cifra Peter, RNDr., DrSc.FCHPT
externý školiteľ
Cigáň Marek, RNDr., PhD.FCHPT
oponent
FCHPTbudúci zahraničný študent
budúci zahraničný študent
Csáderová Lucia, RNDr., PhD.
externá školiteľka
qcsaderova@stuba.sk
Csánó GejzaOOTKaRchemický lab. technik a kontrolór
gejza.csano@stuba.sk
Csekes Erika, Mgr.doktorandka
erika.csekes@stuba.sk
OFCh
chemický lab. technička a kontrolór
+421 (2) 59 325 778
263, stará budova, 2. poschodie
FCHPToponentka
qcseriova@stuba.sk
oponent
qcsukas@stuba.sk
OOCh
doktorand
matej.cvecko@stuba.sk
Cvečková Evafinančná účtovníčka+421 918 674 638D 1119eva.cveckova@stuba.sk
FCHPT
oponent
+421 (2) 59 325 531
FCHPT
oponentka
doktorandka
klara.cverenkarova@stuba.sk
Čabalová Iveta, doc. Ing., PhD.FCHPToponentka
FCHPTexterná školiteľka
qcacanyiova@stuba.sk
ÚACHodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 736389, nová budova, blok C, 3. poschodiefrantisek.cacho@stuba.sk
Čambálová Adriána, Ing.FCHPT
oponentka
qcambalovaa@stuba.sk
FCHPToponent
OOChdoktorand
FCHPToponentqcejka@stuba.sk
Čelikovský Sergej, prof. RNDr., CSc.
oponent
qcelikovsky@stuba.sk
FCHPT
oponent
Čepcová Lucia, Ing.doktorandka
lucia.cepcova@stuba.sk
Čeppan Michal, prof. Ing., PhD.OPAF
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
Čermák Roman, doc. Ing., Ph.D.
oponent
Černák Juraj, prof. RNDr., DrSc.FCHPToponent
Černáková Ľudmila, doc. Ing., PhD.OPKV
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 570
SB 471
ludmila.cernakova@stuba.sk
Černocká Hana, RNDr., Dr.FCHPT
oponentka
qcernocka@stuba.sk
Čertík Milan, prof. Ing., PhD.ÚBTprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 491
SB 320
milan.certik@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
NB2130
OVHKPdoktorand
OATdoktorandka
Červený Libor, prof. Ing., DrSc.FCHPT
oponent
Čierna Michaela, Ing.doktorandka
Čík Gabriel, prof. Ing., CSc.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 220
728, nová budova, blok A, 7. poschodie
gabriel.cik@stuba.sk
Čipák Ľuboš, Ing., PhD.
externý školiteľ
externá školiteľka
qcipakova@stuba.sk
Čirka Ľuboš, Ing., PhD.prac. technickej obsluhy a údržby VS, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 355NB 666
Čižeková Lýdia, Mgr., PhD.
oponentka
lydia.cizekova@stuba.sk
OEIdoktorandkaolga.cizmarova@stuba.sk
FCHPT
oponent
Čížová Alžbeta, Ing., PhD.
externá školiteľka
qcizova@stuba.sk
Čížová Katarína, Ing., PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
FCHPToponent
FCHPT
oponent
qcupkap@stuba.sk
OOCh
doktorand
vladimir.dacho@stuba.sk
Dalton Stephen
budúci zahraničný študent
xdalton@stuba.sk
Danášová Eva, Mgr.
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 674 242B 123eva.danasova@stuba.sk
Dandár Alexander, prof. Ing., DrSc.FCHPT
externý školiteľ
OAT
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 523
153, stará budova, 1. poschodievladimir.danielik@stuba.sk
Danihelová Martina, Mgr., PhD.
externá školiteľka
OPKVdoktorandka
lucia.danisova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
+421 918 674 729
ÚZ Vyhne
terezia.danisova@stuba.sk
oponent
FCHPTexterný školiteľ
Danko Matej, Ing., PhD.FCHPT
oponent
NB2130
FCHPT
zahraničný hosť
OFChvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
269, stará budova, 2. poschodiedenisa.darvasiova@stuba.sk
OOTKaRvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 918 674 406
pavol.daucik@stuba.sk
Dekánková Ivana, Mgr.chemický lab. technička a kontrolór
budúci zahraničný študent
xdelavegabarran@stuba.sk
Demčák Peter, Ing.
oponent
qdemcak@stuba.sk
Dendišová VeronikaTPPtechnická pracovníčka+421 918 674 729
ÚZ Vyhne
veronika.dendisova@stuba.sk
docent DrSc.
+421 (2) 59 325 231730, nová budova, blok A, 7. poschodiejan.derco@stuba.sk
ÚBTdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 710
SB 327
katarina.dercova@stuba.sk
Diaz Suarez AliciaFCHPTbudúca zahraničná študentka
OOCh
doktorandka
livia.dikosova@stuba.sk
Dlháň Ľubor, RNDr., PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 618
460, nová budova,blok B, 4.poschodie
Dobišová Katarína, Ing.oponentka
oponent
Doháňošová Jana, Ing., PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 452
P32 B, stará budova, prízemie vľavo
jana.dohanosova@stuba.sk
Dolejš Petr, doc. Ing., CSc.FCHPToponentqdolejs@stuba.sk
Domšicová Michaela, Ing.ÚBM
doktorandka
michaela.domsicova@stuba.sk
doktorandka
FCHPT
oponent
qdostal@stuba.sk
Dovinová Ima, doc. RNDr., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá školiteľka
FCHPTexterný školiteľ
qdrabik@stuba.sk
FCHPT
oponentka
oponent
qdrahosb@stuba.sk
Drahovská Hana, doc., PhD.FCHPToponentka
qdrahovska@stuba.sk
Dremencov Eliahu, Mr.sc., PhD.externý školiteľ
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 918 674 193
NB - 1.posch, B 1196
Drtil Miloslav, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 234747, nová budova, blok B, 7. poschodiemiloslav.drtil@stuba.sk
Drtilová Iveta, Ing.
knihovníčka
+421 918 674 179NB -2.posch. A 227iveta.drtilova@stuba.sk
Drusková Darina, Ing.pracovníčka pre plán a rozpočet+421 918 674 133
D 1118
darina.druskova@stuba.sk
Dřímal Jiří, doc. RNDr., CSc.FCHPToponent
Dubaj Tibor, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 532
201, stará budova, 2. poschodie
Duban RudolfTPP
prevádzkový pracovník
+421 918 674 114
NB/S157
chemický lab. technička a kontrolór
jolana.dubecova@stuba.sk
Dubová Zuzana, Ing., PhD.oponentka
qadamechova@stuba.sk
Dudáš Jozef, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 918 674 654
NB2123
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 59 325 250
NB3132
TPP
upratovač - upratovačka
zita.dudasova@stuba.sk
Dugovičová Tatiana, Ing.oponentkaqdugovicova@stuba.sk
FCHPToponentqduchacek@stuba.sk
FCHPT
oponent
oponentka
oponentka
SB 384
katarina.durcanska@stuba.sk
Durec Ján, Ing., PhD.
oponent
FCHPToponent
qdurfina@stuba.sk
Ďurica Tibor, prof. Ing., PhD.oponent
qduricat@stuba.sk
doktorand
oponent
FCHPT
oponentka
Ďurovič Michal, doc. Ing., PhD.FCHPT
oponent
oponentjan.dusza@stuba.sk
OPKV
doktorandka
OPAFvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 221NB 5118
oponent
+421 903 262 352
NB 677
Dvoranová Dana, doc. Ing., PhD.OFChdocentka CSc.,PhD.+421 918 674 477
270, stará budova, 2. poschodie
dana.dvoranova@stuba.sk
Dzivák Jozef, Ing.SCHK
riaditeľ SCHK
+421 915 797 336
jozef.dzivak@stuba.sk
oponent
FCHPTexterná školiteľka
Egan Beňová Tamara, RNDr., PhD.oponentka
Elefant MichalTPPpracovník pre verejné obstarávanie
michal.elefant@stuba.sk
ÚBM
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., chemický laborant
Ellen Brichon
budúca zahraničná študentka
xellen@stuba.sk
Eštoková Adriana, prof. RNDr., PhD.
oponentka
qestokova@stuba.sk
oponent
qetrycht@stuba.sk
Fabíková Elena
chemický lab. technička a kontrolór
+421 918 674 785
271, stará budova, 2. poschodieelena.fabikova@stuba.sk
FCHPT
oponent
qfarago@stuba.sk
externý školiteľ
externý školiteľ
qfarkas@stuba.sk
Fašková Lucia, Ing.OATdoktorandka
Fedorko Pavol, doc. Ing., PhD.OChFdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 681
225, stará budova, 2. poschodie
Fedorová Elena, Ing.FCHPT
dohoda o vykonaní práce
qfedorovae@stuba.sk
Fedorová Kristína, Ing.doktorandka, asistentkakristina.fedorova@stuba.sk
Fekete Roman, doc. Ing., PhD.FCHPT
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 530405
Fellner Pavel, prof. Ing., DrSc.FCHPT
emeritný profesor
+421 918 674 461
156, stará budova, 1. poschodiepavel.fellner@stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
jozef.feranc@stuba.sk
OAM
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
martina.ferancova@stuba.sk
Ferenčík Viktor, Ing.FCHPToponentqferencikv@stuba.sk
Ferianc Peter, RNDr., CSc.
oponent
Ferkl Lukáš, doc. Ing., Ph.D.oponent
OOCh
odborný asistent CSc.,PhD.
FCHPT
oponent
Fikar Miroslav, prof. Ing., DrSc.OIaRPprofesor DrSc.
+421 (2) 59 325 367
NB 675
miroslav.fikar@stuba.sk
oponentka
FCHPToponent
Filip Vladimír, prof. Ing., CSc.FCHPTdohoda o vykonaní práce
qfilipv@stuba.sk
Filo Juraj, Mgr., PhD.FCHPT
oponent
Filová Alexandra, Mgr., PhD.oponentka
odborný asistent CSc.,PhD.
robert.fischer@stuba.sk
Fišera Ľubor, prof. Ing., DrSc.
emeritný profesor
+421 918 674 169lubor.fisera@stuba.sk
oponent
qfisera@stuba.sk
Flores-Ramírez Gabriela, Mgr., PhD.externá školiteľka
Foltínová Eva
chemický lab. technička a kontrolór
eva.foltinova@stuba.sk
FCHPToponent
qforsthoffer@stuba.sk
Fraňo Ľuboš, Ing.
oponent
lubos.frano@stuba.sk
Fraňová Paula, Ing.doktorandka
Friedrich Jörg Florian, prof. Dr.FCHPToponent
FCHPT
oponent
qfristak@stuba.sk
oponent
qfrollo@stuba.sk
Fronc Marek, Ing., PhD.OFChodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 531
233, stará budova, 2. poschodie
marek.fronc@stuba.sk
Fuchsová Barbora, Ing.FCHPToponentka
qfuchsova@stuba.sk
chemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 410SB 632marta.fujakova@stuba.sk
OOTKaRvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 59 325 326
NB 736
Furda Patrik, Ing.OChBIdoktorand
Furdíková Katarína, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 330
SB 308
Furka Matúš, Ing.OIaRPdoktorand, asistent
oponentka
qgaalova@stuba.sk
Gábelová Alena, RNDr., CSc.oponentka
Gaduš Ján, prof. Ing., PhD.FCHPT
oponent
qgadus@stuba.sk
OSP-DP
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
jaroslav.gajdos@stuba.sk
Gajdoš Peter, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD., oponent
+421 (2) 59 325 565
SB 353
Galádová Helena, Ing.
doktorandka, chemický laborant
helena.galadova@stuba.sk
Galambošová Martina, MUDr.FCHPToponentka
Galčíková Lenka, Ing.doktorandka, asistentka
lenka.galcikova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 335
NB 604
OPAF
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
lukas.gal@stuba.sk
Gál Miroslav, doc. RNDr., PhD.OAT
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 560159, stará budova, 1. poschodiemiroslav.gal@stuba.sk
Gálová Zdenka, prof. RNDr., CSc.oponentka
FCHPT
externý školiteľ
+421 917 674 669
dusan.galusek@stuba.sk
oponentkaqgaluskova@stuba.sk
Garaiová Martina, Mgr., PhD.
oponentka
qgaraiova@stuba.sk
prevádzková pracovníčka
Garaj Ivan, RNDr., CSc.FCHPT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 59 325 297NB 129ivan.garaj@stuba.sk
externý učiteľ
qgaraj@stuba.sk
FCHPTbudúca zahraničná študentka
FCHPT
oponent
FCHPT
externý učiteľ
Gašparovičová Dana, Ing., PhD.OOTKaRodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 372
NB 781dana.gasparovicova@stuba.sk
ÚFCHCHF
profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 460
266, stará budova, 2. poschodie
anton.gatial@stuba.sk
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 918 674 318NB - 1.posch, C 1117silvia.gaucikova@stuba.sk
Gavenda Michal, Ing.OOCh
doktorand
michal.gavenda@stuba.sk
Gbelcová Helena, Ing., PhD.oponentka
qgbelcova@stuba.sk
Gbelská Yvetta, prof. RNDr., CSc.FCHPT
oponentka
FCHPToponent
qgeada@stuba.sk
oponent
qgeczy@stuba.sk
FCHPToponent
oponentka
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.pavol.gemeiner@stuba.sk
Gemeiner Peter, Ing., DrSc.
externý školiteľ
doktorand
jan.gettler@stuba.sk
Gičová AnnaFCHPT
oponentka
TPP
posol - doručovateľ
+421 905 565 430
NB/P-97
darina.golembiovska@stuba.sk
Golian Jozef, prof. Ing., Dr.FCHPToponent
FCHPT
oponent
upratovač - upratovačka
Gracza Tibor, prof. Ing., DrSc.OOCh
profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 160NB 520tibor.gracza@stuba.sk
OChBI
docentka CSc.,PhD.
+421 918 674 263NB3117
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 688
227, stará budova, 2. poschodie
Grančay Martin, Ing., PhD.FCHPT, PS
externý učiteľ, vedúci informačného centra
+421 905 960 490
NB - 2.posch, B 237
Greif Gabriel, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 557
SB 564
gabriel.greif@stuba.sk
OPT
docentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 553maria.greifova@stuba.sk
Grenčíková Anna, Ing.doktorandka
Grexa Ondrej, Ing., PhD.oponent
externý školiteľ
doktorand
FCHPToponentka
obsluhovač vykurovania
+421 918 674 420
SB/S200dusan.grunwald@stuba.sk
obsluhovač vykurovania+421 918 674 420SB/S200erik.grunwald@stuba.sk
Grünwaldová Soňa
posol - doručovateľ
+421 905 565 430
NB/P-97
sona.grunwaldova@stuba.sk
FCHPTbudúci zahraničný študent
Gulan Martin, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 721
213
martin.gulan@stuba.sk
Gülfidan Gökçe
budúca zahraničná študentka
xgulfidan@stuba.sk
Gurská Mária, Ing.
doktorandka
maria.gurska@stuba.sk
Gyuranová Dominika, Ing.
doktorandka
dominika.gyuranova@stuba.sk
Habala Ladislav, Ing., PhD.oponent
qhabala@stuba.sk
oponentka
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 59 325 772SB 401
OAM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 677119,SB,1.poschodiezora.hajduchova@stuba.sk
Hájek Marián, Ing.OPTpracovník pre ekonomické činnosti
+421 (2) 59 325 555
SB 558
marian.hajek@stuba.sk
FCHPT
oponent
Hájeková Elena, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 404SB 417elena.hajekova@stuba.sk
Hájovská Pavla, Ing.OPAF
doktorandka
FCHPToponentka
Halásová Gabriela, doc. Ing., PhD.oponentka
qhalasovag@stuba.sk
Halcrow Malcolm A., prof.FCHPT
oponent
qhalcrow@stuba.sk
oponentka
zuzana.halenarova@stuba.sk
chemický lab. technička a kontrolór
Halinkovičová Michaela, Ing.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
FCHPT
oponent
ÚBM
doktorand
peter.haluz@stuba.sk
Hambalko Jaroslav, Ing.ÚBTdoktorand
odborný asistent CSc.,PhD.
NB P125
jaroslav.hancak@stuba.sk
FCHPT
oponent
qhanika@stuba.sk
Hanusek Jiří, prof. Ing., Ph.D.oponentqhanusek@stuba.sk
oponent
Hanzlík Jan, Ing.OPKVdoktorand
jan.hanzlik@stuba.sk
FCHPTexterný školiteľ
Hartl Nikoleta, Mgr., PhD.
oponentka
FCHPT
oponentka
qharvanova@stuba.sk
Hasal Pavel, prof. Ing., PhD.oponent
qhasal@stuba.sk
Hasoň Stanislav, Mgr., Ph.D.
oponent
FCHPTzahraničný hosť
Haššo Marek, Ing.ÚACH
doktorand
396, nová budova, blok C, 3. poschodiemarek.hasso@stuba.sk
OPAFvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 514
5.14
oponent
Havlena Vladimír, prof. Ing., CSc.oponent
oponent
FCHPToponentka
qstudenicova@stuba.sk
FCHPToponent
Haydary Juma, prof. Ing., PhD.OChBI
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 252
NB 2128
ODCPvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.ales.haz@stuba.sk
oponent
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.SB 316
Hencelová Kristína, Ing.OEI
doktorandka
kristina.hencelova@stuba.sk
oponentka
Herchel Radovan, doc. Ing., Ph.D.oponent
Herian Karol, Ing., CSc.FCHPT
dohoda o vykonaní práce
technický pracovník
+421 (2) 59 325 360
224, NB-2.posch.,A
Herich Peter, Mgr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD., vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
P42, stará budova, prízemie vľavo
externý školiteľ
FCHPToponentka
Hianik Tibor, prof. RNDr., DrSc.FCHPT
oponent
Hiller Edgar, prof. RNDr., PhD.oponent
Hinca Milošchemický lab. technik a kontrolór
+421 (2) 59 325 737
NB3109
FCHPToponent
Híreš Ondrej, Ing.oponentondrej.hires@stuba.sk
Hirošová Katarína, RNDr., PhD.FCHPToponentkaqhirosova@stuba.sk
Híveš Ján, prof. Ing., PhD.riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 468180, stará budova, 1. poschodiejan.hives@stuba.sk
FCHPToponentka
Hlaváčiková Slávka, Ing.
doktorandka
oponent
Hlaváčová Nataša, RNDr., PhD.oponentka
FCHPT
oponent
Hložeková Klaudia, Ing.OPKV
doktorandka
klaudia.hlozekova@stuba.sk
FCHPTexterný školiteľqhnatko@stuba.sk
Hohmann KatharinaFCHPTbudúca zahraničná študentka
xhohmann@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 418
SB 571jarmila.hojerova@stuba.sk
FCHPT
externá školiteľka
qholazova@stuba.sk
Holíčková Andrea, Mgr.FCHPT
oponentka
qholickovaa@stuba.sk
Holič Roman, Mgr., PhD.FCHPT
externý školiteľ
doktorandka
veronika.holla@stuba.sk
upratovač - upratovačka
helena.holubiczka@stuba.sk
Holubiczká Máriaupratovač - upratovačka
maria.holubiczka@stuba.sk
Honc Daniel, doc. Ing., PhD.FCHPT
oponent
Horák Jaroslav, Ing.FCHPToponent
qhorakj@stuba.sk
OEIdoktorandkaivana.horakova@stuba.sk
externá školiteľka
Horáková Magdaléna, Mgr.OJodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 59 325 269
NB 6104
Horanská Ľubomíra, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 332
NB 630
Horňáček Michal, Ing., PhD.OOTKaR
odborný asistent CSc.,PhD.
michal.hornacek@stuba.sk
Horváth Blažej, Ing., PhD.
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 323
NB 764
oponent
qhorvathb@stuba.sk
TPPupratovač - upratovačka
oponentka
FCHPToponentka
Horváthová Michaela, Ing.OIaRP
doktorandka, asistentka
Horváthová Monika
upratovač - upratovačka
Horváthová Viera, Ing., PhD.
externá spolupracovníčka
doktorand
Hovančíková Kristína, Ing.
oponentka
qhovancikova@stuba.sk
Hovd Morten, prof.
oponent
Hrabovská Anna, doc. PharmDr., PhD.FCHPToponentka
qhrabovska@stuba.sk
Hrabovská Veronika, Ing., PhD.FCHPToponentka
Hraško Samuel
systémový integrátor
+421 918 669 198
samuel.hrasko@stuba.sk
Hricko Ján, Ing.FCHPT
oponent
Hricová Marcela, Ing., PhD.OPKVvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 59 325 575
SB 372
marcela.hricova@stuba.sk
FCHPT
oponentka
qhricovav@stuba.sk
FCHPT
externý školiteľ
qhricovini@stuba.sk
Hricovíniová Zuzana, RNDr., PhD.
externá školiteľka
oponentka
qhrivnakovav@stuba.sk
Hroboňová Katarína, doc. Ing., PhD.ÚACH
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 287
372, nová budova, blok C, 3. poschodie
katarina.hrobonova@stuba.sk
Hromádková Zdena, Ing., PhD.externá školiteľka
qhromadkova@stuba.sk
FCHPT
oponent
qhromcik@stuba.sk
TPP
upratovač - upratovačka
doktorandka
stefania.hroncekova@stuba.sk
profesor DrSc.
milan.hronec@stuba.sk
Hronkovič Ján, Ing., PhD.FCHPToponent
qhronkovic@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 719
SB 302
oponentka
docentka CSc.,PhD.+421 915 396 928
563, nová budova, blok C, 5. poschodie
FCHPT
oponent
qhruby@stuba.sk
Hruška Michal, Ing.doktorand
Hruška Vlastimil, Ing.FCHPToponent
qhruskav@stuba.sk
Hrušková Veronikapracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 674 243
B 122
veronika.hruskova@stuba.sk
Hucko Pavel, Ing., PhD.oponent
Hudák Pavol, Ing.
oponent
qhudakp1@stuba.sk
Hudec Ivan, prof. Ing., PhD.ÚPSP
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 446
SB 482
Hudecová Daniela, prof. RNDr., CSc.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 410
SB 632
daniela.hudecova@stuba.sk
Hudec Pavol, doc. Ing., CSc.OOTKaRdocent CSc.,PhD.
pavol.hudec@stuba.sk
oponentka
qhulakova@stuba.sk
Husár Jakub, Ing.OChBIdoktorand
Hushegyi András, Ing., PhD.FCHPT
oponent
andras.hushegyi@stuba.sk
Hutňan Miroslav, prof. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 387
712, nová budova, blok A, 7. poschodie
miroslav.hutnan@stuba.sk
FCHPToponent
qhvizdos@stuba.sk
doktorand
matej.hvojnik@stuba.sk
knihovník
+421 918 674 119
NB - 2.posch, A 232
marian.hvolka@stuba.sk
Hybenová Eva, Ing., PhD.OVHKP
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 436
SB 625
eva.hybenova@stuba.sk
Chabada Peter, Ing.oponent
Chaloupka KarolODCP
chemický lab. technik a kontrolór
Chalupková AnnaÚACHchemický lab. technička a kontrolór
+421 (2) 59 325 734
376, nová budova, blok C, 3. poschodieanna.chalupkova@stuba.sk
Chatzidakis TitosFCHPT
budúci zahraničný študent
OPKV
chemický lab. technička a kontrolór
+421 (2) 59 325 568
SB 379
Chlup Zdeněk, doc. Ing., PhD.oponent
FCHPToponent
qchmela@stuba.sk
FCHPT
dohoda o vykonaní práce
ivan.chodak@stuba.sk
oponentka
qcholujova@stuba.sk
Chorváthová Monikapracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 674 337
B 124monika.chorvathova@stuba.sk
oponentkamarta.chovancova@stuba.sk
FCHPToponentka
Chromčíková Mária, Ing., PhD.oponentka, externá školiteľka
TPPupratovač - upratovačka
monika.chuda@stuba.sk
FCHPT
oponent
budúca zahraničná študentka
xikizek@stuba.sk
Ilčin Michal, Ing., PhD.OChF
odborný asistent CSc.,PhD.
212, stará budova, 2. poschodie
Iliaš Miroslav, doc. RNDr., PhD.oponent
Illeová Viera, Ing., PhD.OChBIvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 249
NB2124viera.illeova@stuba.sk
Imreová Zuzana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
zuzana.imreova@stuba.sk
Imrich Ján, doc. RNDr., CSc.oponent
Imrichová Denisa, RNDr., PhD.ÚBM, FCHPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., oponentka
denisa.imrichova@stuba.sk
İnak YamaçFCHPTbudúci zahraničný študent
Izakovič Mario, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
Izák Pavel, Ing., Ph.D.FCHPToponent
qizak@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
livia.izsak@stuba.sk
oponentka
qjabconova@stuba.sk
ODCPdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 218NB 4126
odborná asistentka CSc.,PhD.
NB P124katarina.jadudova@stuba.sk
Jakl Lukáš, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľ
qjakl@stuba.sk
Jakubčová Mária, Ing.oponentka
qjakubcovam@stuba.sk
OOCh, FCHPTodborný asistent CSc.,PhD., oponent
Jakubík Tibor, Ing., CSc.ÚACHvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 417
P40, stará budova, prízemie vľavo
tibor.jakubik@stuba.sk
Jambor Boris, Ing., PhD.FCHPT
oponent
boris.jambor@stuba.sk
FCHPT
oponent
qjampilek@stuba.sk
FCHPToponent
docentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 227
NB 5124
viera.jancovicova@stuba.sk
Janek Marián, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 547
132,SB,1.poshodie
Janglová Danicadohoda o vykonaní práce
externá školiteľka
qjanigova@stuba.sk
Janíková Lenka, Ing., Ph.D.
oponentka
qbandzuchova@stuba.sk
FCHPTbudúci zahraničný študent
xjanikp@stuba.sk
Jankovičová Barbora, Ing.OEIdoktorandka
barbora.jankovicova@stuba.sk
OChBI
odborný asistent CSc.,PhD.
NB2130
Janotka Ivan, Ing., DrSc.vedecký pracovník KS I. DrSc., externý školiteľ+421 (2) 59 325 540111,SB,1.poshodieivan.janotka@stuba.sk
ÚBM
doktorand
lubos.janotka@stuba.sk
Janotková Lívia, Ing.
doktorandka
Jantová Soňa, doc. Ing., CSc.ÚBMdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 455SB 617
OM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 332NB 630milan.jasem@stuba.sk
Jedinák Dušan, Ing.FCHPT
oponent
qjedinak@stuba.sk
Jedrusik Aldona, Mgr. art.OPAFdoktorandkaaldona.jedrusik@stuba.sk
OFCh
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 482
277, stará budova, 2. poschodie
Jelemenský Ľudovít, prof. Ing., DrSc.ÚCHEIriaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 250
NB2127
oponentqjendzelovsky@stuba.sk
Jeníček Pavel, prof. Ing., PhD.oponent
qjenicek@stuba.sk
oponentkaqjeriga@stuba.sk
Ježíková Zuzana, Ing., PhD.ÚBMvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 528
P9, stará budova, prízemie
zuzana.jezikova@stuba.sk
Ježo Ľubomír, Ing., PhD.FCHPT
oponent
Jírová Dagmar, MUDr., CSc.FCHPToponentka
Jomová Klaudia, doc. RNDr., PhD.FCHPT
oponentka
FCHPT
oponent
qjona@stuba.sk
doktorand
alireza.joorabloo@stuba.sk
Jorík Vladimír, doc. Ing., CSc.OAChdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 629
NB 443
Jozefíková Flóra, Ing.doktorandka
FCHPT
externý školiteľ
ÚBM
doktorand
jan.jurcik@stuba.sk
Jurčík Matúš, Mgr.oponent
FCHPT
oponent
Jurišová Emíliapracovníčka pre plán a rozpočetemilia.jurisova@stuba.sk
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 774
151, stará budova, 1. poschodie
jana.jurisova@stuba.sk
Jurkovičová Dana, RNDr., PhD.FCHPT
oponentka
Jurkovičová Jana, doc. MUDr., CSc.oponentka
Jurkovičová Tarabová Bohumila, Mgr., PhD.FCHPT
externá školiteľka
qjurkovicovatar@stuba.sk
Jurkyová Magdaléna, Ing.PS
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
oponentka
externá školiteľka
FCHPT
oponent
Kačík František, prof. RNDr., PhD.externý spolupracovníkqkacik@stuba.sk
Kadlečíková Eva, Ing.FCHPT
oponentka
qkadlecikova@stuba.sk
ÚBMdoktorandka
karolina.kadlecikova@stuba.sk
oponent
Kajanová Jana, doc. Ing., PhD.externá spolupracovníčka+421 918 669 115
Kákoniová Daniela, RNDr., PhD.FCHPT
externá školiteľka
qkakoniova@stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 777P35B, stará budova, prízemie vľavo
Kaliňáková Barbora, Ing., PhD.ÚBMvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
barbora.kalinakova@stuba.sk
OOChdoktorand
Kalúz Martin, Ing., PhD.prac. technickej obsluhy a údržby VS, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 355
NB 666
martin.kaluz@stuba.sk
Kanďárová Helena, Ing. Dr. rer. nat.ÚBM
odborná asistentka CSc.,PhD.
helena.kandarova@stuba.sk
oponent
Kánovicsová Andrea, PhDr.
oponentka
qkanovicsova@stuba.sk
Kaňuchová-Pátková Jaroslava, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
oponent
FCHPToponent
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 905 559 413
NB - 2.posch, B 236silvia.karatini@stuba.sk
FCHPT
oponentka
Karkeszová Klaudia, Ing.OChBIdoktorandka
klaudia.karkeszova@stuba.sk
FCHPToponentka
FCHPT
oponent
qkarvas@stuba.sk
OJodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Kasák Peter, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľ
oponentkaqkassai@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 918 674 325
Kašparová Svatava, RNDr., PhD.CL
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 542 765
pracovisko na Kramároch
svatava.kasparova@stuba.sk
Katrenčík Ivan, Ing., PhD.FCHPT
oponent, externý spolupracovník
qkatrencik@stuba.sk
Katrlík Jaroslav, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľ
qkatrlik@stuba.sk
Katuščák Svetozár, prof. Ing., PhD.FCHPT
oponent
+421 918 674 215
Kavala Miroslav, Ing., PhD.oponent
qkavala@stuba.sk
FCHPToponent
qkavecansky@stuba.sk
Kazantseva Natalia E., doc. Ing., Ph.D.oponentka
qkazantseva@stuba.sk
Kazimírová Veronika, Ing.
doktorandka
Kebísek Michal, Ing.
oponent
qkebisekm@stuba.sk
Kecskés Juraj, Ing., PhD.oponentqkecskes@stuba.sk
oponent
Kellö Vladimír, prof. RNDr., DrSc.FCHPT
oponent
FCHPT
dohoda o vykonaní práce
qkelnar@stuba.sk
Kenický AntonTPPdomovník - údržbár, údržbár
OATvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 463
176, stará budova, 1. poschodie
kamil.kerekes@stuba.sk
Khunová Viera, doc. Ing., PhD.OPKVvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
ÚACHdoktorandka
+421 (2) 59 325 195
379, nová budova, blok C, 3. poschodieliudmyla.khvalbota@stuba.sk
ÚBT
doktorandka
kristina.kianickova@stuba.sk
Kijovská Lívia, RNDr., PhD.
oponentka
Kilian Juraj, Dr. Ing.FCHPToponent
qkilian@stuba.sk
Kindl Josef, Ing.FCHPT
oponent
Kirchner Michal, Ing., PhD.oponent
qkirchner@stuba.sk
FCHPToponent
Kiss Alexander, RNDr., DrSc.FCHPToponentqkissa@stuba.sk
Kissová IvetaTPP
upratovač - upratovačka
doktorand, asistent
karol.kis@stuba.sk
Kiš Miroslav, Ing.FCHPT
oponent
Kízek René, prof. Ing., PhD.FCHPT
oponent
Klačanová Katarína, Ing., PhD.oponentka
OIaRP
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
martin.klauco@stuba.sk
FCHPT
externý školiteľ
FCHPToponent
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 661208, stará budova, 2. poschodie
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 538
230, stará budova, 2. poschodie
externý školiteľ
Klempová Tatiana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 565
SB 353
tatiana.klempova@stuba.sk
ÚĽZvedúca útvaru ľudských zdrojov+421 918 674 309
NB - 1.posch, A 181
zuzana.klempova@stuba.sk
oponentka
+421 (2) 59 542 765
pracovisko na Kramárochradka.klepochova@stuba.sk
Kleščíková Lucia, Ing., PhD.externá školiteľka
Klöcklerová Patrícia, Mgr. art.oponentka
oponentka
qkmetovasivonov@stuba.sk
FCHPToponent
qkmetv@stuba.sk
OFCh
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 538
230, stará budova, 2. poschodie
Kočevar MatejaFCHPT
budúca zahraničná študentka
Kočibálová Zuzana, Ing.
doktorandka
oponentka
FCHPToponentka
Kogan Grigorij, Ing., DrSc.FCHPT
externý školiteľ
OPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 445
SB 574
Kohútová Mária, doc. RNDr., CSc.FCHPToponentka
doktorand, asistent
roman.kohut@stuba.sk
Koiš Pavol, RNDr., CSc.oponent
Kolarič Lukáš, Ing.OPT
doktorand
OTVŠodborná asistentka CSc.,PhD.
NB P126
externá školiteľka
Kolarovič Andrej, doc. Ing., PhD.FCHPT
oponent
qkolarovic@stuba.sk
Kolek Emil, Ing., PhD.FCHPToponent
qkolek@stuba.sk
Kolesárová Anna, prof. RNDr., CSc.vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 344
NB 619
TPP
upratovač - upratovačka
marta.koleszarova@stuba.sk
Koljančič Nemanja, Mgr.doktorand+421 (2) 59 325 279
380, nová budova, blok C, 3. poschodie
nemanja.koljancic@stuba.sk
FCHPT
externý školiteľ
qkollarj@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľka
Kollárová Marta, prof. RNDr., DrSc.
externá spolupracovníčka
Komadel Peter, RNDr., DrSc.
externý školiteľ
qkomadel@stuba.sk
Koman Marian, prof. Ing., DrSc.OACh
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 622
NB 549marian.koman@stuba.sk
Kóňa Juraj, Mgr., PhD.
externý školiteľ
FCHPT
oponentka
Koňuchová Martina, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
Koóš Miroslav, Ing., DrSc.externý školiteľ
Koóš Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD., oponent
oponent
qkopel@stuba.sk
Korenko Michal, Ing., PhD.externý školiteľ
qkorenko@stuba.sk
Koreňová Anna, RNDr., CSc.
odborná asistentka CSc.,PhD.
Koreňová Janka, Ing., PhD.
oponentka
qkorenovaj@stuba.sk
FCHPT
oponent
Kósa Csaba, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľ
qkosac@stuba.sk
Kostrab Gabriel, Ing., PhD.FCHPToponent
oponentka
oponent
qkosik@stuba.sk
externá školiteľka
doktorand
roman.kostur@stuba.sk
Kotek Jiří, Dr. Ing.oponent
FCHPT
oponentka
qkourimska@stuba.sk
oponent
Kovács Alexander
pracovník MTZ
+421 918 674 668
alexander.kovacs@stuba.sk
TPPupratovač - upratovačka
oponentka
qkovacikoval@stuba.sk
oponent
externý školiteľ
chemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 399NB 5100stanislava.kovacova@stuba.sk
Kovár Vladimír, Ing., CSc.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 548103,SB,1.poshodievladimir.kovar@stuba.sk
Kozáková Alena, Ing.oponentka
Kozmon Stanislav, Mgr., PhD.FCHPTexterný školiteľ
qkozmon@stuba.sk
Kozovská Zuzana, RNDr., PhD.FCHPToponentka
qkozovska@stuba.sk
OEIdoktorandka
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 368272, stará budova, 2. poschodiejozef.kozisek@stuba.sk
Kožuch Andrej, Mgr.SCHKknihovník
andrej.kozuch@stuba.sk
Kožuchová Bajema Michelleknihovníčka
Krahulcová Monika, Ing.OVHKPdoktorandka
monika.krahulcova@stuba.sk
Krajčírová MáriaOOChchemický lab. technička a kontrolór
maria.krajcirova@stuba.sk
FCHPToponent
Krajčová Daniela, MUDr.FCHPT
oponentka
TPPupratovač - upratovačka
Králik Milan, doc. Ing., PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD., oponent
externá školiteľka
odborný asistent CSc.,PhD.
SB 317
vladimir.krasnan@stuba.sk
FCHPToponent
FCHPT
oponent
Kreps František, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 948 020 272
SB, 5.posch. 573frantisek.kreps@stuba.sk
Krepsová Zuzana, Ing., PhD.OPTvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 325 719
SB 301
ludmila.kristofikova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
nada.krivonakova@stuba.sk
Križanová Jana, Mgr. art., ArtD.oponentkaqkrizanovaj@stuba.sk
FCHPT
externá školiteľka
qkrizanova@stuba.sk
Kronek Juraj, Mgr., PhD.externý školiteľqkronek@stuba.sk
Kroneková Zuzana, Mgr., PhD.externá školiteľkaqkronekova@stuba.sk
Kršiak Ponická Lucia, Ing.doktorandka
lucia.ponicka@stuba.sk
externá školiteľka
Krump Henrich, doc. Ing., Ph.D.OPKV
odborný asistent CSc.,PhD.
henrich.krump@stuba.sk
Krupčík Ján, prof. Ing., DrSc.FCHPT
oponent
jan.krupcik@stuba.sk
Krupejová Daša, Ing.FCHPToponentka
qkrupejova@stuba.sk
Kruželák Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
oponentka
Kryštofová Svetlana, Ing., PhD.ÚBMvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
Křenek Peter, doc. PharmDr., PhD.
oponent
qkrenekp@stuba.sk
FCHPToponent
FCHPToponentka
Kubička David, Ing., Ph.D., MBA
oponent
FCHPToponentka
FCHPTexterná školiteľka
FCHPToponent
FCHPT
oponent
oponentka
Kucman Karol, Ing., PhD.FCHPT
oponent
oponent
FCHPT
oponent
qkuffar@stuba.sk
FCHPT
oponent
qkuchar@stuba.sk
oponent
qkuchtam@stuba.sk
Kuchtanin Vladimír, Ing., PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 184
453, nová budova,blok B, 4.poschodie
vladimir.kuchtanin@stuba.sk
externý školiteľ
Kuchtová Veronika, Ing., PhD.
oponentka
qkuchtova@stuba.sk
FCHPT
oponentka
upratovač - upratovačkaildiko.kulcsarova@stuba.sk
Kulhánek Petr, RNDr., PhD.FCHPT
oponent
qkulhanekp@stuba.sk
oponent
qkulicek@stuba.sk
Kundalia Paras Harendra, MSc.ÚBTdoktorand
paras.kundalia@stuba.sk
Kura Branislav, Mgr., PhD.
oponent
Kurák Tomáš, Ing., PhD.OChBIodborný asistent CSc.,PhD.
NB4143
FCHPT
oponentka
qkurucovam@stuba.sk
oponentqkuta@stuba.sk
Kuvik Libor, Ing.oponentqkuvik@stuba.sk
OAMvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 677
119,SB,1.poshodie
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 352
NB 675
michal.kvasnica@stuba.sk
Kvasničáková Andrea, Ing.doktorandka
Kvočiková Karolína, Ing.OVHKP
doktorandka
Kyca Tomáš, Ing.ÚBMdoktorand
Kyselá Gabriela, doc. Ing., CSc.
oponentka
ÚBT
doktorandka
Kyzek Stanislav, Mgr.FCHPT
oponent
Labovská Zuzana, doc. Ing., PhD.OChBIdocentka CSc.,PhD.NB3120
OChBI
odborný asistent CSc.,PhD.
NB3120
juraj.labovsky@stuba.sk
Labuda Ján, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.
476, nová budova, blok C, 4. poschodie
FCHPTexterný školiteľ
externá školiteľka
qlacinova@stuba.sk
FCHPToponent
Laho ĽubomírÚBT
chemický lab. technik a kontrolór
+421 (2) 59 325 480
SB 329
lubomir.laho@stuba.sk
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 516
SB 518
Lalíková Nina, Mgr. art.FCHPToponentka
OModborná asistentka CSc.,PhD.martina.langerova@stuba.sk
oponentka
qlapinova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 149
NB 422
oponentka
qlastincova@stuba.sk
Latifi M. Abderrazak, prof.
oponent
qlatifi@stuba.sk
Laubertová Lucia, Ing.
oponentka
Lauko Lukáš, Ing., PhD.oponent
Lauková Michaela, Ing., PhD.
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
dohoda o vykonaní práce
viliam.laurinc@stuba.sk
chemický lab. technička a kontrolór
sylvia.lazovska@stuba.sk
FCHPToponentka
qlehkozivova@stuba.sk
FCHPToponent
qlehocky@stuba.sk
Lehoczký Mariánupratovač - upratovačka
+421 903 842 083
marian.lehoczky@stuba.sk
Lehotová Veronika, Ing.OVHKPdoktorandka
+421 (2) 59 325 400
SB 618
Lehotská Renáta, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
qlehotskar@stuba.sk
Leitner Johannes, Dr. Dipl.-Ing.FCHPT
oponent
TPPupratovač - upratovačka
Lelovský Marek, Ing.odborný asistent bez vedeckej hodnosti
marek.lelovsky@stuba.sk
Lenčéš Zoltán, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
qlences@stuba.sk
FCHPToponentka
SB 625
qlepesova@stuba.sk
Lesný Juraj, doc. RNDr. Dr hab., PhD.oponent
qlesny@stuba.sk
externá školiteľka
oponent
Liébanas Francisco Javier Arrebola, prof., PhD.FCHPT
oponent
qliebanas@stuba.sk
FCHPT
oponent
qlinert@stuba.sk
oponentka
Liptaj Tibor, doc. Ing., PhD.CL
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 777P35 B, stará budova, prízemie vľavo
FCHPT
konzultantka
+421 (2) 59 325 515
SB 525
Liptáková Tatiana, prof. RNDr., PhD.FCHPT
oponentka
doktorand
oponent
FCHPTexterná školiteľka
qliskovad@stuba.sk
Llampayas Jimenez Ariadna
budúca zahraničná študentka
Lokaj Ján, prof. Ing., PhD.OAMdocent CSc.,PhD.
+421 908 674 086
NC 731
jan.lokaj@stuba.sk
externá školiteľka
Lopatka Pavol, Ing., PhD.OOTKaRodborný asistent CSc.,PhD.
Lorencová Lenka, RNDr., PhD.FCHPT
externá školiteľka
budúci zahraničný študent
Lovás Peter, Ing., PhD.
oponent
Loyer Andréabudúca zahraničná študentka
FCHPTexterný spolupracovník
Lucie Lajouxbudúca zahraničná študentkaxlucie@stuba.sk
oponentka
qlucova@stuba.sk
Ludvík Jiří, prof. RNDr., CSc.FCHPT
oponent
SCHKknihovníčka
Lukáčová Lucia, Ing., PhD.oponentka
oponentka
nikoleta.sakova@stuba.sk
FCHPT
dohoda o vykonaní práce
qlukas@stuba.sk
Lukeš Vladimír, prof. Ing., DrSc.
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 741
223, stará budova, 2. poschodie
oponent
qluley@stuba.sk
Lušpai Karol, Ing., PhD.OFChvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 531233, stará budova, 2. poschodiekarol.luspai@stuba.sk
FCHPT
oponent
externá školiteľka
qmacejova@stuba.sk
oponentka
Macková Katarína, Mgr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
Mackuľak Tomáš, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
718, nová budová, blok A, 7. poschodie
Macušková Katarínapracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 325 366NB 676
Madejová Jana, RNDr., DrSc.FCHPToponentka, externá školiteľka
Magala Michal, Ing., PhD.oponentqmagala@stuba.sk
FCHPT
oponent
oponentka
+421 918 669 127
FCHPToponentka
qmachatova@stuba.sk
Machová Eva, RNDr., PhD.
externá školiteľka
qmachova@stuba.sk
FCHPTdohoda o vykonaní práce
oponent
Machyňáková Andrea, Ing., PhD.ÚACH
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 315
379, nová budova, blok C, 3. poschodie
Májeková Magdaléna, RNDr., PhD.FCHPTexterná školiteľka
Májek Pavel, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 311390, nová budova, blok C, 3. poschodiepavel.majek@stuba.sk
Majerčíková Monika, Ing.doktorandka
FCHPTexterný školiteľ
+421 918 669 117
oponent
qmajerniks@stuba.sk
TPP
upratovač - upratovačka
zaneta.makkyova@stuba.sk
OOChvedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
ODCP
vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
sona.maleckova@stuba.sk
Malík Ivan, doc. PharmDr., PhD.
oponent
qmalik@stuba.sk
Malíková Božena, Ing.ÚBTpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 325 485SB 319
dohoda o vykonaní práce
Malínský Jan, doc. RNDr., Ph.D.oponent
qmalinsky@stuba.sk
FCHPToponent
qmalis@stuba.sk
Mališová Emília, Ing., PhD.FCHPT, OATvedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., externá školiteľka+421 (2) 59 325 462155, stará budova, 1. poschodie
Mališová Miroslava, Ing.OOTKaRdoktorandka
miroslava.malisova@stuba.sk
Malkin Vladimír, Dr., DrSc.FCHPT
oponent
qmalkin@stuba.sk
externá školiteľka
Maňas David, doc. Ing., PhD.
oponent
oponent
oponent
qmanek@stuba.sk
ÚACH
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 274
568, nová budova, blok C, 5. poschodie
Marantes DanielaFCHPT
budúca zahraničná študentka
Marcinčák Slavomír, doc. MVDr., PhD.FCHPT
oponent
qmarcincak@stuba.sk
Marcinčin Anton, prof. Ing., PhD.FCHPTemeritný profesor
anton.marcincin@stuba.sk
doktorandkamichaela.marcekova@stuba.sk
Margetiny Tibor, Ing.FCHPToponentqmargetiny@stuba.sk
Marchalín Štefan, prof. Ing., DrSc.OOCh
profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 164NB 405
Markoš Jozef, prof. Ing., DrSc.OChBIzástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.+421 (2) 59 325 259
NB 3131
odborný asistent CSc.,PhD.
martin.markovic@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 611361, nová budova,blok B, 3.poschodiejaroslava.maroszova@stuba.sk
oponentka
FCHPTbudúca zahraničná študentka
xmarques@stuba.sk
Marták Ján, RNDr., PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD., externý školiteľNB 3119jan.martak@stuba.sk
FCHPToponent
Martiniaková Silvia, Ing., PhD.OPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 569
silvia.martiniakova@stuba.sk
Martinka Radoslav, Ing.
oponent
Martinková Miroslava, doc. RNDr., PhD.FCHPToponentka
qmartinkova@stuba.sk
Martinkovič JúliusSCHKknihovníkjulius.martinkovic@stuba.sk
Masác Jakub, Ing.ÚACHdoktorand+421 (2) 59 325 736396, nová budova, blok C, 3. poschodiejakub.masac@stuba.sk
Masarovičová Elena, prof. RNDr., DrSc.FCHPT
oponentka
Mastihuba Vladimir, Ing., CSc.FCHPTexterný školiteľqmastihuba@stuba.sk
Mastihubová Mária, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľka
qmastihubova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
Matejčeková Zuzana, Ing., PhD.oponentka
+421 (2) 59 325 517
SB 524
Matejčíková Anna, Ing.OChBI
doktorandka
Matejčík Štefan, prof. RNDr., DrSc.FCHPT
oponent
qmatejciks@stuba.sk
FCHPT
oponent
qmatejkaj@stuba.sk
Mathia František, Ing., PhD.FCHPToponent
Mati Marcel, Ing., PhD.FCHPToponent
qmati@stuba.sk
FCHPTdohoda o vykonaní práce
externá školiteľka
qmatulova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 688
227, stará budova, 2. poschodiejan.matuska@stuba.sk
Matúš Peter, doc. RNDr., PhD.FCHPT
oponent
qmatus@stuba.sk
OFCh
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 520
260, stará budova, 2. poschodie
Mečiarová Mária, doc. Ing., PhD.FCHPT
oponentka
Medlenová Elena, Ing.OPKV
doktorandka
elena.medlenova@stuba.sk
FCHPToponentka
qmedveckav@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 524
SB 621alzbeta.medvedova@stuba.sk
Melicher Michal, Ing., PhD.FCHPT
oponent
Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.FCHPTkonzultant
milan.melnik@stuba.sk
doktorandka
eva.melnikova@stuba.sk
Melník Peter, Ing.
oponent
Mendelová Andrea, Mgr., PhD.
oponentka
qmendelova@stuba.sk
Messingerová Lucia, Mgr., PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.
Mészáros Alajos, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 149
NB 694alajos.meszaros@stuba.sk
oponentkaqmiadokova@stuba.sk
Mičenec Barbora, Ing.FCHPToponentkaqmicinec@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľka
qmicovaj@stuba.sk
Mičušík Matej, Ing., PhD.FCHPTexterný školiteľ
qmicusik@stuba.sk
Mierka Otto, doc. Ing., CSc.OChBI
docent CSc.,PhD.
NB2122
oponent
Mihaľ Mário, Ing., PhD.OChBIodborný asistent CSc.,PhD.
NB3126mario.mihal@stuba.sk
TPP
upratovač - upratovačka
Micháleková Andrea
chemický lab. technička a kontrolór
+421 (2) 59 325 622
550, nová budova,blok B, 5.poschodieandrea.michalekova@stuba.sk
vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.
212, stará budova, 2. poschodie
FCHPToponentka
qmichalikovad@stuba.sk
Michalíková Zuzana, Ing.
vedúca oddelenia finančného účtovníctva
+421 918 674 132NB - 1.posch, C 1123zuzana.michalikova@stuba.sk
Michálková Monika, Ing., PhD.FCHPTexterná školiteľka
qmichalkova@stuba.sk
tajomníčka fakulty
+421 905 505 900
NB 189
FCHPToponent
qmichvocik@stuba.sk
ÚIAM, FCHPTexterný učiteľ, externý školiteľ+421 (2) 59 325 343NB 652
Mikloš Martin, Ing., PhD.FCHPT
externý spolupracovník
oponent
Mikócziová JuditaTPP
upratovač - upratovačka
FCHPToponentka
qmikolaskova@stuba.sk
chemický lab. technik a kontrolór
+421 (2) 59 325 778
263, stará budova, 2. poschodie
Mikulajová Anna, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 59 325 419
SB 512a
anna.mikulajova@stuba.sk
Mikula Milan, doc. RNDr., CSc.docent CSc.,PhD.
milan.mikula@stuba.sk
Mikulášek Petr, prof. Ing., CSc.oponent
qmikulasek@stuba.sk
FCHPT
oponentka
qmikulasovag@stuba.sk
Mikulášová Mária, doc. RNDr., CSc.
oponentka
qmikulasova@stuba.sk
Mikulec Jozef, Ing., PhD.FCHPT
oponent
Mikulová Katarínaexterná spolupracovníčka
katarina.mikulova@stuba.sk
oponentka
qmikusovak@stuba.sk
Mikušová Miroslava, Ing., PhD.FCHPT
oponentka
Milata Viktor, prof. Ing., DrSc.riaditeľ ústavu - Profesor DrSc.
+421 (2) 59 325 148
NB 402
dohoda o vykonaní práce
Millerová Edita, Ing.ÚĽZ
mzdová účtovníčka
+421 918 674 125
NB - 1.posch, A 184
oponentka
qminarovicova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
SB, 5.posch. 579lucia.minarovicova@stuba.sk
pokladníčka
veronika.misalova@stuba.sk
Mislovičová Danica, Ing., PhD.FCHPT
externá školiteľka
FCHPTdohoda o vykonaní práceqmistrikova@stuba.sk
oponent
qmitosinka@stuba.sk
Mládenek MilanTPP
údržbár
+421 918 674 426NB/S-46
FCHPToponent
FCHPToponentqmlynarcik@stuba.sk
Mlynáriková Jarmila, Ing., PhD.
externá školiteľka
qmlynarikova@stuba.sk
Mlynárik Vladimír, Ing., DrSc.FCHPT
oponent
doktorand, asistent
budúca zahraničná študentka
xmolina@stuba.sk
Molnárová Helenaprevádzková pracovníčka
+421 905 498 411
NB - 1.posch,110
Molnárová MagdalénaTPPšatniar
doktorandka
noemi.molnarova@stuba.sk
Molnár Tomáš, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímNB4143
Moncoľ Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 186
357, nová budova,blok B, 3.poschodie
jan.moncol@stuba.sk
Monková Katarína, prof. Ing., PhD.FCHPT
externá školiteľka
Monnigmann Martin, prof. Dr.-Ing.oponent
qmonnigmann@stuba.sk
Monnin Camille
budúci zahraničný študent
Moravčík Miroslav, Ing.doktorand
miroslav.moravcik@stuba.sk
FCHPToponentka
Moreno Rodríguez Daniel, B.Sc., BSdoktorand
Mosnáček Jaroslav, Mgr., DrSc.externý školiteľ
qmosnaacek@stuba.sk
FCHPTexterná školiteľkaqmosnackova@stuba.sk
Mošovská Silvia, Ing., PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD., oponentka+421 (2) 59 325 419
SB 512a
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 59 325 154
6108
FCHPToponentka
qmrafkova@stuba.sk
Mravec Dušan, prof. Ing., CSc.
externý učiteľ
Mrázová Viera, RNDr., PhD.FCHPToponentka
oponent
qmcaji@stuba.sk
Múčková Marta, Ing., CSc.oponentka
qmuckova@stuba.sk
externý školiteľ
Műllerová Eva, Ing.FCHPToponentka
Munka Karol, Ing., PhD.oponent
Munková Milada, Mgr.
oponentka
oponentka
OPAF
sekretárka
Nadányi Richard, Ing.ODCPdoktorand
richard.nadanyi@stuba.sk
oponent
qnagym@stuba.sk
SCHK
knihár
helena.nagyova2@stuba.sk
TPP
montér výťahov
+421 918 674 175stefan_nagy@stuba.sk
FCHPTexterný školiteľ
Naulet Samuel
budúci zahraničný študent
FCHPTexterná školiteľka
FCHPToponent
Nayab Ahmad Khalid, Ing. B.Sc., M.Sc.OVHKP
doktorand
ahmad.nayab@stuba.sk
Nehéz Martin, RNDr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
ÚACH
doktorandka
388, nová budova, blok C, 3. poschodie
FCHPTexterný školiteľqnemcovic@stuba.sk
Nemec Ivan, Ing., PhD.FCHPToponent
Nemeček Peter, Mgr., PhD.FCHPT
oponent
qnemecekp@stuba.sk
Németh Peter, Dr. Ing.oponent
Neogrády Pavel, doc. Mgr., Dr.FCHPToponent
Nerád Ivan, Ing., CSc.FCHPT
externý školiteľ
qnerad@stuba.sk
Netopilík Miloš, RNDr., CSc.FCHPT
oponent
qnetopilik@stuba.sk
FCHPToponentkaqnetriova@stuba.sk
Nicolas CallarecFCHPT
budúci zahraničný študent
xnicolasc@stuba.sk
Niederová Ľubica, Mgr., PhD.FCHPTexterná školiteľka
qniederova@stuba.sk