21. 10. 2020  9:47 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry a dizajnu - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta architektúry a dizajnu. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
ZaradenieTelefón
Kancelária
E-mail
Agnet Luboš, Ing.dohoda o pracovnej činnosti, externý spolupracovník
Achten Henri Hubertus, prof. Dr.FAD
oponent
qachten@stuba.sk
hosťujúci profesor
+421 (2) 572 76 316
307
FADoponentka+421 (2) 572 76 450205qandrasiova@stuba.sk
docent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 414
404
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
odborný asistent CSc.,PhD.
Antunes Portugal da Fonseca Ana Beatriz
budúca zahraničná študentka
xantunesportuga@stuba.sk
oponent
qauxt@stuba.sk
Bacová Andrea, doc. Ing. arch., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 421412andrea.bacova@stuba.sk
Baďura JánÚIVdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Bahna Ján, prof. akad. arch. Ing. arch.FADoponent
qbahna@stuba.sk
Bachratá Alena, Mgr.pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 572 76 224
3
odborný asistent bez vedeckej hodnosti, oponent
ÚKAaISodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 324
310jozef.balaz@stuba.sk
ÚDodborný asistent CSc.,PhD.+421 907 692 452123martin.balaz@stuba.sk
oponentka
externý spolupracovník
Baňáková Kristína, Ing.OE
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 572 76 424
414kristina.banakova@stuba.sk
oponent
Bartošová Nina, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOP
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 351213nina.bartosova@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 270250
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 410410
Baxa Patrik, Ing. arch.doktorand
patrik.baxa@stuba.sk
Beďatš Martin, Ing. arch.FADoponentqbedats@stuba.sk
Beláček Milan, Ing. arch.FAD
oponent
qbelacek@stuba.sk
oponentka
Bencová Jarmila, doc. PhDr., PhD.ÚDTAaOPodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 366214jarmila.bencova@stuba.sk
Benček Ladislav, Ing.ÚKAaISdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Benetin Juraj, Ing. arch.oponent
qbenetin@stuba.sk
Benková Jana, Mgr. art. Ing. arch.oponentka
Benkovičová Lucia, Bc. Ing. arch., PhD.OVVvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 572 76 178
42
lucia.benkovicova@stuba.sk
ÚIV
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qbenuskovaz@stuba.sk
Berec Damián, Ing. arch.
externý spolupracovník
Bereczká Kristína, Ing.oponentka
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
katarina.bergerova@stuba.sk
Bergschmidt JonathanFAD
budúci zahraničný študent
Bernáthová KatarínaHS BA
upratovač - upratovačka
ÚAOB
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Bezák Peter, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Biroščák Lukáš, Ing. arch.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qbiroscak@stuba.sk
externý školiteľ
Bočková Monika, Ing. arch.ÚDTAaOP
doktorandka
monika.bockova@stuba.sk
Boďa Jozef, Ing.ÚIVdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqboda@stuba.sk
FAD, ÚKAaIS
odborný asistent bez vedeckej hodnosti, oponent
C 1904
FAD
externý školiteľ
Boháčová Kristína, Ing. arch.
doktorandka
kristina.bohacova@stuba.sk
FADoponent
Bolebruchová Viera, Ing. arch.FADoponentka
qbolebruchova@stuba.sk
FADoponentka+421 (2) 32 888 564C 1910eva.borecka@stuba.sk
Borecký Ladislav, Ing. arch.FAD
oponent
FAD
oponent
ÚIV
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
wanda.borysko@stuba.sk
ÚDTAaOP
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 352
202
andrej.botek@stuba.sk
oponentka
oponent
qbradnansky@stuba.sk
Brandisová Margita, Ing.
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 572 76 2243margita.brandisova@stuba.sk
Brašeň Michal, Ing., ArtD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 907 216 824
126
Brna Pavol, Ing. arch.FAD
oponent
qbrna@stuba.sk
Brogyányi Gabriel, Ing. arch.
oponent
qbrogyanyi@stuba.sk
Brožová Michaela, doc. Ing.FADoponentka
externý spolupracovník
ÚKAaISodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 314
304
maria.budiakova@stuba.sk
Budkeová Branislava, doc. Ing. arch., PhD.FAD
oponentka
+421 (2) 572 76 413403
Bumbál Martin, Ing. arch.
oponent
Bunčák Samuelvrátnik
samuel.buncak@stuba.sk
ÚAOB
doktorandka
miriama.butkova@stuba.sk
Caffrey Mária, Ing. arch.FADoponentka
FADoponent
Çalıkçı Hande NurFAD
budúca zahraničná študentka
Canca ÇağlaFADbudúca zahraničná študentkaxcanca@stuba.sk
Caralis Cristinabudúca zahraničná študentka
doktorandka
Ciglanová Katarína, Ing. arch.
oponentka
oponent
qcigler@stuba.sk
Cvengroš Maximilián, Mgr. art.oponent
qcvengrosm@stuba.sk
ÚABBodborný asistent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 413
403
externý spolupracovník
Čech BohuslavHS BA
vrátnik
bohuslav.cech@stuba.sk
Čerešňová Zuzana, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOB
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov, docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 436
443
zuzana.ceresnova@stuba.sk
ÚIVdocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 445450peter.daniel@stuba.sk
Danihel Marek, Ing. arch.oponentqdanihel@stuba.sk
Danko Tomáš, Bc.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Davide ManicaFAD
budúci zahraničný študent
budúca zahraničná študentka
Delerel Zehrabudúca zahraničná študentka
oponent
qdlabac@stuba.sk
Dek
administratívna pracovníčka v podateľni
+421 (2) 572 76 225
Dóci Ondrej, Mgr. art.ÚDdoktorand
ondrej.doci@stuba.sk
doktorand
Droppa Virgil, Ing. arch.oponent
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.dubiny@stuba.sk
Dubiš Matej, Mgr. art., ArtD.FADoponent
Dúbravec Róbert, Mgr. art.
externý spolupracovník
FAD
oponentka
Dulina Ľuboslav, doc. Ing., PhD.FADoponentqdulina@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 365
213
oponent
doktorandka
+421 (2) 21 022 446
451
Ďurica Milan, Ing.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqdurica@stuba.sk
Dvořáková Viera, Ing. arch., PhD.
oponentka
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Ebringerová Paulína, Mgr. art., ArtD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
116
paulina.ebringerova@stuba.sk
FADoponent
qerdelyi@stuba.sk
Eristavi Irakli, Ing. arch.oponent
qeristavi@stuba.sk
Fabriciová Andrea, Ing.pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 572 76 2243
Fábri Ľubica, Ing. arch., ArtD.FAD
oponentka
qfabri@stuba.sk
FADoponentkaqfaragoova@stuba.sk
HS BShospodár+421 918 665 031jozefa.farbiakova@stuba.sk
Farkašová BeátaKniknihovníčka+421 (2) 572 76 251
40
ÚAOB, FAD
odborný asistent bez vedeckej hodnosti, oponent
maros.fecik@stuba.sk
Fečkaninová Jana, Ing. arch., PhD.FAD
oponentka
qfeckaninova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 279
244
ÚAOBdoktorandka
Filová Máriaknihovníčka+421 (2) 572 76 232
40
doktorandka
natalia.filova@stuba.sk
Fischer Dušan, Ing. arch.oponent
Flimmel Ivo, Ing. arch., ArtD.
oponent
qflimmel@stuba.sk
externý spolupracovníkqflorian@stuba.sk
Follrich DušanHS BA
vedúci prevádzkovej jednotky
+421 918 665 017
11b
dusan.follrich@stuba.sk
Fránek Zdeněk, prof. Ing. arch.oponent
FADoponent
qfranko@stuba.sk
FAD
oponent
+421 918 665 034
325
qfurdik@stuba.sk
Füzék Balázs, Ing. arch.FADoponentqfuzek@stuba.sk
Gahura JánHS BAúdržbár
jan.gahura@stuba.sk
ÚVTaM
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
Gaj Michal, Ing. arch.FAD
oponent
qgaj@stuba.sk
Gál Peter, prof. Ing. arch., PhD.externý spolupracovník
+421 (2) 572 76 268
238
oponentmichal.ganobjak@stuba.sk
Gáspárová-Illéšová Gabriela, doc. akad. soch.
docentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 572 76 345337Agabriela.gasparova-illesova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 276
235
katarina.gecova@stuba.sk
FADoponent
oponent
Görner Karol, Ing. arch., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
karol.gorner@stuba.sk
oponent
qgrebert@stuba.sk
Gregorová Jana, doc. Ing. arch., PhD.externá spolupracovníčka
+421 (2) 32 888 426
C 1912
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 361
208
Gruberová Katarína
sekretárka
Gulanová Jana, Ing., PhD.oponentka
+421 (2) 57 296 497
344
FADexterný školiteľ
+421 (2) 572 76 415
405
Guštarová GabrielaÚIVsekretárka
+421 (2) 572 76 424
414gabriela.gustarova@stuba.sk
mzdová účtovníčka+421 918 665 005115b
Haberlandová Katarína, PhDr., PhD.FADoponentka
Hain Vladimír, Ing. arch., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 317
307
ÚUaUPdoktorandka
Hajtmanek Roman, MArch Ing. arch., PhD.ÚEEAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
roman.hajtmanek@stuba.sk
Halada Vít, doc. Mgr. art., ArtD.
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
FAD
budúci zahraničný študent
HANTABÁL Juraj, Ing. arch.FAD
oponent
ÚAOB
doktorand
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 438
C 0711
Hanus Christian, prof. Dr. Dipl.-Betriebswirt (FH) arch.FADexterný spolupracovníkqhanusc@stuba.sk
Hanzlíček Peter, Ing. arch.FADoponent
qhanzlicek@stuba.sk
oponent
qhartlm@stuba.sk
FADoponent
externý školiteľ
Havierniková Gabriela
pracovníčka pre správu a predaj majetku
oponentqhavlis@stuba.sk
Hermann Juraj, Ing. arch.
oponent
+421 (2) 32 888 464
C 1918
Hoffman Karol, Ing. arch.FAD
externý spolupracovník
qhoffman@stuba.sk
Holmanová Anna, Ing., CSc.FADdohoda o vykonaní práce
+421 918 669 200
443 a 101anna.holmanova@stuba.sk
pracovníčka ekonomiky práce
+421 918 863 742
115a
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 276 358
203
Hrdý Vladimír, Ing. arch.
oponent
qhrdy@stuba.sk
Hronský Michal, doc. Ing. arch., PhD.ÚIVdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 445
450
michal.hronsky@stuba.sk
Hubinský Tomáš, Ing. arch.
doktorand, externý spolupracovník
oponent
ÚAOB
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
ÚAOB
odborný asistent CSc.,PhD.
docent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 572 76 231
181
peter.humaj@stuba.sk
Hurtonyová EvaHS BAupratovač - upratovačka
oponentka
qhusovska@stuba.sk
Chlpek Peter, Ing., ArtD.oponent
peter.chlpek@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 32 888 630
C 1914
vojtech.chmelik@stuba.sk
Chrappová Barbora, Mgr. art., ArtD.FAD
oponentka
qchrappova@stuba.sk
FADoponent
qchrenka@stuba.sk
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
oponent
Ihring Marián, doc. Mgr. art., ArtD.FAD
externý školiteľ
docent CSc.,PhD.
ÚKAaIS
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 153
316
lubica.ilkovicova@stuba.sk
HS BA
upratovač - upratovačka
Izakovič Ivan, Ing.externý učiteľ
qizakovic@stuba.sk
Jančová Nina, Ing. arch.doktorandka
nina.jancova@stuba.sk
externý školiteľ
oponent
oponent
docent CSc.,PhD.branislav.jelencik@stuba.sk
doktorandka
martina.jelinkova@stuba.sk
Jókayová Stanislava, Ing.ÚKAaISdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qjokayova@stuba.sk
Jokelová Sylvia, doc. Mgr. art.oponentka
qjokelova@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 918 665 045
324
Joščák Pavol, doc. Ing., CSc.
oponent
qjoscak@stuba.sk
Juraj Šimek, Ing. arch.
oponent
qjurajs@stuba.sk
FADoponentqjurani@stuba.sk
oponent
ÚAOBvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
michal.kacej@stuba.sk
VS
elektromechanik oznam. a zabezp. zariad.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 326
415
prevádzková pracovníčka
Kaločajová Martapracovníčka pre zahraničné vzťahy+421 (2) 572 76 211102marta.kalocajova@stuba.sk
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.ÚDTAaOP
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 661C 1401daniel.kalus@stuba.sk
Kamenská Miroslava, Ing. arch.ÚUaUP
doktorandka
externý spolupracovník
tajomníčka fakulty, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 189
111
anna.karacsonyova@stuba.sk
externý spolupracovník+421 (2) 572 76 261
250
Kasala Viktor, Ing. arch.
doktorand
viktor.kasala@stuba.sk
FADbudúci zahraničný študent
Keppl Julián, prof. Ing. arch., CSc.dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 451340julian.keppl@stuba.sk
Kiac Kristína, Ing. arch.ÚDTAaOP
doktorandka
Kilo Richard, Mgr. art.doktorand
FAD
oponentka
upratovač - upratovačka
oponent
qkleins@stuba.sk
FAD
oponent
qkobak@stuba.sk
externý školiteľ
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 440439
Kohlmayer Václav, doc. Ing. arch., CSc.
externý spolupracovník
Kolimárová Simona, Ing. arch.ÚAOBdoktorandka
simona.kolimarova@stuba.sk
oponent
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Komrska Jan, Ing. arch., CSc.FAD
oponent
+421 (2) 572 76 269
245
jan.komrska@stuba.sk
Končeková Danica, doc. Ing. arch., PhD.
docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 418
408
danica.koncekova@stuba.sk
oponentka
Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.
externý spolupracovník
odborný asistent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 432
439
oponent
qkordik@stuba.sk
ÚABBodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 376331pavel.kosnac@stuba.sk
oponent
ÚIV
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 435
442
Kott LadislavHS BAobsluhovač vykurovanialadislav.kott@stuba.sk
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.oponent
Kovácsová MiladaÚEEAsekretárka+421 (2) 572 76 452
349
ÚUaUP
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 272
241bohumil.kovac@stuba.sk
HS BA
upratovač - upratovačka
jarmila.kovacova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
jaroslava.kovacova@stuba.sk
Kniknihovníčka
+421 (2) 572 76 220
45
lubica.kovacova@stuba.sk
oponentka
Kožuško Peter, doc. PaedDr., ArtD.
externý školiteľ
Kožuško Peter, Ing. arch.FAD
oponent
qkozuskop@stuba.sk
Krajcsovics Lorant, Ing. arch., PhD.ÚEEAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 461349
Krajčovičová Wanda, Bc.ÚUaUP
sekretárka
wanda.krajcovicova@stuba.sk
Krajewska Narcyzabudúca zahraničná študentka
FAD
oponent
qkralikl@stuba.sk
Králik Marián, Mgr. art., ArtD.ÚDodborný asistent CSc.,PhD.
Králik Pavol, Ing. arch.FAD
oponent
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 359
210
vrátnik
+421 (2) 572 76 238
geza.krascsenits@stuba.sk
ÚEEAdoktorandka
veronika.krauskova@stuba.sk
FAD
oponent
FADexterný spolupracovníkqkristek@stuba.sk
ÚUaUPvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 266239
FAD
externý spolupracovník
Kubáňová Eva, Mgr. art., ArtD.
oponentka, externá spolupracovníčka
qkubanova@stuba.sk
FADexterná spolupracovníčka
qkubeckova@stuba.sk
doktorand
Kubinec Eva, Ing. arch.
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
ÚVTaModborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 330
330
FADexterný spolupracovník
+421 (2) 572 76 156
05boris.kubis@stuba.sk
Kubušová Vlasta, Mgr. art. Bc.doktorandka
Kujanová Katarína, Ing. arch., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 454
306
FADoponent
qkukula@stuba.sk
ÚDTAaOP
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Kulifaj Ivan, Ing. arch.ÚAOBdoktorand
oponent
Kurajda Matej, Ing. arch.ÚAOBdoktorand
Kuruc Martin, Ing., PhD.
vedúci VS
+421 918 669 187
ÚABB, FAD
hosťujúci profesor, oponent
martin_kusy@stuba.sk
Kusý Martin, Ing. arch.FAD
oponent
qkusym1@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.kvitkovsky@stuba.sk
Kvočka Stanislav, Ing., ArtD.FADoponentqkvocka@stuba.sk
Kyseľ Pavel, Ing.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqkyselp@stuba.sk
FAD
oponentka
ÚAOB, FAD
doktorand, oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ledererová Iveta, akad. mal.dohoda o pracovnej činnosti, externá spolupracovníčka
qledererova@stuba.sk
ÚEEA
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 572 76 458
340
doktorandka
FADoponent
FAD
oponentka
oponent
ÚABB
doktorandka
kornelia.linceniova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
michala.lipkova@stuba.sk
ÚVTaM
docent bez vedeckej hodnosti
+421 918 665 047
124
milan.lukac@stuba.sk
ÚEEAdoktorand
marek.luley@stuba.sk
HS BSupratovač - upratovačka
miroslava.luptakova@stuba.sk
Madarás Ján, RNDr., PhD.
oponent
qmadaras@stuba.sk
Macháčová Klára, Ing. arch., PhD.ÚEEA
odborná asistentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 461
349
klara.machacova@stuba.sk
Machanová Ružena
finančná účtovníčka
+421 (2) 572 76 210
110
ÚD
doktorandka
ÚABB
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 433
440
Majzlanová Daniela, MArchÚABBdoktorandka
daniela.majzlanova@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
Marinkovičová Slobodana, Mgr.
knihovníčka
Marko Ondrej, Ing. arch.FADoponent
qmarkoo@stuba.sk
Marková Natália, Bc.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Maukš Branislav, Mgr. art., M.A.oponent
Maukš Filip, Mgr. art.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
filip.mauks@stuba.sk
Mazalán Peter, Mgr. art. Ing. arch., PhD.ÚIV
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 434
441
Mečiar Ivor, Ing. arch., ArtD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 572 76 342
328
Meierová Alexandra, Ing. arch., PhD.oponentka
oponent
Mellner Dušan, Ing. arch., PhD.FADoponent+421 (2) 32 888 400
C 1903
dusan.mellner@stuba.sk
ÚKAaIS
sekretárka
+421 (2) 572 76 325
314
monika.mestankova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 318
308yakoub.meziani@stuba.sk
Mihaličová ElenaODpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 57 276 212102elena.mihalicova@stuba.sk
Mihálik Juraj, Mgr.FAD
externý spolupracovník
Michalič Kusá Mária, Ing. arch.
oponentka
HS BA
údržbár
+421 907 977 366
ÚUaUPdoktorand
ladislav.michalka@stuba.sk
Michalko Jozef, Ing. arch.
oponent
ÚABBdoktorand
FADoponentka
Mjartan Martin, Mgr. art.
doktorand
martin.mjartan@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD., externá školiteľka
+421 (2) 572 76 365
213
henrieta.moravcikova@stuba.sk
Moravčík Štefan, Ing. arch.
oponent
qmoravciks@stuba.sk
Morávková Katarína, Ing. arch., PhD.ÚIVodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 434
441
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 572 76 458
340
upratovač - upratovačka
zita.mozesova@stuba.sk
ÚDTAaOP
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
renata.mrazova@stuba.sk
Nagy Sebastian, Ing. arch.FADoponent
qnagys1@stuba.sk
oponent
qnagyt@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 918 665 032429pavel.nahalka@stuba.sk
HS BAvrátnikstefan.noskovic@stuba.sk
doktorand
Novotná Mária, Mgr. art.ÚDTAaOP
doktorandka
Olah Andrej, Ing. arch.FAD
oponent
ÚDdocent CSc.,PhD.
peter.olah@stuba.sk
ÚIVdoktorand
+421 (2) 21 022 447
452
marian.ontkoc@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 417407
Otiepková Soňa, Mgr. art.doktorandka
Paliatka Peter, prof. akad. soch.
profesor bez vedeckej hodnosti
+421 905 201 046132
Paňák Pavel, Ing. arch.hosťujúci profesor, oponentC 1904
Papp Peter, Ing., ArtD.FADoponentqpapp@stuba.sk
Pastoreková Laura, Ing. arch., PhD.FAD
oponentka
qpastorekova@stuba.sk
externý školiteľqpasztor@stuba.sk
Paškanová Katarína, Ing. arch.
oponentka
qpaskanova@stuba.sk
Paučula Juraj, RNDr.OVVvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 456 922 187
ÚDTAaOP
riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 354
204
pavol.pauliny@stuba.sk
doktorandka
Pavlík Radoslav, Ing. arch.oponent
Pavúk Ján, Ing. arch., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 427
417
jan.pavuk@stuba.sk
Pekník Radovan, Mgr. art.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
radovan.peknik@stuba.sk
Pergerová Zuzana, Mgr. art.
doktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
zuzana.pergerova@stuba.sk
Pernecký Ján, Ing. arch.
oponent
qpernecky@stuba.sk
ÚIV, FADdohoda o pracovnej činnosti, oponent+421 (2) 572 76 444
449
ivan.petelen@stuba.sk
FADoponent
qpeter@stuba.sk
Petrániová Gabrielafinančná účtovníčka
+421 (2) 572 76 210
110gabriela.petraniova@stuba.sk
FAD
oponent
qpetras@stuba.sk
Petrík Vladimír, akad. mal., ArtD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 253
141vladimir.petrik@stuba.sk
FADoponent
Pifko Henrich, doc. Ing. arch., CSc.ÚEEA
docent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 465
351henrich.pifko@stuba.sk
Pleidel Imrich, Ing. arch.FADoponent
oponentka
ÚVTaM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 371
221
Pohaničová Jana, prof. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 358
215
jana.pohanicova@stuba.sk
Pokorný Pavol, Ing. arch.FADoponent
hosťujúci profesor
+421 918 666 917
ÚDTAaOPodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 350
209
beata.polomova@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
xpopera@stuba.sk
finančná účtovníčka+421 (2) 572 76 210
110
maria.popluharova@stuba.sk
oponent
qprejsa@stuba.sk
FADoponent
oponent
Puškár Branislav, doc. Ing. arch., PhD.ÚABBdocent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 428
418
branislav.puskar@stuba.sk
Putrová Eva, Ing. arch., CSc.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 276
235
Dek
sekretárka
+421 (2) 572 76 215
105
Rapco Pavol, Ing.
oponent
qrapco@stuba.sk
budúci zahraničný študent
ÚAOB
dohoda o pracovnej činnosti, docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 419
407
vedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.
roman.rosina@stuba.sk
FAD
budúca zahraničná študentka
xruberti@stuba.sk
externý spolupracovník
Rusková Dagmar, PaedDr., PhD.FADexterná spolupracovníčka+421 (2) 572 76 316345dagmar.ruskova@stuba.sk
ÚKAaIS
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
xrypak@stuba.sk
Sadovský Oliver, Ing. arch.FADoponent
Salcer Igor, Ing. arch., ArtD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 440
439
igor.salcer@stuba.sk
doktorandka
ÚABB
docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 425
415
lubica.selcova@stuba.sk
Schleicher Alexander, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBdocent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 432
439
Schlosser Tibor, doc. Ing., CSc.FAD, ÚKAaIS
oponent, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 357
A 5/527
tibor.schlosser@stuba.sk
FADexterný školiteľ
qschneider@stuba.sk
FADbudúca zahraničná študentka
xschurholt@stuba.sk
Siebert Matej, Ing. arch., PhD.FADoponentqsiebert@stuba.sk
FADoponent
oponent
qslivka@stuba.sk
pracovníčka operačných systémov VS
+421 (2) 572 76 344
319
viera.slivkova@stuba.sk
Smatanová Katarína, Ing. arch., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
Smrčková Alica
sekretárka
+421 (2) 572 76 356
206
oponent
+421 (2) 572 76 376
331
Sopirová Alžbeta, doc. Ing. arch., CSc.ÚUaUPdocentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 275
248alzbeta.sopirova@stuba.sk
Stacho Monika, Mgr. art., ArtD.ÚD
odborná asistentka CSc.,PhD.
FADoponentka
qstankova@stuba.sk
budúca zahraničná študentka
ÚDTAaOPvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 638
C 1409
zuzana.strakova@stuba.sk
FAD
oponent
qstranak@stuba.sk
FADoponent
oponent
Stýblo Zbyšek, doc. Ing. arch.oponent
FAD
oponent
Surman Martin, doc. MgA., ArtD.FADoponentqsurman@stuba.sk
Kni
knihovníčka
+421 (2) 572 76 233
43
Szalay Peter, Mgr., PhD.FADoponent
Szobiová Eva, doc. PhDr., CSc.
oponentka
Šalvata Robert, Ing.FAD
externý spolupracovník
qsalvata@stuba.sk
FADexterný školiteľ
ÚUaUP, ÚAOB
doktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
andrea.seligova@stuba.sk
Šelmeciová MáriaOE
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 572 76 223
113
maria.selmeciova@stuba.sk
Šercel Peter, Ing. arch.oponentqsercel@stuba.sk
oponent
FAD
oponentka
qsesova@stuba.sk
Šimková Jana, Mgr.ÚDdohoda o pracovnej činnosti
ÚD, FAD
dohoda o pracovnej činnosti, oponentka
qsimkovam@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 412402
Šíp Lukáš, Ing. arch., PhD.ÚEEAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 466352
Šoltésová Danica, Mgr., PhD.ÚDTAaOPodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 357207danica.soltesova@stuba.sk
Špaček Robert, prof. Ing. arch., CSc.ÚEEAprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 453343
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 269245
Štenclová Iveta, Mgr.
knihovníčka
+421 (2) 572 76 22045iveta.stenclova@stuba.sk
Štrbíková Dominika, Ing. arch.ÚUaUP
doktorandka
dominika.strbikova@stuba.sk
oponent
qstrpkap@stuba.sk
Dek
archivár
+421 (2) 572 76 211
101
Šuda Michal, Mgr. art., ArtD.ÚVTaModborný asistent CSc.,PhD.
Šujan Juraj, Ing. arch.FADoponent
Šurková Katarína, Bc.FADoponentka
qsurkova@stuba.sk
matematik - analytik VS
Tauber Jiří, doc. Ing., Ph.D.
externý spolupracovník
qtauber@stuba.sk
Teplanová Eva, Ing. arch., ArtD.FAD
oponentka
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 918 665 014
katarina.voskova@stuba.sk
ÚVTaM
doktorandka
FADoponentka
Tichý Marek, Ing. arch.FADoponent
systémový integrátor
+421 918 669 201
REK-B245, FA-454robert.tichy@stuba.sk
Tobolová Barbora, Mgr. art., ArtD.FAD
oponentka
Toma Július, Ing. arch.FAD
oponent
qtoma@stuba.sk
FAD
oponent
oponentka
qtoncikova@stuba.sk
Tóth Adam, Mgr. art.ÚIV
doktorand
+421 (2) 21 022 446
451
docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 426
416
ÚABBsekretárka+421 (2) 572 76 424
414
radoslava.trencanska@stuba.sk
doktorand
Ťupek Ján, Ing. arch. Mgr. art., PhD.
oponent
FADoponent
ÚDodborná asistentka CSc.,PhD.zuzana.turlikova@stuba.sk
ÚDvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Tužinský Imrich, prof. Ing., CSc.dohoda o pracovnej činnosti, externý spolupracovníkqtuzinsky@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 458340martin.uhrik@stuba.sk
Uhrín Tibor, prof. Ing., ArtD.
externý školiteľ
quhrin@stuba.sk
Unčík Stanislav, prof. Ing., PhD.FAD
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 686
C 0103
stanislav.uncik@stuba.sk
ÚUaUP
doktorand
jan.urban@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 377
218
andrea.urlandova@stuba.sk
oponentka
FAD
oponentka
qvachova@stuba.sk
doktorandka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Varga Marek, Ing. arch.
oponent
ÚDTAaOP
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
oponent
Varga Tibor, Ing. arch., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 466
352
tibor.varga@stuba.sk
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 572 76 329
318
Vaško Imrich, prof. akad. arch.FADoponent
qvasko@stuba.sk
externý školiteľ
qveselovsky@stuba.sk
FADbudúca zahraničná študentka
xviccari@stuba.sk
ÚIV
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 443448jana.vinarcikova@stuba.sk
Viskupičová Katarína, Ing. arch.ÚAOBdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qviskupicova@stuba.sk
externý spolupracovník
Vitková Ľubica, prof. Ing. arch., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 215
237
ÚAOBdoktorand
kristian.vnucko@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 355
205
ÚKAaISodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 326315eva.vojtekova@stuba.sk
Volf Karol, Ing. arch.ÚKAaISdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
FADoponent
ÚABB
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 428
418edita.vrablova@stuba.sk
Vranský Tomášexterný spolupracovník
qvransky@stuba.sk
VSpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 572 76 329318michal.vuck-wolf@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti, externý spolupracovník
budúca zahraničná študentka
externý učiteľ
ÚVTaModborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 315344
FAD, ÚDTAaOP
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti, oponentka
zuzana.zacharova@stuba.sk
FAD
oponent
Zajíček Michal, Ing. arch.FADoponent
qzajicek@stuba.sk
HS BAdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 572 76 238
qzavodnyf@stuba.sk
Závodný Ľubomír, Ing. arch.ÚABBhosťujúci profesor
+421 (2) 572 76 429
419
ÚDdoktorandka
ÚKAaIS
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 32 888 630
C 1913
oponent
Zervan Marian, prof. PhDr., PhD.FAD
externý školiteľ
qzervan@stuba.sk
oponent
ÚAOB
koordinátor dištančného vzdelávania a ce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Žitňanský Márius, doc. Ing. arch., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 411
401

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.