30. 10. 2020  21:36 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 447
T02 3.102
Abasová Jela, Ing.doktorandka
+421 906 068 427
T02 4.122jela.abasova@stuba.sk
Adamec Daniel, Ing.UZ ŠDMU
vrátnik
+421 (33) 5 908 631
daniel.adamec@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qadamecv@stuba.sk
MTFbudúci zahraničný študent
xalmeidaaguiar@stuba.sk
Androvič Alojz, Ing., CSc.UIAMexterný školiteľ
Antušek Andrej, RNDr., PhD.UMAT, UVPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ+421 908 674 117
NC 214
andrej.antusek@stuba.sk
Babčanová Dagmar, doc. Ing., PhD.UPIMzástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
externá školiteľka
qbabiarova@stuba.sk
UMAT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
732
NC 342paulina.babincova@stuba.sk
Backx Petra, Dr. Ing.UMAT
externá školiteľka
Bachratý Matej, Ing.externý školiteľ
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 528
ŤL-128
UVPT, UIAM
odborná asistentka CSc.,PhD., externá školiteľka
+421 908 674 119
NC 216
UMATexterná školiteľka
UZ ŠDMUvrátnik+421 (33) 5 908 622
peter.bako@stuba.sk
UIAM
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 59 325 353NB 664
UPIMexterná školiteľka
lucia.bakova@stuba.sk
Baláž Ľubomír, Mgr.PPZprávnik
+421 948 907 449
T - 225Alubomir.balaz@stuba.sk
UPIMtechnická pracovníčka+421 906 068 kl. 408T02 2.127
MTFkonzultant
+421 906 068 klapka 517
ŤL 322b
Balog Martin, Ing., PhD.
externý školiteľ
UPIMexterný školiteľ
qbalogm@stuba.sk
UPIM
externý školiteľ
qbalogm1@stuba.sk
PEŠF
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
+421 908 674 159
T-13
Baránek Ivan, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľ
EKO
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 908 674 069T229
OKIS
organizátor prevádzky VS
+421 905 357 625
T02 4.115
KZSMzástupca riaditeľa ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
T-107jozef.barta@stuba.sk
Bartoň Martin, Ing.
doktorand
+421 906 068 423
T02 4.125
martin.barton@stuba.sk
Bártová Katarína, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
721
NC 313
externý školiteľ
qbednarik@stuba.sk
externá školiteľka
+421 906 068 483
T02 2.123
maria.bednarikova@stuba.sk
Bednár Miloštechnický pracovník
+421 906 068 503
ŤL-131milos.bednar@stuba.sk
UIAMexterný školiteľ
UMAT
externý školiteľ
qbeger@stuba.sk
Behúlová Mária, doc. RNDr., CSc.UMAT, UIAMzástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD., externá školiteľka
+421 906 068 439
T02 3.118
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 703
106
technický pracovník+421 906 068 504
ŤL-133
UVTEexterný školiteľ
+421 (2) 57 296 537
537
UVPT
doktorand
+421 908 674 106
NC 208
UVPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 908 674 128NC 115matus.beno@stuba.sk
Beňo Rastislav, Ing., PhD.UPIM
externý školiteľ
rastislav.beno@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Bestvinová Viera, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 455
T02 2.111
viera.bestvinova@stuba.sk
Bezák Pavol, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 908 674 120
NC 209pavol.bezak@stuba.sk
Bezák Tomáš, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
+421 906 068 417
T02 4.106
UMATexterný školiteľ
qbidulsky@stuba.sk
Bielak Robert, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
upratovač - upratovačka
Bílik Jozef, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 915 761 406
T-118
jozef.bilik@stuba.sk
skladníčka
+421 918 646 075
marta.biskorovajna@stuba.sk
CJHŠ
asistentka
+421 906 068 487
T02 5.108jarmila.blahova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
Bočák Róbert, Ing.doktorandT110robert.bocak@stuba.sk
MTF
externý školiteľ
Bohovičová Jana, Ing., PhD.UMAT
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
749NC 303
PREVprevádzkový elektrikár
+421 917 866 252
michal.bohunicky@stuba.sk
Bokůvka Otakar, prof. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práceqbokuvka@stuba.sk
Bolibruchová Dana, prof. Ing., PhD.UVTE
dohoda o vykonaní práce
qbolibruchova@stuba.sk
UMATexterný školiteľ
qbonek@stuba.sk
Bónová Lucia, Mgr., PhD.UVPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 908 674 124NC 207lucia.bonova@stuba.sk
Boráková Ľudmilapomoc. pracovníčka v prevádz. jednotke
Borkin Dmitrii VladimirovičUIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 906 068 436
T02 3.106
dmitrii.borkin@stuba.sk
knihovníčka
+421 908 674 162
T-18
katarina.boroncova@stuba.sk
Bošák Ondrej, Mgr., PhD.UMATodborný asistent CSc.,PhD.
721
NC 313
Boškovská Jana, Mgr.
špecialista pre styk s verejnosťou
+421 917 931 580
T-25
KVZS, UIAM
externý školiteľ, profesor CSc.,PhD.
+421 908 674 135
T-126
UIAM
dohoda o vykonaní práce
qbozikm@stuba.sk
Brestovanská Jozefínaprevádzková pracovníčka+421 906 068 308T-73B
domovník - údržbár
Brezinová Janette, prof. Ing., PhD.UVTE
externá školiteľka
UIAM
externý školiteľ
qbrida@stuba.sk
Brlej Tomáš, Ing.UPIM
doktorand
+421 906 068 kl. 472
T02 2.104
externý spolupracovník
MTFexterný spolupracovník
UVTEexterný školiteľ
qbrunckoj@stuba.sk
Brziak Peter, Ing., PhD.
externý školiteľ
Březina Martin, Ing., CSc.
externý školiteľ
externý školiteľ
Bučányová Marcela, Ing., PhD.KVZSodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 326
T-141marcela.bucanyova@stuba.sk
Budinská Ivana, Ing., PhD.UIAM
externá školiteľka
Budjač Roman, Ing.
doktorand
doktorand+421 906 068 433
T02 3.113
peter.bucha@stuba.sk
Buranská Eva, Ing., PhD.KBIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 502ŤL-203
riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.+421 948 936 662T-123
doktorand
+421 906 068 428
T02 4.123fedor.burciar@stuba.sk
Burdejová Bibiana, Ing.ZPZVpracovníčka pre zahraničné projekty
+421 906 068 483
T2-123bibiana.burdejova@stuba.sk
Burianová Janapredavač+421 918 646 059
ŠTU
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 646 006T22
UPIMdocentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 466
T02 2.121
Caková Dagmar
upratovač - upratovačka
dagmar.cakova@stuba.sk
Cibáková Viera, Dr. h. c. prof. Ing., CSc.
dohoda o vykonaní práce
kuchárka
Császár Martin, Mgr.UPIM
doktorand
+421 906 068 kl. 472
T02 2.116
ZPZV
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním743
NC 334
eva.cuninkova@stuba.sk
UPIM
doktorandka
+421 906 068 kl. 470
T02 2.117
lucia.cuninkova@stuba.sk
Cuninková RenátaŠTU
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 646 009
T21
renata.cuninkova@stuba.sk
Czán Andrej, prof. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ
qczan@stuba.sk
Czibor Zsolt, Ing.UVTE
doktorand
zsolt.czibor@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.+421 918 646 050T02 2.101
Čambálová Iveta, Ing.UPIMexterná školiteľka
qcambalova@stuba.sk
externý školiteľ
pracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 646 007
T22
katarina.capkovicova@stuba.sk
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 918 646 043
L 8
Čaus Alexander, prof. Ing., DrSc.
profesor DrSc.
+421 906 068 344T-119
Čavojský Miroslav, Ing., PhD.UMATexterný školiteľ
UPIM
externá školiteľka
katarina.cekanova@stuba.sk
UIAMexterný školiteľ
Černičková Ivona, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.
720
NC 311
UIAM
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 906 068 437T02 3.103zuzana.cervenanska@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 918 646 047
NC 318roman.cicka@stuba.sk
Čierťažský Ľubomír, Ing.UIAMexterný školiteľ
qciertazsky@stuba.sk
externá školiteľka
qcillikova@stuba.sk
Čipková Hamplová Lujza, PaedDr., PhD.
externá školiteľka
qcipkovahamplov@stuba.sk
externý školiteľ
UVTEexterná školiteľka
qcubonova@stuba.sk
Danielová VieraUZ ŠJ
kuchárka
UZ ŠDMUupratovač - upratovačkazdena.danisova@stuba.sk
Deanko Marian, Ing., PhD.
externý školiteľ
externý školiteľ
domingos.jacinto@stuba.sk
externá školiteľka
budúci zahraničný študent
xdegel@stuba.sk
KVZS, UIAM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 908 674 132
T-129
Demeč Peter, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqdemec@stuba.sk
Derzsi Mariana, doc. Mgr., PhD.vedeckovýskumná pracovníčka
+421 908 674 116
NC 213mariana.derzsi@stuba.sk
UMAT
externý školiteľ
qdiko@stuba.sk
Dirner Vojtech, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník, externý školiteľ
qdirner@stuba.sk
Dlouhý Ivo, prof. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práceqdlouhy@stuba.sk
Dobrotka Andrej, Mgr., PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 118NC 215andrej.dobrotka@stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 908 674 115
NC 212
jozef.dobrovodsky@stuba.sk
UVTEdoktorand
Dománková Mária, prof. Ing., PhD.UMAT
profesorka CSc.,PhD.
739
NC 314maria.domankova@stuba.sk
Domčeková Veronika, Ing.doktorandka
+421 906 068 kl. 474
T02 2.109
veronika.domcekova@stuba.sk
externý školiteľ
UPIM
externý školiteľ
juraj.drahnovsky@stuba.sk
UMAT
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
Drobný Peter, Ing.
externý školiteľ
peter.drobny@stuba.sk
externý spolupracovník
UVPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 908 674 117NC 214
Ďuďák Juraj, doc. Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 906 068 452
T02 4.127
UPIMexterný školiteľ
qdulina@stuba.sk
Durecová Silvia, Ing.
doktorandka
+421 906 068 kl. 474
T02 2.109
silvia.durecova@stuba.sk
Durgut BilalMTF
budúci zahraničný študent
UMAT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
723
NC 306
juraj.durica@stuba.sk
Ďuriška Libor, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
747
NC 348
Ďurišová Jaroslava, Ing., PhD.PPZ
pracovníčka pre personálne činnosti
+421 918 646 017
T - 231A
mzdová účtovníčka
+421 918 988 466
T - 208
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 432
T02 3.112
rastislav.duris@stuba.sk
Dusza Ján, prof. RNDr., DrSc.externý školiteľ
jan.dusza@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Džugan Jan, doc. Ing., Ph.D.UIAM
externý školiteľ
Edl Milan, doc. Ing., Ph.D.externý školiteľ
qedl@stuba.sk
UMATdohoda o vykonaní práce
qeglsaer@stuba.sk
externý školiteľqeiben@stuba.sk
externý školiteľ
qeibeng@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
764
NC 217
Eliáš Michal, Ing., PhD.externý školiteľ
Eliášová Alena, Ing.AKKknihovníčka+421 908 674 158T-29alena.eliasova@stuba.sk
Emmer Štefan, doc. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 44 455 087 kl. 344
139
stefan.emmer@stuba.sk
UVTE
externý školiteľ
qevin@stuba.sk
UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 472
T02 2.104
filip.fabian@stuba.sk
externá spolupracovníčka
qfabianovae@stuba.sk
Fabiánová JanaPREVpracovníčka registratúry
+421 908 674 065
T204
jana.fabianova@stuba.sk
Fabo Peter, RNDr., PhD.UIAM
externý školiteľ
externá školiteľkaqfaktorovad@stuba.sk
Fančovičová VieraEKO
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 908 674 069
T229
Fančovičová Zuzana
knihovníčka
+421 908 674 162
T-18
dohoda o vykonaní práce
Ferencz Vojtech, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľ
Ferenčíková Soňa, prof. Ing., CSc.UPIM
externá školiteľka
UIBEexterný školiteľ
qferjencik@stuba.sk
UPIM, CJHŠ
odborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 906 068 488
T02 5.106martin.fero@stuba.sk
UPIMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 kl. 479T02 2.105helena.fidlerova@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 59 325 367
NB 675
miroslav.fikar@stuba.sk
UIAM
odborná asistentka CSc.,PhD., externá školiteľka
+421 (2) 21 022 519T02 4.104jana.flochova@stuba.sk
Florek Roman, Ing., PhD.UMAT
externý školiteľ
Fodrek Peter, Ing., PhD.UVTE
dohoda o vykonaní práce
Fogelová DagmarPREVupratovač - upratovačkadagmar.fogelova@stuba.sk
PREVprevádzkový montér vodovodov
+421 917 866 251
Fraňo Dušan, Ing., IWE
externý školiteľ
Fujda Martin, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
qfujda@stuba.sk
Gabalcová Zuzana, Ing., PhD.UMAT
vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
723NC 306zuzana.gabalcova@stuba.sk
Gabriška Darja, Ing., PhD.UIAMexterná školiteľka
Gajdoš Ivan, Ing., PhD.UVTE
externý školiteľ
UIAM
dohoda o vykonaní práce
Galbavá Alena
prevádzková pracovníčka
+421 918 646 075
UIAMexterný školiteľqgalikm@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce+421 917 674 669
dusan.galusek@stuba.sk
budúci zahraničný študent
UIAM
externý školiteľ
Gašpar Gabriel, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 906 068 452
T02 4.127gabriel.gaspar@stuba.sk
UVPTvedeckovýskumná pracovníčka+421 908 674 113
NC 211
Gatial Martin, Ing., PhD.UVTE
externý školiteľ
dohoda o vykonaní práce
qgazo@stuba.sk
PREVinformátor+421 906 068 200jozef.gebauer@stuba.sk
UMATexterný školiteľ
Gensert Hilmar, Dipl.-Ing.externý školiteľ
UZ ŠDMU
upratovač - upratovačka
Gerhátová Žaneta, doc. PaedDr., PhD.UMAT
odborná asistentka CSc.,PhD.
743
NC 334
zaneta.gerhatova@stuba.sk
KEIdocentka CSc.,PhD.+421 908 674 063
Dekanat
doktorand
+421 906 068 klapka 515
ŤL 304
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 687A702
Gogola Peter, Ing., PhD.UMATvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ724NC 317
UMAT
externý školiteľ
UMAT, UVTE
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 410
233ernest.gondar@stuba.sk
Gopinathan Arundoktorand
KOPTzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 908 674 134
T-127
UIAM
externý školiteľ
UPIMexterný školiteľqgregar@stuba.sk
Gregor Milan, prof. Ing., CSc.externý školiteľ
profesor CSc.,PhD.
726
NC 309
Grznáriková Henrieta, Ing.PPZ
pracovníčka ekonomiky práce
+421 918 646 020
T - 209
Gutyan Zsolt, Ing.
dohoda o vykonaní práce
qgutyan@stuba.sk
UPIM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 471
T02 2.103zdenka.babelova@stuba.sk
UMAT
dohoda o vykonaní práce
qhadzima@stuba.sk
Hagarová Mária, doc. Ing., PhD.UMATexterná školiteľkaqhagarova@stuba.sk
Hajduk Mikuláš, prof. Ing., CSc.externý školiteľ
Hajdu Štefan, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 434
T02 3.114
Haladová Mária, Ing.
doktorandka
+421 906 068 kl. 420
T02 4.128maria.haladova@stuba.sk
Halanda Juraj, Mgr.UVPT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 908 674 123
NC 104
Halán František
vrátnik
Halán Marcel
vrátnik
UIAM
odborný asistent CSc.,PhD.
externý školiteľ
qhalenar@stuba.sk
Halgaš Radoslav, Ing., PhD.UVPT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 908 674 120
NC 209
dohoda o vykonaní práce, externý školiteľ
Harangozó Jozef, Ing., PhD.UIBE
externý školiteľ
+421 906 068 klapka 532ŤL-205qharangozo@stuba.sk
technický pracovník340LLA - UMATmilan.harsani@stuba.sk
Havlice Zdeněk, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
docent CSc.,PhD.
744
NC 343
marian.hazlinger@stuba.sk
Hekelová Edita, prof. Ing., PhD.externá školiteľka+421 (2) 57 296 556443
Hilková Monika
prevádzková pracovníčka
+421 908 674 055
monika.hilkova@stuba.sk
UPIM
externý školiteľ
Hladová Martina, Ing.
doktorandka
+421 906 068 klapka 519
ŤL 204martina.hladova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 320
65
Hloch Sergej, prof. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqhloch@stuba.sk
doktorand
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímT-104aerika.hodulova@stuba.sk
Holeček Jaroslav, Dr.h.c. Ing., PhD.hosťujúci profesor
+421 906 068 kl. 466
T02 2.121
jaroslav.holecek@stuba.sk
Holešovský František, prof. Dr. Ing.MTFexterný spolupracovník
qholesovsky@stuba.sk
Holická Katarína, Ing.UIAMdoktorandka+421 906 068 427
T02 4.122
katarina.holicka@stuba.sk
Holler František, Ing.
externý školiteľ
qholler@stuba.sk
KVZSdocent CSc.,PhD.+421 908 674 132T-129radovan.holubek@stuba.sk
Holub JúliusUZ ŠDMU
vrátnik
+421 (33) 5 908 631
julius.holub@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 468
T02 2.120maria.homokyova@stuba.sk
Homolová Viera, RNDr., PhD.externá školiteľka
Horák Tibor, Ing.UIAM
doktorand
+421 906 068 424
T02 4.124
Horňáková Natália, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 466
T02 2.121
natalia.hornakova@stuba.sk
Horňak Peter, doc. Dr. Ing.UMATexterný školiteľ
Horváth Dušan, Ing., PhD.UIAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 418
T02 4.107
dusan.horvath@stuba.sk
Horváthová Martina, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 468
T02 2.120
UIAMdohoda o vykonaní práce
qhorvathr@stuba.sk
Hostin Stanislav, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 906 068 klapka 308
ŤL 308
UPIM
docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 469
T02 2.102
henrieta.chovanova@stuba.sk
UVTE
doktorand
+421 948 954 326
CE5AM
jakub.hrbal@stuba.sk
Hrčka Lukáš, Ing., PhD.externý školiteľ+421 906 068 428T02 4.123
externá školiteľka
qhrdinovag@stuba.sk
Hrdličková Vlasta, Ing.
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 918 646 018
T204
vlasta.hrdlickova@stuba.sk
externý školiteľ
qhrehus@stuba.sk
Hricová Júlia, Ing., PhD.UVTE
externá školiteľka
Hrivňák Ivan, prof. Ing., DrSc.konzultantivan.hrivnak@stuba.sk
Hrivňáková Dáša, prof. Ing., DrSc.
konzultantka
UMATexterný školiteľ
+421 (2) 44 455 087 kl. 369
226
Hrubšová IvetaAKKknihovníčka+421 906 068 kl. 324T-30iveta.hrubsova@stuba.sk
Hrubý Vojtěch, prof. Ing., CSc.
externý školiteľ
qhrubyv@stuba.sk
Hrušecká Denisa, Ing., Ph.D.UPIM
externá školiteľka
Hrušková Erika, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 908 674 142
T-110
erika.hruskova@stuba.sk
externý školiteľ+421 (2) 60 291 771D112
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 608
D617
UMATzástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
738
NC 322
maria.hudakova@stuba.sk
Hudeková AnnaPREV
upratovač - upratovačka
anna.hudekova@stuba.sk
externý školiteľ
qhulan@stuba.sk
Hulkó Gabriel, prof. Ing., DrSc.externý školiteľ
+421 (2) 57 296 701
206gabriel.hulko@stuba.sk
UIAMdohoda o vykonaní práce
qhurajl@stuba.sk
Hurajová Ľudmila, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 488T02 5.106
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
peter.husar@stuba.sk
Husovič Rudolf, Ing.doktorand
PREVinformátor
Hutira Michal
vrátnik
michal.hutira@stuba.sk
externý školiteľqhvizdos@stuba.sk
Hypky Martin, Dipl.-Ing., MBA
externý školiteľ
Hýroš Matej, Ing.
pracovník operačných systémov VS
+421 905 357 624
T02 4.116
matej.hyros@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qchlamtac@stuba.sk
UPIMriaditeľ ústavu - docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 407
T02 2.126
Chmelíková Gabriela, Mgr., PhD.CJHŠ
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 486
T02 5.110
dohoda o vykonaní práce
qchromjakova@stuba.sk
Chudá Janaupratovač - upratovačka
jana.chuda@stuba.sk
Ibrahim Ahmed Mohamed Hassan, M.Sc.MTF
doktorand
ahmed.ibrahim@stuba.sk
UPIMdohoda o vykonaní práceqigorjevnasalin@stuba.sk
Ilavská Gabrielaupratovač - upratovačka
gabriela.ilavska@stuba.sk
Ilavský František
vrátnik
frantisek.ilavsky@stuba.sk
externá školiteľka
Iringová Miriam, Ing., PhD.UIAMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 422
T02 4.108
UIAM
externý školiteľ
Ivančíková Renáta, Mgr.
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 646 005
T19Arenata.ivancikova@stuba.sk
Ivaška Jaroslav, Ing.UVTE
externý školiteľ
Iždinský Karol, Ing., PhD.externý školiteľqizdinsky@stuba.sk
externý školiteľ
qizol@stuba.sk
externá školiteľka
Jakubcová JozefaPREV
upratovač - upratovačka
jozefa.jakubcova@stuba.sk
UPIMexterný školiteľqjanacj@stuba.sk
Jáňa Miroslav, Ing., PhD.UMAT
externý školiteľ
Janás Karol, Ing.externý školiteľ
UVTEexterný školiteľ
qjancovic@stuba.sk
Jančuška Igor, RNDr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ
733
NC 307
igor.jancuska@stuba.sk
UVTEdoktorand
UVPT, UIAMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá školiteľka
+421 908 674 124
NC 207
Janík Samuel, Ing.doktorand+421 906 068 kl. 472T02 2.104
externý školiteľ
qjankovic@stuba.sk
doktorand
+421 906 068 428
T02 4.123jan.janosik@stuba.sk
Jánošíková Slávka, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľka
Jánošová Denisa, doc. PhDr., PhD.UPIM
externá školiteľka
Janota Aleš, prof. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qjanotaa@stuba.sk
externý školiteľ, vedeckovýskumný pracovník
+421 918 646 072
NC 210
jozef.janovec@stuba.sk
Jašurek Jozef, Ing., PhD.
externý školiteľ
jozef.jasurek@stuba.sk
externá školiteľka
Jedlička Martin, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qjedlicka@stuba.sk
Jerz Jaroslav, Dr. Ing.UMAT, UIAM
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 554
Jerz Vladimír, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 554
429/2
vladimir.jerz@stuba.sk
MTF
externá spolupracovníčka
Juhás Martin, Ing., PhD.UIAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 412
T02 4.105
UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 412
T02 4.105
externá školiteľka
qjuleny@stuba.sk
externá školiteľkaqjurakovaa@stuba.sk
UMAT
profesor CSc.,PhD.
742
NC 337
peter.jurci@stuba.sk
UPIModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 457
T02 2.112
Jurina František, Ing., PhD.KOPT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
CE5AM
externá školiteľka
externý školiteľ
qjurko@stuba.sk
externý školiteľ
externá školiteľka
Kahanec Milan
vrátnik
+421 (33) 5 908 622
Kachaňák Anton, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
+421 (2) 57 294 550
322
anton.kachanak@stuba.sk
Kalianko Imrich, Ing.doktorand
+421 908 674 106
NC 208
knihovníčka
+421 906 068 kl. 331
T-28katarina.kalivodova@stuba.sk
Kalný Štefan
záhradník
Kamenszká Adriana, Ing.doktorandka
docentka CSc.,PhD.+421 906 068 333
T-115
PEŠFodborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
+421 908 674 165
T-13
ivana.kasalova@stuba.sk
Kašák PeterUMAT
strojárenský lab. technik a kontrolór
741
NC 316
peter.kasak@stuba.sk
externá školiteľka
qkassakova@stuba.sk
externý školiteľ
qkassovic@stuba.sk
UIAM
docent CSc.,PhD.
+421 906 068 415T02 4.103
UIAM
externý školiteľ
odborná asistentka CSc.,PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
upratovač - upratovačkamaria.kloknerova@stuba.sk
UMAT, UVTEexterná školiteľka+421 906 068 340Ľahké laboratóriá UMAT
Kolařík Ladislav, doc. Ing., IWE, Ph.D.UVTEexterný školiteľ
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 908 898 020
T-134
Kolíbal Zdeněk, prof. Ing., CSc.UVTE
externý školiteľ
qkolibal@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 430
T02 3.117
externý školiteľ
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 548
432
Konečný Jiří, Ing. et Ing., Ph.D.UIBEexterný školiteľ
Kopas Melichar, Ing., PhD.UIBEexterný školiteľ
qkopas@stuba.sk
Kopčanová Alena, Mgr.externá spolupracovníčka+421 906 068 143
Z 095
Kopček Michal, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 906 068 413T02 4.104
Köpplová ElenaEKOpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 918 746 522
T210
doktorand
+421 906 068 klapka 508
ŤL 305
UMATexterný školiteľ
pracovníčka pre zahraničné projekty
+421 906 068 483
T2-123katarina.kostecka@stuba.sk
UMAT
externý školiteľ
Kostolný Igor, Ing., PhD.KZSM
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
+421 906 068 304
T-138
Košťál Peter, doc. Ing., PhD.KVZS, UIAM
docent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 143
T-109
externý školiteľ
finančná účtovníčka
+421 918 646 003
T228
Kotešovský Rastislav, Ing.UIAM
externý školiteľ
Kotianová Janette, PaedDr., PhD.UIAM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 437
T02 3.103janette.kotianova@stuba.sk
UMAT
externý školiteľ
Kováč Ján, Mgr., PhD.externý školiteľ
qkovacj@stuba.sk
externý školiteľ
qkovacm4@stuba.sk
externý školiteľ
Kovačócy Pavel, doc. Dr. Ing.docent CSc.,PhD.
+421 906 068 336
T-117
pavel.kovacocy@stuba.sk
Kovačovičová Soňa
vrátnik
sona.kovacovicova@stuba.sk
Kováč Szabolcs, Ing.doktorand
Kovaříková Ingrid, Ing., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 321
T-108
ingrid.kovarikova@stuba.sk
externý školiteľ
externá školiteľka
+421 (2) 60 291 563
D111
Kozák Štefan, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
+421 (2) 60 291 281
D115
Kozmelová Ľudmila
pomoc. pracovníčka v prevádz. jednotke
UIAM
externý školiteľ
externý školiteľ
qkrajcim2@stuba.sk
Krajčovič Jozef, Mgr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ733
NC 307
jozef.krajcovic@stuba.sk
Krajčovič ĽubomírUZ ŠDMUprevádzkový elektrikár
+421 917 669 006
lubomir.krajcovic@stuba.sk
UPIM
externý školiteľ
qkrajcovicm@stuba.sk
Krajčovič Matej, Ing.UIAMexterný školiteľ
qkrajcovic@stuba.sk
externá školiteľka
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 579
444
Králová Zdenka, doc. Ing., PhD.
externá školiteľka
+421 (2) 60 291 497D311
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 441
T02 3.120
Krčmárik Igorstrojárenský technikT ĽLigor.krcmarik@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qkremenova@stuba.sk
Kritikos Michaela, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 309T-105michaela.kritikos@stuba.sk
UMATexterný školiteľ
qkrizan@stuba.sk
Križanová Gabriela, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 422
T02 4.108
gabriela.krizanova@stuba.sk
Krížik Peter, Ing., PhD.
externý školiteľ
peter.krizik@stuba.sk
externá školiteľka
UMAT
externý školiteľ
UMATdohoda o vykonaní práce
qkriz@stuba.sk
Kubáňová DanielaUZ ŠDMUupratovač - upratovačka
UMATexterný školiteľqkubasek@stuba.sk
UPIMdoktorandka+421 906 068 kl. 474
T02 2.109
eliska.kubisova@stuba.sk
UMAT
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.
740
NC 324
marian.kubliha@stuba.sk
sústružník kovov
340LLA - UMAT
Kucmanová Alexandra, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 klapka 502
ŤL 203
alexandra.kucmanova@stuba.sk
Kučera Petr, doc. Ing., Ph.D.UIBEexterný školiteľqpetr@stuba.sk
Kučerová Erika, Ing.
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 917 669 638
NC 217
Kučerová Ľudmila, doc. Ing., Ph.D.externá školiteľka
Kučerová Marta, doc. Ing., PhD.UPIM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 463T02 2.118marta.kucerova@stuba.sk
skladníčka
+421 905 930 244
Kúdela Stanislav, Mgr., PhD.UMATexterný školiteľqkudela@stuba.sk
Kudláček Jan, Ing., Ph.D.UIAMexterný školiteľ
Kudláčová Beata
upratovač - upratovačka
beata.kudlacova@stuba.sk
UIAMdoktorand+421 906 068 428T02 4.123
MTF
externá spolupracovníčka
qkucharikova@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
marek.kukumberg@stuba.sk
Kulifajová Viera
pracovníčka BOZ a PO
+421 918 646 164
T 211
UVTEexterná školiteľka
externý školiteľ
Kuník Ladislav, Ing.externý školiteľ
qkunik@stuba.sk
externý školiteľ
UMATexterný školiteľ
Kupka Marián, Ing., PhD.
externý školiteľ
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
+421 906 068 klapka 510ŤL 205richard.kuracina@stuba.sk
Kuracinová Erika, Ing.systémová integrátorka, organizátor prevádzky VS
+421 918 646 067
T02 4.118
Kuric Ivan, prof. Dr. Ing.externý školiteľ
externá školiteľka
qkurnatova@stuba.sk
KOPT
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 378
CE5AMmarcel.kuruc@stuba.sk
KVZSodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 326
T-141martina.kusa@stuba.sk
Kusý Martin, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.730
NC 323
Kutiš Vladimír, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 452
A707
vladimir.kutis@stuba.sk
externý školiteľ
qkuzma@stuba.sk
Kvetan Karol, RNDr., CSc.UMATodborný asistent CSc.,PhD.
733
NC 307
UIBEdoktorandka
+421 906 068 klapka 524
ŤL 321
veronika.kvorkova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 446
T02 3.119eva.labasova@stuba.sk
Labaš Vladimír, doc. RNDr., PhD.UMAT
docent CSc.,PhD.
729NC 344vladimir.labas@stuba.sk
upratovač - upratovačka
beata.lancaricova@stuba.sk
Lapin Juraj, Ing., DrSc.UMATexterný školiteľ
externý školiteľ
UIAMexterný školiteľ
Lazar Roman, Ing., PhD.UMATexterný školiteľ
Lederleitner Drahomír
vodič mikrobusu
+421 906 068 208drahomir.lederleitner@stuba.sk
Lederleitnerová Monika, Ing.SDEKodborná administratívna pracovníčka+421 918 646 060T- 219monika.lederleitnerova@stuba.sk
Lenhardt Ján, Ing.UPIMexterný školiteľ
qlenhardt@stuba.sk
Lenhardtová Zuzana, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľka
zuzana.lenhardtova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 457
T02 2.112
Levák Martin, Ing.
externý školiteľ
Liberko Igor, prof. Ing., CSc.
externý školiteľ
qliberko@stuba.sk
externý školiteľ
qliskaj@stuba.sk
Liška Vladimír, Mgr., PhD.lektor+421 906 068 436T02 3.106vladimir.liska@stuba.sk
UVTE
externá školiteľka
Lofaj František, doc. RNDr., DrSc.
externý školiteľ
frantisek.lofaj@stuba.sk
upratovač - upratovačka
maria.lofflerova@stuba.sk
Lopatka Ľuboš, Ing., PhD.UPIM
externý školiteľ
Lopatková Michaela, Ing.
doktorandka
michaela.lopatkova@stuba.sk
UMATexterná školiteľka
Ludrovcová Barbora, Ing.doktorandka
+421 940 132 723
T-125barbora.ludrovcova@stuba.sk
Lukáčiková BarboraUZ ŠJpracovníčka prevádzky štud. jedální+421 918 646 013
externý školiteľ
qlukacovic@stuba.sk
Lukačovičová Elena, PaedDr., PhD.CJHŠ
lektor
+421 906 068 kl. 342
65b
elena.lukacovicova@stuba.sk
Lukovics Róbert, Ing.UIAM
externý školiteľ
qlukovics@stuba.sk
Lukovičová Jozefa, doc. RNDr., PhD.UMAT
externá školiteľka
+421 (2) 32 888 403
C 0304jozefa.lukovicova@stuba.sk
Lumnitzer Ervin, prof. Ing., PhD.MTFkonzultant
odborná asistentka CSc.,PhD.
UIAMexterný školiteľ
qluzak@stuba.sk
Magdolen Jozef, Ing.doktorand+421 908 674 106NC 208
VO
pracovníčka pre verejné obstarávanie
+421 917 623 615T225alenka.martisova@stuba.sk
Magula Vladimír, doc. Ing., PhD.UMAT
externý školiteľ
+421 906 068 312
T 205
qmagula@stuba.sk
Magušin Ľuboš, Ing.UMATexterný školiteľ
UMAT
externý školiteľ
Macháčová JanaPREV
administratívna pracovníčka v podateľni
+421 908 674 053
Podateľňa
jana.machacova@stuba.sk
doktorand
tomas.machac@stuba.sk
UZ ŠJ
predavač
+421 918 646 059anna.machalcova@stuba.sk
Majerník Milan, doc. Dr. Ing.externý školiteľ+421 918 669 117
externý školiteľ
qmajernikt@stuba.sk
Majtán Miroslav, prof. Ing., CSc.externý školiteľ
qmajtan@stuba.sk
Makáňová Zuzana, Ing.externá školiteľka
qmakanova@stuba.sk
Makyšová Helena, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 473
T02 2.106
Malec MartinaUZ ŠDMU
upratovač - upratovačka
martina.malec@stuba.sk
Mancová Katarína, Ing.pracovníčka pre personálne činnosti+421 918 897 634T - 230
Maňková Ildikó, prof. Ing., CSc.
externá školiteľka
externá školiteľka
Mareček-Kolibiský Martin, Ing.doktorand+421 906 068 kl. 472T02 2.104
Mareš Albert, Ing., PhD.externý školiteľ
Markechová Iveta, RNDr., CSc.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 449
T02 3.104
Marková Iveta, prof. RNDr., PhD.dohoda o vykonaní práce
UPIM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 454
T02 2.110
petra.markova@stuba.sk
PREV
odborná technicko-administratívna pracovníčka
+421 948 936 665T206
Marônek Milan, prof. Ing., CSc.KZSMprofesor CSc.,PhD.
+421 908 674 140
T-113
PUR
špecialista pre styk s verejnosťou
+421 908 674 161T-25
KPIzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
+421 908 674 149
ŤL-322d
jozef.martinka@stuba.sk
externý školiteľ, profesor CSc.,PhD.
+421 908 674 141
T 111
PREVpracovníčka správy majetku+421 918 646 028
T204
olga.martinkovicova@stuba.sk
MTFbudúci zahraničný študent
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 448
T02 3.107
Matejová Jana, Ing.EKOpracovníčka pre štatistiku a rozbory+421 948 936 661T225
KVZSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 908 674 142T-110miriam.matusova@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
UMATexterný školiteľ+421 (2) 32 888 421C 0306igor.medved@stuba.sk
Meluš Tomáš, Ing.UVTEdoktorand
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 469
T02 2.102
Mészáros Alajos, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ
+421 (2) 59 325 149
NB 694
UVTE
dohoda o vykonaní práce
qmician@stuba.sk
Mičieta Branislav, prof. Ing., PhD.UPIM, UIAM
externý školiteľ
externá školiteľka
Mičko Rudolf
informátor
Miglierini Marcel, prof. Ing., DrSc.UMATexterný školiteľ+421 (2) 60 291 167
A605
marcel.miglierini@stuba.sk
Mihálik Peterinformátor
+421 906 068 500
externý školiteľ
qmihok@stuba.sk
Michaľčonok German, doc. Ing., CSc.
docent CSc.,PhD.
+421 906 068 425T02 4.110
UIBEdoktorand
+421 906 068 klapka 515
ŤL 304
Michalíková Anna, Ing., CSc.KEI
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 klapka 512
ŤL 308
anna.michalikova@stuba.sk
Mikolai Imrich, doc. Ing., PhD.externý školiteľ+421 (2) 32 888 479
C 0603
UMATexterný školiteľ
qmikula@stuba.sk
konzultant
KOPTodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 368
T-120
Minarčíková EmíliaUIAMtechnická pracovníčka
+421 906 068 409
T02 3.127
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 908 674 115NC 212
CJHŠodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 906 068 489
T02 5.107
emilia.mironovova@stuba.sk
Miša Pavol, Ing.
externý školiteľ
Mišíková Máriaupratovač - upratovačka
maria.misikova@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 410
T02 3.105
maria.misutova@stuba.sk
Mĺkva Miroslava, doc. Ing., PhD.UPIM
docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 471T02 2.103
UVTEdoktorand
T-104A
ivan.molnar@stuba.sk
UPIMexterný školiteľ
Molnár Pavol, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
qmolnarp@stuba.sk
UZ ŠDMU
vrátnik
Monka Peter, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
qmonka@stuba.sk
Monoši Mikuláš, doc. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práce
qmonosi@stuba.sk
Moravčík Oliver, Dr.h.c. prof. Dr. Ing.UVPT, UIAM
zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 122
NC 219
KOPT
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 326
T-141
Moravčík Roman, doc. Ing., PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 918 646 044
NC 319
Morovič Ladislav, doc. Ing., PhD.KOPTzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 906 068 368
T-120
UVTE
externý školiteľ
Morvay Róbert, Ing.
externý školiteľ
qmorvay@stuba.sk
Mozolík Richard, Ing.externý školiteľ
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 455T02 2.111
Mudriková Andrea, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 908 674 132
T-129
Mudrončík Dušan, prof. Ing., PhD.externý školiteľqmudroncik@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qmullerova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 908 674 111
NC 103martin.muska@stuba.sk
UIAM
docent CSc.,PhD.
+421 906 068 429
T02 3.116
NAGARBHAI MAKWANA MUKESHMTF
doktorand
Nagy Máté, Ing.UVTE
doktorand
+421 906 068 433T02 3.113
Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qnagyoval@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 378CE5AMmartin.necpal@stuba.sk
Nečas Aleš, Ing.doktorand+421 906 068 klapka 519ŤL 204
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 661
A607vladimir.necas@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qneguyen@stuba.sk
CJHŠ
lektor
+421 906 068 496
T02 5.109
slava.nemcova@stuba.sk
Németh Marián
technický pracovník
+421 906 068 381CE5AM
UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 419
T02 3.101
martin.nemeth@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 419T02 3.101
Nemlaha Eduard, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 417
T02 4.106
eduard.nemlaha@stuba.sk
Neslušan Miroslav, prof. Dr. Ing.UVTE
dohoda o vykonaní práce
qneslusan@stuba.sk
externý školiteľ
+421 906 068 411
T02 4.121martin.nesticky@stuba.sk
UIAMdohoda o vykonaní práce
Nikmon Marcel, Ing.
doktorand
+421 906 068 424
T02 4.124
Nižníková Jana, Ing.
externá školiteľka
UVPT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 908 674 112NC 210
UZ ŠDMUupratovač - upratovačka
Nosko Martin, Ing., PhD.UMAT
externý školiteľ
qnoskom@stuba.sk
údržbár
+421 917 866 250
MTFexterný spolupracovník
UMAT
externý školiteľ
Novota Jaroslav
údržbár
+421 917 866 253jaroslav.novota@stuba.sk
Novotná Ivana, Mgr., PhD.UPIM, CJHŠ
odborná asistentka CSc.,PhD., externá školiteľka
+421 906 068 487
T02 5.108
UMATexterný školiteľ
Odlerová Eva, doc. PhDr., PhD.
externá školiteľka
Olexa Roman, Ing.externý školiteľ
qolexa@stuba.sk
KTKPstrojárenský technikT ĽLjozef.olvecky@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
qondreicka@stuba.sk
UIAMexterný školiteľ
qondriga@stuba.sk
externý školiteľ
qondrigam@stuba.sk
UMAT
externý školiteľ
qondruskaj1@stuba.sk
Oravcová Jarmila, Ing., PhD.UIAM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 438
T02 3.115
MTF, UIBE
externý spolupracovník, externý školiteľ
qoravecm@stuba.sk
Oriňák Andrej, prof. RNDr., PhD.UMATexterný školiteľqorinak@stuba.sk
Ostitá Beata
upratovač - upratovačka
beata.ostita@stuba.sk
externý školiteľ
Osvaldová Makovická Linda, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
Ovcarčík Jozef, Ing.
externý školiteľ
qovcarcik@stuba.sk
MTF
externý školiteľ
+421 906 068 349
T 209
Pačiaová Hana, prof. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práce
qpaciaova@stuba.sk
UVPT
technická pracovníčka
+421 908 674 109
NC 217iveta.padacova@stuba.sk
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
746
NC 349
Palček Peter, prof. Ing., PhD.
externý spolupracovník, externý školiteľ
qpalcekp@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
EKOpracovníčka správy majetku+421 917 490 399
T228
Pastierová Alica, Ing., PhD.UIBEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 klapka 507
ŤL 307
alica.pastierova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.745
NC 312
matej.pasak@stuba.sk
UIAMexterný školiteľ
Pauliková Alena, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 465
T02 2.108
alena.paulikova@stuba.sk
externý školiteľ
Pavličková Miroslava, Ing.
pracovníčka pre ekonomické činnosti
miroslava.pavlickova@stuba.sk
Pavlíková Agnesa, Ing.BZŽPtechnická pracovníčka pre energetiku a ochranu živ.prostredia
+421 918 646 055
T 211
agnesa.pavlikova@stuba.sk
UIAMexterná školiteľka
+421 (2) 59 325 336
NB 603sona.pavlikova@stuba.sk
technický pracovník
+421 906 068 445
T02 3.121
peter.pavlik@stuba.sk
Pavlovičová Monika, Ing.technická pracovníčka+421 918 646 038NC 320
Pätoprstý Boris, Ing.UVTE
doktorand
Péči Matúš, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ
matus.peci@stuba.sk
externý školiteľ
qpekaram@stuba.sk
Pekarčíková Marcela, Dr.-Ing.vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.
720
NC 311marcela.pekarcikova@stuba.sk
Peniak Peter, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
Pešek Ladislav, prof. Ing., CSc.UMAT
dohoda o vykonaní práce
qpesek@stuba.sk
KOPT
profesor CSc.,PhD.
+421 908 674 130
T-128
Peterková Adriana
chemický technička
+421 906 068 klapka 513
TL-403
Péteryová Magda, Mgr.UMAT
technická pracovníčka
982
L 2
Peťko Ivan, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ
qpetko@stuba.sk
PREV
prevádzková pracovníčka
+421 906 068 308
T-73B
externá školiteľkaqpetruj@stuba.sk
Petruš Milan, PaedDr.
externý školiteľ
Pilc Jozef, prof. Ing., CSc.MTF, UVTE
externý spolupracovník, externý školiteľ
qpilc@stuba.sk
Pinkasová Monika, Ing.PEŠF
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
+421 908 674 160T-13monika.pinkasova@stuba.sk
Pinke Peter, Ing., CSc.
externý školiteľ
qpinke@stuba.sk
externý školiteľ
qpiska@stuba.sk
Piteľ Ján, prof. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
UIAMexterná školiteľka
PREV
upratovač - upratovačka
UZ ŠJ
kuchárka
karin.plechacova@stuba.sk
Pluhár Alexej, Ing.UVTEdoktorand
docent CSc.,PhD.
+421 906 068 528
ŤL-128
Podoba Milan, Ing.
dohoda o vykonaní práce, externý školiteľ
UZ ŠJ
predavač
+421 918 646 059
dasa.pokorna@stuba.sk
Pokorný Jiří, doc. Ing., MPA, Ph.D.UIBE
externý školiteľ
Pokorný Peter, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 905 906 371
T-135
Polakovičová ElenaPREV
upratovač - upratovačka
UIAMexterný školiteľ
Popluhárová Zdenkaupratovač - upratovačkazdenka.popluharova@stuba.sk
prevádzková pracovníčka+421 918 646 002zuzana.popova@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
qporubanl@stuba.sk
UIAMexterný školiteľ
qpotisk@stuba.sk
Prajová Vanessa, Ing., PhD.zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 454
T02 2.110
vanessa.prajova@stuba.sk
Pribila Vladimír, Ing.organizátor prevádzky VS+421 918 445 999T02 4.115vladimir.pribila@stuba.sk
externá školiteľka
qpribilova@stuba.sk
Priputen Pavol, RNDr., PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
748
NC 310
Procházka Hynek, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ
odborná asistentka CSc.,PhD.
723
NC 306jana.ptacinova@stuba.sk
Pudiš Dušan, prof. Ing., PhD.UMAT
externý školiteľ
qpudis@stuba.sk
externý školiteľ
Rajský Andrej, doc. PhDr., PhD.
externý školiteľ
+421 906 068 496T02 5.109
Rakovský Martin, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qrakovskym@stuba.sk
Rantuch Peter, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 514
ŤL 324
peter.rantuch@stuba.sk
Rástočný Karol, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
qrastocny@stuba.sk
Rašner Jaroslav, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
UMATdoktorand
lukas.rausa@stuba.sk
externá spolupracovníčka
+421 (2) 59 325 221
NB 5118
odborná administratívna pracovníčka+421 905 301 751
T- 219
PREVupratovač - upratovačka
marta.remenarova@stuba.sk
UMATexterný školiteľ
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 918 646 015
T2-124
Rešetová Kvetoslava, PhDr., PhD.
vedúca odborná informačný pracovníčka
+421 915 847 111T-27
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 908 674 052T228
externý školiteľ
Riedlmajer Róbert, doc. Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 918 646 042
NC 218
robert.riedlmajer@stuba.sk
Rigová Eva
pomoc. pracovníčka v prevádz. jednotke
ŠTUpracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 646 008T21
Richnáková AnnaCJHŠtechnická pracovníčka
+421 918 646 071
T02 5.111
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 702
205
Roch Marek, doc. Ing., PhD.UIAM
externý školiteľ
qroch@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 434
T02 3.114
externá školiteľka
+421 (2) 60 291 563
D111
danica.rosinova@stuba.sk
Ruiz de Alegría Nuriabudúca zahraničná študentka
UIBE
externý školiteľ
+421 906 068 klapka 514ŤL-324miroslav.rusko@stuba.sk
UMATdohoda o vykonaní práce
qrusnakova@stuba.sk
docent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 132
T-129
externý školiteľ
rudolf.rybansky@stuba.sk
UMATexterný školiteľ
Rzepliński KrzysztofMTFbudúci zahraničný študent
externý školiteľ
+421 906 068 kl. 464
T02 2.101
doktorandka
+421 906 068 kl. 474
T02 2.109
Sahul Martin, Ing., PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
732
NC 342
Sahul Miroslav, Ing., PhD.UMAT, KZSModborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 144
T-107
Sakál Peter, prof. Ing., CSc.profesor CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 458
T02 2.114
Saksl Karel, Ing., DrSc.UMAT
externý školiteľ
Samešová Dagmar, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqsamesova@stuba.sk
vedeckovýskumná pracovníčka
+421 908 674 119
NC 216
Saniuk Anna, doc. Ing. Dr hab.UPIMexterná školiteľka
externý školiteľ
Sanny Zuzana, Ing.doktorandka
+421 906 068 klapka 524
ŤL 321
Savov Radovan, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
Sebestyénová Jolana, Ing., PhD.
externá školiteľka
qsebestyenova@stuba.sk
PREV
upratovač - upratovačka
lektor
+421 906 068 301
viliam.sedlak@stuba.sk
UMATexterná školiteľka727NC 315
informátor
+421 906 068 300
Sejč Pavol, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
+421 (2) 57 296 664
239
pavol.sejc@stuba.sk
Sekaj Ivan, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 585D701ivan.sekaj@stuba.sk
finančná účtovníčka
+421 918 646 018
T204
Schreiber Peter, doc. Ing., CSc.
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
+421 906 068 442T02 3.123
dohoda o vykonaní práce
Siklenka Róbert, Ing. Bc.UIAMexterný školiteľqsiklenka@stuba.sk
Simančík František, Dr. Ing.externý školiteľ
Sinay Juraj, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc.UIBEexterný školiteľ
Sirotiak Maroš, RNDr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 908 674 072ŤL 307a
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ
Skýpala Richard, Ing.doktorand
richard.skypala@stuba.sk
VYDredaktorka
+421 918 646 033
T-24
UZ ŠDMU
údržbár
UPIM
externá školiteľka
Slota Ján, prof. Ing., PhD.externý školiteľ
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 908 674 061T210
KTKPodborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 361
T-112
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 906 068 klapka 501
ŤL 322a
maros.soldan@stuba.sk
Sondor Jozef, Ing., PhD.UMAT
externý školiteľ
externý školiteľ
qsopousek@stuba.sk
technická pracovníčka
+421 918 646 037
T-122
externý školiteľ
Spalek Juraj, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
externý spolupracovník, externý školiteľ
OKIS
analytička bázy dát VS
+421 908 647 071
T02 4.117
doktorand
Stachová Katarína, doc. Ing., PhD.externá školiteľka
UVTEexterný školiteľ
Stacho Zdenko, doc. Ing., PhD.UPIM
externý školiteľ
qstacho@stuba.sk
Stanček Ladislav, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
ladislav.stancek@stuba.sk
UVTEexterná školiteľka
qstancekova@stuba.sk
externý školiteľ
qstankop@stuba.sk
Stareček Augustín, Ing., PhD.UPIM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 906 068 kl. 479T02 2.105augustin.starecek@stuba.sk
Stoffová Veronika, prof. Ing., CSc.externá školiteľkaqstoffova@stuba.sk
UPIM
externý školiteľ
qstraka@stuba.sk
Straka Róbert, Ing.
doktorand
externý školiteľ
Strážovec Roman, Ing., PhD.externý školiteľqstrazovec@stuba.sk
Strémy Maximilián, doc. Ing., PhD.UVPT, UIAM
docent CSc.,PhD., externý školiteľ
+421 908 674 122
NC 219
maximilian.stremy@stuba.sk
doktorand
+421 906 068 450T02 4.102peter.strelec@stuba.sk
Stúpalová Hana, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 449
T02 3.104hana.stupalova@stuba.sk
pracovníčka pre edičnú a publik. činnosť
+421 918 646 033T-24
UMAT
doktorand
724
NC 317
henrich.suchanek@stuba.sk
Susková Daniela, Bc.PPZ
mzdová účtovníčka
+421 918 988 466
T - 208
Svetlík Jozef, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
qsvetlikj1@stuba.sk
Sýkora Jánprac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 906 068 475
T02 4.120
technik el. a energ. zariadení
725
NC 302
Szabó Beáta, Mgr.MTFdohoda o vykonaní práce
technická pracovníčka
+421 906 068 klapka 501
ŤL-322a
UPIMzástupca riaditeľa ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 456
T02 2.113
Szabová Zuzana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 klapka 510
ŤL-323zuzana.szabova@stuba.sk
Šalgovičová Jarmila, prof. Ing., CSc.UPIM
externá školiteľka
jarmila.salgovicova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
Šarmír Marek, Ing.doktorand
+421 906 068 kl. 467
T02 2.116marek.sarmir@stuba.sk
UPIMexterná školiteľka
qsatanova@stuba.sk
Šauša Miroslav, Ing.UPIM
externý školiteľ
qsausa@stuba.sk
Šebesta Rastislav, Ing.externý školiteľ
UPIMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 kl. 481T02 2.115
Šefčovičová Kristína, Ing.UIBEdoktorandka+421 906 068 klapka 524ŤL 321kristina.sefcovicova@stuba.sk
Šery Jaroslav
technik el. a energ. zariadení
+421 908 674 107LLA - UMATjaroslav.sery@stuba.sk
KZSMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 906 068 321
T-108
beata.simekova@stuba.sk
upratovač - upratovačka
helena.simekova@stuba.sk
Šimeková JanaUZ ŠJpracovníčka prevádzky štud. jedální+421 918 646 004
Šimna Vladimír, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 378
CE5AM
vladimir.simna@stuba.sk
PREVupratovač - upratovačkahelena.simoncicova@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
qsimon@stuba.sk
UIBEexterný školiteľ
+421 (2) 59 325 530
268, stará budova, 2. poschodie
UIAM
doktorand
+421 906 068 445
T02 3.121
externý školiteľ
qsimo@stuba.sk
Šimšík Dušan, prof. Ing., CSc.externý školiteľ
Šipkovský Samuel, Ing.
externý školiteľ
Široký Radovan, Ing.UZ ŠDMUprevádzkový pracovník
+421 918 646 000
radovan.siroky@stuba.sk
Škoda JozefPREVinformátor
Školárová Zuzana, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqskolarova@stuba.sk
technická pracovníčka
727
NC 315
ivana.skrobakova@stuba.sk
UMATexterný školiteľ
Škulavík Tomáš, Ing., PhD.
externý školiteľ
vodič mikrobusu
+421 918 646 001
UMATexterná školiteľkaqspanikova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 417
T02 4.106
UPIMexterná školiteľka+421 918 669 110
UMATexterný školiteľ
Šprinková Kvetoslavapracovníčka pre študijné záležitosti
+421 917 367 300
T20kvetoslava.sprinkova@stuba.sk
Šramel Bystrík, JUDr., PhD.lektor
+421 906 068 496
T02 5.109
externý školiteľ
qstefanikd@stuba.sk
UMAT
externý školiteľ
Štefko Tomáš, Ing., PhD.UIBEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 906 068 klapka 508
ŤL 305
tomas.stefko@stuba.sk
UZ ŠDMUupratovač - upratovačka
adriana.stibrana@stuba.sk
UMAT
technická pracovníčka
+421 918 646 036
NC 305
Štollmann Vladimír, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
qstollmann@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
qstrbo@stuba.sk
Šuba Roland, Ing., PhD.KZPModborný asistent CSc.,PhD.
+421 906 068 336
T-117
roland.suba@stuba.sk
Šugárová Jana, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 908 674 056
T-125
profesor CSc.,PhD.
+421 917 367 301
T-123
doktorand
Šujanová Jana, doc. Ing., CSc.UPIM
externá školiteľka
Šulhánek Patrik, Ing.doktorand747NC 348patrik.sulhanek@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 908 674 118NC 215
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá školiteľka
+421 908 674 124
NC 207
UPIMexterná školiteľka
Šurka Vladimír, Ing., PhD.UIAM
externý školiteľ
vladimir.surka@stuba.sk
UVTEdoktorandkadaniela.suryova@stuba.sk
technická pracovníčka
982
L 2
externý školiteľ
Švecová Lucia, Mgr.pracovníčka pre verejné obstarávanie
+421 908 674 124
NC 207
lucia_svecova@stuba.sk
Švec Pavol, prof. Ing., PhD.UMAT, UVTEexterný školiteľ
+421 (2) 57 296 339
235
Švec Peter, Ing., DrSc.UMATexterný školiteľ
peter.svec@stuba.sk
UIAMdocent CSc.,PhD.
+421 906 068 435
T02 3.108
UIAM
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 712
316gergely.takacs@stuba.sk
Talnagiová Viktória, Ing., PhD.UPIM
externá školiteľka
Tánczos Zoltán, Ing.externý školiteľ
Tanuška Pavol, prof. Ing., PhD.UIAMprofesor CSc.,PhD.+421 906 068 416
T02 3.124
Tibenská Alica, Ing.pracovníčka pre štatistiku a rozbory+421 908 674 066
T223
Tillmann Wolfgang, prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing.MTF
externý spolupracovník
qtillmann@stuba.sk
Tillová Eva, prof. Ing., PhD.UMATexterná školiteľka
UVPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 908 674 117NC 214kamil.tokar@stuba.sk
Tománek Vladimír, Ing.pracovník pre stavebné a technické činnosti
Tomašková Marianna, doc. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práce
qtomaskova@stuba.sk
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 918 646 011
T-23katarina_tothova@stuba.sk
Trebuňa František, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.MTFexterný spolupracovník
qtrebunaf@stuba.sk
UPIMdohoda o vykonaní práce
qtrebuna@stuba.sk
Treflík IgorUZ ŠDMU
vrátnik
Trembošová Veronika, Mgr.MTFdoktorandka
veronika.trembosova@stuba.sk
UMATexterný školiteľ
qtrnik@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
UMAT
dohoda o vykonaní práce
Uherek František, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 369E605
externá školiteľka
quhlarova@stuba.sk
Uhnáková Bronislava, Ing., PhD.
externá školiteľka
quhnakova@stuba.sk
Ulrich Koloman, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
UIAMexterná školiteľka
UMATexterný školiteľ760NC 213
Urcikán Marián, Ing., PhD.
externý školiteľ
qurcikanm@stuba.sk
externá školiteľka
qurdzikova@stuba.sk
externá školiteľka
Urminský Ján, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
T-138
Ušáková JarmilaPREVupratovač - upratovačka
Uváčková Vlastašéfkuchárka
vlasta.uvackova@stuba.sk
knihovníčka
+421 906 068 kl. 331
T-28alena.vaclavova@stuba.sk
Václavová Andrea, Ing.UIAMdoktorandka
docent CSc.,PhD.
+421 918 646 055
T-135
Vagaš Marek, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
qvagas@stuba.sk
Vachálek Ján, doc. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 57 296 713
226
Vajdel Radoslav, Ing.
externý školiteľ
dohoda o vykonaní práce
qvalkovic@stuba.sk
UVPT
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 908 674 128
NC 115
dusan.vana@stuba.sk
Vančo Peter, Ing.UIAM
externý školiteľ
qvanco@stuba.sk
Vandáková AndreaEKOfinančná účtovníčka+421 918 646 018
T204
andrea.vandakova@stuba.sk
Vaňová Jaromíra, doc. Ing., PhD.UPIM
zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.
UIAM
externý školiteľ
Váryová Ivana, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
UVTEexterná školiteľkaqvaskovai@stuba.sk
UIAM
docent CSc.,PhD.
+421 906 068 443T02 3.122
Važan Pavel, prof. Ing., PhD.
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 906 068 421
T02 3.125
odborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov+421 918 646 019T-13mariana.velcicka@stuba.sk
Velíšek Karol, prof.h.c. prof. Ing., CSc.KVZS, UIAMexterný školiteľ, profesor CSc.,PhD.+421 908 674 129
T-140
karol.velisek@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Vestenický Peter, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
qvestenicky@stuba.sk
Vetríková Nina, doc. Ing., PhD.UVTE
externá školiteľka
UZ ŠDMU
vrátnik
Viňáš Ján, doc. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práceqvinas@stuba.sk
Višňovský Jozef, prof. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľ
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 680
D408anton.vitko@stuba.sk
Vlnka Ján, doc. Ing., PhD.
externý školiteľ
103jan.vlnka@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 906 068 378
CE5AM
tomas.vopat@stuba.sk
doktorand
Vrabeľ Marek, Ing., PhD.externý školiteľ
Vrábeľ Róbert, doc. Mgr., PhD.zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
+421 906 068 440
T02 3.110
Vraňaková Natália, Ing., PhD.UPIM
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 906 068 kl. 470T02 2.117natalia.vranakova@stuba.sk
pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 918 646 011
T-23
Vrtiel Štefan, Ing.
doktorand, asistent
+421 906 068 433
T02 3.113
stefan.vrtiel@stuba.sk
externý spolupracovník, vedeckovýskumný pracovník
+421 908 674 113NC 211maros.vyskoc@stuba.sk
Vyskočová Monika, Ing.UVTE
doktorandka
Wachter Igor, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 906 068 klapka 508
TL-305
externý školiteľ
Yarasu Venu, MSc.UMATvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 908 674 079
NC 317
venu.yarasu@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD., externá školiteľka+421 906 068 427
T02 4.122
barbora.zahradnikova@stuba.sk
pracovník operačných systémov VS
+421 905 487 121
T02 4.119
ivan.zachar@stuba.sk
Zajac Jozef, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.
konzultant, externý školiteľ
technická pracovníčka
+421 918 646 037
T 122
Zaušková Anna, prof. Ing., PhD.externá školiteľka
qzauskova@stuba.sk
Závadský Ján, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
qzavadskyj@stuba.sk
externý spolupracovník
údržbár
+421 918 646 025
Zelník Roman, Ing.UVTEdoktorand+421 904 982 933T-105
Zgodavová Kristína, prof. Ing., PhD.MTF, UPIMexterná spolupracovníčka, externá školiteľka
Zifčáková Daša, PaedDr.PURšpecialista pre styk s verejnosťou+421 918 646 034
T-26
Zimanová Iveta
pracovníčka správy majetku
+421 918 646 012iveta.zimanova@stuba.sk
Zobok Maroš, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ
qzobok@stuba.sk
Zohn Jozef, Ing., PhD.UVTE
externý školiteľ
qzohn@stuba.sk
Zolotová Iveta, prof. Ing., CSc.externá školiteľka
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 918 646 006
T22
PREVpracovníčka správy majetku
+421 918 646 046
T204lydia.zvolenska@stuba.sk
Zvolenský Jozef
informátor
Zvolenský Radovan, Ing., PhD.UVTE
externý školiteľ
+421 906 068 435
T02 3.108
UVTEexterný školiteľ
Žalman Milan, prof. Ing., PhD.externý školiteľ+421 (2) 60 291 833D608
Žďánská Petra
budúca zahraničná študentka
xzdanska@stuba.sk
UIAM
dohoda o vykonaní práce
Živčák Jozef, Dr. h. c. prof. Ing., PhD.UVTE
externý školiteľ
qzivcak@stuba.sk
UIAM
externý školiteľ
qzmindak@stuba.sk
Žúbor Peter, Ing., PhD.externý školiteľ

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.