30. 10. 2020  21:22 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta informatiky a informačných technológií. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
FIIT
externá spolupracovníčka
qadamyova@stuba.sk
Andraško Jozef, JUDr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qandrasko@stuba.sk
Andrejčíková Nadežda, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 433
4.33
Antálek Marek, Ing.FIITexterný školiteľ
Aragón Martínez MartaFIITbudúca zahraničná študentka
Babič František, doc. Ing., PhD.UISIdohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
Babincová Danka, PhDr.dohoda o vykonaní práce
qbabincova@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 32 888 419
C 0501tomas.bacigal@stuba.sk
Bachratý Viktor, Ing.FIITexterný spolupracovník
+421 (2) 21 022 445
4.45
Bakonyi Peter, Ing.UPAIdoktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 21 022 532
5.32
dohoda o vykonaní práce
UPAIodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 503
5.03jan.balazia@stuba.sk
Baláž Marcel, Ing., PhD.dohoda o vykonaní prácemarcel.balaz@stuba.sk
TPOupratovač - upratovačka
Balogh Zoltán, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce
qbalogh@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práce
Barla Michal, Ing., PhD.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 4454.45
Bartošovič Lukáš, PaedDr., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
Basila Martin, Ing.UISI
externý školiteľ
knihovník
+421 (2) 21 022 4184.18
FIITdohoda o vykonaní práce
qbatek@stuba.sk
FIIT
budúci zahraničný študent
Bečka Martin, Mgr., PhD.dohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.
Belák Erik
dohoda o vykonaní práce
Beláková Eva, Mgr., PhD.UISIodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 21 022 3113.11
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5305.30
FIITdohoda o vykonaní práce
Benešová Vanda, doc. Ing., PhD.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 406
4.06
Beňuš Štefan, prof. Mgr., PhD.
externý školiteľ
externá školiteľka
Bernát Dušan, Ing., PhD.
pracovník operačných systémov VS
+421 (2) 21 022 242
2.42
dusan.bernat@stuba.sk
Biagini Gómez Daniela
budúca zahraničná študentka
xbiaginigomez@stuba.sk
externá spolupracovníčka
barbora.bielikova@stuba.sk
UPAI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 529
5.29
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 403
4.03
Binder Martin, Ing.UPAI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 503
5.03
externý spolupracovník
TPOdohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 100
1.14
Blšták Peter, Ing.FIITdohoda o vykonaní práce
UISI, FIITodborný asistent CSc.,PhD., externý spolupracovník
UI SAV Bratislava
martin.bobak@stuba.sk
Boháč PavelTPOvrátnikpavel.bohac@stuba.sk
UISI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.
CPVSdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 2582.32viera.bordoy@stuba.sk
Boros Tomáš, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 4034.03tomas.boros@stuba.sk
TPOupratovač - upratovačka
diana.borsova@stuba.sk
OROD, FIIT
dohoda o vykonaní práce, asistentka
+421 (2) 21 022 2132.13
dohoda o vykonaní práce
Brath Peter
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 21 022 243
2.43
FIITdohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 385
E116
juraj.brenkus@stuba.sk
Britaňák Vladimír, RNDr., DrSc.FIITdohoda o vykonaní práce
FIITdohoda o vykonaní práce
Broniš Roman, Ing.UISI, FIITdohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 21 022 5345.34
Budinská Ivana, Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
FIIT
externý spolupracovník
qbundzel@stuba.sk
Burget Radek, Ing., Ph.D.FIIT
dohoda o vykonaní práce
qburget@stuba.sk
Buzová Katarína, Mgr., PhD.UPAI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qbuzova@stuba.sk
Bůžek Vladimír, prof. RNDr., DrSc.
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qbuzek@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 334
3.34michal.bystricky@stuba.sk
Cagáň Karol, Bc.externý spolupracovník
xcagank@stuba.sk
Cagarda Peter, Mgr., PhD.externý spolupracovník
UPAIdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 503
5.03
Caputo Alessandrobudúci zahraničný študent
Celen IbrahimFIITbudúci zahraničný študent
Csóka Tibor, Ing., PhD.UPAIdohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem+421 (2) 68 279 408
B408
qcsoka@stuba.sk
Czanner Gabriela, Mgr. MA. MSc., PhD.
externá spolupracovníčka
Čechvala Martin, Ing.UPAI, FIITodborný asistent bez vedeckej hodnosti, externý spolupracovník
Černáková Ivana, Ing., PhD.UISI, FIITvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá spolupracovníčka+421 (2) 21 022 3173.17ivana.cernakova@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 427
4.27
UPAI
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 539
5.39pavel.cicak@stuba.sk
TPO
vrátnik
+421 (2) 21 022 100
1.14aurel.cicatka@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 472
A414
karla.cipkova@stuba.sk
oponent
UISI
doktorand
pavle.dakic@stuba.sk
EOfinančná účtovníčka
+421 (2) 21 022 211
2.11
Daňko Martin, Mgr., PhD.dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 416
4.16
qdanko@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník
qdemovicm@stuba.sk
dohoda o vykonaní práceqdobias@stuba.sk
externý školiteľ
qdohnal@stuba.sk
doktorandka
+421 (2) 21 022 411
4.11
dominika.dolha@stuba.sk
Domin Ladislav, Ing.
dohoda o vykonaní práce
qdomin@stuba.sk
UISI, FIIT
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qdomonkost@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
UPAI
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 413
4.13
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 21 022 511
5.03
Drutarovský Miloš, prof. Ing., CSc.FIIToponent
Dúbravský Jozef, Ing., PhD.
pracovník BOZ a PO+421 (2) 60 291 456
D607
vrátnik
+421 (2) 21 022 100
1.14
Dunajčík Aleš, PaedDr.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 590T 108ales.dunajcik@stuba.sk
SOpracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 21 022 144
1.06katarina.dunajska@stuba.sk
Eckertová Terézia, Mgr.
externá spolupracovníčka
Erdelyi Jaroslav, Ing.UPAI, CPVSdoktorand, odborný administratívny pracovník
+421 (2) 21 022 504
5.04jaroslav.erdelyi@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práce
qerdelyiovaganc@stuba.sk
Farkaš Igor, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 331
3.31
tomas.farkas@stuba.sk
UISIdohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
qfecilak@stuba.sk
Ferko Andrej, doc. RNDr., CSc.
dohoda o vykonaní práce
qferko@stuba.sk
UPAI, FIITexterný spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqferkom@stuba.sk
TPOdohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 100
1.14zdenko.figura@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 542
5.42
Fišer Petr, doc. Ing., Ph.D.FIIT
dohoda o vykonaní práce
qfiser@stuba.sk
FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 411
4.11
andrej.fogelton@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 401
D-101
qfric@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práce
qfurkova@stuba.sk
SIK
knihovníčka
+421 (2) 21 022 230
2.30
henrieta.gabrisova@stuba.sk
Galbavý Miroslav, Ing.FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 413
4.13
qgalbavy@stuba.sk
Galinski Marek, Ing., PhD.UPAIodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 535
5.35
Genči Ján, Ing., PhD.UPAI, FIIT
docent CSc.,PhD., externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 4304.30jan.genci@stuba.sk
UPAI
externý školiteľ
qgergely@stuba.sk
Ginter Jakub, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 542
5.42
Glasa Ján, RNDr., CSc.FIIT
dohoda o vykonaní práce
qglasa@stuba.sk
matematička - analytička VS, systémová integrátorka
+421 (2) 21 022 228
2.28
marta.gnipova@stuba.sk
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 21 022 244
2.44
dominik.gozora@stuba.sk
Graf Lukáš, Ing.
doktorand
+421 (2) 21 022 411
4.11
lukas.graf@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 21 022 244
2.44
peter.grell@stuba.sk
UPAI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 4114.11
Grisáková Nora, Ing., PhD.UISI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Grivalský Štefan, Ing.UPAIdoktorand
+421 (2) 21 022 405
4.05
Grmanová Gabriela, Mgr., PhD.FIITexterná spolupracovníčka
+421 (2) 21 022 314
3.14gabriela.grmanova@stuba.sk
Grošek Otokar, prof. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 226
C501
Grund Maroš, Ing.dohoda o vykonaní práceqgrund@stuba.sk
externý školiteľ
qguothi@stuba.sk
Gyárfáš František, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
FIIT
dohoda o vykonaní práce
dohoda o vykonaní práce
qhanacekp@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 319
3.19
Hanuliak Ivan, prof. Ing., CSc.
dohoda o vykonaní práce
Hassankhani Dolatabadi Sepideh, M.Sc.
doktorandka
sepideh.dolatabadi@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 514
5.14
FIIT
externý spolupracovník
UPAI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 534
5.34
Heretik Anton, doc. Mgr., PhD.FIITexterný spolupracovník
Herout Pavel, doc. Ing., Ph.D.FIITdohoda o vykonaní práce
FIIT
externý spolupracovník
qhlavacj1@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
FIIT
externý spolupracovník
qholas@stuba.sk
Horniaková Zuzana, Mgr.
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 21 022 1411.07zuzana.horniakova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
UISI, FIITexterná spolupracovníčka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
dohoda o vykonaní práce
Hrčková Andrea, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 4414.41
Hruška Matej, Mgr.externý spolupracovník
qhruskam@stuba.sk
Hruška Tomáš, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqhruska@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
CVKSpracovník pre didaktickú techniku+421 (2) 21 022 242
2.42
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 517
5.17
Hudec Ladislav, doc. Ing., CSc.
zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 414
4.14
ladislav.hudec@stuba.sk
Hudec Lukáš, Ing.UPAI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 21 022 404
4.04
lukas.hudec@stuba.sk
Hudek Vladimír, Ing.FIITdohoda o vykonaní práce
TPOupratovač - upratovačka
Jakab František, Ing.
dohoda o vykonaní práce
Jakab Marek, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 404
4.04
marek.jakab@stuba.sk
Jakubík Jaroslav, Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 443
4.43
jaroslav.jakubik@stuba.sk
Janata JánTPOprevádzkový pracovník
+421 (2) 21 022 237
2.37jan.janata@stuba.sk
Janiš Vladimír, prof. RNDr., CSc.
externý spolupracovník, profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 428
4.28
vladimir.janis@stuba.sk
Jelemenská Katarína, Ing., PhD.riaditeľ ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 506
5.06
katarina.jelemenska@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
Kachman Ondrej, Ing., PhD.
externý školiteľ
UI SAV Bratislavaqkachman@stuba.sk
Kalická Jana, doc. RNDr., PhD.dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 32 888 417
C 0413
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 405
C 0409
doktorand
+421 (2) 21 022 5325.32peter.kanuch@stuba.sk
Kapec Peter, Ing., PhD.UPAI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 417
4.17
Kapustík Ivan, Ing.UISI
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 21 022 4444.44
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 519
5.19
monika.karoliova@stuba.sk
externý školiteľ
Kazička Roman, Ing., PhD.UPAI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
UPAIdoktorand
jay.kejriwal@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qkelemenj@stuba.sk
Kitanovicsová Miriam
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 21 022 251
2.11
miriam.kitanovicsova@stuba.sk
oponent
qkliegr@stuba.sk
Klimo Martin, prof. Ing., CSc.
oponent
FIITexterný spolupracovník
+421 (2) 32 888 409
C 0410martin.knor@stuba.sk
Kohútka Lukáš, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4364.36
Kollár Ivan, Ing.systémový integrátor, matematik - analytik VS
+421 (2) 21 022 240
2.40ivan.kollar@stuba.sk
Kollár Ján, prof. Ing., CSc.
dohoda o vykonaní práce
qkollar@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 814A 402jozef.kollar@stuba.sk
Kompánek Matej, Ing.
doktorand
+421 (2) 21 022 405
4.05
matej.kompanek@stuba.sk
Koprda Ľuboš, Ing.FIITdohoda o vykonaní práce
oponent
qkorenek@stuba.sk
externý spolupracovník
FIITexterný spolupracovník
qkosinari@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 530
5.30
kristian.kostal@stuba.sk
FIIT
externá spolupracovníčka
+421 (2) 21 022 5285.28margareta.kotocova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce, profesor DrSc.
+421 (2) 21 022 543
5.43
ivan.kotuliak@stuba.sk
Kotuliak Peter, Ing.FIITdohoda o vykonaní práce
Kováčik Michal, Ing.
externý spolupracovník
UPAI, FIITdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 516
5.16
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 305
3.05
michal_kovac@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD., externá spolupracovníčka
+421 (2) 21 022 429
064 SjF
monika.kovacova@stuba.sk
FIIT
externý spolupracovník
qkovacu@stuba.sk
Kozíková Zuzana, Mgr.asistentka+421 (2) 21 022 2042.04zuzana.kozikova@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práce
vedúci VS, docent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 515
5.15tibor.krajcovic@stuba.sk
Královič Rastislav, prof. RNDr., PhD.profesor CSc.,PhD.
rastislav.kralovic@stuba.sk
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Krištofík Štefan, Ing., PhD.UPAI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 504
5.04
Križan Peter, Ing.
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
xkrizanp@stuba.sk
Krupa Martin, Mgr.FIITexterný spolupracovník
qkrupam@stuba.sk
Kubis Viliam, Ing.dohoda o vykonaní práce
UPAI
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
qkucak@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 331
3.31
Kudlačák František, Ing.
doktorand, externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 505
5.05
Kuchár Róbert, Ing.UPAIdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
doktorand, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 505
5.05
vladimir.kunstar@stuba.sk
Kuric Eduard, Ing., PhD.UISIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4424.42eduard.kuric@stuba.sk
dohoda o vykonaní práceqkuzmat@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 415
4.15vladimir.kvasnicka@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 306
3.06
peter.lacko@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník
+421 (2) 60 291 590
T 108
Laclavík Michal, doc. RNDr., PhD.oponent
UPAI
doktorand
+421 (2) 21 022 404
4.04miroslav.laco@stuba.sk
EO
vedúca ekonomického útvaru
+421 (2) 21 022 212
2.12
UPAI
doktorand
+421 (2) 21 022 533
5.33
Lang Ján, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 434
4.34
jan.lang@stuba.sk
Laštinec Ján, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 403
4.03
jan.lastinec@stuba.sk
UPAIdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
xlaukoj@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 331
3.31
Lehocki Fedor, Ing., PhD.UISI, FIITdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 307
D408
fedor.lehocki@stuba.sk
Lehoczký Peter, Mgr.
doktorand
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 440
4.40
marian.lekavy@stuba.sk
Lenartová Zdenka, Ing., PhD.CPVSodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 21 022 2292.29
Lengyelová Andrea, Mgr., PhD.odborná administratívna pracovníčka+421 (2) 21 022 2322.32andrea.lengyelova@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práce
qlenharcik@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
eva.letovancova@stuba.sk
Lipovský Robert, Ing.FIIT
externý spolupracovník
Líška Miroslav, prof. Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqliskam1@stuba.sk
Lórencz Róbert, prof. Ing., CSc.dohoda o vykonaní práce
doktorand+421 (2) 21 022 533
5.33
externý školiteľ
qlucny@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práce
qlukotka@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 5185.18dominik.macko@stuba.sk
Macková Zuzana
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 306
3.06
zuzana.mackova@stuba.sk
Mačina Jakub, Ing.
externý spolupracovník
qmacina@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 419
4.19
martin.madaras@stuba.sk
Mach Marián, doc. Ing., CSc.
externý spolupracovník
Machová Kristína, doc. Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
qmachovak@stuba.sk
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 385
E116
UISI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
budúca zahraničná študentka
xmaleskou@stuba.sk
externý spolupracovníkqmalikp@stuba.sk
pracovník v oblasti výpočtovej techniky
+421 (2) 21 022 241
2.41
dusan.malina@stuba.sk
Maliniaková Karin, Bc.pracovníčka pre didaktickú techniku+421 (2) 21 022 2422.42karin.maliniakova@stuba.sk
Malkin Elena, Mgr., PhD.FIIT
externá spolupracovníčka
qmalkine@stuba.sk
Malkin Ondik Irina, Mgr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 303
3.03
irina.ondik@stuba.sk
externý spolupracovník
FIIT
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 115
A417
lubomir.marko@stuba.sk
Marko Martin, Ing.FIIT
emeritný profesor
externý spolupracovník
Marsenić Alexandra, RNDr., PhD.FIITexterná spolupracovníčka
qmarsenic@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qmartis@stuba.sk
Martonová Alena, Mgr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 319
3.19
Marušincová Zuzana
pracovníčka pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 21 022 224
2.24
zuzana.marusincova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Mastiľak Lukáš, Ing.UPAIdoktorand
+421 (2) 21 022 529
5.29
FIITbudúci zahraničný študent
xmastrone@stuba.sk
externý spolupracovník
qmatasovskys@stuba.sk
Matejka Juraj, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
prevádzkový elektrikár
+421 (2) 21 022 237
2.37
pavol.matejka@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qmatiaskok@stuba.sk
Mayerová Karolína, Mgr., PhD.externá spolupracovníčka
qmayerova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Mesjar Peter, Ing.FIIT
externý spolupracovník
Miklovič Peter, Mgr., PhD.dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 757
A122peter.miklovic@stuba.sk
Mikóczy Eugen, Ing., PhD.
oponent
FIITdohoda o vykonaní práceqmikolaj@stuba.sk
externá spolupracovníčka
Mišíková Janaupratovač - upratovačkajana.misikova@stuba.sk
Mišíková Zuzana
pracovníčka správy majetku
+421 (2) 21 022 216
2.16zuzana.misikova@stuba.sk
Mišota Branislav, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
+421 918 669 133
Miťková Veronika, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qmitkova@stuba.sk
FIITbudúci zahraničný študent
Molnár Eugen, Ing., Ph.D.UISI
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qmolnare@stuba.sk
FIITexterný školiteľ
+421 (2) 21 022 432
4.32
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qmolnarovaa@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práce
qmoravcsik@stuba.sk
Moravec Richard, Ing.
externý školiteľ
+421 (2) 32 888 715
CIT 3/1
FIITdohoda o vykonaní práce
Mršková Katarína, RNDr., PhD.odborná administratívna pracovníčka+421 (2) 21 022 2382.33katarina.mrskova@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práceqmrva@stuba.sk
Murányi Ján, Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 21 022 533
5.33qmuranyi@stuba.sk
externá spolupracovníčka+421 (2) 21 022 3033.03ingrid.nagyova@stuba.sk
externý školiteľ
qnecast@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
martin.nehez@stuba.sk
TPOupratovač - upratovačka
viera.nemethova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
giang.nguyen@stuba.sk
Nižnanská Erika, PhDr.PAM
vedúca útvaru ľudských zdrojov
+421 (2) 21 022 215
2.15
Nižníková Lucia, Mgr.dohoda o vykonaní práce
qniznikoval@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník
budúca zahraničná študentka
Olejár Daniel, doc. RNDr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
Olejček Vladimír, doc. RNDr., PhD.dohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 745
A413
vladimir.olejcek@stuba.sk
Omachelová Milada, Mgr., PhD.UPAI, FIIT
odborná asistentka CSc.,PhD., externá spolupracovníčka
+421 (2) 21 022 429
4.29
Palatinusová Ľubica, Ing.Dektajomníčka fakulty
+421 (2) 21 022 203
2.04
lubica.palatinusova@stuba.sk
UPAIexterný školiteľ
UPAI, FIITexterná spolupracovníčka, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqpaprancova@stuba.sk
Papula Jozef, prof. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
jozef.papula@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
Paralič Marek, Ing., PhD.FIIT
externý spolupracovník
qparalicm@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qpaterek@stuba.sk
Pavlovičová Jarmila, prof. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 177D401
Penezić IdaFIITbudúca zahraničná študentka
xpenezic@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 21 022 242
2.42
radoslav.pesek@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Pidanič Michal
dohoda o vykonaní práce
xpidanic@stuba.sk
UPAI, FIITexterný spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qpikula@stuba.sk
Pištek Peter, Ing., PhD.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 5161.08
Plander Ivan, prof. Ing., DrSc.dohoda o vykonaní práce
qplander@stuba.sk
FIIT
externý spolupracovník
qpodrouzek@stuba.sk
Pokorný Jaroslav, prof. RNDr.dohoda o vykonaní práceqpokornyj@stuba.sk
FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 436
4.36
FIITexterný spolupracovník
juraj.poljovka@stuba.sk
Porubän Jaroslav, doc. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
Pospíchal Jiří, prof. RNDr., DrSc.externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 404
4.04jiri.pospichal@stuba.sk
Potočný Marián, Mgr.UISI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, odborný asistent bez vedeckej hodnosti
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti, externá spolupracovníčka
+421 (2) 21 022 433
4.33
anna.povazanova@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 503
5.03qpsenekova@stuba.sk
UPAI, FIIT
dohoda o vykonaní práce, externý spolupracovník
Ries Martina, Ing.
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 2242.24
Ries Michal, Dr. Ing.UPAI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 528
5.28
michal.ries@stuba.sk
CPVSvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
FIITdohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 703
B414
Rozinajová Viera, doc. Ing., PhD.
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 316
3.16
FIITexterný spolupracovník
Rudenko Kostiantyn, Mgr.doktorand, externý spolupracovník+421 (2) 21 022 411
4.11
kostiantyn.rudenko@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práce
qrusko@stuba.sk
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D.FIITdohoda o vykonaní práce
FIITdohoda o vykonaní práce
qruzovic@stuba.sk
UPAI, FIITdohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 503
5.03
FIIT
dohoda o vykonaní práce
Sabo Martin, Mgr., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 503
5.03
externý školiteľ
TPOdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 100
1.14
juraj.santo@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 218
C 0408
peter.sarkoci@stuba.sk
Sedlák Michal, Mgr., PhD.
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Segeč Pavel, doc. Ing., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
FIITdohoda o vykonaní práce
qschmidtj@stuba.sk
FIIT
externá spolupracovníčka
qschraggeova@stuba.sk
Sitarčík Jozef, Ing.
doktorand
+421 (2) 21 022 331
3.31jozef.sitarcik@stuba.sk
Skalný Ján, Bc.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 533
5.33
dohoda o vykonaní práce
FIIT
externý spolupracovník
Slezáková Miroslava, Mgr.CPVSodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 21 022 225
2.25
UISIdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
dohoda o vykonaní práce
Sobota Branislav, doc. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
qsobota@stuba.sk
Solčány Viliam, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 4164.16viliam.solcany@stuba.sk
Somogyiová MáriaEO
finančná účtovníčka
+421 (2) 21 022 2112.11
Srba Ivan, Ing., PhD.UISI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 4414.41
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qstanek@stuba.sk
Steinberger Josef, doc. Ing., Ph.D.UISIdohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
Steinerová Jela, prof. PhDr., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
qsteinerova@stuba.sk
Steinmüller Branislav, Ing.CVKS
pracovník operačných systémov VS
+421 (2) 21 022 2272.27
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 149E119
Stovíček Roman, Ing., CSc.
pracovník operačných systémov VS
+421 (2) 21 022 226
2.26
dohoda o vykonaní práce
qstrnadel@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 384
D-111qstrnad@stuba.sk
Stupavský Igor, Ing.UISI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 21 022 3313.31
Suchal Ján, Ing.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 231D-208
FIITdohoda o vykonaní práce
qsukuba@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 21 022 330
3.30waheedullah.khail@stuba.sk
Suttnerová Alena, Mgr.FIIT
externá spolupracovníčka
+421 (2) 60 291 790
T109
alena.suttnerova@stuba.sk
Svetský Viktor, Mgr.FIITexterný spolupracovník
qsvetsky@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 337
3.37martin.svrcek@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Šafařík Jiří, prof. Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 401
D-101qsafarik@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
FIITdohoda o vykonaní práce
petr.saloun@stuba.sk
Šedivý Miroslav, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práce
Šefránek Ján, doc. PhDr., CSc.FIITdohoda o vykonaní práce
Šeleng Martin, Mgr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce
qseleng@stuba.sk
FIIT
externý spolupracovník
+421 (2) 21 022 330
3.30roman.selmeci@stuba.sk
FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 433
4.33
lubor.sesera@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 445
4.45
jakub.sevcech@stuba.sk
Šiagiová Jana, doc. RNDr., PhD.
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 32 888 731
C 0412
jana.siagiova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 163
E121martin.simlastik@stuba.sk
Šípková Tatiana
odborná administratívna pracovníčka
+421 (2) 21 022 506
5.06
tatiana.sipkova@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 315
C 0405
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 21 022 520
5.20
lukas.soltes@stuba.sk
Šoltésová Prnová Marta, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce, externá školiteľka
marta.prnova@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 693
D-209qsperka@stuba.sk
doktorandka
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
FIIT
dohoda o vykonaní práce
Šurek Marek, Ing.externý školiteľ
Šušol Jaroslav, prof. PhDr., PhD.FIIT
dohoda o vykonaní práce
qsusol@stuba.sk
EO
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 21 022 214
2.14, 1.13
daniela.svajdlenkova@stuba.sk
Švantnerová Ivana, Ing.mzdová účtovníčka, dohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 2172.17ivana.svantnerova@stuba.sk
Tamajka Martin, Ing.UPAI
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 405
4.05
martin.tamajka@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
xtanczost@stuba.sk
SO
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 21 022 143
1.06
FIIT
externý spolupracovník
Tibenský Matúš, RNDr. Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 32 888 430
C 0419
matus.tibensky@stuba.sk
Toman LadislavTPO
vrátnik
ladislav.toman@stuba.sk
Tomášek Martin, doc. Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce
Torok Tibor, Ing.dohoda o vykonaní práce
FIITdohoda o vykonaní práceqtran@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 531
5.31
Tuna Matúš, Ing. Mgr.
externý spolupracovník
qtuna@stuba.sk
Turčaník Michal, doc. Ing., PhD.UPAI
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem
Tvarožek Jozef, Mgr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 3203.20
Ukrop Jakub, Ing.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 693
D-209
qukrop@stuba.sk
Unger Milan, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce
qunger@stuba.sk
Urbán Dávid, Ing.FIITexterný spolupracovník
qurband1@stuba.sk
UPAI, FIIT, CDVZ
doktorand, externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 21 022 504
5.04
alexander.valach@stuba.sk
Valášek Lukáš, Ing., PhD.externý spolupracovník
Valiček Michal, Ing.UPAI
doktorand
+421 (2) 21 022 505
5.05
FIIT
konzultant
B410
Vaško Jozef, Ing.
externý spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Vilhan Peter, Ing., PhD.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 4114.11peter.vilhan@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 21 022 338
3.38-2 (3D LAB)
juraj.vincur@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 367
E408
marian.vojs@stuba.sk
FIITdohoda o vykonaní práceqvojtas@stuba.sk
Vojtko Martin, Ing., PhD.
dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem, odborný asistent CSc.,PhD.
Vojvoda Milan, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 651
C507
milan.vojvoda@stuba.sk
FIIT
dohoda o vykonaní práce
qvokorokos@stuba.sk
Vöröšová Eva
upratovač - upratovačka
eva.vorosova@stuba.sk
UISI
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 437
4.37
TPO
prac. pre energetiku a revízne činnosti
+421 (2) 21 022 236
2.36frantisek.warosch@stuba.sk
Waseeb Shakirullah, Ing.UISI
doktorand
Winczer Michal, RNDr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
michal.winczer@stuba.sk
Zábovský Michal, doc. Ing., PhD.oponent
qzabovsky@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
qzavodny@stuba.sk
UISI, FIITexterný spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqzelenkaj@stuba.sk
FIIT
externý spolupracovník
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.FIIT
dohoda o vykonaní práce
UPAI, FIITexterný spolupracovník, dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Zmítko Horáková Eva
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 21 022 142
1.06
Zubeková Aneta, RNDr.vrátnik, dohoda o vykonaní práceaneta.zubekova@stuba.sk
Žárová Lenka, Mgr.FIIT
externá spolupracovníčka

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.