21. 10. 2020  6:57 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav architektúry obytných budov (FAD) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav architektúry obytných budov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Bacová Andrea, doc. Ing. arch., PhD.vedúci pracoviska, docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 421
412
Zamestnanci
 
 
  
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
robert.bakyta@stuba.sk
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 413403
odborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 376
331
Kusý Martin, Ing. arch.
hosťujúci profesor
Majcher Stanislav, Ing. arch., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 433440
Paňák Pavel, Ing. arch.
hosťujúci profesor
C 1904
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 427417jan.pavuk@stuba.sk
docent CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 428
418
branislav.puskar@stuba.sk
docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 425
415
lubica.selcova@stuba.sk
Tóthová Zuzana, doc. Ing. arch., PhD.
docentka CSc.,PhD., dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
+421 (2) 572 76 426
416zuzana.tothova@stuba.sk
sekretárka
+421 (2) 572 76 424
414
docentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 428
418
Závodný Ľubomír, Ing. arch.
hosťujúci profesor
+421 (2) 572 76 429
419lubomir.zavodny@stuba.sk
Doktorandi
 
 
 
 
Lincéniová Kornélia, Ing. arch.
doktorandka
kornelia.linceniova@stuba.sk
Majzlanová Daniela, MArch
doktorandka
daniela.majzlanova@stuba.sk
doktorand
matej.miskovsky@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.