21. 10. 2020  6:02 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Pauliny Pavol, Ing. arch., PhD.vedúci pracoviska, riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 354
204
pavol.pauliny@stuba.sk
Zamestnanci
 
 
 
 
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 351
213
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 366
214
Bezák Peter, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 352202
Dulla Matúš, prof. Ing. arch., DrSc.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 365213matus.dulla@stuba.sk
Gregor Pavel, prof. Ing. arch., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 361
208
Hrašková Nadežda, doc. Ing. arch., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 57 276 358203
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 32 888 661
C 1401
daniel.kalus@stuba.sk
Kráľová Eva, doc. Ing., CSc.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 359
210
Kukumberg Marek, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
marek.kukumberg@stuba.sk
Kvitkovský Martin, Ing. arch.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
martin.kvitkovsky@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 365213henrieta.moravcikova@stuba.sk
Mrázová Renáta, Ing.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 358
215
jana.pohanicova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 350209beata.polomova@stuba.sk
Smrčková Alica
sekretárka
+421 (2) 572 76 356206
Straková Zuzana, doc. Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 32 888 638C 1409zuzana.strakova@stuba.sk
Šoltésová Danica, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 357
207
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 918 665 014
katarina.voskova@stuba.sk
Urlandová Andrea, doc. Ing. arch., PhD.docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 377
218
andrea.urlandova@stuba.sk
Varga Martin, Mgr. art.
doktorand, výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Vodrážka Peter, prof. Ing. arch., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 355
205
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
zuzana.zacharova@stuba.sk
Doktorandi
 
 
 
 
Baxa Patrik, Ing. arch.doktorand
doktorandka
Cejpková Silvia, Ing. arch.doktorandka
doktorandkamartina.jelinkova@stuba.sk
Kiac Kristína, Ing. arch.
doktorandka
doktorandka
maria.novotna@stuba.sk
Otiepková Soňa, Mgr. art.doktorandkasona.otiepkova@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.