16. 9. 2019  14:29 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ústav interiéru a výstavníctva (FA) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav interiéru a výstavníctva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Vinárčiková Jana, doc. Ing. arch., PhD.vedúci pracoviska, docentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 443448jana.vinarcikova@stuba.sk
Zamestnanci    
Daniel Peter, doc. Ing. arch., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 445450peter.daniel@stuba.sk
Guštarová Gabrielasekretárka+421 (2) 572 76 424414gabriela.gajdosova@stuba.sk
Hronský Michal, doc. Ing. arch., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 445450michal.hronsky@stuba.sk
Kočlík Dušan, Ing., ArtD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 440439dusan.koclik@stuba.sk
Kotradyová Veronika, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 435442veronika.kotradyova@stuba.sk
Mazalán Peter, Mgr. art. Ing. arch., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 434441peter.mazalan@stuba.sk
Morávková Katarína, Ing. arch., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 434441katarina.moravkova@stuba.sk
Petelen Ivan, prof. Ing. arch., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 444449ivan.petelen@stuba.sk
Salcer Igor, Ing. arch., ArtD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 440439igor.salcer@stuba.sk
Externí pracovníci    
Babiar Andrejdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqbabiar@stuba.sk
Beňušková Zuzana, prof. PhDr., CSc.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqbenuskovaz@stuba.sk
Brada Peterdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqbrada@stuba.sk
Brloš Jándohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqbrlos@stuba.sk
Brlošová Anna, Mgr.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqbrlosova@stuba.sk
Lesajová Tatiana, Mgr. art.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem, doktorandka+421 (2) 21 022 446451tatiana.lesajova@stuba.sk
Slavin Kevindohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 57 296 202slavin@stuba.sk
Vaňová Barboradohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemxvanovab@stuba.sk
Vojtko Jurajdohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqvojtko@stuba.sk
Doktorandi    
Borysko Wanda, Mgr. art.doktorandkawanda.borysko@stuba.sk
Ďurianová Andrea, Mgr. art.doktorandka+421 (2) 21 022 446451andrea.durianova@stuba.sk
Mazancová Eva, Mgr. art.doktorandka+421 (2) 21 022 447452eva.mazancova@stuba.sk
Ontkóc Marián, Ing. arch.doktorand+421 (2) 21 022 447452marian.ontkoc@stuba.sk
Tóth Adam, Mgr. art.doktorand+421 (2) 21 022 446451adam.toth@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.