21. 10. 2020  7:03 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav interiéru a výstavníctva (FAD) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav interiéru a výstavníctva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 443
448
Zamestnanci
 
 
 
 
docent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 445450peter.daniel@stuba.sk
Guštarová Gabrielasekretárka+421 (2) 572 76 424414
docent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 445
450
Kočlík Dušan, Ing., ArtD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 440
439
dusan.koclik@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 435
442veronika.kotradyova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 434
441
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 434
441
Salcer Igor, Ing. arch., ArtD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 572 76 440
439
Externí pracovníci  
 
 
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Beňušková Zuzana, prof. PhDr., CSc.
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
qboda@stuba.sk
Borysko Wanda
dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
Petelen Ivan, prof. Ing. arch., PhD.
dohoda o pracovnej činnosti
+421 (2) 572 76 444449
Doktorandi
 
  
 
Dorko František, Ing. arch.
doktorand
Ďurianová Andrea, Mgr. art.
doktorandka
+421 (2) 21 022 446
451
Ontkóc Marián, Ing. arch.
doktorand
+421 (2) 21 022 447452
Tóth Adam, Mgr. art.doktorand
+421 (2) 21 022 446
451

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.