12. 11. 2019  10:15 Svätopluk
Akademický informačný systém

Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra výrobných zariadení a systémov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Holubek Radovan, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docent CSc.,PhD.+421 908 674 132T-129radovan.holubek@stuba.sk
Zamestnanci    
Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.profesor CSc.,PhD.+421 908 674 135T-126pavol.bozek@stuba.sk
Bučányová Marcela, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 326T-141marcela.charbulova@stuba.sk
Delgado Sobrino Daynier Rolando, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 908 674 132T-129daynier_sobrino@stuba.sk
Hrušková Erika, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 908 674 142T-110erika.hruskova@stuba.sk
Košťál Peter, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 908 674 143T-109peter.kostal@stuba.sk
Kusá Martina, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 326T-141martina.kusa@stuba.sk
Matúšová Miriam, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 908 674 142T-110miriam.matusova@stuba.sk
Mudriková Andrea, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 908 674 132T-129andrea.mudrikova@stuba.sk
Ružarovský Roman, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 908 674 132T-129roman.ruzarovsky@stuba.sk
Václav Štefan, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 918 646 055T-135stefan.vaclav@stuba.sk
Velíšek Karol, prof.h.c. prof. Ing., CSc.profesor CSc.,PhD.+421 908 674 129T-140karol.velisek@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.